Blok tematyczny WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Blok tematyczny WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA"

Transkrypt

1 X X F O R U M G O S P O D A R C Z E T r a n s g r a n i c z n e w i ę z i s y s t e m o w e - P I E N I Ą D Z 4-5 m a r c a r. T o r u ń H o t e l F i l m a r ( u l. G r u d z i ą d z k a 4 5 ) P R O G R A M SESJA PLENARNA Temat: Transgraniczne więzi systemowe Pieniądz Moderator: Krzysztof Bień Redaktor Naczelny Obserwatora Finansowego Prelegenci: prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach , Aleksander Kwaśniewski Prezydent RP w latach , ks. prof. Henryk Skorowski Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach , Róża Thun Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich, Marek Cywiński Dyrektor Generalny Kapsch WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I Współpraca Polski z Ukrainą Moderator: Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Prelegenci: Paweł Zalewski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Janusz Tomaszewski Wicepremier RP w latach , Witold Horowski Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu, Jarosław Chałas Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, Roman Dryps - Przewodniczący Rady Nadzorczej "PIAST NIŻYN" II Współpraca Polski z Chinami Moderator: Józef Oleksy Premier RP w latach Prelegenci: Sławomir Majman Prezes Zarządu PAIiIZ, Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Ireneusz Bil - Dyrektor Fundacji Amicus Europae, Maciej Wilk - Hong Kong Trade Development Council, Adam Marszałek Wydawnictwo Adam Marszałek, dr Krzysztof Makowski JKM Business, Wiesław Pilch niezależny analityk gospodarki chińskiej III Współpraca Polski z Kazachstanem Moderator: Piotr Guzowski Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowej Prelegenci: Yerik Utembayev - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Polsce, Sławomir Majman Prezes Zarządu PAIiIZ, Margułan Baimukhan -Radca Minister Ambasady Kazachstanu w Warszawie, Bartosz Jabłoński 1

2 były konsul RP w Astanie, Wiesław Osuchowski - Konsul Generalny w Ałmaty, Witalij Święcicki Przewodniczący Związku Polaków w Kazachstanie, Aleksander Milota Ministerstwo Gospodarki Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej IV Możliwości, które otwiera Kolumbia w zakresie inwestycji, handlu i turystyki Moderator: Henryk Kobierowski Ministerstwo Gospodarki Prelegenci: Victoria Gonzalez Ariza Ambasador Kolumbii w Polsce, Pedro Pereira da Silva - COO Jeronimo Martins, Camilo Martínez - Dyrektor Biura Proexport w Paryżu, Jacek Szymczyk - Prezes firmy Instanta Polski Dom Kawy, dr Stanisław Rakowicz Konsul Honorowy Peru w Toruniu, Camilo Martínez V Działalność instytucji promujących współpracę z krajami Europy Środkowej i Wschodniej Moderator: Krzysztof Stanowski Prezes Polskiej Fundacji Współpracy Międzynarodowej Wiedzieć Jak Prelegenci: Zygmunt Berdychowski Prezes Instytutu Studiów Wschodnich, Jerzy Koźmiński Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Sławomir Majman Prezes Zarządu PAIiIZ, Jan Andrzej Dąbrowski Prezes zarządu Zespołu Kolegium Europy Wschodniej, Paweł Prokop Szef Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich INFRASTRUKTURA I Przyszłość i bezpieczeństwo w polskiej kolei Moderator: Zbigniew Rynasiewicz Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP Prelegenci: Krzysztof Dyl - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Jakub Majewski - Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Urzędu Transportu Kolejowego, Andrzej Pawłowski Wiceprezes PLK S.A. Jakub Kapturzak - Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Bogusław Kowalski Rynekkolejowy.pl II Inwestycje infrastrukturalne szansą rozwoju regionów Moderator: Jerzy Widzyk Minister Infrastruktury w latach Prelegenci: Olgierd Dziekoński Minister w Kancelarii Prezydenta RP, Lech Witecki p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Zbigniew Rynasiewicz - Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Jarosław Waszkiewicz Dyrektor Departamentu Dróg 2

3 i Autostrad w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej III Stawki terminalowe. Czy takie same dla wszystkich portów lotniczych w Polsce? Moderator: Tomasz Moraczewski Prezes Bydgoskiego Portu Lotniczego Prelegenci: Rafał Baniak Wiceminister Skarbu Państwa, Artur Tomasik Prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych, Piotr Ołowski Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dr Jan Pamuła Prezes Portu Lotniczego Kraków Balice IV Specjalne Strefy Ekonomiczne Moderator: Jan Król Wicemarszałek Sejmu w latach Prelegenci: Sławomir Majman Prezes Zarządu PAIiIZ, Teresa Kamińska Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Magdalena Szmulewska-Wich - Dyrektor Deloitte, Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewa Pomorskiego, dr Bogdan Tomaszek Prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego V Nowa zapora na Wiśle szanse i zagrożenia Moderator: Antoni Tokarczuk Minister Środowiska w latach , Prelegenci: Stanisław Gawłowski Wiceminister Ochrony Środowiska, Henryk Kobierowski Ministerstwo Gospodarki, Mirosław Skowron Prezes ENERGA Invest S.A. ENERGETYKA I Nowoczesne systemy wydobycia i przetwarzania surowców energetycznych. Gaz łupkowy szansą rozwoju regionów. Moderator: Maciej Górski - Prezes Geofizyka Toruń Prelegenci: Tomasz Arabski szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Janusz Steinhoff Wicepremier w latach , Sławomir Hinc Wiceprezes PGNiG S.A., Sławomir Mazurek Prezes PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A., Andrzej Sikora Prezes Instytutu Studiów Energetycznych, Michał Wróblewski Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte, dr Marian Kiełt Geofizyka Toruń II Elektrownia jądrowa tylko energia czy skok cywilizacyjny? Moderator: Stanisław Gawłowski Wiceminister Ochrony Środowiska Prelegenci: Aleksander Grad Prezes Spółek Jądrowych PGE Sp. z o.o., Janusz Steinhoff Wicepremier RP w latach

4 WIEŚ I ROLNICTWO I Jeżeli nie działalność rolnicza, to jaka? (udział w wydarzeniu jest bezpłatny) Organizator: Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Rolnictwa, Krajowa Sieć Obszarów Wielskich Moderator: Marek Zagórski Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Jeżeli nie działalność rolnicza, to jaka? z perspektywy doświadczeń Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Marek Zagórski Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, - Biznes na wsi szanse i możliwości rozwoju Jacek Błażejewski - Konsultant Dorfin Sp. z o.o. w Toruniu, - Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin - nowe wyzwanie dla polskiej wsi dr Ryszard Kamiński Z-ca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, - Hodowla przyzagrodowa gęsi - Przykład drobnotowarowej działalności rolniczej dr inż. Halina Bielińska Z-ca Dyrektora Instytutu Zootechniki-PIB Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej, - Gęsina rarytas na polskim stole. Specjalność restauracji na terenach wiejskich Piotr Lenart zdobywca Złotego Półgęska Degustacja wyrobów z gęsiny przeprowadza Restauracja Ostromecka Projekt dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich II Lokalne grupy rybackie szansą rozwoju regionów Moderator: Kazimierz Plocke Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prelegenci: Zdzisław Siewierski - Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, Mirosław Purzycki Prezes Okręgu PZW w Toruniu SŁUŻBA ZDROWIA I Medycyna, strategia, koszty, efekt Moderator: prof. Wojciech Maksymowicz Minister Zdrowia Prelegenci: prof. Jacek Kubica - Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, prof. Jerzy Heller Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM, 4

5 dr hab. Barbara Wróblewska Dyrektor ds. naukowych Oddziału Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Andrzej Sośnierz Prezes NFZ w latach , Marian Juszczyński Agencja Mienia Wojskowego, Jarosław Pinkas Wiceminister Zdrowia w latach , Andrzej Jacyna Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzki NFZ, Jarosław Kozera Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy SPRAWY SPOŁECZNE I Rola kobiet w biznesie Moderator: Sylwia Różycka Jaroś - Prezes Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet Prelegenci: prof. zw. dr hab. Irena Hejduk Główna Szkoła Handlowa w Warszawie, Teresa Kubas-Hul Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Sylwia Piekut-Burzyńska Magiczna Lalkarnia, Olga Kozierowska autorka programu Sukces pisany szminką, Aldona Michalak Przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich, Aneta Zacharz pomysłodawczyni w Kobiecej Sieci Aniołów Bizensu II Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy Moderator: Grzegorz Franki asystent Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Prelegenci: Wojciech Skiba Prezes PFRON, Longin Komołowski Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Jan Zając Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Robert Szaj - Prezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START, Teresa Hernik Dyrektor Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych dr Marek Łukomski Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON III Jaka przyszłość czeka polskie media i czy zawód dziennikarza skazany jest na wyginięcie? Moderator: Hubert Biskupski - Zastępca Redaktora Naczelnego Super Ekspressu Prelegenci: Andrzej Jonas Redaktor Naczelny The Warsow Voice, Tomasz Tywonek rzecznik prasowy w rządzie Jerzego Buzka, Tomasz Kaczyński Redaktor Naczelny Grupa GRA, Grzegorz Kiszluk Redaktor Naczelny Brief, Wiesław Gałązka członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 5

6 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Moderator: Mieczysław Koch Wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Artur Staykov Green Eco Technology Kształtowanie rozproszonej sieci energetycznej opartej na wykorzystaniu lokalnej biomasy - prof. nadzw. dr hab. Michał Jasiulewicz Kierownik Zakładu Polityki Ekonomicznej i Regionalnej, Politechniki Koszalińskiej. Quo vadis energetyko? Dlaczego małe (i rozproszone) jest piękne i bogate - prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Cenian Kierownik Zakładu Fizycznych Aspektów Ekoenergii, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Społeczne i socjalne aspekty inwestycji biogazowych na przykładzie bioelektrowni Rzędów - Wojciech Łukaszek Dyrektor EKOENERGIA - Ola Łukaszek, Kolonia Pozezdrze. Rośliny energetyczne za i przeciw. Nowa zgazowarka pyrolityczna - dr Jan Wiesław Dubas VENA Jelenia Góra. Potencjał energetyczny topinamburu doświadczenia własne - dr hab. inż. Tomasz Piskier, profesor PK Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa Politechniki Koszalińskiej. Doświadczenia szwedzkie z wykorzystaniem biogazu - współpraca w ramach Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki" dr Magdalena Rogulska, Państwowy Instytut Motoryzacji PIMOT, Zakład Odnawialnych Zasobów Energii. Biogazownie rolnicze szansą dywersyfikacji rolnictwa w Polsce - dr Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. zw. dr hab. Daniela Szymańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 4. I Młodzież i jej świat: aksjologia pracy Moderator: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek 1. Ekonomiczna wartość pracy dr inż. Paweł Drożdż 2. Społeczna wartość pracy dr Magda Urbańska 3. Kulturowa wartość pracy ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski II Młodzież i jej świat: zagrożenia związane z pracą Moderator: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski UKSW Warszawa 1. Społeczno-moralne aspekty bezrobocia ks. prof. dr hab. Marian Graczyk 2. Pragmatyzm i utylitaryzm we współczesnej edukacji mgr Maciej Meller 6

7 3. Pracoholizm dr Olaf Truszczyński III Pieniądz w kulturze i religii 1. Pieniądz w kulturze afrykańskiej ks. prof. Jarosław Różański 2. Pieniądz w judaizmie ks. dr Dariusz Sztuk 3. Krótka opowieść o kulturze i pieniądzu na Wyspach Zachodniego Pacyfiku dr Magdalena Złocka IV Polskie Puzzle. Rola młodych Polaków w kreowaniu marki Polska Moderator: Adam Mikołajczyk Prezes Fundacji Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc Prelegenci: Krzysztof Przybył Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego-specjalista badacz w zakresie promocji Polski GOSPODARKA I Spotkanie informacyjne: Eksport w ramach XX Forum Gospodarczego Transgraniczne więzi systemowe PIENIĄDZ (udział w wydarzeniu jest bezpłatny) Organizator: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Moderator: dr Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca - Inauguracja spotkania i wprowadzenie Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Sieć centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jako instytucja wspierająca eksporterów w kraju i w województwie Kujawsko-Pomorskim Renata Iwaniuk, Naczelnik Wydziału COIE, Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki - Przedstawienie założeń i celów programu Globalna firma. Strategie ekspansji gospodarczej polskich firm Paweł Rabiej Prezes Ośrodka Analitycznego THINKTANK - Debata: Uwarunkowania i ograniczenia formalno-prawne dla eksportu Magdalena Szmulewska-Wich Dyrektor Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego 7

8 Mariusz Śron Partner Associate Deloitte Legal, Pasternak. Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k., Wojciech Baranowski Dyrektor Izby Celnej w Toruniu, Wojciech Baranowski, Dyrektor Izby Celnej w Toruniu, Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki w kwestii deregulacji eksportowych - Debata: Analiza szans eksportowych Polski Krzysztof Przybył Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Romuald Szperaliński Prezydent Rady Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Sławomir Majman - Prezes Zarządy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Dr hab. Ryszard Michalski Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Przewodniczący Rady Rozwoju Eksportu przy Ministerstwie Gospodarki, Anna Karwowska Prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan Helena Cieśluk Prezes OPPEN EXPO GLOBAL i Fundacji Rozwoju Polskiego Eksportu Wydarzenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II Rola ekonomii społecznej w stabilizowaniu gospodarki Moderator: dr Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca Prelegenci: Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Józef Mitura Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy III Małe i średnie przedsiębiorstwa Moderator: Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Prelegenci: Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Adam Szejnfeld Wiceminister Gospodarki , Krzysztof Przybył Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, Ewa Chronowska - Prezes Zarządu Capital Ventures Sp. z o.o., Grzegorz Kiszluk Redaktor Naczelny Miesięcznika Brief, Przemysław Jura Prezes Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Katarzyna Berbeć Menedżer Deloitte 8

9 IV Bankowość i finanse Moderator: prof. Robert Karaszewski Dyrektor Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK w Toruniu Prelegenci: Kazimierz Marcinkiewicz Premier RP w latach , Andrzej Parafinowicz Wiceminister Finansów, Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich, Maciej Stańczuk Prezes Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A., dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Deutsche Bank Polska S.A., Stanisław Krukar Dyrektor Regionu Północnego BGŻ S.A., dr Mirosław Gronicki Minister Finansów w latach SPORT I TURYSTYKA I Co dalej z toruńską turystyką? Moderator: Wojciech Łopaciński Dyrektor Hotelu Filmar, Jarosław Więckowski Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Torunia Prelegenci: Michał Jasiczek dyrektor Biura Podróży AKTIV Tours Reisen II Golf nowoczesne narzędzie biznesu Moderator: Maciej Stodolny - Prezes Zarządu Golfeveryday Sp. z o.o. Posiedzenie Krajowej Rady Programowej Samorządowa Polska Udział w dyskusji wezmą członkowie Krajowej Rady Programowej Samorządowa Polska : Prof. dr hab. Agnieszka Alińska Doradca Prezesa NBP Dr Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Jan Bojno Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa Adw. Monika Bareła Kancelaria Adwokacka Adw. Monika Bareła Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Zdzisław Bąk Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie Dr Ireneusz Bil Dyrektor Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae Zbigniew Bodzioch Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla Tomasz Czajkowski Redaktor Naczelny Wydawnictwa Publicus Sp. z o.o. Wojciech Długoborski Prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich Tadeusz Donocik Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej w Katowicach 9

10 Dr Mirosław Gronicki Szef Zespołu Doradców Unii Gospodarczej Prof. dr hab. Irena Hejduk Kierownik Katedry Systemów Zarządzania SGH w Warszawie Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol Prof. dr hab. Alfred Janc Doradca Prezesa NBP Marek Janicki - Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Poręczeniowego Samorządowa Polska Sp. z o.o. Dr Krzysztof Janik Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Unii Gospodarczej Dr Jacek Janiszewski Prezes Zarządu Unii Gospodarczej Teresa Kamińska Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. Prof. zw. dr hab. Robert Karaszewski Michał Kijewski Radca Prawny Prof. dr hab. Jan Klimek Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Andrzej Kołatkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Poręczeniowego Samorządowa Polska Sp. z o.o. Witold Krochmal Dyrektor Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry Teresa Kubas-Hul Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Norbert Kusiak Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Bożena Lisiecka-Zając Biegły rewident Stanisław Matejkiewicz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Zbigniew Mierzejewski Wiceprzewodniczący Prezydium Forum Związków Zawodowych Zbigniew Marian Niemczycki Prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu Dr Irena Ożóg Partner Zarządzający w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o. Kazimierz Pałasz Główny Specjalista ds. Rozwoju Zespół Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin Ryszard Pazura Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Jacek Piechota Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządowego Funduszu Regwarancyjnego S.A. Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Zdzisław Siewierski Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie Dr inż. Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elżbieta Suchocka-Rogulska Doradca Prezesa NBP Adam Tański Lesław Wojtas Prezes Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Dr Jerzy Zdrzałka Przewodniczący Rady Nadzorczej Unii Gospodarczej Zbigniew Żurek Wiceprezes Business Centre Club Aktualizacja z dnia 11 lutego 2013r. 10

P R O G R A M. Blok tematyczny WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

P R O G R A M. Blok tematyczny WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA X X F O R U M G O S P O D A R C Z E T r a n s g r a n i c z n e w i ę z i s y s t e m o w e - P I E N I Ą D Z 4-5 m a r c a 2 0 1 3 r. T o r u ń P R O G R A M SESJA PLENARNA Temat: Transgraniczne więzi

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

22 września 10.00-11.30 Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda 14.04.2010 r. (środa) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.20)

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE SEKTORY GOSPODARKI KLUCZEM DO NOWOCZESNYCH STRATEGII SAMORZĄDOWYCH

INNOWACYJNE SEKTORY GOSPODARKI KLUCZEM DO NOWOCZESNYCH STRATEGII SAMORZĄDOWYCH Dzień 1, 7 listopada 2012 r. UROCZYSTE OTWARCIE V EUROPEJSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO ŁÓDZKIE 2012 7-8 LISTOPADA 2012 7 listopada 2012 r., godz. 9:00-10:00 andel s Hotel Łódź, sala: BALOWA 2 Tadeusz Mosz

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy

Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy PROGRAM I DZIEŃ 22 KWIETNIA 2009 10:00 14:00 SESJA INAUGURACJA Ukraina, nowe moŝliwości. BIZNES BEZ GRANIC! 10:00 10:30 OFICJALNE OTWARCIE Jacek Piechota Oleg Dubich Robert Kwiatkowski Witold Jabłoński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

, Polska Paneliści: Olga Grygier - Prezes Zarządu, PwC, Polska Jerzy Jan Jóźkowiak - Prezes, Poczta Polska S.A., Polska

, Polska Paneliści: Olga Grygier - Prezes Zarządu, PwC, Polska Jerzy Jan Jóźkowiak - Prezes, Poczta Polska S.A., Polska Lp. Temat Ścieżka Osoby Godzin Godzina Data a pocz. końc. Sala Partner (firma) 1 Perspektywy nowego ładu - Sesje Plenarne Juliusz Braun - Prezes Zarządu, TVP S.A., Valdis Dombrovskis - Premier, Rząd Republiki

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 11:45 15:30 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 12:00 18:00 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe

Tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe Tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe 09:00 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 10:30 Powitanie wtorek 3 grudnia 2013 r. Hotel Gromada w Warszawie ul. 17 Stycznia 32

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Przeciw demontażowi reformy emerytalnej - oświadczenie ekonomistów

Przeciw demontażowi reformy emerytalnej - oświadczenie ekonomistów Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Przeciw demontażowi reformy emerytalnej - oświadczenie ekonomistów W obliczu starzenia się społeczeństwa, migracji oraz przemian na rynku pracy już w końcu lat 80. było wiadomo,

Bardziej szczegółowo

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW Warsaw International Media Summit MATERIAŁY KONFERENCYJNE WARSAW VI edycja kongresu Zmiany w Regulacjach VI Edycja Konferencji WARSAWŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW i Prawie 6th edition of the Congress

Bardziej szczegółowo