Podręczniki i inne materiały dydaktyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręczniki i inne materiały dydaktyczne"

Transkrypt

1 Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Kacper Trzaska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ Warszawa, 10 czerwca 2015 r.

2 Uzupełnienie słownictwa artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych potencjalne źródło nowych terminów rewizja słownictwa przekształcenie JHP BN w Deskryptory BN

3 redakcja i dobór terminów Zmiany nowe terminy wynikające z przekształcenia JHP BN nowe terminy wynikające ze zmian w metodyce opracowania rzeczowego

4 Podręcznik szkolny schemat opracowania 385 m Poziom nauczania a [Klasa] 385 m Poziom nauczania a [Szkoła] 388 1_ a [Chronologia piśmiennicza] 650 _4 a [Przedmiot szkolny] 650 _4 a [Przedmiot szczegółowy] 655 _4 a Podręczniki 658 a [Dziedzina/ujęcie]

5 Materiały dla nauczyciela schemat opracowania 380 a Publikacje fachowe 385 m Poziom nauczania a [Klasa] 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a [Szkoła] 388 1_ a [Chronologia piśmiennicza] 650 _4 a [Przedmiot szkolny] 650 _4 a [Przedmiot szczegółowy] 655 _4 a [Rodzaj/gatunek] 658 a [Dziedzina/ujęcie] 658 a Pedagogika, oświata, edukacja

6 Podręczniki akademickie schemat opracowania 385 m Poziom nauczania a Szkoły wyższe 388 1_ a [Chronologia piśmiennicza] 650 _4 a [Przedmiot] 655 _4 a Podręczniki 658 a [Dziedzina/ujęcie]

7 Materiały szkoleniowe schemat opracowania 388 1_ a [Chronologia piśmiennicza] 650 _4 a [Przedmiot] 655 _4 a Materiały szkoleniowe 658 a [Dziedzina/ujęcie]

8 Egzemplifikacja

9 Kurs ratownictwa medycznego - materiały dydaktyczne, plansze, tabele, schematy 388 1_ a _ a _4 a Ratownictwo medyczne 655 _4 a Materiały szkoleniowe 658 a Medycyna, opieka zdrowotna, pielęgniarstwo 650 _4 a Ratownictwo medyczne 655 _4 a Podręczniki

10 Arkusz kalkulacyjny MS Excel: możesz liczyć nie tylko na siebie : materiały samokształceniowe do kursu korespondencyjnego 388 1_ a _4 a Excel 650 _4 a Kursy korespondencyjne 655 _4 a Materiały szkoleniowe 658 a Informatyka i technologie informacyjne 650 _4 a Excel 655 _4 a Podręczniki 650 _4 a Arkusze kalkulacyjne

11 Biologia: materiały kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w SGGW-AR 385 m Poziom nauczania a Szkoły średnie 388 1_ a _ a _4 a Biologia 650 _4 a Egzaminy do szkół wyższych 655 _4 a Ćwiczenia i zadania 658 a Biologia i nauki o życiu 650 _4 a Biologia x szkoły średnie 650 _4 a Egzaminy do szkół wyższych 655 _4 a Ćwiczenia i zadania dla szkół średnich

12 Język polski: kurs podstawowy : materiały pomocnicze dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 385 a Cudzoziemcy 385 m Poziom nauczania a Poziom podstawowy 388 1_ a _ a _4 a Język polski 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Nauka i nauczanie języków 650 _4 a Język polski 655 _4 a Podręczniki

13 Kontakte: początkowy kurs języka niemieckiego dla klasy 6 szkoły podstawowej : rozkład materiału nauczania 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 385 m Poziom nauczania a Klasa _ a _4 a Język niemiecki 655 _4 a Rozkład materiału (pedagogika) 658 a Nauka i nauczanie języków 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 650 _4 a Język niemiecki x nauczanie x szkoły podstawowe 655 _4 a Poradniki dla nauczycieli

14 Materiały do zajęć z mikrobiologii klinicznej dla słuchaczy V roku Wydziału Lekarskiego AM : (w ramach kursu z zakresu chorób zakaźnych) 385 m Poziom nauczania a Szkoły wyższe 388 1_ a _ a _4 a Mikrobiologia lekarska 655 _4 a Podręczniki 658 a Medycyna, opieka zdrowotna, pielęgniarstwo 650 _4 a Mikrobiologia lekarska 655 _4 a Podręczniki akademickie

15 Materiały szkoleniowe kursu prawa rolnego. T. 1 cz _ a _ a _4 a _4 a _4 a Prawo rolne 651 _4 a Polska 655 _4 a Materiały szkoleniowe 658 a Prawo i systemy prawne 650 _4 a Rolnictwo x prawo z Polska 655 _4 a Podręczniki

16 Dzień Matki : scenariusz imprezy pt. "Wyprawa w poszukiwaniu najcenniejszej rzeczy na świecie" (do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej) 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Nauczanie początkowe 385 m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _4 a Dzień Matki 650 _4 a Imprezy szkolne 655 _4 a Scenariusze imprez 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 650 _4 a Dzień Matki 655 _4 a Scenariusze imprez szkolnych 655 _4 a Scenariusze zajęć do nauczania początkowego

17 Lekcje języka polskiego w gimnazjum: scenariusze, rozkład materiału : gimnazjum 2, język polski 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Gimnazjum 385 m Poziom nauczania a Klasa _ a _4 a Język polski 655 _4 a Rozkład materiału (pedagogika) 655 _4 a Scenariusze zajęć 658 a Języki i językoznawstwo 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 650 _4 a Język polski x nauczanie x gimnazja 655 _4 a Scenariusze zajęć dla gimnazjów

18 Fizyka dla uczniów szkół średnich (prościej, jaśniej) 385 m Poziom nauczania a Szkoły średnie 388 1_ a _ a _4 a Fizyka 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Fizyka 650 _4 a Fizyka x szkoły średnie 655 _4 a Materiały pomocnicze dla szkół średnich

19 Gramatyka języka francuskiego : kl m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła średnia 388 1_ a _ a _4 a Gramatyka 650 _4 a Język francuski 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Nauka i nauczanie języków 650 _4 a Język francuski x szkoły średnie 655 _4 a Materiały pomocnicze dla szkół średnich

20 Książeczka o sztuce recytacji i sztuce mówienia 385 m Poziom nauczania a Szkoła średnia 388 1_ a _ a _4 a Język polski 650 _4 a Recytacja 650 _4 a Retoryka 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Języki i językoznawstwo Do nauki języka polskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej 650 _4 a Recytacja 650 _4 a Retoryka 655 _4 a Materiały pomocnicze dla szkół średnich

21 Geografia 7: Europa i Azja 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _ a _4 a Geografia 651 _4 a Azja 651 _4 a Europa 655 _4 a Podręczniki 658 a Geografia i nauki o Ziemi 650 _4 a Geografia x szkoły podstawowe 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych

22 Geometria: podręcznik dla kl m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _ a _4 a Geometria 650 _4 a Matematyka 655 _4 a Podręczniki 658 a Matematyka 650 _4 a Matematyka x szkoły podstawowe 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych

23 Historia: kl. 8 : trudny wiek XX 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _ a _4 a _4 a Historia 655 _4 a Podręczniki 658 a Historia i nauki pomocnicze 650 _4 a Historia x szkoły podstawowe 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych

24 Karty pracy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: matematyka : 4 klasa 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _4 a Matematyka 650 _4 a Zajęcia wyrównawcze 655 _4 a Karty pracy (pedagogika) 658 a Matematyka 650 _4 a Matematyka x szkoły podstawowe 655 _4 a Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych

25 Przyrodo, witaj!: materiały dla nauczyciela szkoły podstawowej: klasy 4-6: zajęcia terenowe 380 a Publikacje fachowe 380 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _4 a Przyroda 650 _4 a Zajęcia terenowe 655 _4 a Materiały metodyczne 658 a Biologia i nauki o życiu 658 a Geografia i nauki o ziemi 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 650 _4 a Przyroda x nauczanie x zajęcia terenowe x szkoły podstawowe 655 _4 a Poradniki dla nauczycieli

26 Nasz język: gramatyka języka polskiego z ćwiczeniami: kl m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _ a _4 a Gramatyka 650 _4 a Język polski 655 _4 a Ćwiczenia i zadania 655 _4 a Podręczniki 658 a Języki i językoznawstwo 650 _4 a Język polski x szkoły podstawowe 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych

27 Poznajemy rośliny i zwierzęta: podręcznik dla kl. 3: książka ucznia 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _ a _4 a Przyroda 650 _4 a Rośliny 650 _4 a Zwierzęta 655 _4 a Podręczniki 658 a Biologia i nauki o życiu 650 _4 a Przyroda x szkoły podstawowe 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych

28 Ocena nowej podstawy programowej klas I-III w świetle podmiotowego modelu edukacji 380 a Artykuły 380 a Publikacje naukowe 388 1_ a _4 a _4 a Nauczanie początkowe 650 _4 a Podstawa programowa 650 _4 a Reforma systemu edukacji _4 a Polska 655 _4 a Monografia 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 650 _4 a Nauczanie początkowe x reforma z Polska y 21 w. 650 _4 a Podstawa programowa x nauczanie początkowe

29 Program zajęć edukacyjnych pn. "Wychowanie do życia w rodzinie" dla szkoły podstawowej i gimnazjum 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Gimnazjum 385 m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _4 a Wychowanie do życia w rodzinie 655 _4 a Programy nauczania 658 a Biologia i nauki o życiu 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 650 _4 a Przysposobienie do życia w rodzinie x metody x gimnazja 650 _4 a Przysposobienie do życia w rodzinie x metody x szkoły podstawowe 655 _4 a Programy nauczania dla gimnazjów 655 _4 a Programy nauczania dla szkół podstawowych

30 Wiedza o społeczeństwie: podręcznik dla kl m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _ a _4 a Wiedza o społeczeństwie 655 _4 a Podręczniki 658 a Polityka, politologia, administracja publiczna 650 _4 a Wychowanie obywatelskie x szkoły podstawowe 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych

31 Dyktanda: teksty ortograficzne z lukami dla klasy piątej 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _4 a Język polski 650 _4 a Ortografia 655 _4 a Dyktanda 658 a Języki i językoznawstwo Język polski x pisownia Język polski x szkoły podstawowe Dyktanda

32 Orto-testy: sprawdziany ortograficzne dla klas IV - VI szkoły podstawowej 380 a Publikacje fachowe 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Szkoła podstawowa 388 1_ a _4 a Język polski 650 _4 a Ortografia 655 _4 a Sprawdziany i testy 658 a Języki i językoznawstwo 658 a Pedagogika, oświata, edukacja Język polski x pisownia x nauczanie Sprawdziany i testy Poradniki dla nauczycieli

33 Jałta - pokój, potęga, zdrada 380 a Filmy 388 1_ a _4 a _4 a _4 a Historia 650 _4 a Konferencja jałtańska _4 a Jałta (Ukraina) 655 _4 a Film edukacyjny 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Historia i nauki pomocnicze Konferencja jałtańska (1945) Dokumenty audiowizualne Film edukacyjny Materiały pomocnicze dla szkół

34 Prywatne życie roślin 380 a Filmy 388 1_ a _4 a Biologia 650 _4 a Rośliny 655 _4 a Film przyrodniczy 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Biologia i nauki o życiu Rośliny Dokumenty audiowizualne Film przyrodniczy Materiały pomocnicze dla szkół

35 Rasizm, tolerancja 380 a Filmy 388 1_ a _4 a Wiedza o kulturze 650 _4 a Rasizm 650 _4 a Tolerancja 655 _4 a Film edukacyjny 655 _4 a Materiały pomocnicze 658 a Socjologia, antropologia, kultura Rasizm Tolerancja Dokumenty audiowizualne Film edukacyjny Materiały pomocnicze dla szkół

36 Przyroda: zestaw foliogramów dla nauczycieli: szkoła podstawowa 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Szkoły podstawowe 388 1_ a _4 a Przyroda 655 _4 a Foliogramy 658 a Biologia i nauki o życiu 658 a Geografia i nauki o ziemi 658 a Pedagogika, oświata, edukacja Przyroda x nauczanie x szkoły podstawowe Foliogramy

37 Atlas historyczny : szkoła średnia : a Mapy 385 m Poziom nauczania a Szkoła średnia 388 1_ a _ a _4 a _4 a _4 a _4 a _4 a _4 a Historia 651 _4 a Polska 655 _4 a Atlasy historyczne 658 a Historia i nauki pomocnicze 658 a Geografia i nauki o Ziemi Historia y w Historia x szkoły średnie Polska y w Atlasy historyczne Mapy szkolne Materiały pomocnicze dla szkół średnich

38 Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Szkoła ponadgimnazjalna 388 1_ a _4 a Język polski 650 _4 a Metody aktywizujące (pedagogika) 655 _4 a Scenariusze zajęć 658 a Języki i językoznawstwo 658 a Pedagogika, oświata, edukacja Język polski x nauczanie x metody aktywizujące x szkoły ponadgimnazjalne Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych

39 Wynikowy plan dydaktyczny geografia : klasa III gimnazjum : propozycje dla nauczycieli geografii 380 a Publikacje fachowe 385 a Nauczyciele 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Gimnazjum 388 1_ a _4 a Geografia 655 _4 a Plany dydaktyczne 658 a Geografia i nauki o Ziemi 658 a Pedagogika, oświata, edukacja Geografia x nauczanie x gimnazja

40 Plansze edukacyjne : biologia, chemia, fizyka, geografia : gimnazjum, klasy m Poziom nauczania a Gimnazjum 385 m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa m Poziom nauczania a Klasa _ a _4 a Biologia 650 _4 a Chemia 650 _4 a Fizyka 650 _4 a Geografia 655 _4 a Plansze edukacyjne 658 a Biologia i nauki o życiu 658 a Chemia 658 a Fizyka 658 a Geografia i nauki o Ziemi Biologia x gimnazja Chemia x gimnazja Fizyka x gimnazja Geografia x gimnazja Pomoce dydaktyczne

41 ABC smyka : roczne przygotowanie przedszkolne : karty pracy 385 m Poziom nauczania a Przedszkole 388 1_ a _4 a Wychowanie przedszkolne 655 _4 a Karty pracy (pedagogika) 658 a Pedagogika, oświata, edukacja Pomoce dydaktyczne Książki dla przedszkolaków

42 Angielski: fiszki: 1000 słówek: dla znających podstawy 385 m Poziom nauczania a Poziom niższy średniozaawansowany 385 m Poziom nauczania a Poziom podstawowy 388 1_ a _4 a Język angielski 655 _4 a Fiszki 658 a Nauka i nauczanie języków Język angielski x poziom podstawowy Podręczniki

43 Układ okresowy pierwiastków chemicznych 388 1_ a _4 a Chemia 650 _4 a Układ okresowy pierwiastków 655 _4 a Plansze edukacyjne 658 a Chemia Pierwiastki chemiczne x klasyfikacja Pomoce dydaktyczne

44 Ocena komunikatywności tekstu w wybranych podręcznikach do języka polskiego : (dla klas IV-VI szkoły podstawowej Wydawnictwa Rożak i dla klasy I gimnazjum Wydawnictwa Nowa Era) 380 a Artykuły 380 a Publikacje naukowe 388 1_ a a Chwastniewska, Danuta. t Słowa na start! a Grabarczyk, Anna. t Słowa na czasie 648 _4 a _4 a Gimnazjum 650 _4 a Język polski 650 _4 a Językoznawstwo statystyczne 650 _4 a Podręczniki 650 _4 a Pragmatyka językowa 650 _4 a Szkoła podstawowa 651 _4 a Polska 655 _4 a Monografia 658 a Języki i językoznawstwo 650 _4 a Językoznawstwo statystyczne 650 _4 a Pragmatyka lingwistyczna 655 _4 a Podręczniki dla gimnazjów x historia 655 _4 a Podręczniki dla szkół podstawowych x język z Polska y 21 w.

45 Utwory Adama Mickiewicza w programach nauczania i podręcznikach gimnazjalnych w okresie reformy nauczania 380 a Artykuł 380 a Publikacje naukowe 388 1_ a a Mickiewicz, Adam d ( ) 648 _4 a _4 a _4 a _4 a _4 a Gimnazjum 650 _4 a Język polski 650 _4 a Literatura polska 650 _4 a Podręczniki 650 _4 a Programy nauczania 650 _4 a Reforma systemu edukacji _4 a Polska 655 _4 a Monografia 658 a Pedagogika, oświata, edukacja Mickiewicz, Adam d ( ) Język polski x nauczanie z Polska y od 1989 r Podręczniki dla gimnazjów x historia Programy nauczania dla gimnazjów x historia y od 1989 r.

46 Autorskie programy edukacyjne - luksus czy konieczność 380 a Artykuły 380 a Publikacje naukowe 388 1_ a _4 a _4 a Nauczanie początkowe 650 _4 a Programy autorskie (pedagogika) 650 _4 a Szkoła podstawowa 651 _4 a Polska 655 _4 a Monografia 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 655 _4 a Programy autorskie (pedagog.) x historia z Polska y 21 w. 655 _4 a Programy nauczania początkowego x historia z Polska y 21 w.

47 Związki literatury i historii w programach nauczania języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 380 a Artykuły 380 a Publikacje naukowe 388 1_ a _4 a Język polski 650 _4 a Literatura 650 _4 a Literatura polska 650 _4 a Program nauczania 650 _4 a Szkoła ponadgimnazjalna 651 _4 a Polska 655 _4 a Monografia 658 a Pedagogika, oświata, edukacja 155 _4 a Literatura x historia x nauczanie x szkoły ponadgimnazjalne 155 _4 a Literatura polska x historia x nauczanie x szkoły ponadgimnazjalne 155 _4 a Programy nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych x metody

48 Kacper Trzaska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SALOMON W WARSZAWIE KLASA III W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ROZSZERZONY PROGRAM BIOLOGII I CHEMII

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SALOMON W WARSZAWIE KLASA III W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ROZSZERZONY PROGRAM BIOLOGII I CHEMII SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SALOMON W WARSZAWIE KLASA I W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ROZSZERZONY PROGRAM BIOLOGII I CHEMII Klasa I Zajęcia edukacyjne 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2013/2014

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2013/2014 Szkolny zestaw ów na rok szkolny 2013/2014 Na podstawie Art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami), w oparciu o 2 ust. 2 Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

IV etap edukacyjny BIOLOGIA / PRZYRODA. III etap edukacyjny BIOLOGIA

IV etap edukacyjny BIOLOGIA / PRZYRODA. III etap edukacyjny BIOLOGIA Iwona Majcher (PDB) III etap edukacyjny BIOLOGIA IV etap edukacyjny BIOLOGIA / PRZYRODA Wychowanie przedszkolne Edukacja wczesnoszkolna EDUKACJA PRZYRODNICZA / II etap edukacyjny: klasy IV-VI PRZYRODA

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Programy konferencji metodycznych:

Programy konferencji metodycznych: Temat przewodni konferencji sierpniowych Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna Programy konferencji metodycznych: Przedmiot: Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Język polski 1.

Bardziej szczegółowo

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w ZSP w Kliniskach Wielkich

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w ZSP w Kliniskach Wielkich Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w ZSP w Kliniskach Wielkich O SP Wychowanie 1. przedszkolne "Kraina przedszkolaka". Roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, które mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego

OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego Numer u 01 Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego Numer u 02 Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

KLASA I A KLASA I B KLASA I C KLASA I D

KLASA I A KLASA I B KLASA I C KLASA I D Język polski KLASA I A KLASA I B KLASA I C KLASA I D Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Historia Historia i społeczeństwo szkół Wyd., wyd. Nowa Era, szkół Wyd., wyd. Nowa Era,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa Zajęcia edukacyjne Tytuł programu Numer programu Numer w ZSS Nr

Bardziej szczegółowo

Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej

Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej Kto ma czas na ekologię? Raport z badania edukacji ekologicznej w edukacji formalnej Krzysztof Wychowałek, Gosia Świderek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA 2009

PODSTAWA PROGRAMOWA 2009 PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 )

V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 ) Wiadomości ogólne V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 ) V.2.1 Poddziały wspólne formy wiadomości ogólne 1 Poddziały wspólne formy służą do oznaczania formy (piśmienniczej, graficznej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w Zespole Szkół Publicznych w Jasionce Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie SzZP w dniu 17.05.2014 roku Szkolny Zestaw Programów Nauczania został zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoła zapewnia podręczniki dla uczniów klas: I, II i IV szkoły podstawowej, I gimnazjum. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 0 Mac Edukacja Wydawnictwo Tytuł ABC Smyka

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Klasa: 0, 1-3. Przedmiot Wydawnictwo Tytuł Oddział przedszkolny Mac Odkrywam siebie szkoła tuż tuż.

SZKOŁA PODSTAWOWA. Klasa: 0, 1-3. Przedmiot Wydawnictwo Tytuł Oddział przedszkolny Mac Odkrywam siebie szkoła tuż tuż. SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa: 0, 1-3 Przedmiot Wydawnictwo Tytuł Oddział przedszkolny Mac Odkrywam siebie szkoła tuż tuż. Nauczanie zintegrowane Kl. I Kl. II MAC Edukacja Odkrywam siebie Ja i moja szkoła Kl.

Bardziej szczegółowo

J. angielski New Bingo 3 A,B PLUS + zeszyt ćwiczeń wyd. PWN.

J. angielski New Bingo 3 A,B PLUS + zeszyt ćwiczeń wyd. PWN. Klasa 2 Szkoły Podstawowej NASZE RAZEM W SZKOLE cały zestaw, wyd. WSiP J. angielski New Bingo 2 A,B PLUS + zeszyt wyd. PWN. Klasa 3 Szkoły Podstawowej RAZEM W SZKOLE cały pakiet, wyd. WSiP J. angielski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORĘBIE WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORĘBIE WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORĘBIE WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KL. I Elementarz XXI wieku Wydawnictwo Nowa Era My world 1 Wydawnictwo Nowa Era KL. II Nowe już w szkole kl. II Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo Program

Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo Program WYKAZ PODRĘCZNIKÓW GIMNAZJUM Rok 2015/16 Kl. I Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo Program nauczania Religia Kl. I Gim Św. Wojciech Język polski Opisać świat Podręcznik do j.polskiego I Gim języka polskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego

OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego Numer u 17 Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z języka polskiego 30 Numer u 18 Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

D&D Marian Dąbrowski oraz WIKR

D&D Marian Dąbrowski oraz WIKR D&D Marian Dąbrowski oraz WIKR ZAPRASZAJĄ DO ZAKUPU OKŁADEK NA PODRĘCZNIKI SZKOLNE. OPIS TECHNICZNY OKŁADEK: Okładki z folii PVC wysoko przezroczystej z kolorową zakładką wykonane metodą wysokiej częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Taka operacja skraca czas opracowania. Bibliotekarz po skopiowaniu rekordu nadaje jedynie cechy własności biblioteki, uzupełnia o dane, które są

Taka operacja skraca czas opracowania. Bibliotekarz po skopiowaniu rekordu nadaje jedynie cechy własności biblioteki, uzupełnia o dane, które są 1 TERMINY Z ZAKRESU EDUKACJI W SŁOWNIKU JĘZYKA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ - MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z BIBLIOTEKAMI PEDAGOGICZNYMI Aldona Borowska Biblioteka Narodowa różni się od innych bibliotek

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 W roku szkolnym 2012/2013 prowadzimy nabór do siedmiu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Zestaw podręczników obowiązujących w szkole podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

Szkoła Podstawowa Zestaw podręczników obowiązujących w szkole podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa Zestaw podręczników obowiązujących w szkole podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 L.p. Przedmiot Klasa Podręczniki Wydawnictwo Nazwa programu 1. Edukacja przedszkolna 2. Edukacja przedszkolna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORĘBIE WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORĘBIE WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORĘBIE WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KL. I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Uczniowie otrzymają podręczniki we wrześniu KL. II EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Elementarz

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Klasa: 0, 1-3. Przedmiot Wydawnictwo Tytuł Mac

SZKOŁA PODSTAWOWA. Klasa: 0, 1-3. Przedmiot Wydawnictwo Tytuł Mac SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa: 0, 1-3 Przedmiot Wydawnictwo Tytuł Mac ABC smyka Oddział przedszkolny Nauczanie zintegrowane Religia Kl. I MAC Edukacja Odkrywam siebie Ja i moja szkoła Kl. II WSiP Podręcznik,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto [zł] Ilość sztuk. netto [zł] sztuk. brutto[zł] 1. Technologia gastronomiczna cz.1 53. netto [zł]

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto [zł] Ilość sztuk. netto [zł] sztuk. brutto[zł] 1. Technologia gastronomiczna cz.1 53. netto [zł] Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 5 do SIWZ CZĘŚĆ I Podręczniki/książki do zadania Podręczniki/książki dział mechaniczny FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników dla klasy I a, I b OSM I st. 2015/16. Zestaw podręczników dla klasy II a, II b OSM I st. 2015/16

Zestaw podręczników dla klasy I a, I b OSM I st. 2015/16. Zestaw podręczników dla klasy II a, II b OSM I st. 2015/16 Zestaw podręczników dla klasy I a, I b OSM I st. 2015/16 Edukacja wczesnoszkolna i j. angielski dotacja MEN Rytmika z elementami kształcenia słuchu L.Florek, I.Tomera-Chmiel Nasza muzyka 1, Wyd. Euterpe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2011/2012

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2011/2012 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2011/2012 Wychowanie przedszkolne Klasa Przedmiot Podręcznik przedszkole Wychowanie przedszkolne 3-4 latki oddział przedszkolny 5-latki 6-latki Szkoła podstawowa I etap

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH na rok szkolny 2011/ W skład zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów dopuszczenia/nauczania i wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2014/2015 w Gimnazjum Przysposabiającym do Pracy

Szkolny zestaw programów dopuszczenia/nauczania i wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2014/2015 w Gimnazjum Przysposabiającym do Pracy Szkolny zestaw programów dopuszczenia/nauczania i wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 04/05 w Gimnazjum Przysposabiającym do Pracy klasy I-III Przedmiot Numer w szkolnym zestawie programu

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 A my to widzimy tak: 5 6 7 8 Nazwa przedmiotu Przedmioty obowiązkowe Liczba godzin w cyklu 1-3 MEN Realizacja przedmiotów w KLO P R P R historia 60 240 60 300 geografia 30 240 30 300 biologia 30

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 1. Wydział Anglistyki Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego 1 350 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą w roku szkolnym 2015/2016

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą w roku szkolnym 2015/2016 Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą w roku szkolnym 2015/2016 Klasa I Edukacja wczesnoszkolna Nasz Elementarz cz. 1-4 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2016)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2016) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2016) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW (ROK SZKOLNY 2011/2012)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW (ROK SZKOLNY 2011/2012) SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW (ROK SZKOLNY 2011/2012) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna Klasa 1 Wesoła szkoła i przyjaciele H.Dobrowolska, W.Dziabaszewski i in. Podręcznik,

Bardziej szczegółowo

Geografia. Poznać,, zrozumieć

Geografia. Poznać,, zrozumieć Geografia. Poznać,, zrozumieć Szkoły ponadgimnazjalne.. Zakres podstawowy Nowość 2009 Źródło: CKE Poznać Zrozumieć Polubić i Zdać Dział 1. Ludność i osadnictwo Rozmieszczenie ludności na świecie 36 Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZADANIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY

ZADANIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II ZADANIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 1 Lp. Zadania Sposób Szczegóły Odpowiedzialni 1 Podęcie działań podnoszących efektywość kształcenia

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016. Tytuł programu/autor

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016. Tytuł programu/autor SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 L.p. Nazwa przedmiotu 1 Wychowanie przedszkolne 2 Edukacja wczesnoszkolna Klasa oddziały zerowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska

Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska Podstawa programowa -podstawa programowa Temat i określnik 150 Podstawa programowa 360

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY. Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika-wydawnictwo Podpis nauczyciela

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY. Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika-wydawnictwo Podpis nauczyciela WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 1. Edukacja Elementarz sześciolatka książka - Elementarz sześciolatka Karty pracy KLASA I 1. Edukacja Nasze ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW rok szkolny 2015/2016 Klasa I a, b, klasa II a, II b, klasa IV szkoła podstawowa Klasa I gimnazjum Uwaga: Zestawy podręczników refundowane przez MEN Zestaw podręczników refundowany

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy nabór do ośmiu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy, że w

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów klas: 1, 2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 gimnazjum podręczniki i ćwiczenia kupuje szkoła z dotacji celowej MEN.

Dla uczniów klas: 1, 2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 gimnazjum podręczniki i ćwiczenia kupuje szkoła z dotacji celowej MEN. KOMUNIKAT! Dla uczniów klas: 1, 2 i 4 szkoły podstawowej oraz 1 gimnazjum podręczniki i ćwiczenia kupuje szkoła z dotacji celowej MEN. Wykaz podręczników dla klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu. Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. I. Broda Kochamy dobrego Boga. M.Mendyk

Tytuł programu. Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. I. Broda Kochamy dobrego Boga. M.Mendyk Szkolny Zestaw Programów Nauczania obowiązujący w Szkole Podstawowej w Jeżowie Sudeckim w latach 2013-2016 Lp 1. edukacyjne przedszkolne 2. Religia Tytuł programu Od przedszkolaka do pierwszaka. Program

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

CKiW OHP ul. Mościckiego 27 Tarnów. Miejsce spotkania. Termin spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania

CKiW OHP ul. Mościckiego 27 Tarnów. Miejsce spotkania. Termin spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyŝurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyŝurów w szkołach macierzystych. zaprasza nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów i podręczników klasy IV- VI SP nr 8 na rok szkolny 2015/16

Szkolny zestaw programów i podręczników klasy IV- VI SP nr 8 na rok szkolny 2015/16 Szkolny zestaw programów i podręczników klasy IV- VI SP nr 8 na rok szkolny 201/1 Słowa na start. Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej M. Derlukiewicz, Słowa na start!

Bardziej szczegółowo

Klasa Przedmiot Tytuł podręcznika Wydawnictwo,,0 Wych.przedszk.,,Odkrywam siebie MAC

Klasa Przedmiot Tytuł podręcznika Wydawnictwo,,0 Wych.przedszk.,,Odkrywam siebie MAC Klasa Przedmiot Tytuł podręcznika Wydawnictwo,,0 Wych.przedszk.,,Odkrywam siebie MAC Kl. 1SP edukacja wczesnoszkolna Elementarz XXI w /refundowany przez MEN/ Podręcznik wspomagający pracę elementarza zostanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

FORMY DOSKONALENIA RODON WRZESIEŃ 2015 Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl.

FORMY DOSKONALENIA RODON WRZESIEŃ 2015 Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl. FORMY DOSKONALENIA RODON WRZESIEŃ 2015 Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl. *Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka pod nr tel. 48 360 00 05 lub pocztą

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów dopuszczenia/nauczania i wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej.

Szkolny zestaw programów dopuszczenia/nauczania i wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej. Szkolny zestaw programów dopuszczenia/nauczania i wykaz obowiązujących podręczników na rok szkolny 201/201 w Szkole Podstawowej klasy IV-VI Przedmiot rosyjski rosyjski rosyjski angielski Numer w szkolnym

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników dla klasy I a, I b OSM I st. 2014/15

Zestaw podręczników dla klasy I a, I b OSM I st. 2014/15 Zestaw podręczników dla klasy I a, I b OSM I st. 2014/15 Rytmika z elementami kształcenia słuchu L.Florek, I.Tomera-Chmiel Nasza muzyka 1, Wyd. Euterpe Religia Żyjemy w Bożym świecie podręcznik Wyd. Jedność,

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów i podręczników klasy IV VI Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2014/15

Szkolny zestaw programów i podręczników klasy IV VI Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2014/15 Szkolny zestaw programów i podręczników klasy IV VI Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 201/1 str. 1 ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW klasy IV VI JĘZYK POLSKI Słowa na start. Program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORĘBIE WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORĘBIE WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORĘBIE WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KL. I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Informacja u Katechety KL. II EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Informacja u Katechety KL. III EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkach

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkach Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkach Oddział przedszkolny lp. Materiały autor/ autorzy 1. Bawię się i przygotowuję

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe. Gimnazjum nr 83 w Krakowie. mgr Justyna Jankowska

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe. Gimnazjum nr 83 w Krakowie. mgr Justyna Jankowska Zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe Gimnazjum nr 83 w Krakowie mgr Justyna Jankowska Czym jest CLIL? CLIL = Content and Language Integrated Learning Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA LATA 2008-2011

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA LATA 2008-2011 GIMNAZJUM: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA LATA 2008-2011 Lp Przedmiot Nazwa programu Nr dopuszczenia Nazwa podręcznika 1. Język polski Między nami. Program

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2016 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 2. 13.09.2016 r. zebrania z rodzicami; 3. 14.10.2016 r. Dzień Edukacji

Bardziej szczegółowo

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

drzwi otwarte Liceum Ogólnokształcące nr VII sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00 Liceum Ogólnokształcące nr VII Tel.: 71 7986735 71 3617511 ul. Krucza 49 Fax: 71 3385149 53-410 Wrocław e-mail: lo7@lo7.wroc.pl strona: www.lo7.wroc.pl drzwi otwarte sobota 28 marca 2015 roku 10:00-13:00

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO obowiązujący w roku szkolnym : 2011 / 2012 zajęć. Autor. Wydawca. Numer 1. Wychowanie przedszkolne "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej Kwaśniewska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum nr 21 przy ZS Nr 11 w Białymstoku III ETAP EDUKACYJNY

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum nr 21 przy ZS Nr 11 w Białymstoku III ETAP EDUKACYJNY SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 05/06 Gimnazjum nr przy ZS Nr w Białymstoku III ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM Język

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Poznań 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY WRAZ Z HARMONOGRAMEM PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ KALENDARIUM SZKOLNE 2014/2015. Inauguracja roku szkolnego

PLAN PRACY SZKOŁY WRAZ Z HARMONOGRAMEM PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ KALENDARIUM SZKOLNE 2014/2015. Inauguracja roku szkolnego PLAN PRACY SZKOŁY WRAZ Z HARMONOGRAMEM PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ KALENDARIUM SZKOLNE 2014/2015 01.09.2014 godz. 8.30 godz. 10.30 03-05.09.2014 pn śr - Inauguracja roku szkolnego GM Uroyste rozpoęcie Roku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROFILOWA

DEKLARACJA PROFILOWA A1 DEKLARACJA PROFILOWA Imię i nazwisko kandydata... Preferowane kierunki przyszłych studiów...... Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia. Czyni to poprzez

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WOSZCZELACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WOSZCZELACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WOSZCZELACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Nr programu Nazwa programu Punkt Przedszkolny 1. 1/PP/2015/2016 Od przedszkolaka do pierwszaka Oddział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WOSZCZELACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WOSZCZELACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WOSZCZELACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Nr programu Nazwa programu Punkt Przedszkolny 1. 1/PP/2014/2015 Od przedszkolaka do pierwszaka Oddział

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania Zespołu Szkół w Chojnicach - Liceum Ogólnokształcące

Szkolny zestaw programów nauczania Zespołu Szkół w Chojnicach - Liceum Ogólnokształcące Szkolny zestaw programów nauczania Zespołu Szkół w Chojnicach - Liceum Ogólnokształcące Rok szkolny 2014/2015 1 L.p. Przedmiot Tytuł programu Klasy Nr w Szkolnym zestawie progr. naucz. 1. Język polski

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PLAN NAUCZANIA DLA GRUPY O UKIERUNKOWANIU MATEMATYCZNO - FIZYCZNYM NA LATA SZKOLNE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PLAN NAUCZANIA DLA GRUPY O UKIERUNKOWANIU MATEMATYCZNO - FIZYCZNYM NA LATA SZKOLNE DLA GRUPY O UKIERUNKOWANIU MATEMATYCZNO - FIZYCZNYM 18. 2 rozszerzenie matematyka 3 3 6 19. 3 rozszerzenie - fizyka 4 4 8 20. 4 rozszerzenie - informatyka 3 3 6 DLA GRUPY O UKIERUNKOWANIU BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników w Gimnazjum nr 6 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie rok szkolny 2013/2014

Szkolny zestaw podręczników w Gimnazjum nr 6 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie rok szkolny 2013/2014 Szkolny zestaw podręczników w Gimnazjum nr 6 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie rok szkolny 2013/2014 Lp. Przedmiot Zestaw podręczników 1 Język polski II W. Bobiński Świat w słowach i obrazach Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015 Studia niestacjonarne Uwaga!!! Proszę zastanowić się przed dokonaniem wyboru języka! Po rozpoczęciu lektoratu nie jest możliwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI - ROK SZKOLNY 2015/2016 Obowiązują podręczniki z podanym nr dopuszczenia. KLASA 1 i 2 SP

PODRĘCZNIKI - ROK SZKOLNY 2015/2016 Obowiązują podręczniki z podanym nr dopuszczenia. KLASA 1 i 2 SP KLASA 1 i 2 SP Uczniowie otrzymują od szkoły bezpłatne podręczniki / na zasadzie użyczenia/ oprócz religii i klasa 2B j. niemieckiego. RELIGIA klasa 1: nr dop. AZ-11-01/10-PO-1/11 Szpet J., Jackowiak D.:

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć w klasach drugich w roku szkl. 2015/2016

Organizacja zajęć w klasach drugich w roku szkl. 2015/2016 Organizacja zajęć w klasach drugich w roku szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2008/2009

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2008/2009 PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2008/2009 Podręczniki kl. IV Przyroda Przyroda kl. IV Wyd. Żak J. polski A. Murdzek, A. Łuczak Między nami. Język polski 4 podręcznik + zeszyt ćw. Matematyka Matematyka z + podręcznik

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników na rok 2015/2016

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników na rok 2015/2016 Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników na rok 2015/2016 Szkolny zestaw programów i podręczników został opracowany zgodnie z: Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie.

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie. Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013 podręczniki brajlowskie. Klasy 1-3 Faliszewska J Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Klasa 2. Semestr 1./ Faliszewska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23.04.2013

Warszawa, dnia 23.04.2013 Warszawa, dnia 23.04.2013 ROZEZNANIE RYNKU Dotyczy: Opiniowanie i zatwierdzanie prac kontrolnych. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą przy ul. Rolnej 175, zaprasza do przesłania oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

B. Mazur, K. Zagórska, B. Sokołowska 2 j. angielski 3 informatyka Zajęcia komputerowe, podręcznik z ćwiczeniami klasa I

B. Mazur, K. Zagórska, B. Sokołowska 2 j. angielski 3 informatyka Zajęcia komputerowe, podręcznik z ćwiczeniami klasa I SZKOŁA PODSTAWOWA Podręczniki 2011/2012 klasa 1 PSP 1 nauczanie wczesnoszkolne Gra w kolory B. Mazur, K. Zagórska, B. Sokołowska 2 j. angielski 3 informatyka Zajęcia komputerowe, podręcznik z ćwiczeniami

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół w Przytułach

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół w Przytułach Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół w Przytułach W zestawie nie są zamieszczone podręczniki, które szkoła zakupi w ramach dotacji celowej dla klas: I, II

Bardziej szczegółowo

J. angielski New Bingo 1A,B PLUS + zeszyt ćwiczeń dla 7-latków, autor: A. Wieczorek, wyd. PWN.

J. angielski New Bingo 1A,B PLUS + zeszyt ćwiczeń dla 7-latków, autor: A. Wieczorek, wyd. PWN. Klasa 1 Szkoły Podstawowej NASZE RAZEM W SZKOLE cały zestaw, wyd. WSiP J. angielski New Bingo 1A,B PLUS + zeszyt dla 7-latków, autor: A. Wieczorek, wyd. PWN. Klasa 2 Szkoły Podstawowej NASZE RAZEM W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE. 27 MARCA 2009 r. PIĄTEK

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE. 27 MARCA 2009 r. PIĄTEK CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE H ARMONOGRAM ZESPOŁÓW METODYCZNYCH 27 MARCA 2009 r. PIĄTEK Nr Przedmiot formy wychowanie 1 przedszkolne 2 3 kształcenie zintegrowane 4 5 6 świetlica 7 8 muzyka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONKURSÓW

ORGANIZACJA KONKURSÓW ORGANIZACJA KONKURSÓW 1. Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowane są na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez MKO. 2. Dyrektorzy szkół są zobowiązani do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Konferencje przedmiotowo-metodyczne I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Konferencje przedmiotowo-metodyczne I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Oferta edukacyjna Konferencje przedmiotowo-metodyczne I półrocze Lp. Temat Prowadzący Adresat Data, godzina, miejsce Zakres tematyczny 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nowe technologie jako element środowiska uczenia

Bardziej szczegółowo