E-BIZNES NAJWAśNIEJSZE ELEMENTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-BIZNES NAJWAśNIEJSZE ELEMENTY"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 16, Nr 1/2012 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Ł a d g o s p o d a r c z y i s p o ł e c z n y Rafał Prońko 1 E-BIZNES NAJWAśNIEJSZE ELEMENTY E-biznes czyli biznes elektroniczny, jest to coraz częściej stosowana forma biznesu. Do jego prowadzenia wykorzystuje się najnowsze technologie telekomunikacyjne i komputerowe. Termin E-biznes został po raz pierwszy uŝyty w roku 1995 przez firmę IBM 2. Pojęcie E-biznesu dla wielu ludzi kojarzy się głównie z handlem przez internet. Jednak jest ono znacznie szersze niŝ pojęcie e-handlu (e-commerce), obejmuje całą komunikację realizowaną za pomocą sieci między odbiorcami, pośrednikami, dystrybutorami i hurtownikami. Komunikacja ta moŝe być realizowana za pomocą narzędzi takich jak VOIP, , stron internetowych czyli technologii wykorzystywanych przez wszystkich internautów. Specjalnym narzędziem dedykowanym dla e-biznesu jest system CRM (system do zarządzania relacjami z klientami). Jednym z obszarów działalności e-biznesu jest wspomniany na początku, e-commerce czyli tzw. handel internetowy. Jest on związany ze sprzedaŝą, dostawą i promocją produktów w internecie. Jest kilka moŝliwości prowadzenia e-handlu: moŝna stworzyć własny sklep internetowy, przyłączyć się do pasaŝu handlowego lub korzystać z aukcji internetowych (elektroniczny rynek, który oferuje nabywcom i sprzedawcom zautomatyzowany system kupna-sprzedaŝy 3 ). Najczęściej w e-commerce wykorzystywane są wszystkie wymienione powyŝej formy handlu w internecie. 1 Mgr Rafał Prońko, doktorant Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. 2 Wikipedia [online], ( ). 3 F. Botto, Dictionary of E-business, John Wiley & Sons Ltd, England

2 Zakładając własny sklep internetowy będzie potrzebna odpowiednia infrastruktura techniczno-organizacyjna, czyli: hosting, skrypt sklepu internetowego, grafika. Hosting w uproszczeniu to usługa polegająca na udostępnieniu odpowiedniej przestrzeni dyskowej oraz zapewnienie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do działania strony internetowej 4. Wybór hostingu jest bardzo waŝną rzeczą, od niego będzie zaleŝeć jak szybko klienci będą mieli dostęp do sklepu oraz jaką technologię naleŝy uŝyć do stworzenia skryptu sklepu internetowego. Jest wiele moŝliwości wyboru od tzw.: wirtualnych hostingów, gdzie przestrzeń dyskowa jest dzielona z innymi uŝytkownikami do własnych serwerów z danymi. Wirtualny hosting jest to najtańsza forma hostingu i jest to jej niewątpliwa zaleta zwłaszcza jeśli sklep jest dopiero w fazie rozruchu. Ma ona jednak spory minus, przy hostingu wirtualnym przestrzeń dyskową dzieli się z innymi uŝytkownikami co oznacza, Ŝe działanie witryny nie zaleŝy tylko od tego jak skonfigurowany jest skrypt sklepu, ale teŝ zaleŝy od tego jak napisane systemy mają inni uŝytkownicy tego serwera. Najbardziej wydajną formą hostingu jest własny serwer, gdzie przestrzeń dyskowa (cały dysk) naleŝy tylko do jednego uŝytkownika. UŜytkownik hostingu decyduje teŝ o tym jakie oprogramowanie ma być na tym serwerze. Ale ten rodzaj hostingu ma takŝe spore minusy. Przede wszystkim cena zakupu serwera dobrej jakości jest wysoka (wynosi około 5 tys.) plus potrzebne jeszcze oprogramowanie do serwera oraz osoba, która to wszystko obsłuŝy. Jest jeszcze pośrednia forma hostingu. Jest to wynajęcie serwera w firmie hostingowej. Przy wyborze takiego rozwiązania naleŝy sprawdzać, gdzie znajdują się serwery firmy hostingowej. Najlepiej oczywiście jakby te serwery znajdowały się w Polsce. Jest to rozwiązanie równieŝ duŝo droŝsze niŝ rozwiązanie wirtualnych serwerów. Podsumowując aby wybrać odpowiedni serwer dla e-biznesu naleŝy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów: Transfer danych maksymalna liczba przesyłanych danych liczona w MB lub ostatnio juŝ liczona GB na miesiąc lub rok. Transfer jest najistotniejszą rzeczą w przypadku wybierania usługodawcy zwłaszcza jeśli serwis oferuje coś innego niŝ tekst, kaŝde wejście na stronę www to pobranie pewnej ilości danych czyli właśnie transfer. Wybierając dostawcę hostingu naleŝy zwrócić uwagę na to co się stanie jeśli serwis przekroczy dozwoloną ilość transferu. Lokalizacja serwerowni istotne jest to, gdzie znajduje się serwer poniewaŝ pewne lokalizacje mogą spowodować to, Ŝe serwis www moŝe być czasowo niedostępny. Najlepiej jest wybierać hosting znajdujący się w Polsce poniewaŝ jest mniej łączy więc prawdopodobieństwo zaniku sygnału w obrębie Polski jest znacznie mniejsze niŝ jeśli serwer będzie się znajdował za granicą (ilość łączy jest większa). Cena naleŝy unikać bardzo tanich serwerów poniewaŝ właściciele takich hostingów najprawdopodobniej są resellerami (osoby, które nabywają pe- 4 P. Majewski, Czas na E-biznes, Złote Myśli

3 wien towar z zamiarem odsprzedania 5 ) sprzedający oni miejsce na serwerze u kogoś innego, więc jeśli stanie się jakiś powaŝny problem nie będzie moŝliwości jego naprawy przez osobę od której taki serwer został kupiony. Pomoc techniczna powinna być dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zawsze o kaŝdej porze powinna być dostępna kompetentna osoba, która rozwiąŝe problemy z serwerem w ciągu kilku, kilkunastu minut od chwili zgłoszenia. Część usługodawców daje moŝliwość zgłaszania (rozmowy) za pomocą komunikatorów internetowych, co jest bardzo dobrym pomysłem. MoŜliwość skorzystania z crona Cron jest to program na serwerze, który umoŝliwia uruchamianie pewnych aplikacji internetowych automatycznie o wybranej godzinie. Jeśli na przykład serwis ma newslettera to często potrzeba aby był on rozsyłany raz w tygodniu o konkretnej godzinie i umoŝliwia to właśnie cron. MoŜliwość forwardowania maili na konkretny skrypt. Opcja ta jest niezbędna do wprowadzenia dobrego CRM. Dzięki tej opcji moŝna przekazać mail do programu, który odpowiednio go obrobi np.: po wyszukaniu słów kluczowych moŝe odpowiedzieć na tego maila w sposób, który pozwoli na rozwiązanie problemu klienta. MoŜliwość ustawiania pliku.htaccess jest to plik, który umoŝliwia ustawianie przekierowań na konkretną stronę internetową. Np.: jeśli mamy błąd typu 404 to przeglądarka nie musi pokazywać standardowego komunikatu o błędzie, strona moŝe przekierować w takim wypadku na inny adres. Plik ten słuŝy takŝe do tworzenia tak zwanych przyjaznych adresów url, czyli adresów w postaci strona.html zamiast /a?strona = strona ten pierwszy adres ułatwia pozycjonowanie strony, czyli osiągnięcie wyŝszej pozycji w wyszukiwarkach na podane słowo kluczowe. Jeśli hosting juŝ został wybrany następną rzeczą nad jaką naleŝy się zastanowić jest to jaki system / skrypt wybrać dla sklepu internetowego. Tutaj mamy dwie moŝliwości: albo zdecydujemy się na skrypt juŝ gotowy (całkiem dobre skrypty gotowe są dostępne za darmo) albo zdecydujemy się na bardziej rozwiniętą formę sklepu internetowego na skrypt pisany przez programistę. To drugie rozwiązanie jest tzw. rozwiązaniem szytym na miarę 6. Gotowy skrypt sklepu internetowego jest oczywiście rozwiązaniem duŝo tańszym wystarczy wybrać tylko skrypt najbardziej odpowiadający pod względem konfiguracyjnym. Najlepsze darmowe skrypty sklepów internetowych: oscommerce, zencart, magento 7. NaleŜy teŝ wspomnieć o mniej rozbudowanym polskim produkcie QuickCart, który pozwala w szybkim tempie uruchomić najprostszy sklep internetowy (sklep ten jest bardzo prosty w konfiguracji trzeba go zainstalować na własnym serwerze wprowadzić produkty i sklep jest juŝ gotowy, w przeciwieństwie do poprzednio wymienionych 5 Wikipedia [online], ( ). 6 Akademia PARP szkolenie E-biznes. 7 Według Internet Maker ( ). 291

4 skryptów w których naleŝy dokonać pełnej konfiguracji skryptu przed jego wdro- Ŝeniem, często dla osób nie związanych z branŝą informatyczną jest to bardzo trudne). Drugim rozwiązaniem jest rozwiązanie szyte na miarę, przy tym rozwiązaniu naleŝy znaleźć dobrą firmę lub programistę, który taki sklep dla nas stworzy. To rozwiązanie mimo Ŝe jest droŝsze od darmowego skryptu ma jedną waŝną zaletę, wszelkie zmiany lub poprawki wykonywane będą przez tego samego programistę czyli moŝemy się spodziewać, Ŝe będą one wprowadzane szybko. NaleŜy jednak bardzo dokładnie przemyśleć co w takim sklepie jest nam na pewno absolutnie niezbędne i przydatne poniewaŝ programista będzie polecał róŝne rozwiązania, które podniosą cenę skryptu, a które nie koniecznie są potrzebne. Na podstawie ankiety jaką przeprowadziłem wśród internautów odwiedzających forum forum.php.pl, osób, które na co dzień korzystają z róŝnych sklepów internetowych i osób, które znają się na tworzeniu tego typu oprogramowania otrzymałem następujące wyniki. Układ strony sklepu: Nagłówek, 2 kolumny, stopka 37%; Nagłówek, 3 kolumny, stopka 47%; Nagłówek, 1 kolumna, stopka 11%. Menu sklepu powinno się znajdować: U góry 39%; Stopka 3%; Lewa strona 53%; Prawa strona 3%. Koszyk sklepu powinien znajdować się: Na górze strony 50%; Po lewej stronie 3%; Po prawej stronie 42%; Być pływający 3%. Dodatkowe funkcje jakie powinny znajdować się w sklepie internetowym w kolejności najbardziej przydatnych według ankietowanych: promocje indywidualne; aktualności; artykuły z poradami; produkty powiązane; najczęściej kupowane produkty; system punktowy, karta stałego klienta; E-zin; Newsletter. Drugą formą sprzedaŝy przez internet są pasaŝe handlowe. Sprzedając swoje produkty w pasaŝach internetowych wcale nie trzeba posiadać własnego sklepu internetowego. Aby przystąpić do pasaŝu handlowego naleŝy przygotować ofertę handlową w odpowiednim formacie przesłać ją właścicielowi pasaŝu handlowego. 292

5 Współpraca między pasaŝem handlowym a sklepem przebiega według jednego z trzech modeli 8 : Model prowizyjny prowizja od sprzedanych towarów; Model reklamowy opłata za reklamę w pasaŝu; Model mieszany prowizja za sprzedany towar plus prowizja za reklamę. W dzisiejszych czasach pasaŝe handlowe mają juŝ inną formę. Mniej się przez nie sprzedaje a bardziej traktuje się je jako formę reklamy sklepu internetowego. Ostatnią formą sprzedaŝy przez internet zaprezentowaną tutaj są aukcje internetowe. Prawie kaŝdy uŝytkownik internetu choć raz korzystał z usług serwisów aukcyjnych. Najpopularniejsze typy aukcji to 9 : aukcje zwykłe, klasyczne polegają na podbijaniu ceny wyjściowej przez osoby, które przystąpiły do licytacji. Aukcja ta kończy się po upływie z góry określonego czasu i finalizowana jest gdy cena końcowa przekroczy cenę minimalną jaką ustalił sprzedający 10 ; aukcje błyskawiczne charakteryzują się bardzo krótkim czasem trwania aukcji, zwykle jest to parę minut 11 ; aukcje holenderskie polegają na licytowaniu w dół, sprzedający ustala dwie ceny górną i dolną, górna to cena maksymalna a dolna co cena minimalna. Algorytm co jakiś czas zmniejsza wartość przedmiotu. Aukcję taką wygrywa osoba, która jako pierwsza zaoferuje największą cenę za dany produkt 12 ; aukcje odwrotne polegają na wystawieniu chęci zakupu danego tworu. Osobami licytującymi są osoby, które mogą zaoferować dany produkt 13 ; aukcje hurtowe dają moŝliwość sprzedaŝy większej ilości towarów po ustalonej cenie, na jednej aukcji 14. Wymienione powyŝej formy sprzedaŝy przez internet są formami najczęściej wykorzystywanymi. Istnieje jeszcze kilka moŝliwości sprzedaŝy towarów przez internet takie jak: serwisy ogłoszeniowe; porównywarki cenowe rynki elektroniczne B2B (business to business); Jednym z waŝniejszych elementów e-commerce jest marketing. Istnieje wiele definicji marketingu ja przytoczę tutaj jedną z nich: działalność polegająca na kształtowaniu stosunków między producentem a odbiorcą towarów, dotycząca w szczególności ustalania wielkości produkcji, określania cen, metod dystrybucji, 8 Akademia PARP szkolenie E-biznes [online] ( ) 9 Według Akademia PARP szkolenie E-biznes [online] ( ). 10 G. Chodak, Aukcje internetowe specyfikacja i perspektywy rozwoju [online] pwr.wroc.pl/ pracownicy/chodak/artykuly/aukcje_internetowe.pdf ( ). 11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 Akademia PARP szkolenie E-biznes, ( ). 293

6 usług gwarancyjnych, reklamy i promocji sprzedaŝy definicja według Słownika języka polskiego PWN. Dobrze myśl marketingu sformułował Philip Kotler: Meeting customers needs profitibly (Spełnianie oczekiwań klientów z zyskiem). Wśród marketingu rozróŝniamy 15 : marketing normalny (tradycyjny), e-marketing (zawęŝony tylko do internetu), m-marketing (marketing mobilny, wykorzystujący głównie telefony komórkowe), push marketing (polega on na tym, Ŝe sprzedawca wychodzi z propozycjami do klienta np.: reklamy telewizyjne, radiowe, ulotki...), pull marketing (marketing w którym to klient przychodzi do sprzedawcy po informacje o jego usługach czy produktach). E-marketing jest to proces promowania firmy. Według: Pawła Danielewskiego, Pawła Krzyworączki, czy teŝ jednego z najbardziej znanych młodych milionerów Kamila Cybulskiego świat marketingu zaczyna się od stworzenia wizerunku eksperta w danej dziedzinie. Do tego celu słuŝą róŝne narzędzia. Jednym z najbardziej popularnych jest tworzenie bloga, gdzie moŝna dzielić się z klientami róŝnymi wskazówkami na temat usług czy produktów jakie oferujemy. Stworzenie własnego bloga jest dzisiaj bardzo proste wystarczy znaleźć dobrą platformę blogową, serwis oferujący tworzenie blogów (np.: jogger.pl, blogger.com, blox.pl) i się tam zarejestrować. Kolejny sposób na bloga to umieszczenie skryptu blogowego na własnym serwerze i podpięcie pod niego domeny (jednym z popularniejszych skryptów blogowych jest WordPress). Innym sposobem stworzenia wizerunku eksperta w danej dziedzinie jest przygotowanie krótkich kursów internetowych za pomocą wielokrotnego autorespondera. Dzięki zbudowaniu wizerunku eksperta zdobędziemy zaufanie klientów, czy teŝ darmową reklamę na stronach internetowych pokrewnych z branŝą, jaka nas interesuje. Bardzo waŝną częścią marketingu internetowego jest . NaleŜy pamiętać, aby odpowiadać na kaŝdego nawet najdziwniejszego maila od klienta. W ten sposób staniemy się dla klienta wiarygodni. Inną metodą podobną do kursów internetowych są e-ziny lub newslettery gdzie moŝna umieszczać róŝne porady, nowości czy informacje o róŝnych promocjach. Niestety bardzo często zamiast wartościowych maili do klienta wysyłane są tak zwane wiadomości SPAM. SPAM są to niechciane informacje tzw. śmieci internetowe 16. Bardziej precyzyjnie SPAM to oferta handlowa otrzymywana drogą elektroniczną, na której otrzymywanie internauta nie wyraził zgody. W Polsce za wysyłanie SPAMU grozi kara grzywny do kwoty 5000 zł. Jak zabezpieczyć się przed tym, aby nie zostać spamerem? NaleŜy pamiętać, aby zawsze stosować tzw. politykę prywatności oraz aby osoby zapisywane do bazy adresowej, którą posiadamy musiały wyrazić zgodę na wysyłanie do nich maili zgodnych z polityką prywatności. Bardziej kosztownymi elementami marketingu jest wykupienie wyświetleń czy teŝ banerów reklamowych na stronach branŝowych z duŝą oglądalnością. Oczywi- 15 P. Majewski, Czas na E-biznes, Złote Myśli F. Botto, Dictionary of E-business, John Wiley & Sons Ltd, England

7 ście nie kaŝda taka reklama przyniesie zysk. Przy badaniu opłacalności reklamy internetowej waŝnych jest kilka współczynników 17 : CPM Cost Per Mille (czasem CPT) wskaźnik ten oznacza koszt za tysiąc wyświetleń reklamy na stronie internetowej; CTR - Click-Through Rate jest to procent kliknięć w reklamę w stosunku do ilości jej wyświetleń. Wskaźnik ten jest przedstawiany zazwyczaj w postaci procentowej ale czasem teŝ w postaci stosunku liczbowego np.: 2:50 co oznacza, Ŝe na 50 wyświetleń reklamy tylko dwa razy była ona kliknięta. Jest to najpopularniejsza forma badania opłacalności reklamy jednak rozpatrywana oddzielnie od innych współczynników nie przedstawia Ŝadnej wartości. Na przykład reklama moŝe być wyświetlona 50 razy przez tego samego uŝytkownika, ale kliknięta będzie wtedy tylko raz; CR Conversion Ratio. Jest to tak zwany wskaźnik konwersji reklamy. Jest to procent osób jakie weszły na stronę przez baner reklamowy i wykonały NOA 18. Współczynnik ten liczymy dzieląc ilość osób, które wykonały NOA przez ilość osób, które weszły na stronę dzięki reklamie (kliknęły w link reklamy). CR moŝna rozpatrywać w kontekście całej kampanii, jak i w kontekście konkretnej oferty. MoŜna oczywiście spróbować oszacować CR przed reklamą. Robi się to zazwyczaj mnoŝąc oczekiwane CTR przez średnie CR z poprzednich reklam; Średni dochód z transakcji Wskaźnik ten jest potrzebny przy tworzeniu kampanii reklamowych ukierunkowanych na natychmiastowy zysk. Jeśli sprzedawany jest jeden produkt będzie to zysk na tym jednym produkcie, jeśli jednak sprzedawane jest więcej produktów będzie to średni zysk. Oczywiście jeśli sprzedawane produkty mają bardzo zróŝnicowaną cenę to zamiast średniej moŝna wykorzystać odchylenie standardowe dla zamówień albo medianę; ROI Return of Investment jest to wskaźnik zwrotu z inwestycji. Często wskaźnik ten wyraŝa się w procentach czasem jednak moŝna go wyrazić w złotówkach. Jeśli na przykład nasza reklama ma wyjść na zero to wskaźnik ten będzie 0%. Aby obliczyć ROI musimy znać CR całej kampanii. Jeśli znamy CR to z niego naleŝy obliczyć ilość klientów, następnie przemnoŝyć przez średni dochód z transakcji na jednego klienta i odjąć od kosztów kampanii. Wynik naleŝy podzielić przez koszt kampanii a następnie pomnoŝyć przez 100. Otrzymany wynik to właśnie ROI. Przykład obliczenia: CR = 2%, KK = 100 zł, SDZT = 10 zł. Gdzie KK koszt kampanii, a SDZT to średni dochód z transakcji. PoniewaŜ CR wynosi 2% to ilość klientów jest 2. ROI = ((2*10 100) / 100) * 100 = = -80% Czyli wskaźnik zwrotu z inwestycji wynosi w tym przypadku -80%. 17 P. Majewski, Czas na E-biznes, Złote Myśli NOA Najbardziej Oczekiwana Akcja jest to akcja którą chcemy aby klient wykonał. 295

8 Dopóki nazwa nie jest właściwa, Ŝadne działanie marketingowe nie zapewni sukcesu 19. Oznacza to, Ŝe właściwy dobór nazwy firmy, domeny pod jaką ma być strona jest równie waŝnym elementem marketingu. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe nazwa firmy i nazwa domeny czy strony internetowej nie muszą, a nawet nie powinny być takie same, poniewaŝ stosując tę samą nazwę do nazwy firmy i domeny ze sklepem zamyka się poniekąd drogę do tego, aby w przyszłości stworzyć kolejne serwisy internetowe oferujące zupełnie coś innego. Nazwa firmy musi być pojęciem szerszym niŝ nazwa domeny. PoniewaŜ w internecie nazwa firmy jako taka ma mniejsze znaczenie niŝ nazwa domeny, gdyŝ to domena jest elementem zapamiętywanym przez klienta, naleŝy dobrze przemyśleć jej nazwę. Sposoby dobierania nazwy domeny przedstawiono w tabeli Tabela 1. Sposoby dobierania nazwy domeny. Typ nazwy Zalety Wady Nazwy domenowe, pospolite. Nazwy te składają się ze słowa opisującego daną witrynę i końcówki: radio.kielce.pl blog.onet.pl Klienci wiedzą co znajduje się na stronie www. Klienci pamiętają adres witryny. Rośnie pozycja witryny w wyszukiwarkach, poniewaŝ nazwa zawiera słowa klucze. Nazwa witryny nie wyróŝnia się w internecie i klienci mogą łatwo ją pomylić. Nazwa ogranicza moŝliwość rozszerzenia działalności np.: piekarnia.pl serwis z pieczywem nie zacznie sprzedawać pizzy Nazwy niecodzienne, nie mają one Ŝadnego znaczenia słownikowego natomiast mają znaczenia dla budowy marki: Google Yahoo Blip Nazwy kombinowane, nazwa taka jest wyróŝniająca i jednoczenie zrozumiała: ŚwiatDziecka LodyNaPatyku AromaOlejki TanieUbezpieczenie Źródło: Opracowanie własne Nazwy są charakterystyczne. Klienci kojarzą daną markę z daną witryną. Nazwy te są łatwe do zapamiętania. Klienci szybko orientują się w tematyce danej witryny. Nazwa jest zwykle łatwa do zapamiętania. czy kebaba. Nazwa nie jest precyzyjna i klient moŝe mieć problemy z odgadnięciem czym zajmuje się dana firma. Klienci mogą pominąć witrynę nie zdając sobie sprawy co się tam znajduje. Nazwy te łatwo jest naśladować. 19 A. Ries, L. Ries, Upadek reklamy i wzlot Public Relations, PWE, Warszawa J. Cohen Serwisy www. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie, Wydawnictwo HELION, Gliwice

9 Wiele serwisów internetowych po upływie roku znika z sieci. Dzieje się tak dlatego, Ŝe roczny koszt odnowienia domeny i utrzymania hostingu często przewyŝsza przychody serwisu uzyskane w tym okresie 21. Niestety jest to prawda poniewaŝ bardzo wiele osób zapomina o bardzo waŝnym elemencie marketingu, czyli o pozycjonowaniu strony internetowej, jest ona jedną z najbardziej skutecznych metod reklamy w internecie. Definicja pozycjonowania jako taka nie istnieje, w Polsce bardzo często kojarzy się ją jako SEO (Search engine optimization) są to działania zmierzające do osiągnięcia jak najwyŝszej pozycji w wynikach wyszukiwania 22. Dzięki niej kaŝdy z klientów moŝe trafić na daną witrynę jeśli interesują go słowa kluczowe (jeśli interesuje go tematyka danej witryny) związane z działalnością witryny lub sklepu internetowego. Bardzo często pozycjonowanie w podstawowej wersji moŝna wykonać samemu. Jednak zatrudniając dobrą firmę pozycjonerską nie trzeba się martwić tym, Ŝe nasza witryna zostanie wykreślona z katalogu, dzieje się tak wtedy gdy popełnimy błąd przy pozycjonowaniu i algorytm przeglądarki uzna witrynę za niewartościową. Jest szereg czynności jakich nie wolno lub raczej nie powinno się stosować przy pozycjonowaniu 23, nazywa się to nieetycznymi sposobami pozycjonowania. Sposoby te faktycznie mogą przynieść bardzo szybko efekty jednak równie szybko moŝna być wykreślonym z katalogu za ich stosowanie. Jeśli strona jest dobrze wypozycjonowana oraz zawiera wartościowe treści (w Ŝargonie pozycjonerskim taką stronę nazywa się po prostu stroną wartościową) to moŝna zaprzestać przynajmniej na jakiś czas pozycjonowania, co pozwoli ograniczyć koszty. Kolejnym istotnym elementem e-commerce są płatności elektroniczne. KaŜdy szanujący się sprzedawca internetowy powinien udostępnić swoim klientom kilka moŝliwości płatności. Aby do końca przekonać się o tym jak dobre są płatności online warto jest przeanalizować kilka zalet takiego rodzaju płatności. Podzielmy korzyści takiego rozwiązania na dwie grupy korzyści dla klienta i korzyści dla sprzedającego, oba te rodzaje przedstawione są w tabeli 2. Korzystanie z płatności online niesie za sobą sporo korzyści powstaje jednak pewne pytanie: Jak to jest z bezpieczeństwem takich płatności? O bezpieczne transakcje dbają juŝ same firmy oferujące obsługę płatności online. Firmy oferujące ten typ usługi powinny spełniać standardy bezpieczeństwa PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard ). Jest to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (MasterCard,Visa) w celu ochrony posiadaczy kart oraz informacji związanych z wszelkimi transakcjami dokonywanymi za pomocą tych kart. Poza wspomnianym certyfikatem firmy oferujące płatności online powinny posiadać tzw. bezpieczne przesyłanie danych zwane certyfikatem SSL 24. Oprócz 21 B. Danowski, M. Makaruk Pozycjonowanie i optymalizacja stron www. Jak to się robi, Helion Wikipedia Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych. 23 B. Danowski, M. Makaruk, Pozycjonowanie i optymalizacja stron www. Jak to się robi, Helion Więcej na temat SSL moŝna znaleźć na _co_to_jest_certyfikat_ssl.xml 297

10 wcześniej wymienionych elementów bezpieczeństwa waŝna jest jeszcze gwarancja chargeback. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to opłata z powrotem, polega ona na przejęciu przez firmę odpowiedzialności finansowej za transakcje z uŝyciem kradzionych lub utraconych kart płatniczych. Jest jeszcze jeden często stosowany system ochrony kupującego jest to 3D-Secure. Polega on na odpowiedniej weryfikacji kart płatniczych przed ich uŝyciem, podczas której posiadacz karty potwierdza jej uŝycie specjalnym hasłem. Na rynku polskim istnieje sporo firm, które oferują płatności online, najbardziej znane to: dotpay.com; platnosci.pl; payu.pl; przelewy24.pl; paypal.com. Tabela 2. Zestawienie korzyści klienta i sprzedawcy przy zastosowaniu płatności online. Korzyści klient Szeroki wybór form płatności Natychmiastowy dostęp do kupowanych usług Brak dodatkowych kosztów transakcji (takich jak opłata za przelew) Brak konieczności ręcznego wpisywania danych do przelewu Źródło: Opracowanie własne. Korzyści sprzedawca Zamówienie jest opłacone w kilka minut po dokonaniu jego zakupu MoŜliwość natychmiastowej realizacji zamówienia Spory wybór metod płatności MoŜliwość pełnego zautomatyzowania sprzedaŝy Szczegółowa historia płatności Obsługa zarówno przedsiębiorstw jak i prywatnych osób Ciekawym pomysłem promowania e-biznesu są tak zwane programy partnerskie. Programy Partnerskie (ang. Affiliate Program) to szczególna forma współpracy pomiędzy firmą i jej partnerami. Współpraca ta polega na tym, Ŝe partner promuje produkty lub usługi firmy, organizatora PP 25. Oznacza to, Ŝe partnerzy są dla właściciela e-biznesu handlowcami pracującymi na jego zysk. Osoby będące w programie partnerskim nie mają fizycznego kontaktu z towarem, prowadzą raczej jego przedsprzedaŝ. Bardzo waŝne jest to, Ŝe praca takich handlowców nic nie kosztuje właściciela e-biznesu dopóki nie zacznie ona przynosić efektów. Oprócz zysków ze sprzedaŝy bezpośredniej przez partnerów program ten moŝe dać parę innych korzyści: Wygenerować bardzo duŝy ruch na stronie; 25 P. Majewski, Czas na E-biznes, Złote Myśli

11 Stworzyć sporą listę adresową; Zbudować markę; Wygenerować dodatkowy zysk (oprócz sprzedaŝy często zdarza się Ŝe partnerzy sami kupują produkty). Aby działania podejmowane w ramach handlu internetowego były skuteczne i opłacalne, naleŝy zwrócić uwagę na rozwój organizacji procesu logistycznego 26. Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia poprzez produkcję i dystrybucję, aŝ do finalnego odbiorcy, której celem jest zaspokojenie wymagań rynku, przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaangaŝowaniu kapitału 27. Dla przedsiębiorców działających w sferze e-biznesu najwaŝniejszą sprawą jest optymalizacja (minimalizacja) kosztów usługi logistycznej, dlatego teŝ wymyślono kilka ciekawych rozwiązań logistycznych dla e-biznesu. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest Dropshipping, czyli model sprzedaŝy przez Internet, w którym całą odpowiedzialność za dostarczenie towaru do klienta przenosi się na dostawcę (firmy, w których sklep się zaopatruje). Zasada działania jest dokładnie taka sama jak działanie normalnego sklepu czyli sprzedawca inkasuje róŝnicę pomiędzy ceną detaliczną a hurtową, przy czym nie musi się martwić o składowanie towaru. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla małych sklepów internetowych, dla których koszt składowania mógłby być zbyt duŝy. Kolejną zaletą tego rodzaju usługi jest to, Ŝe sprzedawca nie musi niepotrzebnie zamraŝać (lokować) kapitału w towarze, co daje moŝliwość zwiększenia działań marketingowych. Jak kaŝdy system niestety i ten ma swoje wady. Jedną z waŝniejszych wad takiego układu jest to, Ŝe towar staje się droŝszy dla klienta (dodatkowy pośrednik w postaci sprzedawcy takŝe musi zarobić). Niestety istnieje teŝ ryzyko dla sprzedawcy, mianowicie hurtownia moŝe nie wywiązać się z zamówienia, lub wywiązać się z opóźnieniem za co sklep utraci zaufanie klienta. Innym ciekawym rozwiązanie dla e-biznesu jest tzw. e-fulfilment. MoŜna go rozumieć jako swoistą e-obsługę zamówienia. Jest to proces realizacji i logistycznej obsługi zamówienia za pomocą narzędzi elektronicznej gospodarki. E-Fulfilment składa się przede wszystkim z trzech następujących elementów: komunikacja z klientem w pełni wspomagana narzędziami elektronicznymi ( , gg, voip); komunikacja z klientem w tradycyjny sposób (telefon, poczta) natomiast obsługa logistyczna zamówienia wspomagana jest narzędziami informatyczno elektronicznymi; komunikacja z klientem odbywająca się za pomocą narzędzi elektronicznych natomiast cała obsługa zamówienia jest realizowana manualnie. W skład e-logistyki wchodzą takŝe inne elementy minimalizujące koszt takie jak: dostarczanie do klienta czy teŝ pakowanie. Dzięki rynkowi e-commerce usługi te stały się bardzo potrzebne. Dziś istnieje na rynku wiele firm kurierskich, które 26 S. Miter, Logistyka w e-commerce podstawy, menis.pl nr 1/ European Logistics Association. 299

12 pozwalają na dobranie jak najtańszej, ale za razem jak najlepszej usługi dostarczania towaru. Oprócz firm kurierskich na polskim rynku pojawiły się teŝ firmy brokerskie, które zajmują się pośredniczeniem i organizowaniem przesyłek. Inną formą dostarczania przesyłek jest tzw.: dostarczania do punktu, czyli dostarczanie do wybranych miejsc do których zgłasza się klient po odbiór towaru: poczta, sklep, paczkomaty. Prowadzenie działalności gospodarczej nie polega na sprzedawaniu produktów lecz na wykorzystaniu kwalifikacji firmy do budowania związku z klientem 28. Do budowania związku z klientem w e-biznesie słuŝą aplikacje zwane CRM (Customers Relationship Management). Dokładana definicja CRM nie istnieje jednak najbardziej trafną definicję (przybliŝoną definicję) moŝna podać: CRM dotyczy wszystkich tych aspektów zarządzania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb klientów. W tym wypadku największy nacisk połoŝony jest na wykorzystanie i udoskonalenie cyklu Ŝycia konsumenta. Głównym zadaniem CRM jest więc bezpośrednio bieŝące kreowanie lojalności klientów poprzez efektywne zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb, zaś pośrednio pozyskiwanie coraz to nowych konsumentów 29. Mając na uwadze powyŝszą definicję systemów klasy CRM moŝna by stwierdzić, Ŝe taki system to po prostu gromadzenie danych o klientach. Korzyści z posiadania takiej wiedzy jest kilka: Osiągnięcie przewagi nad konkurencją; Redukcja kosztów; Zwiększenie zysków. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, Ŝe zysk firmy nie polega tylko na jednorazowym zakupie przez klienta towaru, a wynika z całej interakcji z klientem, czyli juŝ od pierwszego kontaktu z klientem poprzez akcję marketingową do zakupu towarów. Zmierzenie zysku jaki daje wprowadzenie systemu CRM nie jest moŝliwe, z kilku przyczyn: brak jest wcześniejszych podstawowych informacji uŝywanych przez taki system, które mówiły by o zyskach przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu systemu CRM; istnieje duŝa liczba pewnych niezaleŝnych czynników; wiele osiąganych zysków jest małych i trudno je zauwaŝyć. Zyski wprowadzenia systemu typu CRM moŝna podzielić na dwa typy: mierzalne zmiana podstawowych współczynników firmy takich jak: wartość sprzedaŝy, zysk ze sprzedaŝy, koszt sprzedaŝy nie mierzalne parametry o charakterze jakościowym takie jak: lojalność klienta, zadowolenie pracowników. Szacując opłacalność inwestycji w CRM moŝna posłuŝyć się wskaźnikiem ROI uwzględniając kilka czynników: 28 A. Mazur, D. Mazur, K. Jaworska CRM Zarządzanie kontaktami z klientami, MADAR s. z o.o., Zabrze pl.wikipedia.org 300

13 koszty inwestycji; zmianę przychodów ze sprzedaŝy produktów i usług; korzyści nie mierzalne. Insight Technology Group przeprowadziło w 1998 roku badanie wskaźnika ROI, wyniki badań wskazały, Ŝe po wprowadzeniu CRM średnio o: 42% wzrosły zyski firmy; 35% zmalały koszty sprzedaŝy; 20% wzrósł współczynnik zadowolenia klientów. System CRM współdziała lub jest współtworzony z pozostałymi systemami w przedsiębiorstwie w szczególności z rozwiązaniami wspomagającymi działanie wewnątrz firmy takimi jak systemy ERP, MRP. Automatyka sprzedaŝy, monitorowanie zgłoszeń serwisowych, czy teŝ prowadzenie działań marketingowych to narzędzia działania firmy znane od lat. Dzięki systemowi CRM działania te moŝna spersonalizować pod konkretnego klienta. Wykorzystuje się do tego takie elementy systemu jak: wszelkie środki komunikacji z klientem; hurtownie danych do integracji danych o klientach (potrzebach, wymaganiach) produktach i usługach dostępnych w systemach informacyjnych przedsiębiorstw; analizy; bazy wiedzy. Dzięki tym elementom moŝliwa jest realizacja polityki kompetentnej obsługi klienta: przewidywanie i projektowanie interakcji z klientem dzięki zebranym informacją; personalizowanie interakcji; interakcję; dokumentowanie interakcji; dokonywanie transakcji. Główne moduły systemu CRM oferowane obecnie to: Zarządzanie kontaktami z klientami; Analiza i zarządzanie marketingiem; SprzedaŜ; Serwis. Moduły te mogą być uzupełnione o następujące: System Zarządzania Wiedzą; Contact Center; System Obsługi Serwisu Internetowego. Niestety jak kaŝdy system informatyczny takŝe CRM ma pewną wadę, wprowadzenie systemu CRM do firmy jest w fazie początkowej bardzo drogie. Jednak jeśli stać ją na kupienie systemu CRM, to korzyści z jego stosowania są nieporównanie większe więc warto się zastanowić. 301

14 KaŜda firma, nie waŝne czy duŝa czy mała, musi prowadzić księgowość. Tę część działalności firmy takŝe moŝna swobodnie przenieść w całości do internetu. Nie ma tu ograniczenia co do wielkości firmy czy teŝ sposobu w jaki prowadzimy księgowość, czy jest to księga przychodów i rozchodów czy teŝ jest to pełna księgowość. W Polsce na rynku jest juŝ spora część portali oferujących właśnie usługi księgowości elektronicznej. Najbardziej popularne serwisy to ifirma.pl, wfirma.pl. Korzyści wynikające z prowadzenia takiej księgowości: jest tańsza od korzystania z usług biura rachunkowego; szybko moŝna otrzymać zestawienie analizy; cała księgowość jest automatyczna; szybsze księgowanie. Mimo tych oczywistych korzyści księgowość internetowa czy teŝ e-księgowość ma jedną bardzo istotną wadę, aby wszystko było dobrze potrzebna jest spora ilość wolnego czasu oraz wiedza z zakresu przepisów prawa, poniewaŝ prowadząc księgowość online właściciel firmy odpowiada osobiście za wszystkie uchybienia, czy teŝ błędy wynikające z księgowania. Korzystając z usług biura rachunkowego mamy tą zaletę, Ŝe przed urzędem skarbowym reprezentuje nas jak i odpowiada za wszelkie nieprawidłowości biuro rachunkowe. Przepisy prawne w Polsce wymuszają na przedsiębiorcy, który prowadzi e-biznes i gromadzi dane o klientach, tworzenie odpowiedniej dokumentacji w postaci: polityki bezpieczeństwa informacji; instrukcji zarządzania systemem informatycznym; ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych. Do stworzenia polityki bezpieczeństwa pomocne są treści ustawy oraz wytyczne i instrukcje opracowane przez GIODO. Korzystając z wytycznych GIODO moŝna wyróŝnić pięć podstawowych elementów jakie powinna zawierać podstawowa polityka bezpieczeństwa informacji: wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych; wykaz zbiorów danych osobowych wraz z wykazem oprogramowania do zarządzania danymi osobowymi; opis struktury zbiorów danych, wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązań między nimi; sposób przepływu danych pomiędzy systemami; określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności integralności przy przetwarzaniu danych. Bibliografia: 1. Botto F., Dictionary of E-business, John Wiley & Sons Ltd, England Chodak G., Aukcje internetowe specyfika i perspektywa rozwoju. 3. Dejnak A., CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami, Helion. 302

15 4. Majewski P., Czas na E-biznes, Złote myśli, Jędrzejów, Mazur A., Mazur D., Jaworska K., CRM Zarządzanie kontaktami z klientami, MA- DAR s. z o.o., Zabrze Mcleod A., Marketing internetowy w praktyce, Złote Myśli, Jędrzejów, Piotrowski T., Ebiznes od Podstaw, Złote Myśli, Jędrzejów, Stawiszyński M., Gregor B., E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Abstrakt Artykuł zawiera podstawowy opis poszczególnych elementów wchodzących w skład e-biznesu. Opisuje takie aspekty jak e-commerce, marketing internetowy, e-logistyka, księgowość internetową. Zawiera takŝe pewne informacje prawne związane z prowadzeniem działalności e-biznesowej. E-business the key elements The article contains a basic description of the various elements that constitute e-business. It describes aspects such as e-commerce, Internet marketing, e-logistics and on-line accountancy. Some legal information related to running e-business is also included in the article. MBA Rafał Pronko, post-graduate student, University of Lodz. 303

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE.

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. Odbiorcy znajdą w piśmie informacje o usługach i technologiach niezbędnych w

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Plan prezentacji Co to są domeny internetowe? Ile warte są domeny? Jak inwestować w domeny? Jak zarabiać na domenach? Jak podnieść wartość domeny?

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie Comarch ERP e-sklep Skuteczna sprzedaż w Internecie www.icomarch24.pl www.comarch.pl Zarabiaj wraz z rynkiem e-commerce Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Jak założyć sklep internetowy?

Jak założyć sklep internetowy? Jak założyć sklep internetowy? Co jest niezbędne? Co będzie potrzebne? Co może się przydać? Rejestracja działalności gospodarczej Co jest niezbędne? Oczywiście, decydując się na sprzedaż w internecie musimy

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L Wytyczne dla Sprzedawców Szanowni Państwo! Na wstępnie pragniemy podziękować za okazane nam zaufanie i wybór naszego produktu. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Tomasz Kryk 727-903-288 2 Dla kogo? Do 10 000 UU Przy średnim koszyku 150 zł Przy średniej konwersji 1,7% Zatrudniający

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

profesjonalna obsługa programu partnerskiego

profesjonalna obsługa programu partnerskiego profesjonalna obsługa programu partnerskiego program partnerski w modelu Cost Per Sale na przykładzie sklepu sportowego liczba unikalnych użytkowników: 80 000 założenia reklama online rozliczana wyłącznie

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Sklepy Internetowe oferta

Sklepy Internetowe oferta Sklepy Internetowe oferta Kilka słów o nas Agencja Interaktywna CleverAgency powstała jako odpowiedź na współczesne potrzeby przedsiębiorców. W obecnych czasach obecność firmy w Internecie jest obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Plan wykładu Plan wykładu 1. Zalety Adwords 2. BudŜet i koszty. 3. Zanim zaczniesz. 4. Budowa konta. 5. Poprawna struktura kampanii. 6. Dobieranie

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Bezpieczeństwo nie jest przywilejem banków komercyjnych System prawny na podstawie

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy.

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. E-handel i E-sklep Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. Piotr Krośniak Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Piotr.krosniak@undp.org Plan warsztatu Handel elektroniczny co to jest,

Bardziej szczegółowo

e-commerce - handel elektroniczny cz.2

e-commerce - handel elektroniczny cz.2 e-commerce - handel elektroniczny cz.2 promocja sklepu Internetowego GŁÓWNE OBSZARY: - REKLAMA W MASS MEDIACH ORAZ OUTDOOR - PROMOCJA TRADYCYJNA SKLEPÓW INTERNETOWYCH - PROMOCJA SPRZEDAŻY 2 promocja sklepu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Rozwiń swój e-biznes z platformą, której zaufały największe marki na świecie. Poznaj oferte x-coding IT studio dla Magento

Rozwiń swój e-biznes z platformą, której zaufały największe marki na świecie. Poznaj oferte x-coding IT studio dla Magento Rozwiń swój e-biznes z platformą, której zaufały największe marki na świecie. Poznaj oferte x-coding IT studio dla Magento powodów dlaczego warto wybrać Magento jako narzędzie e-commerce: 1 Łatwość Integracji

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

Sklep Internetowy - OS Commerce

Sklep Internetowy - OS Commerce Sklep Internetowy - OS Commerce Prezentacja powstała do celów edukacyjnych. Arkadiusz Chmielewski -Student I roku Informatyki Spis treści : Czym jest OS COMMERCE? Funkcje administracyjne sklepu int. Możliwości

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET SAMODZIELNE POZYSKUJ I UTRZYMUJ PROJEKTOSWOICH WANIE KLIENTÓW CECHY SYSTEMU Udostępnij swoim klientom narzędzie do samodzielnego projektowania produktu,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

Jak założyć dochodowy sklep internetowy?

Jak założyć dochodowy sklep internetowy? Jak założyć dochodowy sklep internetowy? Autor: Wojciech Kyciak, Karol Przeliorz 21.06.2007. Portal finansowy IPO.pl Internet zmienił oblicze działalności handlowej. Sklepy internetowe, tańsze w utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

wszystko czego potrzebujesz, by sprzedawać online

wszystko czego potrzebujesz, by sprzedawać online wszystko czego potrzebujesz, by sprzedawać online Dlaczego Polacy zakładają sklepy internetowe? 45% Chęć prowadzenia własnego biznesu 25% Bo internet to przyszłość 15% Zapotrzebowanie rynku / "Znalazłem

Bardziej szczegółowo

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,

Bardziej szczegółowo

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane 1 Strona wyników wyszukiwania (SERP) Strona wyników wyszukiwania to dwa obszary: PPC i SEO. Tworzą one jeden ekosystem i są współzależne, mimo,

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE FALCON

BIURO RACHUNKOWE FALCON PROCEDURY PRZESYŁANIA DOKUMENTU W FORMACIE PDF PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE Specjalista PR Biura Rachunkowego FALCON mgr inŝ. Krzysztof Kasprzyk Września 2013 1 WSTĘP Coraz częściej korespondencja handlowa

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt Dochodowy e-biznes czyli jak zaistnieć i zarabiać w sieci Anna Konopa Spis treści Czy warto zaistnieć w sieci? (internauci w Polsce) Jak zaistnieć w sieci? Jak rozpocząć działalność w sieci? Plan działania

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ABC Programu Partnerskiego czyli Jak to działa?

ABC Programu Partnerskiego czyli Jak to działa? ABC Programu Partnerskiego czyli Jak to działa? 1. Regulamin i Polityka Prywatności Programu Partnerskiego Przed dokonaniem rejestracji w Programie Partnerskim proszę zapoznać się z Regulaminem Programu

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Cele polityki cenowej

Cele polityki cenowej DECYZJE CENOWE Cele polityki cenowej Kształtowanie poziomu sprzedaŝy, Kształtowanie poziomu zysku, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, Przetrwanie na rynku. 2/30

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe WSB-NLU

Materiały szkoleniowe WSB-NLU Materiały szkoleniowe WSB-NLU MenedŜer bibliografii i jego funkcje wspomagające w repozytorium instytucjonalnym szkolenie dla pracowników i studentów WSB-NLU. Instrukcja instalacji i korzystania z programu

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie Marcin KrzyŜanowski Co to jest CRM CRM - to skrót pochodzący od angielskiego terminu Customer Relationship Management. Po polsku tłumaczy się go zazwyczaj jako:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać?

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać? Pozycja w Google to główny czynnik wpływający na popularność Twojej strony internetowej WWW. Dzięki wysokim pozycjom w wyszukiwarkach strona zyskuje coraz więcej unikalnych odwiedzin, a co za tym idzie,

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym

Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym Sklepy internetowe Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym sposobem sprzedaży Twoich produktów - według badań GUS około 33% internautów korzysta z Internetu

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014 W y n i k i t r a k c i n g u E - c o m m e r c e T r a c k Październik 2014 E - c o m m e r c e Najważniejsze zmiany w październiku 2014 względem poprzedniego miesiąca Wzrósł odsetek osób szukających

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja bazy danych w GIODO. Poradnik dla administratorów sklepów w Chmurze Comarch

Rejestracja bazy danych w GIODO. Poradnik dla administratorów sklepów w Chmurze Comarch Rejestracja bazy danych w GIODO Poradnik dla administratorów sklepów w Chmurze Comarch Spis treści 1 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA SKLEPU INTERNETOWEGO WOBEC GIODO... 3 1.1 ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM...

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D

Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D Sekcja Informatyki Sokółka Okna i Drzwi S.A. Sokółka dn.15.08.206 Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D 1. Instalacja licencji klienta... 2 2. Utworzenie danych dodatkowych firmy... 3 3. ZałoŜenie prefiksów

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

DOBRE STRONY TWOJEJ FIRMY

DOBRE STRONY TWOJEJ FIRMY DOBRE STRONY TWOJEJ FIRMY SKASSA PL- siedziba ul. Wojciechowska 5a / 27-704 Lublin telefon: 081 441 51 88 Skype: bart.j2 twój przedstawiciel: DOBRE STRONY TWOJEJ FIRMY Wykonujemy zaawansowane sklepy internetowe,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Bezpieczeństwo bez kompromisów Bezpieczeństwo bez kompromisów Wersja 1.0 True BusinessID with EV Copyright 2014 SSL24. Właścicielem marki SSL24 jest Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. True BusinessID

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA CZĘŚĆ 2 JAKUB ŚWIATŁOWSKI

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA CZĘŚĆ 2 JAKUB ŚWIATŁOWSKI GOSPODARKA ELEKTRONICZNA CZĘŚĆ 2 2 E-SKLEPY A SERWISY AUKCYJNE Zachód Polska E-sklepy Serwis aukcyjny (Allegro) Serwis aukcyjny (ebay) E-sklepy 3 ZALETY I WADY SPRZEDAśY PRZEZ ALLEGRO Zalety Gotowa technologia

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

Paweł Preneta, Kierownik Projektów Mobile & e-commerce w biznesie 26 IX 2013. Co sprawia, że Twój sklep zarabia? Skuteczny e-commerce

Paweł Preneta, Kierownik Projektów Mobile & e-commerce w biznesie 26 IX 2013. Co sprawia, że Twój sklep zarabia? Skuteczny e-commerce Paweł Preneta, Kierownik Projektów Mobile & e-commerce w biznesie 26 IX 2013 Co sprawia, że Twój sklep zarabia? Skuteczny e-commerce Handel w internecie to świetny biznes mówili Najłatwiej zarobione pieniądze

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy

Marketing internetowy VI Doroczna Konferencja Naukowa INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE IOPAN w publikatorach i Internecie Jan Marcin Węsławski W Marcin Wichorowski 30 stycznia 2009 r. CISCO: Marketing Internetowy Marketing

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESZPILKA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków

Bardziej szczegółowo

PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę

PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę Autor: Witold Wrotek Książka dedykowana edycji programu 1.5.2.0. Własny sklep internetowy? Z PrestaShop to nic trudnego! Jak zbudować sklep internetowy, który

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE Oferujemy optymalne rozwiązania w marketingu internetowym dla e-commerce Zaufany partner na rynku e-commerce Twórca platformy Loopa.eu Współzałożyciel ecommercepolska ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Oferta Lokalna Gastronomia

Oferta Lokalna Gastronomia Oferta Lokalna Gastronomia Jak to działa? Partner poprzez Serwis zakupów grupowych pozyskuje nowych Klientów udzielając atrakcyjnego rabatu na swoje produkty i usługi. Partner (usługodawca) Serwis (HappyDay.pl)

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI

INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI 1) Wejdź na stronę mojego sklepu: INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI (podano przykładowy format adresu o dokładną nazwę sklepu zapytaj członka EkoSpołeczności) 2) Aby zrobić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo