Przykładowy arkusz egzaminacyjny I - poziom podstawowy - wersja B. Stopnie: bdobry (5) dobry (4) (2) chłopcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowy arkusz egzaminacyjny I - poziom podstawowy - wersja B. Stopnie: bdobry (5) dobry (4) (2) 20 1 3 5 7 3 1. chłopcy 15 3 5 3 2 2"

Transkrypt

1 Przykładowy arkusz egzaminacyjny I - poziom podstawowy - wersja B Zadanie. ( pkt.) W baku samochodu Fiat Uno mieści się 40 l benzyny. Samochód ten spala przeciętnie 5, l benzyny na 00 km. Czy trzeba będzie ponownie tankować samochód na trasie z Krakowa do Gdańska liczącej 585 km? Zadanie. (3 pkt.) Tabelka przedstawia zestawienie stopni z matematyki wszystkich uczniów klas czwartych w pewnej szkole uzyskanych na koniec pierwszego semestru. IVa IVb Stopnie: cel (6) bdobry (5) dobry (4) dost (3) L. uczniów dopuszczający () chłopcy dziewczęta dziewczęta chłopcy niedost () a. Narysuj wykres słupkowy ilustrujący ilu uczniów uzyskało poszczególne stopnie (w obu klasach łącznie). b. Oblicz średnią arytmetyczną stopni z matematyki dziewcząt. c. Jaki procent uczniów klas czwartych na koniec pierwszego semestru otrzymało stopnie celujące lub bardzo dobre z matematyki? Zadanie 3. (4 pkt.) Ciocia Kasi poszła do banku i chciała wpłacić tam sumę 000 zł na roczną lokatę terminową. Bank zaproponował jej dwa warianty: a. wpłatę na lokatę roczną, oprocentowaną w stosunku 5% w skali rocznej z odsetkami doliczanymi po roku; b. wpłatę na lokatę półroczną, z możliwością jej przedłużenia o następne pół roku, oprocentowaną w stosunku 4% w skali rocznej, z odsetkami naliczanymi po upływie pół roku. Doradź cioci Kasi, który z tych wariantów jest dla niej korzystniejszy? O ile? Zadanie 4. (3 pkt.) Rodzice przeznaczyli na kieszonkowe dla Jacka 00 zł miesięcznie. Jacek zaproponował rodzicom następujący sposób wypłacania mu kieszonkowego: pierwszego dnia miesiąca otrzymałby zł, a każdego następnego dnia o 50 gr. więcej niż dnia poprzedniego. a. Oblicz, ile pieniędzy musieliby przeznaczyć rodzice Jacka na jego kieszonkowe w miesiącu 30-dniowym, gdyby zgodzili się na tą propozycję? b. Podaj wzór określający kwotę kieszonkowego, jaką Jacek otrzymałby w dowolnie wybranym dniu miesiąca?

2 Zadanie 5. (3 pkt.) Zorganizowano dwie loterie fantowe, przy czym w pierwszej przygotowano 00 losów, a w drugiej 00 losów. W której z tych loterii gracz kupujący dwa losy ma większą szansę wygrania, jeżeli wiadomo że w pierwszej loterii jest jeden los wygrywający a w drugiej dwa losy wygrywające? Zadanie 6. (3 pkt.) Rysunek przedstawia stożek ścięty. Objętość takiej bryły obliczamy według wzoru:, gdzie R - długość promienia podstawy dolnej, r - długość promienia podstawy górnej, h - długość wysokości stożka ściętego. Ścięte drzewo po obcięciu gałęzi ma kształt zbliżony do stożka ściętego. Długości promieni podstaw wynoszą odpowiednio 50 cm i 30 cm, a długość drzewa wynosi 8 m. Wiedząc, że m 3 drewna kosztuje 7 zł, oblicz wartość ściętego drzewa. Do obliczeń wykorzystaj podany powyżej wzór. Wynik zaokrąglij do zł. Zadanie 7. (3 pkt.) Korzystając z danych na rysunku oraz wiedząc, że AB CD oraz =0, oblicz: a. miary kątów wewnętrznych czworokąta OCDB; b. pole trójkąta BCD. Zadanie 8. (4 pkt.) Zbudowano kufer na pamiątki rodzinne. Składa się on z prostopadłościennego pudełka o szerokości 40 cm, długości 80 cm i wysokości 60 cm oraz z wieka o półkolistym przekroju, w którym średnica jest równa szerokości kufra. Oblicz ile materiału potrzeba na obicie z zewnątrz tego kufra?

3 Zadanie 9. (5 pkt.) Wykres przedstawia zmiany ceny akcji firmy A i firmy B w ciągu dwóch pierwszych tygodni marca. a. Kiedy cena akcji firmy A była najniższa? b. Jaka była najwyższa cena akcji firmy B? c. Kiedy ceny akcji obu firm były takie same? d. Kiedy akcje firmy B były droższe od akcji firmy A? e. Kiedy warto było kupić akcje firmy A i kiedy je sprzedać, aby zysk był największy? Ile można było zarobić w ten sposób na 000 akcjach? Zadanie 0. (3 pkt.) Antykwariusz kupił dwa przedmioty za 500 zł i sprzedał je z % zyskiem, przy czym na sprzedaży jednego przedmiotu zyskał 0%, a na sprzedaży drugiego poniósł 0% stratę. Za jaką cenę antykwariusz kupił każdy z przedmiotów? Zadanie. (3 pkt.) Dany jest wykres funkcji. Podaj liczbę rozwiązań równania: a. ; b. ; c. w zależności od wartości parametru m, gdzie Zadanie. (4 pkt.) Ratownik, mający do dyspozycji linę długości 00 m, ma wytyczyć dla dzieci przy brzegu plaży kąpielisko w kształcie prostokąta. Jakie wymiary powinno mieć to kąpielisko, aby jego powierzchnia była możliwie największa?

4 MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I - POZIOM PODSTAWOWY - WERSJA B Nr zadania Etapy rozwiązania zadania Liczba. Obliczenie, ile potrzeba benzyny na całą trasę - 30,4 l Sformułowanie poprawnej odpowiedzi. Poprawne narysowanie wykresu słupkowego Obliczenie średniej arytmetycznej stopni dziewcząt - 3,4 Obliczenie, jaki procent uczniów klas czwartych miało stopnie celujące i bardzo dobre - około 6% 3. Obliczenie, jaką kwotę wraz z odsetkami zgromadziłaby ciocia w wariancie a) zł Obliczenie, jaką kwotę wraz z odsetkami zgromadziłaby ciocia w wariancie b) - 508,80 zł Obliczenie różnicy i sformułowanie poprawnej odpowiedzi 4. Zauważenie, że jest to ciąg arytmetyczny, gdzie a = i r = 0,5 oraz obliczenie sumy 30 początkowych wyrazów tego ciągu - 47,50 zł Podanie wzoru: punktów 5. Obliczenie prawdopodobieństwa wygrania w I loterii - Obliczenie prawdopodobieństwa wygrania w II loterii - Sformułowanie poprawnej odpowiedzi (w I loterii) 6. Podstawienie danych do podanego wzoru (z zamianą jednostek) Obliczenie objętości - około 4, m 3 Obliczenie wartości drzewa - około 95 zł 7. Obliczenie miar kątów wewnętrznych czworokąta:,, Obliczenie pola trójkąta BCD -

5 8. Obliczenie pola powierzchni części prostopadłościennej kufra cm Obliczenie pola powierzchni wieka kufra cm Obliczenie pola powierzchni zewnętrznej całego kufra cm i sformułowanie odpowiedzi 9. a) Za poprawną odpowiedź - 3 marca b) Za poprawną odpowiedź - 7,90 zł c) Za poprawną odpowiedź - 4, 6 i marca d) Za poprawną odpowiedź - 3, 5 i 3 marca e) Za poprawną odpowiedź - kupić 3 marca a sprzedać 7 (lub 4 marca.) Na 000 akcjach można było zarobić 000 zł 0. Ułożenie układu równań, w których niewiadomymi są ceny zakupu każdego przedmiotu, np. Rozwiązanie układu i sformułowanie odpowiedzi zł i 000 zł. a) Ustalenie liczby rozwiązań - 3 b) Ustalenie liczby rozwiązań - c) Ustalenie liczby rozwiązań - 3 dla i jedno dla. Analiza zadania, np. rysunek pomocniczy z oznaczeniami Zapisanie pola powierzchni prostokąta w postaci funkcji jednej zmiennej: Wyznaczenie argumentu, dla którego ta funkcja przyjmuje wartość największą - Obliczenie wymiarów kąpieliska ( sformułowanie odpowiedzi Za prawidłowe rozwiązanie każdego z zadań inną metodą (zgodną z poleceniem) od przedstawionej w schemacie przyznajemy maksymalną liczbę punktów. ) i

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Liczby rzeczywiste Własności funkcji Funkcja liniowa Trygonometria Planimetria Geometria analityczna

Bardziej szczegółowo

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1 procenty podstawowa maj 2003 Zadanie 8. (3 pkt ) Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1.

2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1. Przykładowe zadania konkursowe Konkurs Matematyczny Euklides 1. Wyznacz wszystkie liczby całkowite, które spełniają każdą z dwóch nierówności: x 1, 7 4 x 0, 75 ( 1, 75) i x + - 0,8(3x + 6) < 0.. Proste

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO 11 KWIETNIA 2015 CZAS PRACY: 90 MINUT 1 Informacja do zadań 1 i 2 Koszt ubezpieczenia samochodu w pewnej firmie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-P_P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Jadwiga Brzdąk Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Egzamin

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa DSFRiU

Matematyka finansowa DSFRiU Matematyka finansowa DSFRiU notatki do użytku wewnętrznego dr Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Podręczniki 1. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

7) Przed przeceną plecak kosztował 42 zł, a po przecenie 29,40 zł. O ile procent obniżono cenę?

7) Przed przeceną plecak kosztował 42 zł, a po przecenie 29,40 zł. O ile procent obniżono cenę? 1) Ile cegieł o wymiarach 25 12 6 cm potrzeba, aby wybudować murowane ogrodzenie o długości 4,5 m, wysokości 2 m i grubości 0,25 m, wiedząc, że 20% objętości muru stanowi zaprawa murarska. Zapisz obliczenia.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy turniej drużynowy Matematyka może się przydać

Powiatowy turniej drużynowy Matematyka może się przydać Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie Powiatowy turniej drużynowy Matematyka może się przydać Zadania z lat 2006-2010 user SPIS TREŚCI 1. Słowo

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3

Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3 Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3 2. Odp.: 52; 3,472; 1 377/450 Zadanie 2. Oblicz: 40 % z 28 % liczby 38, 24,6 % z 15 % liczby 27,4. Odp.: 4,256; 1,01106 Zadanie 3.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 3. Podstawowe obliczenia finansowe w Matlabie. Obligacje Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna EGZMIN MTURLNY 0 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MJ 0 Egzamin maturalny z matematyki Zadanie. (0 ) Obszar standardów Modelowanie matematyczne Opis

Bardziej szczegółowo