DECYZJA DNR-2/ 20 /2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA DNR-2/ 20 /2014"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR (16)/13/KK Warszawa, 3 lutego 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 20 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4, ust. 7 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przeciwko B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 1) nakazuje: a) wycofanie z obrotu nw. wyrobów, tj.: zabawki (grzechotka) NO: 1938, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do ww. rozporządzenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4 ww. rozporządzenia, zabawki (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7 ww. rozporządzenia, ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do ww. rozporządzenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4 i ust. 5 ww. rozporządzenia,

2 zabawki (gitara) NO-32802, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7 ww. rozporządzenia, ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do ww. rozporządzenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4 i ust. 5 ww. rozporządzenia, b) powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach w formie ogłoszenia o wielkości min. 7/7 cm o treści: B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach informuje, Ŝe następujące wyroby: zabawka (grzechotka) NO: 1938, kod EAN ; zabawka (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN ; zabawka (gitara) NO-32802, kod EAN nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454). Zabawka grzechotka NO: 1938 stwarza ryzyko uduszenia, z uwagi na niewłaściwy wymiar, natomiast gitary NO i NO stwarzają ryzyko uduszenia, ze względu na to, Ŝe pas przymocowany do nich nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączania. Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DNR-2/20/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. PowyŜsze ogłoszenie powinno zostać zamieszczone w trzech dziennikach (gazetach) o zasięgu ogólnopolskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji; c) odkupienie wyrobów: zabawki (grzechotka) NO: 1938, kod EAN ; zabawki (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN ; zabawki (gitara) NO-32802, kod EAN na Ŝądanie osób, które faktycznie nimi władają, 2) nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. UZASADNIENIE W toku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy w sklepie Chińskie Centrum Handlowe, mieszczącym się przy ul. Dworcowej 102 w Bydgoszczy, naleŝącym do WANLI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, stwierdzono w ofercie handlowej wyroby: zabawkę (grzechotka) NO: 1938, kod EAN ; zabawkę (gitara) 2

3 NO-32809, REF: 32809, kod EAN ; zabawkę (gitara) NO-32802, kod EAN Zabawka (grzechotka) NO: 1938, kod EAN to grzechotka o długości całkowitej ok. 210 mm wykonana z twardego tworzywa sztucznego w kolorach: Ŝółtym, róŝowym, zielonym i czerwonym. Zabawka składa się z uchwytu (trzonka) połączonego z obręczą, wewnątrz której umieszczono obrotową aŝurową kulę. Po bokach zabawki znajdują się elementy dekoracyjne, tj. 2 postacie zajączków. Wewnątrz aŝurowej kuli umieszczono element grzechoczący w postaci kulki zawierającej 2 mniejsze metalowe kuleczki. Na wyrobie wytłoczono: NO: 1938, Made in China. Na opakowaniu zabawki umieszczono m.in. następujące informacje: znak CE; importer: BHC Sp. z o. o. ul. Aleja Krakowska nr 193b Łazy Poczta Wolka Kosowska; znak firmowy BHC; kod EAN ; znak graficzny ostrzegawczy dot. wieku (0-3). Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, mając na uwadze cechy i funkcje zabawki mianowicie to, Ŝe jest to grzechotka dla niemowląt, łatwa do chwytania, potrząsania, lekka, o prostej konstrukcji i wzorze, posiłkując się wytycznymi Komitetu Technicznego ds. Bezpieczeństwa Zabawek (Raport PKN-CEN CR 14379:2007 Klasyfikacja Zabawek. Wytyczne, tablica 23 Zabawki dla niemowląt do oglądania, chwytania i/lub ściskania Kategoria V) stwierdził, iŝ ww. zabawką mogą bawić się równieŝ lub przede wszystkim dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy. W związku z powyŝszym ustaleniami, kierując się postanowieniami pkt 8.1 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne poddano zabawkę badaniom o surowszych parametrach, tj. z uwzględnieniem wymagań określonych dla dzieci poniŝej 3 lat. Zgodnie z wytycznymi Komitetu Technicznego ds. Bezpieczeństwa Zabawek (Raport PKN-CEN CR 14379:2007 Klasyfikacja Zabawek. Wytyczne ) zabawki przeznaczone do wykorzystania w łóŝeczku lub kojcu, łatwe do chwytania małymi rączkami, potrząsania, grzechotania lub ściskania, o prostym wzorze, takie jak np. grzechotka zaklasyfikowane są do Kategorii V - Tablica 23: Zabawki dla niemowląt do oglądania, chwytania i/lub ściskania z których wynika, Ŝe ta kategoria zabawki nie jest odpowiednia dla dzieci w wieku 36 miesięcy i starszych. Zgodnie natomiast z pkt 8.1 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne, gdy grupa wiekowa nie jest określona lub gdy zabawka przeznaczona jest dla więcej niŝ jednej grupy wiekowej, lub gdy występują powaŝne wątpliwości, co do tego, dla jakiej grupy wiekowej zabawka jest przeznaczona, zabawka musi być poddana badaniom o surowszych parametrach. 3

4 Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy (sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 1) wykazały, Ŝe ww. zabawka nie spełnia następujących wymagań określonych w normie PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne, tj.: a) pkt 5.8, z uwagi na niewłaściwy rozmiar zabawki (uchwyt zabawki wystaje poza podstawę wzorników A i B), b) pkt 7, z uwagi na brak na zabawce nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta, c) pkt 7.1, z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeŝenia Nie wskazane dla dzieci poniŝej 3 lat wraz ze znakiem graficznym ostrzegawczym oraz informacją o szczególnym zagroŝeniu, które jest sprzeczne z przewidywanym uŝytkowaniem zabawki określonym na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki. Zabawka (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN to zabawka zasilana wymiennymi bateriami, w kształcie gitary elektrycznej o długości ok. 300 mm. Wyrób w całości wykonany jest z twardego tworzywa sztucznego w kolorze Ŝółtym (przód) i róŝowym (tył). W części imitującej gryf gitary umieszczono 8 przycisków (w kolorach: niebieskim, zielonym, fioletowym, pomarańczowym) oraz przełącznik w kolorze czerwonym. Po przesunięciu przełącznika (w prawo lub lewo) i naciskaniu przycisków emitowane są pojedyncze, proste dźwięki przypominające gamę lub róŝne melodyjki. Na korpusie gitary stylizowanym na kształt kucyka znajduje się element dekoracyjny w kształcie serca w kolorze niebieskim, na którym umieszczono (w formie wytłoczenia) postać kucyka oraz kolorowe literki A, B, C, D. Z tyłu zabawki znajduje się przedział na dwie baterie AA zamykany klapką. W dwóch punktach gitary umieszczonych w odległości ok. 190 mm od siebie przymocowano pas wykonany z taśmy koloru róŝowego o szerokości ok. 9 mm i stałym, niezmiennym obwodzie, przeznaczony do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi. Pas ten tworzy sztywną pętlę i nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączenia. Na wyrobie wytłoczono m.in. następujące informacje: ZhiLeXing, NO Na opakowaniu zabawki umieszczono m.in. następujące informacje: znak CE; importer: BHC Sp. z o. o. ul. Aleja Krakowska nr 193b Łazy Poczta Wolka Kosowska; znak firmowy BHC; REF: 32809, kod EAN ; znak graficzny ostrzegawczy dot. wieku (0-3). Zabawka (gitara) NO-32802, kod EAN to zabawka zasilana wymiennymi bateriami, w kształcie gitary elektrycznej o długości ok. 300 mm. Zabawka 4

5 w całości wykonana jest z twardego tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim (przód) i Ŝółtym (tył). W części imitującej gryf gitary umieszczono 8 przycisków (w kolorach: niebieskim, zielonym, fioletowym, pomarańczowym) oraz przełącznik w kolorze czerwonym. Po przesunięciu przełącznika (w prawo lub lewo) i naciskaniu przycisków emitowane są pojedyncze, proste dźwięki przypominające gamę lub róŝne melodyjki. Na korpusie gitary znajduje się imitacja głośnika oraz element dekoracyjny w kolorze róŝowym, na którym umieszczono (w formie wytłoczenia) postać Kaczora Donalda oraz kolorowe nutki, kwiatek i gwiazdkę. Z tyłu zabawki znajduje się przedział na dwie baterie AA zamykany klapką. W dwóch punktach gitary umieszczonych w odległości ok. 190 mm od siebie przymocowano pas wykonany z taśmy koloru róŝowego o szerokości ok. 9 mm i stałym, niezmiennym obwodzie, przeznaczony do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi. Pas ten tworzy sztywną pętlę i nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączenia. Na wyrobie wytłoczono m.in. następujące informacje: ZhiLeXing, NO Na opakowaniu zabawki umieszczono m.in. następujące informacje: znak CE; importer: BHC Sp. z o. o. ul. Aleja Krakowska nr 193b Łazy Poczta Wolka Kosowska; znak firmowy BHC; REF: 32802, kod EAN ; znak graficzny ostrzegawczy dot. wieku (0-3). Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, mając na uwadze cechy i funkcje ww. gitar mianowicie to, Ŝe są to zabawki lekkie, łatwe do trzymania, posługiwanie nimi jest łatwe (jeden rodzaj działania naciskanie przycisków), nie wymagają precyzji i leŝą w moŝliwościach motorycznych dziecka, emitują proste dźwięki i wesołe melodyjki, posiłkując się wytycznymi Komitetu Technicznego ds. Bezpieczeństwa Zabawek (Raport PKN-CEN CR 14379:2007 Klasyfikacja Zabawek. Wytyczne, tablica 21 Zabawki Instrumenty muzyczne Kategoria T) stwierdził, iŝ ww. zabawkami mogą bawić się równieŝ lub przede wszystkim dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy. W związku z powyŝszym ustaleniami, kierując się postanowieniami pkt 8.1 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne poddano zabawki badaniom o surowszych parametrach, tj. z uwzględnieniem wymagań określonych dla dzieci poniŝej 3 lat. Zgodnie z wytycznymi Komitetu Technicznego ds. Bezpieczeństwa Zabawek (Raport PKN-CEN CR 14379:2007 Klasyfikacja Zabawek. Wytyczne ) zabawki wydające proste dźwięki, wymagające łatwego rodzaju działania, np. naciśnięcia, takie jak np. prosta gitara zaklasyfikowane są do Kategorii T - Tablica 21: Zabawki Instrumenty muzyczne, z których wynika, Ŝe ta kategoria zabawki jest odpowiednia dla dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy. Zgodnie natomiast z pkt 8.1 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo 5

6 zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne, gdy grupa wiekowa nie jest określona lub gdy zabawka przeznaczona jest dla więcej niŝ jednej grupy wiekowej, lub gdy występują powaŝne wątpliwości, co do tego, dla jakiej grupy wiekowej zabawka jest przeznaczona, zabawka musi być poddana badaniom o surowszych parametrach. Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy (sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 2 i 3) wykazały, Ŝe ww. zabawki nie spełniają następujących wymagań określonych w nw. normach, tj.: a) pkt 5.14 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne, z uwagi na to, Ŝe pas przymocowany do zabawek, przeznaczony do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, tworzący sztywną pętle, nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączania powodującą przerwanie, b) pkt 7 ww. normy, z uwagi na brak na zabawkach adresu kontaktowego producenta, c) pkt 7.1 ww. normy, z uwagi na umieszczenie na zabawkach znaku graficznego ostrzegawczego, które jest sprzeczne z przewidywanym uŝytkowaniem zabawek określonym na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki, d) pkt 14.7 normy PN-EN 62115:2005 Zabawki elektryczne - Bezpieczeństwo uŝytkowania, z uwagi na brak dołączenia do zabawek instrukcji uŝytkowania dla zabawek bateryjnych. W trakcie kontroli kontrolowany przedsiębiorca na dowód zakupu ww. zabawek przedłoŝył fakturę VAT nr MTF/014/03/2013 z dnia 9 marca 2013 r., świadczącą o dokonaniu zakupu wyrobów od MI-TRAN Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej. Ponadto wskazał, Ŝe zabawki: (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN i (gitara) NO-32802, kod EAN znajdują się pod pozycją 5 na ww. faktury (oznaczone jako Art. Domowe ), natomiast zabawka (grzechotka) NO: 1938, kod EAN znajduje się pod pozycją 1 na ww. fakturze (oznaczona jako Zabawka ). W związku z powyŝszym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli w MI-TRAN Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej, której celem było m.in. uzyskanie dowodów zakupu ww. wyrobów. W odpowiedzi na powyŝsze zlecenie kontroli Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował, Ŝe brak było moŝliwości przeprowadzenia kontroli w ww. spółce. 6

7 Biorąc pod uwagę, Ŝe z akt kontroli Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wynikało, iŝ na opakowaniach ww. wyrobów umieszczono napis: importer B.H.C Sp. z o.o., Al. Krakowska 193B, Łazy, Wólka Kosowska, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli w B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, której celem było ustalenie, jaką rolę pełni ww. przedsiębiorca w obrocie przedmiotowymi wyrobami oraz stanu posiadania ww. wyrobów, ilości zakupionych i sprzedanych przedmiotowych wyrobów wraz z listą odbiorców. W dniu 23 sierpnia 2013 r. wpłynęły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyniki kontroli. W toku kontroli stwierdzono na stanie magazynowym 92 szt. zabawki (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN i 22 szt. zabawki (gitara) NO-32802, kod EAN , natomiast nie stwierdzono zabawki (grzechotka) NO: 1938, kod EAN Ponadto w trakcie kontroli B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach zobowiązała się w określonym terminie przekazać do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie dowody zakupu ww. zabawek oraz zestawienie odbiorców. Pomimo upływu terminu ww. spółka nie przedstawiła ww. dokumentów. W tym stanie rzeczy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za zasadne wszczęcie postępowania i pismem z dnia 6 września 2013 r. zawiadomił B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, zwaną dalej takŝe stroną, o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wprowadzonych do obrotu nw. wyrobów, tj.: 1. zabawki (grzechotka) NO: 1938, kod EAN , niezgodnej z następującymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), zwanego dalej takŝe rozporządzeniem, tj.: a) zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7, z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeŝenia w formie symbolu graficznego, o którym mowa w pkt 2.1 załącznika nr 3 Wymagania dotyczące instrukcji i ostrzeŝeń ww. rozporządzenia. OstrzeŜenie to jest sprzeczne z przewidywanym uŝytkowaniem zabawki, poniewaŝ ww. zabawka ze względu na swoją funkcję, cechy i charakterystykę jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy, 7

8 b) ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia, z uwagi na niewłaściwy wymiar zabawki (uchwyt zabawki wystaje poza podstawę wzorników A i B), co stwarza ryzyko uduszenia poprzez odcięcie uŝytkownikowi dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawkę zaklinowaną w ustach lub gardle dróg oddechowych, c) innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4, z uwagi na brak na zabawce nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego i adresu kontaktowego producenta, 2. zabawek: (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN oraz (gitara) NO-32802, kod EAN , niezgodnych z następującymi wymaganiami rozporządzenia, tj.: a) zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7, z uwagi na umieszczenie na zabawkach ostrzeŝenia w formie symbolu graficznego, o którym mowa w pkt 2.1 załącznika nr 3 Wymagania dotyczące instrukcji i ostrzeŝeń ww. rozporządzenia. OstrzeŜenie to jest sprzeczne z przewidywanym uŝytkowaniem zabawek, poniewaŝ ww. zabawki ze względu na swoje funkcje, cechy i charakterystykę są przeznaczone dla dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy, b) ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia, z uwagi na to, iŝ pas przymocowany do zabawek, przeznaczony do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, tworzący sztywną pętle, nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączania powodującą przerwanie, co moŝe stwarzać ryzyko uduszenia wskutek owinięcia się pasa wokół szyi, c) innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4, z uwagi na brak na zabawkach adresu kontaktowego producenta, d) innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 5, z uwagi na brak dołączenia do zabawek instrukcji uŝytkowania dla zabawek bateryjnych. W piśmie zawiadamiającym o wszczęciu postępowania Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił się do strony z prośbą o przekazanie dowodów zakupu ww. wyrobów, pełnej listy odbiorców (odrębnej dla kaŝdego z wyrobów) sporządzonej w porządku alfabetycznym, z dokładnymi danymi adresowymi, ze wskazaniem ilości wyrobów dostarczonych kaŝdemu z nich i okresu, w którym były one sprzedane (dowód: 8

9 karta nr akt postępowania Prezesa UOKiK). Strona nie udzieliła odpowiedzi. Pismo zawiadamiające o wszczęciu postępowania zostało stronie skutecznie doręczone w dniu 11 września 2013 r. W dniu 18 września 2013 r. strona skorzystała z przysługującego jej prawa zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy (dowód notatka słuŝbowa). Postanowieniem z dnia 7 października 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni na usunięcie niezgodności ww. wyrobów z wymaganiami bądź wycofanie ich z obrotu oraz powiadomienie konsumentów wyrobów o stwierdzonych niezgodnościach. Strona została poinformowana, jakie naleŝy przedstawić dowody na okoliczność podjętych przez nią działań (dowód: karta nr akt postępowania Prezesa UOKiK). Postanowienie zostało stronie skutecznie doręczone w dniu 11 października 2013 r. W rozmowie telefonicznej z dnia 17 października 2013 r. (dowód-notatka słuŝbowa) strona poinformowała, Ŝe podjęła działania mające na celu zamieszczenie ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz, Ŝe obecnie jest na etapie kompletowania dowodów, potwierdzających wycofanie z obrotu ww. zabawek (dowód: karta nr 34 akt postępowania Prezesa UOKiK). Pismem z dnia 28 listopada 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował stronę, iŝ na podstawie art Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje jej prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań. Ponadto powiadomił stronę, iŝ zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.), w terminie nie krótszym niŝ 10 dni, ma moŝliwość przedstawienia swojego stanowiska w sprawie (dowód: karta nr 35 akt postępowania Prezesa UOKiK). PowyŜsze pismo zostało stronie skutecznie doręczone w dniu 3 grudnia 2013 r. Mając na uwadze, Ŝe pomimo złoŝonych deklaracji o podjęciu działań, mających na celu powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz wycofanie przedmiotowych zabawek z obrotu, strona nie przekazała Ŝadnych dowodów na potwierdzenie podjęcia przez nią ww. działań, w rozmowie telefonicznej z dnia 3 stycznia 2014 r. (dowód- notatka słuŝbowa) poinformowano stronę o konieczności ich przekazania. 9

10 Do dnia wydania decyzji kończącej postępowanie strona nie przekazała Ŝadnych dowodów, potwierdzających podjęcie zadeklarowanych działań. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził: Przepis art. 41a ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności stanowi, iŝ stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała do uŝytku wyrób niezgodny z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, wobec której postępowanie zostało wszczęte. Stroną postępowania moŝe być takŝe dystrybutor. Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy postępowanie administracyjne wszczęto przeciwko B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach jako dystrybutorowi wyrobów: zabawki (grzechotka) NO: 1938, kod EAN ; zabawki (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN ; zabawki (gitara) NO-32802, kod EAN Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o systemie oceny zgodności, za dystrybutora uwaŝa się osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, mając na uwadze cechy i funkcje ww. zabawek uznał, Ŝe są one przeznaczone dla dzieci w wieku poniŝej 36 miesięcy i w związku z powyŝszym umieszczenie na nich znaku graficznego ostrzegawczego jest sprzeczne z przewidywanym ich uŝytkowaniem. Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy (sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 1) wykazały, Ŝe zabawka (grzechotka) NO: 1938, kod EAN nie spełnia wymagań określonych w pkt 5.8, pkt 7, pkt 7.1 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono m.in. niewłaściwy rozmiar zabawki (uchwyt zabawki wystaje poza podstawę wzorników A i B). Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy (sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 2 i 3) wykazały, Ŝe zabawka (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN oraz zabawka (gitara) NO-32802, kod EAN nie spełniają wymagań określonych w pkt 5.14, pkt 7, pkt 7.1 normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne oraz pkt 14.7 normy PN-EN 62115:2005 Zabawki elektryczne - Bezpieczeństwo uŝytkowania. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono m.in. Ŝe pas przymocowany do zabawek, przeznaczony do noszenia całkowicie 10

11 lub częściowo wokół szyi, tworzący sztywną pętle, nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączania powodującą przerwanie; brak dołączenia do zabawek instrukcji uŝytkowania dla zabawek bateryjnych. Przedmiotowe zabawki są opatrzone ostrzeŝeniem, wskazującym na to, Ŝe są nieodpowiednie dla dzieci poniŝej 3 lat, które wprowadza w błąd uŝytkowników, gdyŝ ww. wyroby, z uwagi na swoje cechy i funkcje są przeznaczone dla dzieci poniŝej 36 miesięcy. W wyniku przeprowadzonych badań ww. zabawek stwierdzono, Ŝe nie spełniają one wymagań określonych dla tej kategorii wiekowej. Zabawka (grzechotka) NO: 1938 jest łatwą do chwytania i lekką grzechotką dla niemowląt, która ze względu na swój niewłaściwy rozmiar, moŝe zaklinować się w ustach dziecka lub gardle, powodując odcięcie dopływu powietrza, co w konsekwencji moŝe prowadzić do uduszenia. Zabawki (gitary) NO i NO są lekkimi, łatwymi do trzymania i posługiwania się zabawkami, posiadającymi pas, który nie jest wyposaŝony w funkcję rozłączania i w związku z powyŝszym podczas zabawy pas ten moŝe owinąć się wokół szyi dziecka, co stwarza ryzyko uduszenia. Stwierdzone niezgodności uzasadniały wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania przeciwko B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, w sprawie wprowadzonych do obrotu nw. wyrobów, tj.: 1. zabawki (grzechotka) NO: 1938, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7 rozporządzenia, ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4 rozporządzenia, 2. zabawki (gitara) NO-32809, REF: 32809, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7 rozporządzenia, ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia, 3. zabawki (gitara) NO-32802, kod EAN , niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi w 8 ust. 7 rozporządzenia, ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w 5 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia, Przepis 8 ust. 7 rozporządzenia stanowi, Ŝe na zabawkach nie mogą być umieszczone ostrzeŝenia, o których mowa w pkt załącznika nr 3 rozporządzenia, jeŝeli 11

12 są one sprzeczne z przewidywaniem uŝytkowaniem zabawki, określonym na podstawie ich funkcji, rozmiarów i charakterystyki. Punkt 2.1 załącznika nr 3 określa, Ŝe zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dzieci poniŝej 36 miesięcy, są opatrzone ostrzeŝeniem, takim jak: Nieodpowiednie dla dzieci poniŝej 36 miesięcy lub Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniŝej 3 lat lub ostrzeŝeniem w formie następującego symbolu graficznego:. Do ostrzeŝenia dołącza się infromację o szczególnych zagroŝeniach, która moŝe być umieszczona w instrukcji uŝytkowania. Zgodnie z pkt załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia zabawki i ich części muszą być tak zaprojektowane i wyprodukowane, aby nie mogły stwarzać ryzyka uduszenia uŝytkownika wskutek owinięcia się wokół szyi lub poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku zewnętrznego zatkania dróg oddechowych przez usta i nos. Przepis załącznika nr 1 Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa do rozporządzenia stanowi, iŝ zabawki i ich części muszą mieć takie wymiary, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia uŝytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawki lub ich części, zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Zgodnie z 5 ust. 4 rozporządzenia na zabawkach producent oraz importer umieszcza nazwisko, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta oraz importera, a jeśli nie jest to moŝliwe na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do zabawki. Przepis 5 ust. 5 rozporządzenia określa, Ŝe producent lub importer dołącza do zabawki instrukcję uŝytkowania oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa, sformułowane w języku polskim. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznaczył stronie termin 21 dni na przedstawienie dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności wyrobów z wymaganiami bądź wycofanie ich z obrotu oraz powiadomienie konsumentów wyrobów o stwierdzonych niezgodnościach. Poinformował równieŝ stronę, jakie naleŝy przedstawić dowody na okoliczność podjętych działań. Ponadto zwrócił się z prośbą o przekazanie dowodów zakupu przedmiotowych wyrobów. Strona została pouczona o przysługującym jej prawie brania czynnego udziału w kaŝdym stadium postępowania, a w szczególności wypowiadania się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania Ŝądań, a takŝe przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. Strona z praw tych skorzystała. Kierowana do strony korespondencja została jej skutecznie doręczona. W toku postępowania B.H.C Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach nie przedstawiła Ŝadnych dowodów, świadczących o podjęciu przez nią działań mających na celu wycofanie przedmiotowych wyrobów z obrotu oraz powiadomienie 12

13 konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów, a tym samym nie ma podstaw do uznania, iŝ brak jest kwestionowanych wyrobów w obrocie, a uŝytkownicy zostali poinformowani o moŝliwym zagroŝeniu. Termin wyznaczony stronie na przekazanie wymaganych dowodów minął w dniu 1 listopada 2013 r. Mając na uwadze, iŝ ww. wyroby stwarzają ryzyko uduszenia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wobec bezczynności strony postępowania, uznał za niezbędne nakazanie jej wycofania zakwestionowanych wyrobów z obrotu, którego celem jest zapobiegnięcie udostępniania przez stronę konsumentom ww. wyrobów oraz odkupienia ww. wyrobów na Ŝądanie osób, które faktycznie nimi władają. Poza tym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, Ŝe z uwagi na powaŝne zagroŝenie, jakie stwarzają przedmiotowe wyroby, zachodzi konieczność nakazania stronie postępowania powiadomienia konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach. Zamieszczenie ogłoszenia o tym, iŝ wyrób nie spełnia wymagań, a co się z tym wiąŝe - stwarza zagroŝenie dla konsumentów, pełni funkcję informacyjno-ochronną i skierowane jest pod adresem zarówno bezpośrednich odbiorców jak i pośrednich czyli konsumentów, którzy mogą być w posiadaniu ww. zabawki. Wskazany sposób powiadomienia konsumentów w trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim pozwala na dotarcie z informacją o zagroŝeniach stwarzanych przez zabawki do szerokiego grona konsumentów. Zgodnie z art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.), przez wycofanie z obrotu naleŝy rozumieć dowolny środek, którego celem jest zapobieŝenie udostępnieniu na rynku produktów w danym łańcuch dostaw. W świetle art. 19 ust. 2 akapit 1 ww. rozporządzenia organy nadzoru rynku podejmują stosowne środki w celu ostrzeŝenia w odpowiednim terminie uŝytkowników na ich terytorium o odkrytym przez nie zagroŝeniu związanym z danym produktem w celu zmniejszenia ryzyka zranienia lub innych szkód. Zaś zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. rozporządzenia, państwa członkowskie zapewniają, Ŝe produkty stwarzające powaŝne zagroŝenie, wymagające szybkiej interwencji, włącznie z zagroŝeniem, którego skutki nie są odczuwalne bezpośrednio, są wycofane z obrotu lub odzyskiwane, lub Ŝe ich udostępnianie na ich rynku jest zabronione, oraz informują o tym niezwłocznie Komisję Europejską. Ze względu na wskazane powyŝej zagroŝenie, w interesie uŝytkowników kwestionowanych wyrobów, nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione. 13

14 Zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o systemie oceny zgodności postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do uŝytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z powyŝszym, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił jak w sentencji. Zgodnie z art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4 ustawy o systemie oceny zgodności, jeŝeli w wyniku kontroli stwierdzono, ze wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, a strona nie podjęła działań, o których mowa w art. 41b ust. 1, organ prowadzący postępowanie moŝe w drodze decyzji nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub uŝytku oraz nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub uŝytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia. Zgodnie z art. 41c ust. 4 w decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, organ prowadzący postępowanie moŝe takŝe nakazać odkupienie wyrobu na Ŝądanie osób, które faktycznie nim władają. Przepisy o rękojmi za wady stosuje się odpowiednio. Przepis art. 41c ust. 7 określa, iŝ jeŝeli decyzja, o której mowa w ust. 3, dotyczy dystrybutora, środki, o których mowa w ust. 3-5, są stosowane wyłącznie wobec wyrobów przez niego dostarczonych lub udostępnionych. Zgodnie z art. 41 c ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności, jeŝeli wymaga tego interes konsumentów lub uŝytkowników wyrobu, organ prowadzący postępowanie nadaje decyzji, o której mowa w ust. 3, rygor natychmiastowej wykonalności. Mając na uwadze niezgodności występujące w wyrobach, zastosowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów środki, naleŝy uznać za adekwatne i proporcjonalne do stopnia zagroŝenia powodowanego przez wyroby. Decyzja ostateczna, zgodnie z art. 39a ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności, stanowi podstawę wpisu do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi i innymi wymaganiami. Zgodnie z art. 39a ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy o systemie oceny zgodności, Prezes UOKiK, na wniosek organu wyspecjalizowanego lub z urzędu, usuwa wpis z rejestru, w przypadku gdy osoba wprowadzająca wyrób do obrotu lub oddająca go do uŝytku wykaŝe, Ŝe wykonała decyzję, o której mowa w art. 41c ust. 3 ustawy o systemie oceny zgodności; wpis usuwa się nie wcześniej niŝ po upływie 3 miesięcy od dnia przedstawienia odpowiednich informacji oraz gdy osoba wprowadzająca wyrób do obrotu lub oddająca go do uŝytku nie podejmie działań, o których mowa w pkt 1; wpis usuwa się nie wcześniej niŝ po 14

15 upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 41c ust. 10 ustawy o systemie oceny zgodności. P o u c z e n i e Na podstawie art oraz art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 43b ustawy o systemie oceny zgodności, od niniejszej decyzji stronie nie słuŝy odwołanie, jednakŝe strona niezadowolona z niniejszej decyzji moŝe, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak Wiceprezes Otrzymują: B.H.C Sp. z o.o. Al. Krakowska 193B, Łazy Wólka Kosowska Do wiadomości: 1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (nr akt kontroli NR ) 2. a/a 15

DECYZJA DNR-2/ 95 /2014

DECYZJA DNR-2/ 95 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-240 (13)/13/KK Warszawa, 22 maja 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 95 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/374/2011

Decyzja DNR-2/374/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-187(14)/11/KZ Warszawa, 21 grudnia 2011 r. Decyzja DNR-2/374/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DNR-730-104(20)/14/JWS Warszawa, 14 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 206 /2014

DNR-730-104(20)/14/JWS Warszawa, 14 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 206 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-104(20)/14/JWS Warszawa, 14 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 206 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-18( 9)/13/JWS Warszawa, 31maja 2013 r. DECYZJA DNR-2/ 105 /2013 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/165/2012

Decyzja DNR-2/165/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-61(15)/12/KZ Warszawa, 10 sierpnia 2012 r. Decyzja DNR-2/165/2012 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 UZASADNIENIE

DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-167( 8 )/14/JWS Warszawa, 06 listopada 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 195 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/116/2013

DECYZJA DNR-2/116/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-287(18)/12/KZ Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. DECYZJA DNR-2/116/2013 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4, art. 41c ust. 4 oraz art. 41c ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 182 /2014

DECYZJA DNR-2/ 182 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-29 (28)/14/KK Warszawa, 16 października 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 182 /2014 Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/340/2011. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DECYZJA DNR-2/340/2011. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-154(17 )/11/JWS Warszawa, 04 listopada 2011 r. DECYZJA DNR-2/340/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014

DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-17(22)/14/JWS Warszawa, 28 lipca 2014 r. DECYZJA DNR-2/ 145 /2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/232/2014

Decyzja DNR-2/232/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-77(28)/14/BB Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Decyzja DNR-2/232/2014 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DNR-2/ 114 /2015

DECYZJA DNR-2/ 114 /2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-273(16)/14/BB Warszawa, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA DNR-2/ 114 /2015 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umarza wszczęte z urzędu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU

INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU INFORMACJA Z KONTROLI BEZKIERUNKOWYCH LAMP DO UŻYTKU DOMOWEGO III KWARTAŁ 2011 R. Stosownie do programu DNR-731-24(1)/11 z dnia 6 lipca 2011r. i planu pracy na III kw. 2011r. przedkładam informację z kontroli

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/90/2011

Decyzja DNR-2/90/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-186(17)/10/KS Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Decyzja DNR-2/90/2011 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-74-245/( 7 )/09/CS Warszawa, dn. 30 marca 2010r. DECYZJA DIH 2 Nr 21 /2010 Na podstawie art. 24 ust. 1, 4 i 5 w związku z art. 12 ust. 1, art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-82(19)/12/KG/KW Warszawa, dn. 17 sierpnia 2012 r. DECYZJA DNR-1/93/2012 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 3 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek.

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizując kontrole wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-98(14)/11/BZ Warszawa, dn. 7 listopada 2011 r. DECYZJA DNR-1/74/2011 I. Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b, w związku z art. 10 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-10 (3)15/AB Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. DECYZJA DIH - IV/11/2015 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DNR-700-41 /05(22)MG /1214 Warszawa, dnia 15 grudnia 2005 r. Decyzja nr 84/2005

DNR-700-41 /05(22)MG /1214 Warszawa, dnia 15 grudnia 2005 r. Decyzja nr 84/2005 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-700-41 /05(22)MG /1214 Warszawa, dnia 15 grudnia 2005 r. Decyzja nr 84/2005 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno

AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.25.2013 ZPO Poznań, dnia października 2013 r. AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska 46 05-500

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH 023 16(9)09/GS Warszawa, 14 grudnia 2009 r. DECYZJA DIH-1/19/2009 Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/25/2013

Decyzja DNR-2/25/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-220(18)/12/KS Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Decyzja DNR-2/25/2013 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-47(11 )/12/AK Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. DECYZJA DNR-1/70/2012 Na podstawie: 1) art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków

TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.98.2013 ZPO Poznań, dnia grudnia 2013 r. TESCO (POLSKA) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-103(22)/11/BZ Warszawa, dn. 11 października 2011 r. DECYZJA DNR-1/65/2011 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-105( 27 )/14/TN Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. DECYZJA DNR-1/120/2014 Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska 54 64-212 Siedlec

Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska 54 64-212 Siedlec WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań, dnia września 2013r. Nr akt : D/LE.ŻG.8361.139.2013 ZPO Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Ełk, dnia 11.02.2014r. WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

DECYZJA. Ełk, dnia 11.02.2014r. WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Ełk, dnia 11.02.2014r. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 11-510 Wydminy ul. Grunwaldzka 82 D-Ek.8361.197.2013.TJ DECYZJA Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DIH - 4/6/2015

DECYZJA DIH - 4/6/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-5( 4 )/15/AB Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r. DECYZJA DIH - 4/6/2015 Na podstawie art. 138 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 30.10.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.147.2012 DECYZJA Nr 72

Bardziej szczegółowo

Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz

Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.9.2012/27 ZPO Poznań, dnia lutego 2013 r. Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt: D/LE.ŻG.8361.22.2012 ZPO Poznań, dnia grudnia 2012 r. TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-70-123(14)/13/AK Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. DECYZJA DNR-1/114/2013 Na podstawie: 1) art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 1165 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-9(5)/13/GS Warszawa, 26 marca 2013 r. DECYZJA DIH-1/17/2013 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr zlecenia: UP/DLS-13555/OR5

Nr zlecenia: UP/DLS-13555/OR5 Instytut Techniki Górniczej Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 203/DLS/2012 Temat: Badania właściwości mechanicznych, fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Nr zlecenia: UP/DLS-13555/OR9

Nr zlecenia: UP/DLS-13555/OR9 Instytut Techniki Górniczej Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 245/DLS/2012 Temat: Badania właściwości mechanicznych, fizycznych,

Bardziej szczegółowo

4. Sposób postępowania WIIH w przypadku wyrobów nie zgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

4. Sposób postępowania WIIH w przypadku wyrobów nie zgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami. Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego: małego sprzętu AGD, opraw oświetleniowych pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2507/12 POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne Zgłoszenie reklamacyjne Informacje ogólne Reklamacja, czyli zakwestionowanie zakupu Składanie w sklepie reklamacji, w ramach sprzedaŝy konsumenckiej (czyli takiej, gdy nabywamy rzecz na własny uŝytek,

Bardziej szczegółowo

Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego

Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Włodzimierz URBANIAK Wydział Chemii UAM, Poznań Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej UTP, Bydgoszcz Środki

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań ŻG.8361.134.2012/1 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ ZACHÓD Spółka z o.o. ul. Promienista 160 60-142

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

Ciśnieniowe urządzenia transportowe Ciśnieniowe urządzenia transportowe Art. 19a. Ciśnieniowe urządzenia transportowe przewożone transportem drogowym powinny odpowiadać określonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

Robert Walkowski Firma Handlowo-Usługowa ul. Grotnicka 35 64-140 Włoszakowice

Robert Walkowski Firma Handlowo-Usługowa ul. Grotnicka 35 64-140 Włoszakowice WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : D/LE.ŻG.8361.33.2012 ZPO Poznań, dnia lipca 2012 r. Robert Walkowski Firma Handlowo-Usługowa ul. Grotnicka

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań DECYZJA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań DECYZJA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KO.ŻG.8361.124.2012 Poznań...stycznia 2013r. Zakład Mięsny "Janicki" Jakub Janicki Karol Janicki s. c. ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH DIH-83- ( )/15/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH Warszawa, czerwiec 2015 r. I. WSTĘP Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów i praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

Decyzja DNR-2/277/2012

Decyzja DNR-2/277/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR-730-172(10)/12/KS Warszawa, dnia 23 listopada 2012 r. Decyzja DNR-2/277/2012 Na podstawie art. 41 c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań dnia 05 października 2011 roku Nr akt : ŻG 8361.65.2011 ZPO PO 47 Centrum Handlowe Piątkowo Market Złoty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 19/11 WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Olsztyn, dnia 02 stycznia 2014 r. KŻ.8361.88.2013.GM Ryszard Króliczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KROLSAN Ryszard Króliczak

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Informowania o Kosmetykach. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Krajowy System Informowania o Kosmetykach. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Krajowy System Informowania o Kosmetykach mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Art. 8 Tworzy się Krajowy System Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu, zwany dalej krajowym systemem W krajowym

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2172/10 WYROK z dnia 19 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.41.2013 Poznań... maja 2013r. "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ostrowie Wlkp. ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Środki prawne w nadzorze rynku

Środki prawne w nadzorze rynku Środki prawne w nadzorze rynku Ciechocinek 2009 rok Nadzór r rynku w Polsce funkcjonuje od dnia 1 maja 2004 r. tj. od dnia wejścia Polski do UE. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje UŜyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu Zarząd spółki Chemoservis-Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Chemików

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu.

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu. Informacja za II kwartał 2012r. z wyników kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego do użytku domowego. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach, tj. w 2 hurtowniach, sklepie wielkopowierzchniowym oraz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ W OLSZTYNIE. ELBLĄGDIS SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul.

WARMIŃSKO MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ W OLSZTYNIE. ELBLĄGDIS SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. WARMIŃSKO MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ W OLSZTYNIE 82-300 Elbląg, ul. Hetmańska 31, tel. (55) 641-78-80, fax (55) 641-78-80 w. 27 D-Eg.ZK.8361.226.2012.MW Elbląg 2013.04.29. ELBLĄGDIS

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd GREMI SOLUTION S.A. (zwany dalej,,zarządem")

Bardziej szczegółowo

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową?

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań DECYZJA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań DECYZJA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.168.2012/30 ZPO Poznań, dnia lutego 2013 r. CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1765/10 WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Agata Dziuban w sprawie wniesionego do Prezesa Krajowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja określa zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE AKREDYTACJI OiB

SYMBOLE AKREDYTACJI OiB SYMBOLE AKREDYTACJI OiB ZASADY STOSOWANIA Wydanie 1, z dnia 15.03.2013 r. SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Symbol akredytacji OiB... 3 3 Forma graficzna i wygląd symboli akredytacji OiB... 4 4 Zasady posługiwania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach osi priorytetowej I-VIII z wyłączeniem osi II Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 października 2012 r.

WYROK. z dnia 19 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2151/12 WYROK z dnia 19 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Katarzyna Brzeska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a z kontroli zabawek

I n f o r m a c j a z kontroli zabawek Kraków styczeń 2011 r. I n f o r m a c j a z kontroli zabawek W IV kwartale 2010 roku kontrolami w tym zakresie objęto 13 placówek, w tym: 3 producentów, 2 importerów, 2 hurtownie, 6 sklepów detalicznych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK W UE

BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK W UE BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK W UE PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PRZEDSTAWIAJĄCY OBOWIĄZKI PRAWNE PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW Część kampanii edukacyjnej finansowanej ze środków Komisji Europejskiej i przeprowadzanej

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA. Zasady ogólne - 1

Plan prezentacji UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA. Zasady ogólne - 1 UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Plan prezentacji Zasady ogólne Podejmowanie decyzji Opracowywanie dokumentów Uprawnienia organizacji ekologicznych Strategiczna OOŚ udział społeczeństwa Zasady

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 25 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 25 lutego 2013 r. POSTANOWIENIE z dnia 25 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski wobec cofnięcia w dniu 25 lutego 2013 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie uchwały, o której mowa w punkcie 9 podpunkt i porządku obrad:

Na podstawie uchwały, o której mowa w punkcie 9 podpunkt i porządku obrad: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000032771; Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. treść ogłoszenia Zarząd BSC

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ED Invest Spółka Akcyjna Zarząd Spółki ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bora Komorowskiego 35, lok. 218, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo