METODYKA. Metodyka Budowy Internetowej Platformy Handlowej. Data: r. Wersja 1.0. Dokument przygotowany przez zespół DC S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODYKA. Metodyka Budowy Internetowej Platformy Handlowej. Data: 20.04.2012r. Wersja 1.0. Dokument przygotowany przez zespół DC S.A."

Transkrypt

1 METODYKA Metodyka Budowy Internetowej Platformy Handlowej Data: r. Wersja 1.0 Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. Odbiorca Klient Biznesowy

2 1 METODYKA REALIZACJI WDROŻENIA Standardowa metodyka procesu wytwarzania systemów e- Commerce w DC S.A. opartych zarówno o oprogramowanie dedykowane, jak i narzędzia e- commerce, takie jak Magento, SugarCRM, Drupal i ez Publish oparty jest o filozofię zwinną (ang. Agile) i bazuje na zasadach metodologii RUP (Rational Unified Process). W przypadku projektów e- commerce, zespół DC S.A. realizuje założenia z następujących dyscyplin: Dyscypliny inżynierskie (Engineering Disciplines): Modelowanie biznesowe (Business Modeling) Wymagania (Requirements) Analiza i projekt (Analysis & design) Implementacja (Implementation) Testowanie (Test) Wdrożenie i odbiór (Deployment & acceptance) Dyscypliny pomocnicze (Supporting Disciplines): Zarządzanie zmianami oraz konfiguracją (Configuration & Change Management) Środowisko (Environment) Narzędzia (Tools) Podejście w realizacji zadań w dyscyplinach: Implementacja i Testowanie ma charakter iteracyjny i częściowo równoległy, tzn. dyscypliny te realizowane są w kilku podejściach: Modelowanie biznesowe i wymagania Analiza i projekt (w tym szata graficzna, patrz poniżej) Iteracja 1 + Testowanie 1 Iteracja 2 + Testowanie 2... Iteracja N + Testowanie N Wdrożenie i odbiór Poniższy rysunek zawiera graficzne odwzorowanie procesu wytwórczego:

3 Cały projekt wdrożenia Magento podzielony jest na szereg grup zadań. W każdej grupie zadania realizowane są zarówno przez klienta jak i DC S.A Modelowanie biznesowe (BM) Modelowanie biznesowe procesów ma na celu odwzorowanie potrzeb biznesowych organizacji klienta i opisanie ich w formie modeli, zrozumiałych przez inżynierów programowania. Celem modelowania biznesowego jest opracowanie wspólnego języka i procesu komunikacji pomiędzy biznesem (tzw. business engineering), a programistami autorami rozwiązania informatycznego. Podejście takie pozwala inżynierom oprogramowania zrozumieć strukturę, dynamikę oraz problemy biznesowe w organizacji klienta. Zdefiniowane i jednakowo rozumiane przez stronę biznesową i programistyczną zagadnienia pozwolą na budowę takiego rozwiązania informatycznego, które rzeczywiście usprawnieni działanie organizacji klienta. Modelowanie obejmuje opis sekwencji działań oraz schemat procesu. W projektach DC S.A. do graficznej prezentacji i dokumentacji procesów używana jest notacja BPMN (Business Process Management Notation). Notacja BPMN opisuje zarówno atrybuty jak i sekwencję działań (obieg informacji), jest standardem dobrze rozumianym przez świat biznesu jak i informatyki. To sprawia, że jest chętnie używana przez konsultantów, analityków biznesowych oraz projektantów przy budowie systemów informatycznych Wymagania (R) Najprościej ujmując celem Wymagań jest opisanie tego co system powinien robić. Wymagania zbierane są w wyniku dyskusji i uzgodnień pomiędzy twórcami systemu a klientem i dokumentowane przez analityków. Dokument opisujący wymagania zawiera identyfikację aktorów (actors) reprezentujących użytkowników i inne systemy mogące mieć wpływ na wytwarzany system. Wymagania identyfikują również przypadki użycia (use cases), które reprezentują zachowanie systemu. Każdy przypadek użycia jest opisany w szczegółach. Opis przypadków użycia obrazuje krok po kroku interakcję systemu z aktorami (podmiotami procesu) oraz określa co jest realizowane

4 przez system. Przypadki użycia są jednolite w całym cyklu wytwarzania systemu, tzn. ten sam model przypadku użycia jest używany podczas wymagań, analizy i projektu, testu. Dzięki użyciu graficznego projektowania poszczególnych kroków działania systemu (tzw. Storyboardy/wire- frame y), wynik działań dyscypliny Wymagań zrozumiały jest zarówno dla inżynierów oprogramowania jak i dla pracowników biznesowych klienta Analiza i projekt (A&D) Celem A&D jest pokazanie jak system będzie zrealizowany w fazie implementacji. Według metodyki, ma to być system który: Oparty jest o ustaloną szatę graficzną Realizuje zadania i funkcjonalność określone w przypadkach użycia Spełnia wszystkie wymagania zdefiniowane w definicji wymagań Jest zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwą jego zmianę w przypadku gdy zmienią się wymagania funkcjonalne. W przypadku realizacji systemu opartego o gotowe pakiety (np. Magento) dyscyplina A&D koncentruje się na wizualizacji części klienckiej oraz sprecyzowaniu które funkcjonalności Magento wykorzystywane będą do realizacji założonych zadań i funkcjonalności, a w szczególności: Jakie dodatki (extensions) Magento zostaną wykorzystane Czy jest konieczność programowania dodatkowych dodatków W jaki sposób instancja Magento zostanie sparametryzowana Jaka dokładnie szata graficzna będzie wykorzystana we frontowych (do klienta) częściach systemu Implementacja (I) Cele implementacji są następujące: Instalacja systemu i jego wstępna konfiguracja Wdrożenie docelowej szaty graficznej w języku HTML i template ach Magento Zainstalowanie dodatków (extensions) Implementacja klas i obiektów w zakresie dodatkowych extensions (pliki źródłowe, pliki binarne, pliki wykonywalne i inne) Parametryzacja systemu w zakresie obsługi procesów biznesowych klienta Przeprowadzenie testów jednostkowych Integracja rezultatów wytworzonych przez indywidualnych programistów (lub zespoły) w jeden, spójny i działający system.

5 1.1.5 Testy (T) Testy finalne systemu odbywają się na serwerze pre- produkcyjnym i obejmują całość funkcjonalności platformy. Cele testów są następujące: Weryfikacja interakcji pomiędzy obiektami Weryfikacja właściwej integracji pomiędzy wszystkimi systemami zintegrowanymi z platformą Weryfikacja czy wszystkie wymagania zostały prawidłowo zaimplementowane w systemie Weryfikacja czy wszystkie błędy systemu zostały usunięte Wdrożenie i odbiór (D&A) Celem D&A jest wytworzenie wersji dystrybuowanej produktu i dostarczenie jej do użytkownika końcowego. Wdrożenie obejmuje następujące czynności: Wytworzenie wersji produkcyjnej oprogramowania, tzw. Releases Instalacja oprogramowania na ostatecznym serwerze (+ wsparcie w zakresie instalacji komponentów infrastrukturalnych: serwer web, instalacja certyfikatu SSL, parametry Drobne poprawki funkcjonalne problemów zauważonych podczas wdrożenia Dostarczenie wsparcia dla użytkowników (dokumentacja) Na tym etapie następuje odbiór prac przez klienta i rozpoczęta jest opcjonalna faza wsparcia. 1.2 DYSCYPLINY POMOCNICZE Oprócz dyscyplin głównych (inżynierskich), w trakcie projektu realizowane są również założenia dyscyplin pomocniczych opisanych poniżej Zarządzanie zmianami oraz konfiguracją (C&CM) Zarządzanie zmianami opisuje jak zarządzać artefaktami produkowanymi przez wielu ludzi pracujących we wspólnym projekcie. Narzędzia, które zostaną wykorzystane w projekcie, zostały opisane w dalszej części dokumentu Środowisko (E) Celem Środowiska jest umiejscowienie wytwarzanego oprogramowania razem z oprogramowaniem środowiska dostarczając procesy i narzędzia niezbędne do realizacji poszczególnych produktów.

6 1.3 NARZĘDZIA Aby umożliwić kontrolowany przebieg projektu, nasza firma proponuje wdrożenie narzędzi służących do przechowywania i dokumentowania produktów procesu oraz kontroli komunikacji pomiędzy stronami. Na potrzeby Państwa projektu proponujemy zestaw narzędzi używanych tradycyjnie we wszystkich projektach DC S.A.. Koszty związane z narzędziami (ewentualne licencje, infrastruktura projektowa) są w całości pokryte przez DC S.A. przez cały czas trwania projektu Komunikacja: listy dyskusyjne Listy dyskusyjne (mailing lists) są narzędziem do wymiany informacji pomiędzy stronami. Dla potrzeb każdego projektu, nasza firma zakłada jedną lub więcej list dyskusyjnych na serwerze dostępnym przez sieć Internet, dla każdego uczestnika projektu w takim zakresie jaki wynika z jego uprawnień. Filozofia realizacji projektów DC S.A. zakłada maksymalne wykorzystanie tego narzędzia do wymiany wiadomości pomiędzy członkami projektu. Rozwiązuje to problem ustaleń równoległych, gdzie niezależnie w projekcie toczą się dyskusje na ten sam temat i dochodzi do sprzecznych ustaleń Narzędzia komunikacji natychmiastowej Wymiany e- mailowe nie zawsze nadają się do szybkiego uzgadniania precyzyjnych punktów, bez znaczenia dla strategii projektu. Wtedy preferujemy szybką wymianę dzięki narzędziom komunikacji natychmiastowej. W DC S.A. używamy narzędzia Microsoft Lync do zintegrowanego zarządzania obecnością/statusem/chatem/voice i wideo. Z klientami wykorzystywany jest zarówno Microsoft Lync jak i narzędzie Skype Projektowanie aplikacji: wireframes W wypadku aplikacji biznesowych, dobre zrozumienie potrzeb i procesów klienta jest podstawą do zapewnienia odpowiednich wyników projektu. Dlatego też głównym narzędziem do zbierania wymagań jest aplikacja do realizacji tzw. wireframes, czyli wizualnego przedstawienia ekranów docelowej aplikacji. Aplikacja pozwala na eksport zestawu wireframes do prototypu w języku HTML, dając tym samym możliwość szybkiego sprawdzenia poszczególnych funkcjonalności przez osoby biznesowe, bez wiedzy technicznej Zarządzanie zmianami i konfiguracją: subversion Całość kodu źródłowego aplikacji znajduje się pod kontrolą systemu zarządzania zmianami Subversion (SVN). Narzędzie może być zainstalowane u klienta, lub na serwerze DC S.A. Pozwala to osobom z części technicznej Państwa zespołu na bieżącą kontrolę jakości prac naszej firmy.

7 1.3.5 Extranet projektu Każdy projekt DC S.A. używa zintegrowanego narzędzia Redmine jako podstawa extranetu projektu. Redmine używany jest jako: Baza wiki do dokumentacji projektu i notatek po spotkaniach Wizualizacja źródeł (podłączona w czasie rzeczywistym do SVN) Zarządzanie zmianami i anomaliami za pomocą wbudowanego issue trackera Roadmapa czytelny widok stanu projektu i zadań do wykonania

8 2 TYPOWY SPOSÓB REALIZACJI Poniżej przedstawiony został przykładowy scenariusz sposobu realizacji działań projektowych: Przygotowanie projektu o Zawiązanie projektu, komitet pilotażowy o Środowisko testowe o Konfiguracja ekstranetu projektu Business modeling o Warsztaty BM o Realizacja dokumentacji Wymagania o Spotkania o Storyboardy o Analiza dokumentacji integracyjnej o Realizacja dokumentu wymagań Analiza i projekt o Mapowanie funkcjonalności na sposoby realizacyjne w obszarze aplikacji Magento lub poza nią o Szata graficzna o Poprawki do szaty graficznej o Projekt techniczny Magento o Projekt techniczny integracji Implementacja i Testy o Tutaj wszystkie zadania implementacyjne Wdrożenie i odbiór o Testy integracyjne o Poprawki po testach integracyjnych o Wdrożenie na produkcji o Szkolenia administratorów o Wsparcie powdrożeniowe 2.1 KWALIFIKACJA OBSZARÓW REALIZACYJNYCH Każdy projekt e- commerce zawiera wymagania które mogą być zrealizowane różnymi środkami; aplikacją Magento lub poza nią. W DC mapujemy obszary funkcjonalne określone zakresem projektowym na Sposoby Realizacji, jakimi będą wykonane w ramach projektu. Wyróżniamy następujące klasy Sposoby Realizacji:

9 1. Standard Magento Oznacza, że dana funkcjonalność może być zrealizowana standardowymi środkami Mogento (wybranej edycji: Enterprise lub Community). Wdrożenie tej funkcjonalności wymaga jedynie parametryzacji Systemu. 2. Extension Oznacza konieczność zakupu licencji wskazanego Magento Extension i jego wdrożenia oraz parametryzacji. 3. Programowanie Templates oznacza usługi programistyczne w warstwie wizualizacji z wykorzystaniem narzędzi HTML/CSS/JS oraz szablony Magento w PHP 4. Programowanie Ogólne oznacza prace programistyczne prowadzące do rozszerzenia lub modyfikacji funkcjonalności podstawowych systemu Magento 5. Prace dodatkowe prace wymagane do realizacji poza środowiskiem Magento Proces mapowania zobrazowany jest w tabeli, której przykładowa struktura zaprezentowana została poniżej. Referencja Wymaganie Funkcjonalne Uwagi Standard Magento Extension Programowanie Templates Programowanie Prace Dodatkowe Obszar "Konfiguracja platformy technicznej" Zarządzanie położeniem boksów (same boksy zdefiniowane w momencie implementacji) x x Zarządzanie formularzami kontaktowymi (adresy docelowe i pola) - patrz też Zarządzanie treścią (strona główna, strony pomocnicze) x 1.4 Zarządzanie bazą multimediów (zdjęcia, thumbnails...) x Obszar "Produkty" 2.1 Interfejs backoffice do zarządzania produktami: lista, szczegóły, edycja x 2.2. Interfejs backoffice do zarządzania produktami: wyszukiwarka x 2.3 Zarządzanie autorami i podpinanie do produktów x Obszar "Użytkownicy" Moduł użytkowników - definicja i implementacja uprawnień w systemie 3.1 Aitec Advanced x Permissions 3.2 Zarządzanie autorami i podpinanie do produktów x x Metodyka oraz sposób realizacji opisane powyżej są punktem wyjścia do oceny pracochłonności projektu, wymaganych zasobów własnych i podwykonawczych.

10 3 ORGANIZACJA PROJEKTU Poniżej przedstawiliśmy Strukturę Organizacyjną Projektu. Celem powołania jej jest zapewnienie sprawnego obiegu informacji i elementarnego podziału odpowiedzialności pomiędzy członkami zespołu projektowego. Proponowana struktura organizacyjna jest tzw. strukturą lekką, zapewniającą wszystkie potrzebne funkcje projektowe ale eliminującą zbędne elementy biurokratyczne. 3.1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Na poniższym rysunku pokazano strukturę organizacyjną projektu. Opis ról i odpowiedzialności opisany jest w dalszej części rozdziału. Komitet Sterujący Sponsor Projektu Dyrektor Projektu Kierownik Projektu Zamawiającego Kierownik Projektu Wykonawcy Kontroler Jakości Biuro Projektu Architekt Rozwiązania Użytkownicy Kluczowi Konsultanci/Programiści 3.2 ROLE PROJEKTOWE Wypełnieniem Struktury Organizacyjnej Projektu jest przypisanie poszczególnym jej elementom tzw. Ról projektowych. Role powinny być zdefiniowane na początku projektu i jednoznacznie przypisane do konkretnych osób. Na potrzeby niniejszego Planu Projektu poszczególne role projektowe zostały zdefiniowane następująco:

11 1. Komitet Sterujący 2. Sponsor Projektu 3. Dyrektor Projektu 4. Kierownik Projektu Zamawiającego 5. Kierownik Projektu Wykonawcy 6. Architekt Rozwiązania 7. Kontroler Jakości 8. Konsultanci/Programiści 9. Użytkownicy Kluczowi Dodatkowo, w celu zapewnienia kontroli jakości po stronie Zamawiającego określono role tzw. Kontrolera Jakości (rola odpowiedzialna za wydawanie rekomendacji dot. realizowanego produktu Komitet Sterujący Komitet Sterujący powołany na wniosek Zarządu Zamawiającego - jest organem decyzyjnym we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu prac projektowych. Decyzje Komitetu Sterującego wiążą Strony i stanowią podstawę do żądania zawarcia określonych w decyzji umów lub aneksów. Do zadań Komitetu Sterującego należą: 1. Wyznaczanie ogólnych dyrektyw wykonywania poszczególnych prac. 2. Podejmowanie decyzji o zatwierdzaniu wyników prac poszczególnych etapów projektu. 3. Akceptacja okresowych raportów dotyczących stanu projektu przedstawianych przez Kierownika Projektu Wykonawcy i Kierownika Projektu Zamawiającego. 4. Podejmowanie decyzji rozwiązujących pojawiające się poważne problemy i zagrożenia dla powodzenia całego projektu. 5. Akceptacja proponowanych przez Kierowników Projektu zmian w zakresie harmonogramu i budżetu. 6. Delegowanie uprawnień decyzyjnych na poziom Kierowników Projektu. Spotkania Komitetu Sterującego projektu odbywać się będą raz na miesiąc. W przypadku zaistnienia ważnych problemów, na wniosek Kierownika Projektu Zamawiającego i Kierownika Projektu Wykonawcy; spotkanie może zostać zwołane w dodatkowym terminie. Za zgodą obu Stron spotkania Komitetu Sterującego mogą odbywać się zdalnie, z wykorzystaniem urządzeń do telekonferencji. W skład Komitetu Sterującego wejdą: Sponsor Projektu Zamawiającego, Kierownicy Projektów Stron i inne osoby wskazane i umocowane przez Strony Umowy Sponsor Projektu Sponsor Projektu Zamawiającego odpowiada za:

12 1. Informowanie Komitetu Sterującego o zmianach organizacyjnych Zamawiającego, mających wpływ na proces realizacji projektu. 2. Bieżące informowanie kierownictwa Zamawiającego o stanie zaawansowania prac projektu 3. Zapewnienie dostępności odpowiednich funduszy, 4. Zatwierdzanie zmian w projekcie ze strony Zamawiającego, w zakresie określonym przez Komitet Sterujący. 5. Wnioskowanie o zwoływanie posiedzeń Komitetu Sterującego. 6. Sponsor Projektu Zamawiającego jest członkiem Komitetu Sterującego Dyrektor Projektu Dyrektor Projektu Wykonawcy odpowiada za: 1. Informowanie Komitetu Sterującego o zmianach organizacyjnych Wykonawcy mających wpływ na proces realizacji projektu. 2. Bieżące informowanie kierownictwa Zamawiającego o stanie zaawansowania prac projektu 3. Zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów projektowych po stronie Wykonawcy, 4. Zatwierdzanie zmian w projekcie ze strony Zamawiającego, w zakresie określonym przez Komitet Sterujący. 5. Wnioskowanie o zwoływanie posiedzeń Komitetu Sterującego. 6. Dyrektor Projektu Wykonawcy jest członkiem Komitetu Sterującego Kierownik Projektu Zamawiającego Kierownik Projektu Zamawiającego odpowiada za: 1. Bieżącą współpracę z Wykonawcą poprzez Kierownika Projektu Wykonawcy - w przygotowaniu, modyfikacji i koordynacji planu projektu, 2. Informowanie Komitetu Sterującego o zmianach organizacyjnych Zamawiającego, mających wpływ na proces realizacji projektu. 3. Zapewnienie dostępności odpowiednich funduszy, 4. Zatwierdzanie zmian w projekcie ze strony Zamawiającego, w zakresie określonym przez Komitet Sterujący. 5. Zagwarantowanie kompetentnego składu zespołu projektowego po stronie Zamawiającego 6. Zagwarantowanie dostępności oddelegowanych do projektu pracowników Zamawiającego

13 7. Zagwarantowanie dostępności i udostępnienie odpowiednich zasobów ze strony Zamawiającego (infrastruktury i sprzętu, pomieszczeń etc.), na warunkach ustalonych z Wykonawcą, 8. Monitorowanie i kontrolę kosztów, harmonogramu, problemów technicznych, zakresu, priorytetów projektu i podejmowanie odpowiednich działań 9. Informowanie Komitetu Sterującego o postępach Wdrożenia w stosunku do zatwierdzonego planu oraz wykorzystania budżetu projektu Kierownik Projektu Wykonawcy Kierownik Projektu Zamawiającego odpowiada za: 1. Informowanie Komitetu Sterującego o zmianach organizacyjnych Wykonawcy mających wpływ na proces realizacji projektu. 2. Zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów projektowych po stronie Wykonawcy, 3. Zatwierdzanie zmian w projekcie ze strony Zamawiającego, w zakresie określonym przez Komitet Sterujący. 4. Bieżącą współpracę z Zamawiającym poprzez Kierownika Projektu Zamawiającego 5. Kierowanie pracą zespołu wdrożeniowego i monitorowanie działań związanych z realizacją projektu 6. Przygotowanie, modyfikację i koordynację realizacji planu projektu, 7. Opracowanie harmonogramu i innych dokumentów projektowych zgodnych z przyjętą metodyką projektu 8. Planowanie niezbędnych zasobów, zarządzanie zasobami ludzkimi po stronie Wykonawcy 9. Monitorowanie i kontrolę kosztów, harmonogramu, problemów technicznych, zakresu, priorytetów projektu i podejmowanie odpowiednich działań 10. Monitorowanie ryzyka w procesie 11. Informowanie Komitetu Sterującego o postępach Wdrożenia w stosunku do zatwierdzonego planu oraz wykorzystania budżetu projektu Architekt Rozwiązania Architekt Rozwiązania posiada kilka zakresów odpowiedzialności w projekcie. 1. Zadaniem Architekta Rozwiązania jest systematyczna weryfikacja architektury i funkcjonalności powstającego rozwiązania ze względu na: a. przyjęte założenia wyjściowe architektury projektu b. bieżące zmiany uwarunkowań istotnych dla projektu, c. wymagane powiązania wdrażanego rozwiązania z innymi systemami

14 2. Do obowiązków Architekta Rozwiązania należy opiniowanie dokumentacji określającej architekturę i kluczowe funkcjonalności rozwiązania 3. Architekt Rozwiązania współpracuje z Kierownikiem Projektu Zamawiającego i Wykonawcy oraz innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu w czasie i zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań Kontroler Jakości Kontroler Jakości odpowiada za: 1. Systematyczną weryfikację architektury i funkcjonalności powstającego rozwiązania ze względu na: a. przyjęte założenia wyjściowe architektury projektu b. bieżące zmiany uwarunkowań istotnych dla projektu, c. wymagane powiązania wdrażanego rozwiązania z innymi systemami d. normy jakości wynikające z polityki jakości stosowanej w Projekcie i normy jakości definiowane przez Zamawiającego 2. Do obowiązków Kontrolera Jakości należy opiniowanie dokumentacji określającej architekturę i kluczowe funkcjonalności rozwiązania i wydawanie rekomendacji do ich akceptacji 3. Kontroler Jakości współpracuje z Kierownikiem Projektu Zamawiającego i Wykonawcy (w zakresie pozyskiwania materiałów i produktów do weryfikacji) a swoje rekomendacje przedstawia Komitetowi Sterującemu celem dokonywania akceptacji jakościowych, merytorycznych i formalnych Użytkownicy Kluczowi Użytkownicy Kluczowi są pracownikami Zamawiającego i powoływani są przez Kierownika Projektu Zamawiającego. Do zakresu ich obowiązków należy: 1. współpraca z konsultantami Wykonawcy w ramach zespołów wdrożeniowych w trakcie całego Wdrożenia 2. zdobywanie doświadczenia w użytkowaniu systemu i przekazywanie swojej wiedzy pozostałym pracownikom Zamawiającego 3. przygotowanie danych historycznych dla potrzeb migracji do wdrażanego systemu 4. testowanie opracowanych procesów, raportów i interfejsów; współudział w określeniu i przygotowaniu danych i scenariuszy na potrzeby testów akceptacyjnych, przeprowadzenie testów Konsultanci/Programiści Konsultanci są pracownikami Wykonawcy i powoływani są przez Kierownika Projektu Wykonawcy. Do zakresu ich obowiązków należy:

15 1. współpraca z Użytkownikami Kluczowymi w ramach zespołów wdrożeniowych w trakcie całego Wdrożenia 2. realizacja prac projektowych wynikających z metodyki prowadzenia projektu i zakresu merytorycznego przedsięwzięcia 3. migracji danych do wdrażanego systemu 4. współudział w testowaniu opracowanych procesów, raportów i interfejsów; określenie i przygotowanie danych i scenariuszy na potrzeby testów akceptacyjnych, wsparcie Użytkowników Kluczowych w przeprowadzeniu testów Biuro Projektu Biuro Projektu jest meta- zespołem którego rolą jest składowanie efektów pracy zespołu projektowego Wykonawcy i Zamawiającego. Pełni rolę opiekuna Repozytorium Dokumentacji Projektowej. Najczęściej strony delegują do Biura Projektu osoby zajmujące się logistyką i sprawami organizacyjnymi. Szefem Biura Projektu jest Kierownik Projektu Wykonawcy. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i do kontaktu telefonicznego Mobile: (48) lub mailowego:

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w NGO

Zarządzanie projektami w NGO Zarządzanie projektami w NGO Warsztaty dla Grupy Nowe Technologie Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA 4 września 2012 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania. Termin zajęć: poniedziałek, 18.00-19.45. a podstawie materiału ze strony. http://gromit.iiar.pwr.wroc.

Projektowanie oprogramowania. Termin zajęć: poniedziałek, 18.00-19.45. a podstawie materiału ze strony. http://gromit.iiar.pwr.wroc. Projektowanie oprogramowania Termin zajęć: poniedziałek, 18.00-19.45 a podstawie materiału ze strony http://gromit.iiar.pwr.wroc.pl/p_inf/ Przebieg realizacji projektu (tabela 1) Nr tygo dnia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? 6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? Co to jest metodyka projektowa Microsoft Dynamics Sure Step? Niniejszy przewodnik może pomóc firmie w prawidłowym przygotowaniu się i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje model biznesowy? Co to jest? Modelowanie biznesowe. Model biznesowy. Jak powstaje model biznesowy? Jak firma generuje przychody?

Jak powstaje model biznesowy? Co to jest? Modelowanie biznesowe. Model biznesowy. Jak powstaje model biznesowy? Jak firma generuje przychody? Modelowanie biznesowe Wprowadzenie (część 1) Co to jest? Każdy model jest błędny. Niektóre modele są użyteczne. George E. P. Box Jak firma generuje przychody? Model biznesowy Sposób generowania przychodów

Bardziej szczegółowo

Netkata. PROCES projektowy Interfejsu Użytkownika. Spis treści. Netkata Interactive

Netkata. PROCES projektowy Interfejsu Użytkownika. Spis treści. Netkata Interactive Netkata PROCES projektowy Interfejsu Użytkownika Spis treści Projekt efektywnego UI... 2 1. Analiza biznesowa... 3 2. Analiza funkcjonalna... 3 3. Architektura informacji... 4 4. Interaktywne makiety...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modelowania w procesie wytwarzania oprogramowania

Konfiguracja modelowania w procesie wytwarzania oprogramowania Konfiguracja modelowania w procesie wytwarzania oprogramowania Anna Bobkowska Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura nie zastępuje obecności na

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania

Projektowanie oprogramowania Wrocław, 27.09.2010 1. Warunki wstępne Projektowanie oprogramowania Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie przedmiotu: Podstawy inżynierii oprogramowania (ćwiczenia) Zajęcia składają się z

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania Testowanie oprogramowania 1/17 Testowanie oprogramowania Wykład 01 dr inż. Grzegorz Michalski 13 października 2015 Testowanie oprogramowania 2/17 Dane kontaktowe: Kontakt dr inż. Grzegorz Michalski pokój

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania

Zakres wykładu. Podstawy InŜynierii Oprogramowania Zakres wykładu Pojęcia podstawowe InŜynierii Oprogramowania Proces wytwarzania oprogramowania Artefakty procesu wytwarzania i ich modele Jakość oprogramowania Literatura: [1] Sacha K., InŜynieria oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A.

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. O TIM TIM S.A. jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. 25 lat w branży, z czego 17 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W INSTYTUCJI Z PUNKTU WIDZENIA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W INSTYTUCJI Z PUNKTU WIDZENIA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W INSTYTUCJI Z PUNKTU WIDZENIA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI WDRAŻANIE PROJEKTÓW TELEINFORMATYCZNYCH W ADMINISTRACJI NADAL JEST NIE LADA WYZWANIEM Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 5 - Projektowanie programów zorientowanych obiektowo. Indywidualny projekt programistyczny

Laboratorium 5 - Projektowanie programów zorientowanych obiektowo. Indywidualny projekt programistyczny Laboratorium 5 - Projektowanie programów zorientowanych obiektowo. Indywidualny projekt programistyczny mgr inż. Kajetan Kurus 15 kwietnia 2014 1 Dostępne techniki programowania Tworząc program należy

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2

Zofia Kruczkiewicz - Modelowanie i analiza systemów informatycznych 2 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 1. Warstwowa budowa systemów informatycznych 2. Model procesu wytwarzania oprogramowania - model cyklu życia oprogramowania 3. Wstęp do modelowania systemów

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

In ż ynieria oprogramowania wykład II Modele i fazy cyklu życia oprogramowania

In ż ynieria oprogramowania wykład II Modele i fazy cyklu życia oprogramowania In ż ynieria oprogramowania wykład II Modele i fazy cyklu życia oprogramowania prowadzący: dr inż. Krzysztof Bartecki www.k.bartecki.po.opole.pl Proces tworzenia oprogramowania jest zbiorem czynności i

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Rational Unified Process. Dokładny opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania

Rational Unified Process. Dokładny opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania Rational Unified Process Dokładny opis metodyki i procesu produkcji oprogramowania Rational Unified Process (RUP). RUP jest iteracyjnym procesem rozwoju oprogramowania. Definiuje szkielet postępowania,

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego

Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego Kluczowe etapy projektu 9 1 Rozwój i optymalizacja Analiza celów, potrzeb i konkurencji 8 Szkolenie IMPROVE THINK Wireframe i prototyp (UX) 2 7 Testy

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadad określoną strategię działania i na tej bazie budowad system

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania (Software Engineering)

Inżynieria oprogramowania (Software Engineering) Inżynieria oprogramowania (Software Engineering) Wykład 2 Proces produkcji oprogramowania Proces produkcji oprogramowania (Software Process) Podstawowe założenia: Dobre procesy prowadzą do dobrego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo