Podręczniki i inne materiały dydaktyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręczniki i inne materiały dydaktyczne"

Transkrypt

1 Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Kacper Trzaska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ Warszawa, 10 czerwca 2015 r.

2 Uzupełnienie słownictwa artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych potencjalne źródło nowych terminów rewizja słownictwa przekształcenie JHP BN w Deskryptory BN

3 redakcja i dobór terminów Zmiany nowe terminy wynikające z przekształcenia JHP BN nowe terminy wynikające ze zmian w metodyce opracowania rzeczowego

4 Podręcznik szkolny schemat opracowania 385 m Poziom nauczania a [Klasa] 385 m Poziom nauczania a [Szkoła] 388 1_ a [Chronologia piśmiennicza] 650 _4 a [Przedmiot szkolny] 650 _4 a [Przedmiot szczegółowy] 655 _4 a Podręczniki 658 a [Dziedzina/ujęcie]

5 Materiały dla nauczyciela schemat opracowania 380 a Publikacje fachowe 385 m Poziom nauczania a [Klasa] 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a [Szkoła] 388 1_ a [Chronologia piśmiennicza] 650 _4 a [Przedmiot szkolny] 650 _4 a [Przedmiot szczegółowy] 655 _4 a [Rodzaj/gatunek] 658 a [Dziedzina/ujęcie] 658 a Pedagogika, oświata, edukacja

6 Podręczniki akademickie schemat opracowania 385 m Poziom nauczania a Szkoły wyższe 388 1_ a [Chronologia piśmiennicza] 650 _4 a [Przedmiot] 655 _4 a Podręczniki 658 a [Dziedzina/ujęcie]

7 Materiały szkoleniowe schemat opracowania 388 1_ a [Chronologia piśmiennicza] 650 _4 a [Przedmiot] 655 _4 a Materiały szkoleniowe 658 a [Dziedzina/ujęcie]

8 Egzemplifikacja

9 Kurs ratownictwa medycznego - materiały dydaktyczne, plansze, tabele, schematy 388 1_ a _ a _4 a Ratownictwo medyczne 655 _4 a Materiały szkoleniowe 658 a Medycyna, opieka zdrowotna, pielęgniarstwo 650 _4 a Ratownictwo medyczne 655 _4 a Podręczniki

10 Arkusz kalkulacyjny MS Excel: możesz liczyć nie tylko na siebie : materiały samokształceniowe do kursu korespondencyjnego 388 1_ a _4 a Excel 650 _4 a Kursy korespondencyjne 655 _4 a Materiały szkoleniowe 658 a Informatyka i technologie informacyjne 650 _4 a Excel 655 _4 a Podręczniki 650 _4 a Arkusze kalkulacyjne

11 Biologia: materiały kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w SGGW-AR 385 m Poziom nauczania a Szkoły średnie 388 1_ a _ a _4 a Biologia 650 _4 a Egzaminy do szkół wyższych 655 _4 a Ćwiczenia i zadania 658 a Biologia i nauki o życiu 650 _4 a Biologia x szkoły średnie 650 _4 a Egzaminy do szkół wyższych 655 _4 a Ćwiczenia i zadania dla szkół średnich

12 Język polski: kurs podstawowy : materiały pomocnicze dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 385 a Cudzoziemcy 385 m Poziom nauczania a Poziom podstawowy 388 1_ a _ a _4 a Język polski 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Nauka i nauczanie języków 650 _4 a Język polski 655 _4 a Podręczniki

13 Kontakte: początkowy kurs języka niemieckiego dla klasy 6 szkoły podstawowej : rozkład materiału nauczania 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 385 m Poziom nauczania a Klasa _ a _4 a Język niemiecki 655 _4 a Rozkład materiału (pedagogika) 658 a Nauka i nauczanie języków 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 650 _4 a Język niemiecki x nauczanie x szkoły podstawowe 655 _4 a Poradniki dla nauczycieli

14 Materiały do zajęć z mikrobiologii klinicznej dla słuchaczy V roku Wydziału Lekarskiego AM : (w ramach kursu z zakresu chorób zakaźnych) 385 m Poziom nauczania a Szkoły wyższe 388 1_ a _ a _4 a Mikrobiologia lekarska 655 _4 a Podręczniki 658 a Medycyna, opieka zdrowotna, pielęgniarstwo 650 _4 a Mikrobiologia lekarska 655 _4 a Podręczniki akademickie

15 Materiały szkoleniowe kursu prawa rolnego. T. 1 cz _ a _ a _4 a _4 a _4 a Prawo rolne 651 _4 a Polska 655 _4 a Materiały szkoleniowe 658 a Prawo i systemy prawne 650 _4 a Rolnictwo x prawo z Polska 655 _4 a Podręczniki

16 Dzień Matki : scenariusz imprezy pt. "Wyprawa w poszukiwaniu najcenniejszej rzeczy na świecie" (do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej) 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Nauczanie początkowe 385 m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _4 a Dzień Matki 650 _4 a Imprezy szkolne 655 _4 a Scenariusze imprez 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 650 _4 a Dzień Matki 655 _4 a Scenariusze imprez szkolnych 655 _4 a Scenariusze zajęć do nauczania początkowego

17 Lekcje języka polskiego w gimnazjum: scenariusze, rozkład materiału : gimnazjum 2, język polski 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Gimnazjum 385 m Poziom nauczania a Klasa _ a _4 a Język polski 655 _4 a Rozkład materiału (pedagogika) 655 _4 a Scenariusze zajęć 658 a Języki i językoznawstwo 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 650 _4 a Język polski x nauczanie x gimnazja 655 _4 a Scenariusze zajęć dla gimnazjów

18 Fizyka dla uczniów szkół średnich (prościej, jaśniej) 385 m Poziom nauczania a Szkoły średnie 388 1_ a _ a _4 a Fizyka 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Fizyka 650 _4 a Fizyka x szkoły średnie 655 _4 a Materiały pomocnicze dla szkół średnich

19 Gramatyka języka francuskiego : kl m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła średnia 388 1_ a _ a _4 a Gramatyka 650 _4 a Język francuski 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Nauka i nauczanie języków 650 _4 a Język francuski x szkoły średnie 655 _4 a Materiały pomocnicze dla szkół średnich

20 Książeczka o sztuce recytacji i sztuce mówienia 385 m Poziom nauczania a Szkoła średnia 388 1_ a _ a _4 a Język polski 650 _4 a Recytacja 650 _4 a Retoryka 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Języki i językoznawstwo Do nauki języka polskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej 650 _4 a Recytacja 650 _4 a Retoryka 655 _4 a Materiały pomocnicze dla szkół średnich

21 Geografia 7: Europa i Azja 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _ a _4 a Geografia 651 _4 a Azja 651 _4 a Europa 655 _4 a Podręczniki 658 a Geografia i nauki o Ziemi 650 _4 a Geografia x szkoły podstawowe 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych

22 Geometria: podręcznik dla kl m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _ a _4 a Geometria 650 _4 a Matematyka 655 _4 a Podręczniki 658 a Matematyka 650 _4 a Matematyka x szkoły podstawowe 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych

23 Historia: kl. 8 : trudny wiek XX 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _ a _4 a _4 a Historia 655 _4 a Podręczniki 658 a Historia i nauki pomocnicze 650 _4 a Historia x szkoły podstawowe 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych

24 Karty pracy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: matematyka : 4 klasa 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _4 a Matematyka 650 _4 a Zajęcia wyrównawcze 655 _4 a Karty pracy (pedagogika) 658 a Matematyka 650 _4 a Matematyka x szkoły podstawowe 655 _4 a Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

25 Przyrodo, witaj!: materiały dla nauczyciela szkoły podstawowej: klasy 4-6: zajęcia terenowe 380 a Publikacje fachowe 380 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _4 a Przyroda 650 _4 a Zajęcia terenowe 655 _4 a Materiały metodyczne 658 a Biologia i nauki o życiu 658 a Geografia i nauki o ziemi 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 650 _4 a Przyroda x nauczanie x zajęcia terenowe x szkoły podstawowe 655 _4 a Poradniki dla nauczycieli

26 Nasz język: gramatyka języka polskiego z ćwiczeniami: kl m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _ a _4 a Gramatyka 650 _4 a Język polski 655 _4 a Ćwiczenia i zadania 655 _4 a Podręczniki 658 a Języki i językoznawstwo 650 _4 a Język polski x szkoły podstawowe 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych

27 Poznajemy rośliny i zwierzęta: podręcznik dla kl. 3: książka ucznia 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _ a _4 a Przyroda 650 _4 a Rośliny 650 _4 a Zwierzęta 655 _4 a Podręczniki 658 a Biologia i nauki o życiu 650 _4 a Przyroda x szkoły podstawowe 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych

28 Ocena nowej podstawy programowej klas I-III w świetle podmiotowego modelu edukacji 380 a Artykuły 380 a Publikacje naukowe 388 1_ a _4 a _4 a Nauczanie początkowe 650 _4 a Podstawa programowa 650 _4 a Reforma systemu edukacji _4 a Polska 655 _4 a Monografia 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 650 _4 a Nauczanie początkowe x reforma z Polska y 21 w. 650 _4 a Podstawa programowa x nauczanie początkowe

29 Program zajęć edukacyjnych pn. "Wychowanie do życia w rodzinie" dla szkoły podstawowej i gimnazjum 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Gimnazjum 385 m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _4 a Wychowanie do życia w rodzinie 655 _4 a Programy nauczania 658 a Biologia i nauki o życiu 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 650 _4 a Przysposobienie do życia w rodzinie x metody x gimnazja 650 _4 a Przysposobienie do życia w rodzinie x metody x szkoły podstawowe 655 _4 a Programy nauczania dla gimnazjów 655 _4 a Programy nauczania dla szkół podstawowych

30 Wiedza o społeczeństwie: podręcznik dla kl m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _ a _4 a Wiedza o społeczeństwie 655 _4 a Podręczniki 658 a Polityka, politologia, administracja publiczna 650 _4 a Wychowanie obywatelskie x szkoły podstawowe 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych

31 Dyktanda: teksty ortograficzne z lukami dla klasy piątej 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _4 a Język polski 650 _4 a Ortografia 655 _4 a Dyktanda 658 a Języki i językoznawstwo Język polski x pisownia Język polski x szkoły podstawowe Dyktanda

32 Orto-testy: sprawdziany ortograficzne dla klas IV - VI szkoły podstawowej 380 a Publikacje fachowe 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _4 a Język polski 650 _4 a Ortografia 655 _4 a Sprawdziany i testy 658 a Języki i językoznawstwo 658 a Pedagogika, oświata, edukacja Język polski x pisownia x nauczanie Sprawdziany i testy Poradniki dla nauczycieli

33 Jałta - pokój, potęga, zdrada 380 a Filmy 388 1_ a _4 a _4 a _4 a Historia 650 _4 a Konferencja jałtańska _4 a Jałta (Ukraina) 655 _4 a Film edukacyjny 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Historia i nauki pomocnicze Konferencja jałtańska (1945) Dokumenty audiowizualne Film edukacyjny Materiały pomocnicze dla szkół

34 Prywatne życie roślin 380 a Filmy 388 1_ a _4 a Biologia 650 _4 a Rośliny 655 _4 a Film przyrodniczy 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Biologia i nauki o życiu Rośliny Dokumenty audiowizualne Film przyrodniczy Materiały pomocnicze dla szkół

35 Rasizm, tolerancja 380 a Filmy 388 1_ a _4 a Wiedza o kulturze 650 _4 a Rasizm 650 _4 a Tolerancja 655 _4 a Film edukacyjny 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Socjologia, antropologia, kultura Rasizm Tolerancja Dokumenty audiowizualne Film edukacyjny Materiały pomocnicze dla szkół

36 Przyroda: zestaw foliogramów dla nauczycieli: szkoła podstawowa 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Szkoły podstawowe 388 1_ a _4 a Przyroda 655 _4 a Foliogramy 658 a Biologia i nauki o życiu 658 a Geografia i nauki o ziemi 658 a Pedagogika, oświata, edukacja Przyroda x nauczanie x szkoły podstawowe Foliogramy

37 Atlas historyczny : szkoła średnia : a Mapy 385 m Poziom nauczania a Szkoła średnia 388 1_ a _ a _4 a _4 a _4 a _4 a _4 a _4 a Historia 651 _4 a Polska 655 _4 a Atlasy historyczne 658 a Historia i nauki pomocnicze 658 a Geografia i nauki o Ziemi Historia y w Historia x szkoły średnie Polska y w Atlasy historyczne Mapy szkolne Materiały pomocnicze dla szkół średnich

38 Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Szkoła ponadgimnazjalna 388 1_ a _4 a Język polski 650 _4 a Metody aktywizujące (pedagogika) 655 _4 a Scenariusze zajęć 658 a Języki i językoznawstwo 658 a Pedagogika, oświata, edukacja Język polski x nauczanie x metody aktywizujące x szkoły ponadgimnazjalne Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych

39 Wynikowy plan dydaktyczny geografia : klasa III gimnazjum : propozycje dla nauczycieli geografii 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Gimnazjum 388 1_ a _4 a Geografia 655 _4 a Plany dydaktyczne 658 a Geografia i nauki o Ziemi 658 a Pedagogika, oświata, edukacja Geografia x nauczanie x gimnazja

40 Plansze edukacyjne : biologia, chemia, fizyka, geografia : gimnazjum, klasy m Poziom nauczania a Gimnazjum 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa _ a _4 a Biologia 650 _4 a Chemia 650 _4 a Fizyka 650 _4 a Geografia 655 _4 a Plansze edukacyjne 658 a Biologia i nauki o życiu 658 a Chemia 658 a Fizyka 658 a Geografia i nauki o Ziemi Biologia x gimnazja Chemia x gimnazja Fizyka x gimnazja Geografia x gimnazja Pomoce dydaktyczne

41 ABC smyka : roczne przygotowanie przedszkolne : karty pracy 385 m Poziom nauczania a Przedszkole 388 1_ a _4 a Wychowanie przedszkolne 655 _4 a Karty pracy (pedagogika) 658 a Pedagogika, oświata, edukacja Pomoce dydaktyczne Książki dla przedszkolaków

42 Angielski: fiszki: 1000 słówek: dla znających podstawy 385 m Poziom nauczania a Poziom niższy średniozaawansowany 385 m Poziom nauczania a Poziom podstawowy 388 1_ a _4 a Język angielski 655 _4 a Fiszki 658 a Nauka i nauczanie języków Język angielski x poziom podstawowy Podręczniki

43 Układ okresowy pierwiastków chemicznych 388 1_ a _4 a Chemia 650 _4 a Układ okresowy pierwiastków 655 _4 a Plansze edukacyjne 658 a Chemia Pierwiastki chemiczne x klasyfikacja Pomoce dydaktyczne

44 Ocena komunikatywności tekstu w wybranych podręcznikach do języka polskiego : (dla klas IV-VI szkoły podstawowej Wydawnictwa Rożak i dla klasy I gimnazjum Wydawnictwa Nowa Era) 380 a Artykuły 380 a Publikacje naukowe 388 1_ a a Chwastniewska, Danuta. t Słowa na start! a Grabarczyk, Anna. t Słowa na czasie 648 _4 a _4 a Gimnazjum 650 _4 a Język polski 650 _4 a Językoznawstwo statystyczne 650 _4 a Podręczniki 650 _4 a Pragmatyka językowa 650 _4 a Szkoła podstawowa 651 _4 a Polska 655 _4 a Monografia 658 a Języki i językoznawstwo 650 _4 a Językoznawstwo statystyczne 650 _4 a Pragmatyka lingwistyczna 655 _4 a Podręczniki dla gimnazjów x historia 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych x język z Polska y 21 w.

45 Utwory Adama Mickiewicza w programach nauczania i podręcznikach gimnazjalnych w okresie reformy nauczania 380 a Artykuł 380 a Publikacje naukowe 388 1_ a a Mickiewicz, Adam d ( ) 648 _4 a _4 a _4 a _4 a _4 a Gimnazjum 650 _4 a Język polski 650 _4 a Literatura polska 650 _4 a Podręczniki 650 _4 a Programy nauczania 650 _4 a Reforma systemu edukacji _4 a Polska 655 _4 a Monografia 658 a Pedagogika, oświata, edukacja Mickiewicz, Adam d ( ) Język polski x nauczanie z Polska y od 1989 r Podręczniki dla gimnazjów x historia Programy nauczania dla gimnazjów x historia y od 1989 r.

46 Autorskie programy edukacyjne - luksus czy konieczność 380 a Artykuły 380 a Publikacje naukowe 388 1_ a _4 a _4 a Nauczanie początkowe 650 _4 a Programy autorskie (pedagogika) 650 _4 a Szkoła podstawowa 651 _4 a Polska 655 _4 a Monografia 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 655 _4 a Programy autorskie (pedagog.) x historia z Polska y 21 w. 655 _4 a Programy nauczania początkowego x historia z Polska y 21 w.

47 Związki literatury i historii w programach nauczania języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 380 a Artykuły 380 a Publikacje naukowe 388 1_ a _4 a Język polski 650 _4 a Literatura 650 _4 a Literatura polska 650 _4 a Program nauczania 650 _4 a Szkoła ponadgimnazjalna 651 _4 a Polska 655 _4 a Monografia 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 155 _4 a Literatura x historia x nauczanie x szkoły ponadgimnazjalne 155 _4 a Literatura polska x historia x nauczanie x szkoły ponadgimnazjalne 155 _4 a Programy nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych x metody

48 Kacper Trzaska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie opracowania publikacji naukowych, popularnonaukowych i fachowych Marta Wojciechowska

Zmiany w zakresie opracowania publikacji naukowych, popularnonaukowych i fachowych Marta Wojciechowska Zmiany w zakresie opracowania publikacji naukowych, popularnonaukowych i fachowych Marta Wojciechowska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej 1 Pole 380 Forma dzieła Albumy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy UKD został wyodrębniony nowy link: Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i problemy.

Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy UKD został wyodrębniony nowy link: Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i problemy. AKTUALNOŚCI Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy UKD został wyodrębniony nowy link: Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i problemy. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi na

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 Szkoły, JST, instytucje zainteresowane niniejszym szkoleniem

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że forma ankiet zamieszczonych na platformie monitorowania może nieznacznie ulec zmianie względem arkuszy w formacie.doc i.pdf.

Informujemy, że forma ankiet zamieszczonych na platformie monitorowania może nieznacznie ulec zmianie względem arkuszy w formacie.doc i.pdf. ANKIETY DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą

Bardziej szczegółowo

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wykaz książek znajdujących się w zasobach Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 1. Kierowanie zmianą (1-2) 2. Rozwój organizacyjny szkoły (3) 3. Kierowanie placówką doskonalenia nauczycieli (4)

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZESPOŁU DORADCÓW W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I-III 2012. www.wcies.edu.pl

OFERTA ZESPOŁU DORADCÓW W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I-III 2012. www.wcies.edu.pl Numer formy Tytuł formy Forma szkolenia Adresat Liczba godzin Kierownik formy Miejsce realizacji szkolenia Planowane terminy szkolenia Zasady przyjmowania zgłoszeń BIOLOGIA 590 Praca z uczniem o specjalnych

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014 2013/2014/1/001 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo Lucyna Kusiak 2013/2014/1/002 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego Lidia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu w kształceniu polonistycznym

Wykorzystanie Internetu w kształceniu polonistycznym Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Wykorzystanie Internetu w kształceniu polonistycznym nr 2/2012

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo