Czerwiec 2010 na GPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czerwiec 2010 na GPW"

Transkrypt

1 Czerwiec 2010 na GPW Czternastu nowych emitentów pojawiło się w czerwcu na trzech rynkach giełdowych po dwóch na Głównym Rynku i na Catalyst oraz aż dziesięciu na NewConnect - alternatywnym rynku akcji GPW. Najgłośniejszym debiutem było pierwsze notowanie spółki Tauron Polska Energia - drugiej co do wielkości (po PZU SA) tak dużej oferty akcji przeprowadzonej przez Skarb Państwa w roku Na akcje spółki zapisało się około 230 drobnych akcjonariuszy. Znaczącym wydarzeniem dla przyszłego rozwoju GPW była informacja o finalizowaniu porozumienia z giełdą NYSE Euronext, w przedmiocie nowego systemu transakcyjnego dla giełdy warszawskiej i współpracy biznesowej obu giełd. W ciągu kilku miesięcy będą precyzowane zasady współpracy biznesowej i projekty z niej wynikające. Debiuty spółek 17 czerwca odbyło się pierwsze notowanie spółki ABC DATA - znanego dystrybutora sprzętu IT. Działalność spółki obejmuje dystrybucję produktów IT na rynkach lokalnych. Prawie wszystkie oferowane produkty (ok. 98%) spółka kupuje bezpośrednio od producentów. Spółka ma kontakty dystrybucyjne, m.in. z: Hewlett-Packard, Asus, Microsoft, Acer, Samsung, Toshiba, Lenovo, Seagate, Intel, Kingston, Siemens, Canon, Dell, LG, Cisco, APC. 30 czerwca zadebiutowała na Giełdzie spółka Tauron Polska Energia. Grupa Tauron jest zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym, które zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej w Polsce. Jest ona największym dystrybutorem i jednym z dwóch największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce, jak również jednym z największych dystrybutorów i sprzedawców energii elektrycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.To druga co do wielkości (po PZU SA) tak duża oferta akcji przeprowadzona przez Skarb Państwa w roku Wartość oferty wyniosła 4,2 mld złotych. Na akcje spółki Tauron zapisało się ok. 230 tys. Polaków. Pierwsze notowania innych instrumentów 8 czerwca odbyło się pierwsze notowanie obligacji strukturyzowanych emitenta SecurAsset S.A.: szt. obligacji o numerze serii SA-88 (tzw. Obligacja Top 5 Duo III), o terminie wykupu (nazwa skrócona BZTD30512) szt. obligacji o numerze serii SA-89 (tzw. Obligacja Top 5 Duo IV), o terminie wykupu (nazwa skrócona BZTD40512)

2 Inne wydarzenia W dniach GPW wzięła udział w II Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (European Economic Congress - EEC), największej konferencji biznesowej w Europie Środkowej, która odbyła się pod patronatem José Manuela Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Giełda Papierów Wartościowych była Partnerem tego przedsięwzięcia zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości organizowanego we współpracy z Województwem Śląskim, Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym oraz Miastem Katowice. Ludwik Sobolewski - Prezes Zarządu GPW był jednym z uczestników panelu Rynki finansowe po kryzysie odbywającego się w ramach sesji Finanse/Ekonomia. Podczas dyskusji prelegenci, wśród których znaleźli się m.in. Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu, PKO Bank Polski, Mirosław Skiba Członek Zarządu, Bank Zachodni WBK, Jacek Socha Partner, Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers, Iwona Sroka Prezes Zarządu, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, mówili o reakcji światowych rynków finansowych na kryzys i jego konsekwencjach dla europejskiej i polskiej gospodarki, stabilności globalnych finansów, korzyściach i zagrożeniach wynikających z regulacji rynków. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele firm zaliczanych do 100 największych w tej części Europy. W ramach tegorocznej edycji odbyło się 60 tematycznych sesji w ciągu trzech dni Kongresu. 7 czerwca na GPW odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat Odpowiedzialnego Inwestowania. Konferencja została zorganizowana w związku z rozpoczęciem drugiej edycji badania, którego efektem będzie rewizja pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index, wprowadzonego przez GPW w listopadzie 2009 r. W części spotkania poświeconej RESPECT Indexowi odbył się panel dyskusyjny z udziałem prezesów spółek giełdowych, m.in. Mariusza Grendowicza prezesa BRE Banku, Chrisa Barrowa - prezesa Grupy Żywiec oraz Jacka Faltynowicza prezesa Elektrobudowy. O znaczeniu dla inwestorów czynników społecznych, ekologicznych i ładu korporacyjnego przekonywali zagraniczni prelegenci, m.in.: Brunno Maradei z IFC (International Finance Corporation, agenda Banku Światowego), Helga Birgden z firmy MERCER oraz Oliwia Watson z PRI. Eksperci, przedstawiając długookresowe stopy zwrotu z indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie na świecie, przekonywali uczestniczących w konferencji inwestorów, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy uwzględnianiem aspektów CSR w strategii i działalności firmy, a wynikami finansowymi spółek. RESPECT Index jest pierwszym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej indeksem spółek odpowiedzialnych społecznie. Jego celem jest nie tylko promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania w spółkach giełdowych, ale przede wszystkim zwiększenie wyceny spółek z indeksu i zainteresowanie nimi inwestorów. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki. Partnerem merytorycznym wydarzenia była działająca przy ONZ inicjatywa Principles for Responsible Investing.

3 W dniach 8-9 czerwca Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie po raz trzeci uczestniczyła w międzynarodowych targach derywatów - International Derivatives Expo (IDX) odbywająch się w Londynie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez amerykańskie organizacje: Futures Industry Association (FIA) i Futures and Options Association (FOA). Targom tradycyjnie towarzyszyła dwudniowa konferencja poświęcona obecnej sytuacji i tendencjom na światowych rynkach instrumentów pochodnych. Giełdzie, po raz pierwszy w ramach IDX, towarzyszył Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Udział w targach miał przede wszystkim na celu promocję rynku instrumentów pochodnych w Polsce oraz promocję nowych instrumentów tj. krótkiej sprzedaży i ETF. Wspólne stoisko GPW i KDPW cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów śledzących polski rynek derywatów. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele UniCredit CAIB AG - najbardziej aktywnego zdalnego członka Giełdy, generującego najwyższe obroty wśród zagranicznych instytucji inwestujących na rynku pochodnych w Polsce. 10 czerwca w Gdańsku oraz 24 czerwca w Bydgoszczy odbyły się kolejne seminaria z cyklu "Rynek giełdowy źródło kapitału dla przedsiębiorstw". Są to seminaria kierowane do przyszłych emitentów na Głównym Rynku GPW oraz rynku NewConnect i Catalyst. Ich celem jest wyjaśnienie, na czym polega proces upublicznienia spółki, przedstawienie korzyści wynikające z notowania na GPW oraz obowiązków spółki publicznej. Podczas spotkań w Gdańsku i Bydgoszczy przedstawiciel Giełdy zaprezentowali także zasady funkcjonowania nowej platformy obrotu dla papierów dłużnych rynku CATALYST. Kolejne seminaria w ramach cyklu odbędą się w następujących terminach: - 16 września 2010 Rzeszów - 7 października 2010 Wrocław - 28 października Warszawa 10 czerwca GPW we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych zorganizowała Dzień Nowych Rynków, który poprzedził coroczną konferencję WallStreet w Zakopanem. Było to wydarzenie edukacyjne o charakterze warsztatowym poświęcone inwestowaniu na rynku NewConnect i Catalyst. \W dniach czerwca w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem odbyła się kolejna XIV edycja konferencji WallStreet. W tegorocznym spotkaniu udział wzięło ponad 300 inwestorów indywidualnych z całej Polski. Podczas konferencji Prezes Ludwik Sobolewski wziął udział w specjalnym spotkaniu z inwestorami oraz w panelu dyskusyjnym Plan Wielkiej Prywatyzacji szansą na rozwój polskiego rynku kapitałowego. Na konferencji prasowej w dniu 15 czerwca Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW, ogłosił listę papierów wartościowych (akcji i obligacji), które od dnia 1 lipca będą mogły być przedmiotem zleceń krótkiej sprzedaży. Lista papierów wartościowych obejmuje 36 akcji oraz 40 obligacji skarbowych, które będą mogły być przedmiotem zleceń krótkiej sprzedaży. Osobna lista obejmująca 141 akcji oraz 40 obligacji została zatwierdzona dla zleceń krótkiej

4 sprzedaży składanych przez Członków Giełdy w ramach wykonywania zadań animatora rynku. 18 czerwca w londyńskiej siedzibie Deutsche Banku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Deutsche Bankiem zorganizowały konferencję pt. Poland A Market of Opportunity.. Konferencja była adresowana do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, a jej głównym celem było przedstawienie osiągnięć i planów rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Podczas konferencji przedstawiciele GPW zaprezentowali polski rynek kapitałowy i możliwości biznesowe związane z obecnością na tym rynku. Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie międzynarodowego środowiska inwestorów instytucjonalnych, co potwierdza, że nasz rynek jest rynkiem wysoce atrakcyjnym, a coraz szersza oferta produktowa GPW zachęca nowych inwestorów do działalności na warszawskiej giełdzie. 24 czerwca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się spotkanie w ramach inicjatywy IPO Masterclass, organizowanej wspólnie przez GPW i firmę doradczą Deloitte dla przedsiębiorców z Ukrainy. W trakcie dwóch dni omówione zostały najistotniejsze kwestie związane z debiutem ukraińskich spółek na warszawskim parkiecie. Uczestnicy członkowie zarządów wiodących ukraińskich spółek mieli możliwość dyskusji z przedstawicielami GPW oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces IPO. W dniach czerwca Giełda Papierów Wartościowych wraz z Credit Suisse w Londynie zorganizowała cykl spotkań z klientami tego biura maklerskiego. Spotkania miały na celu zaprezentowanie polski rynek kapitałowy, ze szczególnym uwzględnieniem uruchamianej od 1 lipca 2010 r. krótkiej sprzedaży. 30 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, które m.in. m.in. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za 2009 r. WZA udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Giełdy oraz członkom Zarządu Giełdy, którzy sprawowali te funkcje w 2009 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy Prezes Zarządu poinformował akcjonariuszy o tym, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest w trakcie finalizowania porozumienia z giełdą NYSE Euronext, w przedmiocie nowego systemu transakcyjnego dla giełdy warszawskiej i współpracy biznesowej obu giełd. W czerwcu Giełda podpisała umowę o dystrybucję danych giełdowych ze szwajcarska firmą CARRYQUOTE AG, która zaoferuje swoim klientom dostęp do informacji giełdowych w czasie rzeczywistym z Głównego Rynku GPW. CARRYQUOTE specjalizuje się w

5 dostarczaniu informacji rynkowych na urządzenia mobilne i oferuje m.in. informacje z giełd papierów wartościowych i rynku forex. Aktualnie oferuje swoim klientom dane z kilkudziesięciu giełd. Po podpisaniu umowy liczba dystrybutorów serwisów giełdowych zwiększyła się do 51, wśród których 32 to podmioty krajowe a 19 zagraniczne (z Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Niemiec, Francji, Austrii, Szwecji, Danii, Norwegii i Słowacji). Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w czerwcu Od początku roku WIG20-6,7% -4,9% MWIG40-4,0% 1,2% SWIG80-6,1% -1,0% WIG -5,1% -1,5% WIG-PL -5,2% -2,1% Spośród wszystkich spółek giełdowych notowanych na głównym rynku 90 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w czerwcu Spółka Kurs Kurs Zmiana % KAREN 0,58 1,73 198,3 MUZA 7,20 13,03 81,0 TECHMEX 0,87 1,39 59,8 Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły mln zł i były o 30% niższe od obrotów we maju. Na rynku terminowym obroty wyniosły mln zł i były o 27% niższe niż w poprzednim miesiącu. Obroty instrumentami (mln zł) Akcje i PDA** Obligacje** 123 MiniWIG20 0,7 Kontrakty terminowe Wartość* Wolumen (szt.) Opcje Wartość* 21,2 Wolumen (szt.) Produkty strukturyzowane Wartość* 77,2 Wolumen (szt.) *liczone wg wartości kontraktów/opcji **bez transakcji pakietowych Więcej informacji statystycznych w Biuletynie Miesięcznym

6 Debiuty 2 czerwca zadebiutowała spółka Public Image Advisors SA. Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług public relations i investor relations spółkom, które są już notowane na Giełdzie oraz tym, które zmierzają na rynek publiczny. Prawnym poprzednikiem emitenta jest spółka WDM Doradztwo Finansowe. 7 czerwca odbyło się pierwsze notowanie spółki Venture Incubator SA. Model biznesowy firmy polega na wspieraniu projektów internetowych o interesujących perspektywach rozwoju. Spółka czerpie korzyści bezpośrednio poprzez objęcie udziałów w projekcie w jego początkowej fazie rozwoju. Proces inkubacji kończy się pozyskaniem przez spółkę inwestora lub też partnera branżowego, zainteresowanego uczestniczeniem w projekcie. 8 czerwca zadebiutowała spółka Bio Maxima SA. BioMaxima działa w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. Aktualnie BioMaxima posiada ponad 30 własnych technologii produkcji. Spółka jest również dystrybutorem wielu różnorodnych grup produktów medycznych. 11 czerwca zadebiutowała spółka Komfort Klima SA. Początki działalności przedsiębiorstwa Komfort Robert Kopeć sięgają 1999 roku, kiedy firma zajmowała się wyłącznie wykonywaniem projektów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Komfort-Klima S.A. oferuje swoim klientom kompleksowe usługi w zakresie wentylacji i klimatyzacji, począwszy od projektu, poprzez montaż i uruchomienie systemu, po jego regulację i serwis. 18 czerwca zadebiutowały akcje spółki SITE SA, której przedmiotem działalności jest budowa, rozwój i zarządzanie portalami internetowymi oraz tworzenie serwerów i aplikacji internetowych. Spółka SITE rozwija portale internetowe w różnych segmentach zarówno narzędzi wspomagających, agregacji danych jak i gier rozrywkowych. 22 czerwca odbyło się pierwsze notowanie spółki E-Energo. Model biznesowy E-Energo SA opiera się na nabywaniu akcji, udziałów oraz papierów wartościowych innych podmiotów gospodarczych. Spółka koncentruje swoje inwestycje na rynku private equity / venture capital, a także realizuje projekty biznesowe we własnym zakresie. Celem inwestycyjnym jest długoterminowy wzrost posiadanych aktywów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka poprzez angażowanie środków finansowych w spółki z wielu branż.

7 24 czerwca po raz pierwszy notowane były akcje spółki BUDOSTAL-5. Do zakresu działalności spółki należą szeroko rozumiane roboty: torowe, drogowe, ogólnobudowlane, elektryczne, a także budowa obiektów związanych z ekologią, takich jak oczyszczalnie ścieków czy też wysypiska odpadów. Spółka posiada własny rozbudowany park maszynowy na który składają się między innymi : samochody wieloosiowe, koparki, pojazdy wielofunkcyjne oraz pojazdy specjalistyczne stanowiące znaczące aktywa w bilansie spółki. 25 czerwca zadebiutowała na NewConnect spółka ATC Cargo. ATC CARGO to spółka wyspecjalizowana w oferowaniu kompleksowych rozwiązań logistycznych, realizowanych na wszystkich szerokościach geograficznych. W zakres usług ATC CARGO wchodzi między innymi: fracht morski, transport, agencja celna, spedycja, magazynowanie, doradztwo, fracht lotniczy, przesyłki ekspresowe. Klientami spółki są zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa jak również duże korporacje będące krajowymi liderami rynku. 28 czerwca zadebiutowała spółka Monday Development. Monday Development to firma deweloperska realizująca inwestycje mieszkaniowe, gruntowe, oraz biurowe na terenie Poznania i jego okolic. Działalność prowadzona w trzech segmentach pozwala na dywersyfikację ryzyka prowadzonego biznesu. Działalność dewelopera w ramach prowadzonego projektu obejmuję m.in. wyszukiwanie i nabywanie gruntów pod inwestycję, przygotowanie projektu oraz wymaganej dokumentacji, poszukiwanie finansowania przedsięwzięcia, nadzór nad realizacją inwestycji a także komercjalizację inwestycji. 29 czerwca 2010 roku na parkiecie alternatywnego rynku NewConnect zadebiutowała spółka Mo- BRUK SA. Jest to do tej pory największa emisja akcji w ofercie prywatnej, jaka poprzedziła debiut na rynku alternatywnym - wynosiła ok. 26 mln zł. Firma realizuje działalność związaną z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, obejmującą: składowanie, utylizację i recycling. Obecnie działalność Emitenta koncentruje się w czterech obszarach: utylizacja odpadów (składowanie, odzyskiwanie odpadów niebezpiecznych, spalanie, paliwa alternatywne (zakład w Karsach k. Ożarowa, Zakład w Wałbrzychu), nawierzchnie betonowe (produkcja betonu, budowa powierzchni betonowych), pozostała działalność wspierająca (stacje paliw, stacje kontroli pojazdów, laboratorium). Inne wydarzenia W dniu 10 czerwca, w przeddzień dorocznej konferencji Wall Street w Zakopanem, Giełda, wraz ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, zorganizowała Dzień Nowych Rynków. Było to wydarzenie edukacyjne o charakterze warsztatowym poświęcone inwestowaniu na rynku NewConnect i Catalyst. W Dniu Nowych Rynków uczestniczyło ok. 150 inwestorów indywidualnych z całej Polski, w dużej mierze członków SII. Przedstawiciele GPW zaprezentowali dynamikę rozwoju rynku NewConnect, przedstawili tematykę ładu informacyjnego oraz pierwsze miesiące funkcjonowania rynku Catalyst. Obok bogatego programu merytorycznego dla inwestorów, odbyły się również Targi

8 Akcjonariat, w których udział wzięło kilkunastu wystawców: spółki notowane i planujące debiut na rynku NewConnect i Autoryzowani Doradcy. W dniach czerwca Giełda Papierów Wartościowych zorganizowała road show promujący rynek NewConnect w Republice Czeskiej i Słowacji. Była to druga tego typu prezentacja w krajach naszych południowych sąsiadów. Pierwszy road show promujący rynek NewConnect w Republice Czeskiej oraz w Słowacji miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku. W spotkaniach zorganizowanych wspólnie z Partnerami road show wzięło udział ponad 100 przedsiębiorców, doradców inwestycyjnych i innych uczestników rynku zainteresowanych finansowaniem na alternatywnym rynku akcji GPW oraz możliwościami współpracy jakie tworzy NewConnect, a także rynek obligacji Catalyst. Road show w Pradze i Bratysławie był okazją nie tylko do spotkań z potencjalnymi debiutantami, ale także forum dla szerszej dyskusji np. na temat przedsiębiorczości, innowacyjności czy dobrych praktyk spółek publicznych. Program road show obfitował w spotkania i prezentację, które były okazją dla czeskiego i słowackiego środowiska biznesowego do uzyskania informacji oraz dyskusji na temat praktycznych aspektów debiutu na polskim rynku kapitałowym. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się m.in. wystąpienia przedstawicieli spółek, które są już notowane lub są w drodze na rynki organizowane przez GPW. - Polska giełda i rynek NewConnect są dla nas pierwszą alternatywą, Praga drugą - powiedział Michał Drozd, prezes spółki Invia.cz, która zmierza na warszawską Giełdę. Tomasz Czechowicz, prezes MCI Management, podkreślał z kolei, że debiut w Warszawie jest ważnym etapem rozwoju Invii, która w przyszłości będzie integratorem usług e-travel w Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w czerwcu Od początku roku NCINDEX -4,8% 10,8% Spośród spółek notowanych na NewConnect 27 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w czerwcu Spółka Kurs Kurs Zmiana % VEDIA 0,38 0,74 94,7 INTERNITY 61,00 104,00 70,5 ATSENERGY 1,45 1,90 31,0 Obroty akcjami i prawami do akcji na NewConnect wyniosły 118 mln zł i były takie same jak obroty w maju. Obroty instrumentami (mln zł) * Akcje 96,6 PDA 15,0 *bez transakcji pakietowych Więcej informacji o rynku na stronie NewConnect

9 Debiuty 1 czerwca. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje Prime Car Management, firmy zajmującej się długoterminowym wynajmem samochodów. Łączna wartość wprowadzonych do obrotu obligacji spółki, która działa pod marką handlową Masterlease, wyniosła 534 miliony zł. Obligacje PCM to dłużne papiery o zmiennym oprocentowaniu opartym na półrocznej stopie WIBOR (WIBOR 6M) o łącznym oprocentowaniu: 10,73%. Wartość nominalna obligacji wynosi 100 zł. 11 czerwca na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez BBI Zeneris NFI. Podstawowym przedmiotem działalności jest finansowanie i współfinansowanie projektów inwestycyjnych na rynku odnawialnych źródeł energii, zarówno poprzez obejmowanie udziałów kapitałowych, jak i organizowanie finansowania (dłużnego i poprzez dotacje). Działalność prowadzona jest w oparciu o spółki celowe, w których udziały ma BBI Zeneris NFI SA oraz inicjatorzy projektu. Do obrotu wprowadzonych zostało obligacji o wartości nominalnej zł. Oprocentowanie obligacji wynosi 10,5%. Wartość emisji: zł. Inne wydarzenia 24 czerwca Giełda zorganizowała kolejną, siódmą już edycję "Czwartku z obligacją". W programie były następujące prezentacje: Banki spółdzielcze na Catalyst - Jan Kuźma, Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS SA Praktyczny przykład emisji notowanej na Catalyst na przykładzie Prime Car Management Marek Witkowski, Prezes Zarządu Copernicus Securities SA Ratingi na rynku obligacji czym są, jak je interpretować - Piotr Kowalski, Prezes Zarządu Fitch Polska SA Jak inwestować na Catalyst - Przemysław Kwiecień, Główny Ekonomista X-Trade Brokers Dom Maklerski. Czwartki z obligacją to program spotkań z inwestorami, podczas których eksperci i praktycy rynkowi prezentują różne aspekty emisji i wprowadzania do obrotu obligacji, inwestowania w te instrumenty i notowania na rynku wtórnym.

10 Statystyka rynku Catalyst Obroty na Catalyst (mln zł) czerwiec maj GPW 19,87 51,86 BondSpot 0,28 4,54 Razem 20,15 56,40 Instrumenty o najwyższych obrotach na Catalyst* (mln zł) Instrument czerwiec IPS1014 6,83 PCM0312 6,10 WAW1017 3,60 PCM0314 1,59 GHC0411 0,58 * obroty łączne z GPW i BondSpot

Kwiecień 2012 na GPW

Kwiecień 2012 na GPW Kwiecień 2012 na GPW Dwie kolejne spółki zagraniczne wśród 15 debiutantów na giełdowych rynkach akcji i obligacji, Zlecenia typu cross dostępne od początku kwietnia, GPW pierwszym rynkiem w Europie pod

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2007 na GPW Debiuty Automotive Components Europe J.W. Construction Holding PolRest Kredyt Inkaso MOJ. Grupa Finansowa Premium.

Czerwiec 2007 na GPW Debiuty Automotive Components Europe J.W. Construction Holding PolRest Kredyt Inkaso MOJ. Grupa Finansowa Premium. Czerwiec 2007 na GPW Debiuty W czerwcu zadebiutowało na GPW 10 nowych spółek, w tym 2 spółki zagraniczne oraz dwie na zasadzie przeniesienia z pozagiełdowego rynku MTS-CeTO. 1 czerwca - Automotive Components

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013 na GPW

Kwiecień 2013 na GPW Kwiecień 2013 na GPW 15 kwietnia odbyła się pierwsza sesja giełdowa w nowym systemie transakcyjnym Universal Trading Platform (UTP) Ważne zmiany w regulacjach w Alternatywnym Systemie Obrotu,. Grupa GPW

Bardziej szczegółowo

Wrzesień na Giełdzie

Wrzesień na Giełdzie Wrzesień na Giełdzie Wrzesień był dla warszawskiej giełdy bardzo dobrym miesiącem na rynku pierwotnym. Na giełdowych rynkach zadebiutowało łącznie 12 spółek 7 na Głównym Rynku i 5 na NewConnect. Dla tego

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2012 na GPW

Czerwiec 2012 na GPW Czerwiec 2012 na GPW Obligacje kolejnej spółki z WIG20 zadebiutowały na Catalyst Nowe segmenty na rynku NewConnect Walne Zgromadzenie GPW dokonało podziału zysku za rok 2011 Strona interntowa GPW Złotą

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2011 na GPW

Sierpień 2011 na GPW Sierpień 2011 na GPW 4 rocznica rynku NewConnect i 300 notowanych spółek, GPW podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze, Debiut 10. spółki ukraińskiej na Głównym Rynku GPW, 22 debiuty na NewConnect

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013 na GPW

Czerwiec 2013 na GPW Czerwiec 2013 na GPW W siedzibie GPW odbyła się konferencja IPO Summit Warsaw 2013 Warszawska Giełda otworzyła stałe przedstawicielstwo w Londynie 15 debiutów w czerwcu na trzech giełdowych rynkach Debiuty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Maj 2013 na GPW. Debiuty spółek. Inne wydarzenia

Maj 2013 na GPW. Debiuty spółek. Inne wydarzenia Maj 2013 na GPW 53. zagraniczna spółka zadebiutowała na GPW (Immofinanz AG) Miesięcznik Euromoney uhonorował Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie tytułem Najlepsza giełda finansowa w Europie Środkowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie

Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie Polska Grupa Farmaceutyczna Raport Roczny 2007 PGF Raport Roczny 2007 1 Budujemy wartość dla akcjonariuszy Notowania akcji PGF na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. bez tajemnic. Zostań łowcą biznesu. Wywiad z Hendrikiem Brandisem. Europejska spółka prywatna ISSN 189-159

VENTURE CAPITAL. bez tajemnic. Zostań łowcą biznesu. Wywiad z Hendrikiem Brandisem. Europejska spółka prywatna ISSN 189-159 1 Magazyn dystrybuowany jest nieodpłatnie VENTURE CAPITAL bez tajemnic ISSN 189-159 Zostań łowcą biznesu Wywiad z Hendrikiem Brandisem Europejska spółka prywatna od redaktora Agnieszka Raczewska Secus

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IPO 2008

Raport półroczny IPO 2008 www.ipo.pl 1 Raport półroczny IPO 2008 Anna Janus Prezes IPO.pl SPIS TREŚCI Wstęp 4 Struktura debiutów 6 Ranking debiutów giełdowych 9 Największy debiut 9 Najatrakcyjniejszy debiut 9 Najbardziej znaczący

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2012

Raport Roczny. PGNiG 2012 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 1 Prostota jest szczytem wyrafinowania. Leonardo da Vinci Przestrzeń, postęp, rozwój. Z jednej strony swoboda - a z drugiej precyzja. Wizja i odpowiedzialność. Prostota

Bardziej szczegółowo

Debiuty. Planowane debiuty Główny Rynek GPW. Nr 7-26.11.2007

Debiuty. Planowane debiuty Główny Rynek GPW. Nr 7-26.11.2007 Debiuty 19.11.07 Spółka Asseco Business Solutions (debiut na Głównym Rynku GPW) Prawa do akcji spółki Asseco Business Solutions wzrosły na otwarciu w debiucie o 0,45 proc. do 11,05 zł. Spółka działa jako

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent

IV.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent IV. DANE O EMITENCIE IV.1. Podstawowe informacje o Emitencie Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w 2 ust. 1 Statutu w brzmieniu: EFICOM Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 2

Bardziej szczegółowo