Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH PROGRAM"

Transkrypt

1 Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH PROGRAM The Society of Friends of Music Academy in Białystok PROGRAMME OF THE FOURTH INTERNATIONAL PIANO DUOS COMPETITION Białystok November 2008

2 Wstęp / Introduction 2

3 IV Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych zgromadzi w bieżącym roku w Białymstoku sporą grupę pianistów. Cieszy nas fakt, że w obecnej edycji konkursu przystępuje do współzawodnictwa szeroko reprezentowane gremium pianistów z wielu krajów świata. Są wśród nich zarówno ci, którzy od wielu lat doskonalą grę w duecie fortepianowym, jak i spora grupa pianistów o znacznie krótszym stażu uprawiania tej pięknej dziedziny muzyki kameralnej. Ich występ na międzynarodowym forum konkursowym będzie debiutem. Idea zorganizowania Konkursu powstała w 1999 roku z inicjatywy prof. Barbary Halskiej z Katedry Kameralistyki Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dyrektorem trzech edycji konkursu był nieodżałowanej pamięci prof. Witalis Raczkiewicz. Nieoceniony pianista i pedagog, podejmujący chętnie trudne wyzwania w służbie dla sztuki muzycznej. Jemu to właśnie z wdzięcznością dedykujemy tę IV edycję konkursu, z przeświadczeniem, że będzie ona obfitowała w ciekawe artystycznie kreacje wykonawcze. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że prezentacje konkursowe przyczynią się do jeszcze większej popularności duetu fortepianowego, tej trudnej formy kameralnej, wymagającej ogromnej pracy, by w efekcie uzyskać doskonały muzyczny dialog pianistów, który zachwyci melomanów. Mamy nadzieję, że dzięki popularyzacji tego rodzaju gry kameralnej otworzą się szerzej podwoje sal koncertowych dla duetów fortepianowych, umożliwiając publiczności poznanie pięknego i różnorodnego repertuaru utworów. The Fourth International Piano Duo Competition will gather a large group of pianists this year. We are glad, that in this edition of the Competition pianists from various countries will compete with each other. Among them there are those, who have improved their performance as piano duo for many years as well as a large group of pianists with much shorter experience in this beautiful domain of chamber music. For them this will be a debut performance on an international forum. The idea of the Competition appeared in 1999 on the initiative of prof. Barbara Halska from the Chair of Piano Chamber Music at the Fryderyk Chopin University of Music. The director of the three editions of the Competition was the late lamented prof. Witalis Raczkiewicz, the invaluable pianist and teacher, always ready to face new challenges in music art. That is why we dedicate this fourth edition of the Competition just for him, with a conviction that it will abound with interesting art creations. The Organising Committee harbours the hope that The Competition performances will contribute to popularisarion of piano duo, which is a difficult form of chamber music, requiring an enormous work to achieve a perfect music dialog of pianists, that would astonish music lovers. We hope that growing popularity of that type of chamber music will open wide the doors of concert halls for piano duos, letting the audience to get familiar with beautiful and varied repertoire. Prof. Barbara Halska Dyrektor Artystyczny Konkursu 3

4 Wspomnienie o Profesorze Raczkiewiczu ( ) Kiedy piękne są wspomnienia, tym trudniejsze jest rozstanie. Ale wdzięczność przemienia tę trudność w spokój pociechy, bo niesiemy to, co było nie jak cierń, lecz jak drogocenny podarunek... (Dietrich Bönhoffer) 16.III.2007 roku odszedł od nas znakomity pianista, pedagog, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie długie lata prorektor do spraw filii w Białymstoku. Był współorganizatorem trzech edycji Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku. Kierował także zespołem zajmującym się pracami regulaminowymi Jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie. Był kontynuatorem szkoły pianistycznej prof. Jana Ekiera, współpracując z nim także jako redaktor w Narodowym Wydaniu Dzieł Fryderyka Chopina. Zawsze fascynowała mnie jego umiejętność szybkiego dotarcia do istoty prawdy zarówno muzycznej jak i życiowej. Miał w sobie dużo ciepła, ufności, humoru i niewyczerpane pokłady pokory do życia i twórczości. Mawiał często, że granie to zimna głowa i gorące serce.... Zawsze dodawał, że on woli jednak więcej serca w muzyce. Starał się, aby interpretacja wykreowana została w sposób dostępny dla każdego temperamentu i przeczuwanych możliwości, a jego przeczucia, co do wykonawczych perspektyw grających były zawsze trafne. Wierzył w nich i to emanowało z niego. Mówił: Potrafisz, możesz, spokojny jestem o to, że będzie dobrze. Tylko spokój może nas uratować.... Ale kiedy nieraz był niespokojny, że ktoś chce, a nie może podołać jakiemuś wyzwaniu, to lekcje przedłużały się. Czas miał inny wymiar. Rozwijał wrażliwość niczego nie narzucając. Proponował sugestie, które otwierały nowe wyobrażenia, tak ważne w przekonujących interpretacjach. Miał fenomenalną intuicję muzyczną. Podkreślał, że jesteśmy w wyjątkowej sytuacji w życiu że gramy. Tej pasji i radości tworzenia zawsze wszystkim nam życzył. Bożena Maciejowska-Banaszkiewicz 4

5 Memories of Professor Raczkiewicz ( ) On 16 March 2007 the outstanding pianist, teacher and professor of The Fryderyk Chopin University of Music, for many years the pro-rector of the Academy branch in Białystok, passed away. Professor Raczkiewicz was a director of three editions of the International Piano Duo Competition in Białystok. He was also coordinating the regulation works of the Jury of the Fryderyk Chopin International Piano Competition in Warsaw. He was a continuator of prof. Jan Ekier s piano school and cooperated with him as an editor of the National Edition of the Works of Fryderyk Chopin. I was always fascinated by his ability of immediate reaching the essence of truth both in music and life. He was full of warmth, trust, humor and submissiveness towards life and creativeness. He used to say, that performing means a cool mind and a hot heart, but always added that he preferred more heart in music. He was trying to adjust an interpretation to an individual temperament and potential, and his intuition regarding performing perspectives of players was always accurate. He believed in his students and one could easily feel it. He was saying: You can, you are able, I am sure it will be fine. Only calmness can save us But if he was anxious sometimes that someone wants, but cannot face the challenge, lessons prolonged. Time became a different dimension. He was developing sensitiveness, but never forced anything. His suggestions opened new conceptions, so important in convincing interpretations. He had a phenomenal music intuition. He always stressed that we were in an exceptional life situation we can play. And this passion and joy of creativeness he always wished to us. Bożena Maciejowska-Banaszkiewicz 5

6 Komitet Honorowy / Honorary Commitee dr hab. Tadeusz Truskolaski Jarosław Zygmunt Dworzański Maciej Żywno prof. Stanisław Moryto prof. Roman Lasocki Prezydent Miasta Białegostoku / President of Białystok Marszałek Województwa Podlaskiego/ Marshal of Podlaskie Province Wojewoda Podlaski / Voivode of Podlaskie Province Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / Rector of The Fryderyk Chopin University of Music Prorektor ds. Artystycznych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / Prorector for Artistic Affairs of The Fryderyk Chopin University of Music Ks. prof. dr. Kazimierz Szymonik Prorektor ds. nauki i Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / Prorector for Research Affairs and Białystok Branch of The Fryderyk Chopin University of Music Organizator / Organizer Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku / The Society of Friends of Music Academy in Białystok Współorganizatorzy / Co-organizers Katedra Kameralistyki Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / The Chair of Piano Chamber Music of The Fryderyk Chopin University of Music Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / The Instrumental-Pedagogic Dapartment of The Fryderyk Chopin University of Music Opera i Filharmonia Podlaska / The Podlasie Opera and Philharmonic Zespół Szkół Muzycznych I. J. Paderewskiego w Białymstoku / The I. J. Paderewski Music School in Białystok Komitet Organizacyjny / The Organising Committee prof. Barbara Halska Dyrektor artystyczny konkursu/ Artistic Director of the Competition Jan Kozioł Wicekanclerz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno- -Pedagogicznego w Białymstoku / Vise-chancellor of The Fryderyk Chopin University of Music The Instrumental-Pedagogic Department in Białystok Marek Bykowski Kanclerz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / Chancellor of The Fryderyk Chopin University of Music Marta Szymska Koordynator projektu / Project Co-ordinator Małgorzata Bogusz Sekretarz / Secretary Piotr Barszczewski Prezes Towarzystwa Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku / The President of The Society of Friends of Music Academy in Białystok Małgorzata Bielicka Public Relations 6

7 Kalendarz konkursowy / Schedule of the Competition ETAP I: Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Kawaleryjska 5 poniedziałek i wtorek (24, 25 listopada), w godz środa (26 listopada), w godz PÓŁFINAŁ: Opera i Filharmonia Podlaska środa (26 listopada), w godz , czwartek (27 listopada), w godz piątek (28 listopada), w godz FINAŁ: Opera i Filharmonia Podlaska sobota (29 listopada) godz ok. godz OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU STAGE I: The Concert Hall of the Fryderyk Chopin University of Music, 5 Kawaleryjska Street Monday and Tuesday (24, 25 November), 9 am 8.30 pm Wednesday (26 November), 9 am am SEMI-FINAL: The Podlasie Opera And Philharmonic Wednesday (26 November), 5.15 pm 9.30 pm Thursday (27 November), 2 pm 8 pm Friday (28 November), 1.45 pm 5 pm FINAL: The Podlasie Opera And Philharmonic Saturday (29 November) 4 pm About 7 pm ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS 7

8 Jury Barbara Halska przewodnicząca / chairman Polska / Poland Maja Nosowska Polska / Poland Maciej Paderewski Polska / Poland Albert Mamriev Izrael / Israel Mona Spigseth Sagstad Norwegia / Norway Margaret Stachiewicz Norwegia / Norway Youri Sherbakov Ukraina / Ukraine Daniel Spiegelberg Szwajcaria / Switzerland Volker Stenzl Niemcy / Germany Veronika Vitaite Litwa / Lithuania 8

9 Barbara Halska Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Stale koncertuje jako solistka i kameralistka, prowadzi szeroką działalność pedagogiczną zarówno w kraju jak i za granicą. Studia pianistyczne odbyła u Józefa Śmidowicza i Jerzego Żurawlewa. Przez kilka lat pracowała jako kameralistka na międzynarodowych konkursach mistrzowskich w Baden-Baden, Goslar, Lenk, Łańcucie, Salzburgu i Weimarze, współpracując z wybitnymi pedagogami takimi jak: Jean Fournier A. Heine, J. Jankielewicz, A. Gertler, S. Vegh, A. Kisseljow, A. Prin, M. Flaksman. Od początku lat 80. prowadzi kursy interpretacji w zakresie gry solowej i kameralnej we Francji i Hiszpanii (St. Maur, Plerin sur Mer, Le Touuquet, Valls, Vichy). Występowała z tak znanymi solistami jak: Rosa Fajn, Michale Flaksman, Jean Fourier, Aldo Parisot, Boris Pergamenszikow, Jean-Pierre Rampal, Elena Wassiljewa, Maja Nosowska (DEuet fortepianowy) oraz z córką Beatą Halską-Le Monnier. Dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych oraz płytowych utworów P. Bouleza, S. Prokofiewa, R. Schumanna, F. Schuberta, F. Mendelssohna, R. Twardowskiego, M. Borkowskiego, W. Lutosławskiego, H. Góreckiego, T. Szeligowskiego, B. Woytowicza, P. Perkowskiego dla takich firm płytowych jak: Polskie Nagrania, Veriton, Dux, Olympia, Acte Prealable. Jako ceniony pedagog była zapraszana do jury konkursów krajowych i zagranicznych oraz do prowadzenia klas mistrzowskich m.in. we Francji, Niemczech, Szwajcarii. Barbara Halska jest również inicjatorką i organizatorką Kursu Interpretacji Muzycznej oraz festiwalu Wakacje z Muzyką odbywających się w Nowym Sączu od 1996 r. Jest również główną inicjatorką Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku. She holds a post of professor at F. Chopin University of Music in Warsaw and carries on her pedagogical activities abroad. She regularly gives concerts both as a soloist and a chamber performer. She completed her piano studies under the guidance of Professors Józef Śmidowicz and Jerzy Żurawlew. For several years she had worked as a chamber musician at international master courses in Baden-Baden, Goslar, Lenk, Łańcut, Salzburg and Weimar (classes of M. Flaksman, J. Fournier, A. Hein, J. Jankelewicz, A. Gertler, A. Kisseljow, A. Prinz, S. Vegh). Since the beginning of the 80-ties she has been running courses of solo and chamber performance in France and Spain. As a chamber music player she has performed with such eminent soloists as R. Fajn, M. Flaksman, J. Fournier, A. Parisot, B. Pergamenszikow, J. P. Rampal, E. Wassiljewa, M. Nosowska, as well as her daughter Beata Halska-Le Monnier. In her artistic output she has made many radio, TV and CD recordings of P. Boulez, S. Prokofiew, R. Schumann, F. Schubert, F. Mendelssohn, R. Twardowski, M. Borkowski, W. Lutosławski, H. Górecki, T. Szeligowski, B. Woytowicz, P. Perkowski for Polskie Nagrania, Veriton, Dux, Olympia and Acte Prealable. As a renown pedagogist she has been invited to act in jury boards of Polish and foreign competitions and to run master classes in France, Germany and Switzerland. Since the beginning of the 80ties she has been running the interpretation courses of solo an chamber music in France, Spain and Poland (St. Maur, Plerin sur Mer, Le Touquet, Valls, Vichy, Nowy Sącz). She is also a chief origizator of the International Piano Duos Competition in Białystok. 9

10 Maja Nosowska Jedna z czołowych pianistek uprawiających muzykę kameralną. Studia muzyczne ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny F. Chopina) w klasie prof. N. Hornowskiej i prof. J. Marchwińskiego. Doskonaliła swe umiejętności u prof. Tatiany Nikołajewej w Konserwatorium Moskiewskim oraz w Accademia Chiggiana w Sienie. Była założycielką Warszawskiego Duetu Fortepianowego. W 1968 roku została laureatką III nagrody podczas Międzynarodowego Konkursu Muzyki Współczesnej w Utrechcie. Na licznych konkursach dała się poznać jako znakomita akompaniatorka. Wśród muzyków, z którymi współpracowała, znajdują się artyści tej miary, co Kaja Danczowska, Jadwiga Rappé, Sydney Harth, Michael Flaksman, Oleg Krysa, Ivan Monighetti, Milos Sadlo, Jean Fournier, Wolfgang Marschner. Występowała m.in. w Bułgarii, Czechach, Francji, Holandii, na Kubie, w Niemczech, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Węgrzech, we Włoszech i we Wspólnocie Państw Niepodległych. Dokonała wielu nagrań dla rozgłośni radiowych, m.in. dla włoskiej RAI, dla rozgłośni niemieckich z Berlina /RIAS/, Kolonii, Stuttgartu. Nagrała też płyty dla Polskich Nagrań i Veritonu. Jej repertuar w dziedzinie kameralistyki obejmuje setki utworów pochodzących z różnych okresów stylistycznych. Maja Nosowska jest profesorem warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego, gdzie prowadzi klasę kameralistyki fortepianowej. Prowadzi także kursy mistrzowskie w Polsce i za granicą, m.in. w Holandii, Szwajcarii, USA, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. One of the best pianists specialised in chamber music. She graduated from the State Higher Music School in Warsaw (at present The F. Chopin University of Music) in the class of prof. N. Hornowski and prof. J. Marchwiński. Then she was improving her skills with prof. Tatiana Nikolajewna at the Moscow Conservatory and Accademia Chiggiana in Siena. She was the founder of The Warsaw Piano Duo. In 1968 she was a laureate of the Third Prize during The International Competition of Contemporary Music in Utrecht. She performed at numerous competitions as a talented accompanist. She co-operated with such famous artists as Kaja Danczowska, Jadwiga Rappé, Sydney Harth, Michael Flaksman, Oleg Krysa, Ivan Monighetti, Milos Sadlo, Jean Fournier, Wolfgang Marschner. She performed in Bulgaria, Czech Republic, France, Holland, Cuba, Germany, Norway, Slovakia, Switzerland, Sweden, USA, Hungary, Italy and Russia. She made many recordings for radio broadcasting stations, such as Italian RAI, RIAS in Berlin, Köln, Stuttgart. She made also records under Polskie Nagrania and Veriton labels. Her repertoire in chamber music comprises of hundreds of pieces from different periods. Maja Nosowska is a professor of The Warsaw University of Music where she is leading the class of piano chamber music. She conducts master classes in Poland and abroad, e.g. in Holland, Switzerland, USA, Italy and UK. 10

11 Maciej Paderewski Maciej Paderewski ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasie fortepianu prof. Marii Wiłkomirskiej. Jako pianista kameralista otrzymał nagrody i wyróżnienia na konkursach w Polsce, a także dyplomy specjalne za wykonanie partii fortepianowych na konkursach: wiolonczelowym im. Pablo Casalsa w Budapeszcie, skrzypcowym im. Jacquesa Thibaud w Paryżu. Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, w Ameryce i Japonii. Maciej Paderewski partnerował wielu wybitnym polskim i zagranicznym solistom. Na zaproszenie Światosława Richtera wystąpił w Moskwie na festiwalu Grudniowe Wieczory w koncercie poświęconym Fryderykowi Chopinowi interpretując z Henryką Januszewską cykl pieśni. Dokonał wielu nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych. Za nagranie utworów kameralnych Witolda Lutosławskiego dla firmy fonograficznej Accord otrzymał wyróżnienie krytyków francuskich Diapason d Or. Poza działalnością artystyczną zajmuje się pedagogiką. Posiada tytuł profesora zwyczajnego. Przez wiele lat kierował Katedrą Kameralistyki Fortepianowej w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Zajęcia z kameralistyki prowadzi w Akademii Muzycznej, a także w Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Bierze udział w pracach Jury konkursów pianistycznych i kameralnych krajowych i międzynarodowych. W ostatnich latach nawiązał współpracę z PWM w Krakowie obejmującą szereg opracowań i transkrypcji. Wspólnie z prof. Tadeuszem Wrońskim przygotował wydanie 3 Sonat i Scherza J. Brahmsa na skrzypce i fortepian. Z prof. Kazimierzem Michalikiem opracował i dokonał transkrypcji (w tym kilku własnych) 20 utworów fortepianowych F. Chopina na wiolonczelę i fortepian. Od 2006 roku jest kierownikiem artystycznym Międzynarodowych Warszawskich Kursów Mistrzowskich. Maciej Paderewski has graduated from The State Higher School of Music in Warsaw in the class of prof. Maria Wiłkomirska. As a chamber music player he received awards and distinctions at the competitions in Poland and special diplomas for piano parts at the Pablo Casalsa cello competition in Budapest, the Jacques Thibaud violin competition in Paris. He performed in almost all European countries, in America and Japan. He co-operated with numerous outstanding Polish and foreign soloists. On the invitation of Sviatoslav Richter he performed in Moscow at the festival The December Evenings dedicated to Fryderyc Chopin, interpreting a cycle of songs with Henryka Januszewska. He made numerous CD, radio and TV recordings. He received Diapason d Or distinction from the French critics for recording chamber pieces of Witold Lutosławski for the Accord label. He is also active at the pedagogic field and holds the title of Professor. For many years he had been the head of the chair of The Piano Chamber Music at the Frederic Chopin Academy of Music in Warsaw. He conducts chamber music class at the Academy and The Karol Szymanowski Secondary Music School in Warsaw. He is the Jury member of national and international piano and chamber competitions. In the recent years he has co-operated with PWM in Cracow. Together with prof. Tadeusz Wroński he has elaborated the edition of 3 Sonatas and Scherzo of J.Brahms for violin and piano. With prof. Kazimierz Michalik he has made transcription for piano and cello of twenty Chopin s compositions. Since 2006 he is the artistic director of The Warsaw International Master Classes. 11

12 Albert Mamriev Docent Albert Mamriev pracuje w Musikhochschule w Hannowerze. Jest Prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Freunde Judischer Kunst und Kultur. Uważany za jednego z najwybitniejszych pianistów Izraela, Albert Mamriev jest laureatem wielu nagród na międzynarodowych konkursach fortepianowych takich jak Vianna Da Motta, Glasgow, Gina Bachauer, UNISA, Beijing i wiele innych. Studiował w Moskiewskiej Centralnej Szkole Muzycznej u prof. A.Bakulova, w Moskiewskim Konserwatorium im. P. Czajkowskiego u prof. S. Dorenskiego, na Uniwersytecie w Tel Avivie i w Hochschule fur Musik und Theater w Hannowerze u prof. A.Vardi. Jako solista koncertował z tak słynnym orkiestrami jak the Utah Symphony, Royal Scottish National, Israel Chamber, Mexico Symphony, Gulbenkian Symphony, Jerusalem Symphony, Pretoria Symphony, Zhengen Symphony, Braunschweig Symphony, Beijing Philharmonic. Występował z recitalami w Salle Cortot w Paryżu, Kongresszentrum w Hannowerze, the Assembly Hall przy Temple Square w Salt Lake City, Saalurin w Rejkyaviku, Gasteig w Monachium, Mankloa Hall w Madrycie, Vendramin Calergi w Wenecji i innych. Albert Mamriev jest członkiem Jury dorocznego Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego Delia Steinberg, Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego w Ohio, jest także Dyrektorem Artystycznym Konkursu Fortepianowego Wagner-Rohde w Niemczech. Dozent of the Piano at the Hannover Musikhochschule, and the President of the International Association Freunde Judischer Kunst und Kultur considered as one of Israeli s prominent pianists, Albert Mamriev is a prize-winner of many International Piano Competitions such as Vianna Da Motta, Glasgow, Gina Bachauer, UNISA, Beijing, and many other international piano competitions. He studied at the Moscow Central Music School with prof. A.Bakulov, the Moscow Tchaikovsky Conservatoire with prof. S.Dorensky, the Tel Aviv University and the Hochschule fur Musik und Theater in Hannover with prof. A.Vardi. As a soloist, he has recently performed with numerous world famous Orchestras such as the Utah Symphony, Royal Scottish National, Israel Chamber, Mexico Symphony, Gulbenkian Symphony, Jerusalem Symphony, Pretoria Symphony, Zhengen Symphony, Braunschweig Symphony, Beijing Philharmonic. In recitals, he has toured the great concert halls such as the Salle Cortot in Paris, the Kongresszentrum in Hannover, the Assembly Hall at the Temple Square in Salt Lake City, the Saalurin in Rejkyavick, the Gasteig in Munich, the Mankloa Hall in Madrid, the Vendramin Calergi in Venezia,and the others. Mr. Mamriev is a Jury member of the Annual Delia Steinberg International Piano Competition, the Ohio International Piano Competition, and he is also the Artistic Director of the Wagner-Rohde Piano Competition in Germany. 12

13 Mona Spigseth Sagstad Mona Spigseth Sagstad pochodzi z Sør-Odal w Norwegii. Studiowała fortepian u Einara Henninga Smebyea w Østlandet Musikkonservatorium w Oslo, które ukończyła w roku Po debiucie w roku 1991, na którym zebrała wiele przychylnych opinii krytyków, koncertowała w całej Norwegii i kilku miastach Europy, m.in. w londyńskim Wigmore Hall. Mona Spigseth Sagstad wystepuje jako solistka z najlepszymi orkiestrami norweskimi, jest też wziętą akompaniatorką i kameralistką, mając w swoim repertuarze wszystkie kameralne dzieła Brahmsa. Od roku 1997 wykłada fortepian w Departamencie Muzyki w Norwegian University of Science and Technology w Trondheim. Mona Spigseth Sagstad from Sør-Odal in Norway, studied piano with Einar Henning Smebye at the Østlandet Musikkonservatorium in Oslo, taking her final exam in Following her 1991 debut which received much acclaim from critics, she has given concerts around Norway and in several European cities including at London s Wigmore Hall. Spigseth Sagstad has appeared as soloist with Norway s most prominent orchestras, and is also much in demand as accompanist and chamber music player, with the complete chamber works of Brahms in her repertoire. Since 1997 she has been on the piano teaching staff at the department of music, NTNU, (Norwegian University of Science and Technology) Trondheim. 13

14 Margaret Anne Stachiewicz Margaret Anne Stachiewicz urodziła się w Anglii w rodzinie polskiej. Studiowała fortepian u Edith Vogel w Guildhall School of Music w Londynie, a także ukończyła studia podyplomowe w zakresie akompaniamentu u Gordona Backa. Jest laureatką wielu nagród jako solistka i kameralistka. Od roku 1981 mieszka w Norwegii aktywnie udzielając się w zespołach kameralnych, a jednocześnie ucząc w Departamencie Muzyki na Norwegian University of Science and Technology (NTNU). W swoim dorobku, jako członek zespołu Trio Nidaros ma ponad trzydzieści triów, w tym wszystkie tria Beethovena. Koncertowała w Anglii, Polsce, Finlandii, Niemczech, Singapurze i Norwegii, z takimi artystami jak Marianne Thorsen z Nash Ensemble, Oyvind Gimie (dyrektor artystyczny Trondheim Soloists), Bernard Le Monnier czy Piotr Janowski. Wiele jej koncertów z instrumentalistami czy śpiewakami było transmitowanych przez Radio Norweskie. W latach 80-tych Małgorzata Stachiewicz brała regularny udział w the New Music Festiwal w Trondheim, grając w duecie fortepianowym z Tone Mjelvą. Margaret Anne Stachiewicz was born in England of Polish parents. She studied at the Guildhall School of Music, London; piano with Edith Vogel and accompaniment as a postgraduate with Gordon Back, winning a number of awards for solo and ensemble playing. Since 1981 she has been living in Norway, leading an active life as chamber music player alongside her teaching at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), department of music. As a member of Trio Nidaros she performed over thirty trios, including the complete works of Beethoven. Her concerts, mainly in partnership with string players, such as violinist Marianne Thorsen of the Nash Ensemble, cellist Oyvind Gimse, artistic director of the Trondheim Soloists, violinists Bernard Le Monnier, and Piotr Janowski, have taken her to England, Poland, Finland, Germany and Singapore, as well as on tour in Norway. Many of her concerts with instrumentalists and singers have been broadcast on Norwegian radio. In the eighties Stachiewicz was a regular performer in the New Music Festival in Trondheim, playing piano duos with Tone Mjelva. 14

15 Yuri Sherbakov Yuri Sherbakov ukończył Państwowe Konserwatorium w Odessie w klasie prof. Ludmiły Ginsburg (uczennica Heinricha Neuhauza). Od 1995r rozpoczął działalność koncertową jako członek duetu fortepianowego OLEYURIA. Duet ten zdobył kilkanaście wyróżnień i nagród, m.in. dwukrotnie I nagrodę na the Rome International Competition (w kategorii na 4 ręce w roku 1992 i na dwa fortepiany w 1993), II nagrodę na the International MusicTournament, nagrodę specjalną gazety Mainichi Shinbun w Tokio. Repertuar duetu obejmuje dzieła około 90 kompozytorów. Duet dokonał pierwszego nagrania Via Crucis Ferenza Liszta w wersji na 4 ręce dla Radia Watykańskiego, nagrał serię Koncertów historycznych. Cztery wieki na cztery ręce (7 programów koncertowych obejmujących 110 utworów 50 kompozytorów). Występował gościnnie z wieloma orkiestrami i współpracował z takimi dyrygentami jak Noam Sheriff, Bruno Cinquegrani, Victor Ploskina i inni. Koncertował na festiwalach na Ukrainie, w Niemczech, USA, Włoszech, Rosji, Belgii, Izraelu, Litwie oraz w prestiżowych salach koncertowych w Kijowie, Rzymie, Moskwie, San Francisco, Wenecji, St. Petersburgu, Tel-Avivie, Jeruzalem. Duet ma na koncie nagranie podwójnego CD dla Generali i szeregu nagrań dla Państwowego Radia i Telewizji Ukraińskiej, Radia Watykańskiego, SWR i innych. Yuri Sherbakov jest Wice-prezesem Ukraińskiego Stowarzyszenia Duetów Fortepianowych. Rząd Ukrainy przyznał mu tytuł Honorowego Człowieka Sztuki Autonomicznej Republiki Krymu. Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowych Festiwali Duetów Fortepianowych Dialogi Krymskie i Dialogi Odeskie. Jest Profesorem Państwowej Akademii Muzycznej w Odessie. Yuri Sherbakov has graduated from the Odessa State Conservatoire in the class of prof. Ludmila Ginzburg (pupil of Heinrich Neuhauz). Since 1985 he has been leading a concert activity as a member of the OLEYURIA piano duo. The Duo has won several distinctions and awards including 1 st absolute prize at the Rome International Competition (two times category four hands 1992, category two pianos 1993), 2 nd prize at the International Music Tournament, special prize of newspaper Mainichi Shinbun in Tokio. Their repertoire includes works of about 90 composers. The OLEYURIA have carried out the first recording for Radio Vatican Via Crucis by Ferenz Liszt (four hands version), the series of Historical concerts. Four centuries in four hands (7 concert programmes including about 110 works by 50 composers). They have appeared as guest soloists with orchestras and collaborated with such conductors as Noam Sheriff, Bruno Cinquegrani, Victor Ploskina and others. The duo had numerous invitations to festivals in Ukraine, Germany, USA, Italy, Russia, Belgium, Israel, Lithuania and played in prestigious halls in Kiev, Rome, Moscow, San Francisco, Venice, St. Petersburg, Tel-Aviv, Jerusalem. The OLEYURIA recorded double CD for Generali, and has made recordings for National Radio and TV of Ukraine, Radio Vatican, SWR and other companies. Yuri Sherbakov is the Vice-President of the Ukrainian Piano Duo Association. The Ukrainian government has granted him the title of the Honorary Figure of Arts of Autonomous Republic of the Crimea. He is a founder and artistic director of the International Piano Duo Festivals Crimean Dialogues and Odessa Dialogues. He is a professor at the State Academy of Music in Odessa. 15

16 Daniel Spiegelberg Pochodzący ze Strasburga (Francja) pianista Daniel Spiegelberg studiował w Paryżu u Marguerite Long oraz w Genewie u Louisa Hiltbranda, ucznia legendarnego Dinù Lipattiego. Muzykę kameralną studiował u Sandora Vegha. Później spotykając Ester Yellin, miał okazję do pogłębiania tradycji Heinricha Neuhausa. Daniel Spiegelberg dzieli swą aktywność koncertową pomiędzy recitale, występy solowe i z orkiestrą oraz muzykowanie kameralne z kilkoma grupami (m.in. duetami fortepianowymi) w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Jako artysta gościnny na międzynarodowych festiwalach muzycznych Daniel Spiegelberg prezentuje bogaty repertuar od XVIII do XX wieku. Jest także gorącym animatorem dzieł, które popadły w zapomnienie (Hans Huber, Emile-Robert Blanche, Franz Schmidt, Raffaele d Alessandro, Frank Martin, Gerard Finzi) oraz dzieł młodych kompozytorów takich jak Fabio Maffei, Michel Cardinaux, William Blank itd. Daniel Spiegelberg jest regularnie zapraszany na kursy mistrzowskie oraz kursy muzyki kameralnej w Niemczech, Polsce, Szwajcarii i Hiszpanii. W latach był profesorem w klasie czytania partytur w Haute Ecole de Musique de Genève oraz na podyplomowych studiach fortepianowych Haute Ecole de Musique de Lausanne. Pianist Daniel Spiegelberg, a native of Strasbourg (France) pursued his studies with Marguerite Long in Paris, and Louis Hiltbrand in Geneva who was a disciple of the legendary Dinù Lipatti. He studied chamber music with Sandor Vegh. Very later on his encounter with Esther Yellin was an opportunity to deepen the Heinrich Neuhaus-tradition. Daniel Spiegelberg divides his concert engagements between recitals, solo performances with orchestras and chamber music in several groups including piano-duos, in Europe, Asia and North America. As a guest-artist at several international music festivals, Daniel Spiegelberg performs a rich repertoire from 18 th to 20 th centuries. He is also a fervent supporter of masterpieces unjustly fallen in oblivion (Hans Huber, Emile-Robert Blanchet, Franz Schmidt, Raffaele d Alessandro, Frank Martin, Gerald Finzi) or works by young composers among them, Fabio Maffei, Michel Cardinaux, William Blank, etc. Daniel Spiegelberg is being invited regularly to teach master-classes and chamber music in Germany, Poland, Switzerland and Spain. Between 1966 and 2002 he was Professor for score-playing at the Haute Ecole de Musique de Genève, and for piano in postgraduate classes at the Haute Ecole de Musique de Lausanne. 16

17 Volker Stenzl Niemiecki pianista Volker Stenzl studiował w Stuttgarcie oraz na Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie (m.in. u Stephena Bishopa Kovacevicha), z którą również, w latach współpracował jako profesor. Wraz ze swym bratem Hansem-Peterem specjalizuje się w duecie fortepianowym, a od czasu wygrania prestiżowego konkursu Munich ARD w roku 1986, Stenzlowie koncertowali niemal we wszystkich krajach Europy, w Afryce Zachodniej jak również w Ameryce Północnej i Południowej, Japonii, Chinach i Hong Kongu. Mając szeroki repertuar, od Bacha po pierwsze wykonania utworów kompozytorów współczesnych, grając zawsze, w odróżnieniu od większości innych duetów, z pamięci, Hans-Peter i Volker Stenzlowie koncertują w wielu salach i na wielu festiwalach, takich jak: Salzburg, The Piano Festival Ruhr, Schleswig-Holstein, Miami czy Reding-Piette. Najlepsze wykonania duetu zostały utrwalone na DVD (Naxos) oraz, jak dotychczas, na 9 płytach CD wydanych przez ARS MUSICI. Volker Stenzl jest uznanym członkiem jury wielu narodowych i międzynarodowych konkursów, a także profesorem akademii muzycznej w Rostoku (Niemcy), gdzie prowadzi specjalną klasę duetu fortepianowego. The German pianist Volker Stenzl studied in Stuttgart and at the Royal Academy of Music in London (a.o.with Stephen Bishop Kovacevich) where he was also a guest professor from He has specialized in playing piano duo together with his brother Hans-Peter, and since winning the prestigious Munich ARD competition in 1986, the Stenzls have played in nearly all European countries, in West Africa as well as in North and South America, in Japan, China and Hong Kong. With their broad repertoire, ranging from Bach to first performances of contemporary composititons and which-unlike most other piano duos-they always play from memory, Hans-Peter and Volker Stenzl are welcome guests in many concert halls and at major festivals including Salzburg, the Piano festival Ruhr, the Schleswig-Holstein, the Miami and the Reding- Piette festivals. Highlights of their repertoire are presented on one DVD (Naxos) and so far nine CDs on the ARS MUSICI label. Volker Stenzl is a highly-respected jury member at national and international competitions and professor at the music academy in Rostock/Germany, conducting a special class for piano duo. 17

18 Veronika Vitaitë Veronika Vitaitë ukończyła Litewską Akademię Muzyczną, a także studia podyplomowe w Moskiewskim Instytucie Muzycznym Gnesina oraz studia muzyczne w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Od 1974 r. jest profesorem Litewskiej Akademii Muzycznej i kierownikiem wydziału fortepianu. Veronika Vitaitë koncertuje jako solistka m.in. z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną oraz Litewską Orkiestrą Kameralną. Od ponad 35 lat popularyzuje duety fortepianowe. Brała udział w różnorodnych występach zagranicznych na Białorusi, Ukrainie, Cyprze, w Austrii, Polsce, Japonii, Holandii, Danii. Jest pierwszą odtwórczynią wielu utworów kompozytorów litewskich. W swym dorobku posiada wiele nagrań płytowych ponad 120 nagrań dla National Radio Fund oraz telewizyjne nagrania koncertów. Veronika Vitaitë wykształciła ponad 35 laureatów narodowych i międzynarodowych konkursów na Litwie, w USA, Francji, Rosji, Holandii i innych. Aktywnie bierze udział w przygotowywaniu podręczników oraz organizowaniu międzynarodowych konkursów B. Dvarionasa, S. Vainiűnasa, M. K. Čiurlionisa. Jest członkiem jury różnych krajowych i międzynarodowych konkursów na Litwie, w USA, Finlandii, Francji, Łotwie, we Włoszech, Grecji, Rosji i Polsce. Veronika Vitaitë jest członkiem Litewskiego Towarzystwa Muzycznego, Senatu Litewskiej Akademii Muzycznej oraz wiceprzewodniczącą litewskiej sekcji EPTA (Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fortepianu). Veronika Vitaitë has graduated from the Lithuanian State Conservatoire (now LMTA), the Moscow Musical Pedagogic Institute, has studied at the Vienna Higher Musical Education Institution (Hochshule fur Musik und darstellend Kunst in Vienna). Since 1974 she teaches at LMTA where she was head of the Department of Pedagogics ( ), and since 1987 is head of the Piano Department. Veronika Vitaite performs as a soloist with The Lithuanian National Symphonic Orchestra and The Lithuanian Chamber Orchestra. For over 35 years she has been popularizing piano duos. She took part in numerous concerts abroad, in Belarus, Ukraine, Cyprus, Austria, Poland, Japan, Holland, Denmark. She is the first performer of many compositions of Lithuanian composers. In her artistic output she has got numerous records, over 120 recordings for the National Radio Fund and recordings of TV concerts. 35 of her students are laureates of national and international competitions in Lithuania, USA, France, Russia, Holland and others. She actively participates in preparation of school-books. She is a member of organising committees and juries of M. K. Čiurlionis, St. Vainiűnas, B. Dvarionas competitions and a member of the jury of competitions in the USA, Italy, Greece, Poland, Denmark, Finland, Sweden, Georgia. Veronika Vitaitë is a member of The Lithuanian Music Society, the Senate of the Lithuanian Academy of Music and a vice-president of the Lithuanian section of EPTA (European Piano Teachers Association). 18

19 Uczestnicy / Participants I etap W. A. Mozart Sonata C-dur na 4 ręce KV 521 W. A. Mozart Sonate C Major for 4 hands KV 521 F. Chopin Rondo C-Dur op. 73 F. Chopin Rondo C Major op. 73 S. Rachmaninov Rapsodia Rosyjska na dwa fortepiany S. Rachmaninov Russian Rhapsody for two pianos E. Grieg Altnorwegische Romanze mit Variationen for two pianos op. 51 W. A. Mozart Koncert Es-dur na dwa fortepiany i orkiestrę, KV 365 W. A. Mozart Concerto for two pianos & orchestra in E fl at Major, KV Cheng Zhen i Tetyana Myshkowycz, Chiny, Ukraina Zhen Cheng (1988) ukończyła college muzyczny w Shen Yan w r i jest obecnie na II roku Akademii Muzycznej w Odessie. W trakcie nauki w Shen Yan brała udział w wielu konkursach fortepianowych w Chinach. Tetiana Myshkovych (1988) w roku 2007 ukończyła college muzyczny im. S. Prokofiewa w Sieviero-Doniecku. Obecnie jest studentką II roku Akademii Muzycznej w Odessie. W swoim dorobku artystycznym posiada następujące dyplomy: Międzynarodowy Konkurs Vivat, musica (2003, Ukraina), Konkurs im. I. Carabitza (2004, Ukraina), I Konkurs Fortepianowy w Doniecku (2007, Ukraina). Duet powstał w roku 2007 i pracuje pod kierunkiem prof. Olgi Shcherbakovej, reprezentując Akademię Muzyczną w Odessie. Duet występował na okresowych koncertach studenckich na terenie uczelni i poza nią. Zhen Cheng (1988) graduated from Shen Yan college of music in 2006 and is currently a second year student at the Odessa Academy of Music. She has participated in different national piano competitions (China) while studying in Shen Yan college. Tetiana Myshkovych (1988) graduated from Severo-Donetsk Prokofiev music college in At present she is a second year student at the Odesa Academy of Music. In her artistic output she has the following diplomas: International competition Vivat, musica (2003, Ukraine), I. Carabitz competition (2004, Ukraine), 1 st Donetsk Piano competition (2007, Ukraine). The piano ensemble was formed in 2007 under the guidance of prof. Olga Shcherbakova and represents the Odessa Academy of Music. They have performed in periodical student concerts at the Academy and outside. 19

20 W. A. Mozart Sonata D-dur na dwa fortepiany, KV 448 W. A. Mozart Sonata D Major for two pianos, KV 448 F. Chopin Rondo C-Dur op. 73 F. Chopin Rondo C Major op. 73 S. Rachmaninov Suite No. 2 for two pianos J. S. Bach Koncert C-dur na dwa fortepiany i orkiestrę BWV 1061 J. S. Bach Concerto for two pianos & orchestra in C Major, BWV Olena Drażnica i Solomija Sawruk, Ukraina Olena Drazhnytsya (1982) i Solomiya Savruk (1979) urodziły się we Lwowie na Ukrainie. Obydwie ukończyły z wyróżnieniem Lwowską Akademię Muzyczną im. M. Łysenki (w klasie prof. L. Krych). Olena pracuje tam jako akompaniatorka. Jest laureatką konkursu fortepianowego im. Barwińskiego we Lwowie w roku 1996, otrzymała też dyplom Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego im. S. Prokofiewa w Mariupolu w roku Solomiya rozpoczęła studia podyplomowe pod kierunkiem prof. M. Krych i pracuje obecnie na Akademii Muzycznej we Lwowie. Pianistki stworzyły duet jeszcze w czasie studiów. Uczęszczały na kurs doskonalenia gry w duecie fortepianowym (u prof. K. Kolessy i prof O. Kozynskiego). Jednak po ukończeniu studiów, grały głównie solo. W roku 2007 ponownie spotkały się w duecie, a uczestnictwo w konkursie w Białymstoku jest ich debiutem. Olena Drazhnytsya 1982 and Solomiya Savruk 1979 were born in Lviv, Ukraine. They both graduated from the Lviv Lysenko Music Academy (the class of prof. L. Krych)with distinction. Olena works there as an accompanist. She is a laureate of the Barvinsky piano competition in Lviv in 1996, and she has got a diploma of Prokofiev International piano competition in Mariupol, Solomiya took a postgraduate course under supervision of prof. M.Krych. Now she works at the Lviv Music Academy. The pianists formed a duo yet in their undergraduate years. They attended a course of piano duo playing perfection (with K.Kolessa and O.Kozynsky). However after graduation they were performing mainly as solo pianists. In 2007 Olena and Solomiya began to play together again. The duet made their debut in Lviv in the same year. Participation in Białystok is their debut as a duo. 20

Tatiana Shebanova należy do grona najwybitniejszych współczesnych pianistów. Ukończyła ze złotym medalem Konserwatorium Moskiewskie w mistrzowskiej

Tatiana Shebanova należy do grona najwybitniejszych współczesnych pianistów. Ukończyła ze złotym medalem Konserwatorium Moskiewskie w mistrzowskiej Tatiana SHEBANOVA 1 Tatiana Shebanova należy do grona najwybitniejszych współczesnych pianistów. Ukończyła ze złotym medalem Konserwatorium Moskiewskie w mistrzowskiej klasie prof. Wiktora Mierżanowa.

Bardziej szczegółowo

Laureatka XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (2006r.) Urodzona 09.V.1987 w Warszawie.

Laureatka XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (2006r.) Urodzona 09.V.1987 w Warszawie. Maria Machowska 1 Laureatka XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (2006r.) Urodzona 09.V.1987 w Warszawie. Córka wybitnego polskiego aktora Ignacego Machowskiego

Bardziej szczegółowo

2) Bisy, 15 17 drobnych znanych utworów Bach, Scarlatti, Paradisi. Daquin. Galuppi. Chopin. Chopin-Liszt, Liszt, Lutosławski Polish Radio

2) Bisy, 15 17 drobnych znanych utworów Bach, Scarlatti, Paradisi. Daquin. Galuppi. Chopin. Chopin-Liszt, Liszt, Lutosławski Polish Radio 1) Fryderyk Chopin PIANO CONCERTOS IN CHAMBER VERSION PIANO CONCERTO No.1 in E minor op.11 PIANO CONCERTO No.2 in F minor op.21 Marek Drewnowski piano/conductor The Chopin Soloists Ensemble 2) Bisy, 15

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Klaudiusz Baran Urodził się w Przemyślu. W 1995 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Prof. Jerzego Jurka. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w

Bardziej szczegółowo

POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH

POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ AKADEMII MUZYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU POLSKO-NORWESKI MOST KULTUROWY DLA DUETÓW FORTEPIANOWYCH Realizacja projektu listopad 2008 luty 2009 Spis treści O Towarzystwie 3 Opis projektu 4

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

PIOTR SZYCHOWSKI. ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, tel. (0048) 503081150, kontakt@piotrszychowski.pl www.piotrszychowski.pl PIOTR SZYCHOWSKI

PIOTR SZYCHOWSKI. ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, tel. (0048) 503081150, kontakt@piotrszychowski.pl www.piotrszychowski.pl PIOTR SZYCHOWSKI PIOTR SZYCHOWSKI fortepian Jeden z najwybitniejszych pianistów młodego pokolenia w Polsce Piotr Szychowski należy do najwybitniejszych pianistów polskich młodego pokolenia. Ukończył z wyróżnieniem Akademię

Bardziej szczegółowo

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii.

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii. Muzyczna podróż do Italii Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku w piątek, 18 września o godz. 17.00 zaprasza na Muzyczną podróż do dawnej Italii. V Koncert z cyklu Aria w Galerii odbędzie się w salonie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena 07. - 13. Września 2015 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice Organizatorzy: Internationale Beethoven Gesellschaft z Berlina oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

MUZYKA W STARYCH BALICACH

MUZYKA W STARYCH BALICACH Gmina Zabierzów Małopolska Manufaktura Sztuki Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy zapraszają na koncert z cyklu: MUZYKA W STARYCH BALICACH Maciej Negrey- słow ce Małopolska Manufaktura Sztuki,

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Anna Asieieva - skrzypce Indira Rahmatulla - wiolonczela Lidia Nochovska - fortepian

Anna Asieieva - skrzypce Indira Rahmatulla - wiolonczela Lidia Nochovska - fortepian Anna Asieieva - skrzypce Indira Rahmatulla - wiolonczela Lidia Nochovska - fortepian Trio Areti powstało w 2011r. w Królewskiej Akademii Muzycznej w Madrycie. Skrzypaczka Anna Asieieva i pianistka Lidia

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Pieśni Ballady 24 Etiudy

Pieśni Ballady 24 Etiudy Pieśni Aleksandra Kurzak młoda, polska utalentowana sopranistka oraz Mariusz Kwiecień baryton, słynący z ogromnej muzykalności, absolwent Metropolitan Opera s Lindeman Young Artist Development po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH REGULAMIN

VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH REGULAMIN VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH REGULAMIN Białystok, 21-27 września, 2015 1. Inicjatorem i Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowych Konkursów Duetów Fortepianowych jest prof. Barbara Halska

Bardziej szczegółowo

2

2 Anna Kutkowska-Kass Śpiew solowy studiowała pod kierunkiem wybitnej polskiej śpiewaczki operowej Marii Fołtyn. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Śpiewa recitale, arie, pieśni oraz repertuar oratoryjno-kantatowy

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH REGULAMIN. Białystok,21-27 września, 2015

VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH REGULAMIN. Białystok,21-27 września, 2015 VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH REGULAMIN Białystok,21-27 września, 2015 I 1. Inicjatorem i Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowych Konkursów Duetów Fortepianowych jest prof. Barbara Halska

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

X MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH PIANISTÓW ARTHUR RUBINSTEIN IN MEMORIAM

X MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH PIANISTÓW ARTHUR RUBINSTEIN IN MEMORIAM X MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH PIANISTÓW ARTHUR RUBINSTEIN IN MEMORIAM Bydgoszcz 10.11 16.11.2014 HONOROWY PRZEWODNICZĄCY KONKURSU EWA RUBINSTEIN Organizator Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY im. Fryderyka Chopina. Warszawa. 25 listopada 3 grudnia PL/EN

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY im. Fryderyka Chopina. Warszawa. 25 listopada 3 grudnia PL/EN OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY im. Fryderyka Chopina Warszawa 25 listopada 3 grudnia 2011 PL/EN OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY im. Fryderyka Chopina Warszawa 25 listopada 3 grudnia 2011 4 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych.

Podczas każdego ze swoich występów spotyka się z niezwykłym uznaniem wśród publiczności i krytyków muzycznych. 2 OCTAVA ensemble szybko uzyskał wiodącą pozycję wśród polskich zespołów kameralnych, zostając uznanym przez krytyków muzycznych za jeden z najciekawszych polskich zespołów wokalnych młodego pokolenia.

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONKURSU WIOSENNE SPOTKANIA PRZY FORTEPIANIE, KRAKÓW 2012 ORGANIZATOR KONKURSU: ZESPÓŁ FORTEPIANU OBOWIĄZKOWEGO AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

PROGRAM KONKURSU WIOSENNE SPOTKANIA PRZY FORTEPIANIE, KRAKÓW 2012 ORGANIZATOR KONKURSU: ZESPÓŁ FORTEPIANU OBOWIĄZKOWEGO AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE PROGRAM KONKURSU WIOSENNE SPOTKANIA PRZY FORTEPIANIE, KRAKÓW 2012 ORGANIZATOR KONKURSU: ZESPÓŁ FORTEPIANU OBOWIĄZKOWEGO AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE Cele konkursu Idea Konkursu wywodzi się z potrzeby docenienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. a) grupa I dla urodzonych w 2003, 2004,2005 (szkoła podstawowa klasy I-III)

Regulamin. a) grupa I dla urodzonych w 2003, 2004,2005 (szkoła podstawowa klasy I-III) Regulamin I. 1. XX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży organizowany jest przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni, instytucję kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Maria Sławek-skrzypce Piotr Różański-fortepian

Maria Sławek-skrzypce Piotr Różański-fortepian Maria Sławek-skrzypce Piotr Różański-fortepian Maria Sławek Maria Sławek urodziła się w roku 1988 w Gdańsku i w wieku czterech lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach. W 2011 ukończyła z wyróżnieniem Akademię

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Kątny. Composer Producer Performer. (0048)

Arkadiusz Kątny. Composer Producer Performer.  (0048) Arkadiusz Kątny Composer Producer Performer www.arkadiuszkatny.com info@arkadiuszkatny.com (0048) 692 801 642 Arkadiusz Katny (b. 1990) is a composer, music producer and performer currently living and

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Związek Kompozytorów Polskich - Polskie Centrum Informacji Muzycznej ELEKTRONIKA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU Realizacja projektu Fot. Kuba Kossak Włodzimierz Kossak Październik 2009 - Grudzień 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT S KONCERTY SYMFONICZNE

ABONAMENT S KONCERTY SYMFONICZNE ABONAMENT S KONCERTY SYMFONICZNE I część: październik - grudzień 2.10.2015, piątek, godz. 19:00 Inauguracja sezonu symfonicznego Narodowe Forum Muzyki Dyrektor Andrzej Kosendiak Ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. do przeprowadzenia. KONKURSU Chopin znany i mniej znany

REGULAMIN. do przeprowadzenia. KONKURSU Chopin znany i mniej znany Komitet organizacyjny Do użytku wewnętrznego Konkursu Chopin znany i mniej znany Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Edukacji Muzycznej REGULAMIN do przeprowadzenia KONKURSU Chopin znany

Bardziej szczegółowo

Regulamin. a) grupa I dla urodzonych w 2000, 2001, 2002 (szkoła podstawowa klasy I-III)

Regulamin. a) grupa I dla urodzonych w 2000, 2001, 2002 (szkoła podstawowa klasy I-III) Regulamin I. 1. XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i MłodzieŜy organizowany jest przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni, instytucję kultury województwa kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 5 IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 5 IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 5 IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO tel./fax. 0 22 863 73 02 02-436 Warszawa, ul. Globusowa 24 hwieniawski@neostrada.pl II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIOLONCZELI I KONTRABASU R E G

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 2. W skład jury konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy z Polski i z zagranicy.

Regulamin. 2. W skład jury konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy z Polski i z zagranicy. Regulamin I. 1. 22. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży organizowany jest przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni, instytucję kultury województwa kujawsko - pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY IM. MIŁOSZA MAGINA WŁOCŁAWEK, 4 5 GRUDNIA 2013 R.

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY IM. MIŁOSZA MAGINA WŁOCŁAWEK, 4 5 GRUDNIA 2013 R. IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY IM. MIŁOSZA MAGINA WŁOCŁAWEK, 4 5 GRUDNIA 2013 R. Konkurs poświęcony jest propagowaniu twórczości wybitnego pianisty, kompozytora i pedagoga Miłosza Magina, który po

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 2. W skład jury konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy z Polski i z zagranicy.

Regulamin. 2. W skład jury konkursu wejdą wybitni pianiści i pedagodzy z Polski i z zagranicy. Regulamin 1. 21 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży organizowany jest przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni, instytucję kultury województwa kujawsko - pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY 6-20 LISTOPADA 2016

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY 6-20 LISTOPADA 2016 REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY 6-20 LISTOPADA 2016 I. 1. X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego odbędzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Gajusz Kęska pianista

Gajusz Kęska pianista Gajusz Kęska pianista Okrzyknięty przez krytyków błyskotliwym wirtuozem i magiem fortepianu Gajusz Kęska jest jednym z najbardziej utalentowanych pianistów młodego pokolenia. Koncertuje na całym świecie,

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONKURSU JURY:

HARMONOGRAM KONKURSU JURY: JURY: Przewodniczący - prof. Andrzej Pikul (Akademia Muzyczna w Krakowie) st. wykł. Elżbieta Hoffman (Akademia Muzyczna w Krakowie) st. wykł. Urszula Gątkowska-Węgrzyn (Akademia Muzyczna w Krakowie) dr

Bardziej szczegółowo

IV KONKURSU WOKALNEGO im. JANA, EDWARDA i JÓZEFINY RESZKÓW CZĘSTOCHOWA

IV KONKURSU WOKALNEGO im. JANA, EDWARDA i JÓZEFINY RESZKÓW CZĘSTOCHOWA REGULAMIN IV KONKURSU WOKALNEGO im. JANA, EDWARDA i JÓZEFINY RESZKÓW CZĘSTOCHOWA 23 27 lutego 2015 roku I 1. IV Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków odbędzie się w Częstochowie w dniach

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Część 3

ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Część 3 ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Część 3 11 grudnia 2010 r. Ś W I Ę T O S Z K O Ł Y Centrum Edukacji Artystycznej Region Śląski oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach mają zaszczyt

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność: gra na fortepianie, gra na klawesynie studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie gra na fortepianie Kształci

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Szczególnie polecamy spotkania z uczelniami z Francji i Niemiec, oraz innymi szkołami zagranicznymi.

Szczególnie polecamy spotkania z uczelniami z Francji i Niemiec, oraz innymi szkołami zagranicznymi. function sprawdz(formularz) { for (i = 0; i Witaj Studentko, Witaj Studencie, Serdecznie zapraszamy Cię do rejestracji na XV Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2011. Dzięki temu otrzymasz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

WITOLD LUTOSŁAWSKI. kompozytor i dyrygent. Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski

WITOLD LUTOSŁAWSKI. kompozytor i dyrygent. Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski WITOLD LUTOSŁAWSKI kompozytor i dyrygent Pragnę znaleźć tych, którzy czują tak samo, jak ja.. W. Lutosławski Pierwsze lata Dnia 25.01.1913 r. nieopodal gmachu warszawskiej filharmonii przyszedł na świat

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 5 IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 5 IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 5 IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO tel./fax. 0 22 863 73 02 02-436 Warszawa, ul. Globusowa 24 hwieniawski@neostrada.pl III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIOLONCZELI I KONTRABASU R E

Bardziej szczegółowo

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNY IM. M. KARŁOWICZA

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNY IM. M. KARŁOWICZA Część 8 III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNY IM. M. KARŁOWICZA 16 marca 2010 r. odbył się w naszej Szkole I I I M I Ę D Z Y S Z O L N Y K O N K U R S W O K A L N Y I M. M I E C Z Y S Ł A W A K A R Ł O W I

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

30.10.2015, piątek, godz. 19:00 Medytacje na Górze Atos Narodowe Forum Muzyki Program 6.11.2015, piątek, godz. 19:00 150. urodziny Sibeliusa Program

30.10.2015, piątek, godz. 19:00 Medytacje na Górze Atos Narodowe Forum Muzyki Program 6.11.2015, piątek, godz. 19:00 150. urodziny Sibeliusa Program 30.10.2015, piątek, godz. 19:00 Medytacje na Górze Atos Tõnu Kaljuste dyrygent Chór NFM Agnieszka Franków-Żelazny kierownictwo artystyczne 6.11.2015, piątek, godz. 19:00 Narodowe Forum Muzyki Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Raz Dwa Trzy. oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Raz Dwa Trzy. oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA Raz Dwa Trzy oraz ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA WYKONAWCY Raz Dwa Trzy Marek Moś dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna Każda ich kolejna płyta to ewolucja i poszukiwanie nowych brzmień. Zespół intryguje

Bardziej szczegółowo

Karol Lipiński życie, działalność, epoka Karol Lipiński Life, Activity, Epoch

Karol Lipiński życie, działalność, epoka Karol Lipiński Life, Activity, Epoch Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław Chair of Music Theory and History of Silesian

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY / HONORARY PATRONAGE: Marjana Kiepury

PATRONAT HONOROWY / HONORARY PATRONAGE: Marjana Kiepury Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdrój Cultural Association of Jan Kiepura in Krynica-Zdrój ul. Pułaskiego 35, 33-380 Krynica-Zdrój, Poland www.jankiepura.pl PATRONAT HONOROWY

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pobytu uczniów ZPSM nr 4 w Warszawie w Markgrafin Wilheline Gymnasium w Bayreuth ( Niemcy) w dniach 11-17.02.2012 r.

Sprawozdanie z pobytu uczniów ZPSM nr 4 w Warszawie w Markgrafin Wilheline Gymnasium w Bayreuth ( Niemcy) w dniach 11-17.02.2012 r. Sprawozdanie z pobytu uczniów ZPSM nr 4 w Warszawie w Markgrafin Wilheline Gymnasium w Bayreuth ( Niemcy) w dniach 11-17.02.2012 r. W ramach zajęć dydaktycznych odbyły się następujące lekcje indywidualne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie II ZACHODNIOPOMORSKI KONKURS PIANISTYCZNY

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie II ZACHODNIOPOMORSKI KONKURS PIANISTYCZNY Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie II ZACHODNIOPOMORSKI KONKURS PIANISTYCZNY SZCZECIN 4-8 KWIETNIA 2011 Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie II ZACHODNIOPOMORSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Camerata Galiciana 2015

Camerata Galiciana 2015 Camerata Galiciana Muzyka klasyczna często kojarzy się z muzyką niedostępną, poważną, dla wybranych... 150 lat temu, gdy Johann Strauss czy Joseph Lanner tworzyli swoje dzieła, muzyka, która obecnie uważana

Bardziej szczegółowo

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy 20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy prof. Bożena Werner Prodziekan ds.oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawski Uniwersytet Medyczny Radźsięprzeszłości,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa AM. Rok wyd. L.p. Autor, tytuł. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) ,10

Wydawnictwa AM. Rok wyd. L.p. Autor, tytuł. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) ,10 Wydawnictwa AM L.p. Autor, tytuł 1. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) 1992 2,10 2. ZESZYT NAUKOWY nr 2 Olivier Messiaen (1908 1992) 1992 2,10 3. ZESZYT NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Karnawał 2014. W trakcie karnawałowej odsłony festiwalu odbędą się dwa wieczory pianistyczne.

Karnawał 2014. W trakcie karnawałowej odsłony festiwalu odbędą się dwa wieczory pianistyczne. Karnawał 2014 Gdańscy Pianiści Miastu o festiwalu Festiwal Gdańscy Pianiści Miastu ma na celu przybliżać szerszej publiczności pianistów związanych z Gdańskiem. Znajdują się wśród nich zarówno obecni jak

Bardziej szczegółowo