Mining of coal and lignite Wydobycię węgla i węgla brunatnego (lignitu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "050000 Mining of coal and lignite Wydobycię węgla i węgla brunatnego (lignitu)"

Transkrypt

1 Kod NACE Excluded activities Branże wykluczone Growing of tobacco Uprawa tytoniu Mining of coal and lignite Wydobycię węgla i węgla brunatnego (lignitu) Mining of hard coal Wydobycie węgla kamiennego Mining of lignite Wydobycie węgla brunatnego Extraction of crude petroleum and natural gas Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Extraction of crude petroleum Górnictwo ropy naftowej Extraction of natural gas Górnictwo gazu ziemnego Natural gas liquefaction Przetwarzanie (skraplanie) gazu ziemnego Regasification of natural gas Przetwarzanie gazu ziemnego Compound derivatives from waste recycling (for energy use) Recykling odpadów (do celów energetycznych) Mining of metal ores Górnictwo rud metali Mining of iron ores Górnictwo rud żelaza Mining of non-ferrous metal ores Górnictow rud metali nieżelaznych Mining of uranium and thorium ores Górnictwo rud uranu i toru Mining of other non-ferrous metal ores Mining and quarrying n.e.c. Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Górnictwo i wydobywanie gdzie indziej niesklasyfikowane Mining of chemical and fertiliser minerals Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Extraction of peat Wydobycie torfu Extraction of salt Wydobycie soli Other mining and quarrying n.e.c. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca Support activities for petroleum and eksploatację złóż ropy naftowej i gazu natural gas extraction ziemnego Support activities for other mining and Działalność usługowa wspomagająca quarrying pozostałe górnictwo i wydobywanie Manufacture of tobacco products Produkcja wyrobów tytoniowych Manufacture of coke oven products Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Manufacture of refined petroleum Wytwarzanie i przetwarzanie produktów products rafinacji ropy naftowej Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds Produkcja nawozów i związków azotowych Manufacture of explosives Produkcja materiałów wybuchowych Processing of nuclear fuel Wytwarzanie paliw jądrowych Uranium enrichment Wzbogacanie uranu Irradiated fuel reprocessing Przetwarzanie paliw jądrowych Manufacture of weapons and ammunition Produkcja broni i amunicji

2 Manufacture of spacecraft and related machinery Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Manufacture of military fighting vehicles Produkcja wojskowych pojazdów bojowych nuclear energy Energia nuklearna pilot plants Wytwarzanie energii/ zakłady pilotażoweeksperymentalne demonstration plants Wytwarzanie energii/ projekty związane z wytw. energii/ instalacje demontracyjne commercially-rated power stations Wytwarzanie energii/ elektrownie komercyjne Collection of hazardous waste Zbieranie odpadów niebezpiecznych Incineration Spalanie/ kremacja Industrial waste Odpady przemysłowe Wastewater and solid waste Ścieki i odpady stałe Special waste processing Przetwarzanie odpadów Psysico-chemical processing installations Oczyszczanie fizyko-chemiczne Landfills Składowiska odpadów Incineration Spalanie/ kremacja Other special waste facilities Pozostałe działalności związane z utylizacją odpadów Other solid waste Pozostałe odpady stałe Treatment and disposal of hazardous Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów waste niebezpiecznych Development of building projects Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wholesale of tobacco products Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Retail sale of tobacco products in specialised stores Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach oil pipelines Transport rurociągami ropy naftowej gaslines Transport rurociągami paliw gazowych oil and natural gas storage and related equipment Magazynowanie ropy naftowej i gazu ziemnego, oraz urządzenia z tym związane pipelines transporting ethylene and Transport rurociągami etylenu i innych other chemicals substancji chemicznych Space transport Transport kosmiczny roads and motorways Drogi i autostrady motorways Autostrady roads Drogi other road sector projects Inne projekty sektora drogowego bridges and tunnels Mosty i tunele exceptional structures Budowle nadzwyczajne exceptional structures: railways Budowle nadzwyczajne:linie kolejowe exceptional structures: roads and motorways Budowle nadzwyczajne: drogi i autostrady

3 exceptional structures: composite and Budowle nazdwyczajne - rożnego typu sundry kompozyt sea port installations/river Działalność usługowa wspomagająca development works transport wodny acquisition of vessels Nabywanie/sprzedaż statków / jednostek pływających acquisition of aircraft Nabywanie/sprzedaż samolotów acquisition of civil defence aircraft Nabywanie/sprzedaż samolotów obrony cywilnej Finansowa działalność usługowa z Financial service activities, except wyłączeniem ubezpieczeńi funduszy insurance and pension funding Banki i instytucje kredytowe Central banking Banki centralne Other monetary intermediation Inne instytucje monetarne banks Banki mutual banks or credit cooperatives Pozostałe pośrednictwo pieniężne savings banks Pozostałe pośrednictwo pieniężne Institutions Banki rozwoju i instytucje finansowe Banki rozwoju i wielostronne instytucje Institutions Multilateral finansowe Institutions Multilateral - International Institutions Multilateral - Regional Banki rozwoju i międzynarodowe wielostronne instytucje finansowe Banki rozwoju i regionalne wielostronne instytucje finansowe Banki rozwoju i bilateralne instytucje Institutions Bilateral finansowe Banki rozwoju i regionalne instytucje Institutions Regional finansowe Institutions Local Banki rozwoju i lokalne instytucje finansowe Activities of holding companies Działalność holdingów finansowych Trusts, funds and similar financial Działalność trustów, funduszy i podobnych entities instytucji finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa z Other financial service activities, except wyłaczeniem ubezpieczeń i funduszy insurance and pension funding Venture Capital Fund Fundusze Venture Capital Venture Capital Fund Global Globalne fundusze Venture Capital Venture Capital Fund Continental Kontynentalne fundusze Venture Capital Venture Capital Fund Regional Regionalne fundusze Venture Capital Venture Capital Fund National Narodowe fundusze Venture Capital Development Funds Fundusze na rzecz rozwoju Development Funds Global Globalne fundusze na rzecz rozwoju

4 Development Funds Continental Kontynentalne fundusze na rzecz rozwoju Development Funds Regional Regionalne fundusze na rzecz rozwoju Development Funds National Narodowe fundusze na rzecz rozwoju Other credit granting Pozostałe instytucje kredytowe mortgage banks and companies Udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje,nieprzyjmujące depozytów specialist financial institutions (SDR, Pozostałe wyspecjalizowane instytucje etc.) finansowe (SDR) Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów guarantee funds (EIF, foreign trade financing organisations etc.) Fundusze gwarancyjne special purpose vehicles Jednostki specjlnego przezanczenia Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego Insurance Ubezpieczenia Life insurance Ubezpieczenia na życie Non-life insurance Ubezpieczenia majątkowe Reinsurance Reasekuracja Pension funding Fundusze emerytalne Activities auxiliary to financial services and insurance activities Activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność wspomagająca usługi finansowe pozaz wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy Administration of financial markets Zarządzanie rynkami finansowymi Security and commodity contracts brokerage Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding Activities auxiliary to insurance and pension funding Risk and damage evaluation Activities of insurance agents and brokers Other activities auxiliary to insurance and pension funding Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Inne instytucje monetarne

5 Fund management activities Real estate activities Buying and selling of own real estate Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Renting and operating of own or leased real estate Real estate activities on a fee or contract basis Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Real estate agencies Agencje nieruchomości Management of real estate on a fee or Zarządzanie nieruchomościami wykonywane contract basis na zlecenie Public administration and defence; compulsory social security Adminsitracja publiczna i obrona narodowa Administration of the State and the economic and social policy of the community General public administration activities Administracja państwowa oraz polityka gospodarcza i społeczna Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Provision of services to the community as a whole Usługi na rzecz całego społeczeństwa Foreign affairs Sprawy zagraniczne Defence activities Obrona narodowa Justice and judicial activities Wymiar sprawiedliwości Public order and safety activities Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne Compulsory social security activities Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Gambling and betting activities Działalność zweiązana z grami losowymi i zakłądami wzajemnymi Activities of membership organisations Działalność organizacji członkowskich Activities of business, employers and professional membership organisations Activities of business and employers membership organisations Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

6 Activities of professional membership organisations Działalność organizacji profesjonalnych Activities of trade unions Działalność związków zawodowych Activities of other membership Działalność pozostałych organizacji organisations członkowskich Activities of religious organisations Działalność organizacji religijnych Activities of political organisations Działalność organizacji politycznych Activities of other membership organisations n.e.c. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Activities of households as employers Gospodarstwa domowe zartudniające of domestic personnel pracowników Undifferentiated goods- and servicesproducing activities of private Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby households for own use Undifferentiated goods-producing Gospodarstwa domowe produkujące wyroby activities of private households for own na własne potrzeby use Undifferentiated service-producing Gospodarstwa domowe świadczące usługi na activities of private households for own własne potrzeby use Activities of extraterritorial Organizacje oraz zespoły eksterytorialne organisations and bodies

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

Oferta spółki na sprzedaż / Offer for company for sale

Oferta spółki na sprzedaż / Offer for company for sale Oferta spółki na sprzedaż / Offer for company for sale Nazwa/Name Polskie Centrum Medyczne Forma prawna/ Legal form Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Limited Liability Company Data założenia /

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie BUMECH S.A.

Zmiany w Statucie BUMECH S.A. Zmiany w Statucie BUMECH S.A. I. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu BUMECH S.A.: Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: PKD-25.11.Z - Produkcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 2534; 61869 2116 fax +48/61 869 29 66 e-mail: polecosystem@mtp.pl; www.polecosystem.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji

Opracowanie publikacji Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS Departament Przedsiębiorstw CSO Enterprises Department Kierujący Supervisor Aneta Płatek Zastępca Dyrektora Departamentu Deputy Director of the

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES 1 WYJAŚNIENIA METODYCZNE 1. Dane o produkcie krajowym brutto i wartości dodanej brutto oraz elementach jego rozdysponowania opracowano według zasad systemu rachunków

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Corporate services HR Companies Executive Search... HR Companies Selection & Recruitment... HR Companies Temporary Work Agencies... 11 Auditing and Accounting Companies... 1 Tax Advisory Companies... 1

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koelner S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 28 listopada 2011 roku Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej.

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej. Upadłości firm w 204 r. Po trzech kwartałach 204 r. zanotowaliśmy 640 upadłości firm, co oznacza 4% spadek liczby ogłaszanych firm w stosunku do analogicznego okresu 203 r, kiedy ogłoszono 744 upadłości

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo