Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2012

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r grudnia 2012 r. 1 2

13

14 o o o o

15

16 Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba posiadanych głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji Coöperatieve Laxey Worldwide W.A ,39% 29,39% Horseguard Trading Limited ,04% 16,04% The Value Catalyst Fund plc ,09% 13,09% QVT Fund LP ,20% 11,20% LP Value Ltd ,41% 6,41% LP Alternative Fund LP ,40% 6,40%

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Poyczki długoterminowe 1/95 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 2/124 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 3/93 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 4/113 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% Odpis na poyczk udzielon 4/113 Gaston (1 266) 5/92 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 6/150 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 7/120 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 8/126 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 9/151 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 10/165 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 11/162 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 12/132 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 13/155 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 14/119 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 15/167 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 16/88 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 18 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 19/97 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 20/140 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% Antigo Investments PLN M WIBOR + 1,55% Odpis na poyczk udzielon Antigo ( 490) + Blaise Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% Blaise Investments PLN M WIBOR + 1,55% Belise Investments PLN M WIBOR + 1,55% Buffy Holdings No 1 Ltd PLN M WIBOR + 0,75% Odpis na poyczk udzielon Buffy Holdings PLN ( ) Celtic Asset Management PLN M WIBOR + 1,55% Odpis na poyczk udzielon CAM (1 380) Celtic Investments Ltd EUR M LIBOR + 0,75% Challange 18 PLN M WIBOR + 1,55% EEPF PLN M WIBOR + 0,75% Odpis na poyczk udzielon EEPF (7 498) Elara Investments PLN M WIBOR + 1,55% Odpis na poyczk udzielon Elara Invest's (2 615) Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% HUB Developments PLN M WIBOR + Lakia Enterprises Limited PLN M WIBOR + 1,55% Poyczki długoterminowe razem Poyczki krótkoterminowe Gaetan Investments PLN M WIBOR 1,55% Odpis na poyczk udzielon Gaetan Invest's (11 279) Mandy Investments PLN M WIBOR 1,55% Odpis na poyczk udzielon Mandy Invest's (18 477) Robin Investments PLN M WIBOR 1,55% Odpis na poyczk udzielon Robin Invest's ( 41) Poyczki krótkoterminowe razem POYCZKI UDZIELONE RAZEM Lakia Entreprises PLN M WIBOR 0,50% POYCZKI OTRZYMANE RAZEM

50

51

52

53

54

55 Akcjonariusz Funkcja Liczba akcji posiadanych na dzie publikacji raportu Warto nominalna posiadanych akcji (PLN) Jako % całkowitej liczby akcji* Jako % całkowitej liczby głosów* Andrew Morrison Shepherd Prezes Zarzdu ,16% 0,16% Aled Rhys Jones Członek Zarzdu ,16% 0,16% Elbieta Wiczkowska Członek Zarzdu ,08% 0,08% TOTAL ,40% 0,40%

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakoczony 31 grudnia 2012 roku

85 2 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Skonsolidowany portfel nieruchomoci 4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 8 Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych 10 Noty objaniajce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 11 1 Informacje ogólne Informacje o jednostce dominujcej Informacje o Grupie Kapitałowej 12 2 Opis waniejszych stosowanych zasad rachunkowoci Podstawa sporzdzenia Konsolidacja Zmiany w strukturze Grupy CPD Wycena pozycji wyraonych w walutach obcych Nieruchomoci inwestycyjne Rzeczowe aktywa trwałe Leasing Wartoci niematerialne z wyłczeniem wartoci firmy Warto firmy Utrata wartoci aktywów niefinansowych Aktywa finansowe Zapasy Aktywa przeznaczone do sprzeday Kapitał podstawowy Zobowizania handlowe Kredyty i poyczki Koszty finansowania Podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy wiadczenia pracownicze Rezerwy Ujmowanie przychodów Koszty Dywidenda Koszty finansowe z tytułu odsetek Płatnoci oparte na akcjach 27 3 Zarzdzanie ryzykiem finansowym Czynniki ryzyka finansowego Zarzdzanie kapitałem 29 4 Wane oszacowania i osdy ksigowe 29 5 Nieruchomoci inwestycyjne 32 6 Warto godziwa zabezpiecze 33 7 Warto firmy 33 8 Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci 34 9 Zapasy rodki pienine i ich ekwiwalenty Kapitał podstawowy 36

86 3 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 12 Zobowizania handlowe oraz pozostałe zobowizania Kredyty i poyczki, w tym leasing finansowy Odroczony podatek dochodowy Przychody Koszt własny sprzeday Koszty administracyjne - zwizane z nieruchomociami Pozostałe przychody Koszty administracyjne - pozostałe Przychody i koszty finansowe netto Podatek dochodowy Podstawowe operacyjne przepływy pienine Pozycje warunkowe Transakcje z jednostkami powzanymi i transkacje z pracownikami Sezonowo działalnoci Aktywa i zobowizania wchodzce w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzeday Zbycie jednostek zalenych Wynik ze zbycia nieruchomoci inwestycyjnych Zdarzenia po dniu bilansowym Wynagrodzenie biegłego rewidenta Wypłata dywidendy Zysk na jedn akcj - podstawowy i rozwodniony Segmenty sprawozdawcze 52

87 4 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowany portfel nieruchomoci NIERUCHOMOCI INWESTYCYJNE (Nota 6) Na dzie 31 grudnia 2012 Nieruchomo Spółka Warto godziwa Solar (Viterra) Lakia Investments Jana Kazimierza Mandy Investments Ursus Blaise Gaston Investments Ursus Challange Eighteen Ursus 1/95 Gaston Investments Ursus 2/124 Gaston investments Ursus 3/93 Gaston investments Ursus 5/92 Gaston Investments Ursus 6/150 Gaston Investments Ursus 7/120 Gaston Investments Ursus 8/126 Gaston Investments Ursus 9/151 Gaston Investments Ursus 10/165 Gaston Investments Ursus 11/162 Gaston Investments Ursus 12/132 Gaston Investments Ursus 13/155 Gaston Investments Ursus 15/167 Gaston Investments Ursus 16/88 Gaston Investments Ursus 18 Gaston Investments Ursus 19/97 Gaston Investments Ursus 20/140 Gaston Investments Wolbórz HUB Developments IRIS Belise Investments Skapitalizowane płatnoci z tytułu wieczystego uytkowania gruntów NIERUCHOMOCI INWESTYCYJNE KLASYFIKOWANE W POZYCJI AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAY Warto godziwa na dzie Aquarius Robin Investments ZAPASY (Nota 9) Na dzie 31 grudnia 2012 Nieruchomo Spółka Warto bilansowa Warto godziwa Magdalenka (Lesznowola) Gaetan Investments Kamienica w Łodzi Antigo Investments Koszykowa Elara Investments Jaktorów Antigo Investments Czosnów Antigo Investments Nowa Piasecznica Antigo Investments Alsonemedi Celtic Trade Park Łczna warto godziwa nieruchomoci

88 5 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 12 miesicy zakoczone 12 miesicy zakoczone Nota 31 grudnia grudnia 2011 Przychody ze sprzeday Koszt własny sprzeday 16 (9 916) (29 721) W tym: koszt sprzedanych zapasów zmiana stanu odpisów aktualizujcych warto zapasów 9 ( 555) (24 071) (3 716) 860 koszt wykonanych usług (5 645) (6 510) ZYSK NA SPRZEDAY Koszty administracyjne - zwizane z nieruchomociami 17 (20 728) (30 716) Koszty administracyjne - pozostałe 19 (21 465) (15 727) Koszty sprzeday i koszty marketingowe (1 387) (1 999) Strata ze zbycia nieruchomoci inwestycyjnej 28 (46 319) 0 Pozostałe przychody Wynik z wyceny nieruchomoci inwestycyjnych 5 (55 709) ( ) Wynik ze sprzeday jednostek zalenych 27 (10 224) 0 Utrata wartoci wartoci firmy 7 (22 171) (32 257) STRATA OPERACYJNA ( ) ( ) Przychody finansowe Koszty finansowe 20 (5 691) (8 964) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM ( ) ( ) Podatek dochodowy STRATA NETTO ROKU OBROTOWEGO ( ) ( ) POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY Rónice z przeliczenia jednostek zagranicznych (1 239) CAŁKOWITE DOCHODY ROKU OBROTOWEGO ( ) ( ) Strata przypadajcy na akcjonariuszy Spółki ( ) ( ) Całkowite dochody netto za rok obrotowy przypadajce na akcjonariuszy Spółki ( ) ( ) PODSTAWOWA I ROZWODNIONA STRATA NA 1 AKCJ W PLN 32 (4,8) (8,4) Andrew Morrison Shepherd Prezes Zarzdu Aled Rhys Jones Członek Zarzdu Andrew Pegge 0 Elbieta Donata Wiczkowska Członek Zarzdu Członek Zarzdu Noty na stronach od 11 do 52 stanowi integraln cz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

89 6 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Aktywa trwałe Nieruchomoci inwestycyjne Rzeczowe aktywa trwałe Wartoci niematerialne, z wyłczeniem wartoci firmy Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach nieobjtych konsolidacj Warto firmy Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nalenoci długoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci Nalenoci z tytułu podatku dochodowego rodki pienine i ich ekwiwalenty Na dzie Nota 31 grudnia grudnia Aktywa trwałe /grupa zbycia przeznaczona do sprzeday Aktywa obrotowe Aktywa razem Noty na stronach od 11 do 52 stanowi integraln cz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

90 7 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - cd Na dzie Nota 31 grudnia grudnia 2011 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadajcy na akcjonariuszy jednostki dominujcej Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Kapitały z przeliczenia jednostek zagranicznych Skumulowane zyski/straty Kapitał własny razem ZOBOWIZANIA Zobowizania długoterminowe Zobowizania handlowe oraz pozostałe zobowizania Kredyty i poyczki, w tym leasing finansowy Zobowizania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowizania krótkoterminowe Zobowizania handlowe oraz pozostałe zobowizania Zobowizania z tytułu podatku dochodowego Kredyty i poyczki, w tym leasing finansowy Zobowizania przeznaczone do sprzeday Zobowizania krótkoterminowe w tym przeznaczone do sprzeday (3 933) (2 694) Zobowizania razem Pasywa razem Andrew Morrison Shepherd Prezes Zarzdu Aled Rhys Jones Członek Zarzdu Andrew Pegge 0 Elbieta Donata Wiczkowska Członek Zarzdu Członek Zarzdu Noty na stronach od 11 do 52 stanowi integraln cz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

91 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Stan na 1 stycznia 2011 Nota Kapitał podstawowy CPD SA Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał zapasowy Skumulowane zyski (straty) Kapitał rezerwowy Niepodzielone zyski (straty) Razem ( 8 946) Podział zysku za 2010 rok ( ) - Odpłatne umorzenie akcji ( 76) Uchwalenie emisji warrantów subskrypcyjnych Wypłata zaliczki na poczet dywidendy ( 3 407) ( 3 407) ( 76) ( ) ( 2 251) Rónice z przeliczenia jednostek zagranicznych Zysk za rok obrotowy ( ) ( ) Całkowite dochody za rok obrotowy ( ) ( ) Stan na 31 grudnia (2 694) Noty na stronach od 11 do 52 stanowi integraln cz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8

92 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - cd Skumulowane zyski (straty) Kapitał podstawowy CPD SA Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Niepodzielone zyski (straty) Razem Stan na 1 stycznia ( 2 694) Pokrycie straty za 2011 rok - - (1161) ( ) Podwyszenie kapitału Koszty poniesione w zwizku z emisj nowych akcji ( 9) - ( 9) Konwersja zobowiza wobec Doradców Zarzdu na kapitał Wynagrodzenie Zarzdu w warrantach (1161) ( ) Rónice z przeliczenia jednostek zagranicznych - ( 1 239) ( 1 239) Strata za rok obrotowy ( ) ( ) Całkowite dochody za rok obrotowy - ( 1 239) - - ( ) ( ) Stan na 31 grudnia ( 3 933) Grupa nie posiada akcjonariuszy mniejszociowych. Wszystkie kapitały przypadaj w pełnej wysokoci na akcjonariuszy jednostki dominujcej. Andrew Morrison Shepherd Aled Rhys Jones Prezes Zarzdu Członek Zarzdu Andrew Pegge 0 Elbieta Donata Wiczkowska Członek Zarzdu Członek Zarzdu Noty na stronach od 11 do 52 stanowi integraln cz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 9

93 10 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych 12 miesicy zakoczone 12 miesicy zakoczone Nota 31 grudnia grudnia 2011 Podstawowe przepływy pienine z działalnoci operacyjnej Przepływy pienine z działalnoci operacyjnej 22 (63 278) (16 074) Odsetki zapłacone (2 130) (2 437) Podatek dochodowy zapłacony ( 256) 858 Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (65 664) (17 653) Przepływy pienine z działalnoci inwestycyjnej Nakłady zwikszajce warto nieruchomoci inwestycyjnych (2 688) (5 684) Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 132 ( 192) Wpływy ze sprzeday jednostek zalenych Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach zalenych (3 944) 0 Wpływy ze sprzeday nieruchomoci inwestycyjnej Otrzymane dywidendy Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (5 876) Przepływy pienine z działalnoci finansowej Emisja akcji 24 0 Otrzymane kredyty i poyczki Spłata kredytów i poyczek (14 993) (3 313) Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki 0 (3 407) Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej Zmiana netto stanu rodków pieninych i ich ekwiwalentów (21 057) Stan rodków pieninych i ich ekwiwalentów na pocztek roku Stan rodków pieninych i ich ekwiwalentów na koniec roku Andrew Morrison Shepherd Prezes Zarzdu Aled Rhys Jones Członek Zarzdu Andrew Pegge Członek Zarzdu Elbieta Donata Wiczkowska Członek Zarzdu Noty na stronach od 11 do 52 stanowi integraln cz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

94 11 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Noty objaniajce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 Informacje ogólne 1.1 Informacje o jednostce dominujacej Dane o obecnej jednostce dominujcej Spółka Celtic Property Developments S.A. (dalej "Spółka", "CPD") z siedzib w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 7B, została powołana statutem z dnia 23 lutego 2007 r. (pod nazw Celtic Development Corporation S.A., nastpnie 22 lutego 2008 r. Spółka zmieniła nazw na POEN S.A.) i została zarejestrowana w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzonym przez Sd Rejonowy dla Krakowa - ródmiecia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 23 marca 2007 r. pod numerem KRS Akcje Spółki notowane s na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie. W dniu 2 wrzenia 2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjło uchwał o zmianie nazwy spółki Poen S.A. na Celtic Property Developments S.A. Przedmiotem działalnoci Spółki (zgodnie ze statutem Spółki) jest działalno holdingów finansowych, działalno zwizana z obsług rynku nieruchomoci, działalno firm centralnych (head offices). 23 sierpnia 2010 r. w Krajowym Rejestrze Sdowym zostało zarejestrowane połczenie transgraniczne dotychczasowej jednostki dominujcej w Grupie, tj. Celtic Property Developments Plc (Spółka Przejmowana) i Poen S.A. (Spółka Przejmujca) poprzez przeniesienie całego majtku Spółki Przejmowanej na Spółk Przejmujc, w zamian za nowo utworzone akcje Spółki Przejmujcej o wartoci tys. PLN. Proces połczenia odbywał si na podstawie Planu Połczenia, który zakładał przejcie spółki Celtic Property Developments Plc przez spółk Poen S.A. bdc spółk w 100% zalen od Celtic Property Developments Plc. W wyniku połczenia: (i) dotychczasowi wspólnicy Celtic Property Developments Plc stali si 100% akcjonariuszami Poen S.A., a ponadto (ii) Poen S.A. nabył w drodze sukcesji generalnej - w celu umorzenia, akcje własne od Celtic Property Developments Plc o wartoci 500 tys. PLN. Parytet wymiany akcji Celtic Property Developments Plc na akcje Poen S.A., został przyjty na poziomie, który nie spowodował zmian w strukturze własnociowej Poen S.A. Akcjonariusze Celtic Property Developments Plc stali si, po umorzeniu akcji własnych, akcjonariuszami Poen S.A. posiadajcymi taki sam udział w kapitale zakładowym Poen S.A. oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Poen S.A., jaki posiadali w Celtic Property Developments Plc do dnia połczenia. W rezultacie z dniem 23 sierpnia 2010 r. spółka Celtic Property Developments Plc przestała istnie, a Poen S.A. stał si jednostk dominujc Grupy. Dane o spółce bdcej jednostk dominujc przed dat połaczenia Spółka Celtic Property Developments Plc ( CPD Plc, Spółka ) została utworzona 20 grudnia 1990 r. w Jersey jako The East Europe Development Fund Limited. W dniu 24 padziernika 2006 r. siedziba Spółki została przeniesiona na Brytyjskie Wyspy Dziewicze, a w dniu 1 listopada 2007 r. nazwa Spółki została zmieniona na Celtic Property Developments S.A. W lutym 2010 r. siedziba Spółki została przeniesiona na Cypr pod nazw Celtic Property Developments Plc. Adres Spółki do 22 lutego 2010 r. to Craigmuir Chambers, PO Box 71, Roadtown, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze. W okresie 23 luty 2010 r sierpie 2010 r. adres Spółki był nastpujcy: 1 Naousis, 1 Karapatakis Building PC 6018, Larnaka, Cypr. 14 grudnia 2010 roku został zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny Spółki Celtic Property Developments S.A. z siedzib w Warszawie. W dniu 17 grudnia 2010 roku Zarzd KDPW przyznał Spółce status uczestnika KDPW w typie EMITENT, zarejestrował akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartoci nominalnej 0,10 zł kada i oznaczył je kodem PLCELPD00013, trzy dni póniej akcje zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym. Akcje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie i w dniu 23 grudnia 2010 r. wprowadzone do obrotu w systemie notowa cigłych. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres koczcy si 31 grudnia 2012 r. wykazuje strat netto w kwocie 163 mln PLN (na 31 grudnia 2011 r. - strata netto w kwocie 286 mln PLN). Na strat netto najwikszy wpływ miał spadek wyceny wartoci godziwej nieruchomoci inwestycyjnych w kwocie 56 mln PLN, oraz strata ze zbycia nieruchomoci inwestycyjnych w kwocie w kwocie 46 mln PLN. Na dzie sporzdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarzdzajcych i nadzorujcych jednostki dominujacej jest nastpujcy:

95 12 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Noty objaniajce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarzd: Andrew Morrison Shepherd Aled Rhys Jones Andrew Pegge Elbieta Donata Wiczkowska Rada Nadzorcza: Marzena Bielecka Wiesław Ole Mirosław Gronicki Colin Kingsnorth Wiesław Rozłucki Prezes Zarzdu Członek Zarzdu Członek Zarzdu (powołany dnia 10 stycznia 2013 r., w miejsce Christophera Bruce'a, który 13 lipca 2012 r. złoył rezygnacj Członek Zarzdu Przewodniczca Wiceprzewodniczcy Członek Rady Sekretarz Członek Rady Na dzie 31 grudnia 2012 r. akcjonariuszami Spółki byli*: Podmiot Siedziba Ilo akcji % posiadanego kapitału % posiadanych praw głosu Coopertaive Laxey Worldwide W.A., Holandia ,4% 29,4% Horseguard Trading Ltd Cypr ,0% 16,0% The Value Catalyst Fund plc Wyspy Kajmaskie ,1% 13,1% QVT Fund LP LP Value Ltd Wyspy Kajmaskie, USA Brytyjskie Wyspy Dziewicze ,2% 11,2% ,4% 6,4% LP Alternative Fund LP USA ,4% 6,4% Udziałowcy posiadajcy poniej 5% akcji ,5% 17,5% % 100% * Powysza struktura akcjonariatu została sporzdzona w oparciu o dane własne na dzie 31 grudnia 2012 r Informacje o Grupie Kapitałowej Na dzie bilansowy w skład grupy kapitałowej CPD wchodz CPD S.A. jako podmiot dominujcy oraz 38 spółek zalenych. Dodatkowe informacje na temat jednostek podporzdkowanych objtych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały zamieszczone w Nocie 2.2. Czas trwania działalnoci poszczególnych jednostek wchodzcych w skład Grupy nie jest ograniczony. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporzdkowanych sporzdzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominujcej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowoci. Rokiem obrotowym CPD oraz spółek wchodzcych w skład Grupy jest rok kalendarzowy. Podstawowa działalno Grupy CPD obejmuje: - prowadzenie projektów deweloperskich w segmencie biurowym i mieszkaniowym, - nabywanie gruntów i wznoszenie na nich budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym lub biurowym oraz kupowanie istniejcych nieruchomoci o potencjalnej dodatkowej wartoci do wykreowania, która moe zosta uwolniona poprzez zmian przeznaczenia nieruchomoci lub poprzez podniesienie jej standardu i optymalizacj powierzchni, - wynajem budynków biurowych i magazynowych na własny rachunek, - zarzdzanie portfelami nieruchomoci komercyjnych. 2 Opis waniejszych stosowanych zasad rachunkowoci Najwaniejsze zasady rachunkowoci zastosowane przy sporzdzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawione zostały poniej. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych latach w sposób cigły, o ile nie podano inaczej.

96 13 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Noty objaniajce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.1 Podstawa sporzdzenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CPD S.A. sporzdzone na dzie 31 grudnia 2012 r. obejmuje okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., za dane porównawcze - okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Celtic Property Developments S.A. sporzdzone zostało zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej ("MSSF") zatwierdzonymi przez Uni Europejsk. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone według zasady kosztu historycznego, za wyjtkiem aktualizacji wyceny nieruchomoci inwestycyjnych do poziomu wartoci godziwej. Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały sporzdzone przy załoeniu kontynuacji działalnoci w dajcej si przewidzie przyszłoci. Na dzie sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istniej okolicznoci wskazujce na zagroenie kontynuacji działalnoci gospodarczej przez Grup. W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano po raz pierwszy nastpujce nowe i zmienione standardy i interpretacje, które weszły w ycie od 1 stycznia 2012 r.: MSSF 7 Przekazanie aktywów finansowych Zmiany do MSSF 7 Przekazanie aktywów finansowych zostały opublikowane przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci w padzierniku 2010 r. i obowizuj dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 lipca 2011 r. lub po tej dacie. Zmiany wymagaj ujawniania dodatkowych informacji o ryzyku wynikajcym z przekazania aktywów finansowych. Zawieraj wymóg ujawnienia, według klas aktywów, charakteru, wartoci bilansowej oraz opisu ryzyka i korzyci dotyczcych aktywów finansowych przekazanych innemu podmiotowi, ale pozostajcych nadal w bilansie jednostki. Wymagane jest równie ujawnienie informacji umoliwiajcych uytkownikowi poznanie kwoty ewentualnego powizanego zobowizania oraz relacji pomidzy danym składnikiem aktywów finansowych a odnonym zobowizaniem. W przypadku, gdy aktywa finansowe zostały usunite z bilansu, ale jednostka nadal jest naraona na pewne ryzyko i moe uzyska pewne korzyci zwizane z przekazanym składnikiem aktywów, wymagane jest dodatkowo ujawnienie informacji umoliwiajcych zrozumienie skutków takiego ryzyka. Powysze nowe i nowe i zmienione standardy i interpretacje, które weszły wycie od 1 stycznia 2012 r. nie miały wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe. W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa CPD nie zdecydowała o wczeniejszym zastosowaniu nastpujcych opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich dat wejcia w ycie: MSSF 9 Instrumenty finansowe MSSF 9 opublikowany przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci 12 listopada 2009 r. zastpuje te czci MSR 39, które dotycz klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. W padzierniku 2010 r. MSSF 9 został uzupełniony o problematyk klasyfikacji i wyceny zobowiza finansowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w grudniu 2011 r. nowy standard obowizuje dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 stycznia 2015 r. lub po tej dacie. Standard wprowadza jeden model przewidujcy tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finansowych: wyceniane w wartoci godziwej i wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest dokonywana na moment pocztkowego ujcia i uzaleniona jest od przyjtego przez jednostk modelu zarzdzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieninych z tych instrumentów. Wikszo wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiza finansowych została przeniesiona do MSSF 9 w niezmienionym kształcie. Kluczow zmian jest nałoony na jednostki wymóg prezentowania w innych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiza finansowych wyznaczonych do wyceny w wartoci godziwej przez wynik finansowy. Grupa zastosuje MSSF 9 od 1 stycznia 2015 r. Na dzie sporzdzenia niniejszego sprawozdania finansowego, MSSF 9 nie został jeszcze zatwierdzony przez Uni Europejsk.

97 14 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Noty objaniajce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.1 Podstawa sporzdzenia - c.d. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe MSSF 10 został opublikowany przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci w maju 2011 r. i obowizuje dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie (w Unii Europejskiej obowizkowe zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.). Nowy standard zastpuje wytyczne w sprawie kontroli i konsolidacji zawarte w MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz w interpretacji SKI-12 Konsolidacja jednostki specjalnego przeznaczenia. MSSF 10 zmienia definicj kontroli w taki sposób, by dla wszystkich jednostek obowizywały te same kryteria okrelania kontroli. Zmienionej definicji towarzysz obszerne wytyczne dotyczce zastosowania. Grupa zastosuje MSSF 10 od 1 stycznia 2014 r. MSSF 11 Wspólne porozumienia" MSSF 11 został opublikowany przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci w maju 2011 r. i obowizuje dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie (w Unii Europejskiej obowizkowe zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.). Nowy standard zastpuje MSR 31 Udziały we wspólnych przedsiwziciach oraz interpretacj SKI-13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniny wkład wspólników. Zmiany w definicjach ograniczyły liczb rodzajów wspólnych porozumie umownych do dwóch: wspólne operacje i wspólne przedsiwzicia. Jednoczenie wyeliminowano dotychczasow moliwo wyboru konsolidacji proporcjonalnej. Wszyscy uczestnicy wspólnych przedsiwzi maj obecnie obowizek ich ujmowania metod praw własnoci. Grupa zastosuje MSSF 11 od 1 stycznia 2014 r. MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat zaangaowania w innych jednostkach MSSF 12 został opublikowany przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci w maju 2011 r. i obowizuje dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie (w Unii Europejskiej obowizkowe zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.). Nowy standard dotyczy jednostek posiadajcych udziały w jednostce zalenej, wspólnym przedsiwziciu, jednostce stowarzyszonej lub w niekonsolidowanej jednostce zarzdzanej umow. Standard zastpuje wymogi w zakresie ujawniania informacji zawartych obecnie w MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsiwziciach. MSSF 12 wymaga, by jednostki ujawniały informacje, które pomog uytkownikom sprawozda finansowych oceni charakter, ryzyko i skutki finansowe inwestycji w jednostkach zalenych, stowarzyszonych, wspólnych przedsiwziciach i niekonsolidowanych jednostkach zarzdzanych umow. W tym celu nowy standard nakłada wymóg ujawniania informacji dotyczcych wielu obszarów, w tym znaczcych osdów i załoe przyjmowanych przy ustalaniu, czy jednostka kontroluje, współkontroluje czy posiada znaczcy wpływ na inne jednostki; obszernych informacji o znaczeniu udziałów niekontrolujcych w działalnoci i przepływach pieninych grupy; sumarycznych informacji finansowych o spółkach zalenych ze znaczcymi udziałami niekontrolujcymi, a take szczegółowych informacji o udziałach w niekonsolidowanych jednostkach zarzdzanych umow. Grupa zastosuje MSSF 12 od 1 stycznia 2014 r. MSSF 13 Wycena w wartoci godziwej MSSF 13 został opublikowany przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci w maju 2011 r. i obowizuje dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. Nowy standard ma na celu popraw spójnoci i zmniejszenie złoonoci poprzez sformułowanie precyzyjnej definicji wartoci godziwej oraz skupienie w jednym standardzie wymogów dotyczcych wyceny w wartoci godziwej i ujawniania odnonych informacji. Grupa zastosuje MSSF 13 od 1 stycznia 2013 r.

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Śródroczne, skrócone, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 marca 2011 roku RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU! " #$% & && ' ( )**+,-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu raportu. Spółka przyjła metod porównawcz rachunku zysków i strat.

Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu raportu. Spółka przyjła metod porównawcz rachunku zysków i strat. Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu raportu. Spółka przyjła metod porównawcz rachunku zysków i strat. 1.1. Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie Zakładów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Śródroczne, skrócone, skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2010 roku

Śródroczne, skrócone, skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2010 roku Śródroczne, skrócone, skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2010 roku CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (poprzednio POEN S.A.) ródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R.

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI... 3 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CPD...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2005

Raport półroczny SA-P 2005 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. za rok 2007 w tys. zł

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. za rok 2007 w tys. zł Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. za rok 2007 w tys. zł Podstawowe dane Emitenta: S.A. z siedzib w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO P.A. NOVA S.A. skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. Spis treści SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.)... 5 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 6 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

!" !" #$%& ' ( " ) * " +, + "-!"! )(!!"),,. ), "! ) / ) )+ )!!(!)-,"(!! " /),, / / ),! +!". +,! / )!,"( - ) ) (+),,! + *"+, !"#$%&'!" ( -+)) /!"% #$%&0% #$%&! ) " ( 1)!(

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 BBI DEVELOPMENT NFI skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Gant S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła śródroczny skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2006r. Skonsolidowany śródroczny raport finansowy

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport SA-PS 2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Raport SA-PS 2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Raport SA-PS 2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) (Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz.U.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

3 / 2014 !"#$!"# % $&#'" $&!! #()*+&%, %, !"!#! $%& ' ()*+(, 00-688 Warszawa #&! 28. Komisja Nadzoru Finansowego. rok. dla *,--.--.!,/-'0! '.!!

3 / 2014 !#$!# % $&#' $&!! #()*+&%, %, !!#! $%& ' ()*+(, 00-688 Warszawa #&! 28. Komisja Nadzoru Finansowego. rok. dla *,--.--.!,/-'0! '.!! BBI DEVELOPMENT SA QSr 3/2014 3 / 2014 rok!"" #$%&'( ') *+ dla *,--.--.!,/-'0! '.!!0 za 3 0 2014 01*1- "23"3""23" 3" 1--! 4 MSR/MSSF w walucie zł - 4 MSR/MSSF w walucie zł 5 2014-11-14!"!#! * + $%& ' ()*+(,

Bardziej szczegółowo