DECYZJA DNR-2/ 20 /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA DNR-2/ 20 /2014"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR (16)/13/KK Warszawa, 3 lutego 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 20 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4, ust. 7 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przeciwko B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 1) nakazuje: a) wycofanie z obrotu nw. wyrobów, tj.: zabawki (grzechotka) NO: 1938, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do ww. rozporządzenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4 ww. rozporządzenia, zabawki (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7 ww. rozporządzenia, ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do ww. rozporządzenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4 i ust. 5 ww. rozporządzenia,

2 zabawki (gitara) NO-32802, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7 ww. rozporządzenia, ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do ww. rozporządzenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4 i ust. 5 ww. rozporządzenia, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach w formie ogłoszenia o wielkości min. 7/7 cm o treści: B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach informuje, Ŝe następujące wyroby: zabawka (grzechotka) NO: 1938, kod EAN ; zabawka (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN ; zabawka (gitara) NO-32802, kod EAN nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454). Zabawka grzechotka NO: 1938 stwarza ryzyko uduszenia, z uwagi na niewłaściwy wymiar, natomiast gitary NO i NO stwarzają ryzyko uduszenia, ze względu na to, Ŝe pas przymocowany do nich nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączania. Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DNR-2/20/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. PowyŜsze ogłoszenie powinno zostać zamieszczone w trzech dziennikach (gazetach) o zasięgu ogólnopolskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji; c) odkupienie wyrobów: zabawki (grzechotka) NO: 1938, kod EAN ; zabawki (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN ; zabawki (gitara) NO-32802, kod EAN na Ŝądanie osób, które faktycznie nimi władają, 2) nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. UZASADNIENIE W toku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy w sklepie Chińskie Centrum Handlowe, mieszczącym się przy ul. Dworcowej 102 w Bydgoszczy, naleŝącym do WANLI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, stwierdzono w ofercie handlowej wyroby: zabawkę (grzechotka) NO: 1938, kod EAN ; zabawkę (gitara) 2

3 NO-32809, REF: 32809, kod EAN ; zabawkę (gitara) NO-32802, kod EAN Zabawka (grzechotka) NO: 1938, kod EAN to grzechotka o długości całkowitej ok. 210 mm wykonana z twardego tworzywa sztucznego w kolorach: Ŝółtym, róŝowym, zielonym i czerwonym. Zabawka składa się z uchwytu (trzonka) połączonego z obręczą, wewnątrz której umieszczono obrotową aŝurową kulę. Po bokach zabawki znajdują się elementy dekoracyjne, tj. 2 postacie zajączków. Wewnątrz aŝurowej kuli umieszczono element grzechoczący w postaci kulki zawierającej 2 mniejsze metalowe kuleczki. Na wyrobie wytłoczono: NO: 1938, Made in China. Na opakowaniu zabawki umieszczono m.in. następujące informacje: znak CE; importer: BHC Sp. z o. o. ul. Aleja Krakowska nr 193b Łazy Poczta Wolka Kosowska; znak firmowy BHC; kod EAN ; znak graficzny ostrzegawczy dot. wieku (0-3). Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, mając na uwadze cechy i funkcje zabawki mianowicie to, Ŝe jest to grzechotka dla niemowląt, łatwa do chwytania, potrząsania, lekka, o prostej konstrukcji i wzorze, posiłkując się wytycznymi Komitetu Technicznego ds. Bezpieczeństwa Zabawek (Raport PKN-CEN CR 14379:2007 Klasyfikacja Zabawek. Wytyczne, tablica 23 Zabawki dla niemowląt do oglądania, chwytania i/lub ściskania Kategoria V) stwierdził, iŝ ww. zabawką mogą bawić się równieŝ lub przede wszystkim dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy. W związku z powyŝszym ustaleniami, kierując się postanowieniami pkt 8.1 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne poddano zabawkę badaniom o surowszych parametrach, tj. z uwzględnieniem wymagań określonych dla dzieci poniŝej 3 lat. Zgodnie z wytycznymi Komitetu Technicznego ds. Bezpieczeństwa Zabawek (Raport PKN-CEN CR 14379:2007 Klasyfikacja Zabawek. Wytyczne ) zabawki przeznaczone do wykorzystania w łóŝeczku lub kojcu, łatwe do chwytania małymi rączkami, potrząsania, grzechotania lub ściskania, o prostym wzorze, takie jak np. grzechotka zaklasyfikowane są do Kategorii V - Tablica 23: Zabawki dla niemowląt do oglądania, chwytania i/lub ściskania z których wynika, Ŝe ta kategoria zabawki nie jest odpowiednia dla dzieci w wieku 36 miesięcy i starszych. Zgodnie natomiast z pkt 8.1 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne, gdy grupa wiekowa nie jest określona lub gdy zabawka przeznaczona jest dla więcej niŝ jednej grupy wiekowej, lub gdy występują powaŝne wątpliwości, co do tego, dla jakiej grupy wiekowej zabawka jest przeznaczona, zabawka musi być poddana badaniom o surowszych parametrach. 3

4 Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy (sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 1) wykazały, Ŝe ww. zabawka nie spełnia następujących wymagań określonych w normie PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne, tj.: a) pkt 5.8, z uwagi na niewłaściwy rozmiar zabawki (uchwyt zabawki wystaje poza podstawę wzorników A i B), b) pkt 7, z uwagi na brak na zabawce nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta, c) pkt 7.1, z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeŝenia Nie wskazane dla dzieci poniŝej 3 lat wraz ze znakiem graficznym ostrzegawczym oraz informacją o szczególnym zagroŝeniu, które jest sprzeczne z przewidywanym uŝytkowaniem zabawki określonym na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki. Zabawka (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN to zabawka zasilana wymiennymi bateriami, w kształcie gitary elektrycznej o długości ok. 300 mm. Wyrób w całości wykonany jest z twardego tworzywa sztucznego w kolorze Ŝółtym (przód) i róŝowym (tył). W części imitującej gryf gitary umieszczono 8 przycisków (w kolorach: niebieskim, zielonym, fioletowym, pomarańczowym) oraz przełącznik w kolorze czerwonym. Po przesunięciu przełącznika (w prawo lub lewo) i naciskaniu przycisków emitowane są pojedyncze, proste dźwięki przypominające gamę lub róŝne melodyjki. Na korpusie gitary stylizowanym na kształt kucyka znajduje się element dekoracyjny w kształcie serca w kolorze niebieskim, na którym umieszczono (w formie wytłoczenia) postać kucyka oraz kolorowe literki A, B, C, D. Z tyłu zabawki znajduje się przedział na dwie baterie AA zamykany klapką. W dwóch punktach gitary umieszczonych w odległości ok. 190 mm od siebie przymocowano pas wykonany z taśmy koloru róŝowego o szerokości ok. 9 mm i stałym, niezmiennym obwodzie, przeznaczony do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi. Pas ten tworzy sztywną pętlę i nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączenia. Na wyrobie wytłoczono m.in. następujące informacje: ZhiLeXing, NO Na opakowaniu zabawki umieszczono m.in. następujące informacje: znak CE; importer: BHC Sp. z o. o. ul. Aleja Krakowska nr 193b Łazy Poczta Wolka Kosowska; znak firmowy BHC; REF: 32809, kod EAN ; znak graficzny ostrzegawczy dot. wieku (0-3). Zabawka (gitara) NO-32802, kod EAN to zabawka zasilana wymiennymi bateriami, w kształcie gitary elektrycznej o długości ok. 300 mm. Zabawka 4

5 w całości wykonana jest z twardego tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim (przód) i Ŝółtym (tył). W części imitującej gryf gitary umieszczono 8 przycisków (w kolorach: niebieskim, zielonym, fioletowym, pomarańczowym) oraz przełącznik w kolorze czerwonym. Po przesunięciu przełącznika (w prawo lub lewo) i naciskaniu przycisków emitowane są pojedyncze, proste dźwięki przypominające gamę lub róŝne melodyjki. Na korpusie gitary znajduje się imitacja głośnika oraz element dekoracyjny w kolorze róŝowym, na którym umieszczono (w formie wytłoczenia) postać Kaczora Donalda oraz kolorowe nutki, kwiatek i gwiazdkę. Z tyłu zabawki znajduje się przedział na dwie baterie AA zamykany klapką. W dwóch punktach gitary umieszczonych w odległości ok. 190 mm od siebie przymocowano pas wykonany z taśmy koloru róŝowego o szerokości ok. 9 mm i stałym, niezmiennym obwodzie, przeznaczony do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi. Pas ten tworzy sztywną pętlę i nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączenia. Na wyrobie wytłoczono m.in. następujące informacje: ZhiLeXing, NO Na opakowaniu zabawki umieszczono m.in. następujące informacje: znak CE; importer: BHC Sp. z o. o. ul. Aleja Krakowska nr 193b Łazy Poczta Wolka Kosowska; znak firmowy BHC; REF: 32802, kod EAN ; znak graficzny ostrzegawczy dot. wieku (0-3). Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, mając na uwadze cechy i funkcje ww. gitar mianowicie to, Ŝe są to zabawki lekkie, łatwe do trzymania, posługiwanie nimi jest łatwe (jeden rodzaj działania naciskanie przycisków), nie wymagają precyzji i leŝą w moŝliwościach motorycznych dziecka, emitują proste dźwięki i wesołe melodyjki, posiłkując się wytycznymi Komitetu Technicznego ds. Bezpieczeństwa Zabawek (Raport PKN-CEN CR 14379:2007 Klasyfikacja Zabawek. Wytyczne, tablica 21 Zabawki Instrumenty muzyczne Kategoria T) stwierdził, iŝ ww. zabawkami mogą bawić się równieŝ lub przede wszystkim dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy. W związku z powyŝszym ustaleniami, kierując się postanowieniami pkt 8.1 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne poddano zabawki badaniom o surowszych parametrach, tj. z uwzględnieniem wymagań określonych dla dzieci poniŝej 3 lat. Zgodnie z wytycznymi Komitetu Technicznego ds. Bezpieczeństwa Zabawek (Raport PKN-CEN CR 14379:2007 Klasyfikacja Zabawek. Wytyczne ) zabawki wydające proste dźwięki, wymagające łatwego rodzaju działania, np. naciśnięcia, takie jak np. prosta gitara zaklasyfikowane są do Kategorii T - Tablica 21: Zabawki Instrumenty muzyczne, z których wynika, Ŝe ta kategoria zabawki jest odpowiednia dla dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy. Zgodnie natomiast z pkt 8.1 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo 5

6 zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne, gdy grupa wiekowa nie jest określona lub gdy zabawka przeznaczona jest dla więcej niŝ jednej grupy wiekowej, lub gdy występują powaŝne wątpliwości, co do tego, dla jakiej grupy wiekowej zabawka jest przeznaczona, zabawka musi być poddana badaniom o surowszych parametrach. Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy (sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 2 i 3) wykazały, Ŝe ww. zabawki nie spełniają następujących wymagań określonych w nw. normach, tj.: a) pkt 5.14 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne, z uwagi na to, Ŝe pas przymocowany do zabawek, przeznaczony do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, tworzący sztywną pętle, nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączania powodującą przerwanie, b) pkt 7 ww. normy, z uwagi na brak na zabawkach adresu kontaktowego producenta, c) pkt 7.1 ww. normy, z uwagi na umieszczenie na zabawkach znaku graficznego ostrzegawczego, które jest sprzeczne z przewidywanym uŝytkowaniem zabawek określonym na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki, d) pkt 14.7 normy PN-EN 62115:2005 Zabawki elektryczne - Bezpieczeństwo uŝytkowania, z uwagi na brak dołączenia do zabawek instrukcji uŝytkowania dla zabawek bateryjnych. W trakcie kontroli kontrolowany przedsiębiorca na dowód zakupu ww. zabawek przedłoŝył fakturę VAT nr MTF/014/03/2013 z dnia 9 marca 2013 r., świadczącą o dokonaniu zakupu wyrobów od MI-TRAN Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Ponadto wskazał, Ŝe zabawki: (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN i (gitara) NO-32802, kod EAN znajdują się pod pozycją 5 na ww. faktury (oznaczone jako Art. Domowe ), natomiast zabawka (grzechotka) NO: 1938, kod EAN znajduje się pod pozycją 1 na ww. fakturze (oznaczona jako Zabawka ). W związku z powyŝszym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli w MI-TRAN Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej, której celem było m.in. uzyskanie dowodów zakupu ww. wyrobów. W odpowiedzi na powyŝsze zlecenie kontroli Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował, Ŝe brak było moŝliwości przeprowadzenia kontroli w ww. spółce. 6

7 Biorąc pod uwagę, Ŝe z akt kontroli Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wynikało, iŝ na opakowaniach ww. wyrobów umieszczono napis: importer B.H.C Sp. z o.o., Al. Krakowska 193B, Łazy, Wólka Kosowska, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli w B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, której celem było ustalenie, jaką rolę pełni ww. przedsiębiorca w obrocie przedmiotowymi wyrobami oraz stanu posiadania ww. wyrobów, ilości zakupionych i sprzedanych przedmiotowych wyrobów wraz z listą odbiorców. W dniu 23 sierpnia 2013 r. wpłynęły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyniki kontroli. W toku kontroli stwierdzono na stanie magazynowym 92 szt. zabawki (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN i 22 szt. zabawki (gitara) NO-32802, kod EAN , natomiast nie stwierdzono zabawki (grzechotka) NO: 1938, kod EAN Ponadto w trakcie kontroli B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach zobowiązała się w określonym terminie przekazać do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie dowody zakupu ww. zabawek oraz zestawienie odbiorców. Pomimo upływu terminu ww. spółka nie przedstawiła ww. dokumentów. W tym stanie rzeczy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za zasadne wszczęcie postępowania i pismem z dnia 6 września 2013 r. zawiadomił B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, zwaną dalej takŝe stroną, o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wprowadzonych do obrotu nw. wyrobów, tj.: 1. zabawki (grzechotka) NO: 1938, kod EAN , niezgodnej z następującymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), zwanego dalej takŝe rozporządzeniem, tj.: a) zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7, z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeŝenia w formie symbolu graficznego, o którym mowa w pkt 2.1 załącznika nr 3 Wymagania dotyczące instrukcji i ostrzeŝeń ww. rozporządzenia. OstrzeŜenie to jest sprzeczne z przewidywanym uŝytkowaniem zabawki, poniewaŝ ww. zabawka ze względu na swoją funkcję, cechy i charakterystykę jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy, 7

8 b) ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia, z uwagi na niewłaściwy wymiar zabawki (uchwyt zabawki wystaje poza podstawę wzorników A i B), co stwarza ryzyko uduszenia poprzez odcięcie uŝytkownikowi dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawkę zaklinowaną w ustach lub gardle dróg oddechowych, c) innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4, z uwagi na brak na zabawce nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta, 2. zabawek: (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN oraz (gitara) NO-32802, kod EAN , niezgodnych z następującymi wymaganiami rozporządzenia, tj.: a) zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7, z uwagi na umieszczenie na zabawkach ostrzeŝenia w formie symbolu graficznego, o którym mowa w pkt 2.1 załącznika nr 3 Wymagania dotyczące instrukcji i ostrzeŝeń ww. rozporządzenia. OstrzeŜenie to jest sprzeczne z przewidywanym uŝytkowaniem zabawek, poniewaŝ ww. zabawki ze względu na swoje funkcje, cechy i charakterystykę są przeznaczone dla dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy, b) ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia, z uwagi na to, iŝ pas przymocowany do zabawek, przeznaczony do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, tworzący sztywną pętle, nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączania powodującą przerwanie, co moŝe stwarzać ryzyko uduszenia wskutek owinięcia się pasa wokół szyi, c) innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4, z uwagi na brak na zabawkach adresu kontaktowego producenta, d) innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 5, z uwagi na brak dołączenia do zabawek instrukcji uŝytkowania dla zabawek bateryjnych. W piśmie zawiadamiającym o wszczęciu postępowania Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił się do strony z prośbą o przekazanie dowodów zakupu ww. wyrobów, pełnej listy odbiorców (odrębnej dla kaŝdego z wyrobów) sporządzonej w porządku alfabetycznym, z dokładnymi danymi adresowymi, ze wskazaniem ilości wyrobów dostarczonych kaŝdemu z nich i okresu, w którym były one sprzedane (dowód: 8

9 karta nr akt postępowania Prezesa UOKiK). Strona nie udzieliła odpowiedzi. Pismo zawiadamiające o wszczęciu postępowania zostało stronie skutecznie doręczone w dniu 11 września 2013 r. W dniu 18 września 2013 r. strona skorzystała z przysługującego jej prawa zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy (dowód notatka słuŝbowa). Postanowieniem z dnia 7 października 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni na usunięcie niezgodności ww. wyrobów z wymaganiami bądź wycofanie ich z obrotu oraz powiadomienie konsumentów wyrobów o stwierdzonych niezgodnościach. Strona została poinformowana, jakie naleŝy przedstawić dowody na okoliczność podjętych przez nią działań (dowód: karta nr akt postępowania Prezesa UOKiK). Postanowienie zostało stronie skutecznie doręczone w dniu 11 października 2013 r. W rozmowie telefonicznej z dnia 17 października 2013 r. (dowód-notatka słuŝbowa) strona poinformowała, Ŝe podjęła działania mające na celu zamieszczenie ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz, Ŝe obecnie jest na etapie kompletowania dowodów, potwierdzających wycofanie z obrotu ww. zabawek (dowód: karta nr 34 akt postępowania Prezesa UOKiK). Pismem z dnia 28 listopada 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował stronę, iŝ na podstawie art Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje jej prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań. Ponadto powiadomił stronę, iŝ zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.), w terminie nie krótszym niŝ 10 dni, ma moŝliwość przedstawienia swojego stanowiska w sprawie (dowód: karta nr 35 akt postępowania Prezesa UOKiK). PowyŜsze pismo zostało stronie skutecznie doręczone w dniu 3 grudnia 2013 r. Mając na uwadze, Ŝe pomimo złoŝonych deklaracji o podjęciu działań, mających na celu powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz wycofanie przedmiotowych zabawek z obrotu, strona nie przekazała Ŝadnych dowodów na potwierdzenie podjęcia przez nią ww. działań, w rozmowie telefonicznej z dnia 3 stycznia 2014 r. (dowód- notatka słuŝbowa) poinformowano stronę o konieczności ich przekazania. 9

10 Do dnia wydania decyzji kończącej postępowanie strona nie przekazała Ŝadnych dowodów, potwierdzających podjęcie zadeklarowanych działań. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził: Przepis art. 41a ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności stanowi, iŝ stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała do uŝytku wyrób niezgodny z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, wobec której postępowanie zostało wszczęte. Stroną postępowania moŝe być takŝe dystrybutor. Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy postępowanie administracyjne wszczęto przeciwko B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach jako dystrybutorowi wyrobów: zabawki (grzechotka) NO: 1938, kod EAN ; zabawki (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN ; zabawki (gitara) NO-32802, kod EAN Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o systemie oceny zgodności, za dystrybutora uwaŝa się osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, mając na uwadze cechy i funkcje ww. zabawek uznał, Ŝe są one przeznaczone dla dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy i w związku z powyŝszym umieszczenie na nich znaku graficznego ostrzegawczego jest sprzeczne z przewidywanym ich uŝytkowaniem. Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy (sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 1) wykazały, Ŝe zabawka (grzechotka) NO: 1938, kod EAN nie spełnia wymagań określonych w pkt 5.8, pkt 7, pkt 7.1 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono m.in. niewłaściwy rozmiar zabawki (uchwyt zabawki wystaje poza podstawę wzorników A i B). Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy (sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 2 i 3) wykazały, Ŝe zabawka (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN oraz zabawka (gitara) NO-32802, kod EAN nie spełniają wymagań określonych w pkt 5.14, pkt 7, pkt 7.1 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne oraz pkt 14.7 normy PN-EN 62115:2005 Zabawki elektryczne - Bezpieczeństwo uŝytkowania. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono m.in. Ŝe pas przymocowany do zabawek, przeznaczony do noszenia całkowicie 10

11 lub częściowo wokół szyi, tworzący sztywną pętle, nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączania powodującą przerwanie; brak dołączenia do zabawek instrukcji uŝytkowania dla zabawek bateryjnych. Przedmiotowe zabawki są opatrzone ostrzeŝeniem, wskazującym na to, Ŝe są nieodpowiednie dla dzieci poniŝej 3 lat, które wprowadza w błąd uŝytkowników, gdyŝ ww. wyroby, z uwagi na swoje cechy i funkcje są przeznaczone dla dzieci poniŝej 36 miesięcy. W wyniku przeprowadzonych badań ww. zabawek stwierdzono, Ŝe nie spełniają one wymagań określonych dla tej kategorii wiekowej. Zabawka (grzechotka) NO: 1938 jest łatwą do chwytania i lekką grzechotką dla niemowląt, która ze względu na swój niewłaściwy rozmiar, moŝe zaklinować się w ustach dziecka lub gardle, powodując odcięcie dopływu powietrza, co w konsekwencji moŝe prowadzić do uduszenia. Zabawki (gitary) NO i NO są lekkimi, łatwymi do trzymania i posługiwania się zabawkami, posiadającymi pas, który nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączania i w związku z powyŝszym podczas zabawy pas ten moŝe owinąć się wokół szyi dziecka, co stwarza ryzyko uduszenia. Stwierdzone niezgodności uzasadniały wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania przeciwko B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, w sprawie wprowadzonych do obrotu nw. wyrobów, tj.: 1. zabawki (grzechotka) NO: 1938, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7 rozporządzenia, ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4 rozporządzenia, 2. zabawki (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7 rozporządzenia, ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia, 3. zabawki (gitara) NO-32802, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7 rozporządzenia, ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia, Przepis 8 ust. 7 rozporządzenia stanowi, Ŝe na zabawkach nie mogą być umieszczone ostrzeŝenia, o których mowa w pkt załącznika nr 3 rozporządzenia, jeŝeli 11

12 są one sprzeczne z przewidywaniem uŝytkowaniem zabawki, określonym na podstawie ich funkcji, rozmiarów i charakterystyki. Punkt 2.1 załącznika nr 3 określa, Ŝe zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dzieci poniŝej 36 miesięcy, są opatrzone ostrzeŝeniem, takim jak: Nieodpowiednie dla dzieci poniŝej 36 miesięcy lub Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniŝej 3 lat lub ostrzeŝeniem w formie następującego symbolu graficznego:. Do ostrzeŝenia dołącza się infromację o szczególnych zagroŝeniach, która moŝe być umieszczona w instrukcji uŝytkowania. Zgodnie z pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia zabawki i ich części muszą być tak zaprojektowane i wyprodukowane, aby nie mogły stwarzać ryzyka uduszenia uŝytkownika wskutek owinięcia się wokół szyi lub poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku zewnętrznego zatkania dróg oddechowych przez usta i nos. Przepis załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia stanowi, iŝ zabawki i ich części muszą mieć takie wymiary, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia uŝytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawki lub ich części, zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Zgodnie z 5 ust. 4 rozporządzenia na zabawkach producent oraz importer umieszcza nazwisko, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta oraz importera, a jeśli nie jest to moŝliwe na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do zabawki. Przepis 5 ust. 5 rozporządzenia określa, Ŝe producent lub importer dołącza do zabawki instrukcję uŝytkowania oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa, sformułowane w języku polskim. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznaczył stronie termin 21 dni na przedstawienie dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności wyrobów z wymaganiami bądź wycofanie ich z obrotu oraz powiadomienie konsumentów wyrobów o stwierdzonych niezgodnościach. Poinformował równieŝ stronę, jakie naleŝy przedstawić dowody na okoliczność podjętych działań. Ponadto zwrócił się z prośbą o przekazanie dowodów zakupu przedmiotowych wyrobów. Strona została pouczona o przysługującym jej prawie brania czynnego udziału w kaŝdym stadium postępowania, a w szczególności wypowiadania się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania Ŝądań, a takŝe przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. Strona z praw tych skorzystała. Kierowana do strony korespondencja została jej skutecznie doręczona. W toku postępowania B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach nie przedstawiła Ŝadnych dowodów, świadczących o podjęciu przez nią działań mających na celu wycofanie przedmiotowych wyrobów z obrotu oraz powiadomienie 12

13 konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów, a tym samym nie ma podstaw do uznania, iŝ brak jest kwestionowanych wyrobów w obrocie, a uŝytkownicy zostali poinformowani o moŝliwym zagroŝeniu. Termin wyznaczony stronie na przekazanie wymaganych dowodów minął w dniu 1 listopada 2013 r. Mając na uwadze, iŝ ww. wyroby stwarzają ryzyko uduszenia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wobec bezczynności strony postępowania, uznał za niezbędne nakazanie jej wycofania zakwestionowanych wyrobów z obrotu, którego celem jest zapobiegnięcie udostępniania przez stronę konsumentom ww. wyrobów oraz odkupienia ww. wyrobów na Ŝądanie osób, które faktycznie nimi władają. Poza tym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, Ŝe z uwagi na powaŝne zagroŝenie, jakie stwarzają przedmiotowe wyroby, zachodzi konieczność nakazania stronie postępowania powiadomienia konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach. Zamieszczenie ogłoszenia o tym, iŝ wyrób nie spełnia wymagań, a co się z tym wiąŝe - stwarza zagroŝenie dla konsumentów, pełni funkcję informacyjno-ochronną i skierowane jest pod adresem zarówno bezpośrednich odbiorców jak i pośrednich czyli konsumentów, którzy mogą być w posiadaniu ww. zabawki. Wskazany sposób powiadomienia konsumentów w trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim pozwala na dotarcie z informacją o zagroŝeniach stwarzanych przez zabawki do szerokiego grona konsumentów. Zgodnie z art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.), przez wycofanie z obrotu naleŝy rozumieć dowolny środek, którego celem jest zapobieŝenie udostępnieniu na rynku produktów w danym łańcuch dostaw. W świetle art. 19 ust. 2 akapit 1 ww. rozporządzenia organy nadzoru rynku podejmują stosowne środki w celu ostrzeŝenia w odpowiednim terminie uŝytkowników na ich terytorium o odkrytym przez nie zagroŝeniu związanym z danym produktem w celu zmniejszenia ryzyka zranienia lub innych szkód. Zaś zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. rozporządzenia, państwa członkowskie zapewniają, Ŝe produkty stwarzające powaŝne zagroŝenie, wymagające szybkiej interwencji, włącznie z zagroŝeniem, którego skutki nie są odczuwalne bezpośrednio, są wycofane z obrotu lub odzyskiwane, lub Ŝe ich udostępnianie na ich rynku jest zabronione, oraz informują o tym niezwłocznie Komisję Europejską. Ze względu na wskazane powyŝej zagroŝenie, w interesie uŝytkowników kwestionowanych wyrobów, nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione. 13

14 Zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o systemie oceny zgodności postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do uŝytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z powyŝszym, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił jak w sentencji. Zgodnie z art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4 ustawy o systemie oceny zgodności, jeŝeli w wyniku kontroli stwierdzono, ze wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, a strona nie podjęła działań, o których mowa w art. 41b ust. 1, organ prowadzący postępowanie moŝe w drodze decyzji nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub uŝytku oraz nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub uŝytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia. Zgodnie z art. 41c ust. 4 w decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, organ prowadzący postępowanie moŝe takŝe nakazać odkupienie wyrobu na Ŝądanie osób, które faktycznie nim władają. Przepisy o rękojmi za wady stosuje się odpowiednio. Przepis art. 41c ust. 7 określa, iŝ jeŝeli decyzja, o której mowa w ust. 3, dotyczy dystrybutora, środki, o których mowa w ust. 3-5, są stosowane wyłącznie wobec wyrobów przez niego dostarczonych lub udostępnionych. Zgodnie z art. 41 c ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności, jeŝeli wymaga tego interes konsumentów lub uŝytkowników wyrobu, organ prowadzący postępowanie nadaje decyzji, o której mowa w ust. 3, rygor natychmiastowej wykonalności. Mając na uwadze niezgodności występujące w wyrobach, zastosowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów środki, naleŝy uznać za adekwatne i proporcjonalne do stopnia zagroŝenia powodowanego przez wyroby. Decyzja ostateczna, zgodnie z art. 39a ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności, stanowi podstawę wpisu do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi i innymi wymaganiami. Zgodnie z art. 39a ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy o systemie oceny zgodności, Prezes UOKiK, na wniosek organu wyspecjalizowanego lub z urzędu, usuwa wpis z rejestru, w przypadku gdy osoba wprowadzająca wyrób do obrotu lub oddająca go do uŝytku wykaŝe, Ŝe wykonała decyzję, o której mowa w art. 41c ust. 3 ustawy o systemie oceny zgodności; wpis usuwa się nie wcześniej niŝ po upływie 3 miesięcy od dnia przedstawienia odpowiednich informacji oraz gdy osoba wprowadzająca wyrób do obrotu lub oddająca go do uŝytku nie podejmie działań, o których mowa w pkt 1; wpis usuwa się nie wcześniej niŝ po 14

15 upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 41c ust. 10 ustawy o systemie oceny zgodności. P o u c z e n i e Na podstawie art oraz art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 43b ustawy o systemie oceny zgodności, od niniejszej decyzji stronie nie słuŝy odwołanie, jednakŝe strona niezadowolona z niniejszej decyzji moŝe, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak Wiceprezes Otrzymują: B.H.C Sp. z o.o. Al. Krakowska 193B, Łazy Wólka Kosowska Do wiadomości: 1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (nr akt kontroli NR ) 2. a/a 15

DECYZJA DNR-2/ 95 /2014

DECYZJA DNR-2/ 95 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-240 (13)/13/KK Warszawa, 22 maja 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 95 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/252/2013

DECYZJA DNR-2/252/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-183(9)/13/WK Warszawa, 17 grudnia 2013 r. DECYZJA DNR-2/252/2013 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/374/2011

Decyzja DNR-2/374/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-187(14)/11/KZ Warszawa, 21 grudnia 2011 r. Decyzja DNR-2/374/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 231 /2013

DECYZJA DNR-2/ 231 /2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-63( 19 )/13/KK Warszawa, 19 listopada 2013 r. DECYZJA DNR-2/ 231 /2013 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 oraz ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/24/2015

DECYZJA DNR-2/24/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-235(11)/14/BB Warszawa, dnia 30 stycznia 2015 r. DECYZJA DNR-2/24/2015 Na podstawie art. 41c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-27( 11 )/15/JWS Warszawa, 23 czerwca 2015 r. DECYZJA DNR-2/ 128 /2015 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DNR-730-104(20)/14/JWS Warszawa, 14 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 206 /2014

DNR-730-104(20)/14/JWS Warszawa, 14 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 206 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-104(20)/14/JWS Warszawa, 14 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 206 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/165/2012

Decyzja DNR-2/165/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-61(15)/12/KZ Warszawa, 10 sierpnia 2012 r. Decyzja DNR-2/165/2012 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-18( 9)/13/JWS Warszawa, 31maja 2013 r. DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-167( 8 )/14/JWS Warszawa, 06 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/3/2015

DECYZJA DNR-2/3/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-102(20)/14/KBO Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. DECYZJA DNR-2/3/2015 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/116/2013

DECYZJA DNR-2/116/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-287(18)/12/KZ Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. DECYZJA DNR-2/116/2013 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4, art. 41c ust. 4 oraz art. 41c ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 182 /2014

DECYZJA DNR-2/ 182 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-29 (28)/14/KK Warszawa, 16 października 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 182 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/33/2014 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/33/2014 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-252(12)/13/IS Warszawa, dnia 13 lutego 2014 r. DECYZJA DNR-2/33/2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/340/2011. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DECYZJA DNR-2/340/2011. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-154(17 )/11/JWS Warszawa, 04 listopada 2011 r. DECYZJA DNR-2/340/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/232/2014

Decyzja DNR-2/232/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-77(28)/14/BB Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Decyzja DNR-2/232/2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014

DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 23 /2014

DECYZJA DNR-2/ 23 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-171(26)/13/KK Warszawa, 5 lutego 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 23 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 2 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Decyzja PU.KB.3.NR.2015

Decyzja PU.KB.3.NR.2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź ul. Gdańska 38..... Łódź, dnia 20.01.2015 r. (pieczęć nagłówkowa organu wydającego) Nr akt: DS.8361.162.2014 Decyzja PU.KB.3.NR.2015

Bardziej szczegółowo

DNR 700 41/06(12)KR/1015 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. DECYZJA 99/2006

DNR 700 41/06(12)KR/1015 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. DECYZJA 99/2006 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR 700 41/06(12)KR/1015 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. DECYZJA 99/2006 Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) i art. 12 w związku z art. 5 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 46 /2014

DECYZJA DNR-2/ 46 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-207(24)/13/JWS Warszawa, 12 marca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 46 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/4/2014 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/4/2014 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-168(14)/13/IS DNR-730-170(13)/13/IS Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. DECYZJA DNR-2/4/2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU

INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU DOMOWEGO III KWARTAŁ 2011 R. Stosownie do programu DNR-731-24(1)/11 z dnia 6 lipca 2011r. i planu pracy na III kw. 2011r. przedkładam informację z kontroli

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 114 /2015

DECYZJA DNR-2/ 114 /2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-273(16)/14/BB Warszawa, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA DNR-2/ 114 /2015 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umarza wszczęte z urzędu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-74-245/( 7 )/09/CS Warszawa, dn. 30 marca 2010r. DECYZJA DIH 2 Nr 21 /2010 Na podstawie art. 24 ust. 1, 4 i 5 w związku z art. 12 ust. 1, art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/90/2011

Decyzja DNR-2/90/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-186(17)/10/KS Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Decyzja DNR-2/90/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr ZA-13/2013

DECYZJA Nr ZA-13/2013 Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie ul. Tomasza Zana 38c Zamość, dnia 31 lipca 2013 r. DECYZJA Nr ZA-13/2013 Na podstawie art. 40j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu AGD, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek IV kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, data17.01.2014r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w IV kw.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-82(19)/12/KG/KW Warszawa, dn. 17 sierpnia 2012 r. DECYZJA DNR-1/93/2012 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 3 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/318/2009. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DECYZJA DNR-2/318/2009. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-63( 14 )/09/JWS Warszawa, 04 grudnia 2009 r. DECYZJA DNR-2/318/2009 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 oraz art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

USTAWA. z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dziennik Ustaw Nr 114 9466 Poz. 760 760 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLI W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH ZAGADNIEŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE KONTROLI

USTALENIA KONTROLI W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH ZAGADNIEŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE KONTROLI Informacja za II kwartał 2015 r. z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań określonych w nw. rozporządzeniach: Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 169/2013

DECYZJA DNR-2/ 169/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-289( 19 )/12/KK Warszawa, 29 sierpnia 2013 r. DECYZJA DNR-2/ 169/2013 Na podstawie art. 41c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38C e-mail: ihlublin@lublin.uw.gov.pl Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie tel. (81) 528 0747 fax. (81) 528 09 78 NB.8361.19A.2015 Lublin, dnia1ci

Bardziej szczegółowo

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli. wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań IV kw.2009 r.

Informacja z wyników kontroli. wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań IV kw.2009 r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2010-01-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-01-21 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - IV kw.2009 r. 21/2009 Informacja

Bardziej szczegółowo

DNR-700-41 /05(22)MG /1214 Warszawa, dnia 15 grudnia 2005 r. Decyzja nr 84/2005

DNR-700-41 /05(22)MG /1214 Warszawa, dnia 15 grudnia 2005 r. Decyzja nr 84/2005 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-700-41 /05(22)MG /1214 Warszawa, dnia 15 grudnia 2005 r. Decyzja nr 84/2005 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Łódzki Wojewódzki Inspektor Łódź, dnia 23.08.2011 r. Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38 Nr akt: ŻG - 47 29 / 11 DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacja za IV kwartał 2011 r. z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań

Informacja za IV kwartał 2011 r. z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań Informacja za IV kwartał 2011 r. z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie przeprowadził

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 7 kwietnia 2008 r. DIS/DEC 222/8731/08 dot. DIS-K-421/147/07 DIS-K- 421/149/07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek II kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, 22 lipca 2013 r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w II kw.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-81(16 )/14/MS Warszawa, dnia 16 października 2014 r. DECYZJA DNR-1/103/2014 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 16.01.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.201.2011 DECYZJA Nr 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek.

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizując kontrole wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych

Bardziej szczegółowo

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SEJM Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Infrastruktury * * * Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-98(14)/11/BZ Warszawa, dn. 7 listopada 2011 r. DECYZJA DNR-1/74/2011 I. Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b, w związku z art. 10 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 10, tel. (89) 527-27-65, fax. (89) 527-42-51 KŻ.8361.1.2015.MT Olsztyn, dnia 20

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-10 (3)15/AB Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. DECYZJA DIH - IV/11/2015 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. I. CEL KONTROLI Celem kontroli było ocena bezpieczeństwa artykułów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

z uwagi na brak reakcji na kierowane wystąpienia, bądź nieprawdziwe dane zamieszczane w dokumentach sprzedaży.

z uwagi na brak reakcji na kierowane wystąpienia, bądź nieprawdziwe dane zamieszczane w dokumentach sprzedaży. Informacja z kontroli opraw oświetleniowych girland i węży świetlnych pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek

o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek INFORMACJA o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w III kw. 2008r. kontrole w 15 przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Do obowiązków osoby wprowadzającej substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu należy: 1. Zaklasyfikowanie substancji lub mieszaniny zgodnie

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/25/2013

Decyzja DNR-2/25/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-220(18)/12/KS Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Decyzja DNR-2/25/2013 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Informacja za I kwartał 2016 r. z kontroli przedłużaczy zwijanych i. zasilaczy, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach:

Informacja za I kwartał 2016 r. z kontroli przedłużaczy zwijanych i. zasilaczy, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach: Informacja za I kwartał 2016 r. z kontroli przedłużaczy zwijanych i zasilaczy, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach: Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań. Warszawa, 12 październik 2011 r.

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań. Warszawa, 12 październik 2011 r. Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań Warszawa, 12 październik 2011 r. Zadania Inspekcji Handlowej Inspekcja Handlowa jest

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 30.10.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.147.2012 DECYZJA Nr 72

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/154/2012

Decyzja DNR-2/154/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-16( 21 )/12/KZ Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Decyzja DNR-2/154/2012 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Bardziej szczegółowo

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.172.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica 36 62-800

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.107.2014 DECYZJA Nr 16

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH 023 16(9)09/GS Warszawa, 14 grudnia 2009 r. DECYZJA DIH-1/19/2009 Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji programu, kontrole podjęto w 12 jednostkach prowadzących sprzedaż detaliczną, a mianowicie:

W ramach realizacji programu, kontrole podjęto w 12 jednostkach prowadzących sprzedaż detaliczną, a mianowicie: Stosownie do programu DNR-73-301(23)/10 z dnia 27.09.2010 r. i planu pracy na IV kw. 2010 r. przedkładam informację z kontroli wprowadzonego do obrotu małego sprzętu AGD i RTV oraz opraw oświetleniowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-48(7)/11/TN Warszawa, dnia 8 czerwca 2011 r. DECYZJA DNR-1/36/2011 I. Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. c, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie tel. (81) 5280747 fax. (81) 5280978

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie tel. (81) 5280747 fax. (81) 5280978 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38C e-mail: ihlublin@lublin.uw.gov.pl Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie tel. (81) 5280747 fax. (81) 5280978 Lublin, dnia '1 stycznia 2015 r. NB.8361.107A.2014/HŻ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 20 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 20 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 28.03.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.418.2012 DECYZJA Nr 20

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 18 sierpnia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.36.2014 ( ) D E C Y Z

Bardziej szczegółowo

AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno

AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.25.2013 ZPO Poznań, dnia października 2013 r. AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500

Bardziej szczegółowo

TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków

TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.98.2013 ZPO Poznań, dnia grudnia 2013 r. TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków

Bardziej szczegółowo

Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej ul. Akacjowa 29 62-023 Gądki

Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej ul. Akacjowa 29 62-023 Gądki WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.79.2013 ZPO Poznań, dnia stycznia 2014 r. Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Olsztyn, dnia 04 lutego 2013 r. KŻ.8361.425.2012.GM Katarzyna Gumowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą K.S. STREFA Katarzyna Gumowska

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-205(30)13/JF/KS Warszawa, dn. 01.08.2013 r. DECYZJA DNR-1/78/2013 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.133.2012/15 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska 23

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ DECYZJA. Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ DECYZJA. Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ PAKROM Spółka Jawna D. i J. Romejko ul. Suwalska 25 11-500 Giżycko DECYZJA Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

DANE WNIOSKODAWCY Nazwisko i Imię / Jednostka:... Adres:... Nr telefonu:...

DANE WNIOSKODAWCY Nazwisko i Imię / Jednostka:... Adres:... Nr telefonu:... Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Lublinie DANE WNIOSKODAWCY Nazwisko i Imię / Jednostka:...... Adres:... Nr telefonu:... STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz

Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.9.2012/27 ZPO Poznań, dnia lutego 2013 r. Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań Informacja za III kw. 2012 r. z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań określonych w nw. przepisach: rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w

Bardziej szczegółowo

Honorata Glanc ul. Gnieźnieńska 21 62-230 Witkowo

Honorata Glanc ul. Gnieźnieńska 21 62-230 Witkowo WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt: ŻG.8361.216.2014 ZPO Poznań, dnia kwietnia 2015 r. Honorata Glanc ul. Gnieźnieńska 21 62-230 Witkowo DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami - II kw r.

Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami - II kw r. Sporządził: Z. Paczwa Data sporządzenia: 2010-07-15 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-07-15 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Maszyny ogrodnicze - II kw.2010 10/2010 Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 12 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 12 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.03.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.383.2012 DECYZJA Nr 12

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 17/ ŻG / 2012

DECYZJA Nr 17/ ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 16.03.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.365.2011 DECYZJA Nr 17/

Bardziej szczegółowo

Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska 54 64-212 Siedlec

Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska 54 64-212 Siedlec WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań, dnia września 2013r. Nr akt : D/LE.ŻG.8361.139.2013 ZPO Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (projekt) ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (projekt) ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH (projekt) ORAZ USTAWY PRAWO BUDOWLANE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Projektowane zmiany są konsekwencją wejścia w życie 1 lipca 2013 r. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 25 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 25 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 17.04.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.375.2012 DECYZJA Nr 25

Bardziej szczegółowo

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt: D/LE.ŻG.8361.22.2012 ZPO Poznań, dnia grudnia 2012 r. TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w 3 jednostkach wielkopowierzchniowych oraz sklepie prowadzącym sprzedaż detaliczną,

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w 3 jednostkach wielkopowierzchniowych oraz sklepie prowadzącym sprzedaż detaliczną, Informacja z kontroli klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych, pod kątem spełniania: - wymagań w zakresie bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego (LVD), - przepisów określających ograniczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 85 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 85 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 11.10.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.130.2013 DECYZJA Nr 85

Bardziej szczegółowo