EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ"

Transkrypt

1 RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WYMAGA :. Uczniowie są aktywni ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAROGRODZIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY SENDLEROWEJ GIMNAZJUM IM. BOHTERÓW WRZEŚNIA 99 ROKU ROK SZKOLNY 0/0 STAROGRÓD, 0

2 I. Obszar ewaluacji Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej II. Wymaganie. Uczniowie są aktywni III. Cel ewaluacji ) Sprawdzenie stopnia aktywności uczniów w czasie zajęć realizowanych w szkole. ) Ustalenie, jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych IV. Kryteria ewaluacji ) frekwencja, ) powszechność wśród uczniów, ) powszechność wśród rodziców, ) dostępność, 5) inicjatywa, 6) samodzielność, ) atrakcyjność. V. Pytania kluczowe ) Jaki jest udział uczniów w zajęciach nieobowiązkowych i pozalekcyjnych? ) Jakie jest zaangażowanie uczniów w realizację zajęć? ) Jaki jest udział uczniów w wycieczkach i imprezach szkolnych? ) Jakie jest zaangażowanie uczniów w realizację imprez szkolnych? 5) Jaka jest frekwencja uczniów w zajęciach obowiązkowych?

3 VI. Metody ) Analiza dokumentów (karty monitorowania frekwencji w kl IV VI SP, I III Gim. oraz dzienników kl. I III SP ) Arkusz ankiety dla rodziców ) Arkusz ankiety dla nauczycieli ) Arkusz ankiety dla uczniów klas IV-VI sp i I-III Gim. 5) Wywiad z uczniami klas I-III SP VII. Harmonogram działań ) Przygotowanie arkusza ewaluacji I 0 ) Przygotowanie narzędzi: - pytania do ankiety dla nauczycieli, rodziców i uczniów kl IV VI SP i I III Gim. I 0 - zagadnienia do wywiadu z uczniami kl I III SP I 0 ) Przeprowadzenie ankiety dla uczniów KL IV VI SP, I III Gim oraz rodziców II 0 ) Przeprowadzenie ankiety dla nauczycieli III 00 5) Przeprowadzenie wywiadu z uczniami kl I III SP. III 0 gim, III 0 sp 6) Analiza wyników wywiadu z uczniami III 0 ) Analiza wyników ankiety dla nauczycieli, rodziców i uczniów III 0 8) Analiza dokumentacji szkolnej III IV 0 - dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, - Karty monitorowania frekwencji, - inna dokumentacja (porządki zebrań z rodzicami zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych) 9) Omówienie wyników i sporządzenie raportu IV 0 0) Upowszechnienie wyników raportu: - Nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej VI 0, - Rodzicom na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 0/0 - Uczniom na początku roku szkolnego 0/0

4 Ankieta dla nauczycieli dotycząca obszaru I. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Wymaganie:. Uczniowie są aktywni Proszę, wypełnić anonimową ankietę zaznaczając wybraną odpowiedź, w razie potrzeby uzupełnić.. Czy przekazują Państwo rodzicom i uczniom ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań, SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)? Jeżeli tak, to w jaki sposób. Czy mają Państwo wpływ na rodzaj prowadzonych przez siebie zajęć dodatkowych?. Czy przekazują Państwo rodzicom i uczniom informacje o różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? Jeżeli tak, to w jaki sposób. Czy organizują Państwo różne konkursy klasowe, szkolne oraz kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych? Jeżeli tak, to w jakie Jeżeli nie, to dlaczego 5. Czy organizują Państwo w szkole: klasowe imprezy ogniska wycieczki

5 dyskoteki wyjazdy Zielone Szkoły Inne jakie ZESTAWIE WYNIKÓW ANKIET DLA nauczycieli Pytania z ankiety Odpowiedzi Wskazania. Czy przekazują Państwo rodzicom i uczniom ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań, SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)? - zebrania z rodzicami, 5 - ankieta dla uczniów, - rozmowy z uczniami, 5 - zgody na udział, 0. Czy mają Państwo wpływ na rodzaj prowadzonych przez siebie zajęć dodatkowych?. Czy przekazują Państwo rodzicom i uczniom informacje o różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? - ulotka, gazetka, - informacja pisemna, - rozmowy z uczniami, - zebrania z rodzicami, Brak odpowiedzi. Czy organizują Państwo różne konkursy klasowe, szkolne oraz kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych?? - konkurs ortograficzny, - konkurs recytatorski, - konkurs plastyczny, 0 5

6 - konkurs matematyczny, - konkurs wiedzowy, - konkurs historyczny, - konkurs muzyczny, - konkurs literacki, - konkurs czystości sal lekcyjnych, - konkurs ekologiczny, przyrodniczy - nie ma możliwości, Brak odpowiedzi 5. Czy organizują Państwo w szkole: Brak 0 odp. Klasowe 0 0 imprezy Ogniska 0 Wycieczki 9 Dyskoteki 8 Wyjazdy 0 Zielone 5 6 szkoły Inne - wyjazdy na zawody szachowe, - biwaki w szkole, - kiermasze - happeningi, - wystawy prac uczniów 9 6

7 Ankieta dla rodziców dotycząca obszaru I. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Wymaganie:. Uczniowie są aktywni Ankieta jest anonimowa. Prosimy o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi (podkreślić prawidłową odpowiedź, a w razie potrzeby uzupełnić).. Czy Państwa dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań)?. Czy Państwa dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych (SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)?. Czy mają Państwo możliwość zaproponowania rodzaju zajęć dodatkowych?. Czy zostają Państwo zapoznani z ofertą zajęć dodatkowych? 5. Czy Państwa dzieci biorą udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę?

8 6. Czy Państwa dzieci mają możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych?. Czy w szkole Państwa dzieci organizuje się kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych? 8. Czy Państwa dzieci chętnie biorą udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych? 9. Czy organizowane są w szkole, do której uczęszczają Państwa dzieci: klasowe imprezy ogniska wycieczki dyskoteki wyjazdy Zielone Szkoły 0. Czy Państwa dzieci chętnie biorą udział w szkolnych i klasowych imprezach, ogniskach, wycieczkach, dyskotekach, wyjazdach, Zielonych Szkołach?. Czy mają Państwo możliwość zaproponowania miejsca wycieczek, wyjazdów i Zielonych Szkół? 8

9 ZESTAWIE WYNIKÓW ANKIET DLA rodziców Pytania z ankiety Odpowiedzi Wskazania. Czy Państwa dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań)? 5 - zajęcia wyrównawcze z matematyki, 6 - zajęcia wyrównawcze, - koło szachowe, 8 - koło muzyczne, - koło plastyczne, 5 - koło taneczne, - koło historyczne, - koło teatralne, - świetlica, - we wszystkich, - brak czasu, zbyt dużo obowiązków, - brak zainteresowań, - ma inne zajęcia, - chodzi na zajęcia poza szkołą, 0 Brak odpowiedzi. Czy Państwa dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych (SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)? - zajęcia taneczne, - SKS, - brak chęci, - zwolniony z zajęć ruchowych, -m nie lubi ćwiczyć, - ćwiczy w domu,

10 . Czy mają Państwo możliwość zaproponowania rodzaju zajęć dodatkowych? Brak odpowiedzi 9 8. Czy zostają Państwo zapoznani z ofertą zajęć dodatkowych? Brak odpowiedzi Czy Państwa dzieci biorą udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? - Góra Grosza - kiermasze świąteczne - Szlachetna Paczka - Zbiórka nakrętek - zbiórka makulatury 5 - brak funduszy - nie są organizowane takie akcji 6. Czy Państwa dzieci mają możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych? Brak odpowiedzi - konkursy polonistyczne, - konkursy recytatorskie, - konkursy historyczne, - konkursy matematyczne, - konkursy przyrodnicze, - konkursy plastyczno techniczne, - konkursy muzyczne, - zawody sportowe, - konkursy fotograficzne, - różne,

11 - brak uzasadnień Brak odpowiedzi 0. Czy w szkole Państwa dzieci organizuje się kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych 8. Czy Państwa dzieci chętnie biorą udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych? Czy organizowane są w szkole, do której uczęszczają Państwa dzieci: 0. Czy Państwa dzieci chętnie biorą udział w szkolnych i klasowych imprezach, ogniskach, wycieczkach, dyskotekach, wyjazdach, Zielonych Szkołach?. Czy mają Państwo możliwość zaproponowania miejsca wycieczek, wyjazdów i Zielonych Szkół? Brak odp klasowe imprezy 5 8 Ogniska 6 Wycieczki Dyskoteki 5 0 Wyjazdy 5 0 Zielone szkoły wycieczki - imprezy klasowe - ogniska - dyskoteki - wyjazdy - zielone szkoły - wszystkie Brak odpowiedzi Brak odpowiedzi

12 Ankieta dla ucznia Klasa i szkoła Proszę, wypełnij anonimową ankietę zaznaczając wybraną odpowiedź, w razie potrzeby uzupełnij.. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań)?. Czy uczestniczysz w zajęciach ruchowych (SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)?. Czy masz możliwość zaproponowania rodzaju zajęć dodatkowych?. Czy uczestniczysz w dyżurach uczniowskich na stołówce szkolnej, bądź na korytarzach? 5. Czy uczestniczysz w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? 6. Czy masz możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych?

13 . Czy w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski? 8. Czy bierzesz udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego? 9. Czy w naszej szkole organizuje się kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych? 0. Czy chętnie bierzesz udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych?. Czy organizowane są w szkole: klasowe imprezy ogniska wycieczki dyskoteki wyjazdy Zielone Szkoły. Czy chętnie bierzesz udział w szkolnych i klasowych imprezach, ogniskach, wycieczkach, dyskotekach, wyjazdach, Zielonych Szkołach?. Czy masz możliwość zaproponowania tematu na lekcję wychowawczą?. Czy współpracujesz z uczniami innych szkół?

14 ZESTAWIE WYNIKÓW ANKIET DLA uczniów kl IV VI SP Pytania z ankiety Odpowiedzi Wskazania. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań)? 6 - koło historyczne - koło plastyczne - zajęcia wyrównawcze z matematyki - zajęcia wyrównawcze z j. polskiego - koło teatralne 5 - Koło szachowe - koło muzyczne Koło matematyczne 6. Czy uczestniczysz w zajęciach ruchowych (SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)?. Czy masz możliwość zaproponowania rodzaju zajęć dodatkowych? - brak czasu - brak odpowiedzi - zajęcia taneczne - brak zainteresowań - nie lubie tańczyć - nie lubie sportu - brak czasu - brak odpowiedzi Czy uczestniczysz w dyżurach uczniowskich na stołówce szkolnej, bądź na korytarzach? 5. Czy uczestniczysz w różnego rodzaju akcjach 6

15 charytatywnych organizowanych przez szkołę? - Góra Grosza - kiermasze świąteczne - Szlachetna Paczka - Zbiórka nakrętek 0 6. Czy masz możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych? - brak odpowiedzi - konkursy polonistyczne, - Konkursy z edukacji regionalnej, - Konkursy recytatorskie, - konkursy historyczne, - konkursy matematyczne, - zawody szachowe, - konkursy przyrodnicze, - konkursy plastyczne, - konkursy muzyczne, są za trudne, - brak ochoty,. Czy w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski? 8. Czy bierzesz udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego? Czy w naszej szkole organizuje się kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych? 0. Czy chętnie bierzesz udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych? 9 8 5

16 . Czy organizowane są w szkole:. Czy chętnie bierzesz udział w szkolnych i klasowych imprezach, wycieczkach, wyjazdach, Szkołach? ogniskach, dyskotekach, Zielonych - klasowe 5 imprezy Ogniska 6 Wycieczki 8 Dyskoteki 8 Wyjazdy 9 0 Zielone szkoły 6 - wycieczki, - imprezy klasowe, - ogniska, - dyskoteki, - wyjazdy, - zielone szkoły, - wszystkie, - brak odpowiedzi, 8 8. Czy masz możliwość zaproponowania tematu na lekcję wychowawczą?. Czy współpracujesz z uczniami innych szkół? - brak chęci 8 6 6

17 ZESTAWIE WYNIKÓW ANKIET DLA uczniów kl I III Gim Pytania z ankiety Odpowiedzi Wskazania. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań)? - zajęcia wyrównawcze z matematyki, - zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, - koło szachowe, 8 - koło muzyczne, - koło fotograficzne, - koło chemiczne, - brak odpowiedzi,. Czy uczestniczysz w zajęciach ruchowych (SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne)? - brak czasu, - brak odpowiedzi, - za długo są lekcje, - brak zainteresowań, - strata czasu, - nie chce mi się wstać, - nie ma ciekawych zajęć, - zapomniałem się zapisać, - zajęcia taneczne, - SKS, brak zainteresowań, - brak czasu, - brak odpowiedzi, - są w czasie lekcji, - nie ma oferty dla dziewczyn, - nie jestem dobry w sporcie, - brak odwozu po zajęciach, 0

18 . Czy masz możliwość zaproponowania rodzaju zajęć dodatkowych? - uczęszczam na inne zajęcia poza szkołą, 6. Czy uczestniczysz w dyżurach uczniowskich na stołówce szkolnej, bądź na korytarzach? 5. Czy uczestniczysz w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? - Góra Grosza, - kiermasze świąteczne, - Szlachetna Paczka, - Zbiórka nakrętek, - brak odpowiedzi, Czy masz możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych? - brak odpowiedzi, - nie chce mi się, - konkursy polonistyczne, - konkursy recytatorskie, - konkursy historyczne, - konkursy matematyczne, - zawody szachowe, - konkursy przyrodnicze, - konkursy plastyczno techniczne, - konkursy muzyczne, - konkursy do projektów edukacyjnych, - zawody sportowe, - konkursy chemiczne, - konkursy fotograficzne, - konkursy kuratoryjne, - konkursy przedmiotowe, - brak odpowiedzi,

19 - brak ochoty, - nie są organizowane, - brak czasu, - brak zainteresowań, - są tylko dla osób bardzo dobrych, - brak odpowiedzi, 8 6. Czy w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski? 8. Czy bierzesz udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego? Czy w naszej szkole organizuje się kiermasze uczniowskich prac plastyczno technicznych? 0. Czy chętnie bierzesz udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych? 8 5. Czy organizowane są w szkole:. Czy chętnie bierzesz udział w szkolnych i klasowych imprezach, wycieczkach, wyjazdach, ogniskach, dyskotekach, Zielonych - klasowe 8 imprezy Ogniska 6 Wycieczki 8 Dyskoteki 9 0 Wyjazdy 8 Zielone szkoły 5 - wycieczki, - imprezy klasowe, - ogniska, 9

20 Szkołach? - dyskoteki, - wyjazdy, - zielone szkoły, - wszystkie, - brak odpowiedzi,. Czy masz możliwość zaproponowania tematu na lekcję wychowawczą?. Czy współpracujesz z uczniami innych szkół? - brak chęci, - brak zainteresowań, - brak czasu, 6 8 Pytania do wywiad dla ucznia kl I - III. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne, Klucz do Uczenia się)?. Czy uczestniczysz w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? 0

21 . Czy masz możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych?. Czy chętnie bierzesz udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych? 5. Czy bierzesz udział w szkole w: klasowych imprezach ogniskach wycieczkach balach karnawałowych wyjazdach Zielonych Szkołach ZESTAWIE WYNIKÓW wywiadu dla uczniów kl I III SP Pytania z ankiety Odpowiedzi Wskazania. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (koła zainteresowań SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne, Klucz do Uczenia się)? - koło matematyczne, - zajęcia korekcyjne, - zajęcia teatralne, - zajęcia wyrównawcze, 0

22 . Czy uczestniczysz w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę? - zbieranie nakrętek, - Szlachetna Paczka, - Góra Grosza, 8 0. Czy masz możliwość udziału w różnych konkursach klasowych i szkolnych? - Złota Nutka, - ortograficzny, - plastyczny, 5 0. Czy chętnie bierzesz udział w kiermaszach uczniowski prac plastyczno technicznych? 5. Czy bierzesz udział w szkole w: - kiermasze świąteczne, klasowych imprezach Ogniskach/ grillach 0 0 wycieczkach 0 balach karnawałowych 0 Wyjazdach 0 0 Zielonych Szkołach 6 Wnioski:. W szkole jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych Jest kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych. Uczestniczy w nich około 0 uczniów, co oznacza, że niektórzy biorą udział w kilku rodzajach zajęć.

23 . Uczniowie w dużym stopniu angażują się w udział w zajęciach. Świadczą o tym liczne konkursy, w których biorą udział oraz różnego rodzaje kiermasze i wystawy, akcje charytatywne, na których prezentują swoje prace i umiejętności.. Sporo uczniów zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum nie bierze udziału w zajęciach ruchowych (SKS, gimnastyka korekcyjna i koło taneczne). Badani uzasadniali to między innymi: brakiem zainteresowań, czasu, tym, że są w czasie lekcji, że nie ma oferty dla dziewczyn, brak odwozu po zajęciach. Uczniowie mają możliwość zaproponowania formy zajęć dodatkowych. 5. Uczniowie szkoły podstawowej chętniej niż uczniowie gimnazjum biorą udział w dyżurach uczniowski na korytarzu i stołówce szkolnej. 6. Prawie wszyscy badani mają świadomość, że w szkole działa samorząd uczniowski.. Uczniowie szkoły podstawowej chętniej niż uczniowie gimnazjum biorą udział w wyborach do niego. 8. Zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum najchętniej biorą udział w wycieczkach i dyskotekach szkolnych. 9. Uczniowie szkoły podstawowej maja możliwość zaproponowania tematów zajęć godziny wychowawczej. Wśród uczniów gimnazjum głosy są podzielone. 0. Na pierwszej godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym, uczniowie w formie pisemnej zaproponują tematy zajęć godziny wychowawczej.. Wśród uczniów szkoły podstawowej największym zainteresowaniem cieszą się następujące konkursy: polonistyczne recytatorskie, historyczne, plastyczne i z edukacji regionalnej. Natomiast wśród uczniów gimnazjum dużym powodzeniem cieszą się jedynie konkursy plastyczno techniczne.. Większość uczniów nie współpracuje z uczniami innych szkół.. Z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli wynika, że przedstawiają oni uczniom bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Najczęściej w formie pisemnej, bądź na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami zapoznają ich z ową ofertą. Organizują również liczne konkursy klasowe i szkolne.. Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że ich dzieci chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych oferowanych przez szkołę, konkursach, akcjach charytatywnych i kiermaszach. 5. Rodzice zostają zapoznani z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę. 6. Połowa ankietowanych rodziców uważa, że ma możliwość zaproponowania formę zajęć dodatkowych.

24 . Rodzice mają dużą świadomość na temat organizowanych przez szkołę imprez, uroczystości, wyjazdów, wycieczek. 8. Większość ankietowanych rodziców ma możliwość zaproponowania formę wycieczek, wyjazdów, imprez organizowanych w szkole. 9. Z analizy kart monitorowania frekwencji wynika, iż najwyższą frekwencję w szkole podstawowej uzyskali uczniowie klasy IV SP 95%, a najniższą uczniowie klasy V 88%. W Gimnazjum najwyższą frekwencję uzyskali uczniowie klasy Ig 9,8%, następnie klasa IIg 88,%, a najniższą uczniowie klasy IIIg 8,9%. Główna przyczyną nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych są choroby. Większość godzin została usprawiedliwiona. Zjawisko wagarowania najbardziej widoczne jest w klasie III Gim. Są to pojedyncze godziny, ale także i całe dnie. Opracowanie: Agnieszka Karnowska Magdalena Skorupska

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012 Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Wychowankowie są aktywni w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej placówki. Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły OBSZAR I : EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWAJ SZKOŁY. 1.3 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Gimnazjum nr 2 w Zespole

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO w roku szkolnym 2013/2014 L.P. Zadanie (działanie) 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole. Cele Wnioski do wykorzystania w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka FORMY WSPÓŁPRACY 1. Zapoznanie rodziców z koncepcją edukacyjną, treściami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE Obszar 1 - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Plan uwzględnia wnioski z: - badań, opinii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO- SZKOLNO- GIMNAZJALNYM W RUCHOCICACH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w roku szkolnym 2010/2011

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w roku szkolnym 2010/2011 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w roku szkolnym 2010/2011 Opracowanie: 1. Olga Kapała 2. Kamila Rylewicz 3. Dorota Solińska - Siwek

Bardziej szczegółowo

Plan działań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. w Woli Rębkowskiej

Plan działań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. w Woli Rębkowskiej Plan działań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ( Szkoła Podstawowa) w Woli Rębkowskiej obowiązujący w roku m wrzesień 2014 r. 1 Rzeczą dla człowieka najważniejszą jest wychowanie. Każda rzecz

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Gimnazjum Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju rok szkolny 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Gimnazjum Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Gimnazjum Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju rok szkolny 2014/2015 OBSZAR I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 1.3 Uczniowie są aktywni - uczniowie chętnie

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2012/2013 Opracowały: Małgorzata Modliborska i Magdalena Tuszyńska Szkoła Podstawowa nr 16 w Grudziądzu Spis treści Spis treści Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Gimnazjum nr 1 im. Marka Kotańskiego w Glinojecku Rok szkolny 2014/2015 Obszar I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE Załącznik nr 11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi im. Konstytucji 3 Maja

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi im. Konstytucji 3 Maja RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 212/213 Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi im. Konstytucji 3 Maja Raport został sporządzony przez zespół w składzie: Krystyna Grzelak-Budzisiak Wanda Fibakiewicz

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROK SZKOLNY 2010/2011

Bardziej szczegółowo

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08

PARTNER Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-408 Łódź ul. Próchnika 1 nr lok. 303, III piętro tel/fax: 42 681 80 08 1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania:9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Za okres I półrocza

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Za okres I półrocza SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Za okres I półrocza Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Konkurs ma za zadanie zaktywizować działalność klasową i szkolną oraz wyłonić najbardziej aktywną klasę w szkole.

Konkurs ma za zadanie zaktywizować działalność klasową i szkolną oraz wyłonić najbardziej aktywną klasę w szkole. Konkurs ma za zadanie zaktywizować działalność klasową i szkolną oraz wyłonić najbardziej aktywną klasę w szkole. 1. Udział w konkursie jest obowiązkowy dla klas I-III. 2. Konkurs trwa od 15 września 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA OGÓLNIE WYKSZTAŁCONEGO, PRZYGOTOWANEGO DO KONTYNUOWANIA NAUKI 1. Uczeń stawia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole

Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole ANALIZA MATERIAŁU ANKIETOWEGO Dot. zajęć pozalekcyjnych w szkole. W roku szkolnym 2010/2011 opracowano ankietę skierowaną do uczniów klas trzecich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE I. Cel główny: - Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnowychowawczych i do życia szkolnego

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 214/215 Promowana jest wartość edukacyjna Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena, Pomorski Tadeusz, Krysztoforska Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki

Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Raport z ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki Przygotowała: Barbara Górecka Atkinson 1. Ewaluacja została dokonana na podstawie: - obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach im. Stefana Żeromskiego rok szkolny 2013-2014 Katowice, dnia 30 maja 2014r Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania 1. Jak często daje Pani/Pan swoim uczniom możliwość kształtowania poniższych umiejętności: a) formułowania wniosków opartych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BĄDKOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BĄDKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BĄDKOWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOSCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej.

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej. PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE CEL OGÓLNY: STANDARD WSKAŹNIKI PROCEDURY I NARZĘDZIA Szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia. 1.Kontynuacja nauki w gimnazjum przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZU. Obowiązki dyrektora.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZU. Obowiązki dyrektora. REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZU 1 Obowiązki dyrektora. 1. Dyrektor szkoły zapewnia uczniom bezpieczne warunki nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016 SPAW Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu na lata 2014-2016 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2014/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2014/2015 1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2014/2015 2 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowały: mgr Emilia Włoczyk mgr Anna Bućkowska 1 OBSZAR I - KSZTAŁCENIE Priorytety Śląskiego Kuratora Oświaty/podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA HARMONOGRAM BADAŃ Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat skuteczności pracy z uczniem zdolnym i podjęcie decyzji o kontynuacji działań lub ich modyfikacji. Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W GRZEGORZEWIE. rok szkolny 2014/2015

GIMNAZJUM W GRZEGORZEWIE. rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY GIMNAZJUM W GRZEGORZEWIE rok szkolny 2014/2015 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU 1 Działalność dydaktyczna Zadanie szczegółowe Formy realizacji Koordynator Podwyższenie

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa trzecia PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego. ognisko klasowe

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 /

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 / Plan Pracy Szkoły : 2011_2012 / 1 / 2 semestr / Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1. Ewaluacja Jakości Pracy Szkoły obejmuje : diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły badanie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PSZOWIE Rok szkolny 2011/2012 TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole PROJEKT EWALUACJI Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska,

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska, Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 Obszar : FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Przedmiot ewaluacji: Wymaganie 3.3. Promowana jest wartość edukacji Zespół prowadzący ewaluację:

Bardziej szczegółowo

Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi NA LATA 2012-2015 ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY RODZICÓW NR 3/2012/2013 Z DNIA 19.09.2012 R ORAZ UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2014 2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2014 2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2014 2018 Uczestnicy programu: Koordynator: Członkowie zespołu: uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji i obsługi, pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Kłóbce Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT

OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY RAPORT Borowa, marzec 2013 ANKIETA DLA RODZICÓW OCZEKIWANIA WOBEC SZKOŁY SZANOWNI RODZICE.PROZIMY O WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY, KTÓREJ CELEM JEST POZNANIE PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2015/2016

Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Nr 12 1 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014-2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014-2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014-2015 Obszar Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się W celu analizy powyższego obszaru przeprowadzono ankiety wśród uczniów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie

Ewaluacja Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Ewaluacja Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Sierpień 2011 1 Rozwój zainteresowań i zdolności

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8, GIMNAZJUM NR 53 W POZNANIU

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8, GIMNAZJUM NR 53 W POZNANIU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8, GIMNAZJUM NR 53 W POZNANIU Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA OKRES OD LUTEGO 2011 DO LUTEGO 2012

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA OKRES OD LUTEGO 2011 DO LUTEGO 2012 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA OKRES OD LUTEGO 2011 DO LUTEGO 2012 ZADANIA Śmiech to zdrowie. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW Gazetka ścienna

Bardziej szczegółowo

Tabela ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli.

Tabela ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli. Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Dyblinie 2012/2013 2 Tabela ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ Maria Bandziak Psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w DzierŜoniowie PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ Badanie miało charakter pilotaŝowy i dotyczyło

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

SPORT TO NAJLEPSZA DROGA DO POKONANIA GRANIC Św. Jan Paweł II

SPORT TO NAJLEPSZA DROGA DO POKONANIA GRANIC Św. Jan Paweł II ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014/2015 SPORT TO NAJLEPSZA DROGA DO POKONANIA GRANIC Św. Jan Paweł II AUTORZY Lider - Hanna Kożyczkowska, Psycholog Anetta Tesmer, Urszula Miotk, Teresa Hirsz, Łukasz Łapczuk,

Bardziej szczegółowo

1. O wyborze szkoły dla dziecka zadecydowało:

1. O wyborze szkoły dla dziecka zadecydowało: 10 9 95% 1. O wyborze szkoły dla dziecka zadecydowało: 91% 8 79% 6 5 4 33% 12% Dobra opinia o szkole Bliskość miejsca zamieszkania Wysoki poziom kształcenia Tradycja rodzinna, uczęszczanie członków rodziny

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kobyłce 1. 1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kobylce obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Rok szkolny 2013/2014

CZĘŚCIOWY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Rok szkolny 2013/2014 CZĘŚCIOWY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Rok szkolny 2013/2014 CEL EWALUACJI O Celem ewaluacji w semestrze zimowym było wymaganie: Szkoła lub placówka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobry Start Gimnazjalisty Projekt realizowany przez Gminę Łambinowice w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie; Dobry

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH Opracowała: Renata Nahorska 1. WSTĘP Istotą tego programu jest tworzenie warunków do bezpiecznego funkcjonowania szkoły, powstania szkoły wolnej od

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I. Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły przez: współpracę z rodzicami współpracę

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły związane z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych

Działania szkoły związane z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Działania szkoły związane z edukacją włączającą uczniów niepełnosprawnych Rok szkolny 2014/2015 I. Wprowadzenie W roku

Bardziej szczegółowo

SPAW. Zespołu Szkół w Biczycach Dolnych. grudzień 2014r.- czerwiec 2016r.

SPAW. Zespołu Szkół w Biczycach Dolnych. grudzień 2014r.- czerwiec 2016r. Zespół przygotowujący: - uczniowie: Aleksandra Studzińska, Klaudia Gargula - rodzice: Renata Gargula, Aleksander Piszczek - : Natalia Rogowska, Rafał Majewski Szkolny Program Aktywnej Współpracy zaczyna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie. rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie. rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie rok szkolny 2014/2015 I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA (KSZTAŁCENIE) 1. Programy nauczania 1. Skompletowanie szkolnego zestawu zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek, 2012 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Zalecenia Załączniki PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła od A do Z. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu

Nasza szkoła od A do Z. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu Nasza szkoła od A do Z Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu A jak arteterapia Uczniowie naszej szkoły, w tym również dzieci sześcioletnie uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku na rok szkolny 2011/2012

Roczny plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku na rok szkolny 2011/2012 Roczny plan pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku na rok szkolny 2011/2012 I. Priorytety Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 1. Metoda projektu edukacyjnego w realizacji podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC Rok 2013/2014 ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU: Program został opracowany z myślą o wszystkich uczniach. Często

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszaru 2.5 Kształtuje się postawy uczniów w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszaru 2.5 Kształtuje się postawy uczniów w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszaru 2.5 Kształtuje się postawy uczniów w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim Opracowanie: Katarzyna Janeta, Aldona Rejmoniak, Hanna Rek, Izabela

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w PSP Nr 2 w Pionkach na rok szkolny 2012/2013

Ewaluacja wewnętrzna w PSP Nr 2 w Pionkach na rok szkolny 2012/2013 Ewaluacja wewnętrzna w PSP Nr 2 w Pionkach na rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTEM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BYŁY NASTĘPUJĘCE OBSZARY: OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU WIZJA SZKOŁY: ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 1. Zapewnienia równości

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016

Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016 Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016 Lp. 1. Działania (imprezy, apele, inne zajęcia) Odpowiedzialny Tworzenie kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych: Termin realizacji Nauka

Bardziej szczegółowo