Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście. Wydanie drugie: marzec 2007 Wydanie pierwsze: Styczeń 2007 Numer katalogowy dokumentu:

3 Informacje o produkcie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą być niedostępne dla danego komputera. PLWW iii

4 iv Informacje o produkcie PLWW

5 Spis treści 1 Ochrona komputera 2 Używanie haseł Ustawienie haseł w systemie Windows... 5 Ustawienie haseł w programie Computer Setup... 6 Setup password (Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji)... 7 Zarządzanie hasłem wymaganym do uruchomienia konfiguracji... 7 Wprowadzanie hasła wymaganego do uruchomienia konfiguracji... 8 Hasło uruchomieniowe... 9 Zarządzanie hasłem uruchomieniowym... 9 Wprowadzanie hasła uruchamiania Ustawianie monitu o podanie hasła uruchamiania przy ponownym uruchamianiu Korzystanie z funkcji DriveLock w programie Computer Setup Ustawianie hasła funkcji DriveLock Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock Zmiana hasła funkcji DriveLock Wyłączanie zabezpieczenia DriveLock Korzystanie z funkcji zabezpieczeń w programie Computer Setup Zabezpieczenie urządzeń systemowych Korzystanie z restrykcyjnych zabezpieczeń w programie Computer Setup Ustawianie restrykcyjnych zabezpieczeń Wyłączanie restrykcyjnych zabezpieczeń Wyświetlanie informacji o systemie w programie Computer Setup Korzystanie z identyfikatorów systemowych w programie Computer Setup Korzystanie z oprogramowania antywirusowego 5 Korzystanie z oprogramowania zapory 6 Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń 7 Korzystanie z programu ProtectTools Security Manager (tylko wybrane modele) 8 Instalowanie linki zabezpieczającej PLWW v

6 Indeks vi PLWW

7 1 Ochrona komputera UWAGA: Rozwiązania zabezpieczające pełnią funkcję prewencyjną. Mogą one nie zapobiec niewłaściwemu użyciu czy kradzieży urządzenia. UWAGA: Ten komputer obsługuje funkcję CompuTrace usługę zabezpieczeń online, która umożliwia śledzenie i odzyskiwanie urządzeń. W przypadku gdy komputer zostanie skradziony, usługa CompuTrace może śledzić komputer, jeśli nieupoważniony użytkownik uzyska dostęp do Internetu. Aby skorzystać z usługi CompuTrace, należy dokonać zakupu oprogramowania i subskrypcji usługi. Więcej informacji o zamawianiu oprogramowania CompuTrace można znaleźć w witrynie internetowej firmy HP Dostępne na komputerze funkcje zabezpieczeń umożliwiają ochronę komputera, informacji osobistych oraz danych przed różnorodnymi zagrożeniami. Wybór używanych funkcji zabezpieczeń jest zależny od sposobu korzystania z komputera. System operacyjny Windows oferuje pewne funkcje zabezpieczeń. Dodatkowe funkcje zostały przedstawione w poniższej tabeli. Większość dodatkowych funkcji zabezpieczeń można skonfigurować w programie narzędziowym Computer Setup. Problem Zalecana funkcja zabezpieczeń Korzystanie z komputera przez osoby nieupoważnione Uwierzytelnianie przy rozruchu z wykorzystaniem haseł lub kart inteligentnych HP ProtectTools Security Manager Nieautoryzowany dostęp do programu Computer Setup (f10) Nieautoryzowany dostęp do danych na dysku twardym Nieautoryzowane zresetowanie haseł programu Computer Setup (f10) Nieautoryzowane uruchamianie systemu ze stacji dysków optycznych, stacji dyskietek lub wewnętrznej karty sieciowej Nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika systemu Windows Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji w programie Computer Setup* Hasło DriveLock w programie Computer Setup* Restrykcyjne zabezpieczenia w programie Computer Setup* Funkcja Boot options (Opcje rozruchu) w programie Computer Setup* HP ProtectTools Security Manager Nieautoryzowany dostęp do danych Oprogramowanie zapory Aktualizacje systemu Windows HP ProtectTools Security Manager Nieautoryzowany dostęp do ustawień programu Computer Setup oraz innych informacji identyfikacyjnych systemu Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji w programie Computer Setup* PLWW 1

8 Problem Nieautoryzowane przenoszenie komputera Zalecana funkcja zabezpieczeń Gniazdo linki zabezpieczającej (używane z opcjonalną linką zabezpieczającą) * Computer Setup to program narzędziowy działający poza środowiskiem systemu Windows uruchamiany po naciśnięciu klawisza f10 podczas uruchamiania lub ponownego uruchamiania komputera. Wszystkie operacje w tym programie (wybór opcji i nawigacja) wykonuje się za pomocą klawiatury. 2 Rozdział 1 Ochrona komputera PLWW

9 2 Używanie haseł Większość funkcji zabezpieczeń opiera się na hasłach. Każde ustawione hasło należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Należy uwzględnić następujące zalecenia dotyczące haseł: Hasła wymagane do uruchomienia komputera, przeprowadzenia konfiguracji i hasła funkcji DriveLock są konfigurowane w programie Computer Setup i zarządzane przez system BIOS komputera. Numer PIN karty inteligentnej i jej hasło zabezpieczeń, czyli hasła programu HP ProtectTools Security Manager, można włączyć w programie Computer Setup w celu zapewnienia dodatkowej ochrony hasłem dla systemu BIOS oprócz normalnych funkcji programu HP ProtectTools. Numer PIN karty inteligentnej jest używany wraz z obsługiwanym czytnikiem kart, natomiast jej hasło zabezpieczeń jest używane z opcjonalnym wbudowanym układem elektronicznym zabezpieczeń. Hasła systemu Windows są ustawiane tylko w systemie operacyjnym Windows. Utrata hasła wymaganego do uruchomienia konfiguracji w programie Computer Setup uniemożliwi uzyskanie dostępu do tego programu. Jeśli w programie Computer Setup włączono restrykcyjne zabezpieczenia, utrata hasła uruchomieniowego lub hasła wymaganego do przeprowadzenia konfiguracji uniemożliwi uzyskanie dostępu do komputera i korzystanie z niego. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w pomocy technicznej lub autoryzowanym punkcie serwisowym. Utrata zarówno hasła uruchomieniowego, jak i hasła wymaganego do uruchomienia konfiguracji w programie Computer Setup, uniemożliwi włączenie komputera lub wyjście ze stanu hibernacji. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w pomocy technicznej lub autoryzowanym punkcie serwisowym. Utrata obydwu haseł DriveLock ustawionych w programie Computer Setup: hasła użytkownika i hasła głównego powoduje trwałe zablokowanie dysku twardego, który jest zabezpieczony hasłami i brak możliwości dalszego korzystania z niego. Tego samego hasła można używać zarówno dla funkcji programu Computer Setup, jak i dla funkcji zabezpieczeń systemu Windows. To samo hasło może być również używane dla kilku funkcji programu Computer Setup. Wykorzystaj następujące wskazówki dotyczące tworzenia i zapisywania haseł: Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program. Hasła należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze. PLWW 3

10 W poniższej tabeli wymieniono hasła używane w programie Computer Setup oraz w systemie Windows i opisano ich funkcje. 4 Rozdział 2 Używanie haseł PLWW

11 Ustawienie haseł w systemie Windows hasła systemu Windows Hasło administratora* Hasło użytkownika* Funkcja Zabezpiecza dostęp do konta administratora systemu Windows. Blokuje dostęp do konta użytkownika systemu Windows. * Informacje o ustawianiu hasła administratora systemu Windows lub hasła użytkownika systemu Windows można uzyskać, wybierając kolejno Start > Pomoc i obsługa techniczna. PLWW Ustawienie haseł w systemie Windows 5

12 Ustawienie haseł w programie Computer Setup Hasła programu Computer Setup Setup password (Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji) Hasło uruchomieniowe Hasło główne dla funkcji DriveLock Hasło użytkownika dla funkcji DriveLock Numer PIN karty inteligentnej Hasło wbudowanych zabezpieczeń TPM Funkcja Zabezpiecza dostęp do programu Computer Setup. Zabezpiecza dostęp do zawartości komputera po jego włączeniu, ponownym uruchomieniu lub po wyjściu ze stanu hibernacji. Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego chronionego funkcją DriveLock. Ponadto jest używane do usunięcia zabezpieczenia DriveLock. To hasło jest ustawiane za pomocą opcji DriveLock Passwords podczas procedury włączenia. Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego chronionego funkcją DriveLock i jest ustawiane za pomocą opcji DriveLock Passwords podczas procedury włączenia. Zabezpiecza dostęp do zawartości karty inteligentnej i Java Card, a także dostęp do komputera, kiedy używana jest karta inteligentna lub Java Card oraz opcjonalny czytnik kart. Po włączeniu jako hasło systemu BIOS zabezpiecza dostęp do zawartości komputera po jego włączeniu, jego ponownym uruchomieniu lub zakończeniu stanu hibernacji. Do obsługi tej funkcji zabezpieczeń hasłem wymagany jest opcjonalny wbudowany układ elektroniczny zabezpieczeń. 6 Rozdział 2 Używanie haseł PLWW

13 Setup password (Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji) Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji w programie Computer Setup zabezpiecza ustawienia konfiguracyjne i informacje identyfikacyjne systemu dostępne w programie Computer Setup. Po ustawieniu tego hasła jego podanie jest niezbędne w celu uzyskania dostępu do programu Computer Setup i dokonania zmian za jego pomocą. Należy zwrócić uwagę na następujące cechy charakterystyczne hasła wymaganego do uruchomienia konfiguracji: Nie może być stosowane zamiennie z hasłem administratora systemu Windows, aczkolwiek oba te hasła mogą być identyczne. Nie jest wyświetlane w trakcie jego ustawiania, wprowadzania, zmiany ani usuwania. Musi być ustawiane i wprowadzane przy użyciu tych samych klawiszy. Na przykład po ustawieniu hasła za pomocą klawiszy numerycznych znajdujących się u góry klawiatury hasło nie zostanie rozpoznane po wprowadzeniu go za pomocą wbudowanego bloku klawiszy numerycznych. Może zawierać dowolną i nieprzekraczającą 32 znaków kombinację liter oraz cyfr i nie jest w nim uwzględniana wielkość liter. Zarządzanie hasłem wymaganym do uruchomienia konfiguracji Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji można ustawiać, zmieniać i usuwać w programie Computer Setup. Aby zarządzać hasłem, ustawić je, zmienić lub usunąć, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Setup password (Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji), a następnie naciśnij klawisz enter. Aby ustawić hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji, wpisz je w polach New password (Nowe hasło) i Verify new password (Potwierdź nowe hasło), a następnie naciśnij klawisz f10. Aby zmienić hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji, wpisz bieżące hasło w polu Old password (Stare hasło), a następnie nowe hasło w polach New password (Nowe hasło) i Verify new password (Potwierdź nowe hasło). Po wykonaniu tych czynności naciśnij klawisz f10. Aby usunąć hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji, wprowadź bieżące hasło w polu Old password (Stare hasło), a następnie naciśnij klawisz f Aby zapisać wprowadzone zmiany, za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz zmiany i zakończ). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. PLWW Setup password (Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji) 7

14 Wprowadzanie hasła wymaganego do uruchomienia konfiguracji Po wyświetleniu na ekranie monitu Setup password (Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji) należy wpisać hasło (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono) i nacisnąć klawisz enter. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasła wymaganego do uruchomienia konfiguracji podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. 8 Rozdział 2 Używanie haseł PLWW

15 Hasło uruchomieniowe Hasło uruchamiania programu Computer Setup uniemożliwia nieautoryzowane korzystanie z komputera. Po ustawieniu tego hasła jego podawanie jest wymagane przy każdym włączaniu komputera. Należy zwrócić uwagę na następujące cechy charakterystyczne hasła uruchomieniowego: Nie jest wyświetlane w trakcie jego ustawiania, wprowadzania, zmiany ani usuwania. Musi być ustawiane i wprowadzane przy użyciu tych samych klawiszy. Na przykład po ustawieniu hasła uruchomieniowego za pomocą klawiszy numerycznych znajdujących się u góry klawiatury hasło nie zostanie rozpoznane po wprowadzeniu go za pomocą wbudowanego bloku klawiszy numerycznych. Może zawierać dowolną i nieprzekraczającą 32 znaków kombinację liter oraz cyfr i nie jest w nim uwzględniana wielkość liter. Zarządzanie hasłem uruchomieniowym Hasło uruchamiania można ustawiać, zmieniać i usuwać w programie Computer Setup. Aby zarządzać hasłem, ustawić je, zmienić lub usunąć, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Power-On password (Hasło uruchomieniowe), a następnie naciśnij klawisz enter. Aby ustawić hasło uruchomieniowe, wpisz je w polach New password (Nowe hasło) i Verify new password (Potwierdź nowe hasło), a następnie naciśnij klawisz f10. Aby zmienić hasło uruchomieniowe, wpisz bieżące hasło w polu Old password (Stare hasło), a następnie nowe hasło w polach New password (Nowe hasło) i Verify new password (Potwierdź nowe hasło). Po wykonaniu tych czynności naciśnij klawisz f10. Aby usunąć hasło uruchomieniowe, wprowadź bieżące hasło w polu Old password (Stare hasło), a następnie naciśnij klawisz f Aby zapisać wprowadzone zmiany, za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz zmiany i zakończ). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. PLWW Hasło uruchomieniowe 9

16 Wprowadzanie hasła uruchamiania Po wyświetleniu na ekranie monitu Power-on Password (Hasło uruchamiania) należy wpisać hasło (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono) i nacisnąć klawisz enter. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia poprawnego hasła podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero po wyłączeniu komputera i jego ponownym włączeniu. Ustawianie monitu o podanie hasła uruchamiania przy ponownym uruchamianiu Oprócz wymagania wprowadzania hasła uruchamiania przy każdym włączeniu komputera, można ustawić monit o podanie tego hasła przy każdym ponownym uruchamianiu komputera. Aby włączyć i wyłączyć tę funkcję w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Password options (Opcje haseł), a następnie naciśnij klawisz enter. 3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz) w polu Require password on restart (Wymagaj hasła przy ponownym uruchamianiu), a następnie naciśnij klawisz f Aby zapisać wprowadzone zmiany, za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz zmiany i zakończ). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 10 Rozdział 2 Używanie haseł PLWW

17 Korzystanie z funkcji DriveLock w programie Computer Setup OSTROŻNIE: Aby zapobiec sytuacji, w której nie będzie można korzystać z dysku chronionego przez funkcję DriveLock, hasło użytkownika i hasło główne funkcji DriveLock należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Utrata obydwu haseł funkcji DriveLock powoduje trwałe zablokowanie dysku twardego i brak możliwości dalszego korzystania z niego. Zabezpieczenie DriveLock zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych znajdujących się na dysku twardym. Zabezpieczenie to może być zastosowane tylko w przypadku wewnętrznych dysków twardych komputera. Jeśli dysk został zabezpieczony za pomocą funkcji DriveLock, dostęp do niego jest możliwy tylko po podaniu hasła. Aby możliwe było uzyskanie dostępu do dysku za pomocą haseł DriveLock, dysk musi się znajdować w komputerze nie w opcjonalnym urządzeniu dokującym ani w zewnętrznej wnęce MultiBay. Aby zastosować zabezpieczenie DriveLock do wewnętrznego dysku twardego, należy ustawić hasło użytkownika i hasło główne w programie Computer Setup. Należy uwzględnić następujące zalecenia dotyczące korzystania z zabezpieczenia DriveLock: Dostęp do dysku twardego zabezpieczonego za pomocą funkcji DriveLock jest możliwy tylko po podaniu hasła użytkownika lub hasła głównego. Hasło użytkownika powinno być stosowane przez osobę, która korzysta z komputera i zabezpieczonego dysku twardego podczas codziennej pracy. Hasło główne może być stosowane zarówno przez administratora systemu, jak i przez osobę korzystającą z komputera podczas codziennej pracy. Hasło użytkownika i hasło główne mogą być takie same. Hasło użytkownika lub hasło główne można usunąć tylko przez wyłączenie zabezpieczenia DriveLock napędu. Zabezpieczenie DriveLock napędu można wyłączyć tylko za pomocą hasła głównego. UWAGA: Jeśli hasło użytkownika funkcji DriveLock jest takie samo jak hasło uruchamiania, po wprowadzeniu hasła uruchamiania użytkownik nie będzie już monitowany o podanie hasła użytkownika funkcji DriveLock. PLWW Korzystanie z funkcji DriveLock w programie Computer Setup 11

18 Ustawianie hasła funkcji DriveLock Aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > DriveLock passwords (Hasła funkcji DriveLock), a następnie naciśnij klawisz enter. 3. Wybierz lokalizację dysku twardego, który chcesz zabezpieczyć, a następnie naciśnij klawisz f Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz opcję Enable (Włącz) w polu Protection (Zabezpieczenie), a następnie naciśnij klawisz f Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, naciśnij klawisz f Wpisz hasło użytkownika w polach New password (Nowe hasło) i Verify new password (Potwierdź nowe hasło), a następnie naciśnij klawisz f Wpisz hasło główne w polach New password (Nowe hasło) i Verify new password (Potwierdź nowe hasło), a następnie naciśnij klawisz f Aby potwierdzić ustawienie zabezpieczenia DriveLock na wybranym dysku, wpisz w polu potwierdzenia słowo DriveLock i naciśnij klawisz f Aby zapisać wprowadzone zmiany, za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz zmiany i zakończ). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. 12 Rozdział 2 Używanie haseł PLWW

19 Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock Upewnij się, że dysk twardy znajduje się we wnęce komputera (nie w opcjonalnym urządzeniu dokującym ani w zewnętrznej wnęce MultiBay). Po wyświetleniu na ekranie monitu DriveLock HDD Bay Password (Hasło funkcji DriveLock dysku twardego we wnęce) wpisz hasło (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono) i naciśnij klawisz enter. Po dwóch nieudanych próbach wprowadzenia poprawnego hasła podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. Zmiana hasła funkcji DriveLock Aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > DriveLock passwords (Hasła funkcji DriveLock), a następnie naciśnij klawisz enter. 3. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz lokalizację wewnętrznego dysku twardego i naciśnij klawisz f Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz pole hasła, które chcesz zmienić. Wpisz bieżące hasło w polu Old password (Stare hasło), a następnie nowe hasło w polach New password (Nowe hasło) i Verify new password (Potwierdź nowe hasło). Następnie naciśnij klawisz f Wpisz ponownie nowe hasło w polu Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło), a następnie naciśnij klawisz enter. 6. Po wyświetleniu komunikatu powiadomienia konfiguracji naciśnij klawisz enter, aby zapisać zmiany. 7. Aby zapisać wprowadzone zmiany, za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz zmiany i zakończ). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. Wyłączanie zabezpieczenia DriveLock Aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > DriveLock passwords (Hasła funkcji DriveLock), a następnie naciśnij klawisz enter. 3. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz lokalizację wewnętrznego dysku twardego i naciśnij klawisz f10. PLWW Korzystanie z funkcji DriveLock w programie Computer Setup 13

20 4. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz opcję Disable (Wyłącz) w polu Protection (Zabezpieczenie), a następnie naciśnij klawisz f W polu Old password (Stare hasło) wpisz hasło główne. Następnie naciśnij klawisz f Aby zapisać wprowadzone zmiany, za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz zmiany i zakończ). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. 14 Rozdział 2 Używanie haseł PLWW

21 3 Korzystanie z funkcji zabezpieczeń w programie Computer Setup PLWW 15

22 Zabezpieczenie urządzeń systemowych Z poziomu menu Boot options (Opcje rozruchu) lub Port options (Opcje portów) w programie Computer Setup możliwe jest wyłączanie lub wyłączanie urządzeń systemowych. Aby wyłączyć lub ponownie włączyć urządzenia systemowe w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno System Configuration (Konfiguracja systemu) > Boot Options (Opcje rozruchu) lub System Configuration (Konfiguracja systemu) > Port Options (Opcje portów). Następnie naciśnij klawisz enter i za pomocą klawiszy strzałek wybierz żądane opcje. 3. Aby potwierdzić zmiany, naciśnij klawisz f Aby zapisać wprowadzone zmiany, za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz zmiany i zakończ). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. 16 Rozdział 3 Korzystanie z funkcji zabezpieczeń w programie Computer Setup PLWW

23 Korzystanie z restrykcyjnych zabezpieczeń w programie Computer Setup OSTROŻNIE: Aby zapobiec sytuacji, w której nie będzie można korzystać z komputera, skonfigurowane hasło wymagane do przeprowadzenia konfiguracji, hasło uruchamiania lub numer PIN karty inteligentnej należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Brak tych haseł lub numeru PIN uniemożliwia odblokowanie komputera. Restrykcyjne zabezpieczenia zwiększają poziom ochrony podczas uruchomiania przez wymuszenie uwierzytelniania użytkownika za pomocą skonfigurowanego hasła wymaganego do przeprowadzenia konfiguracji, hasła uruchamiania lub numeru PIN karty inteligentnej zanim użytkownik uzyska dostęp do systemu. PLWW Korzystanie z restrykcyjnych zabezpieczeń w programie Computer Setup 17

24 Ustawianie restrykcyjnych zabezpieczeń Aby włączyć restrykcyjne zabezpieczenia w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Password options (Opcje haseł), a następnie naciśnij klawisz enter. 3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Enable (Włącz) w polu Stringent security (Restrykcyjne zabezpieczenia). 4. Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, naciśnij klawisz f Aby włączać tę funkcję przy każdym uruchomieniu komputera, naciśnij klawisz f Aby zapisać wprowadzone zmiany, za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz zmiany i zakończ). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. Wyłączanie restrykcyjnych zabezpieczeń Aby usunąć restrykcyjne zabezpieczenia w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Password options (Opcje haseł), a następnie naciśnij klawisz enter. 3. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz opcję Disable (Wyłącz) w polu Stringent security (Restrykcyjne zabezpieczenia), a następnie naciśnij klawisz f Aby zapisać wprowadzone zmiany, za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz zmiany i zakończ). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. 18 Rozdział 3 Korzystanie z funkcji zabezpieczeń w programie Computer Setup PLWW

25 Wyświetlanie informacji o systemie w programie Computer Setup Funkcja System Information (Informacje o systemie) w programie Computer Setup przedstawia dwa typy informacji o systemie: Informacje identyfikacyjne dotyczące modelu komputera i baterii. informacje o procesorze, ilości pamięci RAM, pamięci podręcznej, pamięci ROM oraz o wersji karty graficznej i kontrolera klawiatury. Aby uzyskać ogólne informacje o systemie, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > System Information (Informacje o systemie), a następnie naciśnij klawisz enter. UWAGA: Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych informacji, należy w programie Computer Setup ustawić hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji. PLWW Wyświetlanie informacji o systemie w programie Computer Setup 19

26 Korzystanie z identyfikatorów systemowych w programie Computer Setup Funkcja System IDs (Identyfikatory systemowe) w programie Computer Setup umożliwia wyświetlenie lub wprowadzenie etykiety zasobu i etykiety właściciela komputera. UWAGA: Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych informacji, należy w programie Computer Setup ustawić hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji. Aby zarządzać tą funkcją, wykonaj następujące kroki: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno pozycje Security (Zabezpieczenia) > System IDs (Identyfikatory systemowe), a następnie naciśnij klawisz enter. 3. Aby wprowadzić dane etykiety zasobu, za pomocą klawiszy strzałek podświetl pole Asset Tracking Number (Numer śledzenia zasobów) lub Ownership Tag (Etykieta właściciela komputera), a następnie wprowadź informacje. 4. Naciśnij klawisz f10 po zakończeniu. 5. Aby zapisać wprowadzone zmiany, za pomocą klawiszy strzałek wybierz kolejno File (Plik) > Save changes and exit (Zapisz zmiany i zakończ). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. 20 Rozdział 3 Korzystanie z funkcji zabezpieczeń w programie Computer Setup PLWW

27 4 Korzystanie z oprogramowania antywirusowego Korzystanie z komputera w celu uzyskiwania dostępu do poczty oraz sieci lokalnej i Internetu naraża go na ataki wirusów komputerowych. Wirusy komputerowe mogą zablokować system operacyjny, aplikacje lub programy narzędziowe lub powodować ich nieprawidłowe działanie. Oprogramowanie antywirusowe może wykryć większość wirusów, usunąć je i, w większości przypadków, naprawić powodowane przez nie uszkodzenia. Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chroniło komputer przed nowo odkrywanymi wirusami, należy je regularnie aktualizować. Program Norton Internet Security jest preinstalowany na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania Norton Internet Security, wybierz kolejno Start > Wszystkie programy > Norton Internet Security > Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać więcej informacji o wirusach komputerowych, wpisz wyraz wirusy w polu Wyszukaj w Podręczniku pomocy i obsługi technicznej. PLWW 21

28 5 Korzystanie z oprogramowania zapory Jeżeli komputer jest używany do uzyskiwania dostępu do poczty oraz sieci lokalnej i Internetu, nieupoważnione osoby mogą uzyskać informacje o użytkowniku, komputerze oraz dane użytkownika zawarte w plikach. W celu ochrony prywatności użytkownika komputera zalecane jest korzystanie z oprogramowania zapory, które jest preinstalowane na komputerze. Funkcje zapory obejmują rejestrowanie informacji o logowaniu, raportowanie i automatyczne alarmy w celu monitorowania całego ruchu przychodzącego i wychodzącego. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z dokumentacją zapory lub skontaktować się z jej producentem. UWAGA: W pewnych warunkach zapora może blokować dostęp do gier internetowych, zakłócać udostępnianie plików i drukarek w sieci lub blokować autoryzowane załączniki do wiadomości . Aby tymczasowo rozwiązać ten problem, można wyłączyć zaporę na czas wykonywania zadania, a następnie włączyć ją ponownie. Aby całkowicie rozwiązać ten problem, można zmienić konfigurację zapory. 22 Rozdział 5 Korzystanie z oprogramowania zapory PLWW

29 6 Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń OSTROŻNIE: Aby zabezpieczyć komputer przed próbami naruszenia zabezpieczeń i wirusami komputerowymi, należy instalować aktualizacje krytyczne firmy Microsoft natychmiast po otrzymaniu alertu. Aktualizacje systemu operacyjnego lub innego oprogramowania mogły zostać udostępnione po dostarczeniu komputera. Aby upewnić się, że wszystkie dostępne aktualizacje zostały zainstalowane na komputerze, należy kierować się następującymi wskazówkami: Należy uruchamiać usługę Windows Update w celu zainstalowania najnowszych aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft. Aktualizacje należy w miarę udostępniania pobierać z witryny internetowej firmy Microsoft oraz korzystając z łącza aktualizacji w Podręczniku pomocy i obsługi technicznej. PLWW 23

30 7 Korzystanie z programu ProtectTools Security Manager (tylko wybrane modele) Na niektórych modelach komputerów zainstalowane jest oprogramowanie ProtectTools Security Manager. Dostęp do tego oprogramowania można uzyskać z poziomu Panelu sterowania systemu Windows. Udostępnia ono funkcje zabezpieczeń służące do ochrony komputera, sieci i krytycznych danych przed nieautoryzowanym dostępem. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy online programu HP ProtectTools. 24 Rozdział 7 Korzystanie z programu ProtectTools Security Manager (tylko wybrane modele) PLWW

31 8 Instalowanie linki zabezpieczającej UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa. 1. Przymocuj linkę zabezpieczającą do nieruchomego przedmiotu. 2. Włóż klucz (1) do blokady linki (2). 3. Włóż blokadę linki do gniazda w komputerze (3), a następnie zamknij ją za pomocą klucza. UWAGA: Wygląd komputera może się różnić od przedstawionego na ilustracji. Położenie gniazda kabla zabezpieczającego może się różnić w zależności od modelu. PLWW 25

32 Indeks A aktualizacje krytyczne, oprogramowanie 23 C Computer Setup hasło funkcji DriveLock 11 hasło uruchomieniowe 9 hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji 7 restrykcyjne zabezpieczenia 17 zabezpieczenia urządzeń 16 antywirusowe 21 zapora 22 oprogramowanie antywirusowe 21 oprogramowanie zapory 22 R restrykcyjne zabezpieczenia 17 Z zabezpieczenia, ochrona komputera 1 zabezpieczenia urządzeń 16 H hasła administrator 5 DriveLock 11 konfiguracja 7 uruchamianie 9 użytkownik 5 hasło administratora 5 hasło funkcji DriveLock opis 11 ustawianie 12 wprowadzanie 13 wyłączanie 13 zmiana 13 hasło użytkownika 5 HP ProtectTools Security Manager 24 L linka, zabezpieczająca 25 linki zabezpieczającej 25 O oprogramowanie aktualizacje krytyczne Indeks PLWW

33

Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Numer katalogowy dokumentu: Stycze 2006 r.

Zabezpieczenia. Numer katalogowy dokumentu: Stycze 2006 r. Zabezpieczenia Numer katalogowy dokumentu: 405531-241 Stycze 2006 r. Spis tre ci 1 Funkcje zabezpiecze 2 Hasła Hasła programu Computer Setup i hasła systemu Windows.............................. 2 1 Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

MultiBoot. Instrukcja obsługi

MultiBoot. Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Computer Setup. Instrukcja obsługi

Computer Setup. Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest znakiem towarowym w USA firmy Sun Microsystems, Inc. SD Logo jest znakiem towarowym jego prawnego

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc. Informacje

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 419463-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows jest znakiem towarowym firm grupy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 177922-244 Maj 2002 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji kontrolera interfejsu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Technik informatyk pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Informacje dla nauczyciela sprawdzającego prace egzaminacyjne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery z serii HP Elite 7000 MT

Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery z serii HP Elite 7000 MT Podręcznik do programu Computer Setup (F10) Komputery z serii HP Elite 7000 MT Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

- w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia,

- w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo