Barczak B., Relacje sieciowe między przedsiębiorstwem a otoczeniem biznesu [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barczak B., Relacje sieciowe między przedsiębiorstwem a otoczeniem biznesu [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red."

Transkrypt

1 Literatura Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego (przyjętego przez Radę Ministrów w dn r.), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim w III kwartale 2007 roku, Informacja sygnalna nr 27, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, grudzień Alwasiak S. i in., Instytucje, zasady i mechanizmy wspierania przedsiębiorczości, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków Andersson S., Wictor I., Innovative Internationalization in New Firms: Born Globals Swedish Case, Journal International Enterprise 2003, vol. 1, nr 3. Ando A., Modigliani F., The Life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, American Economic Review 1963, vol. 53, nr 1. Andrade C., The Economics of Welfare Participation and Welfare Stigma: A Review, Public Finance and Management 2002, vol. 2, nr 2. Andrews E.L., Greenspan Concedes Error on Regulation, New York Times, 23 October 2008, Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań Atkinson A.B., Micklewright J., Unemployment Compensation and Labor Market Transitions: A Critical Review, Journal of Economic Literature 1991, vol. 29, nr 4. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS, Warszawa Bals L., Berry H., Hartmann E., What is a Born Global Firm?, Draft 2008, dk/content/download. Banachowicz E., Kaszuba K., Matusiak K.B., Mażewska M., Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, MPiPS, Warszawa Banerski G. i in., Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off i spin-out) zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, PARP, Warszawa 2009.

2 261 Barczak B., Relacje sieciowe między przedsiębiorstwem a otoczeniem biznesu [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, t. 1, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, Kraków Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa Bartkowiak B., Korol M., Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa według stanu na 30 czerwca 2008 roku. Raport nr 10/2008, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin Baxter P., Jack S., Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers, The Qualitative Report 2008, vol. 13, nr 4, nova.edu/ssss/qr/qr13-4/baxter. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa Berlin I., Dwie koncepcje wolności [w:] Cztery eseje o wolności, Zysk i S-ka, Poznań Bertola G., Disney R., Grant C., The Economics of Consumer Credit Demand and Supply [w:] The Economics of Consumer Credit, red. G. Bertola, R. Disney, C. Grant, MIT Press, Cambridge London Bezrobocie rejestrowane w II kwartale 2009 roku, GUS, Warszawa Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych 2009, nr 2. Biuletyn WUP. IV kwartał 2008 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków Biuletyn WUP. I kwartał 2009 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków Blakely E.J., Planing Lokal Economic Development. Theory and Practice, Sage Publications, Thousand Oaks London New Delhi Blanchard O.J., Wolfers J., The Role of Shocks and Institutions in the Rise of European Unemployment: The Aggregate Evidence, Economic Journal 2000, vol. 110, nr 462. Blaug M., Teoria kapitału ludzkiego [w:] Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Blundell R., Fry V., Walker I., Modelling the Take-Up of Means-Tested Benefits: The Case of Housing Benefits in the United Kingdom, Economic Journal 1988, vol. 98, nr 390. Bocheński J.M., Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego [w:] Logika i filozofia, PWN, Warszawa Boni M., Generacja 50+: problemy, wyzwania, szanse [w:] Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, red. J. Tokarz, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa Budżety gospodarstw domowych w 2004 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa Budżety gospodarstw domowych w 2005 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2006.

3 262 Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa Budżety gospodarstw domowych w 2007 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa Budżety gospodarstw domowych w 2007 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Bywalec C., Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej ( ), Zeszyty Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN: Procesy transformacji w Polsce, nr 10, Warszawa Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa Cassidy J., Interview with Eugene Fama, The New Yorker, online/blogs/johncassidy/2010/01/interview-with-eugene-fama.html. Chmiel Z., Historia jednego miasta nad Sanem, Urząd Gminy i Miasta w Rudniku n. Sanem, Rudnik 1998, Choices, Values, and Frames, red. D. Kahneman, A. Tversky, Cambridge University Press, Cambridge Christie L., Homes: Big Drop in Speculation, CNNMoney.com, 2007/04/30/real_estate/speculators_fleeing_housing_markets/index.htm. Ciacek P., Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej, PARP, Warszawa Clark J., Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations, Earthscan Publications, London Cox D., Jappelli T., The Effect of Borrowing Constraints on Consumer Liabilities, Journal of Money, Credit, and Banking 1993, vol. 25, nr 2. Crook J.N., The Demand for Household Debt in the USA: Evidence from the 1995 Survey of Consumer Finance, Applied Financial Economics 2001, vol. 11, nr 1. CSI: Credit Crunch, The Economist, 18 October 2007, specialreports/displaystory.cfm?story_id= Czupryński P. i in., Centra transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków Danzinger S., Haveman R., Plotnick R., How Income Transfer Programs Affect Work, Savings, and the Income Distribution: A Critical Review, Journal of Economic Literature 1981, vol. 19, nr 3. Daszkiewicz M., Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródła innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Transformacja ustrojowa w polskiej elektroenergetyce. Od pełnego monopolu naturalnego ku pełnej konkurencyjności, Biuletyn URE 2005, nr 6.

4 263 Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zalewski B., Regulacja energetyki w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa Toruń Dotacje na innowacje przewodnik po działaniach PO IG realizowanych przez PARP, PARP, Warszawa Drobny P., Idea uniwersytetu a gospodarka rynkowa [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, red. T. Bernat, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Drobny P., Znaczenie ludzkich przymiotów w procesie gospodarowania. Elementy teorii kapitału ludzkiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 1, red. J. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Drucker P.F., Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Warszawa Duca J.V., Rosenthal S.S., Borrowing Constraints, Household Debt, and Racial Discrimination in Loan Markets, Journal of Financial Intermediation 1993, vol. 3, nr 1. Duesenberry J.S., Income, Savings and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Cambridge Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz. Urz. UE L 176/37 z r.). Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 27/20 z r.). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE L 211, tom 52, z r.). Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, red. A. Dobraczyńska, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa Esman M.J., Uphoff N., Local Organizations: Intermediaries in Rual Development, Cornell University Press, Ithaca Esping-Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge Evangelista F., Qualititive Insights into the International New Venture Creation Process, Journal International Enterpriese 2005, vol. 3, nr 3. Evans J., Mavondo F.T., Psychic Distance: The Construct and Measures, American Marketing Association, Conference Proceeding, Fabrowska P. i in., Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania, PARP, Warszawa Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. M. Panfila, Difin, Warszawa For a European Union Energy Policy Green Paper, COM (94) 659, 1994 r. Forgsen M., Some Critical Notes on Learning in Uppsala Internationalization Process Model, Uppsala Universitet, Working Paper 2000, nr 2.

5 264 Förster M., d Ercole M.M., Income Distribution and Poverty in OECD Countries in the Second Half of the 1990s, OECD Social Employment and Migration Working Papers 2005, nr 22. Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Freeman R.B., Labour Market Institutions without Blinders: The Debate over Flexibility and Labour Market Performance, International Economic Journal 2005, vol. 19, nr 2. Freeman S., Edwards R., Schroder B., How Smaller Born-Global Firms Use Networks and Alliances to Overcome Constraints to Rapid Internationalization, Journal of International Marketing 2006, vol. 14, nr 3. Friedman M., A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton Fronczek M., Laurisz N., Rynek pracy w Małopolsce w świetle wskaźników opartych na badaniach sondażowych [w:] Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce. Refleksje nad wykorzystaniem wskaźników, red. J. Górniak, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków Fundusze pożyczkowe w Polsce, wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, wg stanu na 31 grudnia 2008 r., Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin Gabrielsson M., Manek-Kirpalani V.H., Dimitratos P., Solberg C.A., Zucchella A., Born Globals: Propositions to Help Advance the Theory, International Business Review 2008, vol. 17, nr 4. Gajda O., Komisja Europejska nie lubi starterów?, Fundusze Europejskie 2009, nr 4 (35). Gajewski M., Dokumenty organizacyjne funduszy poręczycielskich, Katowice poręczeń kredytowych, PFPiR MSP, Warszawa Gajewski M., Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, PIL, Katowice Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy Giza-Poleszczuk A., Góra M., Litwiński J., Sztanderska U., Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MIPS, Warszawa Glinka K., Wybrane aspekty ujęcia behawioralnego baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin Głodek P., Gołębiowski M., Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, t. 2, Warszawa Gospodarka Polski prognozy i opinie. Maj 2009, red. K. Bartosik, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa Gospodarka, przedsiębiorczość, zatrudnienie w Małopolsce. Raport za rok 2008, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, maj Grant C., Estimating Credit Constraints Among US Households, Oxford Economic Papers 2007, vol. 59, nr 4.

6 265 Green Paper. A European Strategy for Sustainable Competitive and Secure Energy, COM (2006) 105, 2006 r. Gropp R., Scholz J.K., White M.J., Personal Bankruptcy and Credit Supply and Demand, Quarterly Journal of Economics 1997, vol. 112, nr 1. Ha J.W., Choi S., Jung S., An Analysis on Internationalization Process of Korean New Ventures Firms, Allied Academies International Conference 2008, s. 15, proquest.com. Habuda L., Transformacyjne decyzje i decyzyjne procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Harverston P.D., Synoptic versus Incremental Internationalization: An Examination of Born Global and Gradual Globalizing Firms, Ph.D. Dissertation at The University of Memphis, 2000, Hayek F.A., Nadużycie rozumu, Volumen, Warszawa Hayek F.A., Znaczenie konkurencji [w:] Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Znak, Kraków Headey B., Goodin R.E., Muffels R., Dirven H.-J., Is There a Trade-off between Economic Efficiency and a Generous Welfare State? A Comparison of Best Cases of The Three Worlds of Welfare Capitalism, Social Indicators Research 2000, vol. 50, nr 2. Hedlund G., Kverneland A., Are Strategies for Foreign Markets Changing? The Case of Swedish Investment in Japan, International Studies of Management & Organization 1995, vol. 15, nr 2. Hills J., Inequality and the State, Oxford University Press, Oxford Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Hoffman T., Co słychać w PO IG?, Biuletyn Innowacyjni 2010, nr 7. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2004, GUS, Warszawa Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2005, GUS, Warszawa Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2006, GUS, Warszawa Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2007, GUS, Warszawa Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2008, GUS, Warszawa Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik po doświadczeniach międzynarodowych, red. J. Guliński, K. Zasiadły, PARP, Warszawa Internal Energy Market, COM (88) 238, 1988 r. Jamasb T., Pollitt M., Electricity Market Liberalisation in the European Union: Review of Progress toward Liberalisation & Integration, University of Cambridge, CEPR, March 24, Janowska A., Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania , PARP, Warszawa Jansson G., Sundell H., Ohmann M., The New Modified Uppsala Model, Kristianstad University, Bachelor Dissertation, January 2004,

7 266 Jasiński P., Regulacja a transformacja systemowa. Zarys problematyki [w:] Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji, red. A.T. Szablewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Johanson J., Vahlne J.E., The Internationalization Process of the Firm, International Executive 1978, vol. 20, nr 1. Johanson J., Wiedersheim-Paul F., The Internationalization Process of the Firm Four Swedish Cases, Journal of Management Studies 1975, vol. 12, nr 3. Jolly V.K., Alahuta M., Jeannet J., Challenging the Incumbents. How High Technology Start-ups Compete Globally, Journal of Strategic Change 1992, vol. 1. Joskow P., Introduction to Electricity Sector Liberalization: Lessons Learned from Cross-Country Studies [w:] Electricity Market Reform: An International Perspective, red. F.P. Sioshansi, W. Pfaffenberger, Elsevier Kaśnikowska B., Dziurdzik A., Masiak R., Ośrodek Wspierania Biznesu, Katowice Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2008 r., Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, 26 września Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach , Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Kirzner I.M., Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago London Klepka M., Opieczyński M., Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co świadczy o sukcesie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji, PARP, Warszawa Klimczak D. i in., Czy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce. Raport KPMG, KPMG, Warszawa Knight G., Cavusgil S.T., Innovation, Organizational Capabilities, and the Born-Global Firm, Journal of International Business Studies 2004, vol. 35, nr 2. Knight G.A., Cavusgil S.T., A Taxonomy of Born-Global Firms, Management International Review 2005, vol. 45, nr 3. Knight G.A., Cavusgil S.T., The Born Global Firm: A Challenge to Traditional Internationalization Theory, Advances in International Marketing, vol. 8. Komercjalizacja wyników badań naukowych krok po kroku, Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska, Kraków Komunikat nr 12 Urzędu Statystycznego w Krakowie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego, Kraków, grudzień Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego nr 1/2009, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, styczeń Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego nr 2/2009, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, luty Koniunktura konsumencka. Styczeń 2009 r., GUS, Warszawa Konkurencyjność sektora wysokich technologii, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Kowalak T., Quo vadis, sektorze?, Biuletyn URE 2002, nr 1.

8 267 Kowalski R., Pollok A., Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2007, nr 738. Kowalski R., Pollok A., Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych [w:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Z. Dach, A. Pollok, PTE, Kraków Kozioł L., Panek R., Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 700, Kraków Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa Kruszewska M., Szkoleniowcy bez szkoły, Manager Magazine 2008, nr 9. Kryzys gospodarczy Polacy zauważają raczej w kraju niż we własnym domu, ale wykazują umiarkowany pesymizm co do swojej sytuacji ekonomicznej w najbliższych 2 3 latach, IMAS International, Wrocław Księżopolski M., Polityka społeczna w różnych krajach i modele polityki społecznej [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kształcenie dorosłych, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2009, Kwartalna informacja o rynku pracy. IV kwartał 2008 r., GUS, Warszawa Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i S-ka, Warszawa Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa Lis M. i in., Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa Livingstone S.M., Lunt P.K., Predicting Personal Debt and Debt Repayment: Psychological, Social and Economic Determinants, Journal of Economic Psychology 1992, vol. 13, nr 1. Łazewski M., Gołębiowski M., Własność intelektualna. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, t. 3, Warszawa Łobejko S., Stan i tendencje rozwojowe jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce, PARP, Warszawa Łuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań Łukowska-Sobol A., Wesołowska M., Prawne podstawy regulacji w elektroenergetyce a zobowiązania międzynarodowe, Urząd Regulacji Energetyki, Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Mały rocznik statystyczny, GUS, Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PTE, Warszawa Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, metody, tendencje, red. E. Duliniec, SGH, Warszawa Matusiak K.B., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. SOOIPP Raport 2007, Łódź Kielce Poznań 2007.

9 268 Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom Łódź Matusiak K.B., Wpływ parków technologicznych na rozwój ekonomiczno-społeczny [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, red. K.B. Matusiak, A. Bąkowski, PARP, Warszawa Matusiak K.B., Głodek P., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa Matusiak K.B., Guliński J., Parki technologiczne [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. SOOIPP Raport 2004, red. K.B. Matusiak, Łódź Poznań Mażewska M. i in., Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Warszawa McDougall P., International versus Domestic Entrepreneurship: New Venture Strategic Behavior and Industry Structure, Journal of Business Venturing 1989, vol. 4, nr 6. McDougall P., Shane S., Oviatt B., Explaining the Formation of International New Ventures: The Limits of Theories From International Business Research, Journal of Business Venturing 1994, vol. 9, nr 6. Mehrtens III F.J., Three Worlds of Public Opinion? Values, Variation, and the Effect on Social Policy, International Journal of Public Opinion Research 2004, vol. 16, nr 2. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, GUS, Warszawa Mian S.A., Technology Business Incubation: Learning from the US Experience [w:] Technology Incubators: Nurturing Small Firms, OECD, Paris Mill J.S., O wolności [w:] Utylitaryzm. O wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Mises L., Biurokracja, Fijorr Publishing, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Warszawa Mises L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa Modigliani F., Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations, The American Economic Review 1986, vol. 76, nr 3. Modigliani F., The Role of Intergenerational Transfers and Life Cycle Saving in the Accumulation of Wealth, Journal of Economic Perspectives 1988, vol. 2, nr 2. Modigliani F., Brumberg R., Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data [w:] Post-Keynesian Economics, red. K.K. Kurihara, Rutgers University Press, New Brunswick Moen Q., Servais P., Born Global or Gradual Global? Examining the Export Behaviour of Small and Medium-Sized Enterprises, Journal of International Marketing 2002, vol. 10, nr 3. Moen Q., The Born Globals. A New Generation of Small European Exporters, International Marketing Review 2002, vol. 19, nr 2/3. Moffitt R., An Economic Model of Welfare Stigma, American Economic Review 1983, vol. 73, nr 5.

10 269 Narodowe strategiczne ramy odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa strategia spójności, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 1 sierpnia 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa New B., Paternalism and Public Policy, Economics and Philosophy 1999, vol. 15, nr 1. Nickell S., Unemployment and Labor Market Rigidities: Europe versus North America, Journal of Economic Perspectives 1997, vol. 11, nr 3. Novak M., The Crisis of the Welfare State, IPA Review 1994, vol. 46, nr 4. O Grady S., Lane H.W., The Psychic Distance Paradox, Journal of International Business Studies 1996, vol. 27, nr 2. Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2006 r., Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, 12 kwietnia 2007 r. Ocena realizacji i korekta Założeń polityki energetycznej Polski do 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2008, Załącznik do Uchwały Nr XXXII/473/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 r. Odczuwanie i przewidywane konsekwencje kryzysu, CBOS, Warszawa OECD Employment Outlook 2009: Tackling the Job Crisis, OECD, Paris OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD, Paris Okun A.M., Equality and Efficiency. The Big Tradeoff, The Brookings Institution, Washington Olechnicka A., Płoszaj A., Polska nauka w sieci? Przestrzeń Nauki i Innowacyjności. Raport z badań, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EURO- REG, Warszawa Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, Twój Biznes 2009, nr 2. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce Raport 2009, red. K.B. Matusiak, PARP, Łódź Warszawa Oświata i wychowanie, GUS, Oviatt B.M., McDougall P., Toward a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies 1994, vol. 25, nr 1. Park S., Rodrigues A.P., Is Aggregate Consumer Borrowing Consistent with the Permanent Income Hypothesis?, The Manchester School 2000, vol. 68, nr 3. Patterson W., Przeobrażenia w elektroenergetyce. Przyszłe pokolenia, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Pazda A., O reformowaniu sektora elektroenergetycznego, Wokół Energetyki, czerwiec Pestieau P., The Welfare State in the European Union. Economic and Social Perspectives, Oxford University Press, Oxford Pierson P., Coping with Permanent Austerity: Welfare State Restructuring in Affluent Democracies [w:] The New Politics of the Welfare State, red. P. Pierson, Oxford University Press, Oxford 2001.

11 270 Pierson P., Irresistible Forces, Immovable Objects: Post-Industrial Welfare States Confront Permanent Austerity, Journal of European Public Policy 1998, vol. 5, nr 4. Pilarska C., Przybylska K., Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2005, nr 686. Plous S., The Psychology of Judgment and Decision Making, McGraw-Hill, New York Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w województwie małopolskim. Stan na koniec 2008 roku, Informacja sygnalna nr 2, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, styczeń Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika, Monitor Prawa Pracy, nr 7/2008, monitorprawapracy.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=37&id=292. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, GUS, PLK_HTML.htm?id=POJ-807.htm. Polacy o kondycji materialnej swoich rodzin. Opinie z lat , CBOS, Warszawa Polacy o swoim zadowoleniu z życia, szczęściu i pechu w latach , CBOS, Warszawa Polityka energetyczna Polski do 2025 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Zespół do spraw Polityki Energetycznej, Warszawa Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada 2009 r., Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. (Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.). Polska jest mało innowacyjna, Twój Biznes 2009, nr 2. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa Popczyk J., Bez reformy nie będzie rozwoju, Rzeczpospolita, z 10 kwietnia 1997 r. Popczyk J., Polska polityka energetyczna [w:] Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji, red. A.T. Szablewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Poręba S., Koncepcja i problemy tworzenia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce [w:] Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora elektroenergetycznego, red. A.T. Szablewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa Private Sector Development in the Electric Power Sector: Joint OED/OEG/OEU Review of the World Bank Group s Assistance in the 1990 s, Operation Evaluation Department, Operations Evaluation Group, Operations Evaluation Unit, OED, July 21, World Bank, Washington, D. C., Program dla elektroenergetyki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 27 marca Program operacyjny Innowacyjna gospodarka, , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Warszawa, 28 lipca 2006 r. Program realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2003.

12 271 Program restrukturyzacji kontraktów długoterminowych (KDT) na sprzedaż mocy i energii elektrycznej zawartych pomiędzy PSE S.A. a wytwórcami energii elektrycznej, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Podręcznik Frascati, OECD, Paryż 2002, wydanie polskie Prowadzenie i rozliczenie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, Warszawa Przybylska K., Znaczenie dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, PTE, Warszawa Racław-Markowska M., Deprywacja czy utrudnienie? Potrzeby cywilizacyjne rodzin wielodzietnych w latach , Polityka Społeczna 1999, nr 8. Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, stan na dzień r., Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa Raport z ewaluacji poddziałania oraz SPO WKP, Warszawa Rasmussen E.S., Madsen K., The Born Global Koncept, Paper for the EIBA Conference 2002; Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2009, Załącznik do Uchwały nr 396/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r., Kraków, kwiecień Rizzi J.V., Behavioral Basis of the Financial Crisis, Journal of Applied Finance 2008, Tampa, Fall, vol. 18, nr 2. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, GUS, Warszawa Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa Rocznik statystyczny województwa małopolskiego, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków Rogoda B., Fundusze pomocowe Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków Rogut A. i in., Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce, PARP, Warszawa Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Rothbard M.N., Ekonomia wolnego rynku, t. 1 i 2, Fijorr Publishing, Warszawa Rothbard M.N., Interwencjonizm, czyli władza a rynek, Fijorr Publishing, Warszawa Rynek pracy w Małopolsce. Raport za rok 2008, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, maj 2009.

13 272 Serafin K., Współczesne otoczenie firmy wyzwaniem dla przedsiębiorczych zachowań [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg Shiller R., Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa Snower D.J., The Future of the Welfare State, Economic Journal 1993, vol. 103, nr 418. Society at a Glance. OECD Social Indicators, 2005 edition, OECD, Paris Society at a Glance. OECD Social Indicators, 2006 edition, OECD, Paris Solek A., Ekonomia behawioralna a neoklasyczna, Zeszyty Naukowe PTE, nr 8, Kraków Solon G., Cross-Country Differences in Intergenerational Earnings Mobility, Journal of Economic Perspectives 2002, vol. 16, nr 3. Sosnowska A. i in., Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa Sousa C.M.P., Bradley F., Cultural Distance and Psychic Distance: Two Peas in a Pod, Journal of International Marketing 2006, vol. 14, nr 1. Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2007 roku, Informacja sygnalna nr 12, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, maj Stankiewicz N.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw, Dom Organizatora, Toruń Starczewska-Krzysztoszek M., Raport najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, Kamerton Innowacyjności, Warszawa Statistics Compendium Based on the Information Provided by Business Angel Networks Having Responded to the Survey Conducted in 2008, European Business Angels Network, Brussels Sustein C., Thaler R., Human Frailty Caused This Crisis, Financial Times 2008, November 12, London. Suzumura K., Welfare Economics and the Welfare State, Review of Population and Social Policy 1998, nr 8. System rachunków narodowych (SRN), t. I, Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, GUS, Warszawa Sytuacja gospodarstw domowych w 2005 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych (informacja sygnalna), GUS, Warszawa Sytuacja gospodarstw domowych w 2006 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych (notatka informacyjna), GUS, Warszawa Szablewski A.T., Ceny energii a prawo energetyczne. Niektóre problemy [w:] Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji, red. A.T. Szablewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Szablewski A.T., Koncepcja i problemy wdrażania reform w energetyce polskiej [w:] Konkurencja i regulacja w przemyśle elektroenergetycznym. Brytyjskie doświadczenia a polskie problemy, red. P. Jasiński, A.T. Szablewski, G. Yarrow, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1995.

14 273 Szablewski A.T., Krytycznie o konsolidacji, Rzeczpospolita, z sierpnia 2001 r. Szablewski A.T., Promowanie konkurencji i uwarunkowania wyboru metody regulacji cen energii i paliw (w świetle ustawy prawo energetyczne) [w:] Liberalizacja sektora elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego, red. A.T. Szablewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Szkoły wyższe i ich finanse, GUS, Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, Bank i Kredyt 2009, nr 40 (4). Taleb N.N., The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House, New York Thaler R.H., Towards a Positive Theory of Consumer Choice, Journal of Economic Behavior and Organization 1980, vol. 1. Thurow L.C., Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, One Press, Gliwice Tversky A., Griffin D., Endowments and Contrasts in Judgments of Well-Being [w:] Choices, Values and Frames, red. D. Kahneman, A. Tversky, Cambridge University Press, New York Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm. Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. nr 14, poz. 89. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz.U. nr 55, poz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, ze zm. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. nr 54, poz Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164, poz z późn. zm. Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa Vahlne J.E., Nordström K.A., The Internationalization Process: Impact of Competition and Experience, The International Trade Journal, vol. 7, nr 5. Vandone D., Consumer Credit in Europe. Risk and Opportunities of a Dynamic Industry, Springer Physica-Verlag, Berlin Heidelberg Wach K., Instytucje otoczenia biznesu w południowej Polsce w świetle badań empirycznych [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków Wach K., Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 769, Kraków Wach K., Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

15 274 Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters & Kluwer Business, Kraków Warunki życia ludności w 2004 r., Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa Weresa M.A., Transfer wiedzy z nauki do biznesu doświadczenia regionu Mazowsze, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa White Paper: An Energy Policy for the European Union, COM (95) 628, 1995 r. Wielgo P., Prąd na giełdę, Gazeta Wyborcza, z 22 czerwca 1999 r. Wilkinson N., An Introduction to Behavioral Economics, Palgrave, New York Wiśniewska A., Rząd pomoże przedsiębiorcom, Twój Biznes 2009, nr 3. Woźniak M.G., Rola państwa w procesie demonopolizacji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin Polonia, vol. XXIX/XXX, Lublin Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r., GUS, gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/publ_nts_wykorzystanie_tech_infor-telekom_2008.pdf. Yarrow G., Restrukturyzacja i regulacja energetyki polskiej: próba oceny reform [w:] Mechanizmy rynkowe w energetyce i telekomunikacji, red. A.T. Szablewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Yilmazer T., DeVaney S.A., Household Debt Over the Life Cycle, Financial Services Review 2005, vol. 14, nr 4. Zajączkowski S., Żochowski D., Obciążenia gospodarstw domowych spłatami długu: rozkłady i stress testy na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych GUS, Materiały i Studia, NBP, z. 221, Warszawa Zakrzewska L., Aniołowie to też ludzie, Twój Biznes 2009, nr 9. Zakrzewska L., O sukcesie decyduje osobowość, kompetencje i pomysł, Twój Biznes 2009, nr 9. Zakrzewska-Krzyś H., Pięć kroków do własnej firmy, Twój Biznes 2009, nr 2. Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r., Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Założenia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata , Ministerstwo Przemysłu, Warszawa Zasady i procedury prowadzenia działalności parków technologicznych w Polsce w świetle obowiązujących przepisów o pomocy publicznej, ekspertyza przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Europejskie Forum Doradztwa, Gdańsk Zhou L., Wu W., Luo X., Internationalization and the Performance of Born-Global SMEs: The Mediating Role of Social Networks, Journal of International Business Studies 2007, vol. 38. Zielińska Z., Szanse i zagrożenia dla polskich gospodarstw domowych w warunkach gospodarki rynkowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, nr 4, Warszawa Żołnierski A., Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa 2008.

STRATEGIE ZARZĄDZANIA MIKRO, MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI MIKROFIRMA 2012

STRATEGIE ZARZĄDZANIA MIKRO, MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 696 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 81 STRATEGIE ZARZĄDZANIA MIKRO, MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI MIKROFIRMA 2012 Szczecin 2012 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Innowacje i transfer technologii

Innowacje i transfer technologii Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Innowacje i transfer technologii Słownik pojęć Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Innowacje i transfer technologii Słownik pojęć Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 714 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 90 Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

The business environment and phases of development of small and medium-sized enterprises

The business environment and phases of development of small and medium-sized enterprises MPRA Munich Personal RePEc Archive The business environment and phases of development of small and medium-sized enterprises Wach, Krzysztof Cracow University of Economics January 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/31676/

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

LITERATURA do tomu I (podstawowa i uzupełniająca)

LITERATURA do tomu I (podstawowa i uzupełniająca) Literatura 309 LITERATURA do tomu I (podstawowa i uzupełniająca) 1. Adamiak A. Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Ekonomika i Organizcja Przedsiębiorstw, 6/98 s. 5 2. Ansoff I. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York 2006. Chin K.S., Chan B.L.

Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York 2006. Chin K.S., Chan B.L. Bibliografia Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. Adizes I., Corporate life cycles. How and why corporations grow and what to do about

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

SEKTOR USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI

SEKTOR USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA Katarzyna Maria Łogwiniuk SEKTOR USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Dr hab. Niny Siemieniuk,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE

EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE Ewa Romanowska 1 Streszczenie Celem artykułu jest analiza polityki

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje

Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje Wanda Pełka * Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje Wprowadzenie Jedną z podstawowych barier rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki jest występowanie luki kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo