Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 7. Analysis Services (Business Intelligence)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 7. Analysis Services (Business Intelligence)"

Transkrypt

1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 7 Analysis Services (Business Intelligence) Instrukcja do laboratorium 7: I. Tworzenie kostek OLAP oraz budowa struktury hurtowni danych. II. Budowa kostek OLAP na podstawie hurtowni danych. III. Analiza danych zawartych w kostkach, MDX. IV. Opcjonalne uzupełnienie braków z pozostałych laboratoriów. Rafał Grycuk

2 Budowę wielowymiarowych kostek OLAP można podzielić na podejścia: Budowa kostki a następnie wygenerowanie hurtowni danych, Stworzenie kostki na podstawie hurtowni danych. Obie metody są często stosowane w biznesie. Stad umiejętności te są wysoce pożądane. W niniejszej instrukcji do laboratorium omówiono oba sposoby tworzenia wyżej wymienionych struktur danych, pokazano metody analizy danych zawartych w kostkach oraz przewidziano czas na uzupełnienie ewentualnych braków. 1. Tworzenie kostek oraz budowa struktury hurtowni danych. Aby utworzyć powyższy obiekt należy postępować według poniższych kroków: 1) Proszę uruchomić Visual Studio 2008 (BIDS, Business Inteligence Development Studio) oraz SSMS ) Proszę stworzyć nowy projekt w sekcji BI->Analysis services Multidimensional and Data Mining Project o przykładowej nazwie: CreateCubeThenDW_imienazwisko, np. CreateCubeThenDW_rgrycuk. 3) Proszę zmienić nazwę solucji na : lab7_imienazwisko np. lab7_rgrycuk.

3 Rysunek 1 4) Kolejnym krokiem jest uruchomienie kreatora kostek (Cube) OLAP. Klikamy prawym w Solution explorer na Cubes->new Cube. 5) W pierwszym oknie kreatora przechodzimy dalej. 6) Drugi krok to wybranie sposobu tworzenia kostki, wybieramy Generate tables in the data source oraz upewniamy się ze Template jest ustawiony na none.

4 Rysunek 2 7) W następnym monicie należy zdefiniować miary: Cena z measure group, sprzedaz i typem currency Ilosc również z mg sprzedaz i typem int Rysunek 3 8) Następnie należy dodać wymiary, w tym przypadku dodajemy wymiar towar. Wymiar czasu jest domyślnie zaznaczony Rysunek 4

5 9) Kolejno zostaniemy poproszeni o wybranie interwałów czasowych według których będzie tworzona kostka, w tym przypadku wybieramy oprócz date, Month, Quarter i Year. Rysunek 5 10) Następnie zostaniemy zapytani czy mają zostać zdefiniowane dodatkowe kalendarze. W tym przypadku pozostawiamy bez zmian i przechodzimy dalej. Rysunek 6 11) Kolejne pytanie dotyczy przypisania wymiarów do tworzonej kostki. Zaznaczamy oba: Time oraz Towar.

6 Rysunek 7 12) Ostatnim krokiem jest nazwanie kostki. Rysunek 8 13) W ten sposób utworzyliśmy strukturę kostki. Lecz jak widać dalej występują błędy. Są one spowodowane tym że nie mamy fizycznych danych w hurtowni danych. 14) Kolejnym krokiem jest wygenerowanie źródła danych na naszej kostki. W tym celu klikamy click here to generate data source view.

7 Rysunek 9 15) Uruchomiony zostanie kreator tworzenia schematów hurtowni danych. Przechodzimy do drugiego monitu. 16) Tutaj musimy zdefiniować nazwę domyślną widoku źródła danych. Domyślnie to nazwa projektu. Następnie musimy zdefiniować źródło danych w tym celu klikamy na new. Rysunek 10 17) Uruchomi się kolejny kreator (źródła danych). Po raz kolejny wybieramy new.

8 Rysunek 11 18) Kolejno tworzymy połączenie z naszą bazą danych. Rysunek 12 19) Następnie ustawiamy jedną z metod połączeń do bazy relacyjnej. Wybieramy use service account.

9 Rysunek 13 20) Nazwę źródła danych pozostawiamy domyślną. Kreator kończy pracę. 21) W kreatorze widoku przechodzimy dalej. 22) Kolejny monit pozostawiamy bez zmian. Rysunek 14 23) Kolejne dwa kroki pozostawiamy bez zmian i kończymy pracę kreatora. Proces tworzenie bazy może trochę potrwać. Projekt zapisujemy ctrl+s 24) Jak widać błędy zniknęły.

10 25) W tym momencie mamy już gotową kostkę, lecz nie mamy danych w hurtowni, które moglibyśmy analizować. Aby to zrobić uruchamiamy SSMS 2008 logujemy się do bazy danych i wykonujemy następujące polecenia (na swojej bazie danych): delete from Towar; delete from Sprzedaz; as date = cast(getdate() as date); insert into Towar values (1, 'DVD' ),(2, 'CD' ) insert into Sprzedaz values 1, 20, 50), 2, 100, 50), 2, 10, 4), 1, 10, 40), 2, 100, 50) ; select * from Sprzedaz; select * from Towar; select * from Time; 26) Jeżeli nasz serwer i klient BIDS nie znajdują się na tej samej maszynie musimy zmienić serwer docelowy. W tym celu klikamy na nazwę solution i wybieramy Properties. Następnie w sekcji Deployment->Target->Server wpisujemy (nazwę serwera, lub adres ip): AISBD_SERVER 27) Następnie musimy wysłać naszą kostkę na serwer SSAS. Wykonujemy to poprzez naciśnięcie f5 lub zielonej strzałki w BIDS. 28) W prawym dolnym roku powinien pojawić się monit o Deployment Completed Succesfully. 29) W tym momencie nasza kostka gotowa jest do analizowania danych opisanego w punkcie Budowa kostek OLAP na podstawie hurtowni danych Aby umożliwić tworzenie kostek OLAP na podstawie istniejącej hurtowni danych musimy posiadać strukturę tabel w hurtowni danych oraz zamieszczone w nich dane. Poniżej znajduje się diagram związków encji pomiędzy wybranymi tabelami w hurtowni.

11 FactResellerSales (dbo) DimPromotion (dbo) DimDate (dbo) DimProductSubcategory (dbo) DimProduct (dbo) DimSalesTerritory (dbo) DimEmployee (dbo) FactInternetSales (dbo) DimProductCategory (dbo) DimGeography (dbo) DimReseller (dbo) Rysunek 15 Diagram związków encji dla Sprzedaży internetowej DimCustomer (dbo) Mając powyższą strukturę możemy przystąpić do tworzenia kostki: 1) Proszę utworzyć nowy projekt w istniejącej solucji o nazwie: CreateCubeBasedOnDW_imienazwisko. Rysunek 16 2) Następnie należy utworzyć źródło danych. W tym celu klikamy prawym na data sources-> new data source. 3) Wybieramy połączenie do bazy adventure worksdw

12 Rysunek 17 4) Następnie, analogicznie jak w poprzednim przypadku wybieramy opcję use service account 5) Nazywamy źródło danych i kończymy pracę kreatora. Jak widać w drzewku data sources pojawił się węzeł z nowym źródłem danych. 6) Kolejnym elementem jest stworzenie widoku danych, inaczej mówiąc zbudowanie obiektu określającego jakie dane chcemy wybrać. 7) W taki sam sposób klikamy prawym na data source views-> new data source view. Rysunek 18 8) Po uruchomieniu kreatora w pierwszym kroku wybieramy wcześniej stworzone źródło danych i przechodzimy dalej

13 9) Kolejny krok jest niezwykle istotny. Musimy wybrać tabele z których chcemy korzystać. Wybieramy poniższe (pokazane na wyżej zamieszonym diagramie): Rysunek 19 10) Ostatnim krokiem jest nazwanie widoku i zakończenie kreatora. 11) Po zakończeniu kreatora pokaże się designer wraz z diagramem związków encji. Rysunek 20 12) Na tym etapie możemy stworzyć kostkę. Tak jak w poprzednim przypadku wybieramy cubes->new cube. 13) Kolejno wybieramy use existing tables

14 Rysunek 21 14) Następnie wybieramy tabele miar, wskazujemy tabele faktow. Rysunek 22 15) Następnie po wykryciu miar musimy odznaczyć klucze obce które nie będą stanowiły miar są to: Currency Key, Revision Number.

15 Rysunek 23 16) W przypadku wymiarów robimy zabieg odwrotny usuwamy tabele faktów. Rysunek 24 17) Kolejno musimy dodać do każdego wymiaru atrybuty znaczące. Przeciągamy z tabeli do sekcji atrybuty.

16 Rysunek 25 Dim Date Rysunek 26 Dim Product

17 Rysunek 27 Dim Customer Rysunek 28 Sales Territory

18 Rysunek 29 Promotion 18) Ostatnim krokiem będzie nazwanie kostki, sprawdzenie poprawności struktury i zakończenie kreatora. 19) Analogicznie jak w poprzednim przypadku należy kostkę wysłać na serwer za pomocą przycisku F5. Po zakończonym wysyłaniu mamy kostkę gotową do analizy. 3. Analiza danych w kostkach OLAP. Jeżeli kostki są już na serwerze możemy wydawać do nich zapytania MDX. Aby tego dokonać musimy się zalogować do SSMS Rysunek 30

19 Następnie logujemy się bazy analitycznej. Rysunek 31 Rozwijamy drzewko oraz znajdujemy swoją kostkę. Klikamy prawym i wybieramy browse Rysunek 32 Teraz możemy analizować dane pod różnymi względami i z uwzględnieniem wielu wymiarów.

20 Rysunek 33 Przykładowa analiza sprzedaży. Wyświetlono sumę zakupów każdego klienta podzielono na lata z uwzględnieniem cen dla każdego artykułu, oraz umożliwiono filtrowanie po kwartałach. Rysunek 34 Wynik analizy 4. Uzupełnienie braków z pozostałych laboratoriów. W tej sekcji laboratorium uzupełniamy ewentualne braki w poprzednich laboratoriach. Jeżeli wszystkie laboratoria zostały wykonane i wysłane można ten punkt pominąć.

21 Źródła I. Danuta Mendrala Marcin Szeliga, SQL Server 2008, Usługi biznesowe, Helion 2009 II. Piotr Dziwiński, Wykłady z przedmiotu Administracja internetowymi serwerami baz danych. III. IV.

wymiaru DimCustomer czyli wymiaru klienta zamawiającego produkty przez Internet,

wymiaru DimCustomer czyli wymiaru klienta zamawiającego produkty przez Internet, Narzędzie SQL Server Analysis Services, umożliwia analizę danych zgromadzonych w hurtowni danych. Po zalogowaniu się do SQL Server Management Studio po lewej stronie ekranu w przeglądarce obiektów widzimy

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

OnLine Analytical Processing (OLAP) Kostki OLAP i zapytania MDX

OnLine Analytical Processing (OLAP) Kostki OLAP i zapytania MDX OnLine Analytical Processing (OLAP) Kostki OLAP i zapytania MDX 24 kwietnia 2014 Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Data Mining podstawy analizy danych Cześć pierwsza. Wprowadzenie

Data Mining podstawy analizy danych Cześć pierwsza. Wprowadzenie Data Mining podstawy analizy danych Cześć pierwsza Wprowadzenie Usługa Data Mining w środowisku serwera SQL 2005 jest jednym z komponentów technologii business intelligence. Umożliwia ona budowę złożonych

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Instalacja bazy danych AdventureWorks 2012, Zapytania typu SELECT, Indeksy, Plan wykonania zapytań Instrukcja do laboratorium

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Nasz definicja kostki analitycznie nie zawiera jeszcze danych. Aby zbudować kostkę funkcjonalnie działającą musimy, dokonać

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki Spis treści 1. Wstęp i informacje ogólne... 2 2. Laboratorium - Historian... 3 2.1. Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector... 3 2.2. Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI DANIEL SKOWROŃSKI, ZDZISŁAW ŁOJEWSKI Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

POBIERANIE I ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH DANYCH. Tom III NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

POBIERANIE I ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH DANYCH. Tom III NPV JEŻELI COS WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y POBIERANIE I ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH DANYCH VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom III Pobieranie i analiza zewnętrznych danych

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych

Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych Autor: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2111-8 Format: 158x235, stron: 360 Business Intelligence Twoja recepta na sukces!

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

DOBÓR STRUKTUR DANYCH POD KĄTEM OPTYMALIZACJI PRZETWARZANIA ANALITYCZNEGO 1

DOBÓR STRUKTUR DANYCH POD KĄTEM OPTYMALIZACJI PRZETWARZANIA ANALITYCZNEGO 1 STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2A (105) Małgorzata BACH, Aleksandra WERNER, Adam DUSZEŃKO Politechnika Śląska, Instytut Informatyki DOBÓR STRUKTUR DANYCH POD KĄTEM OPTYMALIZACJI PRZETWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft CORAX OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft CORAX OPIS SYSTEMU Radom, wrzesień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o. jest

Bardziej szczegółowo