Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015. Inżynieria bezpieczeństwa pracy Stacjonarne/ niestacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015. Inżynieria bezpieczeństwa pracy Stacjonarne/ niestacjonarne"

Transkrypt

1 Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015 Inżynieria bezpieczeństwa pracy Stacjonarne/ niestacjonarne 1. Analiza awarii przemysłowej dla układu chłodzenia gudronu. Identyfikacja przyczyn zdarzenia niebezpiecznego rozszczelnienia zbiornika magazynowego gudronu, który miał miejsce w zakładzie rafineryjnym. Nie będzie konieczności podpisywania się zrzeczenia autorskich praw majątkowych. 2. i ocena ryzyka dla węzła reaktorowego etoksylacji glikolu etylenowego. Przeprowadzenie HAZOPu dla instalacji polimeryzacji w funkcjonujących Zakładach). Może zajść konieczność podpisania umowy o zrzeczeniu się (części) autorskich praw majątkowych lub praw związanych głównie z publikacją. 3. i ocena ryzyka dla węzła reaktorowego propoksylacji do gliceryny. Przeprowadzenie HAZOPu dla instalacji polimeryzacji w funkcjonujących Zakładach. Może zajść konieczność podpisania umowy o zrzeczeniu się (części) autorskich praw majątkowych lub praw związanych głównie z publikacją. 4. i ocena ryzyka dla procesu rozdziału mieszaniny propylenpropan w półkowej kolumnie rektyfikacyjnej. Przeprowadzenie HAZOPu dla instalacji w zakładzie rafineryjnym. Może zajść konieczność podpisania umowy o zrzeczeniu się (części) autorskich praw majątkowych lub praw związanych głównie z publikacją i ocena ryzyka dla procesu termicznej degradacji odpadowych polimerów. Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych silosa biomasy w elektrowni przemysłowej. Projekt zabezpieczeń instalacji gazowej w elektrowni przemysłowej z zastosowaniem płytek bezpieczeństwa. Przeprowadzenie HAZOPu dla niewielkiej instalacji recyklingu surowcowego odpadów polietylenu i polipropylenu. Może zajść konieczność podpisania umowy o zrzeczeniu się (części) autorskich praw majątkowych lub praw związanych głównie z publikacją. podczas magazynowania biomasy w silosach i dostępnych systemów zabezpieczeń oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez realizację projektu zabezpieczeń rzeczywistego silosa znajdującego się jednej z polskich elektrowni przemysłowych. w przewodach doprowadzających gaz w elektrowni przemysłowej i dostępnych systemów zabezpieczeń oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez realizację projektu zabezpieczeń rzeczywistej instalacji w jednej z polskich elektrowni.

2 w zakładzie produkcji opon oraz poznanie zasad Projekt instalacji sygnalizacji projektowania systemów sygnalizacji pożaru i pożaru instalacji oddymiających, zgodnych ze standardami i oddymiania zakładu produkcji europejskimi. Wykorzystanie zdobytej wiedzy opon. poprzez realizację projektu systemu sygnalizacji pożaru i instalacji oddymiającej w rzeczywistym zakładzie. Projekt instalacji gaśniczej wodnej w magazynie przemysłowym. Analiza skuteczności działania systemów detekcji pożaru przenośników taśmowych biomasy. Analiza monitorowania spraw bhp na stanowisku pracy (8 tematów prac dyplomowych o podobnym tytule, który będzie uściślony w toku dalszych uzgodnień ze studentami i potencjalnymi firmami) w magazynie przemysłowym oraz poznanie zasad projektowania instalacji gaśniczych wodnych, zgodnych ze standardami europejskimi. Wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez realizację projektu instalacji gaśniczej w rzeczywistym magazynie. na przenośnikach taśmowych transportujących biomasę oraz poznanie różnego rodzaju systemów wykrywania pożaru. Wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez realizację projektu instalacji sygnalizacji pożaru przykładowego przenośnika stosowanego w jednej z polskich elektrowni. Charakterystyczne zadania związane z pracą: określenie kategorii (rodzajów) spraw podlegających monitorowaniu na wybranym stanowisku pracy; zidentyfikowanie sposobów monitorowania (forma, podmioty kontrolujące, częstość, dokumentowanie) w odniesieniu do poszczególnych spraw bhp; ocena rzetelności monitorowania spraw bhp. Doc. dr inż. Andrzej Cieślak 19. Analiza poborów pożarowych z sieci wodociągowych. W oparciu o dane gromadzone przez PSP zostaną zebranie przeanalizowane dane dotyczące pożarowych poborów wody. Dr inż. Jarosław Sowiński 20. Analiza bezpieczeństwa nanomateriałów węglowych oraz reaktorów do ich wytwarzania. Praca będzie wymagała przeanalizowania wpływu materiałów węglowych (nanorurek, fulerenów) oraz reaktorów do ich wytwarzania pod kątem bezpieczeństwa pracy z nimi oraz ich wpływu na środowisko. Dr inż. Michał Tylman 21. Analiza porównawcza modeli awaryjnych wypływów jedno i dwufazowych cieczy i gazów z rurociągów i zbiorników. Praca teoretyczno-obliczeniowa. Wykonanie krytycznego przeglądu literatury dotyczącej metod określania wielkości awaryjnych wypływów jedno i dwufazowych ciecz-gaz. Wykonanie obliczeń na podstawie opublikowanych w literaturze modeli takich wypływów. Porównanie przydatności opublikowanych modeli i próba określenia optymalnych rozwiązań opisu procesu awaryjnego wypływu cieczy i gazów z instalacji przemysłowych. Dziubiński

3 W pracy należy obliczyć termodynamiczną efektywność wybranych płynów roboczych klimatyzatorów samochodowych w oparciu o analizę obiegów termodynamicznych, stosowanych teraz lub w przeszłości w samochodach. Ocenić ich Jerzy Petera podatność na samozapalenie i szkodliwość dla środowiska. W szczególności ocenić kontrowersyjny środek R1234yf wprowadzany współcześnie w Mercedesach. Analiza: efektywność kontra bezpieczeństwo w klimatyzatorach samochodowych. Projektowanie zbiornika ciśnieniowego przy użyciu różnych metod traktowania mieszaniny gazowej. Obliczanie ciśnienia w zbiorniku zawierającym mieszaninę gazów pod wysokim ciśnieniem nie jest zadaniem prostym. Wiarygodne oszacowanie ciśnienia jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. W pracy należy wykonać proste projekty zbiorników z wybranymi wariantami mieszanin gazowych, w których głównym zadaniem jest obliczenie ciśnienia metodami Kay a, addytywności ciśnienia i addytywności objętości, przy wykorzystaniu współczynnika ściśliwości. (Dla ambitnych dodatkowo symulacja numeryczna wycieku.) Jerzy Petera 24. Analiza zagrożeń dla stacji benzynowej. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń za pomocą wstępnej analizy zagrożeń dla stacji benzynowej oraz określenie prawdopodobieństwa i skutków zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych za pomocą analizy warstw zabezpieczeń. inż. Dorota Siuta) 25. Analiza zagrożeń dla parku zbiorników z benzyną. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń dla parku zbiorników z benzyną przy użyciu programu ExSysAWZ oraz określenie prawdopodobieństwa i skutków zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych za pomocą analizy warstw zabezpieczeń. inż. Dorota Siuta) 26. niebezpiecznej (faza gazowa). gazowej (w warunkach standardowych) substancji niebezpiecznej (posiadającej właściwości toksyczne i wybuchowe). Substancja będzie mieszaniną zawierającą co najmniej dwa składniki. Karta oparta będzie o wprowadzane w 2015 roku przepisy dotyczące mieszanin. karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (faza gazowa). 27. niebezpiecznej (faza ciekła). ciekłej substancji niebezpiecznej (posiadającej właściwości toksyczne i wybuchowe). Substancja będzie mieszaniną zawierającą co najmniej dwa składniki. Karta oparta będzie o wprowadzane w 2015 roku przepisy dotyczące mieszanin. 28. niebezpiecznej (faza stała). stałej substancji niebezpiecznej (posiadającej właściwości toksyczne i wybuchowe). Substancja będzie mieszaniną zawierającą co najmniej dwa składniki. Karta oparta będzie o wprowadzane w 2015 roku przepisy dotyczące mieszanin.

4 Zagrożenia wybuchem niektórych substancji magazynowanych w zbiornikach zamkniętych wynikające z ich specyficznych własności termicznych. Zagrożenia wybuchem niektórych substancji magazynowanych w zbiornikach zamkniętych wynikające z ich specyficznych własności termicznych. Istnieje szereg substancji, których składowanie w zamkniętym zbiorniku znacząco zmienia ich skłonność do wybuchowego rozkładu przy wzroście temperatury. Praca stanowić będzie opis mechanizmów wywołujących takie zjawisko oraz wykorzystanie badań DSC do przewidywania czynników zagrożenia. Istnieje szereg substancji, których składowanie w zamkniętym zbiorniku znacząco zmienia ich skłonność do wybuchowego rozkładu przy wzroście temperatury. Praca stanowić będzie opis mechanizmów wywołujących takie zjawisko oraz wykorzystanie badań DSC do przewidywania czynników zagrożenia. 31. Wybuch przestrzenny. Podstawowe źródła zagrożeń. Wybuch przestrzenne mieszanin paliwowo/powietrznych wykorzystywanych dla celów pirotechnicznych. Praca oparta o doświadczenia poligonowe grupy pirotechników KWP. 32. Analiza toksycznych stref zagrożeń dla drogowego transportu skroplonego chloru. Charakterystyka środków transportu, identyfikacja scenariuszy awaryjnych, symulacja awaryjnych uwolnień i analiza uzyskanych wyników. inż. Henryk Pawlak) 33. Analiza toksycznych stref zagrożeń dla drogowego transportu skroplonego amoniaku. Charakterystyka środków transportu, identyfikacja scenariuszy awaryjnych, symulacja awaryjnych uwolnień i analiza uzyskanych wyników. inż. Henryk Pawlak) 34./35./36 Analiza zagrożeń dla obiektów przemysłowych (3 tematy prac dyplomowych o podobnym tytule, które będą uściślone w toku dalszych uzgodnień ze studentami i potencjalnymi firmami). ze strony otoczenia obiektów przemysłowych i systemów zainstalowanych w obiekcie. Sporządzenie listy scenariuszy awaryjnych. Przeprowadzenie analizy ryzyka. Dr inż. Piotr Pustelnik 37. identyfikacji zagrożeń w gospodarstwie rolnym - wykorzystanie metody BPMN (Business Process Modelling Notation). Wizualizacja procesu identyfikacji zagrożeń w gospodarstwie rolnym. Graficzna forma procesu wykorzystana do benchmarkingu i opracowania analizowanego procesu zgodnie z zasadą "best available practice". 38. identyfikacji zagrożeń w przedsiębiorstwie budowlanym - wykorzystanie metody BPMN (Business Process Modelling Notation). Wizualizacja procesu identyfikacji zagrożeń w przedsiębiorstwie budowlanym. Graficzna forma procesu wykorzystana do benchmarkingu i opracowania analizowanego procesu zgodnie z zasada "best available practice".

5 39. identyfikacji zagrożeń na wybranym wydziale Politechniki Łódzkiej - wykorzystanie metody BPMN (Business Process Modelling Notation). Wizualizacja procesu identyfikacji zagrożeń na wybranym wydziale uczelni. Graficzna forma procesu wykorzystana do benchmarkingu i opracowania analizowanego procesu zgodnie z zasada "best available practice". 40. Ocena ryzyka zawodowego pracownika stacji benzynowej z dystrybutorami gazu. Przeprowadzenie analizy ryzyka z uwzględnieniem charakterystycznych cech obiektu zawierającego benzynę, dystrybutor gazy, narażonego na kolizje z pojazdami, pozbawionego ochrony fizycznej. 41. w wybranym zakładzie branży spożywczej zatrudniającego powyżej 100 pracowników. 42. w wybranym zakładzie branży chemicznej zatrudniającego powyżej 100 pracowników. 43. w wybranym zakładzie produkującym AGD zatrudniającego powyżej 100 pracowników.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Pożar magazynu wysokiego składowania dezodorantów i wózków widłowych z butlami propanu - butanu

Pożar magazynu wysokiego składowania dezodorantów i wózków widłowych z butlami propanu - butanu st. kpt. mgr inż. Tomasz Wiśniewski Wykładowca w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu Biegły sądowy w zakresie pożarnictwa z listy SO w Poznaniu Rzeczoznawca SITP (49/2007) w zakresie ustalania przyczyn pożarów

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: inŝynieria bezpieczeństwa Obszar kształcenia: nauki techniczne oraz rolnicze leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 3(7), 2012

Management Systems in Production Engineering No 3(7), 2012 ZARZĄDZANIE BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĄ TERMINALI LNG LNG TERMINAL SAFE OPERATION MANAGEMENT Andrzej ADAMKIEWICZ, Włodzimierz KAMIŃSKI Akademia Morska w Szczecinie Streszczenie: W artykule przedstawiono znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812 Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 2), 3) wydobywających

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów.

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. mgr inż. Marek Poterek Politechnika Częstochowska/Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/170 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r.

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r. Szanowni Państwo, Począwszy od dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obrotem żywnością będą zobowiązane do stosowania systemu HACCP. Jest to istotne

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo