Wynik finansowy transakcji w momencie jej zawierania jest nieznany z uwagi na zmienność ceny przedmiotu transakcji, czyli instrumentu bazowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynik finansowy transakcji w momencie jej zawierania jest nieznany z uwagi na zmienność ceny przedmiotu transakcji, czyli instrumentu bazowego"

Transkrypt

1 .Istmety ochoe otaty temiowe azywae sa istmetami ochoymi (eivatives. otat temiowy zobowiazje wie stoy o zeowazeia w zyszłosci ewej tasacji a wczesiej staloych waach. Jea stoa otatów (abywca - te, co je zemiot, tóy zajmje tzw. łga ozycje (log ositio i zobowiazje sie załacic staloa cee o ostaczei zemiot otat. Dga stoa jest wystawiajacy otat (szeaje. Zajmje ozycje óta (shot ositio i zobowiazje sie ostaczyc w oesloym temiie zemiot otat zway istmetem ostawowym (bazowym (elyig. Pzemiotem tasacji mogą być toway lb oty fiasowe, tóych cea zależioa jest o iesów giełowych, sów walt, stó ocetowych, it. ea istmet jest zazwyczaj iewielim ocetem watosci istmet bazowego. Postawowe otaty to: otat fowa, otaty ftes, ocje. emi wyoaia tasacji oaz cea tasacji są staloe w momecie jej zawieaia. Wyi fiasowy tasacji w momecie jej zawieaia jest iezay z wagi a zmieość cey zemiot tasacji, czyli istmet bazowego.elemety słaowe istmet ochoego Rozaj tasacji (o-szeaż, wymiaa łatości, wymiaa walt Istmet bazowy (towa, acja, s waltowy, ies giełowy, stoa ocetowa, iy istmet ochoy emi wygaśięcia otat (zień, zeział czasowy Obowiązi i awa sto osób ozliczeia i ealizacja otat 3. Ocje Ocja jest awem o za lb szeaży oeśloej ilości wysecyfiowaego zemiot (tzw. istmet bazowego o z góy staloej ceie i w ciąg mówioego oes lb w wyzaczoym temiie. Ocja jest to mowa ająca jej osiaaczowi awo o wyoaia oeśloej czyości w oeśloym momecie lb zeziale czas Ocja osiaa swoją watość. Pemia jest to cea, tóą msimy załacić za abycie ocji. Mówimy, że: Ocja jest w ceie (i the moey, gy ołaca sie ja wyoac. Ocja jest o ceie (at the moey, gy cea wyoaia ówa ceie istmet bazowego. Ocja ie jest w ceie (ot of the moey, gy ie ołaca sie jej wyoac. 4.ele zawieaia otatów ocyjych

2 Zabezieczeia ze ieozystymi zmiaami ce istmet bazowego elacji a sa lb wzoście istmet bazowego Abitaż mięzy yiem istmetów ochoych a yiem istmetów bazowych 5. emiy emi wyoaia - to temi, w tóym abywca wyozystje swoje awo i wyoje ocje emi ozliczeia - ływajacy zazwyczaj wa i obocze o temiie wyoaia to temi, w tóym msi astaic wymiaa gotówi baz towa emi wygasiecia - to temi, o tóym ocja ie moze byc wyozystaa i taci swoja wazosc 6. Ocje a, szeaży Ocje a (call otio Ocja a jest otatem ajacym abywcy awo o a oesloej ilosci istmet ostawowego o oesloej ceie wyoaia i oesloym temiie wyoaia. Dga stoa otat ma obowiaze wyoaia ocji (tz. obowiaze szeazy istmet bazowego. Ocje szeazy(t otio Ocja szeazy aje abywcy awo o szeazy istmet bazowego, zas wystawca ocji ma obowiaze ic istmet bazowy. 7. Ocja eoejsa, ameyańsa Ocja eoejsa Ocja, tóa moze byc wyoaa tylo w i wygasiecia. Ocja ameyasa Ocja, tóa moze byc wyoaa w owolym i o momet abycia o temi wygasiecia. Eoejsa ocja a a acje Pawo (bez obowiąz a acji oeśloej sółi o z góy staloej ceie, zwaej ceą wyoaia, w oeśloym momecie w zyszłości zwaym atą wyoaia Pzyła : acja PN osztje 33 zł. Eoejsa ocja a z ceą wyoaia 38 zł wygasająca 3 maca o aje jej abywcy awo ieia jeej acji PN za 38 zł w i 3 maca o. (W atyce ocje abywa się w staloych aietach ozwalających ić więsze ilości acji Eoejsa cja szeaży a acje (PU otio Pawo (bez obowiąz szeaży acji oeśloej sółi o z góy staloej ceie, zwaej ceą wyoaia, w oeśloym momecie w zyszłości zwaym atą wyoaia Ocje ameyańsie a a acje

3 Pawo (bez obowiąz a acji oeśloej sółi o z góy staloej ceie, zwaej ceą wyoaia, o oeśloego momet w zyszłości Ocje ameyańsie szeaży Pawo (bez obowiąz szeaży acji oeśloej sółi o z góy staloej ceie, zwaej ceą wyoaia, o oeśloego momet w zyszłości 8.toa jąca, wystawiająca aży iwesto może być (otyczy to ob ozajów ocji : a, szeaży: NABYWĄ OPJI (UPUJĄYM WYAWĄ OPJI (PRZEDAJAYM o abywcy mówimy że : ZAJĄŁ DŁUĄ POZYJĘ NA OPJI o wystawcy mówimy że : ZAJĄŁ RÓĄ POZYJĘ NA OPJI 9. Fcja wyłaty - cea ealizacji (wyoaia, cea wyoaia - ata wygaśięcia ocji, temi wy - cea w momecie walo bazowego, a tóy wystawioa jest ocja

4 Niech ozaczać bęzie ceę ocji a a P bęzie ceą ocji szeaży Defiicja Fcję zefiiowaą wzoem azywamy fcją wyłaty la osiaacza ocji a. Fcję zefiiowaą wzoem azywamy fcją wyłaty la osiaacza ocji szeaży..zys osiaacza, wystawcy ocji Zys osiaacza ocji a (log call Zys wystawcy ocji a (shot call c gy gy < gy gy lc gy ( gy sc gy ( gy

5 Zys wystawcy ocji szeaży (shot t s ( P P gy gy Zys osiaacza ocji szeaży (log t l ( P P gy gy.moel oxa-rossa-rbisteia W moelach ysetych wycey ocji losowosc wyazoa jest ozez wystaieie soczoej liczby mozliwych sceaiszy. Załaa sie zy tym, ze ye jest wielooesowy, tz. cea acji zmieia sie w chwili,,..., gzie to czas wygasiecia ocji. Naostszym moelem wycey ocji jest moel wmiaowy, w tóym to w azym oesie moze wystaic jeo z wóch zaze, cea ocji moze wzosac o t lb sasc o t, gzie,, < <. aficzie mozemy te sytacje zestawic a zewie wmiaowym:

6 Moel wmiaowy wycey ocji załaa, że zmiay cey istmet bazowego ształtją się zgoie z ozłaem wmiaowym.. Wycea ocji w moel wmiaowym el: oeśleie cey ocji a Dae: cea ealizacji - cea oczątowa acji - cea acji o ływie oes w zya wzost w zya sa stoa wola o yzya - Załaamy oato, że - wycea bęzie ooaa w waach obojętości wobec yzya, tz. cea ocji ie bęzie zależała o óźiejszego zachowaia acji - acja ie zyosi ywiey - ye jest osoały Pzyła cea ealizacji zł cea oczątowa acji - zł cea acji o ływie oes w zya wzost 5 zł w zya sa 7 zł oesowa stoa wola o yzya - % 5 zł 4 zł zł? zł 7 zł zł Watość ocji (fcja wyłaty o ływie jeego oes w zya wzost cey acji (, (,5 4

7 Watość ocji (fcja wyłaty o ływie jeego oes w zya sa cey acji Rozważmy otfel słaający się z jeej ocji a w ozycji ótiej oaz ewej liczby acji Potfel ma być woly o yzya tz: zie yby, to możliwy byłby abitaż olegający a możliwości zaciągięcia ieogaiczoego eyt zy stoie oaz iwestycja w acje. yby, to możliwy byłby abitaż olegający a ótiej szeaży acji i loowaie ieięzy a loacie o oocetowai. oo otfel jest woly o yzya, jego ocza stoa zwot msi być ówa stoie zwot wolej o yzya. Zatem: wat. ońc. otf./( wat. ocząt. otf. tą wyliczając otzymjemy (wzglęiając wzó a elta 7 (,, ( ( ( ( ( ( [ ] gzie, ( ] ( [ ( ] ( [ ( ( ( ( V V (, zatem,,

8 ea eoejsiej ocji a w wstaowym moel jeooesowym (zy wcześiejszych ozaczeiach aa jest wzoem ( zatem [ ( ], [ ( ] gzie [ ( ], gzie {,} {,} Moel wstaowy jeooesowy wycey ocji szeaży. ea eoejsiej ocji szeaży z ceą ealizacji w jeooesowym moel wmiaowym wyosi: ( ( P P P ( ( gzie P oaz P ozaczają watości ocji szeaży oowieio o wzoście lb sa acji, czyli P P [ P ( P ], gzie {, } P {, } Moel wstaowy woesowy wycey ocji a. Zmieość cey acji ( (b (a (e (c (f

9 ( (b (a (e (c (f Moel wstaowy woesowy tosjąc wzó a wyceę ocji a w moel jeooesowym la węzłów (b, (c otzymjemy Zając te wycey moża wyzaczyć ceę ocji w chwili oczątowej - czyli w węźle (a ( Postawiając wa ozeie wzoy o ostatiego otzymjemy ( ( Mamy więc: ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( [ ( ( ( ] ( ( ( ( ( ( zie {,} {,} {,} Oaz

10 Wzó a wyceę ocji moża zestawić astęjąco: Uogólieie wzo a wyceę ocji a la moel woesowego wycea ocji a w moel - oesowym: ( ( (., Jeżeli otatjemy jao awooobieństwo wzost acji, to liczba ( jest awooobieństwem zysaia cey ońcowej acji -, zaś liczba Max( - -, jest watością (fcją wyłaty ocji a zy tej ceie acji. Liczba jest więc ówa zatalizowaej a momet oczątowy oczeiwaej watości fcji wyłaty. Moel wstaowy oesowy. Wzó a wyceę ocji szeaży Jeżeli otatjemy jao awooobieństwo wzost acji, to liczba P jest ówa zatalizowaej a momet oczątowy oczeiwaej watości fcji wyłaty ocji szeaży. Liczba Max(- -, jest watością (fcją wyłaty ocji szeaży zy ceie acji -. ( ( ( ( ( ( (,,, ( ( (., ( ( (, P

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie ELEMENTY MATEMATYI FINANSOWEJ Wpowadzeie Pieiądz ma okeśloą watość, któa ulega zmiaie w zależości od czasu, w jakim zostaje o postawioy do aszej dyspozycji. Watość tej samej omialie kwoty będzie ia dziś

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań z ksiąŝki pt. Podstawy matematyki ubezpieczeń na Ŝycie T.Rolskiego, B.Błaszczyszyna (dodatkowo teoria)

Rozwiązania zadań z ksiąŝki pt. Podstawy matematyki ubezpieczeń na Ŝycie T.Rolskiego, B.Błaszczyszyna (dodatkowo teoria) Jab Grabow jabgrabow@oczaf Rozwązaa zaań z ąŝ Poawy aeay bezeczeń a Ŝyce TRoego, BBłazczyzya oaowo eora Raor echczy r 8 Kaery Sayy Wrocław 8 Coyrgh by Jab Grabow a Dearae of Sac Wrocław 8 S reśc Rozzał

Bardziej szczegółowo

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WPROWADZENIE Opcje są instrumentem pochonym, zatem takim, którego cena zależy o ceny instrumentu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH Batosz Lawędziak Uiwesytet Ekoomiczy w Katowicach Wydział Ekoomii Kateda Metod Statystyczo-Matematyczych w Ekoomii batoszlaw@ue.katowice.pl ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. PODSTAWOWE POJĘCIA Pieiądz, podobie jak ie doba (toway i usługi)) zieia swoją watość w czasie, co jest astępstwe zachodzących w sposób ciągły pocesów gospodaczych. Ziaie oże

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych Zeo Marciiak Zarządzaie ryzykiem fiasowym w przedsiębiorstwach Szkoła Główa Hadlowa Kolegium Gospodarki Światowej Istytut Polityki Hadlu Zagraiczego i Studiów Europejskich Warszawa SPIS TREŚCI. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Opcje. 2. Ze względu na typ instrumentu bazowego opcje dzielimy na:

Opcje. 2. Ze względu na typ instrumentu bazowego opcje dzielimy na: Opcje. Opcja - jest umową, która aje posiaaczowi prawo o kupna lub sprzeaży określonego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie (cena wykonania) prze upływem określonego terminu (termin wygaśnięcia)..

Bardziej szczegółowo

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Podstawy matematy fasowej ubezpeczeowej oreślea, wzory, przyłady, zadaa z rozwązaam KIELCE 2 SPIS TREŚCI WSTEP... 7 STOPA ZWROTU...... 9 2 RACHUNEK CZASU W MATEMATYCE FINANSOWEJ. 0 2. DOKŁADNA LICZBA DNI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie Współpaca pzedsębostwa z bake d Robet Zajkowsk ateda Bakowośc UMC w Luble www.obet.zajkowsk.ucs.lubl.pl obet.zajkowsk@ucs.lubl.pl Gaść foacj [] osultacje: czwatek :00-4:0 pok. 707 Pzeoszee osoba za osobę

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

Ó Ę Ę ź ź ź Ź ź ź ź Ż Ś Ś Ż Ś ź ź Ó Ś Ż ź ć Ść Ź Ż ć Ż Ć ć ź Ź Ź Ó Ś ć ć Ż Ć Ś ć ź Ż ć Ść ć ć Ż Ś Ż ć Ż ź ć ź Ż ź ć ć Ś Ź Ż ć ć ć ć ć Ś Ś Ż ź Ę Ś Ś Ś Ż ć ź ć ć ć Ż Ż ć ć Ż Ź ć Ś Ś Ś Ś Ź Ó Ś Ś ć Ś ć Ć ź

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 Ss treśc SPIS TREŚCI WYKŁAD 5 ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 WYKŁAD 9 TESTY PIERWSZOŚCI I LICZBY PSEUDOPIERWSZE 9 LICZBY PSEUDOPIERWSZE EULERA WYKŁAD

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNY ROZKŁAD DWUMIANOWY I JEGO ZASTOSOWANIE W REASEKURACJI I KREDYTACH. 1. Wstęp

ZALEŻNY ROZKŁAD DWUMIANOWY I JEGO ZASTOSOWANIE W REASEKURACJI I KREDYTACH. 1. Wstęp B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 27 Staisław HEILPERN* ZALEŻNY ROZKŁAD DWUMIANOWY I JEGO ZASTOSOWANIE W REASEKURACJI I KREDYTACH Praca est poświęcoa zależemu rozładowi dwumiaowemu.

Bardziej szczegółowo

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii Bak i Kredy 41 (2), 2010, 43 70 www.bakikredy.bp.pl www.bakadcredi.bp.pl Nowa syeza eoklasycza w makroekoomii Izabela Bludik * Nadesłay: 7 grudia 2009 r. Zaakcepoway: 18 luego 2010 r. Sreszczeie Od poad

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

Atom jednoelektronowy ( atom wodoru) energia potencjalna. -operator Laplace a

Atom jednoelektronowy ( atom wodoru) energia potencjalna. -operator Laplace a Ato noktonowy to woou ngi potncn W pzypku tou woou Z ąo tnowi poton o łunku D Z> to zonizowny Z- kotni Opto Hiton V p H gzi z y x p p p p z y x z y x -opto pc z y x Z-iczb toow piwitk iczb potonów w ąz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

Spłata długów. Rozliczenia związane z zadłużeniem

Spłata długów. Rozliczenia związane z zadłużeniem płata długów Rozliczeia związae z zadłużeiem Źódła fiasowaia Źódła fiasowaia Kapitał własy wkład właściciela, wpłaty udziałowców, opłaty za akcje, wkład zeczowy, apot. Kapitał obcy kedyty, pożyczki, ie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

Entropia w układach dynamicznych

Entropia w układach dynamicznych Etropia w układach dyamiczych Wstęp Środowiskowe studia doktorackie Uiwersytet Jagielloński Kraków, marzec-kwiecień 203 Tomasz Dowarowicz Część II Etropia topologicza i zasada wariacyja Zaczijmy od początku.

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (Value of money in time)

Wartość pieniądza w czasie (Value of money in time) WRTOŚĆ PIENIĄDZ W CZSIE FINNSE I ROBERT ŚLEPCZUK Watość pieiądza w czasie (Value of oey i tie - futue value - watość pzyszła, PV - peset value - watość bieżąca, - stopa pocetowa, - ilość kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ń Ą Ą ć Ń Ń ć Ą ć ć ź ć ź Ł Ł Ą Ę ć ć ć ć ć ć Ź ć Ę ĘĄ ć Ę ĘĄ Ę Ł Ł ź Ę ć ć ć Ę Ł Ż Ę Ł ź ć Ł ć ź Ę ź Ą Ą ć ć ć Ą Ł Ł Ą ć Ę Ę Ę ć ć ć ć Ą Ę Ń Ę Ą Ń ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ę ć Ń ć Ć ć Ń Ń ć ć ć

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo