INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu"

Transkrypt

1 Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

2 TS.400/16/13-14 Wykaz zmian dla planów studiów i programów obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013, (zmiany obowiązują od cyklu 2012/2013) ROLNICTWO Zmian dokonano tylko dla specjalności uruchomionych w roku akademickim 2012/2012 czyli PPiKK oraz IPRiL. Dla pozostałych specjalności (AiPR, DFiLwA) nie dokonywano zmian, gdyż z końcem roku akademickiego 2012/2013 następuje likwidacja czterech specjalności (PPiKK, IPRiL,AiPR, DFiLwA) na kierunku rolnictwo. W planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dodano również zapis, że w szczególnych przypadkach zamiast wychowania fizycznego można realizować "wiedzę o zdrowiu i kulturze fizycznej". ROL/PPiKK S: 1) Agroekologia z ochroną środowiska przeniesiono z semestru 3 na semestr 4 (nastąpiła zmiana kodu), zmieniono ECTS z wykładów z 2 na 1, zmieniono formę wykładu z E na ZO 2) Biogeografia przeniesiono z semestru 3 na semestr 7 (zmiana kodu) 3) Chemia rolna zmieniono ECTS z ćwiczeń z 2 na 3; zwiększono godziny wykładów z 20 na 25; dołożono 5 godz. ćwiczeń terenowych 4) Ogólna uprawa roli i roślin : zmieniono ECTS z wykładów z 2 na 3;zmieniono ECTS z ćwiczeń z 1 na 2; zmieniono formę zakończenia wykładu z ZO na E; zmieniono godziny wykładów z 30 na 35, ćwiczeń z 15 na 20; dołożono 5 godz. ćwiczeń terenowych 5) Szczegółowa uprawa roślin : zmieniono ECTS z wykładów z 2 na 3;zmieniono ECTS z ćwiczeń z 1 na 3; zmieniono godziny wykładów z 30 na 40, ćwiczeń z 15 na 20; dołożono 5 godz. ćwiczeń terenowych 6) Chów zwierząt przeniesiono z semestru 3 na semestr 4 (nastąpiła zmiana kodu), 7) Ekonomika i organizacja rolnictwa : usunięto wykłady i ćwiczenia z semestru 3; W semestrze 4: zmieniono ECTS z wykładów z 1 na 2; zmieniono ECTS z ćwiczeń z 1 na 2; zmieniono godziny wykładów z 15 na 30, ćwiczeń z 15 na 30; 8) Mikrobiologia przeniesiono z semestru 4 na semestr 3 (nastąpiła zmiana kodu), 9) Gleboznawstwo przeniesiono z semestru 4 na semestr 3 (nastąpiła zmiana kodu), zmieniono godziny ćwiczeń z 15 na 10; dołożono 5 godz. ćwiczeń terenowych 10) Hodowla roślin i nasiennictwo zmieniono godziny wykładów z 30 na 25; dołożono 5 godz. ćwiczeń terenowych 11) Łąkarstwo zmieniono godziny wykładów z 15 na 20; dołożono 5 godz. ćwiczeń terenowych 12) Fizjologia i żywienie zwierząt przeniesiono z semestru 4 na semestr 3 (nastąpiła zmiana kodu), 13) marketing i zarzadzanie w rolnictwie przeniesiono z semestru 4 na semestr 6 (nastąpiła zmiana kodu), 14) Statystyczne programy komputerowe zmieniono ECTS z 4 na 2 15) Rysunek techniczny i planistyczny zmieniono godziny ćwiczeń z 25 na 20 2

3 16) Komputerowe podstawy projektowania zmieniono godziny ćwiczeń z 25 na 20 17) podstawy projektowania zieleni zmieniono ECTS z wykładów z 1 na 2 18) geograficzne systemy informacji przestrzennej : zmieniono ECTS z ćwiczeń z 2 na 1; zmieniono godziny z wykładów z 15 na 10; zmieniono godziny z ćwiczeń z 20 na 15 19) geodezja i kartografia zmieniono godziny wykładów z 20 na 5 20) Przedmiot podstawy gospodarki przestrzennej zamieniono em Podstawy kształtowania krajobrazu rolniczego. Zmieniono godziny wykładów z 20 na 10 i godziny ćwiczeń z 25 na 15 21) Zmieniono nazwę Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią na Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania w rolnictwie 22) Usunięto całkowicie katastrofy ekologiczne. W jego miejsce wstawiono nowy Podstawy melioracji rolnych (s. 6) - wykład: 10 godz., 1 ECTS, ZO - ćwiczenia: 10 godz., 1 ECTS, Z 23) Podstawy agroturystyki zmieniono godziny wykładów z 15 na 10 24) Usunięto całkowicie prawo w planowaniu przestrzennym. W jego miejsce wstawiono nowy Podstawy agrotechniki roślin ogrodniczych (s. 6) - konwersatorium: 20 godz., 1 ECTS, ZO 25) ekologiczna produkcja zwierzęca zmieniono ECTS z 2 na 1 26) Polityka zrównoważonego rozwoju regionalnego i infrastruktura wsi zmieniono ECTS z 2 na 1 27) Nazwę Ekonomika ochrony środowiska zmieniono na Agroturystyka 28) Nazwę Europejska polityka ekologiczna zmieniono na Podstawy ogrodnictwa ; zmieniono jednocześnie ECTS z wykładów z 2 na 1 29) Nazwę Prawne aspekty gospodarowania gruntami i zarządzanie środowiskiem zmieniono na Prawne aspekty gospodarowania gruntami i zarządzania środowiskiem 30) Nazwę Zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych zmieniono na Melioracje rolne w gospodarce wodnej ; zmieniono jednocześnie ECTS z 2 na 1 31) Monitoring środowiska zmieniono ECTS z ćwiczeń z 2 na 1. 3

4 Powyższe zmiany wprowadzono Uchwałą Senatu nr 25/IV/13 w sprawie uchwalenia zmian do efektów, planów studiów i programów zatwierdzonych Uchwałą Senatu nr 37/V/12 z dnia 24 maja 2012r. oraz Uchwałą Senatu nr 38/V/12 z dnia 24 maja 2012r. dla cyklu rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013 i kolejnych dla kierunków: pedagogika, praca socjalna, rolnictwo, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, filologia polska, kulturoznawstwo, ratownictwo medyczne. Sporządził, na podstawie przedstawionych planów studiów i informacji od autora planu: (data i podpis) Sprawdził Koordynator ds. systemu ECTS: (data i podpis) Zatwierdził Dyrektor Instytutu Rolniczego: (data i podpis) 4

5 Spis treści I rok / Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Lp. Przedmiot (forma zajęć) Str. 1 Botanika (wykład, ćwiczenia) 7 2 Chemia (wykład, ćwiczenia) 11 3 Statystyka matematyczna (wykład, ćwiczenia) 16 4 Agrometeorologia (wykład, ćwiczenia) 19 5 Socjologia wsi (wykład konwersatoryjny) 21 6 Wybrane zagadnienia polityki rolnej (wykład, ćwiczenia) 24 7 Agrofizyka (wykład, ćwiczenia) 27 8 Zoologia z systematyką (wykład, ćwiczenia) 30 9 Genetyka (wykład, ćwiczenia) Biochemia (wykład, ćwiczenia) Fizjologia roślin (wykład, ćwiczenia) Ekonomia (wykład, ćwiczenia) Pedagogika (wyklad) Doświadczalnictwo rolnicze (wykład, ćwiczenia) Grafika inżynierska (ćwiczenia) Ergonomia i BHP w rolnictwie (wykład konwersatoryjny) 54 II rok / Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu 1 Geologia z geomorfologią (wykład, ćwiczenia) 59 2 Chemia rolna (wykład, ćwiczenia) 62 3 Ogólna uprawa roślin (wykład, ćwiczenia) 65 4 Szczegółowa uprawa roślin (wykład, ćwiczenia) 69 5 Mikrobiologia (wykład, ćwiczenia) 73 6 Gleboznawstwo (wykład, ćwiczenia) 77 7 Fizjologia i żywienie zwierząt (wykład, ćwiczenia) 80 8 Agroekologia z ochroną środowiska (wykład, ćwiczenia) 84 9 Chów zwierząt (wykład, ćwiczenia) Ekonomika i organizacja rolnictwa (wykład, ćwiczenia) Hodowla roślin i nasiennictwo (wykład, ćwiczenia) Łąkarstwo (wykład, ćwiczenia) Ochrona roślin (wykład, ćwiczenia) Technika rolnicza (wykład, ćwiczenia) 104 Przedmioty ogólnouczelniane realizowane na roku II, III i IV: 5

6 1 Seminarium dyplomowe Pracownia dyplomowa Język obcy (ćwiczenia) Technologia informacyjna (ćwiczenia) Wychowanie fizyczne Ochrona własności intelektualnej 123 III rok/ Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu 6

7 1 Rysunek techniczny i planistyczny (ćwiczenia) Komputerowe podstawy projektowania (ćwiczenia) Podstawy projektowania zieleni (wykład, ćwiczenia) Geograficzne systemy informacji przestrzennej (wykład, ćwiczenia) Geodezja i kartografia (wykład, ćwiczenia) Podstawy kształtowania krajobrazu rolniczego (wykład, ćwiczenia) Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania w rolnictwie (wykład, ćwiczenia) Rośliny ozdobne (wykład, ćwiczenia) Marketing i zarządzanie w rolnictwie (wykład, ćwiczenia) 149 Blok A / PPiKK 1 Kształtowanie krajobrazu i terenów zieleni (wykład, ćwiczenia) Ekologia krajobrazu i ochrona przyrody (wykład, ćwiczenia) Ochrona środowiska (ćwiczenia) Podstawy melioracji rolnych (wykład, ćwiczenia) 5 Podstawy agroturystyki (ćwiczenia) Podstawy agrotechniki roślin ogrodniczych (konwersatorium) 7 Fotografia przyrodnicza (ćwiczenia) Rolnictwo ekologiczne (konwersatorium) Ekologiczna produkcja zwierzęca (konwersatorium) Architektura ogrodowa (ćwiczenia) Polityka zrównoważonego rozwoju regionalnego i infrastruktura wsi (konwersatorium) Przyrodnicza rola zbiorowisk trawiastych (wykład, ćwiczenia) 181 Blok B / PPiKK 1 Samorząd terytorialny (konwersatorium) Antropogenizacja krajobrazu (wykład, ćwiczenia) Agroturystyka (wykład, ćwiczenia) 4 Bioróżnorodność i ochrona zasobu genetycznego zwierząt (wykład, ćwiczenia) Podstawy ogrodnictwa (wykład, ćwiczenia) 6 Prawne aspekty gospodarowania gruntami i zarządzanie środowiskiem (wykład konwersatoryjny) Rośliny użytkowe w architekturze ogrodowej (ćwiczenia) Melioracje rolne w gospodarce wodnej (konwersatorium) 9 Historia architektury i sztuki ogrodowej (wykład) Monitoring środowiska (wykład, ćwiczenia) 203 7

8 IV rok/ Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu 1 Biogeografia (wykład) Aspekty etyczne pracy naukowej (konwersatorium) Statystyczne programy komputerowe (ćwiczenia) 211 8

9 I rok / Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUS MODUŁ/PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa modułu/ Botanika Nazwa jednostki prowadzącej 2. Instytut Rolnictwa PWSZ im. J. Grodka w Sanoku 3. Kod RO.01.1.W, RO.01.1.C, RO.01.2.W, RO.01.2.C 4. Język polski 5. Treści programowe Przekazanie treści programowych w zakresie zagadnień biologicznych podstaw budowy i funkcjonowania organizmów roślinnych na różnych poziomach organizacji i podstaw klasyfikacji taksonomicznej flory oraz przybliżenie znaczenia poszczególnych taksonów w przyrodzie i w gospodarce człowieka; nabycie przez studentów umiejętności powiązania budowy organizmów roślinnych na różnym poziomie organizacji z funkcją oraz umiejętności rozpoznawania taksonomicznego flory wyższej na poziomie podstawowym Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci poznają sposoby wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce rolniczej. 6. Typ obowiązkowy do semestru II 7. Rok studiów, semestr Rok studiów I, semestr I i II (studia 1-go stacjonarne) (osób) 8. prowadzącej dr Marian Szewczyk 9. (osób) egzaminującej bądź udzielającej w przypadku, gdy nie jest j.w. nim osoba prowadząca dany 10. Formuła wykład + ćwiczenia Znajomość treści programowych realizowanych w ramach : biologia 11. Wymagania wstępne - w gimnazjum oraz w szkole średniej 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych Wykład 35 godz., ćwiczenia 45 godz. Liczba punktów ECTS przypisana 13. modułowi/owi 8 pkt ECTS (4 pkt. wykład + 4 pkt. ćwiczenia) 9

10 Wiedza: Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu botaniki oraz zna podstawy pracy z mikroskopem i lupą binokularną. Zna zasady funkcjonowania organizmów roślinnych na różnych stopniach ich organizacji. Ma wiedzę na temat budowy komórki roślinnej, tkanek roślinnych, organów wegetatywnych i generatywnych roślin oraz ich modyfikacji. Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe jednostki taksonomiczne roślin wyższych charakterystyczne dla flory Polski 14. Założenia i cele modułu/ 15. Metody dydaktyczne Forma i warunki, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, z, a także formę i warunki poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego Treści merytoryczne oraz sposób ich realizacji Umiejętności: Student potrafi obsługiwać mikroskop świetlny oraz zastosować podstawowe techniki przegotowywania preparatów mikroskopowych, a także umie dokonywać obserwacji mikroskopowych roślin na poziomie komórkowym i tkankowym. Potrafi identyfikować elementy komórki roślinnej, tkanki i organy roślinne w preparatach mikroskopowych, potrafi interpretować obrazy mikroskopowe. Dokonuje syntezy cech morfologicznych roślin i przy pomocy odpowiednich źródeł literatury (klucze do oznaczania roślin) potrafi określić przynależność wybranych taksonów do odpowiedniej jednostki systematycznej na poziomie rodziny i rodzaju. Nabywa umiejętności studiowania literatury naukowej, selekcji informacji oraz dyskusji Kompetencje społeczne: Student potrafi efektywnie pracować według wskazówek prowadzącego i organizować odpowiednio swój warsztat pracy. Potrafi pracować w grupie podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz dokonywać interpretacji poczynionych obserwacji poprzez wyciąganie odpowiednich wniosków. Jest w stanie argumentować wyciągane przez siebie wnioski i w razie potrzeby bronić swoich racji. Ma świadomość istotności istnienia flory oraz potrzeby jej zachowania dla prawidłowego funkcjonowania pozostałych składników przyrody ożywionej i nieożywionej. Wykład akademicki, ćwiczenia audytoryjne i terenowe, konsultacje, samodzielne studiowanie przez studentów literatury podstawowej i uzupełniającej. Forma wykładów egzamin ustny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach oraz uzyskanej poprzez samodzielne studiowanie wskazanej literatury podstawowej i uzupełniającej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń. Forma ćwiczeń przygotowanie teoretyczne do zajęć sprawdzane każdorazowo na ich początku, realizacja zadań podczas trwania ćwiczeń sprawdzane po zakończeniu każdych zajęć, pozytywne zaliczenie dwóch kolokwiów, obecność na ćwiczeniach zaliczenie z oceną Wykłady: Komórkowa teoria budowy organizmów: nie plazmatyczne i plazmatyczne składniki komórki. Histologia: charakterystyka tkanek roślinnych: merystematycznej, okrywającej, miękiszowej, wzmacniającej, przewodzącej i wydzielniczej, ich budowa i funkcjonowanie. Budowa morfologiczna i modyfikacje oraz budowa anatomiczna i funkcje organów roślinnych (korzeń, pęd, liść, kwiat). Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin, mechanizmy zapylania, powstawanie owoców i nasion. Morfologia i anatomia owoców i nasion. Podstawowe systemy klasyfikacji taksonomicznej roślin. Charakterystyka najważniejszych rodzin botanicznych roślin naczyniowych, glonów i mszaków. Charakterystyka bakterii, wirusów i grzybów. Sposób realizacji: wykład akademicki z wykorzystaniem wizualizacji multimedialnych, samodzielne studiowanie przez studentów literatury podstawowej i uzupełniającej. Ćwiczenia: Obserwacja mikroskopowa komórek i tkanek. Obserwacja makroskopowa gatunków z poszczególnych gromad. Rozpoznawanie roślin (okazy świeże i zielnikowe) przy użyciu kluczy do oznaczania roślin naczyniowych. Sposób realizacji: Zajęcia terenowe i zajęcia w ogrodzie botanicznym, ćwiczenia audytoryjne, prowadzenie zeszytu ćwiczeń z prawidłowymi rysunkami i opisami podejmowanych treści, dyskusja inicjowana przez prowadzącego zajęcia. Samodzielne studiowanie przez studentów literatury podstawowej i uzupełniającej. 10

11 Zamierzone efekty Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do danego 1. Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu botaniki oraz zna podstawy pracy z mikroskopem i lupą binokularną. 2. Zna zasady funkcjonowania organizmów roślinnych na różnych stopniach ich organizacji. 3. Ma wiedzę na temat budowy komórki roślinnej, tkanek roślinnych, organów wegetatywnych i generatywnych roślin oraz ich modyfikacji. 4. Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe jednostki taksonomiczne roślin wyższych charakterystyczne dla flory Polski 1. Student potrafi obsługiwać mikroskop świetlny oraz zastosować podstawowe techniki przegotowywania preparatów mikroskopowych, a także umie dokonywać obserwacji mikroskopowych roślin na poziomie komórkowym i tkankowym. 2. Potrafi identyfikować elementy komórki roślinnej, tkanki i organy roślinne w preparatach mikroskopowych, potrafi interpretować obrazy mikroskopowe. 3. Dokonuje syntezy cech morfologicznych roślin i przy pomocy odpowiednich źródeł literatury (klucze do oznaczania roślin) potrafi określić przynależność wybranych taksonów do odpowiedniej jednostki systematycznej na poziomie rodziny i rodzaju. 4. Nabywa umiejętności studiowania literatury naukowej, selekcji informacji oraz dyskusji 1. Student potrafi efektywnie pracować według wskazówek prowadzącego i organizować odpowiednio swój warsztat pracy. 2. Potrafi pracować w grupie podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz dokonywać interpretacji poczynionych obserwacji poprzez wyciąganie odpowiednich wniosków. 3. Jest w stanie argumentować wyciągane przez siebie wnioski i w razie potrzeby bronić swoich racji. 4. Ma świadomość istotności istnienia flory oraz potrzeby jej zachowania dla prawidłowego funkcjonowania pozostałych składników przyrody ożywionej i nieożywionej. Literatura podstawowa: 1. Rutkowski L Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. 2 popr. - Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 2. Szweykowska A., Szweykowski J Botanika. Tom I - Morfologia. Wyd. PWN, Warszawa. 3. Szweykowska A., Szweykowski J Botanika. Tom II - Systematyka. Wyd. PWN, Warszawa. 4. Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L Biologia komórki roślinnej. Tom I Struktura.Wyd. Naukowe PWN. 5. Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L Biologia komórki roślinnej. Tom II Funkcja. Wyd. Naukowe PWN. Literatura uzupełniająca: 1. Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J. Friedrich S., Kowalski W.W.A Botanika. Wyd. BRASIKA. Szczecin. 2. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B Rośliny polskie. Warszawa, PWN, ss. XVIII BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Łączna liczba godzin, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim 5 ECTS Łączna liczba godzin pracy własnej studenta (bez udziału prowadzącego lub z udziałem prowadzącego w ramach konsultacji) konieczna dla realizacji zadań programowych 2 ECTS Obciążenie studenta [h] Sumaryczne obciążenie pracą studenta 160 Punkty ECTS za moduł/ 8 11

12 Macierz efektów dla modułu () w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA 1 Student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu botaniki oraz zna podstawy pracy z mikroskopem i lupą binokularną. 2 Zna zasady funkcjonowania organizmów roślinnych na różnych stopniach ich organizacji Ma wiedzę na temat budowy komórki roślinnej, tkanek roślinnych, organów wegetatywnych i generatywnych roślin oraz ich modyfikacji. Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe jednostki taksonomiczne roślin wyższych charakterystyczne dla flory Polski UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi obsługiwać mikroskop świetlny oraz zastosować podstawowe techniki przegotowywania preparatów mikroskopowych, a także umie dokonywać obserwacji mikroskopowych roślin na poziomie komórkowym i tkankowym. 2 3 Potrafi identyfikować elementy komórki roślinnej, tkanki i organy roślinne w preparatach mikroskopowych, potrafi interpretować obrazy mikroskopowe. Dokonuje syntezy cech morfologicznych roślin i przy pomocy odpowiednich źródeł literatury (klucze do oznaczania roślin) potrafi określić przynależność wybranych taksonów do odpowiedniej jednostki systematycznej na poziomie rodziny i rodzaju. KOMPETENCJE SPOŁECZNE 1 Student potrafi efektywnie pracować według wskazówek prowadzącego i organizować odpowiednio swój warsztat pracy. 12

13 2 3 Potrafi pracować w grupie podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz dokonywać interpretacji poczynionych obserwacji poprzez wyciąganie odpowiednich wniosków. Jest w stanie argumentować wyciągane przez siebie wnioski i w razie potrzeby bronić swoich racji. Ma świadomość istotności istnienia flory oraz potrzeby jej zachowania dla prawidłowego funkcjonowania pozostałych składników przyrody ożywionej i nieożywionej. SYLABUS MODUŁ/PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH Lp Elementy składowe sylabusu Nazwa modułu/ Nazwa jednostki prowadzącej 3. Kod Chemia 4. Język Polski 5. Treści programowe 6. Typ Instytut Rolnictwa, kierunek Rolnictwo Opis Wykład - RO.02.1.W, RO.02.2.W Ćwiczenia laboratoryjne - RO.02.1.C, RO.02.2.C Budowa materii, podstawowe prawa chemiczne, elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej, elektrochemia i układy fazowe, podstawowe grupy związków nieorganicznych i organicznych oraz ich otrzymywanie i reakcje. Podstawowe techniki laboratoryjne, analiza jakościowa i ilościowa. Przedmiot jest obowiązkowy do pierwszego roku studiów oraz do ukończenia całego toku studiów 7. Rok studiów, semestr Rok pierwszy, semestr pierwszy i drugi 8. (osób) prowadzącej dr Sławomir Lis (osób) egzaminującej bądź udzielającej 9. j.w. w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany 10. Formuła Wykład i ćwiczenia laboratoryjne 11. Wymagania wstępne Brak Liczba godzin zajęć Wykład - 20 godzin 12. dydaktycznych Ćwiczenia laboratoryjne - 35 godzin Liczba punktów ECTS Wykład 3 ECTS 13. przypisana Ćwiczenia 4 ECTS modułowi/owi 13

14 14. Założenia i cele modułu/ 15. Metody dydaktyczne 16. Forma i warunki, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, z, a także formę i warunki poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego Celem wykładu jest zapoznanie studentów z: 1. podstawowymi prawami chemicznymi 2. budową atomu z elementami teorii kwantowej 3. istotą i rodzajami wiązań chemicznych 4. elementami termodynamiki 5. statyką i kinetyką reakcji 6. teoriami kwasów i zasad 7. efektami energetycznymi reakcji chemicznych 8. elektroujemnością pierwiastków 9. procesami utleniania i redukcji 10. roztworami rzeczywistymi i koloidami 11. zjawiskami powierzchniowymi 12. zapoznanie z podstawowymi związkami organicznymi 13. zasadami nazewnictwa związków organicznych 14. rodzajami izomerii związków organicznych 15. reakcjami charakterystycznymi dla poszczególnych związków 16. zjawiskiem rezonansu w związkach organicznych 17. podstawowymi grupami funkcyjnymi i ich właściwościami 18. systematyką i właściwościami związków biologicznych (lipidów, sacharydów, aminokwasów, peptydów, kwasów nukleinowych). Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z: 1. podstawowymi technikami laboratoryjnymi: ważenie, odmierzanie objętości, ogrzewanie, chłodzenie, suszenie, dekantacja, sączenie, odwirowywanie, sprawdzanie odczynu ph, badanie rozpuszczalności; 2. podstawami analizy jakościowej, grupami analitycznymi kationów i anionów, metodami identyfikacji kationów i anionów; 3. podstawami analizy ilościowej: analizą wagową, analizą miareczkową alkacymetrią, argentometrią, kompleksometrią, miareczkowaniem redo; 4. analizą instrumentalną: spektrofotometrią 5. reakcjami charakterystycznymi podstawowych związków organicznych aldehydów, ketonów, amin, peptydów, estrów itd.; 6. obliczeniami chemicznymi stechiometrią, przeliczeniami stężeń, uzgadnianiem reakcji redo, obliczeniami efektów energetycznych reakcji. 2 godziny wykładu co dwa tygodnie (10 wykładów) 3 godziny ćwiczeń co dwa tygodnie (12 spotkań) Indywidualne konsultacje Publikowanie materiałów z wykładów, do ćwiczeń i do sprawozdań oraz zagadnień do egzaminu na stronie internetowej: Egzamin pisemny, testowy (30 pytań, 1,5 h). Do zdania egzaminu konieczne jest 50% + 1 prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje się po zaliczeniu trzech kolokwiów sprawdzających wiedzę z poszczególnych tematów pracowni, oraz oddaniu sprawozdań z wszystkich doświadczeń. 14

15 17. Treści merytoryczne oraz sposób ich realizacji 1. Podstawowe prawa chemiczne, budowa atomu, konfiguracja elektronowa, promieniotwórczość. 2. Układ okresowy pierwiastków. 3. Wiązania chemiczne. 4. Elektroujemność. 5. Podstawy termodynamiki chemicznej. 6. Równowagi chemiczne. 7. Teorie kwasów i zasad. 8. Reakcje w roztworach elektrolitów. 9. Elementy kinetyki chemicznej, kataliza. 10. Reakcje utleniania i redukcji. 11. Elektrochemia. 12. Zjawiska powierzchniowe. 13. Węglowodory, substytucja wolnorodnikowa, addycja elektrofilowa, aromatyczność, substytucja elektrofilowa. 14. Fluorowcowęglowodory. 15. Alkohole i fenole, substytucja nukleofilowa, eliminacja. 16. Związki karbonylowe, addycja nukleofilowa. 17. Kwasy karboksylowe i ich pochodne, substytucja nukleofilowa przy grupie karbonylowej. 18. Aminy. 19. Związki heterocykliczne. 20. Biocząsteczki: lipidy i tłuszcze, węglowodany, aminokwasy i białka, kwasy nukleinowe. Realizacja treści merytorycznych w formie wykładu. 18. Zamierzone efekty Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 1. Podstawowe techniki laboratoryjne, postępowanie z odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym, metody ważenia i odmierzania objętości, rozdzielanie zawiesin, reakcje zachodzące z wymianą ciepła, 2. podstawy analizy elementarnej kationów i anionów, podział na grupy analityczne i identyfikacja kationów i anionów w obrębie grupy, 3. podstawy analizy ilościowej, analiza wagowa, analiza objętościowa z wyróżnieniem alkacymetrii, argentometrii, kompleksometrii i redoksometrii, 4. obliczenia stechiometryczne, określenie stężeń roztworów i przeliczenie stężeń, określanie efektów energetycznych reakcji, określanie stopnia utlenienia i uzgadnianie równań utleniania i redukcji, 5. reakcje charakterystyczne związków organicznych i ich identyfikacja Realizacja w postaci omówienia słownego, ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. Student: opisuje budowę atomów na przykładach oraz przewiduje rodzaj wiązania w cząsteczce, zna istotę i mechanizm procesów oksydacyjnoredukcyjnych, zna podstawowe prawa termodynamiczne i potrafi je zastosować do opisu reakcji chemicznych, zna elementy kinetyki reakcji chemicznych, zna budowę jednofunkcyjnych związków organicznych, ich właściwości i reakcje wykrywające te grupy lub typy wiązań, zna podstawowe wzory i właściwości sacharydów, lipidów, amin i aminokwasów, rozumie znaczenie związków biologicznie czynnych. Student: oblicza ilości reagujących substancji na podstawie równań reakcji chemicznych, oblicza i przelicza stężenie procentowe i molowe, potrafi wyliczyć efekty energetyczne na podstawie równań termochemicznych, uzgodnia równania redo, stosuje podstawowe techniki laboratoryjne, identyfikuje kationy i aniony, przeprowadza analizy wagowe i objętościowe, identyfikuje proste związki organiczne. Potrafi również opisywać wyniki badań oraz analizować i wyciągać wnioski z doświadczeń. Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i dokształcania, potrafi pracować w grupie, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych. 15

16 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do danego Literatura podstawowa: 1. Bielański A Podstawy chemii nieorganicznej. Tom I. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 2. Bielański A Podstawy chemii nieorganicznej. Tom II. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 3. Kowalczyk-Dembińska H Ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. 4. Minczewski J., Marczenko Z Chemia Analityczna. Tom I. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 5. Minczewski J., Marczenko Z Chemia Analityczna. Tom II. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 6. Marczenko Z Kolorymetrzyczne oznaczanie pierwiastków.wyd. Nauk.-Tech., Warszawa. 7. Włostowska J., Białecka-Florjańczyk E. 2003, 2005, Chemia organiczna. Wyd. Nauk.-Tech. Warszawa. Literatura uzupełniająca: 1. Jones L., Atkins P Chemia ogólna. Cząsteczki, materia reakcje. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 2. Klepaczko-Filipiak B Badania chemiczne, Analiza ilościowa substancji. WSiP, Warszawa. 3. Klepaczko-Filipiak B., Jakubiak Z., Wulkiewicz U Badania chemiczne- technika pracy laboratoryjnej WSiP, Warszawa. 4. Klepaczko-Filipiak B., Sadlak E Badania Chemiczne, Analiza jakościowa substancji. WSiP, Warszawa. 5. Mastalerz P Elementarna chemia nieorganiczna. Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław. 6. Sienko M. J., Plane R. A Chemia: Podstawy i zastosowania Wyd. Nauk. Tech., Warszawa. BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] Udział w wykładach 20 Udział w ćwiczeniach 35 Konsultacje indywidualne 20 Przygotowanie sprawozdań 30 Przygotowanie do kolokwiów cząstkowych 30 Przygotowanie do egzaminu 40 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 (75 h - kontaktowe, 100 h - indywidualne) Punkty ECTS za moduł/ 7 16

17 Macierz efektów dla modułu () w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA 1 Znajomość budowy atomu Mechanizmy procesów redo Znajomość rodzajów wiązań w cząsteczce Znajomość praw termodynamicznych i reakcje w stanie równowagi Znajomość elementów kinetyki reakcji i katalizy Znajomość podstawowych grup związków organicznych i właściwości oraz ich reakcji charakterystycznych Znajomość wzorów i właściwości związków biologicznie czynnych (lipidów, sacharydów aminokwasów, kwasów nukleinowych) UMIEJĘTNOŚCI 1 Obliczenia stechiometryczne Obliczenia stężeń oraz przeliczanie między nimi Równania termochemiczne i obliczenia efektów energetycznych Uzgadnianie równań redo Znajomość podstawowych technik laboratoryjnych (ważenie, ogrzewanie, rozdzielanie mieszanin) Klasyczna analiza anionów i kationów Analiza ilościowa: wagowa i objętościowa Umiejętność opisu wyników badań oraz analizy doświadczeń KOMPETENCJE SPOŁECZNE Potrzeba doskonalenia i dokształcania Umiejętność pracy w grupie Odpowiedzialność za bezpieczeństwo

18 SYLABUS MODUŁ/PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH Lp. Elementy składowe sylabusu 1. Nazwa modułu/ 2. Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Rolnictwa 3. Kod RO.03.1.W, RO.03.1.C 4. Język Polski 5. Treści programowe Statystyka matematyczna Opis Poznanie podstawowych pojęć, zasad i definicji w zakresie statystyki matematycznej: obliczania wartości średnich i miar rozproszenia oraz stosowania testów statystycznych. Wykonania analizy wariancji. 6. Typ obowiązkowy do semestru/roku studiów, 7. Rok studiów, semestr Rok I, semestr I, studia stacjonarne 8. prof. dr hab. Marian Różycki- wykłady (osób) prowadzącej dr inż. Ryszard Szypuła- ćwiczenia 9. (osób) egzaminującej bądź udzielającej w przypadku, jak wyżej gdy nie jest nim osoba prowadząca dany 10. Formuła Wykłady, ćwiczenia 11. Wymagania wstępne Brak Liczba godzin zajęć godz. wykładów i 15 godz. Ćwiczeń dydaktycznych Liczba punktów ECTS przypisana modułowi/owi Założenia i cele modułu/ 15. Metody dydaktyczne 2 ECTS wykłady 1 ECTS ćwiczenia Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy statystycznej wyniesionej z wykładów w zastosowaniu do problemów doświadczalnictwa agro i zootechnicznego oraz prawidłowego opracowywania i interpretacji danych statystycznych. Znajomość parametrów i testów statystycznych. Praktyczne dokonywanie obliczeń statystycznych i posługiwanie się tablicami statystycznymi. Wykład jako wprowadzenie do problematyki i zadań statystyki w działalności zawodowej inżyniera rolnictwa. Zapoznanie z podstawowymi parametrami i testami. Ćwiczenia- praktyczne wykorzystanie wyniesionej z wykładów wiedzy w rozwiązywaniu zadań i dokonywania obliczeń oraz ich interpretacji. wykład 2 godz. tygodniowo ćwiczenia 2 godz. tygodniowo 18

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY. Pakiet Informacyjny ECTS WYDZIAŁ PRZYRODNICZO - TECHNICZNY Pakiet Informacyjny ECTS BIOLOGIA specjalność: bioinformatyka 3 - letnie studia licencjackie stacjonarne (studia I stopnia) OPOLE 2008 Informator, na podstawie materiałów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus Wydział: Wydział Nauki o Żywności Kierunek: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia Forma studiów: Stacjonarne UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo