BARBARA KOWALCZYK. PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BARBARA KOWALCZYK. PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION"

Transkrypt

1 BARBARA KOWALCZYK PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION Warsaw School of Economics Collegium of Economic Analysis Institute of Econometrics Division of Mathematical Statistics Al. Niepodległości Warszawa Poland Position: Adjunct Professor Personal website: akson.sgh.waw.pl/~bkowal PUBLICATIONS BOOKS 1. Zagadnienia estymacji złożonej w badaniach reprezentacyjnych opartych na próbach rotacyjnych (Composite Estimation Methods in Surveys Based on Rotating Samples), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013 (in Polish)

2 ARTICLES 1. On the use of auxiliary information in multipurpose rotating surveys, Anadolu University Journal of Science and Technology A (accepted, to be published in 2013) 2. Influence of non-response in business tendency surveys on properties of expectations (co-author: E. Tomczyk), Statistics in Transition - New Series, Vol.11, No 2, October 2010, pp Comparison of Survey Expectations Series with Non-Response and Various Weighting Schemes (co-author: E. Tomczyk), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XL, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zeszyt 390, 2009b, pp Rationality of expectations of industrial eneterprises - analysis based on business tendency surveys with item nonresponse (co-author: E. Tomczyk), Bank i Kredyt, 2008, No 8, pp Unregistered international trade under different statistical approaches (co-authors: E. Chilimoniuk, E. Czarny, A. Kuźnar), Bank i Kredyt, 2007, No 5, pp Alternative Sampling Designs. Some Applications of Qualitative Data in Survey Sampling, Statistics in Transition, September 2005 Vol. 7, No 2, 2005, pp On Different Estimators of a Population Mean Based on Ranked Sets, Operations Research and Decisions, 2005, No 3-4, pp Ranked Set Sampling and its Applications in Finite Population Studies, Statistics in Transition, 2004, Vol. 6, No 7, December 2004, pp Using ratio estimators for number index estimation (Wykorzystanie estymatorów ilorazowych do estymacji indeksu dynamiki zmian wartości średniej w populacji), Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 2004, Zeszyt 13/2004, pp (in Polish) 10. Estimation of the Population Total on the Current Occasion under Second Stage Unit Rotation Pattern, Statistics in Transition, 2003, Vol. 6, No 4, December 2003, pp Using information from previous periods in two-stage surveys (Wykorzystanie informacji z okresów poprzednich w dwustopniowych badaniach reprezentacyjnych), Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 2002, Zeszyt 10/2002, pp (in Polish) 12. Estimation of two population mean ratio (Estymacja ilorazu dwóch średnich w kolejnym okresie badania), Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2000, No 42, pp (in Polish) CONTRIBUTION TO MONOGRAPHS 1. Application of poststratification metod in business surveys (Zastosowanie metody poststratyfikacji w badaniach koniunktury), in: B. Borkowski (eds.) Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SGGW, 2011, Tom XII, No 2, pp (in Polish) 2. On the influence of weighting methods on the properties of RIED statistics time series properties (O wpływie metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych IRG) (co-author: B. Witkowski), in: E. Adamowicz (eds.) Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, No 87, pp , IRG SGH, Warszawa 2011 (in Polish)

3 3. Non-response and Weighting Systems in Business Tendency Surveys: Are Expectations Influenced? (co-author: E. Tomczyk), in: M. Drozdowicz - Bieć (eds.), Business Surveys, Business Cycles. Polish Contribution to the 30th CIRET Conference, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Nr 86, str , IRG SGH, Warszawa On Selected Issues of Non-response in the Case of Business Tendency Surveys (Wybrane zagadnienia związane z brakiem odpowiedzi w przypadku badań koniunktury), in: Cz. Domański, K. Bolonek-Lasoń (eds.) Multivariate Statistical Analysis, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, No 235, 2010, pp On the use of different methods of sample selection used to calculate loss frequencies in automobile insurance (O wykorzystaniu różnych metod doboru próby do szacowania szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych) (co-author: B. Witkowski), in: A. Orłowski (eds.) Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych - VI, pp , Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006 (in Polish) 6. Return analysis in consumer s surveys and attempts to improve the representativeness in the case of RIED WSE consumer survey (Analiza zwrotności w badaniach konsumenckich oraz próby poprawiania reprezentatywności na przykładzie badania kondycji gospodarstw domowych IRG SGH) (co-authors: P. Białowolski, S. Dudek), in: E. Adamowicz (red.) Z badań koniunktury gospodarczej w Polsce, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, No 76, pp , IRG SGH, Warszawa 2005 (in Polish) 7. Alternative Sampling Designs. Some Applications of Qualitative Data in Survey Sampling, in: E. Adamowicz, J. Klimkowska (eds.) Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators. Polish Contribution to 27th CIRET Conference, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, No 75, 2005, pp. 9-26, IRG SGH, Warszawa Number index estimation using regression estimators (Szacowanie indeksu dynamiki zmian w oparciu o estymatory regresyjne), in: A. Orłowski (eds.) Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych IV, Wydawnictwo SGGW, pp , Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004 (in Polish) 9. Repeated syrveys assuming changes in population composition (Badania reprezentacyjne powtarzalne w czasie z uwzględnieniem zmian w składzie populacji), in: B. Borkowski, A. Orłowski (eds.) Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych II, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001 (in Polish) 10. Rationality of expectations of industrial enterprises - analysis based on business tendency surveys with item nonresponse (co-author: E. Tomczyk), in: J.Wywiał, T. Żądło (eds.) Survey Sampling in Economic and Social Research, University of Economics in Katowice, pp , Katowice 11. Usual and composite estimator of two successive mean ratio (Klasyczny i złożony estymator ilorazu średnich w populacji w kolejnych okresach), in: J. Wywiał (eds.) Metoda reprezentayjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, część II, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, pp , Katowice 2003 (in Polish) 12. Repeated sampling assuming the same population (Badania reprezentacyjne powtarzalne przy założeniu populacji stałej w składzie), in: J. Wywiał (eds.) Metoda reprezentayjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, pp , Katowice 2003 (in Polish) 13. Sampling in time theoretical and practical results concerning population mean (Reprezentacyjne badania powtarzalne - teoretyczne i empiryczne wyniki dotyczące

4 estymacji wartości średniej), in: W. Dziubdziela, A. Orłowski (eds.) Modelowanie procesów ekonomicznych, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce 2002 (in Polish) ELECTRONIC PUBLICATIONS WWW 1. Non-response and weighting systems in business tendency surveys: are expectations influenced? (co-author: E. Tomczyk), CIRET Conference, 2010, url: https://www.ciret.org/conferences/newyork_2010/papers/upload/p_ pdf 2. Missing Data Analysis in Tendency Surveys (Which Data Imputation Method is the Best for Business Tendency Surveys?), CIRET Conference, 2008, url: https://www.ciret.org/conferences/santiago_2008/paper?pid= Alternative Sampling Designs: Some Applications of Qualitative Data in Survey Sampling, CIRET Conference, 2004, url: https://www.ciret.org/conferences/warsaw_2004/paper?pid= E4. Unregistered international trade - economic phenomenon under different statistic approaches (co-authors: E. Chilimoniuk, E. Czarny, A. Kuźnar), European Trade Study Group, Vienna, 2006, url: 5. Influence of non-response in business tendency surveys on properties of expectation (co-author E. Tomczyk), Department of Applied Econometrics Working Papers No 7-09, SGH, url: PAPERS PUBLISHED IN CONFERENCE MATERIALS 1. Number Index Estimation Using Auxiliary Information in Repeated Rotating Surveys, in: Sampling Designs for Environmental, Economic and Social Surveys: Theoretical and Practical Perspectives, Universita degli Studi di Siena, Facolta di Economia "R. Goodwin", Repeated surveys theoretical and practical results concerning population mean (Reprezentacyjne badania powtarzalne teoretyczne i empiryczne wyniki dotyczące estymacji wartości średniej), in: I konferencja Modelowanie Procesów Ekonomicznych, WSH Kielce SGGW Warszawa, Kielce 2002 (in Polish) REPORTS 1. 29th CIRET Conference, Santiago de Chile, October 8-11, 2008, Statistics in Transition New series, Vol. 9 No 3, December 2008, pp th CIRET Conference (29. Konferencja Naukowa CIRET w Santiago de Chile) (coauthor: K.Walczyk), Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 2009, No 1(15), pp Celebrating Statistics - International Conference in Honour of Sir David Cox on the Occasion of His 80th Birthday, Neuchatel, July 2004, Statistics in Transition Vol. 6, No 7, December 2004, pp

5 CONFERENCES 1. On the use of auxiliary information in multipurpose rotating surveys, 8th International Symposium of Statistics, Anadolu University, Eskisehir, Turkey Estimation of net-changes in the context of multipurpose rotating surveys, Survey Sampling in Economic and Social Research, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, Poland Application of post-stratification method in business surveys (Zastosowanie metody poststratyfikacji w badaniach koniunktury), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SGGW, Warszawa, Poland Non-response and weighting systems in business tendency surveys: are expectations influenced? (co-author: E. Tomczyk), 30th CIRET Conference: Economic Tendency Surveys and the Services Sector, New York, USA Influence of nonresponse in business tendency surveys on properties of expectations, (co-author: E. Tomczyk), 5th Nordic Econometric Meeting, The Arne Ryde Foundation at the Department of Economics, Lund University, Lund, Sweden Influence of nonresponse in business tendency surveys on properties of expectations, (co-aauthor: E. Tomczyk), European Survey Research Association Conference, Warszawa, Poland Comparison of Survey Expectations Series with Non-Response and Various Weighting Schemes, (co-author: E. Tomczyk), XI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe prof. Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Poland On Selected Issues of Non-response in the Case of Business Tendency Surveys (Wybrane zagadnienia związane z brakiem odpowiedzi w przypadku badań koniunktury), 27th Conference on Multivariate Statistical Analysis, Katedra Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Poland Missing Data Analysis in Tendency Surveys (Which Data Imputation Method is the Best for Business Tendency Surveys?), 29th CIRET Conference, Santiago de Chile, Chile Survey non-response and properties of expectations of industrial enterprises analysis based on business tendency surveys (co-author E. Tomczyk), V Conference Survey Sampling in Social and Economic Research), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, Poland Survey non-response and properties of expectations of industrial enterprises analysis based on business tendency surveys (co-author E. Tomczyk), Sample Surveys and Bayesian Statistics, University of Southampton, Southampton, Great Britain Unregistered International Trade: Economic Phenomenon under Different Statistical Approaches (co-authors: E. Chilimoniuk, E. Czarny, A. Kuźnar), VIII European Trade Study Group, University of Vienna, Austria On the use of different methods of sample selection used to calculate loss frequencies in automobile insurance (O wykorzystaniu różnych metod doboru próby do szacowania szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych) (co-author: B. Witkowski), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych VI, Katedra Ekonometrii i Informatyki, SGGW, Warszawa, Poland Number Index Estimation Using Auxiliary Information in Repeated Rotating Surveys, Quantitative Methods for Applied Sciences; Sampling Designs for Environmental,

6 Economic and Social Surveys: Theoretical and Practical Perspectives, Universita degli Studi di Siena, Facolta di Economia, Siena, Italy Alternative Sampling Designs: Some Applications of Qualitative Data in Survey Sampling, 27th CIRET Conference on Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators, Warszawa, Poland Ranked Set Sampling and its Applications in Finite Population Studies, III Konferencja Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, Poland Sampling on Successive Occasions - Estimation of a Population Ratio, International Conference in Honour of Sir David Cox on the Occasion of his 80th Birthday, University of Neuchatel, Neuchatel, Switzerland Sampling on Successive Occasions - Estimation of a Population Ratio, 24th Conference on Applied Statistics in Ireland, CASI 2004, Galway, Ireland Usual and composite estimators of two successive mean ratio (Klasyczny i złożony estymator indeksu dynamiki zmian), II Konferencja Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno - społecznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, Poland Number index estimation using regression estimators (Szacowanie indeksu dynamiki zmian w oparciu o estymatory regresyjne), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych IV, SGGW, Warszawa, Poland Sampling in time (Badania reprezentacyjne powtarzalne w czasie), Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, Poland 2002 EDITORIAL AND REFEREEING WORK Scientific secretary in Statistics in Transition 2. Refereeing work; e.g. referee for: Journal of the Business Cycle Measurement and Analysis, International Journal of Applied Mathematics and Statistics, Computational Statistics and Data Analysis, Statistics in Transition, Statistics in Transition New Series, AWARDS 2003 individual award of the Rector of Warsaw School of Economics, second degree, for science achievements (for PhD dissertation) 2005 individual award of the Rector of Warsaw School of Economics, second degree, for science and research achievements Several times on the student s list: Top 10 for excelent teaching performance (Warsaw School of Economics) 2008 Congratulatory Letter from the Rector of the Warsaw School of Economics Medal of National Education Committee (granted in 2012, received in 2013

7 SELECTED RESEARCH PROJECTS AND CONTRIBUTIONS TO RESEARCH PROJECTS (INTERNAL GRANTS) 1. Composite Estimation Methods in Surveys Based on Rotating Samples, part II (Zagadnienia estymacji złożonej w badaniach reprezentacyjnych opartych na próbach rotacyjnych, część II), grant no 03/S/0020/11 (2012) (in Polish) 2. Composite Estimation Methods in Surveys Based on Rotating Samples, part I (Zagadnienia estymacji złożonej w badaniach reprezentacyjnych opartych na próbach rotacyjnych, część I), grant no 03/S/0020/11 (2012) (in Polish) 3. Composite estimation of net changes in the context of multipurpose surveys (Zagadnienia złożonej estymacji różnicy średnich w kolejnych okresach w kontekście badań wielocelowych), grant no 03/S/0020/10 (2011) (in Polish) 4. On the influence of weighting methods on the properties of RIED statistics time series properties (O wpływie metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych IRG) (co-author: B. Witkowski), grant no 03/S/0020/09 (2010) (in Polish) 5. Influence of non-response in business tendency surveys on properties of expectations, (co-author E. Tomczyk), grant no 03/E/0020/09 (2009) 6. Estimation of population parameters assuming RHG model of nonresponse (Estymacja parametrów populacji w przypadku braków odpowiedzi odpowiadających modelowi RHG), grant no 03/S/0020/09 (2009) (in Polish) 7. Application of Imputation Methods in Business Tendency Surveys, grant no 03/S/0074/08 (2008) 8. Rationality of expectations of industrial eneterprises - analysis based on business tendency surveys with item nonresponse (co-author E. Tomczyk), grant no 03/E/0018/08 (2008) 9. On selected issues of nonresponse (unit and item nonresponse in RIED business tendency surveys), grant no 03/S/0016 /07 (2008) 10. Methods of using auxiliary information in socio-economic surveys (Metody wykorzystania informacji dodatkowych w badaniach ekonomiczno-społecznych), kierownik badania dr Barbara Kowalczyk (2006) (in Polish) 11. On the properties of ratio estimator in the context of repeated surveys (O własnościach estymatora ilorazowego w kontekście badań powtarzalnych), grant no 03/S/0004/05 (2005) (in Polish) 12. On the use of different methods of sample selection used to calculate loss frequencies in automobile insurance (O wykorzystaniu metod doboru próby opartych na statystykach pozycyjnych do szacowania szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych) (co-author: B. Witkowski), grant no 03/E/0002/05 (2005) 13. Elaboration of sample selection methods and estimation in consumer surveys (Opracowanie metod doboru próby i estymacji dla badania kondycji gospodarstw domowych) (co-authors: P. Białowolski, S. Dudek, B. Kowalczyk), grant no 03/E/0008/05 (2005) (in Polish) 14. On Different Estimators of a Population Mean Based on Ranked Sets, grant no 03/S/0063/04 (2004) 15. Sampling schemes based on order statistics (Schematy losowania próby oparte na statystykach pozycyjnych), grant no 03/E/0011/03 (2003) (in Polish) 16. Number index estimation using usual and regression estimators (Szacowanie indeksu dynamiki zmian w oparciu o estymatory klasyczne i regresyjne), grant no 03/S/0015/03 (2003) (in Polish)

8 17. Two-stage sampling with rotation on the second stage (Losowanie dwustopniowe z rotacją jednostek na drugim stopniu - estymacja wartości globalnej), grant no 03/S/0009/02 (2002) (in Polish) 18. Theoretical basis of statistical survey measuring unregistered trade with the East (Teoretyczne podstawy statystycznego badania nierejestrowanego handlu ze wschodem), grant no 89/E/08/05 (2005) (in Polish) TEACHING EXPERIENCE 1. Master s studies, bachelor s studies, Warsaw School of Economics, lecturer to: Mathematical statistics 1 Econometrics Statistical methods Survey sampling Probability Mathematics 2. Doctoral Studies, Warsaw School of Economics, lecturer to: Quantitative approach to research 3. Postgraduate studies, Warsaw School of Economics, lecturer to: Basic Statistics for Managers Basic Statistics and Econometrics in Business Applications 4. Cooperation with the Centre for Development of Distance and Continuing Education, trainings for several companies and institutions (coach), trainings in: Elements of statistics and econometrics with computer Elements of statistics using EUROSTAT data Research methods. Indicators measuring techniques. Statistical research and data analysis 5. Other forms of teaching at Warsaw School of Economics: compensatory classes in mathematics preliminary classes in mathematics for students to be

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii WŁASNOŚCI TESTU WARUNKOWEJ ZDOLNOŚCI PROGNOSTYCZNEJ W SKOŃCZONYCH PRÓBACH W pracy rozważane są własności

Bardziej szczegółowo

Adam Szyszka. EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics. Translation from Polish

Adam Szyszka. EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics. Translation from Polish Translation from Polish Adam Szyszka EDUCATION Poznań University of Economics (2008) - Ph.D. in Economics Columbia University, New York - (2002/2003) post-doctoral visiting scholar, a Kościuszko Foundation

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN),

Current Academic Positions Research assistant, Research Team on Comparative Analysis of Social Inequality (CASIN), ANNA BACZKO DOMBI Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences 72 Nowy Świat, 00 330 Warsaw, Poland Phone: +48 22 657 27 55 Institute of Sociology University of Warsaw Karowa 18, 00

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA ABSTRACTS

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA ABSTRACTS V O L U M E 18 N U M B E R 1 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY STRESZCZENIA ABSTRACTS OLSZTYN 2 0 1 0 ISSN 1733-2478 STUDIA I

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

NEW MEMBERS OF EDITORIAL BOARD

NEW MEMBERS OF EDITORIAL BOARD www.sjm06.com Serbian Journal of Management 7 (2) (2012) Serbian Journal of Management NEW MEMBERS OF EDITORIAL BOARD Grazyna Rembielak-Vitchev University of Salford, Salford Business School Address:Maxwell

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu

econstor Risk sensitivity indicator as correction factor for cost of capital rate zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Warsaw Poland 2013 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ i WYDARZEŃ W POLSCE 2014

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ i WYDARZEŃ W POLSCE 2014 RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ i WYDARZEŃ W POLSCE 2014 Poland Meetings & Events Industry Report 2014 137 198 5,19 mln SPOTKAŃ STOWARZYSZEŃ W POLSCE POTWIERDZONYCH DO 2021 ROKU /ASSOCIATION MEETINGS CONFIRMED

Bardziej szczegółowo

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015 RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015 125 122 129 148 145 127 193 150 170 103 82 68 66 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bardziej szczegółowo

Distance Learning and Examining Systems

Distance Learning and Examining Systems Lodz University of Technology Distance Learning and Examining Systems - Theory and Applications edited by Sławomir Wiak Konrad Szumigaj HUMAN CAPITAL - THE BEST INVESTMENT The project is part-financed

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae MAREK KRÓTKIEWICZ. mkrotki@gmail.com mkrotki@math.uni.opole.pl. Artificial intelligence Software Engineering Company supervision

Curriculum Vitae MAREK KRÓTKIEWICZ. mkrotki@gmail.com mkrotki@math.uni.opole.pl. Artificial intelligence Software Engineering Company supervision MAREK KRÓTKIEWICZ PERSONAL INFORMATION Home address Dobra 3, 45-826 Opole, Poland, Telephone number +48 77 474 43 42 Mobile +48 795 041 200 Office address Opole University pl. Kopernika 11a 45-040 Opole,

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance

Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance dr inż. Henryk Marjak Wykaz dorobku opublikowanego w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the Department of System Analysis and Finance Rok 2014 Marjak H. Ocena działań online

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2011

Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2011 Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 211 Poland Meetings & Events Industry Report 211 www.poland-convention.pl Krzysztof Celuch Ewa Dziedzic Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 211 Poland

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Institute of Control and Computation Engineering. 2006 Annual Report

Institute of Control and Computation Engineering. 2006 Annual Report Institute of Control and Computation Engineering 2006 Annual Report Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute of Control and Computation Engineering Nowowiejska

Bardziej szczegółowo