Obniżone koszty posiadania dzięki. portów, różnorodności interfejsów i wielu opcjom. Zaawansowane, automatyczne nadzorowanie sieci maksymalizuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obniżone koszty posiadania dzięki. portów, różnorodności interfejsów i wielu opcjom. Zaawansowane, automatyczne nadzorowanie sieci maksymalizuje"

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny Przełączniki Enterasys serii K Elastyczne, modułowe przełączniki z zaawansowanymi funkcjami do zastosowania w obszarach dostępowych i w rdzeniu małych sieci Opis produktu Obniżone koszty posiadania dzięki wysokiej elastyczności, dużej gęstości portów, różnorodności interfejsów i wielu opcjom zasilania. Zaawansowane, automatyczne nadzorowanie sieci maksymalizuje efektywność i niezawodność nowych usług IT takich jak wirtualne pulpity. Zintegrowana widoczno ść, szczegółowość i kontrola zapewniają znaczące obniżenie kosztów i zaawansowane bezpieczeństwo dla krytycznych dla organizacji sieci. Łatwe do zastosowania środki kontroli dostępu i priorytety zapewniają możliwości lokalizacji, identyfikacji i całościowego zarządzania, w tym wsparcie dla programów typu Bring Your Own Device. Urządzenia Enterasys serii K to najbardziej opłacalne, oparte na przepływie rozwiązanie przełączania na rynku. Dostarczając wyjątkowe poziomy automatyzacji, widoczności i kontroli, od obszaru dostępowego po rdzenie małych sieci, te elastyczne, modułowe przełączniki znacząco redukują koszty operacyjne przy jednoczesnym oferowaniu zaawansowanych funkcji. Seria K jest zbudowana w oparciu o własne ASIC Enterasys CoreFlow2. Ta zaawansowana technologia przełączania zapewnia lepszą widoczność krytycznych aplikacji biznesowych oraz możliwość stosowania wydajniejszych środków kontroli, w celu spełnienia wymagań SLA ( Service Level Agreement) stawianych przez organizacje. Zaprojektowane, by spełnić wymagania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na dostęp do nowych aplikacji i usług, przełączniki serii K chronią ruch przenoszący krytyczne dane biznesowe i wspierają zmieniające się potrzeby operacyjne. Obejmuje to programy takie jak BYOD ( Bring Your Own Device) oraz dostosowywanie rozwiązań IT do potrzeb klienta, które wymagają rozbudowanych możliwości określania położenia, identyfikacji, widoczności i kompleksowego zarządzania. Seria K jest wyjątkowo dobrze dostosowana do inteligentnego zarządzania indywidualnymi połączeniami użytkowników, urządzeń i aplikacji, jak również do dostarczania widoczności i zarządzania dla rozwiązywania problemów z połączeniami, określania położenia urządzeń i zapewniania ochrony danych korporacyjnych. Przełączniki Enterasys serii K są dostępne w następujących wariantach: Chassis z 6 gniazdami, posiadające maksymalnie do 144 portów 10/100/1000 i 4 porty uplink 10Gb Chassis z 10 gniazdami, posiadające maksymalnie do 216 portów 10/100/1000 i 8 portów uplink 10Gb Korzyści Dopasowanie do potrzeb organizacji Zapewnia, że każdy użytkownik końcowy otrzymuje informacje, usługi i aplikacje niezbędne mu do pracy, dzięki szerokim możliwościom kontroli sieci i widoczności. Ekologiczny i efektywny modułowy system zasilania zmniejsza koszty związane z zasilaniem i chłodzeniem oferując optymalne zużycie energii. Wysoka jakość pracy dla użytkowników i ochrona sieci dzięki efektywnemu rozmieszczaniu krytycznych usług sieciowych i blokowaniu potencjalnie niebezpiecznego ruchu. Efektywność operacyjna Płaszczyzna montażowa o małych wymiarach i dużej liczbie portów zapewnia do 216 portów 10/100/100 z 8 portami 10Gb dla łączy typu uplink w standardowym stojaku telekomunikacyjnym, co znacznie zmniejsza koszty zajmowanej powierzchni. Automatyzacja zarządzania i wbudowane elastyczne funkcje obniżają koszty operacyjne i maksymalizują czas nieprzerwanej pracy. Automatyczna identyfikacja i świadczenie usług nowym urządzeniom i usługom zmniejsza czas potrzebny na instalacje. Bezpieczeństwo Zmniejsza zagrożenia i upraszcza administrację siecią poprzez wbudowane, a nie dobudowane bezpieczeństwo. Chroni ruch przenoszący dane organizacji przed atakami i utrzymuje poufno ść, integralność i dostępność danych. Rozszerza kontrolę dostępu do sieci i bezpieczeństwo na istniejące przełączniki brzegowe i bezprzewodowe punkty dostępowe, spełniając wymagania związane z dostosowywaniem IT do potrzeb organizacji. Usługi i wsparcie Najwięcej na rynku zadowolonych użytkowników i problemów rozwiązanych przy pierwszym zgłoszeniu. Seria K obsługuje do 12 portów dla łączy typu uplink 10Gb, w tym 4 porty na karcie struktury oraz 8 portów w ramach 2 modułów I/O 10Gb. Seria K przekazuje decyzje i egzekwuje polityki bezpieczeństwa i role, jednocześnie klasyfikując ruch i nadając mu priorytety przy pełnej prędkości łącza. Wszystkie moduły I/O zapewniają najwyższy poziom QoS ( Quality of Service) dla krytycznych aplikacji takich, jak głos oraz wideo w jakości HD, i to nawet w okresach dużego obciążenia sieci, jednocześnie aktywnie chroniąc przed atakami typu DoS ( Denial of Service) i rozprzestrzenianiem się złośliwego oprogramowania. There is nothing more important than our customers

2 Seria K wykorzystuje najlepszą na rynku architekturę przełączania opartą na przepływie by inteligentnie zarządzać indywidualnymi połączeniami użytkowników i aplikacji wykracza to poza możliwości konkurencyjnych przełączników, które są ograniczone do stosowania sieci VLAN, list ACL i portów, aby zaimplementować oparte na rolach środki kontroli dostępu. Użytkownicy są identyfikowani i przypisuje się im role by zagwarantować, że każdy użytkownik oddzielnie ma dostęp do krytycznych dla niego aplikacji biznesowych, bez względu na miejsce, z którego łączy się z siecią. Reguły polityk serii K połączone ze szczegółową inspekcją pakietów mogą inteligentnie wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa i automatycznie na nie reagować, poprawiając tym samym niezawodność i jakość pracy użytkowników. Elementem wyróżniającym serię K jest możliwość zbierania danych typu NetFlow przy pełnej prędkości łącza, co zapewnia pełną widoczność w zużycie zasobów sieciowych przez użytkowników i aplikacje. Seria K wraz z serią S to jedyne przełączniki korporacyjne obsługujące na każdym porcie uwierzytelnianie wielu użytkowników przy wykorzystaniu wielu metod jest to absolutnie niezbędne, gdy do sieci podłączone są urządzenia takie jak telefony IP, komputery, drukarki, kopiarki, kamery bezpieczeństwa, czytniki etykiet i maszyny wirtualne. Te nowe modułowe przełączniki zapewniają elastyczne możliwości połączeniowe, zaawansowane funkcje i zintegrowane bezpieczeństwo, wszystkie te elementy razem pozwalają sieci na szybsze dostosowanie się do zmieniających się wymagań biznesowych. Sprzętowe funkcje wysokiej dostępności ( High Availability) Seria K posiada wiele standardowych funkcji wysokiej dostępności. Sprzętowe funkcje wysokiej dostępności umożliwiają zastosowanie przełączników serii K w krytycznych dla organizacji środowiskach, które wymagają dostępności 24/7. Uwierzytelnianie MAC, które pozwala uwierzytelniać urządzenia w sieci poprzez adres MAC Uwierzytelnianie przez sieć Web PWA ( Port Web Authentication), w którym nazwa użytkownika i hasło są dostarczane przez przeglądarkę internetową CEP ( Convergence End Point), w którym telefony VoIP od różnych dostawców są identyfikowane i uwierzytelniane, daje to olbrzymią elastyczność przedsiębiorstwom, które chcą wprowadzić mechanizmy kontroli dostępu w swoich infrastrukturach. Dodatkow ą, szczególną właściwością serii K jest możliwość obsługi uwierzytelniania wielu użytkowników. Pozwala to na podłączenie wielu użytkowników i urządzeń do tego samego portu fizycznego, przy czym każdy użytkownik i urządzenie jest uwierzytelniany oddzielnie, przy wykorzystaniu dowolnej z metod (802.1X, MAC, PWA, CEP). Główną korzyścią ze stosowania tego typu uwierzytelniania jest możliwość autoryzacji wielu użytkowników przez zastosowanie dynamicznych polityk albo przypisywanie sieci VLAN dla każdego uwierzytelnionego użytkownika. W przypadku dynamicznych polityk mówimy o Multi-User Policy. Liczba obsługiwanych na porcie użytkowników przez serię K jest określana w oparciu o port, moduł I/O oraz płaszczyznę montażową. Uwierzytelnianie wielu użytkowników oraz polityki może przynieść znaczące korzyści klientom poprzez rozszerzanie usług bezpieczeństwa na użytkowników podłączonych do niezarządzanych urządze ń, przełączników i routerów innych dostawców, koncentratorów VPN lub bezprzewodowych punktów dostępowych sieci LAN. Stosowanie uwierzytelniania zapewnia bezpieczeństwo, priorytety obsługi i kontrolę pasma, chroniąc jednocześnie dotychczasowe inwestycje w infrastruktur ę. Seria K obsługuje do 8 użytkowników na każdym porcie, przy czym dzięki opcjonalnej licencji można zwiększyć tą liczbę do 256 użytkowników na porcie. Całkowita pojemność przełącznika K6 wynosi 1156 użytkowników, a K użytkowników. Seria K obsługuje następujące sprzętowe funkcje wysokiej dostępności: Pasywny szkielet chassis Półki wentylatorów z możliwością wymiany w trakcie pracy ( hot-swap) Zasilacze z funkcją podziału obciążenia i możliwością wymiany w trakcie pracy ( hot-swap) Wiele wejść zasilania prądem zmiennym (AC) dla zapewnienia redundancji zasilania Do 36 grup po 8 portów Ethernet może być zgrupowanych razem tworząc grupę zagregowanych łączy LAG ( Link Aggregation Group) Rozproszona, oparta na przepływie architektura Dla zapewnienia szczegółowej widoczności i zarządzania ruchem, bez wpływu na wydajność pracy sieci, przełączniki Enterasys Serii K stosują architekturę opartą na przepływie. Architektura ta zapewnia, że gdy określony przepływ danych zostanie ustanowiony pomiędzy dwoma punktami końcowymi, pierwsze pakiety z tego przepływu będą przetwarzane przez mechanizmy wielowarstwowej klasyfikacji w przełączniku i strukturalnym module I/O. Podczas tego procesu identyfikowana jest rola i zastosowane polityki, sprawdzane są pakiety i określana jest akcja. Po zidentyfikowaniu przepływu, wszystkie kolejne pakiety związane z tym przepływem są automatycznie obsługiwane przez Enterasys ASIC, bez konieczności dalszego przetwarzania. W ten sposób przełączniki Enterasys serii K są zdolne do zapewnienia bardzo szczegółowego poziomu kontroli każdego przepływu przy pełnej prędkości łącza. Uwierzytelnianie wielu użytkowników przy zastosowaniu wielu metod oraz polityki Uwierzytelnianie pozwala przedsiębiorstwom na zarządzanie dostępem do sieci i zapewnia mobilność użytkownikom i urządzeniom. Zapewnia wiedzę o tym kto i co jest podłączone do sieci i z jakiego miejsca jest realizowane to połączenie, w dowolnym czasie. Przełączniki Enterasys serii K posiadają unikalne, wiodące na rynku możliwości związane z typami wielu jednoczesnych metod uwierzytelniania. Seria K może obsłużyć jednocześnie wiele technik uwierzytelniania, w tym: Uwierzytelnianie 802.1X Dynamiczna, oparta na przepływie klasyfikacja pakietów Kolejną unikalną cech ą, która wyróżnia przełączniki Enterasys serii K na tle konkurencji jest możliwość opartej na użytkownikach wielowarstwowej klasyfikacji pakietów z QoS. Przy olbrzymiej liczbie aplikacji sieciowych stosowanych obecnie, tradycyjna wielowarstwowa klasyfikacja pakietów jest niewystarczająca by zapewnić przesyłanie krytycznych dla organizacji aplikacji bez opóźnie ń. W przypadku serii K, oparte na użytkownikach wielowarstwowe klasyfikowanie pakietów, pozwala na klasyfikacje ruchu nie tylko ze względu na typ pakietu, ale również z uwagi na rolę użytkownika w sieci i przypisaną mu polityk ę. Dzięki opartej na użytkownikach wielowarstwowej klasyfikacji pakietów, pakiety mogą być klasyfikowane w oparciu o unikalne identyfikatory takie jak All Users, User Groups, Individual User, tym samym zapewniając bardziej szczegółowe podejście do zarządzania i utrzymywania poufności, integralności i dostępności sieci. Widoczność sieci dzięki bardzo dokładnym danym NetFlow Zarządzanie wydajnością sieci i możliwości bezpieczeństwa przez NetFlow są dostępne na portach przełącznika serii K i nie wpływają na wydajność 2

3 przełączania i routingu oraz nie wymagają zakupu drogich kart rozszerzeń dla każdego modułu. Enterasys NetFlow śledzi każdy pakiet w każdym przepływie w przeciwieństwie do typowych metod statystycznego próbkowania lub ograniczonych implementacji opartych na urządzeniach. Zaletą niepróbkowanego monitorowania danych NetFlow w czasie rzeczywistym jest pełna widoczność ruchu przechodzącego przez sie ć. NetFlow wykrywa nienormalne zachowania sieci i na tej podstawie stosowana jest właściwa akcja. Ponadto, dane z NetFlow mogą być wykorzystane do planowania przepustowości, pozwalając administratorowi sieci na monitorowanie przepływającego ruchu i jego wielkości, co daje informacje o tym, w którym miejscu konieczna jest rekonfiguracja lub rozbudowa sieci. Oszczędza to czas i pieniądze ponieważ administratorzy są wcześniej informowani o tym kiedy i gdzie konieczne będą modernizacje sieci. Monitorowanie ruchu sieciowego monitorowanie portu Monitorowanie portu jest zintegrowanym narzędziem diagnostycznym odpowiedzialnym za śledzenie wydajności sieci i poziomu bezpieczeństwa, co jest szczególnie przydatne przy odpieraniu włamań do sieci i ataków. Jest to tania alternatywa do tapów sieciowych i innych rozwiąza ń, które mogą Podsumowanie dostępnych funkcji Wielowarstwowa klasyfikacja pakietów umożliwia dostarczanie krytycznych aplikacji do określonych użytkowników poprzez wiedzę o ruchu i kontrolę Przełączanie/ usługi VLAN zapewnia wysoce wydajne połączenia, agregacje i szybkie usługi odtworzeniowe Routing IP zapewnia dynamiczną optymalizację ruchu, ograniczanie transmisji i dużą elastyczność konfiguracji sieci Poziom użytkownika, portu i urządzenia (klasyfikacja pakietów na warstwach od 2 do 4) Mapowanie QoS do kolejek priorytetów (802.1p oraz IP ToS/ DSCP), do 11 kolejek na port Wiele mechanizmów kolejkowania (SPQ, WFQ, WRR, Hybrid) Szczegółowy QoS, ograniczanie poziomu pasma Mapowanie sieci VLAN do polityk Szeroka zgodność ze standardami branżowymi (IEEE I IETF) Kontrola poziomu pasma przychodzącego i wychodzącego w każdym przepływie Obsługa usług VLAN - Agregacja łączy (IEEE 802.3ad) - Multiple Spanning Trees (IEEE 802.1s) - Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (IEEE 802.1w) Provider Bridges (IEEE 802.1ad), gotowość do obsługi Q-in-Q Flow Setup Throttling Serwer DHCP Standardowe funkcje routingu obejmujące trasy statyczne, RIPv2, RIPng oraz obsługę routingu multicast (DVMRP, IGMP v1/v2/c3), Policy Based Routing, Route Maps, VRRP Dodatkowe, licencjonowane funkcje routingu obejmują OSPF v2/v3, VRF oraz PIM-SM wymagać zakupu dodatkowego sprzętu, zakłócać normalne funkcjonowanie sieci, wpływać na działanie aplikacji klientów lub wprowadzać nowy słaby punkt w sieci (SPOF). Mirroring portów jest wysoce skalowalny i prosty do monitorowania. Jest szczególnie wygodny w użyciu w sieciach z małą liczbą portów. Porty, które mogą być skonfigurowane do udziału w mirroringu to porty fizyczne, porty wirtualne i porty hosta interfejsy VALN, porty wykrywające włamania. Dzięki tej opcji, analizowanie dwukierunkowego ruchu i zapewnianie łączności pomiędzy, np. przełącznikiem w oddziale i szybkim łączem uplink do przełącznika szkieletowego, staję się prostszym i bardziej opłacalnym procesem. Relacje portów w ramach mirroringu w serii K mogą być ustanowione dla ruchu przychodzącego, wychodzącego lub dla obu, dla do 4 mirrorów portów pracujących w trybie jeden-do-jednego, jeden-do-wielu, wielu-do-jednego, IDS lub policy mirrors. Bezpieczeństwo (użytkownika, sieci i zarzą dzania) Bezpieczeństwo użytkownika - Uwierzytelnianie (802.1X, MAC, PWA+, CEP), blokowanie portów MAC (statyczne i dynamiczne) - Uwierzytelnianie wielu użytkowników/ polityki Bezpieczeństwo sieci - Listy kontroli dostę pu ACL ( Access Control Lists) proste i rozszerzone - Usługi bezpieczeństwa oparte na politykach (przykłady: spoofing, nieobsługiwany dostęp protokołu, ochrona przed włamaniami, ograniczanie ataków DoS) Bezpieczeństwo zarządzania - Bezpieczny dostęp do przełącznika serii K poprzez SSH, SNMPv3 Zarządzanie, kontrola i analizy zapewnianie uproszczonych narzędzi do utrzymywania dostępności i funkcjonowania sieci Konfiguracja - Standardowy interfejs CLI i obsługa zarządzania przez sieć Web - Wiele obrazów oprogramowania firmware z edytowalnymi plikami konfiguracyjnymi Analizowanie sieci - SNMP v1/v2/v3, RMON (9 grup) oraz SMON (rfc2613) VLAN i statystki - Mirroring portów i sieci VLAN (jeden-do-jednego, jeden-dowielu, wielu-do-wielu) - Niepróbkowane dane NetFlow na każdym porcie niewpływające na wydajność przełączania i routingu systemu Automatyczna konfiguracja i rekonfiguracja - Wymieniany moduł I/O automatycznie odziedzicza konfigurację poprzedniego modułu 3

4 Bogactwo funkcji Przykłady dodatkowych funkcji i właściwości dostępnych i obsługiwanych przez przełącznik Enterasys serii K: NetFlow zapewnia w czasie rzeczywistym widoczno ść, profilowanie aplikacji i planowanie przepustowości LLDP-MED ( Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices) wzmacnia implementacje VoIP Flow Setup Throttling (FST) skutecznie zapobiega i chroni przed atakami DoS Node & Alias Location automatycznie śledzi położenie użytkownika i urządzenia i wzmacnia efektywność zarządzania siecią oraz izolowanie błędów Port Protection Suite Utrzymuje dostępność sieci przez zapewnianie dobrego funkcjonowania protokołu i stacji końcowej Technologia Flex-Edge zapewnia zaawansowane zarządzanie pasmem i alokację dla wymagających urządzeń dostępowych Flow Setup Throttling (FST) to aktywna funkcja stworzona w celu osłabiania zagrożeń zero-day i ataków DoS ( Denial of Service) zanim będą mogły wywrzeć negatywny wpływ na pracę sieci. FST bezpośrednio walczy z efektami ataków zero-day i DoS ograniczając liczbę nowych lub ustanowionych przepływów, która może być zaprogramowana na każdym oddzielnym porcie przełącznika. Jest to osiągane przez monitorowanie wskaźnika nowych przepływów przychodzących i/lub kontrolowanie maksymalnej liczby dozwolonych przepływów. W trakcie pracy sieci, bardzo dużo czasu zajmuje lokalizacja urządzenia lub dokładnego miejsca podłączenia użytkownika. Jest to szczególnie istotne w momencie reagowania na naruszenia bezpieczeństwa. Moduły przełącznika Enterasys serii K automatycznie śledzą informacje o położeniu sieciowym użytkownika/ urządzenia poprzez nasłuchiwanie ruchu sieciowego przechodzącego przez przełącznik. Ta informacja jest następnie wykorzystywana do wypełniania tabeli węze ł/ alias danymi takimi jak adres MAC stacji końcowej i powiązane informacje z warstwy 3 (adres IP, adres IPX, itp.). Te informacje mogą być potem wykorzystane przez narzędzia do zarządzania pakietu Enterasys NMS Suite w celu szybkiego określenia przełącznika i numeru portu dla każdego adresu IP i podejmowania działań przeciwko temu urządzeniu w wypadku naruszenia bezpieczeństwa. Ta funkcjonalność węzła i aliasu jest unikalna dla Enterasys i zmniejsza czas potrzebny na wskazanie dokładnego położenia źródła problemu z godzin do minut. Dla organizacji, które chcą wprowadzić standard Unified Communications, przełącznik Enterasys serii K łączy opartą na politykach automatyzację ze wsparciem dla wielu standardowych metod wykrywania urządze ń, w tym LLDP-MED, SIP oraz H.323, by automatycznie identyfikować i nadzorować usługi UC dla telefonów IP od wszystkich głównych dostawców. Przełączniki serii K zapewniają także dynamiczną mobilność dla klientów IP, w momencie gdy telefon IP jest przenoszony i podłączany do innego miejsca w ramach sieci przedsiębiorstwa. Jego ustawienia związane z nadzorowaniem usług VoIP, bezpieczeństwem i priorytetami ruchu przemieszczają się razem z nim, bez konieczności stosowania typowej, ręcznej rekonfiguracji. Przełączniki serii K obsługują także kompleksowy zestaw możliwości ochrony portu, takich jak SPANguard i MACLock, które dają możliwość wykrywania nieautoryzowanych mostów połączeniowych w sieci i ograniczania adresu MAC do określonego portu. Inne funkcje ochrony portu obejmują Link Flap, Broadcast Suppression oraz Spanning Tree Loop Protection, które chronią przed błędami w konfiguracji i awariami protokołów. Technologia Flex-Edge przełączników serii K umożliwia klasyfikację ruchu z pełną prędkością łącza na wszystkich portach dostępowych, z gwarancją nadrzędnego dostarczenia dla ruchu płaszczyzny kontrolnej i ruchu z wysokimi priorytetami obsługi określonymi przez polityki Enterasys. Oprócz przypisywania zasobów do ważnego ruchu sieciowego, pasmo z wysokim priorytetem obsługi może być przypisane w oparciu o port lub uwierzytelnionego użytkownika. Technologia Flex-Edge jest idealna do zastosowania w szafach kablowych i punktach dystrybucyjnych, które mogą często cierpieć z uwagi na spiętrzenia w wykorzystaniu powodujące kongestię sieci. Dzięki technologii Flex-Edge organizacje nie muszą się już obawiać chwilowych zatorów w sieci, powodujących zmianę topologii i losowe odrzucanie pakietów. Standardy i protokoły Usługi przełączania/ VLAN Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) 802.3u Fast Ethernet 802.3ab Gigabit Ethernet (miedziany) 802.3z Gigabit Ethernet (optyczny) 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (optyczny) 802.1Q VLAN 802.1D MAC Bridges Provider Bridges (IEEE 802.1ad) Ready 802.1w Rapid re-convergence of Spanning Tree 802.1s Multiple Spanning Tree 802.3ad Link Aggregation 802.3ae Gigabit Ethernet 802.3x Flow Control IP Multicast (IGMP v1, v2, v3, per- VLAN querier offload) Jumbo Packet with MTU Discovery Support for Gigabit Link Flap Detection Dynamic Egress (Automated VLAN Port Configuration) 802.S1ab LLDP-MED Standardowe funkcje routingu IP Trasy statyczne Standardowe listy kontroli dostępu ACL OSPF z obsługą wielu tras (multipath) OSPF Passive Interfaces Routing IPv6 Rozszerzone listy kontroli dostępu ACL Routing wykorzystujący polityki RFC 147 Definition of a Socket RFC 768 UDP RFC 781 Specification of (IP) Timestamp Option RFC 783 TFTP RFC 791 Internet Protocol RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 Telnet RFC 894 Transmission of IP over Ethernet Networks RFC 919 Broadcasting Internet Datagrams RFC 922 Broadcasting IP Datagrams over Subnets RFC 925 Multi-LAN Address Resolution RFC 950 Internet Standard Subnetting Procedure RFC 951 BOOTP RFC 959 File Transfer Protocol RFC 1027 Proxy ARP RFC 1112 IGMP RFC 1122 Requirements for IP Hosts - Comm Layers RFC 1123 Requirements for IP Hosts - Application and Support RFC 1191 Path MTU Discovery RFC 1323 TCP Extensions for High Performance RFC 1349 Type of Service in the Internet Protocol Suite RFC 1388 RIPv2 Carrying Additional Information RFC 1492 TACAS+ RFC 1517 Implementation of CIDR RFC 1518 CIDR Architecture RFC 1519 CIDR RFC 1542 BootP: Clarifications and Extensions 4

5 RFC 1583/RFC 2328 OSPFv2 RFC 1587 OSPFv2 NSSA RFC 1624 IP Checksum via Incremental Update RFC 1722 RIPv2 Protocol Applicability Statement RFC 1723 RIPv2 Carrying Additional Information RFC 1745 OSPF Interactions RFC 1746 OSPF Interactions RFC 1765 OSPF Database Overflow DVMRP v3-10 RFC 1812 General Routing RFC 1886 DNS Extensions to Support IP Version 6 RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 RFC 2001 TCP Slow Start RFC 2018 TCP Selective Acknowledgment Options RFC 2030 SNTP RFC 2080 RIPv6 RFC 2082 RIP-II MD5 Authentication RFC 2113 IP Router Alert Option RFC 2117 PIM-SM Protocol Specification RFC 2131 DHCP Server Relay RFC 2132 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions RFC 2138 RADIUS Authentication RFC 2154 OSPF with Digital Signatures RFC 2236 IGMPv2 RFC 2328 OSPFv2 RFC 2329 OSPF Standardization Report RFC 2338 VRRP RFC 2361 Protocol Independent Multicast - Sparse Mode RFC 2362 PIM-SM Protocol Specification RFC 2370 The OSPF Opaque LSA Option RFC 2373 Address Notation Compression RFC 2374 IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments RFC 2401 Security Architecture for Internet Protocol RFC 2404 Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH RFC 2406 IP Encapsulating Security Payload (ESP) RFC 2407 Internet IP Security Domain of Interpretation for ISAKMP RFC 2408 ISAKMP RFC 2428 FTP Extensions for IPv6 and NATs RFC 2453 RIPv2 RFC 2460 IPv6 Specification RFC 2461 Neighbor Discovery IPv6 RFC 2462 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration RFC 2463 ICMPv6 RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet RFC 2474 DS Field definition in IPv4/v6 Headers RFC 2475 An Architecture for Differentiated Service RFC 2710 MLDv1 RFC 2711 IPv6 Router Alert Option RFC 2827 Network Ingress Filtering RFC 2865 RADIUS Authentication; RADIUS Accounting RFC 2894 Router Renumbering RFC 3041 Privacy Extensions for IPv6 SLAAC RFC 3101 OSPF NSSA Option RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement RFC 3376 IGMPv3 RFC 3411 SNMP Architecture for Management Frameworks RFC 3412 Message Processing and Dispatching for SNMP RFC 3413 SNMP Applications RFC 3446 Anycast RP using PIM and MSDP RFC 3484 Default Address Selection for IPv6 RFC 3493 Basic Socket Interface Extensions for IPv6 RFC 3509 Alternative Implementations of OSPF ABRs RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture RFC 3590 MLD Multicast Listener Discovery RFC 3595 Textual Conventions for IPv6 Flow Label RFC 3596 DNS Extensions to Support IPv6 RFC 3623 Graceful OSPF Restart RFC 3704 Network Ingress Filtering RFC 3768 VRRP RFC 3810 MLDv2 RFC 3879 Deprecating Site Local Addresses RFC 3956 Embedding RP Address in IPv6 Multicast Address RFC 4007 IPv6 Scoped Address Architecture RFC 4167 Graceful OSPF Restart Implementation Report RFC 4193 Unique Local IPv6 Unicast Addresses RFC 4222 Prioritized Treatment of OSPFv2 Packets RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture RFC 4301 Security Architecture for IP RFC 4302 IP Authentication Header RFC 4303 IP Encapsulating Security Payload (ESP) RFC 4305 Crypto Algorithm Requirements for ESP and AH RFC 4443 ICMPv6 for IPv6 RFC 4541 IGMP Snooping RFC 4552 Authentication /Confidentiality for OSPFv3 RFC 4601 PIM-SM RFC 4602 PIM-SM IETF Proposed Std Req Analysis RFC 4604 IGMPv3 and MLDv2 RFC 4607 Source-Specific Multicast for IP RFC 4608 PIM--SSM in 232/8 RFC 4610 Anycast-RP Using PIM RFC 4835 CryptoAlgorithm Requirements for ESP and AH RFC 4861 Neighbor Discovery for IPv6 RFC 4878 OAM Functions on Ethernet-Like Interfaces RFC 4884 Extended ICMP Multi-Part Messages RFC 4940 IANA Considerations for OSPF RFC 5059 BSR for PIM RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6 RFC 5186 IGMPv3/MLDv2/MCAST Routing Protocol Interaction RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart RFC 5250 OSPF Opaque LSA Option RFC 5340 OSPF for IPv6 RFC 5798 VRRP Version 3 RFC 6164 Using 127-Bit IPv6 Prefixes on Inter-Router Links Klasa usług (Class of Service) Strict Priority Queuing Weighted Fair Queuing with Shaping 11 kolejek transmisyjnych na port Ograniczniki poziomu ruchu oparte o pasmo lub liczenie pakietów (progi pasma pomiędzy 64 Kbps a 4 Gbps) IP ToS/DSCP Marking/Remarking 802.1D Priority-to-Transmit Queue Mapping Bezpieczeństwo sieci i zarządanie politykami Uwierzytelnianie 802.1X oparte o port Uwierzytelnianie przez sieć Web Uwierzytelnianie wykorzystujące adres MAC Convergence Endpoint Discovery z Dynamic Policy Mapping (Siemens HFA, Cisco VoIP, H.323 oraz SIP) Wiele typów uwierzytelniania na każdym porcie jednocześnie Wielu użytkowników uwierzytelnionych na każdym porcie z unikalnymi politykami dla każdego użytkownika/ system końcowego (niezależne przypisanie sieci VLAN) RFC 3580 IEEE RADIUS Usage Guidelines, z VLAN to Policy Mapping Ochrona przed robakami sieciowymi (Flow Set-Up Throttling) Broadcast Suppression ARP Storm Prevention MAC-to-Port Locking Span Guard (Spanning Tree Protection) Behavioral Anomaly Detection/Flow Collector ( niepróbkowane dane Netflow) Static Multicast Group Provisioning Multicast Group, Sender and Receiver Policy Control Zarządzanie, kontrola, analizy SNMP v1/v2c/v3 Interfejs zarządzania przez sieć Web Standardowy interfejs CLI (Command Line Interface) 5

6 Obsługa wielu obrazów oprogramowania wraz z możliwością wycofania zmian Obsługa wielu plików konfiguracyjnych Edytowalny, tekstowy plik konfiguracyjny COM Port Boot Prom oraz pobieranie obrazów przez ZMODEM Telnet Server i Klient Secure Shell (SSHv2) Server i Klient Cabletron Discovery Protocol Cisco Discovery Protocol v1/v2 Syslog Klient FTP Simple Network Time Protocol (SNTP) Netflow wersje 5 i 9 RFC 2865 RADIUS RFC 2866 RADIUS Accounting TACACS+ dla Management Access Control Management VLAN 4 sesje portów VLAN Mirror wielu-do-jednego portu, jeden-do-wielu Obsługa MIB IETF i IEEE RFC 1156/1213 & RFC 2011 IP-MIB RFC 1213 MIB-II RFC 1389 RIPv2 MIB Extension RFC 1493 BRIDGE-MIB RFC 1659 RS-232-MIB RFC 1724 RIPv2 MIB Extension RFC 1850 OSPFv2 MIB RFC 2012 TCP-MIB RFC 2013 UDP-MIB RFC 2096 IP Forwarding Table MIB RFC 2233 The Interfaces Group MIB using SMIv2 RFC 2578 SNMPv2-SMI RFC 2579 SNMPv2-TC RFC 2613 SMON-MIB RFC 2674 P/Q-BRIDGE-MIB RFC 2787 VRRP MIB RFC 2819 RMON MIB RFC 2863 IF-MIB RFC 2864 IF-INVERTED-STACK-MIB RFC 2922 PTOPO-MIB RFC 2934 PIM MIB for IPv4 RFC 3273 HC-RMON-MIB RFC 3291 INET-ADDRESS-MIB RFC 3411 SNMP Architecture for Management Frameworks RFC 3412 Message Processing and Dispatching for SNMP RFC 3412 SNMP-MPD-MIB RFC 3413 SNMP Applications RFC 3413 SNMP-NOTIFICATIONS-MIB RFC 3413 SNMP-PROXY-MIB RFC 3413 SNMP-TARGET-MIB RFC 3414 SNMP-USER-BASED-SM-MIB RFC 3415 SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB RFC 3417 SNMPv2-TM RFC 3418 SNMPv2 MIB RFC 3584 SNMP-COMMUNITY-MIB RFC 3621 POWER-ETHERNET-MIB RFC 3635 ETHERLIKE-MIB RFC 4133 ENTITY MIB RFC 4188 Bridge MIB RFC 4268 ENTITY-STATE-MIB RFC 4268 ENTITY-STATE-TC-MIB RFC 4292 IP Forwarding MIB RFC 4293 MIB for the Internet Protocol (IP) RFC 4560 DISMAN-PING-MIB RFC 4560 DISMAN-TRACEROUTE-MIB RFC 4560 DISMAN-NSLOOKUP-MIB RFC 4750 OSPFv2 MIB RFC 4836 MAU-MIB RFC 4836 IANA-MAU-MIB RFC 4884 RFC 4884 Extended ICMP Multi- Part Messages RFC 5060 PIM MIB RFC 5240 PIM Bootstrap Router MIB RFC 5519 MGMD-STD-MIB RFC 5643 OSPFv3 MIB DVMRP-MIB IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB IEEE8021-PAE-MIB IEEE8023-LAG-MIB LLDP-EXT-DOT1-MIB LLDP-EXT-DOT3-MIB LLDP-EXT-MED-MIB LLDP-MIB RSTP-MIB U-BRIDGE-MIB USM-TARGET-TAG-MIB Enterasys Network Management Suite NMS Console NMS Policy Manager NMS Inventory Manager NMS Automated Security Manager NMS NAC Manager 6

7 Dane techniczne Zamawianie - informacje 7

8 Zamawianie - informacje Transceivery Transceivery Enterasys zapewniają możliwości łączności wykorzystujące kable miedziane (skrętka) oraz światłowodowe, z prędkościami transmisji od 100 Mbps do 10 Gbps. Wszystkie oferowane transceivery reprezentują najwyższą jakość co wydłuża czas użytkowania i pozwala uzyskać najlepszy możliwy wskaźnik zwrotu z inwestycji ROI. Szczegółowe informacje na temat specyfikacji, kompatybilności oraz zamawiania można znaleźć na stronie: products/ transceivers-ds.pdf. Gwarancja Enterasys jako firma zorientowana na klienta i jego potrzeby, zobowiązuje się do dostarczania produktów i rozwiązań najwyższej jakości. W przypadku, gdy jeden z naszych produktów ulegnie awarii, świadczymy gwarancj ę, pozwalającą w prosty sposób naprawić lub wymienić uszkodzony produkt, najszybciej jak to możliwe. Przełączniki serii K są objęte dożywotnią gwarancją na wady produkcyjne. Pełne warunki gwarancji umieszczone są na poniższej stronie: Usługi i wsparcie Enterasys Networks zapewnia wszechstronne i kompleksowe usługi, które obejmują Professional Services, pomagające w projektowaniu, wdrażaniu i optymalizacji sieci klienta oraz prowadzeniu dedykowanych szkoleń, a także wsparcie i usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Prosimy o kontakt z Państwa opiekunem w Enterasys, w celu uzyskania wyczerpujących informacji w tym zakresie. Informacje dodatkowe Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: lub skontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej: Opracowanie i skład graficzny - Jakub Maśkiewicz, 12/2011

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r.

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę switchy dla PIP Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Enterasys serii G

Przełącznik Enterasys serii G Prospekt informacyjny Przełącznik Enterasys serii G Wykorzystujący polityki modułowy przełącznik 10GbE warstw 2/3/4, do zastosowań na brzegu sieci Modułowa architektura z 3 gniazdami rozszerzeń dla obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4

XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4 XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4 PLANET XGS3-42000R to przełącznik zaprojektowany dla dużych sieci w przedsiębiorstwach, kampusach, centrach danych, i nadaje się wszędzie tam gdzie

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1051 Przełącznik L2/L4 Metro Access Przełącznik EE 1051 firmy Edge-Core wyposażony jest w obudowę 1U składającą się z 24 portów 100Base- BX (wbudowane porty światłowodowe WDM, jednowłoknowe), 2 porty

Bardziej szczegółowo

Kontrolery sieci bezprzewodowej Wysoce wydajne kontrolery sieci WLAN klasy Enterprise

Kontrolery sieci bezprzewodowej Wysoce wydajne kontrolery sieci WLAN klasy Enterprise Prospekt informacyjny Kontrolery sieci bezprzewodowej Wysoce wydajne kontrolery sieci WLAN klasy Enterprise Opis produktu Wielokrotnie nagradzana rodzina kontrolerów sieci bezprzewodowych Enterasys zapewnia

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Enterasys B5 Przełącznik brzegowy Gigabit Ethernet, umożliwiający łączenie w stos

Przełącznik Enterasys B5 Przełącznik brzegowy Gigabit Ethernet, umożliwiający łączenie w stos Prospekt informacyjny Przełącznik Enterasys B5 Przełącznik brzegowy Gigabit Ethernet, umożliwiający łączenie w stos Obsługa przyszłego standardu 802.3at High-Power Opis produktu Automatyczne wykrywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus EE-2050-P jest nowym 50-portowym Gigabitowym przełącznikiem dostarczającym 48 portów RJ-45 10/100/1000 PoE/PoE+ oraz 2 sloty SFP wspierające

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP Rozwiązanie klasy telecom dla sieci szkieletowych w przedsiębiorstwach oraz centrów danych PLANET WGSW-50040 jest montowalnym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1042 Przełącznik L2/4 Fast Ethernet z IP Stackingiem oraz z pasywnym chłodzeniem Edge-corE EE 1042 jest przełącznikiem Fast Ethernet warstwy 2/4 wyposażonym w 52 porty: 48 portów 100Base-FX oraz 4 porty

Bardziej szczegółowo

Adresy IP v.6 IP version 4 IP version 6 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3

Adresy IP v.6 IP version 4 IP version 6 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 byte 0 byte 1 byte 2 byte 3 Historia - 1/2 Historia - 2/2 1984.1 RFC 932 - propozycja subnettingu 1985.8 RFC 95 - subnetting 199.1 ostrzeżenia o wyczerpywaniu się przestrzeni adresowej 1991.12 RFC 1287 - kierunki działań 1992.5 RFC

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy: wiązanie adresów IP-MAC-Port-VID, listy ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control,

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1052 / EE 1054 Przełączniki Ethernet z serii Metro Access Rodzina przełączników Edge-corE EE 1052 / EE 1054 Metro Access jest zoptymalizowana w celu dostarczania providerom usług takiego sprzętu, który

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

Obsługa protokołów RIP v1/v2 (RIPng dla IPv6), OSPF v2 oraz v3 (dla IPv6), BGP4 oraz BGP 4+ (dla IPv6)

Obsługa protokołów RIP v1/v2 (RIPng dla IPv6), OSPF v2 oraz v3 (dla IPv6), BGP4 oraz BGP 4+ (dla IPv6) Załącznik V do siwz CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA Urządzenie 1. Dostawa switch a 24 portowego przełącznika Ethernet warstwy (trzeciej) L3 stack owalnego do szafy rack 19 z obsługą IPv6 i zarządzaniem po protokole

Bardziej szczegółowo

EE 1040 V2 / EE 1040 V2-DC L2 Szybkie, samodzielne przełączniki Fast Ethernet. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE 1040 V2 / EE 1040 V2-DC L2 Szybkie, samodzielne przełączniki Fast Ethernet. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1040 V2 / EE 1040 V2-DC L2 Szybkie, samodzielne przełączniki Fast Ethernet Edge-Core EE 1040 V2 / EE 1040 V2-DC to szybkie przełączniki Fast Ethernet Layer 2/4, wyposażone w 28 portów; 24 porty 100BASE-TX

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE

Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych: Oferty na każdą część 1, 2 i 3 (A, B, C) są niezależne. CZEŚĆ 1: Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-4252 / EE-4252-P Przełączniki L2 Gigabit Ethernet EE-4252 i EE-4252-P to wysokowydajne przełączniki Gigabit Ethernet Layer 2 z 48 portami 10/100/1000Base-T i 4 portami SFP (Small Form Factor Pluggable).

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SGSW-24240R Zarządzalny przełącznik 24 sloty 100/1000Mbps SFP + 8 współdzielonych portów Gigabit TP

SGSW-24240R Zarządzalny przełącznik 24 sloty 100/1000Mbps SFP + 8 współdzielonych portów Gigabit TP SGSW-24240R Zarządzalny przełącznik 24 sloty 100/1000Mbps SFP + 8 współdzielonych portów Gigabit TP Światłowodowe połączenia na duże odległości Zastosowania sieciowe FTTx są obecnie coraz bardziej powszechne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Zarządzanie wirtualnymi sieciami lokalnymi DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1200 / EE 1205 24-, 48-portowy stakowalny przełącznik zarządzalny Gigabit L3 Ethernet z 4 gniazdami combo SFP Seria Edge-corE EE 120x obejmuje stakowalne przełączniki rutujące Gigabit Ethernet wyposażone

Bardziej szczegółowo

Purview Widoczność i kontrola w L7, analityka aplikacji bez degradacji wydajności sieci do 100 mln sesji

Purview Widoczność i kontrola w L7, analityka aplikacji bez degradacji wydajności sieci do 100 mln sesji Purview Widoczność i kontrola w L7, analityka aplikacji bez degradacji wydajności sieci do 100 mln sesji Extreme Networks Dawid Królica dkrolica@extremenetwroks.com Dlaczego potrzebujemy informacji o aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

FGSD-1022 Zarządzalny przełącznik 8 portów 10/100Mbps + 2G TP / SFP Combo

FGSD-1022 Zarządzalny przełącznik 8 portów 10/100Mbps + 2G TP / SFP Combo FGSD-1022 Zarządzalny przełącznik 8 portów 10/100Mbps + 2G TP / SFP Combo Zarządzalny przełącznik warstwy 2 / 4 dla przedsiębiorstw i sieci uczelnianych PLANET FGSD-1022 jest w pełni zarządzalnym przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: ICND2

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja Usług. Omówienie nowoczesnych elementów sieci dostępowych w oparciu o produkty firmy Raisecom

Dystrybucja Usług. Omówienie nowoczesnych elementów sieci dostępowych w oparciu o produkty firmy Raisecom Dystrybucja Usług Omówienie nowoczesnych elementów sieci dostępowych w oparciu o produkty firmy Raisecom Agenda Ethernet Ethernet over Fiber Ethernet over PDH Ethernet over SDH Platformy wielousługowe

Bardziej szczegółowo

Fast Ethernet Switch DCS-3950-10C Dual Stack

Fast Ethernet Switch DCS-3950-10C Dual Stack Firma DCN została w 2000 roku wydzielona z grupy holdingu Lenovo Group i pozostaje z nią powiązana kapitałowo. Celem podziału było utworzenie firmy wyspecjalizowanej w opracowaniu i produkcji sprzętu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-42xx-x (EE-4212, EE-4212-P, EE-4228, EE-4228-P) Samodzielne przełączniki L2 Gigabit Ethernet Seria Edge-Core EE-42xx-x to wysokowydajne przełączniki Gigabit Ethernet Layer 2 z 12 lub z 28 portami Gigabit

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

NETGEAR Intelligent Edge vs. Cisco 300

NETGEAR Intelligent Edge vs. Cisco 300 Nie wybieraj swoich przełączników na podstawie marki. Dowiedz się jak NETGEAR dostarcza więcej za mniej. Czym jest seria przełączników Cisco 300? Seria Cisco 300 to przełączniki zarządzalne Cisco Small

Bardziej szczegółowo

SGSW-2840P4 Zarządzalny przełącznik PoE 380 Watt - 24 porty 10/100Mbps + 4 współdzielone porty TP/SFP

SGSW-2840P4 Zarządzalny przełącznik PoE 380 Watt - 24 porty 10/100Mbps + 4 współdzielone porty TP/SFP SGSW-2840P4 Zarządzalny przełącznik PoE 380 Watt - 24 porty 10/100Mbps + 4 współdzielone porty TP/SFP Zarządzalny przełącznik ze scentralizowanym zasilaniem PoE dla przedsiębiorstw i sieci uczelnianych

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP

Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP GEL-2670 Wersja: 1 Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP The LevelOne GEL-2670 is an intelligent L2 Managed Switch with 24 x 1000Base-T ports and 2 x 100/1000BASE-X SFP (Small Form Factor Pluggable)

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

WGSD-10020HP Zarządzalny przełącznik 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 złącza 100/1000X SFP z obsługą PoE 802.3at

WGSD-10020HP Zarządzalny przełącznik 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 złącza 100/1000X SFP z obsługą PoE 802.3at WGSD-10020HP Zarządzalny przełącznik 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 złącza 100/1000X SFP z obsługą PoE 802.3at Scentralizowane zarządzanie zasilaniem Power over Gigabit Ethernet PLANET WGSD-10020HP to zarządzalny

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ...... (pieczątka firmowa wykonawcy) (miejscowość i data) Szczegółowy opis oferowanych urządzeń dla zadania: Dostawa sprzętu aktywnego dla zadania pn.: SilesiaNet budowa społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "tele - dostawa urządzeń teletransmisyjnych dla węzłów dystrybucyjnych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania tele - dostawa urządzeń teletransmisyjnych dla węzłów dystrybucyjnych ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "tele - dostawa urządzeń teletransmisyjnych dla węzłów dystrybucyjnych A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szpital musi zostać

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ

DZ-I.272.17.2014. Wymagane minimalne parametry i cechy techniczno-funkcjonalne (w tym równoważne ze wskazanymi standardami) Załącznik nr 2A do SIWZ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFRASTRUKTURY TRANSMISJI DANYCH DLA ZADANIA NR 1 PRZEŁĄCZNIK RDZENIOWY (KONFIGURACJA 1, 23 SZT.) (wewnętrzna infrastruktura transmisji danych) (w tym równoważne ze wskazanymi

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Zakup przełączników sieci telekomunikacyjnej z montażem 4 szt.

Zakup przełączników sieci telekomunikacyjnej z montażem 4 szt. Piekary Śląskie, 27.04.2012 r. Ludyga Adrian ADI-POL, PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-223/10-00

Bardziej szczegółowo

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE

GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE GSD-802PS 8 portowy przełącznik 10/100/1000Mbps z 2 współdzielonymi slotami SFP z obsługą PoE Wysokowydajny przełącznik Power over Ethernet Gigabit Ethernet Oszczędność, elastyczność i wysoka przepustowość

Bardziej szczegółowo

EE 1228 Przełącznik L2/L3/L4 Gigabit Metro Ethernet. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE 1228 Przełącznik L2/L3/L4 Gigabit Metro Ethernet. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1228 Przełącznik L2/L3/L4 Gigabit Metro Ethernet Edge-Core EE 1228 to samodzielny, przełącznik trasujący L2/L3/L4 Gigabit Metro Ethernet z 24 wejściami 1000BASE-X SFP, dwoma wejściami 10G XFP typu uplink

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych

Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych Załącznik do modyfikacji siwz z dnia 28.10.2011 r. pieczęć Wykonawcy, adres, tel., faks FORMULARZ NR 7 OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ OPROGRAMOWANIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo