ŚRODKOWOEUROPEJSKI RYNEK PALIWOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚRODKOWOEUROPEJSKI RYNEK PALIWOWY"

Transkrypt

1 ŚRODKOWOEUROPEJSKI RYNEK PALIWOWY GDAŃSK/WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2002

2 Wprowadzenie Niniejszy raport został przygotowany przez zespół analityków Ośrodka Studiów i Analiz Gospodarczych Instytutu III Rzeczpospolitej i jest skierowany do osób uczestniczących zarówno w dyskusji, przygotowaniu jak i realizacji strategii prywatyzacji polskiego sektora paliwowego. Naszym celem było przygotowanie kompendium podstawowych informacji na temat aktualnie zachodzących procesów konsolidacyjnych i prywatyzacyjnych na środkowoeuropejskim rynku paliwowym w odniesieniu do aktywności rosyjskich koncernów paliwowych. Mamy jednak nadzieję, że informacje uzyskane za pośrednictwem niniejszej analizy będą źródłem obiektywnych oraz pragmatycznych poglądów o tym kluczowym i strategicznym zagadnieniu dla polskiej gospodarki i polityki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski będące efektem zebrania i zanalizowania informacji na temat środkowoeuropejskiego rynku paliwowego. Oto one: Środkowoeuropejskie koncerny paliwowe są małe i zazwyczaj nie posiadają dostępu do źródeł surowców energetycznych. W związku z tym ich możliwości konkurencji z koncernami amerykańskimi, zachodnioeuropejskimi, rosyjskimi i arabskimi w długim okresie czasu są bardzo ograniczone. Dlatego też, w krótkiej perspektywie czasowej, należy spodziewać się konsolidacji środkowoeuropejskiego rynku paliwowo-energetycznego, a w dłuższej wchłonięcia środkowoeuropejskich koncernów do większych międzynarodowych struktur. Położenie państw Europy Środkowowschodniej na najkrótszej trasie dla rosyjskich surowców energetycznych do Europy Zachodniej, spore i posiadające znaczący potencjał wzrostu rynki paliwowe państw środkowoeuropejskich oraz perspektywa przystąpienia państw Europy Środkowowschodniej do Unii Europejskiej sprawiają, iż są one naturalnym i interesującym obszarem ekspansji dla rosyjskich koncernów paliwowych. W OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH 2

3 przeciwieństwie do swych zachodnich odpowiedników dysponujących nadwyżkami mocy przerobowych i zainteresowanych głównie rynkami zbytu, rosyjskie koncerny, dzięki możliwości ulokowania produkcji paliw i petrochemii na terenie nowych państw członkowskich, wewnątrz chronionej cłami Unii Europejskiej, powinny być bardziej skłonne do wykorzystania środkowoeuropejskich zakładów przetwórczych. Z tych właśnie powodów, rosyjskie koncerny są najbardziej naturalnymi ośrodkami konsolidacji w Europie Środkowowschodniej oraz mogą być skłonne oferować wyższą cenę za przejmowane aktywa środkowoeuropejskich firm paliwowych, niż firmy amerykańskie czy zachodnioeuropejskie. Pomimo ogromnych zasobów surowców i teoretycznie wystarczającej mocy przerobowej (rosyjskie rafinerie są w stanie przetworzyć ok. 95% wydobywanej ropy), Rosjanie potrzebują środkowoeuropejskich partnerów, by móc nawiązać walkę ze znacznie silniejszymi kapitałowo koncernami paliwowymi z Europy Zachodniej, które co prawda korzystają z dostaw tanich rosyjskich surowców, lecz są znacznie mniej zainteresowane konkurencją w zakresie paliw i produktów przetworzonych. Z łatwością można sobie wyobrazić sytuację, w której zagrożone rosyjską konkurencją europejskie koncerny lobbują Unię Europejską o wprowadzenie ceł zaporowych na rosyjskie produkty paliwowe. Aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją, rosyjskie koncerny potrzebują więc zakładów przetwórczych zlokalizowanych wewnątrz granic Unii. Dodatkowo, rosyjska sieć przesyłowa nie jest obecnie przystosowana do transportu produktów paliwowych lecz surowców, a koszty związane z transportem paliw na dalekie dystansy po ewentualnej modernizacji sieci, stanowiłyby istotną przeszkodę przy obniżaniu cen, w wojnie cenowej, która by się najprawdopodobniej rozpętała. Ponadto, Rosjanie w większości, nie mają kontroli nad rurociągami znajdującymi się na terenie Europy Środkowowschodniej. OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH 3

4 Rosjanie potrzebują także dostępu do środkowoeuropejskich rynków, na których ceny paliw są zbliżone do poziomów światowych. O ile rodzimy rynek rosyjskich koncernów może się wydawać ogromny, dyktowane na nim przez państwo ceny paliw są wielokrotnie niższe, niż w Europie Zachodniej czy w części państw Europy Środkowowschodniej, przez co rosyjskie koncerny uzyskują na sprzedaży krajowej znacznie mniejsze marże niż ich europejscy odpowiednicy (cena 1000 m3 gazu w Rosji to ok. 16 USD, czyli ok. 10 razy mniej niż w Europie Zachodniej, a cena baryłki ropy oscyluje w okolicach 14 USD, podczas gdy na rynkach międzynarodowych wynosi USD; co więcej, w styczniu 2002 cena ropy w Rosji spadła nawet do 4 USD, z powodu powstania niewyeksportowanej nadwyżki; tymczasem cena wydobycia baryłki w Zachodniej Syberii to ok. 2,5-3,5 USD). Dla Gazpromu, sprzedaż krajowa oznacza wręcz 700 mln 1,5 mld USD straty rocznie. Zwiększenie sprzedaży produktów przetworzonych w Europie Środkowo-Wschodniej oznaczałaby więc dla rosyjskich koncernów wzrost marż i zysków, a więc i kapitalizacji, co pomogłoby im w pozyskiwaniu finansowania, niezbędnego do kontynuacji wzrostu, zanim dojdzie do konfrontacją z koncernami zachodnioeuropejskimi. Ze względu na mniejszą kapitalizację, większe perspektywy wzrostu, młodsze struktury oraz wyższą wartość rynków środkowoeuropejskich dla rosyjskich koncernów, są one potencjalnie interesującym partnerem dla środkowoeuropejskich firm paliwowych. Aby skorzystać ze wzrostu rosyjskich koncernów paliwowych, należałoby jednak objąć udziały w rosyjskich spółkach na przykład w zamian za akcje spółek krajowych lub regionalnych. Można się spodziewać, iż tempo wzrostu wartości rosyjskich koncernów nabierze przyspieszenia, wraz z zastępowaniem arabskiej ropy ropą rosyjską, w związku z niepokojami na Bliskim Wschodzie, oraz zwiększaniem dostaw rosyjskich surowców energetycznych do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dlatego też, dla maksymalizowania zwrotu na OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH 4

5 inwestycji, należałoby zająć pozycję w rosyjskich spółkach jeszcze przed tymi zdarzeniami. Trzeba jednak pamiętać, że rosyjskie koncerny paliwowoenergetyczną są wykorzystywane przez rosyjskie władze do wywierania nacisku ekonomicznego na inne państwa. Jest to istotne narzędzie rosyjskiej polityki zagranicznej. Potwierdza to np. wypowiedź prezydenta Putina z 9 kwietnia 2002 roku, który stwierdził, iż wzrastające uzależnienie Europy od rosyjskich dostaw surowców wymaga, by Unia zwracała większą uwagę na rosyjskie interesy. Wpływ ten stanie się jeszcze silniejszy, kiedy do Unii przyłączone zostaną państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w których Rosjanie budują sobie przyczółek do dalszej ekspansji. Rosyjskie koncerny wciąż nie uporządkowały do końca swych struktur wewnętrznych i właścicielskich oraz nie w pełni dostosowały się do zachodnich standardów prowadzenia biznesu, co jest następstwem dynamicznej, a często wręcz agresywnej, fazy pierwotnej akumulacji kapitału przebiegającej w Rosji w latach dziewięćdziesiątych. Teraz jednak Rosja chce być istotnym graczem na arenie międzynarodowej, a rosyjscy politycy zrozumieli, iż droga to tego celu nie wiedzie wyłącznie przez rozbudowę jej siły militarnej, lecz głównie poprzez zwiększanie potencjału ekonomicznego kraju. Dlatego właśnie obecnie obowiązująca rosyjska doktryna polityki zagranicznej za priorytetowe uznaje ekonomiczne środki oddziaływania. Wtóruje jej w tym przyjęta jeszcze w sierpniu 1992 roku ustawa o wywiadzie zagranicznym, która jasno stwierdza, że zadaniem wywiadu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego i postępu naukowo-technicznego kraju. Z powyższych powodów, współpraca z rosyjskimi koncernami wymaga większej ostrożności niż z partnerami zachodnimi. Niemniej jednak, obiektywne czynniki zmuszają rosyjskie koncerny i polityków do stopniowego normalizowania sytuacji rosyjskich firm. Przemysł paliwowy Rosji kontroluje jedną trzecią światowych rezerw gazu oraz jedną dwudziestą rezerw ropy naftowej. OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH 5

6 Gazprom dostarcza jedną czwartą zużywanego w Unii Europejskiej gazu, i jest znaczącym udziałowcem gazociągów tranzytowych m.in. w Polsce i na Słowacji. Dzięki poważnemu zadłużeniu białoruskiego partnera, jest on w stanie praktycznie dyktować mu warunki, dzięki czemu płaci zaledwie jedną trzecią stawek tranzytowych pobieranych w Europie Zachodniej. Ostatnio, dzięki porozumieniu między rządami Ukrainy, Rosji i Niemiec, rosyjski potentat gazowy ma zostać uczestnikiem konsorcjum, które przejmie kontrolę również nad ukraińską siecią przesyłową. Z kolei rosyjskie koncerny naftowe dostarczają Unii Europejskiej jedną piątą ropy. Zgodnie z zapowiedziami komisarzy Unii Europejski, w ciągu kilku lat import rosyjskiego gazu może się podwoić. Przez kilka miesięcy 2002 roku, Rosja wyprzedzała w wydobyciu ropy Arabię Saudyjską, stając się największym producentem tego surowca na świecie. Zużycie rosyjskiej ropy i gazu w większości krajów Europy Środkowo- Wschodniej sięga 90%. Rosyjska ropa dociera od niedawna nawet do Stanów Zjednoczonych (pierwsza tankowiec z rosyjską ropą zawinął do amerykańskiego portu 3. lipca 2002), dla których rosyjskie dostawy stanowią zabezpieczenie przed ewentualnymi zawirowaniami na światowych rynkach surowców energetycznych, które mogą zostać spowodowane planowanym atakiem Stanów Zjednoczonych na Irak. Rosja może wręcz stanowić awaryjny kanał sprzedaży dla irackiej ropy. Jednym z głównych czynników wymuszających cywilizowanie sposobów działania rosyjskich koncernów paliwowych i zwiększanie ich przejrzystości jest niezwykle silnie odczuwana przez nie potrzeba kapitału na dalsze inwestycje. Są one niezbędne na utrzymanie i zwiększanie wydobycia surowców, modernizację i rozbudowę tras transportowych oraz ekspansję zagraniczną. Dzisiaj głównym źródłem tego kapitału stają się zachodnie instytucje finansowe, a także pośrednio branżowe. Jednak wymagają one od swoich finansobiorców przestrzegania określonych zasad. O ile jednak można oczekiwać od rosyjskich koncernów znaczącej modyfikacji stosowanych przez nie reguł biznesowych, o tyle całkowita rezygnacja z wykorzystania OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH 6

7 rosyjskich koncernów paliwowo-energetycznych jako środku ekonomicznego oddziaływania przez rosyjskie państwo jest mało prawdopodobna. Również w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej tamtejsze koncerny paliwowe są zbyt istotne, by pozwolić im funkcjonować w warunkach całkowitej wolności rynkowej. Alternatywę dla rosyjskich koncernów mogą stanowić firmy arabskie. O zainteresowaniu tych ostatnich rynkiem Europy Środkowowschodniej może świadczyć udział założonej przez narodowy koncern naftowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich firmy IPIC w austriackim OMV. Obecnie, dysponujące nadwyżkami środków finansowych wycofanych ze Stanów Zjednoczonych, koncerny arabskie poszukują nowych celów inwestycyjnych. Maciej Janiec OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH 7

8 Koncerny naftowe w Europie Środkowej i Wschodniej Rys. Porównanie kapitalizacji głównych środkowoeuropejskich koncernów naftowych oraz uczestniczących w konsolidacji rynku koncernów rosyjskich [mln USD] Jukos LUKoil TNK OMV PKN Orlen MOL INA Slovnaft Unipetrol Wartość [mln USD] Przychody (2001) [mln USD] Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych spółek, informacji podawanych na giełdach papierów wartościowych (Bratysława, Budapeszt, Moskwa, Praga, Warszawa, Wiedeń), analitycznych (m.in. Erste Securities, Fitch, Hoover s, Prospect Investment Research, Wood & Company) oraz prasowych. Tab. Porównanie głównych parametrów środkowoeuropejskich koncernów paliwowych i uczestniczących w konsolidacji rynku koncernów rosyjskich (dane orientacyjne) Spółka Wartość [mln USD] Zdolność przerobu [mln ton] Wykorzystanie mocy przerobowych Stacje paliwowe Zadłużenie [mln USD] Przychody (2001) [mln USD] Jukos ,0 59,0% LUKoil ,0 70,0% TNK ,0 55,0% OMV ,0 88,0% PKN Orlen ,5 93,0% MOL ,6 60,0% INA ,2 52,0% Slovnaft 600 5,5 96,0% Rafineria Gdańska 300 4,5 94,0% VIII

9 Unipetrol 300 8,3 64,0% Źródło: opracowanie własne, j.w. OMV Austriacki koncern naftowy, notowany na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największy pod względem przychodów (i kapitalizacji) koncern naftowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Zainteresowany rozszerzaniem działalności poza rynek rodzinny. Najbardziej interesujące cele inwestycyjne dla niego to węgierski MOL (gdzie od 2001 posiada 10% akcji nabycie większego pakietu jest obecnie niecelowe ze względu na istniejące ograniczenia dot. korzystania z praw do głosowania z posiadanych akcji w statucie węgierskiej spółki) oraz polski PKN Orlen (startował w przetargu prywatyzacyjnym w 2001 roku, ale wyłączność otrzymał MOL). W 1998 roku, OMV odkupił od BP sieć jego stacji paliwowych w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. W 1999 roku firma rozpoczęła tworzenie swojej sieci detalicznej w Bułgarii i Rumunii. Ostatnio, koncern nabył także niewielką, liczącą 13 stacji, sieć detaliczną należącą do słowackiego Transpetrolu. OMV znalazł się także na krótkiej liście inwestorów zainteresowanych chorwacką spółką INA. Austriacki rząd jest niechętny utracie kontroli nad spółką 1. Firma kontroluje austriacką sieć przesyłu gazu oraz 80% krajowego systemu przechowywania gazu. Obsługuje 90% austriackich odbiorców gazu. 75% importowanego przez spółkę gazu pochodzi z Rosji. Spółka zajmuje się także tranzytem rosyjskiego gazu, głównie do Włoch i na Bałkany. 1 [CEE Oil & Gas; 2002] IX

10 Kapitalizacja 2,3-2,5 mld USD Przychody 6,6 mld USD Główni akcjonariusze OIAG (agencja Skarbu Państwa) 35% International Petroleum Investment Company (IPIC) Abu- Dhabi) 19,6% free float: 45% OIAG i IPIC są związane umową, zabraniającą im zmniejszenia łącznego udziału w spółce do poniżej 50%. Główne źródło surowca IPIC jest spółką kontrolowaną przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich została utworzona przez Abu-Dhabi National Oil Company (ADNOC) oraz Abu-Dhabi Investment Fund. Ropa z krajów arabskich i Libii, transportowana poprzez port Triest we Włoszech. 75% importowanego gazu pochodzi z Rosji, reszta z Norwegii i Niemiec. Koncern posiada 338 mln baryłek (46 mln ton) we własnych, udokumentowanych, złożach. Moce przerobowe 13 mln ton (wykorzystanie: 88%) Stacje paliwowe 1136 (w tym 588 poza Austrią, głównie: Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia i Niemcy) PKN Orlen Największy polski koncern paliwowy, notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (free float: 72%). Posiada największe w Europie Środkowo-Wschodniej moce przerobowe oraz kontroluje największą liczbę stacji paliwowych. Skarb Państwa zamierza sprzedać pozostające w rękach Nafty Polskiej 17,6% akcji spółki, jednak najprawdopodobniej dopiero po zakończeniu prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej. Jako główni kandydaci na partnerów strategicznych PKN Orlen wymieniani są węgierski MOL (który w 2001 roku otrzymał wyłączność negocjacyjną, jednak transakcja nie została sfinalizowana), austriacki OMV a także rosyjski Jukos. X

11 Rys. Struktura polskiego sektora naftowego Źródło: Dziennik Rzeczpospolita Zarząd PKN Orlen (wspierany przez ministra Skarbu Państwa, Wiesława Karczmarka oraz największego udziałowca prywatnego spółki Jana Kulczyka) jest zainteresowany rozszerzaniem działalności spółki poza Polską (w ramach projektu tworzenia tzw. Regionalnego Koncernu Paliwowego), w związku z czym firma uczestniczy w przetargach prywatyzacyjnych organizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej, choć jak na razie bez powodzenia. PKN Orlen startował m.in. w prywatyzacji słowackiego Slovnaftu (przegrał z węgierskim MOL), chorwackiej spółki INA (nie znalazł się na krótkiej liście, gdyż jak stwierdził chorwacki rząd, polski partner był mało atrakcyjny z powodu braku własnych źródeł surowców; aby zabezpieczyć się przed tego typu sytuacją, węgierski MOL utworzył spółkę joint venture z rosyjskim koncernem Jukos), oraz podpisał list intencyjny z Agrofert Holding dot. badania czeskiego koncernu Unipetrol 2 (ewentualny udział PKN Orlen w prywatyzacji Unipetrolu został negatywnie oceniony przez czeskiego ministra przemysłu i 2 [Gazeta; ] XI

12 handlu Jiri Rusnoka, który uważał utworzenie konsorcjum za niezgodne z dotychczas ustalonymi warunkami transakcji 3 ; ostateczny termin zamknięcia transakcji został ustalony na 30. września 2002 r.). Firma była także swego czasu zainteresowana zakupem od koncernu TotalFinaElf niemieckiej rafinerii Mider w Leuna. Jednak po interwencji posłów SLD i pod wpływem oskarżeń o próbę wyprowadzenia pieniędzy za granicę władze PKN Orlen wycofały się z rozmów 4. Polska firma deklarowała też wstępnie zainteresowanie udziałem w prywatyzacji greckiej Hellenic Petroleum, ale ostatecznie nie złożyła oferty 5. PKN Orlen posiada 19,25% akcji w operatorze komórkowych Polkomtel S.A. Kapitalizacja 1,7-2,0 mld USD Przychody 4 mld USD Główni akcjonariusze Nafta Polska 17,6% Skarb Państwa 10% Bank of New York 18,8% (kwity depozytowe) Kulczyk Holding 5,7% free float: 72% Nafta Polska zajmuje się prywatyzacją polskiego sektora naftowego z ramienia Skarbu Państwa. Kulczyk Holding deklaruje chęć zwiększenia swojego udziału do 10%, nieoficjalnie mówi się, iż próg ten już został przekroczony. Skarb Państwa planuje zachować ok. 10% kapitału spółki. Główne źródła surowca Zgodnie ze statutem spółki, żaden z prywatnych akcjonariuszy spółki nie może głosować na WZA z więcej jak 10% kapitału. Rurociąg Przyjaźń 60% importowanej przez PKN Orlen ropy jest sprowadzana za pośrednictwem spółki J&S 6 3 [Gazeta; ] 4 [Rzeczpospolita; ] 5 [Rzeczpospolita; ] 6 por. [EIA-NCE; 2002] XII

13 Moce przerobowe 18,3 mln ton (wykorzystanie: 93%) Pomimo wysokiego wykorzystania, polskie rafinerie są w stanie zaspokoić jedynie 60-70% krajowego popytu, co wymusza import paliw. Stacje paliwowe 2077 (1/3 rynku) XIII

14 Rafineria Gdańska Drugi (po PKN Orlen) pod względem wielkości polski koncern paliwowy, w trakcie prywatyzacji. Tab. Porównanie Rafinerii Gdańskiej i PKN Orlen (2001) Rafineria PKN Orlen Gdańska Podstawowe dane (w mln ton) Płock Grupa PKN* Zdolności przerobowe 17,8 18,3 4,5 Przerób ropy 12,3 12,9 4,2 Produkcja paliw (benzyny i olej napędowy) 5,9 6,4 1,8 Sprzedaż paliw w kraju 5,9 6,5 1,5 Udział w hurtowym rynku paliw (w proc.) Liczba stacji benzynowych (na ) Przychody ze sprzedaży (w mld zł) 23,5 25,6 6,1 Zysk ze sprzedaży (w mln zł) ,3 Zysk netto (w mln zł) ,1 Rentowność sprzedaży netto (w proc.) 1,4 1,4 0,1 Zobowiązania długoterminowe (na , w mln zł) ,6 Zatrudnienie (na ) Źródło: [Euroinformacja: Polski Sektor Naftowy] Ofertę na zakup 75% akcji spółki złożyło konsorcjum utworzone przez Rotch Energy (51%) i LUKoil (49%). Wartość oferowanego pakietu akcji jest wyceniana na 300 mln USD. Dodatkowo, inwestorzy deklarują dokonanie inwestycji w rafinerii ocenianych na mln USD, związanych ze zwiększeniem mocy przerobowych oraz rozbudową sieci dystrybucji 7. Oferta konsorcjum Rotch-LUKoil budzi jednak wątpliwości ze względu na niepewność co do rzeczywistej zdolności finansowej Rotch Energy oraz ryzyka politycznego związanego z wpuszczeniem do polskiej branży paliwowej rosyjskiego koncernu. W przypadku nie sprzedania akcji konsorcjum Rotch- LUKoil, Skarb Państwa rozważa wprowadzenie akcji spółki na 7 nt. proponowanych warunków inwestycyjnych zob. m.in. [Rzeczpospolita; ], [Rzeczpospolita; ], [Malinowski; ], [Malinowski; ], [Śliwiński ] XIV

15 giełdę, ich sprzedaż PKN Orlen lub negocjacje z innym podmiotem lub konsorcjum (prywatyzacją Rafinerii Gdańskiej były także zainteresowane m.in. węgierski MOL i rosyjski Jukos, Rotch Energy rozpoczął w sierpniu 2002 rozmowy z PKN Orlen nt. ewentualnego udziału polskiego koncernu w konsorcjum). Połączenie Rafinerii Gdańskiej z PKN Orlen wymagałoby jednak zmiany rządowego programu dla sektora naftowego, który aktualnie nie przewiduje możliwości utworzenia jednego centrum produkcji i dystrybucji paliw. Dzieki systemowi rurociągów Rafineria Gdańska posiada połączenie z terminalem naftowym w Portu Północnego w Gdańsku (o zdolności przeładunkowej 33 mln ton rocznie) oraz z rurociągiem Przyjaźń. Kapitalizacja mln USD Przychody 1,5 mld USD Główni akcjonariusze Nafta Polska 75% pracownicy 14,99% Skarb Państwa 10,01% Nafta Polska zajmuje się prywatyzacją polskiego sektora naftowego z ramienia Skarbu Państwa. Pracownicy sprzedali część posiadanych akcji. Skarb Państwa planuje zachować swój udział co najmniej w średnim okresie. Główne źródła surowca Rurociąg Przyjaźń 70% importowanej przez Rafinerię Gdańską ropy jest sprowadzana za pośrednictwem spółki J&S 8 W przypadku kapitałowego wejścia Rosjan do spółki, ok. 25% wykorzystywanej ropy mogłoby pochodzić z Szelfu Kaliningradzkiego 9. Moce przerobowe 4,5 mln ton rocznie (wykorzystanie: 94%) Zgodnie z zapowiedziami potencjalnych inwestorów, moce przerobowe Rafinerii Gdańskiej miałyby być zwiększone do 6 mln ton rocznie. Pomimo wysokiego wykorzystania, polskie rafinerie są w stanie zaspokoić 60-70% krajowego popytu, co wymusza import paliw. Stacje paliwowe ponad 300 Według deklaracji inwestorów, sieć detaliczna ma zostać rozbudowana do 400 placówek. 8 por. [EIA-NCE; 2002] 9 [Rzeczpospolita; ] XV

16 MOL (Magyar Olajés Gázipari) Największy węgierki koncern paliwowy, notowany na Budapeszteńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (free float: 65%). Posiada 35% w największej węgierskiej spółce petrochemicznej TVK (wspólnie z którą startowała w przetargu prywatyzacyjnym dot. czeskiego Unipetrolu). Opcję zakupu 13,5% akcji TVK oraz 24,6% w posiadającej 29,9% akcji TVK spółce BorsodChem posiada rosyjska spółka Sibur, kontrolowana przez Gazprom. Zainteresowany rozszerzaniem swojej działalności poza Węgry, m.in. udziałem kapitałowym w Rafinerii Gdańskiej (przegrał z Rotch Energy) lub PKN Orlen (w 2001 roku otrzymał wyłączność negocjacyjną na zakup 17,6% akcji znajdujących się w posiadaniu Nafty Polskiej, ale transakcja nie została sfinalizowana). W przypadku braku możliwości inwestycji w polskie koncerny, MOL planuje m.in. rozwijanie własnej sieci stacji paliwowych w Polsce. MOL złożył również ofertę na zakup akcji chorwackiej spółki INA i znalazł się na krótkiej liście oferentów. W 2001 roku nabył 36,2% akcji w słowackim Slovnaftcie, stając się jego największym akcjonariuszem i partnerem strategicznym. Zawiązał spółkę joint-venture z rosyjskim koncernem Jukos, której celem jest eksploatacja złóż ropy naftowej w Zachodniej Syberii. MOL posiada również istotny biznes gazowy, który zamierza sprzedać do końca 2002 roku. Zainteresowany zakupem jego mniejszościowego pakietu (49%) jest niemiecki Ruhrgas 10. Pozostałe 51% ma trafić do węgierskiego banku państwowego MFB Bank. Oczekiwane przychody MOL ze sprzedaży biznesu gazowego są szacowane na 390 mln euro. Większość importowanego gazu pochodzi z Rosji. 10 [Erste; ] XVI

17 Kapitalizacja 1,8-2,0 mld USD Przychody 4 mld USD Główni akcjonariusze Skarb Państwa 25% (plus złota akcja, dająca prawo veta przy strategicznych decyzjach) OMV 10% pracownicy 4% free float: 65% Zgodnie ze statutem spółki, żaden z prywatnych akcjonariuszy spółki nie może głosować na WZA z więcej jak 10% kapitału. Główne źródła surowca Rurociąg Przyjaźń Moce przerobowe 11,6 mln ton rocznie (wykorzystanie: 60%) Stacje paliwowe 447 (oprócz Węgier, także na Słowacji, w Rumunii, Słowenii i na Ukrainie) INA (Industrija Nafte d.d.) Chorwacki narodowy koncern paliwowy (działający zarówno w branży naftowej jak i gazowej), kontrolowany przez rząd, przeznaczony do prywatyzacji. Kontroluje 70% lokalnego rynku, jest obecny również na Słowenii oraz w Bośni i Hercegowinie. Koncern zatrudnia ponad 16 tys. osób i dysponuje dwiema rafineriami w Rijece i Sisaku oraz dwoma zakładami przetwarzającymi ropę na półprodukty chemiczne - w Zagrzebiu i Rijece 11. Rocznie przerabia ponad 5 mln ton ropy (52% wykorzystanie mocy przerobowych). Aż połowa z nich jest wydobywana przez sam koncern, który kontroluje złoża m.in. w Angoli, Algierii, Libii i, do nie dawna, w Rosji. Do sierpnia 2002, INA była udziałowcem działającej w Rosji spółki Białe Noce, zajmującej się wydobywaniem ropy na Syberii, która w 2001 roku dostarczyła 37% produkowanej przez chorwacki koncern ropy i kondensatów, jednak Rosjanie wymusili wykup akcji spółki przez podmioty rosyjskie. Chorwacki rząd zaoferował na sprzedaż 25% akcji spółki. Na krótkiej liście firm, znalazły się m.in. austriacki OMV, węgierski MOL, LUKoil i Rosneft z Rosji oraz włoski Edison Gas. 11 por. [Gazeta; ] XVII

18 INA posiada 38% w JANAF d.d., operatorze rurociągu Adria (największym udziałowcem JANAF d.d. jest chorwacki Skarb Państwa, który posiada 50,5% akcji; Skarb Państwa zamierza sprzedać swoje akcje w 2002 roku). Kapitalizacja 1,2-1,8 mld USD 12 Przychody 2,1 mld USD Główni akcjonariusze Skarb Państwa 100% Skarb Państwa zaoferował na sprzedaż 25% akcji. Główne źródła surowca Ropa z krajów arabskich i Libii, transportowana poprzez port Rijeka. Moce przerobowe 10,2 mln ton rocznie (wykorzystanie: 52%) Stacje paliwowe 450 (w tym 50 poza Chorwacją) Slovnaft Największy słowacki koncern paliwowy, notowany na Bratysławskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Eksportuje paliwo do południowej Polski i Czech (połączenie z czeskim systemem ropociągów), przez co konkuruje zarówno z PKN Orlen jak i Unipetrolem. W marcu 2000, MOL kupił 36,2% akcji Slovnaftu za 262 mln USD 13. Wśród zainteresowanych zakupem był także m.in. PKN Orlen. Kapitalizacja mln USD (wartość giełdowa spółki to mln USD) Przychody 1,5 mld USD Główni akcjonariusze MOL 36,2% Slovintegra 28,7% The Bank of New York 8,4% Všeobecná úverová banka 4,3% pozostali 22,4% MOL posiada opcję zakupu dodatkowych akcji spółki, dzięki czemu może zwiększyć swój udział do 50% plus jedna akcja (opcja ważna do końca 2002 roku). Slovintegra a.s. została założona w 1995 roku przez zarząd i pracowników spółki Slovnaft. Główne źródła surowca Rurociąg Przyjaźń Moce przerobowe 5,5 mln ton (wykorzystanie: 96%) jedna z najnowszych w CEE rafineria w Bratysławie Stacje paliwowe 360 (w tym 40 w Czechach, 3 w Polsce i 2 na Ukrainie) 12 por. [Parkiet ] 13 co daje wycenę całego koncernu na poziomie 723 mln USD XVIII

19 Unipetrol Główny czeski koncern paliwowy, notowany na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w trakcie prywatyzacji. Przetarg prywatyzacyjny dot. Unipetrolu wygrała w grudniu 2001 firma z branży chemicznej Agrofert, jednak do końca sierpnia br., transakcja nie została sfinalizowana. Najprawdopodobniej główną przyczyną opóźnień w zamknięciu transakcji jest brak środków finansowych po stronie Agrofertu, który jeszcze przed ogłoszeniem wyników przetargu szukał partnerów do konsorcjum prywatyzacyjnego. Wśród potencjalnych partnerów pojawiali się m.in. Conoco, Rotch Energy, Jukos, a od lipca 2002 PKN Orlen. O ograniczeniach finansowych Agrofertu świadczy także fakt, iż zabiegał on o zgodę na obniżenie ceny, jaką zaoferował w przetargu prywatyzacyjnym (ok. 12 mld CZK czyli 360 mln euro za 63% akcji, znacznie więcej niż wynosi kapitalizacja giełdowa spółki). Oprócz Agrofertu, w przetargu prywatyzacyjnym startowały także konsorcjum MOL-OMV-TVK oraz Rotch Energy. Proces prywatyzacyjny Unipetrolu komplikuje fakt, iż od 1995 roku, pakiet 49% akcji w Ceska Rafinerska (CER), holdingu zarządzającym głównymi rafineriami Unipetrolu, najcenniejszego aktywu czeskiego koncernu, posiada konsorcjum International Oil Consotrium (IOC), w skład którego wchodzą Conoco, Agip i Shell. Pomimo mniejszościowego udziału, konsorcjum to posiada kontrolę operacyjną nad rafineriami oraz prawo pierwokupu pozostających w rękach Unipetrolu 51% akcji CER. Dodatkowo, czeski rząd zdaje się wykorzystywać Unipetrol jako swego rodzaju bufor pozwalający utrzymywać bezrobocie na niskim poziomie i jest zdecydowanie przeciwny wszelkim większym zwolnieniom. XIX

20 Kapitalizacja mln USD Przychody 1,9 mld USD Główni akcjonariusze Skarb Państwa 63% free float: 37% Główne źródła surowca Rurociąg Przyjaźń Moce przerobowe 8,3 mln ton (wykorzystanie: 64%) w Ceska Rafinerska dodatkowo: Paramo 0,8 mln ton, Kauczuk 0,35 mln ton Stacje paliwowe 337 (+ 35 Paramo) (ok. 600 łącznie ze stacjami patronackimi) LUKoil Największy (drugi pod względem kapitalizacji) koncern naftowy w Rosji, wydobywający 80 mln ton ropy i 5 mld m3 gazu rocznie. Przewiduje się, że w latach spółka osiągnie poziom 100 mln ton wydobycia rocznie 14. Zasoby ropy kontrolowane przez firmę (14,2 mld baryłek), przekraczają te, znajdujące się w posiadaniu Royal Dutch/Shell (10 mln baryłek). Jego zasoby gazu są drugie po Gazpromie w Rosji. Główne cele strategiczne LUKoil 15, to obniżenie kosztu wydobycia ropy (z obecnych 3,15-3,35 USD do 2,0-2,7 USD za baryłkę), zwiększenie wydobycia ropy (do 100 mln ton rocznie w latach ) i gazu (koncern zawarł już w 1998 roku strategiczne partnerstwo z Gazpromem, z którym planuje współpracę m.in. w zakresie poszukiwania, wydobywania i transportu gazu z obszarów Jamału), stworzenie dużej sieci stacji paliw (aktualnie buduje nowych obiektów, planuje rozbudowę sieci w Rumunii z 30 do 150 stacji za 30 mln USD do 2004 roku 16, chce zwiększyć swą obecność detaliczną na Ukrainie, gdzie obecnie ma 10% rynku 17 ) oraz ekspansja zagraniczna. Firma posiada trzy rafinerie w Rosji, po jednej na Ukrainie, w Rumunii (rafineria Petrotel w Ploesti, w której LUKoil nabył 51% za ok. 300 mln USD plus przejęcie długów w 1998 roku) i w Bułgarii (rafineria Neftokhim w Burgas, w której LUKoil posiada 58% udział, który w 1999 roku nabył za 101 mln USD oraz 14 [Euroinformacja: Lukoil] 15 [LUKoil WWW], por. [Euroinformacja: Lukoil] 16 [Pravda a] 17 [Euroinformacja: Lukoil] XX

21 obietnicę zainwestowania 408 mln USD; rafineria zaspokaja 85% lokalnego zapotrzebowania 18 ). Zagraniczne rafinerie produkują 25% paliwa wytwarzanego przez koncern. LUKoil zamierza zwiększyć ten udział do 40%, głównie poprzez zagraniczne akwizycje 19. Jest zainteresowany m.in. zakupem 75% w Rafinerii Gdańskiej (wspólnie z Rotch Energy), 25% INA (znalazł się na krótkiej liście inwestorów) oraz 23% w Hellenic Petrolleum. Koncern przygotowuje się do zakupu prywatyzowanych zakładów petrochemicznych na Białorusi 20. LUKoil planuje także akwizycje na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i w Jugosławii. LUKoil negocjował także kupno pakietu kontrolnego austriackiej firmy Avanti GmbH, posiadającej sieć stacji benzynowych w Europie Zachodniej 21. Koncern jest udziałowcem konsorcjum Caspian Pipeline Consortium (CPC), budującego rurociąg o docelowej przepustowości 66 mln ton rocznie, mający połączyć pola Tengiz w Kazachstanie z portem w Noworosyjsku. Rozszerzeniem tego rurociągu jest ukraiński rurociąg Odessa-Brody, łączący się z południową odnogą głównej magistrali transportowej dla rosyjskiej ropy do Europy Zachodniej rurociągiem Przyjaźń. W planach jest także połączenie ukraińskiego rurociągu z północną odnogą Przyjaźni w ramach projektu Golden Gate, którego celem jest budowa ropociągu Brody-Płock-Gdańsk przez Polskę. Ponadto, LUKoil jest właścicielem 1,5 tys. stacji paliwowych w USA. W USA działa pod nazwą Getty. Aby zwiększyć eksport ropy do USA buduje za 235 mln USD terminal paliwowy w Zatoce Fińskiej. WZA LUKoil 27. czerwca 2002 wybrało do rady dyrektorów spółki dwóch zagranicznych członków Richarda Matzke, 18 [EIA-SE; 2001] 19 [Paszyc, Wiśniewska; 2002] 20 [Euroinformacja: Lukoil] 21 [Paszyc, Wiśniewska; 2002] XXI

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Rosja zwiększyła produkcje ropy naftowej w czerwcu bieżącego roku utrzymując pozycję czołowego producenta. Jednakże analitycy zwracają uwagę na problemy mogące

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz.

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. -1MX WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. 78/10 Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. SIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPfc. 2010-03- 0 3 Pan Janusz Kochanowski

Bardziej szczegółowo

Gazociąg Północny. Paweł Konzal 01.12.2006 r., Warszawa

Gazociąg Północny. Paweł Konzal 01.12.2006 r., Warszawa Gazociąg Północny Paweł Konzal 01.12.2006 r., Warszawa Historia North Transgas Oy - projekt rozpoczął się w 1997 roku umową pomiędzy Gazpromem a fińską firmą Neste (późniejsze Fortum). Niemiecki partner

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

Korytarz przesyłowy Zachód-Wschód Połączenie Ukrainy z europejskim rynkiem gazu

Korytarz przesyłowy Zachód-Wschód Połączenie Ukrainy z europejskim rynkiem gazu Korytarz przesyłowy Zachód-Wschód Połączenie Ukrainy z europejskim rynkiem gazu październik 2014 Wstęp Europa Centralna (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) wraz z Ukrainą zużywają ok. 85 mld m 3 gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa, Praga, Republika Czeska, 20 grudnia 2007 Martin Roman, Dyrektor Generalny ČEZ Zsolt Hernádi, Dyrektor Generalny MOL Group

Konferencja prasowa, Praga, Republika Czeska, 20 grudnia 2007 Martin Roman, Dyrektor Generalny ČEZ Zsolt Hernádi, Dyrektor Generalny MOL Group ČEZ MOL ALIANS STRATEGICZNY Konferencja prasowa, Praga, Republika Czeska, 20 grudnia 2007 Martin Roman, Dyrektor Generalny ČEZ Zsolt Hernádi, Dyrektor Generalny MOL Group DWIE NAJWIĘKSZE SPÓŁKI REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W2 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska W2. Zasoby i zużycie gazu ziemnego w świecie i Polsce

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu Warszawa, 14 grudnia 2011 GAZ-SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM S.A.: Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

PGNiG Upstream International

PGNiG Upstream International PGNiG Upstream International Nowe finansowanie norweskiej działalności PGNiG 13.08.2015 Nowe finansowanie dla norweskiej działalności PGNiG Upstream International ( PGNiG UI ) w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 15:09:29

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 15:09:29 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 15:09:29 2 Chorwacja jest zaliczana do państw europejskich o najwyższym poziomie inwestycji zagranicznych per capita. Łączna wartość inwestycji zagranicznych w Chorwacji

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Witold Chmielewski Specjalista ds. Technicznych Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 27-28 listopad Warszawa 1 PKN ORLEN - wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz

Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Warszawa, Maj 2007 Agenda 1 Działalność Grupy Kapitałowej PGNiG 2 Obecność GK

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2009 roku. Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN do publicznej wiadomości w 2009 roku. (Określonych w art. 56 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce Październik, 2013 r. Jak powstał GAZ-SYSTEM S.A.? Ważne fakty GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu. Kilka slajdów z wykładu

Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu. Kilka slajdów z wykładu Europa mechanizmy kształtowania cen na rynku gazu Kilka slajdów z wykładu Projekt Polityki Energetycznej Polski 2050 a rynek gazu Europa i liberalizacja rynku gazu Ceny gazu mechanizmy, formuły, umowy

Bardziej szczegółowo

Wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Argentynie 2014-10-14 03:55:50

Wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Argentynie 2014-10-14 03:55:50 Wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Argentynie 2014-10-14 03:55:50 2 Według amerykańskiej Agencji ds. Informacji Energetycznej (Energy Information Administration- EIA), Argentyna może

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat Kartel umowa państw posiadających decydujący wpływ w tej samej lub podobnej branży, mająca na celu kontrolę nad rynkiem i jego regulację (ceny, podaży, popytu). Nie jest to oddzielna instytucja. OPEC (Organization

Bardziej szczegółowo

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Dr Marcin Sienkiewicz Dyrektor TGE Hub Polska. IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 2016 Strona Agenda Co to jest

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu Strona znajduje się w archiwum. GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu 4 października 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu

Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu Piotr Bujalski Zastępca Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 7 marca 2013 GAZ-SYSTEM S.A.

Bardziej szczegółowo

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska.

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Czy Pana zdaniem polskie spółki powinny się obawiać wrogich przejęć w najbliższym czasie? Uważam,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNOWANIE GAZU JAKICH ZMIAN MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ UCZESTNICY RYNKU

MAGAZYNOWANIE GAZU JAKICH ZMIAN MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ UCZESTNICY RYNKU Grzegorz Łapa MAGAZYNOWANIE GAZU JAKICH ZMIAN MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ UCZESTNICY RYNKU Autorzy: Grzegorz Łapa, Andrzej Kiełbik WARSZAWA, październik 2011r. PLAN PREZENTACJI 1. Zmiany w przepisach dotyczących

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 30 czerwca 06 lipca 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Rośnie wycena Cyfrowego Polsatu Specjaliści Unicredit w najnowszym raporcie podwyższyli

Bardziej szczegółowo

Plast-Box i Lentex mogą się połączyć

Plast-Box i Lentex mogą się połączyć Za takim scenariuszem opowiada się Krzysztof Moska. Znany inwestor w grupie, której obroty szacuje na 0,6 mld zł, widzi też inne firmy zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Plast-Box i Lentex

Bardziej szczegółowo

Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa nt. PGNiG S.A.

Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa nt. PGNiG S.A. Strona znajduje się w archiwum. Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa nt. PGNiG S.A. W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa aktywów przesyłowych w kontekście prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Rynek fuzji i przejęć w Polsce na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej podsumowanie roku 2012 i prognozy na rok 2013

Rynek fuzji i przejęć w Polsce na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej podsumowanie roku 2012 i prognozy na rok 2013 Rynek fuzji i przejęć w Polsce na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej podsumowanie roku 2012 i prognozy na rok 2013 Polski rynek fuzji i przejęć (M&A) był w 2012 roku jednym z najaktywniejszych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. Kolejne sukcesy South Stream. Nabucco przechodzi do historii?

ANALIZA. Kolejne sukcesy South Stream. Nabucco przechodzi do historii? Kolejne sukcesy South Stream. Nabucco przechodzi do historii? Jesteśmy świadkami rosnącej rosyjskiej aktywności na rzecz uruchomienia Gazociągu Południowego. Dotyczy to zarówno aspektu zapewnienia źródeł

Bardziej szczegółowo

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie UMIĘDZYNARODOWIENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw przez inwestycje zagraniczne Warszawa, 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Warszawa, 20 kwietnia 2011 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku Raport bieżący nr 61/2011 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku

Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku Warszawa, 7 czerwca 2016 roku Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku Raport bieżący nr 53/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG,

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A.

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. GPW Warszawa, 18 stycznia 2007 r. I - 1 Spis treści Wstęp trochę historii Pozyskanie inwestora strategicznego Sprzedaż części stalowej Rozwój

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Kapitał walczy o GPW. Wpisany przez Paweł Pietkun

Kapitał walczy o GPW. Wpisany przez Paweł Pietkun Wiadomo już, którzy inwestorzy są zainteresowani kupieniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ministerstwo Skarbu Państwa będzie rozmawiać z czterema wiodącymi giełdami w Europie i USA. Wiadomo

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku Warszawa, 29 lipca 2016 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku Raport bieżący nr 77/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011

Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011 Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011 Wyniki finansowe Cinema City po 1. kwartale 2011 r. Konsolidacja Palace Cinemas zwiększa biznes i przynosi jednorazowe koszty Sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 2 Rynek budowlany na Węgrzech I. Ogólne podsumowanie roku 2014. W grudniu 2014 r. produkcja budowlana oraz prace montażowe były o 2,2% niższe niż w grudniu

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Przekształcenia własnow asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Fuzje i przejęcia w latach 2007-2008 2008 (Świat)( Liczba fuzji i przejęć w energetyce

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce 5 Rynek energii Charakterystyka rynku gazu w Polsce Źródła gazu ziemnego w Polsce Dostawy gazu na rynek krajowy, 2010 r. 7% 30% 63% Import z Federacji Rosyjskiej Wydobycie krajowe Import z innych krajów

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 11.06.2007 r. Sprawozdania Zarządu Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR

Bardziej szczegółowo

Rosja UE Norwegia Pozostałe Razem Wartość rok mln ton udział mln ton mln ton mln ton mln ton importu mln EUR

Rosja UE Norwegia Pozostałe Razem Wartość rok mln ton udział mln ton mln ton mln ton mln ton importu mln EUR WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w Helsinkach FINLANDIA I. Przemysł rafineryjny Fiński przemysł rafineryjny opiera się w przeważającej mierze na ropie importowanej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych Wyciąg z raportu Uwarunkowania gospodarcze i geopolityczne Polski sprawiają, że konieczne jest zaproponowanie modelu rynku gazu, który odpowiadał będzie na wyzwania stojące przed tym rynkiem w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

WallStreet 18 Karpacz 2014

WallStreet 18 Karpacz 2014 WallStreet 18 Karpacz 2014 Agenda Kim jesteśmy Kluczowe fakty Charakterystyka rynku Gaz płynny Olej napędowy i biopaliwa Gaz ziemny Wyniki finansowe Prognozy finansowe Cele biznesowe Kim jesteśmy? UNIMOT

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy

Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy na podstawie raportu Analiza przekształceń własnościowych w Polsce i w Europie ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej Jacek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 października 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 października 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 października 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 03.10 Rzeczpospolita: 75% gospodarstw domowych ma płatną telewizję Zdecydowana większość gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11

Raport miesięczny 10.2015. Gdańsk 2015.11 Raport miesięczny 10.2015 Gdańsk 2015.11 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro Podpisanie planu połą łączenia spółek ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Warszawa, 29 czerwca 2006 1 POŁĄCZENIE SPÓŁEK Dzięki połączeniu 4 spółek powstanie największa firma produkująca tłuszcze roślinne

Bardziej szczegółowo

PROJECT FINANCE POLAND

PROJECT FINANCE POLAND Warszawa, 8 września 2006 r. Uchwalona przez Sejm 21 lipca b.r., ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, została ostatecznie uchwalona po rozpatrzeniu poprawek Senatu w dniu 25 sierpnia 2006 r..

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna: Przegląd WIG20. Analizę przeprowadził e-mail:belpol@gpwinfo.pl

Analiza techniczna: Przegląd WIG20. Analizę przeprowadził e-mail:belpol@gpwinfo.pl Analiza techniczna: Przegląd WIG20 Analizę przeprowadził e-mail:belpol@gpwinfo.pl Jesteśmy w kanale wzrostowym w silnym trendzie, co widoczne jest na średnich kroczących. Ciekawą sprawą jest że odbicie

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja V edycja

Międzynarodowa Konferencja V edycja Międzynarodowa Konferencja V edycja LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 7 grudnia 2011. Hotel Westin w Warszawie RAPORT W dniu 7 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyła się V edycja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski.

Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Z Mirosławem Krutinem, prezesem KGHM Polska Miedź, rozmawia Adam Roguski. Wierzy Pan, że Skarb Państwa, kontrolujący 42 proc. akcji KGHM, zrezygnuje z dywidendy z ubiegłorocznego zarobku, szacowanego na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku.

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku. Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku. (Określonych w art. 56 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za kwiecieo 2011 r. Bydgoszcz, 13 maja 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo