Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4.6/ /4 z dnia Opis technologii wykonania Systemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4.6/20.01.15/4 z dnia 20.01.2015 Opis technologii wykonania Systemu"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 d Zapytania fertweg nr 4.6/ /4 z dnia Opis technlgii wyknania Systemu 1. INSTALACJA CHŁODZENIA PIECÓW Instalacja w biegu zamkniętym z dwma układami hydraulicznymi; pierwtny - wdny (instalacja chłdzenia pieców) i wtórny - gliklwy (chłdzenie wdy). D schłdzenia: dwa piece FCVD na pzimie 0,00 i jeden w wieży na pzimie +10,90. Dla każdeg pieca ddzielna instalacja chłdzenia składająca się z wymiennika płytweg wda-glikl, pmpy biegwej, zawrów dcinających, zwrtnych i regulacyjnych, pmiaru temperatury i ciśnienia. Czynnik chłdzenia wda parametry wdy zasilanie C pwrót +30 C różnica temperatur +10 C Charakterystyka instalacji piec FCVD nr 1 i nr 2 ciepł d dprwadzenia 30 kw wymagany przepływ przez piec 35 l/min (wcześniej 45 l/min) ciśnienie przed piecem 4 bar średnica rur 35 mm Piec na wieży ciepł d dprwadzenia 40 kw wymagany przepływ przez piec 50 l/min ciśnienie przed piecem 6 bar średnica rur 54 mm Chłdzenie wdy jeden agregat firmy Aermec typ NRL350FE04. Agregat mcy 96kW z dwma biegami chłdniczymi (dwie sprężarki spiralne)z kmpletnym mdułem hydraulicznym z pdwójną pmpą biegwą z układem freecling. Czynnik chłdzący glikl etylenwy Parametry gliklu wylt +15 C wlt +21 C różnica temperatur +6 C Chłdzenie wdy dla temperatur pwietrza zewnętrzneg niższych d 15 C - układ freecling Chłdzenie latem chiller Chłdzenie awaryjne włączenie autmatyczne, układ twarty, wda z wdciągu (ciśnienie w sieci 4 bar) z pmpą wyskciśnieniwą, pmpa awaryjna zasilana przez UP. Wszystkie pmpy wdy zstaną umieszczne w dedykwanym pmieszczeniu w budynku Scrubbera. Rury między labratrium, a pmieszczeniem Scrubbera będą prwadzne estakadą.

2 2. STACJA UZDATNIA WODY Układ technlgiczny zlkalizwany w pmieszczeniu bk scrubbera (ELMAT / BDS_?) Technlgia parta jest na następujących prcesach: 1. Wstępnej filtracji mechanicznej, 2. Filtracji mechaniczn-węglwej, 3. Zmiękczaniu, 4. Filtracji antyklidalnej 5. Dzwaniu NaOH 6. Demineralizacji metdą RO, 7. Odgazwaniu membranwym 8. Dejnizacji metdą EDI 9. Stabilizacja jakści w urządzeniu MILIPURE 10. Retencji wdy z pduszką aztwą 11. Układzie pdnszenia ciśnienia. 12. Stabilizacja kńcwa jakści wdy na złżu mieszanym Parametry wdy E DI Wymagana jakść jednstka Parametr analizy Wda surwa wdy zasilającej Twardść gólna 220 (RZE: 245) < 1 mgcaco 3 /dm 3 Przewdnść 400 (RZE: 543) < 0,05 µs/cm Odprnść 0,005 > 18,2 MΩ/cm Wydajnść SUW - Q hmax = 0,1 m 3 /h Miejsca dprwadzenia wdy miękkiej i EDI raz wymagany przepływ Wda Urządzenie Przepływ Wda EDI Tube Washer 60 l/min przez 45min 2.7m3/h (1 cykl) Wda miękka Scrubber 80 l/h (pbór ciągły) Glass Saw 10 l/min (w trakcie mycia) Układ musi zapewnić wyknanie c najmniej 2 cykli myjących w tygdniu. 2

3 3. KANALIZACJA SANITARNA 3.1. Tube Washer Z Tube Washer wda trafia grawitacyjnie d sieci kanalizacji sanitarnej lub d zbirnika zewnętrzneg, bezdpływweg pj. czynnej 3 m 3, z któreg będzie wypmpwywana d neutralizacji. Na kanalizacji zstaną zabudwane dwie zasuwy żeliwne, które pzwalają kierwać ścieki d kanalizacji lub zbirnika. Zasuwy wypsażne będą w wskaźnik twarcia. Średnica 2 FTP, przepływ 20 GPM (galn per minute) Pmiar ścieków zgdnie z warunkami w zewnętrznej studzience. (?) 3.2. Scrubber Odpływ grawitacyjny dn 63 mm ze zbirnika neutralizatra bezpśredni d sieci kanalizacji sanit Glass Saw Zużyta wda kierwana będzie kierwana grawitacyjnie d studzienki (sadnika) na zewnątrz i dalej d kanalizacji sanitarnej 3.4. Zlew pd schdami. 4. SPRĘŻONE POWIETRZE Zaptrzebwanie na zwykłe sprężne pwietrze (CA) Miejsca pdpięcia: - Prf Test 6 bar, fi 10 mm, 9 m3/h. - Tkarka szkła (GWL) 6 bar, - Myjka Tub (Tube Washer) 6 bar, 3/8 FTP - Szafa Gazów (Gas Cabinet) 6 bar, 1/4 Swagelk - Scrubber 6 bar, ½ - Lampy UV wieża 10 bar, fi 12 mm, 125 l/min, wyskść: 300 mm. - Odbiór włókna (Take Up) wieża 6 bar, fi 6mm, 100 l/min, wyskść: -450 mm. - Zawry pneumatyczne w układzie dystrybucji chlrwców: 6 bar Zaptrzebwanie na CA wyskiej jakści Specyfikacja CA wyskiej jakści: - rzmiar cząsteczek: 1.0 um, - kncentracja cząsteczek: 1.0 mg/m3. - zawartść lei: 0.1 mg/m3, - temp. punktu rsy: -20degC Miejsce pdpięcia: - Układ dystrybucji akrylu (na wieży) (wyskść 3200 mm). Przepływ 50 l/min, Ciśnienie 10 bar, Średnica króćca d pdpięcia OD 12 mm. 3

4 5. WENTYLACJA MECHANICZNA Centrale wentylacyjne nawiewn-wywiewne w wyknaniu higienicznym z filtrami EU9, wymiennikami brtwymi, nagrzewnicą wdną, chłdnicą frenwą, kmrą mieszania. Nagrzewnice zasilane instalacją ciepła technlgiczneg z ktłwni, chłdnice zasilane z agregatów skraplających frenwych. CLEANROOM: Instalację wentylacji pmieszczeń typu Cleanrm bliczn na pdstawie krtnści wymian. W labratrium wydrębnin cztery układy wentylacyjne: - pmieszczenie z wieżą 8 wymian/h - pmieszczenie z FCVD 8 wymian/h - pmieszczenie z Tube Washer 5 wymian/h - pmieszczenie pmiarów 20 wymian/h (??) Nie ma większeg wymagania na czystść standard jak w pzstałych. Ddatkw przedstawin je na pniższym rysunku. Klrem białym znaczn pmieszczenia, gdzie będzie cleanrm. Pmieszczenia gdzie nie będzie cleanrmu (znaczne pwyżej na żółt) muszą być wentylwane. Są t dwa magazynki na szklane tuby i akryl, układ dystrybucji chlrwców raz pmieszczenia scjalne. Ilści pwietrza nawiewaneg i wywiewaneg raz rzmieszczenie wywiewów muszą być dbrane tak, aby wymusić ruch pwietrza ze stref białych d żółtych w warunkach spczynkwych. 4

5 WIEŻA: Zapewnienie najwyższej jakści pwietrza na wieży, na dcinku między dłem pieca, a pczątkiem strefy nakładania akrylwej pwłki zewnętrznej. Strefa ta zstała pkazana na pniższym rysunku klrem niebieskim. Rbcze strefy wieży będą za drzwiami z przeźrczysteg, absrbująceg ciepł materiału, jak pkazan pniżej. Zapewnienie wyskiej klasy pwietrze będzie następwał przy pmcy bczneg nawiewu, któreg schemat idewy zstał przedstawiny pniżej. Zgdnie z pwyższymi rys. nawiew musi gwarantwać czystść pwietrza w siach pinwych, wzdłuż których jest wyciągane włókn (na rysunku pwyżej znacznych symblem ). Odległść między siami t 1750mm. Nawiew pwierza w górnej części pmieszczenia z wieżą (pd dachem), w celu uniknięcia grmadzenia się tam niebezpiecznych parów raz zachwania bardz wyskiej czystści. 5

6 Chłdzenie lamp UV W pmieszczeniu z wieżą przewidzian ddatkw zespły wentylacyjne (nawiew i wywiew) wypsażne w filtry i nagrzewnice elektryczne d wentylacji lamp UV znajdujących się na wieży. Zespły wentylacyjne dbran dla parametrów Przepływ pwietrza: min m3/h (wartść pprawina z pprzedniej 1602 m3/h), nadciśnienie na lampę: 2800 Pa. Średnice wltu/wyltu pwietrza t 315 mm. Temperatura pwietrza na wlcie: C. Wilgtnść pwietrza na wlcie: 0 70% Rh. Temperatura pwietrza na wylcie: C. Ważna jest filtracja pwietrza w celu uniknięcia zanieczyszczeń (mgących pwdwać uszkdzenia). Chłdzące pwietrze pwinn być filtrwane przy użyciu filtra z min. średnią wydajnścią ASHRAE 34 %, c dpwiada min wydajnści NIST 60%. Rzmieszczenie układu chłdzenia lamp na wieży zstał przedstawine pniżej. Punkty 01/02 t wlt i wylt pwietrza chłdząceg. Wentylacja układu dystrybucji akrylu Szafa z akrylem psiada fabrycznie wmntwany wentylatr w celu usuwania wszelkich parów akrylu. Wyskść umiejscwienia szafy t 3200 mm. 6

7 Przepływ parów: 530 m3/h. Średnica krućca 125 mm. Pwietrze t jest czerpane z cleanrmu. Należy je uwzględnić przy całkwitym bilansie pwietrza w pmieszczeniu. Wydech kierwany jest na zewnątrz budynku. Należy zapewnić brak cfania pwietrza z zewnątrz d cleanrmu. FCVD: W pmieszczeniu z FCVD zespół wentylacji gólnej nawiewn-wywiewnej sprzężny zstanie z wyciągami z kapów: FCVD HOOD 2 x 500 m 3 /h i GWL HOOD 1000 m 3 /h (średnice fi 400 mm). Wyciągi kapów Hd zstaną wyknane instalacją z twrzywa. Ddatkw instalacja dprwadzająca zanieczyszczenia z pieców FCVD d Scrubbera zstanie wyknana z twrzywa. Należy zapewnić zapbiec cfaniu się parów z Hdów d pmieszczenia cleanrm. Należy sknfigurwać pracę Hdów z pracą znajdujących się w nich sprzętów (FCVD x2, GWL). Hdy będą pracwać razem z umieszcznych w nich sprzętem raz d 20min p skńczeniu pracy z palnikiem. Wentylatry w instalacji pwinny być dwubiegwe, wyższy bieg włączany autmatycznie p wykryciu wycieku Cl. Muszą być wyknane również ddatkwe rury elastyczne, służące jak dkurzacze awaryjne w przypadku wycieku. TUBE WASHER: W pmieszczeniu Tube Washer wentylacja pmieszczenia Cleanrm sprzężna zstanie z wyciągami z Tube Washer (myjki) jeden wyrzut pwietrza 200 m 3 /h i drugi 1200 m 3 /h. Wyciągi z myjki wyknane zstaną instalacją z twrzywa. Wyciągi będą pracwać 24 h na dbę. Pmieszczenie pmiarów bsługuje niezależna wentylacja nawiewn-wyciągwa. W pmieszczeniach CLEANROOM d nawiewu pwietrza zaprjektwan mdułwe nawiewniki laminarne. Przy nawiewnikach zstaną zamntwane filtry H13. D regulacji ilści pwietrza zastswan regulatry zmienneg wydatku typ TVJ-EASY dla kanałów prstkątnych raz typ TVR-EASY dla kanałów krągłych. Nawiewniki należy zlicwać na gładk z pwierzchnią pdsufitki. Wywiew pwietrza będzie realizwany za pmcą kratek ściennych ze skrzynkami rzprężnymi. Przy wywiewnikach należy zamntwać filtry abslutne H13. Kratki wywiewne należy zamntwać 20 cm nad pdłgą. D regulacji ilści pwietrza raz utrzymywania gradientu ciśnień zastswan regulatry zmienneg typ TVR-EASY. Sieć kanałów wentylacyjnych nawiewnwywiewnych wyknać z blachy stalwej cynkwanej typ A z uszczelkami. Kanały typu Spir są zabrnine. Stswać kanały klasy B szczelnści zgdnie z nrmą PN-B i klasy S wyknania, zgdnie z nrmą PN-B SCRUBBER: Knieczna jest wentylacja dwustpniwa. Pierwszy stpień wentylacja w pracy cdziennej, drugi stpień wentylacja w przypadku awarii (znacznie wydajniejsza). Knieczne jest zbudwanie 7

8 dpwiednieg kmina dprwadzająceg pary ze Scrubbera na zewnątrz. Przykładwe parametry kmina używaneg w Silitec przedstawin pniżej: Średnica zewnętrzna 270 mm. Całkwita wyskść w Silitec 12.5 m u nas zapewne mniejsza, w zależnści d prjektu. W kminie czujniki HCl/Cl2. Knieczny wymuszny przepływ zapbiegnięcie cfaniu się spalin. Kmin zgdny z wymaganiami lkalnych regulacji prawnych - Współpraca architektów z BDS pzwlenie budwlane. - Temperatura w Scruberze pwinna wynsić C. 6. UKŁAD ODPROWADZANIA ODPADÓW Z PROCESU DO SCRUBBERA Prefrmiarki FCVD (prces) Wymagania (na 1 prefrmiarkę): - Plastikwa (PCV) rura ø 60 mm. - Przepływ dpadów: 100 m3/h. - Rura przy stacji FCVD pwinna być wypsażna w klan elastyczne (rzstaw kńcówek tkarki jest ustawiany w zależnści d wielkści mntwanej tuby substratwej), dprne mechanicznie na ruch psuwist zwrtny. - Cała natmiast dprna chemicznie (na Cl2, SiO2, etc.). - Elastyczna rura dkurzacza awaryjneg, w przypadku wycieku chemikaliów - Takie same wymagania dla bydwu prefrmiarek. - WAŻNE: Knfiguracja sterwników PLC Scrubbera z sterwnikiem FCVD. W przypadku awarii Scrubbera, FCVD musi zstać zatrzymane. Gas Cabinet Wymagania: Płączenie AWARYJNE: - plastikwa (PCV) rura ø 90. Płączenia wentylujące Gas Cabinet (x2) dwie linie, b dwie stacje FCVD. - plastikwe rury. - króćce ¼ VCR. - przepływ: 2 l/min (każdy) Układ dystrybucji chlrwców Wymagania: - Płączenie stswane przy przedmuchiwaniu układu - rury dsysające na wyskści zawrów wyltwych z kntenerów na chlrwce, w celu dessania ewentualnych wycieków pdczas zmiany butli UWAGI OGÓLNE: 8

9 - Rury pwinny być kierwane d Scrubbera pd sufitem w linii prstej. - Należy uniknąć wszelkich syfnów (ryzyk sadzania się krzeminki i twrzenia się zastisk Cl2). - Pwinn się zminimalizwać liczbę zakrętów rur d Scrubbera (pdciśnienie na wyjściu z prefrmiarki nie mże być niższe 150Pa). - Nie ma ptrzeby mntwania wentylatrów napęd będzie zapewniny przez wentylatry w Scruberze (pdciśnienie Pa). - W przypadku zgięć rur kąt 90deg pwinn się tak zaprjektwać zgięcie, by uniknąć grmadzenia się w nim dpadów. - Dstęp d rur (kna rewizyjne, dpwiedni uszczelnine) w celu ich kresweg czyszczenia (przede wszystkim w miejscach zagięć). - Rury między labratrium, a pmieszczeniem Scrubbera będą prwadzne estakadą. - Wlt d Scrubbera przedstawin na rys niżej: - Średnica wltu d Scrubbera t fi 180 mm. 7. UKŁAD BEZPIECZEŃSTWA Detekcja H2 Knieczny jest główny zawór wdru elektrzawór nrmalnie zamknięty, sprzęgnięty z czujnikami H2. Knieczny kntakt z Linde. Knieczne są systemy detekcji H2 w pmieszczeniu ze stacjami FCVD. W przypadku wykrycia wycieku autmatyczne zamknięcie główneg zawru. Ilść detektrów zgdnie z lkalnymi wymaganiami i gemetrią budynku. Detektry umieszczne na suficie i w kapach. Detekcja HCl/Cl 2 Detektry w każdy z pmieszczeń gdzie mamy d czynienia z HCl/Cl2 (Scrubber, FCVDx2, szafa gazów, układ dystrybucji chlrwców (SiCl4 i GeCl4)). Ilść detektrów zależna d lkalnych regulacji i gemetrii pmieszczeń. Detektry umieszczne 30cm nad pdłgą. Detekcja HF 9

10 Detekcja O2 Detektry umieszczne tuż przy Tube Washer. Detektry zapewne umieszczne przy suficie. Czujniki umieszczne przy palnikach i C2F6. Pżar Detektry dymu w każdym z pmieszczeń. Czujniki dymwe, klapy ppż. Niezalecany instalacje tryskaczwe. Wda w płączniu z Cl2 stwrzy HCl, Duże zagrżenie pżarem: duże kawałki kwarcu temp 2000 C, duże piece, palniki H2/O2. Inne Oczmyjki i prysznic w pmieszczeniu Scrubbera, przy układzie dystrybucji chlrwców raz przy myjce tub (HF). PRZYKŁADOWE INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE AWARII Detekcja H2 Wyświetlenie kmunikatu EWAKUACJA, panele z didami zapalanymi w zależnści d alarmu, w pmieszczeniu z wieżą, przy biurkach na antresli, w pmieszczeniu pmiarwym i przy FCVD. Syreny i lampy strzegawcze, Autmatyczne zamknięcie elektryczneg zasilania w całym LAB. ZAGROŻENIA: Eksplzja, pżar, ZACHOWANIE: Natychmiastwa ewakuacja budynku (wszystkich LAB). Detekcja Cl 2 /HCl / HF Wyświetlenie kmunikatu ALARM CHLORU / HF, panele z didami zapalanymi w zależnści d alarmu, w pmieszczeniu z wieżą, przy biurkach na antresli, w pmieszczeniu pmiarwym i przy FCVD. Syreny i lampy strzegawcze, ZACHOWANIE: Natychmiastwa ewakuacja LAB. Pżar Syreny i lampy strzegawcze we wszystkich labratriach całe jajk. ZAGROŻENIA: Płmienie, utrata przytmnści, brak tlenu, ZACHOWANIE: Natychmiastwa ewakuacja wszystkich LAB. 8. PRZECHOWYWANIE C2F6 Butle z C2F6 będą przechwywane w specjalnie zaprjektwanym i wyknanym małym pmieszczeniu w pmieszczeniu Tube Washer (myjka tub). Pkik ten ma być szczelny, w przypadku wycieku C2F6, czujnik tlenu (umieszczny przy pdłdze w tym pmieszczeniu) twrzy przepustnicę d pmieszczenia chlrwców, przesyłając tam C2F6. Umiejscwienie pmieszczenia na C2F6 przedstawin na rys niżej (czerwny kwadrat). 10

11 Pwiększenie: 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 1 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia publiczneg jest: Dstawa i mntaż urządzeń technlgicznych w Stacji Uzdatniania Wdy w miejscwści Handzlówka gmina Łańcut wraz z zaprjektwaniem

Bardziej szczegółowo

BOLID CHILLERS POLAND

BOLID CHILLERS POLAND BOLID CHILLERS POLAND Kmpaktwe chillery małej i średniej mcy (0,5ŕ34 kw) prgram prdukcji katalg prduktów 2015 Schładzacz (chiller) - trchę infrmacji Schładzacze Blid (ang. chillers) - są specjalistycznymi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 337/ZM/S2/2010

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 337/ZM/S2/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU,, ROZBUDOWA DZIAŁALNOŚCI SYNTHOS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC B+R ( POIG.04.02.00-12-008/10) ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 337/ZM/S2/2010 1. Reaktr 20 litrwy wraz

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o.

Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o. Pracwnie Badawcz-Prjektwe Sp. z.. Siedziba Spółki ul. Kżuchwska 20 c 65-364 Zielna Góra tel. (068) 45 63 300, 45 63 338, 45 63 339 fax (068) 45 63 313, 45 63 314 e-mail: eksystem@eksystem.cm.pl www.eksystem.cm.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr str. Nr rys. Skala I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny.... Str. 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA Instalacja gazów technicznych. Rzut przyziemia. Segment A cz.1... S-G.01 1:50 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Agnieszka Karamać Grabowska ul. Bp. M. Fulmana 2/8 20-492 Lublin tel. 608-085-740

PRACOWNIA PROJEKTOWA Agnieszka Karamać Grabowska ul. Bp. M. Fulmana 2/8 20-492 Lublin tel. 608-085-740 PRACOWNIA PROJEKTOWA Agnieszka Karamać Grabwska ul. Bp. M. Fulmana 2/8 20-492 Lublin tel. 608-085-740 Inwestr: Tytuł Opracwania: Lubelski Wjewódzki Lekarz Weterynarii ul. Drga Męczenników Majdanka 50 20-325

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Urządzenie chrnine patentem AGC Systems,, Tel./Fax: +48 22 464 82 86 e-mail: pczta@agcsystems.pl; website: www.agcsystems.pl Warszawa 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość ZAŁĄCZNIK NR 3.5 DO SIWZ.. Pieczęć Wyknawcy Zadanie 5 Dstawa sprzętu chłdniczeg Lp. Nazwa przedmitu Ilść 1 Lada chłdnicza 2 szt. 2 Witryna d napjów 1 szt. 3 Dystrybutr d bitej śmietany 1 szt. 4 Dystrybutr

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z.. w Siedlcach, ul. Leśna 8 08-110 Siedlce, Wyknawca: Knsrcjum ILF CONSULTING ENGINEERS Plska Sp. z.. ul. Pstępu 15B, 02-676 Warszawa ILF BERATENDE

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ewaporacyjny (zasada działania)

Klimatyzator ewaporacyjny (zasada działania) ZASADA DZIAŁANIA I WYKRES Klimatyzatr ewapracyjny (zasada działania) Pmpa biegwa pdaje wdę przez zraszacze na wkłady celulzwe dużej pwierzchni na których następuje zjawisk ewapracji (parwania), raz czyszczania

Bardziej szczegółowo

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY Maszyny d cięcia PumaCut20 Autmatyczna maszyna d cięcia pasów nadająca się szczególnie cięcia pasów gumy (surwych lub pdbnych) dwlnej długści. Maszyna psiada sekcję

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ GRAFICZNA BUDYNEK GŁÓWNY Instalacja wd. - kan. 1. Rzut piwnic instal. kanalizacji sanit. 1:100 rys. nr 1 2. Rzut piwnic instal. wdciągwa 1:100 rys. nr 2

Bardziej szczegółowo

Chillery & Klimakonwektory

Chillery & Klimakonwektory Chillery & Klimaknwektry K A T A L O G 2 0 1 2 YOUR CONDITIONS! Od 1916 rku, jest pinierem na rynku amerykańskim, dzięki prjektwaniu i prdukcji innwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i pm stswanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ KOSZT BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH DARIUSZ MAJER 44-196 Knurów, ul. Gen. J Ziętka 18C/12 tel. fax (0-2) 26-15-50 tel. km 0 509 041 270 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ OBIEKT

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza Test 2 1. (3 p.) W tabeli zamieszczn przykłady spsbów przekazywania ciepła w życiu cdziennym i nazwy prcesów przekazywania ciepła. Dpasuj d wymieninych przykładów dpwiednie nazwy prcesów, wstawiając znak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13 Obiekt (nazwa i adres): Dm Pmcy Spłecznej Zameczek Lkalizacja Kuźnia Niebrwska, gmina Pilchwice ul. Knurwska 13 Inwestr (imię i nazwisk/ nazwa, adres): Pwiat Gliwicki Gliwice ul. Zygmunta Stareg 17 Jednstka

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Ekologia. Bezpieczeństwo BAFA. Przyjazny środowisku. Stal nierdzewna. Śluza

Ekonomia. Ekologia. Bezpieczeństwo BAFA. Przyjazny środowisku. Stal nierdzewna. Śluza Eknmia Snda lambda Zaawanwany lgarytm teruje praca ktła dtwując ją d bieżących warunków c zapewnia najwyżzą prawnść w pełnym zakreie mcy. T gwarantuje zczędnści, czyty wymiennik i prtą regulację. Sterwanie

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio³ wisz¹cy EUROSTAR

Gazowy kocio³ wisz¹cy EUROSTAR Instrukcja mnta u i bs³ugi Gazwy kci³ wisz¹cy EUROSTAR 6 720 610 131 (99.07) RBPL ZWE 24-3 MF A... ZSE 24-3 MF A... MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZE- PROWADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY ZAK AD INSTALACYJNY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 201555 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 2015 2 UWAGA!!! Przed przystąpieniem d pracy prsimy zapznanie się z niniejszą instrukcją. Niedpwiednie użycie mże byd niebezpiecznie dla

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji

Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji LOGICA Kcił grzewczy na paliwa stałe LOGICA Dkumentacja techniczn-ruchwa Instrukcja mntażu, bsługi i knserwacji Otrzymują Państw nwczesny i energszczędny kcił c.. Paliw zastswawcze: D ktłów Lgica zalecany

Bardziej szczegółowo

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min]

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min] ALFA AC Vent Wydajnœæ pwietrza d 800 d 6000 m /h Nagrzewnica wdna, nagrzewnica elektryczna, ch³dnica bezpœrednieg dparwania Zintegrwany system sterwania ze zdalnym sterwnikiem przewdwym Kmpaktwa knstrukcja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIECÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIECÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIECÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH Uwaga: Skntaktuj się z miejscwym kminiarzem, ew. mistrzem kminiarskim! Przeczytaj uważnie całą instrukcję mntażu i bsługi! Przy mntażu i bsłudze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 SPIS RYSUNKÓW...1 1. Dane gólne....2 1.1. Pdstawa pracwania prjektu....2 1.2. Przedmit prjektu....2 1.3. Zakres rzeczwy prjektu....2 1.4. Charakterystyka biektu....2 1.5. Ochrna

Bardziej szczegółowo

nowoczesne systemy grzewcze UNICA Vento UNICA VentoEko MODERATOR Eko AZSB APSB H A J N Ó W K A KATALOG PRODUKTÓW www.moderator.com.

nowoczesne systemy grzewcze UNICA Vento UNICA VentoEko MODERATOR Eko AZSB APSB H A J N Ó W K A KATALOG PRODUKTÓW www.moderator.com. nwczesne systemy grzewcze UNI UNI Sensr UNI Sensri UNI Ma UNI Vent UNI Ventk MORTOR k ZS PS Mderatr H J N Ó W K KTLOG PROUKTÓW www.mderatr.cm.pl SPIS TRŚI O NS UNI 7-46 kw UNI Sensr 10-60 kw UNI Ma 80-160

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Źródłem ciepła na ptrzeby C.O. dla budynku będzie kcił kndensacyjny gazwy palany paliwem gazwym GZ-50, parametry czynnika grzewczeg 70/50

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2 mgr inż. Adam Lachwski tel. 0501 827 031 Dziekanów Leśny ul. Pgdna 36 05-092 Łmianki E-mail: al-prjekt@2.pl REGON: 016835695 NIP: 118-049-73-61 NR RACHUNKU: II ODDZIAŁ W WARSZAWIE PKO BP SA 74 1020 1026

Bardziej szczegółowo

DRZWI PRZEMYSŁOWE CENNIK 2015. www.paneltech.pl. wersja 2015.1

DRZWI PRZEMYSŁOWE CENNIK 2015. www.paneltech.pl. wersja 2015.1 CENNIK 015 DRZWI PRZEMYSŁOWE DRZWI WAHADŁOWE DRZWI ROZWIERALNE UNIWERSALNE DRZWI ROZWIERALNE CHŁODNICZE/MROŹNICZE DRZWI PRZESUWNE CHŁODNICZE/MROŹNICZE DRZWI PRZESUWNE GAZOSZCZELNE PaNELTECH Sp. z.. 41-508

Bardziej szczegółowo

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE 6.2. ZAWORY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 6.3. ZAWORY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM 6.4. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 6.5. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA STRONA

Bardziej szczegółowo

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208

Cena netto PLN 700,00. tylko dla VUT EH 2) MPA E Katalog Wentylacja profesjonalna str. 208 MPA E AUTOMATYKA DO ENTRAL ENTYLAYJNYH LD Katalg entylacja prfesjnalna str. 246 Zastswanie: - z centralami: MPA E, VPA, VUT EH, VUT EH E LD jest dstępny pcjnalnie wyłącznie w zestawach ze współpracującymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 RT08/2010/v.1.3 TITANIUM REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM v.1.3 (21.04.09 prgram d 1v3) Regulatr steruje biegiem grzewczym

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE I WENTYLATORY

OSUSZACZE I WENTYLATORY 21 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy przystswać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180

Instrukcja instalacji liniowych promienników kwarcowych TIS ENGINEERING. Modele szeregu S1A010 S3F180 Instrukcja instalacji liniwych prmienników kwarcwych TIS ENGINEERING Mdele szeregu S1A010 S3F180 UWAGI Prszę przeczytać niniejszą instrukcję przed instalacją urządzenia. Prjekty rzmieszczenia, dbru dpwiednich

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl INTEGRAL SYSTEM IN-LINE Linia zgrzewając czyszcząca d prfili PCV INTEGRA 4H składa się z 6 pdstawwych części: pzima zgrzewarka FUSION 4H bejmująca system zdejmwania ramy, stół chłdzący,

Bardziej szczegółowo

X Seminarium Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami Warszawa, 15 października 2013 r.

X Seminarium Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami Warszawa, 15 października 2013 r. Warszawa, 15 października 2013 r. Tadeusz Radzięciak Stwarzyszenie Prducentów Cementu Wiceprezes Cemex Plska Agenda Rla cementwni w gspdarce dpadami Rdzaje stswanych paliw Kntrla prcesu i paliw Metdy stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Z tej instrukcji, dwiesz się jak ptymalnie wykrzystać pakwania sterylizacyjne Sterisheet, aby zagwarantwać całkwite bezpieczeństw na różnych etapach pprzez: - wybór generacji w zależnści

Bardziej szczegółowo

PILNE: Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania Do: pacjenci samodzielnie przeprowadzający badania. System Alere INRatio PT/INR Monitor

PILNE: Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania Do: pacjenci samodzielnie przeprowadzający badania. System Alere INRatio PT/INR Monitor 10 grudnia 2014 r. Szanwni Klienci, PILNE: Kmunikat dtyczący bezpieczeństwa stswania System Alere INRati PT/INR Mnitr Niniejsze pism zawiera isttne infrmacje na temat systemu Alere INRati PT/INR Mnitr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE 2011/2012. www.mcsgl.com

OSUSZACZE 2011/2012. www.mcsgl.com OSUSZACZE 211/212 www.mcsgl.cm Master Climate Slutins jest firmą dstarczającą urządzenia d bróbki pwietrza. Nasze urządzenia kierujemy d sektra klientów bizneswych stawiając sbie za cel pmc w przystswaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

01-08.1 10.05.PL Zawory LDM z napędami SPA Praha

01-08.1 10.05.PL Zawory LDM z napędami SPA Praha 0-08. 0.05.PL Zawry LDM z napędami SPA Praha -- Obliczenie współczynnika Kv Praktyczne bliczenia wyknuje się uwzględniając parametry bwdów regulacyjnych i warunki rbcze medium według wzrów przedstawinych

Bardziej szczegółowo

WZ 02 ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

WZ 02 ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE Tm III. WZ-02. Opis Wymagań Zamawiająceg Rbty budwlan-knstrukcyjne. Unia Eurpejska PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE przeprwadzaneg zgdnie z pstanwieniami

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA 19 KWIETNIA 2015 NOWY SZPITAL WE WSCHOWE 1. Rzkład ddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następując: I. Budynek, w którym znajdują się ddziały: Gineklgiczn Płżniczy

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA W KAŻDYM CALU

INNOWACJA W KAŻDYM CALU KOTŁY NA PALIWA STAŁE PODAJNIKOWE INNOWACJA W KAŻDYM CALU Jedyne w Plsce, pdajnikwe ktły z Hydraulicznym Zestawem Pdłączeniwym i regulacją pgdwą Mżliwść zakupu ktła: bez Hydrauliczneg Zestawu Pdłączeniweg

Bardziej szczegółowo

2013/2014 OSUSZACZE I WENTYLATORY. www.mcsworld.com

2013/2014 OSUSZACZE I WENTYLATORY. www.mcsworld.com 21/214 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy

Bardziej szczegółowo

BADANIE RADIOGRAFICZNE RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

BADANIE RADIOGRAFICZNE RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH BAANIE RAIOGRAFICZNE RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Stanisław Iwaszkiewicz UT-CERT Warszawa Paweł Grześkwiak, Andrzej Faligwski UT-CLT Pznań 1. WSTĘP. Plimery twrzywa sztuczne, materiał knstrukcyjny na

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiająceg: ZWIK/Z/2/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 d Regulaminu Przetargu I Pdwzie: Pdwzie fabrycznie nwe rk prdukcji d 2012 r. Silnik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiająceg: ZWIK/Z/1/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 d Regulaminu Przetargu I Pdwzie: Pdwzie fabrycznie nwe rk prdukcji d 2011r. Silnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Modele: YKEQ / YCNQ251 GR YKEQ / YCNQ331 GRE YKEQ / YCNQ531 GR YKEQ / YCNQ671 GR. Napis: Czynnik chłodniczy

INSTRUKCJA. Modele: YKEQ / YCNQ251 GR YKEQ / YCNQ331 GRE YKEQ / YCNQ531 GR YKEQ / YCNQ671 GR. Napis: Czynnik chłodniczy KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT INSTRUKCJA Mdele: YKEQ / YCNQ251 GR YKEQ / YCNQ331 GRE YKEQ / YCNQ531 GR YKEQ / YCNQ671 GR Napis: Czynnik chłdniczy R410 A SPIS TREŚCI 1. WAŻNE INFORMACJE... 2 2. DANE TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Construction. Zalecenia stosowania systemu. Sika CarboDur NSM do wzmacniania. konstrukcji zbrojeniem przypowierzchniowym Sika Services AG

Construction. Zalecenia stosowania systemu. Sika CarboDur NSM do wzmacniania. konstrukcji zbrojeniem przypowierzchniowym Sika Services AG Cnstructin Zalecenia stswania systemu N : 850 41 07 Autr: A. Baier Sika CarbDur NSM d wzmacniania Miejsce składwania: Crprate Intranet knstrukcji zbrjeniem przypwierzchniwym Sika Services AG Słwa kluczwe:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Volvo FE Hybrid. volvo fe hybrid. Silnik D7F Euro 5. Dane techniczne silnika D7F 300 Km 340 KM

Informacje ogólne. Volvo FE Hybrid. volvo fe hybrid. Silnik D7F Euro 5. Dane techniczne silnika D7F 300 Km 340 KM Vlv FE Hybrid vlv fe hybrid Infrmacje gólne Silnik D7F Eur 5 Silnik wyskprężny w równległym układzie hybrydwym Mment brtwy 3 2 Prównanie 1 br/min 1. Silnik elektryczny 2. Silnik wyskprężny 3. Napęd hybrydwy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budwa ulicy Pwstańców ETAP I na dcinku d ulicy Reymnta d ulicy RóŜanej, pwiat włmiński, wj. mazwieckie Inwestr: Urząd Miasta Ząbki ul. Wjska Plskieg

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

Komfort w parze z ekonomią!

Komfort w parze z ekonomią! Gruntwy wymiennik ciepła GROUND-Therm Spsób na kmfrtwą klimatyzację raz szczędnści w grzewaniu dla dmów pasywnych i budynków energszczędnych. C t jest i jak działa Gruntwy Wymiennik Ciepła Wymiennik gruntwy

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH. Wkłady kominkowe powietrzne spółki BeF Home - Czeskie Normy ČSN EN 13 229 - W

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH. Wkłady kominkowe powietrzne spółki BeF Home - Czeskie Normy ČSN EN 13 229 - W INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH Uwaga: Skntaktuj się z miejscwym kminiarzem, ew. mistrzem kminiarskim! Przeczytaj uważnie całą instrukcję mntażu i bsługi! Przy mntażu i bsłudze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

U Z U P E Ł N I E N I E

U Z U P E Ł N I E N I E U Z U P E Ł N I E N I E RAPORTU OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU O BELOWANIE FRAKCJI PAPIEROWYCH I SORTOWANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH POCHODZĄCYCH ZE

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY OFERENCI. 1. Rozbieżności pomiędzy przedmiarem a zestawieniem balustrad: Stalowa Wola, 12.11.2010 r. Or.VI.3410-109/10

WSZYSCY OFERENCI. 1. Rozbieżności pomiędzy przedmiarem a zestawieniem balustrad: Stalowa Wola, 12.11.2010 r. Or.VI.3410-109/10 Or.VI.3410-109/10 Stalwa Wla, 12.11.2010 r. WSZYSCY OFERENCI Dtyczy: przetargu niegraniczneg pn. Budwa budynku administracyjn-dydaktycznscjalneg dla ptrzeb Katlickieg Uniwersytetu Lubelskieg w Stalwej

Bardziej szczegółowo

temperaturę. Wentylatory te ze względu na małą masę, często są stosowane na dachach z płyty warstwowej. Spręż MAX pc MAX Wydajność Spręż MAX MAX

temperaturę. Wentylatory te ze względu na małą masę, często są stosowane na dachach z płyty warstwowej. Spręż MAX pc MAX Wydajność Spręż MAX MAX PN-EN ISO 9001:2009 Zastswanie Wentylatr siwy dachwy z pinwym wyrzutem pwietrza. Stswany w biektach inwentarskich, na fermach drbiu, magazynach i innych pmieszczeniach, w których wymagana jest duża ilść

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie trasy rowerowej

Oznakowanie trasy rowerowej Oznakwanie trasy rwerwej Zmdernizwana trasa rwerwa będzie znakwana zgdnie z zasadami przyjętymi przez PTTK i zatwierdznymi przez Ministerstw Transprtu i Gspdarki Mrskiej z 1996 rku, jak równieŝ innymi

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN

WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN WENTYLATOR KOMINKOWY EKOFAN KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU EKOFAN 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr kminkwy typu Ekfan przeznaczny jest d rzprwadzania ciepłeg

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL.

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. BIELSKA 47A ADRES INWESTYCJI: IZBA CELNA W KATOWICACH UL. BIELSKA 47a, CIESZYN

Bardziej szczegółowo

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów Prezentuje Zamrażarki nisktemperaturwe -45ºC & -86ºC Szafwe & Skrzyniwe d 370 d 830 litrów Raki d przechwywania TYP Rzmiar bksu Bks / Rak Ilść całkwita we wnętrzu zamrażarki Otwierane z bku 2 / 50mm 20

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PX 298. PxDuo 2x3 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 298. PxDuo 2x3 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 98 PxDu x3 V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Infrmacje na temat wersji... 5 4. Opis mdelu... 5 5. Schemat pdłączenia... 7 6. Wymiary... 9 7. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-911 Warszawa ul. Magiera 28 m 12 tel.(022) 835-90-26 ; e-mail:elkras@wp.pl Inwestr : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE 2010/2011. www.osuszacze-powietrza.pl

OSUSZACZE 2010/2011. www.osuszacze-powietrza.pl OSUSZACZE 2010/2011 www.suszacze-pwietrza.pl DESA jest firmą dstarczającą urządzenia d bróbki pwietrza. Nasze urządzenia kierujemy d sektra klientów bizneswych stawiając sbie za cel pmc w przystswaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej Przepisy dotyczące instalacji a) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.02.75.690 2002-12-16 zm.dz.u.03.33.270 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP

Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP Biur Prjektwe Os. Piaski 65, 64-840 Budzyń tel. ( 0-67 ) 28 43 550 tel./fax ( 0-67 ) 28 29 658 e-mail: prnab@interia.pl NIP 766-140-47-49 REGON 570047780 BS Chdzież 48 8945 0002 2603 1482 3000 0010 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl Krzyżwice: Budwa stacji uzdatniania wdy w Gminie Pawłwice wraz z siecią wdciągwą i instalacjami ftwltaicznymi - budwa stacji uzdatniania wdy w Warszwicach Numer głszenia: 116284-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń... 1.1 Infrmacje gólne... 7 1 1 1.1.1 Kmfrt cieplny... 1 1.1. Warunki

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo