Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4.6/ /4 z dnia Opis technologii wykonania Systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4.6/20.01.15/4 z dnia 20.01.2015 Opis technologii wykonania Systemu"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 d Zapytania fertweg nr 4.6/ /4 z dnia Opis technlgii wyknania Systemu 1. INSTALACJA CHŁODZENIA PIECÓW Instalacja w biegu zamkniętym z dwma układami hydraulicznymi; pierwtny - wdny (instalacja chłdzenia pieców) i wtórny - gliklwy (chłdzenie wdy). D schłdzenia: dwa piece FCVD na pzimie 0,00 i jeden w wieży na pzimie +10,90. Dla każdeg pieca ddzielna instalacja chłdzenia składająca się z wymiennika płytweg wda-glikl, pmpy biegwej, zawrów dcinających, zwrtnych i regulacyjnych, pmiaru temperatury i ciśnienia. Czynnik chłdzenia wda parametry wdy zasilanie C pwrót +30 C różnica temperatur +10 C Charakterystyka instalacji piec FCVD nr 1 i nr 2 ciepł d dprwadzenia 30 kw wymagany przepływ przez piec 35 l/min (wcześniej 45 l/min) ciśnienie przed piecem 4 bar średnica rur 35 mm Piec na wieży ciepł d dprwadzenia 40 kw wymagany przepływ przez piec 50 l/min ciśnienie przed piecem 6 bar średnica rur 54 mm Chłdzenie wdy jeden agregat firmy Aermec typ NRL350FE04. Agregat mcy 96kW z dwma biegami chłdniczymi (dwie sprężarki spiralne)z kmpletnym mdułem hydraulicznym z pdwójną pmpą biegwą z układem freecling. Czynnik chłdzący glikl etylenwy Parametry gliklu wylt +15 C wlt +21 C różnica temperatur +6 C Chłdzenie wdy dla temperatur pwietrza zewnętrzneg niższych d 15 C - układ freecling Chłdzenie latem chiller Chłdzenie awaryjne włączenie autmatyczne, układ twarty, wda z wdciągu (ciśnienie w sieci 4 bar) z pmpą wyskciśnieniwą, pmpa awaryjna zasilana przez UP. Wszystkie pmpy wdy zstaną umieszczne w dedykwanym pmieszczeniu w budynku Scrubbera. Rury między labratrium, a pmieszczeniem Scrubbera będą prwadzne estakadą.

2 2. STACJA UZDATNIA WODY Układ technlgiczny zlkalizwany w pmieszczeniu bk scrubbera (ELMAT / BDS_?) Technlgia parta jest na następujących prcesach: 1. Wstępnej filtracji mechanicznej, 2. Filtracji mechaniczn-węglwej, 3. Zmiękczaniu, 4. Filtracji antyklidalnej 5. Dzwaniu NaOH 6. Demineralizacji metdą RO, 7. Odgazwaniu membranwym 8. Dejnizacji metdą EDI 9. Stabilizacja jakści w urządzeniu MILIPURE 10. Retencji wdy z pduszką aztwą 11. Układzie pdnszenia ciśnienia. 12. Stabilizacja kńcwa jakści wdy na złżu mieszanym Parametry wdy E DI Wymagana jakść jednstka Parametr analizy Wda surwa wdy zasilającej Twardść gólna 220 (RZE: 245) < 1 mgcaco 3 /dm 3 Przewdnść 400 (RZE: 543) < 0,05 µs/cm Odprnść 0,005 > 18,2 MΩ/cm Wydajnść SUW - Q hmax = 0,1 m 3 /h Miejsca dprwadzenia wdy miękkiej i EDI raz wymagany przepływ Wda Urządzenie Przepływ Wda EDI Tube Washer 60 l/min przez 45min 2.7m3/h (1 cykl) Wda miękka Scrubber 80 l/h (pbór ciągły) Glass Saw 10 l/min (w trakcie mycia) Układ musi zapewnić wyknanie c najmniej 2 cykli myjących w tygdniu. 2

3 3. KANALIZACJA SANITARNA 3.1. Tube Washer Z Tube Washer wda trafia grawitacyjnie d sieci kanalizacji sanitarnej lub d zbirnika zewnętrzneg, bezdpływweg pj. czynnej 3 m 3, z któreg będzie wypmpwywana d neutralizacji. Na kanalizacji zstaną zabudwane dwie zasuwy żeliwne, które pzwalają kierwać ścieki d kanalizacji lub zbirnika. Zasuwy wypsażne będą w wskaźnik twarcia. Średnica 2 FTP, przepływ 20 GPM (galn per minute) Pmiar ścieków zgdnie z warunkami w zewnętrznej studzience. (?) 3.2. Scrubber Odpływ grawitacyjny dn 63 mm ze zbirnika neutralizatra bezpśredni d sieci kanalizacji sanit Glass Saw Zużyta wda kierwana będzie kierwana grawitacyjnie d studzienki (sadnika) na zewnątrz i dalej d kanalizacji sanitarnej 3.4. Zlew pd schdami. 4. SPRĘŻONE POWIETRZE Zaptrzebwanie na zwykłe sprężne pwietrze (CA) Miejsca pdpięcia: - Prf Test 6 bar, fi 10 mm, 9 m3/h. - Tkarka szkła (GWL) 6 bar, - Myjka Tub (Tube Washer) 6 bar, 3/8 FTP - Szafa Gazów (Gas Cabinet) 6 bar, 1/4 Swagelk - Scrubber 6 bar, ½ - Lampy UV wieża 10 bar, fi 12 mm, 125 l/min, wyskść: 300 mm. - Odbiór włókna (Take Up) wieża 6 bar, fi 6mm, 100 l/min, wyskść: -450 mm. - Zawry pneumatyczne w układzie dystrybucji chlrwców: 6 bar Zaptrzebwanie na CA wyskiej jakści Specyfikacja CA wyskiej jakści: - rzmiar cząsteczek: 1.0 um, - kncentracja cząsteczek: 1.0 mg/m3. - zawartść lei: 0.1 mg/m3, - temp. punktu rsy: -20degC Miejsce pdpięcia: - Układ dystrybucji akrylu (na wieży) (wyskść 3200 mm). Przepływ 50 l/min, Ciśnienie 10 bar, Średnica króćca d pdpięcia OD 12 mm. 3

4 5. WENTYLACJA MECHANICZNA Centrale wentylacyjne nawiewn-wywiewne w wyknaniu higienicznym z filtrami EU9, wymiennikami brtwymi, nagrzewnicą wdną, chłdnicą frenwą, kmrą mieszania. Nagrzewnice zasilane instalacją ciepła technlgiczneg z ktłwni, chłdnice zasilane z agregatów skraplających frenwych. CLEANROOM: Instalację wentylacji pmieszczeń typu Cleanrm bliczn na pdstawie krtnści wymian. W labratrium wydrębnin cztery układy wentylacyjne: - pmieszczenie z wieżą 8 wymian/h - pmieszczenie z FCVD 8 wymian/h - pmieszczenie z Tube Washer 5 wymian/h - pmieszczenie pmiarów 20 wymian/h (??) Nie ma większeg wymagania na czystść standard jak w pzstałych. Ddatkw przedstawin je na pniższym rysunku. Klrem białym znaczn pmieszczenia, gdzie będzie cleanrm. Pmieszczenia gdzie nie będzie cleanrmu (znaczne pwyżej na żółt) muszą być wentylwane. Są t dwa magazynki na szklane tuby i akryl, układ dystrybucji chlrwców raz pmieszczenia scjalne. Ilści pwietrza nawiewaneg i wywiewaneg raz rzmieszczenie wywiewów muszą być dbrane tak, aby wymusić ruch pwietrza ze stref białych d żółtych w warunkach spczynkwych. 4

5 WIEŻA: Zapewnienie najwyższej jakści pwietrza na wieży, na dcinku między dłem pieca, a pczątkiem strefy nakładania akrylwej pwłki zewnętrznej. Strefa ta zstała pkazana na pniższym rysunku klrem niebieskim. Rbcze strefy wieży będą za drzwiami z przeźrczysteg, absrbująceg ciepł materiału, jak pkazan pniżej. Zapewnienie wyskiej klasy pwietrze będzie następwał przy pmcy bczneg nawiewu, któreg schemat idewy zstał przedstawiny pniżej. Zgdnie z pwyższymi rys. nawiew musi gwarantwać czystść pwietrza w siach pinwych, wzdłuż których jest wyciągane włókn (na rysunku pwyżej znacznych symblem ). Odległść między siami t 1750mm. Nawiew pwierza w górnej części pmieszczenia z wieżą (pd dachem), w celu uniknięcia grmadzenia się tam niebezpiecznych parów raz zachwania bardz wyskiej czystści. 5

6 Chłdzenie lamp UV W pmieszczeniu z wieżą przewidzian ddatkw zespły wentylacyjne (nawiew i wywiew) wypsażne w filtry i nagrzewnice elektryczne d wentylacji lamp UV znajdujących się na wieży. Zespły wentylacyjne dbran dla parametrów Przepływ pwietrza: min m3/h (wartść pprawina z pprzedniej 1602 m3/h), nadciśnienie na lampę: 2800 Pa. Średnice wltu/wyltu pwietrza t 315 mm. Temperatura pwietrza na wlcie: C. Wilgtnść pwietrza na wlcie: 0 70% Rh. Temperatura pwietrza na wylcie: C. Ważna jest filtracja pwietrza w celu uniknięcia zanieczyszczeń (mgących pwdwać uszkdzenia). Chłdzące pwietrze pwinn być filtrwane przy użyciu filtra z min. średnią wydajnścią ASHRAE 34 %, c dpwiada min wydajnści NIST 60%. Rzmieszczenie układu chłdzenia lamp na wieży zstał przedstawine pniżej. Punkty 01/02 t wlt i wylt pwietrza chłdząceg. Wentylacja układu dystrybucji akrylu Szafa z akrylem psiada fabrycznie wmntwany wentylatr w celu usuwania wszelkich parów akrylu. Wyskść umiejscwienia szafy t 3200 mm. 6

7 Przepływ parów: 530 m3/h. Średnica krućca 125 mm. Pwietrze t jest czerpane z cleanrmu. Należy je uwzględnić przy całkwitym bilansie pwietrza w pmieszczeniu. Wydech kierwany jest na zewnątrz budynku. Należy zapewnić brak cfania pwietrza z zewnątrz d cleanrmu. FCVD: W pmieszczeniu z FCVD zespół wentylacji gólnej nawiewn-wywiewnej sprzężny zstanie z wyciągami z kapów: FCVD HOOD 2 x 500 m 3 /h i GWL HOOD 1000 m 3 /h (średnice fi 400 mm). Wyciągi kapów Hd zstaną wyknane instalacją z twrzywa. Ddatkw instalacja dprwadzająca zanieczyszczenia z pieców FCVD d Scrubbera zstanie wyknana z twrzywa. Należy zapewnić zapbiec cfaniu się parów z Hdów d pmieszczenia cleanrm. Należy sknfigurwać pracę Hdów z pracą znajdujących się w nich sprzętów (FCVD x2, GWL). Hdy będą pracwać razem z umieszcznych w nich sprzętem raz d 20min p skńczeniu pracy z palnikiem. Wentylatry w instalacji pwinny być dwubiegwe, wyższy bieg włączany autmatycznie p wykryciu wycieku Cl. Muszą być wyknane również ddatkwe rury elastyczne, służące jak dkurzacze awaryjne w przypadku wycieku. TUBE WASHER: W pmieszczeniu Tube Washer wentylacja pmieszczenia Cleanrm sprzężna zstanie z wyciągami z Tube Washer (myjki) jeden wyrzut pwietrza 200 m 3 /h i drugi 1200 m 3 /h. Wyciągi z myjki wyknane zstaną instalacją z twrzywa. Wyciągi będą pracwać 24 h na dbę. Pmieszczenie pmiarów bsługuje niezależna wentylacja nawiewn-wyciągwa. W pmieszczeniach CLEANROOM d nawiewu pwietrza zaprjektwan mdułwe nawiewniki laminarne. Przy nawiewnikach zstaną zamntwane filtry H13. D regulacji ilści pwietrza zastswan regulatry zmienneg wydatku typ TVJ-EASY dla kanałów prstkątnych raz typ TVR-EASY dla kanałów krągłych. Nawiewniki należy zlicwać na gładk z pwierzchnią pdsufitki. Wywiew pwietrza będzie realizwany za pmcą kratek ściennych ze skrzynkami rzprężnymi. Przy wywiewnikach należy zamntwać filtry abslutne H13. Kratki wywiewne należy zamntwać 20 cm nad pdłgą. D regulacji ilści pwietrza raz utrzymywania gradientu ciśnień zastswan regulatry zmienneg typ TVR-EASY. Sieć kanałów wentylacyjnych nawiewnwywiewnych wyknać z blachy stalwej cynkwanej typ A z uszczelkami. Kanały typu Spir są zabrnine. Stswać kanały klasy B szczelnści zgdnie z nrmą PN-B i klasy S wyknania, zgdnie z nrmą PN-B SCRUBBER: Knieczna jest wentylacja dwustpniwa. Pierwszy stpień wentylacja w pracy cdziennej, drugi stpień wentylacja w przypadku awarii (znacznie wydajniejsza). Knieczne jest zbudwanie 7

8 dpwiednieg kmina dprwadzająceg pary ze Scrubbera na zewnątrz. Przykładwe parametry kmina używaneg w Silitec przedstawin pniżej: Średnica zewnętrzna 270 mm. Całkwita wyskść w Silitec 12.5 m u nas zapewne mniejsza, w zależnści d prjektu. W kminie czujniki HCl/Cl2. Knieczny wymuszny przepływ zapbiegnięcie cfaniu się spalin. Kmin zgdny z wymaganiami lkalnych regulacji prawnych - Współpraca architektów z BDS pzwlenie budwlane. - Temperatura w Scruberze pwinna wynsić C. 6. UKŁAD ODPROWADZANIA ODPADÓW Z PROCESU DO SCRUBBERA Prefrmiarki FCVD (prces) Wymagania (na 1 prefrmiarkę): - Plastikwa (PCV) rura ø 60 mm. - Przepływ dpadów: 100 m3/h. - Rura przy stacji FCVD pwinna być wypsażna w klan elastyczne (rzstaw kńcówek tkarki jest ustawiany w zależnści d wielkści mntwanej tuby substratwej), dprne mechanicznie na ruch psuwist zwrtny. - Cała natmiast dprna chemicznie (na Cl2, SiO2, etc.). - Elastyczna rura dkurzacza awaryjneg, w przypadku wycieku chemikaliów - Takie same wymagania dla bydwu prefrmiarek. - WAŻNE: Knfiguracja sterwników PLC Scrubbera z sterwnikiem FCVD. W przypadku awarii Scrubbera, FCVD musi zstać zatrzymane. Gas Cabinet Wymagania: Płączenie AWARYJNE: - plastikwa (PCV) rura ø 90. Płączenia wentylujące Gas Cabinet (x2) dwie linie, b dwie stacje FCVD. - plastikwe rury. - króćce ¼ VCR. - przepływ: 2 l/min (każdy) Układ dystrybucji chlrwców Wymagania: - Płączenie stswane przy przedmuchiwaniu układu - rury dsysające na wyskści zawrów wyltwych z kntenerów na chlrwce, w celu dessania ewentualnych wycieków pdczas zmiany butli UWAGI OGÓLNE: 8

9 - Rury pwinny być kierwane d Scrubbera pd sufitem w linii prstej. - Należy uniknąć wszelkich syfnów (ryzyk sadzania się krzeminki i twrzenia się zastisk Cl2). - Pwinn się zminimalizwać liczbę zakrętów rur d Scrubbera (pdciśnienie na wyjściu z prefrmiarki nie mże być niższe 150Pa). - Nie ma ptrzeby mntwania wentylatrów napęd będzie zapewniny przez wentylatry w Scruberze (pdciśnienie Pa). - W przypadku zgięć rur kąt 90deg pwinn się tak zaprjektwać zgięcie, by uniknąć grmadzenia się w nim dpadów. - Dstęp d rur (kna rewizyjne, dpwiedni uszczelnine) w celu ich kresweg czyszczenia (przede wszystkim w miejscach zagięć). - Rury między labratrium, a pmieszczeniem Scrubbera będą prwadzne estakadą. - Wlt d Scrubbera przedstawin na rys niżej: - Średnica wltu d Scrubbera t fi 180 mm. 7. UKŁAD BEZPIECZEŃSTWA Detekcja H2 Knieczny jest główny zawór wdru elektrzawór nrmalnie zamknięty, sprzęgnięty z czujnikami H2. Knieczny kntakt z Linde. Knieczne są systemy detekcji H2 w pmieszczeniu ze stacjami FCVD. W przypadku wykrycia wycieku autmatyczne zamknięcie główneg zawru. Ilść detektrów zgdnie z lkalnymi wymaganiami i gemetrią budynku. Detektry umieszczne na suficie i w kapach. Detekcja HCl/Cl 2 Detektry w każdy z pmieszczeń gdzie mamy d czynienia z HCl/Cl2 (Scrubber, FCVDx2, szafa gazów, układ dystrybucji chlrwców (SiCl4 i GeCl4)). Ilść detektrów zależna d lkalnych regulacji i gemetrii pmieszczeń. Detektry umieszczne 30cm nad pdłgą. Detekcja HF 9

10 Detekcja O2 Detektry umieszczne tuż przy Tube Washer. Detektry zapewne umieszczne przy suficie. Czujniki umieszczne przy palnikach i C2F6. Pżar Detektry dymu w każdym z pmieszczeń. Czujniki dymwe, klapy ppż. Niezalecany instalacje tryskaczwe. Wda w płączniu z Cl2 stwrzy HCl, Duże zagrżenie pżarem: duże kawałki kwarcu temp 2000 C, duże piece, palniki H2/O2. Inne Oczmyjki i prysznic w pmieszczeniu Scrubbera, przy układzie dystrybucji chlrwców raz przy myjce tub (HF). PRZYKŁADOWE INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE AWARII Detekcja H2 Wyświetlenie kmunikatu EWAKUACJA, panele z didami zapalanymi w zależnści d alarmu, w pmieszczeniu z wieżą, przy biurkach na antresli, w pmieszczeniu pmiarwym i przy FCVD. Syreny i lampy strzegawcze, Autmatyczne zamknięcie elektryczneg zasilania w całym LAB. ZAGROŻENIA: Eksplzja, pżar, ZACHOWANIE: Natychmiastwa ewakuacja budynku (wszystkich LAB). Detekcja Cl 2 /HCl / HF Wyświetlenie kmunikatu ALARM CHLORU / HF, panele z didami zapalanymi w zależnści d alarmu, w pmieszczeniu z wieżą, przy biurkach na antresli, w pmieszczeniu pmiarwym i przy FCVD. Syreny i lampy strzegawcze, ZACHOWANIE: Natychmiastwa ewakuacja LAB. Pżar Syreny i lampy strzegawcze we wszystkich labratriach całe jajk. ZAGROŻENIA: Płmienie, utrata przytmnści, brak tlenu, ZACHOWANIE: Natychmiastwa ewakuacja wszystkich LAB. 8. PRZECHOWYWANIE C2F6 Butle z C2F6 będą przechwywane w specjalnie zaprjektwanym i wyknanym małym pmieszczeniu w pmieszczeniu Tube Washer (myjka tub). Pkik ten ma być szczelny, w przypadku wycieku C2F6, czujnik tlenu (umieszczny przy pdłdze w tym pmieszczeniu) twrzy przepustnicę d pmieszczenia chlrwców, przesyłając tam C2F6. Umiejscwienie pmieszczenia na C2F6 przedstawin na rys niżej (czerwny kwadrat). 10

11 Pwiększenie: 11

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

projektujemy technologię

projektujemy technologię prjektujemy technlgię W naszej pracwni prjektwej pracują inżynierwie z wielletnim, wszechstrnnym dświadczeniem. Prjekty ich autrstwa gwarantują funkcjnalnść kuchni i są prfesjnalnie przygtwywane. realizacje

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ewaporacyjny (zasada działania)

Klimatyzator ewaporacyjny (zasada działania) ZASADA DZIAŁANIA I WYKRES Klimatyzatr ewapracyjny (zasada działania) Pmpa biegwa pdaje wdę przez zraszacze na wkłady celulzwe dużej pwierzchni na których następuje zjawisk ewapracji (parwania), raz czyszczania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Piaski: Dstawa fabrycznie nweg samchdu specjalneg d ciśnieniweg mycia kanałów raz czyszczenia wpustów ulicznych w frmie leasingu peracyjneg Numer głszenia: 255664-2011; data zamieszczenia: 23.08.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (56) 659-70-03, tel. (56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo