Jak sprawić, by wdrożenie się udało czyli modelowanie organizacji i procesów biznesowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak sprawić, by wdrożenie się udało czyli modelowanie organizacji i procesów biznesowych"

Transkrypt

1 Jak sprawić, by wdrożenie się udało czyli modelowanie organizacji i procesów biznesowych Spis treści Będziemy mieć system 2 A czym jest tak na prawdę system informatyczny? 3 Jak podejść do wdrożenia by było skuteczne. 3 Jak powinna wyglądać dobrze zorganizowana firma? 3 Jak przeorganizować firmę 4 Organizacja 5 Firma po reformie 6 Jak postępować by wdrożyć nową organizację pracy a potem system informatyczny. 7 Modelowanie procesów 8 Notacja i metodyka modelowania 9 Nowa notacja o dużych perspektywach: BPMN 10 Rekomendacje 11 Jak się zabrać za wdrożenie: 12 Rysunek 1: Pionowa struktura organizacyjna (źr. opr. własne) 2 Rysunek 2: Analiza przyczynowo skutkowa satysfakcji klienta (źr. opr. własne) 4 Rysunek 3: Struktura procesowego zarządzania firmą (źr. opr. własne) 5 Rysunek 4: Makro i mikro otoczenie rynkowe (źr. opr. własne) 6 Rysunek 5: Model organizacyjny firmy (źr. opr. własne) 6 Rysunek 6: Cykl przygotowania firmy do reorganizacji (źr. opr. własne) 7 Rysunek 7: Zasada budowy modelu procesowego, metodologia IDEF0 (źr. opr. własne) 7 Rysunek 8: Podstawowe procesy w firmie (źr. opr. własne) 8 Rysunek 9: Definicja procesu 9 Rysunek 10: Symbole podstawowe w BPMN 10 Rysunek 11: Przykład modelu procesu obsługi klientów IT-Consulting 11 Rysunek 12: Model informacyjny firmy, elementy sterujące biznesem (źr. opr. własne) IT-Consulting Jarosław Żeliński

2 Mam takie swoje stare powiedzenie, które często pomaga mi w pracy: jeżeli czegoś nie da się narysować lub opisać to znaczy, że to nie istnieje. Pozornie proste ale okazuje się, że nie zawsze. To opracowanie dotyczy celów i metod modelowania i optymalizacji organizacji i przepływu pracy. Brak modelu funkcjonowania firmy jest najczęstszą przyczyną porażki projektów związanych z wdrażaniem technologii informacyjnych. Bardzo wiele firm ma jeszcze strukturę organizacyjną nastawioną na wielokrotną kontrolę aż do szczytu hierarchii bez delegacji uprawnień. Jest to wynik trendów w zarządzaniu z czasów, gdy czas podejmowania decyzji nie był krytyczny zaś komputery wspierały tylko pojedyncze Typowa, pionowa struktura organizacyjna stanowiska pracy a nie skoordynowaną pracę całej firmy. Władza w firmie i Rysunek 1: Pionowa struktura kierowanie nią są jeszcze często organizacyjna (źr. opr. własne) realizowane za pomocą dyrektyw i ich zatwierdzania. Jest to jednak kosztowny i mało elastyczny sposób kierowania firmą. W obecnym czasie jednym z głównych czynników sukcesu na rynku jest czas obsługi kontrahenta oraz czas reakcji na zmiany na rynku. W efekcie niektóre firmy popadają w cykl kosztownych i czasochłonnych chronicznych zmian i zatwierdzeń schematu organizacyjnego i oferty w odpowiedzi na każda zmianę na rynku. Okazuje się, że proces taki i tak nie jest w stanie nadążyć za potrzebami. Dlatego w model firmy powinien być wbudowany sprawny mechanizm zmian. Bęędzzi ieemyy mieećć ssyysstteem W wielu firmach decyzja o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego bardzo często nie jest poprzedzona żadnymi przygotowaniami w rodzaju oceny struktury organizacji, jej zdolności do zmian czy też uporządkowaniem obiegu informacji. Częstym grzechem jest próba wtłoczenia w system informatyczny starego porządku. W efekcie następuje zderzenie rygorów papierowego obiegu informacji z obiegiem danych w systemie informatycznym. Rezygnacja z wielu czynności (np. stawianie pieczątek i podpisów) lub zamiany ich na inne staje się kluczowym, bronionym jak niepodległości przez wielu kierowników obszarem. Dzieje się tak w sytuacji gdy postrzegają oni swoją władzę i kierowniczą rolę właśnie w tych gadżetach jakimi są pieczątki. Dlaczego tak się dzieje? Jest to właśnie wynik stylu zarządzania przez dyrektywy wysyłane z najwyższego szczebla w firmie. Pieczątka i podpis na średnim szczeblu zarządzania są w takiej sytuacji jedynymi atrybutami budującymi autorytet kierownika czy dyrektora. Menedżer taki nie posiadając żadnej delegacji do podejmowania decyzji staje się tylko wykonawcą cudzych decyzji a jego autorytet wśród podwładnych jest stosunkowo niewielki a sprowadza się często tylko do stawiania parafek oraz przyznawania premii okresowych. Próby wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego mającego wspierać zarządzanie firmą w takim środowisku są w większości przypadków skazane na niepowodzenie. Jednym z typowych, często popełnianych błędów jest wiara w to, że oprogramowanie pozwoli na usprawnienie pracy i zwiększenie kontroli zarazem. Kontrola to słowo wytrych w wielu firmach i często ona jest głównym tajnym celem wdrożenia. Bardzo złym celem. Jarosław Żeliński /13

3 A czym jest tak na prawdę system informatyczny? System informatyczny to tak na prawdę tylko i aż system przetwarzania danych. Podejmują decyzje i sprawują kontrolę ludzie. System informatyczny co najwyżej kontroluje dostęp do danych ale nie jest w stanie kontrolować ludzi. Podstawową rolą systemu informatycznego jest szybkie przetwarzanie danych i nic więcej. Reguły przetwarzania to inteligencja naszego systemu, jednak reguły ustalają ludzie. System informatyczny to tylko narzędzie pracy. Jak podejść do wdrożenia by było skuteczne. Wdrożenie systemu informatycznego musi być poprzedzone audytem procesów biznesowych w firmie. Wynikiem tego audytu powinna być dyskusja czy i jak zmienić organizację pracy w firmie. Popularne pojęcie mapowania procesów biznesowych to nie tylko slogan. Przedstawiony na początku przykład schematu organizacyjnego o strukturze pionowej jest przykładem czegoś czego nie da się skutecznie zinformatyzować. Jeżeli drobne braki logiki są możliwe w ręcznej organizacji pracy tak już próba przełożenia tego do systemu informatycznego to prosta droga do porażki. Pomocna jest tu reinżynieria procesów biznesowych (ang. BPR) czyli wykonanie audytu, na jego podstawie modelu procesów biznesowych i ich optymalizacji i wdrożenie tak zaprojektowanych zmian. Pozwala to na doprowadzenie firmy i jej organizacji do postaci, w której wszystkie procesy w firmie są zdefiniowane i nastawione na budowanie wartości rynkowej firmy, jej produktów i usług. Pozwala wykryć i wyeliminować wszelkie zbędne w budowaniu wartości elementy obiegu informacji i niepotrzebne pętle. JJaakk powi innaa wyygl ląądaaćć dobrrzzee zzorrgaani izzowaanaa ffi irrmaa? Jak podejść do uporządkowania firmy i procesów biznesowych? Oprócz reinżynierii procesów biznesowych jednym ze sposobów jest wdrożenie norm jakości. Jednak jest to tylko część obszaru zarządzania. Bardzo często można zaobserwować wdrożenia norm jakości polegające tylko na szczegółowym opisaniu stanu obecnego tak by był powtarzalny i weryfikowalny co bez usprawnienia pracy jest procesem kosztownym a efekty są raczej kosmetyczne. Firma dużym kosztem zdobywa certyfikat jakości a mimo to nie poprawiła i nie usprawniła organizacji pracy. Niestety jest to wynikiem oporu w wielu firmach przez zmianami. Zmiany w firmie, o ile są konieczne, powinny mieć jednoznaczny cel w postaci zwiększenia skuteczności na rynku a tylko w części poprawy jakości. Sama norma jakości jako nie ma żadnego uzasadnienia. Jarosław Żeliński /13

4 Podstawowy czynnik sukcesu - satysfakcja klienta Bezpieczeństwo własnych informacji Jakość produktu Polityka bezpieczeństwa Informacje o rynku Jakość produkcji Satysfakcja Polityka bezpieczeństwa Bezpieczeństwo informacji powierzonych Public Relation Wizerunek Materiały promocyjne Procedury Jakość obsługi Rysunek 2: Analiza przyczynowo skutkowa satysfakcji klienta (źr. opr. własne) Certyfikaty jakości przede wszystkim są związane z wymuszeniem kontroli i powtarzalności etapów pracy a nie z ich usprawnieniem. W wielu przypadkach przyznanie certyfikatu jakości jest wynikiem tylko audytu dokumentacji a nie organizacji pracy (co nie musi być tożsame). Dlatego nie należy demonizować samej polityki jakości, należy patrzyć na firmę globalnie w kategoriach wszystkich czynników wpływających na główne źródło siły i stabilności firmy na rynku: satysfakcji klienta. W pewnym sensie nowa norma ISO9001:2001 już jest krokiem w kierunku zarządzania. Bazuje na procesach biznesowych i ich optymalizacji. Jednak jeżeli certyfikowanie ma być tylko porównaniem z wzorcem jakim jest ta norma to nie jest to dobry sposób na rozwój. Jak widać reorganizacja firmy i wdrażanie technologii informacyjnych jest ze sobą nierozerwalnie związane. Dlaczego? Bo nowe technologie są zasobami firmy, procesy biznesowe są niematerialne, procesy to model działania firmy a nie firma. Głównym wyznacznikiem do informatyzowania firmy powinien być model zarządzania. Dlaczego? Bo system informatyczny wspiera obsługę obiegu i przetwarzania informacji a nie jest tą informacją. Jak przeorganizować firmę Organizacja firmy powinna być nastawiona na skuteczność. Skuteczność ta powinna być osiągnięta minimalnym kosztem ale bez uszczerbku na jakości. Minimalizacja kosztów to między innymi usunięcie zbędnych (nie tworzących nowej wartości) szczebli zarządzania i procesów. Utrzymywanie wysokiej jakości to między innymi utrzymanie skuteczności zarządzania. Widać wiec, że reorganizacja to nie jest prosty proces. Jego efekt musi być kompromisem pomiędzy kosztami zarządzania a jakością i skutecznością zarządzania. Bardzo często reorganizacja może się odbyć się bez konieczności np. zwolnień. Wystarczy przeorganizować firmę za pomocą umiejętnego spłaszczenia i poziomego rozciągnięcia jej struktury. Dlaczego to wystarczy? Najczęściej w firmach nie ma tak zwanych niepotrzebnych pracowników, raczej ich praca jest tak zorganizowana, że sprawdza się w ręcznym sterowaniu pracy ale już nie sprawdzi się w pracy z systemem informatycznym. Dzieje się tak dlatego, że system informatyczny zdejmuje z ludzi wiele żmudnych prac ale także dodaje innych. Jedną z głównych prac nowych jest wprowadzanie danych. Paradoksalnie wdrożenie systemu informatycznego prawie zawsze powoduje zwiększenie zapotrzebowania na dane a więc stwarza w firmie nową pracę. Tą pracą jest dokumentowanie czynności pracowników, bogatsza sprawozdawczość polegająca na wprowadzaniu tych danych do systemu. Po co się to Jarosław Żeliński /13

5 robi? Istotą budowania wartości firmy jest między innymi magazynowanie i przetwarzanie informacji, a ta to nic innego jak dane wprowadzane do systemu. Są to najczęściej kluczowe zasoby firmy budujące przewagę konkurencyjną: wiedza magazynowana w firmie. Organizacja Mając na uwadze powyższe uwarunkowania i zależności należy w firmie wyróżnić dwie podstawowe warstwy zarządzania: Strategiczna Operacyjna Rysunek 3: Struktura procesowego zarządzania firmą (źr. opr. własne) Warstwa operacyjna dzieli się na warstwy: procesów i procedur. Warstwa strategii to Zarząd firmy i związane z nim ewentualne dodatkowe komórki (np. ds. współpracy z organami właścicielskimi, zespół rozwoju biznesu i strategii itp.). Jej głównym celem jest ustalanie długookresowej strategii firmy, budowanie scenariuszy rozwoju, lobbing na rzecz interesów firmy, monitorowanie makrootoczenia firmy i aktywne reagowanie na zmiany w makro i mikrootoczenu rynkowym. Jarosław Żeliński /13

6 warstwa procedur Średni szczebel zarządzania warstwa procesów Zarząd warstwa strategii Jak sprawić, by wdrożenie się udało czyli modelowanie organizacji i procesów biznesowych Mikro i makro otoczenie rynkowe - model środowiska rynkowego makro otoczenie Demografi a dostawc y śr. społ-gosp. Gosp. globalna mikro otoczenie FIRMA Technologi a konkurencj a kliec i środowisko naturalne polityka i prawo Rysunek 4: Makro i mikro otoczenie rynkowe (źr. opr. własne) Warstwa operacyjna to sfera realizacji strategii rynkowej firmy, jest to warstwa wykonawcza. Jest zarządzania przez dyrektora operacyjnego. Warstwa ta składa się z menedżerów średniego szczebla jako koordynatorów procesów oraz pozostałych podległych im pracowników: zespołów roboczych i ich liderów. Ci ostatni wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi procedurami. Schemat takiej organizacji wygląda jak poniżej. Każdy proces ma własciciela - model organizacyjny firmy Zarząd Dyrektor Rysunek 5: Model organizacyjny firmy (źr. opr. własne) Firma po reformie Po reorganizacji procesów biznesowych firma powinna mieć czytelnie zdefiniowane i rozdzielone warstwy strategiczną i operacyjną oraz zbudowany czytelny i zrozumiały dla wszystkich pracowników model procesów biznesowych. Warstwa procedur to warstwa, w której dominującą rolę odgrywają menedżerowie w ramach swoich kompetencji. W mniejszych firmach o małej rotacji kadr procedury mogą funkcjonować w postaci ustaleń przestrzeganych przez menedżerów oraz ogólnych regulaminów. Jednak w większych organizacjach, gdzie mamy do czynienia z Jarosław Żeliński /13

7 odczuwalną rotacją pracowników a procesy są rozbudowane, procedury powinny być udokumentowane. JJaakk possttęępowaaćć byy wdrrożżyyćć nowąą orrgaani izzaaccj jęę prraaccyy aa potteem ssyysstteem infforrmaattyycczznyy. i. Nowa organizacja pracy i reorganizacja procesów biznesowych powinny być wynikiem decyzji Zarządu za zgodą organów właścicielskich. Jest to konieczne z uwagi na często istotne zmiany w firmie i idące za tym koszty. Spośród członków Zarządu powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna za taki projekt, powinna ona swoim autorytetem i kompetencjami wspierać kierownika projektu. Rysunek 6: Cykl przygotowania firmy do reorganizacji (źr. opr. własne) Kolejny etap to zbudowanie wstępnego modelu firmy. Na tym etapie należy opisać firmę i jej cel rynkowy. Umieścić ją w łańcuchu wartości w jakim uczestniczy a następnie zdefiniować wartość jaką firma wytwarza. Na tej podstawie definiowana jest główna grupa docelowa na rynku oraz wyznaczane są ewentualnie istniejące linie produktowe gdyż firma może np. posiadać kilka marek i produktów adresowanych do różnych odbiorców. Na tej podstawie tworzy się model procesowy. Proces ma jedno wejście i jedno wyście. Każdy proces ma swój cel i reguły sterujące nim oraz ma przydzielone zasoby do jego realizacji. Podstawowym procesem jest firma i jej cel rynkowy. Np. dla firmy informatycznej: Biznesplan Zawarte umowy Zapytania i zamówienia podzespoły komputerowe i komputery podzespły komputerowe i komputery Reklamacje Sprzedaż komputerów i podzespołów 0 A0 Usługi Dokumenty Wyposażenie Pracownicy dokumenty Rysunek 7: Zasada budowy modelu procesowego, metodologia IDEF0 (źr. opr. własne) Jarosław Żeliński /13

8 Tak zdefiniowany proces (metodologia i symbolika IDEF0) jakim jest firma i jej rola w łańcuchu wartości należy dekomponować na podprocesu czyli opisać to co się dzieje wewnątrz firmy. Mając mapę procesów dostosowujemy do niej schemat organizacyjny czyli strukturę podległości pracowników i hierarchię kompetencji. To znaczy powinien w firmie funkcjonować prosty system zależności służbowych ale także system stopniowania pracowników pod względem ich doświadczenia i kompetencji (np. specjalista, starszy specjalista itp.). informacje, surowce, półprodukt y Model procesowy firmy - procesy podstawowe Element y sterujące Firma Produkty (usługi), skutki uboczne (odpady), informacje UWAGA! Proces zaopatrzenia to wszelka działalność, której celem jest przekazanie do procesu sprzedaży przedmiotu sprzedaży czyli PRODUKTU. Jest więc to zarówno produkcja własna, zakupy do dalszej odsprzedaży ale także zdefiniowana oferta usług. Ogólnie PRODUKT to: nazwa, cechy funkcjonalne, korzyści z zakupu i posiadania, definicja adresata, cena. A0 A1 Zasob y Badanai i rozwój A1.1 Zaopatrzenie A1.2 Sprzedaz A1.3 Obsługa posprzedażowa A1.4 Rysunek 8: Podstawowe procesy w firmie (źr. opr. własne) Modeel lowaani iee prrocceessów Jest to praca potrzebna przed każda reorganizacją. Najpierw zdefiniujmy co to jest proces, przykładowe definicje: Kombinacja wejścia, czynności i wyjścia. (Keller 1999). Seria czynności, które stan wejścia przekształcają w produkt dla klienta* na wyjściu w poprzez dodanie do nich wartości (Anjard 1998)[*klientem jest każdy odbiorca produktu na wyjściu procesu] Proces zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia (wg. PN-EN ISO 9000:2000, p.3.4.1) Jarosław Żeliński /13

9 Rysunek 9: Definicja procesu Mapa procesów: Mapa procesów stanowi wizualną reprezentację procesów pracy w postaci diagramów obrazujących wykonywane czynności oraz wszelkie połączenia pomiędzy ich wyjściami i wejściami (Anjard 1998), Mapa procesów to najważniejszy i podstawowy element reorganizacji procesów biznesowych (Soliman 1998) Notacja i metodyka modelowania Wybór notacji to fundamentalna decyzja. Często nawet jest to kwestia wyboru firmy (osoby) wykonującej ten model z uwagi na preferencje firm czy konsultantów. W czym kłopot? Notacje lokalnie implementowane są w różnych narzędziach i systemach typu workflow, processflow i tym podobnych Modele cechują się różnorodnością reguł i notacji Notacje są często mało zrozumiałe dla nieanalityków Są niekompatybilne miedzy sobą Wśród powszechnie używanych spotykamy obecnie: EPC i eecp: głownie SAP R/3, narzędzie do modelowania ARIS) ICOM, IDEF0: ogólnie stosowane koncepcje, obecnie wypierane powoli przez narzędzia ogólniejsze dające większą swobode BPMN: nowa promowana przez BPMI.org, daje dużo swobodę, uniwersalna, czytelna dla biznesu, przekładalna na BPEL4WS (Business Process Execution LAngualge for Web Services). UML (używany przede wszystkim przez analityków systemowych i programistów do dokumentowania projektów w metodykach programowania obiektowego) Często spotykane nieporozumienie: Notacja BPEL do modelowania wyprze inne standardy. Nie prawda gdyż, BPEL to język skryptowy a nie notacja graficznego Jarosław Żeliński /13

10 modelowania procesów. Niektóre notacje, w tym BPMN mogę eksportować dane do BPEL. Drugie nieporozumienie: procesy biznesowe można modelować w UML i robią to analitycy systemowi. Nie prawda: opis procesów biznesowych na użytek wdrożenia gotowego systemu wymaga wyższego stopnia abstrakcji i nie ma nic współnetgo z informatyką. Jest to w czystej postaci zarządzanie i reorganizacja firmy. UML to narzędzie do projektowania i implementacji systemów obiektowych (aplikacji) a nie do ich wdrażania w firmach. UML jest doskonałym narzędziem do zaprojektowania i stworzenia systemu ERP ale nie nadaje się do wykonania modelu firmy i jego wdrożenia. Można oczywiście zgodnie z nową specyfikacją UML 2.0 rozszerzyć jego zakres tylko po co tworzyć kolejną nową własną notację skoro sa gotowe, znormalizowane i sprawdzone? Nowa notacja o dużych perspektywach: BPMN BPMN to skrót od Business Process Modeling Notation. Zasadniczą cechą tej notacji jest łatwość odbioru gotowych modeli (diagramów) przez odbiorcę biznesowego. Nie znam przypadku, gdy ktoś przyglądając się diagramom ich nie rozumiał co ma miejsce często przy UML czy podobnych (szczególnie obiektowych). Skoro proces jest tak łatwo definiowalny to równie łatwy i zrozumiały powinien być w opisie. W BPMN używa się następujących podstawowych symboli: Czynność (proces nie podlegający dalszej dekompozycji) Przepływ czynności (sterowanie) Przepływ danych informacji Decyzja Proces Oznaczenie grupy czynności, elementów składowych procesu itp.. + start koniec Znak [+] oznacza, ze to zdefiniowana sekwencja czynności a nie prosta czynność Dane, produkty Podmiot Funkcja, zasoby, osoba Funkcja, zasoby, osoba Rysunek 10: Symbole podstawowe w BPMN Przykładowy model procesów: Jarosław Żeliński /13

11 IT-Consulting Jarosław Żeliński Klient Automatyczne raportowanie Zgłaszanie zadań drogą elektroniczną W umowach na stałą współpracę klient ma prawo zgłaszania kolejnych zadań do realizacji. Analityk Biznesowy System CRM-CTT Nowy wpis do kartoteki projektu Zawarto umowę na nowy projekt Rejestracja zadania w systemie Wysyłanie treści nowego wpisu klientowi Założenie kartoteki klienta Wymagany członek zespołu Osiągnięto Czas zdefiniowanego alarmu tak Wysłanie statusu projektu na zdefiniowane adresy ~ Dodanie wpisu uaktualniającego do kartoteki projektu nie Zgłoszenie Zlecenia Przez WWW Projekt rozliczony nie tak Wysłanie informacji z treścią nowego wpisu Zamknięcie projektu Prace nad projektem + Wypowiedzenie umowy Nowa treść do kartoteki Rysunek 11: Przykład modelu procesu obsługi klientów IT-Consulting Jak widać, model jest przejrzysty i zrozumiały. Inwencji i pracy wymaga zrozumienie i zidentyfikowanie poszczególnych działań w firmie ale to są już kompetencje osoby tworzącej model. Mając jednak tak opisaną firmę łatwo już jest postawić wymagania firmie wdrążającej system informatyczny. Łatwo jest go wybrać. Łatwiej jest także pokazać pracownikom ich rolę w firmie i we wdrożeniu. Łatwo jest procesy optymalizować i analizować. Reekkomeendaaccj jee Doprowadzić do stanu, w którym zdefiniowana jest rola firmy na rynku, jej cel rynkowy oraz długoterminowa strategia. Na tym etapie należy zbudować model biznesowy firmy. To opis firmy i jej otoczenia. Drugim koniecznym elementem jest procesowy model firmy z dokładnością do opisu łańcucha wartości. To jest opis wnętrza firmy. Kolejnym etapem powinno być przystosowanie zasobów firmy (pracownicy i środki trwałe, podwykonawcy itp.) tj. takie ich zorganizowanie by służyły w 100% realizacji strategii firmy. Ten etap najczęściej polega na przeorganizowaniu niektórych (rzadko całej firmy) elementów firmy tak by dopasować je do celów realizowanych przez firmę. Następny etap to doprowadzenie do stanu, w którym firma jest dobrze opisana, dysponuje wszystkimi dokumentami potrzebnymi do pracy czyli opisanymi wszystkimi regułami rządzącymi tym co się dzieje w firmie. Są to dokumenty takie jak strategia firmy, plan marketingowy, polityka bezpieczeństwa, zakresy obowiązków itp. Wszystkie te elementy są niezbędne do sprawnego wdrożenia systemu wspomagania zarządzania. Wbrew pozorom nie musza to być wielostronicowe opracowania. Muszą być kompletne i zrozumiałe. Niektóre te dokumenty mogą mieć nawet czasem jedną stronę, muszą jednak precyzyjnie i jednoznacznie definiować obszar którego dotyczą. Jarosław Żeliński /13

12 Zasoby zewnętrzne Zasoby własne Zasoby: ludzie i infrastruktura Jak sprawić, by wdrożenie się udało czyli modelowanie organizacji i procesów biznesowych Każdy proces ma elementy sterujące - model informacyjny Jarosław Żeliński - głowne obszary kompetencji Regulamin pracy ogólny Zarząd firmy Polityka bezpieczeństwa Indywidualne obowiązki na stanowisku pracy Zebranie danych, analiza organizacji (firmy) Rekomendacje Schemat organizacyjny Plan marketingowy Model procesowy organizacji Wymagania na systemy informatyczne Model biznesowy Strategia rynkowa Lista procesów zewnętrznych Wzory umów Produkty RYNEK Rysunek 12: Model informacyjny firmy, elementy sterujące biznesem (źr. opr. własne) Jak stworzymy zrozumiały opis firmy to należy go zaprezentować pracownikom firmy i upewnić się, ze rozumieją swoja rolę w budowie wartości rynkowej. Muszą także zrozumieć cel wdrożenia oraz sposób jego przeprowadzenia. Muszą także zrozumieć kierunek zmian w zarządzaniu, to się wiąże z reguły z reorganizacją firmy. Jeżeli kadra jej nie zaakceptuje prawdopodobnie będzie bojkotować wdrożenie. Dopiero jak osiągniemy powyższe można planować wybór systemu określając wcześniej wymagania ale już po dokonaniu wstępnej reorganizacji w firmie i z gotową koncepcja czyli strategią firmy i modelem biznesowym. Jak się zabrać za wdrożenie: 1. Mieć strategię firmy co najmniej na najbliższe 5 lat 2. Zdefiniować wymagane zasoby (w tym IT) 3. Ocenić zasoby posiadane 4. Określić kierunek zmian i reorganizacji 5. Określić główne wymagania na informacje w firmie 6. Zbudować aktualny model procesów biznesowych 7. Zbudować plan ich optymalizacji (może uczciwie wdrożone być ISO9001:2001) 8. Zaprojektować docelowy model procesów biznesowych 9. Spisać wymagania funkcjonalne na system informatyczny 10. Wykonać Analizę wykonywalności systemu i przeprowadzić korektę planu. 11. Zgromadzić dokumenty i przeprowadzić proces wyboru systemu i dostawcy. Czego nie robić: 1. Nie robić żadnej szczegółowej mapy procesów i procedur na dziesiątki stron! 80% z nic i tak ulegnie zmianie w trakcie wdrożenia, w końcu wdrożymy narzędzie do pomocy, które ma zmienić, ulepszyć te procedury wiec po co? Przykład: nie ma znaczenia jak jest dokument zatwierdzany obecnie a jak w nowym systemie, ma być zatwierdzany szybko i z małym ryzykiem pomyłki. Jarosław Żeliński /13

13 2. Nie szukać systemu który pasuje do nas bo raczej żaden od razu nie pasuje. Ostrożnie podchodzić do dobrych praktyk i modeli referencyjnych. Zgodnie z zasadą: Jeżeli w dwóch różnych firmach, nawet w tej samej branży, funkcjonuje taki sam model biznesowy i procesowy to w jednej z nich na pewno jest zły! System informatyczny powinien pozwolić obsłużyć nasze wymagania (procesy) ale nie procedury. Procedury tworzy się w tracie wdrażania. (Wszystkie diagramy to opracowanie własne autora.) Jarosław Żeliński Adres Tel: Copyright IT-Consulting Jarosław Żeliński, sobota, 3 listopada 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Jarosław Żeliński /13

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju systemów obiegu dokumentów: Enterprise Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Kierunki rozwoju systemów obiegu dokumentów: Enterprise Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Kierunki rozwoju systemów obiegu dokumentów: Enterprise Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Coraz częściej można się spotkać w firmach z potrzebą

Bardziej szczegółowo

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie qod 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań qod

Bardziej szczegółowo

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów BPM vs. Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na istotne różnice pomiędzy tym co nazywamy: zarzadzaniem dokumentami,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i automatyzacja procesów biznesowych trendy i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Zarządzanie informacją i automatyzacja procesów biznesowych trendy i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Zarządzanie informacją i automatyzacja procesów biznesowych trendy i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Treść referatu będzie dotyczyła wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych jak to zrobić dobrze? Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Automatyzacja procesów biznesowych jak to zrobić dobrze? Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Automatyzacja procesów biznesowych jak to zrobić dobrze? Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda kiedy można mówić o automatyzacji procesu kiedy jednak jest to tylko wsparcie procesu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami.

Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Efektywna organizacja zadań w systemie handlu emisjami. Autor: dr inż. Bolesław Jankowski (Badania Systemowe "EnergSys" Sp. z o.o.) "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr 2/2006 Wprowadzenie 31 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 Grupa BOC Profil firmy BOC Założona w 1995 roku Wywodzi się z grupy BPMS Uniwersytetu Wiedeńskiego Obecnie ponad 150 pracowników w 7 krajach europejskich

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Case studies - doświadczenia, dobre praktyki. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Case studies - doświadczenia, dobre praktyki. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Case studies - doświadczenia, dobre praktyki Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań Od 1998 2004 doradca

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Opis programu 1. Opis programu GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Success story. EUROCOLOR Sp. z o. o. Firma i specyfika branży

Success story. EUROCOLOR Sp. z o. o. Firma i specyfika branży Success story EUROCOLOR Sp. z o. o. Firma i specyfika branży EUROCOLOR Sp. z o. o. jest wiodącym producentem okien i drzwi w Polsce, działającym na rynku od 1996 roku. Firma od początku stawia na innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Specyfikacja procesów biznesowych SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 1.1 Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 Procesy biznesowe w praktyce Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 1 Agenda Definicja i zastosowanie procesu biznesowego Języki dziedzinowe (DSL) a rozwiązania BPM JBPM: jbpm 4.4 krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Powszechnie przyjmuje się, że każde laboratorium, które chce reprezentować wiarygodne dane musi wdrożyć odpowiednie procedury zapewnienia jakości.

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze. Dzień 1.

Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze. Dzień 1. Mapowanie wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Cele warsztatów Główne cele naszego warsztatu to: przygotowanie do samodzielnego mapowania procesów utrwalenie techniki mapowania

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO Dobrze wdrożony system informatyczny może znacząco usprawnić zarówno procesy operacyjne jak i zarządcze. Niniejszy artykuł przedstawia studium

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel. Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Za co odpowiada Dział HR? Realizacja celów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje model biznesowy? Co to jest? Modelowanie biznesowe. Model biznesowy. Jak powstaje model biznesowy? Jak firma generuje przychody?

Jak powstaje model biznesowy? Co to jest? Modelowanie biznesowe. Model biznesowy. Jak powstaje model biznesowy? Jak firma generuje przychody? Modelowanie biznesowe Wprowadzenie (część 1) Co to jest? Każdy model jest błędny. Niektóre modele są użyteczne. George E. P. Box Jak firma generuje przychody? Model biznesowy Sposób generowania przychodów

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Czy zarządzanie oceną i rozwojem kompetencji w organizacji może rzeczywiście byd praktyczne?

Czy zarządzanie oceną i rozwojem kompetencji w organizacji może rzeczywiście byd praktyczne? Czy zarządzanie oceną i rozwojem kompetencji w organizacji może rzeczywiście byd praktyczne? Michał Kapuścik COIG S.A. Daniel Niedbalski Trio Management COIG S.A. o firmie Producent oprogramowania klasy

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI ZAMÓWIENIA GIS BY CTI 1. Opis produktu. GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony z myślą

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI Opis programu 1. Opis programu W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od sprawności wymiany

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska Plan prezentacji Omówienie doświadczeń związanych z potrzebą optymalizacji realizowanych procesów. Przedstawienie zakresu

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015 Optymalizacja procesów biznesowych Warszawa, 14 stycznia, 2015 Prelegent Włodzimierz Makowski Partner Doświadczenie zawodowe MDDP Business Consulting Partner Polpharma Dyrektor Departamentu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-quality

Katalog handlowy e-quality 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-quality 2 / 12 e-quality to system ERP do zarządzania obsługą reklamacji, oparty na aplikacjach webowo-mobilnych działających w czasie rzeczywistym. Istotą

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Informatyczny system wspomagania reinżynierii procesów gospodarczych (BPR) na przykładzie wykorzystania modelu referencyjnego SAP R3

Informatyczny system wspomagania reinżynierii procesów gospodarczych (BPR) na przykładzie wykorzystania modelu referencyjnego SAP R3 Informatyczny system wspomagania reinżynierii procesów gospodarczych (BPR) na przykładzie wykorzystania modelu referencyjnego SAP R3 Wyzwania stawiane procesom restrukturyzacji przedsiębiorstw pociągają

Bardziej szczegółowo