Załącznik Nr do SIWZ Opis procesów biznesowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr do SIWZ Opis procesów biznesowych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr do SIWZ Opis procesów biznesowych Wersja 1.5, 4 marca 2011

2 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera opis procesów biznesowych, jakie będą realizowane w systemie EESSI-PL. Powstał on na podstawie: opisów przepływów dokumentów elektronicznych (SED) pomiędzy instytucjami krajów UE, opracowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM) i Departament Spraw Świadczeniobiorców (DSŚ), spotkań analitycznych z przedstawicielami tych departamentów. Dokument ma za zadanie pomóc w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia na budowę systemu EESSI-PL. Będzie także pomocny przyszłemu wykonawcy tego systemu. 1.1 Konwencje Opisy procesów biznesowych są przedstawione w formie diagramów w języku BPMN. Do niektórych zadań na diagramach procesów są dołączone dodatkowe objaśnienia. Przedstawione opisy koncentrują się na przebiegu procesów biznesowych wewnątrz NFZ. Wymiana dokumentów elektronicznych z instytucjami innych krajów jest w nich niejako efektem ubocznym wykonywania tych wewnętrznych procesów biznesowych. W każdym przepływie NFZ może wystąpić w dwóch rolach (np. jako instytucja właściwa oraz jako instytucja miejsca zamieszkania). Dlatego większość przepływów jest przedstawiona w dwóch wersjach, odpowiadających rolom pełnionym w tym przepływie przez NFZ. Ilekroć na diagramach mamy do czynienia ze zdarzeniem otrzymania dokumentu elektronicznego (SED) z zewnętrznej instytucji, zakładamy, że jest on automatycznie rejestrowany w systemie i dostępny w historii sprawy. Aby niepotrzebnie nie zaciemniać diagramów, czynność automatycznej rejestracji SED w systemie nie została jawnie przedstawiona na diagramach. W dowolnym momencie wykonywania każdego z procesów istnieje możliwość: zainicjowania przez NFZ jednego z przepływów horyzontalnych, otrzymania przez NFZ z instytucji zewnętrznej dokumentu SED inicjującego przepływ horyzontalny. Aby niepotrzebnie nie zaciemniać diagramów, obsługa przepływów horyzontalnych nie została jawnie przedstawiona na diagramach procesów biznesowych. Sam sposób obsługi przepływów horyzontalnych jest przedstawiony w rozdziale 5. Strona 2 z 93

3 1.2 Najważniejsze symbole języka BPMN Tor oznacza organizację (firmę, instytucję). przepływ sterowania w procesie nie może przebiegać pomiędzy organizacjami. Pomiędzy organizacjami mogą być jedynie wymieniane komunikaty. Pas oznacza jednostkę organizacyjną w ramach organizacji. Przepływ sterowania w procesie może przebiegać pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w ramach jednej organizacji. Początek procesu lub podprocesu: bez określonego zdarzenia inicjującego, proces zainicjowany otrzymaniem komunikatu, proces zainicjowany wystąpieniem zdarzenia czasowego. Zdarzenie wewnętrzne (w trakcie procesu): otrzymanie komunikatu, zdarzenie czasowe. Jeśli w trakcie procesu występuje zdarzenie wewnętrzne, wówczas proces jest wstrzymywany i oczekuje na wystąpienie zdarzenia. Koniec procesu lub podprocesu. Czynność wykonywana przez użytkownika z wykorzystaniem systemu informatycznego. Strona 3 z 93

4 Czynność wykonywana manualnie, bez wykorzystania systemu informatycznego. Czynność wykonywana przez system automatycznie, bez udziału użytkownika. Przepływ sterowania w procesie. Przesłanie komunikatu. Rozgałęzienie exclusive OR należy wybrać jeden spośród przepływów wychodzących. Symbol służy także do łączenia rozgałęzionych wątków. Rozgałęzienie AND wybieramy równocześnie wszystkie przepływy wychodzące. Proces rozgałęzia się na kilka równoległych wątków. Symbol służy także do łączenia rozgałęzionych wątków. Rozgałęzienie inclusive OR należy wybrać co najmniej jeden spośród przepływów wychodzących (można wybrać kilka jednocześnie). Symbol służy także do łączenia rozgałęzionych wątków. Rozgałęzienie exclusive OR oparte na zdarzeniach wybierany jest jeden z wychodzących przepływów, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi pierwsze. Strona 4 z 93

5 2 Procesy biznesowe w kompetencji Departamentu Spraw Świadczeniobiorców W dowolnym momencie wykonywania procesów w kompetencji DSŚ istnieje możliwość: przesłania przez NFZ do instytucji zewnętrznej dokumentu S075 z prośbą o dodatkowe informacje, otrzymania przez NFZ z instytucji zewnętrznej dokumentu S075 z prośbą o dodatkowe informacje. Aby niepotrzebnie nie zaciemniać diagramów, obsługa dokumentu S075 oraz odpowiedzi S076 na ten dokument nie została jawnie przedstawiona na diagramach procesów biznesowych. Sam sposób obsługi tego dokumentu jest przedstawiony w punktach 2.18 i Strona 5 z 93

6 2.1 F-S007 i F-S008 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania Weryfikacja i ustalenia merytoryczne. W ramach tego zadania odbywa się: Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku Ustalenie czy wnioskowane świadczenie jest świadczeniem gwarantowanym Ustalenie czy leczenie może odbyć się w terminie niezbędnym dla stanu zdrowia pacjenta. Strona 6 z 93

7 Sprawdzenie dokumentacji medycznej. Weryfikacja merytoryczna W ramach tego zadania odbywa się: Ustalenie miejsca leczenia, w którym świadczenie ma zostać wykonane Korespondencja ze świadczeniodawcą zagranicznym, który ma wykonać wnioskowane świadczenie. 2.2 F-S007 OW NFZ jako instytucja miejsca leczenia Strona 7 z 93

8 2.3 F-S008 OW NFZ jako instytucja właściwa Strona 8 z 93

9 Weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna W ramach tego zadania odbywa się: Weryfikacja S009 oraz wniosku, z wykorzystaniem specjalistycznych opinii medycznych sporządzonych do wniosku. Weryfikacja merytoryczna zaświadczenia. W razie potrzeby komunikacja z instytucją miejsca zamieszkania (przy pomocy dokumentów S075 i S076). 2.4 F-S009 OW NFZ jako instytucja miejsca leczenia lub instytucja miejsca zamieszkania Strona 9 z 93

10 2.5 F-S009 OW NFZ jako instytucja właściwa Strona 10 z 93

11 2.6 F-S011 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania Strona 11 z 93

12 2.7 F-S011 OW NFZ jako instytucja właściwa Weryfikacja czy osoba jest ubezpieczona Jeśli na podstawie danych z dokumentu S011 nie można odnaleźć ubezpieczonego, pracownik może prowadzić z instytucją miejsca zamieszkania korespondencję wyjaśniającą (przy pomocy dokumentów S075 i S076). Jeśli mimo to ubezpieczonego nie uda sie odnaleźć, proces kończy się bez wysyłania komunikatu S013. Rejestracja wirtualnego S2 Strona 12 z 93

13 Papierowy dokument S2 jest wydawany w imieniu instytucji właściwej przez instytucję miejsca zamieszkania. Instytucja właściwa jedynie rejestruje w systemie fakt wystawienia S2, oznaczając go jako wirtualny, tj. nie podlegający drukowaniu i faktycznie nie wydany, ale będący źródłem uprawnień tak jak zwykłe dokumenty S F-S018 OW NFZ jako instytucja państwa ostatniego zatrudnienia Strona 13 z 93

14 2.9 F-S018 OW NFZ jako instytucja państwa ostatniego zatrudnienia zamknięcie tytułu Strona 14 z 93

15 2.10 F-S018 OW NFZ jako instytucja właściwa Strona 15 z 93

16 2.11 F-S018 OW NFZ jako instytucja właściwa zamknięcie tytułu Strona 16 z 93

17 2.12 F-DA005 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania Strona 17 z 93

18 2.13 F-DA005 OW NFZ jako instytucja właściwa Strona 18 z 93

19 2.14 F-DA006 OW NFZ jako instytucja miejsca leczenia lub instytucja miejsca zamieszkania Strona 19 z 93

20 2.15 F-DA006 OW NFZ jako instytucja właściwa Strona 20 z 93

21 2.16 F-DA007 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania Strona 21 z 93

22 2.17 F-DA007 OW NFZ jako instytucja właściwa Rejestracja wirtualnego DA1 Papierowy dokument DA1 jest wydawany w imieniu instytucji właściwej przez instytucję miejsca zamieszkania. Instytucja właściwa jedynie rejestruje w systemie fakt wystawienia DA1, oznaczając go jako wirtualny, tj. nie podlegający drukowaniu i faktycznie nie wydany, ale będący źródłem uprawnień tak jak zwykłe dokumenty DA1. Strona 22 z 93

23 2.18 Przyjęcie S075 Podproces możliwy do uruchomienia w dowolnym procesie w kompetencji DSŚ. Strona 23 z 93

24 2.19 Wysłanie S075 Podproces możliwy do uruchomienia w dowolnym procesie w kompetencji DSŚ, w trakcie dowolnego zadania wykonywanego przez użytkownika.. Strona 24 z 93

25 3 Procesy biznesowe w kompetencji Departamentu Współpracy Międzynarodowej 3.1 Wydanie dokumentu przenośnego S1 Ten proces poprzedza procesy F-S001 i F-S002 dla instytucji właściwej. W ramach tego procesu nie jest prowadzona wymiana komunikatów z instytucją miejsca zamieszkania. Dopiero w ramach F-S001 i F-S002 następuje weryfikacja, czy dokument S1 został faktycznie wystawiony. Strona 25 z 93

26 3.2 Okresowa weryfikacja prawa do S1 Strona 26 z 93

27 3.3 Wysyłka ankiet weryfikacyjnych Strona 27 z 93

28 3.4 F-S001 OW NFZ jako instytucja właściwa Przygotowanie informacji o błędnych datach Jeśli po wysłaniu informacji o błędnych datach (S050), instytucja miejsca zamieszkania prześle ponownie S073, to jest on obsługiwany jako nowy proces zgodnie ze schematem F-S002 instytucja właściwa (zob. 3.5). Strona 28 z 93

29 3.5 F-S002 OW NFZ jako instytucja właściwa Strona 29 z 93

30 3.6 F-S001 i F-S002 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania Proces główny: Strona 30 z 93

31 Ustalanie dat: Strona 31 z 93

32 3.7 F-S003 OW NFZ jako instytucja właściwa, F-S004 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania Proces obsługuje następujące sytuacje: F-S003 przesłanie przez OW NFZ jako instytucję właściwą informacji o zmianie lub anulacji dokumentu uprawniającego do świadczeń rzeczowych wydanego polskiemu ubezpieczonemu zamieszkującemu w innym państwie członkowskim, Strona 32 z 93

33 F-S004 przesłanie przez OW NFZ jako instytucję miejsca zamieszkania informacji o zmianie lub anulacji rejestracji dokumentu uprawniającego do świadczeń rzeczowych zarejestrowanego w Polsce dla ubezpieczonego z innego państwa członkowskiego. Wyszukanie informacji o wyrejestrowaniu przez ZUS NFZ otrzymuje z ZUS m. in. informacje o wyrejestrowaniu. System powinien okresowo wyszukiwać osoby, którym wydano S1, a które zostały wyrejestrowane, i przekazywać takie przypadki pracownikom do weryfikacji merytorycznej. Informacja o utracie lub wydłużeniu ubezpieczenia Źródłem informacji o utracie lub wydłużeniu ubezpieczenia mogą być: wyniki ankiet weryfikacyjnych rozsyłanych okresowo przez NFZ, informacje bezpośrednio od ubezpieczonych, informacje bezpośrednio od uprawnionych posiadających zarejestrowany w Polsce dokument S1 (np. o ustaniu pracy lub nowym członku rodziny). Strona 33 z 93

34 3.8 F-S003 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania Proces główny: Strona 34 z 93

35 Ustalanie dat: Strona 35 z 93

36 3.9 F-S004 przyjęcie informacji Proces główny: Proces obsługuje rejestrację informacji o zmianie lub anulacji rejestracji dokumentu uprawniającego do świadczeń rzeczowych, zarejestrowanego w innym państwie członkowskim polskiemu ubezpieczonemu, Przygotowanie odpowiedzi Strona 36 z 93

37 W przypadku polskiego ubezpieczonego, jeśli z weryfikacji przy pomocy ankiety wynika inna niż otrzymano w S018 data ustania uprawnienia, wówczas w odpowiedzi S019 można podać tą zmienioną datę. Ustalanie dat: Strona 37 z 93

38 3.10 F-S005 OW NFZ jako instytucja właściwa Weryfikacja uprawnień osoby Weryfikacja polega na sprawdzeniu (obecnie w CWU), czy osoba jest ubezpieczona. Jeśli dane zapisane w systemie budzą wątpliwości, pracownik poza systemem dodatkowo kontaktuje się z ZUS, pracodawcą (np. sprawdza, czy osoba została oddelegowana do pracy za granicą), rodziną, itp. Strona 38 z 93

39 3.11 F-S005 OW NFZ jako instytucja miejsca pobytu Strona 39 z 93

40 3.12 F-S006 OW NFZ jako instytucja właściwa Weryfikacja wniosku Weryfikacja polega na: sprawdzeniu (poza systemem) dołączonych do wniosku rachunków, sprawdzeniu, czy osoba jest ubezpieczona i czy wystawiono dla tej osoby (numeru PESEL) inne dokumenty (system powinien w tym celu udostępnić pełną historię ubezpieczeniową), w szczególności: o jeśli wniosek o refundację dotyczy leczenia planowanego weryfikacji wydania przez NFZ zgody na świadczenia objęte zezwoleniem, o weryfikacji, czy świadczenia ujęte w rachunkach nie zostały rozliczone przy pomocy SED S-080. Ponowna weryfikacja prawa do refundacji Ponowna weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy od momentu pierwszej weryfikacji nie zaszły zmiany w sytuacji ubezpieczonego. Obejmuje ona: Strona 40 z 93

41 weryfikację danych ubezpieczeniowych, weryfikację z innymi istniejącymi dokumentami dla danego nr PESEL), w szczególności wydanych zezwoleń na leczenie planowane lub rozliczenie po kosztach rzeczywistych, weryfikację, czy świadczenia ujęte w rachunkach nie zostały rozliczone przy pomocy SED S-080. Zapisanie informacji o refundacji do zwrotu przez centralę NFZ OW NFZ kredytuje ubezpieczonym wypłaty refundacji. Refundowane kwoty są potem zwracane OW przez centralę NFZ. Dlatego dokonany zwrot jest zapisywany jako przeznaczony do zwrotu przez centralę. Okresowo dokonane zwroty są zbierane i przesyłane w formie elektronicznej (w systemie) oraz papierowej (w postaci noty księgowej z załączonym wykazem refundacji) do księgowości centrali NFZ. Centrala na tej podstawie dokonuje zwrotu refundowanych środków oddziałowi wojewódzkiemu. Strona 41 z 93

42 3.13 F-S006 OW NFZ jako instytucja miejsca pobytu Korespondencja ze świadczeniodawcą Jeśli świadczenia, na które opiewa zapytanie, zostały już rozliczone bezgotówkowo (SED S-080), wówczas w ramach korespondencji ze świadczeniodawcą wyjaśniamy, czy faktycznie było to to samo świadczenie. Określenie kwoty zwrotu Na podstawie danych OW oraz korespondencji ze świadczeniodawcą, określa się należną kwotę zwrotu. W szczególności identyfikuje się rachunki niezasadne (nie podlegające zwrotowi). Przygotowanie odpowiedzi Strona 42 z 93

43 W przypadku odmowy zwrotu, odpowiedź zawiera kwotę F-S017 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania Wyszukanie udzielonych długoterminowych świadczeń rzeczowych Wykaz rzeczowych świadczeń długoterminowych tożsamych ze świadczeniami pieniężnymi przygotowywany jest przez Komisję Administracyjną i stanowić będzie podstawę do stworzenia wykazu świadczeń do których stosuje się dany przepływ. Wykaz świadczeń objętych weryfikacją musi być modyfikowalny. Zapisanie świadczeń rzeczowych do okresowej weryfikacji System będzie okresowo sprawdzał aktualne koszty świadczeń, i w przypadku ich zmiany raportował to przy pomocy dokumentu S005. W tym celu niezbędne jest zapisanie tych świadczeń jako przeznaczonych do okresowej weryfikacji. Strona 43 z 93

44 3.15 F-S017 okresowa aktualizacja kosztów świadczeń Strona 44 z 93

45 3.16 F-S024 OW NFZ jako instytucja w której osoba miała przebyte okresy ubezpieczenia Strona 45 z 93

46 3.17 F-S024 OW NFZ jako instytucja właściwa Proces ten może być wykonywany jako podproces w ramach procesu zawierania umowy ubezpieczenia dobrowolnego. Powinien być wówczas uruchamiany automatycznie przez system obsługujący zawieranie ubezpieczeń dobrowolnych (jaki?). Strona 46 z 93

47 3.18 F-DA001 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania/pobytu Strona 47 z 93

48 3.19 F-DA001 OW NFZ jako instytucja właściwa Strona 48 z 93

49 3.20 F-DA002 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania/pobytu Strona 49 z 93

50 3.21 F-DA002 OW NFZ jako instytucja właściwa Strona 50 z 93

51 3.22 F-DA003 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania/pobytu Strona 51 z 93

52 3.23 F-DA003 OW NFZ jako instytucja właściwa Strona 52 z 93

53 3.24 F-DA004 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania/pobytu Proces analogiczny do F-S006 (zob. objaśnienia w punkcie 3.13). Strona 53 z 93

54 3.25 F-DA004 OW NFZ jako instytucja właściwa Weryfikacja wniosku Weryfikacja polega na: sprawdzeniu (poza systemem) dołączonych do wniosku rachunków, sprawdzeniu, czy osoba jest ubezpieczona i czy wystawiono dla tej osoby (numeru PESEL) inne dokumenty (system powinien w tym celu udostępnić pełną historię ubezpieczeniową), w szczególności: o weryfikacji wszelkich dokumentów wypadkowych (np. SED DA002, DA007, DA1) i innych (w tym związanych z leczeniem planowanym lub rozliczaniem po kosztach rzeczywistych), o weryfikacji, czy świadczenia ujęte w rachunkach nie zostały rozliczone przy pomocy SED S-080. Ponowna weryfikacja prawa do refundacji Ponowna weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy od momentu pierwszej weryfikacji nie zaszły zmiany w sytuacji ubezpieczonego. Obejmuje ona: Strona 54 z 93

55 weryfikację danych ubezpieczeniowych, weryfikację z innymi istniejącymi dokumentami dla danego nr PESEL), w szczególności dokumentów związanych z wypadkami, np. DA002, DA007, DA1, weryfikację, czy świadczenia ujęte w rachunkach nie zostały rozliczone przy pomocy SED S-080. Zapisanie informacji o refundacji do zwrotu przez centralę NFZ OW NFZ kredytuje ubezpieczonym wypłaty refundacji. Refundowane kwoty są potem zwracane OW przez centralę NFZ. Dlatego dokonany zwrot jest zapisywany jako przeznaczony do zwrotu przez centralę. Okresowo dokonane zwroty są zbierane i przesyłane w formie elektronicznej (w systemie) oraz papierowej (w postaci noty księgowej z załączonym wykazem refundacji) do księgowości centrali NFZ. Centrala na tej podstawie dokonuje zwrotu refundowanych środków oddziałowi wojewódzkiemu. Strona 55 z 93

56 3.26 F-DA032 OW NFZ jako instytucja miejsca zamieszkania Strona 56 z 93

57 3.27 F-DA032 OW NFZ jako instytucja właściwa Weryfikacja wniosku Weryfikacja wniosku obejmuje m. in. sprawdzenie czy transport nie został sfinansowany z innego źródła. Strona 57 z 93

58 4 Procesy rozliczeniowe 4.1 Przekazywanie świadczeń do rozliczenia Proces pozwala na gromadzenie danych o świadczeniach wykonanych w ramach przepisów o koordynacji, które są okresowo rozliczane z instytucjami innych państw. proces dotyczy zarówno świadczeń sektora sickness, jak i AWOD. Dane o świadczeniach udzielonych na podstawie przepisów o koordynacji Dane o świadczeniach będą przekazywane z systemów oddziałowych, Systemu Rozliczeniowego Uzdrowisk oraz Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki. Po weryfikacji są one przekazywane do rozliczenia, które następuje okresowo w ramach procesów F-S019 wystawianie roszczeń (zob. 4.3) i F-DA008 wystawianie roszczeń (zob. 4.14). Weryfikacja świadczenia Automatyczna weryfikacja: czy pacjent jest uprawniony do świadczeń (np. czy wystawiono mu poświadczenie), czy nie wpłynęły wnioski o refundację tych samych świadczeń, Strona 58 z 93

59 czy świadczenie nie jest powtórzeniem innego świadczenia, wcześniej zgłoszonego do rozliczenia (wyszukanie ewentualnych innych świadczeń dla tej samej osoby, z tą samą datą świadczenia i kwotą). czy osoba znajduje się na listach aktywnych POZ (Baza danych OW), czy świadczenie było udzielone w ramach Ratownictwa Medycznego (RTM); dane o świadczeniach RTM pozyskiwane powinny być z bazy danych OW, czy świadczenie było udzielone w ramach świadczeń wysokospecjalistycznych; dane o świadczeniach DWM otrzymuje z Ministerstwa Zdrowia w formie papierowej, czy świadczenie było objęte planowanym leczeniem (dane pobierane z bazy danych DSŚ). System przekazuje świadczenia, dla których nie znalazł uprawnień, lub znalazł wniosek o refundację, lub znalazł potencjalne powtórzenia, do ręcznej weryfikacji (zadanie Kontrola i poprawienie danych o uprawnieniach na podst. dokumentacji papierowej ). Oznaczenie świadczenia jako do rozliczenia W ramach tego zadania wprowadza się wszelkie dane niezbędne do późniejszego wygenerowania pojedynczego rekordu w ramach SED S080. Zwrot świadczenia do weryfikacji przez świadczeniodawcę Świadczenia, w których wykryto braki lub błędy, są wyjaśniane ze świadczeniodawcą. Po usunięciu błędów są ponownie przekazywane do rozliczenia w ramach tego procesu. Strona 59 z 93

60 4.2 Przekazywanie świadczeń do korekty Proces pozwala na gromadzenie korekt danych o świadczeniach wykonanych w ramach przepisów o koordynacji, które są okresowo rozliczane z instytucjami innych państw. Proces dotyczy zarówno świadczeń sektora sickness, jak i AWOD. Dane o świadczeniach do korekty Korekta może być zainicjowana przez instytucję właściwą lub świadczeniodawcę. Przekazanie świadczeń do korekty Po pozytywnej weryfikacji korekty, system zapisuje ją jako oczekującą na rozliczenie. Rozliczenie skorygowanych roszczeń jest wykonywane okresowo przy pomocy noty uznaniowej w ramach procesów F-S019 wystawianie roszczeń (zob. 4.3) i F-DA008 wystawianie roszczeń (zob. 4.14). Zwrot świadczenia do weryfikacji przez świadczeniodawcę Świadczenia, w których wykryto braki lub błędy, są wyjaśniane ze świadczeniodawcą. Po usunięciu błędów są ponownie przekazywane do rozliczenia w ramach tego procesu. Strona 60 z 93

61 4.3 F-S019 wystawianie roszczeń Przekazanie uznanych kwestionowanych świadczeń do korekty Zakwestionowane przez instytucję innego państwa świadczenia, które NFZ uznaje, są zapisywane jako przeznaczone do uwzględnienia w najbliższej korekcie (w ramach zadania Pobranie świadczeń do korekty ). Strona 61 z 93

62 4.4 F-S019 wystawianie not uznaniowych Strona 62 z 93

63 4.5 F-S019 przyjmowanie roszczeń Weryfikacja roszczeń Jeśli w trakcie weryfikacji roszczeń nadejdzie nota uznaniowa (w ramach procesu F-S019 przyjmowanie not uznaniowych zob. 4.6), wówczas powinna być ona uwzględniona (wpłynąć na status rozliczanych roszczeń) w głównym procesie obsługi roszczenia. Wygenerowanie dokumentacji oddziałowej dla księgowości Strona 63 z 93

64 W przypadku wystąpienia w danym roszczeniu osób z grupy objętej dotacją, dokumentacja dla księgowości na poziomie OW powinna zawierać: zbiorcze zestawienie oddziałowe ze wszystkimi osobami, zestawienie tylko z osobami objętymi dotacją. Wygenerowanie dokumentacji dla księgowości W przypadku wystąpienia w danym roszczeniu osób z grupy objętej dotacją, dokumentacja dla księgowości na poziomie DWM powinna zawierać: zbiorcze zestawienie scalające wszystkie OW, zbiorcze zestawienie bez osób objętych dotacją, zestawienie tylko z osobami objętymi dotacją. Strona 64 z 93

65 4.6 F-S019 przyjmowanie not uznaniowych 4.7 F-S021 wystawianie roszczeń Rozliczenia ryczałtowe nie będą wystawiane innym państwom UE. Zatem przepływ F-S021 nie będzie inicjowany przez NFZ. Rozliczenia ryczałtowe z państwami EFTA będą wystawiane na dotychczasowych zasadach (na formularzach papierowych serii E). Strona 65 z 93

66 4.8 F-S021 przyjmowanie roszczeń Weryfikacja roszczeń Zadanie polega na sprawdzeniu zgodności między sobą danych z odpowiedniej dokumentacji. Szczegóły dotyczące weryfikacji dokonywanych przez system w zakresie rozliczeń opartych o koszty ryczałtowe zostaną omówione na spotkaniach analitycznych. W trakcie weryfikacji sprawdza się także, czy: roszczenie dotyczy roku rozliczanego w okresie roszczenia występuje przekroczenie wieku, od którego uzależnione jest stosowanie konkretnej stawki ryczałtu, Strona 66 z 93

67 suma osobomiesięcy z pojedynczych roszczeń jest zgodna z ogólnym roszczeniem, kwota roszczenia zbiorczego równa jest iloczynowi osobomiesięcy i odpowiednich stawek ryczałtu wynikających z weryfikacji pojedynczych roszczeń, roszczenie jest zasadne (m.in. okres uprawnienia obejmuje okres roszczenia, wystawiono dokument uprawniający), nie mamy do czynienia ze zdublowaniem roszczeń ryczałtowych z innym dokumentem dotyczącym roszczeń ryczałtowych lub z innym dokumentem dotyczącym roszczeń po kosztach rzeczywistych, poprawnie określono instytucję właściwą, można zidentyfikować osobę w odniesieniu do której przedstawiono roszczenie. Ciąg dalszy: Strona 67 z 93

68 4.9 F-S022 wystawianie roszczeń dotyczących odsetek Strona 68 z 93

69 4.10 F-S022 przyjmowanie roszczeń dotyczących odsetek Strona 69 z 93

70 4.11 F-S022 przyjmowanie not uznaniowych dotyczących odsetek Strona 70 z 93

71 4.12 F-S023 przyjmowanie wniosków Strona 71 z 93

72 4.13 F-S023 wystawianie wniosków Jest to podproces uruchamiany w ramach procesów F-S019 przyjmowanie roszczeń (zob. 4.4), F-S021 - przyjmowanie roszczeń (zob. 4.8) oraz F-S022 przyjmowanie not uznaniowych dotyczących odsetek (zob. 4.11). Strona 72 z 93

73 4.14 F-DA008 wystawianie roszczeń Strona 73 z 93

74 4.15 F-DA008 wystawianie not uznaniowych Strona 74 z 93

75 4.16 F-DA008 przyjmowanie roszczeń Strona 75 z 93

76 4.17 F-DA008 przyjmowanie not uznaniowych Strona 76 z 93

77 4.18 F-DAxxx przyjmowanie wniosków o zwrot nadpłaty Strona 77 z 93

78 4.19 F-DAxxx wystawianie wniosków o zwrot nadpłaty Jest to podproces uruchamiany w ramach procesu F-DA008 - przyjmowanie roszczeń (zob. 4.15). Strona 78 z 93

79 4.20 F-DA013 wystawianie roszczeń dotyczących odsetek Strona 79 z 93

80 4.21 F-DA013 przyjmowanie roszczeń dotyczących odsetek Strona 80 z 93

81 4.22 F-DA013 przyjmowanie not uznaniowych dotyczących odsetek Strona 81 z 93

82 4.23 Rozliczanie zwrotów między OW a centralą Proces wewnętrzny NFZ, umożliwiający zwrócenie przez centralę NFZ oddziałom wojewódzkim kwot zwróconych w ramach procesów F-S006 i F-DA004. Strona 82 z 93

83 5 Przepływy horyzontalne 5.1 F-H001 wymiana informacji otrzymanie wniosku Strona 83 z 93

84 5.2 F-H001 wymiana informacji wysłanie wniosku Strona 84 z 93

85 5.3 F-H008 - identyfikacja osoby - OW NFZ jako instytucja przesyłająca informację o rejestracji i nadaniu osobistego numeru identyfikacyjnego Strona 85 z 93

86 5.4 F-H008 - identyfikacja osoby - OW jako instytucja rejestrująca informację o rejestracji i nadaniu osobistego numeru identyfikacyjnego Strona 86 z 93

87 5.5 F-H009 - OW NFZ jako instytucja przekazująca roszczenie / dokumenty / informacje zgodnie z właściwością Strona 87 z 93

88 5.6 F-H009 - OW NFZ jako instytucja uznana za właściwą do rozpatrzenia roszczenia / dokumentów / informacji Strona 88 z 93

89 5.7 F-H002 - OW NFZ jako instytucja kwestionująca decyzję ustalającą miejsce zamieszkania (wysłanie H004), F-H003 - OW NFZ jako instytucja udzielająca odpowiedzi w sprawie propozycji ustalenia miejsca zamieszkania Strona 89 z 93

90 5.8 F-H002 - OW NFZ jako instytucja otrzymująca informacje o zakwestionowaniu decyzji ustalającej miejsce zamieszkania (rejestracja H004) Strona 90 z 93

91 5.9 F-H003 - OW NFZ jako instytucja przesyłająca propozycję ustalenia miejsca zamieszkania Strona 91 z 93

92 5.10 F-H005 - OW NFZ jako instytucja otrzymująca wniosek o dodatkowe informacje w sprawie miejsca zamieszkania Strona 92 z 93

93 5.11 F-H005 - OW NFZ jako instytucja przesyłająca wniosek o dodatkowe informacje w sprawie miejsca zamieszkania Strona 93 z 93

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty PRAWO DO ŚWIADCZEŃ W RAMACH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI zakres świadczeń i dokumenty Od 1 maja 2004 r. polscy świadczeniodawcy, posiadający z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2008 r.

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2008 r. Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2008 r. INSTRUKCJA rozliczania migracji ubezpieczonych w 2008 r. W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie sprawozdawczości danych pacjentów uprawnionych, posługujących się dokumentami wydanymi przez inne niż Polska kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie sprawozdawczości danych pacjentów uprawnionych, posługujących się dokumentami wydanymi przez inne niż Polska kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie sprawozdawczości danych pacjentów uprawnionych, posługujących się dokumentami wydanymi przez inne niż Polska kraje UE/EFTA Wydział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, zostanie wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZYWANIA DANYCH 1. KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH

PRZEKAZYWANIA DANYCH 1. KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 67) WZÓR DOKUMENTÓW WZÓR DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH BĘDĄCYCH OPISAMI OPISAMI KOMUNIKATÓW STOSOWANYCH DO DO PRZEKAZYWANIA DANYCH PRZEKAZYWANIA DANYCH 1. KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR)

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) Szanowny Kliencie! Pamiętaj, by sprawdzać poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 04.02.2009 Strona 1 z 11 Spis treści Wstęp... 3 Rozliczenie z OW NFZ... 3 Przekazywanie danych... 4 I faza wysyłanie pliku XML... 4 Przegląd przesyłek... 5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 02.02.2009 Strona 1 z 10 Spis treści Wstęp...3 Rozliczenie z OW NFZ...3 Przekazywanie danych...4 I faza wysyłanie pliku XML...4 Przegląd przesyłek...5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...7

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. 1 Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie opisu procedur Międzyresortowego Zespołu ds.

Spis treści 1. 1 Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie opisu procedur Międzyresortowego Zespołu ds. OPIS PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ POSTANOWIEŃ ROZPORZĄDZENIA EWG NR 1408/71 ORAZ ROZPORZĄDZENIA EWG NR 574/72 W ZAKRESIE RZECZOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KWIECIEŃ 2004 r. Spis treści 1 1. Polskie instytucje,

Bardziej szczegółowo

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace)

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace) WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO Poziom Znaczniki Krotn ość Nazwa Format [Wartość domyślna] Opis Ograniczenia i inne zależności Element Atrybuty 0 mz:komunikat 1 Komunikat Element główny komunikatu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

E126 część A+ dokumentacja. Odpowiedź: Wypełniona część B E126 + określenie kwoty zwrotu

E126 część A+ dokumentacja. Odpowiedź: Wypełniona część B E126 + określenie kwoty zwrotu Załącznik nr II PROCEDURA USTALANIA NALEŻNEJ KWOTY ZWROTU KOSZTÓW LECZENIA PONIESIONYCH W CZASIE POBYTU W POLSCE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI Dokumentem

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.31.1 5 maja 2015 Metryka dokumentu: Autor: Patrycja Lewandowska Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Komentarz: Liczba stron: 10 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1551 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej LexPolonica nr 8316436. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2014.473 (R) Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców

Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców PRZYKŁADY 1. Pacjent posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Uprawnia do świadczeń niezbędnych ze wskazań medycznych w trakcie czasowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej 14 kwietnia 2011 Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Prawo krajowe: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrożenie systemu ZIP stanowić będzie realizację art. 192 i 192a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę

Dowód ubezpieczenia. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę Dowód ubezpieczenia W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka

Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Ubezpieczenia zdrowotne w umowach z pracownikami naukowymi Joanna Anders, Anita Kącka Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej, Dział Współpracy Międzynarodowej WOW NFZ 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lista raportów do NFZ

Rys. 1. Lista raportów do NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Dla wszystkich umów zawartych na rok 2011 i lata późniejsze sprawozdawczość ogranicza się do raporty wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do przepisów krajowych oraz przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy (PŚ)

Portal Świadczeniodawcy (PŚ) Portal Świadczeniodawcy (PŚ) Import dokumentów rozliczeniowych. Na stronie Import dokumentów rozliczeniowych możliwy jest import plików REF, uprzednio wygenerowanych przez aplikację rozliczeniową świadczeniodawcy.

Bardziej szczegółowo

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: Od 1 stycznia br. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadzono elektroniczny system weryfikacji uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin

Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa 2011 Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I. WPROWADZENIE

PROCEDURA I. WPROWADZENIE PROCEDURA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 16/2014 z dnia 20 marca 2014 r. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Leczenie planowane poza granicami Polski na podstawie przepisów Unii Europejskiej i ustawodawstwa krajowego

Leczenie planowane poza granicami Polski na podstawie przepisów Unii Europejskiej i ustawodawstwa krajowego Leczenie planowane poza granicami Polski na podstawie przepisów Unii Europejskiej i ustawodawstwa krajowego Małgorzata Pajączek Departament Współpracy Międzynarodowej Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu u OC

Rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu u OC Łódzki Oddział Wojewódzki Wydział ds. SłuŜb Mundurowych Rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu u OC Łódź,, czerwiec 2008 PRZEPISY PRAWNE dotyczące ce rozliczania świadczeń udzielonych

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 02.07.2013 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika

Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika 1 Spis treści 1.Rozdział I...3 1.1. Wprowadzenie...3 2.Rozdział II...4 2.1. Wprowadzanie danych i rozliczenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2004 r.

USTAWA z dnia 2004 r. 1 P r o j e k t USTAWA z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich

Bardziej szczegółowo

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. TWOJE KONTO W ZUS. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Konto ubezpieczonego zakładane jest

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez EKUZ oraz Certyfikat wystawiane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Paostwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz z późn. zm.)

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Paostwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz z późn. zm.) USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Paostwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.) Zarządzenie Nr 12/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zielona Góra, stycznia 2013 r.

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zielona Góra, stycznia 2013 r. ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zielona Góra, 22-24 stycznia 2013 r. Pierwszy kontakt z pacjentem Ustalenie celu wizyty Pacjent

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (środa, 16 marzec 2011) - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/ Czym jest ewuś? Od 1 stycznia 2013 roku, aby się dostać do lekarza przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, nie trzeba nosić przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW

GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW 1. Strony zgodnie ustalają, iż Portal pozwala jego Użytkownikom na pozyskiwanie za jego pośrednictwem środków pieniężnych wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4

Bardziej szczegółowo

Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001

Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001 Intensywne warsztaty komputerowe dla wymagających Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

U S T AWA. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych U S T AWA Projekt z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach Stan prawny - luty 2016r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

4. Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

4. Dofinansowanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 roku PROCEDURY DOFINANSOWANIA DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa:

1. Rozporządzenie określa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 240, poz. 1755, z 2008 r. Nr 61, poz. 383)

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

U M O W A. NR_[nr_kolejny_umowy]/[nr_jednostki]/[nr_świadczenia]/[nr_ statystyczny_województwa_zoz]/[rok]/[nr_umowy_wg_cru]

U M O W A. NR_[nr_kolejny_umowy]/[nr_jednostki]/[nr_świadczenia]/[nr_ statystyczny_województwa_zoz]/[rok]/[nr_umowy_wg_cru] U M O W A NR_[nr_kolejny_umowy]/[nr_jednostki]/[nr_świadczenia]/[nr_ statystyczny_województwa_zoz]/[rok]/[nr_umowy_wg_cru] na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo