BDG.WZP JG Warszawa, 27 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r."

Transkrypt

1 BDG.WZP JG Warszawa, 27 marca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP JG) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Położenie dedykowanej instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej przeznaczonej dla potrzeb podłączenia urządzeń sieci IT i VOIP w budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonym wyjaśnieniem. Pytanie 1: Którędy będą prowadzone kable zasilające? Zgodnie z planami instalacji - rysunki od E-P-01 do E-P-08 oraz zgodnie z opisem technicznym. Pytanie 2: Jaki jest przewidywany budżet na realizację zamówienia? Wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie podana Wykonawcom bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Pytanie 3: Czy gniazda informatyczne w rozdzielni głównej elektrycznej (pomieszczenie nr 025) mają znajdować się zgodnie z SIWZ na ścianie na lewo od wejścia? Dokładna lokalizacja może zostać ustalona na roboczo w przypadku gdy zakładane położenie nie będzie możliwe do realizacji. Domyślnie obowiązuje lokalizacja zgodnie z projektem.

2 Pytanie 4: Czy w rozdzielni głównej ma się znajdować SZR1? Zgodnie z rysunkiem i opisem E-S-01 - jest jeden SZR (na schemacie SZR). Pytanie 5: Czy w pomieszczeniu nr 014 jest możliwość zamiany miejsca montażu rozdzielnicy na ścianę naprzeciwko? Dokładna lokalizacja może zostać ustalona na roboczo w przypadku gdy zakładane położenie nie będzie możliwe do realizacji. Domyślnie obowiązuje lokalizacja zgodnie z projektem. Pytanie 6: Czy w pomieszczeniach nr 014 i 024 jest przewidziana rozbudowa istniejącej rozdzielnicy czy budowa nowej? Czy istniejąca rozdzielnica jest do demontażu? Dokładny plan oraz rozmieszczenie rozdzielnicy znajduje się w dostępnym projekcie opublikowanym wraz z ogłoszeniem. Pytanie 7: Czy stare gniazda RJ45 są do demontażu? Zgodnie z SIWZ, wszystkie stare elementy sieci LAN są uwzględnione w 3 etapie do demontażu. Pytanie 8: W jaki sposób zasilany jest rejon recepcji? Zgodnie z projektem, rejon recepcji zasilany będzie z nowej instalacji elektrycznej. Zasilanie poprowadzone jest z rozdzielni elektrycznej znajdującej się za szybem wind. Pytanie 9: Gdzie znajduje się istniejąca trasa kablowa do rejonu recepcji? Zgodnie z projektem, rejon recepcji zasilany będzie z nowej instalacji elektrycznej oraz zostanie położona nowa instalacja sieci LAN/VOIP. Zasilanie poprowadzone jest z rozdzielni Strona 2 z 5

3 elektrycznej znajdującej się za szybem wind na parterze. Część LAN poprowadzona jest bezpośrednio z pomieszczeń w piwnicy, która docelowo (zgodnie z projektem) będzie podłączona w rozdzielni elektrycznej na parterze budynku. Pytanie 10: Jakie są godziny pracy w serwerowni? Wszystkie prace związane z serwerownią będą poprzedzone harmonogramem i zgodnie z ustaleniami będą odbywały się pod nadzorem pracownika ze strony Zamawiającego. Pytanie 11: Czy jest wystarczająco dużo miejsca pod podłogą techniczną na drogach kablowych na położenie nowej infrastruktury kablowej? Położenie instalacji odbędzie się zgodnie z projektem. Jedynym miejscem gdzie występuje podłoga techniczna jest serwerownia i odpowiednia przestrzeń na okablowanie jest zapewniona. Pytanie 12: Gdzie na schemacie znajduje się UPS, o którym mowa w pkt. 8 Projektu przetargowo - wykonawczego (branża elektryczna) stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ tzn. który UPS jest do wymiany? Projekt zakłada dostawę i montaż dodatkowego UPS (15kVA) w pomieszczeniu serwerowni, - podłączenia wg. E-S-14 oraz zgodnie z opisem technicznym. Pytanie 13: W pomieszczeniach biurowych na ścianie przyokiennej w pomieszczeniach 350 i 352 są zaślepki z których wychodzą przewody, czy są to wyjścia z szachtów pionowych? Czy można użyć istniejących starych traktów? Przebieg okablowania sieci LAN, VOIP, Elektrycznej został zaplanowany do instalacji zgodnie z projektem. Pytanie 14: Projekt przetargowo-wykonawczy zakłada użycie okablowania światłowodowego z interfejsem MT-RJ. Interfejs ten definiuje nieobowiązująca w Europie i przestarzała norma ANSI/TIA/EIA-604. Fiber Optic Connector Intermateability Standards (FOCIS). Normy europejskie serii EN a co za tym idzie polskie odpowiedniki PN-EN definiują Strona 3 z 5

4 interfejs typu SC jako standardowy w wypadku okablowania w strefie biurowej bądź LC w wypadku zabudowy serwerowni lub centrum przetwarzania danych. Dodatkowo warto podkreślić, że wg naszej najlepszej wiedzy, producenci sprzętu aktywnego tacy jak Cisco, HP, Netgear czy D-Link nie produkują już sprzętu aktywnego z tego typu złączem. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli światłowodowych ze złączem LC lub SC zamiast MT-RJ? Zamawiający dopuszcza zastosowanie złączy/adapterów SC z zachowaniem zagęszczenia identycznego jak przy złączach MTRJ tj. 48 włókien na panel 1U. Konstrukcja panela bez zmian tzn. z wysuwaną szufladą. Pytanie 15: W SIWZ w rozdziale V pkt. 2 ppkt 4 dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wskazuje, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy do realizacji zamówienia wyznaczą kierownika robót instalacyjnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz ukończony kurs w zakresie projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Czy Zamawiający uzna za wystarczający warunek do spełnienia powyższych wymagań jeśli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia 2 osoby, z których 1 będzie kierownikiem robót instalacyjnych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a 2 będzie posiadała ukończony kurs w zakresie projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania? Obie te osoby zatrudnione są jako zasób własny w firmie Wykonawcy. Wskazanie dwóch osób, z których jedna będzie kierownikiem robót instalacyjnych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a druga będzie posiadała ukończony kurs w zakresie projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania zostanie uznane za spełnienie przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Pytanie 16: W załączniku nr1 1 Projekt przetargowo-wykonawczy w punkcie 3.3 Opis układu zasilania jest napisane: Projektuje się modernizację głównej rozdzielnicy komputerowej RG-3 zgodnie ze schematem E-1 W związku z powyższym proszę o wskazanie którego schematu dotyczy się powyższy wpis oraz poprawę nomenklatury schematów rozdzielnic, gdyż żaden z załączonych nie jest podpisany jako E-1, jak również poprawę powyższego punktu w załączniku nr. 1 p. 3.3 Strona 4 z 5

5 Chodzi o schemat E-S-01 pomyłka brak literki S (w opisie nie zmieniono). Jest rozrysowana rozdzielnica RG-3 - określone są też elementy do modernizacji. Wszystkie schematy są oznaczane na rysunkach w sposób E-S-x gdzie x nr. schematu. Tu mamy schemat nr. 1 czyli - E-S-01. Pytanie 17: W załączniku nr 1 Projekt przetargowo-wykonawczy w punkcie 8. UPS 15KVA jest napisane: Instalowany UPS (True-ON-Line) winien spełniać niżej wymienione wymagania: W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi czy do wykonawcy należy również dostarczenie i zainstalowanie UPS a wraz z zestawem bateryjnym? Jeżeli tak to proszę o poprawę SIWZ o odpowiedni wpis mówiący o takiej konieczności, oraz wskazanie liczby UPS ów oraz w których pomieszczeniach miałyby się znajdować. Zamawiający zgodnie z SIWZ zakłada dostarczenie i zainstalowanie UPS a zgodnie z projektem i zapisami SIWZ (str.3 Pkt 3, podpunkt 1) dotyczących zestawu baterii. Pytanie 18: W projekcie jest zabudowa koryt z płyt G-K natomiast kosztorys inst.elektr. poz. 19 przewiduje zabudowę PROMAT E120 która zabudowa jest prawidłowa i należy uwzględnić w wycenie? Zamawiający wymaga przyjęcia zabudowy koryt z płyt G-K. Pytanie 19: Montaż koryt w posadzce projekt przewiduje mocowanie za pomocą uchwytów trójkątnych UT(BAKS) natomiast w kosztorysie inst.elektr. poz. 11 przewiduje montaż koryt bezpośrednio do podłoża czy w wycenie uwzględnić montaż uchwytów UT(BAKS) do podłoża oraz zamontowanie koryt do uchwytów? Zamawiający wymaga aby przyjęte zostały uchwyty właściwe do rodzaju koryt oraz sposobu ich montażu (np. zalecane przez producenta koryt). Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia) Strona 5 z 5

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488. Łódź: MODERNIZACJA INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ, ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWEJ LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/5/14 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 10.02.2013r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl Płock: Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i wind z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Szczecin 2011-11-08 Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-07-15 13:16 Kalisz: Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku Domu Studenta BULIONIK przy ulicy Łódzkiej 149 w Kaliszu Numer ogłoszenia: 178006-2015; data zamieszczenia: 15.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 sekretariat@pup.klodzko.pl,

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl Solec Kujawski: Rozbudowa wolnostojącego istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE Gdańsk: Przebudowa pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, na potrzeby stworzenia 1 z 16 INFORMATORIUM w ramach projektu System Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo