BARBARA KOWALCZYK. PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BARBARA KOWALCZYK. PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION"

Transkrypt

1 BARBARA KOWALCZYK PhD Economics, Warsaw School of Economics MA Mathematics, Warsaw University INSTITUTION Warsaw School of Economics Collegium of Economic Analysis Institute of Econometrics Division of Mathematical Statistics Al. Niepodległości Warszawa Poland Position: Adjunct Professor Personal website: akson.sgh.waw.pl/~bkowal PUBLICATIONS BOOKS 1. Zagadnienia estymacji złożonej w badaniach reprezentacyjnych opartych na próbach rotacyjnych (Composite Estimation Methods in Surveys Based on Rotating Samples), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013 (in Polish)

2 ARTICLES 1. On the use of auxiliary information in multipurpose rotating surveys, Anadolu University Journal of Science and Technology A (accepted, to be published in 2013) 2. Influence of non-response in business tendency surveys on properties of expectations (co-author: E. Tomczyk), Statistics in Transition - New Series, Vol.11, No 2, October 2010, pp Comparison of Survey Expectations Series with Non-Response and Various Weighting Schemes (co-author: E. Tomczyk), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XL, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zeszyt 390, 2009b, pp Rationality of expectations of industrial eneterprises - analysis based on business tendency surveys with item nonresponse (co-author: E. Tomczyk), Bank i Kredyt, 2008, No 8, pp Unregistered international trade under different statistical approaches (co-authors: E. Chilimoniuk, E. Czarny, A. Kuźnar), Bank i Kredyt, 2007, No 5, pp Alternative Sampling Designs. Some Applications of Qualitative Data in Survey Sampling, Statistics in Transition, September 2005 Vol. 7, No 2, 2005, pp On Different Estimators of a Population Mean Based on Ranked Sets, Operations Research and Decisions, 2005, No 3-4, pp Ranked Set Sampling and its Applications in Finite Population Studies, Statistics in Transition, 2004, Vol. 6, No 7, December 2004, pp Using ratio estimators for number index estimation (Wykorzystanie estymatorów ilorazowych do estymacji indeksu dynamiki zmian wartości średniej w populacji), Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 2004, Zeszyt 13/2004, pp (in Polish) 10. Estimation of the Population Total on the Current Occasion under Second Stage Unit Rotation Pattern, Statistics in Transition, 2003, Vol. 6, No 4, December 2003, pp Using information from previous periods in two-stage surveys (Wykorzystanie informacji z okresów poprzednich w dwustopniowych badaniach reprezentacyjnych), Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 2002, Zeszyt 10/2002, pp (in Polish) 12. Estimation of two population mean ratio (Estymacja ilorazu dwóch średnich w kolejnym okresie badania), Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2000, No 42, pp (in Polish) CONTRIBUTION TO MONOGRAPHS 1. Application of poststratification metod in business surveys (Zastosowanie metody poststratyfikacji w badaniach koniunktury), in: B. Borkowski (eds.) Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SGGW, 2011, Tom XII, No 2, pp (in Polish) 2. On the influence of weighting methods on the properties of RIED statistics time series properties (O wpływie metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych IRG) (co-author: B. Witkowski), in: E. Adamowicz (eds.) Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, No 87, pp , IRG SGH, Warszawa 2011 (in Polish)

3 3. Non-response and Weighting Systems in Business Tendency Surveys: Are Expectations Influenced? (co-author: E. Tomczyk), in: M. Drozdowicz - Bieć (eds.), Business Surveys, Business Cycles. Polish Contribution to the 30th CIRET Conference, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Nr 86, str , IRG SGH, Warszawa On Selected Issues of Non-response in the Case of Business Tendency Surveys (Wybrane zagadnienia związane z brakiem odpowiedzi w przypadku badań koniunktury), in: Cz. Domański, K. Bolonek-Lasoń (eds.) Multivariate Statistical Analysis, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, No 235, 2010, pp On the use of different methods of sample selection used to calculate loss frequencies in automobile insurance (O wykorzystaniu różnych metod doboru próby do szacowania szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych) (co-author: B. Witkowski), in: A. Orłowski (eds.) Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych - VI, pp , Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006 (in Polish) 6. Return analysis in consumer s surveys and attempts to improve the representativeness in the case of RIED WSE consumer survey (Analiza zwrotności w badaniach konsumenckich oraz próby poprawiania reprezentatywności na przykładzie badania kondycji gospodarstw domowych IRG SGH) (co-authors: P. Białowolski, S. Dudek), in: E. Adamowicz (red.) Z badań koniunktury gospodarczej w Polsce, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, No 76, pp , IRG SGH, Warszawa 2005 (in Polish) 7. Alternative Sampling Designs. Some Applications of Qualitative Data in Survey Sampling, in: E. Adamowicz, J. Klimkowska (eds.) Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators. Polish Contribution to 27th CIRET Conference, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, No 75, 2005, pp. 9-26, IRG SGH, Warszawa Number index estimation using regression estimators (Szacowanie indeksu dynamiki zmian w oparciu o estymatory regresyjne), in: A. Orłowski (eds.) Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych IV, Wydawnictwo SGGW, pp , Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004 (in Polish) 9. Repeated syrveys assuming changes in population composition (Badania reprezentacyjne powtarzalne w czasie z uwzględnieniem zmian w składzie populacji), in: B. Borkowski, A. Orłowski (eds.) Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych II, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001 (in Polish) 10. Rationality of expectations of industrial enterprises - analysis based on business tendency surveys with item nonresponse (co-author: E. Tomczyk), in: J.Wywiał, T. Żądło (eds.) Survey Sampling in Economic and Social Research, University of Economics in Katowice, pp , Katowice 11. Usual and composite estimator of two successive mean ratio (Klasyczny i złożony estymator ilorazu średnich w populacji w kolejnych okresach), in: J. Wywiał (eds.) Metoda reprezentayjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, część II, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, pp , Katowice 2003 (in Polish) 12. Repeated sampling assuming the same population (Badania reprezentacyjne powtarzalne przy założeniu populacji stałej w składzie), in: J. Wywiał (eds.) Metoda reprezentayjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, pp , Katowice 2003 (in Polish) 13. Sampling in time theoretical and practical results concerning population mean (Reprezentacyjne badania powtarzalne - teoretyczne i empiryczne wyniki dotyczące

4 estymacji wartości średniej), in: W. Dziubdziela, A. Orłowski (eds.) Modelowanie procesów ekonomicznych, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce 2002 (in Polish) ELECTRONIC PUBLICATIONS WWW 1. Non-response and weighting systems in business tendency surveys: are expectations influenced? (co-author: E. Tomczyk), CIRET Conference, 2010, url: https://www.ciret.org/conferences/newyork_2010/papers/upload/p_ pdf 2. Missing Data Analysis in Tendency Surveys (Which Data Imputation Method is the Best for Business Tendency Surveys?), CIRET Conference, 2008, url: https://www.ciret.org/conferences/santiago_2008/paper?pid= Alternative Sampling Designs: Some Applications of Qualitative Data in Survey Sampling, CIRET Conference, 2004, url: https://www.ciret.org/conferences/warsaw_2004/paper?pid= E4. Unregistered international trade - economic phenomenon under different statistic approaches (co-authors: E. Chilimoniuk, E. Czarny, A. Kuźnar), European Trade Study Group, Vienna, 2006, url: 5. Influence of non-response in business tendency surveys on properties of expectation (co-author E. Tomczyk), Department of Applied Econometrics Working Papers No 7-09, SGH, url: PAPERS PUBLISHED IN CONFERENCE MATERIALS 1. Number Index Estimation Using Auxiliary Information in Repeated Rotating Surveys, in: Sampling Designs for Environmental, Economic and Social Surveys: Theoretical and Practical Perspectives, Universita degli Studi di Siena, Facolta di Economia "R. Goodwin", Repeated surveys theoretical and practical results concerning population mean (Reprezentacyjne badania powtarzalne teoretyczne i empiryczne wyniki dotyczące estymacji wartości średniej), in: I konferencja Modelowanie Procesów Ekonomicznych, WSH Kielce SGGW Warszawa, Kielce 2002 (in Polish) REPORTS 1. 29th CIRET Conference, Santiago de Chile, October 8-11, 2008, Statistics in Transition New series, Vol. 9 No 3, December 2008, pp th CIRET Conference (29. Konferencja Naukowa CIRET w Santiago de Chile) (coauthor: K.Walczyk), Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 2009, No 1(15), pp Celebrating Statistics - International Conference in Honour of Sir David Cox on the Occasion of His 80th Birthday, Neuchatel, July 2004, Statistics in Transition Vol. 6, No 7, December 2004, pp

5 CONFERENCES 1. On the use of auxiliary information in multipurpose rotating surveys, 8th International Symposium of Statistics, Anadolu University, Eskisehir, Turkey Estimation of net-changes in the context of multipurpose rotating surveys, Survey Sampling in Economic and Social Research, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, Poland Application of post-stratification method in business surveys (Zastosowanie metody poststratyfikacji w badaniach koniunktury), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SGGW, Warszawa, Poland Non-response and weighting systems in business tendency surveys: are expectations influenced? (co-author: E. Tomczyk), 30th CIRET Conference: Economic Tendency Surveys and the Services Sector, New York, USA Influence of nonresponse in business tendency surveys on properties of expectations, (co-author: E. Tomczyk), 5th Nordic Econometric Meeting, The Arne Ryde Foundation at the Department of Economics, Lund University, Lund, Sweden Influence of nonresponse in business tendency surveys on properties of expectations, (co-aauthor: E. Tomczyk), European Survey Research Association Conference, Warszawa, Poland Comparison of Survey Expectations Series with Non-Response and Various Weighting Schemes, (co-author: E. Tomczyk), XI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe prof. Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Poland On Selected Issues of Non-response in the Case of Business Tendency Surveys (Wybrane zagadnienia związane z brakiem odpowiedzi w przypadku badań koniunktury), 27th Conference on Multivariate Statistical Analysis, Katedra Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Poland Missing Data Analysis in Tendency Surveys (Which Data Imputation Method is the Best for Business Tendency Surveys?), 29th CIRET Conference, Santiago de Chile, Chile Survey non-response and properties of expectations of industrial enterprises analysis based on business tendency surveys (co-author E. Tomczyk), V Conference Survey Sampling in Social and Economic Research), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, Poland Survey non-response and properties of expectations of industrial enterprises analysis based on business tendency surveys (co-author E. Tomczyk), Sample Surveys and Bayesian Statistics, University of Southampton, Southampton, Great Britain Unregistered International Trade: Economic Phenomenon under Different Statistical Approaches (co-authors: E. Chilimoniuk, E. Czarny, A. Kuźnar), VIII European Trade Study Group, University of Vienna, Austria On the use of different methods of sample selection used to calculate loss frequencies in automobile insurance (O wykorzystaniu różnych metod doboru próby do szacowania szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych) (co-author: B. Witkowski), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych VI, Katedra Ekonometrii i Informatyki, SGGW, Warszawa, Poland Number Index Estimation Using Auxiliary Information in Repeated Rotating Surveys, Quantitative Methods for Applied Sciences; Sampling Designs for Environmental,

6 Economic and Social Surveys: Theoretical and Practical Perspectives, Universita degli Studi di Siena, Facolta di Economia, Siena, Italy Alternative Sampling Designs: Some Applications of Qualitative Data in Survey Sampling, 27th CIRET Conference on Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators, Warszawa, Poland Ranked Set Sampling and its Applications in Finite Population Studies, III Konferencja Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, Poland Sampling on Successive Occasions - Estimation of a Population Ratio, International Conference in Honour of Sir David Cox on the Occasion of his 80th Birthday, University of Neuchatel, Neuchatel, Switzerland Sampling on Successive Occasions - Estimation of a Population Ratio, 24th Conference on Applied Statistics in Ireland, CASI 2004, Galway, Ireland Usual and composite estimators of two successive mean ratio (Klasyczny i złożony estymator indeksu dynamiki zmian), II Konferencja Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno - społecznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, Poland Number index estimation using regression estimators (Szacowanie indeksu dynamiki zmian w oparciu o estymatory regresyjne), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych IV, SGGW, Warszawa, Poland Sampling in time (Badania reprezentacyjne powtarzalne w czasie), Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, Poland 2002 EDITORIAL AND REFEREEING WORK Scientific secretary in Statistics in Transition 2. Refereeing work; e.g. referee for: Journal of the Business Cycle Measurement and Analysis, International Journal of Applied Mathematics and Statistics, Computational Statistics and Data Analysis, Statistics in Transition, Statistics in Transition New Series, AWARDS 2003 individual award of the Rector of Warsaw School of Economics, second degree, for science achievements (for PhD dissertation) 2005 individual award of the Rector of Warsaw School of Economics, second degree, for science and research achievements Several times on the student s list: Top 10 for excelent teaching performance (Warsaw School of Economics) 2008 Congratulatory Letter from the Rector of the Warsaw School of Economics Medal of National Education Committee (granted in 2012, received in 2013

7 SELECTED RESEARCH PROJECTS AND CONTRIBUTIONS TO RESEARCH PROJECTS (INTERNAL GRANTS) 1. Composite Estimation Methods in Surveys Based on Rotating Samples, part II (Zagadnienia estymacji złożonej w badaniach reprezentacyjnych opartych na próbach rotacyjnych, część II), grant no 03/S/0020/11 (2012) (in Polish) 2. Composite Estimation Methods in Surveys Based on Rotating Samples, part I (Zagadnienia estymacji złożonej w badaniach reprezentacyjnych opartych na próbach rotacyjnych, część I), grant no 03/S/0020/11 (2012) (in Polish) 3. Composite estimation of net changes in the context of multipurpose surveys (Zagadnienia złożonej estymacji różnicy średnich w kolejnych okresach w kontekście badań wielocelowych), grant no 03/S/0020/10 (2011) (in Polish) 4. On the influence of weighting methods on the properties of RIED statistics time series properties (O wpływie metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych IRG) (co-author: B. Witkowski), grant no 03/S/0020/09 (2010) (in Polish) 5. Influence of non-response in business tendency surveys on properties of expectations, (co-author E. Tomczyk), grant no 03/E/0020/09 (2009) 6. Estimation of population parameters assuming RHG model of nonresponse (Estymacja parametrów populacji w przypadku braków odpowiedzi odpowiadających modelowi RHG), grant no 03/S/0020/09 (2009) (in Polish) 7. Application of Imputation Methods in Business Tendency Surveys, grant no 03/S/0074/08 (2008) 8. Rationality of expectations of industrial eneterprises - analysis based on business tendency surveys with item nonresponse (co-author E. Tomczyk), grant no 03/E/0018/08 (2008) 9. On selected issues of nonresponse (unit and item nonresponse in RIED business tendency surveys), grant no 03/S/0016 /07 (2008) 10. Methods of using auxiliary information in socio-economic surveys (Metody wykorzystania informacji dodatkowych w badaniach ekonomiczno-społecznych), kierownik badania dr Barbara Kowalczyk (2006) (in Polish) 11. On the properties of ratio estimator in the context of repeated surveys (O własnościach estymatora ilorazowego w kontekście badań powtarzalnych), grant no 03/S/0004/05 (2005) (in Polish) 12. On the use of different methods of sample selection used to calculate loss frequencies in automobile insurance (O wykorzystaniu metod doboru próby opartych na statystykach pozycyjnych do szacowania szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych) (co-author: B. Witkowski), grant no 03/E/0002/05 (2005) 13. Elaboration of sample selection methods and estimation in consumer surveys (Opracowanie metod doboru próby i estymacji dla badania kondycji gospodarstw domowych) (co-authors: P. Białowolski, S. Dudek, B. Kowalczyk), grant no 03/E/0008/05 (2005) (in Polish) 14. On Different Estimators of a Population Mean Based on Ranked Sets, grant no 03/S/0063/04 (2004) 15. Sampling schemes based on order statistics (Schematy losowania próby oparte na statystykach pozycyjnych), grant no 03/E/0011/03 (2003) (in Polish) 16. Number index estimation using usual and regression estimators (Szacowanie indeksu dynamiki zmian w oparciu o estymatory klasyczne i regresyjne), grant no 03/S/0015/03 (2003) (in Polish)

8 17. Two-stage sampling with rotation on the second stage (Losowanie dwustopniowe z rotacją jednostek na drugim stopniu - estymacja wartości globalnej), grant no 03/S/0009/02 (2002) (in Polish) 18. Theoretical basis of statistical survey measuring unregistered trade with the East (Teoretyczne podstawy statystycznego badania nierejestrowanego handlu ze wschodem), grant no 89/E/08/05 (2005) (in Polish) TEACHING EXPERIENCE 1. Master s studies, bachelor s studies, Warsaw School of Economics, lecturer to: Mathematical statistics 1 Econometrics Statistical methods Survey sampling Probability Mathematics 2. Doctoral Studies, Warsaw School of Economics, lecturer to: Quantitative approach to research 3. Postgraduate studies, Warsaw School of Economics, lecturer to: Basic Statistics for Managers Basic Statistics and Econometrics in Business Applications 4. Cooperation with the Centre for Development of Distance and Continuing Education, trainings for several companies and institutions (coach), trainings in: Elements of statistics and econometrics with computer Elements of statistics using EUROSTAT data Research methods. Indicators measuring techniques. Statistical research and data analysis 5. Other forms of teaching at Warsaw School of Economics: compensatory classes in mathematics preliminary classes in mathematics for students to be

Test koniunktury jako podstawa krótkookresowych prognoz gospodarczych

Test koniunktury jako podstawa krótkookresowych prognoz gospodarczych Tytuł oferty Test koniunktury jako podstawa krótkookresowych prognoz gospodarczych Sygnatura 237560-0949 3 pkt. ECTS Prowadzący dr Sławomir Dudek oraz zespół: dr hab., prof. SGH Elżbieta Adamowicz, dr

Bardziej szczegółowo

Eliza Khemissi, doctor of Economics

Eliza Khemissi, doctor of Economics Eliza Khemissi, doctor of Economics https://www.researchgate.net/profile/eliza_khemissi Publication Highlights Thesis Eliza Khemissi: Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności za pomocą testów

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

informatyka Ekonomiczna

informatyka Ekonomiczna Dziedziny badań naukowych: ekonometria teoretyczna i empiryczna, historia gospodarcza i informatyka Ekonomiczna Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych: Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

Tomasz Żądło (2008), Elementy statystyki małych obszarów z programem R, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 202 strony.

Tomasz Żądło (2008), Elementy statystyki małych obszarów z programem R, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 202 strony. Tomasz Żądło (2008), Elementy statystyki małych obszarów z programem R, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 202 strony. ISBN 978-83-7246-863-5 Spis treści Wprowadzenie... 7 1. Zagadnienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 391 TORUŃ 2009

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 391 TORUŃ 2009 ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XL Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 391 TORUŃ 2009 SPIS TREŚCI Mirosław Chaberek, Grażyna Karwacka Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską

WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską Dr Marcin Pełka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Monika Czerwonka PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy 2015 1 M. Czajkowski, M.Czerwonka, M.Krętowski Tytuł Wydawnictwo Okładka Cost-sensitive global model trees applied in loan charge-off forecasting

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Instumenty rynków finansowych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZP-2-304-ZF-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie finansami Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I EKONOMETRIA REALIZOWANE NA KIERUNKACH EKONOMICZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW NAUCZANIA

STATYSTYKA I EKONOMETRIA REALIZOWANE NA KIERUNKACH EKONOMICZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW NAUCZANIA D I D A C T I C S O F M A T H E M A T I C S No. 8 (12) 2011 STATYSTYKA I EKONOMETRIA REALIZOWANE NA KIERUNKACH EKONOMICZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW NAUCZANIA Abstract. The paper demonstrates

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 13

Spis treści. Wprowadzenie 13 Spis treści Wprowadzenie 13 Ewa Frątczak Rozdział 1. Wprowadzenie - wybrane zagadnienia wielowymiarowej analizy statystycznej... 21 1.1. Czym jest wielowymiarowa analiza statystyczna i do czego służy?...

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics)

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Assistant Professor @ Wroclaw University of Economics and Academy of Management and Administration in Opole michalskig@ue.wroc.pl Summary Grzegorz

Bardziej szczegółowo

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females TABL. 20/105/. STUDENCI WEDŁUG SZKÓŁ I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a studia O G Ó Ł E M... 2000/01 b 119361 66140 57304 62057 18535 T O T A L 2006/07 141554 77449

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Statystyka Małych Obszarów w badaniach próbkowych

Statystyka Małych Obszarów w badaniach próbkowych Statystyka Małych Obszarów w badaniach próbkowych Łukasz Wawrowski l.wawrowski@stat.gov.pl Urząd Statystyczny w Poznaniu SKN Estymator, UEP 5.03.2012 1 Wprowadzenie Podstawowe pojęcia Badanie 2 Estymator

Bardziej szczegółowo

Dr. Habil. Grzegorz Michalski PhD. / doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD. Professional resume

Dr. Habil. Grzegorz Michalski PhD. / doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD. Professional resume Professional resume Name Date and place of birth Higher education and other academic growth Employment history Conduct of educational activities doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD. 13 AUGUST 1972, Brzeg,

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

dr Danuta Rozpędowska-Matraszek Wykaz Publikacji:

dr Danuta Rozpędowska-Matraszek Wykaz Publikacji: Wykaz Publikacji: 1. New Economics in the Health Care Sector, [w:] Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE

RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE Uniwersytet Jagielloński. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 4-5 czerwca 1996 RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydawnictw ciągłych przeznaczonych do bezpłatnego przekazania

Wykaz wydawnictw ciągłych przeznaczonych do bezpłatnego przekazania 9 Wykaz wydawnictw ciągłych przeznaczonych do bezpłatnego przekazania 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tytuł czasopisma rok, numery uwagi T.10:, nr2-4 Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum T.11:

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji i konferencji

Wykaz publikacji i konferencji Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji i konferencji I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for Business Purposes. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Artykuły i

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Erasmus Mundus Akcja 2. East-West European Network on higher Technical education

Erasmus Mundus Akcja 2. East-West European Network on higher Technical education Erasmus Mundus Akcja 2 East-West European Network on higher Technical education 1 Erasmus Mundus Akcja 2 euroasian Starter for Technical Academic Network Application East-West European Network on higher

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DO WYBORU W JĘZYKU OBCYM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

OFERTA ZAJĘĆ DO WYBORU W JĘZYKU OBCYM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 OFERTA ZAJĘĆ DO WYBORU W JĘZYKU OBCYM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA: EKONOMIA ROK III (SEM. 5 I 6) EKONOMIA, SP. EKOBIZNES ROK III (SEM. 5 I 6) EKONOMIA, SP. EKONOMIA SEKTORA

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK DWUMODALNOŚCI BC I JEGO ZASTOSOWANIE W ANALIZACH ROZKŁADÓW ZMIENNYCH LOSOWYCH

WSPÓŁCZYNNIK DWUMODALNOŚCI BC I JEGO ZASTOSOWANIE W ANALIZACH ROZKŁADÓW ZMIENNYCH LOSOWYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/3, 2014, str. 20 29 WSPÓŁCZYNNIK DWUMODALNOŚCI BC I JEGO ZASTOSOWANIE W ANALIZACH ROZKŁADÓW ZMIENNYCH LOSOWYCH Aleksandra Baszczyńska, Dorota Pekasiewicz

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Projektowanie (design) Eurostat

Projektowanie (design) Eurostat Projektowanie (design) Eurostat Podstawa prezentacji moduł Overall design autor Eva Elvers ze Statistics Sweden Prezentacja autora na szkoleniu w Hadze 28-29 listopada 2013 r. Zarys Badanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Autor: 1. Dobromił Serwa 2. Tytuł przedmiotu Sygnatura (będzie nadana, po akceptacji przez Senacką Komisję Programową) Wprowadzenie do teorii

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Studia anglojęzyczne Master of Research in Economics jako brakujące ogniwo edukacji ekonomicznej w Polsce

Studia anglojęzyczne Master of Research in Economics jako brakujące ogniwo edukacji ekonomicznej w Polsce 1 Matematyka i informatyka na usługach ekonomii V Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego Studia anglojęzyczne Master of Research in Economics jako brakujące ogniwo edukacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Spis treści Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2011 r., II SA/Op 324/11 Dr hab. Paweł Chmielnicki, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI REALIZOWANYCH W FILII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W PŁOCKU

OCENA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI REALIZOWANYCH W FILII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W PŁOCKU ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 280, 2013 Izabela Józefczyk *, Romuald Małecki **, Roman Rumianowski *** OCENA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI REALIZOWANYCH W FILII

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 1. Imię i nazwisko Dorota Pekasiewicz

AUTOREFERAT. 1. Imię i nazwisko Dorota Pekasiewicz AUTOREFERAT 1. Imię i nazwisko Dorota Pekasiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe W 1988 r. ukończyłam, z wynikiem bardzo dobrym, studia na kierunku Matematyka (specjalność: Matematyka teoretyczna)

Bardziej szczegółowo

Nowoursynowska 166 St. 02-787 Warsaw, Poland. Phone: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl

Nowoursynowska 166 St. 02-787 Warsaw, Poland. Phone: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl Joanna BARAN Ph. D. CONTACT DETAILS Faculty of Economic Sciences Department of Economics and Organisation of Enterprises Division of Economics and Engineering of Logistics Nowoursynowska 166 St. 02-787

Bardziej szczegółowo