Barczak B., Relacje sieciowe między przedsiębiorstwem a otoczeniem biznesu [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barczak B., Relacje sieciowe między przedsiębiorstwem a otoczeniem biznesu [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red."

Transkrypt

1 Literatura Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego (przyjętego przez Radę Ministrów w dn r.), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim w III kwartale 2007 roku, Informacja sygnalna nr 27, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, grudzień Alwasiak S. i in., Instytucje, zasady i mechanizmy wspierania przedsiębiorczości, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków Andersson S., Wictor I., Innovative Internationalization in New Firms: Born Globals Swedish Case, Journal International Enterprise 2003, vol. 1, nr 3. Ando A., Modigliani F., The Life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, American Economic Review 1963, vol. 53, nr 1. Andrade C., The Economics of Welfare Participation and Welfare Stigma: A Review, Public Finance and Management 2002, vol. 2, nr 2. Andrews E.L., Greenspan Concedes Error on Regulation, New York Times, 23 October 2008, Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań Atkinson A.B., Micklewright J., Unemployment Compensation and Labor Market Transitions: A Critical Review, Journal of Economic Literature 1991, vol. 29, nr 4. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS, Warszawa Bals L., Berry H., Hartmann E., What is a Born Global Firm?, Draft 2008, dk/content/download. Banachowicz E., Kaszuba K., Matusiak K.B., Mażewska M., Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, MPiPS, Warszawa Banerski G. i in., Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off i spin-out) zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, PARP, Warszawa 2009.

2 261 Barczak B., Relacje sieciowe między przedsiębiorstwem a otoczeniem biznesu [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, t. 1, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, Kraków Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa Bartkowiak B., Korol M., Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa według stanu na 30 czerwca 2008 roku. Raport nr 10/2008, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin Baxter P., Jack S., Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers, The Qualitative Report 2008, vol. 13, nr 4, nova.edu/ssss/qr/qr13-4/baxter. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa Berlin I., Dwie koncepcje wolności [w:] Cztery eseje o wolności, Zysk i S-ka, Poznań Bertola G., Disney R., Grant C., The Economics of Consumer Credit Demand and Supply [w:] The Economics of Consumer Credit, red. G. Bertola, R. Disney, C. Grant, MIT Press, Cambridge London Bezrobocie rejestrowane w II kwartale 2009 roku, GUS, Warszawa Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych 2009, nr 2. Biuletyn WUP. IV kwartał 2008 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków Biuletyn WUP. I kwartał 2009 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków Blakely E.J., Planing Lokal Economic Development. Theory and Practice, Sage Publications, Thousand Oaks London New Delhi Blanchard O.J., Wolfers J., The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European Unemployment: The Aggregate Evidence, Economic Journal 2000, vol. 110, nr 462. Blaug M., Teoria kapitału ludzkiego [w:] Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Blundell R., Fry V., Walker I., Modelling the Take-Up of Means-Tested Benefits: The Case of Housing Benefits in the United Kingdom, Economic Journal 1988, vol. 98, nr 390. Bocheński J.M., Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego [w:] Logika i filozofia, PWN, Warszawa Boni M., Generacja 50+: problemy, wyzwania, szanse [w:] Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, red. J. Tokarz, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa Budżety gospodarstw domowych w 2004 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa Budżety gospodarstw domowych w 2005 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2006.

3 262 Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa Budżety gospodarstw domowych w 2007 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa Budżety gospodarstw domowych w 2007 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Bywalec C., Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej ( ), Zeszyty Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN: Procesy transformacji w Polsce, nr 10, Warszawa Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa Cassidy J., Interview with Eugene Fama, The New Yorker, online/blogs/johncassidy/2010/01/interview-with-eugene-fama.html. Chmiel Z., Historia jednego miasta nad Sanem, Urząd Gminy i Miasta w Rudniku n. Sanem, Rudnik 1998, Choices, Values, and Frames, red. D. Kahneman, A. Tversky, Cambridge University Press, Cambridge Christie L., Homes: Big Drop in Speculation, CNNMoney.com, 2007/04/30/real_estate/speculators_fleeing_housing_markets/index.htm. Ciacek P., Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej, PARP, Warszawa Clark J., Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations, Earthscan Publications, London Cox D., Jappelli T., The Effect of Borrowing Constraints on Consumer Liabilities, Journal of Money, Credit, and Banking 1993, vol. 25, nr 2. Crook J.N., The Demand for Household Debt in the USA: Evidence from the 1995 Survey of Consumer Finance, Applied Financial Economics 2001, vol. 11, nr 1. CSI: Credit Crunch, The Economist, 18 October 2007, specialreports/displaystory.cfm?story_id= Czupryński P. i in., Centra transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków Danzinger S., Haveman R., Plotnick R., How Income Transfer Programs Affect Work, Savings, and the Income Distribution: A Critical Review, Journal of Economic Literature 1981, vol. 19, nr 3. Daszkiewicz M., Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródła innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Transformacja ustrojowa w polskiej elektroenergetyce. Od pełnego monopolu naturalnego ku pełnej konkurencyjności, Biuletyn URE 2005, nr 6.

4 263 Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zalewski B., Regulacja energetyki w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa Toruń Dotacje na innowacje przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP, PARP, Warszawa Drobny P., Idea uniwersytetu a gospodarka rynkowa [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, red. T. Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Drobny P., Znaczenie ludzkich przymiotów w procesie gospodarowania. Elementy teorii kapitału ludzkiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 1, red. J. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Drucker P.F., Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Warszawa Duca J.V., Rosenthal S.S., Borrowing Constraints, Household Debt, and Racial Discrimination in Loan Markets, Journal of Financial Intermediation 1993, vol. 3, nr 1. Duesenberry J.S., Income, Savings and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Cambridge Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz. Urz. UE L 176/37 z r.). Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 27/20 z r.). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE L 211, tom 52, z r.). Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, red. A. Dobraczyńska, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa Esman M.J., Uphoff N., Local Organizations: Intermediaries in Rual Development, Cornell University Press, Ithaca Esping-Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge Evangelista F., Qualititive Insights into the International New Venture Creation Process, Journal International Enterpriese 2005, vol. 3, nr 3. Evans J., Mavondo F.T., Psychic Distance: The Construct and Measures, American Marketing Association, Conference Proceeding, Fabrowska P. i in., Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania, PARP, Warszawa Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. M. Panfila, Difin, Warszawa For a European Union Energy Policy Green Paper, COM (94) 659, 1994 r. Forgsen M., Some Critical Notes on Learning in Uppsala Internationalization Process Model, Uppsala Universitet, Working Paper 2000, nr 2.

5 264 Förster M., d Ercole M.M., Income Distribution and Poverty in OECD Countries in the Second Half of the 1990s, OECD Social Employment and Migration Working Papers 2005, nr 22. Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Freeman R.B., Labour Market Institutions without Blinders: The Debate over Flexibility and Labour Market Performance, International Economic Journal 2005, vol. 19, nr 2. Freeman S., Edwards R., Schroder B., How Smaller Born-Global Firms Use Networks and Alliances to Overcome Constraints to Rapid Internationalization, Journal of International Marketing 2006, vol. 14, nr 3. Friedman M., A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton Fronczek M., Laurisz N., Rynek pracy w Małopolsce w świetle wskaźników opartych na badaniach sondażowych [w:] Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce. Refleksje nad wykorzystaniem wskaźników, red. J. Górniak, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków Fundusze pożyczkowe w Polsce, wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, wg stanu na 31 grudnia 2008 r., Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin Gabrielsson M., Manek-Kirpalani V.H., Dimitratos P., Solberg C.A., Zucchella A., Born Globals: Propositions to Help Advance the Theory, International Business Review 2008, vol. 17, nr 4. Gajda O., Komisja Europejska nie lubi starterów?, Fundusze Europejskie 2009, nr 4 (35). Gajewski M., Dokumenty organizacyjne funduszy poręczycielskich, Katowice poręczeń kredytowych, PFPiR MSP, Warszawa Gajewski M., Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, PIL, Katowice Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy Giza-Poleszczuk A., Góra M., Litwiński J., Sztanderska U., Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MIPS, Warszawa Glinka K., Wybrane aspekty ujęcia behawioralnego baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin Głodek P., Gołębiowski M., Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, t. 2, Warszawa Gospodarka Polski prognozy i opinie. Maj 2009, red. K. Bartosik, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa Gospodarka, przedsiębiorczość, zatrudnienie w Małopolsce. Raport za rok 2008, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, maj Grant C., Estimating Credit Constraints Among US Households, Oxford Economic Papers 2007, vol. 59, nr 4.

6 265 Green Paper. A European Strategy for Sustainable Competitive and Secure Energy, COM (2006) 105, 2006 r. Gropp R., Scholz J.K., White M.J., Personal Bankruptcy and Credit Supply and Demand, Quarterly Journal of Economics 1997, vol. 112, nr 1. Ha J.W., Choi S., Jung S., An Analysis on Internationalization Process of Korean New Ventures Firms, Allied Academies International Conference 2008, s. 15, proquest.com. Habuda L., Transformacyjne decyzje i decyzyjne procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Harverston P.D., Synoptic versus Incremental Internationalization: An Examination of Born Global and Gradual Globalizing Firms, Ph.D. Dissertation at The University of Memphis, 2000, Hayek F.A., Nadużycie rozumu, Volumen, Warszawa Hayek F.A., Znaczenie konkurencji [w:] Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Znak, Kraków Headey B., Goodin R.E., Muffels R., Dirven H.-J., Is There a Trade-off between Economic Efficiency and a Generous Welfare State? A Comparison of Best Cases of The Three Worlds of Welfare Capitalism, Social Indicators Research 2000, vol. 50, nr 2. Hedlund G., Kverneland A., Are Strategies for Foreign Markets Changing? The Case of Swedish Investment in Japan, International Studies of Management & Organization 1995, vol. 15, nr 2. Hills J., Inequality and the State, Oxford University Press, Oxford Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Hoffman T., Co słychać w PO IG?, Biuletyn Innowacyjni 2010, nr 7. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2004, GUS, Warszawa Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2005, GUS, Warszawa Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2006, GUS, Warszawa Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2007, GUS, Warszawa Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2008, GUS, Warszawa Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik po doświadczeniach międzynarodowych, red. J. Guliński, K. Zasiadły, PARP, Warszawa Internal Energy Market, COM (88) 238, 1988 r. Jamasb T., Pollitt M., Electricity Market Liberalisation in the European Union: Review of Progress toward Liberalisation & Integration, University of Cambridge, CEPR, March 24, Janowska A., Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania , PARP, Warszawa Jansson G., Sundell H., Ohmann M., The New Modified Uppsala Model, Kristianstad University, Bachelor Dissertation, January 2004,

7 266 Jasiński P., Regulacja a transformacja systemowa. Zarys problematyki [w:] Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji, red. A.T. Szablewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Johanson J., Vahlne J.E., The Internationalization Process of the Firm, International Executive 1978, vol. 20, nr 1. Johanson J., Wiedersheim-Paul F., The Internationalization Process of the Firm Four Swedish Cases, Journal of Management Studies 1975, vol. 12, nr 3. Jolly V.K., Alahuta M., Jeannet J., Challenging the Incumbents. How High Technology Start-ups Compete Globally, Journal of Strategic Change 1992, vol. 1. Joskow P., Introduction to Electricity Sector Liberalization: Lessons Learned from Cross-Country Studies [w:] Electricity Market Reform: An International Perspective, red. F.P. Sioshansi, W. Pfaffenberger, Elsevier Kaśnikowska B., Dziurdzik A., Masiak R., Ośrodek Wspierania Biznesu, Katowice Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2008 r., Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, 26 września Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach , Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Kirzner I.M., Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago London Klepka M., Opieczyński M., Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co świadczy o sukcesie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji, PARP, Warszawa Klimczak D. i in., Czy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce. Raport KPMG, KPMG, Warszawa Knight G., Cavusgil S.T., Innovation, Organizational Capabilities, and the Born-Global Firm, Journal of International Business Studies 2004, vol. 35, nr 2. Knight G.A., Cavusgil S.T., A Taxonomy of Born-Global Firms, Management International Review 2005, vol. 45, nr 3. Knight G.A., Cavusgil S.T., The Born Global Firm: A Challenge to Traditional Internationalization Theory, Advances in International Marketing, vol. 8. Komercjalizacja wyników badań naukowych krok po kroku, Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska, Kraków Komunikat nr 12 Urzędu Statystycznego w Krakowie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego, Kraków, grudzień Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego nr 1/2009, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, styczeń Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego nr 2/2009, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, luty Koniunktura konsumencka. Styczeń 2009 r., GUS, Warszawa Konkurencyjność sektora wysokich technologii, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Kowalak T., Quo vadis, sektorze?, Biuletyn URE 2002, nr 1.

8 267 Kowalski R., Pollok A., Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2007, nr 738. Kowalski R., Pollok A., Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych [w:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Z. Dach, A. Pollok, PTE, Kraków Kozioł L., Panek R., Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 700, Kraków Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa Kruszewska M., Szkoleniowcy bez szkoły, Manager Magazine 2008, nr 9. Kryzys gospodarczy Polacy zauważają raczej w kraju niż we własnym domu, ale wykazują umiarkowany pesymizm co do swojej sytuacji ekonomicznej w najbliższych 2 3 latach, IMAS International, Wrocław Księżopolski M., Polityka społeczna w różnych krajach i modele polityki społecznej [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kształcenie dorosłych, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2009, Kwartalna informacja o rynku pracy. IV kwartał 2008 r., GUS, Warszawa Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i S-ka, Warszawa Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa Lis M. i in., Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa Livingstone S.M., Lunt P.K., Predicting Personal Debt and Debt Repayment: Psychological, Social and Economic Determinants, Journal of Economic Psychology 1992, vol. 13, nr 1. Łazewski M., Gołębiowski M., Własność intelektualna. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, t. 3, Warszawa Łobejko S., Stan i tendencje rozwojowe jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce, PARP, Warszawa Łuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań Łukowska-Sobol A., Wesołowska M., Prawne podstawy regulacji w elektroenergetyce a zobowiązania międzynarodowe, Urząd Regulacji Energetyki, Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Mały rocznik statystyczny, GUS, Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PTE, Warszawa Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, metody, tendencje, red. E. Duliniec, SGH, Warszawa Matusiak K.B., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. SOOIPP Raport 2007, Łódź Kielce Poznań 2007.

9 268 Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom Łódź Matusiak K.B., Wpływ parków technologicznych na rozwój ekonomiczno-społeczny [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, red. K.B. Matusiak, A. Bąkowski, PARP, Warszawa Matusiak K.B., Głodek P., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa Matusiak K.B., Guliński J., Parki technologiczne [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. SOOIPP Raport 2004, red. K.B. Matusiak, Łódź Poznań Mażewska M. i in., Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Warszawa McDougall P., International versus Domestic Entrepreneurship: New Venture Strategic Behavior and Industry Structure, Journal of Business Venturing 1989, vol. 4, nr 6. McDougall P., Shane S., Oviatt B., Explaining the Formation of International New Ventures: The Limits of Theories From International Business Research, Journal of Business Venturing 1994, vol. 9, nr 6. Mehrtens III F.J., Three Worlds of Public Opinion? Values, Variation, and the Effect on Social Policy, International Journal of Public Opinion Research 2004, vol. 16, nr 2. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, GUS, Warszawa Mian S.A., Technology Business Incubation: Learning from the US Experience [w:] Technology Incubators: Nurturing Small Firms, OECD, Paris Mill J.S., O wolności [w:] Utylitaryzm. O wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Mises L., Biurokracja, Fijorr Publishing, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Warszawa Mises L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa Modigliani F., Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations, The American Economic Review 1986, vol. 76, nr 3. Modigliani F., The Role of Intergenerational Transfers and Life Cycle Saving in the Accumulation of Wealth, Journal of Economic Perspectives 1988, vol. 2, nr 2. Modigliani F., Brumberg R., Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data [w:] Post-Keynesian Economics, red. K.K. Kurihara, Rutgers University Press, New Brunswick Moen Q., Servais P., Born Global or Gradual Global? Examining the Export Behaviour of Small and Medium-Sized Enterprises, Journal of International Marketing 2002, vol. 10, nr 3. Moen Q., The Born Globals. A New Generation of Small European Exporters, International Marketing Review 2002, vol. 19, nr 2/3. Moffitt R., An Economic Model of Welfare Stigma, American Economic Review 1983, vol. 73, nr 5.

10 269 Narodowe strategiczne ramy odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa strategia spójności, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 1 sierpnia 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa New B., Paternalism and Public Policy, Economics and Philosophy 1999, vol. 15, nr 1. Nickell S., Unemployment and Labor Market Rigidities: Europe versus North America, Journal of Economic Perspectives 1997, vol. 11, nr 3. Novak M., The Crisis of the Welfare State, IPA Review 1994, vol. 46, nr 4. O Grady S., Lane H.W., The Psychic Distance Paradox, Journal of International Business Studies 1996, vol. 27, nr 2. Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2006 r., Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, 12 kwietnia 2007 r. Ocena realizacji i korekta Założeń polityki energetycznej Polski do 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2008, Załącznik do Uchwały Nr XXXII/473/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 r. Odczuwanie i przewidywane konsekwencje kryzysu, CBOS, Warszawa OECD Employment Outlook 2009: Tackling the Job Crisis, OECD, Paris OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD, Paris Okun A.M., Equality and Efficiency. The Big Tradeoff, The Brookings Institution, Washington Olechnicka A., Płoszaj A., Polska nauka w sieci? Przestrzeń Nauki i Innowacyjności. Raport z badań, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EURO- REG, Warszawa Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, Twój Biznes 2009, nr 2. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce Raport 2009, red. K.B. Matusiak, PARP, Łódź Warszawa Oświata i wychowanie, GUS, Oviatt B.M., McDougall P., Toward a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies 1994, vol. 25, nr 1. Park S., Rodrigues A.P., Is Aggregate Consumer Borrowing Consistent with the Permanent Income Hypothesis?, The Manchester School 2000, vol. 68, nr 3. Patterson W., Przeobrażenia w elektroenergetyce. Przyszłe pokolenia, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Pazda A., O reformowaniu sektora elektroenergetycznego, Wokół Energetyki, czerwiec Pestieau P., The Welfare State in the European Union. Economic and Social Perspectives, Oxford University Press, Oxford Pierson P., Coping with Permanent Austerity: Welfare State Restructuring in Affluent Democracies [w:] The New Politics of the Welfare State, red. P. Pierson, Oxford University Press, Oxford 2001.

11 270 Pierson P., Irresistible Forces, Immovable Objects: Post-Industrial Welfare States Confront Permanent Austerity, Journal of European Public Policy 1998, vol. 5, nr 4. Pilarska C., Przybylska K., Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2005, nr 686. Plous S., The Psychology of Judgment and Decision Making, McGraw-Hill, New York Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w województwie małopolskim. Stan na koniec 2008 roku, Informacja sygnalna nr 2, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, styczeń Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika, Monitor Prawa Pracy, nr 7/2008, monitorprawapracy.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=37&id=292. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, GUS, PLK_HTML.htm?id=POJ-807.htm. Polacy o kondycji materialnej swoich rodzin. Opinie z lat , CBOS, Warszawa Polacy o swoim zadowoleniu z życia, szczęściu i pechu w latach , CBOS, Warszawa Polityka energetyczna Polski do 2025 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Zespół do spraw Polityki Energetycznej, Warszawa Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada 2009 r., Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. (Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.). Polska jest mało innowacyjna, Twój Biznes 2009, nr 2. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa Popczyk J., Bez reformy nie będzie rozwoju, Rzeczpospolita, z 10 kwietnia 1997 r. Popczyk J., Polska polityka energetyczna [w:] Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji, red. A.T. Szablewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Poręba S., Koncepcja i problemy tworzenia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce [w:] Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora elektroenergetycznego, red. A.T. Szablewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa Private Sector Development in the Electric Power Sector: Joint OED/OEG/OEU Review of the World Bank Group s Assistance in the 1990 s, Operation Evaluation Department, Operations Evaluation Group, Operations Evaluation Unit, OED, July 21, World Bank, Washington, D. C., Program dla elektroenergetyki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 27 marca Program operacyjny Innowacyjna gospodarka, , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Warszawa, 28 lipca 2006 r. Program realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2003.

12 271 Program restrukturyzacji kontraktów długoterminowych (KDT) na sprzedaż mocy i energii elektrycznej zawartych pomiędzy PSE S.A. a wytwórcami energii elektrycznej, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Podręcznik Frascati, OECD, Paryż 2002, wydanie polskie Prowadzenie i rozliczenie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, Warszawa Przybylska K., Znaczenie dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa Racław-Markowska M., Deprywacja czy utrudnienie? Potrzeby cywilizacyjne rodzin wielodzietnych w latach , Polityka Społeczna 1999, nr 8. Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, stan na dzień r., Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa Raport z ewaluacji poddziałania oraz SPO WKP, Warszawa Rasmussen E.S., Madsen K., The Born Global Koncept, Paper for the EIBA Conference 2002; Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2009, Załącznik do Uchwały nr 396/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r., Kraków, kwiecień Rizzi J.V., Behavioral Basis of the Financial Crisis, Journal of Applied Finance 2008, Tampa, Fall, vol. 18, nr 2. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, GUS, Warszawa Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa Rocznik statystyczny województwa małopolskiego, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków Rogoda B., Fundusze pomocowe Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków Rogut A. i in., Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce, PARP, Warszawa Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Rothbard M.N., Ekonomia wolnego rynku, t. 1 i 2, Fijorr Publishing, Warszawa Rothbard M.N., Interwencjonizm, czyli władza a rynek, Fijorr Publishing, Warszawa Rynek pracy w Małopolsce. Raport za rok 2008, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, maj 2009.

13 272 Serafin K., Współczesne otoczenie firmy wyzwaniem dla przedsiębiorczych zachowań [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg Shiller R., Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa Snower D.J., The Future of the Welfare State, Economic Journal 1993, vol. 103, nr 418. Society at a Glance. OECD Social Indicators, 2005 edition, OECD, Paris Society at a Glance. OECD Social Indicators, 2006 edition, OECD, Paris Solek A., Ekonomia behawioralna a neoklasyczna, Zeszyty Naukowe PTE, nr 8, Kraków Solon G., Cross-Country Differences in Intergenerational Earnings Mobility, Journal of Economic Perspectives 2002, vol. 16, nr 3. Sosnowska A. i in., Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa Sousa C.M.P., Bradley F., Cultural Distance and Psychic Distance: Two Peas in a Pod, Journal of International Marketing 2006, vol. 14, nr 1. Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2007 roku, Informacja sygnalna nr 12, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, maj Stankiewicz N.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw, Dom Organizatora, Toruń Starczewska-Krzysztoszek M., Raport najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, Kamerton Innowacyjności, Warszawa Statistics Compendium Based on the Information Provided by Business Angel Networks Having Responded to the Survey Conducted in 2008, European Business Angels Network, Brussels Sustein C., Thaler R., Human Frailty Caused This Crisis, Financial Times 2008, November 12, London. Suzumura K., Welfare Economics and the Welfare State, Review of Population and Social Policy 1998, nr 8. System rachunków narodowych (SRN), t. I, Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, GUS, Warszawa Sytuacja gospodarstw domowych w 2005 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych (informacja sygnalna), GUS, Warszawa Sytuacja gospodarstw domowych w 2006 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych (notatka informacyjna), GUS, Warszawa Szablewski A.T., Ceny energii a prawo energetyczne. Niektóre problemy [w:] Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji, red. A.T. Szablewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Szablewski A.T., Koncepcja i problemy wdrażania reform w energetyce polskiej [w:] Konkurencja i regulacja w przemyśle elektroenergetycznym. Brytyjskie doświadczenia a polskie problemy, red. P. Jasiński, A.T. Szablewski, G. Yarrow, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1995.

14 273 Szablewski A.T., Krytycznie o konsolidacji, Rzeczpospolita, z sierpnia 2001 r. Szablewski A.T., Promowanie konkurencji i uwarunkowania wyboru metody regulacji cen energii i paliw (w świetle ustawy prawo energetyczne) [w:] Liberalizacja sektora elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego, red. A.T. Szablewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Szkoły wyższe i ich finanse, GUS, Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, Bank i Kredyt 2009, nr 40 (4). Taleb N.N., The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House, New York Thaler R.H., Towards a Positive Theory of Consumer Choice, Journal of Economic Behavior and Organization 1980, vol. 1. Thurow L.C., Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, One Press, Gliwice Tversky A., Griffin D., Endowments and Contrasts in Judgments of Well-Being [w:] Choices, Values and Frames, red. D. Kahneman, A. Tversky, Cambridge University Press, New York Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm. Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. nr 14, poz. 89. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz.U. nr 55, poz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, ze zm. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. nr 54, poz Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164, poz z późn. zm. Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa Vahlne J.E., Nordström K.A., The Internationalization Process: Impact of Competition and Experience, The International Trade Journal, vol. 7, nr 5. Vandone D., Consumer Credit in Europe. Risk and Opportunities of a Dynamic Industry, Springer Physica-Verlag, Berlin Heidelberg Wach K., Instytucje otoczenia biznesu w południowej Polsce w świetle badań empirycznych [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków Wach K., Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 769, Kraków Wach K., Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

15 274 Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters & Kluwer Business, Kraków Warunki życia ludności w 2004 r., Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa Weresa M.A., Transfer wiedzy z nauki do biznesu doświadczenia regionu Mazowsze, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa White Paper: An Energy Policy for the European Union, COM (95) 628, 1995 r. Wielgo P., Prąd na giełdę, Gazeta Wyborcza, z 22 czerwca 1999 r. Wilkinson N., An Introduction to Behavioral Economics, Palgrave, New York Wiśniewska A., Rząd pomoże przedsiębiorcom, Twój Biznes 2009, nr 3. Woźniak M.G., Rola państwa w procesie demonopolizacji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin Polonia, vol. XXIX/XXX, Lublin Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., GUS, gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/publ_nts_wykorzystanie_tech_infor-telekom_2008.pdf. Yarrow G., Restrukturyzacja i regulacja energetyki polskiej: próba oceny reform [w:] Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji, red. A.T. Szablewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Yilmazer T., DeVaney S.A., Household Debt Over the Life Cycle, Financial Services Review 2005, vol. 14, nr 4. Zajączkowski S., Żochowski D., Obciążenia gospodarstw domowych spłatami długu: rozkłady i stress testy na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych GUS, Materiały i Studia, NBP, z. 221, Warszawa Zakrzewska L., Aniołowie to też ludzie, Twój Biznes 2009, nr 9. Zakrzewska L., O sukcesie decyduje osobowość, kompetencje i pomysł, Twój Biznes 2009, nr 9. Zakrzewska-Krzyś H., Pięć kroków do własnej firmy, Twój Biznes 2009, nr 2. Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r., Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Założenia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata , Ministerstwo Przemysłu, Warszawa Zasady i procedury prowadzenia działalności parków technologicznych w Polsce w świetle obowiązujących przepisów o pomocy publicznej, ekspertyza przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Europejskie Forum Doradztwa, Gdańsk Zhou L., Wu W., Luo X., Internationalization and the Performance of Born-Global SMEs: The Mediating Role of Social Networks, Journal of International Business Studies 2007, vol. 38. Zielińska Z., Szanse i zagrożenia dla polskich gospodarstw domowych w warunkach gospodarki rynkowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, nr 4, Warszawa Żołnierski A., Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa 2008.

WCZESNA INTERNACJONALIZACJA POLSKICH FIRM TYPU BORN GLOBAL

WCZESNA INTERNACJONALIZACJA POLSKICH FIRM TYPU BORN GLOBAL dr Oksana Seroka-Stolka Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WCZESNA INTERNACJONALIZACJA POLSKICH FIRM TYPU BORN GLOBAL Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano terminologię i charakterystykę

Bardziej szczegółowo

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014 MACIEJ FRĄCZEK PUBLIKACJE grudzień 2014 1. Frączek M. (2014), Rynek pracy Unii Europejskiej stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

KONTROWERSJE WOKÓŁ TRADYCYJNEGO UJĘCIA PROCESU INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

KONTROWERSJE WOKÓŁ TRADYCYJNEGO UJĘCIA PROCESU INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA 5 Krystyna Przybylska KONTROWERSJE WOKÓŁ TRADYCYJNEGO UJĘCIA PROCESU INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA 5.1. Wp r o wa d z e n i e Pogłębiający się proces globalizacji wymaga nowego spojrzenia na proces

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ZADŁUŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII KONSUMPCJI

DETERMINANTY ZADŁUŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII KONSUMPCJI 4 Grzegorz Wałęga DETERMINANTY ZADŁUŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII KONSUMPCJI 4.1. Wp r o wa d z e n i e Zadłużenie gospodarstw domowych w ostatnich latach znacznie wzrosło,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Sara Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie gotówką w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9

Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński. Japoński system bankowy Wykład 9 Systemy bankowe Ryszard Kokoszczyński Japoński system bankowy Wykład 9 Japoński system bankowy przed Big-Bangiem Struktura systemu wyznaczona przez regulacje i politykę rządu (subsydiowane finansowanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2011

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2011 prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Społecznej Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP Studia licencjackie Specjalność: PEDAGOGIKA PRACY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZEJ POLSKIEJ LITERATURY DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 1 ( w układzie przedmiotowym)

WYKAZ WAŻNIEJSZEJ POLSKIEJ LITERATURY DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 1 ( w układzie przedmiotowym) Andrzej Szewc WYKAZ WAŻNIEJSZEJ POLSKIEJ LITERATURY DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 1 ( w układzie przedmiotowym) I. Dzieła treści ogólnej 1. Guliński J., Zasiadły K. (red.) Innowacyjna przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska Lista publikacji dr inż. Edyta Tabaszewska 2008 1. Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku, W: Wachowiak P. (pod red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP

Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP dr Alina Warzecha Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 17 czerwca 2009 r Gliwice Główne bariery występujące wśród MSP BARIERA ŚWIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

KLASTRY. badane szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje. mgr Piotr Kryjom Instytut Przedsiębiorstwa SGH

KLASTRY. badane szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje. mgr Piotr Kryjom Instytut Przedsiębiorstwa SGH KLASTRY badane szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje mgr Piotr Kryjom Instytut Przedsiębiorstwa SGH Plan prezentacji: 1. Przestrzeń ekonomiczna a bieguny rozwoju, 2. Indentyfikacja klastrów,

Bardziej szczegółowo

1. Przebieg kariery naukowej

1. Przebieg kariery naukowej Curriculum Vitae mgr Maciej Gnela ADRES Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Biuro: +48 (12) 293 57 31/ 75 54 Fax: +48 (12) 293

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO-626 Nazwa modułu Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Financing enterprises development Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU JAKO STYMULATOR ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

INSTRUMENTY NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU JAKO STYMULATOR ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 6 Sylwia Guzdek INSTRUMENTY NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU JAKO STYMULATOR ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 6.1. Wp r o wa d z e n i e Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz rozwój

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich

Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich Zbigniew Krzewiński Warszawa, 26.09.12 Punkt widzenia Second Best Massachusetts Instituteof Technology (MIT) -na 2 miejscu w rankingu Forbes

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.)

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) Sylwia Stańczyk Katedra Strategii i Metod Zarządzania DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) 1. Sylwia Stańczyk, Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe AE

Bardziej szczegółowo

Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Jan W. Bossak

Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Jan W. Bossak Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Jan W. Bossak Autor adresuje książkę do Czytelników pragnących lepiej zrozumieć procesy rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Do studentów, ekonomistów

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Zofii Dach

pod redakcją Zofii Dach pod redakcją Zofii Dach Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych pod red akcj ą Zofii Dach ~ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE l!!!5jl Kraków 2010 Recenzent Krystyna Hanusik Koordynacja Artur

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Monika Czerwonka PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy 2015 1 M. Czajkowski, M.Czerwonka, M.Krętowski Tytuł Wydawnictwo Okładka Cost-sensitive global model trees applied in loan charge-off forecasting

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Dr Joanna Dominiak Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) dominiak@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY Przedmioty wykładane Wprowadzenie do makro- i mikroekonomii sektor MSP Economics of SME sector Zakresy tematyczne prac dyplomowych Analiza

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DOTACJE STRATEGIE POŻYCZKI SZKOLENIA DOTACJE Obsługujemy Klientów z 3 sektorów: -przedsiębiorcy -sektor finansów publicznych (miasta, powiaty, spółki komunalne, uczelnie

Bardziej szczegółowo

Business Dynamics in Poland in Comparison to Selected Countries w: Enterprises in Unstable Economy, red. B. Prusak

Business Dynamics in Poland in Comparison to Selected Countries w: Enterprises in Unstable Economy, red. B. Prusak dr Piotr Russel PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 P. Russel Konkurencyjność polskiego systemu podatkowego na tle systemów podatkowych wybranych krajów UE STUDIA OECONOMICA

Bardziej szczegółowo

Tematy referatów (do wyboru)

Tematy referatów (do wyboru) Forma zajęć: Ćwiczenia Kierunek studiów: Zarządzanie licencjat Sem. letni rok akademicki 2008/2009 Przedmiot: Struktury rynku i ich regulacje Referaty podstawowe: Tematy referatów (do wyboru) 1. Wolny

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r.

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. 2013 Bożena Lublińska - Kasprzak Prezes PARP Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. Warszawa, 14 marca 2013 r. Obszary działalności PARP Działalność proeksportowa Sieci współpracy PARP Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo