Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Dwie sztuki przełączników do obsługi rdzenia sieci ŁOW NFZ Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Urządzenie musi mieć budowę modularną. 2. Urządzenie musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie RACK 19, wysokość nie większą niŝ 12RU. 3. Urządzenie musi posiadać co najmniej 6 slotów na karty zarządzające oraz karty liniowe. 4. Urządzenie musi posiadać redundantne zasilacze o mocy nie mniejszej niŝ 4000 W kaŝdy, awaria wyłączenie jednego z nich nie powinna powodować przerwy w pracy urządzenia. 5. Urządzenie musi być wyposaŝone w kartę zarządzającą o wydajności co najmniej 32 Gbps i przepustowości minimum 15 mpps wyposaŝoną w minimum 2 porty 10 Gigabit Ethernet definiowane przez moduły XENPAK lub równowaŝne (wymagane dostarczenie dwóch modułów 10GBASE-SR). 6. Urządzenie musi zapewniać moŝliwość zdublowania karty zarządzającej w przypadku rozbudowy o drugą kartę przełączenie przy awarii nie moŝe przekroczyć 2s; awaria jednej karty zarządzającej nie moŝe powodować degradacji wydajności urządzenia. 7. Urządzenie musi posiadać minimum 512 MB pamięci DRAM oraz 256 MB pamięci Flash. 8. Oprócz portów wbudowanych w moduł zarządzający urządzenie musi być wyposaŝone w co najmniej: a. 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45. b. 8 portów Gigabit Ethernet definiowanych przez moduły GBIC (wymagane dostarczenie dwóch modułów 1000BASE-SX). 9. Urządzenie musi współpracować natywnie z systemem Cisco Security MARS (Monitoring, Analysis and ResponseSystem) wykorzystywanym w sieci Zamawiającego do monitorowania zdarzeń i ich korelacji oraz aktywne wsparcie dla wszelkich mechanizmów bezpieczeństwa. 10. Urządzenie musi współpracować natywnie z systemem Cisco Works LMS wykorzystywanym w sieci Zamawiającego. 11. W ramach funkcjonalności oprogramowania urządzenie musi zapewniać: a. Obsługę minimum 4096 VLAN-ów 802.1Q. b. Obsługę protokołu Spanning Tree zgodnie ze standardami 802.1D, 802.1w, 802.1s, c. MoŜliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją 802.3ad (LACP). d. Wykrywanie łączy jednokierunkowych (UDLD). e. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli moŝliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym. f. Obsługę routingu IP statycznego i dynamicznego (RIP, OSPF, BGP 4). g. Obsługę IPv6. h. Obsługę ruchu multicast (PIM, IGMPv3, IGMP snooping), i. Mechanizmy redundancji bramy (HSRP, VRRP lub równowaŝne, GLBP), j. Obsługę mechanizmów bezpieczeństwa w warstwach 2-7 (rozpoznawanie aplikacji na podstawie wzorców warstwy 7, 802.1x, DHCP snooping, dynamiczna inspekcja ARP, listy kontroli dostępu, kontrola ruchu broadcast, filtrowanie MAC per port / per VLAN, port security,) k. MoŜliwość zarządzania ruchem (QoS klasyfikacja ruchu na podstawie rozpoznawania aplikacji, adresów, portów, oznaczeń TOS, IP Precedence, DSCP itp., kolejkowanie z obsługą kolejki priorytetowej, statyczne i dynamiczne ograniczanie pasma, RSVP), l. Obsługę mechanizmów bezpieczeństwa w warstwach 2-7 (rozpoznawanie aplikacji na podstawie wzorców warstwy 7, 802.1x, DHCP snooping, dynamiczna inspekcja ARP, listy kontroli dostępu, kontrola ruchu broadcast, filtrowanie MAC per port / per VLAN, port security,) m. Sprzętową obsługę tuneli GRE n. MoŜliwość wysyłania statystyk ruchu zgodnie z netflow, J-Flow, S-Flow lub równowaŝnym. o. MoŜliwość lokalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu. 1

2 p. MoŜliwość zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN. q. zarządzanie przez Telnet, konsolę szeregową, SNMPv3, SSHv2, RMON, r. moŝliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA. s. moŝliwość zmiany konfiguracji w locie, bez konieczności restartu urządzenia (dotyczy dowolnych zmian konfiguracji), t. moŝliwość zapisu konfiguracji w pliku tekstowym i jej importu/eksportu za pomocą protokołu FTP lub TFTP, u. obsługa mechanizmów bezpieczeństwa w warstwach 2-7 (rozpoznawanie aplikacji na podstawie wzorców warstwy 7, 802.1x, DHCP snooping, dynamiczna inspekcja ARP, listy kontroli dostępu, kontrola ruchu broadcast, filtrowanie MAC per port / per VLAN, port security,) v. moŝliwość wysyłania statystyk ruchu zgodnie z netflow, J-Flow, S-Flow lub równowaŝnym w przypadku utraty połączenia z serwerem zbierającym statystyki wymagane jest lokalne cache owanie min wpisów, 12. Urządzenie musi być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją. Zgłoszenia awarii muszą być przyjmowane między godziną 8-16, od poniedziałku do piątku, wymiana sprzętu realizowana musi być następnego dnia roboczego po zdiagnozowaniu awarii. 1.2 Dwie sztuki przełączników warstwy serwerowej Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 oraz 2 gniazda typu X2 pozwalające na instalację wkładek z portami 10 Gigabit Ethernet: 10GBASE-CX4, 10GBASE-ER, 10GBASE-SR, 10GBASE-LX4, 10GBASE-LR (wymagane dostarczenie dwóch modułów 10GBASE-SR). 2. Przełącznik musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie RACK 19, wysokość nie większą niŝ 1RU. 3. Przełącznik musi posiadać co najmniej 256 MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci Flash. 4. Przełącznik musi posiadać matrycę przełączającą o szybkości min. 136 Gbps (wszystkie porty muszą mieć moŝliwość pracy z pełną szybkością wirespeed) i wydajnością przełączania na poziomie min. 102 mpps (L 2/3/4, realizowane sprzętowo). 5. Przełącznik musi zapewniać obsługę adresów MAC, tras w tablicy routingu oraz 2048 sieci VLAN. 6. Przełącznik musi posiadać redundantny wewnętrzny zasilacz. 7. Przełącznik musi być wyposaŝony w moduł wentylatorów wymienianych na gorąco (hot-plug). 8. Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej, trzeciej i czwartej. 9. Przełącznik musi w standardowej wersji oprogramowania umoŝliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2 oraz routing statyczny. 10. Przełącznik musi posiadać moŝliwość rozszerzenia funkcjonalności routingu o obsługę protokołów OSPF,BGPv4, IS-IS poprzez wymianę oprogramowania. 11. Przełącznik musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping. 12. Przełącznik musi posiadać moŝliwość rozszerzenia funkcjonalności IP Multicast o obsługę protokołów PIM Sparse oraz PIM Dense poprzez wymianę oprogramowania. 13. Przełącznik musi zapewniać obsługę mechanizmów redundancji bramy (VRRP, HSRP lub równowaŝne). 14. Przełącznik musi zapewniać wykrywanie łączy jednokierunkowych (UDLD). 15. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree. b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree. c. MoŜliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). 16. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 2

3 a. Klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP. b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek. c. MoŜliwość obsługi jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). d. MoŜliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. 17. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. b. Autoryzacja uŝytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP. c. MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2. d. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli moŝliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym. 18. Przełącznik musi współpracować natywnie z systemem Cisco Security MARS (Monitoring, Analysis and ResponseSystem) wykorzystywanym w sieci Zamawiającego do monitorowania zdarzeń i ich korelacji. 19. Urządzenie musi współpracować natywnie z systemem Cisco Works LMS wykorzystywanym w sieci Zamawiającego. 20. Przełącznik powinien umoŝliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu. 21. Przełącznik powinien umoŝliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN. 22. Przełącznik powinien mieć moŝliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP. 23. Przełącznik powinien posiadać moŝliwość połączenia z innymi przełącznikami tego samego typu w klaster zapewniający moŝliwość zarządzania za pomocą pojedynczego adresu IP. 24. Urządzenie powinno umoŝliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę). 25. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być moŝliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 26. Urządzenie musi być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją. Zgłoszenia awarii muszą być przyjmowane między godzinami 8-16, od poniedziałku do piątku, wymiana sprzętu realizowana musi być następnego dnia roboczego po zdiagnozowaniu awarii. 1.3 Sześć sztuk przełączników warstwy przyłączeniowej Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 portów Fast Ethernet 10/100 Base-T oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH. 2. Przełącznik musi mieć moŝliwość montaŝu w szafie RACK 19, wysokość nie większą niŝ 1RU. 3. Przełącznik musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 16 MB pamięci Flash. 4. Dostępne w przełączniku gniazda SFP powinny umoŝliwiać instalację modułów dla zwielokrotnionej transmisji optycznej CDWM. 5. Przełącznik musi posiadać wydajność przełączania przynajmniej 13 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. 6. Przełącznik musi zapewniać obsługę 12,000 adresów MAC, 11,000 tras w tablicy routingu oraz 1024 sieci VLAN. 3

4 7. Przełącznik musi zapewniać zasilanie Power over Ethernet na portach 10/100Base T, zgodnie ze standardem IEEE 802.3af. 8. Przełącznik musi współpracować z modułem redundantnego zewnętrznego zasilacza. 9. Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej, 10. Przełącznik musi w standardowej wersji oprogramowania umoŝliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2 oraz routing statyczny. 11. Przełącznik musi posiadać moŝliwość rozszerzenia funkcjonalności routingu o obsługę protokołów OSPF i BGPv4, poprzez wymianę oprogramowania. 12. Przełącznik musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping. 13. Przełącznik musi posiadać moŝliwość rozszerzenia funkcjonalności IP Multicast o obsługę protokołów PIM Sparse oraz PIM Dense, poprzez wymianę oprogramowania. 14. Przełącznik musi posiadać moŝliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay. 15. Przełącznik musi zapewniać wykrywanie łączy jednokierunkowych (UDLD). 16. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree. b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree. c. MoŜliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP). 17. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP. b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek. c. MoŜliwość obsługi jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). d. MoŜliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. e. MoŜliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Dla portu FastEthernet 10/100 wymagana moŝliwość skonfigurowania co najmniej 64 róŝnych ograniczeń, kaŝde odpowiednio dla róŝnej klasy obsługi ruchu 18. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. b. Autoryzacja uŝytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP. c. MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2. d. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli moŝliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym. 19. Przełącznik musi współpracować natywnie z systemem Cisco Security MARS (Monitoring, Analysis and ResponseSystem) wykorzystywanym w sieci Zamawiającego do monitorowania zdarzeń i ich korelacji. 20. Urządzenie musi współpracować natywnie z systemem Cisco Works LMS wykorzystywanym w sieci Zamawiającego. 21. Przełącznik powinien umoŝliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu. 22. Przełącznik powinien umoŝliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN. 23. Przełącznik powinien mieć moŝliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP. 24. Przełącznik powinien posiadać moŝliwość połączenia z innymi przełącznikami tego samego typu w klaster zapewniający moŝliwość zarządzania za pomocą pojedynczego adresu IP 25. Urządzenie powinno umoŝliwiać zarządzania poprzez interfejs CLI (konsolę). 4

5 26. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być moŝliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 27. Urządzenie powinno posiadać wbudowany zasilacz umoŝliwiający zasilanie prądem przemiennym 230 V. 28. Urządzenie powinno mieć moŝliwość podłączenia redundantnego zewnętrznego zasilania 29. Urządzenie musi być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją. Zgłoszenia awarii muszą być przyjmowane między godzinami 8-16, od poniedziałku do piątku, wymiana sprzętu realizowana musi być następnego dnia roboczego po zdiagnozowaniu awarii. Razem z przełącznikami naleŝy dostarczyć: a. cztery moduły 1000BASE-T. b. dwa moduły 1000BASE-SX. c. okablowanie o długości 50 cm, niezbędne do połączenia 4 przełączników w jeden stos oraz 2 przełączników w drugi stos. 2.1 Dwie sztuki routerów modularnych w konfiguracji 1 Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: Architektura 1. Powinno być urządzeniem modularnym posiadającym moŝliwość instalacji co najmniej: a. 2 modułów sieciowych z interfejsami lub modułów Voice over IP. b. 4 kart sieciowych z interfejsami lub kart Voice over IP. c. 2 modułów funkcyjnych. d. 4 modułów z układami DSP. lub 12 modułów ogólnego przeznaczenia. 2. Powinno posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkowanie pozostałych portów. 3. Powinno być wyposaŝone w co najmniej dwa interfejsy GigabitEthernet 10/100/1000 RJ-45, w tym jeden typu combo z moŝliwością obsadzenia portu światłowodowego definiowanego przez GBIC lub SFP. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzenia z portem definiowanym przez moduł SFP lub GBIC niezaleŝnym od interfejsów RJ Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł sieciowy powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. Z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 4 porty na moduł. b. Ze zintegrowanymi modemami V.90 o gęstości co najmniej 8 portów na moduł. c. Z interfejsami ISDN BRI (styk S/T) o gęstości co najmniej 8 portów na moduł. d. Z interfejsami ISDN PRI. e. Z przełącznikiem Ethernet o gęstości co najmniej 16 portów na moduł. f. Z interfejsem HSSI. g. Z interfejsem ATM OC3 h. Z interfejsem ATM E3. i. Content engine o pojemności co najmniej 80 GB. j. Intrusion Detection System. k. Analizatora sieciowego. l. Poczty głosowej. 5

6 5. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartę sieciową powinny mieć moŝliwość obsadzenia kartami: a. Z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 2 porty na moduł. b. Ze zintegrowanym modemem V.90 o gęstości co najmniej 2 porty na moduł. c. Ze zintegrowanym modemem ADSL. d. Ze zintegrowanym modemem SHDSL. e. Z interfejsem ISDN BRI (styk S/T). f. Z przełącznikiem Ethernet o gęstości co najmniej 4 portów na moduł. 6. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł funkcyjny powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. Sprzętowego modułu wsparcia szyfracji. b. ATM IMA. c. Poczty głosowej. 7. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. O gęstości nie mniejszej niŝ 8 kanałów. b. Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do róŝnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, transcoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. 8. Powinno być wyposaŝone w zintegrowany wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES Powinno być wyposaŝone w dodatkowy wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 instalowany w slocie dla modułów funkcyjnych lub w slocie uniwersalnym (dla rozwiązania z co najmniej 7 slotami na moduły). 10. Powinno posiadać minimum dwa porty dedykowane do zarządzania: port konsoli, port asynchroniczny dla podłączenia modemu. 11. Powinno posiadać minimum 2 porty USB. 12. Powinno posiadać co najmniej 64 MB pamięci FLASH i moŝliwość jej rozbudowy do minimum 256 MB. 13. Powinno posiadać co najmniej 256 MB pamięci DRAM i moŝliwość jej rozbudowy do minimum 1024 MB. Zasilanie 1. Urządzenie powinno posiadać wbudowany zasilacz umoŝliwiający zasilanie prądem przemiennym 230 V. 2. Urządzenie powinno mieć moŝliwość podłączenia redundantnego zewnętrznego zasilania 3. Urządzenie powinno umoŝliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia bez stosowania dodatkowych zewnętrznych urządzeń (zasilacz, panele, etc.). Oprogramowanie funkcjonalność: 1. Powinno mieć moŝliwość routingu pakietów zgodnie z protokołami RIP, OSPF, BGP4, PIM. 2. Powinno wspierać Policy Based Routing. 3. Powinno wspierać protokoły HSRP lub VRRP. 4. Powinno mieć oprogramowanie z funkcjami bezpieczeństwa: a. Szyfrowanie połączeń 3DES oraz AES. b. Sondy IPS wymagane jest wsparcie dla minimum 700 sygnatur ataków. c. Firewall (w trybie routed oraz transparent). d. Ochrona samego urządzenia (Control-Plane) przed atakami DDoS i naduŝyciami. Funkcje opisane w tym punkcie powinny działać jednocześnie. 5. Powinno mieć moŝliwość uruchomienia oprogramowania współpracującego z dostępnymi systemami kontroli kondycji bezpieczeństwa hostów. Np. Network Access Protection, Network Admission Control, etc. 6. Powinno posiadać wsparcie dla protokołu IGMPv3. 7. Powinno obsługiwać funkcjonalność Network Address Translation. 8. Powinno mieć moŝliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją procesowania telefonii IP (funkcja serwera zestawiającego połączenia). 9. Powinno mieć moŝliwość obsługi połączeń VoIP. 6

7 10. Powinno obsługiwać tzw. routing między sieciami VLAN w oparciu o 802.1Q. 11. Wydajność proponowanego urządzenia nie moŝe być mniejsza niŝ 350 kpps. Zarządzanie i konfiguracja 1. Powinno być zarządzane przez SNMP. 2. Powinno posiadać moŝliwość eksportu informacji przez NetFlow lub odpowiednik. 3. Powinno posiadać moŝliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji za pośrednictwem protokołu RADIUS i TACACS+. 4. Powinno być konfigurowalne przez CLI oraz interfejs graficzny (oczekiwane są narzędzia dodatkowe w postaci kreatorów połączeń, etc.). 5. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być moŝliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych (ilość ograniczona tylko pojemnością pamięci). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 6. Router musi współpracować natywnie z systemem Cisco Security MARS (Monitoring, Analysis and ResponseSystem) wykorzystywanym w sieci Zamawiającego do monitorowania zdarzeń i ich korelacji. 7. Router musi współpracować natywnie z systemem Cisco Works LMS wykorzystywanym w sieci Zamawiającego. Obudowa 1. Powinna być wykonana z metalu. Ze względu na róŝne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie plastikowej. 2. Powinna mieć moŝliwość montaŝu w szafie RACK 19. Gwarancja Urządzenie musi być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją. Zgłoszenia awarii muszą być przyjmowane między godzinami 8-16, od poniedziałku do piątku, wymiana sprzętu realizowana musi być następnego dnia roboczego po zdiagnozowaniu awarii. 2.2 Jedna sztuka routera modularnego w konfiguracji 2 Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: Architektura 1. Powinno być urządzeniem modularnym posiadającym moŝliwość instalacji co najmniej: a. 1 modułu sieciowego z interfejsami lub modułu Voice over IP. b. 4 kart sieciowych z interfejsami lub kart Voice over IP. c. 2 modułów funkcyjnych. d. 2 modułów z układami DSP. lub 7 modułów ogólnego przeznaczenia. 2. Powinno posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkowanie pozostałych portów. 3. Powinno być wyposaŝone w co najmniej dwa interfejsy FastEthernet 10/100 RJ Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł sieciowy powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. Z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 4 porty na moduł. b. Ze zintegrowanymi modemami V.90 o gęstości co najmniej 8 portów na moduł. c. Z interfejsami ISDN BRI (styk S/T) o gęstości co najmniej 8 portów na moduł. 7

8 d. Z przełącznikiem Ethernet o gęstości co najmniej 16 portów na moduł. e. Z interfejsem HSSI. f. Z interfejsem ATM E3. g. Content engine o pojemności co najmniej 40 GB. h. Intrusion Detection System. i. Analizatora sieciowego. j. Poczty głosowej. 5. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartę sieciową powinny mieć moŝliwość obsadzenia kartami: a. Z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 2 porty na moduł. b. Ze zintegrowanym modemem V.90 o gęstości co najmniej 2 porty na moduł. c. Ze zintegrowanym modemem ADSL. d. Ze zintegrowanym modemem SHDSL. e. Z interfejsem ISDN BRI (styk S/T). f. Z przełącznikiem Ethernet o gęstości co najmniej 4 portów na moduł. 6. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł funkcyjny powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. Sprzętowego modułu wsparcia szyfracji. b. ATM IMA. c. Poczty głosowej. 7. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. O gęstości nie mniejszej niŝ 8 kanałów. b. Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do róŝnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, transcoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. 8. Powinno być wyposaŝone w zintegrowany wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES Powinno być wyposaŝone w dodatkowy wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 instalowany w slocie dla modułów funkcyjnych lub w slocie uniwersalnym (dla rozwiązania z co najmniej 7 slotami na moduły). 10. Powinno posiadać minimum dwa porty dedykowane do zarządzania: port konsoli, port asynchroniczny dla podłączenia modemu. 11. Powinno posiadać minimum 2 porty USB. 12. Powinno posiadać co najmniej 64 MB pamięci FLASH i moŝliwość jej rozbudowy do minimum 256 MB. 13. Powinno posiadać co najmniej 256 MB pamięci DRAM i moŝliwość jej rozbudowy do minimum 768 MB. Zasilanie 1. Urządzenie powinno posiadać wbudowany zasilacz umoŝliwiający zasilanie prądem przemiennym 230 V. 2. Urządzenie powinno mieć moŝliwość podłączenia redundantnego zewnętrznego zasilania 3. Urządzenie powinno umoŝliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia bez stosowania dodatkowych zewnętrznych urządzeń (zasilacz, panele, etc.). 4. Urządzenie powinno mieć moŝliwość podłączenia zewnętrznego zasilacza redundantnego. Oprogramowanie funkcjonalność: 1. Powinno mieć moŝliwość routingu pakietów zgodnie z protokołami RIP, OSPF, BGP4, PIM. 2. Powinno wspierać Policy Based Routing. 3. Powinno wspierać protokoły HSRP lub VRRP. 4. Powinno mieć oprogramowanie z funkcjami bezpieczeństwa: a. Szyfrowanie połączeń 3DES oraz AES. b. Sondy IPS wymagane jest wsparcie dla minimum 700 sygnatur ataków. c. Firewall (w trybie routed oraz transparent). d. Ochrona samego urządzenia (Control-Plane) przed atakami DDoS i naduŝyciami. Funkcje opisane w tym punkcie powinny działać jednocześnie. 8

9 5. Powinno mieć moŝliwość uruchomienia oprogramowania współpracującego z dostępnymi systemami kontroli kondycji bezpieczeństwa hostów. Np. Network Access Protection, Network Admission Control, etc. 6. Powinno posiadać wsparcie dla protokołu IGMPv3. 7. Powinno obsługiwać funkcjonalność Network Address Translation. 8. Powinno mieć moŝliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją procesowania telefonii IP (funkcja serwera zestawiającego połączenia). 9. Powinno mieć moŝliwość obsługi połączeń VoIP. 10. Powinno obsługiwać tzw. routing między sieciami VLAN w oparciu o 802.1Q. 11. Wydajność proponowanego urządzenia nie moŝe być mniejsza niŝ 120 kpps. Zarządzanie i konfiguracja 1. Powinno być zarządzane przez SNMP. 2. Powinno posiadać moŝliwość eksportu informacji przez NetFlow lub odpowiednik. 3. Powinno posiadać moŝliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji za pośrednictwem protokołu RADIUS i TACACS+. 4. Powinno być konfigurowalne przez CLI oraz interfejs graficzny (oczekiwane są narzędzia dodatkowe w postaci kreatorów połączeń, etc.). 5. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być moŝliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych (ilość ograniczona tylko pojemnością pamięci). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 6. Router musi współpracować z systemem Cisco Security MARS (Monitoring, Analysis and ResponseSystem) wykorzystywanym w sieci Zamawiającego do monitorowania zdarzeń i ich korelacji. 7. Urządzenie musi współpracować natywnie z systemem Cisco Works LMS wykorzystywanym w sieci Zamawiającego. Obudowa 1. Powinna być wykonana z metalu. Ze względu na róŝne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie plastikowej. 2. Powinna mieć moŝliwość montaŝu w szafie RACK 19. Gwarancja Urządzenie musi być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją. Zgłoszenia awarii muszą być przyjmowane między godzinami 8-16, od poniedziałku do piątku, wymiana sprzętu realizowana musi być następnego dnia roboczego po zdiagnozowaniu awarii. 2.3 Trzy sztuki routerów modularnych w konfiguracji 3 Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: Architektura 1. Powinno być urządzeniem modularnym posiadającym moŝliwość instalacji co najmniej: a. 2 kart sieciowych z interfejsami lub kart Voice over IP. b. 1 modułu funkcyjnego. lub 3 modułów ogólnego przeznaczenia. 2. Powinno posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a 9

10 dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na uŝytkowanie pozostałych portów. 3. Powinno być wyposaŝone w co najmniej dwa interfejsy FastEthernet 10/100 RJ Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartę sieciową powinny mieć moŝliwość obsadzenia kartami: a. Z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 2 porty na moduł. b. Ze zintegrowanym modemem V.90 o gęstości co najmniej 2 porty na moduł. c. Ze zintegrowanym modemem ADSL. d. Ze zintegrowanym modemem SHDSL. e. Z interfejsem ISDN BRI (styk S/T). f. Z przełącznikiem Ethernet o gęstości co najmniej 4 portów na moduł. 5. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł funkcyjny powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. Sprzętowego modułu wsparcia szyfracji. b. ATM IMA. c. Poczty głosowej. 6. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP powinny mieć moŝliwość obsadzenia modułami: a. O gęstości nie mniejszej niŝ 8 kanałów. b. Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do róŝnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, transcoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. 7. Powinno być wyposaŝone w zintegrowany wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES Powinno być wyposaŝone w dodatkowy wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 instalowany w slocie dla modułów funkcyjnych lub w slocie uniwersalnym (dla rozwiązania z co najmniej 3 slotami na moduły). 9. Powinno posiadać minimum dwa porty dedykowane do zarządzania: port konsoli, port asynchroniczny dla podłączenia modemu. 10. Powinno posiadać minimum 2 porty USB. 11. Powinno posiadać co najmniej 64 MB pamięci FLASH i moŝliwość jej rozbudowy do minimum 128 MB. 12. Powinno posiadać co najmniej 256 MB pamięci DRAM i moŝliwość jej rozbudowy do minimum 384 MB. Zasilanie 1. Urządzenie powinno posiadać wbudowany zasilacz umoŝliwiający zasilanie prądem przemiennym 230 V. Oprogramowanie funkcjonalność: 1. Powinno mieć moŝliwość routingu pakietów zgodnie z protokołami RIP, OSPF, BGP4, PIM. 2. Powinno wspierać Policy Based Routing. 3. Powinno wspierać protokoły HSRP lub VRRP. 4. Powinno mieć oprogramowanie z funkcjami bezpieczeństwa: a. Szyfrowanie połączeń 3DES oraz AES. b. Sondy IPS wymagane jest wsparcie dla minimum 700 sygnatur ataków. c. Firewall (w trybie routed oraz transparent). d. Ochrona samego urządzenia (Control-Plane) przed atakami DDoS i naduŝyciami. Funkcje opisane w tym punkcie powinny działać jednocześnie. 5. Powinno mieć moŝliwość uruchomienia oprogramowania współpracującego z dostępnymi systemami kontroli kondycji bezpieczeństwa hostów. Np. Network Access Protection, Network Admission Control, etc. 6. Powinno posiadać wsparcie dla protokołu IGMPv3. 7. Powinno obsługiwać funkcjonalność Network Address Translation. 8. Powinno mieć moŝliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją procesowania telefonii IP (funkcja serwera zestawiającego połączenia). 9. Powinno mieć moŝliwość obsługi połączeń VoIP. 10. Powinno obsługiwać tzw. routingu między sieciami VLAN w oparciu o 802.1Q. 10

11 11. Wydajność proponowanego urządzenia nie moŝe być mniejsza niŝ 75 kpps. Zarządzanie i konfiguracja 1. Powinno być zarządzane przez SNMP. 2. Powinno posiadać moŝliwość eksportu informacji przez NetFlow lub odpowiednik. 3. Powinno posiadać moŝliwość komunikacji z serwerami uwierzytelniania i autoryzacji za pośrednictwem protokołu RADIUS i TACACS+. 4. Powinno być konfigurowalne przez CLI oraz interfejs graficzny (oczekiwane są narzędzia dodatkowe w postaci kreatorów połączeń, etc.). 5. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być moŝliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych (ilość ograniczona tylko pojemnością pamięci). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 6. Router musi współpracować natywnie z systemem Cisco Security MARS (Monitoring, Analysis and ResponseSystem) wykorzystywanym w sieci Zamawiającego do monitorowania zdarzeń i ich korelacji. 7. Urządzenie musi współpracować natywnie z systemem Cisco Works LMS wykorzystywanym w sieci Zamawiającego. Obudowa 1. Powinna być wykonana z metalu. Ze względu na róŝne warunki, w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowanie plastikowej. 2. Powinna mieć moŝliwość montaŝu w szafie RACK 19. Gwarancja Urządzenie musi być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją. Zgłoszenia awarii muszą być przyjmowane między godzinami 8-16, od poniedziałku do piątku, wymiana sprzętu realizowana musi być następnego dnia roboczego po zdiagnozowaniu awarii. 3.1 Zestaw szaf RACK 19 42U wraz z akcesoriami, na który muszą się składać następujące elementy: Zestaw dwóch szaf typu RACK 19 o wysokości uŝytkowej 42U wraz z akcesoriami spełniające następujące wymagania: a. Szerokość pojedynczej szafy: 600 mm, b. Głęgokość pojedynczej szafy: 800 mm, c. Wysokość pojedynczej szafy: maksymalnie 2100 mm, d. Dopuszczalne obciąŝenie pojedynczej szafy: minimum 600 kg, e. WyposaŜenie pojedynczej szafy: Drzwi przednie wykonane z blachy perforowanej z moŝliwością zmiany kierunku otwierania, Drzwi tylne wykonane z blachy perforowanej z moŝliwością zmiany kierunku otwierania oraz demontaŝu, Dwie osłony boczne blaszane z moŝliwością demontaŝu Dach blaszany z otworami umoŝliwiającymi instalację przepustów kablowych oraz paneli wentylacyjnych, Cokół z łącznikami perforowanymi zapewniający równomierny rozkład obciąŝenia na całym swym obwodzie, z moŝliwością zdejmowania łączników przy obciąŝonej szafie, Listwa uziemiająca wraz z zestawem linek uziemiających do podłączenia zdejmowanych elementów szafy do listwy uziemiającej f. WyposaŜenie dodatkowe: Komplet łączników do połączenia szaf, 11

12 g. Wykończenie powierzchni - szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym. h. Wszystkie elementy zestawu powinny pochodzić od jednego producenta Zestaw dwóch szaf typu RACK 19 o wysokości uŝytkowej 42U wraz z akcesoriami spełniające następujące wymagania: a. Szerokość pojedynczej szafy: 800 mm, b. Głęgokość pojedynczej szafy: 600 mm, c. Wysokość pojedynczej szafy: maksymalnie 2100 mm, d. Dopuszczalne obciąŝenie pojedynczej szafy: minimum 600 kg, e. WyposaŜenie pojedynczej szafy: Drzwi przednie wykonane z blachy perforowanej z moŝliwością zmiany kierunku otwierania, Drzwi tylne wykonane z blachy perforowanej z moŝliwością zmiany kierunku otwierania oraz demontaŝu, Dwie osłony boczne blaszane z moŝliwością demontaŝu Dach blaszany z otworami umoŝliwiającymi instalację przepustów kablowych oraz paneli wentylacyjnych, Cokół z łącznikami perforowanymi zapewniający równomierny rozkład obciąŝenia na całym swym obwodzie, z moŝliwością zdejmowania łączników przy obciąŝonej szafie, Listwa uziemiająca wraz z zestawem linek uziemiających do podłączenia zdejmowanych elementów szafy do listwy uziemiającej f. WyposaŜenie dodatkowe: Komplet łączników do połączenia szaf, g. Wykończenie powierzchni - szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym, h. Wszystkie elementy zestawu powinny pochodzić od jednego producenta. PowyŜsze zestawy powinny pochodzić od jednego producenta oraz posiadać jednolitą kolorystykę Miedziane kable krosowe z wtykiem RJ45 zatopionym w tworzywie stanowiącym osłonę, kategorii 5e o następujących długościach i kolorach: Długość Pomarańczowy (kabel krosowany) Zielony (kabel prosty) Niebieski (kabel prosty) śółty (kabel prosty) 0.5 m m m m m Łącznie naleŝy dostarczyć 465 szt Czternaście sztuk światłowodowych, wielodomowych kabli krosowych o następujących standardach złącz oraz długościach. Światłowód krosowy, duplex MM 50/125 OM3 SC-SC, 2m 2 Światłowód krosowy, duplex MM 50/125 OM3 SC-ST, 2m 10 Światłowód krosowy, duplex MM 50/125 OM3 LC-ST, 2m Jedna sztuka moduł GBIC wraz z juŝ posiadanym pozwoli na dwuścieŝkowe dołączenie switcha Cisco Catalyst 3500XL do rdzenia sieci. WS-G BASE-SX Short Wavelength GBIC (Multimode only) 12

13 Gwarancja Wymienione wyŝej elementy muszą być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją. Wymagania dodatkowe 1. Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa, nie uŝywana we wcześniejszych projektach. Sprzęt i oprogramowanie powinno pochodzić z autoryzowanego na Polskę kanału dystrybucyjnego producenta. 2. Ze względu na poŝądaną pełną kompatybilność, cały sprzęt sieciowy dostarczany w ramach postępowania powinien pochodzić od jednego producenta; w przypadku oferowania urządzeń róŝnych producentów, naleŝy dostarczyć oświadczenia ich producentów o pełnej wzajemnej kompatybilności oraz oświadczenia producentów o współpracy ich autoryzowanych placówek serwisowych w zakresie usuwania problemów powstających na styku urządzeń. 3. Zamawiający wymaga dołączenia do urządzeń dokumentacji - instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim (w wersji elektronicznej lub drukowanej). 4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace, które mogą spowodować przestoje w pracy sieci produkcyjnej, były przeprowadzane w godzinach Zamawiający dopuszcza prowadzanie prac wdroŝeniowych w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 5. Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu bezpłatnej aktualizacji dostarczonego oprogramowania (update ów, sygnatur i innych) do najnowszej dostępnej wersji przez okres 12 miesięcy. 6. Zapewnienie samodzielnego dostępu do serwisu webowego producenta umoŝliwiającego: a. pobieranie najnowszego oprogramowania aktualizującego system do najnowszej wersji przez okres 12 m-cy; b. dostęp do narzędzi konfiguracyjnych; c. dostęp do dokumentacji sprzętu i oprogramowania; 7.Do oferty naleŝy dołączyć specyfikację zawierającą informację na temat producenta i modelu oferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz informację w postaci tabeli przedstawiającej parametry poŝądane przez Zamawiającego oraz parametry, które posiada sprzęt oferowany przez Wykonawcę Warunki wdroŝenia i uruchomienia systemu 1.Całość systemu (rozwiązania) ma zostać zainstalowana, skonfigurowana, wdroŝona i uruchomiona według uzgodnień z Zamawiającym zgodnie z jego wymaganiami i przy jego współudziale. Prace powinny obejmować następujące etapy: a. Przeprowadzenie analizy aktualnej struktury oraz konfiguracji urządzeń sieciowych w węźle centralnym Zamawiającego, b. Przedstawienie harmonogramu prac, zaakceptowanego przez Zamawiającego, c. Opracowanie projektu technicznego obejmującego szczegóły implementacyjne rozwiązań, w porozumieniu z Zamawiającym. d. Przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego. e. Dostawa i instalacja komponentów systemu. f. Konfiguracja i uruchomienie urządzeń w środowisku testowym, ew. w ograniczonej grupie urządzeń. g. Właściwa konfiguracja i uruchomienie całego systemu - przełączenia ruchu produkcyjnego na nową infrastrukturę. h. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych - walidacja rozwiązania (audyt konfiguracji względem opracowanego projektu implementacji) i opracowania dokumentacji powykonawczej. i. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i zaleceń powdroŝeniowych, obejmującej: procedury operacyjne dla administratorów; instrukcje z zadaniami administracyjnymi; procedury backupów i awaryjne (ratunkowe). 13

14 2. Zamawiający wyznaczy po swojej stronie Kierownika Projektu, który będzie koordynował wszystkie prace oraz działania wynikające z powyŝszego zamówienia po stronie Zamawiającego. Zamawiający wymaga by Wykonawca po swojej stronie wyznaczył osobę, która będzie pełniła nadzór nad wszystkimi pracami wdroŝeniowymi. 3. W zespole wdroŝeniowym będą uczestniczyć ze strony Zamawiającego administratorzy sieci i systemów. 4. W ramach wdroŝenia Zamawiający wymaga zintegrowania całego środowiska z następującymi systemami i urządzeniami zamawiającego i uruchomienia ustalonych funkcjonalności : a. Cisco CS-MARS; b. Cisco PIX 515E (w konfiguracji failover); c. Cisco Catalyst switche serii 3500XL; d. Routery Cisco serii 800 i Konfiguracja przełączników musi obejmować między innymi : a. uruchomienie funkcjonalności redundancji, b. konfigurację interfejsów serwerów wykorzystywanych przez Zamawiające do pracy w układzie redundantnym (3 szt działające pod kontrolą systemu IBM AIX, 4 szt działające pod kontrolą Linux, 10 szt działające pod kontrolą MS Windows 2003 Server). c. konfigurację VLAN ów, d. konfigurację routingu pomiędzy VLAN ami, e. konfigurację QoS, 6. Konfiguracja routerów musi obejmować między innymi: a. uruchomienie funkcjonalności redundancji, b. konfigurację routingu, c. konfigurację do obsługi łącza zapasowego, d. tunelowanie GRE, e. szyfrowanie w sieci WAN, f. konfigurację QoS. 7. Zamawiający wymaga, aby w projekcie powykonawczym (części technicznej) całego systemu, znalazły się wszelkie składniki systemu, w tym takŝe elementy, które były rekonfigurowane w celu poprawnej pracy całości rozwiązania. 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Router brzegowy 1 szt. Urządzenie współpracowało będzie z

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik 1. Załącznik nr 1.2.1

1. Przełącznik 1. Załącznik nr 1.2.1 1. Przełącznik 1 Załącznik nr 1.2.1 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000Base-T z PoE. oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna Pkt 1. Brama głosowa/router Typ 1 (CISCO3925-V/K9 lub równoważny) Wyposażenie 1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 3 interfejsy Gigabit

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA nr sprawy: SZP.3701.11.2012 Katowice, dn. 24.09.2012r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna elementów aktywnych sieci, modułów interfejsów i stacji zarządzania siecią

Specyfikacja techniczna elementów aktywnych sieci, modułów interfejsów i stacji zarządzania siecią Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia... Specyfikacja techniczna elementów aktywnych sieci, modułów interfejsów i stacji zarządzania siecią 1. Wymagania techniczne dla przełączników typu A i B 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: SR 271.7.13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa zestawów ćwiczeniowych (urządzeń komputerowych sieciowych) wraz ze wsparciem dla

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: LP Nazwa Ilość Zakup i dostawa urządzeń wyspecyfikowanych w punkcie 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Rozbudowa przełącznika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE PATAMETRY Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŝ, instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzeń i podzespołów sieciowych na wyposaŝenie budynku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA URZĄDZEŃ DO SERWEROWNI KOD CPV: 30200000-1 1. System zabezpieczeń sieciowych (Firewall) UTM - 1 szt. 1 Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 23 września 2008 roku PUP.NOK.342/48.2/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Cisco 2911 UC Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P

Cisco 2911 UC Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P Załącznik nr do umowy nr. Opis przedmiotu zamówienia Policja obecnie uŝytkuje urządzenia sieciowe Cisco i dysponuje systemami zarządzania bazującymi na rozwiązaniach tego producenta. Sprzęt teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe Załącznik nr 1d do SIWZ sprawa nr 33/010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Sieciowy A. 2. Przełącznik powinien zostać dostarczony z 2 modułami SFP typu 1000BaseSX

Przełącznik Sieciowy A. 2. Przełącznik powinien zostać dostarczony z 2 modułami SFP typu 1000BaseSX Przełącznik Sieciowy A Załącznik nr 2 A 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000Base-T z PoE. oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.1 Data 27.02.2014 Spis treści 1. Przedmiot dokumentacji... 3 2. Wymagania odnośnie sprzętu... 4 3. Rekomendacje...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.V.ZP.2510.4.2016.KS Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia, jest dostawa przełączników sieciowych wraz z usługami wsparcia technicznego i systemem

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer 2 szt. Serwer musi być fabrycznie nowy i spełniać niżej podane parametry techniczne (minimalne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych od

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z SYSTEMEM MONITORINGU - OPIS Dokumentacja Projektowa 1. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt realizacyjny Projekt będzie zawierał

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Modernizacja środowiska składowania danych Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej macierzy dyskowej wraz z półkami dyskowymi, dyskami oraz akcesoriów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Aparatura monitorująca - 1 zestaw ZAŁĄCZNIK 4 A LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA I. Monitor pacjenta/nadajnik, ilość sztuk 8, o poniżej

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia SPRZĘT SIECIOWY zgodnie

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/INF/47/09 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8.2 do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje wstępne Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Drugim Komisariacie Policji w Koszalinie tj. dostawa

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ...

81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, Tel.: 58 555 97 10 Fax: 58 555 97 11 E-mail: sekretariat@strefa.gda.pl /WZÓR/ OFERTA. ... nazwa. ... siedziba ... ...dnia... miejsce data Załącznik nr 5 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014... pieczątka firmy /WZÓR/ OFERTA My niżej podpisani:... nazwa... siedziba... Nr NIP.... nr regon Tel... Fax... w odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo