Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH PROGRAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH PROGRAM"

Transkrypt

1 Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH PROGRAM The Society of Friends of Music Academy in Białystok PROGRAMME OF THE FOURTH INTERNATIONAL PIANO DUOS COMPETITION Białystok November 2008

2 Wstęp / Introduction 2

3 IV Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych zgromadzi w bieżącym roku w Białymstoku sporą grupę pianistów. Cieszy nas fakt, że w obecnej edycji konkursu przystępuje do współzawodnictwa szeroko reprezentowane gremium pianistów z wielu krajów świata. Są wśród nich zarówno ci, którzy od wielu lat doskonalą grę w duecie fortepianowym, jak i spora grupa pianistów o znacznie krótszym stażu uprawiania tej pięknej dziedziny muzyki kameralnej. Ich występ na międzynarodowym forum konkursowym będzie debiutem. Idea zorganizowania Konkursu powstała w 1999 roku z inicjatywy prof. Barbary Halskiej z Katedry Kameralistyki Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dyrektorem trzech edycji konkursu był nieodżałowanej pamięci prof. Witalis Raczkiewicz. Nieoceniony pianista i pedagog, podejmujący chętnie trudne wyzwania w służbie dla sztuki muzycznej. Jemu to właśnie z wdzięcznością dedykujemy tę IV edycję konkursu, z przeświadczeniem, że będzie ona obfitowała w ciekawe artystycznie kreacje wykonawcze. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że prezentacje konkursowe przyczynią się do jeszcze większej popularności duetu fortepianowego, tej trudnej formy kameralnej, wymagającej ogromnej pracy, by w efekcie uzyskać doskonały muzyczny dialog pianistów, który zachwyci melomanów. Mamy nadzieję, że dzięki popularyzacji tego rodzaju gry kameralnej otworzą się szerzej podwoje sal koncertowych dla duetów fortepianowych, umożliwiając publiczności poznanie pięknego i różnorodnego repertuaru utworów. The Fourth International Piano Duo Competition will gather a large group of pianists this year. We are glad, that in this edition of the Competition pianists from various countries will compete with each other. Among them there are those, who have improved their performance as piano duo for many years as well as a large group of pianists with much shorter experience in this beautiful domain of chamber music. For them this will be a debut performance on an international forum. The idea of the Competition appeared in 1999 on the initiative of prof. Barbara Halska from the Chair of Piano Chamber Music at the Fryderyk Chopin University of Music. The director of the three editions of the Competition was the late lamented prof. Witalis Raczkiewicz, the invaluable pianist and teacher, always ready to face new challenges in music art. That is why we dedicate this fourth edition of the Competition just for him, with a conviction that it will abound with interesting art creations. The Organising Committee harbours the hope that The Competition performances will contribute to popularisarion of piano duo, which is a difficult form of chamber music, requiring an enormous work to achieve a perfect music dialog of pianists, that would astonish music lovers. We hope that growing popularity of that type of chamber music will open wide the doors of concert halls for piano duos, letting the audience to get familiar with beautiful and varied repertoire. Prof. Barbara Halska Dyrektor Artystyczny Konkursu 3

4 Wspomnienie o Profesorze Raczkiewiczu ( ) Kiedy piękne są wspomnienia, tym trudniejsze jest rozstanie. Ale wdzięczność przemienia tę trudność w spokój pociechy, bo niesiemy to, co było nie jak cierń, lecz jak drogocenny podarunek... (Dietrich Bönhoffer) 16.III.2007 roku odszedł od nas znakomity pianista, pedagog, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie długie lata prorektor do spraw filii w Białymstoku. Był współorganizatorem trzech edycji Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku. Kierował także zespołem zajmującym się pracami regulaminowymi Jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie. Był kontynuatorem szkoły pianistycznej prof. Jana Ekiera, współpracując z nim także jako redaktor w Narodowym Wydaniu Dzieł Fryderyka Chopina. Zawsze fascynowała mnie jego umiejętność szybkiego dotarcia do istoty prawdy zarówno muzycznej jak i życiowej. Miał w sobie dużo ciepła, ufności, humoru i niewyczerpane pokłady pokory do życia i twórczości. Mawiał często, że granie to zimna głowa i gorące serce.... Zawsze dodawał, że on woli jednak więcej serca w muzyce. Starał się, aby interpretacja wykreowana została w sposób dostępny dla każdego temperamentu i przeczuwanych możliwości, a jego przeczucia, co do wykonawczych perspektyw grających były zawsze trafne. Wierzył w nich i to emanowało z niego. Mówił: Potrafisz, możesz, spokojny jestem o to, że będzie dobrze. Tylko spokój może nas uratować.... Ale kiedy nieraz był niespokojny, że ktoś chce, a nie może podołać jakiemuś wyzwaniu, to lekcje przedłużały się. Czas miał inny wymiar. Rozwijał wrażliwość niczego nie narzucając. Proponował sugestie, które otwierały nowe wyobrażenia, tak ważne w przekonujących interpretacjach. Miał fenomenalną intuicję muzyczną. Podkreślał, że jesteśmy w wyjątkowej sytuacji w życiu że gramy. Tej pasji i radości tworzenia zawsze wszystkim nam życzył. Bożena Maciejowska-Banaszkiewicz 4

5 Memories of Professor Raczkiewicz ( ) On 16 March 2007 the outstanding pianist, teacher and professor of The Fryderyk Chopin University of Music, for many years the pro-rector of the Academy branch in Białystok, passed away. Professor Raczkiewicz was a director of three editions of the International Piano Duo Competition in Białystok. He was also coordinating the regulation works of the Jury of the Fryderyk Chopin International Piano Competition in Warsaw. He was a continuator of prof. Jan Ekier s piano school and cooperated with him as an editor of the National Edition of the Works of Fryderyk Chopin. I was always fascinated by his ability of immediate reaching the essence of truth both in music and life. He was full of warmth, trust, humor and submissiveness towards life and creativeness. He used to say, that performing means a cool mind and a hot heart, but always added that he preferred more heart in music. He was trying to adjust an interpretation to an individual temperament and potential, and his intuition regarding performing perspectives of players was always accurate. He believed in his students and one could easily feel it. He was saying: You can, you are able, I am sure it will be fine. Only calmness can save us But if he was anxious sometimes that someone wants, but cannot face the challenge, lessons prolonged. Time became a different dimension. He was developing sensitiveness, but never forced anything. His suggestions opened new conceptions, so important in convincing interpretations. He had a phenomenal music intuition. He always stressed that we were in an exceptional life situation we can play. And this passion and joy of creativeness he always wished to us. Bożena Maciejowska-Banaszkiewicz 5

6 Komitet Honorowy / Honorary Commitee dr hab. Tadeusz Truskolaski Jarosław Zygmunt Dworzański Maciej Żywno prof. Stanisław Moryto prof. Roman Lasocki Prezydent Miasta Białegostoku / President of Białystok Marszałek Województwa Podlaskiego/ Marshal of Podlaskie Province Wojewoda Podlaski / Voivode of Podlaskie Province Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / Rector of The Fryderyk Chopin University of Music Prorektor ds. Artystycznych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / Prorector for Artistic Affairs of The Fryderyk Chopin University of Music Ks. prof. dr. Kazimierz Szymonik Prorektor ds. nauki i Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / Prorector for Research Affairs and Białystok Branch of The Fryderyk Chopin University of Music Organizator / Organizer Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku / The Society of Friends of Music Academy in Białystok Współorganizatorzy / Co-organizers Katedra Kameralistyki Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / The Chair of Piano Chamber Music of The Fryderyk Chopin University of Music Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / The Instrumental-Pedagogic Dapartment of The Fryderyk Chopin University of Music Opera i Filharmonia Podlaska / The Podlasie Opera and Philharmonic Zespół Szkół Muzycznych I. J. Paderewskiego w Białymstoku / The I. J. Paderewski Music School in Białystok Komitet Organizacyjny / The Organising Committee prof. Barbara Halska Dyrektor artystyczny konkursu/ Artistic Director of the Competition Jan Kozioł Wicekanclerz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno- -Pedagogicznego w Białymstoku / Vise-chancellor of The Fryderyk Chopin University of Music The Instrumental-Pedagogic Department in Białystok Marek Bykowski Kanclerz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / Chancellor of The Fryderyk Chopin University of Music Marta Szymska Koordynator projektu / Project Co-ordinator Małgorzata Bogusz Sekretarz / Secretary Piotr Barszczewski Prezes Towarzystwa Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku / The President of The Society of Friends of Music Academy in Białystok Małgorzata Bielicka Public Relations 6

7 Kalendarz konkursowy / Schedule of the Competition ETAP I: Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Kawaleryjska 5 poniedziałek i wtorek (24, 25 listopada), w godz środa (26 listopada), w godz PÓŁFINAŁ: Opera i Filharmonia Podlaska środa (26 listopada), w godz , czwartek (27 listopada), w godz piątek (28 listopada), w godz FINAŁ: Opera i Filharmonia Podlaska sobota (29 listopada) godz ok. godz OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU STAGE I: The Concert Hall of the Fryderyk Chopin University of Music, 5 Kawaleryjska Street Monday and Tuesday (24, 25 November), 9 am 8.30 pm Wednesday (26 November), 9 am am SEMI-FINAL: The Podlasie Opera And Philharmonic Wednesday (26 November), 5.15 pm 9.30 pm Thursday (27 November), 2 pm 8 pm Friday (28 November), 1.45 pm 5 pm FINAL: The Podlasie Opera And Philharmonic Saturday (29 November) 4 pm About 7 pm ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS 7

8 Jury Barbara Halska przewodnicząca / chairman Polska / Poland Maja Nosowska Polska / Poland Maciej Paderewski Polska / Poland Albert Mamriev Izrael / Israel Mona Spigseth Sagstad Norwegia / Norway Margaret Stachiewicz Norwegia / Norway Youri Sherbakov Ukraina / Ukraine Daniel Spiegelberg Szwajcaria / Switzerland Volker Stenzl Niemcy / Germany Veronika Vitaite Litwa / Lithuania 8

9 Barbara Halska Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Stale koncertuje jako solistka i kameralistka, prowadzi szeroką działalność pedagogiczną zarówno w kraju jak i za granicą. Studia pianistyczne odbyła u Józefa Śmidowicza i Jerzego Żurawlewa. Przez kilka lat pracowała jako kameralistka na międzynarodowych konkursach mistrzowskich w Baden-Baden, Goslar, Lenk, Łańcucie, Salzburgu i Weimarze, współpracując z wybitnymi pedagogami takimi jak: Jean Fournier A. Heine, J. Jankielewicz, A. Gertler, S. Vegh, A. Kisseljow, A. Prin, M. Flaksman. Od początku lat 80. prowadzi kursy interpretacji w zakresie gry solowej i kameralnej we Francji i Hiszpanii (St. Maur, Plerin sur Mer, Le Touuquet, Valls, Vichy). Występowała z tak znanymi solistami jak: Rosa Fajn, Michale Flaksman, Jean Fourier, Aldo Parisot, Boris Pergamenszikow, Jean-Pierre Rampal, Elena Wassiljewa, Maja Nosowska (DEuet fortepianowy) oraz z córką Beatą Halską-Le Monnier. Dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych oraz płytowych utworów P. Bouleza, S. Prokofiewa, R. Schumanna, F. Schuberta, F. Mendelssohna, R. Twardowskiego, M. Borkowskiego, W. Lutosławskiego, H. Góreckiego, T. Szeligowskiego, B. Woytowicza, P. Perkowskiego dla takich firm płytowych jak: Polskie Nagrania, Veriton, Dux, Olympia, Acte Prealable. Jako ceniony pedagog była zapraszana do jury konkursów krajowych i zagranicznych oraz do prowadzenia klas mistrzowskich m.in. we Francji, Niemczech, Szwajcarii. Barbara Halska jest również inicjatorką i organizatorką Kursu Interpretacji Muzycznej oraz festiwalu Wakacje z Muzyką odbywających się w Nowym Sączu od 1996 r. Jest również główną inicjatorką Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku. She holds a post of professor at F. Chopin University of Music in Warsaw and carries on her pedagogical activities abroad. She regularly gives concerts both as a soloist and a chamber performer. She completed her piano studies under the guidance of Professors Józef Śmidowicz and Jerzy Żurawlew. For several years she had worked as a chamber musician at international master courses in Baden-Baden, Goslar, Lenk, Łańcut, Salzburg and Weimar (classes of M. Flaksman, J. Fournier, A. Hein, J. Jankelewicz, A. Gertler, A. Kisseljow, A. Prinz, S. Vegh). Since the beginning of the 80-ties she has been running courses of solo and chamber performance in France and Spain. As a chamber music player she has performed with such eminent soloists as R. Fajn, M. Flaksman, J. Fournier, A. Parisot, B. Pergamenszikow, J. P. Rampal, E. Wassiljewa, M. Nosowska, as well as her daughter Beata Halska-Le Monnier. In her artistic output she has made many radio, TV and CD recordings of P. Boulez, S. Prokofiew, R. Schumann, F. Schubert, F. Mendelssohn, R. Twardowski, M. Borkowski, W. Lutosławski, H. Górecki, T. Szeligowski, B. Woytowicz, P. Perkowski for Polskie Nagrania, Veriton, Dux, Olympia and Acte Prealable. As a renown pedagogist she has been invited to act in jury boards of Polish and foreign competitions and to run master classes in France, Germany and Switzerland. Since the beginning of the 80ties she has been running the interpretation courses of solo an chamber music in France, Spain and Poland (St. Maur, Plerin sur Mer, Le Touquet, Valls, Vichy, Nowy Sącz). She is also a chief origizator of the International Piano Duos Competition in Białystok. 9

10 Maja Nosowska Jedna z czołowych pianistek uprawiających muzykę kameralną. Studia muzyczne ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny F. Chopina) w klasie prof. N. Hornowskiej i prof. J. Marchwińskiego. Doskonaliła swe umiejętności u prof. Tatiany Nikołajewej w Konserwatorium Moskiewskim oraz w Accademia Chiggiana w Sienie. Była założycielką Warszawskiego Duetu Fortepianowego. W 1968 roku została laureatką III nagrody podczas Międzynarodowego Konkursu Muzyki Współczesnej w Utrechcie. Na licznych konkursach dała się poznać jako znakomita akompaniatorka. Wśród muzyków, z którymi współpracowała, znajdują się artyści tej miary, co Kaja Danczowska, Jadwiga Rappé, Sydney Harth, Michael Flaksman, Oleg Krysa, Ivan Monighetti, Milos Sadlo, Jean Fournier, Wolfgang Marschner. Występowała m.in. w Bułgarii, Czechach, Francji, Holandii, na Kubie, w Niemczech, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Węgrzech, we Włoszech i we Wspólnocie Państw Niepodległych. Dokonała wielu nagrań dla rozgłośni radiowych, m.in. dla włoskiej RAI, dla rozgłośni niemieckich z Berlina /RIAS/, Kolonii, Stuttgartu. Nagrała też płyty dla Polskich Nagrań i Veritonu. Jej repertuar w dziedzinie kameralistyki obejmuje setki utworów pochodzących z różnych okresów stylistycznych. Maja Nosowska jest profesorem warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego, gdzie prowadzi klasę kameralistyki fortepianowej. Prowadzi także kursy mistrzowskie w Polsce i za granicą, m.in. w Holandii, Szwajcarii, USA, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. One of the best pianists specialised in chamber music. She graduated from the State Higher Music School in Warsaw (at present The F. Chopin University of Music) in the class of prof. N. Hornowski and prof. J. Marchwiński. Then she was improving her skills with prof. Tatiana Nikolajewna at the Moscow Conservatory and Accademia Chiggiana in Siena. She was the founder of The Warsaw Piano Duo. In 1968 she was a laureate of the Third Prize during The International Competition of Contemporary Music in Utrecht. She performed at numerous competitions as a talented accompanist. She co-operated with such famous artists as Kaja Danczowska, Jadwiga Rappé, Sydney Harth, Michael Flaksman, Oleg Krysa, Ivan Monighetti, Milos Sadlo, Jean Fournier, Wolfgang Marschner. She performed in Bulgaria, Czech Republic, France, Holland, Cuba, Germany, Norway, Slovakia, Switzerland, Sweden, USA, Hungary, Italy and Russia. She made many recordings for radio broadcasting stations, such as Italian RAI, RIAS in Berlin, Köln, Stuttgart. She made also records under Polskie Nagrania and Veriton labels. Her repertoire in chamber music comprises of hundreds of pieces from different periods. Maja Nosowska is a professor of The Warsaw University of Music where she is leading the class of piano chamber music. She conducts master classes in Poland and abroad, e.g. in Holland, Switzerland, USA, Italy and UK. 10

11 Maciej Paderewski Maciej Paderewski ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasie fortepianu prof. Marii Wiłkomirskiej. Jako pianista kameralista otrzymał nagrody i wyróżnienia na konkursach w Polsce, a także dyplomy specjalne za wykonanie partii fortepianowych na konkursach: wiolonczelowym im. Pablo Casalsa w Budapeszcie, skrzypcowym im. Jacquesa Thibaud w Paryżu. Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, w Ameryce i Japonii. Maciej Paderewski partnerował wielu wybitnym polskim i zagranicznym solistom. Na zaproszenie Światosława Richtera wystąpił w Moskwie na festiwalu Grudniowe Wieczory w koncercie poświęconym Fryderykowi Chopinowi interpretując z Henryką Januszewską cykl pieśni. Dokonał wielu nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych. Za nagranie utworów kameralnych Witolda Lutosławskiego dla firmy fonograficznej Accord otrzymał wyróżnienie krytyków francuskich Diapason d Or. Poza działalnością artystyczną zajmuje się pedagogiką. Posiada tytuł profesora zwyczajnego. Przez wiele lat kierował Katedrą Kameralistyki Fortepianowej w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Zajęcia z kameralistyki prowadzi w Akademii Muzycznej, a także w Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Bierze udział w pracach Jury konkursów pianistycznych i kameralnych krajowych i międzynarodowych. W ostatnich latach nawiązał współpracę z PWM w Krakowie obejmującą szereg opracowań i transkrypcji. Wspólnie z prof. Tadeuszem Wrońskim przygotował wydanie 3 Sonat i Scherza J. Brahmsa na skrzypce i fortepian. Z prof. Kazimierzem Michalikiem opracował i dokonał transkrypcji (w tym kilku własnych) 20 utworów fortepianowych F. Chopina na wiolonczelę i fortepian. Od 2006 roku jest kierownikiem artystycznym Międzynarodowych Warszawskich Kursów Mistrzowskich. Maciej Paderewski has graduated from The State Higher School of Music in Warsaw in the class of prof. Maria Wiłkomirska. As a chamber music player he received awards and distinctions at the competitions in Poland and special diplomas for piano parts at the Pablo Casalsa cello competition in Budapest, the Jacques Thibaud violin competition in Paris. He performed in almost all European countries, in America and Japan. He co-operated with numerous outstanding Polish and foreign soloists. On the invitation of Sviatoslav Richter he performed in Moscow at the festival The December Evenings dedicated to Fryderyc Chopin, interpreting a cycle of songs with Henryka Januszewska. He made numerous CD, radio and TV recordings. He received Diapason d Or distinction from the French critics for recording chamber pieces of Witold Lutosławski for the Accord label. He is also active at the pedagogic field and holds the title of Professor. For many years he had been the head of the chair of The Piano Chamber Music at the Frederic Chopin Academy of Music in Warsaw. He conducts chamber music class at the Academy and The Karol Szymanowski Secondary Music School in Warsaw. He is the Jury member of national and international piano and chamber competitions. In the recent years he has co-operated with PWM in Cracow. Together with prof. Tadeusz Wroński he has elaborated the edition of 3 Sonatas and Scherzo of J.Brahms for violin and piano. With prof. Kazimierz Michalik he has made transcription for piano and cello of twenty Chopin s compositions. Since 2006 he is the artistic director of The Warsaw International Master Classes. 11

12 Albert Mamriev Docent Albert Mamriev pracuje w Musikhochschule w Hannowerze. Jest Prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Freunde Judischer Kunst und Kultur. Uważany za jednego z najwybitniejszych pianistów Izraela, Albert Mamriev jest laureatem wielu nagród na międzynarodowych konkursach fortepianowych takich jak Vianna Da Motta, Glasgow, Gina Bachauer, UNISA, Beijing i wiele innych. Studiował w Moskiewskiej Centralnej Szkole Muzycznej u prof. A.Bakulova, w Moskiewskim Konserwatorium im. P. Czajkowskiego u prof. S. Dorenskiego, na Uniwersytecie w Tel Avivie i w Hochschule fur Musik und Theater w Hannowerze u prof. A.Vardi. Jako solista koncertował z tak słynnym orkiestrami jak the Utah Symphony, Royal Scottish National, Israel Chamber, Mexico Symphony, Gulbenkian Symphony, Jerusalem Symphony, Pretoria Symphony, Zhengen Symphony, Braunschweig Symphony, Beijing Philharmonic. Występował z recitalami w Salle Cortot w Paryżu, Kongresszentrum w Hannowerze, the Assembly Hall przy Temple Square w Salt Lake City, Saalurin w Rejkyaviku, Gasteig w Monachium, Mankloa Hall w Madrycie, Vendramin Calergi w Wenecji i innych. Albert Mamriev jest członkiem Jury dorocznego Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego Delia Steinberg, Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego w Ohio, jest także Dyrektorem Artystycznym Konkursu Fortepianowego Wagner-Rohde w Niemczech. Dozent of the Piano at the Hannover Musikhochschule, and the President of the International Association Freunde Judischer Kunst und Kultur considered as one of Israeli s prominent pianists, Albert Mamriev is a prize-winner of many International Piano Competitions such as Vianna Da Motta, Glasgow, Gina Bachauer, UNISA, Beijing, and many other international piano competitions. He studied at the Moscow Central Music School with prof. A.Bakulov, the Moscow Tchaikovsky Conservatoire with prof. S.Dorensky, the Tel Aviv University and the Hochschule fur Musik und Theater in Hannover with prof. A.Vardi. As a soloist, he has recently performed with numerous world famous Orchestras such as the Utah Symphony, Royal Scottish National, Israel Chamber, Mexico Symphony, Gulbenkian Symphony, Jerusalem Symphony, Pretoria Symphony, Zhengen Symphony, Braunschweig Symphony, Beijing Philharmonic. In recitals, he has toured the great concert halls such as the Salle Cortot in Paris, the Kongresszentrum in Hannover, the Assembly Hall at the Temple Square in Salt Lake City, the Saalurin in Rejkyavick, the Gasteig in Munich, the Mankloa Hall in Madrid, the Vendramin Calergi in Venezia,and the others. Mr. Mamriev is a Jury member of the Annual Delia Steinberg International Piano Competition, the Ohio International Piano Competition, and he is also the Artistic Director of the Wagner-Rohde Piano Competition in Germany. 12

13 Mona Spigseth Sagstad Mona Spigseth Sagstad pochodzi z Sør-Odal w Norwegii. Studiowała fortepian u Einara Henninga Smebyea w Østlandet Musikkonservatorium w Oslo, które ukończyła w roku Po debiucie w roku 1991, na którym zebrała wiele przychylnych opinii krytyków, koncertowała w całej Norwegii i kilku miastach Europy, m.in. w londyńskim Wigmore Hall. Mona Spigseth Sagstad wystepuje jako solistka z najlepszymi orkiestrami norweskimi, jest też wziętą akompaniatorką i kameralistką, mając w swoim repertuarze wszystkie kameralne dzieła Brahmsa. Od roku 1997 wykłada fortepian w Departamencie Muzyki w Norwegian University of Science and Technology w Trondheim. Mona Spigseth Sagstad from Sør-Odal in Norway, studied piano with Einar Henning Smebye at the Østlandet Musikkonservatorium in Oslo, taking her final exam in Following her 1991 debut which received much acclaim from critics, she has given concerts around Norway and in several European cities including at London s Wigmore Hall. Spigseth Sagstad has appeared as soloist with Norway s most prominent orchestras, and is also much in demand as accompanist and chamber music player, with the complete chamber works of Brahms in her repertoire. Since 1997 she has been on the piano teaching staff at the department of music, NTNU, (Norwegian University of Science and Technology) Trondheim. 13

14 Margaret Anne Stachiewicz Margaret Anne Stachiewicz urodziła się w Anglii w rodzinie polskiej. Studiowała fortepian u Edith Vogel w Guildhall School of Music w Londynie, a także ukończyła studia podyplomowe w zakresie akompaniamentu u Gordona Backa. Jest laureatką wielu nagród jako solistka i kameralistka. Od roku 1981 mieszka w Norwegii aktywnie udzielając się w zespołach kameralnych, a jednocześnie ucząc w Departamencie Muzyki na Norwegian University of Science and Technology (NTNU). W swoim dorobku, jako członek zespołu Trio Nidaros ma ponad trzydzieści triów, w tym wszystkie tria Beethovena. Koncertowała w Anglii, Polsce, Finlandii, Niemczech, Singapurze i Norwegii, z takimi artystami jak Marianne Thorsen z Nash Ensemble, Oyvind Gimie (dyrektor artystyczny Trondheim Soloists), Bernard Le Monnier czy Piotr Janowski. Wiele jej koncertów z instrumentalistami czy śpiewakami było transmitowanych przez Radio Norweskie. W latach 80-tych Małgorzata Stachiewicz brała regularny udział w the New Music Festiwal w Trondheim, grając w duecie fortepianowym z Tone Mjelvą. Margaret Anne Stachiewicz was born in England of Polish parents. She studied at the Guildhall School of Music, London; piano with Edith Vogel and accompaniment as a postgraduate with Gordon Back, winning a number of awards for solo and ensemble playing. Since 1981 she has been living in Norway, leading an active life as chamber music player alongside her teaching at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), department of music. As a member of Trio Nidaros she performed over thirty trios, including the complete works of Beethoven. Her concerts, mainly in partnership with string players, such as violinist Marianne Thorsen of the Nash Ensemble, cellist Oyvind Gimse, artistic director of the Trondheim Soloists, violinists Bernard Le Monnier, and Piotr Janowski, have taken her to England, Poland, Finland, Germany and Singapore, as well as on tour in Norway. Many of her concerts with instrumentalists and singers have been broadcast on Norwegian radio. In the eighties Stachiewicz was a regular performer in the New Music Festival in Trondheim, playing piano duos with Tone Mjelva. 14

15 Yuri Sherbakov Yuri Sherbakov ukończył Państwowe Konserwatorium w Odessie w klasie prof. Ludmiły Ginsburg (uczennica Heinricha Neuhauza). Od 1995r rozpoczął działalność koncertową jako członek duetu fortepianowego OLEYURIA. Duet ten zdobył kilkanaście wyróżnień i nagród, m.in. dwukrotnie I nagrodę na the Rome International Competition (w kategorii na 4 ręce w roku 1992 i na dwa fortepiany w 1993), II nagrodę na the International MusicTournament, nagrodę specjalną gazety Mainichi Shinbun w Tokio. Repertuar duetu obejmuje dzieła około 90 kompozytorów. Duet dokonał pierwszego nagrania Via Crucis Ferenza Liszta w wersji na 4 ręce dla Radia Watykańskiego, nagrał serię Koncertów historycznych. Cztery wieki na cztery ręce (7 programów koncertowych obejmujących 110 utworów 50 kompozytorów). Występował gościnnie z wieloma orkiestrami i współpracował z takimi dyrygentami jak Noam Sheriff, Bruno Cinquegrani, Victor Ploskina i inni. Koncertował na festiwalach na Ukrainie, w Niemczech, USA, Włoszech, Rosji, Belgii, Izraelu, Litwie oraz w prestiżowych salach koncertowych w Kijowie, Rzymie, Moskwie, San Francisco, Wenecji, St. Petersburgu, Tel-Avivie, Jeruzalem. Duet ma na koncie nagranie podwójnego CD dla Generali i szeregu nagrań dla Państwowego Radia i Telewizji Ukraińskiej, Radia Watykańskiego, SWR i innych. Yuri Sherbakov jest Wice-prezesem Ukraińskiego Stowarzyszenia Duetów Fortepianowych. Rząd Ukrainy przyznał mu tytuł Honorowego Człowieka Sztuki Autonomicznej Republiki Krymu. Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowych Festiwali Duetów Fortepianowych Dialogi Krymskie i Dialogi Odeskie. Jest Profesorem Państwowej Akademii Muzycznej w Odessie. Yuri Sherbakov has graduated from the Odessa State Conservatoire in the class of prof. Ludmila Ginzburg (pupil of Heinrich Neuhauz). Since 1985 he has been leading a concert activity as a member of the OLEYURIA piano duo. The Duo has won several distinctions and awards including 1 st absolute prize at the Rome International Competition (two times category four hands 1992, category two pianos 1993), 2 nd prize at the International Music Tournament, special prize of newspaper Mainichi Shinbun in Tokio. Their repertoire includes works of about 90 composers. The OLEYURIA have carried out the first recording for Radio Vatican Via Crucis by Ferenz Liszt (four hands version), the series of Historical concerts. Four centuries in four hands (7 concert programmes including about 110 works by 50 composers). They have appeared as guest soloists with orchestras and collaborated with such conductors as Noam Sheriff, Bruno Cinquegrani, Victor Ploskina and others. The duo had numerous invitations to festivals in Ukraine, Germany, USA, Italy, Russia, Belgium, Israel, Lithuania and played in prestigious halls in Kiev, Rome, Moscow, San Francisco, Venice, St. Petersburg, Tel-Aviv, Jerusalem. The OLEYURIA recorded double CD for Generali, and has made recordings for National Radio and TV of Ukraine, Radio Vatican, SWR and other companies. Yuri Sherbakov is the Vice-President of the Ukrainian Piano Duo Association. The Ukrainian government has granted him the title of the Honorary Figure of Arts of Autonomous Republic of the Crimea. He is a founder and artistic director of the International Piano Duo Festivals Crimean Dialogues and Odessa Dialogues. He is a professor at the State Academy of Music in Odessa. 15

16 Daniel Spiegelberg Pochodzący ze Strasburga (Francja) pianista Daniel Spiegelberg studiował w Paryżu u Marguerite Long oraz w Genewie u Louisa Hiltbranda, ucznia legendarnego Dinù Lipattiego. Muzykę kameralną studiował u Sandora Vegha. Później spotykając Ester Yellin, miał okazję do pogłębiania tradycji Heinricha Neuhausa. Daniel Spiegelberg dzieli swą aktywność koncertową pomiędzy recitale, występy solowe i z orkiestrą oraz muzykowanie kameralne z kilkoma grupami (m.in. duetami fortepianowymi) w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Jako artysta gościnny na międzynarodowych festiwalach muzycznych Daniel Spiegelberg prezentuje bogaty repertuar od XVIII do XX wieku. Jest także gorącym animatorem dzieł, które popadły w zapomnienie (Hans Huber, Emile-Robert Blanche, Franz Schmidt, Raffaele d Alessandro, Frank Martin, Gerard Finzi) oraz dzieł młodych kompozytorów takich jak Fabio Maffei, Michel Cardinaux, William Blank itd. Daniel Spiegelberg jest regularnie zapraszany na kursy mistrzowskie oraz kursy muzyki kameralnej w Niemczech, Polsce, Szwajcarii i Hiszpanii. W latach był profesorem w klasie czytania partytur w Haute Ecole de Musique de Genève oraz na podyplomowych studiach fortepianowych Haute Ecole de Musique de Lausanne. Pianist Daniel Spiegelberg, a native of Strasbourg (France) pursued his studies with Marguerite Long in Paris, and Louis Hiltbrand in Geneva who was a disciple of the legendary Dinù Lipatti. He studied chamber music with Sandor Vegh. Very later on his encounter with Esther Yellin was an opportunity to deepen the Heinrich Neuhaus-tradition. Daniel Spiegelberg divides his concert engagements between recitals, solo performances with orchestras and chamber music in several groups including piano-duos, in Europe, Asia and North America. As a guest-artist at several international music festivals, Daniel Spiegelberg performs a rich repertoire from 18 th to 20 th centuries. He is also a fervent supporter of masterpieces unjustly fallen in oblivion (Hans Huber, Emile-Robert Blanchet, Franz Schmidt, Raffaele d Alessandro, Frank Martin, Gerald Finzi) or works by young composers among them, Fabio Maffei, Michel Cardinaux, William Blank, etc. Daniel Spiegelberg is being invited regularly to teach master-classes and chamber music in Germany, Poland, Switzerland and Spain. Between 1966 and 2002 he was Professor for score-playing at the Haute Ecole de Musique de Genève, and for piano in postgraduate classes at the Haute Ecole de Musique de Lausanne. 16

17 Volker Stenzl Niemiecki pianista Volker Stenzl studiował w Stuttgarcie oraz na Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie (m.in. u Stephena Bishopa Kovacevicha), z którą również, w latach współpracował jako profesor. Wraz ze swym bratem Hansem-Peterem specjalizuje się w duecie fortepianowym, a od czasu wygrania prestiżowego konkursu Munich ARD w roku 1986, Stenzlowie koncertowali niemal we wszystkich krajach Europy, w Afryce Zachodniej jak również w Ameryce Północnej i Południowej, Japonii, Chinach i Hong Kongu. Mając szeroki repertuar, od Bacha po pierwsze wykonania utworów kompozytorów współczesnych, grając zawsze, w odróżnieniu od większości innych duetów, z pamięci, Hans-Peter i Volker Stenzlowie koncertują w wielu salach i na wielu festiwalach, takich jak: Salzburg, The Piano Festival Ruhr, Schleswig-Holstein, Miami czy Reding-Piette. Najlepsze wykonania duetu zostały utrwalone na DVD (Naxos) oraz, jak dotychczas, na 9 płytach CD wydanych przez ARS MUSICI. Volker Stenzl jest uznanym członkiem jury wielu narodowych i międzynarodowych konkursów, a także profesorem akademii muzycznej w Rostoku (Niemcy), gdzie prowadzi specjalną klasę duetu fortepianowego. The German pianist Volker Stenzl studied in Stuttgart and at the Royal Academy of Music in London (a.o.with Stephen Bishop Kovacevich) where he was also a guest professor from He has specialized in playing piano duo together with his brother Hans-Peter, and since winning the prestigious Munich ARD competition in 1986, the Stenzls have played in nearly all European countries, in West Africa as well as in North and South America, in Japan, China and Hong Kong. With their broad repertoire, ranging from Bach to first performances of contemporary composititons and which-unlike most other piano duos-they always play from memory, Hans-Peter and Volker Stenzl are welcome guests in many concert halls and at major festivals including Salzburg, the Piano festival Ruhr, the Schleswig-Holstein, the Miami and the Reding- Piette festivals. Highlights of their repertoire are presented on one DVD (Naxos) and so far nine CDs on the ARS MUSICI label. Volker Stenzl is a highly-respected jury member at national and international competitions and professor at the music academy in Rostock/Germany, conducting a special class for piano duo. 17

18 Veronika Vitaitë Veronika Vitaitë ukończyła Litewską Akademię Muzyczną, a także studia podyplomowe w Moskiewskim Instytucie Muzycznym Gnesina oraz studia muzyczne w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Od 1974 r. jest profesorem Litewskiej Akademii Muzycznej i kierownikiem wydziału fortepianu. Veronika Vitaitë koncertuje jako solistka m.in. z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną oraz Litewską Orkiestrą Kameralną. Od ponad 35 lat popularyzuje duety fortepianowe. Brała udział w różnorodnych występach zagranicznych na Białorusi, Ukrainie, Cyprze, w Austrii, Polsce, Japonii, Holandii, Danii. Jest pierwszą odtwórczynią wielu utworów kompozytorów litewskich. W swym dorobku posiada wiele nagrań płytowych ponad 120 nagrań dla National Radio Fund oraz telewizyjne nagrania koncertów. Veronika Vitaitë wykształciła ponad 35 laureatów narodowych i międzynarodowych konkursów na Litwie, w USA, Francji, Rosji, Holandii i innych. Aktywnie bierze udział w przygotowywaniu podręczników oraz organizowaniu międzynarodowych konkursów B. Dvarionasa, S. Vainiűnasa, M. K. Čiurlionisa. Jest członkiem jury różnych krajowych i międzynarodowych konkursów na Litwie, w USA, Finlandii, Francji, Łotwie, we Włoszech, Grecji, Rosji i Polsce. Veronika Vitaitë jest członkiem Litewskiego Towarzystwa Muzycznego, Senatu Litewskiej Akademii Muzycznej oraz wiceprzewodniczącą litewskiej sekcji EPTA (Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fortepianu). Veronika Vitaitë has graduated from the Lithuanian State Conservatoire (now LMTA), the Moscow Musical Pedagogic Institute, has studied at the Vienna Higher Musical Education Institution (Hochshule fur Musik und darstellend Kunst in Vienna). Since 1974 she teaches at LMTA where she was head of the Department of Pedagogics ( ), and since 1987 is head of the Piano Department. Veronika Vitaite performs as a soloist with The Lithuanian National Symphonic Orchestra and The Lithuanian Chamber Orchestra. For over 35 years she has been popularizing piano duos. She took part in numerous concerts abroad, in Belarus, Ukraine, Cyprus, Austria, Poland, Japan, Holland, Denmark. She is the first performer of many compositions of Lithuanian composers. In her artistic output she has got numerous records, over 120 recordings for the National Radio Fund and recordings of TV concerts. 35 of her students are laureates of national and international competitions in Lithuania, USA, France, Russia, Holland and others. She actively participates in preparation of school-books. She is a member of organising committees and juries of M. K. Čiurlionis, St. Vainiűnas, B. Dvarionas competitions and a member of the jury of competitions in the USA, Italy, Greece, Poland, Denmark, Finland, Sweden, Georgia. Veronika Vitaitë is a member of The Lithuanian Music Society, the Senate of the Lithuanian Academy of Music and a vice-president of the Lithuanian section of EPTA (European Piano Teachers Association). 18

19 Uczestnicy / Participants I etap W. A. Mozart Sonata C-dur na 4 ręce KV 521 W. A. Mozart Sonate C Major for 4 hands KV 521 F. Chopin Rondo C-Dur op. 73 F. Chopin Rondo C Major op. 73 S. Rachmaninov Rapsodia Rosyjska na dwa fortepiany S. Rachmaninov Russian Rhapsody for two pianos E. Grieg Altnorwegische Romanze mit Variationen for two pianos op. 51 W. A. Mozart Koncert Es-dur na dwa fortepiany i orkiestrę, KV 365 W. A. Mozart Concerto for two pianos & orchestra in E fl at Major, KV Cheng Zhen i Tetyana Myshkowycz, Chiny, Ukraina Zhen Cheng (1988) ukończyła college muzyczny w Shen Yan w r i jest obecnie na II roku Akademii Muzycznej w Odessie. W trakcie nauki w Shen Yan brała udział w wielu konkursach fortepianowych w Chinach. Tetiana Myshkovych (1988) w roku 2007 ukończyła college muzyczny im. S. Prokofiewa w Sieviero-Doniecku. Obecnie jest studentką II roku Akademii Muzycznej w Odessie. W swoim dorobku artystycznym posiada następujące dyplomy: Międzynarodowy Konkurs Vivat, musica (2003, Ukraina), Konkurs im. I. Carabitza (2004, Ukraina), I Konkurs Fortepianowy w Doniecku (2007, Ukraina). Duet powstał w roku 2007 i pracuje pod kierunkiem prof. Olgi Shcherbakovej, reprezentując Akademię Muzyczną w Odessie. Duet występował na okresowych koncertach studenckich na terenie uczelni i poza nią. Zhen Cheng (1988) graduated from Shen Yan college of music in 2006 and is currently a second year student at the Odessa Academy of Music. She has participated in different national piano competitions (China) while studying in Shen Yan college. Tetiana Myshkovych (1988) graduated from Severo-Donetsk Prokofiev music college in At present she is a second year student at the Odesa Academy of Music. In her artistic output she has the following diplomas: International competition Vivat, musica (2003, Ukraine), I. Carabitz competition (2004, Ukraine), 1 st Donetsk Piano competition (2007, Ukraine). The piano ensemble was formed in 2007 under the guidance of prof. Olga Shcherbakova and represents the Odessa Academy of Music. They have performed in periodical student concerts at the Academy and outside. 19

20 W. A. Mozart Sonata D-dur na dwa fortepiany, KV 448 W. A. Mozart Sonata D Major for two pianos, KV 448 F. Chopin Rondo C-Dur op. 73 F. Chopin Rondo C Major op. 73 S. Rachmaninov Suite No. 2 for two pianos J. S. Bach Koncert C-dur na dwa fortepiany i orkiestrę BWV 1061 J. S. Bach Concerto for two pianos & orchestra in C Major, BWV Olena Drażnica i Solomija Sawruk, Ukraina Olena Drazhnytsya (1982) i Solomiya Savruk (1979) urodziły się we Lwowie na Ukrainie. Obydwie ukończyły z wyróżnieniem Lwowską Akademię Muzyczną im. M. Łysenki (w klasie prof. L. Krych). Olena pracuje tam jako akompaniatorka. Jest laureatką konkursu fortepianowego im. Barwińskiego we Lwowie w roku 1996, otrzymała też dyplom Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego im. S. Prokofiewa w Mariupolu w roku Solomiya rozpoczęła studia podyplomowe pod kierunkiem prof. M. Krych i pracuje obecnie na Akademii Muzycznej we Lwowie. Pianistki stworzyły duet jeszcze w czasie studiów. Uczęszczały na kurs doskonalenia gry w duecie fortepianowym (u prof. K. Kolessy i prof O. Kozynskiego). Jednak po ukończeniu studiów, grały głównie solo. W roku 2007 ponownie spotkały się w duecie, a uczestnictwo w konkursie w Białymstoku jest ich debiutem. Olena Drazhnytsya 1982 and Solomiya Savruk 1979 were born in Lviv, Ukraine. They both graduated from the Lviv Lysenko Music Academy (the class of prof. L. Krych)with distinction. Olena works there as an accompanist. She is a laureate of the Barvinsky piano competition in Lviv in 1996, and she has got a diploma of Prokofiev International piano competition in Mariupol, Solomiya took a postgraduate course under supervision of prof. M.Krych. Now she works at the Lviv Music Academy. The pianists formed a duo yet in their undergraduate years. They attended a course of piano duo playing perfection (with K.Kolessa and O.Kozynsky). However after graduation they were performing mainly as solo pianists. In 2007 Olena and Solomiya began to play together again. The duet made their debut in Lviv in the same year. Participation in Białystok is their debut as a duo. 20

Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music. Kraków, 5-11 XI 2010

Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music. Kraków, 5-11 XI 2010 6. Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music Kraków, 5-11 XI 2010 Organizatorzy / Organizers Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa / Mayor of the City of Kraków Dyrektor Programowy Program

Bardziej szczegółowo

Festiwal pod patronatem:

Festiwal pod patronatem: Festiwal pod patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego PROBALTICA

Bardziej szczegółowo

Festiwal pod patronatem:

Festiwal pod patronatem: Toruń GruDZIĄDZ Toruń GruDZIĄDZ Festiwal pod patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

4. Festiwal Muzyki Polskiej

4. Festiwal Muzyki Polskiej 4. Festiwal Muzyki Polskiej 4 th Festival of Polish Music Kraków, 9-16 XI 2008 Dyrektor Programowy / Program Director Andrzej Kosowski Dyrektor Organizacyjny / Organizational Director Paweł Orski Goście

Bardziej szczegółowo

( 1951) Dedication for soprano & string quartet (tekst/text: Guillaume Apollinaire)

( 1951) Dedication for soprano & string quartet (tekst/text: Guillaume Apollinaire) RAFAŁ AUGUSTYN ( 1951) I Kwartet smyczkowy / String Quartet No. 1 [ 1 ] Allegro 5:09 [ 2 ] Canone 5:47 [ 3 ] Quasi Rondo 6:19 [ 4 ] II Kwartet smyczkowy z fletem 17:27 String Quartet No. 2 with flute [

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera The 8 th International Festival of Choirs. Gaude Cantem

VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera The 8 th International Festival of Choirs. Gaude Cantem VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera The 8 th International Festival of Choirs Gaude Cantem Bielsko-Biała, 18 21.10.2012 Gaude Cantem Patronat/Patronage Małgorzata Handzlik Poseł do

Bardziej szczegółowo

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 Poza bezpośrednimi transmisjami wybranych koncertów (szczegóły w programie festiwalu na stronie 20), Program Drugi Polskiego Radia zaprasza też na specjalne

Bardziej szczegółowo

T K A N I A O P B S A E L I E K TO Z D W Ó E Ł L O LA D V Z I I T N S T E E F R T N E A L T L I O N A L B A

T K A N I A O P B S A E L I E K TO Z D W Ó E Ł L O LA D V Z I I T N S T E E F R T N E A L T L I O N A L B A 23 OTKANIA BA L OW ŁÓD Z K SP ET IE E LE T TE FE IN STI VAL LODZ RN AT IONAL BAL Drodzy Widzowie, Dear Ladies and Gentlemen, nadszedł czas Łódzkich Spotkań Baletowych, jednego z najważniejszych akcentów

Bardziej szczegółowo

wyk. Orkiestra E. Kus

wyk. Orkiestra E. Kus Programy koncertów 2015 Piątek, 19 czerwca KONCERT INAUGURACYJNY Wykonawcy: Tomasz Zebura organy Marzena Michałowska sopran Zespół Wokalistów Camerata Nova Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 11 września 2014 r., g. 19.00 KONCERT INAUGURACYJNY

PROGRAM. 11 września 2014 r., g. 19.00 KONCERT INAUGURACYJNY 1 2 3 PROGRAM 11 września 2014 r., g. 19.00 KONCERT INAUGURACYJNY Wykonawcy: Chór Kameralny Vivid Singers Zespół Instrumentalny Dawid Ber dyrygent Program: Gregorio Allegri Miserere mei Deus Wacław z Szamotuł

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students TERAZ POLSKI 3 pismo studium języka i kultury polskiej dla cudzoziemców uam kursy języka polskiego POLSKI W PRAKTYCE wrzesień 2010 Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Redaktorzy

Słowo wstępne. Redaktorzy Słowo wstępne Profesor Jerzy Rajski urodził się 18.3.1933 r. w Kaliszu, skąd w 1936 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Warszawy. Lata okupacji uniemożliwiły mu uczęszczanie do szkoły podstawowej, w latach

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES

MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES MEETING POINT - MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PORTFOLIO PROFILE RECENZENTÓW / REVIEWERS PROFILES Peggy Sue Amison The Sirius Arts Centre (Cork, Irlandia), dyrektor artystyczna www.siriusartscentre.ie The Sirius

Bardziej szczegółowo

kalendarium kwiecień 69. sezon artystyczny 2014/2015 20 IV 10 IV 24 IV 11 IV 25 IV 12 IV 30 IV 17 IV

kalendarium kwiecień 69. sezon artystyczny 2014/2015 20 IV 10 IV 24 IV 11 IV 25 IV 12 IV 30 IV 17 IV kalendarium kwiecień 69. sezon artystyczny 2014/2015 10 IV /piątek/ godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii Mistrzowskie Recitale Fortepianowe Marian Sobula fortepian CHOPIN, HAYDN, SZYMANOWSKI 11 IV /sobota/

Bardziej szczegółowo

Ludzie ZPAV People 51. Członkowie Members 52. Władze ZPAV Board and Board of Auditors 58. O przyszłości The Future 60

Ludzie ZPAV People 51. Członkowie Members 52. Władze ZPAV Board and Board of Auditors 58. O przyszłości The Future 60 WYDAWCA PUBLISHED BY Związek Producentów Audio Video ul. Kruczkowskiego 12 m 2, 00-380 Warszawa tel.: (+48 22) 622 92 19, 622 69 66 fax: (+48 22) 625 16 61 www.zpav.pl Spis treści PRZYGOTOWANIE I REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

19:30 7:30 pm Êroda / Wednesday 10.09. SANKTUARIUM PW. NMP MATKI POCIESZENIA SANCTUARY OF OUR LADY OF CONSOLATION Oława, pl.

19:30 7:30 pm Êroda / Wednesday 10.09. SANKTUARIUM PW. NMP MATKI POCIESZENIA SANCTUARY OF OUR LADY OF CONSOLATION Oława, pl. 19:30 7:30 pm Êroda / Wednesday 10.09 SANKTUARIUM PW. NMP MATKI POCIESZENIA SANCTUARY OF OUR LADY OF CONSOLATION Oława, pl. Kolbego 1 szlachetna śmierć i szlachetne życie noble death and noble life 20:00

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles Profile Recenzentów / Rewievers Profiles BCXSY BCXSY to wspólna inicjatywa projektantów Boaza Cohena i Sayaki Yamamoto. W istniejącej od 2007r. pracowni, zajmują się oni wieloma aspektami pracy twórczej,

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

Forum - October 2011 - Page 2

Forum - October 2011 - Page 2 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216 883 2828 www.polishcenterofcleveland.org October 2011, No.10/112 Październik 2011, Nr 10/112 POLISH-AMERICAN Our President Joseph Fornal honored The Polish-American

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo