Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Erasmus+ Szkolnictwo wyższe"

Transkrypt

1 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: ) 29 lipca 2015 r. ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 31 marca 2015 r. w akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wniosków wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny zostaną wysłane drogą mailową na adresy wnioskodawców podane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku instytucji, których wnioski zostały zatwierdzone, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 1) Podpisanie umowy finansowej gwarantującej przyznanie zaakceptowanego może zostać poprzedzone badaniem wiarygodności finansowooperacyjnej. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia takiego badania zostaną przekazane w indywidualnych powiadomieniach. 2) Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie gwarantowanym w umowie między Narodową Agencją a beneficjentem. 3) Instytucje, którym przyznano dofinansowanie beneficjenci otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej. W przypadku organizacji, których wnioski zostały umieszczone na, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: Wnioski umieszczone na mają szansę na zaakceptowanie do realizacji jedynie w miarę sukcesywnego uwalniania się dostępnych środków finansowych dla sektora Szkolnictwo wyższe. W przypadku uzyskania środków finansowych Narodowa Agencja niezwłocznie poinformuje o zaistniałej sytuacji wnioskodawców umieszczonych na. Wnioski z listy rezerwowej są kierowane do realizacji wg kolejności na liście. Decyzje w tej sprawie mogą być podejmowane najpóźniej do r.

2 Pozycja na liście rankingowej Wyniki konkursu: Nr projektu Instytucja wnioskująca Tytuł projektu Adres instytucji PL01KA Uniwersytet Łódzki Training for Energy Efficient Operations Łódź Przyznane dofinansowanie (w euro) ,00 Decyzja PL01KA Collegium Civitas Building the Culture of Social Innovation in Higher Eduaction Plac Defilad 112 P Warszawa , PL01KA Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Creating international semester regarding military education needs for future officers in Europe ul. Czajkowskiego Wrocław , PL01KA Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences ul. Jana Kilińskiego Białystok , PL01KA Politechnika Poznańska Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. Pl. Marii Skłodowskiej Curie Poznań , PL01KA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Freely Accessible Central European Soil ul. Jurija Gagarina Toruń , PL01KA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Building Professional Higher Education Capacity in Europe ul. Mickiewicza Tarnów , PL01KA Collegium Civitas Widening Interdisciplinary Sustainability Education Plac Defilad 112 P Warszawa , PL01KA Uniwersytet Rzeszowski Formative Assessment Benchmarking for Foreign Language Learning&Teaching in Higher Education Krakowskie Przedmieście 26/ Warszawa ,00

3 PL01KA Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Developing the innovative methodology of teaching Business Informatics ul. Skalników 6B Polkowice , PL01KA Politechnika Łódzka Development of Innovative AcadeMy ON the basis of DT teaching ul. Skorupki 6/ Łódź , PL01KA w Katowicach Creativity and Entrepreneurship: from Idea to Business ul. 1 Maja Katowice PL01KA Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Development of a joint study program between higher education and vocational education and training: International Master s Degree in FUrniTURE Sector ul. Nowoursynowska Warszawa PL01KA w Katowicach Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness ul. 1 Maja Katowice PL01KA Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o. URPL 2 competence and working methods of the university s assessor and advisor in RPL processes. ul. Sławkowska Kraków PL01KA Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Improving the quality of educating logistics professionals ul. Sołtysowicka 19B Wrocław PL01KA w Poznaniu International Business Management Games Al. Niepodległości Poznań PL01KA Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Professional Development of University Educators for Improving Students' Interpersonal Skills ul. Projektowa Lublin PL01KA Uniwersytet Śląski Innowacyjny program rozwijania kompetencji kluczowych studentów etnologii ul. Bankowa Katowice

4 PL01KA Uniwersytet Śląski Smart tutoring w kierunku bardziej efektywnej relacji mistrz uczeń ul. Bankowa Katowice PL01KA Politechnika Krakowska Partnerstwo strategiczne dla innowacyjnych metod edukacji w zakresie wykorzystania modeli BIM w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi. ul. Warszawska Kraków PL01KA Collegium Civitas Successful Ageing: New role of Higher Education Plac Defilad 112 P Warszawa PL01KA we Wrocławiu Development of a universal model for fostering relations between employers, European universities and their students/graduates ul. Komandorska 118/ Wrocław PL01KA we Wrocławiu Adaptation of the universities functioning to the needs of labour market in the field of recognition of learning outcomes acquired outside the higher education system. ul. Komandorska 118/ Wrocław PL01KA Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Elearning na uczelni czyli czas na zmiany w kształceniu Dolna Brama Gdańsk PL01KA Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Web Content Accessibility Training ul. Józefa Wybickiego 3A Kraków PL01KA Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu STEPS FOR INNOVATION Education, research and business to promote regional development ul. Piotrkowska Łódź PL01KA Uniwersytet Jagielloński The Student Wellbeing Network ul. Gołębia Kraków PL01KA Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Young Creative Entrepreneurs Academy ul. Garbary Bydgoszcz

5 PL01KA Uniwersytet Rzeszowski Strengthen Higher education through Innovative Financial Tools Al.. Tadeusza Rejtana 16C Rzeszów PL01KA Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu Educating in Advertising & Marketing Communication: Content, Methods and Professional Activities (Kształcenie w dziedzinie reklamy i komunikacji marketingowej: treści, metody i aktywności zawodowe) Al.. Jerozolimskie Warszawa PL01KA Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Learn telemedicine an innovative approach to health care ul. Jana Kilińskiego Białystok PL01KA Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Preparation of curriculum of Executive European Postgraduate Studies In Management of Occupational Safety and Health ul. Bankowa Katowice PL01KA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Language Learning and Intercultural Communication Al.. Racławickie Lublin PL01KA Uniwersytet Łódzki European Course for Core Professional Skills Łódź PL01KA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Revitalisation of Public Spaces Supported by Innovative Teaching Methods Armii Krajowej Nysa PL01KA Uniwersytet Warszawski Central European Laboratory of PracticeBased Teaching in Anthropology Krakowskie Przedmieście 26/ Warszawa PL01KA Politechnika Poznańska Dobre praktyki w zakresie podnoszenia poziomu dobrostanu pracowników 55 plus Pl. Marii Skłodowskiej Curie Poznań

6 PL01KA Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk OPEN MIND Nowy Świat Warszawa PL01KA Wyższa Szkoła EkonomicznoHumanistyczna University Network to Improve Quality & Usefulness of Education ul. Sikorskiego BielskoBiała PL01KA Dom Szkoleń i Doradztwa Sp. z o.o. Mmanual an Interactive Mobile Learning Manual ul. Jana Twardowskiego 6/ Kraków PL01KA Uniwersytet Łódzki Today student. Tomorrow employee of EU Łódź PL01KA Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Innovative Education for Economy and IT Synergy ul. Projektowa Lublin PL01KA Uniwersytet w Białymstoku Global and Local Opportunities in Supporting Sustainable Youthwork in the 21th Century ul. Marii Skłodowskiej Curie Białystok PL01KA Politechnika Wrocławska Staff Help Incoming Students in New Environment Wybrzeże Wyspiańskiego Wrocław PL01KA Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Joint Study Programme in Economy with IT ul. Projektowa Lublin PL01KA Uniwersytet Łódzki Student Workshops on Theories and Methods in Biographical Studies and Related Fields of Qualitative Research Łódź PL01KA Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Gamification for entrepreneurship ul. Cienista Poznań

7 PL01KA Uniwersytet Łódzki European Tourism Education and Mobility Łódź PL01KA Uniwersytet Jagielloński Europejski wymiar międzynarodowych studiów podyplomowych dla nauczycieli. European dimension of international postdiploma studies for teachers. ul. Gołębia Kraków PL01KA Politechnika Wrocławska PL01KA Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Innovative Practises in Optoelectronic Materials and Structures Transnational Cultural Understanding of Person Centred Care for Older People Wybrzeże Wyspiańskiego Wrocław ul. Jana Kilińskiego Białystok PL01KA Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie euniveristy of the Third Age ul. Podchorążych Kraków PL01KA Uniwersytet Łódzki PL01KA Uniwersytet Wrocławski PL01KA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego A Common Curriculum for National Philologies in Central Europe Improving the Relevance of Philosophical Education a programme strengthening the social presence of philosophy Humanities Education for Skills and Employability PL01KA Akademia Obrony Narodowej Security of the Eastern Border of the European Union PL01KA Politechnika Poznańska Europejska kadra dla Nanotechnologii PL01KA Wyższa Szkoła Humanitas Expert for Middle East markets PL01KA Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach Od małego finansisty do dużego ekonomisty Łódź Plac Uniwersytecki Wrocław ul. Chodkiewicza Bydgoszcz Gen. Chruściela Warszawa Pl. Marii Skłodowskiej Curie Poznań ul. Kilińskiego Sosnowiec ul. Stanisława Konarskiego Siedlce

8 PL01KA Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Integracja różnorodnych trybów uczenia się na kierunkach Informatyka i Matematyka ul. Malczewskiego Radom PL01KA w Katowicach PL01KA Uniwersytet Rzeszowski PL01KA Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii PL01KA Uniwersytet Wrocławski An Integrated Communication Model for Project Media Planning European Music in Music Education (Muzyka Europy w Edukacji Muzycznej) Ecosystem Services for Sustainable Tourism (Usługi ekosystemów w turystyce zrównoważonej) Education for Modern Conflict Resolution (Edukacja na rzecz rozwiązywania współczesnych konfliktów). ul. 1 Maja Katowice Al. Tadeusza Rejtana 16C Rzeszów ul. Zamkowa Sucha Beskidzka Plac Uniwersytecki Wrocław PL01KA PL01KA PL01KA PL01KA PL01KA PL01KA PL01KA Akademia Finansów i Biznesu Vistula Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie Innowacyjne kształcenie przedsiębiorczości i kompetencji międzykulturowych Practical education strategic cooperation for the benefit of the dual education, Kształcimy praktycznie współpraca strategiczna na rzecz kształcenia dualnego Innowacyjność i dostosowanie do rynku pracy kształcenia na kierunkach informatycznych Ekologiczne miasto Międzynarodowa Akademia Rozwoju Wiedzy i Przedsiębiorczości PEOPLE TOWN TIME Granice przestrzeni modelowanie i kodowanie tożsamości ul. Stokłosy Warszawa ul. Akademicka Łomża ul. Słubicka Wrocław ul. Bursaki 12 Lublin ul. Malczewskiego Radom ul. Malczewskiego Radom Plac Matejki Kraków

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 4 lutego 2015r. w akcji 2.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 4 lutego 2015r. w akcji 2. Erasmus+ Młodzież Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk (termin składania wniosków: 04.02.2015) 17 kwietnia 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna 8 lipca 2015r.

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna 8 lipca 2015r. Erasmus+ Młodzież Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna 8 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 30 kwietnia 2015r. w akcji 1. Decyzje

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna

Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus+ Edukacja szkolna Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2015 (termin składania wniosków: 04.03.2015) 15 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe:

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji. 36,6 Centrum Kompetencji (36,6 Competence Centre) ul. Eugeniusza 19-6 93-487 Łódź

Wnioski zaakceptowane - uszeregowane wg nazwy organizacji. 36,6 Centrum Kompetencji (36,6 Competence Centre) ul. Eugeniusza 19-6 93-487 Łódź Na początku tabeli z wynikami znajdują się wnioski zaakceptowane. Lista wniosków zaakceptowanych uszeregowana jest wg. nazwy organizacji. ozostałe wnioski uszeregowane są wg. numeru referencyjnego. Wśród

Bardziej szczegółowo

Wyniki selekcji wniosków złożonych w ramach akcji Projekty Parnterskie Grundtviga w rundzie selekcyjnej 2013 w terminie do 21 lutego 2013

Wyniki selekcji wniosków złożonych w ramach akcji Projekty Parnterskie Grundtviga w rundzie selekcyjnej 2013 w terminie do 21 lutego 2013 Na początku tabeli z wynikami znajdują się wnioski zaakceptowane. Lista wniosków zaakceptowanych uszeregowana jest wg. nazwy organizacji. ozostałe wnioski uszeregowane są wg. numeru referencyjnego. Wśród

Bardziej szczegółowo

Skrócony raport po 79 konkursach

Skrócony raport po 79 konkursach Skrócony raport po 79 konkursach Opracowane przez: Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE Warszawa, 25. marca 205 r. Spis treści Jak interpretować przedstawione w raporcie informacje?... 3 Dane zbiorcze na

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation:

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA O NAS... 1 OFERTA STOWARZYSZENIA... 1 OFERTA KLIENCI... 2 OFERTA USŁUGI... 3 NASZ ZESPÓŁ... 7 OSIĄGNIĘCIA... 8 DOŚWIADCZENIE... 10 WSPÓŁPRACA...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Nowe horyzonty-innowacyjne aplikacje systemów antyplagiatowych dla wspierania oryginalności i kreatywności 2 Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń 2014 3(39) DOI: 10.5277/arc140309 Sprawozdania/Reports Joanna Jabłońska*, Sally Robertshaw** Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1.

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1. UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo