Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Dwie sztuki przełączników do obsługi rdzenia sieci ŁOW NFZ Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Urządzenie musi mieć budowę modularną. 2. Urządzenie musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie RACK 19, wysokość nie większą niŝ 12RU. 3. Urządzenie musi posiadać co najmniej 6 slotów na karty zarządzające oraz karty liniowe. 4. Urządzenie musi posiadać redundantne zasilacze o mocy nie mniejszej niŝ 4000 W kaŝdy, awaria wyłączenie jednego z nich nie powinna powodować przerwy w pracy urządzenia. 5. Urządzenie musi być wyposaŝone w kartę zarządzającą o wydajności co najmniej 32 Gbps i przepustowości minimum 15 mpps wyposaŝoną w minimum 2 porty 10 Gigabit Ethernet definiowane przez moduły XENPAK lub równowaŝne (wymagane dostarczenie dwóch modułów 10GBASE-SR). 6. Urządzenie musi zapewniać moŝliwość zdublowania karty zarządzającej w przypadku rozbudowy o drugą kartę przełączenie przy awarii nie moŝe przekroczyć 2s; awaria jednej karty zarządzającej nie moŝe powodować degradacji wydajności urządzenia. 7. Urządzenie musi posiadać minimum 512 MB pamięci DRAM oraz 256 MB pamięci Flash. 8. Oprócz portów wbudowanych w moduł zarządzający urządzenie musi być wyposaŝone w co najmniej: a. 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45. b. 8 portów Gigabit Ethernet definiowanych przez moduły GBIC (wymagane dostarczenie dwóch modułów 1000BASE-SX). 9. Urządzenie musi współpracować natywnie z systemem Cisco Security MARS (Monitoring, Analysis and ResponseSystem) wykorzystywanym w sieci Zamawiającego do monitorowania zdarzeń i ich korelacji oraz aktywne wsparcie dla wszelkich mechanizmów bezpieczeństwa. 10. Urządzenie musi współpracować natywnie z systemem Cisco Works LMS wykorzystywanym w sieci Zamawiającego. 11. W ramach funkcjonalności oprogramowania urządzenie musi zapewniać: a. Obsługę minimum 4096 VLAN-ów 802.1Q. b. Obsługę protokołu Spanning Tree zgodnie ze standardami 802.1D, 802.1w, 802.1s, c. MoŜliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją 802.3ad (LACP). d. Wykrywanie łączy jednokierunkowych (UDLD). e. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli moŝliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym. f. Obsługę routingu IP statycznego i dynamicznego (RIP, OSPF, BGP 4). g. Obsługę IPv6. h. Obsługę ruchu multicast (PIM, IGMPv3, IGMP snooping), i. Mechanizmy redundancji bramy (HSRP, VRRP lub równowaŝne, GLBP), j. Obsługę mechanizmów bezpieczeństwa w warstwach 2-7 (rozpoznawanie aplikacji na podstawie wzorców warstwy 7, 802.1x, DHCP snooping, dynamiczna inspekcja ARP, listy kontroli dostępu, kontrola ruchu broadcast, filtrowanie MAC per port / per VLAN, port security,) k. MoŜliwość zarządzania ruchem (QoS klasyfikacja ruchu na podstawie rozpoznawania aplikacji, adresów, portów, oznaczeń TOS, IP Precedence, DSCP itp., kolejkowanie z obsługą kolejki priorytetowej, statyczne i dynamiczne ograniczanie pasma, RSVP), l. Obsługę mechanizmów bezpieczeństwa w warstwach 2-7 (rozpoznawanie aplikacji na podstawie wzorców warstwy 7, 802.1x, DHCP snooping, dynamiczna inspekcja ARP, listy kontroli dostępu, kontrola ruchu broadcast, filtrowanie MAC per port / per VLAN, port security,) m. Sprzętową obsługę tuneli GRE n. MoŜliwość wysyłania statystyk ruchu zgodnie z netflow, J-Flow, S-Flow lub równowaŝnym. o. MoŜliwość lokalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu. 1

2 p. MoŜliwość zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN. q. zarządzanie przez Telnet, konsolę szeregową, SNMPv3, SSHv2, RMON, r. moŝliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA. s. moŝliwość zmiany konfiguracji w locie, bez konieczności restartu urządzenia (dotyczy dowolnych zmian konfiguracji), t. moŝliwość zapisu konfiguracji w pliku tekstowym i jej importu/eksportu za pomocą protokołu FTP lub TFTP, u. obsługa mechanizmów bezpieczeństwa w warstwach 2-7 (rozpoznawanie aplikacji na podstawie wzorców warstwy 7, 802.1x, DHCP snooping, dynamiczna inspekcja ARP, listy kontroli dostępu, kontrola ruchu broadcast, filtrowanie MAC per port / per VLAN, port security,) v. moŝliwość wysyłania statystyk ruchu zgodnie z netflow, J-Flow, S-Flow lub równowaŝnym w przypadku utraty połączenia z serwerem zbierającym statystyki wymagane jest lokalne cache owanie min wpisów, 12. Urządzenie musi być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją. Zgłoszenia awarii muszą być przyjmowane między godziną 8-16, od poniedziałku do piątku, wymiana sprzętu realizowana musi być następnego dnia roboczego po zdiagnozowaniu awarii. 1.2 Dwie sztuki przełączników warstwy serwerowej Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 oraz 2 gniazda typu X2 pozwalające na instalację wkładek z portami 10 Gigabit Ethernet: 10GBASE-CX4, 10GBASE-ER, 10GBASE-SR, 10GBASE-LX4, 10GBASE-LR (wymagane dostarczenie dwóch modułów 10GBASE-SR). 2. Przełącznik musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie RACK 19, wysokość nie większą niŝ 1RU. 3. Przełącznik musi posiadać co najmniej 256 MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci Flash. 4. Przełącznik musi posiadać matrycę przełączającą o szybkości min. 136 Gbps (wszystkie porty muszą mieć moŝliwość pracy z pełną szybkością wirespeed) i wydajnością przełączania na poziomie min. 102 mpps (L 2/3/4, realizowane sprzętowo). 5. Przełącznik musi zapewniać obsługę adresów MAC, tras w tablicy routingu oraz 2048 sieci VLAN. 6. Przełącznik musi posiadać redundantny wewnętrzny zasilacz. 7. Przełącznik musi być wyposaŝony w moduł wentylatorów wymienianych na gorąco (hot-plug). 8. Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej, trzeciej i czwartej. 9. Przełącznik musi w standardowej wersji oprogramowania umoŝliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2 oraz routing statyczny. 10. Przełącznik musi posiadać moŝliwość rozszerzenia funkcjonalności routingu o obsługę protokołów OSPF,BGPv4, IS-IS poprzez wymianę oprogramowania. 11. Przełącznik musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping. 12. Przełącznik musi posiadać moŝliwość rozszerzenia funkcjonalności IP Multicast o obsługę protokołów PIM Sparse oraz PIM Dense poprzez wymianę oprogramowania. 13. Przełącznik musi zapewniać obsługę mechanizmów redundancji bramy (VRRP, HSRP lub równowaŝne). 14. Przełącznik musi zapewniać wykrywanie łączy jednokierunkowych (UDLD). 15. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree. b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree. c. MoŜliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). 16. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 2

3 a. Klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP. b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek. c. MoŜliwość obsługi jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). d. MoŜliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. 17. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. b. Autoryzacja uŝytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP. c. MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2. d. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli moŝliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym. 18. Przełącznik musi współpracować natywnie z systemem Cisco Security MARS (Monitoring, Analysis and ResponseSystem) wykorzystywanym w sieci Zamawiającego do monitorowania zdarzeń i ich korelacji. 19. Urządzenie musi współpracować natywnie z systemem Cisco Works LMS wykorzystywanym w sieci Zamawiającego. 20. Przełącznik powinien umoŝliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu. 21. Przełącznik powinien umoŝliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN. 22. Przełącznik powinien mieć moŝliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP. 23. Przełącznik powinien posiadać moŝliwość połączenia z innymi przełącznikami tego samego typu w klaster zapewniający moŝliwość zarządzania za pomocą pojedynczego adresu IP. 24. Urządzenie powinno umoŝliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę). 25. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być moŝliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 26. Urządzenie musi być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją. Zgłoszenia awarii muszą być przyjmowane między godzinami 8-16, od poniedziałku do piątku, wymiana sprzętu realizowana musi być następnego dnia roboczego po zdiagnozowaniu awarii. 1.3 Sześć sztuk przełączników warstwy przyłączeniowej Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 portów Fast Ethernet 10/100 Base-T oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH. 2. Przełącznik musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie RACK 19, wysokość nie większą niŝ 1RU. 3. Przełącznik musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 16 MB pamięci Flash. 4. Dostępne w przełączniku gniazda SFP powinny umoŝliwiać instalację modułów dla zwielokrotnionej transmisji optycznej CDWM. 5. Przełącznik musi posiadać wydajność przełączania przynajmniej 13 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. 6. Przełącznik musi zapewniać obsługę 12,000 adresów MAC, 11,000 tras w tablicy routingu oraz 1024 sieci VLAN. 3

4 7. Przełącznik musi zapewniać zasilanie Power over Ethernet na portach 10/100Base T, zgodnie ze standardem IEEE 802.3af. 8. Przełącznik musi współpracować z modułem redundantnego zewnętrznego zasilacza. 9. Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej, 10. Przełącznik musi w standardowej wersji oprogramowania umoŝliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2 oraz routing statyczny. 11. Przełącznik musi posiadać moŝliwość rozszerzenia funkcjonalności routingu o obsługę protokołów OSPF i BGPv4, poprzez wymianę oprogramowania. 12. Przełącznik musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping. 13. Przełącznik musi posiadać moŝliwość rozszerzenia funkcjonalności IP Multicast o obsługę protokołów PIM Sparse oraz PIM Dense, poprzez wymianę oprogramowania. 14. Przełącznik musi posiadać moŝliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay. 15. Przełącznik musi zapewniać wykrywanie łączy jednokierunkowych (UDLD). 16. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree. b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree. c. MoŜliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). 17. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP. b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek. c. MoŜliwość obsługi jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). d. MoŜliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. e. MoŜliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Dla portu FastEthernet 10/100 wymagana moŝliwość skonfigurowania co najmniej 64 róŝnych ograniczeń, kaŝde odpowiednio dla róŝnej klasy obsługi ruchu 18. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. b. Autoryzacja uŝytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP. c. MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2. d. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli moŝliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym. 19. Przełącznik musi współpracować natywnie z systemem Cisco Security MARS (Monitoring, Analysis and ResponseSystem) wykorzystywanym w sieci Zamawiającego do monitorowania zdarzeń i ich korelacji. 20. Urządzenie musi współpracować natywnie z systemem Cisco Works LMS wykorzystywanym w sieci Zamawiającego. 21. Przełącznik powinien umoŝliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu. 22. Przełącznik powinien umoŝliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN. 23. Przełącznik powinien mieć moŝliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP. 24. Przełącznik powinien posiadać moŝliwość połączenia z innymi przełącznikami tego samego typu w klaster zapewniający moŝliwość zarządzania za pomocą pojedynczego adresu IP 25. Urządzenie powinno umoŝliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę). 4

5 26. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być moŝliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 27. Urządzenie powinno posiadać wbudowany zasilacz umoŝliwiający zasilanie prądem przemiennym 230 V. 28. Urządzenie powinno mieć moŝliwość podłączenia redundantnego zewnętrznego zasilania 29. Urządzenie musi być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją. Zgłoszenia awarii muszą być przyjmowane między godzinami 8-16, od poniedziałku do piątku, wymiana sprzętu realizowana musi być następnego dnia roboczego po zdiagnozowaniu awarii. Razem z przełącznikami naleŝy dostarczyć: a. cztery moduły 1000BASE-T. b. dwa moduły 1000BASE-SX. c. okablowanie o długości 50 cm, niezbędne do połączenia 4 przełączników w jeden stos oraz 2 przełączników w drugi stos. 2.1 Dwie sztuki routerów modularnych w konfiguracji 1 Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: Architektura 1. Powinno być urządzeniem modularnym posiadającym moŝliwość instalacji co najmniej: a. 2 modułów sieciowych z interfejsami lub modułów Voice over IP. b. 4 kart sieciowych z interfejsami lub kart Voice over IP. c. 2 modułów funkcyjnych. d. 4 modułów z układami DSP. lub 12 modułów ogólnego przeznaczenia. 2. Powinno posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkowanie pozostałych portów. 3. Powinno być wyposaŝone w co najmniej dwa interfejsy GigabitEthernet 10/100/1000 RJ-45, w tym jeden typu combo z moŝliwością obsadzenia portu światłowodowego definiowanego przez GBIC lub SFP. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzenia z portem definiowanym przez moduł SFP lub GBIC niezaleŝnym od interfejsów RJ Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł sieciowy powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. Z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 4 porty na moduł. b. Ze zintegrowanymi modemami V.90 o gęstości co najmniej 8 portów na moduł. c. Z interfejsami ISDN BRI (styk S/T) o gęstości co najmniej 8 portów na moduł. d. Z interfejsami ISDN PRI. e. Z przełącznikiem Ethernet o gęstości co najmniej 16 portów na moduł. f. Z interfejsem HSSI. g. Z interfejsem ATM OC3 h. Z interfejsem ATM E3. i. Content engine o pojemności co najmniej 80 GB. j. Intrusion Detection System. k. Analizatora sieciowego. l. Poczty głosowej. 5

6 5. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartę sieciową powinny mieć moŝliwość obsadzenia kartami: a. Z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 2 porty na moduł. b. Ze zintegrowanym modemem V.90 o gęstości co najmniej 2 porty na moduł. c. Ze zintegrowanym modemem ADSL. d. Ze zintegrowanym modemem SHDSL. e. Z interfejsem ISDN BRI (styk S/T). f. Z przełącznikiem Ethernet o gęstości co najmniej 4 portów na moduł. 6. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł funkcyjny powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. Sprzętowego modułu wsparcia szyfracji. b. ATM IMA. c. Poczty głosowej. 7. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. O gęstości nie mniejszej niŝ 8 kanałów. b. Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do róŝnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, transcoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. 8. Powinno być wyposaŝone w zintegrowany wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES Powinno być wyposaŝone w dodatkowy wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 instalowany w slocie dla modułów funkcyjnych lub w slocie uniwersalnym (dla rozwiązania z co najmniej 7 slotami na moduły). 10. Powinno posiadać minimum dwa porty dedykowane do zarządzania: port konsoli, port asynchroniczny dla podłączenia modemu. 11. Powinno posiadać minimum 2 porty USB. 12. Powinno posiadać co najmniej 64 MB pamięci FLASH i moŝliwość jej rozbudowy do minimum 256 MB. 13. Powinno posiadać co najmniej 256 MB pamięci DRAM i moŝliwość jej rozbudowy do minimum 1024 MB. Zasilanie 1. Urządzenie powinno posiadać wbudowany zasilacz umoŝliwiający zasilanie prądem przemiennym 230 V. 2. Urządzenie powinno mieć moŝliwość podłączenia redundantnego zewnętrznego zasilania 3. Urządzenie powinno umoŝliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia bez stosowania dodatkowych zewnętrznych urządzeń (zasilacz, panele, etc.). Oprogramowanie funkcjonalność: 1. Powinno mieć moŝliwość routingu pakietów zgodnie z protokołami RIP, OSPF, BGP4, PIM. 2. Powinno wspierać Policy Based Routing. 3. Powinno wspierać protokoły HSRP lub VRRP. 4. Powinno mieć oprogramowanie z funkcjami bezpieczeństwa: a. Szyfrowanie połączeń 3DES oraz AES. b. Sondy IPS wymagane jest wsparcie dla minimum 700 sygnatur ataków. c. Firewall (w trybie routed oraz transparent). d. Ochrona samego urządzenia (Control-Plane) przed atakami DDoS i naduŝyciami. Funkcje opisane w tym punkcie powinny działać jednocześnie. 5. Powinno mieć moŝliwość uruchomienia oprogramowania współpracującego z dostępnymi systemami kontroli kondycji bezpieczeństwa hostów. Np. Network Access Protection, Network Admission Control, etc. 6. Powinno posiadać wsparcie dla protokołu IGMPv3. 7. Powinno obsługiwać funkcjonalność Network Address Translation. 8. Powinno mieć moŝliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją procesowania telefonii IP (funkcja serwera zestawiającego połączenia). 9. Powinno mieć moŝliwość obsługi połączeń VoIP. 6

7 10. Powinno obsługiwać tzw. routing między sieciami VLAN w oparciu o 802.1Q. 11. Wydajność proponowanego urządzenia nie moŝe być mniejsza niŝ 350 kpps. Zarządzanie i konfiguracja 1. Powinno być zarządzane przez SNMP. 2. Powinno posiadać moŝliwość eksportu informacji przez NetFlow lub odpowiednik. 3. Powinno posiadać moŝliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji za pośrednictwem protokołu RADIUS i TACACS+. 4. Powinno być konfigurowalne przez CLI oraz interfejs graficzny (oczekiwane są narzędzia dodatkowe w postaci kreatorów połączeń, etc.). 5. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być moŝliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych (ilość ograniczona tylko pojemnością pamięci). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 6. Router musi współpracować natywnie z systemem Cisco Security MARS (Monitoring, Analysis and ResponseSystem) wykorzystywanym w sieci Zamawiającego do monitorowania zdarzeń i ich korelacji. 7. Router musi współpracować natywnie z systemem Cisco Works LMS wykorzystywanym w sieci Zamawiającego. Obudowa 1. Powinna być wykonana z metalu. Ze względu na róŝne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie plastikowej. 2. Powinna mieć moŝliwość montaŝu w szafie RACK 19. Gwarancja Urządzenie musi być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją. Zgłoszenia awarii muszą być przyjmowane między godzinami 8-16, od poniedziałku do piątku, wymiana sprzętu realizowana musi być następnego dnia roboczego po zdiagnozowaniu awarii. 2.2 Jedna sztuka routera modularnego w konfiguracji 2 Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: Architektura 1. Powinno być urządzeniem modularnym posiadającym moŝliwość instalacji co najmniej: a. 1 modułu sieciowego z interfejsami lub modułu Voice over IP. b. 4 kart sieciowych z interfejsami lub kart Voice over IP. c. 2 modułów funkcyjnych. d. 2 modułów z układami DSP. lub 7 modułów ogólnego przeznaczenia. 2. Powinno posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkowanie pozostałych portów. 3. Powinno być wyposaŝone w co najmniej dwa interfejsy FastEthernet 10/100 RJ Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł sieciowy powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. Z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 4 porty na moduł. b. Ze zintegrowanymi modemami V.90 o gęstości co najmniej 8 portów na moduł. c. Z interfejsami ISDN BRI (styk S/T) o gęstości co najmniej 8 portów na moduł. 7

8 d. Z przełącznikiem Ethernet o gęstości co najmniej 16 portów na moduł. e. Z interfejsem HSSI. f. Z interfejsem ATM E3. g. Content engine o pojemności co najmniej 40 GB. h. Intrusion Detection System. i. Analizatora sieciowego. j. Poczty głosowej. 5. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartę sieciową powinny mieć moŝliwość obsadzenia kartami: a. Z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 2 porty na moduł. b. Ze zintegrowanym modemem V.90 o gęstości co najmniej 2 porty na moduł. c. Ze zintegrowanym modemem ADSL. d. Ze zintegrowanym modemem SHDSL. e. Z interfejsem ISDN BRI (styk S/T). f. Z przełącznikiem Ethernet o gęstości co najmniej 4 portów na moduł. 6. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł funkcyjny powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. Sprzętowego modułu wsparcia szyfracji. b. ATM IMA. c. Poczty głosowej. 7. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. O gęstości nie mniejszej niŝ 8 kanałów. b. Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do róŝnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, transcoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. 8. Powinno być wyposaŝone w zintegrowany wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES Powinno być wyposaŝone w dodatkowy wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 instalowany w slocie dla modułów funkcyjnych lub w slocie uniwersalnym (dla rozwiązania z co najmniej 7 slotami na moduły). 10. Powinno posiadać minimum dwa porty dedykowane do zarządzania: port konsoli, port asynchroniczny dla podłączenia modemu. 11. Powinno posiadać minimum 2 porty USB. 12. Powinno posiadać co najmniej 64 MB pamięci FLASH i moŝliwość jej rozbudowy do minimum 256 MB. 13. Powinno posiadać co najmniej 256 MB pamięci DRAM i moŝliwość jej rozbudowy do minimum 768 MB. Zasilanie 1. Urządzenie powinno posiadać wbudowany zasilacz umoŝliwiający zasilanie prądem przemiennym 230 V. 2. Urządzenie powinno mieć moŝliwość podłączenia redundantnego zewnętrznego zasilania 3. Urządzenie powinno umoŝliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia bez stosowania dodatkowych zewnętrznych urządzeń (zasilacz, panele, etc.). 4. Urządzenie powinno mieć moŝliwość podłączenia zewnętrznego zasilacza redundantnego. Oprogramowanie funkcjonalność: 1. Powinno mieć moŝliwość routingu pakietów zgodnie z protokołami RIP, OSPF, BGP4, PIM. 2. Powinno wspierać Policy Based Routing. 3. Powinno wspierać protokoły HSRP lub VRRP. 4. Powinno mieć oprogramowanie z funkcjami bezpieczeństwa: a. Szyfrowanie połączeń 3DES oraz AES. b. Sondy IPS wymagane jest wsparcie dla minimum 700 sygnatur ataków. c. Firewall (w trybie routed oraz transparent). d. Ochrona samego urządzenia (Control-Plane) przed atakami DDoS i naduŝyciami. Funkcje opisane w tym punkcie powinny działać jednocześnie. 8

9 5. Powinno mieć moŝliwość uruchomienia oprogramowania współpracującego z dostępnymi systemami kontroli kondycji bezpieczeństwa hostów. Np. Network Access Protection, Network Admission Control, etc. 6. Powinno posiadać wsparcie dla protokołu IGMPv3. 7. Powinno obsługiwać funkcjonalność Network Address Translation. 8. Powinno mieć moŝliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją procesowania telefonii IP (funkcja serwera zestawiającego połączenia). 9. Powinno mieć moŝliwość obsługi połączeń VoIP. 10. Powinno obsługiwać tzw. routing między sieciami VLAN w oparciu o 802.1Q. 11. Wydajność proponowanego urządzenia nie moŝe być mniejsza niŝ 120 kpps. Zarządzanie i konfiguracja 1. Powinno być zarządzane przez SNMP. 2. Powinno posiadać moŝliwość eksportu informacji przez NetFlow lub odpowiednik. 3. Powinno posiadać moŝliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji za pośrednictwem protokołu RADIUS i TACACS+. 4. Powinno być konfigurowalne przez CLI oraz interfejs graficzny (oczekiwane są narzędzia dodatkowe w postaci kreatorów połączeń, etc.). 5. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być moŝliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych (ilość ograniczona tylko pojemnością pamięci). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 6. Router musi współpracować z systemem Cisco Security MARS (Monitoring, Analysis and ResponseSystem) wykorzystywanym w sieci Zamawiającego do monitorowania zdarzeń i ich korelacji. 7. Urządzenie musi współpracować natywnie z systemem Cisco Works LMS wykorzystywanym w sieci Zamawiającego. Obudowa 1. Powinna być wykonana z metalu. Ze względu na róŝne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie plastikowej. 2. Powinna mieć moŝliwość montaŝu w szafie RACK 19. Gwarancja Urządzenie musi być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją. Zgłoszenia awarii muszą być przyjmowane między godzinami 8-16, od poniedziałku do piątku, wymiana sprzętu realizowana musi być następnego dnia roboczego po zdiagnozowaniu awarii. 2.3 Trzy sztuki routerów modularnych w konfiguracji 3 Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: Architektura 1. Powinno być urządzeniem modularnym posiadającym moŝliwość instalacji co najmniej: a. 2 kart sieciowych z interfejsami lub kart Voice over IP. b. 1 modułu funkcyjnego. lub 3 modułów ogólnego przeznaczenia. 2. Powinno posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a 9

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: SR 271.7.13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa zestawów ćwiczeniowych (urządzeń komputerowych sieciowych) wraz ze wsparciem dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Sieciowy A. 2. Przełącznik powinien zostać dostarczony z 2 modułami SFP typu 1000BaseSX

Przełącznik Sieciowy A. 2. Przełącznik powinien zostać dostarczony z 2 modułami SFP typu 1000BaseSX Przełącznik Sieciowy A Załącznik nr 2 A 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000Base-T z PoE. oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych Załącznik nr 1 do PFU Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych A. - Radiolinia typ A B. - Radiolinia typ B C. - Radiolinia typ C (dosył sygnału do pierścienia radiolinia opcjonalna) D.

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA URZĄDZEŃ DO SERWEROWNI KOD CPV: 30200000-1 1. System zabezpieczeń sieciowych (Firewall) UTM - 1 szt. 1 Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prez.BG.2317-10/12 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.2317-10/12

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I Nr postępowania: Załącznik nr 7 do SIWZ RAP.272.32.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I KOMPUTERY STACJONARNE UWAGA: Komputery muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Opis szczegółowy poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Opis szczegółowy poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis szczegółowy poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Moduł Cisco NME-WAE-502-K9 do routera Cisco 2811 lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Przedmiot zamówienia objęty niniejszym załącznikiem winien zostać objęty minimum 2 letnią gwarancją i minimum 2 letnią rękojmią

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie cyfrowych urządzeń węzłowych do rozbudowy miejskiej

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-408-4330/2014 Poznań, 14 listopad 2014 r.

VI/KA/292-408-4330/2014 Poznań, 14 listopad 2014 r. VI/KA/292-408-4330/2014 Poznań, 14 listopad 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/090/14 na: Sieć komputerowa

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 60, fax 041 346 05 66 Nr projektu Data Faza Egz. Nr 1 marzec 2009 projekt wykonawczy 1 PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ CZĘŚĆ B URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo