KONCEPCJA MARKETINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA MARKETINGU"

Transkrypt

1 KONCEPCJA MARKETINGU

2 Marketing to: Uświadamianie klientom, że potrzebują pewnych rzeczy Zyskowne zaspokajanie potrzeb Sprzedawanie rzeczy niepotrzebnych Uświadamianie potencjalnym klientom sensu podejmowanych działań

3 Koncepcja potrzeb Abrahama Maslowa Koncepcja psychologiczna, wedle której: Potrzeby uszeregowane są hierarchicznie, od najbardziej podstawowych do najbardziej złożonych Aktywizacja potrzeb z danego poziomu możliwa jest dopiero po zaspokojeniu potrzeb z poziomu niższego Poziomy potrzeb: Fizjologiczne Bezpieczeństwa Przynależności Szacunku i uznania Samorealizacji

4 Koncepcja wartości Ronalda Ingleharta Różne okresy w dziejach społeczeństwa charakteryzują się różnymi zespołami wartości w nich uznawanych i realizowanych 2 rodzaje wartości: Materialistyczne Postmaterialistyczne Uznawanie i realizowanie wartości postmaterialistycznych możliwe jest dopiero po zaspokojeniu celów/zasad opartych na wartościach materialistycznych

5 Potrzeby, pragnienia Marketing wychodzi z założenia, że wszelkie działania i decyzje podejmowane na rynku wynikają z potrzeb i pragnień jego uczestników Potrzeby (need) podstawowe wymagania człowieka, wynikające przede wszystkim z jego uwarunkowań fizjologicznych i psychicznych (ale także społecznych) Pragnienia (want) społecznie konstruowane pożądanie określonych obiektów, które mogą zaspokoić potrzeby Marketing w kontekście zaspokajania potrzeb uwzględnia relacje pomiędzy stanem pożądanym, aktualnym i możliwym Marketing w ramach swoich zadań i celów uwzględnia różnego rodzaju uwarunkowania związane z definiowanie i realizowaniem potrzeb i pragnień

6 Marketing nie jest możliwy/potrzebny w sytuacji, gdy: Nie są zaspokojone podstawowe potrzeby konsumentów Istnieje monopol dostawcy potrzeby Dostawcy potrzeb nie różnią się od siebie Z tego powodu pole dla działalności marketingowej powstało w XIX w., wraz z rozwojem społeczeństwa przemysłowego Przemiany zasad funkcjonowania rynku sprawiały, że logika działań marketingowych ulegała zmianom

7 Krótka historia marketingu Orientacja na produkcję (Production Era) masowy rynek, ujednolicone produkty, standaryzacja jako rezultat dążenia do obniżenia kosztów, wytwarzanie jak największej ilości produktów Orientacja na sprzedaż (Selling Era) uwzględnienie różnicowania się rynku i potrzeb klientów, dążenie do maksymalizacji sprzedaży wytwarzanych obiektów Orientacja na zaspokojenie potrzeb (Consumer Era, Marketing 2.0.) definiowanie potrzeb klienta i dążenie do ich maksymalnego zaspokajania, różnicowanie się klientów i związana z tym konieczność segmentowania rynku, klienci są lepiej poinformowani Orientacja na osobę (The New Era, Marketing 3.0) traktowanie klientów jako istot ludzkich z ich wielowymiarowymi cechami, zawiązywanie trwałych więzi z klientem, zwracanie uwagę na etykę i społeczne aspekty działań rynkowych (odpowiedzialność społeczna)

8 Marketing postmodernistyczny Hiperrzeczywistość, fragmentacja, decentralizacja, nastawienie emocjonalne (a nie kognitywne) 8E: Empiryczny (experiential) Środowiskowy (environmental) Estetyczny (aesthetic) Rozrywkowy (entertainment) Krótkotrwały (evanescence) Uduchowiony (evangelical) Etyczny (ethical) Arogancki (effrontery)

9 Stara i nowa gospodarka (Kotler 2005: 38) Organizacja według jednostek produkcyjnych Organizacja według segmentów rynkowych Koncentracja na rentownych transakcjach Koncentracja na długotrwałej współpracy z klientem Marketing ograniczony do działu marketingowej Każdy bierze udział w działalności marketingowej Budowanie marki poprzez reklamę Budowanie marki poprzez działanie Koncentracja na pozyskaniu klienta Koncentracja na utrzymaniu klienta Brak analizy satysfakcji klienta Analiza satysfakcji klientów Składanie obietnic bez pokrycia Unikanie obietnic

10 Czym więc jest współczesny marketing? Definicja społeczna (filozofia biznesu): Marketing jest procesem społecznym, dzięki któremu jednostki lub grupy otrzymują to, czego potrzebują i chcą, poprzez kreowanie, oferowanie i swobodną wymianę produktów i usług (Kotler 2005: 8) Definicja dyrektorska (funkcja biznesu i sposób jego uprawiania): Marketing jako sztuka sprzedawania produktu Marketing odnosi się do potrzeb i pragnień w kontekście: Definiowania Kreowania Organizowania i projektowania Zaspokajania

11 Jak umiejscowić marketing w socjologii? Teoria wymiany, teoria racjonalnego wyboru Wartość, koszt, alternatywa Marketing jako zarządzanie użytecznością (utility) suma korzyści odnoszonych z korzystania z dóbr i usług: Formy Miejsca Czasu Posiadania Nowa analiza instytucjonalna Socjologia emocji Socjologia wizualna Socjologia zmysłów

12 Funkcje marketingu Zarządzanie wywiadem marketingowym Zarządzanie sieciami pragnień i wartości Zarządzanie obsługą klienta i sieciami dostaw Zarządzanie kanałami komunikacji Zarządzanie marketing mix

13 Marketing mix (4P) Produkt (product) Cena (price) Dystrybucja (place) Promocja (promotion)

14 Zastrzeżenia dotyczące tradycyjnego marketing mix Odnosi się wyłącznie do relacji z otoczeniem marketingowym, a nie do relacji wewnątrz firmy Słabo określone relacje pomiędzy poszczególnymi elementami Mechanicystyczne ujęcie rynku Założenie wymiany transakcyjnej, a nie zawiązywania relacji

15 Modyfikacje marketing mix Dodatkowe aspekty: Zwrócenie uwagi na wiedzę, umiejętności i kompetencje Większe zorientowanie na klienta (klient jako współproducent a nie odbiorca) Relacje, a nie wyłącznie wymiana W większym stopniu usługi, a nie towary Dodatkowe wymiary (7P): Ludzie (people) Sposób świadczenia usług (process) Materialne dowody jakości (physical)

16 Czego może dotyczyć marketing? (Kotler 2005: 5-7) Produkty Usługi Doznania Imprezy Ludzie Miejsca Własność Przedsiębiorstwa Informacja Idee

17 CASE STUDY: MARKETING MIEJSCA

18 Miejsce jako przedmiot zainteresowań marketingu Do pewnego momentu przestrzeń rozumiana jako przedmiotowy, fizyczny aspekt podmiotowej ludzkiej działalności obszar dziania się życia społecznego (dziedzictwo Kartezjańskie) Zwrot przestrzenny (spatial turn) w naukach społecznych przestrzeń zostaje włączona do nauk społecznych jako element wpływający na działania ludzkie (geografia humanistyczna, H. Lefebvre) Przestrzeń a miejsce

19 Budowanie marki miejsca (place branding) Doświadczenie (Place experience) Tożsamość (Place identity) Wizerunek (Place image) Marketing (Place marketing)

20 Marketing miejsca Wytwarzanie nazwy, symboli i innych znaków identyfikujących i różnicujących miejsce Obietnica doświadczeń i wspomnień związanych z odwiedzeniem danego miejsca Konsolidacja i wzmocnienie doświadczeń w celu wytworzenia wizerunku mającego na celu wpływ na podejmowanie decyzji konsumenckich

21 Możliwe obszary działania: Logo System identyfikacji wizualnej Słowa kluczowe Całościowe kampanie wizerunkowo-informacyjne Oferty promocyjne

22 Możliwy zakres: Konkretnie zdefiniowane miejsce, posiadające np. określony adres Zespół kilku obiektów działających niezależnie, ale połączonych bliskością terytorialną Dzielnice miasta Miasta Regiony geograficzne Państwa

23 Tematy marketingu miejsca: Kultura, klimat kulturowy Historia Turystyka Globalność / Lokalność Autentyzm Usługi Zagospodarowanie przestrzenne Infrastruktura

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Materiały do ćwiczeń

MARKETING. Materiały do ćwiczeń MARKETING Materiały do ćwiczeń Autorzy Urszula Chrąchol Leszek Gracz Joanna Hołub Magdalena Małachowska Izabela Ostrowska Józef Perenc Kamila Peszko Grażyna Rosa Agnieszka Smalec MARKETING Materiały do

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Małgorzata Osowska Nr albumu: 263102 Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Analiza treści plakatów poświęconych zjawisku przemocy Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ URZĄD GMINY W PLEŚNEJ Raport z działania w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Marketing usług ug hotelarskich Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu def. z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 ANNA BORAWSKA ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI W dzisiejszych czasach słowo marketing jest często używane dla oznaczenia działalności zmierzającej

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Knecht Zarz dzanie marketingiem

Zdzisław Knecht Zarz dzanie marketingiem Zdzisław Knecht Zarz dzanie marketingiem Wydanie trzecie Zarz dzanie marketingiem 2 Jan Kowalski 8. Bezpiecze stwo informatyczne 3 Zdzisław Knecht Zarz dzanie marketingiem Wydanie trzecie Wydawnictwo C.H.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji Konkurencja miast powoduje, Ŝe istnieje rynek, gdzie przedkładana jest oferta specyficznych produktów miast i innych miejskich ofert związanych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Praca pod redakcją Marzeny Wanagos PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY GDAŃSK 2004 WYDAWCA Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW dr Agnieszka Stolarska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WNS, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katedra Strategii Ekonomicznych i Marketingu INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Marketing mix kancelarii prawniczych w Polsce

Marketing mix kancelarii prawniczych w Polsce Monika Hładki Uniwersytet Szczeciński Marketing mix kancelarii prawniczych w Polsce Streszczenie Pojawienie się zainteresowania marketingiem w działalności usługowej zaczęto obserwować w rozwiniętych państwach

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

Procedury i techniki marketingowe w działalności ubezpieczeniowej. Przyczynek do dyskusji

Procedury i techniki marketingowe w działalności ubezpieczeniowej. Przyczynek do dyskusji Roman Fulneczek Procedury i techniki marketingowe w działalności ubezpieczeniowej. Przyczynek do dyskusji Celem artykułu jest przedstawienie procedur i technik marketingowych w działalności ubezpieczeniowej.

Bardziej szczegółowo