PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU"

Transkrypt

1 1. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU BRANŻA: Teletechniczna/Klimatyzacyjna/Elektryczna INWESTOR: Miasto Opole Urząd Miasta Opole Opole, Rynek - Ratusz NIP: REALIZACJA: Q4Net Sp. z o.o Wrocław ul. Grota Roweckiego 33a OPRACOWAŁ: Piotr Braciak Stanisław Szklarczyk SPRAWDZIŁ: Waldemar Lignarski WROCŁAW

2 1 S t r o n a SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA Streszczenie Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Zakres opracowania...4 B. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA Opis do projektu wykonawczego przebudowy Wymagania p.poż dla pomieszczenia serwerowni Plan BIOZ Zmiany w projekcie Ochrona środowiska Charakterystyka energetyczna obiektu...7 C. OPIS TECHNICZNY WARUNKI OGÓLNE Okablowanie strukturalne i LAN Normy i zalecenia techniczne dotyczące instalacji Wymagania dla systemu okablowania strukturalnego Wymagania dla urządzeń aktywnych D. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA OKABLOWANIA Stan obecny Struktura i standard okablowania Główny punkt dystrybucyjny (MDF) Piętrowe punkty dystrybucyjne (IDF) Punkty elektryczno logiczne Trasy kablowe Okablowanie strukturalne pionowe / budynkowe Okablowanie strukturalne poziome / piętrowe Instalacja monitoringu szaf Zestawienie materiałów monitoringu szaf System numeracji gniazd logicznych Testowanie instalacji Zestawienie materiałów E. PROJEKT INSTALACJI URZĄDZEŃ SIECIOWYCH Schemat instalacji urządzeń sieciowych Zestawienie urządzeń sieciowych F. PROJEKT ELEKTRYCZNY... 37

3 2 S t r o n a 1. Przedmiot opracowania Opis techniczny Zasilanie obiektu - stan istniejący Rozdzielnica główna obiektu RG Zasilanie serwerowni Dobór UPS Rozdzielnice technologiczne Instalacje gniazd wtykowych Oświetlenie podstawowe Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa) Ochrona przeciwporażeniowa i instalacja uziemiająca Ochrona przeciwporażeniowa Instalacja uziemiająca Ochrona przeciwprzepięciowa Zestawienie materiałów G. KLIMATYZACJA PRECYZYJNA Instalacja klimatyzacji Dobór urządzeń klimatyzacyjnych pomieszczenia serwerownii Wytyczne elektryczne Instalacja wody zimnej Instalacja skroplinowa Wytyczne instalacyjne Parametry techniczne wymaganych urządzeń H. PROJEKT DEMONTAŻU STAREGO OKABLOWANIA LOGICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO Główne założenia prac demontażowych: Plan działania dla wybranej strefy zgodnie z harmonogramem:... 46

4 3 S t r o n a ZESTAWIENIE RYSUNKÓW L.P. Nazwa rysunku Nr rysunku 1 Rzut serwerowni A-1 2 Rzut serwerowni instalacja elektryczna E-1 3 Rozdzielnica RS E-5 4 Rozdzielnica RK E-6 5 Rozdzielnica RKN E-7 6 Rozdzielnica RG2-1 (rezerwowana) E-10 7 Rozdzielnica RG2-1N (nierezerwowana) E-15 8 Rzut 1 piętra serwerownia instalacja klimatyzacyjna K-1 9 Rzut 1 piętra instalacja elektryczna i telekomunikacyjna ET1 10 Rzut 2 piętra instalacja telekomunikacyjna E2 11 Rzut 2 piętra instalacja elektryczna T2

5 4 S t r o n a A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Streszczenie Niniejszy dokument stanowi projekt wykonawczy przebudowy sieci teleinformatycznej na pierwszym i drugim piętrze w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 w Opolu. Projekt uwzględnia obecne wymagania inwestora w zakresie potrzeb teleinformatycznych oraz przewiduje możliwość rozbudowy sieci teleinformatycznej na przyszłe potrzeby. W projekcie opisano zakres i sposób realizacji, w szczególności sposób wykonania okablowania strukturalnego oraz dobór urządzeń aktywnych. Celem opracowania jest zaprojektowanie nowoczesnej sieci teleinformatycznej spełniającej potrzeby Inwestora. 2. Podstawa opracowania Dokumentację projektową opracowano na podstawie: umowy z dnia 29/05/2014 projektu budowlanego projektu wykonawczego PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU podkładów budowlanych obiektu wizji własnej na obiekcie objętym zakresem projektu ustaleń z przedstawicielem Inwestora dot. zakresu i sposobu rozwiązania projektu uzgodnień z przedstawicielami odpowiedzialnymi za pozostałe branże obowiązujących norm i przepisów. 3. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: Dokumentacja projektowa instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych oraz demontażu istniejącego okablowania strukturalnego w obrębie pierwszego i drugiego w budynku przy Placu Wolności 7-8 w Opolu. 4. Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje: opis techniczny okablowania strukturalnego projekt wykonawczy okablowania strukturalnego poziomego i pionowego projekt wykonawczy systemu tras kablowych projekt wykonawczy systemu klimatyzacji precyzyjnej

6 5 S t r o n a projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dobór zasilacza gwarantowanego UPS projekt wykonawczy demontażu istniejącej sieci okablowania strukturalnego dobór sprzętu aktywnego dobór elementów pasywnych dobór wyposażenia punktów dystrybucyjnych opis pomiarów poinstalacyjnych zestawienie materiałów Projekt budowlany przebudowy pomieszczenia 126 na potrzeby serwerowni jest przedmiotem odrębnego opracowania.

7 6 S t r o n a B. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA 1. Opis do projektu wykonawczego przebudowy Przebudowa dotyczy pomieszczenia nr 126 i 127 na pierwszym piętrze budynku urzędu. W zakres przebudowy wchodzi: - wykonanie nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia nr wykonanie nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia nr zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego w pom nr wykonanie podłogi technicznej o wysokości 40 cm w pomieszczeniu nr zamurowanie okien w pomieszczeniu nr 127 i wstawienie w miejscu istniejących okien blendy imitującej okno - demontaż okna ściany działowej oraz zabudowanie brakujących fragmentów ściany działowej. Powyższe prace mają na celu dostosowanie pomieszczenia nr 127 na potrzeby serwerowni. Zlokalizowane będą tam jednostki obliczeniowe wg zestawienia oraz jednostki chłodzące. Oba przebudowywane pomieszczenia nie są przewidziane do stałej pracy ludzi i zmieniają swoje przeznaczenie z biurowych na pomieszczenia techniczne. 2. Wymagania p.poż dla pomieszczenia serwerowni Zgodnie z odrębnymi przepisami pomieszczenia należy wydzielić pożarowo. Ze względu na uwarunkowania technologiczne w obiekcie wydzielono pomieszczenia ścianami i sufitem oddzielenia pożarowego o odporności REI 60. Wszystkie drzwi w ścianach oddzieleń pożarowych wykonane w klasie EI60 jako dymoszczelne i samoczynnie zamykane. Przepusty instalacyjne w klasie EI Podłoga techniczna Projektuje się wykonanie podłogi technicznej o poniższych parametrach. Pomieszczenie serwerowni - pow. podłogi podniesionej 19,62 m 2 Wysokość podniesienia podłogi h = 400 mm ( wysokość od podłoża do powierzchni podłogi). System antyelektrostatyczny podłogi podniesionej wykonanej z płyt typu W38BS-P. Konstrukcja wsporcza podłogi wzmocniona wykonana z profila C40x40x2 1. Podłoga podniesiona Wappex składająca się z płyt typu W38BS-P (wym. 600x600x40 mm) Silnie sprasowana płyta wiórowa o gęstości 720 kg/m 3, spód płyty blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,5 mm, wierzch płyty aplikowany wykładziną PVC antyelektrostatyczną Fatra 2403 ( jasny popielaty z niebieskimi wtrąceniami). Konstrukcja wsporcza podłogi : wykonana z profila C40x40x2 wsparta na płynnie regulowanych wspornikach stalowych ocynkowanych. Wsporniki klejone do podłoża. 2. Parametry techniczne podłogi: - dopuszczalne obciążenie punktowe 6kN

8 7 S t r o n a - dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 30 kn/m 2 - opór elektryczny upływu podłogi Ru [] Ru współczynnik bezpieczeństwa 2 - klasyfikacja ogniowa: wyrób niezapalny od strony spodniej, trudno-zapalny - od strony wierzchniej - odporność ogniowa REI30 - akustyka L w 15 db. 3. Parametry techniczne wykładziny: - opór elektryczny upływu R u [] klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: wyrób trudno-zapalny. Kolor wykładziny PCV to Fatra Rysunek A-1 pokazuje rozmieszczenie siatki płyt. W miejscach pokazanych na rys. A-1 zastosować płyty perforowane. 4. Plan BIOZ Z uwagi na charakter obiektu o prostej konstrukcji, stwierdza się, że nie będzie stwarzał zagrożenia dla użytkowników i otoczenia oraz dla wykonawcy po zastosowaniu zasad bezpieczeństwa prac na budowie. W związku z powyższym, kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzenia planu B.I.O.Z. Kierownik budowy udzieli koniecznych instrukcji pracownikom na temat przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na budowie. 5. Zmiany w projekcie W projekcie nie przewiduje się żadnych zmian wymienionych w art. 36 a p.5 ustawy Prawo Budowlane, uznanych za istotne. Odstąpienia od niniejszego projektu mogą dotyczyć wymiarów linii poziomych i pionowych z tolerancją do 30,0 cm, wielkości otworów drzwiowych z tolerancją do 20%, usytuowania budowlanych obiektów telekomunikacyjnych z tolerancją 1m. 6. Ochrona środowiska Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko. Nie będzie emitować hałasu, szkodliwych substancji lotnych, płynnych i stałych. Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane sporządzanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w myśl rozporządzenia RM z dnia roku.(dz. U. Nr 257, poz. 2573). 7. Charakterystyka energetyczna obiektu Charakterystyka energetyczna obiektu pozostaje bez zmian.

9 8 S t r o n a C. OPIS TECHNICZNY WARUNKI OGÓLNE 1. Okablowanie strukturalne i LAN Okablowanie strukturalne jest systemem okablowania telekomunikacyjnego (miedzianego lub światłowodowego) służący do tworzenia sieci komputerowych. Architektura logiczna systemu okablowania strukturalnego stanowi rozszerzoną gwiazdę, dzielącą się na trzy strefy: strefa kampusu okablowanie międzybudynkowe strefa budynku okablowanie pionowe strefa pięter okablowanie poziome W miejscu połączeń stref znajdują się węzły sieci, nazywane punktami dystrybucyjnymi (kampusowy CD, budynkowy/główny BD, piętrowy/pośredni FD). Budynkowy punkt dystrybucyjny określany jest jako główny punkt dystrybucyjny (MDF), a piętrowy jako pośredni (IDF). Punkt dystrybucyjny jest węzłem sieci, do którego dochodzi pionowe i poziome okablowanie miedziane lub światłowodowe z danego obszaru i wyposażony jest w odpowiednie urządzenia. W sieciach komputerowych najczęstszym rodzajem punktu dostępowego jest szafa 19, która w łatwy sposób pozwala na konfigurację i zarządzanie posiadanymi zasobami. Łącze zewnętrzne doprowadzone jest do głównego punktu dystrybucyjnego, znajdującego się w głównej serwerowni budynku. MDF jest połączony z IDF za pomocą okablowania pionowego. Z IDF przy pomocy okablowania poziomego wykonane są połączenia z gniazdami naściennymi, przez które użytkownik łączy się z siecią. Rysunek 1 Połączenie pomiędzy użytkownikiem końcowym, a szafą dystrybucyjną

10 9 S t r o n a Rysunek 2 System okablowania strukturalnego Sieci LAN (Local Area Network) są sieciami komputerowymi występującymi na niewielkim obszarze, najczęściej w obrębie jednego lub kilku budynków. Sieć komputerowa umożliwia wymianę danych pomiędzy podłączonymi użytkownikami i może również zapewnić wiele dodatkowych usług takich jak: telefonia IP, wideo konferencje, kamery IP, drukarki online. Sieć może działać w oparciu o kable miedziane (najczęściej kabel UTP - Unshielded Twisted Pair) lub kable światłowodowe (jedno lub wielomodowe). W funkcjonującej sieci możemy wyróżnić kilka rodzajów urządzeń: użytkownicy końcowi (komputery, drukarki, telefony) urządzenia pośredniczące (routery, switche, firewalle, serwery, punkt dostępowy) medium (kable miedziane, światłowodowe, fale radiowe) Routery są urządzeniami działającymi na 3 warstwie modeli OSI i służą do znajdowania najlepszej możliwej trasy dla przesyłanej porcji danych. Routery oddzielają od siebie inne sieci komputerowe. Switche są urządzeniami operującymi najczęściej na 2 warstwie modelu OSI. Ich zadaniem jest przekazywanie ramek do kolejnych segmentów sieci.

11 10 S t r o n a Firewalle służą do ochrony sieci i podłączonych do nich użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem. Rysunek 3 Przykładowa topologia logiczna sieci komputerowej Do głównych zalet sieci okablowania strukturalnego możemy zaliczyć: integracja nowoczesnych technologii teleinformatycznych gwarantuje stałą platformę komunikacyjną na długi okres czasu ułatwia rozbudowę, przebudowę i zmianę konfiguracji sieci bez przerw w jej działaniu okablowanie jest związane z budynkiem, a nie z systemem komputerowym możliwość podłączenia urządzeń telefonicznych możliwość tworzenia odrębnych sieci komputerowych, niemających punktów wspólnych podnosi funkcjonalność i standard budynku.

12 11 S t r o n a 2. Normy i zalecenia techniczne dotyczące instalacji W trakcie realizacji inwestycji należy przestrzegać bezwzględnie zasad BHP, warunków wynikających z uzgodnień projektowych, zasad wiedzy technicznej, zaleceń producentów użytych materiałów oraz przepisów branżowych i norm. Normy dotyczące okablowania strukturalnego: PN-EN :2011. Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN :2008. Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: Pomieszczenia biurowe. PN-EN :2008. Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 3: Zabudowania przemysłowe. PN-EN :2008. Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 4: Zabudowania mieszkalne. PN-EN :2009. Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 5: Centra danych. PN-EN :2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. PN-EN :2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. PN-EN : Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania. PN-HD :2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. PN-EN : wersja polska Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach PN-HD :2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. Normy i dyrektywy prawne dotyczące transmisji bezprzewodowej: Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007, w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Europejskie normy ETSI EN , EN Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z:

13 12 S t r o n a ustawą z dn r. - Prawo budowlane / Dz.U. nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami, ustawą z dn r. O zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89, poz.415 z późniejszymi zmianami, aktami wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw, odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych",

14 13 S t r o n a 3. Wymagania dla systemu okablowania strukturalnego Proponowany system okablowania strukturalnego kat 6A w wersji nieekranowanej UTP powinien spełniać najnowocześniejsze wymogi transmisyjne i być gotowym do migracji w przyszłości do systemu zarządzalnego, pozwalającego na monitorowanie zmian w sieci w czasie rzeczywistym. Producent okablowania powinien mieć w swojej ofercie panele zarządzające okablowaniem i odpowiednią aplikację kliencką w języku polskim oraz świadczyć bez podmiotów pośrednich usługi HelpDesk. W celu zagwarantowania Użytkownikowi bezpieczeństwa sieci i jej nieprzerwanej pracy podczas migracji do systemu inteligentnego okablowania oraz uniknięcia zmian w konfiguracji wyposażenia szaf proponowane rozwiązanie powinno opierać się na technologii pozwalającej na bezprzerwową implementację funkcji zarządzania bez konieczności rozłączania patchcordów miedzianych i światłowodowych. Dodatkowo ze względów użytkowych i bezpieczeństwa Użytkownika cały system okablowania ma się opierać na standardowych, typowych, patchcordach ze złączem RJ45 bez żadnych dodatkowych styków miedzianych lub żył światłowodowych. Podobnie patchcordy światłowodowe muszą być typowej konstrukcji beż żadnych dodatkowych elementów. Takie rozwiązanie zapewni Użytkownikowi wyższe bezpieczeństwo i pozwoli na optymalizację kosztów całego systemu. Urządzenia monitorujące muszą posiadać opcję montażu 0U tak by ich montaż w szafach nie narażał Użytkownika na dodatkowe prace i trudności oraz redundantne zasilanie na wypadek awarii. Urządzenie monitorujące powinno obsługiwać jak największą ilość paneli krosowych tak by maksymalnie ograniczyć ich ilość w całym systemie - minimum 40 Paneli krosowych miedzianych 24 portowych (960 portów) lub światłowodowych na jeden panel zarządzający. Wymagania dla systemu zarządzania okablowaniem strukturalnym: 1. Śledzenie połączeń krosowych bezpośrednio w szafie krosowniczej i na panelach krosowniczych 2. Wizualizacja połączeń na panelach krosowniczych 3. Informacja o pełnej trasie połączeń kablowych 4. Sygnalizacja przez system stanów alarmowych oraz eksploatacyjnych 5. Możliwość jednoczesnego korzystania z systemu (aplikacji zarządzającej) przez min. 25 administratorów 6. Możliwość zdefiniowania uprawień dla poszczególnych użytkowników bądź grup użytkowników 7. Brak ograniczeń dotyczących: liczby urządzeń obsługiwanych przez system, portów obsługiwanych przez system, stref krosowania i ilości urządzeń w danej strefie 8. Możliwość zdalnego dostępu do serwera zarządzającego (aplikacja client oraz WWW) 9. Agent SNMP zaimplementowany bezpośrednio w aplikacji 10. Automatyczne wykrycie pełnej mapy połączeń dla nowo dołączonego portu/urządzenia 11. Importowanie do aplikacji zarządzającej podkładów w formacie AutoCAD (aranżacje pomieszczeń) i dalsza, automatyczna aktualizacja tych rysunków 12. Tworzenie i ewidencji zdarzeń oraz przeglądanie ich historii 13. Przesyłanie logów/alarmów/zdarzeń do zewnętrznego systemu zarządzania

15 14 S t r o n a 14. Licencja na oprogramowanie zarządzające w wersji "open" - bez limitów dla ilości monitorowanych połączeń 15. Polski interfejs w językowy (zarówno software jak i hardware) 16. Kontrolowanie stanu sieci (struktury połączeń począwszy od switch a, a skończywszy na serwerze) bezpośrednio w szafie krosowniczej bez potrzeby używania dodatkowych urządzeń zewnętrznych (notebook itp.) 17. Możliwość zlecania realizacji połączeń krosowych (dodawanie i usuwanie krosowań) z poziomu aplikacji zarządzającej 18. Możliwość wykorzystywania aplikacji do prowadzenia pełnej dokumentacji elektronicznej instalacji w serwerowniach (struktura połączeń kablowych począwszy od portu serwera, a skończywszy na porcie przełącznika sieciowego, obrazowanie szaf w serwerowniach i całego wyposażenia w szafach) 19. Wszystkie elementy muszą stanowiąc zintegrowaną ofertę systemową pochodzącą od jednego producenta 22. Możliwość zainstalowania wersji standardowej pasywnej okablowania w pierwszym etapie inwestycji i późniejszego bezprzerwowego upgrade u do pełnego systemu zarządzanego w późniejszym etapie eksploatacji (bez konieczności rozpinania kabli stacyjnych i krosowych) 20. Baza danych na której pracuje aplikacja zarządzająca na platformie SQL 21. Interfejs XML do wymiany danych z zewnętrznymi systemami zarządzania 22. Możliwość bezpośredniego czytania i zapisywania danych do bazy przez aplikacje zewnętrzne NMS, HelpDesk itp. 23. Przestrzeń w szafach zajmowana przez urządzenia aktywne systemu nie większa niż 1U w szafie 42U w pełni wypełnionej panelami 24. Możliwość instalacji elementów aktywnych systemu w pionie w szafie krosowniczej (bez wykorzystania przestrzeni użytkowej szafy) 4. Wymagania dla urządzeń aktywnych Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym (tzn. wyprodukowanym nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed jego dostarczeniem), nieużywanym wcześniej do innych instalacji, przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem. Wykonawca powinien zagwarantować, że dostarczone urządzenia i oprogramowanie będą pochodziły z autoryzowanego i legalnego źródła, a ich używanie nie będzie stanowić naruszenia przez Zamawiającego majątkowych praw autorskich osób trzecich. Pakiet usług gwarancyjnych obejmujący dostarczone urządzenia powinien być skierowany do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczone oprogramowanie musi być w wersji aktualnej to znaczy opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia ofert.

16 15 S t r o n a Urządzenia wchodzące w skład oferowanego rozwiązania powinny pochodzić od jednego producenta. W przypadku oferowania urządzeń różnych producentów należy dołączyć oświadczenia o pełnej wzajemnej kompatybilności oraz oświadczenia o współpracy ich autoryzowanych placówek serwisowych w zakresie usuwania problemów powstających na styku tych rozwiązań. Sieć została zaprojektowana w oparciu o hierarchiczny model projektowania. Zakłada on warstwę szkieletowodystrybucyjną oraz warstwę dostępu do sieci. Warstwa szkieletowo-dystrybucyjna jest odpowiedzialna za jak najszybsze przełączanie pakietów i jest krytyczna dla łączności dlatego musi zapewniać jak najszybsze dostosowywanie się do zmian, skalowalność i szybką konwergencję. Warstwa ta jest również odpowiedziana za agregację połączeń z przełącznikami warstwy dostępu do sieci. Na jej poziomie działają switche rdzeniowe, które potrzebują bardzo dużych zasobów i przepustowości. Warstwa dostępu do sieci umożliwia użytkownikom końcowym podłączenie się do urządzeń sieciowych. 1. Przełącznik szkieletowo-dystrybucyjny Cisco WS-C4500X-24X-IPB 1. Urządzenie o stałej konfiguracji montowane w szafie RACK 19 o wysokości 1U ; 2. Minimum 4GB pamięci RAM oraz 2GB pamięci Flash. Możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci poprzez port USB oraz SD. 3. Minimum dwu-rdzeniowy procesor o częstotliwości pracy 1,5GHz 4. Wydajność przełączania co najmniej 800Gbps oraz przepustowość co najmniej 250 Mpps. 5. Wymagana jest obsługa co najmniej 24 portów 10GE ze stykiem definiowanym przez SFP+, SFP lub równoważne. Minimum 16 portów musi być wbudowanych na stałe w urządzenie. Pozostałe porty mogą być obsługiwane przez dedykowany moduł rozszerzeń; 6. Minimum 2 redundantne zasilacze 230V AC o mocy minimum 750W każdy. Zasilacze muszą umożliwiać wymianę bez przerywania pracy (hot-plug). Nie dopuszcza się stosowania zasilaczy zewnętrznych; 7. Minimum 5 wentylatorów pozwalających na wymianę podczas pracy (hot-plug). 8. Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej; 9. Musi posiadać sprzętową obsługę protokołów IPv4 oraz IPv Musi zapewniać obsługę co najmniej adresów MAC; 11. Musi obsługiwać tablicę przełączania dla minimum wpisów IPv4 oraz wpisów IPv6 12. Musi zapewniać obsługę wirtualnych tablic routingu (VRF) 13. Musi obsługiwać ramki Jumbo; 14. Musi obsługiwać co najmniej 4000 aktywnych sieci VLAN; 15. Musi obsługiwać mechanizmy dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami; 16. Musi obsługiwać protokoły sieciowe zgodnie ze standardami: a) IEEE b) IEEE 802.3ae c) IEEE 802.1x d) IEEE 802.1s e) IEEE 802.1w f) IEEE 802.3ad g) IEEE 802.1D h) IEEE 802.1p i) IEEE 802.1Q 17. Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) obsługa co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu przypisywanych do portu lub VLANu. b) możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 16Kbps c) obsługa klasyfikacji ruchu CoS oraz DSCP 18. Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a) dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3 b) możliwość autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+

17 16 S t r o n a c) możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN (w ramach portu) a) monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping). Obsługa minimum wpisów b) możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika c) ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe d) obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC, IPv4 lub IPv6, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia e) min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) d) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. e) możliwość wykrywanie jednokierunkowych połączeń światłowodowych f) możliwość synchronizowania czasu przy pomocy protokołu NTP 19. Musi obsługiwać ruch multicast z wykorzystaniem IGMPv3; 20. Musi obsługiwać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP; 21. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian; 22. System operacyjny musi posiadać budowę modularną pozwalającą na uruchamianie zewnętrznych aplikacji. 23. Obsługa redundancji oraz wysokiej dostępności: a) możliwość łączenia w wirtualny klaster poprzez porty 10GE (VSS lub równoważny). b) obsługa do 8 urządzeń w wirtualnym klastrze. c) wydajność klastra minimum 1,6Tbps a) wirtualny klaster urządzeń musi zapewniać wspólne zarządzanie oraz musi być widoczny w sieci jako pojedyncze urządzenie logiczne w topologii spanning-tree. 24. Przepływ powietrza od strony portów do zasilaczy (front to back) 2. Przełącznik data center Cisco Nexus N5K-C5548UP-B-S32 z extenderem Cisco Nexux N2K-C2224TP 1. Przełącznik o stałej lub modułowej konstrukcji, dedykowany do pracy w rozwiązaniach data center, wyposażony w minimum 32 porty pracujące zamiennie w następujących trybach: 1Gigabit Ethernet, 10Gigabit Ethernet, 10Gigabit ze wsparciem dla FiberChannel over Ethernet (Data Center Bridging) oraz 8Gbps FiberChannel ze stykiem określanym przez moduły typu SFP+ 2. Urządzenie montowane w szafie RACK 19 o wysokości 1U 3. Minimum 2 redundantne zasilacze 230V AC o mocy minimum 750W każdy. Zasilacze muszą umożliwiać wymianę bez przerywania pracy (hot-plug). Nie dopuszcza się stosowania zasilaczy zewnętrznych; 4. Minimum 2 wentylatory pozwalające na wymianę podczas pracy (hot-plug). 5. Musi obsługiwać okablowanie i moduły Twinax (1m/3m/5m) i Active Twinax (7m/10m) 6. Musi obsługiwać interfejsy 2/4/8 Gbps Fibre Channel SW SFP+ 7. Musi obsługiwać interfejsy 1000BaseSX SFP LC, MMF 8. W dostarczonej konfiguracji przełącznik musi posiadać co najmniej: a) Licencja umożliwiająca konfigurację każdego portu na przełączniku jako Ethernet lub Fiber Channel b) 8 modułów SFP+ LC Fiber Channel lub równoważnych 9. Wraz z przełącznikiem musi być dostarczony dedykowany zewnętrzny moduł rozszerzań w metalowej obudowie RACK 19 o wysokości 1U posiadający przynajmniej funkcjonalność: a) 24 porty 100/1000BASE-T b) dwa porty SFP+ 10GE c) bufor pamięci minimum 32MB d) grupowanie typu MCEC/MLAG polegające na terminowaniu pojedynczej wiązki EtherChannel (LACP) do 2 niezależnych urządzeniach e) zarządzanie portami poprzez nadrzędny przełącznik

18 17 S t r o n a 10. Wszystkie dostarczone kable interfejsy i moduły musząbyć zatwierdzone przez producenta do użytku w oferowanym przełączniku 11. Wydajność przełączania minimum 960 Gbps oraz przepustowość 710 Mpps 12. Wydajność routingu minimum 160 Gbps oraz przepustowość 240 Mpps 13. Musi posiadać funkcjonalność Ethernet dla warstwy 2: a) trunking IEEE 802.1Q VLAN b) wsparcie dla 4096 VLAN c) wsparcie dla min adresów MAC d) Rapid Spanning Tree: np. IEEE 802.1w, PVRST+ e) Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): 64 instancje f) Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 1, 2, 3 snooping g) IGMP Snooping Querier h) Port Aggregation Protocol: np. IEEE 802.3ad i) grupowanie typu MCEC/MLAG polegające na terminowaniu pojedynczej wiązki EtherChannel (LACP) na 2 niezależnych urządzeniach j) ramki Jumbo dla wszystkich portów (do 9216 bajtów) k) ramki Pause (IEEE 802.3x) l) prewencja niekontrolowanego wzrostu ilości ruchu (storm control), dla ruchu unicast, multicast, broadcast m) Obsługa funkcjonalności private VLAN lub analogicznej n) Protokół wykrywania sąsiednich urządzeń CDP lub równoważny 14. Musi posiadać funkcjonalności bezpieczeństwa oraz zarządzania: a) możliwość autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+ b) dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3 c) ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe d) XML (NETCONF) e) RMON f) implementacja mechanizmów SPAN PORT lub analogiczna funkcjonalność g) możliwość synchronizowania czasu przy pomocy protokołu NTP h) możliwość tworzenia list kontroli dostępu dla ruchu warstwy drugiej i) Role-Based Access Control RBAC 15. Wymagane wsparcie dla IEEE Data Center Bridging a) IEEE 802.1Qbb PFC (per-priority pause frame support) b) IEEE 802.1AB DCBX Protocol c) IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection 16. Wymagane wsparcie w urządzeniu protokołu Fiber Channel oraz implementacja następujących mechanizmów FC a) Fibre Channel over Ethernet (FCoE) zgodnie z ANSI T11 (FC-BB-5), FCoEInitialization Protocol (FIP). b) standardowe typy portów Fibre Channel: E, F, oraz NP. c) do 64 buffer credits (BB credits) na każdy port FC d) grupowanie portów FC w wiązki PortChannel e) wirtualizacja portów typu N-port (NPV) f) wirtualizacja N-port identifier (NPIV) g) serwisy FC: Name server, registered state changenotification (RSCN), login services,nameserver zoning h) wsparcie mechanizmów bezpieczeństwa Diffie-Hellman Challenge Handshake Authentication Protocol (DHCHAP) oraz Fibre Channel Security Protocol (FC-SP) i) autentykacja Host-to-switch oraz switch-to-switch za pomocą FC-SP j) Routing Fabric Shortest Path First (FSPF) k) standardowy Zoning d) Port Security (w oparciu o domenęfc i port) 17. Przepływ powietrza od strony portów do zasilaczy (front to back) 3. Przełącznik dostępowy 48-portowy 10/100/ x 10Gbit SFP+ WS-C2960X-48TD-L 1. Urządzenie o stałej konfiguracji montowane w szafie RACK 19 o wysokości 1U; 2. Minimum 512MB pamięci DRAM oraz 128MB pamięci Flash;

19 18 S t r o n a 3. Wydajność przełączania co najmniej 108Gbps oraz przepustowość co najmniej 130 Mpps dla pakietów 64 bajtowych; 4. Wymagana jest obsługa co najmniej 48 portów Ethernet w standardzie 10/100/1000BASE-T oraz 2 porty 10GE ze stykiem definiowanym przez SFP+, GBIC lub równoważne; 5. Zintegrowany zasilanie 230V AC nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych zasilaczy; 6. Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej; 7. Musi zapewniać obsługę co najmniej adresów MAC; 8. Musi być dostępne automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych; 9. Musi obsługiwać ramki Jumbo; 10. Przełącznik musi posiadać wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector); 11. Musi obsługiwać co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN i 4000 VLAN ID; 12. Musi obsługiwać protokół dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami; 13. Musi obsługiwać protokół dynamicznego konfigurowania portu w trym dostępowy lub trunk 14. Musi obsługiwać protokoły sieciowe zgodnie ze standardami: a) IEEE 802.1x b) IEEE 802.1s c) IEEE 802.1w d) IEEE 802.3ad e) IEEE 802.1D f) IEEE 802.1p g) IEEE 802.1Q h) IEEE BASE-T i) IEEE 802.3u 100BASE-TX j) IEEE 802.3z 1000BASE-X k) IEEE 802.3ab 1000BASE-T 15. Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu, w tym przynajmniej jednej kolejki priorytetowej b) mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP c) możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 8Kbps d) obsługa klasyfikacji ruchu CoS oraz DSCP 16. Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dostępności sieci: a) dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3 b) możliwość autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+ c) możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN (w ramach portu) d) monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping) e) możliwość tworzenia portów monitorujących (span port), pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika f) ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe g) obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC, IPv4 lub IPv6, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia h) min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) i) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. j) możliwość wykrywanie jednokierunkowych połączeń światłowodowych k) możliwość synchronizowania czasu przy pomocy protokołu NTP 17. Musi obsługiwać ruch multicast z wykorzystaniem IGMPv3; 18. Musi obsługiwać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP; 19. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian;

20 19 S t r o n a 20. Przełącznik musi umożliwiać łączenie w klaster do minimum 8 urządzeń o przepustowości minimum 80Gbps. Łączenie w klaster może być realizowane przy użyciu dodatkowego dwuportowego modułu. Klaster urządzeń musi zapewniać wspólne zarządzanie oraz musi być widoczny w sieci jako pojedyncze urządzenie logiczne w topologii spanning-tree. 4. Przełącznik dostępowy 48-portowy 10/100/ x 1Gbit SFP WS-C2960X-48TS-L 1. Urządzenie o stałej konfiguracji montowane w szafie RACK 19 o wysokości 1U; 2. Minimum 512MB pamięci DRAM oraz 128MB pamięci Flash; 3. Wydajność przełączania co najmniej 108Gbps oraz przepustowość co najmniej 107 Mpps dla pakietów 64 bajtowych; 4. Wymagana jest obsługa co najmniej 48 portów Ethernet w standardzie 10/100/1000BASE-T oraz 4 porty 1Gbps ze stykiem definiowanym przez SFP, GBIC lub równoważne; 5. Zintegrowany zasilanie 230V AC nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych zasilaczy; 6. Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej; 7. Musi zapewniać obsługę co najmniej adresów MAC; 8. Musi być dostępne automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych; 9. Musi obsługiwać ramki Jumbo; 10. Przełącznik musi posiadać wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflector); 11. Musi obsługiwać co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN i 4000 VLAN ID; 12. Musi obsługiwać protokół dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami; 13. Musi obsługiwać protokół dynamicznego konfigurowania portu w trym dostępowy lub trunk 14. Musi obsługiwać protokoły sieciowe zgodnie ze standardami: a) IEEE 802.1x b) IEEE 802.1s c) IEEE 802.1w d) IEEE 802.3ad e) IEEE 802.1D f) IEEE 802.1p g) IEEE 802.1Q h) IEEE BASE-T i) IEEE 802.3u 100BASE-TX j) IEEE 802.3z 1000BASE-X k) IEEE 802.3ab 1000BASE-T 15. Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a) obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu, w tym przynajmniej jednej kolejki priorytetowej b) mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP c) możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 8Kbps d) obsługa klasyfikacji ruchu CoS oraz DSCP 16. Musi obsługiwać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dostępności sieci: a) dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, SSHv2 i SNMPv3 b) możliwość autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+ c) możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. protected ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzednym (designated port) lub funkcjonalność private VLAN (w ramach portu) d) monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping) e) możliwość tworzenia portów monitorujących (span port), pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika f) ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe g) obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC, IPv4 lub IPv6, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia h) min. 5 poziomów uprawnień do zarządzania urządzeniem (z możliwością konfiguracji zakresu dostępnych funkcjonalności i komend) i) współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. j) możliwość wykrywanie jednokierunkowych połączeń światłowodowych

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.8.2015

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.8.2015 Opole, 14 kwietnia 2015 r. IM-ZP.271.3.8.2015 WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.8.2015 Dot. Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: Aparatura monitorująca - 1 zestaw ZAŁĄCZNIK 4 A LP NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ WYMAGANA I. Monitor pacjenta/nadajnik, ilość sztuk 8, o poniżej

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U

19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 DOSTAWA 2 SZTUK PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH WARSTWY SERWEROWEJ PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA DWÓCH SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.8.2015

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.8.2015 Opole, 14 kwietnia 2015 r. IM-ZP.271.3.8.20 15 WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.8.2015 Dot. Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz,

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.27.2014

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.27.2014 Miasto On o le,:,~iedzic';;:!jrzs:~1?;/~\~~0~~~?pots Rvnet ~ f:z.=a~s~>:40-0 l~'lt_):)01~ :.st'774ó \192i 'T745i\912 f~x '77 4~~ 49 B44 {I;'; l'i2i IM-ZP.271.3.27.2014 Opole, 15 października 2014 r. WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Router brzegowy 1 szt. Urządzenie współpracowało będzie z

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8.2 do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje wstępne Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Drugim Komisariacie Policji w Koszalinie tj. dostawa

Bardziej szczegółowo