Obniżone koszty posiadania dzięki. portów, różnorodności interfejsów i wielu opcjom. Zaawansowane, automatyczne nadzorowanie sieci maksymalizuje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obniżone koszty posiadania dzięki. portów, różnorodności interfejsów i wielu opcjom. Zaawansowane, automatyczne nadzorowanie sieci maksymalizuje"

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny Przełączniki Enterasys serii K Elastyczne, modułowe przełączniki z zaawansowanymi funkcjami do zastosowania w obszarach dostępowych i w rdzeniu małych sieci Opis produktu Obniżone koszty posiadania dzięki wysokiej elastyczności, dużej gęstości portów, różnorodności interfejsów i wielu opcjom zasilania. Zaawansowane, automatyczne nadzorowanie sieci maksymalizuje efektywność i niezawodność nowych usług IT takich jak wirtualne pulpity. Zintegrowana widoczno ść, szczegółowość i kontrola zapewniają znaczące obniżenie kosztów i zaawansowane bezpieczeństwo dla krytycznych dla organizacji sieci. Łatwe do zastosowania środki kontroli dostępu i priorytety zapewniają możliwości lokalizacji, identyfikacji i całościowego zarządzania, w tym wsparcie dla programów typu Bring Your Own Device. Urządzenia Enterasys serii K to najbardziej opłacalne, oparte na przepływie rozwiązanie przełączania na rynku. Dostarczając wyjątkowe poziomy automatyzacji, widoczności i kontroli, od obszaru dostępowego po rdzenie małych sieci, te elastyczne, modułowe przełączniki znacząco redukują koszty operacyjne przy jednoczesnym oferowaniu zaawansowanych funkcji. Seria K jest zbudowana w oparciu o własne ASIC Enterasys CoreFlow2. Ta zaawansowana technologia przełączania zapewnia lepszą widoczność krytycznych aplikacji biznesowych oraz możliwość stosowania wydajniejszych środków kontroli, w celu spełnienia wymagań SLA ( Service Level Agreement) stawianych przez organizacje. Zaprojektowane, by spełnić wymagania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na dostęp do nowych aplikacji i usług, przełączniki serii K chronią ruch przenoszący krytyczne dane biznesowe i wspierają zmieniające się potrzeby operacyjne. Obejmuje to programy takie jak BYOD ( Bring Your Own Device) oraz dostosowywanie rozwiązań IT do potrzeb klienta, które wymagają rozbudowanych możliwości określania położenia, identyfikacji, widoczności i kompleksowego zarządzania. Seria K jest wyjątkowo dobrze dostosowana do inteligentnego zarządzania indywidualnymi połączeniami użytkowników, urządzeń i aplikacji, jak również do dostarczania widoczności i zarządzania dla rozwiązywania problemów z połączeniami, określania położenia urządzeń i zapewniania ochrony danych korporacyjnych. Przełączniki Enterasys serii K są dostępne w następujących wariantach: Chassis z 6 gniazdami, posiadające maksymalnie do 144 portów 10/100/1000 i 4 porty uplink 10Gb Chassis z 10 gniazdami, posiadające maksymalnie do 216 portów 10/100/1000 i 8 portów uplink 10Gb Korzyści Dopasowanie do potrzeb organizacji Zapewnia, że każdy użytkownik końcowy otrzymuje informacje, usługi i aplikacje niezbędne mu do pracy, dzięki szerokim możliwościom kontroli sieci i widoczności. Ekologiczny i efektywny modułowy system zasilania zmniejsza koszty związane z zasilaniem i chłodzeniem oferując optymalne zużycie energii. Wysoka jakość pracy dla użytkowników i ochrona sieci dzięki efektywnemu rozmieszczaniu krytycznych usług sieciowych i blokowaniu potencjalnie niebezpiecznego ruchu. Efektywność operacyjna Płaszczyzna montażowa o małych wymiarach i dużej liczbie portów zapewnia do 216 portów 10/100/100 z 8 portami 10Gb dla łączy typu uplink w standardowym stojaku telekomunikacyjnym, co znacznie zmniejsza koszty zajmowanej powierzchni. Automatyzacja zarządzania i wbudowane elastyczne funkcje obniżają koszty operacyjne i maksymalizują czas nieprzerwanej pracy. Automatyczna identyfikacja i świadczenie usług nowym urządzeniom i usługom zmniejsza czas potrzebny na instalacje. Bezpieczeństwo Zmniejsza zagrożenia i upraszcza administrację siecią poprzez wbudowane, a nie dobudowane bezpieczeństwo. Chroni ruch przenoszący dane organizacji przed atakami i utrzymuje poufno ść, integralność i dostępność danych. Rozszerza kontrolę dostępu do sieci i bezpieczeństwo na istniejące przełączniki brzegowe i bezprzewodowe punkty dostępowe, spełniając wymagania związane z dostosowywaniem IT do potrzeb organizacji. Usługi i wsparcie Najwięcej na rynku zadowolonych użytkowników i problemów rozwiązanych przy pierwszym zgłoszeniu. Seria K obsługuje do 12 portów dla łączy typu uplink 10Gb, w tym 4 porty na karcie struktury oraz 8 portów w ramach 2 modułów I/O 10Gb. Seria K przekazuje decyzje i egzekwuje polityki bezpieczeństwa i role, jednocześnie klasyfikując ruch i nadając mu priorytety przy pełnej prędkości łącza. Wszystkie moduły I/O zapewniają najwyższy poziom QoS ( Quality of Service) dla krytycznych aplikacji takich, jak głos oraz wideo w jakości HD, i to nawet w okresach dużego obciążenia sieci, jednocześnie aktywnie chroniąc przed atakami typu DoS ( Denial of Service) i rozprzestrzenianiem się złośliwego oprogramowania. There is nothing more important than our customers

2 Seria K wykorzystuje najlepszą na rynku architekturę przełączania opartą na przepływie by inteligentnie zarządzać indywidualnymi połączeniami użytkowników i aplikacji wykracza to poza możliwości konkurencyjnych przełączników, które są ograniczone do stosowania sieci VLAN, list ACL i portów, aby zaimplementować oparte na rolach środki kontroli dostępu. Użytkownicy są identyfikowani i przypisuje się im role by zagwarantować, że każdy użytkownik oddzielnie ma dostęp do krytycznych dla niego aplikacji biznesowych, bez względu na miejsce, z którego łączy się z siecią. Reguły polityk serii K połączone ze szczegółową inspekcją pakietów mogą inteligentnie wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa i automatycznie na nie reagować, poprawiając tym samym niezawodność i jakość pracy użytkowników. Elementem wyróżniającym serię K jest możliwość zbierania danych typu NetFlow przy pełnej prędkości łącza, co zapewnia pełną widoczność w zużycie zasobów sieciowych przez użytkowników i aplikacje. Seria K wraz z serią S to jedyne przełączniki korporacyjne obsługujące na każdym porcie uwierzytelnianie wielu użytkowników przy wykorzystaniu wielu metod jest to absolutnie niezbędne, gdy do sieci podłączone są urządzenia takie jak telefony IP, komputery, drukarki, kopiarki, kamery bezpieczeństwa, czytniki etykiet i maszyny wirtualne. Te nowe modułowe przełączniki zapewniają elastyczne możliwości połączeniowe, zaawansowane funkcje i zintegrowane bezpieczeństwo, wszystkie te elementy razem pozwalają sieci na szybsze dostosowanie się do zmieniających się wymagań biznesowych. Sprzętowe funkcje wysokiej dostępności ( High Availability) Seria K posiada wiele standardowych funkcji wysokiej dostępności. Sprzętowe funkcje wysokiej dostępności umożliwiają zastosowanie przełączników serii K w krytycznych dla organizacji środowiskach, które wymagają dostępności 24/7. Uwierzytelnianie MAC, które pozwala uwierzytelniać urządzenia w sieci poprzez adres MAC Uwierzytelnianie przez sieć Web PWA ( Port Web Authentication), w którym nazwa użytkownika i hasło są dostarczane przez przeglądarkę internetową CEP ( Convergence End Point), w którym telefony VoIP od różnych dostawców są identyfikowane i uwierzytelniane, daje to olbrzymią elastyczność przedsiębiorstwom, które chcą wprowadzić mechanizmy kontroli dostępu w swoich infrastrukturach. Dodatkow ą, szczególną właściwością serii K jest możliwość obsługi uwierzytelniania wielu użytkowników. Pozwala to na podłączenie wielu użytkowników i urządzeń do tego samego portu fizycznego, przy czym każdy użytkownik i urządzenie jest uwierzytelniany oddzielnie, przy wykorzystaniu dowolnej z metod (802.1X, MAC, PWA, CEP). Główną korzyścią ze stosowania tego typu uwierzytelniania jest możliwość autoryzacji wielu użytkowników przez zastosowanie dynamicznych polityk albo przypisywanie sieci VLAN dla każdego uwierzytelnionego użytkownika. W przypadku dynamicznych polityk mówimy o Multi-User Policy. Liczba obsługiwanych na porcie użytkowników przez serię K jest określana w oparciu o port, moduł I/O oraz płaszczyznę montażową. Uwierzytelnianie wielu użytkowników oraz polityki może przynieść znaczące korzyści klientom poprzez rozszerzanie usług bezpieczeństwa na użytkowników podłączonych do niezarządzanych urządze ń, przełączników i routerów innych dostawców, koncentratorów VPN lub bezprzewodowych punktów dostępowych sieci LAN. Stosowanie uwierzytelniania zapewnia bezpieczeństwo, priorytety obsługi i kontrolę pasma, chroniąc jednocześnie dotychczasowe inwestycje w infrastruktur ę. Seria K obsługuje do 8 użytkowników na każdym porcie, przy czym dzięki opcjonalnej licencji można zwiększyć tą liczbę do 256 użytkowników na porcie. Całkowita pojemność przełącznika K6 wynosi 1156 użytkowników, a K użytkowników. Seria K obsługuje następujące sprzętowe funkcje wysokiej dostępności: Pasywny szkielet chassis Półki wentylatorów z możliwością wymiany w trakcie pracy ( hot-swap) Zasilacze z funkcją podziału obciążenia i możliwością wymiany w trakcie pracy ( hot-swap) Wiele wejść zasilania prądem zmiennym (AC) dla zapewnienia redundancji zasilania Do 36 grup po 8 portów Ethernet może być zgrupowanych razem tworząc grupę zagregowanych łączy LAG ( Link Aggregation Group) Rozproszona, oparta na przepływie architektura Dla zapewnienia szczegółowej widoczności i zarządzania ruchem, bez wpływu na wydajność pracy sieci, przełączniki Enterasys Serii K stosują architekturę opartą na przepływie. Architektura ta zapewnia, że gdy określony przepływ danych zostanie ustanowiony pomiędzy dwoma punktami końcowymi, pierwsze pakiety z tego przepływu będą przetwarzane przez mechanizmy wielowarstwowej klasyfikacji w przełączniku i strukturalnym module I/O. Podczas tego procesu identyfikowana jest rola i zastosowane polityki, sprawdzane są pakiety i określana jest akcja. Po zidentyfikowaniu przepływu, wszystkie kolejne pakiety związane z tym przepływem są automatycznie obsługiwane przez Enterasys ASIC, bez konieczności dalszego przetwarzania. W ten sposób przełączniki Enterasys serii K są zdolne do zapewnienia bardzo szczegółowego poziomu kontroli każdego przepływu przy pełnej prędkości łącza. Uwierzytelnianie wielu użytkowników przy zastosowaniu wielu metod oraz polityki Uwierzytelnianie pozwala przedsiębiorstwom na zarządzanie dostępem do sieci i zapewnia mobilność użytkownikom i urządzeniom. Zapewnia wiedzę o tym kto i co jest podłączone do sieci i z jakiego miejsca jest realizowane to połączenie, w dowolnym czasie. Przełączniki Enterasys serii K posiadają unikalne, wiodące na rynku możliwości związane z typami wielu jednoczesnych metod uwierzytelniania. Seria K może obsłużyć jednocześnie wiele technik uwierzytelniania, w tym: Uwierzytelnianie 802.1X Dynamiczna, oparta na przepływie klasyfikacja pakietów Kolejną unikalną cech ą, która wyróżnia przełączniki Enterasys serii K na tle konkurencji jest możliwość opartej na użytkownikach wielowarstwowej klasyfikacji pakietów z QoS. Przy olbrzymiej liczbie aplikacji sieciowych stosowanych obecnie, tradycyjna wielowarstwowa klasyfikacja pakietów jest niewystarczająca by zapewnić przesyłanie krytycznych dla organizacji aplikacji bez opóźnie ń. W przypadku serii K, oparte na użytkownikach wielowarstwowe klasyfikowanie pakietów, pozwala na klasyfikacje ruchu nie tylko ze względu na typ pakietu, ale również z uwagi na rolę użytkownika w sieci i przypisaną mu polityk ę. Dzięki opartej na użytkownikach wielowarstwowej klasyfikacji pakietów, pakiety mogą być klasyfikowane w oparciu o unikalne identyfikatory takie jak All Users, User Groups, Individual User, tym samym zapewniając bardziej szczegółowe podejście do zarządzania i utrzymywania poufności, integralności i dostępności sieci. Widoczność sieci dzięki bardzo dokładnym danym NetFlow Zarządzanie wydajnością sieci i możliwości bezpieczeństwa przez NetFlow są dostępne na portach przełącznika serii K i nie wpływają na wydajność 2

3 przełączania i routingu oraz nie wymagają zakupu drogich kart rozszerzeń dla każdego modułu. Enterasys NetFlow śledzi każdy pakiet w każdym przepływie w przeciwieństwie do typowych metod statystycznego próbkowania lub ograniczonych implementacji opartych na urządzeniach. Zaletą niepróbkowanego monitorowania danych NetFlow w czasie rzeczywistym jest pełna widoczność ruchu przechodzącego przez sie ć. NetFlow wykrywa nienormalne zachowania sieci i na tej podstawie stosowana jest właściwa akcja. Ponadto, dane z NetFlow mogą być wykorzystane do planowania przepustowości, pozwalając administratorowi sieci na monitorowanie przepływającego ruchu i jego wielkości, co daje informacje o tym, w którym miejscu konieczna jest rekonfiguracja lub rozbudowa sieci. Oszczędza to czas i pieniądze ponieważ administratorzy są wcześniej informowani o tym kiedy i gdzie konieczne będą modernizacje sieci. Monitorowanie ruchu sieciowego monitorowanie portu Monitorowanie portu jest zintegrowanym narzędziem diagnostycznym odpowiedzialnym za śledzenie wydajności sieci i poziomu bezpieczeństwa, co jest szczególnie przydatne przy odpieraniu włamań do sieci i ataków. Jest to tania alternatywa do tapów sieciowych i innych rozwiąza ń, które mogą Podsumowanie dostępnych funkcji Wielowarstwowa klasyfikacja pakietów umożliwia dostarczanie krytycznych aplikacji do określonych użytkowników poprzez wiedzę o ruchu i kontrolę Przełączanie/ usługi VLAN zapewnia wysoce wydajne połączenia, agregacje i szybkie usługi odtworzeniowe Routing IP zapewnia dynamiczną optymalizację ruchu, ograniczanie transmisji i dużą elastyczność konfiguracji sieci Poziom użytkownika, portu i urządzenia (klasyfikacja pakietów na warstwach od 2 do 4) Mapowanie QoS do kolejek priorytetów (802.1p oraz IP ToS/ DSCP), do 11 kolejek na port Wiele mechanizmów kolejkowania (SPQ, WFQ, WRR, Hybrid) Szczegółowy QoS, ograniczanie poziomu pasma Mapowanie sieci VLAN do polityk Szeroka zgodność ze standardami branżowymi (IEEE I IETF) Kontrola poziomu pasma przychodzącego i wychodzącego w każdym przepływie Obsługa usług VLAN - Agregacja łączy (IEEE 802.3ad) - Multiple Spanning Trees (IEEE 802.1s) - Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (IEEE 802.1w) Provider Bridges (IEEE 802.1ad), gotowość do obsługi Q-in-Q Flow Setup Throttling Serwer DHCP Standardowe funkcje routingu obejmujące trasy statyczne, RIPv2, RIPng oraz obsługę routingu multicast (DVMRP, IGMP v1/v2/c3), Policy Based Routing, Route Maps, VRRP Dodatkowe, licencjonowane funkcje routingu obejmują OSPF v2/v3, VRF oraz PIM-SM wymagać zakupu dodatkowego sprzętu, zakłócać normalne funkcjonowanie sieci, wpływać na działanie aplikacji klientów lub wprowadzać nowy słaby punkt w sieci (SPOF). Mirroring portów jest wysoce skalowalny i prosty do monitorowania. Jest szczególnie wygodny w użyciu w sieciach z małą liczbą portów. Porty, które mogą być skonfigurowane do udziału w mirroringu to porty fizyczne, porty wirtualne i porty hosta interfejsy VALN, porty wykrywające włamania. Dzięki tej opcji, analizowanie dwukierunkowego ruchu i zapewnianie łączności pomiędzy, np. przełącznikiem w oddziale i szybkim łączem uplink do przełącznika szkieletowego, staję się prostszym i bardziej opłacalnym procesem. Relacje portów w ramach mirroringu w serii K mogą być ustanowione dla ruchu przychodzącego, wychodzącego lub dla obu, dla do 4 mirrorów portów pracujących w trybie jeden-do-jednego, jeden-do-wielu, wielu-do-jednego, IDS lub policy mirrors. Bezpieczeństwo (użytkownika, sieci i zarzą dzania) Bezpieczeństwo użytkownika - Uwierzytelnianie (802.1X, MAC, PWA+, CEP), blokowanie portów MAC (statyczne i dynamiczne) - Uwierzytelnianie wielu użytkowników/ polityki Bezpieczeństwo sieci - Listy kontroli dostę pu ACL ( Access Control Lists) proste i rozszerzone - Usługi bezpieczeństwa oparte na politykach (przykłady: spoofing, nieobsługiwany dostęp protokołu, ochrona przed włamaniami, ograniczanie ataków DoS) Bezpieczeństwo zarządzania - Bezpieczny dostęp do przełącznika serii K poprzez SSH, SNMPv3 Zarządzanie, kontrola i analizy zapewnianie uproszczonych narzędzi do utrzymywania dostępności i funkcjonowania sieci Konfiguracja - Standardowy interfejs CLI i obsługa zarządzania przez sieć Web - Wiele obrazów oprogramowania firmware z edytowalnymi plikami konfiguracyjnymi Analizowanie sieci - SNMP v1/v2/v3, RMON (9 grup) oraz SMON (rfc2613) VLAN i statystki - Mirroring portów i sieci VLAN (jeden-do-jednego, jeden-dowielu, wielu-do-wielu) - Niepróbkowane dane NetFlow na każdym porcie niewpływające na wydajność przełączania i routingu systemu Automatyczna konfiguracja i rekonfiguracja - Wymieniany moduł I/O automatycznie odziedzicza konfigurację poprzedniego modułu 3

4 Bogactwo funkcji Przykłady dodatkowych funkcji i właściwości dostępnych i obsługiwanych przez przełącznik Enterasys serii K: NetFlow zapewnia w czasie rzeczywistym widoczno ść, profilowanie aplikacji i planowanie przepustowości LLDP-MED ( Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices) wzmacnia implementacje VoIP Flow Setup Throttling (FST) skutecznie zapobiega i chroni przed atakami DoS Node & Alias Location automatycznie śledzi położenie użytkownika i urządzenia i wzmacnia efektywność zarządzania siecią oraz izolowanie błędów Port Protection Suite Utrzymuje dostępność sieci przez zapewnianie dobrego funkcjonowania protokołu i stacji końcowej Technologia Flex-Edge zapewnia zaawansowane zarządzanie pasmem i alokację dla wymagających urządzeń dostępowych Flow Setup Throttling (FST) to aktywna funkcja stworzona w celu osłabiania zagrożeń zero-day i ataków DoS ( Denial of Service) zanim będą mogły wywrzeć negatywny wpływ na pracę sieci. FST bezpośrednio walczy z efektami ataków zero-day i DoS ograniczając liczbę nowych lub ustanowionych przepływów, która może być zaprogramowana na każdym oddzielnym porcie przełącznika. Jest to osiągane przez monitorowanie wskaźnika nowych przepływów przychodzących i/lub kontrolowanie maksymalnej liczby dozwolonych przepływów. W trakcie pracy sieci, bardzo dużo czasu zajmuje lokalizacja urządzenia lub dokładnego miejsca podłączenia użytkownika. Jest to szczególnie istotne w momencie reagowania na naruszenia bezpieczeństwa. Moduły przełącznika Enterasys serii K automatycznie śledzą informacje o położeniu sieciowym użytkownika/ urządzenia poprzez nasłuchiwanie ruchu sieciowego przechodzącego przez przełącznik. Ta informacja jest następnie wykorzystywana do wypełniania tabeli węze ł/ alias danymi takimi jak adres MAC stacji końcowej i powiązane informacje z warstwy 3 (adres IP, adres IPX, itp.). Te informacje mogą być potem wykorzystane przez narzędzia do zarządzania pakietu Enterasys NMS Suite w celu szybkiego określenia przełącznika i numeru portu dla każdego adresu IP i podejmowania działań przeciwko temu urządzeniu w wypadku naruszenia bezpieczeństwa. Ta funkcjonalność węzła i aliasu jest unikalna dla Enterasys i zmniejsza czas potrzebny na wskazanie dokładnego położenia źródła problemu z godzin do minut. Dla organizacji, które chcą wprowadzić standard Unified Communications, przełącznik Enterasys serii K łączy opartą na politykach automatyzację ze wsparciem dla wielu standardowych metod wykrywania urządze ń, w tym LLDP-MED, SIP oraz H.323, by automatycznie identyfikować i nadzorować usługi UC dla telefonów IP od wszystkich głównych dostawców. Przełączniki serii K zapewniają także dynamiczną mobilność dla klientów IP, w momencie gdy telefon IP jest przenoszony i podłączany do innego miejsca w ramach sieci przedsiębiorstwa. Jego ustawienia związane z nadzorowaniem usług VoIP, bezpieczeństwem i priorytetami ruchu przemieszczają się razem z nim, bez konieczności stosowania typowej, ręcznej rekonfiguracji. Przełączniki serii K obsługują także kompleksowy zestaw możliwości ochrony portu, takich jak SPANguard i MACLock, które dają możliwość wykrywania nieautoryzowanych mostów połączeniowych w sieci i ograniczania adresu MAC do określonego portu. Inne funkcje ochrony portu obejmują Link Flap, Broadcast Suppression oraz Spanning Tree Loop Protection, które chronią przed błędami w konfiguracji i awariami protokołów. Technologia Flex-Edge przełączników serii K umożliwia klasyfikację ruchu z pełną prędkością łącza na wszystkich portach dostępowych, z gwarancją nadrzędnego dostarczenia dla ruchu płaszczyzny kontrolnej i ruchu z wysokimi priorytetami obsługi określonymi przez polityki Enterasys. Oprócz przypisywania zasobów do ważnego ruchu sieciowego, pasmo z wysokim priorytetem obsługi może być przypisane w oparciu o port lub uwierzytelnionego użytkownika. Technologia Flex-Edge jest idealna do zastosowania w szafach kablowych i punktach dystrybucyjnych, które mogą często cierpieć z uwagi na spiętrzenia w wykorzystaniu powodujące kongestię sieci. Dzięki technologii Flex-Edge organizacje nie muszą się już obawiać chwilowych zatorów w sieci, powodujących zmianę topologii i losowe odrzucanie pakietów. Standardy i protokoły Usługi przełączania/ VLAN Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) 802.3u Fast Ethernet 802.3ab Gigabit Ethernet (miedziany) 802.3z Gigabit Ethernet (optyczny) 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (optyczny) 802.1Q VLAN 802.1D MAC Bridges Provider Bridges (IEEE 802.1ad) Ready 802.1w Rapid re-convergence of Spanning Tree 802.1s Multiple Spanning Tree 802.3ad Link Aggregation 802.3ae Gigabit Ethernet 802.3x Flow Control IP Multicast (IGMP v1, v2, v3, per- VLAN querier offload) Jumbo Packet with MTU Discovery Support for Gigabit Link Flap Detection Dynamic Egress (Automated VLAN Port Configuration) 802.S1ab LLDP-MED Standardowe funkcje routingu IP Trasy statyczne Standardowe listy kontroli dostępu ACL OSPF z obsługą wielu tras (multipath) OSPF Passive Interfaces Routing IPv6 Rozszerzone listy kontroli dostępu ACL Routing wykorzystujący polityki RFC 147 Definition of a Socket RFC 768 UDP RFC 781 Specification of (IP) Timestamp Option RFC 783 TFTP RFC 791 Internet Protocol RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 Telnet RFC 894 Transmission of IP over Ethernet Networks RFC 919 Broadcasting Internet Datagrams RFC 922 Broadcasting IP Datagrams over Subnets RFC 925 Multi-LAN Address Resolution RFC 950 Internet Standard Subnetting Procedure RFC 951 BOOTP RFC 959 File Transfer Protocol RFC 1027 Proxy ARP RFC 1112 IGMP RFC 1122 Requirements for IP Hosts - Comm Layers RFC 1123 Requirements for IP Hosts - Application and Support RFC 1191 Path MTU Discovery RFC 1323 TCP Extensions for High Performance RFC 1349 Type of Service in the Internet Protocol Suite RFC 1388 RIPv2 Carrying Additional Information RFC 1492 TACAS+ RFC 1517 Implementation of CIDR RFC 1518 CIDR Architecture RFC 1519 CIDR RFC 1542 BootP: Clarifications and Extensions 4

5 RFC 1583/RFC 2328 OSPFv2 RFC 1587 OSPFv2 NSSA RFC 1624 IP Checksum via Incremental Update RFC 1722 RIPv2 Protocol Applicability Statement RFC 1723 RIPv2 Carrying Additional Information RFC 1745 OSPF Interactions RFC 1746 OSPF Interactions RFC 1765 OSPF Database Overflow DVMRP v3-10 RFC 1812 General Routing RFC 1886 DNS Extensions to Support IP Version 6 RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 RFC 2001 TCP Slow Start RFC 2018 TCP Selective Acknowledgment Options RFC 2030 SNTP RFC 2080 RIPv6 RFC 2082 RIP-II MD5 Authentication RFC 2113 IP Router Alert Option RFC 2117 PIM-SM Protocol Specification RFC 2131 DHCP Server Relay RFC 2132 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions RFC 2138 RADIUS Authentication RFC 2154 OSPF with Digital Signatures RFC 2236 IGMPv2 RFC 2328 OSPFv2 RFC 2329 OSPF Standardization Report RFC 2338 VRRP RFC 2361 Protocol Independent Multicast - Sparse Mode RFC 2362 PIM-SM Protocol Specification RFC 2370 The OSPF Opaque LSA Option RFC 2373 Address Notation Compression RFC 2374 IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments RFC 2401 Security Architecture for Internet Protocol RFC 2404 Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH RFC 2406 IP Encapsulating Security Payload (ESP) RFC 2407 Internet IP Security Domain of Interpretation for ISAKMP RFC 2408 ISAKMP RFC 2428 FTP Extensions for IPv6 and NATs RFC 2453 RIPv2 RFC 2460 IPv6 Specification RFC 2461 Neighbor Discovery IPv6 RFC 2462 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration RFC 2463 ICMPv6 RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet RFC 2474 DS Field definition in IPv4/v6 Headers RFC 2475 An Architecture for Differentiated Service RFC 2710 MLDv1 RFC 2711 IPv6 Router Alert Option RFC 2827 Network Ingress Filtering RFC 2865 RADIUS Authentication; RADIUS Accounting RFC 2894 Router Renumbering RFC 3041 Privacy Extensions for IPv6 SLAAC RFC 3101 OSPF NSSA Option RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement RFC 3376 IGMPv3 RFC 3411 SNMP Architecture for Management Frameworks RFC 3412 Message Processing and Dispatching for SNMP RFC 3413 SNMP Applications RFC 3446 Anycast RP using PIM and MSDP RFC 3484 Default Address Selection for IPv6 RFC 3493 Basic Socket Interface Extensions for IPv6 RFC 3509 Alternative Implementations of OSPF ABRs RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture RFC 3590 MLD Multicast Listener Discovery RFC 3595 Textual Conventions for IPv6 Flow Label RFC 3596 DNS Extensions to Support IPv6 RFC 3623 Graceful OSPF Restart RFC 3704 Network Ingress Filtering RFC 3768 VRRP RFC 3810 MLDv2 RFC 3879 Deprecating Site Local Addresses RFC 3956 Embedding RP Address in IPv6 Multicast Address RFC 4007 IPv6 Scoped Address Architecture RFC 4167 Graceful OSPF Restart Implementation Report RFC 4193 Unique Local IPv6 Unicast Addresses RFC 4222 Prioritized Treatment of OSPFv2 Packets RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture RFC 4301 Security Architecture for IP RFC 4302 IP Authentication Header RFC 4303 IP Encapsulating Security Payload (ESP) RFC 4305 Crypto Algorithm Requirements for ESP and AH RFC 4443 ICMPv6 for IPv6 RFC 4541 IGMP Snooping RFC 4552 Authentication /Confidentiality for OSPFv3 RFC 4601 PIM-SM RFC 4602 PIM-SM IETF Proposed Std Req Analysis RFC 4604 IGMPv3 and MLDv2 RFC 4607 Source-Specific Multicast for IP RFC 4608 PIM--SSM in 232/8 RFC 4610 Anycast-RP Using PIM RFC 4835 CryptoAlgorithm Requirements for ESP and AH RFC 4861 Neighbor Discovery for IPv6 RFC 4878 OAM Functions on Ethernet-Like Interfaces RFC 4884 Extended ICMP Multi-Part Messages RFC 4940 IANA Considerations for OSPF RFC 5059 BSR for PIM RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6 RFC 5186 IGMPv3/MLDv2/MCAST Routing Protocol Interaction RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart RFC 5250 OSPF Opaque LSA Option RFC 5340 OSPF for IPv6 RFC 5798 VRRP Version 3 RFC 6164 Using 127-Bit IPv6 Prefixes on Inter-Router Links Klasa usług (Class of Service) Strict Priority Queuing Weighted Fair Queuing with Shaping 11 kolejek transmisyjnych na port Ograniczniki poziomu ruchu oparte o pasmo lub liczenie pakietów (progi pasma pomiędzy 64 Kbps a 4 Gbps) IP ToS/DSCP Marking/Remarking 802.1D Priority-to-Transmit Queue Mapping Bezpieczeństwo sieci i zarządanie politykami Uwierzytelnianie 802.1X oparte o port Uwierzytelnianie przez sieć Web Uwierzytelnianie wykorzystujące adres MAC Convergence Endpoint Discovery z Dynamic Policy Mapping (Siemens HFA, Cisco VoIP, H.323 oraz SIP) Wiele typów uwierzytelniania na każdym porcie jednocześnie Wielu użytkowników uwierzytelnionych na każdym porcie z unikalnymi politykami dla każdego użytkownika/ system końcowego (niezależne przypisanie sieci VLAN) RFC 3580 IEEE RADIUS Usage Guidelines, z VLAN to Policy Mapping Ochrona przed robakami sieciowymi (Flow Set-Up Throttling) Broadcast Suppression ARP Storm Prevention MAC-to-Port Locking Span Guard (Spanning Tree Protection) Behavioral Anomaly Detection/Flow Collector ( niepróbkowane dane Netflow) Static Multicast Group Provisioning Multicast Group, Sender and Receiver Policy Control Zarządzanie, kontrola, analizy SNMP v1/v2c/v3 Interfejs zarządzania przez sieć Web Standardowy interfejs CLI (Command Line Interface) 5

6 Obsługa wielu obrazów oprogramowania wraz z możliwością wycofania zmian Obsługa wielu plików konfiguracyjnych Edytowalny, tekstowy plik konfiguracyjny COM Port Boot Prom oraz pobieranie obrazów przez ZMODEM Telnet Server i Klient Secure Shell (SSHv2) Server i Klient Cabletron Discovery Protocol Cisco Discovery Protocol v1/v2 Syslog Klient FTP Simple Network Time Protocol (SNTP) Netflow wersje 5 i 9 RFC 2865 RADIUS RFC 2866 RADIUS Accounting TACACS+ dla Management Access Control Management VLAN 4 sesje portów VLAN Mirror wielu-do-jednego portu, jeden-do-wielu Obsługa MIB IETF i IEEE RFC 1156/1213 & RFC 2011 IP-MIB RFC 1213 MIB-II RFC 1389 RIPv2 MIB Extension RFC 1493 BRIDGE-MIB RFC 1659 RS-232-MIB RFC 1724 RIPv2 MIB Extension RFC 1850 OSPFv2 MIB RFC 2012 TCP-MIB RFC 2013 UDP-MIB RFC 2096 IP Forwarding Table MIB RFC 2233 The Interfaces Group MIB using SMIv2 RFC 2578 SNMPv2-SMI RFC 2579 SNMPv2-TC RFC 2613 SMON-MIB RFC 2674 P/Q-BRIDGE-MIB RFC 2787 VRRP MIB RFC 2819 RMON MIB RFC 2863 IF-MIB RFC 2864 IF-INVERTED-STACK-MIB RFC 2922 PTOPO-MIB RFC 2934 PIM MIB for IPv4 RFC 3273 HC-RMON-MIB RFC 3291 INET-ADDRESS-MIB RFC 3411 SNMP Architecture for Management Frameworks RFC 3412 Message Processing and Dispatching for SNMP RFC 3412 SNMP-MPD-MIB RFC 3413 SNMP Applications RFC 3413 SNMP-NOTIFICATIONS-MIB RFC 3413 SNMP-PROXY-MIB RFC 3413 SNMP-TARGET-MIB RFC 3414 SNMP-USER-BASED-SM-MIB RFC 3415 SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB RFC 3417 SNMPv2-TM RFC 3418 SNMPv2 MIB RFC 3584 SNMP-COMMUNITY-MIB RFC 3621 POWER-ETHERNET-MIB RFC 3635 ETHERLIKE-MIB RFC 4133 ENTITY MIB RFC 4188 Bridge MIB RFC 4268 ENTITY-STATE-MIB RFC 4268 ENTITY-STATE-TC-MIB RFC 4292 IP Forwarding MIB RFC 4293 MIB for the Internet Protocol (IP) RFC 4560 DISMAN-PING-MIB RFC 4560 DISMAN-TRACEROUTE-MIB RFC 4560 DISMAN-NSLOOKUP-MIB RFC 4750 OSPFv2 MIB RFC 4836 MAU-MIB RFC 4836 IANA-MAU-MIB RFC 4884 RFC 4884 Extended ICMP Multi- Part Messages RFC 5060 PIM MIB RFC 5240 PIM Bootstrap Router MIB RFC 5519 MGMD-STD-MIB RFC 5643 OSPFv3 MIB DVMRP-MIB IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB IEEE8021-PAE-MIB IEEE8023-LAG-MIB LLDP-EXT-DOT1-MIB LLDP-EXT-DOT3-MIB LLDP-EXT-MED-MIB LLDP-MIB RSTP-MIB U-BRIDGE-MIB USM-TARGET-TAG-MIB Enterasys Network Management Suite NMS Console NMS Policy Manager NMS Inventory Manager NMS Automated Security Manager NMS NAC Manager 6

7 Dane techniczne Zamawianie - informacje 7

8 Zamawianie - informacje Transceivery Transceivery Enterasys zapewniają możliwości łączności wykorzystujące kable miedziane (skrętka) oraz światłowodowe, z prędkościami transmisji od 100 Mbps do 10 Gbps. Wszystkie oferowane transceivery reprezentują najwyższą jakość co wydłuża czas użytkowania i pozwala uzyskać najlepszy możliwy wskaźnik zwrotu z inwestycji ROI. Szczegółowe informacje na temat specyfikacji, kompatybilności oraz zamawiania można znaleźć na stronie: products/ transceivers-ds.pdf. Gwarancja Enterasys jako firma zorientowana na klienta i jego potrzeby, zobowiązuje się do dostarczania produktów i rozwiązań najwyższej jakości. W przypadku, gdy jeden z naszych produktów ulegnie awarii, świadczymy gwarancj ę, pozwalającą w prosty sposób naprawić lub wymienić uszkodzony produkt, najszybciej jak to możliwe. Przełączniki serii K są objęte dożywotnią gwarancją na wady produkcyjne. Pełne warunki gwarancji umieszczone są na poniższej stronie: Usługi i wsparcie Enterasys Networks zapewnia wszechstronne i kompleksowe usługi, które obejmują Professional Services, pomagające w projektowaniu, wdrażaniu i optymalizacji sieci klienta oraz prowadzeniu dedykowanych szkoleń, a także wsparcie i usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Prosimy o kontakt z Państwa opiekunem w Enterasys, w celu uzyskania wyczerpujących informacji w tym zakresie. Informacje dodatkowe Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: lub skontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej: Opracowanie i skład graficzny - Jakub Maśkiewicz, 12/2011

Przełącznik Enterasys serii G

Przełącznik Enterasys serii G Prospekt informacyjny Przełącznik Enterasys serii G Wykorzystujący polityki modułowy przełącznik 10GbE warstw 2/3/4, do zastosowań na brzegu sieci Modułowa architektura z 3 gniazdami rozszerzeń dla obsługi

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Odpowiedź na pytania do dialogu technicznego nr 1/sisp-2/2014 Zadanie 1 sieć LAN w oddziałach Wymiana przełączników dostępowych w Urzędach Statystycznych Podstawowe wymagania: 48 portów o przepustowości

Bardziej szczegółowo

OmniSwitch 6860 STAKOWALNE PRZEŁĄCZNIKI LAN

OmniSwitch 6860 STAKOWALNE PRZEŁĄCZNIKI LAN Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860 STAKOWALNE PRZEŁĄCZNIKI LAN Stakowalne przełączniki LAN (SLS) Alcatel-Lucent OmniSwitch 6860 to kompaktowe urządzenia Gigabit i 10Gigabit Ethernet (GigE) stworzone z myślą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STADIUM: MIEJSCOWOŚĆ: OBIEKT: TEMAT: Dokumentacja techniczna systemu łączności dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Kosakowo Port Lotniczy Gdynia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych

Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych Załącznik do modyfikacji siwz z dnia 28.10.2011 r. pieczęć Wykonawcy, adres, tel., faks FORMULARZ NR 7 OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ OPROGRAMOWANIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

OmniSwitch 6450 RODZINA STAKOWALNYCH PRZEŁĄCZNIKÓW GIGABIT ETHERNET LAN

OmniSwitch 6450 RODZINA STAKOWALNYCH PRZEŁĄCZNIKÓW GIGABIT ETHERNET LAN Alcatel-Lucent OmniSwitch 6450 RODZINA STAKOWALNYCH PRZEŁĄCZNIKÓW GIGABIT ETHERNET LAN Rodzina ekonomicznych przełączników Alcatel-Lucent OmniSwitch 6450 Stackable Gigabit Ethernet LAN to przełączniki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ...... (pieczątka firmowa wykonawcy) (miejscowość i data) Szczegółowy opis oferowanych urządzeń dla zadania: Dostawa sprzętu aktywnego dla zadania pn.: SilesiaNet budowa społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZNIKI CISCO CATALYST 2950 Z OPROGRAMOWANIEM STANDARD IMAGE

PRZEŁĄCZNIKI CISCO CATALYST 2950 Z OPROGRAMOWANIEM STANDARD IMAGE PRZEŁĄCZNIKI CISCO CATALYST 2950 Z OPROGRAMOWANIEM STANDARD IMAGE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Informacje ogólne Przełączniki Cisco Catalyst 2950SX-48, 2950T-48, 2950SX-24, 2950-24,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Oferta szkoleń dofinansowanych z UE O Fundacji Kontakt Biuro e-mail: biuro@proidea.org.pl ul. Konarskiego 44 lok. 6 30-046 Kraków tel/fax. +48 12 617

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Egz. 1 USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ADAM LINDA 89-600 Chojnice, ul. Żeromskiego 36 NIP 767-121-45-36 tel 604623383, adres email: adam.linda@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Dostarcza szybkich i właściwych informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak: - ważność zaatakowanych zasobów. - tożsamość atakującego

Dostarcza szybkich i właściwych informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak: - ważność zaatakowanych zasobów. - tożsamość atakującego Prospekt informacyjny Security Information & Event Manager (SIEM) Zapewnianie zgodności poprzez zarządzanie informacjami o bezpieczeństwie, zarządzanie logami i analizy zachowań sieci Opis produktu Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ AKTYWNA WĘZEŁ SZKIELETOWY I WĘZŁY DYSTRYBUCYJNE Branża: Inwestycja: Zamawiający: Wykonawca: Podwykonawca:

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 60, fax 041 346 05 66 Nr projektu Data Faza Egz. Nr 1 marzec 2009 projekt wykonawczy 1 PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ CZĘŚĆ B URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

KATALOG BIZNESOWY. Produkty 2014/2015. Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory

KATALOG BIZNESOWY. Produkty 2014/2015. Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory KATALOG BIZNESOWY Produkty 2014/2015 Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory Przełączniki, sieci bezprzewodowe oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo stworzone przez NETGEAR są podstawą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania

Bardziej szczegółowo

LINIA PRODUKTÓW. Dynamiczna ochrona w sieci globalnej

LINIA PRODUKTÓW. Dynamiczna ochrona w sieci globalnej LINIA PRODUKTÓW Dynamiczna ochrona w sieci globalnej ...1 Bezpieczeństwo sieci podsumowanie... 2 Rozwiązania SuperMassive... 2 Rozwiązania klasy E... 4 Rozwiązania dla małych i średnich firm (SMB) oraz

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/14/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo