Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizowanie i monitorowanie dystrybucji"

Transkrypt

1 REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie dystrybucji Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna Kwalifikacja A.30.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK

2 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. hab. Jana Długosza, mgr inż. Edyty Majkowskiej i dr. Tomasza Karpowicza. Typ szkoły: technikum. Zawód: technik logistyk. Kwalifikacja: A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. Część kwalifikacji: 3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji. Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydanie I ISBN Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Barbara Jaworska (redaktor koordynator) Julia Konkołowicz-Pniewska (redaktor merytoryczny) Agnieszka Wiąckowska (tłumaczenie podstawowych pojęć na jęz. angielski) Magdalena Wessel-Zasadzka (tłumaczenie podstawowych pojęć na jęz. niemiecki) Konsultacje: mgr Artur Gontarz, mgr Anna Wawruch-Lis Redakcja językowa: Elżbieta Filipczuk (red.), Małgorzata Krygier (kor.) Redakcja techniczna: Elżbieta Walczak Projekt okładki: Małgorzata Wójcicka Fotografia na okładce: (magazyn) Monkey Business Images/Shutterstock.com Fotoedycja: Agata Bażyńska Skład i łamanie: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: Infolinia: Druk i oprawa: Orthdruk sp. z o.o., Białystok Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na Polska Izba Książki

3 SPIS TREŚCI 3 Wstęp I. Dystrybucja i jej elementy Zadania, funkcje i cele dystrybucji Rodzaje dystrybucji Instrumenty dystrybucji Metody planowania w dystrybucji Sieci dystrybucji II. Kanały dystrybucji Typy kanałów dystrybucji Projektowanie kanałów dystrybucji Strategie w przedsiębiorstwie Strategie logistyczne Podział strategii logistycznych Strategia klasyczna Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP) Planowanie zasobów wytwórczych (MRP / DRP) Just-in-time dokładnie na czas Strategia łańcucha dostaw Strategia efektywnej obsługi klienta (ECR) III. Elementy łańcucha dystrybucji Węzeł logistyczny Lokalizacja węzłowych punktów sieci Centrum dystrybucji Jednostki uczestniczące w łańcuchu dystrybucji Budowa łańcucha dystrybucji Dostawca Produkcja Magazyny i magazynowanie Handel hurtowy i detaliczny Planowanie w sieci dostaw Współpraca w łańcuchu dostaw Cele i warunki współpracy Typy relacji w łańcuchu dostaw Pomiar efektów współpracy w łańcuchu dostaw IV. Systemy informatyczne w procesie dystrybucji Systemy zarządzania logistyką Potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa Systemy klasy ERP System CRM System MRP II System SCM System FRM System HRM

4 4 SPIS TEŚCI 17 Technologie wspomagające proces dystrybucji System DRP System WMS Technologia EDI Technologia ADC Technologia GPS Przepływ informacji w kanale dystrybucji Podział strumieni informacyjnych w kanale dystrybucji Informacje rynkowe w kanale dystrybucji Informacje promocyjne w kanale dystrybucji Negocjacje w sprzedaży jako informacja handlowa Internet w dystrybucji V. Identyfikacja towarów Produkt właściwości i klasyfikacja Istota produktu Klasyfikacja produktów Funkcje i atrybuty produktu Znakowanie towarów System identyfikacji towarów Automatyczna identyfikacja towarów Kody kreskowe System radiowy RFID Etykieta logistyczna VI. Centra logistyczne Pojęcie centrum logistycznego Zadania centrów logistycznych Funkcje centrów logistycznych Rodzaje centrów logistycznych Planowanie lokalizacji centrum logistycznego Uwarunkowania lokalizacji centrum logistycznego Wybór lokalizacji bazy logistycznej Rozwiązania organizacyjno-techniczne projektowanego centrum logistycznego Fazy realizacji inwestycji w centrum logistycznym Procesy zachodzące w centrum logistycznym Centrum logistyczne w łańcuchu logistycznym Proces zaopatrzenia Proces magazynowania Proces kompletacji Wydawanie i transport VII. Proces dystrybucji Łańcuch dystrybucji towarów Charakterystyka łańcucha dystrybucji towarów Łańcuch dostaw Sieci dostaw

5 SPIS TREŚCI 5 31 Strategia obsługi klienta Obsługa klienta Pojęcie strategii obsługi klienta Klasyfikacja strategii obsługi klientów Tworzenie strategii w systemie logistycznym Etapy obsługi klienta Dokumentacja w procesach dystrybucji Obsługa zamówienia Zapytanie ofertowe Oferta Zamówienie Wydanie na zewnątrz Faktura List przewozowy Przyjęcie z zewnątrz Dokumenty rozliczeniowe Przesunięcie międzymagazynowe VIII. Koszty dystrybucji Koszty logistyczne dystrybucji Pojęcie kosztów Koszty fizycznego przepływu Koszty zapasów Koszty procesów informacyjnych Sposoby zmniejszania kosztów w centrum dystrybucji Kalkulacja kosztów Istota kalkulacji i jej podział Kalkulacja podziałowa prosta Kalkulacja podziałowa współczynnikowa Kalkulacja doliczeniowa Kryteria oceny efektywności systemów dystrybucji Ocena systemu dystrybucji Badanie efektywności systemów dystrybucji Analiza badania efektywności systemów dystrybucji Ocena efektywności systemów dystrybucji Wykaz pojęć Wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim Literatura Spis ilustracji i fotografii

6 6 WSTĘP WSTĘP Dystrybucja to zespół instrumentów i działań związanych z fizycznym przepływem towarów. Dzięki niej możliwe jest przekazanie produktów od producenta do jednostek hurtowych i detalicznych, gdzie nabyć je mogą konsumenci 1. Podręcznik pt. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji składa się z ośmiu części podzielonych na rozdziały. W każdym z nich, oprócz informacji kształtujących wiedzę, znajdują się liczne przykłady, ćwiczenia oraz tematy do dyskusji. Zamieszczono również propozycje prac domowych i zadania do rozwiązania. W części I podręcznika zaprezentowano cele, funkcje, zadania i instrumenty dystrybucji oraz metody planowania stosowane w dystrybucji, a także w sieci dystrybucji. Część II prezentuje zagadnienia z zakresu kanałów dystrybucji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na typy kanałów oraz zasady ich projektowania, a także strategie dystrybucyjne stosowane w przedsiębiorstwie i logistyce. Część III podręcznika poświęcono uczestnikom łańcucha dystrybucyjnego. Wyjaśniono w niej problematykę węzła logistycznego, centrum dystrybucji i jednostek uczestniczących w tym procesie. Systemy informatyczne wykorzystywane w procesie dystrybucji to temat części IV, a część V dotyczy identyfikacji towarów. Część VI jest poświęcona mechanizmom funkcjonowania centrów logistycznych. W VII części podręcznika przedstawiono procesy dystrybucyjne i dokumentację z nimi związaną. Część VIII prezentuje koszty i ich kalkulację stosowaną w procesie dystrybucyjnym, a także logistyczne kryteria oceny efektywności systemów dystrybucji. W części wstępnej każdego rozdziału podręcznika wypunktowano zawarte w nim treści kształcenia. Treści nauczania prezentowane są w sposób uwzględniający stopień ich trudności od prostych pojęć i definicji do wyjaśnień bardziej skomplikowanych procesów związanych z organizowaniem i monitorowaniem dystrybucji. Prezentowane zagadnienia obrazowane są wykresami, ilustracjami i przykładami. Części kończą się poleceniami typu: sprawdź swoje wiadomości i umiejętności. Mają one na celu ewaluację wiedzy i umiejętności zdobytych przez ucznia w procesie edukacyjnym. Wszelkie nazwy firm i marki produktów zamieszczone w podręczniku wykorzystano w celach dydaktycznych, a nie marketingowych. Życzymy przyjemnej nauki Autorki podręcznika 1 Słownik finansowy, dostęp:

7 WSTĘP 7 Poniższa publikacja ma za zadanie przekazanie informacji, dzięki którym zostaną zrealizowane wymagane efekty kształcenia z części kwalifikacji A.30.3 Organizowanie i monitorowanie dystrybucji. W poniższej tabeli przypisano kolejnym częściom podręcznika efekty, jakie będą dzięki niemu realizowane. Część / Rozdział I. Etapy dystrybucji 1. Zadania, funkcje i cele dystrybucji 2. Rodzaje dystrybucji 3. Instrumenty dystrybucji 4. Metody planowania w dystrybucji 5. Sieci dystrybucji II. Kanały dystrybucji 6. Typy kanałów dystrybucji 7. Projektowanie kanałów dystrybucji 8. Strategie w przedsiębiorstwie 9. Strategie logistyczne III. Elementy łańcucha dystrybucji 10. Węzeł logistyczny 11. Lokalizacja węzłowych punktów sieci 12. Centrum dystrybucji 13. Jednostki uczestniczące w łańcuchu dystrybucji 14. Planowanie w sieci dostaw 15. Współpraca w łańcuchu dostaw IV. Systemy informatyczne w procesach dystrybucji 16. Systemy zarządzania logistyką 17. Technologie wspomagające proces dystrybucji 18. Przepływ informacji w kanale dystrybucji 19. Internet w dystrybucji V. Identyfikacja towarów 20. Produkt właściwości i klasyfikacja 21. Znakowanie towarów 22. System identyfikacji towarów 23. Etykieta logistyczna VI. Centra logistyczne 24. Pojęcie centrum logistycznego 25. Zadania centrów logistycznych 26. Funkcje centrów logistycznych 27. Rodzaje centrów logistycznych 28. Planowanie lokalizacji centrum logistycznego 29. Procesy zachodzące w centrum logistycznym VII. Proces dystrybucji 30. Łańcuch dystrybucji towarów 31. Strategia obsługi klienta 32. Dokumentacja w procesach dystrybucji VIII. Koszty dystrybucji 33. Koszty logistyczne dystrybucji 34. Kalkulacje kosztów 35. Kryteria oceny efektywności systemów dystrybucji Realizowane efekty kształcenia / kwalifikacje A.30.3(1) A.30.3(2) A.30.3(3), A.30.3(4) A.30.3(5) A.30.3(6) A.30.3(7) A.30.3(8), A.30.3(9) A.30.2(10)

8

9 I Dystrybucja i jej elementy Zadania, funkcje i cele dystrybucji Rodzaje dystrybucji Instrumenty dystrybucji Metody planowania w dystrybucji Sieci dystrybucji

10 10 DYSTRYBUCJA I JEJ ELEMENTY 1 Zadania, funkcje i cele dystrybucji ZAGADNIENIA Pojęcie dystrybucji Cele dystrybucji Funkcje dystrybucji Pojęcie dystrybucji pochodzi od łacińskiego słowa distributio, oznaczającego rozdział lub podział. Określa proces przemieszczania towarów od wytwórców do odbiorców. Dawniej dystrybucja traktowana była jako działalność pomocnicza, a jej elementy, takie jak magazynowanie czy transport, jako oddzielne obszary działalności przedsiębiorstwa. Obecnie dystrybucja jest jednym z ważniejszych ogniw łańcucha logistycznego, gdyż przyczynia się do udostępnienia produktu w danym miejscu i czasie zgodnie z potrzebami oraz oczekiwaniami odbiorcy. To jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności logistycznej w gospodarce naszego kraju. Obserwując rynek, analizując zachodzące w nim zmiany, zauważamy, że dystrybucja jest bardzo ważnym elementem procesu gospodarczego. Współczesny rynek pełen jest dobrych produktów. Działy dystrybucyjne wszystkich firm zastanawiają się, co zrobić, aby dotrzeć z tym wyrobem do klienta w danym miejscu i optymalnym czasie. Ważnym zagadnieniem staje się fizyczne przemieszczanie produktów finalnych do końcowego odbiorcy, a dystrybucja stanowi ważny element systemu logistycznego przedsiębiorstwa, który to umożliwia (rys. 1.1). rynek zakupów LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIOSTWIE rynek zbytu planowanie/ /sterowanie gospodarka magazynowa planowanie/ /sterowanie dystrybucja utylizacja panowanie potrzeb pierwszoplanowych planowanie zapasów planowanie mocy produkcyjnych wpływ towaru magazynowanie orientacyjny stan magazynu dowóz materiałów transport wewnętrzny planowanie przepływów materiałowych sterowanie zleceniami wysyłka pakowanie planowanie utylizacji rynek zakupów gromadzenie sterowanie procesem produkcji zarządzanie magazynem planowanie transportu eksploatacja odzysk materiałów Rys Miejsce dystrybucji w procesie logistycznym przedsiębiorstwa Źródło: J. Witkowski, Rodzaje działań w zakresie strategii logistycznej przedsiębiorstwa, AE we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 111.

11 ZADANIA, FUNKCJE I CELE DYSTRYBUCJI 11 ZAPAMIĘTAJ Dystrybucja oznacza działalność zorientowaną na osiąganie zysku, obejmującą zintegrowany proces planowania, organizowania i kontroli sposobu przepływów produktów oraz związanych z nimi informacji, a następnie zaoferowania gotowych produktów do sprzedaży 1. W przedsiębiorstwie dystrybucja to zbiór działań i decyzji związanych z zaoferowaniem danego produktu i dostarczeniem go w optymalny sposób w miejsce przeznaczenia, w czasie odpowiadającym potrzebom klienta. Nie może działać w oderwaniu od pozostałych podsystemów logistyki (rys. 1.2). Rys Powiązania między dystrybucją a logistyką Źródło: A. Rushton, J. Oxley, Handbook of Logistics and Distribution Management, Kogan Page Ltd., Londyn Z powyższej definicji dystrybucji wynika, że jest ona ogniwem pośrednim między produkcją a konsumpcją. Jej głównym zadaniem jest dostarczenie klientom pożądanych produktów do miejsc, w których chcą je nabyć, w odpowiednim czasie, na uzgodnionych warunkach i po zaakceptowanej przez nich cenie. Dystrybucja jest skoncentrowana na planowaniu, realizacji, a także kontroli fizycznego przepływu materiałów oraz produktów finalnych. Przepływ ten następuje z miejsca produkcji do miejsca zbytu, a następnie do miejsca przeznaczenia drogami zwanymi kanałami dystrybucji. Na proces dystrybucji składają się różne czynności związane z pokonywaniem czasowych i przestrzennych odległości pomiędzy produkcją a konsumpcją. Podstawowymi elementami procesu dystrybucji są 2 : planowanie, magazynowanie, gospodarowanie zapasami, transport. Głównym celem dystrybucji jest zapewnienie jak najszybszego przebiegu procesu przy zachowaniu optymalnego poziomu jakości obsługi klientów, czyli zarządzanie łańcucha- 1 Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, red. R. Kozłowski, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009, s Słownik finansowy, dostęp:

12 12 DYSTRYBUCJA I JEJ ELEMENTY mi dostaw, przepływami wartości od dostawców do ostatecznych użytkowników. Potocznie za podstawowy cel dystrybucji uważa się dostarczenie odpowiednich towarów, w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce, odpowiedniemu odbiorcy, przy jak najniższym koszcie. W praktyce osiągnięcie tego celu jest bardzo problematyczne, gdyż trudno jednocześnie podnosić poziom jakości usług i minimalizować poziom kosztów. Dystrybucja ma również na celu: optymalizację obsługi zamówień; optymalizację realizacji procesu transportu; minimalizację czasu przebiegu procesów dystrybucji w taki sposób, aby produkt jak najszybciej trafił do odbiorcy finalnego; poprawę jakości obsługi klientów; minimalizację kosztów dystrybucji; we współczesnej sytuacji rynkowej wzrastająca konkurencja powoduje konieczność racjonalnego podejścia do problematyki kosztów; wybór odpowiedniego kanału dystrybucji. Realizacja celów dystrybucyjnych wymaga podjęcia wielu decyzji, wykonania wielu czynności o charakterze koordynacyjnym i organizacyjnym. Cele dystrybucji realizowane są poprzez wypełnianie szczegółowych zadań. Dystrybucja ma za zadanie wypełnienie luk powstałych między strefą produkcji a sferą konsumpcji 1 : luki czasowej, luki przestrzennej, luki ilościowej, luki w asortymencie, luki informacyjnej. Zadaniem dystrybucji jest więc udostępnienie produktu w czasie i miejscu odpowiadającym potrzebom nabywcy. W praktyce pojawiają się jednak liczne pytania: Kto będzie udostępniał produkty?, Kto będzie za nie płacił?, Kto będzie koordynował proces dystrybucji?, Jak będzie przebiegała ocena efektywności tego procesu?. Zadania realizowane przez dystrybucję wynikają z pełnionych przez nią funkcji. Proces dystrybucji pełni w gospodarce dwie podstawowe funkcje: koordynacyjną i organizacyjną (rys. 1.3). Rys Podstawowe funkcje dystrybucji Źródło: opracowanie własne. Funkcja koordynacyjna dystrybucji wiąże się z pozyskiwaniem i przekazywaniem informacji rynkowych, promocją produktów, poszukiwaniem i zgłaszaniem ofert kupna-sprzedaży, a także z nawiązywaniem kontaktów handlowych oraz negocjowaniem warunków umów handlowych. Funkcja organizacyjna dystrybucji wiąże się z fizyczną realizacją transakcji kupna-sprzedaży. Polega na obsłudze zamówień, realizacji transportu i utrzymywaniu magazynów 1 Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, red. K. Rutkowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 6.

13 ZADANIA, FUNKCJE I CELE DYSTRYBUCJI 13 oraz odpowiedniego stanu zapasów. To techniczny obrót towarem, który może być dokonywany przez producenta lub przedstawiciela handlowego. Materialną podstawą obsługi funkcji organizacyjnych są środki techniczne wykorzystywane przez przedsiębiorstwo. Ze względu na czas realizacji wyróżniamy funkcje dystrybucji: przedtransakcyjne, związane z realizacją transakcji kupna-sprzedaży i potransakcyjne (rys. 1.4). Rys Funkcje dystrybucji według czasu realizacji Źródło: opracowanie własne. Funkcje przedtransakcyjne to przede wszystkim: zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych, działania promocyjne, wyszukiwanie ofert kupna-sprzedaży, nawiązywanie kontaktów handlowych, negocjacje warunków umów handlowych. Głównym ich celem jest koordynacja popytu z podażą i zapewnienie przepustowości kanałów dystrybucji. Funkcje związane z realizacją transakcji kupna-sprzedaży to: obsługa zamówień, transport, gospodarka magazynowa, gospodarka zapasami, obrót handlowy, przekształcanie asortymentu produkcyjnego w asortyment handlowy, dostarczanie towarów pośrednikom i nabywcom finalnym, regulowanie należności. Czynności te warunkują fizyczny przepływ produktów od wytwórcy do nabywcy, czyli dystrybucję fizyczną. Funkcje potransakcyjne obejmują: realizację obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji, świadczenie usług posprzedażowych, np. instalacyjnych, naprawczych, transportowych, badania marketingowe stopnia zadowolenia nabywców, analizę zgromadzonych informacji o oczekiwaniach klientów. Głównym celem dystrybucji w zakresie realizacji tych funkcji jest utrzymywanie kontaktów z nabywcami, zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań oraz stworzenie warunków lojalnej współpracy między dostawcą a nabywcą. PYTANIA I POLECENIA Wybierz dowolną firmę zajmującą się działalnością dystrybucyjną i scharakteryzuj podstawowe cele jej działania.

14 14 DYSTRYBUCJA I JEJ ELEMENTY 2 Rodzaje dystrybucji ZAGADNIENIA Dystrybucja intensywna Dystrybucja selektywna Dystrybucja wyłączna Dystrybucja bezpośrednia Dystrybucja pośrednia Dystrybucja wielokanałowa Wybór odpowiedniego rodzaju dystrybucji jest uwarunkowany koniecznością rozpatrzenia takich elementów, jak: wielkość jednorazowej partii dostawy, czas dostarczania produktu, dogodność przestrzenna, zróżnicowanie asortymentu, wsparcie sprzedaży dóbr usługami towarzyszącymi, np. transportem, naprawą, instalacją produktu 1. Dystrybucja jako element działań operacyjnych jest ściśle powiązana z działaniami koordynacyjnymi przedsiębiorstwa, a także z procesem zarządzania zapasami (rys. 2.1). Ze względu na pełnione funkcje, realizowane cele i zadania, a także system powiązań dystrybucji z pozostałymi elementami logistyki, można dokonać klasyfikacji dystrybucji według różnych kryteriów. Rys Udział dystrybucji w działaniach koordynacyjnych i operacyjnych Źródło: J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s Podstawowe zagadnienia, op. cit., s. 123.

15 RODZAJE DYSTRYBUCJI 15 Ze względu na stopień intensywności dystrybucję możemy podzielić na 1 : intensywną, selektywną i wyłączną (rys. 2.2). Rys Podział dystrybucji ze względu na stopień intensywności Źródło: opracowanie własne. Dystrybucja intensywna (rys. 2.3) umożliwia potencjalnym nabywcom zakup określonych produktów przy minimalnym wysiłku. Charakteryzuje się dużą liczbą ogniw na szczeblach kanału, dużą liczbą pośredników. Jest stosowana przy sprzedaży produktów częstego zakupu i spożycia, produktów o niskiej cenie i małej złożoności technicznej, takie jak żywność, kosmetyki, prasa, artykuły chemii gospodarczej. Jest skuteczna w odniesieniu do produktów mało różniących się od produktów innych wytwórców, o prostym sposobie użytkowania. Bywa wykorzystywana przez mniejsze obiekty, starające się o zdobycie jak największej liczby pośredników. Rys Dystrybucja intensywna Dystrybucja selektywna (rys. 2.4) opiera się na selekcji. Charakteryzuje się ograniczoną liczbą pośredników. Sposób dystrybucji dobiera się tak, aby produkt był łatwo dostępny i sprzedawany przez kompetentny personel. Ta forma dystrybucji wiąże się z wykorzystaniem ograniczonej liczby punktów sprzedaży i niewielkej liczby ogniw. W ten sposób dystrybuowane są artykuły konsumpcyjne trwałego użytku, jak: sprzęt AGD, RTV, meble, sprzęt komputerowy. Nabywcy tych towarów poświęcają więcej czasu, aby dokonać satysfakcjonującego zakupu, gdyż są to produkty o relatywnie wyższej cenie. Przy wyborze produktu brany jest pod uwagę prestiż firmy. Dystrybucja wyłączna (rys. 2.5) dotyczy produktów trwałego użytku, o wysokiej wartości, jak ekskluzywne samochody, artystyczne meble. Jest stosowana do dystrybuowania towarów droższych i rzadziej kupowanych. Polega na celowym ograniczeniu liczby punktów i sposobów dystrybucji, gdyż sprzedaż w nieodpowiednim miejscu może wpływać ujemnie na postrzeganie produktów. 1 Słownik finansowy, dostęp:

16 16 DYSTRYBUCJA I JEJ ELEMENTY Rys Dystrybucja selektywna Rys Dystrybucja wyłączna ĆWICZENIE Wybierz dowolną firmę działającą na rynku. Jaki system dystrybucji powinna zastosować do sprzedaży swoich wyrobów wybrana przez ciebie firma: dystrybucję intensywną, selektywną czy wyłączną? Odpowiedź uzasadnij. Ze względu na drogę towaru między producentem a nabywcą dystrybuję można podzielić na: bezpośrednią, pośrednią i wielokanałową (rys. 2.6). Rys Podział dystrybucji ze względu na drogę między producentem a nabywcą Źródło: opracowanie własne. W dystrybucji bezpośredniej (rys. 2.7) producent samodzielnie dostarcza produkty na rynek, np. prowadząc biuro handlowe lub sieć sklepów firmowych. Kanały dystrybucji są krótkie. Przykładem przedsiębiorstwa, które stosuje dystrybucję bezpośrednią, jest szwedzka firma IKEA 1. 1 IKEA Distribution Services S.A., dostęp:

17 RODZAJE DYSTRYBUCJI 17 Rys Dystrybucja bezpośrednia Źródło: opracowanie własne. W dystrybucji pośredniej (rys. 2.8) producent korzysta z usług pośredników. Kanały dystrybucji są długie. Przykładem przedsiębiorstwa, którego system obejmuje obce kanały dystrybucji, jest firma Lexmark International 1. Rys Dystrybucja pośrednia Źródło: opracowanie własne. W dystrybucji wielokanałowej stosuje się zarówno własne, jak i obce kanały dystrybucji. Tego rodzaju dystrybucja łączy w sobie cechy dystrybucji bezpośredniej i pośredniej. Przykładami przedsiębiorstw, które stosują dystrybucję wielokanałową, są: Levi Strauss, Sara Lee Corporation, Grupa Nowy Styl. TEMAT DO DYSKUSJI Dzień w centrum dystrybucyjnym Żabka Polska S.A. 2 Obsługa rynku detalicznego to nie lada wyzwanie. Wiedzą o tym logistycy odpowiedzialni za zaopatrzenie sklepów Żabka. Efektem kilkunastu lat zbierania doświadczeń jest centrum dystrybucyjne zlokalizowane w podpoznańskich Plewiskach. (...) Celem Żabek nie była jednak konkurencja z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi, ale ich uzupełnianie stanowienie dla klientów miejsca dokonywania regularnych, małych zakupów (stąd długie godziny otwarcia i działanie także w dni wolne). Pod koniec 1998 r. zapadła decyzja o utworzeniu ogólnopolskiej sieci sklepów typu convinience, po dwóch latach charakterystyczne logo z zieloną żabką wisiało już w około 400 punktach handlowych. Wraz z rozwojem sieci wprowadzono model zarządzania zapasami poprzez centrum logistyczne stanowiące serce systemu dystrybucji. Sieć sklepów oparta jest na umowach franczyzowych. W przeciwieństwie do tradycyjnej franczyzy można tu dostrzec kilka drobnych różnic, rzutujących nie tylko na sposób prowadzenia biznesu. Model biznesowy warunkuje również sposób realizacji zamówień i taką, a nie inną formę prowadzenia obsługi logistycznej. Sklepy Żabka lokalizowane są wszędzie tam, gdzie istnieje potencjalny popyt na ich usługi. Nie ma większego znaczenia, czy jest to centrum dużego miasta, osiedle na przedmieściach, czy nieduży ośrodek miejski. Przeciętny sklep ma około 70 m 2, ze względu na niewielką powierzchnię nie ma tu możliwości składowania większej partii zapasów. Z prawnego punktu widzenia sklep to efekt współpracy sieci z ajentem. Zarówno lokal, jak i wyposażenie pozostają w gestii sieci, zadaniem ajenta jest natomiast zainwestowanie w towar do sprzedaży (centrala udziela tu wsparcia w postaci kredytu kupieckiego). Dodatkowym wyzwaniem jest specyfika klienta największe obroty są tu realizowane wieczorem lub w weekendy, gdy spora część innych placówek handlowych jest po prostu nieczynna. 1 Lexmark International, dostęp: warehouse-monitor.pl/index.php/studia-przypadkow/366-dzien-w-centrum-dystrybucyjnym-zabka-polska-sa, dostęp:

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie dystrybucji Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna Kwalifikacja A.30.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik

Sprzedaż towarów. Obsługa klienta. Kwalifikacja A.18.2 REFORMA 2012. Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik REFORMA 2012 Sprzedaż towarów Obsługa klienta Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik 1 Kwalifikacja A.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 2 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 1 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA REFORMA 2012 Organizacja i przygotowanie budowy Tadeusz Maj Kwalifikacja B.33.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie. działalności gospodarczej

Prowadzenie. działalności gospodarczej Prowadzenie działalności gospodarczej REFORMA 2012 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany Kompetencje personalne i społeczne Wiesława Aue Organizacja pracy małych zespołów

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski REFORMA 2012 Marketing w działalności gospodarczej Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski Kwalifikacja A.22.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC Ilustrator:

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Sprzedaż towarów. Jadwiga Jóźwiak, Monika knap. Kwalifikacja A.18.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA

REFORMA 2012. Sprzedaż towarów. Jadwiga Jóźwiak, Monika knap. Kwalifikacja A.18.2. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA REFORMA 2012 Sprzedaż towarów Jadwiga Jóźwiak, Monika knap 3 Kwalifikacja A.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC SPRZEDAWCA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży

Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży REFORMA 2012 Organizowanie sprzedaży. Część 2 Organizacja i techniki sprzedaży Donata Andrzejczak Agnieszka Mikina Beata Rzeźnik Maria Wajgner Kwalifikacja A.18.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Obsługa maszyn i urządzeń

Obsługa maszyn i urządzeń REFORMA 2012 Obsługa maszyn i urządzeń Stanisław Legutko Kwalifikacja M.17.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK MECHANIK MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Podręcznik dla technikum i szkół policealnych prezentujący treści z zakresu organizacji i

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI

AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI 1 LOGISTYKA DYSTRYBUCJI ćwiczenia 4 DRP I PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA DYSTRYBUCJI AUTOR: dr inż. ROMAN DOMAŃSKI 2 LITERATURA Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów w przykładach Instytut Logistyki

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Podstawy hotelarstwa

Podstawy hotelarstwa REFORMA 2012 Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje dr Zbigniew Pastuszak, UMCS, WSPA www.umcs.lublin.pl, z.pastuszak@wspa.lublin.pl Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje 1 Informacja stanowi przekształcone dane. Umożliwia podejmowanie decyzji operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego REFORMA 2012 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego Joanna Ablewicz, Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa, Emilia Rucińska-Sech, Jarosław Wierzbicki Kwalifikacja A.68.2 Podręcznik do nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Marketing. w hotelarstwie. Jan Cetner. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA

REFORMA 2012. Marketing. w hotelarstwie. Jan Cetner. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA REFORMA 2012 Marketing w hotelarstwie Jan Cetner Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik zawiera treści stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Omówiono w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 1 DRP I PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA DYSTRYBUCJI

Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 1 DRP I PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA DYSTRYBUCJI Logistyka produkcji i dystrybucji MSP ćwiczenia 1 DRP I PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA DYSTRYBUCJI mgr inż. Roman DOMAŃSKI Katedra Systemów Logistycznych 1 Literatura Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj REFORMA 2012 Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik przeznaczony do kształcenia w kierunkach technik budownictwa na podstawie kwalifikacji: B.16.

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl LOGISTYKA Podręcznik Logistyka Wybrane zagadnienia Baran Joanna, Maciejczak Mariusz, Pietrzak Miachał, Rokicki Tomasz, Wicki Ludwik

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA w ramach projektu Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych GRUPA 1

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA w ramach projektu Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych GRUPA 1 HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA w ramach projektu Skierujmy się na pracę - Zindywidualizowany program wsparcia osób młodych Nazwa i adres instytucji szkolącej: Grupa CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006)

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kwalifikacje kadry logistycznej stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej organizacji. Absolwenci

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo