ŚRODKOWOEUROPEJSKI RYNEK PALIWOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚRODKOWOEUROPEJSKI RYNEK PALIWOWY"

Transkrypt

1 ŚRODKOWOEUROPEJSKI RYNEK PALIWOWY GDAŃSK/WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2002

2 Wprowadzenie Niniejszy raport został przygotowany przez zespół analityków Ośrodka Studiów i Analiz Gospodarczych Instytutu III Rzeczpospolitej i jest skierowany do osób uczestniczących zarówno w dyskusji, przygotowaniu jak i realizacji strategii prywatyzacji polskiego sektora paliwowego. Naszym celem było przygotowanie kompendium podstawowych informacji na temat aktualnie zachodzących procesów konsolidacyjnych i prywatyzacyjnych na środkowoeuropejskim rynku paliwowym w odniesieniu do aktywności rosyjskich koncernów paliwowych. Mamy jednak nadzieję, że informacje uzyskane za pośrednictwem niniejszej analizy będą źródłem obiektywnych oraz pragmatycznych poglądów o tym kluczowym i strategicznym zagadnieniu dla polskiej gospodarki i polityki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski będące efektem zebrania i zanalizowania informacji na temat środkowoeuropejskiego rynku paliwowego. Oto one: Środkowoeuropejskie koncerny paliwowe są małe i zazwyczaj nie posiadają dostępu do źródeł surowców energetycznych. W związku z tym ich możliwości konkurencji z koncernami amerykańskimi, zachodnioeuropejskimi, rosyjskimi i arabskimi w długim okresie czasu są bardzo ograniczone. Dlatego też, w krótkiej perspektywie czasowej, należy spodziewać się konsolidacji środkowoeuropejskiego rynku paliwowo-energetycznego, a w dłuższej wchłonięcia środkowoeuropejskich koncernów do większych międzynarodowych struktur. Położenie państw Europy Środkowowschodniej na najkrótszej trasie dla rosyjskich surowców energetycznych do Europy Zachodniej, spore i posiadające znaczący potencjał wzrostu rynki paliwowe państw środkowoeuropejskich oraz perspektywa przystąpienia państw Europy Środkowowschodniej do Unii Europejskiej sprawiają, iż są one naturalnym i interesującym obszarem ekspansji dla rosyjskich koncernów paliwowych. W OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH 2

3 przeciwieństwie do swych zachodnich odpowiedników dysponujących nadwyżkami mocy przerobowych i zainteresowanych głównie rynkami zbytu, rosyjskie koncerny, dzięki możliwości ulokowania produkcji paliw i petrochemii na terenie nowych państw członkowskich, wewnątrz chronionej cłami Unii Europejskiej, powinny być bardziej skłonne do wykorzystania środkowoeuropejskich zakładów przetwórczych. Z tych właśnie powodów, rosyjskie koncerny są najbardziej naturalnymi ośrodkami konsolidacji w Europie Środkowowschodniej oraz mogą być skłonne oferować wyższą cenę za przejmowane aktywa środkowoeuropejskich firm paliwowych, niż firmy amerykańskie czy zachodnioeuropejskie. Pomimo ogromnych zasobów surowców i teoretycznie wystarczającej mocy przerobowej (rosyjskie rafinerie są w stanie przetworzyć ok. 95% wydobywanej ropy), Rosjanie potrzebują środkowoeuropejskich partnerów, by móc nawiązać walkę ze znacznie silniejszymi kapitałowo koncernami paliwowymi z Europy Zachodniej, które co prawda korzystają z dostaw tanich rosyjskich surowców, lecz są znacznie mniej zainteresowane konkurencją w zakresie paliw i produktów przetworzonych. Z łatwością można sobie wyobrazić sytuację, w której zagrożone rosyjską konkurencją europejskie koncerny lobbują Unię Europejską o wprowadzenie ceł zaporowych na rosyjskie produkty paliwowe. Aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją, rosyjskie koncerny potrzebują więc zakładów przetwórczych zlokalizowanych wewnątrz granic Unii. Dodatkowo, rosyjska sieć przesyłowa nie jest obecnie przystosowana do transportu produktów paliwowych lecz surowców, a koszty związane z transportem paliw na dalekie dystansy po ewentualnej modernizacji sieci, stanowiłyby istotną przeszkodę przy obniżaniu cen, w wojnie cenowej, która by się najprawdopodobniej rozpętała. Ponadto, Rosjanie w większości, nie mają kontroli nad rurociągami znajdującymi się na terenie Europy Środkowowschodniej. OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH 3

4 Rosjanie potrzebują także dostępu do środkowoeuropejskich rynków, na których ceny paliw są zbliżone do poziomów światowych. O ile rodzimy rynek rosyjskich koncernów może się wydawać ogromny, dyktowane na nim przez państwo ceny paliw są wielokrotnie niższe, niż w Europie Zachodniej czy w części państw Europy Środkowowschodniej, przez co rosyjskie koncerny uzyskują na sprzedaży krajowej znacznie mniejsze marże niż ich europejscy odpowiednicy (cena 1000 m3 gazu w Rosji to ok. 16 USD, czyli ok. 10 razy mniej niż w Europie Zachodniej, a cena baryłki ropy oscyluje w okolicach 14 USD, podczas gdy na rynkach międzynarodowych wynosi USD; co więcej, w styczniu 2002 cena ropy w Rosji spadła nawet do 4 USD, z powodu powstania niewyeksportowanej nadwyżki; tymczasem cena wydobycia baryłki w Zachodniej Syberii to ok. 2,5-3,5 USD). Dla Gazpromu, sprzedaż krajowa oznacza wręcz 700 mln 1,5 mld USD straty rocznie. Zwiększenie sprzedaży produktów przetworzonych w Europie Środkowo-Wschodniej oznaczałaby więc dla rosyjskich koncernów wzrost marż i zysków, a więc i kapitalizacji, co pomogłoby im w pozyskiwaniu finansowania, niezbędnego do kontynuacji wzrostu, zanim dojdzie do konfrontacją z koncernami zachodnioeuropejskimi. Ze względu na mniejszą kapitalizację, większe perspektywy wzrostu, młodsze struktury oraz wyższą wartość rynków środkowoeuropejskich dla rosyjskich koncernów, są one potencjalnie interesującym partnerem dla środkowoeuropejskich firm paliwowych. Aby skorzystać ze wzrostu rosyjskich koncernów paliwowych, należałoby jednak objąć udziały w rosyjskich spółkach na przykład w zamian za akcje spółek krajowych lub regionalnych. Można się spodziewać, iż tempo wzrostu wartości rosyjskich koncernów nabierze przyspieszenia, wraz z zastępowaniem arabskiej ropy ropą rosyjską, w związku z niepokojami na Bliskim Wschodzie, oraz zwiększaniem dostaw rosyjskich surowców energetycznych do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dlatego też, dla maksymalizowania zwrotu na OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH 4

5 inwestycji, należałoby zająć pozycję w rosyjskich spółkach jeszcze przed tymi zdarzeniami. Trzeba jednak pamiętać, że rosyjskie koncerny paliwowoenergetyczną są wykorzystywane przez rosyjskie władze do wywierania nacisku ekonomicznego na inne państwa. Jest to istotne narzędzie rosyjskiej polityki zagranicznej. Potwierdza to np. wypowiedź prezydenta Putina z 9 kwietnia 2002 roku, który stwierdził, iż wzrastające uzależnienie Europy od rosyjskich dostaw surowców wymaga, by Unia zwracała większą uwagę na rosyjskie interesy. Wpływ ten stanie się jeszcze silniejszy, kiedy do Unii przyłączone zostaną państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w których Rosjanie budują sobie przyczółek do dalszej ekspansji. Rosyjskie koncerny wciąż nie uporządkowały do końca swych struktur wewnętrznych i właścicielskich oraz nie w pełni dostosowały się do zachodnich standardów prowadzenia biznesu, co jest następstwem dynamicznej, a często wręcz agresywnej, fazy pierwotnej akumulacji kapitału przebiegającej w Rosji w latach dziewięćdziesiątych. Teraz jednak Rosja chce być istotnym graczem na arenie międzynarodowej, a rosyjscy politycy zrozumieli, iż droga to tego celu nie wiedzie wyłącznie przez rozbudowę jej siły militarnej, lecz głównie poprzez zwiększanie potencjału ekonomicznego kraju. Dlatego właśnie obecnie obowiązująca rosyjska doktryna polityki zagranicznej za priorytetowe uznaje ekonomiczne środki oddziaływania. Wtóruje jej w tym przyjęta jeszcze w sierpniu 1992 roku ustawa o wywiadzie zagranicznym, która jasno stwierdza, że zadaniem wywiadu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego i postępu naukowo-technicznego kraju. Z powyższych powodów, współpraca z rosyjskimi koncernami wymaga większej ostrożności niż z partnerami zachodnimi. Niemniej jednak, obiektywne czynniki zmuszają rosyjskie koncerny i polityków do stopniowego normalizowania sytuacji rosyjskich firm. Przemysł paliwowy Rosji kontroluje jedną trzecią światowych rezerw gazu oraz jedną dwudziestą rezerw ropy naftowej. OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH 5

6 Gazprom dostarcza jedną czwartą zużywanego w Unii Europejskiej gazu, i jest znaczącym udziałowcem gazociągów tranzytowych m.in. w Polsce i na Słowacji. Dzięki poważnemu zadłużeniu białoruskiego partnera, jest on w stanie praktycznie dyktować mu warunki, dzięki czemu płaci zaledwie jedną trzecią stawek tranzytowych pobieranych w Europie Zachodniej. Ostatnio, dzięki porozumieniu między rządami Ukrainy, Rosji i Niemiec, rosyjski potentat gazowy ma zostać uczestnikiem konsorcjum, które przejmie kontrolę również nad ukraińską siecią przesyłową. Z kolei rosyjskie koncerny naftowe dostarczają Unii Europejskiej jedną piątą ropy. Zgodnie z zapowiedziami komisarzy Unii Europejski, w ciągu kilku lat import rosyjskiego gazu może się podwoić. Przez kilka miesięcy 2002 roku, Rosja wyprzedzała w wydobyciu ropy Arabię Saudyjską, stając się największym producentem tego surowca na świecie. Zużycie rosyjskiej ropy i gazu w większości krajów Europy Środkowo- Wschodniej sięga 90%. Rosyjska ropa dociera od niedawna nawet do Stanów Zjednoczonych (pierwsza tankowiec z rosyjską ropą zawinął do amerykańskiego portu 3. lipca 2002), dla których rosyjskie dostawy stanowią zabezpieczenie przed ewentualnymi zawirowaniami na światowych rynkach surowców energetycznych, które mogą zostać spowodowane planowanym atakiem Stanów Zjednoczonych na Irak. Rosja może wręcz stanowić awaryjny kanał sprzedaży dla irackiej ropy. Jednym z głównych czynników wymuszających cywilizowanie sposobów działania rosyjskich koncernów paliwowych i zwiększanie ich przejrzystości jest niezwykle silnie odczuwana przez nie potrzeba kapitału na dalsze inwestycje. Są one niezbędne na utrzymanie i zwiększanie wydobycia surowców, modernizację i rozbudowę tras transportowych oraz ekspansję zagraniczną. Dzisiaj głównym źródłem tego kapitału stają się zachodnie instytucje finansowe, a także pośrednio branżowe. Jednak wymagają one od swoich finansobiorców przestrzegania określonych zasad. O ile jednak można oczekiwać od rosyjskich koncernów znaczącej modyfikacji stosowanych przez nie reguł biznesowych, o tyle całkowita rezygnacja z wykorzystania OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH 6

7 rosyjskich koncernów paliwowo-energetycznych jako środku ekonomicznego oddziaływania przez rosyjskie państwo jest mało prawdopodobna. Również w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej tamtejsze koncerny paliwowe są zbyt istotne, by pozwolić im funkcjonować w warunkach całkowitej wolności rynkowej. Alternatywę dla rosyjskich koncernów mogą stanowić firmy arabskie. O zainteresowaniu tych ostatnich rynkiem Europy Środkowowschodniej może świadczyć udział założonej przez narodowy koncern naftowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich firmy IPIC w austriackim OMV. Obecnie, dysponujące nadwyżkami środków finansowych wycofanych ze Stanów Zjednoczonych, koncerny arabskie poszukują nowych celów inwestycyjnych. Maciej Janiec OŚRODEK STUDIÓW I ANALIZ GOSPODARCZYCH 7

8 Koncerny naftowe w Europie Środkowej i Wschodniej Rys. Porównanie kapitalizacji głównych środkowoeuropejskich koncernów naftowych oraz uczestniczących w konsolidacji rynku koncernów rosyjskich [mln USD] Jukos LUKoil TNK OMV PKN Orlen MOL INA Slovnaft Unipetrol Wartość [mln USD] Przychody (2001) [mln USD] Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych spółek, informacji podawanych na giełdach papierów wartościowych (Bratysława, Budapeszt, Moskwa, Praga, Warszawa, Wiedeń), analitycznych (m.in. Erste Securities, Fitch, Hoover s, Prospect Investment Research, Wood & Company) oraz prasowych. Tab. Porównanie głównych parametrów środkowoeuropejskich koncernów paliwowych i uczestniczących w konsolidacji rynku koncernów rosyjskich (dane orientacyjne) Spółka Wartość [mln USD] Zdolność przerobu [mln ton] Wykorzystanie mocy przerobowych Stacje paliwowe Zadłużenie [mln USD] Przychody (2001) [mln USD] Jukos ,0 59,0% LUKoil ,0 70,0% TNK ,0 55,0% OMV ,0 88,0% PKN Orlen ,5 93,0% MOL ,6 60,0% INA ,2 52,0% Slovnaft 600 5,5 96,0% Rafineria Gdańska 300 4,5 94,0% VIII

9 Unipetrol 300 8,3 64,0% Źródło: opracowanie własne, j.w. OMV Austriacki koncern naftowy, notowany na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największy pod względem przychodów (i kapitalizacji) koncern naftowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Zainteresowany rozszerzaniem działalności poza rynek rodzinny. Najbardziej interesujące cele inwestycyjne dla niego to węgierski MOL (gdzie od 2001 posiada 10% akcji nabycie większego pakietu jest obecnie niecelowe ze względu na istniejące ograniczenia dot. korzystania z praw do głosowania z posiadanych akcji w statucie węgierskiej spółki) oraz polski PKN Orlen (startował w przetargu prywatyzacyjnym w 2001 roku, ale wyłączność otrzymał MOL). W 1998 roku, OMV odkupił od BP sieć jego stacji paliwowych w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. W 1999 roku firma rozpoczęła tworzenie swojej sieci detalicznej w Bułgarii i Rumunii. Ostatnio, koncern nabył także niewielką, liczącą 13 stacji, sieć detaliczną należącą do słowackiego Transpetrolu. OMV znalazł się także na krótkiej liście inwestorów zainteresowanych chorwacką spółką INA. Austriacki rząd jest niechętny utracie kontroli nad spółką 1. Firma kontroluje austriacką sieć przesyłu gazu oraz 80% krajowego systemu przechowywania gazu. Obsługuje 90% austriackich odbiorców gazu. 75% importowanego przez spółkę gazu pochodzi z Rosji. Spółka zajmuje się także tranzytem rosyjskiego gazu, głównie do Włoch i na Bałkany. 1 [CEE Oil & Gas; 2002] IX

10 Kapitalizacja 2,3-2,5 mld USD Przychody 6,6 mld USD Główni akcjonariusze OIAG (agencja Skarbu Państwa) 35% International Petroleum Investment Company (IPIC) Abu- Dhabi) 19,6% free float: 45% OIAG i IPIC są związane umową, zabraniającą im zmniejszenia łącznego udziału w spółce do poniżej 50%. Główne źródło surowca IPIC jest spółką kontrolowaną przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich została utworzona przez Abu-Dhabi National Oil Company (ADNOC) oraz Abu-Dhabi Investment Fund. Ropa z krajów arabskich i Libii, transportowana poprzez port Triest we Włoszech. 75% importowanego gazu pochodzi z Rosji, reszta z Norwegii i Niemiec. Koncern posiada 338 mln baryłek (46 mln ton) we własnych, udokumentowanych, złożach. Moce przerobowe 13 mln ton (wykorzystanie: 88%) Stacje paliwowe 1136 (w tym 588 poza Austrią, głównie: Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia i Niemcy) PKN Orlen Największy polski koncern paliwowy, notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (free float: 72%). Posiada największe w Europie Środkowo-Wschodniej moce przerobowe oraz kontroluje największą liczbę stacji paliwowych. Skarb Państwa zamierza sprzedać pozostające w rękach Nafty Polskiej 17,6% akcji spółki, jednak najprawdopodobniej dopiero po zakończeniu prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej. Jako główni kandydaci na partnerów strategicznych PKN Orlen wymieniani są węgierski MOL (który w 2001 roku otrzymał wyłączność negocjacyjną, jednak transakcja nie została sfinalizowana), austriacki OMV a także rosyjski Jukos. X

11 Rys. Struktura polskiego sektora naftowego Źródło: Dziennik Rzeczpospolita Zarząd PKN Orlen (wspierany przez ministra Skarbu Państwa, Wiesława Karczmarka oraz największego udziałowca prywatnego spółki Jana Kulczyka) jest zainteresowany rozszerzaniem działalności spółki poza Polską (w ramach projektu tworzenia tzw. Regionalnego Koncernu Paliwowego), w związku z czym firma uczestniczy w przetargach prywatyzacyjnych organizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej, choć jak na razie bez powodzenia. PKN Orlen startował m.in. w prywatyzacji słowackiego Slovnaftu (przegrał z węgierskim MOL), chorwackiej spółki INA (nie znalazł się na krótkiej liście, gdyż jak stwierdził chorwacki rząd, polski partner był mało atrakcyjny z powodu braku własnych źródeł surowców; aby zabezpieczyć się przed tego typu sytuacją, węgierski MOL utworzył spółkę joint venture z rosyjskim koncernem Jukos), oraz podpisał list intencyjny z Agrofert Holding dot. badania czeskiego koncernu Unipetrol 2 (ewentualny udział PKN Orlen w prywatyzacji Unipetrolu został negatywnie oceniony przez czeskiego ministra przemysłu i 2 [Gazeta; ] XI

12 handlu Jiri Rusnoka, który uważał utworzenie konsorcjum za niezgodne z dotychczas ustalonymi warunkami transakcji 3 ; ostateczny termin zamknięcia transakcji został ustalony na 30. września 2002 r.). Firma była także swego czasu zainteresowana zakupem od koncernu TotalFinaElf niemieckiej rafinerii Mider w Leuna. Jednak po interwencji posłów SLD i pod wpływem oskarżeń o próbę wyprowadzenia pieniędzy za granicę władze PKN Orlen wycofały się z rozmów 4. Polska firma deklarowała też wstępnie zainteresowanie udziałem w prywatyzacji greckiej Hellenic Petroleum, ale ostatecznie nie złożyła oferty 5. PKN Orlen posiada 19,25% akcji w operatorze komórkowych Polkomtel S.A. Kapitalizacja 1,7-2,0 mld USD Przychody 4 mld USD Główni akcjonariusze Nafta Polska 17,6% Skarb Państwa 10% Bank of New York 18,8% (kwity depozytowe) Kulczyk Holding 5,7% free float: 72% Nafta Polska zajmuje się prywatyzacją polskiego sektora naftowego z ramienia Skarbu Państwa. Kulczyk Holding deklaruje chęć zwiększenia swojego udziału do 10%, nieoficjalnie mówi się, iż próg ten już został przekroczony. Skarb Państwa planuje zachować ok. 10% kapitału spółki. Główne źródła surowca Zgodnie ze statutem spółki, żaden z prywatnych akcjonariuszy spółki nie może głosować na WZA z więcej jak 10% kapitału. Rurociąg Przyjaźń 60% importowanej przez PKN Orlen ropy jest sprowadzana za pośrednictwem spółki J&S 6 3 [Gazeta; ] 4 [Rzeczpospolita; ] 5 [Rzeczpospolita; ] 6 por. [EIA-NCE; 2002] XII

13 Moce przerobowe 18,3 mln ton (wykorzystanie: 93%) Pomimo wysokiego wykorzystania, polskie rafinerie są w stanie zaspokoić jedynie 60-70% krajowego popytu, co wymusza import paliw. Stacje paliwowe 2077 (1/3 rynku) XIII

14 Rafineria Gdańska Drugi (po PKN Orlen) pod względem wielkości polski koncern paliwowy, w trakcie prywatyzacji. Tab. Porównanie Rafinerii Gdańskiej i PKN Orlen (2001) Rafineria PKN Orlen Gdańska Podstawowe dane (w mln ton) Płock Grupa PKN* Zdolności przerobowe 17,8 18,3 4,5 Przerób ropy 12,3 12,9 4,2 Produkcja paliw (benzyny i olej napędowy) 5,9 6,4 1,8 Sprzedaż paliw w kraju 5,9 6,5 1,5 Udział w hurtowym rynku paliw (w proc.) Liczba stacji benzynowych (na ) Przychody ze sprzedaży (w mld zł) 23,5 25,6 6,1 Zysk ze sprzedaży (w mln zł) ,3 Zysk netto (w mln zł) ,1 Rentowność sprzedaży netto (w proc.) 1,4 1,4 0,1 Zobowiązania długoterminowe (na , w mln zł) ,6 Zatrudnienie (na ) Źródło: [Euroinformacja: Polski Sektor Naftowy] Ofertę na zakup 75% akcji spółki złożyło konsorcjum utworzone przez Rotch Energy (51%) i LUKoil (49%). Wartość oferowanego pakietu akcji jest wyceniana na 300 mln USD. Dodatkowo, inwestorzy deklarują dokonanie inwestycji w rafinerii ocenianych na mln USD, związanych ze zwiększeniem mocy przerobowych oraz rozbudową sieci dystrybucji 7. Oferta konsorcjum Rotch-LUKoil budzi jednak wątpliwości ze względu na niepewność co do rzeczywistej zdolności finansowej Rotch Energy oraz ryzyka politycznego związanego z wpuszczeniem do polskiej branży paliwowej rosyjskiego koncernu. W przypadku nie sprzedania akcji konsorcjum Rotch- LUKoil, Skarb Państwa rozważa wprowadzenie akcji spółki na 7 nt. proponowanych warunków inwestycyjnych zob. m.in. [Rzeczpospolita; ], [Rzeczpospolita; ], [Malinowski; ], [Malinowski; ], [Śliwiński ] XIV

15 giełdę, ich sprzedaż PKN Orlen lub negocjacje z innym podmiotem lub konsorcjum (prywatyzacją Rafinerii Gdańskiej były także zainteresowane m.in. węgierski MOL i rosyjski Jukos, Rotch Energy rozpoczął w sierpniu 2002 rozmowy z PKN Orlen nt. ewentualnego udziału polskiego koncernu w konsorcjum). Połączenie Rafinerii Gdańskiej z PKN Orlen wymagałoby jednak zmiany rządowego programu dla sektora naftowego, który aktualnie nie przewiduje możliwości utworzenia jednego centrum produkcji i dystrybucji paliw. Dzieki systemowi rurociągów Rafineria Gdańska posiada połączenie z terminalem naftowym w Portu Północnego w Gdańsku (o zdolności przeładunkowej 33 mln ton rocznie) oraz z rurociągiem Przyjaźń. Kapitalizacja mln USD Przychody 1,5 mld USD Główni akcjonariusze Nafta Polska 75% pracownicy 14,99% Skarb Państwa 10,01% Nafta Polska zajmuje się prywatyzacją polskiego sektora naftowego z ramienia Skarbu Państwa. Pracownicy sprzedali część posiadanych akcji. Skarb Państwa planuje zachować swój udział co najmniej w średnim okresie. Główne źródła surowca Rurociąg Przyjaźń 70% importowanej przez Rafinerię Gdańską ropy jest sprowadzana za pośrednictwem spółki J&S 8 W przypadku kapitałowego wejścia Rosjan do spółki, ok. 25% wykorzystywanej ropy mogłoby pochodzić z Szelfu Kaliningradzkiego 9. Moce przerobowe 4,5 mln ton rocznie (wykorzystanie: 94%) Zgodnie z zapowiedziami potencjalnych inwestorów, moce przerobowe Rafinerii Gdańskiej miałyby być zwiększone do 6 mln ton rocznie. Pomimo wysokiego wykorzystania, polskie rafinerie są w stanie zaspokoić 60-70% krajowego popytu, co wymusza import paliw. Stacje paliwowe ponad 300 Według deklaracji inwestorów, sieć detaliczna ma zostać rozbudowana do 400 placówek. 8 por. [EIA-NCE; 2002] 9 [Rzeczpospolita; ] XV

16 MOL (Magyar Olajés Gázipari) Największy węgierki koncern paliwowy, notowany na Budapeszteńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (free float: 65%). Posiada 35% w największej węgierskiej spółce petrochemicznej TVK (wspólnie z którą startowała w przetargu prywatyzacyjnym dot. czeskiego Unipetrolu). Opcję zakupu 13,5% akcji TVK oraz 24,6% w posiadającej 29,9% akcji TVK spółce BorsodChem posiada rosyjska spółka Sibur, kontrolowana przez Gazprom. Zainteresowany rozszerzaniem swojej działalności poza Węgry, m.in. udziałem kapitałowym w Rafinerii Gdańskiej (przegrał z Rotch Energy) lub PKN Orlen (w 2001 roku otrzymał wyłączność negocjacyjną na zakup 17,6% akcji znajdujących się w posiadaniu Nafty Polskiej, ale transakcja nie została sfinalizowana). W przypadku braku możliwości inwestycji w polskie koncerny, MOL planuje m.in. rozwijanie własnej sieci stacji paliwowych w Polsce. MOL złożył również ofertę na zakup akcji chorwackiej spółki INA i znalazł się na krótkiej liście oferentów. W 2001 roku nabył 36,2% akcji w słowackim Slovnaftcie, stając się jego największym akcjonariuszem i partnerem strategicznym. Zawiązał spółkę joint-venture z rosyjskim koncernem Jukos, której celem jest eksploatacja złóż ropy naftowej w Zachodniej Syberii. MOL posiada również istotny biznes gazowy, który zamierza sprzedać do końca 2002 roku. Zainteresowany zakupem jego mniejszościowego pakietu (49%) jest niemiecki Ruhrgas 10. Pozostałe 51% ma trafić do węgierskiego banku państwowego MFB Bank. Oczekiwane przychody MOL ze sprzedaży biznesu gazowego są szacowane na 390 mln euro. Większość importowanego gazu pochodzi z Rosji. 10 [Erste; ] XVI

17 Kapitalizacja 1,8-2,0 mld USD Przychody 4 mld USD Główni akcjonariusze Skarb Państwa 25% (plus złota akcja, dająca prawo veta przy strategicznych decyzjach) OMV 10% pracownicy 4% free float: 65% Zgodnie ze statutem spółki, żaden z prywatnych akcjonariuszy spółki nie może głosować na WZA z więcej jak 10% kapitału. Główne źródła surowca Rurociąg Przyjaźń Moce przerobowe 11,6 mln ton rocznie (wykorzystanie: 60%) Stacje paliwowe 447 (oprócz Węgier, także na Słowacji, w Rumunii, Słowenii i na Ukrainie) INA (Industrija Nafte d.d.) Chorwacki narodowy koncern paliwowy (działający zarówno w branży naftowej jak i gazowej), kontrolowany przez rząd, przeznaczony do prywatyzacji. Kontroluje 70% lokalnego rynku, jest obecny również na Słowenii oraz w Bośni i Hercegowinie. Koncern zatrudnia ponad 16 tys. osób i dysponuje dwiema rafineriami w Rijece i Sisaku oraz dwoma zakładami przetwarzającymi ropę na półprodukty chemiczne - w Zagrzebiu i Rijece 11. Rocznie przerabia ponad 5 mln ton ropy (52% wykorzystanie mocy przerobowych). Aż połowa z nich jest wydobywana przez sam koncern, który kontroluje złoża m.in. w Angoli, Algierii, Libii i, do nie dawna, w Rosji. Do sierpnia 2002, INA była udziałowcem działającej w Rosji spółki Białe Noce, zajmującej się wydobywaniem ropy na Syberii, która w 2001 roku dostarczyła 37% produkowanej przez chorwacki koncern ropy i kondensatów, jednak Rosjanie wymusili wykup akcji spółki przez podmioty rosyjskie. Chorwacki rząd zaoferował na sprzedaż 25% akcji spółki. Na krótkiej liście firm, znalazły się m.in. austriacki OMV, węgierski MOL, LUKoil i Rosneft z Rosji oraz włoski Edison Gas. 11 por. [Gazeta; ] XVII

18 INA posiada 38% w JANAF d.d., operatorze rurociągu Adria (największym udziałowcem JANAF d.d. jest chorwacki Skarb Państwa, który posiada 50,5% akcji; Skarb Państwa zamierza sprzedać swoje akcje w 2002 roku). Kapitalizacja 1,2-1,8 mld USD 12 Przychody 2,1 mld USD Główni akcjonariusze Skarb Państwa 100% Skarb Państwa zaoferował na sprzedaż 25% akcji. Główne źródła surowca Ropa z krajów arabskich i Libii, transportowana poprzez port Rijeka. Moce przerobowe 10,2 mln ton rocznie (wykorzystanie: 52%) Stacje paliwowe 450 (w tym 50 poza Chorwacją) Slovnaft Największy słowacki koncern paliwowy, notowany na Bratysławskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Eksportuje paliwo do południowej Polski i Czech (połączenie z czeskim systemem ropociągów), przez co konkuruje zarówno z PKN Orlen jak i Unipetrolem. W marcu 2000, MOL kupił 36,2% akcji Slovnaftu za 262 mln USD 13. Wśród zainteresowanych zakupem był także m.in. PKN Orlen. Kapitalizacja mln USD (wartość giełdowa spółki to mln USD) Przychody 1,5 mld USD Główni akcjonariusze MOL 36,2% Slovintegra 28,7% The Bank of New York 8,4% Všeobecná úverová banka 4,3% pozostali 22,4% MOL posiada opcję zakupu dodatkowych akcji spółki, dzięki czemu może zwiększyć swój udział do 50% plus jedna akcja (opcja ważna do końca 2002 roku). Slovintegra a.s. została założona w 1995 roku przez zarząd i pracowników spółki Slovnaft. Główne źródła surowca Rurociąg Przyjaźń Moce przerobowe 5,5 mln ton (wykorzystanie: 96%) jedna z najnowszych w CEE rafineria w Bratysławie Stacje paliwowe 360 (w tym 40 w Czechach, 3 w Polsce i 2 na Ukrainie) 12 por. [Parkiet ] 13 co daje wycenę całego koncernu na poziomie 723 mln USD XVIII

19 Unipetrol Główny czeski koncern paliwowy, notowany na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w trakcie prywatyzacji. Przetarg prywatyzacyjny dot. Unipetrolu wygrała w grudniu 2001 firma z branży chemicznej Agrofert, jednak do końca sierpnia br., transakcja nie została sfinalizowana. Najprawdopodobniej główną przyczyną opóźnień w zamknięciu transakcji jest brak środków finansowych po stronie Agrofertu, który jeszcze przed ogłoszeniem wyników przetargu szukał partnerów do konsorcjum prywatyzacyjnego. Wśród potencjalnych partnerów pojawiali się m.in. Conoco, Rotch Energy, Jukos, a od lipca 2002 PKN Orlen. O ograniczeniach finansowych Agrofertu świadczy także fakt, iż zabiegał on o zgodę na obniżenie ceny, jaką zaoferował w przetargu prywatyzacyjnym (ok. 12 mld CZK czyli 360 mln euro za 63% akcji, znacznie więcej niż wynosi kapitalizacja giełdowa spółki). Oprócz Agrofertu, w przetargu prywatyzacyjnym startowały także konsorcjum MOL-OMV-TVK oraz Rotch Energy. Proces prywatyzacyjny Unipetrolu komplikuje fakt, iż od 1995 roku, pakiet 49% akcji w Ceska Rafinerska (CER), holdingu zarządzającym głównymi rafineriami Unipetrolu, najcenniejszego aktywu czeskiego koncernu, posiada konsorcjum International Oil Consotrium (IOC), w skład którego wchodzą Conoco, Agip i Shell. Pomimo mniejszościowego udziału, konsorcjum to posiada kontrolę operacyjną nad rafineriami oraz prawo pierwokupu pozostających w rękach Unipetrolu 51% akcji CER. Dodatkowo, czeski rząd zdaje się wykorzystywać Unipetrol jako swego rodzaju bufor pozwalający utrzymywać bezrobocie na niskim poziomie i jest zdecydowanie przeciwny wszelkim większym zwolnieniom. XIX

20 Kapitalizacja mln USD Przychody 1,9 mld USD Główni akcjonariusze Skarb Państwa 63% free float: 37% Główne źródła surowca Rurociąg Przyjaźń Moce przerobowe 8,3 mln ton (wykorzystanie: 64%) w Ceska Rafinerska dodatkowo: Paramo 0,8 mln ton, Kauczuk 0,35 mln ton Stacje paliwowe 337 (+ 35 Paramo) (ok. 600 łącznie ze stacjami patronackimi) LUKoil Największy (drugi pod względem kapitalizacji) koncern naftowy w Rosji, wydobywający 80 mln ton ropy i 5 mld m3 gazu rocznie. Przewiduje się, że w latach spółka osiągnie poziom 100 mln ton wydobycia rocznie 14. Zasoby ropy kontrolowane przez firmę (14,2 mld baryłek), przekraczają te, znajdujące się w posiadaniu Royal Dutch/Shell (10 mln baryłek). Jego zasoby gazu są drugie po Gazpromie w Rosji. Główne cele strategiczne LUKoil 15, to obniżenie kosztu wydobycia ropy (z obecnych 3,15-3,35 USD do 2,0-2,7 USD za baryłkę), zwiększenie wydobycia ropy (do 100 mln ton rocznie w latach ) i gazu (koncern zawarł już w 1998 roku strategiczne partnerstwo z Gazpromem, z którym planuje współpracę m.in. w zakresie poszukiwania, wydobywania i transportu gazu z obszarów Jamału), stworzenie dużej sieci stacji paliw (aktualnie buduje nowych obiektów, planuje rozbudowę sieci w Rumunii z 30 do 150 stacji za 30 mln USD do 2004 roku 16, chce zwiększyć swą obecność detaliczną na Ukrainie, gdzie obecnie ma 10% rynku 17 ) oraz ekspansja zagraniczna. Firma posiada trzy rafinerie w Rosji, po jednej na Ukrainie, w Rumunii (rafineria Petrotel w Ploesti, w której LUKoil nabył 51% za ok. 300 mln USD plus przejęcie długów w 1998 roku) i w Bułgarii (rafineria Neftokhim w Burgas, w której LUKoil posiada 58% udział, który w 1999 roku nabył za 101 mln USD oraz 14 [Euroinformacja: Lukoil] 15 [LUKoil WWW], por. [Euroinformacja: Lukoil] 16 [Pravda a] 17 [Euroinformacja: Lukoil] XX

21 obietnicę zainwestowania 408 mln USD; rafineria zaspokaja 85% lokalnego zapotrzebowania 18 ). Zagraniczne rafinerie produkują 25% paliwa wytwarzanego przez koncern. LUKoil zamierza zwiększyć ten udział do 40%, głównie poprzez zagraniczne akwizycje 19. Jest zainteresowany m.in. zakupem 75% w Rafinerii Gdańskiej (wspólnie z Rotch Energy), 25% INA (znalazł się na krótkiej liście inwestorów) oraz 23% w Hellenic Petrolleum. Koncern przygotowuje się do zakupu prywatyzowanych zakładów petrochemicznych na Białorusi 20. LUKoil planuje także akwizycje na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i w Jugosławii. LUKoil negocjował także kupno pakietu kontrolnego austriackiej firmy Avanti GmbH, posiadającej sieć stacji benzynowych w Europie Zachodniej 21. Koncern jest udziałowcem konsorcjum Caspian Pipeline Consortium (CPC), budującego rurociąg o docelowej przepustowości 66 mln ton rocznie, mający połączyć pola Tengiz w Kazachstanie z portem w Noworosyjsku. Rozszerzeniem tego rurociągu jest ukraiński rurociąg Odessa-Brody, łączący się z południową odnogą głównej magistrali transportowej dla rosyjskiej ropy do Europy Zachodniej rurociągiem Przyjaźń. W planach jest także połączenie ukraińskiego rurociągu z północną odnogą Przyjaźni w ramach projektu Golden Gate, którego celem jest budowa ropociągu Brody-Płock-Gdańsk przez Polskę. Ponadto, LUKoil jest właścicielem 1,5 tys. stacji paliwowych w USA. W USA działa pod nazwą Getty. Aby zwiększyć eksport ropy do USA buduje za 235 mln USD terminal paliwowy w Zatoce Fińskiej. WZA LUKoil 27. czerwca 2002 wybrało do rady dyrektorów spółki dwóch zagranicznych członków Richarda Matzke, 18 [EIA-SE; 2001] 19 [Paszyc, Wiśniewska; 2002] 20 [Euroinformacja: Lukoil] 21 [Paszyc, Wiśniewska; 2002] XXI

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec PGNiG rozpoczęło wydobycie gazu konwencjonalnego w Wielkopolsce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło wydobycie gazu ziemnego ze złoża

Bardziej szczegółowo

http://www.portalwiedzy.inig.pl

http://www.portalwiedzy.inig.pl Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, luty Energetyka gazowa zwiększy o 20% zapotrzebowanie na gaz Po realizacji inwestycji w energetykę gazową zapotrzebowanie na gaz w Polsce wzrośnie o około 3 mld

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Wandzik

mgr inż. Andrzej Wandzik mgr inż. Andrzej Wandzik GAZ JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU Przesłanki stanu bezpieczeństwa energetycznego Bezpieczeństwo energetyczne jest zdefiniowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 1 Spis treści Czy Gazprom przetrwa?...4 Bartosz Bieliszczuk Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7 dr Błażej Sajduk Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 Paweł Musiałek Nabucco vs South

Bardziej szczegółowo

Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego

Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Kamil Sobczyk Potrzeba współpracy energetycznej państw Europy Środkowo-Wschodniej mogłaby wydawać się oczywista.

Bardziej szczegółowo

Informacje z Internetu Wydział Komunikacji

Informacje z Internetu Wydział Komunikacji Tanieje ropa w USA...2 Grecja: strajkują energetycy, w kraju grożą wyłączenia energii elektrycznej...2 Pierwsza transakcja za pomocą platformy WITH Handel...3 Orlen Deutschland chce kupić 200-250 stacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2011 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2011 6 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2012

Raport Roczny. PGNiG 2012 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

PRZECIĄGANIE LINY ROSJA WOBEC ZMIAN NA EUROPEJSKIM RYNKU GAZU. Szymon Kardaś

PRZECIĄGANIE LINY ROSJA WOBEC ZMIAN NA EUROPEJSKIM RYNKU GAZU. Szymon Kardaś 50 PRZECIĄGANIE LINY ROSJA WOBEC ZMIAN NA EUROPEJSKIM RYNKU GAZU Szymon Kardaś NUMER 50 WARSZAWA Wrzesień 2014 Przeciąganie liny Rosja wobec zmian na europejskim rynku gazu Szymon Kardaś Copyright by Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PKN Orlen szacuje, że wynik operacyjny za II kw. 2011 na około 1

PKN Orlen szacuje, że wynik operacyjny za II kw. 2011 na około 1 PKN Orlen szacuje, że wynik operacyjny za II kw. 2011 na około 1 mld zł...1 Nowym inwestorem SPEC została Dalkia Polska...2 Dalkia zapłaci za 85 proc. akcji SPEC 1,44 mld zł, zainwestuje 1 mld zł w 7 lat...3

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OPINIE. Nr 27/2010. Polityka Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego ocena rozwiązań alternatywnych.

BIULETYN OPINIE. Nr 27/2010. Polityka Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego ocena rozwiązań alternatywnych. BIULETYN OPINIE Nr 27/2010 Polityka Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego ocena rozwiązań alternatywnych Arkadiusz TOŚ Warszawa, 18 sierpnia 2010 roku Streszczenie Poniższy dokument 1 stanowi

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że rok 2000 był najważniejszym okresem w dotychczasowej historii Polskiego Koncernu Naftowego

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 Limassol, 26 marca 2015 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

wsparcie drogą do podporządkowania rosja wobec białorusi Agata Wierzbowska-Miazga

wsparcie drogą do podporządkowania rosja wobec białorusi Agata Wierzbowska-Miazga 34 wsparcie drogą do podporządkowania rosja wobec białorusi Agata Wierzbowska-Miazga NUMER 34 WARSZAWA MAJ 2013 Wsparcie drogą do podporządkowania Rosja wobec Białorusi Agata Wierzbowska-Miazga Copyright

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN Spółka Akcyjna PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Limit Zadłużenia 2.000.000.000 PLN Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ( Emitent"), będzie mógł wielokrotnie emitować

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce WARUNKI PROWADZENIA FIRM W POLSCE 2014 1 Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców C R A P O R T Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne Polski a rozbudowa bałtyckiego systemu transportu surowców energetycznych

Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne Polski a rozbudowa bałtyckiego systemu transportu surowców energetycznych Piotr MICKIEWICZ Dolnośląska Szkoła Wyższa Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne Polski a rozbudowa bałtyckiego systemu transportu surowców energetycznych W artykule przedstawiono ocenę konsekwencji

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej s. 111 131 ISSN 1896-4923

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej s. 111 131 ISSN 1896-4923 Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 II 2014 / 30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

TURCJA. Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze. www.ankara.trade.gov.pl. czerwiec 2012 r. Nr.

TURCJA. Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze. www.ankara.trade.gov.pl. czerwiec 2012 r. Nr. TURCJA Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze czerwiec 2012 r. Nr. 6/2012 Spis treści Informacje makroekonomiczne 2 Prognozy 2 Finanse 3 Inflacja 3 Podatki 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo