Dostarczamy usługi dla najbardziej wymagających i skomplikowanych środowisk sieciowych na świecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostarczamy usługi dla najbardziej wymagających i skomplikowanych środowisk sieciowych na świecie"

Transkrypt

1 Dostarczamy usługi dla najbardziej wymagających i skomplikowanych środowisk sieciowych na świecie

2 ngeniusone ngeniusone to zintegrowana platforma do zarządzania wydajnością, która pozwala na holistyczny wgląd w dostarczane usługi w warstwie aplikacji, sieciowej oraz wśród różnorakich urządzeń końcowych. Rozwiązanie zapewnia uzyskanie spójnego, jednolitego widoku i zestawu analiz, na podstawie jednej wspólnej bazy metadanych umożliwiając tym samym na bazie ngeniusone wprowadzenie nowej jakości w zakresie komunikacji i współpracy wśród różnych funkcjonalnych działów IT, aby umożliwić świadczenie wysokiej jakości usług zintegrowanego zarządzania dla kompleksowych, dystrybuowanych usług i serwisów IT. Platforma ngeniusone dostarcza informacji opartych na analizie sytuacji w czasie rzeczywistym, analizie historycznej i zdolności do analiz wielowarstwowych w celu wsparcia efektywnego zarządzania usługami IT. Uproszczony dla użytkownika sposób pracy jest zorientowany na usługi umożliwiające płynne, kontekstowe przechodzenie wielu warstw analizy, ułatwiające efektywne zarządzanie różnymi zadaniami w różnych zespołach IT. Monitory ngeniusone: Monitory specjalistyczne: Advanced Voice Statistics zaprojektowany, aby dostarczyć szczegółowe statystyki połączeń głosowych w architekturze VoIP/IMS (obejmujący protokoły takie jak Cisco SCCP, SIP, H323/Q.931) Cable Modem zaprojektowany do śledzenia metryk protokołów DNS, DHCP i TFTP w celu wsparcia monitorowania aktualizacji modemów kablowych Call Server zaprojektowany do śledzenia sygnalizacji połączeń i VoIP. Monitoruje protokoły takie jak SCCP (Cisco), SIP, H.323./Q.93 Card Processing zaprojektowany do śledzenia procesowania transakcji dla usług kart kredytowych takich jak AMEX, VISA i Discover Database dostarcza całościowy wgląd w aktywności baz danych takich jak Connect, Delete, Insert i Update MDF monitoruje wydajność zdarzeń transakcyjnych takich jak keep alives, żadania retransmisji oraz retransmisji dla danych rynkowych z perspektywy użytkownika MQ wyspecjalizowany monitor serwisowy, zaprojektowany w celu rozwiązywania problemów przesyłania komunikatów. Uprasza i przyśpiesza integrację aplikacji oraz danych biznesowych na platformach bazujących na systemie kolejkowania wiadomości IBM MQ Network Access mierzy stan dostępu do sieci GPRS, UMTS i LTE PDN Connection mierzy jakość połączeń typu PDN (Packet Data Network) w sieciach GPRS, UMTS, CDMA2K oraz LTE RAN monitory analizy dostępu do sieci radiowej UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) RTP stworzony do monitorowania przesyłania danych głosowych i wideo przy wykorzystaniu protokołu RTP Trading zaprojektowany do śledzenia ruchu obrotu finansowego. Monitoruje FIX, OUCH oraz protokół STAMP 2

3 Usługi aktywacyjne: DNS wyspecjalizowany monitor usług ze specyficznym protokołem przeznaczony do identyfikowania problemów z usługami DNS, takimi jak trudności z dostępem do aplikacji internetowych I stron www DHCP - wyspecjalizowany monitor usług ze specyficznym protokołem przeznaczony do identyfikowania problemów z usługami DHCP, takimi jak prawidłowe konfigurowanie urządzeń sieciowych LDAP wyspecjalizowany monitor usług ze specyficznym protokołem przeznaczony do identyfikowania problemów z usługami LDAP, takimi jak zakłócenia w komunikacji mailowej RADIUS wyspecjalizowany monitor usług ze specyficznym protokołem przeznaczony do identyfikowania problemów z usługami RADIUS, takimi jak trudności w zdalnym dostępie do sieci korporacyjnej Monitory usług głosowych: Voice Sessions zaprojektowany, aby śledzić usługę połączenia głosowego dla połączeń przewodowych CS (Circuit-Switched) Mobile Call zaprojektowany aby monitorować sterowanie bezprzewodowymi połączeniami głosowymi CS (Circuit-Switched) Mobile SMS zaprojektowany, aby monitorować bezprzewodowe sterowanie usługą SMS (short message service) CS (Circuit-Switched) Mobility Management zaprojektowany, aby śledzić procedury związane z mobilnością Monitory ruchu sieciowego: Application Monitor użyteczny dla analizowania wydajności sieci, opartej na konkretnych aplikacjach i grupach aplikacji lub zachowań aplikacji w konkretnych lokalizacjach sieciowych Link Monitor wyświetla metryki przepustowości w odniesieniu do aplikacji, wykrytych aplikacji lub podstawowych parametrów. Ten monitor jest użyteczny dla analizy anomalii wpływających na wydajność sieci, takich jak nieoczekiwany lub niezidentyfikowany ruch aplikacji i stan łącza oparty na określonych wskaźnikach Monitorowanie sieci, aplikacji i użytkowników za pomocą jednolitej platformy Redukuje średni czas naprawy W całym data center oraz w całej sieci Możliwość współpracy między zespołami IT Wysoce skalowalna architektura 3

4 CASE STUDY Rozwiązanie ngenius pomaga poprawić wydajność usług biznesowych, dzięki monitorowaniu aplikacji PROBLEM Przedsiębiorstwo Fortune 500 potrzebuje wspomóc swoją grupę inżynierów sieciowych, po to, aby byli lepiej skomunikowani i lepiej współpracowali z Działem Operacyjnym i Architektury IT. Wszystko po to, aby lepiej radzić sobie z problemami związanymi z przestojami w sieci oraz polepszyć jakość usług biznesowych. WYZWANIE Tradycyjne techniki związane z rozwiązywaniem problemów w sieci, takie jak wysyłanie powiadomień urządzeń infrastruktury i interfejsów, zwykle po prostu wskazują podejrzaną lokalizację, jako źródło problemu, zamiast dostarczać dogłębnej analizy tego, w jaki sposób dany problem wpływał na wydajność krytycznych sieciowych aplikacji biznesowych. Wprowadzenie Średniej wielkości korporacja bankowa (BankCorp), oferująca pełny zakres usług, zatrudnia ponad 10,000 pracowników w około 500 lokalizacjach w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Dla Bancorp, podobnie jak dla wielu organizacji finansowych, sieć stanowi kluczowy element w komunikacji sald bankowych i przelewów klientów, zgód kredytowych i płatności, jak również kont oszczędnościowych i kredytów hipotecznych, pomiędzy geograficznie rozproszonymi siedzibami firmy, regionalnymi biurami, oddziałami banku i data center. W celu uzyskania natychmiastowego dostępu do danych klientów i do rachunków, pracownicy działu IT potrzebowali narzędzi, które dostarczają widoczność we wszystkie aplikacje sieciowe w przedsiębiorstwie. ROZWIĄZANIE Scentralizowane rozwiązywanie problemów w sieci, jakie zapewnia platforma ngenius ONE oraz strategicznie wdrożone sond ngenius Infinistream i ngenius Collectors for NetFlow, zapewniły widoczność dla łączy danych, sieci i warstw aplikacji, a to wszystko dla szybkiej identyfikacji i rozwiązywania problemów. REZULTATY Rozwiązania ngenius dostarczyło inżynierom sieciowym, pewnego rodzaju okno, dające wgląd w bankowe aplikacje biznesowe, dzięki temu stali się oni bardziej efektywni i wydajni w rozwiązywaniu problemów sieciowych i degradacji aplikacji, jak również zapewniło to zmniejszenie średniego czasu poświęconego na naprawę problemu. 4

5 Urządzenia ngenius InfiniStream Inteligentne przechwytywanie pakietów, analiza w czasie rzeczywistym, analizy historyczne sieci oraz zarządzanie wydajnością aplikacji. ngenius Packet Flow Switch ngenius Infiniti Stream 7900 Series Appliance ngenius InfiniStream jest dedykowanym urządzeniem o dużej wydajności głębokiej inspekcji pakietów, które umożliwia tworzenie analiz ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym oraz przechowuje natywne pakiety sieciowe po to, by wspierać szerokie możliwości śledzenia i analizowania informacji kryminalistycznych z perspektywy historycznej. ngenius InfiniStream zapewnia spójność funkcjonalną całej rodziny urządzeń, dzięki odpowiedniemu doborowi interfejsów do pokrycia całego środowiska dostarczania usług - od data center, przez rdzeń do krawędzi sieci i jej wydzielonych elementów. Urządzenia ngenius InfiniStream mogą być zaimplementowane, jako samodzielne rozwiązania sieciowe służące do przechwytywania pakietów oraz ich rejestrowania, by zapewnić ciągłość ich przechwytywania lub też mogą służyć, jako część strategii end-toend w zakresie zarządzania dostarczaniem usług zintegrowanych (Unified Service Delivery Management), dając możliwość szerokiego wglądu w sieć i wydajność aplikacji. Przedsiębiorstwa mogą wybierać spośród całej gamy urządzeń wspierających pogłębioną widoczność w sieci, zapewniając pokrycie dla całego systemu, od rdzenia do krawędzi sieci. Dodatkowo, dokładając kolejne urządzenia możemy zapewnić teoretycznie nieskończoną skalowalność, zapewniając różnorakie potrzeby związane z monitorowaniem sieci, nawet w największych instalacjach. Dodatkową korzyścią dla sektora enterprise jest to, że urządzenia InfiniStream zarządzane są centralnie redukując jednocześnie znacząco kompleksowość procesów związanych z zarządzaniem dużymi sieciami. Kluczowe funkcje ngenius Infinistream: Wysoka wydajność pakietów, analiza danych, głosu i wideo w czasie rzeczywistym Rozpoznawanie i analiza tysięcy aplikacji i protokołów Wieloprocesorowa i wielowątkowa architektura systemów wspierająca niezależne od siebie zbieranie danych oraz ich analizę dla ruchu sieciowego zawierającego dane, głos czy video Wsparcie wielowarstwowej architektury monitorowania sieci wraz z lokalną analizą ruchu oraz aplikacji, a także tworzenia kontekstowych metadanych Głęboka analiza i dekodowanie pakietów oraz tworzenie analiz historycznych w celu wsparcia APM, KMP i działalności związanej z CyberSecurity Wysoka wydajność pamięci od 1TB do 96TB umożliwiająca długotrwałe przechowywanie pakietów i metadanych w jednym urządzeniu Elastyczna gęstość upakowania interfejsów obsługująca do 8 portów na urządzeniach z obsługą standardu Gigabit i 10 Gigabit Ethernet Kompatybilność z ngenius Packet Flow Switch dla rozszerzenia możliwości zarządzania połączeniami w strukturze środowiska monitorowania 5

6 Przełączniki monitorujące Packet Flow Switch Przełączniki przepływu pakietów ngenius serii 1500 i 3900 odpowiadają wyzwaniu, jakim jest dostarczanie wyselekcjonowanych przepływów pakietów do wzrastającej liczby systemów monitorowania sieci włączając w to zintegrowaną platformę zarządzania wydajnością ngenius One jak również inne systemy monitorujące oraz systemy bezpieczeństwa. Przełącznik przepływu pakietów ngenius serii 1500 jest kompaktowym, ekonomicznym, o wysokiej wydajności przełącznikiem monitorowania sieci, eliminującym bariery dostępu do zróżnicowanych źródeł ruchu sieciowego używanych przez ngeniusone, zintegrowaną platformę zarządzania wydajnością lub przez inny system monitorowania. Zoptymalizowane dla instalacji wymagających niższej gęstości, przełączniki przepływu pakietów ngenius serii 1500 zapewniają wysoką wydajność i zarazem małe opóźnienia agregacji i dystrybucji ruchu sieciowego, zapewniając do 24 portów 1 GbE i 10 GbE w pojedynczej szafie. Seria ngenius 3900 to inteligentne, modularne, wysoko skalowalne przełączniki monitorowania sieci umożliwiające jednoczesną agregację przepływu pakietów, replikację, równoważenie obciążenia sieci oraz filtrowanie ruchu. Rozproszona architektura przełączania typu cutthrough umożliwia osiągnięcie odpowiedniej wydajności i wspiera przepustowość do 8.6 Tbps fullduplex (zagregowane 17.2 Tbps), aby móc zaspokoić potrzeby środowisk o najwyższym poziomie ruchu. Przełączniki przepływu pakietów ngenius 3900 wspierają do 576 portów 1/10 GbE lub 48 portów 40GbE w pojedynczej szafie z inteligentnymi funkcjami regulowania ruchu na każdym porcie. Wysoko skalowalne parametry umożliwiają architektom sieci konsolidację urządzeń monitorowania sieci poprzez zmniejszenie ilości urządzeń. Powoduje to redukcję niepożądanego efektu zatykania się sieci oraz niepotrzebne wykorzystywanie portów dla połączeń wewnętrznych, ułatwiając monitorowanie architektury jak również łatwiejsze zarządzanie. Kluczowe funkcje przełączników serii 1500 obejmują: Duże zagęszczenie portów w jednej szafie do 24 FlexPorts wspierających zarówno 10 jak i 1 GbE 240 Gbps konstrukcję z niskim opóźnieniem oraz ultra niskimi (650ns) opóźnieniami na połączeniach port-port Definiowana przez użytkownika agregacja i dystrybucja połączeń typu: many-to-any, any-to-many lub one-to-one Praca z prędkością transmisji w przewodzie oraz inteligentne filtrowanie pakietów w warstwach 2/3/4 Tagowanie portów w czasie rzeczywistym, filtrowanie/usuwanie/zastępowanie tagów VLAN Zdefiniowane przez użytkownika przycinanie pakietów w celu dalszego przesyłania konfigurowalnych i odpowiednich części pakietów Elastyczność konfiguracji portów każdy port może być skonfigurowany dla celów sieciowych (ingress) lub monitorowania (egress) Sieciowy interfejs użytkownika umożliwiający administrację, utrzymanie oraz zdalne zarządzanie 6

7 CASE STUDY Dzięki ngeniusone operator komórkowy z Północnej Afryki zwiększył przejrzystość w sieci i wdrożył sieć 3G. Kluczowe cechy produktów serii 3900: 1-,3- i 12 slotowe szafy rozdzielcze wykorzystujące wspólne moduły interfejsów Wspieranie do 576 portów 1/10GbE lub 48 portów 40GbE w jednej szafie Interfejsy FlexPort wspierające 1/10/40GbE w pojedynczym module Skalowalna wydajność przełączania do 17.2 Tbps zagregowanej przepustowości, zapewniająca elastyczną architekturę przygotowaną dla 100GbE Elastyczna konfiguracja portów umożliwiająca każdemu portowi skonfigurowanie zarówno do pracy w sieci dla połączeń przychodzących lub do pracy w funkcji narzędzia monitorowania ruchu wychodzącego Wysoko wytrzymała architektura z redundancją zarządzania, hitless failover, wymienna obudowa oraz moduły wymieniane na gorąco Wielkoskalowa, kompleksowa, obejmująca połączenia między szafami rozdzielczymi administracja i zaopatrzenie zapewniane przez software do zarządzania ngenius PFS Wyzwanie biznesowe Dostarczenie wiarygodnie istniejących danych usług, umożliwiając jednocześnie mobilne szerokopasmowe aplikacje 3G i zestawy telefoniczne następnej generacji Zarządzanie migracją sieci ATM-to-IP z jednoczesnym wspieraniem usług 3G Usprawnienie zarządzania siecią i widoczności w krytycznych połączeniach Gi, Gn i Gp Rozwiązania NetScout Rozwiązania ngenius wspierają zarówno infrastrukturę sieciową ATM jak i NGN IP oraz ruch z nimi związany Zapewniają szczegółowy wgląd w wydajność sieci i usług w niej działających bez względu na złożoność Zaawansowany monitoring ruchu zapewnia optymalne działanie oraz gwarancję dostarczenia ważnych usług abonenckich Wartość biznesowa Ulepsza doświadczenia klientów: zapewnia większą widoczność w sieci, szybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów oraz wyższy poziom zapewniania usług Zapewnia lepsze planowanie pojemności i optymalizacji zasobów: szczegółowe monitorowanie ruchu oraz raportowanie kluczowych parametrów sieci Zapewnia lepsze wykorzystanie kosztownych połączeń szkieletowych IPoDWDM Zwiększona wydajność operacyjna: Umożliwia poprawne działanie usług 3G działającym na hybrydowej sieci ATM / IP i upraszcza zarządzanie w czasie migracji do środowiska all-ip 7

8 NetScout Systems, Inc jest liderem na rynku rozwiązań Unified Service Delivery Management, czyli zarządzania zintegrowanymi usługami sieciowymi i koncentruje się na zapewnianiu jak najwyższej jakości usług dla najbardziej wymagających i rozbudowanych potrzeb użytkowników. Z ponad 28 letnim doświadczeniem we wprowadzaniu innowacji technologicznych, NetScout pozostaje liderem na rynku zarządzania wydajnością sieci i aplikacji sieciowych i wyznacza kierunki zmian, których doświadcza każde przedsiębiorstwo i dostawca usług optymalizujących wykorzystywanie zasobów we wszystkich nowoczesnych sieciach IP. NetScout wprowadzając innowacje technologiczne w ramach swojej oferty, zapewnia jednocześnie niezawodne narzędzia do efektywnego i skutecznego zarządzania dynamicznymi aplikacjami oraz warunkami świadczenia usług. Bakotech Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, rozpoczął działalność 4 lipca 2013 i jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości usług dystrybucji w Centralnej i Wschodniej Europie, w szczególności w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji, a także w krajach bałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą wyłącznie w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną siatkę partnerów. Bakotech Sp. z o.o. jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań NETSCOUT w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. NetScout Poland Dystrybutor BAKOTECH Sp. z o.o. ul. Kamienna 21, Kraków telefon: NetScout Systems Inc. 310 Littleton Road Westford, MA, 1886 United States Copyright Bakotech 2015

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Odpowiedź na pytania do dialogu technicznego nr 1/sisp-2/2014 Zadanie 1 sieć LAN w oddziałach Wymiana przełączników dostępowych w Urzędach Statystycznych Podstawowe wymagania: 48 portów o przepustowości

Bardziej szczegółowo

Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy

Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy Opracowanie biznesowe Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy Zwiększenie zadowolenia klientów i ograniczenie kosztów dzięki ujednoliceniu rozwiązania sieciowego Spis treści 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. LG-Ericsson jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

KATALOG BIZNESOWY. Produkty 2014/2015. Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory

KATALOG BIZNESOWY. Produkty 2014/2015. Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory KATALOG BIZNESOWY Produkty 2014/2015 Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory Przełączniki, sieci bezprzewodowe oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo stworzone przez NETGEAR są podstawą

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

LINIA PRODUKTÓW. Dynamiczna ochrona w sieci globalnej

LINIA PRODUKTÓW. Dynamiczna ochrona w sieci globalnej LINIA PRODUKTÓW Dynamiczna ochrona w sieci globalnej ...1 Bezpieczeństwo sieci podsumowanie... 2 Rozwiązania SuperMassive... 2 Rozwiązania klasy E... 4 Rozwiązania dla małych i średnich firm (SMB) oraz

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania którym możesz zaufać!

Rozwiązania którym możesz zaufać! O FER TA PRODUK TOWA Rozwiązania którym możesz zaufać! Pełna ochrona Firma SoniWALL posiada bogatą ofertę rozwiązań w zakresie zabezpieczeń sieci, zdalnego dostępu, poczty elektronicznej oraz archiwizacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Podstawowy schemat bezpiecznej sieci

Podstawowy schemat bezpiecznej sieci Podstawowy schemat bezpiecznej sieci Wdrożenie nowych aplikacji dla pracowników, partnerów i klientów umożliwia małym i średnim firmom zaoferowanie innowacyjnych usług, podniesienie produktywności, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania komunikacyjne dla biznesu

Rozwiązania komunikacyjne dla biznesu Rozwiązania komunikacyjne dla biznesu 19 Czego poszukują małe i średnie przedsiębiorstwa? PARAMETRY CENIONE W BIZNESIE Prostota Wydajność Konwergencja Kompatybilność Czy urządzenie będzie opłacalne i łatwe

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O rozwiązaniach IP Office

WSZYSTKO O rozwiązaniach IP Office WSZYSTKO O rozwiązaniach IP Office v9 Westcon Convergence jest dostawcą rozwiązań komunikacji zintegrowanej innym niż wszyscy. Dzięki współpracy z najlepszymi kontrahentami sprawnie reagujemy na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE...3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE...5 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. Ericsson-LG jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo