ISSN NR 3/2005. Studio multimedialne Zarzàdzanie pasmem Inteligentne karty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1509-3603 NR 3/2005. Studio multimedialne Zarzàdzanie pasmem Inteligentne karty"

Transkrypt

1 ISSN NR 3/2005 Studio multimedialne Zarzàdzanie pasmem Inteligentne karty

2 O D R E D A K T O R A Jak pisze w tym numerze biuletynu Mirosław Maj, kierownik działającego przy NASK zespołu CERT Polska, w sferze bezpieczeństwa IT operuje na rynku wielu graczy. Narzuca się pytanie, kto i w jakim stopniu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Internetu? Odpowiedź na nie jest sprawą pilną i taki jest też motyw przewodni konferencji SECURE 2005, która odbędzie się w Warszawie od 25 do 26 października. Nawiązując do zbliżającej się SECURE, w dziale dotyczącym spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego, obok wspomnianego artykułu szefa CERT-u, publikujemy także materiał Marcina Chochowskiego i Przemysława Strzelczyka z Pracowni Biometrii NASK. W artykule przedstawiono inteligentne karty wykorzystujące biometryczne mechanizmy uwierzytelnienia. Ponadto w biuletynie prezentujemy nowe usługi, takie jak zarządzanie pasmem artykuł Michała Małyszko czy Application Centric VPN nowość w ofercie Infonet Polska o którym pisze Agnieszka Korbel. O możliwościach wykorzystania studia multimedialnego zlokalizowanego w siedzibie NASK informuje Grzegorz Radzikowski. Polecam też następny artykuł Ewy Niewiadomskiej-Szynkiewicz na temat symulacji komputerowych i artykuł Agnieszki Kukałowicz o projektowaniu stron www dla osób niepełnosprawnych. Wspominamy także o nowych inicjatywach NASK oraz Fundacji Dzieci Niczyje realizowanych w ramach europejskiego programu Awareness. Piszemy m.in. o pierwszej konferencji z cyklu Bezpieczny Internet i o prasowej premierze teledysku Sieciaki. Stałym elementem akcji Awareness są imprezy plenerowe dla dzieci i ich opiekunów. Obok prezentujemy zdjęcia z pikniku w Sochaczewie. Do końca roku mamy w planie zorganizowanie jeszcze kilku podobnych spotkań, oraz przygotowanie ogólnopolskiej społecznej kampanii medialnej na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Maria Baranowska W Y D A R Z E N I A U S Ł U G I B E Z P I E C Z E Ń S T W O B A D A N I A 3 Secure IPv6 w NASK 5 Bezpieczny Internet 9 Eksperci o bezpieczeństwie 11 Przed World Summit on the Information Society 13 Zarządzanie pasmem 16 Application Centric VPN 17 Wideokonferencja w studiu 19 Kto ponosi odpowiedzialność? 23 Inteligentne karty 25 Techniki symulacyjne 28 Surfowanie dla niepełnosprawnych 2

3 Bezpieczeńst wo IC T W Y D A R Z E N II A SECURE 2005 Głównym tematem SECURE 2005 jest próba określenia odpowiedzialności producentów, operatorów i użytkowników Internetu za bezpieczeństwo teleinformatyczne w sytuacji zagrożeń wynikających z działalności podziemia gospodarczego. Podobnie jak w czasie poprzednich edycji SECURE w tegorocznej konferencji weźmie udział ok. 180 uczestników. Konferencja jest adresowana do: dyrektorów firm, szefów działów IT, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów informatycznych, sieci i baz danych, użytkowników sieci i systemów teleinformatycznych zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa. Rozwój i coraz szersze wykorzystanie nowych technik transmisji danych, takich jak sieci bezprzewodowe czy sieci peer-to- -peer, w warunkach istniejącego obecnie niekwestionowanego już potężnego podziemia gospodarczego sprawia, że wypracowany przez lata kanon bezpieczeństwa broni użytkowników tylko przed częścią ataków i zagrożeń. Paradoks polega na tym, że ściany ogniowe, oprogramowanie antywirusowe czy systemy detekcji intruzów wykorzystuje się już prawie wszędzie, a jednocześnie prawie wszędzie dochodzi na dużą skalę do włamań, inwazji wirusów i ataków. Jakie należy podjąć działania, aby dokonać przełomu w obserwowanym obecnie błędnym kole bezpieczeństwa ICT? Komu powinno zależeć na bezpieczeństwie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych i kto powinien być odpowiedzialny za poszczególne jego aspekty? Zapraszamy do udziału w konferencji będącej próbą odpowiedzi na te pytania października 2005 r. Hotel Radisson SAS ul. Grzybowska 24 Warszawa B E Z P I E C Z E Ń S T WO kto ponosi odpowiedzialność? P a r t n e r z y : P a t r o n a t m e d i a l n y : IX konferencja z cyklu SECURE, poświęcona bezpieczeństwu sieci i systemów ICT, organizowana wspólnie z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Informatyzacji Aktualne informacje na temat programu i warunków uczestnictwa w konferencji znajdują się na stronie 3

4 W Y D A R Z E N I I A Nowości Socjotechnika w Dziale zagraża Domen ANDRZEJ BARTOSIEWICZ IPv6 w NASK NASK udostępnił główne serwery DNS dla domeny krajowej.pl w protokole IPv6 oraz umo liwił rejestrację nazw internetowych w domenie.pl ze wskazaniem na adres IPv6. Wprowadzenie IPv6 w DNS zostało poprzedzone przez ponad roczny okres testów przeprowadzonych po to, aby zapobiec powstaniu ewentualnych problemów i wyeliminować zagrożenia bezpieczeństwa sieci. Formalnie zakończenie wprowadzenia protokołu nastąpiło 4 czerwca tego roku przez zmianę konfiguracji serwerów nazw dla domeny.pl dokonaną na wszystkich serwerach ROOT na świecie. IPv6 jest nowoczesnym protokołem, który stopniowo będzie zastępował obecny protokół IP w wersji 4. Główną zaletą protokołu IPv6 jest znacznie większy zakres adresów Bo pula się wyczerpuje Stosowany dziś powszechnie protokół IP w wersji 4 (IPv4) pozwala na podłączenie do Internetu ponad czterech miliardów maszyn mających unikatowe numery IP. /.../ Ta liczba na pierwszy rzut oka naprawdę robi wrażenie. Niestety, kilkanaście lat temu nikt nie przewidział tempa rozwoju Internetu. A rozrasta się on w postępie geometrycznym: co roku liczba przyłączonych do Sieci hostów się podwaja. Moment, w którym cała oferowana przez IPv4 pula adresowa zostanie wyczerpana, jest tuż-tuż. /.../ Od 4 czerwca bieżącego roku NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) udostępnia serwery DNS dla domeny.pl, obsługujące protokół IPv6. NASK umożliwia także rejestrację nazw w domenie.pl wskazujących na adres IPv6. Dzięki temu Polska to obok Francji, Szwecji, Japonii i Korei Południowej jeden z pierwszych krajów, które wprowadziły taką usługę dla użytkowników Internetu. Z p r a s y , Chip IP dla urządzeń pracujących w sieci Internet. Jego zastosowanie rozwiąże zwiększone zapotrzebowanie na stałe adresy IP i stopniowe wyczerpywanie się puli adresów IPv4. Ze względu na bardzo duże potencjalne zapotrzebowanie telefonii 3G (trzeciej generacji) na adresacje IP, adresy IPv6 będą zapewne szeroko stosowane przez operatorów telefonicznych. Inne zalety protokołu IPv6 to automatyczna konfiguracja interfejsów sieciowych, wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak: szyfrowanie i uwierzytelnianie, uproszczona struktura nagłówka zwiększająca szybkość działania oraz możliwość rozszerzania nagłówka. Obecnie NASK jest na początku etapu wprowadzania protokołu IP w wersji 6. Z czasem coraz więcej dostawców Internetu będzie uruchamiało IPv6 w swoich sieciach, dając abonentom możliwość korzystania z zalet tego protokołu. Nie należy oczekiwać w najbliższych latach porzucenia protokołu IPv4. Będziemy obserwowali stopniowe zastępowania IPv4 przez IPv6, a zmiana będzie miała charakter raczej ewolucyjny niż rewolucyjny. Z ostatniej chwili W miesiąc od udostępnienia przez NASK serwerów DNS w protokole IPv6 pojawiła się na rynku oferta pierwszego rejestratora w gronie partnerów NASK, który udostępnia klientom możliwość rejestracji domen z delegacją zarówno w IPv4, jak i IPv6. Jest nim firma AZ.pl. Obecnie NASK ma już kilku partnerów oferujących usługi rejestracji nazw internetowych z uwzględnieniem IPv6. Autor jest Kierownikiem Działu Domen w NASK 4

5 Projek t Awareness W Y D A R Z E N II A ANNA MAJ Bezpieczny Internet W spotkaniu wzięło udział ponad 350 osób z województwa mazowieckiego: nauczycieli, wychowawców i psychologów pracujących z dziećmi, przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych związanych z edukacją i wychowaniem, policji i wielu innych instytucji przeciwdziałających przestępczości w Internecie, dostawców usług internetowych oraz właścicieli kawiarenek, a także przedstawicieli mediów. I N F O R M A C J A I E D U K A C J A Warszawska konferencja, objęta patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, była pierwszą z cyklu 16 konferencji, które NASK i Fundacja Dzieci Niczyje organizują w 2005 i 2006 roku przy udziale lokalnych partnerów we wszystkich miastach wojewódzkich Polski. Cykl jest częścią szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej, którą NASK i Fundacja Dzieci Niczyje realizują w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet Action Plan (SIAP). Spotkanie rozpoczęło wystąpienie organizatorów: Moniki Sajkowskiej, dyrektor FDN oraz Macieja Kozłowskiego, dyrektora NASK. W imieniu patronów honorowych wystąpiły: Danuta Adamczewska-Królikowska z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i Lidia Milka- Wieczorkiewicz, sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W EUROPEJSKIEJ PERSPEKTYWIE Podczas konferencji Bezpieczny Internet odbyły się wykłady i zajęcia poprowadzone przez krajowych, a także zagranicznych ekspertów specjalizujących się w bezpieczeństwie Internetu. Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne. W sesji plenarnej zaprezentowano perspektywę europejską i krajową w zakresie działań przeciwko zagrożeniom w Sieci, a po południu odbyły się warsztaty adresowane do policjantów i nauczycieli. Dotyczyły one praktycznych działań, jakie W trakcie konferencji mogą być podjęte, aby efektywnie edukować młodych użytkowników Internetu i skutecznie ścigać sieciowych przestępców. W pierwszej części konferencji wystąpił m.in. Cormac Callanan, sekretarz general- Pierwsza konferencja z cyklu Bezpieczny Internet, poświęcona problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzie y korzystających z Internetu, odbyła się 3 czerwca w Warszawie, w Hotelu Radisson. 5

6 Projekty edukacyjno-społeczne Od lewej: Andrzej Adamski, Maciej Kozłowski Janice Richardson Monika Gajewska-Pol Od lewej: Krzysztof Silicki dyrektor techniczny NASK, Cormac Callanan z INHOPE, Ireneusz Parafjańczuk z CERT Polska ny INHOPE, organizacji koordynującej części zaprezentowano również organizacje i instytucje działające na rzecz bez- działania narodowych punktów hotline, do których można zgłaszać nielegalne pieczeństwa w Internecie: Marcin Pol treści napotkane w Internecie. Działalność organizacji INSAFE, która nadzoruje klasa, skierowanego do uczniów i nauczy- zaprezentował założenia programu Inter- realizację programu SIAP, przedstawiła cieli, a Michał Dżoga przedstawił program Janice Richardson. Uczestnicy konferencji edukacji z Internetem, realizowany przez mieli również okazję poznania kilku projektów edukacyjno-społecznych zaprezen- Dla nauczycieli i policji w równoległych Telekomunikację Polską. towanych przez uczestników z Niemiec, sesjach popołudniowych zostały przygotowane dwa niezależne warsztaty. Nau- Norwegii i Irlandii. Łukasz Wojtasik z FDN zaprezentował działania podjęte w Polsce, czyciele ze szkół podstawowych i gimnazjów mieli okazję pogłębić swoją wie- które są realizowane w ramach SIAP. W drugim bloku tematycznym prof. Andrzej dzę o sposobach i metodach bezpiecznego, efektywnego nauczania informatyki. Adamski z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu omówił prawne środki przeciwdziałania pornografii dziecięcej projekty edukacyjne. Konrad Wiśniewski Zostały zaprezentowane dwa internetowe i uwodzeniu dzieci w Internecie. W tej opowiedział o internetowym projekcie edu- Cykl wojewódzkich konferencji organizowanych pod nazwą Bezpieczny Internet został objęty patronatem Ministra Sprawiedliwości, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Nauki i Informacji, Ministra Polityki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Sponsorem warszawskiej konferencji był Hotel Radisson. Najbliższe konferencje wojewódzkie odbędą się w Kielcach i w Krakowie. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie kacyjnym Sieciaki.pl, a Monika Gajewska-Pol o uruchomionym serwisie Strefa wiedzy w portalu Polska.pl. Praktyczne wskazówki, jak poprowadzić zajęcia dla dzieci o bezpieczeństwie w Internecie, przekazała uczestnikom konferencji Katarzyna Fenik z Fundacji. Drugi cykl, przygotowany przez polski zespół hotline Dyżurnet, był poświęcony zwalczaniu nielegalnych i niebezpiecznych treści w Internecie. O roli punktów kontaktowych hotline w międzynarodowym systemie zwalczania niebezpiecznych treści mówił Cormac Callanan, natomiast Ireneusz Parafjańczuk określił rolę policji oraz ISP w tego typu działaniach. Marek Dudek, kierownik zespołu Dyżurnet, przedstawił zasady klasyfikacji i podziału nielegalnych treści. Autorka pracuje w Zespole PR NASK 6

7 Współpraca z portalami W Y D A R Z E N II A Nasi w Mikołajkach W czerwcowych Żeglarskich Mistrzostwach Polski Branży Teleinformatycznej IT CUP 2005 najlepsza z załóg NASK (kierowana przez Jacka Terpiłowskiego) zajęła pią- Anna Radecka te miejsce. Wśród uczestników tegorocznych regat zasługuje na szczególne wyróżnienie Anna Radecka z NASK kobieta sternik, która podczas sobotnich zawodów bez wahania, z pomocą załogi wyłowiła rozbitka. Organizatorzy uhonorowali Anię pucharem Fair Play, a NASK ponownie otrzymał nagrodę wyróżniającą jego reprezentantów za wspaniałą atmosferę i dobrą zabawę. Drużyna Jacka Terpiłowskiego Z p r a s y Hotline otrzymuje wsparcie Operatorzy największych polskich portali internetowych i dostawcy Internetu będą wspierać działania podejmowane przez punkt kontaktowy ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie istniejący od początku tego roku przy NASK Hotline Dyżurnet.pl. Współpraca Dyżurnetu z operatorami największych polskich portali oraz z dostawcami Internetu zainaugurowana została serią spotkań jego przedstawicieli z firmami: ONET.pl, Wirtualna Polska, Hoga.pl SA, Aster City i PRO FUTURO SA. Zespół Dyżurnetu przedstawił uczestnikom rozmów zakres swoich obowiązków, sposoby postępowania ze zgłoszeniami otrzymywanymi od użytkowników Internetu oraz zasady współpracy z policją. Uczestnicy spotkań zadeklarowali swoje poparcie dla projektu tworzenia sieci narodowych hotline ów realizowanego w państwach Unii Europejskiej i dla działań podejmowanych przez polski hotline. Pierwszym efektem nawiązanej współpracy ma być wymiana banerów pomiędzy Dyżurnetem a firmami, które zadeklarowały chęć wsparcia jego działalności. Dzięki temu informacja o istnieniu Dyżurnetu dotrze do większej liczby użytkowników Internetu i pozwoli na szybsze zlokalizowanie strony, na której znajduje się niezbędna informacja i formularz służący do zgłaszania nielegalnych treści. Przedstawiciele firm, z którymi prowadzone były rozmowy, wyrazili również gotowość do utworzenia komitetu doradczego ds. walki z nielegalnymi treściami, który będzie działał przy zespole Dyżurnetu. Jego rolą ma być doradzanie zespołowi w razie otrzymania trudnych zgłoszeń, wymiana doświadczeń w zakresie usuwania nielegalnych treści w Internecie oraz opiniowanie efektów pracy Dyżurnetu. Puchar dziennikarzy CRN Polska, za stworzenie żeglarskiej atmosfery na regatach, odebrał Tomasz Chlebowski z NASK. Wręczono również puchar Fair Play. Otrzymała go Anna Radecka (sterniczka załogi NASK). Kiedy okazało się, że jeden z członków załogi Nokii wypadł za burtę, decyzja Radeckiej była błyskawiczna pechowca szybko wyciągnięto na pokład , Computer Reseller News 7

8 Nowości w NASK Nowe międzynarodowe łącze NASK NASK uruchomił łącze FastEthernet do sieci KPN Eurorings. Operator sieci KPN dostarcza pełen tranzyt ruchu IP klasy operatorskiej (IP Transit) łączem o przepustowości 100 Mbps, umiejscowionym we Frankfurcie nad Menem. NASK dzięki umowie zawartej z KPN ma dwa niezależne gwarantowane łącza do międzynarodowego Internetu. Drugim dostawcą jest firmą TeliaSonera International Carrier. NASK współpracuje z nią już od ponad pięciu lat. Taka zdublowana architektura sieci gwarantuje klientom ciągłość świadczenia usług w razie awarii jednego z dostawców. Dodatkowo NASK jest uczestnikiem punktu wymiany ruchu DE-CIX we Frankfurcie, w którym wymienia ruch IP z ponad 90 operatorami. KPN to holenderski operator narodowy. Zarządzana przez niego sieć KPN Eurorings jest nowoczesną siecią IP łączącą najważniejsze centra finansów i biznesu w Europie. Więcej informacji: Wygrany przetarg NASK wygrał przetarg na zapewnienie dostępu do Internetu dla Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Przetarg obejmował łącza o przepustowości od 1 do 8 Mbps, ich uruchomienie oraz integrację z łączami już istniejącymi. Na mocy umowy podpisanej z CISG operator zapewnia szerokopasmowe łącza do Internetu dla trzech warszawskich lokalizacji ministerstwa. NASK gwarantuje w umowie parametry pozwalające na sprawne korzystanie z zasobów sieci globalnej. CISG to gospodarstwo pomocnicze MGiP, którego zadaniem jest m.in. obsługa ministerstwa w zakresie udostępniania informacji społeczno-gospodarczej o gospodarce Polski, utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej infrastruktury teleinformatycznej ministerstwa, obsługa informatyczna innych urzędów administracji centralnej oraz świadczenie usług informacyjnych w zakresie informacji społeczno-gospodarczej na rzecz użytkowników zewnętrznych. Więcej informacji: Hosting dla urzędu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jest następnym klientem, który korzysta z usług hostingu NASK. NASK zapewnia hosting dla serwisu Urzędu Miasta, Biura Kultury i Biura Polityki Zdrowotnej, a także dla skierowanego głównie do kobiet serwisu oraz serwisu Warszawa Biznes. Urząd korzysta z usługi hostingu oferowanego przez NASK ze względu na oferowane parametry tej usługi ważne dla administracji serwisów internetowych. W ramach usługi, poza funkcjonalnościami hostingowymi, operator zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także możliwość zdalnego dostępu do zasobów kont za pośrednictwem łączy o gwarantowanej wysokiej przepływności. Gdzie inni nie mogą 16 września odbyła się pierwsza w Warszawie transmisja danych z wykorzystaniem bezprzewodowego systemu radiowego pracującego w koncesjonowanym paśmie radiowym 3,6-3,8 GHz. Dzięki zastosowaniu technologii radiowej NASK będzie miał własną infrastrukturę dostępową, co umożliwi świadczenie usług telekomunikacyjnych niezależnie od lokalizacji klienta. Szczegółowe testy pozwoliły wybrać system cechujący się znakomitymi parametrami teletransmisyjnymi. Wykorzystywany przez NASK system VectaStar pracuje w oparciu o zapewniającą najwyższą jakość technologię ATM oraz wykazuje dużą elastyczność przy konfiguracji usług. Zasięg stacji bazowej pracującej nawet przy ograniczonej linii widoczności wynosi około 30 km, a przeprowadzone testy nie wykazały wrażliwości systemu na zmiany pogodowe. Dzięki temu wszystkie usługi transmisyjne dostępne w ofercie NASK (Internet, VPN, telefonia stacjonarna, łącza cyfrowe) będą świadczone z zachowaniem najwyższych parametrów jakościowych gwarantowanych umowami SLA, nawet w miejscach o ubogiej infrastrukturze. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania i ogólnopolskiej rezerwacji kanałów radiowych NASK jest w gronie operatorów budujących sieci nowej generacji. 8

9 Dostęp do firmow ych zasobów W Y D A R Z E N II A JOANNA DZIWISZEK Eksperci o bezpieczeństwie Spotkanie poświęcono metodom zapewniania bezpiecznego dostępu do zasobów firmowych baz danych i aplikacji wewnętrznych. Podczas sesji kierowanych do sieci wewnętrznych dyskutowano również o uwierzytelnianiu użytkowników. P R O F I L A K T Y K A Celem seminarium było określenie szerokiego zakresu zagadnień bezpieczeństwa i spojrzenie na nie zarówno z perspektywy ekspertów, jak i zastosowań praktycznych. Myślą przewodnią spotkania były słowa Fransois Mauriaca dwudziestowiecznego pisarza francuskiego, laureata nagrody Nobla Przyszłość, zanim wkracza, zawsze przedtem puka. Starano się pokazać, że zawsze lepiej jest zapobiegać atakom niż usuwać ich często naprawdę dramatyczne skutki. W czasie wykładów mówiono o bezpieczeństwie teleinformatycznym jako o działaniu przed, a nie po szkodzie. Inaugurujący seminarium wykład dotyczył kompleksowego podejścia do nowoczesnych metod zabezpieczeń. Specjalista z CERT Polska działającego w ramach NASK zespołu zajmującego się reagowaniem na przypadki naruszeń bezpieczeństwa w Internecie wygłosił wykład o cyberprzestępczości. Mówił o podziemiu internetowym oraz o czarnych rynkach kart kredytowych i organizacjach hakerskich. Nakreślił również typy zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu. U W I E R Z Y T E L N I A N I E Na koniec seminarium szczegółowo omówiono i pokazano, w praktyce, metody silnego uwierzytelniania pozwalające ochronić się przed zagrożeniami. Eksperci do spraw bezpieczeństwa z NASK oraz specjalista z firmy RSA Security przedstawili różne metody uwierzytelnienia w sieciach prywatnych oraz na styku z Internetem. Po seminarium goście mogli w kuluarach porozmawiać ze specjalistami z NASK, CERT Polska i RSA Security. Uczestnicy spotkania wypełnili specjalnie przygotowane ankiety, których wyniki pomogą w przygotowywaniu przez NASK następnych seminariów i szkoleń. Okazało się, że tematy związane z bezpieczeństwem są bardzo ważne. Aż 98 proc. uczestników oceniło tematykę seminarium jako ciekawą lub bardzo ciekawą, a 92 proc. uznało, że zakres tematyczny był zgodny z ich potrzebami i oczekiwaniami. Autorka pracuje w Dziale Marketingu NASK Podczas seminarium Pod koniec czerwca odbyło się w siedzibie NASK seminarium na temat Silne uwierzytelnienie jako podstawa bezpieczeństwa sieci firmowej. Zostało ono przygotowane przez NASK, CERT Polska oraz RSA Security dostawcę rozwiązań z rodziny SecurID. Piotr Lawniczak wygłasza prelekcję 9

10 Hip-hop o bezpieczeństwie Zanim włączysz kompa... P r e m i e r a u t w o r u i t e l e d y s k u S i e c i a k i 28 lipca w warszawskim klubie OnOff, oodbyła się konferencja prasowa połączona z premierą utworu muzycznego oraz teledysku Sieciaki, który zachęca dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu, promuje internetowy projekt edukacyjny Sieciaki.pl oraz serwis dziecięcy Strefa wiedzy w portalu Polska.pl. Premiera Sieciaków to zwiastun rozpoczynającej się tej jesieni kampanii medialnej Dziecko w sieci, mającej na celu promowanie bezpiecznych treści i zmniejszenie skali zagrożeń, których źródłem może być Internet. Utwór prezentują na antenie ogólnopolskie oraz lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Medialny patronat nad teledyskiem i jego premierą objęła telewizja dziecięca Jetix, która emituje go w programach Jetix oraz Jetix Play. Utwór Sieciaki przygotowany został przez znane osoby krajowej sceny hip-hop, m.in: Numer Raz, Łyskacz (Mor W.A.), Parę Słów, DJ Zero. Teledysk wyreżyserował Artur Brzeziński. Utwór zachęca dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu, promuje internetowy projekt edukacyjny Sieciaki.pl oraz serwis dziecięcy Strefa wiedzy w portalu Polska.pl. Akcja Sieciaki podczas warszawskiego Pikniku internautów Program Safer Internet Action Plan (SIAP) został ogłoszony przez Komisję Europejską w 1999 roku. W ramach programu w całej Europie powstają narodowe punkty Awareness, których działalność koncentruje się na budowaniu świadomości o zagrożeniach, z jakimi w Sieci mogą zetknąć się jej użytkownicy. Polski punkt Awareness rozpoczął działalność 1 stycznia 2005 roku. Tworzy go konsorcjum Fundacja Dzieci Niczyje i NASK. Fundacja jest koordynatorem projektu Awareness w Polsce. Więcej o programie Safer Internet w Polsce: Konferencja prasowa w klubie OnOff 10

11 ICANN w Luksemburgu W Y D A R Z E N II A ARTUR PIECHOCKI Przed World Summit on the Information Society W odróżnieniu od wcześniejszych spotkań, które przede wszystkim skupiały się na wewnętrznej organizacji ICANN, podczas tegorocznych spotkań w Luksemburgu miały miejsce bardzo istotne wydarzenia dotyczące globalnego Internetu. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu raportu WGIG (Working Group on Internet Governance), grupy ustanowionej przez Sekretarza Generalnego ONZ po spotkaniu WSIS w Genewie, w grudniu 2003 roku). Raportu WGIG może odegrać znaczną rolę w rozwoju Internetu na świecie. Poniższy tekst jest omówieniem tego dokumentu. Celem raportu przygotowanego przez WGIG, której przewodniczył Nitin Desai, doradca specjalny Sekretarza Generalnego ONZ ds. World Summit for Information Socjety (WSIS), było stworzenie definicji Internet Governance oraz wskazanie propozycji kierunków prac przygotowawczych przed następnym WSIS, który ma odbyć się w jeszcze tego roku w Tunisie (od 16 do 18 listopada). Raport WGIG został sporządzony na podstawie dwóch dokumentów przyjętych przez WSIS: Declaration of Principles oraz Plan of Action. Najbliższe spotkanie WSIS jest bardzo istotne dla współczesnego społeczeństwa informacyjnego ze względu na aktywne uczestnictwo w tej organizacji przedstawicieli rządów wielu państw. Według komentatorów WSIS podczas tego spotkania może dojść do podjęcia decyzji, których skutkiem będą międzynarodowe traktaty dotyczące Internetu, w tym: zwalczania tzw. cybercrime, ochrony własności intelektualnej w Internecie, egzekwowania przestrzegania prawa podczas korzystania z Sieci. E W O L U C J A I N T E R N E T U Zarządzanie Internetem zostało zdefiniowane przez WGIG jako rozwój i zastosowanie przez rządy, sektor prywatny i społeczeństwo, odpowiednio do roli każdego z nich, wspólnych podstaw, norm, zasad, procesów podejmowania decyzji i programów, które kształtują ewolucję i używanie Internetu. Jednocześnie podkreślono, iż nie jest to ostateczna definicja. Będzie ona podlegała zmianom w miarę zbliżania się światowego zjazdu w Tunezji. Zamiarem twórców definicji było wskazanie, że o tym, w jaki sposób Internet jest zarządzany, nie Ostatnie spotkania międzynarodowej organizacji Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) odbyły się w Luksemburgu, od 11 do 15 lipca 2005 roku. Rezolucją nr 56/183 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 21 grudnia 2001 roku postanowiono przeprowadzić dwuetapowo Światowy Szczyt nt. Społeczeństwa Informacyjnego (World Summit on the Information Society WSIS). Pierwszy odbył się w Genewie, zorganizowany przez rząd Szwajcarii (od 10 do 12 grudnia 2004 roku). Druga faza odbędzie się w Tunezji (od 16 do 18 listopada 2005 roku). W Genewie 175 państw przyjęło Deklarację Zasad oraz Plan Działań, które zostaną zweryfikowane w Tunezji. Celem WSIS, w którym główną rolę odgrywa ITU (Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna), jest dostarczenie platformy do wymiany poglądów na temat nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. 11

12 Raport WGIG mogą decydować same rządy, ale o przebiegu najważniejszych procesów dotyczących Internetu powinni decydować również przedstawiciele sektora prywatnego (przedsiębiorcy) oraz społeczeństwo, rozumiane jako użytkownicy Internetu. Wydaje się jednak, że zamiar ten nie do końca znalazł odzwierciedlenie w Raporcie. Międzynarodowa grupa zajmująca się globalnym Internetem zwróciła uwagę, że zarządzanie nim wymaga określenia spraw wchodzących w zakres polityki publicznej. Są to m.in.: zarządzanie krytycznymi zasobami Internetu, włączając nazwy domen oraz adresy IP, system root serwerów, standardy techniczne, połączenia sieci, infrastrukturę telekomunikacyjną oraz silniejsze wprowadzenie języków narodowych, używanie Internetu, a w tym spam, bezpieczeństwo i stabilność Internetu, przestępstwa dokonywane za pomocą Internetu (cybercrime), ochronę własności intelektualnej, handel międzynarodowy (e-commerce), rozwój Internetu w krajach rozwijających się. Raport zawiera również rekomendacje dotyczące mechanizmów zarządzania Internetem. Zaproponowano przede wszystkim stworzenie światowego forum, którego celem byłoby prowadzenie dialogu pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w używanie i rozwój Internetu. Dialog miałby dotyczyć spraw polityki publicznej, które zostały wymienione powyżej. Zdaniem członków WGIG funkcjonujące dziś organizacje, np. OECD, ICANN nie zapewniają takiego forum, między innymi ze względu na niewielkie uczestnictwo przedstawicieli państw rozwijających się. Podstawowa, dla funkcjonowania systemu nazw domen internetowych, baza danych Internet Assigned Names Authority (IANA) jest obecnie nadzorowana wyłącznie przez rząd Stanów Zjednoczonych. WGIG stwierdził, że konieczny jest udział innych uczestników w zarządzaniu nie tylko bazą, ale całym Internetem. W tym celu stworzono cztery modele organizacji zarządzania Internetem: pierwszy model zakłada stworzenie Globalnej Rady Internetu, na którą składałyby się rządy oraz mieliby swój bliżej nieokreślony udział przedstawiciele innych uczestników Internetu. Rada powinna zostać utworzona przy ONZ i mieć za zadanie: kreowanie międzynarodowej polityki publicznej dotyczącej Internetu, nadzorowanie zarządzania jego zasobami, np.: wpisy do pliku root, przydzielanie adresów IP, wprowadzanie nowych gtld (generic Top-Level Domain), koordynację współpracy w zakresie zwalczania spamu, przestępstw z wykorzystaniem Internetu, bezpieczeństwa sieci i ochrony prywatności, ułatwianie zawierania traktatów i konwencji międzynarodowych dotyczących Internetu, opracowanie zasad do zapewnienia równości dostępu do Internetu opartego na zasadzie pokrywania kosztów, wielojęzykowości, przeprowadzanie procedur arbitrażowych, o ile będzie to konieczne. drugi model zakłada brak jakiejkolwiek organizacji nadzorującej ta propozycja została zgłoszona przez WGIG; międzynarodowa dyskusja dotycząca Internetu miałaby odbywać się wyłącznie na forum, o którym była mowa wcześniej, trzeci model zakłada wprowadzenie międzyrządowej Międzynarodowej Rady Internetu, która miałaby wykonywać obecne funkcje ICANN/IANA oraz ewentualnie inne, których nie wykonują istniejące już organizacje; funkcje sektora prywatnego i użytkowników ograniczałaby się w tej wersji do doradztwa, czwarty model obejmuje stworzenie kilku organizacji, które zajęłyby się poszczególnymi obszarami Internetu: Globalna Rada Polityki Internetu byłaby odpowiedzialna za rozwój i podejmowanie decyzji dotyczących międzynarodowej polityki Internetu, Światowa Korporacja dla Przypisanych Nazw i Numerów zajmowałaby się rozwojem technicznym i ekonomicznym Internetu, Globalne Forum Zarządzania Internetem byłoby wyznaczone do ułatwiania dyskusji nad sprawami dotyczącymi publicznej polityki Internetu; tylko w tym modelu jest przewidziany udział innych uczestników Internetu. Zaproponowane przez WGIG modele zakładają daleko posunięte zmiany w obecnej organizacji zarządzania Internetem. Zgodnie z głosami poszczególnych rejestrów krajowych wydaje się jednak, że koordynacja i współpraca, szczególnie ze strony rządów, powinna być ograniczona do wykluczenia elementów rzeczywiście szkodliwych dla Internetu, np. spamu lub przestępstw dokonywanych za pomocą sieci. Internet jest fenomenem, który będzie rozwijał się niezależnie od struktury organizacyjnej, która została zaproponowana przez WGIG. Podstawową wartość raportu należy upatrywać raczej w identyfikacji najważniejszych problemów, które będą musiały zostać rozwiązane przez istniejące organizacje międzynarodowe lub regionalne. Raport nie stanowi wersji ostatecznej i może zostać jeszcze zmodyfikowany, o ile WGIG otrzyma liczne krytyczne komentarze dotyczące jego treści. Takie zmiany przygotowuje między innymi organizacja Council of European National Top-Level Registries, w której skład wchodzi również NASK. Autor jest pracownikiem Działu Prawnego NASK 12

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej ISSN 1509-3603 NR 1/2006 Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej O D R E D A K T O R A NASK wkracza dynamicznie w 2006 rok, obejmując zasięgiem sieci radiowej aglomeracje Katowic,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty ISSN 1509-3603 NR 3/2007 Konferencja ISSE/SECURE 2007 Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty O D R E D A K T O R A Stara Biblioteka UW: miejsce konferencji ISSE/SECURE 2007 W tym roku, dzięki współpracy

Bardziej szczegółowo

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu ISSN 1509-3603 NR 1/2007 Dzień Bezpiecznego Internetu Ruszyło e-świętokrzyskie Systemy biometrii O D R E D A K T O R A W Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych W numerze: Wydarzenia, nowości... 2 ICANN: spotkanie w Kuala Lumpur... 7 Hotline przy CERT Polska... 8 Podziemie atakuje... 11 Oferta dla biznesu... 13 Systemy mocnego uwierzytelnienia... 14 Badanie telemarketingowe...

Bardziej szczegółowo

20 lat Internetu w Polsce

20 lat Internetu w Polsce ISSN 1509-3603 NR 2/2011 20 lat Internetu w Polsce Kryształowa Antena dla NASK ARAKIS.pl usługa bezpieczeństwa nowej generacji 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 20 lat Internetu w Polsce

Bardziej szczegółowo

W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2

W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2 W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2 Sieć wielu możliwości... 3 Nowy system rejestracji domen... 5 Polska.pl od kuchni... 6 Dokąd zmierza SWIFT... 8 Odrzuceni... 10 ICANN opis reformy... 12 Domeny narodowe...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 2/2007. U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa

ISSN 1509-3603 NR 2/2007. U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa ISSN 1509-3603 NR 2/2007 U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa O D R E D A K T O R A W kwietniu minęło pięć lat od przeprowadzki NASK do obecnej siedziby przy ulicy Wąwozowej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 3/2008. Domenowi milionerzy Corporate Firewall O zaletach geowizualizacji

ISSN 1509-3603 NR 3/2008. Domenowi milionerzy Corporate Firewall O zaletach geowizualizacji ISSN 1509-3603 NR 3/2008 Domenowi milionerzy Corporate Firewall O zaletach geowizualizacji O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Zaawansowane systemy firewall 6 Świętokrzyskie w sieci 8 Warsztat

Bardziej szczegółowo

2 miliony nazw w domenie.pl

2 miliony nazw w domenie.pl ISSN 1509-3603 NR 1/2011 2 miliony nazw w domenie.pl Telefonia pod obstrzałem Wirtualny świat najmłodszych 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 Rekord w polskim rejestrze 4 Eksperci o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu ISSN 1509-3603 NR 1/2009 Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Laureat nagrody NASK 5 Usługa Corporate Firewall 6 Dla małych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC ISSN 1509-3603 NR 2/2012 Bezpieczniejsza domena z DNSSEC Konferencja SECURE 2012 Nadużycia w telefonii NASK szkoli aktywnych seniorów 4 Wydarzenia 4 W skrócie 6 Konferencja SECURE 2012 7 Dzień Bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 2/2008. Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny

ISSN 1509-3603 NR 2/2008. Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny ISSN 1509-3603 NR 2/2008 Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 3 Już milion domen.pl 4 Dzień Bezpiecznego Internetu 5 Centra Medyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 ISSN 2084-7785

RAPORT 2014 ISSN 2084-7785 RAPORT 2014 ISSN 2084-7785 SPIS TREŚCI EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO ZESPÓŁ DYŻURNET.PL 3 Dyżurnet.pl funkcjonuje już 10 lat. To jedyny działający w Polsce zespół zajmujący się przyjmowa- Z tego 425 zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

CIIP. - str. 3. Ataki DDoS. - str. 6. CERT Center: Reagowanie na incydenty w obszarze infrastruktury krytycznej. - str. 9

CIIP. - str. 3. Ataki DDoS. - str. 6. CERT Center: Reagowanie na incydenty w obszarze infrastruktury krytycznej. - str. 9 CIIP Nr 5 lipiec 2013 focus W NUMERZE: GAUSS kolejny przedstawiciel bliskowschodniej cyberinwazji Ataki DDoS CERT Center: Reagowanie na incydenty w obszarze infrastruktury krytycznej Damir Rajnovic o reagowaniu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Andrzej Kaczmarek Dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO 2009 DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program Safer Internet w Polsce

Program Safer Internet w Polsce European Commission Information Society and Media Program Safer Internet w Polsce Raport roczny z realizacji projektów Awareness, Helpline i Hotline 1 stycznia - 31 grudnia 2007 www.saferinternet.pl Szanowni

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP

Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP Informator o ochronie teleinformatycznej www.rcb.gov.pl Styczeń 2015 nr 9 NOWY WEKTOR ATAKU WYKORZYSTUJĄCY SYSTEMY TYPU SCADA W sieci pojawił się nowy typ cyberataku, który skierowany jest na pracowników

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 7 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 7 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Polityka wobec internetu i zarządzanie

Bardziej szczegółowo