Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL w wersji 10.2 i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL w wersji 10.2 i 10.2.1"

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL w wersji 10.2 i

2 Copyright 2011 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

3 Spis treści 1. Rejestr zmian Wstęp Administracja Słownik stawek VAT tworzony podczas kreacji bazy Słownik: Incoterms symbole oraz lista krajów CRM Nowe kody zakooczenia etapu kampanii Nowe słowniki kategorii Oznaczanie kodów zakooczenia w etapie kampanii Wiązanie kampanii na podstawie nowych kodów sukcesu Filtrowanie działao CRM Księgowośd Deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług Wydruki rejestrów VAT Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) Zmiany związane z importem wyciągów bankowych Eksport nowych wzorów deklaracji VAT drogą elektroniczną Comarch CDN XL Logistyka Aktualizacja cen Obsługa zamienników obustronnych Comarch CDN XL Produkcja/Projekty Import kosztorysu w programu NormaPro Łączenie czynności półproduktami wg kolejności ich ustawiania w technologii Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

4 1. Rejestr zmian Data Opis zmian Dodanie rozdziału: 5.5 Eksport nowych wzorów deklaracji VAT drogą elektroniczną Comarch CDN XL Dodanie rozdziału: 6.2 Obsługa zamienników obustronnych Comarch CDN XL Wstęp W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze zmiany wprowadzone w funkcjonalności Systemu Comarch CDN XL w wersji 10.2 i Szczegółowy opis możliwości i sposób działania programu został opisany w Dokumentacji Użytkownika. 3. Administracja 3.1. Słownik stawek VAT tworzony podczas kreacji bazy Podczas tworzenia słownika stawek VAT, dokonywanego w trakcie kreowania bazy System uwzględni nowe, obowiązujące od roku stawki podatku VAT. Powyższa zasada nie obowiązuje podczas konwersji bazy, w trakcie której system zachowuje dotychczasowe, zdefiniowane na konwertowanej bazie stawki VAT. Rysunek 1 Nowe stawki VAT dodawane podczas kreacji bazy 3.2. Słownik: Incoterms symbole oraz lista krajów W związku z udostępnieniem: Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeo Intrastat Wersja 1.00 na stronach Ministerstwa finansów (http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=416&wysw=4&sub=sub16) wprowadzającego w załączniku nr 5 nową listę kodów Incoterms 2010, zmodyfikowano słownik: Incoterms symbole oraz uaktualniono listę kodów krajów. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

5 4. CRM 4.1. Nowe kody zakooczenia etapu kampanii Funkcjonalnośd ma pozwolid na bardziej szczegółowe oznaczanie zakooczenia uczestnictwa kontrahenta w etapie kampanii, jeśli etap został zakooczony sukcesem. Dotychczas, szczegółową przyczynę zakooczenia można było wskazad tylko dla zakooczenia uczestnictwa kontrahenta w etapie porażką. Teraz identyczna możliwośd będzie dla zakooczenia uczestnictwa sukcesem Nowe słowniki kategorii W gałęzi CRM powstały dwa nowe słowniki: Kod porażki oraz Kod sukcesu. Do słownika: Kod porażki, zostały skopiowane wszystkie pozycje dotychczasowego słownika: Kody fiaska sprzedaż. Od wersji 10.2 na kontrahencie w etapie kampanii wykorzystywane będą nowe słowniki kodów zakooczenia Oznaczanie kodów zakooczenia w etapie kampanii W oknie stanu kontrahenta w etapie kampanii wybranie zakooczenia etapu bez względu na przyczynę uaktywnia pole: Kod zakooczenia (dotychczasowe pole: Kod fiaska). Wybranie właściwej przyczyny: Sukces lub Porażka, umożliwia korzystanie z odpowiedniego słownika kategorii. Jeśli w słowniku jakiś rekord został wskazany jako domyślny, to będzie podstawiał się automatycznie. Kod zakooczenia dla porażki jest nadal obowiązkowy (pole nie może byd puste). Nowe kody sukcesu są obligatoryjne, czyli dopuszczalne jest zapisanie okna bez wskazania pozycji słownika. W istniejących kampaniach, kontrahenci, którzy zakooczyli etapy sukcesem nie będą mieli wskazanego żadnego kodu zakooczenia. Rysunek 2 Oznaczanie kodów zakooczenia dla sukcesu na karacie kontrahenta w etapie Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

6 Analogiczne działanie kodów zakooczenia jest dostępne w oknie wołanym z pozycji: Zakoocz działania z kontrahentami, udostępnionej w menu kontekstowym na etapach kampanii Wiązanie kampanii na podstawie nowych kodów sukcesu Funkcjonalnośd wskazania nowych kodów sukcesu została udostępniona również w oknie powiązania z kampanią. Jeśli warunkiem dołączenia kontrahenta do innej kampanii jest zakooczenie sukcesem, to możliwe jest wskazanie kodu sukcesu ze słownika Filtrowanie działao CRM Rysunek 3 Kody sukcesu dostępne w oknie powiązania z kampanią Na liście: Działania CRM umożliwiono filtrowanie rekordów po nowych kodach sukcesu. 5. Księgowośd 5.1. Deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług Wprowadzenie W związku ze zmianą przepisów od obowiązują nowe wzory deklaracji: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Ustawodawca dopuszcza składanie deklaracji na wzorach obowiązujących w 2010 r. do momentu rozliczenia za ostatni okres pierwszego półrocza 2011r. System COMARCH CDN XL pozwala na wyliczenie deklaracji wg starego i nowego wzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, do programu dodano możliwośd wyliczenia i wydrukowania nowych wzorów deklaracji VAT: VAT-7 (12) VAT-7 K (6) VAT-7 D (3) Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

7 Rysunek 4 Deklaracja VAT-7 (12) Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

8 UWAGA: Ze względu na brak aktulnych wzorów schematów do przesyłania deklaracji od podatku towrów i usług w momencie udostępniania wersji system nie posiada funkcjonalności przesyłania nowych wzorów deklaracji drogą elektroniczną. Dotyczy deklarcji VAT-7(12), VAT-7K(6) i VAT- 7D(3)) Stawki obowiązujące od na starych wzorach deklaracji Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2011 deklaracje będzie można składad również na starych wzorach deklaracji. W części C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO: 1) w wierszu 4 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% należy wykazywad również: a) w poz. 25 podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 5%, b) w poz. 26 podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a; 2) w wierszu 5 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% należy wykazywad również: a) w poz. 27 podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 8%, b) w poz. 28 podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a; 3) w wierszu 6 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% należy wykazywad również: a) w poz. 29 podstawę opodatkowania transakcji opodatkowanych stawką 23%, b) w poz. 30 podatek należny od transakcji, o których mowa w lit. a. Nowe stawki są uwzględnione zgodnie z opisem powyżej na wzorach deklaracji: VAT-7 (11) VAT-7 K (5) VAT-7 D (2) Naliczanie podatku dla dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług na nowych wzorach deklaracji zmieniono sposób kwalifikacji dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca poz. 41 i 42. Było - Poz. 41 i 42 wypełnia nabywca towarów, jeżeli zgodnie z art. 17 ustawy jest on podatnikiem z tytułu nabycia towarów. Jest - Poz. 41 wypełnia dostawca i nabywca, a poz.42 wypełnia tylko nabywca jeżeli zgodnie z art. 17 ustawy nabywca jest podatnikiem z tytułu nabycia towarów i usług. Na fakturach sprzedaży: FS, FSK, A FS, A FSK, FSE, FKE FSL, KSL oraz korektach do tych dokumentów udostępniono dla faktur krajowych rodzaj transakcji: a) Podatnikiem jest Nabywca Faktura sprzedaży, na której zostanie ustawiony parametr Podatnikiem jest Nabywca zostanie uwzględniona w poz. 41 na deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

9 Rysunek 5 Podatnikiem jest Nabywca UWAGA: Dostawa towarów oraz świadczenie usług zostanie ujęte tylko w poz. 41 jeżeli dana pozycja zostanie wprowadzona do systemu w stawce NP, ZW lub 0%. Jeżeli na FS, FSK, A FS, A FSK, FSE, FKE zostanie zastosowana inna stawka np. 23% i zaznaczony parametru dla rodzaju Kraj - Podatnikiem jest Nabywca, VAT od transakcji zostanie ujęty również w poz Wydruki rejestrów VAT Wprowadzenie Wprowadzono modyfikację pozwalającą na elastyczne definiowanie stawek VAT, które mają byd uwzględnione na wydrukach rejestrów VAT. Do tej pory stawki VAT na wydruku rejestru VAT były drukowane na sztywno. Zmiany nie dotyczą wydruków Rejestr sprzedaży/ zakupu VAT parametry, gdzie tak jak w poprzednich wersjach, drukowane są wszystkie stawki VAT ujęte na fakturach w rejestrze VAT (drukowane są kolejne stawki pionowo). UWAGA: Ze względu na udostępnienie nowej funkcjonalności w postaci definiowalnych szablonów dotyczących stawek VAT drukowanych na wydrukach rejestrów VAT, zalecane jest skonfigurowanie szablonów przed pierwszym wydrukiem w celu dostosowania do stawek VAT obowiązujących w danej firmie. W tym celu, w module: Administarator, z poziomu: Listy/Słowniki kategorii/grupa Księgowośd i Środki trwałe/wydruki rejestru sprzedaż i zakupu należy zmodyfikowad lub dodad szablony z wykorzystywanymi stawkami VAT Szablony wydruków rejestrów VAT w Słownikach uniwersalnych W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2011 obowiązują nowe stawki VAT. Dodatkowo, w okresie przejściowym będą występowad również stawki VAT obowiązujące przed zmianą przepisów (maksymalnie 11 stawek). W systemie COMARCH CDN XL zostały zmodyfikowane wydruki rejestrów VAT. Od nowej wersji Użytkownik może definiowad szablony rejestrów VAT, które pozwolą na ustawienie stawek VAT dostępnych na wydrukach. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

10 W module: Administrator, w Słownikach kategorii, w grupie: Księgowośd i Środki trwałe, dodano możliwośd definiowania szablonów wydruków rejestrów VAT. W nowo dodanej grupie: Wydruki rejestrów VAT, dodane dwie gałęzie: Wydruki rejestrów sprzedaży i Wydruki rejestrów zakupu. W każdej z nowych gałęzi Użytkownik może zdefiniowad dowolną ilośd szablonów, gdzie określa, jakie stawki będą drukowane w danej kolumnie na wydrukach rejestrów VAT. Szablon pozwala określid stawki VAT dla sześciu kolumn wydruku przez wybór z listy stawek VAT zdefiniowanych w programie. Do programu, podczas kreacji i konwersji, dodawane są po jednym szablonie domyślnym dla rejestru sprzedaży oraz zakupu. Rysunek 6 Szablon wydruku rejestru zakupu VAT Oprócz standardowych stawek VAT dostępnych na liście w konfiguracji Użytkownik może wybrad dwie dodatkowe opcje: <BRAK> - kolumna na wydruku będzie pusta <O% ZW NP> - w jednej kolumnie będą drukowane trzy wartości w stawce: 0%, zwolnionej oraz nie podlega Modyfikacje wydruków rejestrów VAT Przed wykonaniem wydruku rejestrów VAT dodano możliwośd wyboru z listy szablonów zdefiniowanych w Słownikach uniwersalnych. Użytkownik decyduje, jakie stawki będą uwzględnione na danym wydruku z rejestru VAT. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

11 Rysunek 7 Wybór szablonu stawek VAT Na wydruku rejestrów VAT będą drukowane tylko te pozycje faktury, dla których w tabelce VAT ustawiono stawki VAT uwzględnione w szablonie. UWAGA: Może wystąpid sytuacja wymuszająca wydrukowanie dwóch rejestrów VAT z różnymi stawkami, aby cała faktura została uwzględniona. Przykład: Użytkownik ma fakturę ze stawką 22% i 23%, Szablon 1 uwzględnia stawkę 23%, Szablon 2 stawkę 22%. Powyższe zmiany zostały uwzględnione na następujących wydrukach dostępnych z poziomy Rejestrów VAT: Rejestr sprzedaży VAT- podsum. na ost. str. Rejestr sprzedaży VAT- pods. na ost. str. (szczeg.) Rejestr sprzedaży VAT- podsum. na każdej str. Rejestry sprzedaży VAT (zaznaczone) Podsumowanie rejestru sprzedaży Podsumowanie rejestru sprzedaży wg rejestrów Podsumowanie rejestru sprzedaży (za okres) Rej. Spr. VAT zapł. suma na ost. str. Rej. Spr. VAT- zapł. (za okres) suma na ost. str. Rej. Spr. VAT dokumenty zapłacone Rej. Spr. VAT dokumenty zapłacone (za okres) Rejestr zakupu VAT- podsum. na ost. str. Rejestr zakupu VAT- podsum. na każdej str. Rejestry zakupu VAT (zaznaczone) Podsumowanie rejestru zakupu Podsumowanie rejestru zakupu wg rejestrów Rej. Zak. VAT zapł. suma na ost. str. Rej. Zak. VAT- zapł. (za okres) suma na ost. str. Rej. Zak. VAT dokumenty zapłacone Rej. Zak. VAT dokumenty zapłacone (za okres) Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

12 UWAGA: Zmiany nie dotyczą wydruków Rejestr sprzedaży/ zakupu VAT parametry, gdzie, tak jak w poprzednich wersjach, drukowane są wszystkie stawki VAT ujęte na fakturach w rejestrze VAT (drukowane są kolejne stawki pionowo) Zestawienie sprzedaży W związku z udostępnieniem nowych deklaracji VAT uwzględniono nowe stawki VAT (5%, 8% i 23%) na poniższych wydrukach: Zestawienie sprzedaży wg transakcji (za okres) Zestawienie sprzedaży wg transakcji Zestawienie sprzedaży wg proporcji (zakres dat) Zestawienie sprzedaży wg proporcji Zestawienie sprzedaży wg proporcji rozszerzone (zakres dat) Zestawienie sprzedaży wg proporcji rozszerzone 5.3. Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) Dostosowano pobieranie oraz wydruk UPO do nowej struktury (dodany element <KodUrzedu> w schemacie Potwierdzenie_v3-0.xsd). Dotyczy deklaracji w wersji: VAT-7 11 i 12 VAT-7K 5 i 6 VAT-7D 2 i 3 VAT-UE 5.4. Zmiany związane z importem wyciągów bankowych Obsługa lokat W wersji CDN XL 9.7, z poziomu modułu: Administrator, umożliwiono powiązanie definiowalnych formatów przelewów (np. formatu Elixir) z kodami operacji zakładającymi oraz likwidującymi lokaty. Kody pozwalały na identyfikację operacji założenia i likwidacji lokaty podczas importu wyciągu bankowego w formacie definiowalnym. Najpopularniejszy format MT940 nie jest formatem definiowalnym, lecz zaszytym w kodzie. W kodzie zapisano także wybrane kody operacji, po których były rozpoznawane operacje zakładające, likwidujące lokatę oraz dokumentujące naliczenie odsetek. Z uwagi na fakt, że bankom nie udało się wypracowad wspólnej nomenklatury cechowania typów transakcji, w wersji 10.2 z poziomu formatki banku udostępniono możliwośd zdefiniowania kodów dla operacji: założenie lokaty, likwidacja lokaty, odsetki od lokaty, likwidacja lokaty + odsetki dla formatu MT 940. Podsumowując: 1. W przypadku importu wyciągu bankowego w formacie MT 940, transakcje: założenie lokaty likwidacja lokaty odsetki od lokaty likwidacja lokaty + odsetki będą identyfikowane na podstawie kodów operacji zdefiniowanych z poziomu formatki banku. Definicję kodów operacji udostępniono z poziomu zakładki: Dodatkowe. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

13 Rysunek 8 Formatka Banku definiowanie kodów operacji transakcji 2. W przypadku importu wyciągu bankowego w formacie definiowalnym, np. Elixir, transakcje: założenie lokaty likwidacja lokaty odsetki od lokaty likwidacja lokaty + odsetki będą identyfikowane na podstawie kodów operacji zdefiniowanych z poziomu formatu przelewu. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

14 Rysunek 9 Formaty przelewów definiowanie kodów operacji transakcji 3. Jeżeli kody operacji nie zostaną zdefiniowane, Użytkownik będzie miał możliwośd wskazania odpowiedniego typu operacji z poziomu okna Import zapisów. W oknie tym dodano nową kolumnę Typ operacji w ramach, której użytkownik będzie miał możliwośd wyboru typ transakcji. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

15 Rysunek 10 Okno Import zapisów Wyżej wymienione zmiany zostały wprowadzone w celu zautomatyzowania procesu zakładania lokaty oraz jej likwidacji Inne zmiany Podczas wczytania pliku z wyciągiem bankowym odbywa się identyfikacja podmiotu. W najnowszej wersji udostępniona została możliwośd wskazania jako podmiotu kontrahenta nawet w sytuacji, gdy nie został poprawnie zidentyfikowany Eksport nowych wzorów deklaracji VAT drogą elektroniczną Comarch CDN XL W dniu na stronie w zakładce Struktury Dokumentów XML Ministerstwo Finansów opublikowało struktury dokumentów XML dotyczące rozliczenia VAT-7(12), VAT-7D(3), VAT-7K(6). Od wersji system COMARCH CDN XL umożliwia eksport nowych wzorów deklaracji VAT drogą elektroniczną. 6. Logistyka 6.1. Aktualizacja cen Import cen z pliku Umożliwiono zaktualizowanie cen towarów na podstawie pliku.xls,.xlsx,.ods. Na liście towarów dodano dodatkową opcję dla przycisku: Aktualizacja cen, którą jest: Aktualizacja cen z pliku. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

16 Rysunek 11 Lista towarów, opcja: Aktualizacja cen z pliku Po wybraniu opcji: Aktualizacja cen z pliku, otwierane jest okno, w którym operator określa, która cena ma zostad zaktualizowana oraz wskazuje plik, z którego zostaną zaczytane wartości cen oraz lista towarów. Plik powinien mied następującą budowę Rysunek 12 Parametry importu z pliku 1. Wartości cen oraz lista towarów będą pobierane z arkusza o nazwie Cennik lub z pierwszego arkusza, który spełni poniżej opisane warunki. 2. W pierwszym wierszu muszą istnied kolumny, które mają nazwy: Kod towaru w kolumnie tej należy umieścid kody towarów, które istnieją w systemie Comarch CDN XL Cena wartośd ceny dla danego towaru Jeżeli wartości będą poniżej zera, to zostaną zamienione na: 0,00 Jeżeli wartości będą wprowadzone w niewłaściwym formacie (np. tekst), to zostaną zamienione na: 0,00 Waluta, w jakiej wartości zostaną zaczytane do okna: Aktualizacja cen z pliku, będzie ustalona na podstawie waluty ustawionej dla typu ceny w karcie towaru To, czy wartości zostaną pobrane jako Netto/Brutto będzie wynikało z definicji ceny, którą operator chce zaktualizowad Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

17 Rysunek 13 Przykładowy plik W przypadku Importu cen z pliku wszelkie zaznaczenia w liście towarów w systemie Comarch CDN XL widoczne przed otwarciem okna: Aktualizacji cen z pliku będą pomijane lista towarów w oknie: Aktualizacja cen będzie wynikała z towarów wyszczególnionych w pliku. Zaczytane wartości cen do okna: Aktualizacja cen z pliku można edytowad przed zapisaniem ich do kart towarowych Eksport cen do pliku Wprost z okna: Aktualizacja cen można wyeksportowad do pliku: Wartości wszystkich kolumn okna, za pomocą przycisku: Wartości tylko wybranych poniżej kolumn: Kod jako: Kod towaru Przed aktualizacją jako: Cena Tym samym zostanie uzyskany plik, który będzie można od razu zaimportowad (np. w innym oddziale firmy). Ten eksport można wykonad za pomocą przycisku: [Eksportuj ceny do pliku] Rysunek 14 Okno: aktualizacja cen z pliku, przycisk: [Eksportuj ceny do pliku] Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

18 Pytanie przed aktualizacją cen w kartach towarów Dla aktualizacji dodano ostrzeżenie, które jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj ceny w kartach towarów]. Dzięki niemu operator nie dokona przypadkowej aktualizacji cen w kartach towarów. Rysunek 15 Ostrzeżenie wyświetlane przy aktualizacji cen 6.2. Obsługa zamienników obustronnych Comarch CDN XL Obsługę zamienników poszerzono o możliwośd definiowania zamienników obustronnych. Rysunek 16 Edycja zamiennika Od wersji Comarch CDN XL operator może dodawad następujące rodzaje zamienników: Jednostronny (bez zmian w porównaniu z obecną funkcjonalnością wersji 10.2) czyli jeżeli dla towaru T1 zostanie zdefiniowany zamiennik jednostronny T2, to będzie to oznaczało, że: W karcie towaru T1 będzie widad zamiennik: T2 Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

19 W karcie towaru T2 NIE będzie widad jako zamiennika towaru: T1 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T1, to będzie można go zamienid na T2 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T2, to NIE będzie można go zamienid na T1 Obustronny (nowy typ zamiennika dostępny od wersji ) jeżeli dla towaru T1 zostanie zdefiniowany zamiennik obustronny T2 i do T2 zostanie zdefiniowany zamiennik obustronny T3, to: W karcie towaru T1 będzie widad zamiennik T2, a NIE będzie widad: T3 W karcie towaru T2 będzie widad jako zamienniki towary: T1 i T2 W karcie towaru T3 będzie widad zamiennik T2, a NIE będzie widad: T1 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T1, to będzie można go zamienid na T2 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T2, to będzie można go zamienid na T1 lub T3 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T3, to będzie można go zamienid na T2, a NIE będzie można go zamienid na T1 Równoważny wszystkim (bez zmian w porównaniu z obecną funkcjonalnością wersji 10.2) - jeżeli dla towaru T1 zostanie zdefiniowany zamiennik równoważy T2 i do T2 zostanie zdefiniowany zamiennik równoważy T3, to: W karcie towaru T1 będzie widad zamienniki: T2 i T3 W karcie towaru T2 będzie widad zamienniki: T1 i T3 W karcie towaru T3 będzie widad zamienniki: T1 i T2 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T1, to będzie można go zamienid na T2 lub T3 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T2, to będzie można go zamienid na T1 lub T3 Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wybrany towar T3, to będzie można go zamienid na T1 lub T2 7. Produkcja/Projekty 7.1. Import kosztorysu w programu NormaPro W wersji 10.2 zostanie udostępniona funkcjonalnośd umożliwiająca importowanie kosztorysów w formacie xml z programu kosztorysowego NormaPro. Z pliku kosztorysowego importowane są informacje o czynnościach oraz składnikach RMS. Składniki RMS interpretowane są w CDN XL jako: R funkcje typu Robocizna M materiały w technologii surowce S funkcje typu Sprzęt Podczas importu następuje sprawdzanie, czy dany składnik jest już zarejestrowany w systemie (w postaci karty magazynowej - dla M, lub funkcji dla R i S). W przypadku, gdy są już takie obiekty w systemie, podczas Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

20 importu podpinane są one do importowanych czynności. Jeśli takich obiektów nie ma, system zakłada je automatycznie. Dla czynności oraz składników importowane są wartości z pliku kosztorysowego, jednak bez uwzględnienia kosztów dodatkowych/narzutów. Import pliku kosztorysowego z NormaPro uruchamia się w ten sam sposób, jak import z programu Zuzia po naciśnięciu przycisku: Importuj kosztorys, w oknie: Kosztorysu projektu (KPR), zakładka: Czynności oraz wskazaniu odpowiedniego pliku kosztorysowego Łączenie czynności półproduktami wg kolejności ich ustawiania w technologii Na technologii została uelastyczniona funkcjonalnośd umożliwiająca łączenie czynności półproduktami. Do tej pory funkcjonalnośd ta łączyła półproduktami czynności, w takim porządku, w jakim czynności zostały dodane do tej technologii. W najnowszej wersji, nadal będzie można wiązad czynności półproduktami, ale według takiej kolejności, w jakiej Użytkownik ustawi je na technologii, za pomocą przycisków: Przesuo w dół, Przesuo w górę. Nowości w Comarch CDN XL 10.2 i

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.7 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5 Biuletyn techniczny Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl Wersja: 2013.5 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.4 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033

UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033 UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033 UpSoft RCP to moduł do programu Enova umożliwiający ewidencję i rozliczanie czasu pracy pracowników wg danych z rejestratorów czasu pracy. Ułatwia kontrolę pracowników (spóźnienia,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja:

Biuletyn techniczny. Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego. Wersja: Biuletyn techniczny Korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego Wersja: 2014.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji Zmiany funkcjonalne wprowadzone Copyright 2016 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Spis treści 1. Wstęp...2 2. Kreatory w enova CRM...2 3. Uruchomienie kreatora...3 4. Formularz kreatora Kampania z korespondencją...3 5. Formularz kreatora Nowy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie Web Catalog

Użytkowanie Web Catalog COPYRIGHT 2014 IGE+XAO. All rights reserved Użytkowanie Web Catalog V7R2 Copyright 2014 IGE-XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL. w wersji 10.1

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL. w wersji 10.1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL w wersji 10.1 Zmiany funkcjonalne 2 Copyright 2010 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Wystawianie efaktur stan prawny 2 Program Symfonia e-dokumenty

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 11 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse i Księgowość...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej Wersja 21.1 Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence

Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence Wersja 2.1 Spis treści Spis treści... 2 1 Business Intelligence... 3 1.1 Rozwój obszarów analitycznych... 3 1.1.1 Atrybuty analityczne oraz kody

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Instrukcja użytkowania Systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP) oraz Systemu identyfikacji masowych płatności Premium (SIMP Premium) w systemie BGK@24BIZNES Luty, 2015

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 I. ZMIANY W SYSTEMIE Od dnia 12 grudnia 2012 w programie KS - Apteka Ogólna Windows przestanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android. Wersja 1.5

Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android. Wersja 1.5 Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android Wersja 1.5 Copyright 2011 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie transakcji unijnych

Ewidencjonowanie transakcji unijnych Ewidencjonowanie transakcji unijnych - WNT, WDT, świadczenie usług w UE (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Poprawiono... 5 3. Ogólne... 5 3.1 Nowości... 5 3.2 Poprawiono...

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Aktualizacja stawek VAT na rok 2011 KS-FKW Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 Zmiana stawek VAT od 2011 roku a konfiguracja systemu KS-FKW Spis

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1 Ulotka v.2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo