ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010"

Transkrypt

1 Zawód: technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych Symbol cyfrowy zawodu: 421[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 421[01] Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Informacje dla zdającego: 1. Materiały egzaminacyjne obejmują: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z treścią zadania i dokumentacją, zeszyt ze stroną tytułową KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KARTĘ OCENY. 2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron. Sprawdź, czy materiały egzaminacyjne są czytelne i nie zawierają błędnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki w materiałach egzaminacyjnych zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego etap praktyczny. 3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: wpisz swoją datę urodzenia, wpisz swój numer PESEL. 4. Na KARCIE OCENY: wpisz swoją datę urodzenia, wpisz swój numer PESEL, wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratkę z numerem odpowiadającym numerowi zadania, przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 5. Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją załączoną do zadania, a następnie przystąp do rozwiązania zadania. Rozwiązanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac określonych w treści zadania. 6. Zadanie rozwiązuj w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeżeli nie należą do pracy, obwiedź linią i oznacz słowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie będą oceniane. 7. Po rozwiązaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij od strony, na której jest miejsce do zapisania tytułu pracy. Wszystkie materiały, które załączasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL w prawym górnym rogu. 8. Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. 9. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu etap praktyczny. Powodzenia!

2 Zadanie egzaminacyjne Do placówki pocztowej zgłosił się Jan Nowik prowadzący sklep internetowy, ze zleceniem realizacji usługi pocztowej zamówionej przez Adama Kotka klienta sklepu. Adam Kotek w sklepie internetowym zamówił 3 przedmioty w tym dwa komponenty komputerowe: dysk twardy 640 GB (za 265 zł) i napęd optyczny Blue-Ray (za 730 zł), a także telefon VoIP posiadający zestaw głośnomówiący oraz możliwość połączeń konferencyjnych. Powyższą przesyłkę o łącznej masie 2,2 kg i wymiarach 50x40x25cm Jan Nowik nadaje jako ubezpieczoną z pilnym terminem dostarczenia. Jan Nowik ustalił z kupującym, że będzie on mógł sprawdzić zawartość przesyłki podczas doręczania a cena zakupionych przedmiotów powiększona o koszty przesyłki wpłynie za pośrednictwem operatora pocztowego na konto bankowe nadawcy. Kupujący Adam Kotek nie podał modelu telefonu zdając się na propozycję sprzedawcy. Jednocześnie Jan Nowik złożył reklamację na niedostarczenie listu poleconego do Anny Żak nadanego przez siebie 20 dni wcześniej, przedstawiając dowód nadania przesyłki, za którą pobrano opłatę 4,60 zł. Jan Nowik poinformował, iż domaga się z tytułu odszkodowania kwoty zł, ponieważ zawartość listu stanowiły weksle bankowe. Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie i ekspedycję przesyłki pocztowej z komponentami komputerowymi i telefonem VoIP oraz rozpatrzenie reklamacji na list polecony. Projekt realizacji prac powinien zawierać: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji. 3. Propozycję aparatu telefonicznego VoIP, spełniającego wymagania klienta sklepu internetowego wraz z uzasadnieniem. 4. Wybór rodzaju świadczonych usług dla nadawanej przesyłki pocztowej z uwzględnieniem oczekiwań klienta poczty, wraz z obliczeniem ich kosztów. 5. Zaadresowane druki operatora pocztowego dla przesyłki pocztowej w obrocie krajowym i opis doboru nalepek dla usług komplementarnych. 6. Wykaz prac obejmujących realizację świadczenia przesyłki pobraniowej w obrocie krajowym spełniającą wymagania klienta poczty. 7. Harmonogram prac realizowanych przez operatora pocztowego przy przyjęciu i rozpatrywaniu reklamacji z uwzględnieniem terminów i procedury odwołań do jednostek wyższych instancji. Do wykonania zadania wykorzystaj: Wybrane informacje o klientach Załącznik 1 Cennik usług pocztowych w obrocie krajowym (wybrane fragmenty) Załącznik 2 Specyfikacja techniczna aparatów telefonicznych Załącznik 3 Strona 2 z 6

3 Zamieszczone w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ Nalepka na przesyłkę z zadeklarowaną wartością (ppup PP nr 42) Druk 1 Nalepka adresowa przesyłki pobraniowej (ppup PP nr 19a) Druk 2 Nalepki usług komplementarnych Druk 3 Druk przekazu bankowego (ppup PP nr 519a) Druk 4 Formularz specyfikacji zawartości przesyłki pobraniowej (ppup PP nr 22) Druk 5 Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. Strona 3 z 6

4 Załącznik 1. Imię i nazwisko Wybrane informacje o klientach Klient poczty (sprzedawca sklepu internetowego) Jan Nowik Adres Opole, ul. Kwiatowa 29 Numer telefonu Nr konta bankowego Imię i nazwisko Klient sklepu internetowego Adam Kotek Adres Szczecin, ul. Leśna 2/12 Numer telefonu (091) Nr konta bankowego Cennik usług pocztowych w obrocie krajowym wybrane fragmenty ROZDZIAŁ II. PRZESYŁKI POBRANIOWE POZ. EKONOMICZNA PRIORYTETOWA Przesyłka pobraniowa, w tym 2. nadana na poste restante, przekazanie kwoty pobrania na GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B rachunek bankowy do 0,5 kg 10,50 13,50 11,50 15,50 ponad 0,5 kg do 1 kg 12,50 16,50 13,50 18,50 ponad 1 kg do 2 kg 14,00 18,50 17,00 20,50 ponad 2 kg do 5 kg 16,00 20,50 19,00 23,50 POZ. EKONOMICZNA PRIORYTETOWA Przesyłka pobraniowa, w tym 3. nadana na poste restante, przekazanie kwoty pobrania na GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B wskazany adres do 0,5 kg 13,50 16,50 17,00 18,50 ponad 0,5 kg do 1 kg 15,50 19,50 19,00 21,50 ponad 1 kg do 2 kg 17,00 21,50 21,50 24,50 ponad 2 kg do 5 kg 20,00 24,50 24,00 28,50 Załącznik 2. Uwagi : GABARYT A to przesyłki pobraniowe o wymiarach: MINIMUM wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 150 x 200 mm MAXIMUM żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm. GABARYT B to przesyłki pobraniowe o wymiarach: MINIMUM jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm. MAXIMUM 5000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość, aby ich przemieszczanie było możliwe środkami transportu wykorzystywanymi przez Pocztę Polską. Strona 4 z 6

5 ROZDZIAŁ V. SPOSÓB TRAKTOWANIA PRZESYŁEK USŁUGI KOMPLEMENTARNE POZ. 8. Traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością OPŁATA (w złotych) 1) opłata za zadeklarowaną wartość: za każde 50,00 złotych lub ich część 1,00 Uwagi: 1) Traktowanie przesyłki z zadeklarowaną wartością dotyczy tylko przesyłki rejestrowanej 2) W przypadku zgłoszenia przez nadawcę żądania traktowania przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością nadawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 9. Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej 1,90 Uwagi: 1) Potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej może być zgłoszone tylko w momencie nadawania. 2) Opłatę uiszcza nadawca przy nadaniu przesyłki 10. Sprawdzenie zawartości przesyłki pobraniowej przez odbiorcę wraz z uzyskaniem dowodu sprawdzenia zawartości 5,00 Uwagi: 1) Sprawdzenie zawartości przesyłki pobraniowej przez odbiorcę wraz z uzyskaniem dowodu sprawdzenia zawartości może być zgłoszone tylko w momencie nadawania przesyłki 2) Opłatę uiszcza nadawca przy nadaniu przesyłki 11. OSTROŻNIE traktowanie przesyłki pobraniowej z zawartością płynów, gazów, rzeczy łamliwych i kruchych, żywych roślin, pszczół, ptaków domowych i ozdobnych ze szczególną ostrożnością 50% opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki pobraniowej, odpowiednio z poz.2 lub poz.3 Cennika Uwagi: 1) Usługa ostrożnie odbioru przesyłki rejestrowanej może być zgłoszone tylko w momencie nadawania. 2) Opłatę uiszcza nadawca przy nadaniu przesyłki Strona 5 z 6

6 Załącznik 3 Specyfikacja techniczna aparatów telefonicznych GIGABIT A180-X Telefon cyfrowy do użytku biurowego posiadający: wsparcie dla transmisji cyfrowej ISDN połączenia konferencyjne prezentację numeru CLIP wbudowany zestaw głośnomówiący Cena: 169 PLN CISCO C355-IP Telefon w technologii VoIP do użytku domowego posiadający: automatyczne łączenie z domyślnym serwerem SIP wyświetlanie numeru dzwoniącego wbudowany zestaw głośnomówiący przycisk HOLD Cena: 239 PLN Telefon konferencyjny IP dla małych biur posiadający: Linksys SPA921-EU wsparcie dla dzwonienia pod adresy IP w technologii VoIP wyświetlanie numeru dzwoniącego wbudowany zestaw głośnomówiący i mikrofon szyfrowanie AES do 256 bitów Cena: 369 PLN SIEMENS C450-Y Telefon cyfrowy do zastosowań w małych biurach posiadający: wsparcie dla bezprzewodowej technologii DECT współpracę z siecią analogową PSTN oraz łączem internetowym w technologii VoIP logowanie do 6-ciu słuchawek do centralki połączenia konferencyjne Cena: 469 PLN VoIP technologia cyfrowa umożliwiająca przesyłanie mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową" ISDN cyfrowa technologia sieci telekomunikacyjnych wykorzystująca infrastrukturę sieci publicznych PSTN pozwalającą do bezpośredniego udostępniania usług cyfrowych użytkownikom końcowym DECT system bezprzewodowej telefonii na niewielkich odległościach stosowany przez użytkowników końcowych m.in. do transmisji mowy, szeroko stosowany jako bezprzewodowy telefon domowy (stacjonarny) Strona 6 z 6

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[03] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[02]-04-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] 312[01]-01-082 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Plik pobrany ze strony www.egzaminzawodowy.info

Plik pobrany ze strony www.egzaminzawodowy.info Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-091 Numer zadanie: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu: 341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [02]-01-131 Czas trwania egzaminu 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik organizacji usług gastronomicznych Symbol cyfrowy zawodu: 341 [07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [07]-01-112 Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Ajencja Usług Pocztowych i Telekomunikacyjnych świadczy usługi firmie E- Books zajmującej się sprzedażą książek przez Internet. Z powodu kończącej się umowy na dostarczenie przesyłek

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik teleinformatyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik optyk Symbol cyfrowy zawodu: 322[16] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[16]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne z dnia U S T A W A Prawo pocztowe 1) Projekt Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DHL PARCEL

CENNIK USŁUG DHL PARCEL Cennik www.dhlparcel.com.pl DHL www.dhl.com.pl Dział Obsługi Klienta DHL Parcel tel. 6 5 5 DHL Parcel DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ul. Osmańska 0-8 Warszawa Cennik obowiązuje od stycznia 05 r. CENNIK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM Strona 1 z 6 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi się posługuje przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 83 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 września 2001 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 83 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 września 2001 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 83 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 września 2001 r. REGULAMIN świadczenia usługi EMS w obrocie zagranicznym przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej Rozdział

Bardziej szczegółowo