Współpraca z Venture Capital jak dobrze wykorzystać tę szansę?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca z Venture Capital jak dobrze wykorzystać tę szansę?"

Transkrypt

1 Współpraca z Venture Capital jak dobrze wykorzystać tę szansę? Zygmunt Grajkowski Giza Polish Ventures, CoWinners Sp. z o.o. Forum Nauka-Biznes, Ożarów Mazowiecki, 9-10 czerwca 2014 roku 1

2 Plan prezentacji 1. Budowanie własności intelektualnej 2. Budowa ekosystemu wsparcia 3. Rola talentów w generowaniu innowacji 4. Tworzenie spółek technologicznych 2

3 I. Rozwój innowacyjności poprzez budowanie własności intelektualnej Jak jest dzisiaj i do czego Venture Capital przekonuje naukowców? 3

4 Kapitał Wiedzy: baza dla sukcesu sektora usług technologicznych - ograniczona ilość godzin do rozliczenia i stawka przychody limitowane skalowalność ograniczona + ewentualna poprawa produktu lub technologii u przedsiębiorcy zleceniodawcy sprzedaż do przemysłu lub finansującego grant umowa zlecenie Wiedza ukryta Przemysł + bieżący dopływ gotówki, małe ryzyko Naukowiec Gospodarka Model usługowy (dniówka x stawka) - relatywnie niewielki wpływ na powstawanie nowych podmiotów gospodarczych 4

5 Kodyfikacja wiedzy (IC IP) Zasoby ludzkie Kapitał Wiedzy Wynalazca kodyfikuje wiedzę do swojej spółki start up sfinansowanej przez Venture Capital skodyfikowana wiedza w ramach spółek start up pozwala na wykształcanie kolejnych Wynalazców (Talentów) Zasoby organizacyjne Własność Przemysłowa Spółka start up Podobny mechanizm jak w spółce zadziała w skali makro - Polski 5

6 Czas na Nowe Wyzwanie dla Wynalazców! + nieograniczone możliwości monetyzacji nieograniczona skalowalność + poprawa produktu lub technologii u przedsiębiorcy zleceniodawcy Spółka start up ochrona prawna (patent) Wiedza ukryta Wiedza jawna sprzedaż licencji, technologii, komponentu Przemysł - dłuższy czas kodyfikacji w postaci prac R&D ryzyko niepowodzenia technologicznego lub rynkowego monetyzacja odroczona w czasie + powstają nowe innowacyjne podmioty gospodarcze, które trwale generują PKB i atrakcyjne miejsca pracy podmioty pozostają w Polsce nawet po nabyciu ich akcji przez inwestorów zagranicznych Wynalazca Model monetyzacji IP (komponenty wiedzy) Gospodarka 6

7 UCZELNIA Uczelnia uzyskuje prawa majątkowe do przyszłych dochodów z IP VC fundusz Spółka pozyskuje dodatkowe finansowanie na komercjalizację IP np. od funduszu VC VC wspiera ekosystem wspierający rozwój innowacji opartej o IP BROKER TECHNOLOGICZNY Broker Technologiczny wspiera wynalazcę w procesie tworzenia start up oraz pozyskiwania dodatkowego finansowania BADANIA (IC) Start up IP WYNALAZCA Wynalazca i Uczelnia wnoszą skodyfikowane IP (Know How i Własność Przemysłową) jako wkład Kapitału Intelektualnego do spółki start up Realizacja prac badawczych (IC) w ramach uczelni Kodyfikacja (IP) Monetyzacja IP Przemysł 7

8 II. Budowa ekosystemu wspierającego rozwój i komercjalizację innowacji z wykorzystaniem wsparcia VC Jak to robimy w funduszu Giza Polish Ventures? 8

9 wsparcie procesu komercjalizacji Wsparcie VC w różnych proporcjach zależne od fazy rozwoju innowacji INNOWACJA Idea generation FINANSOWANIE Prywatne - VC publiczne 100% Proof of principle Proof of concept Demonstrator Rozwój prototypu Wdrożenie produkcyjne Wprowadzenie na rynek Ekspansja rynkowa KOMERCJALIZACJA Finansowanie publiczne bezzwrotne po wcześniejszej inwestycji Venture Capital Finansowanie publiczne zwrotne po uzyskaniu zwrotu przez Venture Capital Gwarancje lub linie kredytowe z odroczoną spłatą w wysokości wkładu Venture Capital 20% 80% 30% 70% 40% 60% 50% 50% 60% 40% 70% 30% 100% KLIENT / PRZEMYSŁ 9

10 inwestycje komercyjne działania non-profit Europa Zachodnia i USA Partnerstwo wschodnie Ekosystem wsparcia rozwoju i komercjalizacji innowacji wokół funduszu GPV Reemigracja Talentów 1 2 Fundacja Startup Hub Poland Fundacja Polski Instytut Badań i Rozwoju Imigracja Talentów identyfikacja i utrzymanie Talentów generowanie i selekcja pomysłów Ryzyko technologiczne proof-of-principle etap rejestracji spółki proof-of-concept demonstrator rozwój prototypu 3 Instrumenty programu BridgAlfa: PIBR Ryzyko rynkowe wdrożenie produkcyjne wprowadzenie na rynek 4 Fundusz Venture Capital GIZA POLISH VENTURES ekspansja rynkowa 10

11 inwestycje komercyjne działania non-profit Europa Zachodnia i USA Partnerstwo wschodnie Ekosystem wsparcia rozwoju i komercjalizacji innowacji wokół funduszu GPV Reemigracja Talentów 1 2 Fundacja Startup Hub Poland Fundacja Polski Instytut Badań i Rozwoju Imigracja Talentów identyfikacja i utrzymanie Talentów generowanie i selekcja pomysłów Ryzyko technologiczne proof-of-principle etap rejestracji spółki proof-of-concept demonstrator rozwój prototypu 3 Instrumenty programu BridgAlfa: PIBR Ryzyko rynkowe wdrożenie produkcyjne wprowadzenie na rynek 4 Fundusz Venture Capital GIZA POLISH VENTURES ekspansja rynkowa 11

12 1 Czy Polska ma argumenty w Wojnie o Talenty? REEMIGRACJA TALENTÓW innowacyjna część Polonii na Zachodzie (UK, USA, Niemcy, Francja) zamiast pracować zagranicą może zostać zachęcona do powrotu do kraju. Rówież osoby pracujące na stanowiskach odpowiadających ich kwalifikacjom także wykazują zainteresowanie powrotem do Polski (FNP 2011) Naukowcy polskiego pochodzenia na Wschodzie (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan) powinna mieć dodatkowe ułatwienia w komercjalizowaniu swoich przedsięwzięć naukowo badawczych i biznesowych w Polsce IMIGRACJA TALENTÓW z krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej: Ze względu na dogodne położenie geograficzne oraz bliskość kulturową (a także gospodarcze i naukowe powiązania) pomiędzy Polską a krajami EŚ-W, kraje tego regionu stanowią naturalne zaplecze podaży cennnych talentów dla Polski, które mogłyby wesprzeć swoim potencjałem zakładające start up/spin off zespoły polskich i polonijnych wynalazców. 12

13 inwestycje komercyjne działania non-profit Europa Zachodnia i USA Partnerstwo wschodnie Ekosystem wsparcia rozwoju i komercjalizacji innowacji wokół funduszu GPV Reemigracja Talentów 1 2 Fundacja Startup Hub Poland Fundacja Polski Instytut Badań i Rozwoju Imigracja Talentów identyfikacja i utrzymanie Talentów generowanie i selekcja pomysłów Ryzyko technologiczne proof-of-principle etap rejestracji spółki proof-of-concept demonstrator rozwój prototypu 3 Instrumenty programu BridgAlfa: PIBR Ryzyko rynkowe wdrożenie produkcyjne wprowadzenie na rynek 4 Fundusz Venture Capital GIZA POLISH VENTURES ekspansja rynkowa 13

14 2 Fundacja Polski Instytut Badań i Rozwoju Zadaniem Fundacji PIBIR jest generowanie projektów innowacyjnych poprzez łączenie kompetencji naukowców z różnych dziedzin realizujących swoje projekty badawcze w różnych krajowych jednostkach badawczych i naukowych. Fundacja posiada unikatową na polskim rynku zdolność do tworzenia i zarządzania interdyscyplinarnymi zespołami Zespół zarządzający Fundacją posiada doskonałe rozeznanie aktualnie realizowanych projektów badawczych, a także planuje aktywnie generować nowe projekty poprzez zapewnienie dobrego kontaktu między naukowcami z różnych dziedzin. W tej chwili zespół Fundacji dysponuje bardzo dobrymi relacjami z kilkunastoma zespołami badawczymi z różnych dziedzin oraz z co najmniej kilkudziesięcioma naukowcami będącymi ekspertami w swoich dziedzinach 14

15 inwestycje komercyjne działania non-profit Europa Zachodnia i USA Partnerstwo wschodnie Ekosystem wsparcia rozwoju i komercjalizacji innowacji wokół funduszu GPV Reemigracja Talentów 1 2 Fundacja Startup Hub Poland Fundacja Polski Instytut Badań i Rozwoju Imigracja Talentów identyfikacja i utrzymanie Talentów generowanie i selekcja pomysłów Ryzyko technologiczne proof-of-principle etap rejestracji spółki proof-of-concept demonstrator rozwój prototypu 3 Instrumenty programu BridgAlfa: PIBR Ryzyko rynkowe wdrożenie produkcyjne wprowadzenie na rynek 4 Fundusz Venture Capital GIZA POLISH VENTURES ekspansja rynkowa 15

16 3 Inkubator Innovation Flow Generowanie pomysłów Etap pre-inkubacji Etap post-inkubacji ~100 projektów - 80 odrzuconych = 20 wybranych 200 tys. zł x Założenie start up Zespół wynalazców Inkubator 200 tys. zł aport Projekty zaproponowane przez zespoły wynalazców = 5 5 x Technologiczne DD Biznesowe DD Zdolność patentowa Biznes Plan Dokończenie badania proof of principle Wydatki pokrywa Inkubator na swój koszt Uczelnia GPV 200 tys. zł gotówka Start up otrzymuje grant NCBiR w wysokości 4:1 kwoty wpłaconej przez GPV 16

17 3 Wsparcie Inkubatora dla Wynalazcy przed utworzeniem start up 1. Precyzyjne zdefiniowanie przedmiotu badań i potencjalnych zastosowań przyszłej technologii 2. Identyfikację zakresu aktualnej ochrony IP, w tym analizę czystości patentowej Poszukiwanie podobnych patentów Identyfikacja patentów, których prawa mogą być potencjalnie naruszone i analiza ryzyka 3. Walidację założeń dotyczących przedmiotowej technologii (przeprowadzenie Technical Due DIligence) 4. Walidację zespołu badawczego (przeprowadzenie Intellectual Capital Due Diligence) 5. Ocenę potencjału komercjalizacyjnego technologii Przeprowadzenie Business Due Dilligence Analiza otoczenia konkurencyjnego Analiza rynku potencjalnych odbiorców Analiza możliwych do zastosowania modeli biznesowych Analiza skalowalności modelu biznesowego w skali lokalnej i globalnej 6. Zdefiniowanie dalszego harmonogramu działań 7. Zdefiniowanie potrzeb w zakresie dalszego finansowania prac badawczych 8. Realizacja badań nad technologią w jej fazie proof of principle 17

18 4 Wsparcie GPV dla spółki start up Wynalazców na etapie po jej utworzeniu 1. Każda spółka start up otrzymuje od GPV pełne wsparcie w procesie wzrostu wartości i wprowadzenia technologii na rynek 2. Wsparcie realizowane jest zgodnie z metodyką Value Based Management, która długoterminowe generowanie wartości dla akcjonariuszy stawia za nadrzędny cel funkcjonowania spółki 3. Wybrane elementy wsparcia GPV dla spółek start up: zaangażowanie ekspertów GPV w pełnym okresie trwania inwestycji kreowanie wartości od momentu zainwestowania do momentu wyjścia wsparcie w procesie budowy planów operacyjnych i finansowych wsparcie w zakresie administrowania i zarządzania spółką (doradztwo), m.in. w obszarach takich jak kontroling i finanse, marketing, wzrost efektywności procesu sprzedaży rozwój biznesu na rynkach globalnych budowanie bazy klientów w USA, Europie i Azji wsparcie w procesie pozyskiwania dalszego finansowania w postaci inwestorów strategicznych i finansowych 18

19 Podsumowanie przesłania prezentacji 1. Własność Przemysłowa (IP) ma większy potencjał wartości ekonomicznej od Kapitału Wiedzy (IC) chociaż od niego się wywodzi 2. Innowacje są generowane przez Talenty, a rolą Venture Capital jest je wspierać inwestycją kapitałową w różnych formach na różnych etapach Przykładem jest ekosystem zbudowany przez fundusz GPV 3. Tworzenie przez Wynalazców spółek start up jest najkorzystniejszą formą komercjalizacji Wiedzy budującą ich majątek i nowe spółki technologiczne a w efekcie Innowacyjną Polską Gospodarkę 19

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł.

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Strategia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 r. Listopad 2014 r. Szanowni Państwo, Wyzwania, przed którymi stoi współczesny świat, dynamicznie się

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS Plan prezentacji Etapy finansowania firmy innowacyjnej Wewnętrzne źródła finansowania innowacji Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE KAPITAŁOWE WYSOKIEGO RYZYKA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ICH ROZWOJU. Tomasz Kozieł 26.02.2011r.

FUNDUSZE KAPITAŁOWE WYSOKIEGO RYZYKA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ICH ROZWOJU. Tomasz Kozieł 26.02.2011r. FUNDUSZE KAPITAŁOWE WYSOKIEGO RYZYKA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ICH ROZWOJU Tomasz Kozieł Kraków, 26.02.2011r. Plan prezentacji Innowacja wprowadzenie nowego towaru,

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania spółek typu Spin-off

Możliwości wspierania spółek typu Spin-off Możliwości wspierania spółek typu Spin-off Agenda 1. Czym tak naprawdę jest Spin-off? 2. Dlaczego powstają spółki Spin-off, skąd się biorą i czego potrzebują aby powstad? 3. Możliwości wsparcia kapitałowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów

Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów Finansowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia tych procesów Spotkanie informacyjne, Wrocław, 3 marca 2011 r. Strona1 Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu to inicjatywa

Bardziej szczegółowo

OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY

OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY OXFORD, WARWICK, COVENTRY ANGIELSKIE DOBRE PRAKTYKI W TRANSFERZE WIEDZY PROF. JACEK GULIOSKI INFORMACJA POWYJAZDOWA WPROWADZENIE Europejski wyjazd studyjny do Anglii zorganizowano w celu przedstawienia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce www.pwc.pl Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce 94% zarządów jest zaangażowanych w tworzenie strategii innowacyjnej 88% firm współpracuje z zewnętrznymi podmiotami w zakresie B+R

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo