Gliwickie lofty nagrodzone przez Stowarzyszenie Moje miasto. ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gliwickie lofty nagrodzone przez Stowarzyszenie Moje miasto. ..."

Transkrypt

1 Jedna z najbardziej znanych wizytówek Gliwic niedawno obchodziła mały jubileusz - odwiedziny milionowego gościa.... Gliwickie lofty nagrodzone przez Stowarzyszenie Moje miasto.... Co warto zobaczyć? Najbliższe wydarzenia kulturalne i imprezy.... Uzbierali 224 punkty karne Zaplanowany remont dwóch mostów w Łabędach może kompletnie sparaliżować ruch samochodowy w tej dzielnicy. Właśnie kończy się proces projektowania ich przebudowy, a Zarząd Dróg Miejskich analizuje różne możliwości organizacji ruchu drogowego w czasie remontu. Przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w kwietniu. Remontowane mają być mosty nad Kanałem Gliwickim i Kłodnicą. Stan techniczny obu konstrukcji jest fatalny. Asfaltowa nawierzchnia chodników na moście nad Kanałem jest tak miękka, że w słoneczne dni po prostu się topi. Z kolei podczas opadów deszczu w powstałych dziurach tworzą się ogromne kałuże, które można ominąć tylko w jeden sposób wchodząc na jezdnię. - Wspólnie z Radą Osiedlową od lat zabiegaliśmy o remont chodników na mostach nad Kłodnicą i Kanałem Gliwickim. Po wykonaniu w 2009 roku ekspertyz stanu technicznego obu obiektów mostowych, okazało się, że konieczne jest wykonanie znacznie poważniejszych prac mówi Krystyna Sowa, przewodnicząca Rady Osiedlowej w Łabędach. Rozważane są dwie wersje remontu. Pierwsza zakłada całkowite zamknięcie mostów. Utrudnienia w ruchu będą wprawdzie większe, ale prace przebiegną szybciej. Druga wersja przewiduje natomiast zamknięcie połówek mostu, tak by ruch mógł się odbywać wahadłowo. Jednak ta forma remontu nie jest zalecana. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, remont, który ma być wykonany jeszcze w tym roku, obejmie naprawę uszkodzeń, wzmocnienie konstrukcji, poszerzenie pomostów oraz wymianę wszystkich elementów wyposażenia. Na moście nad Kanałem Gliwickim zlikwidowany zostanie chodnik od strony śluzy, natomiast drugi zostanie poszerzony do 2 m. Na moście nad rzeką Kłodnicą poszerzone zostaną oba chodniki. Czytaj na stronie 3 Szaleńcy na motorach GLIWICE. Po 112 punktów karnych zdobyli dwaj motocykliœci z Radzionkowa. Z³amali oni wszelkie granice zdrowego rozs¹dku, nie wspominaj¹c o przepisach ruchu drogowego. W poniedziałek, 12 kwietnia oko³o godz , w rejonie Czechowic, funkcjonariusze w nieoznakowanym radiowozie zauwa yli dwa motocykle jad¹ce z zawrotn¹ prêdkoœci¹ œrodkiem drogi. - Radiowóz ruszy³ za drogowymi piratami, rejestruj¹c szereg wykroczeñ, m.in. jazdê w terenie zabudowanym z prêdkoœci¹ 180 km/h, wyprzedzanie na podwójnej ci¹g³ej, wjazd na skrzy owanie w cyklu œwiat³a czerwonego, wyprzedzanie na przejœciach dla pieszych. ¹cznie ka dy z motocyklistów nazbiera³ po 112 punktów karnych - informuje Marek S³omski z gliwickiej policji. Mê czyÿni nie zatrzymali siê na wyraÿne polecenie policjantów i uciekali przed radiowozem. Policjanci zarejestrowali numery rejestracyjne pojazdów i postanowili przerwaæ poœcig, aby nie dosz³o do tragedii. Personalia jednego z motocyklistów zosta³y ju ustalone, poszukiwania drugiego trwaj¹. Sprawa zostanie przekazana do S¹du Rejonowego w Gliwicach. Oprócz utraty prawa jazdy, piraci musz¹ liczyæ siê z wysokimi grzywnymi. (KMP Gliwice) R E K L A M A

2 KNURÓW. 25-letni mieszkaniec Knurowa zaopatrzył się w kominiarkę oraz nóż i napadł na sklep spożywczy. Mężczyzna zabrał z kasy ponad 8 tys. zł. oraz ukradł 6 paczek papierosów. Policjanci zatrzymali knurowianina w ubiegły wtorek w mieszkaniu w jednym z bloków na os. Tysiąclecia. Sprawca wszedł do sklepu w nocy, ubrany w kominiarkę, po czym grożąc nożem 25-letniej ekspedientce, zażądał wydania utargu. Napastnik skradł pieniądze i uciekł. W czwartek Sąd Rejonowy w Gliwicach tymczasowo aresztował 25-latka. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia.... Młodzi, ale z bogatym życiorysem ZABRZE. Dwaj zabrzanie, choć jeszcze bardzo młodzi, zdążyli już w swoim życiu wiele narozrabiać. Policjanci, którzy zatrzymali 16 i 19-latka, udowodnili im napad na 60-letnią kobietę, zdewastowanie blisko 20 nagrobków oraz liczne włamania do garaży i działkowych altanek. Do napadu na 60-letnią kobietę doszło 1 kwietnia przed godziną w pobliżu ulicy Płaskowickiej. Sprawcy dusili ofiarę, uderzyli ją w głowę, a następnie ukradli torebkę. Zatrzymanym, oprócz napadu udowodniono także blisko 20 dewastacji grobów na cmentarzu św. Franciszka w Zabrzu, włamania do 10 altanek na terenie ogródków działkowych POD Biała Róża przy ulicy Kalinowej oraz 2 włamania do garaży przy ulicy Wolności. Część przedmiotów skradzionych z altanek oraz garaży policjanci odzyskali. Decyzje o dalszych losach nastolatków podejmie Prokurator oraz Sąd Rodzinny. R E K L A M A Zabiłem żonę - usłyszeli policjanci ZABRZE. 63-letni zabrzanin zadzwonił na policję i oznajmił dyżurnemu: Przed tygodniem zabiłem żonę zwłoki znajdują się w Zabrzu w mieszkaniu przy ulicy de Gaulle a.... Funkcjonariusze bardzo szybko sprawdzili to zeznanie. Niestety, mężczyzna mówił prawdę. Okazało się, że w trakcie awantury, mężczyzna sięgnął po klucz francuski i zadał nim śmiertelne uderzenie swojej małżonce. W chwilę po dokonanej zbrodni, sprawca opuścił mieszkanie i zamieszkał w innym, również należącym do niego lokalu w Rudzie Śląskiej. Wyrzuty sumienia spowodowały, że mężczyzna zgłosił się na policję. P A R T N E R Z Y. Wy³udzi³ pieni¹dze ZABRZE. Ponad 600 tysięcy złotych wyłudził 50-letni rencista z kilku oddziałów bankowych. Po zatrzymaniu sprawcy, policjanci w trakcie przeszukania odnaleźli liczne sfałszowane umowy o pracę oraz druki zaświadczeń o zatrudnieniu, które mogą stanowić dowód T E K S T S P O N S O R O W A N Y Darmowa konferencja dla firm Rób swój biznes resztê zostaw specjalistom ju 26 maja Okazja dla firm Zapowiadana na 26 maja w hotelu Qubus w Gliwicach konferencja, jest jedyn¹ w swoim rodzaju okazj¹ dla ma³ych i œrednich firm aby dowiedzieæ siê jak poprawiæ kontrolê nad sprzeda ¹, magazynowaniem, wystawianiem wszelkiego typu dokumentów i jak poznaæ narzêdzia do analizowania danych. W dzisiejszych czasach silnej konkurencji, rynek wymaga od przedsiêbiorcy by by³ on ekspertem w swojej bran y. Nie mo e on te ignorowaæ dziedzin tak bliskich prowadzeniu biznesu, jak zmiany w przepisach czy rozwój technologiczny i zwi¹zane z nim nowoœci na rynku IT. Jednak przedsiêbiorca nie jest w stanie œledziæ wszelkich nowinek i zmian jednoczeœnie w wielu obszarach, dlatego kluczowym staje siê dobór w³aœciwych partnerów biznesowych, którzy to bêd¹ ekspertami w swoich dziedzinach i przygotowań do kolejnych przestępstw. Sprytny oszust to mieszkający samotnie w Zabrzu rencista. Przekrętów bankowych dokonywał od 2008 roku do początku br. W sumie w różnych oddziałach bankowych na terenie Zabrza zaciągnął kilkanaście kredytów. Większość z nich do dziś pozostaje niespłaconych. zapewni¹ mu ³atwy dostêp do tej e wiedzy. Gliwicka firma Centrum Technologii Informatycznej - jako Z³oty Partner Comarch, w pe³ni œwiadoma tego stanu rzeczy, postanowi³a wyjœæ naprzeciw potrzebom lokalnych firm i wraz z Comarch S.A. oraz swoimi Klientami, u ytkownikami systemu Comarch Opt!ma, podzieliæ siê posiadan¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem w trakcie bezp³atnej konferencji dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw - Rób swój biznes - resztê zostaw specjalistom. Sprawca każdorazowo posługiwał się sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnieniu w jednej z firm poligraficznych oraz fikcyjną umową o pracę. Fałszywe dokumenty przygotowywała zatrzymanemu jego znajoma. 42-letnia kobieta także została zatrzymana. Oboje podczas przesłuchań przyznali się do winy. Grozi im kara od 2 do 10 lat pozbawienia wolności. Spotkanie odbêdzie siê 26 maja w hotelu Qubus w Gliwicach, w godzinach Bêdzie ono okazj¹, by dowiedzieæ siê jak przy wykorzystaniu nowoczesnych narzêdzi, skupiæ siê na prowadzeniu w³asnego biznesu oddaj¹c w outsourcing obs³ugê ksiêgow¹ i informatyczn¹. Konferencja jest bezp³atna, lecz wymaga rejestracji na stronie b¹dÿ pod telefonem: (+48) (32) Patronat prasowy nad konferencj¹ objê³a Gazeta Miejska Gliwice Zabrze.... R E K L A M A Dobra oferta NOWOŒÆ!!! Kredyty do z³ bez porêczycieli szybka gotówka na bie ¹ce wydatki, kredyt gotówkowy na du e wydatki, kredyt konsolidacyjny na sp³atê Twoich zobowi¹zañ, karta kredytowa na codzienne wydatki. Kredyty GE Money Bank Us³ugi spoza oferty GE Money Banku dostêpne w Sieci Dobry Kredyt: PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank w Gliwicach Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta: GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel

3 dokończenie ze str. 1 Korki na kilkaset metrów Codziennie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu w rejonie mostów oraz wiaduktu kolejowego z sygnalizacją świetlną tworzą się gigantyczne korki. - Gdy jadę rano do pracy stoję 10 minut, natomiast gdy wracam około godziny 15.00, czekam nawet 40 minut zanim przejadę na drugą stronę wiaduktu. Samochody z jednej strony stoją od połowy ul. Portowej, a z drugiej od kościoła przy Staromiejskiej mówi pan Grzegorz z Łabęd. Po przeciwnej stronie wiaduktu wcale nie jest lepiej. Korek również ciągnie się na kilkaset metrów. Problem mogłaby rozwiązać estakada. Tym bardziej, że ostatnio znów powrócono do pomysłu jej budowy. Miałaby łączyć się z ulicą Portową, biec przez niewielki park, następnie nad Kanałem oraz torami kolejowymi i dalej równolegle z ulicą Główną. Mniej więcej w połowie tej ulicy miałoby powstać rondo, a obie drogi połączyłyby się w jedną. Według wcześniejszych informacji niezbędne będą wyburzenia domów mieszkalnych w rejonie ul. Głównej. Remont do połowy Fragment ulicy Głównej właśnie przechodzi kapitalny remont. Odcinek, którego renowacja nie objęła, to jedna, wielka dziura. Mieszkańcy proszą o łatanie dziur na nieremontowanym kawałku. Rada Osiedlowa w tej sprawie na bieżąco kontaktuje się z ZDM. Póki co efektów nie widać. Dlaczego więc ul. Główna nie jest remontowana w całości? Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest to właśnie związane z ewentualną budową estakady. Wkrótce mogłoby się okazać, że świeżo wyremontowana ulica musiałaby zostać ponownie rozkopana, a to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Był pomysł usprawnienia ruchu W pewnym momencie w Łabędach pojawił się plan, aby poszerzyć przejazd pod wiaduktem kolejowym, wówczas można byłoby zlikwidować sygnalizację świetlną i usprawnić ruch samochodów. Pomysł jednego z miejskich radnych był jednak, z przyczyn technicznych, niemożliwy do zrealizowania. Stan wizualny wiaduktu także pozostawia wiele do życzenia. Pordzewiałe elementy, popękany beton już na pierwszy rzut oka widać, że remont jest tu niezbędny. Estakada za estakadą Mostów w fatalnym stanie w Gliwicach jest jednak więcej. Remont tego na DK 88 będzie możliwy tylko wtedy, gdy powstanie alternatywna droga. Na szczęście, jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa estakady nad torami kolejowymi, która połączy ul. Portową z ul. Perseusza. Nowa droga poprowadzona zostanie nad korytarzem kolejowym i będzie miała długość 500 metrów. Oprócz 7-metrowej jezdni o dwóch pasach ruchu oraz chodnika, przewidziano również miejsce na drogę rowerową. Projektowana estakada będzie również ułatwieniem dla kierowców, którzy jadąc z północnej części Gliwic do centrum miasta, stoją teraz w gigantycznych korkach. Gdy dojdzie do zamknięcia mostów w Łabędach na ul. Toszeckiej sytuacja jeszcze się pogorszy. Będzie to właściwie jedyna droga łącząca Łabędy, Czechowice i Pyskowice z centrum Gliwic. Wszystko wygląda na to, że szykuje się drogowy koszmar. Pozostaje mieć nadzieję, że osoby odpowiedzialne za płynność ruchu w mieście, staną na wysokości zadania i nie dopuszczą do jego całkowitego paraliżu. Łukasz Fedorczyk R E K L A M A Milionowy gość Palmiarni Ponad 5600 roślin, 4 pawilony tematyczne, kanaryjskie palmy daktylowe, palmy podzwrotnikowe, rośliny użytkowe, a także akwaria z żółwiami, gady w terrariach czy egzotyczne papugi i kanarki to wszystko można zobaczyć w gliwickiej Palmiarni. Nic więc dziwnego, że miejsce jest chętnie odwiedzane nie tylko przez mieszkańców naszego miasta, ale również całego regionu. W ostatnim czasie, jedna z wizytówek Gliwic obchodziła właśnie mały jubileusz odwiedziny milionowego gościa. Palmiarnia z długą historią Pierwsze pawilony wystawiennicze gliwickiej Palmiarni powstały na terenie parku w 1880 roku. Wtedy była to jednak prywatna oranżeria. Główny pawilon otwarto dla zwiedzających dopiero 45 lat później, w roku Całość udostępniona została w 1930 roku. W tym czasie największą atrakcją był podgrzewany basen dla rzadkich okazów roślin wodnych. Umieszczono w nim m.in. Wiktorię Królewską (Victoria regia). Sześć lat później w Palmiarni zamieszkały pawiany, anakonda, aligatory, węże i żółwie. Palmiarnia stanowiła zielone płuca Gliwic i była najczęściej odwiedzanym miejscem w mieście. W 1945 roku, w trakcie wyzwalania miasta obiekt uległ zniszczeniu. Powojenna historia Palmiarni Gliwickiej datuje się od 1947 roku. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Gliwicach Palmiarnia dziś W 1998 roku pawilony ekspozycyjne odbudowano i unowocześniono. Obecnie to nowoczesna, ażurowa konstrukcja architektoniczna wkomponowana w teren Parku Chopina Na 2000 m.kw. rośnie ponad 5600 roślin rozmieszczonych w czterech pawilonach tematycznych: rośliny użytkowe, rośliny tropikalne, pawilon historyczny i pawilon sukulentów. Najstarsze okazy roślin liczą ponad 100 lat. Palmiarnia Miejska w Gliwicach jest nie lada atrakcją dla mieszkańców, jest również chętnie wybierana przez nowożeńców jako sceneria pamiątkowych, ślubnych zdjęć. Storczyki i nie tylko... Kolekcja prezentowanych w Palmiarni roślin jest stale powiększana. W ostatnim czasie, dzięki kontaktom z hodowcami niemieckimi, o nowe okazy wzbogaciły się zbiory storczyków roślin kojarzonych przez wszystkich z egzotyczną florą. Storczyki tropikalne, które można zobaczyć w Palmiarni to epifity, które żyją na pniach lub gałęziach drzew i krzewów, traktując je jako podporę, natomiast odżywiają się samodzielnie. Droga od małego nasionka do pięknych okazów, które cieszą nasze oczy jest długa i może trwać nawet 10 lat. Aby uatrakcyjnić zwiedzanie Palmiarni, w jej wnętrzach zorganizowano kilkadziesiąt wystaw fotograficznych, etnograficznych czy przyrodniczych. Dla grup zorganizowanych przygotowano Ścieżkę wiedzy o roślinach egzotycznych. W jej ramach zwiedzający z przewodnikiem mogą zobaczyć z bliska przyprawy, poznać cechy charakterystyczne bambusów, palm czy też budowę anatomiczną sukulentów. R E K L A M A

4 Wyróżniono gliwickie projekty Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji oraz Rezydencja Zawisza to dwa gliwickie projekty architektoniczne, które znalazły się w gronie 9 realizacji ubiegających się o nagrodę Superjednostki. Nagrodą tą Stowarzyszenie Moje Miasto po raz pierwszy wyróżniło najlepsze architektoniczne realizacje.... Można już zgłaszać kandydatów Prezydent przyzna nagrody W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, prezydent Gliwic przyzna nagrody za ubiegłoroczne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 kwietnia. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się przed końcem trzeciego kwartału tego roku. Nagrody są przyznawane za całokształt pracy artystycznej, za znaczące osiągnięcia twórcze z poprzedniego roku lub za istotne osiągnięcia w zakresie organizowania i upowszechniania kultury. Mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy i trafić do osób fizycznych (zamieszkałych w Gliwicach) bądź prawnych (z siedzibą w naszym mieście). Przewidziano nagrody pieniężne, a także wyróżnienia w postaci dyplomów i listów gratulacyjnych. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje instytucjom kultury, placówkom oświatowym, szkołom wyższym, związkom twórczym, stowarzyszeniom kulturalnym i społecznym, nieformalnym środowiskom twórczym, radnym Rady Miejskiej, członkom komisji konkursowej oraz wydziałowi Kultury i Promocji Miasta UM. Wnioski należy składać w formie pisemnej w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, p w terminie do 30 kwietnia 2010 r. (um) R E K L A M A Ostatecznie, w rywalizacji najlepszy okazał się kompleks mieszkalno-usługowy, który powstał w XIX-wiecznym Spichlerzu przy ul. Zawiszy Czarnego. Gliwickie lofty wygrały z zaadaptowanym na biurowiec hotelem robotniczym chorzowskiej Huty Batory. W Europie Zachodniej moda na lofty trwa od połowy lat dawne fabryki i magazyny przerabiane są na puby, dyskoteki, banki i luksusowe apartamenty. Kilka lat temu dotarła także do Polski. Najlepszym przykładem takiej adaptacji jest Stary Browar w Poznaniu. Luksusowe apartamenty oraz domki w zabudowie jedno- i wielorodzinnej, które powstały w starych opuszczonych budynkach w sąsiedztwie placu Grunwaldzkiego, to pierwsze lofty w Gliwicach. Projekt ada- ptacji i remontu zabytkowego Spichlerza oraz Piekarni opracowali architekci z Medusa Group. Odnowiony spichlerz zachował oryginalny wygląd, a jego wnętrze wyposażono w starą windę oraz wypełniono drewnem, cegłą i metalem. Jednak lofty, choć nagrodzone i położone w bardzo atrakcyjnej części Gliwic, nadal czekają na najemców. Obecnie w Rezydencji Zawisza mieszka 6 rodzin. Kilka kolejnych apartamentów zarezerwowano. Za 1 m.kw. domu trzeba zapłacić ok zł. Mieszkania w Spichlerzu wyceniono w zależności od powierzchni od 4500 zł/m.kw. (za największe 317 m.kw.) do 5800 zł (za najmniejsze 84 m.kw.). Stowarzyszenie Moje Miasto od kilku lat przyznaje Betonową Kostkę. To specjalne wyróżnienie dla najgorszych projektów architektonicznych na Śląsku. Od tego roku postanowiono także nagradzać oryginalne i ciekawe realizacje. W gronie laureatów znalazły się także Sąd Okręgowy w Katowicach, Media Centrum, hurtownia kwiatów i restauracja Smak Róży w Katowicach, renowacja zabytkowego szybu Prezydent przeprowadzona przez chorzowski magistrat, drobiazgowy remont konserwatorski chorzowskiego drapacza chmur, budynek przy ul. Puchały 6 na katowickim osiedlu Bażantów oraz zagospodarowanie terenu wokół odnowionej gliwickiej Radiostacji. Nina Drzewiecka R E K L A M A

5 Chcą likwidacji placu zabaw. Już zbierają podpisy. Hałasujące dzieci mogą doprowadzać do szału. Na jednym z gliwickich osiedli rozpoczęto zbiórkę podpisów w sprawie likwidacji placu zabaw między blokami. - Należy pozbyć się tego bardaku na osiedlu oznajmił starszy pan krążący po mieszkaniach z listą. Pan Łukasz, który te słowa usłyszał, na łabędzkim forum internetowym nie krył oburzenia. - Zapytałem z zaciekawieniem o jaki bardak chodzi i tu mnie zamurowało, gdy usłyszałem odpowiedź: no ten plac zabaw. Przecież to jest stworzone dla dzieci i nie przypomina żadnego bardaku. Emeryt na to wyskoczył z innej beczki, że niby nasz blok płaci za ten plac i jego konserwację, a inne bloki nie. Zapytał jeszcze: czy zamierzam płacić za to. Stanowczo odpowiedziałem: tak, zamierzam za to płacić i koniec. Na tym zakończyliśmy rozmowę pisze internauta. Jak widać, części mieszkańców przeszkadza krzyk i zabawa dzieci na świeżym powietrzu. W ostatnim wydaniu biuletynu Spółdzielcze Wieści administracja apelowała o wyrozumiałość. Jednak nie przyniosło to efektów. - Dochodzą do nas sygnały o braku tolerancji osób starszych w stosunku do dzieci i ich rodziców. Seniorom nie podoba się, że dzieci biegają, hałasują i grają w piłkę. Przy każdej okazji strofują więc najmłodszych i ich opiekunów. Czasami krytyka bywa bardzo daleko idąca, niesprawiedliwa i mało sympatyczna w formie czytamy w Spółdzielczych Wieściach. Rodzice są zbulwersowani. Uważają, że osoby starsze zapominają, iż kiedyś też miały dzieci, które zachowywały się podobnie. - Osoby zbierające podpisy twierdzą, że plac zabaw należy stworzyć w innym miejscu, z dala od bloków i oczu rodziców, aby starszym ludziom nie dokuczał hałas pisze pan Łukasz. Według niego emeryci z nudów podejmują się bezsensownych akcji, które szkodzą innym. Internauta podpisujący się jako Bysy napisał: A potem starsi ludzie mają pretensje, że młodzież wandaluje po osiedlu. A co ma niby robić?!. Pan Łukasz wraz z grupą przyjaciół, łabędzką Radą Osiedlową i szkołami kilka razy w roku organizuje sprzątanie pobliskiego lasu. Do osób starszych mieszkających na osiedlu Kosmonautów apeluje, aby zamiast zbierać podpisy, pomogli im zbierać śmieci. W ten sposób zagospodarują swój wolny czas... (flu) A jakie są opinie naszych Czytelników? Czekamy na komentarze na portalu Polsko-holenderskie konsorcjum spó³ek: GRONTMIJ POLSKA oraz GRONTMIJ Nederland zosta³o wybrane in ynierem kontraktu dla hali widowiskowo-sportowej Podium. We wtorek w Urzêdzie Miasta podpisana zosta³a umowa w tej sprawie. Coraz bliżej Podium Projekt hali jest ju gotowy, zosta³o te wydane pozwolenie na budowê. In ynier kontraktu zajmie siê m.in. przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest niezbêdna przy og³aszaniu przetargu na wykonawcê inwestycji. Przetarg prawdopodobnie zostanie og³oszony na pocz¹tku trzeciego kwarta³u tego roku. Szacunkowy koszt ca³ego przedsiêwziêcia to oko³o 350 milionów z³otych. Ca³y czas trwaj¹ starania o uzyskanie unijnego dofinansowania na realizacjê tej inwestycji. Hala widowiskowo-sportowa Podium dla 15 tysiêcy widzów powstanie w miejscu zdewastowanego stadionu XX-lecia. Ma byæ z za³o enia obiektem wielofunkcyjnym, dostosowanym do organizowania du ych imprez widowiskowych, kulturalnych, muzycznych, sportowych, wystawienniczych i targowych. O G Ł O S Z E N I E Inwestujmy w nasze bezpieczeństwo Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR interweniują w około 2 tysiącach wypadków rocznie, kiedy jeszcze 10 lat temu ta liczba nie przekraczała mówi Jerzy Siodłak, naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR. Przy tej skali zjawiska środki, jakie otrzymujemy od państwa, nie są wystarczające. Sam zapał ratowników to nie wszystko. W części sami wypracowujemy i zdobywamy pieniądze. Na szczęście w 2007 roku z inicjatywy Tadeusza Wesołowskiego, wiceprezesa Beskidzkiej Grupy GOPR, ratownika górskiego, powstała Fundacja Wspierania Ratownictwa Górskiego, Sportu oraz Działalności Charytatywnej RADAN. Lista osiągnięć fundacji w ciągu zaledwie trzech lat jej działalności budzi uznanie. Sztandarową była pomoc w wykonaniu częściowego remontu Centralnej Stacji Ratunkowej w Szczyrku. Warunki, w jakich przychodzi dziś pracować ratownikom, są o niebo lepsze niż jeszcze kilka lat temu. Ale nie tylko CRS udało się wyremontować. Fundacja sfinansowała koszt budowy stacji ratunkowej GOPR na bardzo uczęszczanym Groniu Jana Pawła II (Leskowiec), Prosimy o 1 procent Od lewej: Tadeusz Wesołowski, prezes Fundacji Radan i wiceprezes Grupy Beskidzkiej GOPR, Jerzy Siodłak, naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR oraz Szymon Malinowski, prezes Grupy Beskidzkiej GOPR na który co roku przybywają tysiące pielgrzymów. Zaangażowała się w modernizację pozostałych stacji. Ich standard i wyposażenie są coraz lepsze. Inwestycje i remonty to rzecz ważna, ale chciałbym też zwrócić uwagę na inny bardzo ważny aspekt aktywności fundacji: wspieranie działalności szkoleniowej i specjalistycznego wyposażenia ratowników zauważa Siodłak. Jeździmy na szkolenia, mamy nową wieżę treningową do ćwiczenia technik linowych oraz wspinaczki. Dzięki fundacji dysponujemy supernowoczesnym systemem łączności. Fundacja pomaga ratownikom, którzy ucierpieli w trakcie specjalistycznych akcji ratunkowych w górach. Fundacja Radan ma status organizacji użyteczności publicznej. Zarząd i naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR apelują do wszystkich o wsparcie: Zrobiliśmy wiele, ale potrzeby polskiego ratownictwa górskiego są jeszcze ogromne. Dlatego prosimy o pomoc. Ludzie, przekazując 1 procent ze swojego podatku na fundację Radan, czyli na pomoc ratownikom górskim, muszą wiedzieć, że te pieniądze i tak do nich wrócą. Przecież inwestują w swoje bezpieczeństwo w górach.

6 Golgota Polska - miejsce pamięci W sobotnie popo³udnie gliwiczanie spotkali siê przy Katedrze œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a. Przed pomnikiem Ducha Œwiêtego zap³onê³y znicze, z³o ono wieñce i kwiaty. Wspólnie modlono siê za ofiary tragedii pod Smoleñskiem. Wprawdzie t³umów na katedralnym placu nie by³o, ale ci, którzy przyszli godnie po egnali tragicznie zmar³ych w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem. W ciszy i zadumie z³o ono wieñce od Samorz¹du, zapalono znicze. O godz w gliwickiej Katedrze uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ a³obn¹ koncelebrowa³ ks. bp Gerard Kusz. Mówi³ on o wielkiej ofierze, jak¹ z³o y³ naród polski w Katyniu zarówno przed 70 laty, jak i w niedawnej katastrofie, w której zginê³a elita Rzeczypospolitej Polskiej. Oby Pan Bóg tê ofiarê przyj¹³ i wype³ni³ j¹ dla dobra naszego narodu tymi s³owami zakoñczy³ homiliê biskup. Mszê uœwietni³ wystêp po³¹czonych chórów Akademickiego Zespo³u Muzycznego Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. O tym, e gliwiczanie g³êboko prze yli narodow¹ tragediê mog¹ œwiadczyæ wpisy w Ksiêdze Kondolencyjnej, która udostêpniona zosta³a w Ratuszu. Choæ ró ne pod wzglêdem d³ugoœci, to wszystkie wyra a³y wielki al i smutek. (nd) Golgotê Polsk¹ - 24 kamienne tablice z nazwami i datami tragicznych wydarzeñ w dziejach Polski ods³oniêto w niedzielê we wnêce przy koœciele œw. Barbary w Gliwicach. Jedna z tablic poœwiêcona jest ofiarom katastrofy w Smoleñsku. Jak podkreœla ks. pp³k Stefan Zdasienia, pomys³odawca Golgoty Polskiej, jest to miejsce symboliczne. - Wiele osób nie mo e pojechaæ w te czêœci œwiata, gdzie zginêli ich bliscy. Tutaj bêd¹ mogli zatrzymaæ siê, zapaliæ znicz, pomodliæ siê. Centralnym elementem Golgoty Polskiej jest zabytkowy, 150-letni eliwny krzy. Tablice upamiêtniaj¹ m.in. obie wojny œwiatowe, powstania styczniowe, listopadowe, warszawskie, ludobójstwo na Kresach czy walki pod Monte Cassino. Gdy pomys³ stworzenia Golgoty Polskiej siê narodzi³, nikt nie podejrzewa³, e trzeba bêdzie dodaæ jeszcze jedn¹ tablicê - upamiêtniaj¹c¹ wydarzenia sprzed tygodnia. Uroczystoœci zwi¹zane z poœwiêceniem miejsca i otwarciem Golgoty Polskiej stanowi³y czêœæ obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyñskiej. Otwarciu towarzyszy³ apel poleg³ych i honorowa salwa wojskowa. (kk) Tragedia w Smoleńsku okryła żałobą cały kraj, a więc także miasta naszego regionu. 11 kwietnia w kościele pod wezwaniem św. Anny w Zabrzu koncelebrowano Mszę Świętą w intencji ofiar katastrofy. - Takiego dramatu świat nie widział ani nie zna historia. Śmierć każdego z nich byłaby dramatem, a było ich dziewięćdziesięciu sześciu mówił w homili ks. prałat Józef Kusche. Po Mszy św. uczczono pamięć tragicznie zmarłych, składając wieńce i kwiaty oraz zapalając znicze pod Krzyżem Pamięci, przy którym znajduje się Kamień Katyński. Zabrzanie wpisywali się do Ksiąg Kondolencyjnych wystawionych w kościele oraz w holu Urzędu Miasta. Dla Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza katastrofa smoleńska to nie tylko tragedia ogólnonarodowa ale także osobista. - Zginęły osoby, które znałam i wysoko ceniłam. Włączały się one w prace na rzecz Zabrza i regionu. To Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP zaangażowana m.in. w organizację Metropolitalnego Święta Rodziny. Zawsze podziwiałam jej otwartość, liczne inicjatywy i konsekwencję. To były marszałek Sejmu RP, Maciej Płażyński, który w grudniu ubiegłego roku uczestniczył w spotkaniu inicjującym stworzenie w Zabrzu lokalnego koła Wspólnoty Polskiej działającej na rzecz Polonii. To poseł Grzegorz Dolniak, na którego zawsze mogłam liczyć, gdy trzeba było podejmować w Warszawie działania na rzecz Zabrza. Ostatni raz gościliśmy go w naszym mieście podczas śląskiej premiery filmu Jana Kidawy-Błońskiego pt. Różyczka. Pamięć o nich pozostanie w naszych sercach. Niech odpoczywają w pokoju - mówiła prezydent Zabrza. 25 kwietnia o godz mieszkańcy jeszcze raz będą wspominać ofiary smoleńskiej tragedii. Pod Krzyżem Papieskim zagra Filharmonia Zabrzańska. O godz w kościele św. Wojciecha odbędzie się Msza Św. w intencji poległych pod Smoleńskiem. (kk) R E K L A M A

7

8 M I E S Z K A N I A 1 POKOJOWE 1 POKOJOWE GLIWICE Korfantego, kawalerka 32m2, II piętro, kuchnia z oknem, ogrzewanie elektr., cw z junkersa, Kontakt: Tel A1705 cena: zł GLIWICE Centrum. Kawalerka; 31m2, 1p. Umeblowana. Okna pcv. C.o. miejskie. Tel C1016 najem: 900 zł GLIWICE Os. Sikornik. Ładna, ustawna kawalerka o pow. ok. 30m2, parter w wieżowcu. W mieszkaniu przeprowadzono generalny remont kilka lat temu. W cenie zabudowa kuchnia na wymiar wraz ze sprzętami. Do zamieszkania od zaraz. Tel A1638 cena: zł GLIWICE Zimnej Wody. Piękne mieszkanko o pow. ok. 42m2, po kapitalnym remoncie. W pokoju kominek, w przedpokoju ładna zabudowana szafa. W cenie mieszkania pozostają meble kuchenne. tel A1561 KNURÓW. NIŻSZA CENA!! 26m2, 3p. C.o.miejskie. Cena do negocjacji!! Tel C985 cena: zł ZABRZE ul. Mehoffera. Przestronne i rozkładowe mieszkanie. Jeden pokój, kuchnia z oknem, łazienka z wc, balkon. I piętro w budynku wielorodzinnym. Pow. 34,80 m2. Ogrzewanie CO miejskie. Okna wymienione. Tel A1704 cena: zł cena: zł ZABRZE Kowalska, mieszkanie 1- pokojowe z kuchnią, wysoki parter, okna PCV, niski czynsz, do odnowienia, co z sieci, OKAZYJNA CENA!!! tel C426 cena: zł 2 POKOJOWE 2 POKOJOWE GLIWICE Centrum. M3, 2-poz., po kapitalnym remoncie o wysokim standardize, w pełni umbel. i wyposaż. Tel A303 najem: zł GLIWICE Sikornik, ul. Kormoranów. Kameralne mieszkanie o otwartej aranżacji wnętrz. 2-pok. połączone z kuchnią, pow. 34,40 m2. II piętro w niskim bloku. Po remoncie. Niski czynsz. tel A1716 cena: zł Poszukujemy na sprzedaż domu w Gliwicach lub okolicy. Tel. kom CzN GLIWICE Łabędy. Rozkładowe; 42m2, wysoki parter w niskim bloku. Ogródek (50m2). C.o. elektr. Tel C988 cena: zł GLIWICE ok.warszawskiej. 40m2, 2p. w bud. z cegły. Łazienka z oknem. Okna pcv. Tel C761 cena: zł GLIWICE os. Sikornik, ul. Kormoranów. Rozkładowe mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 43m2. Piętro 2/4. Kuchnia bez okna. Okna nowe PCV. Balkon. tel A1713 cena: zł GLIWICE os.gw.lud. 52,5m2, 9p. Duży balkon. W kuchni meble na wymiar + agd. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21H92 cena: zł GLIWICE os.sikornik. 40m2, 1p. w niskim bloku. Do odnowienia. C.o. miejskie. Tel C955 GLIWICE Sośnica. Do wynajmu, 40,49 m2, na 1 piętrze w budynku wielorodz. W pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. Możl. parkowania samoch. - zamknięta posesja. Tel A1667 cena: zł najem: zł GLIWICE os.sikornik. 39,80m2, 8p. Widna kuchnia, łazienka z wc oraz balkon. C.o. z sieci. Tel H91 cena: zł GLIWICE os.waryńskiego. Rozkładowe; ok. 49m2, 1p. w niskim bloku. Balkon z widokiem na plac zabaw. C.o. miejskie. Tel C1008 cena: zł KNURÓW WP I. 43m2, 3p. w niskim bloku. Rozkładowe, do remontu. C.o. miejskie. Tel A1555 cena: zł GLIWICE ok. ul. Toszeckiej. Do wynajmu ładne i funkcjonalne mieszkanie o pow. 42,50m2. P.1/4. Kompleksowo umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. Dobry punkt komunikac. Tel A1631 najem: zł GLIWICE Sośnica. 39m2, 1p. w kamienicy. Po kapitalnym remoncie. Kpl. umebl. i wyposaż. C.o. gazowe. Tel C950 najem: zł GLIWICE Szobiszowice. 72m2, 3p. w bud. z cegły. Rozkładowe. C.o. gazowe własne etażowe. Cena do negocjacji. Tel C967 cena: zł KNURÓW. Rozkładowe 45m2, 2p. w niskim bloku. Duża kuchnia z meblami na wymiar. C.o. miejskie, Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21C993 cena: zł PYSKOWICE Paderewskiego. Atrakcyjne mieszkanie 2 pokojowe o pow. ok. 51m2. Piętro 2/4. Po remoncie. tel B200 cena: zł ZABRZE Centrum. Luksusowy, umeblowany apartament w okolicach Multikina. Pow. 57m2, 10p. Tel A1556 cena: zł ZABRZE OS. Janek. Mieszkanie 2 pok, rozkładowe, pow. 36,6 m2. Kuchnia z oknem. Wysoki parter. Przed budynkiem miejsca parking. Czynsz 203 zł. Tel NOWA NIŻSZA CENA 2C421 cena: zł ZABRZE. Rozkładowe; 38m2, 2p. w niskim bloku. C.o. miejskie. Tel B270 cena: zł ZABRZE. 48m2, parter. Duża kuchnia ze spiżarką. C.o. miejskie. Tel B273 cena: zł 3 POKOJOWE 3 POKOJOWE GLIWICE Centrum. 46m2, 1p. w bloku. Okna pcv. Balkon. C.o. miejskie. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21H81 cena: zł GLIWICE Centrum. 92,5m2, 3p. w kamienicy. Balkon. C.o. gaz. - piec 2- funkc. Instalacje nowe. Tel A1560 cena: zł GLIWICE Centrum. 130m2, 2p. w kamienicy. Kuchnia zabud. + agd. Cena do negocjacji. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21C940 cena: zł GLIWICE Centrum. 60m2, 6p. Rozkładowe. Balkon. C.o. miejskie. Możliwość kupna garażu. Cena do negocjacji. Tel A1307 cena: zł GLIWICE Centrum. Rozkładowe, 93m2, 1p. Wymieniona instalacja wod-kan. Tel C792 cena: zł GLIWICE Centrum. Możliwość przekształcenia na lok.użytk. Pow. 110m2, 3p. w kamienicy. Balkon. Tel A1332 cena: zł GLIWICE Centrum. 97m2, 2p. w kamienicy, wyremontowane. Okna pcv. Kominek. C.o. - piec 2- funkcyjny. Lokal idealny pod dział.biur. Tel C921 najem: zł GLIWICE Pszczyńska. Rozkładowe mieszkanie, w pełni umeblowane i wyposażone, świeżo po remoncie. Pow. 52m2. Istnieje możliwość zakupienia nowych mebli. W pokojach na podłogach panele, w przedpokoju, kuchni i łazience glazura. Wysokość czynszu do negocjacji! Tel A1405 najem: zł Pilnie poszukujemy działki komercyjnej na Śląsku, najlepiej w ok.gliwic, pow. 250ha. Kontakt: Tel CzN 2A1716 cena: zł GLIWICE Centrum. ul.zwycięstwa Luksusowe M4; 65m2, 2p. w kamienicy. Kpl. umebl. i wyposaż. Tel C946 najem: zł GLIWICE Łabędy. 53m2, 4p. w niskim bloku przy lesie. Rozkładowe. Balkon. C.o i c.woda - sieć. Tel A1641 cena: zł GLIWICE ok. Pl.Grunwaldzkiego. Nowoczesne, komfortowe 120m2, 1p. w kamienicy. Loggia. C.o. elektr. Garaż. Tel C894 cena: zł GLIWICE os.gw.ludowej. NIŻSZA CENA!! 68m2, 10p. Rozkładowe. C.o. sieć. Duży balkon. Tel A1605 cena: zł GLIWICE os.zubrzyckiego. 59m2, 9p. Rozkładowe, po remoncie. Balkon. C.o. miejskie. Tel A1463 cena: zł GLIWICE Sośnica. Rozkładowe; 46m2, 1p. w niskim bloku. Nowa instal. gaz. i elektr. C.o. miejskie. Tel C982 cena: zł GLIWICE Śródmieście. NIŻSZA CENA!! 72m2, 3p. w kamienicy. Balkon. Wspólnota. Nowe instalacje. C.o. miejskie. Tel A1557 cena: zł KATOWICE Brynów - Orkana, 3 pokoje - osobne wejścia, pow. 60m2, piętro 2/4. Nowe okna, łazienka i kuchnia kafle. Tel A1472 cena: zł KNURÓW os.1000-lecia. 52,3m2, 10p. w bloku. Duży balkon. Rozkład. Okna pcv. C.o. miejskie. Tel C836 cena: zł KNURÓW. Komfortowe, po remoncie; 58,8m2, 4p. w niskim bloku. Mały balkon. C.o. miejskie. Tel C986 cena: zł PNIÓW. Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 54,60m2. P. 2/2 w bloku. Do remontu. Garaż + pomieszcz. gosp. POLECAM. Tel A1712 cena: zł KAMERALNE MIESZKANIE O OTWARTEJ ARANŻACJI WNĘTRZ! GLIWICE os. Sikornik, ul. Kormoranów. 2 pokoje połączone z kuchnią, pow. 34,40 m2. II piętro w niskim bloku. Po remoncie. Niski czynsz. tel PYSKOWICE. Rozkładowe, do cz.remontu; 70m2, 2p. w kamienicy. Okna pcv. Tel C1005 cena: zł ZABRZE Mikulczycka. SUPER OKAZJA! Ładne, słoneczne mieszkanie 3 pok., pow. ok. 69m2, piętro 2 w domu wielorodzinnym. Do odnowienia. Kuchnia z balkonem. 2 pokoje przejściowe ciekawy układ mieszkania. Spokojna okolica. NIŻSZA CENA Tel C417 cena: zł ZABRZE Maciejów. NIŻSZA CENA!! 49m2, 1p. 1pok. przejściowy. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1519 cena: zł 4 i 5 POKOJOWE 4 POKOJOWE GLIWICE Zatorze. Dwupoziomowe M5 w stanie dewelop.; 102m2 w kamienicy na 1p. C.o. gazowe II-funkcyjne. Bezczynszowe. Możliwość zakupu garażu. Tel C1012 cena: zł GLIWICE Centrum. Komfortowe mieszkanie po generalnym remoncie - wysoki standard wykończenia. Pow. 134,16m2. Kamienica - po remoncie. Podłogi - parkiet. Kuchnia wyposażona - w cenie. Ogrzewanie gazowe - piec 2-funkc. 2 łazienki. Okna PCV. tel A1715 cena: zł GLIWICE Al.Majowa. M5; 66,4m2, 3p. Nowa stolarka, okna pcv, drzwi antywłamaniowe. C.o. miejskie. Tel A1520 cena: zł GLIWICE Zatorze. M5, do remontu; 150m2 w kamienicy na 1p. W cenie jest projekt. C.o. gazowe. Bezczynszowe. Możliwość zakupu garażu. Cena do negocjacji!! Tel C1013 cena: zł GLIWICE Wrocławska. Mieszkanie 4 pok. o pow. 115,42m2. Piętro 2/3 w kamienicy. Do remontu. Balkon. C.o. gazowe. Tel A1691 cena: zł ZABRZE. M5, ok. 73m2 na 3p. w wieżowcu. Rizkładowe. Duża, ustawna kuchnia. Balkon. Tel B271 cena: zł DZIAŁKI DZIAŁKI BARGŁÓWKA. Działka bud.; 2494m2. Media - prąd. Droga dojazd. utwardzona. Działka płaska. Tel A1501 cena: 70zł/m2 GLIWICE os.waryńskiego, mieszk. 2 pokojowe o pow. 48,4m2, balkon. Ładne, słoneczne o wysokim standardzie, wyposażenie i umeblowanie kuchni i p-pokoju w cenie mieszkania. Łazienka z oknem, co i cw z sieci, Tel , 2A1755 cena: zł CHORYŃSKOWICE. Do sprzedaży 3 działki bud. po ok m2. Media: prąd w granicy, gaz, woda na sąsiedniej działce. Tel C990 cena: 190zł/m2 DĄBROWA GÓRNICZA Działka usługowo-mieszkaniowa położona w otoczeniu domów 1-rodz. Pow. 825m2. Teren spokojny, zielony. Zapewniony dojazd drogą prywatną (udział w drodze). Możliwość dokupienia sąsiednich działek. Łączna powierzchnia - 0,4267ha. Aktualnie wynajmowane pod garaże blaszane, zapewniony stały roczny dochód. Tel A1611 cena: 190zł/m2 DZIERŻNO, OFERTA DLA DEWELOPERA. Działka o pow m2, w kształcie prostokąta, płaska, położona przy drodze publicznej, na granicy Gliwic i Pyskowic. Ciche, spokojne otoczenie, w pobliżu lasu. Bardzo dobry i szybki dojazd do centrum Gliwic. Przeznaczona w części pod budownictwo mieszkaniowo usług. jednorodzinne, nie ogrodzona. W granicy działki dostępne pełne uzbrojenie: woda, gaz, prąd, światłowód telekom. Tel. kom A1089 cena: zł GLIWICE Brzezinka. Działki bud.; od 800 do 1000m2. Media w granicy działki. Możliwość zakupu całości. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21H90 cena: 250zł/m2 GLIWICE Brzezinka ul. Kozielska, działka o pow. 2500m2. Regularny kształt. Tel A GLIWICE Centrum. Działa inw.; 2043m2. Można w tej lokalizacji wybudować zarówno bud. mieszk., biurowiec lub hotel. Teren w pełni uzbrojony. Tel C989 cena: zł GLIWICE do dzierżawy działka inwestycyjna o pow. 2042m2, całkowicie ogrodzona. Dostępne sieci: elektr., kanalizacja, wodociąg, gaz, tel. Kontakt: tel A1037 najem: 2,50zł/m2 GLIWICE Wójtowa Wieś. Działka bud.; 790m2. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1379 cena: 230zł/m2 KNURÓW. Działka bud.; 2500m2. Media: woda, prąd w drodze. Tel A1636 cena: 100zł/m2 PŁAWNIOWICE Działka uzbrojona - 610m2 z rozpoczętą budową domu. Otoczenie stare i nowe domy i łąki. Gotowe piwnice i płyta parteru. Tel A1530 cena: zł PANIÓWKI. 4 działki bud. Prąd, woda, gaz w pobliżu działek. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1456 cena: zł RUDNO. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym (stodoła). Pow. 961 m2. Tel A1491 cena: zł TACISZÓW. Działka mieszkaniowa o pow. 980 m2. Nieuzbrojona. Media w drodze-prąd, woda. Otoczenie - las, domy 1-rodz. Tel A1389 cena: 85zł/m2 T.GÓRY. Działka bud.; 6610m2, przy głównej drodze. Idealna pod dział.gosp. typu salon sam. Media w drodze. Tel C1000 cena: 200zł/m2 WIESZOWA Do dzierżawy działka inwestycyjna o pow m2, w kształcie prostokąta, nieuzbrojona. Przeznaczenie w PPZ: zabudowa handlowo-usługowa oraz zabudowa przemysłowo-magazynowa. Dostępne sieci: elektr., kanalizacja deszcz., wodociąg komunalny, kanal. sanit., gaz. tel A1038 najem: 1,50zł/m2 WILCZA. Działka mieszk.-usł. o pow. 2807m2. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1597 cena: zł ZABRZE Maciejów. Dwie działki budowlane po 1100m2. Media w pobliżu. tel A1665 cena: 150zł/m2 ZAWADA - dobry dojazd do Gliwic. Dwie działki budowlane każda po 850m2, nieuzbrojone. Spokojne otoczenie. Cena za jedną działkę. Kontakt: tel B207 cena: zł ZBROSŁAWICE działka budowlana o pow. 832m2. Wszystkie media w drodze. Dojazd: droga asfaltowa, publiczna. Spokojna okolica. Kontakt: tel B204 cena: zł ŻERNICA. Działka bud.; 1000m2. Media w pobliżu działki. Tel C1014 cena: 166zł/m2 DOMY DOMY BRYNEK Gm Tworóg. Pięknie położony dom wolnost. na dużej działce. Budynek z cegły, otynkowany, do kapitalnego remontu. Poddasze do zagospodarowania. Cena do negocjacji. Tel A1604 cena: zł GLIWICE Łabędy. Dom w zabud. szeregowej; 93m2, do częściowego remontu. 4pokoje. Strych. Działka ok. 270m2. Cena do negocjacji. Tel A1564 cena: zł GLIWICE os.sikornik. Nowocześnie zaprojektowany i wykonany z materiałów wysokiej jakości dom 424m2. Dz. 558m2. C.o. gazowe. 3 salony, 6 sypialni. Garaż w bryle. Tel C811 cena: zł GLIWICE Ostropa. Dom wolnost, 2- kondygn., o pow. 141m2, całkowicie wykończony rok budowy pokoi, 2 łazienki. Garaż na 2 samochody + pom. gospod. Dz. 1225m2. W cenie kuchnia zabudowana. Tel A1659 cena: zł LOKAL UŻYTKOWY - GLIWICE OK. RYNKU Do wynajmu atrakcyjny lokal usługowo-handlowy. Parter z dwiema witrynami. Wejście bezpośrednio do lokalu. W lokalu znajduje się główna sala o pow. ok. 80m2, trzy pomieszczenia socjalne oraz WC - łączna pow. 148m2. Dodatkowo dwie piwnice. Możliwa aranżacja wnętrza wg własnych potrzeb. KONTAKT: Tel A1447 najem: zł GLIWICE Podlesie. Dom w zabud. bliź.; 155m2 na działce 300m2. 5pok., dwa garaże, dwa tarasy. Spokojna okolica. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21i97 cena: zł GLIWICE Sośnica. Dom wolnost., 2-rodz.; 150m2. Idealny na dział. gosp. Działka 702m2. M-ce do parkowania, garaż. 2wejścia. Tel A1508 cena: zł GLIWICE Podlesie, dom wolnost. pow. użytk. 130m2, pow. całk. 200m2, dz. 591m2. Parter: p-pokój, pralnia z WC, pom. gospod. z kotłem gazowym, salon z kominkiem z wyjściem na taras i ogród. Piętro: salon z panoramicznym oknem, sypialnia, 2 pok., kuchnia i łazienka. NIŻSZA CENA! Tel A1695 cena: zł GLIWICE Żerniki. Nowy dom wolnost. Pow. 254 m2, dz. 771 m2. Do wykończenia. Wys. jakość mater. budowl. Blisko las. tel A1636 cena: zł GLIWICE os. Chemiczne. Dom szeregowy skrajny, pow. 170m2, na działce 518m2. Usytuowany w najlepszym punkcie tego osiedla. Wykończony materiałami najwyższej jakości. W całości podpiwniczony. 5 pok, kuchnia, 2 łazienki z WC. W piwnicy sauna. Dodatkowo w bryle budynku garaż na 2 samochody. Cena do negocjacji. Tel A1735 cena: zł GLIWICE Wilcze Gardło. Luksusowy dom parterowy z użytk. poddaszem, wolnostojący o pow. 260m2, na działce 1200m2. Garaż na 2 sam. Salon z kominkiem + 3pok. Taras ok. 50m2. Poddasze: pom.gosp., garderoba i Studio mieszkalne. C.o. gaz. Alarm. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21i102 cena: zł GLIWICE Wilcze Gardło. Dom wolnost. po kapit. remoncie o pow. 90m2, działka 1130m2. 4pokoje. Kontakt: Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21C905 cena: zł GLIWICE Wiejska. Przedwojenny dom-bliźniak. Pow. ok. 110 m2, dz. ok. 400 m2. Do kapit. remontu. NIŻSZA CENA tel A1688 cena: zł GOSZYCE Dom na 2 rodziny do wykończenia. Pow. 280m2, działka 1500m2. Urokliwe, spokojne położenie. Kontakt: tel A1245 cena: zł GLIWICE Żerniki. Dom wolnost. ; 190m2. Salon + 4 sypielnie. C.o. gaz. piec II-funkc. Garaż 30m2. Działka 868m2. Tel C891 cena: zł KSIĘŻY LAS. Dom wolnst. z lat 30- tych, po generalnym remoncie na działce 1730 m2. 5pokoi. Możliwość zaadopt. poddasza. Garaż Tel A1216 cena: zł KNURÓW. Dom wielorodz.; 450m2. Działka 1155m2. Dom nowy do wykończenia. 2 salony + 6pok. Tel A1637 cena: zł LIGOTA TOSZECKA. Dom w zabudowie bliźniaczej do niewielkiego remontu z budynkami gospodarczymi (możliwość prowadzenia działalności). Pow. domu 140m2, działka 1358m2. 5 pokoi. tel B201 cena: zł OŻAROWICE. Dom wolnost. o pow. użytk. 142m2. Działka 852m2. Poddasze do zagospodarowania. Tel D63 PŁAWNIOWICE. Dom piętrowy, wolnost.; ok. 160m2 dz m2. 5pokoi. Garaż. Tel C666 PYSKOWICE. Dom wolnost.; 250m2. 5pok., 2garderoby. C.o. - kominek (w salonie) lub piec 2- funkc. Garaż. Działka 1332m2 Tel A1381 cena: zł SZAŁSZA. Komfort. dom wolnost. z 2006 r. Pow. 169 m2, dz: 704 m2. 4 pok, 2 łazienki z wc. Kominek. Wys.standard. tel A1632 cena: zł cena: zł cena: zł ZBROSŁAWICE Ładny dom wolnost, pow. 160m2, dz. 930m2. Budynek jest w stanie surowym - zamkniętym. 5 pok, 2 łazienki. Cena do negocjacji. Tel A1601 cena: zł ŻERNICA dom wolnostojący, częśc. podpiwniczony, 2-kondygn. o pow. ok. 150m2. 5 pokoi. C.o. węglowe. Garaż. Działka 6780m2. NOWA NIŻSZA CENA! Tel A1505 cena: zł NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWE NIERUCHOMOŚCI GLIWICE Centrum. Kompleks bud. o przeznaczeniu komercyjnym, handl.-usł. Budynek 1180m2 oraz 2bud. o przeznaczeniu magaz.- warszt. o pow. użytk. 420m2 i 286,2m2. Działka ok. 3800m2. Tel C966 cena: zł GLIWICE Os. Kopernika. Garaż murowany w szeregu garaży. Pow. ok. 16 m2. Nowe pokrycie dachowe. Energia elektr. B. dobry stan techn. Kontakt: tel A1740 cena: zł GLIWICE Centrum. Pow. usł.-biur. na piętrach od 1-4 w kamienicy. Winda osobowa. Czynsz obejmuje sprzątanie części wspólnej oraz dozór. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21i96 najem: 40zł/m2 GLIWICE Łabędy. Budynek biur. 3- kondygn. o pow. ok. 500m2. Działka 1361m2. Bud. garażowy na 3 sam. + m-ca do parkowania. Obecnie 1/3 pow. wynajęta. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1447 cena: zł PYSKOWICE centrum, lokal handlowo-usługowy o pow. ok. 76m2 (3 pomieszczenia). Parter, witryna, wejście bezpośrednio do lokalu. Wolny od miesiąca lipca. Czynsz + VAT + media. tel B205 najem: zł ZABRZE Centrum. Lokal gastronomiczny; 80m2, na parterze w kamienicy. Witryny. Lokal po generalnym remoncie, z pełnym wyposażeniem. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21A1629 cena: zł ZABRZE Centrum. Lokal użytk. o pow. 77 i 75 m2. Tel D21 najem: zł ZABRZE Rokitnica Pawilon gastronomiczny 365m2, na działce o pow. 814m2. W lokalu sala barowa, część przeznaczona na organizację imprez okoliczno-ściowych wraz z zapleczem kuchenno-sanitarnym. Latem możliwość prowadzenia ogródka piwnego. Tel A1652 cena: zł ZABRZE Centrum. Bud. piętrowy, całkowicie podpiwniczony z częścią magaz. i tech. Parter i piwnica pow. otwarta 9możliwość dowolnego podziału). Piętro funkcja bur.- mieszk. Działka 1820m2. Tel A1477 cena: zł ZABRZE Biskupice Centrum, lokal użytk. 75m2, z witryną, doskonały na pl. handlową, usługową (gabinet lekstom), bankową. Tel C429 cena: zł ZABRZE Wolności. Lok hand.-usł. -biur. 52m2, C.o.gaz. Po remoncie, duża witryna. Tel WYŁĄCZNOŚĆ 21B266 najem: zł Poszukujemy dla zdecydowanych inwestorów: kamienice i budynki biur. na terenie Gliwice i Zabrza Tel CzN

9

10 NIERUCHOMOŚCI 11 Okazja. Nowa inwestycja Do sprzedania pozostały 23 mieszkania w nowo oddawanym budynku w Ornontowicach k. Gliwic. Świetna lokalizacja inwestycji, bardzo dobry dojazd do Gliwic, Zabrza, Mikołowa, Rybnika a także do węzłów na autostradach A-4 i A-1!!! W ofercie mieszkania 2 i 3 pokojowe o pow 48,4m i 60,3m. Okolice Sośnicowic - dom wolno stojący o powierzchni 216 mkw na działce 700 mkw. Dom wybudowany w 1990 roku. Cena: zł Zabrze Centrum - mieszkanie 5- pokojowe o powierzchni 140 mkw. Po remoncie kapitalnym. Garaż obok domu. Cena: zł Gliwice okolice Myśliwskiej. Dom w zabudowie bliźniaczej o pow 90m. Działka 981m Idealny na firmę lub do zamieszkania. Cena: zł CENY: 2-pokoje (48m): zł 3-pokoje (60m): zł W cenę wliczone wykończenie Gładź gipsowa, panele podłogowe oraz biały montaż Gliwice Tarnogórska - dom wolnostojący o powierzchni około 150m. Działka 1059m. Idealny na działalność. Cena: zł Gliwice. Mieszkanie o powierzchni 34 mkw na I-szym piętrze w budynku z 2010 r. Do niewielkiego wykończenia. Cena: zł Zabrze. Os. Kopernika. Mieszkanie 4-pokojowe o pow 74 mkw. Blok 4-ro piętrowy, I-sze piętro. Po remoncie kapitalnym. Cena: zł Nowa inwestycja!!! Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na granicy Gliwic i Knurowa. Świetna lokalizacja. 7 km do Centrum Gliwic, 3km do węzła A-4. 4 typy domów, powierzchnie całkowite 179 m i 193 m. Powierzchnie działek od 238 mkw. Cena sprzedaży: od zł!!! Gliwice Ptasia Dzielnica. Mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 91 mkw. Bardzo dobry stan techniczny, Proponowana cena: zł Zabrze Zaborze. Mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 52 mkw. Wysoki parter. Dobry stan techniczny. Proponowana cena: zł Zabrze Mikulczyce - dom w zabudowie bliźniaczej. Po kapitalnym remoncie i rozbudowie. Pow domu 120m, dz. 700m. Cena: zł OFERTA PROMOCYJNA!! 15 km od Gliwic. Nowe osiedle. Domy wolnostojące: od zł Domy szeregowe: od zł Okolice Sośnicowic. Dom wolno stojący na działce 1214 mkw. Powierzchnia domu około 80 mkw. Proponowana cena: zł Gliwice os. Chemiczne. Luksusowe mieszkanie w nowym budynku. Do sprzedania z pełnym wyposażeniem. Proponowana cena: zł Zabrze Mikulczyce. Dom w zabudowie bliźniaczej o pow 165m Działka 457m. Po remoncie Dobry pod działalność. Cena: zł Okolice Pyskowic. Dom wolnostojący z 2007 roku (drewniany) na działce o powierzchni 1024 mkw. Świetna lokalizacja. Cena: Gliwice Centrum - mieszkanie 2-pokojoweo powierzchni 66 mkw Bardzo wysoki standard, budynek z 2004 roku. Cena: zł Zabrze Rokitnica. Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 52,5 mkw. 3-cie piętro w bloku. Cena: zł 20 kilometrów od Gliwic - luksusowy dom wolno stojący na osiedlu nowych domów. Działka 800m, pow domu 125 mkw. Cena: zł Knurów. Nowy, wykończony dom wolno stojący. Powierzchnia działki 1200 m, pow domu 180m. Świetna lokalizacja. Cena: zł Zabrze, Centrum, Brzóski. Mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 71 mkw. II-gie piętro Proponowana cena: zł Ziemięcice - dom piętrowy, wielorodzinny. Pow. całkowita 300m, powierzchnia działki 859 m Proponowana cena: zł Gliwice Plebiscytowa - mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 59 mkw. Świetna lokalizacja - wokół cisza I spokój. Cena: zł Gliwice Ostropa - niewielki lecz bardzo zadbany dom o powierzchni około 90 mkw - 3-pokoje.. Działka 230 mkw. Cena: zł Zabrze Biskupice - mieszkanie 2-pokojowe o pow. 50,1 mkw. Blok 4-ro piętrowy, teren ogrodzony. Cena: zł Zabrze Rokitnica. Dom w stanie surowym otwartym o pow 144m. Powierzchnia działki 750mkw. Proponowana cena: zł Smolnica - piękny dom wolno stojący z 2006 roku na działce około 1000 mkw. Pow. domu ok. 170 mkw. Proponowana cena: zł Gliwice okolice Sądu. Mieszkanie w unikalnej lokalizacji - cisza i zieleń za oknami. 51 mkw, 2-pokoje, budynek z cegły. Cena: zł Gliwice Ostropa - dom wolno stojący na działce 600 mkw. Pow domu około 110 mkw (3-pokoje) Proponowana cena: zł Zabrze Młodzieżowa. Mieszkanie 2-pokojowe na 3-im piętrze. Powierzchnia 53 mkw. Świetna lokalizacja. Cena: zł Gliwice Millenium. Mieszkanie 3-pokojowe w kamienicy o pow 62 mkw. I-sze piętro po remoncie. Proponowana cena: zł Leboszowice. Dom wolno stojący o powierzchni około 240m. Działka 2340m Bardzo dobry stan techniczny. Cena: zł (nr 463) GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

11 1001mieszkan.pl, nowy śląski serwis nieruchomości. Sprzedajesz mieszkanie, dom lub działkę? Zamieść swoją ofertę BEZPŁATNIE!!! 51 m2, M-3, Kopernik, sprzedam lub zamienię za dopłatą na M-2, Do wynajęcia GARAŻ mur. Gliwice-Na Skarpie, boczna Sobieskiego. Cena 150 zł. Komfort 37 m2 z balkonem, komunalne na większe. Tel Komfortowe mieszkanie sprzedam. Gliwice, Zwycięstwa tuż przy Rynku, 88 m2, 3-pokojowe, powiększone o antresole. Nadaje się na kancelarię lub biura Lokale na parterze, Daszyńskiego, 80 m2, Z. Starego 70 m2 i 150 m2. Do wynajęcia. Tel Nieborowice, działka 6,06 ara, wym. 24 m x 25 m, ul. Sosnowa. Tel Os. Waryńskiego, 3-pok., loggia, IIIp., niski blok, okna plastikowe, panele, gładź, kuchnia zab., księga wieczysta bez obciążeń. 240 tys. Tel Piętro domu w Bielsku-Białej zamienię na pokój z kuchnią za dopłatą. Tel Sprzedam dom w Tarnowskich Górach (Reptach Śl). W rozliczeniu może być mieszkanie. Tel Sprzedam działkę budowlaną w KNUROWIE o pow m2, cena 110 zł/m2 z możliwością negocjacji. Tel Sprzedam działkę budowlaną w Nieborowicach, 710 m2, cena do uzgod. Tel SPRZEDAM M-3 w Gliwicach, SPRZEDAM M-4 z OGRODEM i GARAŻEM. Tel Sprzedam M-4, 63,5 m2, IV piętro, os. Kopernika, 210 tys. zł lub zamienię na M-2, M-3. Tel Sprzedam mieszkanie do remontu. Blok 2 piętro, 3 pokoje 67m2. Tel Sprzedam mieszkanie M4, 70m2 z ogródkiem, zł. Tel. Kontaktowy: Superkomfort 37 m2 z balkonem komunalne, na większe. Tel Wynajmę kawalerkę 35 m2, tel Wynajmę w Zabrzu lokal użytkowy o pow. 137 m2, dodat. Strych o pow. 120 m2. Podłogi wyłożone są panelami toalety flizami, okna metalowe z żaluzjami, sieć tel. i komp., co. Tel Zakład kamieniarski lub pomieszczenia wynajmę, ewentualnie sprzedam. Tel DEKARSTWO-BLACHARSTWO. Wieloletnie doświadczenie. Tel. (32) , DEKARSTWO-BLACHAR- STWO BUDOWLANE SOLIDNIE I FACHOWO. Tel Serwis TV, monitorów LCD i PLAZMA. Gliwice, Poniatowskiego 29. Tel Autokary i mikrobusy do wynajęcia, ilość miejsc: , tel Azbest, acekol, eternit demontaż, utylizacja. Tel Bałucki - TELEWIZORY naprawy domowe. Tel. (32) , Bez profesjonalnej strony internetowej Twoja firma nie ma szans. Zaprojektujemy stronę www specjalnie dla Ciebie. Tel , , Biuro Rachunkowe, Licencja MF, Księgi Handlowe, KpiR, VAT, ZUS. Tel Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki skórzanej, wnętrz samochodów. Tel , (32) Dekarstwo, papa termozgrzewalna 29 zł/m2. Gwarancja 10 lat. Wymiana rynien. Tel DRZWI WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE, sprzedaż, montaż, GERDA. GLIWICE, ul. Lotników 54, tel ELEKTRYK awarie, remonty, przeróbki rzetelnie. Uprawnienia. Tel ELTECH - Alarmy, Domofony, Kamery, Elektryka. Gliwice/ Zabrze. Tel Firma DAREX instalacja CO- -WOD-KAN-GAZ, uprawnienia. Tel HURTOWY SKUP METALI KOLOROWYCH I ZŁOMU STALOWEGO GRYF, Zabrze, ul. Legnicka 37, www. gryf-hurtowyskup.pl, Tel GRUZ-WYWÓZ: worki 1,2 m3 podstawiamy własne kontenery od 2,5 m3 odbieramy odpady wszelkiego rodzaju. Posiadamy do wynajmu ZSYPY BUDOWLANE. Tel , (całodobowo 7 dni w tygodniu). Kancelaria Prawna JURIS - doradztwo, pozwy, odszkodowania, odwołania ZUS, Kindergeld, Gliwice. Tel , Kierownik budowy, inspektor nadzoru, inwestor zastępczy. Tel Kierownik budowy, nadzory, prowadzenie robót w zastępstwie inwestora. Tel Klimatyzacja, instalacje elektryczne, ogrzewanie akumulacyjne. Tel KOMPLEKSOWE PRZEPRO- WADZKI MACHOŃ; wywóz starych mebli, RTV-AGD. Tel , LUXFER kompleksowe remonty - panele, gładzie, łazienki tip Malowanie, tapety, gładź, panele podłogowe. Dogodne ceny, raty. Odsuwamy meble, myjemy po remoncie. Tel , całodobowo. Malowanie, tynki, gładź, płyty k-g, sufity pod., panele, murarskie. Tel dla domów jednorodzinnych. Tel Ocieplanie budynków, remonty elewacji, usługi ogólnobudowlane. Tel Ocieplenia budynków, remonty. Tel Piasek, żwir, kamień, beton, gruz, ziemia ogr, transport, koparka, brukowanie. Tel Pranie wypoczynków, wykładzin, dywanów itp. Dojazd gratis. Tel Przeprowadzki transport, fachowo od 21 lat, kompleksowym meblowozem na miejscu oraz dalekie trasy. Wywóz starych mebli, sprzętu AGD RTV. Tel , Remonty drobne i kompleksowe, kafelki, tapety, panele, gipsy, drzwi, okna, elektryka, gaz, wod-kan. Tel lub po REMONTY klatek schodowych, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax , Remonty kompleksowe, kafelki, malowanie, gipsy, panele, łazienki, itp Remonty, budowa domów, ocieplenia; demontaż, utylizacja acekolu. Tel RTV naprawa domowa, tel , Serwis Naprawy, remonty, montaż. Tel SKUP ZŁOMU i metali kolorowych, demontaż konstrukcji stalowych, ogrodzeń, pieców, maszyn itp. Możliwość dojazdu z wagą. Płatność gotówką, bezpłatny transport. Tel Sufity podwieszane, panele, gładzie, kafelkowanie, ocieplanie, tynki. Tel Szafy z drzwiami suwanymi, kuchnie, usługi. Tel , Szkło- TRANS BUD, Wieczorka 23. Tel. (32) , , pl. Polecamy drzwi, kabiny, ściany szklane, lustra, oprawy obrazów, wykończenia wnętrz, remonty. Świadectwa energetyczne, audyt, instalacje elektr., proj., wyk., pomiar. Tel Transport, przeprowadzki, stałe zlecenia, 2 samochody, tanio. Tel Układanie kostki granitowej brukowanie. Tel UTYLIZACJA rtv, agd, komputer - U NAS LEGALNIE! tel WĘGIEL WORKOWANY orzech, eko-groszek, groszek. Dowóz do Klienta. Tel WOD-KAN, CO, GAZ remonty oraz nowe instalacje, montaż kotłów, piecyków. Tel Wywóz starych mebli, sprzętów RTV, AGD, gratów oraz wszystkiego co zbędne. Szybko, tanio, solidnie, kompleksowo. Tel Zapraszamy do nowo otwartego sklepu LEE i WRANGLER w CH ARENA w Gliwicach. Przyjdź do sklepu z tym ogłoszeniem a otrzymasz 10% RABATU. Zespół muzyczny, wesela, festyny, dancingi i inne imprezy. Tel Montaż instalacji elektrycznych ciąg dalszy na stronie 11 R E K L A M A

12 ciąg dalszy ze strony 12 Zespół Muzyczny No Name: wesela, bankiety, studniówki, bale, imprezy integracyjne, festyny. Tel Czynne od poniedziałku do czwartku, , piątki Bezpłatna rehabilitacja, ogólnopolska akcja NA ZDROWIE. Eliminujemy bóle: pleców, krzyża, szyi, głowy, rwy kulszowej, nóg. Gliwice, ul. Matejki 5, tel. (32) CENTRUM ODCHUDZANIA UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ. Tel GABINET USG ; ; zerniki.pl Firma KOMSTA producent okien PCV zatrudni energiczną osobę na stanowisko doradcy techniczno-handlowego. Bez zaświadczenia. CV: lub fax Kierowcę do rozwozu pieczywa zatrudnię. MYJNIA RĘCZNA: zatrudnimy osoby w wieku do 35 lat. Mile widziane doświadczenie. Tel Przyjmę do pracy emerytkę lub rencistkę. Tel Przyjmę panią do pracy w bufecie gastronomicznym na strefie, 1/ 2 etatu. Tel Stała lub dorywcza praca przy roznoszeniu ulotek (od 7.00 do 15.00), wysokie wynagrodzenie. Tel tys. km., pełne wyposażenie, TV, nawi., garażowany, zadbany. Tel Kursy pilotów wycieczek, MMK Biuro Turystyczne Gliwice, Kaczyniec 7. Tel Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga LAST MI- NUTE Tunezja, Turcja, Egipt, Grecja, Chorwacja i inne. Biuro MMK Gliwice, Kaczyniec 7. Tel Sanatorium Truskawiec autokar z Gliwic. MMK Biuro Turystyczne, Kaczyniec 7. Tel Drewno kominkowe, opałowe, rozpałkowe. Tel Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki, PIKO, HO, TT itp. Tel Kupię stare skrzypce i inne instrumenty również do naprawy. Tel KUPIĘ UŻYWANE KSIĄŻKI. ODBIORĘ OSOBIŚCIE. DOBRZE ZAPŁACĘ. Tel Kupimy książki, stare pocztówki, stare zdjęcia, monety, odznaczenia, zegary, zegarki, obrazy. Tel Księgarnia Ossolineum. Gliwice, ul. Matejki 2. Sprzedam BRYKIET, DREWNO rozpałkowe. Tel , Tuje smaragd w doniczce cm oraz cm w okazyjnej cenie zł. Opel Combo C, 1700 cm3, 2002 r. prod., 220 tys. km. Ciężarowy, nowe nadwozie, boczne drzwi, zarejestrowany. Tel zł. Opel corsa Combo 1,4 z 2005 roku, przebieg 230 tys km. Tel zł. BMW 530 Diesel, 3000 cm3, 2001 rok prod., ABARD ABSOLUTNIE auto każde kupię, dojadę, gotówka. Tel , Auto naprawa KONDOR. Samochody japońskie i europejskie. Sprowadzanie samochodów na zamówienie. Gliwice, Dworcowa 60. Tel AUTOSKUP całe, rozbite, gotówka, 24h. Tel AUTOSKUP - kupię każdy samochód osobowy i dostawczy. Tel , SKUP SAMOCHODÓW, całe, rozbite, skorodowane. Holowanie GRATIS. Tel , SKUP: stare, skorodowane, uszkodzone, do wyrejestrowania. Transport gratis! Tel R E K L A M A

13 ... Gliwiccy Kresowianie i Salon Edukacyjny w Willi Caro Goście ze Lwowa 23 i 24 kwietnia mo na bêdzie obejrzeæ w Gliwicach dwa spektakle w wykonaniu Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Inicjatorami spotkania z lwowskim teatrem i jego aktorami s¹ organizatorzy Gliwickiego Salonu Edukacyjnego. W ramach Gliwickiego Salonu Edukacyjnego przewidziano, poza spotkaniem z lwowskimi aktorami, tak e prezentacjê przygotowywanego na jesieñ tego roku przez Muzeum projektu Gliwiccy Kresowianie. To kolejna prezentacja w ramach cyklu, ukazuj¹cego wielokulturowoœæ naszego miasta, tym razem poœwiêcona spo³ecznoœci gliwickich Kresowian. Projekt, na który z³o ¹ siê m.in. wystawa, konferencja naukowa i przegl¹d filmów bêdzie prób¹ ukazania ma³o dotychczas poznanego rozdzia³u historii Górnego Œl¹ska, jakim by³y powojenne przesiedlenia z Kresów Wschodnich. Gliwicki Salon Edukacyjny: 23 kwietnia, pocz¹tek o godz , Muzeum w Gliwicach - Willa Caro ul. Dolnych Wa³ów 8a. Artystów lwowskich bêdzie mo na obejrzeæ w Kino Bajka- -Scena Amok w dwóch przedstawieniach Mariana Hemara: 23 kwietnia o godz Szkic teatralny z Kochanowskim, Krasickim i Fredr¹ w tle (adresowany do m³odzie y) i 24 kwietnia o godz Dwóch Panów B.(spektakl dla doros³ych). Bilety mo na zamawiaæ w kasie Sceny Bajka - Kinie Amok, pod numerem telefonu: 32/ lub 32/ Organizacja projektu: Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Us³ugowych w Gliwicach, wspó³organizacja: Muzeum w Gliwicach, GTM, Kino Bajka-Scena Amok. (kk) Wysokie temperatury na Rynku 23 kwietnia o godz kolejna wystawa w galerii M{pi}K. Tym razem bêd¹ to rzeÿby Micha³a Staszczaka. Ten m³ody, wroc³awski artysta znany jest jako jeden z twórców i organizatorów Festiwalu Wysokich Temperatur. Na wystawie zobaczymy prace z br¹zu i eliwa. - Artysta ucieka od codziennoœci, wykorzystuje jednak jej elementy i ³¹cz¹c - tworzy nowe œwiaty - imaginaria. I to w³aœnie te swoiste asambla e rzeczywistoœci pojawi¹ sie na wystawie mówi Katarzyna Jajszczok z Galerii M{pi}K. Gliwice, miasto z historyczn¹ odlewni¹ eliwa 30 kwietnia stanie siê miejscem artystycznych dzia³añ amatorów. Od godz na gliwickim Rynku odbêd¹ siê (po raz pierwszy) warsztaty wytopu bi uterii i ma³ych form z br¹zu. Mo e w nich wzi¹æ udzia³ ka dy - warunkiem jest wczeœniejsze wpisanie siê na listê uczestników. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Zapisy na stronie galerii od 23 kwietnia. R E K L A M A

14 Już 28 kwietnia na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego znakomity spektakl, a w nim znakomite gwiazdy. Radio Live, bo o nim mowa, to nie tylko mnóstwo humoru, ale również duża dawka muzyki od Połomskiego, przez góralskie przyśpiewki i death- -metalowe brzmienia, po największe polskie przeboje a wszystko na żywo i w rewelacyjnych, często zaskakujących aranżacjach. Zastanówmy się, czy aby na pewno wszystko, co przekazują nam media to prawda? Czy to, co słyszymy to czyste fakty? A może grupa desperatów, zamknięta w maleńkim studio, wymyśla historie strzelanin i trzęsień ziemi, listę przebojów układa się pod gust sponsora, gwiazdy występujące na żywo to niekoniecznie popularne zespoły, a laureatem ostatniego konkursu na antenie była znajoma dj a? Radio Live to rewelacyjna komedia, która ukazuje pracę popularnej radiostacji od kuchni. A dokładnie jeden szalony dzień, w którym wszystko idzie nie tak, jak zaplanowała redakcja. Ich gorący temat kradnie konkurencja, prezenterka się spóźnia, sprzęt szwankuje, gwiazda wieczoru zacina się w windzie. Nagła zmiana tematu powoduje szereg przekomicznych sytuacji i ma wiele skutków ubocznych. W spektaklu występują m.in. Zbigniew Suszyński, Robert Rozmus, Tamara Arciuch, Bartek Kasprzykowski. Radio Live 28 kwietnia godz , scena przy Nowym Świecie, producent: Agencja Makroconcert. Bilety w cenie 70,00 zł., 65,00 zł., 55,00 zł. do nabycie w kasie Teatru. Dla naszych Czytelników mamy 2 podwójne zaproszenia na ten spektakl. Wystarczy w czwartek, 22 kwietnia o godz zadzwonić do Redakcji Gazety Miejskiej ( ). Kto pierwszy, ten lepszy To ju pi¹ta impreza charytatywna organizowana przez gliwicki magistrat i lokalnych sponsorów na potrzeby II Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Starego. Perfect i Sztywny Pal Azji charytatywnie W tym roku plenerowy koncert bêdzie mia³ nietypow¹ oprawê, gdy odbêdzie siê w suchej niecce basenu na terenie K¹pieliska Leœnego, przy osiedlu Kopernika. Tegoroczn¹ edycjê swoj¹ obecnoœci¹ uœwietni¹ prawdziwe legendy polskiego rocka Grzegorz Markowski wraz zespo³em Perfect oraz Sztywny Pal Azji. Udzia³ gwiazd tego formatu gwarantuje niezapomniane wra enia i mnóstwo dobrej zabawy w rytmach najbardziej znanych polskich przebojów. Szansê na zaprezentowanie swoich umiejêtnoœci dostan¹ równie mniej znane, lokalne kapele, dla których bêdzie to szansa pokazania siê przed znacz¹cym gronem odbiorców w rodzinnym mieœcie, a byæ mo e równie wstêpny etap wielkiej kariery, na miarê samego Perfectu. Koncert po³¹czony bêdzie z bogat¹ ofert¹ gastronomiczn¹ i wieloma innymi atrakcjami dla odbiorców w ka dym wieku, m.in. z malowaniem twarzy, zawodami sportowymi, symultan¹ szachow¹, czy konkursami rodzinnymi. Impreza rozpocznie siê w sobotê 24 kwietnia o godz. 16 i zakoñczy ok. godz. 22 pokazem fajerwerków. Wystêp gwiazdy wieczoru planowany jest na godz. 20. Ze wzglêdu na bogat¹ ofertê, a przede wszystkim szczytny cel, jakim bez w¹tpienia jest zdobycie œrodków na najpilniejsze potrzeby podopiecznych Domu Dziecka, organizatorzy bardzo licz¹ na t³umne przybycie gliwiczan, którzy poprzez udzia³ w zbiórkach charytatywnych ju wielokrotnie udowadniali swoj¹ wra liwoœæ na potrzeby najbardziej poszkodowanych przez los. R E K L A M A

15

Agencja Nieruchomości

Agencja Nieruchomości Agencja Nieruchomości Kraków/Katowice Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. http:// KATOWICE GESTIDOM Sp. z o.o. oddział I ul. Kościuszki 5, 40-049 Katowice & 032.203.33.53, 203.33.05

Bardziej szczegółowo

Sprzedam dom na wsi, ogrody, kominek, oczko wodne

Sprzedam dom na wsi, ogrody, kominek, oczko wodne Sprzedam dom na wsi, ogrody, kominek, oczko wodne http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-dom-ryszewo-pierwotny-sprzedam-dom-na-wsi- dom oferta sprzedaży Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za

Bardziej szczegółowo

Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania...dzielnica... Imię i nazwisko sprzedającego... telefon...

Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania...dzielnica... Imię i nazwisko sprzedającego... telefon... Metryczka mieszkania Część I Adres: ulica...numer domu...numer mieszkania.....dzielnica...... Imię i nazwisko sprzedającego...... telefon...... Imię i nazwisko pośrednika...... nr licencji. telefon...

Bardziej szczegółowo

Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw

Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw Nasze osiedle - położone jest przy ul. Zagrodniczej, spokojnej, wewnętrznej uliczce na Strachocinie. Wokół dominuje zabudowa jednorodzinna,

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 30.10.2013 Nr oferty Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010. Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie...

Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010. Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie... Kraków numer 5/wrzesień-październik 2010 Trzy pokoje z kuchnią, w amfiladzie... GESTIDOM SP. Z O.O. - Oddział IV 2 1 i 2-POKOJOWE od 25m² STARE PODGÓRZE - mieszkania od 25 do 52 m² w kameralnej kamienicy.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHUMOŚCI Informacje Ogólne Lokalizacja: województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Zabierzów Rodzaj Nieruchomości: nieruchomość gruntowa w części zabudowana budynkiem mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM. położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY

OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM. położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY OBIEKT IDEALNY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POD WYNAJEM położony w Goleniowie, ul. Lipowa 9C OFERTA SPRZEDAŻY Wynagrodzenie za pośrednictwo pokrywa właściciel nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Michna Warszawa-Mokotów

Jerzy Michna Warszawa-Mokotów Jerzy Michna 600355944 Warszawa-Mokotów 1 100 000 EUR Nieruchomość Piękny luksusowy dom zlokalizowany na Mokotowie. Okolice ul. Puławskiej, Kmicica, Wołodyjowskiego. Dom był wynajmowany przez ambasady

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

OPIS INWESTYCJI. UWAGA- rozwiązania projektowe i techniczne pozwalają na łączenie poszczególnych lokali znajdujących się na jednej kondygnacji.

OPIS INWESTYCJI. UWAGA- rozwiązania projektowe i techniczne pozwalają na łączenie poszczególnych lokali znajdujących się na jednej kondygnacji. OPIS INWESTYCJI Zespół mieszkaniowy Kolonia ZACISZE w Krakowie obejmuje dwa budynki mieszkaniowe wielorodzinne w zabudowie bliźniaczej, trzykondygnacyjne z poddaszem użytkowym, składający się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

Osiedle Jordanowicka

Osiedle Jordanowicka Osiedle Jordanowicka" to kameralne osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, położone w spokojnej okolicy bogatej w tereny zielone oraz o bardzo dobrym układzie komunikacyjnym

Bardziej szczegółowo

KSSE- Podstrefa Tyska. OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA

KSSE- Podstrefa Tyska. OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA Nr 8/2014 NAJEM POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH RUDA ŚLĄSKA Przedmiotem oferty jest najem pomieszczeń administracyjno-biurowych znajdujących się na I i II

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży mieszkania : http://mieszkanie.nae.pl, tel. 724-554-929

Oferta sprzedaży mieszkania : http://mieszkanie.nae.pl, tel. 724-554-929 Mieszkanie 2-pokojowe, ciche, zadbane, ustawne w bardzo spokojnej okolicy. Kuchnia zabudowana, łazienka z wyposażeniem, sypialnia i hol tylko szafy na wymiar z pawlaczami, salon pusty bez mebli. Okna antywłamaniowe

Bardziej szczegółowo

Gdynia Mały Kack, Ul. Strzelców

Gdynia Mały Kack, Ul. Strzelców Gdynia Mały Kack, Ul. Strzelców Mieszkanie na sprzedaż Dane nieruchomości: Numer oferty: TY38873 Powierzchnia: 101,00 m Pow. działki: 0,00 m Liczba pokoi: 4 Piętro/Pięter 6/6 Rok budowy: 009 Balkon: Taras

Bardziej szczegółowo

Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław

Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław Odstąpię mieszkanie TBS Leśnica Wrocław Adres Powierzchnia [ m 2 ] Cena sprzedaży / wynajmu za całość Cena sprzedaży/wynajmu za m 2 http:///ogloszenie/pokaz/sprzedaz-mieszkanie-wroclaw-wtorny-odstapie-mieszkanie-tbsul.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ciekawa architektura, gotowa infrastruktura. Venit projektant osiedla. Cicho i wszędzie blisko osiedle mieszkaniowe.

Ciekawa architektura, gotowa infrastruktura. Venit projektant osiedla. Cicho i wszędzie blisko osiedle mieszkaniowe. Venit projektant osiedla Cztery Pory Roku Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą domów jednorodzinnych usytuowanych na osiedlu Cztery Pory Roku w Knurowie. Osiedle położone jest w jednym z

Bardziej szczegółowo

( mieszkanie - sprzedaż - rynek wtórny) Informacje podstawowe Powierzchnia: Grodków ul. MIESZKANIE Z DOPŁATĄ MDM!!! Województwo: OPOLSKIE

( mieszkanie - sprzedaż - rynek wtórny) Informacje podstawowe Powierzchnia: Grodków ul. MIESZKANIE Z DOPŁATĄ MDM!!! Województwo: OPOLSKIE Dane firmy: Oferent: Pro Consilio Sp. z o. o. ul. Rynek 12 49-200, Grodków tel.: 77 414 20 38 kontakt@proconsilio.pl www.proconsilio.pl Osoba do kontaktu: Katarzyna Najda tel. 77 4142038 e-mail: najda@proconsilio.pl

Bardziej szczegółowo

( mieszkanie - wynajem - rynek wtórny)

( mieszkanie - wynajem - rynek wtórny) Dane firmy: Oferent: aeternus Nieruchomości ul. Urzędnicza 35 30-048, Kraków tel.: 662-221-734 biuro@aeternusgroup.pl aeternusgroup.pl Oferta nr 536-740 Osoba do kontaktu: Agnieszka Golec tel. 602-588-876

Bardziej szczegółowo

Inwestycja - Osiedle domów w zabudowie jedno- i wielorodzinnej - I i IIetap

Inwestycja - Osiedle domów w zabudowie jedno- i wielorodzinnej - I i IIetap Inwestycja - Osiedle domów w zabudowie jedno- i wielorodzinnej - I i IIetap Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Opis inwestycji Typ realizacji: - Osiedle domów w zabudowie

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Domy na Akacjowej w cenie mieszkania OPIS INWESTYCJI

OFERTA. Domy na Akacjowej w cenie mieszkania OPIS INWESTYCJI OFERTA Domy na Akacjowej w cenie mieszkania Lokalizacja OPIS INWESTYCJI Proponujemy Państwu zakup domu o podwyższonym standardzie w zabudowie szeregowej położonego na granicy miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO NA ŻOLIBORZU. Warszawa, dzilenica Żoliborz, ul. Włościańska 15 lok. Nr. 98

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO NA ŻOLIBORZU. Warszawa, dzilenica Żoliborz, ul. Włościańska 15 lok. Nr. 98 SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO NA ŻOLIBORZU Warszawa, dzilenica Żoliborz, ul. Włościańska 15 lok. Nr. 98 Cena 950.000 zł do negocjacji Tylko 7.000 za/m² KONTAKT Bank Spółdzielczy w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

Józef Wojciechowski Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.

Józef Wojciechowski Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. Life Elevated Józef Wojciechowski Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. Oaza Piątkowo to wyjątkowe miejsce do mieszkania w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji Poznania.

Bardziej szczegółowo

Opis. rozkład domu. Istnieje możliwość kupna domu razem z meblami i wyposażeniem.

Opis. rozkład domu. Istnieje możliwość kupna domu razem z meblami i wyposażeniem. Dom na sprzedaż Bielsko-Biała, Oferta nr: OPT-DS-475 Cena: 795 000 zł Opis To jest dobrze przemyślany dom. Ciepły i funkcjonalny. Oddany do użytkowania w 2000 roku. Zlokalizowany na pograniczu Lipnika

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA, ORCHOWIECKA T YP: D OM W OLNOS T OJĄCY POW I E RZ CHNI A: M ² CE NA: PLN

WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA, ORCHOWIECKA T YP: D OM W OLNOS T OJĄCY POW I E RZ CHNI A: M ² CE NA: PLN WARSZAWA, BIAŁOŁĘKA, ORCHOWIECKA T YP: D OM W OLNOS T OJĄCY POW I E RZ CHNI A: 3 0 7 M ² CE NA: 2 600 000 PLN Opis: Dom wolnostojący jednorodzinny (ewentualnie dwurodzinny) o bardzo wysokim standardzie

Bardziej szczegółowo

Pow.: 76m2, Liczba pokoi: 3, Czynsz: 1 800 PLN

Pow.: 76m2, Liczba pokoi: 3, Czynsz: 1 800 PLN Mieszkanie na wynajem Nr oferty: 8240/786/OMW Lokalizacja: Kraków, Ludwika Solskiego Cena całkowita: 1 800 PLN Powierzchnia: 76m2 Liczba pokoi: 3 Pow.: 76m2, Liczba pokoi: 3, Czynsz: 1 800 PLN Opis: Do

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

Domy w Dobrzewinie. Nowa inwestycja Cena nieruchomości: 549 tys. zł MAMY 24 LAT DOŚWIACZENIA. Energooszczędny. Dogodna lokalizacja

Domy w Dobrzewinie. Nowa inwestycja Cena nieruchomości: 549 tys. zł MAMY 24 LAT DOŚWIACZENIA. Energooszczędny. Dogodna lokalizacja Nowa inwestycja 2011 DO ODBIORU Miejscowość: Dobrzewino ul. Przyleśna Charakterystyka nieruchomości Domy w Dobrzewinie Wysoki standard wykończenia Dom gotowy do zamieszkania Położenie blisko lasu i jeziora

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe w skandynawskim stylu

Domy szeregowe w skandynawskim stylu www.komorowice3.pl Domy szeregowe w skandynawskim stylu Projekt i przykładowa wizualizacja INNOVATTIO architektura www.innovattio.eu Poznaj nową inwestycję w Programie MDM Marzysz o własnym domu z ogrodem?

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe w skandynawskim stylu

Domy szeregowe w skandynawskim stylu www.komorowice3.pl Przykładowa wizualizacja INNOVATTIO architektura www.innovattio.eu Domy szeregowe w skandynawskim stylu www.domardevelopment.pl Budujemy dla Was od 2007 roku Łącznie oddaliśmy 108 mieszkań

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014 poz. 1 - ul. Celna 2/4 pow. 33,16 m 2 Adres: ul. Celna 2/4 Obręb/działka: 5-02-11 / 48 III piętro, wejście z klatki schodowej Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 33,16 m 2. Wyposażenie lokalu w

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży budynków i terenów KUL

Oferta sprzedaży budynków i terenów KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Oferta sprzedaży budynków i terenów KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przedstawia ofertę sprzedaży nieruchomości i terenów będących własnością

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory

OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, Żory OFERTA SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU BUDYNKU ul. Stodolna 31, 44-240 Żory Oferta sprzedaży Nieruchomość z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową lub handlową. Budynek podpiwniczony, piętrowy z poddaszem

Bardziej szczegółowo

Kraków, Krowodrza - ul. Wrocławska/Łokietka

Kraków, Krowodrza - ul. Wrocławska/Łokietka tu zycie ma smak... tu zycie ma smak... Kraków, Krowodrza - ul. Wrocławska/Łokietka KROWODRZA dawno temu przedmieścia, dziś MODNA DZIELNICA. Niegdyś Krowodrza składała się z głównie z folwarków, łąk i

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice

Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Finansowanie unijne 2014-2020 - Gliwice liderem Subregionu Centralnego Gliwice tworzą

Bardziej szczegółowo

Gdynia Mały Kack, Ul. Olgierda

Gdynia Mały Kack, Ul. Olgierda Gdynia Mały Kack, Ul. Olgierda Dom wolno stojący na sprzedaż Dane nieruchomości: Numer oferty: SAW357857 Powierzchnia: 53,00 m Pow. działki: 779,00 m Liczba pokoi: 5 Jasna kuchnia: Tak Cena za m : 4144

Bardziej szczegółowo

Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie.

Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie. O Banku Bank BPH oferuje swoje produkty i usługi Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz Klientom korporacyjnym. Bogata oferta Banku zawiera m.in.: kredyty, w tym gotówkowe i hipoteczne,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

zamieszkaj na Belgijskiej

zamieszkaj na Belgijskiej zamieszkaj na Belgijskiej 142,67m² w tym garaż (15,58m²) prywatny ogródek strefa dzienna 3 sypialnie, poddasze użytkowe Muchobór Mały Wrocław - Fabryczna przedszkole gimnazjum boisko sportowe ul. Strzegomska

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE Bemowo Residence - Twój apartament z widokiem na park U zbiegu ulic Szeligowskiej i Połczyńskiej powstaje kameralny projekt Bemowo Residence jedynie 104 lokale. Oferta, najchętniej

Bardziej szczegółowo

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r.

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE uchwała Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Twój komfort naszym standardem

Twój komfort naszym standardem Twój komfort naszym standardem GDAŃSK TORUŃ WARSZAWA ŁOWICZ POZNAŃ SZCZECIN WARSZAWA RAWA MAZ. KALISZ ZIELONA GÓRA LUBLIN RADOM Osiedle Jarzębinowe zlokalizowane WROCŁAW JELENIA GÓRA KATOWICE KRAKÓW jest

Bardziej szczegółowo

Front odnowionej kamienicy

Front odnowionej kamienicy Oferta nr.: 4074 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 05.01.2017 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

MURAPOL S. A. Bielsko-Biała, Osiedle Grunwaldzka

MURAPOL S. A. Bielsko-Biała, Osiedle Grunwaldzka MURAPOL S. A. Bielsko-Biała, Osiedle Grunwaldzka Murapol S.A. docenili nas Dedykowana opieka Posiadamy funkcję Opiekuna Klienta. Jest nim Doradca, który prowadzi Klienta przez cały proces sprzedaży mieszkania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00347478/0 lokal mieszkalny nr 140 położony na czwartym,

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

12/DM/338/10 Stargard Szczeciński, ul. M. Konopnickiej 14/1, Tel. 516280868, lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 56,00m 2, pow. użytkowej 79,85m 2, wc w

12/DM/338/10 Stargard Szczeciński, ul. M. Konopnickiej 14/1, Tel. 516280868, lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 56,00m 2, pow. użytkowej 79,85m 2, wc w Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

5 Sypialnie, 3 Łazienki 191,45 m 2

5 Sypialnie, 3 Łazienki 191,45 m 2 5 Sypialnie, 3 Łazienki 191,45 m CONSTRUCTON 11,66 m 6,40 m 16,36 m 5,41 m,30 m "" 6,11 m 9,07 m 3,44 m 3,04 m 16,09 m 7,81 m 16,50 m 7,98 m 13,06 m i schody 5 Sypialnie, 3 Łazienki 191,45 m 5,99 m Czwarta

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY BUDYNEK APARTAMENTOWY NA TERENIE KNUROWA osiedle mieszkaniowe Cztery Pory Roku

PIERWSZY BUDYNEK APARTAMENTOWY NA TERENIE KNUROWA osiedle mieszkaniowe Cztery Pory Roku Apartamenty PIERWSZY BUDYNEK APARTAMENTOWY NA TERENIE KNUROWA osiedle mieszkaniowe Cztery Pory Roku Venit projektant osiedla Cztery Pory Roku Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nowych mieszkań mieszkania dla młodych. promienne.pl. nowe apartamenty na sprzedaż od 3400 zł / m 2

Sprzedaż nowych mieszkań mieszkania dla młodych. promienne.pl. nowe apartamenty na sprzedaż od 3400 zł / m 2 Sprzedaż nowych mieszkań mieszkania dla młodych promienne.pl nowe apartamenty na sprzedaż od 3400 zł / m 2 Przykładowe mieszkania BUDYNEK-B, PIĘTRO-1 APARTAMENT 50,96 m 2 BUDYNEK-B, PIĘTRO-2 APARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Łódź, 20 czerwca 2014 roku Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo

- OSTATNI ETAP - ul. WROCŁAWSKA, KROWODRZA

- OSTATNI ETAP - ul. WROCŁAWSKA, KROWODRZA - OSTATNI ETAP - ul. WROCŁAWSKA, KROWODRZA O INWESTYCJI: W miejscu dawnej fabryki WAWEL przy ul. Wrocławskiej Grupa Deweloperska GEO buduje własną, współczesną FABRYKĘ CZEKOLADY kompleks mieszkaniowy,

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w nieruchomości z gwarancją zysku!

Inwestycja w nieruchomości z gwarancją zysku! Inwestycja w nieruchomości z gwarancją zysku! Prezentacja ma charakter poglądowy, treści w niej zawarte mogą ulec zmianie. Informacje zawarte w prezentacji nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

Komercyjne powierzchnie do wynajecia w centrum Jaworzna

Komercyjne powierzchnie do wynajecia w centrum Jaworzna Komercyjne powierzchnie do wynajecia w centrum Jaworzna to zabytkowy, XIX wieczny budynek wolnostojący, połączony z nadbudowaną i dobudowaną nową częścią użytkową o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22.

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Kopernika 22 - Łódź OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Budynek frontowy posesji jest wpisany

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

zakończone Budowa Miasteczka Westernowego Twinpigs Miejski żłobek Fotokody w Żorach! Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej

zakończone Budowa Miasteczka Westernowego Twinpigs Miejski żłobek Fotokody w Żorach! Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej zakończone Budowa Miasteczka Westernowego Twinpigs Miejski żłobek Zakończyły się już prace remontowe związane z modernizacją jednego z segmentów Przedszkola nr 16 na os. Sikorskiego. To właśnie tutaj od

Bardziej szczegółowo

W sercu miasta...

W sercu miasta... W sercu miasta... www.geogrupa.pl O INWESTYCJI: W miejscu dawnej fabryki WAWEL przy ul. Wrocławskiej Grupa Deweloperska GEO buduje własną, współczesną FABRYKĘ CZEKOLADY kompleks mieszkaniowy, którego trzeci

Bardziej szczegółowo

Osiedle Słoneczne w Modlniczce Twoje nowe miejsce

Osiedle Słoneczne w Modlniczce Twoje nowe miejsce Osiedle Słoneczne w Modlniczce Twoje nowe miejsce Lokalizacja Osiedle Słoneczne zlokalizowane jest przy ulicy Słowiańskiej w Modlniczce, jednej z najpiękniejszych podkrakowskich miejscowości. Rejon ten

Bardziej szczegółowo

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni...

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... 100 mieszkań Powierzchnia mieszkań: od 38 do 66m 2 Garaż podziemny 2 nowe budynki Windy 4 piętra W kameralnym otoczeniu zabudowy jednorodzinnej, z dala od miejskiego

Bardziej szczegółowo

www.mac-house.pl www.mieszkania-chojnice.pl info@mac-house.pl Tel. +48 698 60 99 33

www.mac-house.pl www.mieszkania-chojnice.pl info@mac-house.pl Tel. +48 698 60 99 33 www.mac-house.pl www.mac-house.pl www.mac-house.pl www.mac-house.pl Z Jaśminowej masz wszędzie blisko i do centrum i do miejsc rekreacyjnych, a jednocześnie mieszkasz w cichej, prestiżowej dzielnicy, z

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI położonej przy Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu Idealne miejsce na hotel, stację benzynową, stację obsługi samochodów, magazyny, firmowy biurowiec.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos.

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA z WZiZT na zabudowę budynkiem biurowo- -usługowym lub usługowo-hotelowym o powierzchni użytkowej 24000 m 2 W CENTRUM AL.POKOJU 1A

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 7/2014/2015

OFERTA INWESTYCYJNA NR 7/2014/2015 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 7/2014/2015 NAJEM/DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA BIURA PRZEDMIOT OFERTY JEST: - najem/dzierżawa pomieszczeń przeznaczonych i przystosowanych na biura,

Bardziej szczegółowo

r, r, r. i r.

r, r, r. i r. Orneta dnia, 05.11.2015r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ami (jed. tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 782) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 23 Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,36 m 2 Stawka czynszu: netto 5,48 PLN/m2 miesięcznie POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

13/DM/397/11 Stargard ul. Śniadeckiego, Tel , lokal zasobu Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w dyspozycji Miasta, 1 pokój o pow.

13/DM/397/11 Stargard ul. Śniadeckiego, Tel , lokal zasobu Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w dyspozycji Miasta, 1 pokój o pow. Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

Inwestycja - mieszkania w budynku wielorodzinnym

Inwestycja - mieszkania w budynku wielorodzinnym Inwestycja - mieszkania w budynku wielorodzinnym Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Opis inwestycji Typ realizacji: - mieszkania w budynku wielorodzinnym Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Aleksandry 25/93 JEDN. EWIDENCYJNA Kraków-Podgórze RODZAJ WYCENIANYCH

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

www.katalogbudowlany.suwalki.info

www.katalogbudowlany.suwalki.info www.katalogbudowlany.suwalki.info Doradztwo Kredytowo-Finansowe Marcin Peza Mieszkanie dla Młodych kredyt z dofinansowaniem MdM 23 banki w jednym miejscu Firma nasza już od wielu lat specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014 poz. 1 - ul. S. Dubois 12 pow. 30,52 m 2 Adres: ul. S. Dubois 12 V piętro, VI kondygnacja nadziemna Obręb/działka: 5-01-06 / 1 Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 30,52 m 2. Wyposażenie lokalu

Bardziej szczegółowo