Wykaz publikacji Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210"

Transkrypt

1 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania w obrocie gospodarczym, Warszawa-Poznań 1991, s Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s Odpowiedzialność eksportera i importera za naruszenie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów, Wydawnictwo ABC, Warszawa 1998, s Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006, s Józef Górski. Ze Śnietni nad Prosną po rektorskie berło, Poznań 2009, s Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego, Warszawa Redakcje i współredakcje książek: 2.1. Likwidacja przedsiębiorstw państwowych cz. I i cz. II (red. J. Napierała), Poznań 1992, 2.2. Odpowiedzialność osób dysponujących majątkiem w spółkach kapitałowych (red. J. Napierała), Warszawa-Poznań, 1992

2 2.3. Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej (red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka), Europejskie Prawo Spółek Tom I, Kraków Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej cz. 2 (red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka), Europejskie Prawo Spółek Tom II, Kraków Corporate Governance (red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka), Europejskie prawo spółek Tom III, Warszawa Spółki zagraniczne w Polsce (red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka), Europejskie prawo spółek Tom IV, Warszawa Podręczniki: 3.1. Podręcznik akademicki: Prawo handlowe; spółki handlowe, umowy gospodarcze (red. A. Koch, J. Napierała), Kraków 2002 r.: autor rozdziałów 4 (I-VI pkt 1-4), 8, 10, oraz 18-21, współautor (udział 1/3) rozdziału 5 podręcznika Podręcznik akademicki: Prawo spółek handlowych (red. A. Koch, J. Napierała), Warszawa (ostatnie wydanie - 4) 2013 r. współautor (udział 2/3) rozdziałów: 1 (I-VI, pkt 1-3), 8 i 10, współautor (udział 1/3) rozdziału 5, autor rozdziału Podręcznik akademicki: Umowy w obrocie gospodarczym (red. A. Koch, J. Napierała), Warszawa (ostatnie wydanie) 2013 r.; autor rozdziału: 2, 4, 5, 6, 9, 10 i Artykuły: 4.1. Obowiązek pieczy nad rzeczą w umowie składu, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 3/1976, s

3 4.2. Zakres odpowiedzialności przedsiębiorstwa składowego za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 3/1978, s W sprawie regulacji prawnej dowodów składowych zbywalnych przez indos, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 11/1978, s Ogólne warunki umów o świadczenie usług magazynowych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2/1981, s Przechowywanie towarów przez przedsiębiorstwa transportowe, Problemy Prawa Przewozowego nr 3, Katowice 1981, s Reprezentacja jednostek gospodarki uspołecznionej w praktyce notarialnej (w:) Wybrane zagadnienia z praktyki notarialnej, Warszawa 1982, s Z problematyki lucrum cessans w obrocie uspołecznionym, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 4/1983, s Z problematyki winy nieumyślnej jednostek gospodarki uspołecznionej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 3/1984, s Ceny i odszkodowanie, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 11/1985, s Uwagi w sprawie odpowiedzialności przewoźnika w nowym prawie przewozowym, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 4/1985, s Kooperacja przedsiębiorstw zagranicznych z krajowymi podmiotami gospodarczymi, Państwo i Prawo 5/1986, s Kontrola klauzul odpowiedzialności w obrocie gospodarczym, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 3/1991, s

4 4.13. Utracony zysk jako postać szkody majątkowej w prawie niemieckim, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 4/1991, s Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego w świetle prawa cywilnego (w:) Likwidacja przedsiębiorstw państwowych cz. I (red. J. Napierała), Poznań 1992, s Przedsiębiorstwo jako wkład do spółki (w:) Likwidacja przedsiębiorstw państwowych cz. II (red. J. Napierała), Poznań 1992, s Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu naruszenia zobowiązania przez spółkę z o.o. oraz dłużnika mającego udziały w spółce (w:) Odpowiedzialność osób dysponujących majątkiem w spółkach kapitałowych (red. J. Napierała), Warszawa-Poznań 1992, s Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy w świetle postanowień konwencji wiedeńskiej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 4/1993, Istotne naruszenie zobowiązania jako przesłanka odpowiedzialności kontraktowej według konwencji wiedeńskiej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1/1994, s Wybrane instytucje prawa cywilnego znajdujące zastosowanie w związku z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego, Rejent 11/1994, s Podział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wspólnie z T. Kwiecińskim), Rejent 12/1994, s Odpowiedzialność kontraktowa w konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Prawo Przedsiębiorcy 4/1995, s Sytuacja prawna przedsiębiorstwa państwowego po unieważnieniu decyzji nacjonalizacyjnej, Przegląd Prawa Handlowego 5/1995, s Odpowiedzialność eksportera za wady towaru, Prawo Przedsiębiorcy 19/1995, s

5 4.24. Obowiązek przeciwdziałania szkodzie w konwencji wiedeńskiej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3/1995, s Odpowiedzialność importera, Prawo Przedsiębiorcy 20/1995, s Zagraniczne umowy sprzedaży, Prawo Przedsiębiorcy 25/1995, s Powstrzymanie się ze spełnieniem świadczeń, Prawo Przedsiębiorcy 28-29/1995, s Źródła praw i obowiązków stron umowy międzynarodowej sprzedaży towarów, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 4/1996, s Obowiązek przeciwdziałania szkodzie w eksporcie i imporcie towarów, Prawo Przedsiębiorcy 8/1996, s Przesłanki odstąpienia od umowy sprzedaży w obrocie zagranicznym, Prawo Przedsiębiorcy 21/1996, s Odstąpienie od umowy sprzedaży i jego skutki, Prawo Przedsiębiorcy 27-28/ Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Prawo Spółek 1/1997, s Zwolnienie dłużnika od odpowiedzialności za naruszenie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów, Studia Prawnicze 3-4/1998, s Odpowiedzialność dłużnika według konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 3-4/1998, s Obejmowanie przez spółkę własnych akcji (w:) Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych u progu XXI wieku (red. E. Jantoń-Drozdowska), Poznań 2000, s

6 4.36. Przechowanie (w:) System prawa Prywatnego, Tom 7; Prawo zobowiązań część szczegółowa (red. J. Rajski), Warszawa 2001, s Drugie wydanie: Warszawa 2004 r., s Umowa składu (w:) System prawa Prywatnego, Tom 7; Prawo zobowiązań część szczegółowa (red. J. Rajski), Warszawa 2001, s Drugie wydanie: Warszawa 2004 r., s Societas Europaea, Przegląd Prawa Handlowego 11/2002, s Teoria siedziby a swoboda zakładania przedsiębiorstw w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Überseering, (w:) Studia Prawnicze, 1/2003, s Zakaz nabywania i obejmowania własnych akcji przez spółkę akcyjną, Rejent 6/2003, s Nabywanie przez spółkę własnych akcji w celu ochrony drobnych akcjonariuszy (w świetle drugiej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich, (w:) Studia z prawa gospodarczego; Księga pamiątkowa ku czci prof. Ireneusza Weissa, Kraków 2003, s Założenie przez spółkę oddziału w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Inspire Art Ltd, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2/2004, s Dyrektywa jako instrument integracji prawa spółek (w:) Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej (red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka), Europejskie Prawo Spółek Tom I, Kraków 2004, s Transgraniczna fuzja spółek (w:) Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s Luki w rozporządzeniu o spółce europejskiej (w:) Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, 2005, s

7 4.46. Projekt modernizacji dyrektywy kapitałowej (w:) Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej cz. 2 (red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka), Europejskie Prawo Spółek Tom II, Kraków 2005 (wspólnie z T. Sójką - po 50%), s Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki (w:) W kręgu teoretycznych i praktycznych zagadnień prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, Szczecin 2005, s Transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej spółki w świetle swobody przedsiębiorczości (w:) W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007, s Korzystanie przez spółki ze swobody przedsiębiorczości (w:) Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006, s Transgraniczna fuzja spółek na przykładzie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sevic Systems, PPH 2006, z. 5, s Przedmiot działalności spółki zagranicznej i jej oddziału, PPH 2006, z. 12, s Prawo spółek Unii Europejskiej (w:) System prawa handlowego Tom 2B, Prawo spółek handlowych (red S. Włodyka), Warszawa 2007; II wydanie Tom 2, Warszawa 2012, s Zbycie zabudowanej nieruchomości spółki w świetle art k.c. (w:) Księga Prof. T. Smyczyńskiego, Toruń 2008, s Przeniesienie siedziby spółki za granicę w świetle opinii Rzecznika Generalnego w sprawie Cartesio, Glosa 2008, z. 4, s Uwagi na temat wykładni prawa krajowego zgodnej z dyrektywami europejskiego prawa spółek, Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK) 3/2008, s

8 4.56. Oddział spółki zagranicznej w Polsce w świetle europejskiego prawa spółek (w:) Spółki zagraniczne w Polsce Europejskie prawo spółek T. IV (red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka), Kraków 2008, s Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Cartesio, KPP 2/2009, S Likwidacja majątku spółki zagranicznej w świetle pytania prejudycjalnego w sprawie C- 497/08 (Amiraike Berlin GmbH) (w:) Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010, s Europejskie prawo spółek (w:) System prawa Prywatnego T. XVIIA Prawo spółek kapitałowych (red. S. Sołtysiński), Warszawa 2010, s Uchwała zebrania członków stowarzyszenia, PPH 2011, z. 2, s Uwagi na temat zakazu łączenia stanowisk przez osobę podlegającą bezpośrednio członkowi zarządu (art i art K.S.H.) (w:) Proces cywilny. Nauka, koordynacja, praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi (red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik), Warszawa 2012, s Przekształcenie spółki zagranicznej w spółkę krajową w świetle wyroku Trybunału sprawiedliwości w sprawie Vale, RPEiS 2013, z. 1, s Swoboda przedsiębiorczości z perspektywy polskiego prawa kolizyjnego (w:) Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego (red. J. Kruczalak-Jankowska), Warszawa 2013, s Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z perspektywy prawa krajowego (w:) Umowa sprzedaży. Wspólnota tradycji prawnej idei unifikacji; uniwersalne problemy praktyczne (pod red. A. Dassuja i M. Labijaka), Poznań 2013, s

9 4.65. Przetarg z elementami negocjacji (w:) Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013, s Uwagi na temat kształtu planowanej dyrektywy w sprawie transgranicznego przeniesienia siedziby spółki, RPEiS 2014, z. 4 (w druku) Dziesięć lat po rozszerzeniu rynku Unii Europejskiej z perspektywy polskiego prawa spółek (w:) Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu (w druku) Societas Unius Personae (oddane do druku) 5. Publikowane referaty 5.1. Jakość w świetle prawa (w:) Techniczne, organizacyjne i ekonomiczne zagadnienia działalności służb kontroli jakości, Wydawnictwo TNOiK-Poznń 1983, s Zbieg odpowiedzialności kontraktowej z deliktową w praktyce arbitrażowej (w:) Aktualne problemy obsługi prawnej, Wydawnictwo TNOiK Kołobrzeg 1984, s Umowy kooperacyjne na tle art. 24 ustawy z 6 lipca 1982 r., TNOiK Poznań 1985, s Pozycja prawna Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w obrocie gospodarczym, Wydawnictwo TNOiK Poznań 1986, s. S Zobowiązania umowne a ceny (w:) Finansowo-prawne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw zagranicznych w PRL, Wydawnictwo TNOiK Poznań 1987, s Odpowiedzialność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej za nienależyte wykonanie zobowiązań (w:) Społeczno-prawne problemy Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Wydawnictwo TNOiK Poznań 1987, s

10 6. Glosy 6.1. Glosa do wyroku SN z 11 kwietnia 1982 r. Państwo i Prawo 10/1983, s Glosa do wyroku SN z 20 lipca 1981 r., Państwo i Prawo 5/1984, s Glosa do wyroku SN z 9 lipca 1983 r. Nowe Prawo 2/1985, s Glosa do wyroku SN z 6 grudnia 1983 r., Państwo i Prawo 7-8/1985, s Glosa do uchwały SN z 4 października 1979 r., Państwo i Prawo 4/1981, s Glosa do orzeczenia GKA z 22 sierpnia 1986 r., Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 2/1988, poz. 41, s Glosa do wyroku Sądu Antymonopolowego z 27 października 1992 r., Orzecznictwo Gospodarcze 1/1993, s Glosa do wyroku SN z 10 listopada 1992 r., Orzecznictwo Gospodarcze 2/1993, s Glosa do orzeczenia GKA z 26 października 1983 r. Orzecznictwo Sądów Powszechnych i Komisji Arbitrażowych 1/1986, poz. 13, s Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 marca 2008 r. (V CSK 467/07), OSP/2009 S Recenzje 7.1. Recenzja pracy H. Piekarczyka: Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w lądowym transporcie towarów, Warszawa 1977, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 12/1977, s

11 7.2. Recenzja książki L. Ogiegły: Umowa spedycji, Katowice 1978, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2/1979, s Recenzja książki Z. Kwaśniewskiego: Umowa spedycji, Warszawa 1979, Państwo i Prawo 2/1980, s Recenzja książki T. Pajora: Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2/1983, s Recenzja M. Szydło: Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości, Warszawa 2007, PiP 2007, z. 11, s Recenzja M. Opalski, Europejskie prawo spółek, PiP 2011, s

Redakcja: Anna ubiñska-bujak

Redakcja: Anna ubiñska-bujak Propozycja cytowania: W. Popio³ek, Akcja prawo podmiotowe, Warszawa 2010 Redakcja: Anna ubiñska-bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prawo zobowiązań umowy nienazwane

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Pod redakcją Wojciecha J. Katnera SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ALEKSANDER RACZYŃSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Michał Kuliński REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych 1

Kodeks spółek handlowych 1 Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1030) 2 1 Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy. 2 Tekst

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne SYLABUS STOPIEŃ EDUKACJI Studia jednolite magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI

TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI Przemysław Banasik 1) Eliza Salkowska-Cichosz 2) Streszczenie W artykule poruszone zostały zagadnienia związane z mobilnością spółek w obrębie Wspólnoty Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

O EWOLUCJI ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA TURYSTYKI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

O EWOLUCJI ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA TURYSTYKI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym 2011 Piotr Cybula Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec sierpień 7 8/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 583 584 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo giełdowe Konrad Zacharzewski 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Konrad Zacharzewski Prawo giełdowe W sprzedaży: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.)

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie Skrypty Becka Rafał Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne 8. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo autorskie i prawa pokrewne W sprzedaży: J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE. Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina

Bardziej szczegółowo

Kodeks spó ek handlowych Komentarz

Kodeks spó ek handlowych Komentarz Kodeks spó ek handlowych Komentarz Tytu IV. Łàczenie, podział i przekształcanie spółek Tytu V. Przepisy karne Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejêciowe i przepisy koƒcowe tom 4

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013 www.lexisnexis.pl Spis treści 8 34 Prawo cywilne 36 44 Prawo nieruchomości 46 54 Prawo karne 55 67 Prawo administracyjne 69 76 Prawo handlowe i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów...11 Słowo wstępne...15 Przedmowa...23 Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 1. Rodzaje spółek osobowych... 25 2. Spółki osobowe prawa handlowego... 26 2.1.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Warszawa, 2006 Autorzy: Andrzej Szewc (rozdz. I-III; Glosariusz) Karolina Zioło (rozdz. IV) Mariusz Grzesiczak (rozdz. IV) Recenzent: Paweł Podrecki Copyright

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI W UMOWIE FAKTORINGU. Przemysław Katner

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI W UMOWIE FAKTORINGU. Przemysław Katner PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI W UMOWIE FAKTORINGU Przemysław Katner Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Wstęp / 17 Rozdział I Faktoring zagadnienia wstępne / 21 1. Rys historyczny / 21 1.1. Faktoring

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak UMOWY JAKO PRAWNE NARZĘDZIE TRANSFERU INNOWACJI Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005/2006 Spis treści Objaśnienie skrótów 4 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n.

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n. Marta Piotrowska Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej zagadnienia wybrane Wprowadzenie do problematyki

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej Funkcjonowanie oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z UE ANNA TARASIUK-FLODROWSKA ALDONA WNĘK Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH. KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952

WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH. KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952 dr hab. KRYSTYNA PAWŁOWICZ profesor UW Warszawa, grudzień 2009 r. WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952 I. Rozprawa doktorska pt. Prawny system kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Ewa Cisowska-Sakrajda, Katarzyna Defecińska-Tomczak Magdalena Sieniuć, Agnieszka Suławko-Karetko Jan

Bardziej szczegółowo