EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ"

Transkrypt

1 RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WYMAGA :. Uczniowie są aktywni ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAROGRODZIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY SENDLEROWEJ GIMNAZJUM IM. BOHTERÓW WRZEŚNIA 99 ROKU ROK SZKOLNY 0/0 STAROGRÓD, 0

2 I. Obszar ewaluacji Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej II. Wymaganie. Uczniowie są aktywni III. Cel ewaluacji ) Sprawdzenie stopnia aktywności uczniów w czasie zajęć realizowanych w szkole. ) Ustalenie, jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych IV. Kryteria ewaluacji ) frekwencja, ) powszechność wśród uczniów, ) powszechność wśród rodziców, ) dostępność, 5) inicjatywa, 6) samodzielność, ) atrakcyjność. V. Pytania kluczowe ) Jaki jest udział uczniów w zajęciach nieobowiązkowych i pozalekcyjnych? ) Jakie jest zaangażowanie uczniów w realizację zajęć? ) Jaki jest udział uczniów w wycieczkach i imprezach szkolnych? ) Jakie jest zaangażowanie uczniów w realizację imprez szkolnych? 5) Jaka jest frekwencja uczniów w zajęciach obowiązkowych?

3 VI. Metody ) Analiza dokumentów (karty monitorowania frekwencji w kl IV VI SP, I III Gim. oraz dzienników kl. I III SP ) Arkusz ankiety dla rodziców ) Arkusz ankiety dla nauczycieli ) Arkusz ankiety dla uczniów klas IV-VI sp i I-III Gim. 5) Wywiad z uczniami klas I-III SP VII. Harmonogram działań ) Przygotowanie arkusza ewaluacji I 0 ) Przygotowanie narzędzi: - pytania do ankiety dla nauczycieli, rodziców i uczniów kl IV VI SP i I III Gim. I 0 - zagadnienia do wywiadu z uczniami kl I III SP I 0 ) Przeprowadzenie ankiety dla uczniów KL IV VI SP, I III Gim oraz rodziców II 0 ) Przeprowadzenie ankiety dla nauczycieli III 00 5) Przeprowadzenie wywiadu z uczniami kl I III SP. III 0 gim, III 0 sp 6) Analiza wyników wywiadu z uczniami III 0 ) Analiza wyników ankiety dla nauczycieli, rodziców i uczniów III 0 8) Analiza dokumentacji szkolnej III IV 0 - dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, - Karty monitorowania frekwencji, - inna dokumentacja (porządki zebrań z rodzicami zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych) 9) Omówienie wyników i sporządzenie raportu IV 0 0) Upowszechnienie wyników raportu: - Nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej VI 0, - Rodzicom na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 0/0 - Uczniom na początku roku szkolnego 0/0

4 Ankieta dla nauczycieli dotycząca obszaru I. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Wymaganie:. Uczniowie są aktywni Proszę, wypełnić anonimową ankietę zaznaczając wybraną odpowiedź, w razie potrzeby uzupełnić.. Czy przekazują Państwo rodzicom i uczniom ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań, SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)? Jeżeli tak, to w jaki sposób. Czy mają Państwo wpływ na rodzaj prowadzonych przez siebie zajęć dodatkowych?. Czy przekazują Państwo rodzicom i uczniom informacje o różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? Jeżeli tak, to w jaki sposób. Czy organizują Państwo różne konkursy klasowe, szkolne oraz kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych? Jeżeli tak, to w jakie Jeżeli nie, to dlaczego 5. Czy organizują Państwo w szkole: klasowe imprezy ogniska wycieczki

5 dyskoteki wyjazdy Zielone Szkoły Inne jakie ZESTAWIE WYNIKÓW ANKIET DLA nauczycieli Pytania z ankiety Odpowiedzi Wskazania. Czy przekazują Państwo rodzicom i uczniom ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań, SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)? - zebrania z rodzicami, 5 - ankieta dla uczniów, - rozmowy z uczniami, 5 - zgody na udział, 0. Czy mają Państwo wpływ na rodzaj prowadzonych przez siebie zajęć dodatkowych?. Czy przekazują Państwo rodzicom i uczniom informacje o różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? - ulotka, gazetka, - informacja pisemna, - rozmowy z uczniami, - zebrania z rodzicami, Brak odpowiedzi. Czy organizują Państwo różne konkursy klasowe, szkolne oraz kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych?? - konkurs ortograficzny, - konkurs recytatorski, - konkurs plastyczny, 0 5

6 - konkurs matematyczny, - konkurs wiedzowy, - konkurs historyczny, - konkurs muzyczny, - konkurs literacki, - konkurs czystości sal lekcyjnych, - konkurs ekologiczny, przyrodniczy - nie ma możliwości, Brak odpowiedzi 5. Czy organizują Państwo w szkole: Brak 0 odp. Klasowe 0 0 imprezy Ogniska 0 Wycieczki 9 Dyskoteki 8 Wyjazdy 0 Zielone 5 6 szkoły Inne - wyjazdy na zawody szachowe, - biwaki w szkole, - kiermasze - happeningi, - wystawy prac uczniów 9 6

7 Ankieta dla rodziców dotycząca obszaru I. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Wymaganie:. Uczniowie są aktywni Ankieta jest anonimowa. Prosimy o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi (podkreślić prawidłową odpowiedź, a w razie potrzeby uzupełnić).. Czy Państwa dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań)?. Czy Państwa dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych (SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)?. Czy mają Państwo możliwość zaproponowania rodzaju zajęć dodatkowych?. Czy zostają Państwo zapoznani z ofertą zajęć dodatkowych? 5. Czy Państwa dzieci biorą udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę?

8 6. Czy Państwa dzieci mają możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych?. Czy w szkole Państwa dzieci organizuje się kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych? 8. Czy Państwa dzieci chętnie biorą udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych? 9. Czy organizowane są w szkole, do której uczęszczają Państwa dzieci: klasowe imprezy ogniska wycieczki dyskoteki wyjazdy Zielone Szkoły 0. Czy Państwa dzieci chętnie biorą udział w szkolnych i klasowych imprezach, ogniskach, wycieczkach, dyskotekach, wyjazdach, Zielonych Szkołach?. Czy mają Państwo możliwość zaproponowania miejsca wycieczek, wyjazdów i Zielonych Szkół? 8

9 ZESTAWIE WYNIKÓW ANKIET DLA rodziców Pytania z ankiety Odpowiedzi Wskazania. Czy Państwa dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań)? 5 - zajęcia wyrównawcze z matematyki, 6 - zajęcia wyrównawcze, - koło szachowe, 8 - koło muzyczne, - koło plastyczne, 5 - koło taneczne, - koło historyczne, - koło teatralne, - świetlica, - we wszystkich, - brak czasu, zbyt dużo obowiązków, - brak zainteresowań, - ma inne zajęcia, - chodzi na zajęcia poza szkołą, 0 Brak odpowiedzi. Czy Państwa dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych (SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)? - zajęcia taneczne, - SKS, - brak chęci, - zwolniony z zajęć ruchowych, -m nie lubi ćwiczyć, - ćwiczy w domu,

10 . Czy mają Państwo możliwość zaproponowania rodzaju zajęć dodatkowych? Brak odpowiedzi 9 8. Czy zostają Państwo zapoznani z ofertą zajęć dodatkowych? Brak odpowiedzi Czy Państwa dzieci biorą udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? - Góra Grosza - kiermasze świąteczne - Szlachetna Paczka - Zbiórka nakrętek - zbiórka makulatury 5 - brak funduszy - nie są organizowane takie akcji 6. Czy Państwa dzieci mają możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych? Brak odpowiedzi - konkursy polonistyczne, - konkursy recytatorskie, - konkursy historyczne, - konkursy matematyczne, - konkursy przyrodnicze, - konkursy plastyczno techniczne, - konkursy muzyczne, - zawody sportowe, - konkursy fotograficzne, - różne,

11 - brak uzasadnień Brak odpowiedzi 0. Czy w szkole Państwa dzieci organizuje się kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych 8. Czy Państwa dzieci chętnie biorą udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych? Czy organizowane są w szkole, do której uczęszczają Państwa dzieci: 0. Czy Państwa dzieci chętnie biorą udział w szkolnych i klasowych imprezach, ogniskach, wycieczkach, dyskotekach, wyjazdach, Zielonych Szkołach?. Czy mają Państwo możliwość zaproponowania miejsca wycieczek, wyjazdów i Zielonych Szkół? Brak odp klasowe imprezy 5 8 Ogniska 6 Wycieczki Dyskoteki 5 0 Wyjazdy 5 0 Zielone szkoły wycieczki - imprezy klasowe - ogniska - dyskoteki - wyjazdy - zielone szkoły - wszystkie Brak odpowiedzi Brak odpowiedzi

12 Ankieta dla ucznia Klasa i szkoła Proszę, wypełnij anonimową ankietę zaznaczając wybraną odpowiedź, w razie potrzeby uzupełnij.. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań)?. Czy uczestniczysz w zajęciach ruchowych (SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)?. Czy masz możliwość zaproponowania rodzaju zajęć dodatkowych?. Czy uczestniczysz w dyżurach uczniowskich na stołówce szkolnej, bądź na korytarzach? 5. Czy uczestniczysz w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? 6. Czy masz możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych?

13 . Czy w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski? 8. Czy bierzesz udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego? 9. Czy w naszej szkole organizuje się kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych? 0. Czy chętnie bierzesz udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych?. Czy organizowane są w szkole: klasowe imprezy ogniska wycieczki dyskoteki wyjazdy Zielone Szkoły. Czy chętnie bierzesz udział w szkolnych i klasowych imprezach, ogniskach, wycieczkach, dyskotekach, wyjazdach, Zielonych Szkołach?. Czy masz możliwość zaproponowania tematu na lekcję wychowawczą?. Czy współpracujesz z uczniami innych szkół?

14 ZESTAWIE WYNIKÓW ANKIET DLA uczniów kl IV VI SP Pytania z ankiety Odpowiedzi Wskazania. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań)? 6 - koło historyczne - koło plastyczne - zajęcia wyrównawcze z matematyki - zajęcia wyrównawcze z j. polskiego - koło teatralne 5 - Koło szachowe - koło muzyczne Koło matematyczne 6. Czy uczestniczysz w zajęciach ruchowych (SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)?. Czy masz możliwość zaproponowania rodzaju zajęć dodatkowych? - brak czasu - brak odpowiedzi - zajęcia taneczne - brak zainteresowań - nie lubie tańczyć - nie lubie sportu - brak czasu - brak odpowiedzi Czy uczestniczysz w dyżurach uczniowskich na stołówce szkolnej, bądź na korytarzach? 5. Czy uczestniczysz w różnego rodzaju akcjach 6

15 charytatywnych organizowanych przez szkołę? - Góra Grosza - kiermasze świąteczne - Szlachetna Paczka - Zbiórka nakrętek 0 6. Czy masz możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych? - brak odpowiedzi - konkursy polonistyczne, - Konkursy z edukacji regionalnej, - Konkursy recytatorskie, - konkursy historyczne, - konkursy matematyczne, - zawody szachowe, - konkursy przyrodnicze, - konkursy plastyczne, - konkursy muzyczne, są za trudne, - brak ochoty,. Czy w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski? 8. Czy bierzesz udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego? Czy w naszej szkole organizuje się kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych? 0. Czy chętnie bierzesz udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych? 9 8 5

16 . Czy organizowane są w szkole:. Czy chętnie bierzesz udział w szkolnych i klasowych imprezach, wycieczkach, wyjazdach, Szkołach? ogniskach, dyskotekach, Zielonych - klasowe 5 imprezy Ogniska 6 Wycieczki 8 Dyskoteki 8 Wyjazdy 9 0 Zielone szkoły 6 - wycieczki, - imprezy klasowe, - ogniska, - dyskoteki, - wyjazdy, - zielone szkoły, - wszystkie, - brak odpowiedzi, 8 8. Czy masz możliwość zaproponowania tematu na lekcję wychowawczą?. Czy współpracujesz z uczniami innych szkół? - brak chęci 8 6 6

17 ZESTAWIE WYNIKÓW ANKIET DLA uczniów kl I III Gim Pytania z ankiety Odpowiedzi Wskazania. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań)? - zajęcia wyrównawcze z matematyki, - zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, - koło szachowe, 8 - koło muzyczne, - koło fotograficzne, - koło chemiczne, - brak odpowiedzi,. Czy uczestniczysz w zajęciach ruchowych (SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)? - brak czasu, - brak odpowiedzi, - za długo są lekcje, - brak zainteresowań, - strata czasu, - nie chce mi się wstać, - nie ma ciekawych zajęć, - zapomniałem się zapisać, - zajęcia taneczne, - SKS, brak zainteresowań, - brak czasu, - brak odpowiedzi, - są w czasie lekcji, - nie ma oferty dla dziewczyn, - nie jestem dobry w sporcie, - brak odwozu po zajęciach, 0

18 . Czy masz możliwość zaproponowania rodzaju zajęć dodatkowych? - uczęszczam na inne zajęcia poza szkołą, 6. Czy uczestniczysz w dyżurach uczniowskich na stołówce szkolnej, bądź na korytarzach? 5. Czy uczestniczysz w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? - Góra Grosza, - kiermasze świąteczne, - Szlachetna Paczka, - Zbiórka nakrętek, - brak odpowiedzi, Czy masz możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych? - brak odpowiedzi, - nie chce mi się, - konkursy polonistyczne, - konkursy recytatorskie, - konkursy historyczne, - konkursy matematyczne, - zawody szachowe, - konkursy przyrodnicze, - konkursy plastyczno techniczne, - konkursy muzyczne, - konkursy do projektów edukacyjnych, - zawody sportowe, - konkursy chemiczne, - konkursy fotograficzne, - konkursy kuratoryjne, - konkursy przedmiotowe, - brak odpowiedzi,

19 - brak ochoty, - nie są organizowane, - brak czasu, - brak zainteresowań, - są tylko dla osób bardzo dobrych, - brak odpowiedzi, 8 6. Czy w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski? 8. Czy bierzesz udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego? Czy w naszej szkole organizuje się kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych? 0. Czy chętnie bierzesz udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych? 8 5. Czy organizowane są w szkole:. Czy chętnie bierzesz udział w szkolnych i klasowych imprezach, wycieczkach, wyjazdach, ogniskach, dyskotekach, Zielonych - klasowe 8 imprezy Ogniska 6 Wycieczki 8 Dyskoteki 9 0 Wyjazdy 8 Zielone szkoły 5 - wycieczki, - imprezy klasowe, - ogniska, 9

20 Szkołach? - dyskoteki, - wyjazdy, - zielone szkoły, - wszystkie, - brak odpowiedzi,. Czy masz możliwość zaproponowania tematu na lekcję wychowawczą?. Czy współpracujesz z uczniami innych szkół? - brak chęci, - brak zainteresowań, - brak czasu, 6 8 Pytania do wywiad dla ucznia kl I - III. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne, Klucz do Uczenia się)?. Czy uczestniczysz w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? 0

21 . Czy masz możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych?. Czy chętnie bierzesz udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych? 5. Czy bierzesz udział w szkole w: klasowych imprezach ogniskach wycieczkach balach karnawałowych wyjazdach Zielonych Szkołach ZESTAWIE WYNIKÓW wywiadu dla uczniów kl I III SP Pytania z ankiety Odpowiedzi Wskazania. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne, Klucz do Uczenia się)? - koło matematyczne, - zajęcia korekcyjne, - zajęcia teatralne, - zajęcia wyrównawcze, 0

22 . Czy uczestniczysz w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? - zbieranie nakrętek, - Szlachetna Paczka, - Góra Grosza, 8 0. Czy masz możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych? - Złota Nutka, - ortograficzny, - plastyczny, 5 0. Czy chętnie bierzesz udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych? 5. Czy bierzesz udział w szkole w: - kiermasze świąteczne, klasowych imprezach Ogniskach/ grillach 0 0 wycieczkach 0 balach karnawałowych 0 Wyjazdach 0 0 Zielonych Szkołach 6 Wnioski:. W szkole jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych Jest kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych. Uczestniczy w nich około 0 uczniów, co oznacza, że niektórzy biorą udział w kilku rodzajach zajęć.

23 . Uczniowie w dużym stopniu angażują się w udział w zajęciach. Świadczą o tym liczne konkursy, w których biorą udział oraz różnego rodzaje kiermasze i wystawy, akcje charytatywne, na których prezentują swoje prace i umiejętności.. Sporo uczniów zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum nie bierze udziału w zajęciach ruchowych (SKS, gimnastyka korekcyjna i koło taneczne). Badani uzasadniali to między innymi: brakiem zainteresowań, czasu, tym, że są w czasie lekcji, że nie ma oferty dla dziewczyn, brak odwozu po zajęciach. Uczniowie mają możliwość zaproponowania formy zajęć dodatkowych. 5. Uczniowie szkoły podstawowej chętniej niż uczniowie gimnazjum biorą udział w dyżurach uczniowski na korytarzu i stołówce szkolnej. 6. Prawie wszyscy badani mają świadomość, że w szkole działa samorząd uczniowski.. Uczniowie szkoły podstawowej chętniej niż uczniowie gimnazjum biorą udział w wyborach do niego. 8. Zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum najchętniej biorą udział w wycieczkach i dyskotekach szkolnych. 9. Uczniowie szkoły podstawowej maja możliwość zaproponowania tematów zajęć godziny wychowawczej. Wśród uczniów gimnazjum głosy są podzielone. 0. Na pierwszej godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym, uczniowie w formie pisemnej zaproponują tematy zajęć godziny wychowawczej.. Wśród uczniów szkoły podstawowej największym zainteresowaniem cieszą się następujące konkursy: polonistyczne recytatorskie, historyczne, plastyczne i z edukacji regionalnej. Natomiast wśród uczniów gimnazjum dużym powodzeniem cieszą się jedynie konkursy plastyczno techniczne.. Większość uczniów nie współpracuje z uczniami innych szkół.. Z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli wynika, że przedstawiają oni uczniom bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Najczęściej w formie pisemnej, bądź na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami zapoznają ich z ową ofertą. Organizują również liczne konkursy klasowe i szkolne.. Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że ich dzieci chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych oferowanych przez szkołę, konkursach, akcjach charytatywnych i kiermaszach. 5. Rodzice zostają zapoznani z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę. 6. Połowa ankietowanych rodziców uważa, że ma możliwość zaproponowania formę zajęć dodatkowych.

24 . Rodzice mają dużą świadomość na temat organizowanych przez szkołę imprez, uroczystości, wyjazdów, wycieczek. 8. Większość ankietowanych rodziców ma możliwość zaproponowania formę wycieczek, wyjazdów, imprez organizowanych w szkole. 9. Z analizy kart monitorowania frekwencji wynika, iż najwyższą frekwencję w szkole podstawowej uzyskali uczniowie klasy IV SP 95%, a najniższą uczniowie klasy V 88%. W Gimnazjum najwyższą frekwencję uzyskali uczniowie klasy Ig 9,8%, następnie klasa IIg 88,%, a najniższą uczniowie klasy IIIg 8,9%. Główna przyczyną nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych są choroby. Większość godzin została usprawiedliwiona. Zjawisko wagarowania najbardziej widoczne jest w klasie III Gim. Są to pojedyncze godziny, ale także i całe dnie. Opracowanie: Agnieszka Karnowska Magdalena Skorupska

Raport z ewaluacji obszaru Procesy zachodzące w szkole lub placówce Wymaganie: 2.5. Kształtuje się postawy uczniów.

Raport z ewaluacji obszaru Procesy zachodzące w szkole lub placówce Wymaganie: 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. Zespół Szkół w Starogrodzie (3.07.2014 r.) Raport z ewaluacji obszaru Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. Pytania kluczowe: 1)Jakie postawy uczniów

Bardziej szczegółowo

RAPORT. dotyczący organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT. dotyczący organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT dotyczący organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach województwa małopolskiego w roku szkolnym 214/215 Opracowała: Ewa Kantyka st. wiz. Delegatury KO w Wadowicach SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY BADAJĄCEJ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA RODZICÓW W DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY BADAJĄCEJ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA RODZICÓW W DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY BADAJĄCEJ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA RODZICÓW W DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Omówienie wyników ankiety W badaniach wzięło udział 74 respondentów (25 rodziców, 44 uczniów i

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła Podstawowa w Lesznie ROK SZKOLNY 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA 2012-2013

EWALUACJA WEWNETRZNA 2012-2013 EWALUACJA WEWNETRZNA 2012-2013 Propozycje działań zaproponowanych przez zespoły do spraw ewaluacji, zmierzających do zwiększenia efektów pracy szkoły po ewaluacji 2013/2014 na podstawie raportów. (całość

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012 Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Wychowankowie są aktywni w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej placówki. Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W CZARNYM DUNAJCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W CZARNYM DUNAJCU PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W CZARNYM DUNAJCU Opracowany przez zespół wychowawczy Zatwierdzony przez Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 6/12/12

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- SZKOLNO- GIMNAZJALNYM W RUCHOCICACH W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 Prezentowany raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 4. W Lubaniu

Szkoła Podstawowa Nr 4. W Lubaniu Załącznik nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu W Lubaniu Szkolny program ROZWIJANIA zainteresowań i uzdolnień

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie na rok szkolny 2015/2016 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Rada klasyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły OBSZAR I : EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWAJ SZKOŁY. 1.3 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Gimnazjum nr 2 w Zespole

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ. W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ. W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, z którego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach w roku szkolnym 2014/15 Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat w jakim stopniu szkoła

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2009/2010 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR : 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY WYMAGANIE: UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Opracowanie: Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Dobras Genowefa Grygny Anna Kąkol Mateusz Kręcichwost Jolanta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GROMNIKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2015/16 1 Charakterystyka wymagania: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2014/2015

rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W BIAŁEJ PISKIEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ rok szkolny 2014/2015 WYMAGANIE 6: SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI Skład

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2013/2014

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY rok szkolny 2013/2014 I. Praca dydaktyczna L.p. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Współpracujący Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Stałe: - organizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE 1 Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych wymaganiach.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU Załącznik nr 1- Projekt ewaluacji EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MANASTERZU WYMAGANIE IX RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY I PLACÓWKI Diagnoza stopnia partycypacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 46-324 Kościeliska www.pspkoscieliska.pl OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

DEBATA UCZNIOWSKA GIMNAZJUM

DEBATA UCZNIOWSKA GIMNAZJUM DEBATA UCZNIOWSKA GIMNAZJUM I. Jaka jest nasza szkoła 1. Co w niej cenimy? - Przyjazna atmosfera - Miły personel - Relacje z nauczycielami - Dobre wyposażenie sali językowej i informatycznej - Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2009/2010

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY rok szkolny 2009/2010 I. Praca dydaktyczna L.p. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Współpracujący Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Stałe: - organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka FORMY WSPÓŁPRACY 1. Zapoznanie rodziców z koncepcją edukacyjną, treściami

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY Przygotowanie : Agnieszka Lewandowska Przygotowanie ankiet: Małgorzata Kacprzak, Karolina Zinkiewicz Agnieszka Lewandowska.

Bardziej szczegółowo

III. Moduł: Organizacja procesu monitorowania w szkole

III. Moduł: Organizacja procesu monitorowania w szkole III. Moduł: Organizacja procesu monitorowania w szkole Odpowiedzialni za proces monitorowania podstawy programowej oraz ich zadania Odpowiedzialni: nauczyciele, zespoły nauczycielskie oraz dyrektor szkoły

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO w roku szkolnym 2013/2014 L.P. Zadanie (działanie) 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole. Cele Wnioski do wykorzystania w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Ewaluacja wewnętrzna ZSO Krzyżanowice Rok szkolny 2014/2015 Zespół ewaluacyjny w składzie nauczycielek ZSO Krzyżanowice: Ewa Kuczera, Joanna Rogala, Wioleta Gaicka i Magdalena Orłowska przygotował i przeprowadził

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 1 Załącznik nr 4 a PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji wewnętrznej

Raport ewaluacji wewnętrznej Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu w roku szkolnym 2009/2010 1. Opis ewaluowanego obszaru: obszar efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Oferta Edukacyjna Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Oferta Edukacyjna Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie Oferta Edukacyjna Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. (Jan Paweł II) Wrażliwość,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 Zadania edukacyjne 1. Kształtowanie postawy, szacunku, życzliwości i tolerancji Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2015/2016 Skład zespołu przeprowadzającego ewaluację Anna Bućkowska Beata Bętkowska Emilia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2014/2015 I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie Cel: Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Mikołajkach

Plan Pracy Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Mikołajkach Plan Pracy Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Mikołajkach Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

Rodzice są partnerami szkoły

Rodzice są partnerami szkoły Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu Problem badawczy: Rodzice są partnerami szkoły Styczeń 2016 1 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE IV: Zarządzanie szkołą lub placówką

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE IV: Zarządzanie szkołą lub placówką RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE IV: Zarządzanie szkołą lub placówką Wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach 1. Cel ewaluacji Określenie zakresu współpracy w zespołach nauczycielskich.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE Obszar 1 - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć I. Przedmiot i cele ewaluacji Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 W WARSZAWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 W WARSZAWIE Organizacja pracy w Szkole W Szkole jest 13 oddziałów/290 uczniów, 32 nauczycieli wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 14 pracowników obsługi i administracji, Pracujemy

Bardziej szczegółowo

Działania wychowawcze podejmowane w szkole eliminują negatywne zachowania.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole eliminują negatywne zachowania. Wyniki anonimowej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród rodziców uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w marcu 2014 W badaniu ankietowym wzięło udział 251 z 367 rodziców,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę IX. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 1. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny 2. pracy w placówkach edukacyjnych. 3. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole

Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole ANALIZA MATERIAŁU ANKIETOWEGO Dot. zajęć pozalekcyjnych w szkole. W roku szkolnym 2010/2011 opracowano ankietę skierowaną do uczniów klas trzecich

Bardziej szczegółowo

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera on niezrealizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ KLASY 4-6. ul. Zielona 14, 05-501 Piaseczno telefon/fax: 22 757-28-99, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl. www.szkolamarzen.

SZKOŁA MARZEŃ KLASY 4-6. ul. Zielona 14, 05-501 Piaseczno telefon/fax: 22 757-28-99, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl. www.szkolamarzen. PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2011/12 ul. Zielona 14, 05-501 Piaseczno telefon/fax: 22 757-28-99, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl www.szkolamarzen.pl H A L A

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW

ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW Szkoła Podstawowa klasy I -III Czy prowadzone w szkole zajęcia dodatkowe spełniają Państwa oczekiwania? 12 13 5 0 mam zdania 14 Razem 44 32% 0% 11% 27% 30%

Bardziej szczegółowo

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 1. Cele współpracy: a) angażowanie rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r Roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. J. Gorlacha w Rudzie w Zespołe Szkolno Przedszkolnym w Rudzie na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony na posiedzeniu Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obszar: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy szkoły ukierunkowaną na rozwój uczniów

Obszar: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy szkoły ukierunkowaną na rozwój uczniów Obszar: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy szkoły ukierunkowaną na rozwój uczniów Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Ankieta dla uczniów Wywiad z Dyrektorem szkoły nauczyciele rodzice

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Miejskie Przedszkole nr 15 W Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Dane zbierane były od września 2014 do czerwca 2015r

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w olimpiadach i

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości nauczania. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. Otwarcie szkoły na współpracę z całym środowiskiem.

Podniesienie jakości nauczania. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. Otwarcie szkoły na współpracę z całym środowiskiem. Podniesienie jakości nauczania. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. Otwarcie szkoły na współpracę z całym środowiskiem. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów. Zwiększenie oferty edukacyjnej dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju. Szkoły Podstawowej nr 34. im. Sportowców Hajduckich. w Chorzowie

Plan rozwoju. Szkoły Podstawowej nr 34. im. Sportowców Hajduckich. w Chorzowie Plan rozwoju Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie na lata 2015-2018 1 Plan rozwoju Szkoły Podstawowej im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie koncentruje się wokół kilku obszarów

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Ożarowie w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Ożarowie w roku szkolnym 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Ożarowie w roku szkolnym 2011/2012 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez: A. Chmielewską,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU ADAPTACYJNEGO UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. KAMIŃSKIEGO

PROCEDURA PROCESU ADAPTACYJNEGO UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. KAMIŃSKIEGO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. KAMIŃSKIEGO 4 Podstawa prawna 1. Z początkiem roku szkolnego uczniowie klas pierwszych zapoznają się z budynkiem szkolnym, pracownikami szkoły oraz poznają zasady

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Nojewie na rok 2012/2013

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Nojewie na rok 2012/2013 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Nojewie na rok 2012/2013 ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY NA ROK 2012/2013 WARTOŚCI ZADANIA WYCHOWAWCZE OCZEKIWANE EFEKTY CZYLI DZIECKO FORMY REALIZACJI UWAGI Ojczyzna,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowały: mgr Emilia Włoczyk mgr Anna Bućkowska 1 OBSZAR I - KSZTAŁCENIE Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Konkurs ma za zadanie zaktywizować działalność klasową i szkolną oraz wyłonić najbardziej aktywną klasę w szkole.

Konkurs ma za zadanie zaktywizować działalność klasową i szkolną oraz wyłonić najbardziej aktywną klasę w szkole. Konkurs ma za zadanie zaktywizować działalność klasową i szkolną oraz wyłonić najbardziej aktywną klasę w szkole. 1. Udział w konkursie jest obowiązkowy dla klas I-III. 2. Konkurs trwa od 15 września 2012

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2016-2019 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W DRATOWIE Opracowała: Justyna Słowik Działanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE Załącznik nr 11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WDRAŻANIA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO WYBORU PRZEZ UCZNIÓW

PROCEDURA WDRAŻANIA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO WYBORU PRZEZ UCZNIÓW PROCEDURA WDRAŻANIA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO WYBORU PRZEZ UCZNIÓW TWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH: 1. Oferta zajęć fakultatywnych tworzona jest na podstawie diagnozy potrzeb,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie na lata 2011-2016 Opracowanie: Irena Iwanicka Elżbieta Kluziak Tomasz Szajewski 1 S t r o n a Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. GENERAŁA JÓZEFA WYBICKIEGO W WEJHEROWIE ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 1. Szkoła realizuje koncepcję

Bardziej szczegółowo

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08 1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania:9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Badanie losów absolwentów SP3 z perspektywy trzech lat od jej ukończenia. Głównym celem badania było pozyskanie

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ. badanie ankietowe marzec 2016

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ. badanie ankietowe marzec 2016 OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY GIMNAZJALNEJ badanie ankietowe marzec 216 ZAŁOŻENIA ANKIETY Celem badania było poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, by lepiej pracować w przyszłości Badaniami objęto

Bardziej szczegółowo