1) Podstawowe informacje o Spółce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) Podstawowe informacje o Spółce"

Transkrypt

1 1) Podstawowe informacje o Spółce Nazwa: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (CCS) Siedziba: ul. Puławska 40A, Piaseczno. Branża: telekomunikacja sprzedaż i serwis urządzeń oraz akcesoriów telefonii komórkowej. Zarząd: - Jerzy Maciej Zygmunt Prezes - Robert Frączek Wiceprezes - Aleksandra Kunka Wiceprezes Zatrudnienie: 163 osoby. Kapitał zakładowy: zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł Strona: 1/10

2 2) CCS: Akcjonariat = Management Jerzy Maciej Zygmunt Aleksander Lesz Aleksandra Kunka Robert Frączek Bezpośrednie zaangażowanie głównych akcjonariuszy w zarządzanie CCS tworzy gwarancję stabilności rozwoju Spółki. 3) Nowa Emisja plany wejścia na NewConnect Nowa Emisja: w dniu 23 kwietnia 2012 roku została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCS o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji, poprzez emisję do akcji serii C, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Po przeprowadzeniu emisji zostaną podjęte działania w celu rozpoczęcia notowań na rynku NewConnect. Strona: 2/10

3 4) Grupa kapitałowa CCS posiada 100% akcji udziałów w spółkach zależnych. CCS nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego ponieważ nie zaistniały warunki wskazane w Ustawie o Rachunkowości, obligujące do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych. 5) Geneza i historia CCS szybki rozwój na nowym rynku CCS prowadzi działalność od 2000 roku w okresie dynamicznego rozwoju polskiego rynku telefonii komórkowej, a w związku z tym rosnącego zapotrzebowania na urządzenia mobilne, akcesoria i serwis rok uzyskanie (jako jeden z pierwszych podmiotów na polskim rynku) statusu autoryzowanego serwisu telefonów komórkowych i sprzętu mobilnego rok rozpoczęcie działalności dystrybucyjnej IV kwartał 2010 ukończenie nowej siedziby i nowoczesnego centrum serwisowego czerwiec 2011 uzyskanie najwyższej światowej oceny poziomu Serwisu firmy Samsung Grade A (potwierdzone ponownym audytem w kwietniu 2012) Strona: 3/10

4 6) Nagrody i wyróżnienia. Świadczone przez CCS usługi doceniane są nie tylko przez liczne grono zadowolonych Klientów, ale również współpracujące firmy i organizacje, o czym świadczą przyznane nagrody i wyróżnienia. CCS otrzymał w 2010r. nagrodę Gepard Biznesu 2010 oraz wyróżnienie w konkursie wśród 20 tysięcy podmiotów gospodarczych branży informatycznej. Certyfikat Dynamiczna Firma został przyznany CCS przez HBI Polska za osiągniętą dynamikę wzrostu w latach 2008,2009,2010. Strona: 4/10

5 7) Dane finansowe konsekwentny, stabilny progres W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane finansowe CCS w latach oraz w I kwartale 2012 roku. w mln zł I kw P wykonanie prognozy 2012 po I kwartale Przychody ze sprzedaży 66,3 82,0 102,7 158,5 54,8 198,3 28% Zysk ze sprzedaży -2,0 0,1 0,6 1,8 0,8 3,8 21% Zysk na działalności operacyjnej -2,7 0,5 0,6 2,0 0,9 3,8 24% EBITDA -2,4 1,0 1,2 2,6 1,0 4,5 22% Zysk netto 1,2 2,0 1,4 1,1 0,7 3,0 23% Kapitał własny 7,9 9,5 9,5 9,3 10,0 11,3 Suma bilansowa 22,3 18,3 19,4 26,0 27,7 28,3 Dywidenda (wypłacona z zysku za dany rok) 0,0 1,7 1,2 1,1 Na wykresie poniżej przedstawiono przychody ze sprzedaży w latach oraz w I kwartale 2012 roku wraz z prognozą na rok przychody ze sprzedaży (w mln złotych) prognoza I kw 2012 Na wykresie poniżej przedstawiono (w ujęciu procentowym) rentowność na poziomie operacyjnym oraz netto CCS w latach oraz w I kwartale 2012 roku. Rentowność operacyjna Rentowność netto 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% I kw 2012 Strona: 5/10

6 8) Działalność operacyjna dwie nogi : serwis i dystrybucja Działalność operacyjna CCS jest zdywersyfikowana pomiędzy dwoma obszarami działalności: a) serwis mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, smartfony, tablety i modemy), b) sprzedaż urządzeń mobilnych. W tabeli poniżej przedstawiono strukturę przychodów CCS w latach i w I kwartale 2012 roku oraz prognozę na 2012 roku wraz ze stopniem jej wykonania po trzech miesiącach. w mln zł I kw P wykonanie prognozy 2012 po I kwartale Przychody 66,3 82,0 102,7 158,5 54,8 198,3 28% dynamika 24% 25% 54% 25% ze sprzedaży produktów (serwis) 22,5 29,1 29,2 28,2 5,9 27,3 22% dynamika 29% 0% -3% -3% ze sprzedaży towarów i materiałów (dystrybucja) 43,8 52,9 73,5 130,3 48,9 171,0 29% dynamika 21% 39% 77% 31% Struktura sprzedaży wskazuje na dynamiczny rozwój CCS, szczególnie w zakresie działalności dystrybucyjnej. Działalność serwisowa CCS dysponuje wysoką technologią oraz bardzo nowoczesnym oprzyrządowaniem, doświadczeniem i wiedzą umożliwiającą świadczenie usług serwisowych na najwyższym poziomie (zarówno w zakresie jakości jak i poziomów napraw w tym poziomu fabrycznego, czyli napraw płyt głównych). Atutem Spółki jest również posiadana infrastruktura logistyczna pozwalająca na sprawne zarządzanie procesem naprawy sprzętu. Obecnie usługi serwisowe są realizowane w oparciu o autoryzacje umowy zawarte z: AnyData, Alcatel, Emporia, Gigaset, Huawei, Samsung, ZTE. Od dziesięciu lat CCS współpracuje w zakresie serwisu produktów mobilnych z firmą Samsung. W latach w strukturze napraw urządzenia tej marki stanowił blisko 90% ogółu wykonywanych napraw. W ostatnich kwartałach CCS coraz dynamiczniej rozwija serwis dla innych producentów, szczególnie azjatyckich, upatrując w tym szansę dla siebie w kontekście planów ekspansji tych i kolejnych azjatyckich producentów sprzętu na polski rynek. W efekcie takiej strategii udział ilościowy napraw dla innych producentów niż Samsung dynamicznie rośnie i już obecnie sięga około 40%. Elementem rozwoju działalności serwisowej jest także rozszerzenie zakresu oferowanych usług na bardziej kompleksowe, czego efektem są wyższe wartości jednostkowe napraw (w zakresie usługi). Strona: 6/10

7 W przypadku nowych partnerów, CCS zmienia strukturę uzyskiwanych przychodów. Rosnąca ilość napraw wykonywana jest w oparciu o części powierzone przez zleceniodawców. Zatem CCS nie dokonuje zakupu części zamiennych (który to zakup był refundowany po użyciu części do naprawy). Pozwala to zwiększyć rentowność działalności serwisowej, zmniejsza wielkość niezbędnego kapitału obrotowego, ogranicza jednocześnie wartość łącznych przychodów (przychody z tytuły refundacji w latach stanowiły około 20% wartości łącznych przychodów serwisowych). Oczywiście towarzyszy temu odpowiednio spadek kosztów związanych z nabywaniem w/w części. Zjawisko to powoduje, iż dynamika przychodów z działalności serwisowych jest niższa pomimo znaczącego wzrostu skali działalności. CCS upatruje w rozwoju działalności serwisowej szansę na sukcesywny wzrost rentowności. Łączne przychody z tego obszaru są niższe od przychodów z działalności dystrybucyjnej, jednak aktywność CCS w tym zakresie pozwala Spółce budować silną pozycję rynkową. Działalność dystrybucyjna CCS skutecznie rozwija działalność dystrybucyjną poprzez sprzedaż urządzeń mobilnych, których sprzedaż kreuje około 99% przychodów z działalności dystrybucyjnej. Atutami Spółki w tym obszarze rynkowym jest elastyczność, dobra renoma wśród kontrahentów, szybkość dostaw oraz wiarygodność i możliwości finansowe. Pozwoliło to Spółce w ostatnich latach zaistnieć na wielu rynkach i znacząco zwiększyć skalę działalności. CCS oferuje szeroki zakres urządzeń mobilnych największych światowych producentów: Alcatel, Apple, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Swissvoice. W strukturze sprzedaży CCS największy udział mają urządzenia marki Samsung - według najnowszych szacunków rynkowych za I kwartał 2012 roku największego światowego producenta smartfonów. W tabeli poniżej przedstawiono ilościową sprzedaż urządzeń telekomunikacyjnych CCS w latach oraz w I kwartale 2012 roku w podziale na rodzaje produktów: Q Produkty: ilość udział ilość udział ilość udział ilość udział ilość udział telefony komórkowe ,6% ,6% ,8% ,0% ,0% smartfony 0 0,0% 0 0,0% ,0% ,4% ,8% tablety 0 0,0% 0 0,0% 312 0,2% ,3% ,2% telefony stacjonarne ,4% ,4% ,0% ,3% ,0% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Strona: 7/10

8 9) Sieć efektywne dotarcie do klienta CCS posiada szeroką sieć dystrybucyjną w postaci sklepów partnerskich i autoryzowanych punktów serwisowych zlokalizowanych w największych miastach Polski. Posiadane obecnie w ilości 25 lokalne autoryzowane punkty serwisowe (APS) w Polsce pozwalają na szybsze i bardziej efektywne dotarcie do zleceniodawców zapewniając wysoką efektywność działalności operacyjnej CCS. Rozmieszczenie APS oraz przykładowe zdjęcie wystroju wewnętrznego APS zaprezentowano poniżej. 10) Rynki zbytu CCS na całym świecie Renoma CCS oraz wysoka jakość świadczonych usług i wiarygodność u swoich partnerów pozwala CCS na dynamiczny rozwój. Ostatnie lata przyniosły znaczące przyrosty sprzedaży oferowanych przez Spółkę towarów i usług dla odbiorców zagranicznych. Zakres geograficzny sprzedaży jest bardzo szeroki i obejmuje praktycznie wszystkie kontynenty. 11) Atuty CCS wysoka jakość i atrakcyjne otoczenie rynkowe Silne strony CCS: o współpraca z największymi światowymi producentami urządzeń mobilnych, mającymi plany rozwoju lub ekspansji na rynku polskim o bardzo wysoka jakość świadczonych usług, rosnący ich zakres oraz indywidualizacja i elastyczne podejście do potrzeb klienta o szeroka sieć dystrybucji w Polsce o rosnące możliwości eksportowe, wysoka wiarygodność u partnerów zagranicznych o elastyczność działania, szeroki zakres produktów, szybkość i sprawność dostaw Atrakcyjność branżowa: o dynamicznie rozwijający się rynek telefonii mobilnej i bezprzewodowej transmisji danych w Polsce o potencjał dalszego rozwoju polskiego rynku z uwagi na nowe, często udoskonalane i zmieniane produkty, szybko zyskujące popularność o zwiększenie funkcjonalności urządzeń mobilnych powodujące wyższe ryzyko wystąpienia awarii tych urządzeń Strona: 8/10

9 12) Strategia rozwoju dalszy wzrost skali i zakresu działalności Celem strategicznym CCS jest ugruntowanie pozycji znaczącego i wiarygodnego dystrybutora urządzeń mobilnych na rynku, oraz świadczenie usług serwisowych na najwyższym poziomie i w możliwie szerokim zakresie. CCS zamierza dążyć do stałego wzrostu skali działalności poprzez aktywne reagowanie na zapotrzebowanie i zmiany na rynku. Już w bieżącym roku dostrzegamy istotne symptomy zmian struktury polskiego rynku, które powinny dzięki podjętym przez CCS aktywnościom i nawiązaniu współpracy z nowymi partnerami pozytywnie przełożyć się na pozycję rynkową CCS i osiągane wyniki finansowe. A. Stały rozwój działalności serwisowej poprzez: a. utrzymywanie i nawiązywanie współpracy z największymi partnerami na polskim rynku b. stały wzrost jakości i kompleksowości świadczonych usług wyrażony we wzroście jednostkowych wartości napraw c. konsekwentną politykę indywidualizacji i dostosowania świadczonych usług do potrzeb klienta d. współpracę z kolejnymi producentami w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych e. rozszerzenie zakresu świadczonych usług f. działalność w zakresie pozyskiwania napraw z rynków zagranicznych g. rozpoczęcie napraw innych produktów cyfrowych B. Utrzymanie dynamiki rozwoju dystrybucji poprzez: a. elastyczność funkcjonowania na rynku polskim i reagowanie na ewentualne zmiany struktury sprzedaży urządzeń mobilnych zarówno w zakresie producentów (możliwość ekspansji na rynek nowych graczy), jak i nowych rozwiązań technologicznych (smartfony, tablety itp.) b. dalszą ekspansję na nowych rynkach, zwiększanie sprzedaży poprzez oferowanie sprawnej, elastycznej i wiarygodnej obsługi odbiorców c. rozszerzenie zakresu współpracy z firmami Apple, Huawei, ZTE d. rozszerzenie oferty akcesoriów do telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych. Strona: 9/10

10 Kontakt W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z doradcą finansowym Mercurius Financial Advisors ul. Śmiała Warszawa Tel: Fax: Andrzej Łucjan analityk Dokument sporządzono według stanu na koniec kwietnia 2012 roku z uwzględnieniem wyników finansowych CCS za I kwartał 2012 roku oraz prognozy wyników na 2012 rok. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią propozycji nabycia akcji CCS w ramach oferty niepublicznej bądź publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autorzy niniejszego dokumentu, Spółka, jednostki z nią powiązane, ani ich kierownictwo, przedstawiciele, pracownicy, współpracownicy, udziałowcy i ich przedstawiciele nie deklarują ani nie zapewniają o kompletności i dokładności informacji, prognoz i ocen w nim zawartych i nie odpowiadają za decyzje podjęte na ich podstawie. Odbiorcy niniejszego dokumentu muszą polegać wyłącznie na własnej ocenie Spółki, a niniejszy dokument nie stanowi źródła wszystkich informacji niezbędnych dla takiej oceny. Autorzy niniejszego dokumentu, Spółka, jednostki z nią powiązane ani ich udziałowcy nie są zobowiązani do udostępnienia odbiorcom niniejszego dokumentu jakichkolwiek dalszych informacji i dokumentów, ich aktualizowania ani korygowania, oraz zapewniają sobie prawo do przerwania jakichkolwiek negocjacji bez uprzedniego poinformowania o tym odbiorców niniejszego dokumentu oraz bez podania przyczyn. Strona: 10/10

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2013 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU...2 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...3 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny INWAZJAPC SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny INWAZJAPC SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny INWAZJAPC SPÓŁKA AKCYJNA sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

DOKUMENT INFORMACYJNY. Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu DOKUMENT INFORMACYJNY Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji na okaziciela serii B oraz Akcji na okaziciela serii C do obrotu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka PC GUARD S.A. 5 1.1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie Emitentem jest PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015

SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 SPRAWOZDANIE z działalności SIMPLE S.A. za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU... 4 1. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SIMPLE S.A. ZA ROK 2014... 7 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile S.A. KRAKÓW 3 marca 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WIND MOBILE S.A. W ROKU 2013

Wind Mobile S.A. KRAKÓW 3 marca 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WIND MOBILE S.A. W ROKU 2013 Wind Mobile S.A. KRAKÓW 3 marca 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WIND MOBILE S.A. W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1 Zmiany kapitałowe 2 2 Zmiany rejestrowe w Wind Mobile 3 3 Profil Spółki 3 4 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Sporządzone wg stanu na dzień 8 maja 2015r.

Sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Sporządzone wg stanu na dzień 8 maja 2015r. Sprawozdanie z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Sporządzone wg stanu na dzień 8 maja 2015r. str. 1 Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo