euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw dla małych i średnich przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 styczeń luty (148) 2014 ISSN X euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. dla małych i średnich przedsiębiorstw Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw Projekt Firmy Rodzinne 2

2 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kolumba Szczecin tel Stowarzyszenie Centrum Transferu Technologii CTT ul. Grunwaldzka Gdańsk tel Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Innowacji i Transferu Technologii ul. Prawocheńskiego Olsztyn tel Regionalne Centrum Innowacji Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Agencja Podlaska Fundacja i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. Janosika Szczecin tel Wolna Przedsiębiorczość al. Niepodległości 797B Sopot tel Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie plac gen. Józefa Bema 3 pok Olsztyn tel Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska Białystok tel Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Włocławska Toruń tel do 53 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Syrkiewicza Nowy Kisielin tel Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego Wrocław tel Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska Szczawno-Zdrój tel Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w Opolu ul. Damrota Opole tel Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA ul. Astrów Katowice tel Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Powstańców Katowice tel Enterprise Europe Network Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie ul. Zakładowa Konin tel Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Biuro Enterprise Europe Network w Poznaniu ul. Rubież Poznań tel Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska Kalisz tel Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii ul. Warszawska Kraków tel , Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie ul. Floriańska Kraków tel Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Piotrkowska Łódź tel Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Sienkiewicza Kielce tel Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii al. Solidarności Kielce tel Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa tel Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/ Warszawa tel Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii ul. Żwirki i Wigury Warszawa tel Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Rynek Lublin tel Politechnika Lubelska Lubelskie Centrum Transferu Technologii ul. Nadbystrzycka 36 pok Lublin tel Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego Rzeszów tel Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena Rzeszów tel Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza ul. Szopena Rzeszów tel

3 Spis treści 4 Połączeni wiedzą więcej Wsparcie współpracy przedsiębiorstw w województwie Kujawsko-Pomorskim 6 Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw Innowacyjne rozwiązania Od redakcji Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że ponad jedna trzecia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce to firmy rodzinne. Jeżeli dodać do tego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to okazałoby się, że odsetek ten wzrósłby do ponad 75%. Nie ulega zatem najmniejszej wątpliwości, że ich znaczenie dla gospodarki jest olbrzymie. To firmy rodzinne generują znaczącą część dochodu narodowego, zatrudniają najwięcej pracowników i pozwalają złagodzić skutki dekoniunktury gospodarczej. Z myślą o takich przedsiębiorstwach PARP współrealizuje projekt, którego głównym zadaniem jest podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych. Więcej o tym, co mogą zyskać przedsiębiorcy biorący udział w tej inicjatywie, można dowiedzieć się z lektury tekstu pt. Projekt Firmy Rodzinne 2. Ponadto w bieżącym numerze kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku temat związany z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Federacji Rosyjskiej ( Mały biznes w Rosji ) oraz w Uzbekistanie ( Prastare państwo u progu modernizacji ). 9 Rozwój pracowników w 2014 r. 10 trendów 12 Firmy Rodzinne 2 Rozmowa z Małgorzatą Mączyńską koordynator projektu Firmy rodzinne 2 z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 15 Oddelegowanie pracownika za granicę Obowiązki podatkowo-składkowe cz Mały biznes w Rosji cz. 2 System podatkowy Federacji Rosyjskiej 22 Uzbekistan Prastare państwo u progu modernizacji 25 Sztuka zawierania przyjaźni Czyli jak negocjować z chińskim partnerem 27 Aktualności 29 Oferty współpracy gospodarczej Zapraszamy także do zapoznania się z ofertami współpracy międzynarodowej. Z wyrazami szacunku, Zespół Redakcyjny Biuletynu Euro Info Komisja Europejska lub osoby występujące w jej imieniu nie są odpowiedzialne za informacje przedstawione w Biuletynie Euro Info. Poglądy wyrażone w tym czasopiśmie są poglądami autorów i nie muszą się pokrywać z działaniami Komisji Europejskiej. Redaktor naczelny: Paweł Sikorski Zespół: dr Michał Polański, Ewa Forowicz Korekta: Agnieszka Malinowska Adres redakcji: Enterprise Europe Network przy PARP ul. Pańska 81/83, Warszawa tel.: , faks: Biuletyn Euro Info, który jest wydawany przez ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Gospodarki. Skład, druk i dystrybucja: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk nakład: 1400 egz. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich zmiany i redagowania. Uwagi i komentarze prosimy kierować na adres: Wszystkie teksty zawarte w Biuletynie Euro Info mogą być przedrukowane wyłącznie po uzyskaniu zgody redakcji. Zainteresowanych prenumeratą prosimy o kontakt z najbliższym punktem Enterprise Europe Network. Publikacja została wydana na papierze przyjaznym dla środowiska naturalnego (wyprodukowany w 100% z makulatury, wybielony w procesie PCF Processed Chlorine Free). Okładka: Bartosz Bartosiński

4 Innowacje Połączeni wiedzą więcej WSPARCIE WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Sylwia Zygmont W lipcu 2012 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA rozpoczęła realizację projektu p.n. Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w skrócie INKOR Innowacja Kooperacja Region. Jego głównym celem jest opracowanie, przy udziale Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), narzędzi służących zacieśnieniu współpracy środowiska biznesowego, ukierunkowanej na wzrost działań innowacyjnych w regionie kujawsko-pomorskim. Korzystanie z holenderskich rozwiązań Projekt jest realizowany we współpracy z jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w Holandii Syntens Innovation Centre, która wdrożyła w południowym regionie tego państwa wzorcowy system komunikacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Syntens Innovation Centre kieruje swoją ofertę do firm, które są skłonne i zdolne Jednak nadal poziom współpracy jest niezadowalający. Jak wynika z badania, 76% przedsiębiorstw nie podejmuje współpracy z innymi firmami lub podmiotami niekomercyjnymi w zakresie działalności innowacyjnej, a z grupy przedsiębiorstw współpracujących 45% (10,8% wszystkich przedsiębiorstw) podejmuje takie działania nieregularnie. Najczęściej wskazywaną przez respondentów (średnio 42% wskazań) przyczyną braku takich relacji pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie działalności innowacyjnej jest niedostrzeganie potrzeby kooperacji i prawdopodo wdrożenia innowacji. W wyniku indywidualnego podejścia oraz rozmawiania o potrzebach firm w zakresie innowacji aż 55% firm z sektora MSP podjęło dodatkową aktywność w tym obszarze i zaangażowało się w bardziej nowatorskie projekty. Wspólnie z partnerem zagranicznym, mającym większe doświadczenie w tworzeniu rozwiązań aktywizujących przedsiębiorców w działania innowacyjne, podjęto prace nad zaadaptowaniem rozwiązań wypracowanych w Holandii na warunki polskie. Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw dokonuje innowacji poprzez łączenie i stosowanie wypracowanych przez inne podmioty mechanizmów czy rozwiązań, przy wykorzystaniu różnych form współpracy. Ponadto, przy wysokim ryzyku i kosztach procesu badawczo-rozwojowego, coraz więcej firm decyduje się na współpracę w tym zakresie. Innowacyjność w dużym stopniu zależy od kontaktów z innymi podmiotami. Badanie przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu Zdając sobie sprawę z odmienności realiów holenderskich i polskich, prace nad doborem właściwych narzędzi stymulujących przedsiębiorstwa do tworzenia i rozwijania powiązań w zakresie działalności innowacyjnej poprzedzono badaniem oczekiwań i potrzeb firm z województwa kujawsko-pomorskiego w stosunku do form wsparcia oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1038 przedsiębiorstw z tego województwa i 30 instytucji otoczenia biznesu 1. Współpraca między firmami W gronie badanych przedsiębiorstw jedno na cztery (24%) ma doświadczenia we współpracy z innymi firmami lub podmiotami niekomercyjnymi w zakresie działalności innowacyjnej. W ponad połowie (55%) kooperujących firm (13,2% wszystkich przedsiębiorstw) kontakty z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej mają według deklaracji badanych charakter stałej współpracy. Jedna na dziesięć (10%) współpracujących firm (2,4% wszystkich badanych) napotkała bariery i trudności w trakcie nawiązywania relacji z innymi przedsiębiorstwami bądź podmiotami niekomercyjnymi w tym zakresie. Fot. Katarzyna Górecka Na zdjęciu od prawej: Ewa Rybińska, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2013 Romuald Gierszal (Optiguard), Anna Szkulmowska (AM2M), Jolanta Powierska-Czarny (Instytut Genetyki Sądowej). 4 Biuletyn euro info (01)

5 Innowacje dobnie brak świadomości płynących z niej korzyści. Współpraca firm z IOB Badanie obejmowało nie tylko zidentyfikowanie barier w nawiązywaniu współpracy pomiędzy firmami, ale również bariery we współpracy z innymi IOB w obszarze działalności innowacyjnej. Znamienne jest, że zaledwie 8% przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim zadeklarowało, że kiedykolwiek korzystało z oferty IOB działających w regionie. Uwagę zwraca również to, iż współpraca biznesu z IOB najczęściej (łącznie 5% wskazań) ma charakter sporadyczny, incydentalny. Najważniejszą przyczyną niepodejmowania współpracy z lokalnymi IOB, którą wskazało łącznie 57% badanych przedsiębiorców niepodejmujących współpracy z IOB (26% wszystkich respondentów), jest nieświadomość korzyści płynących z takiego działania. W dalszej kolejności (19% wskazań) respondenci wymieniali nieznajomość oferty tych podmiotów oraz własne ograniczenia finansowe (13% wskazań). Wśród istotnych barier współpracy z IOB badani zwracali także uwagę na brak zaufania do tych podmiotów oraz niedostatek czasu, który mogliby poświęcić na kontakty z nimi. Zdaniem badanych, przedstawiciele IOB nie wspierają także firm w pozyskiwaniu kontrahentów. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA podjęła się realizacji dużego wyzwania, jakim jest dostosowanie funkcjonowania regionalnych IOB do oczekiwań przedsiębiorstw. Potrzeba realizacji projektu Pozostawienie przedstawionej sytuacji problemowej bez próby podjęcia interwencji w tym zakresie powoduje dalsze obniżanie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego w stosunku do średniej krajowej. W związku z powyższym Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA podjęła się realizacji dużego wyzwania, jakim jest dostosowanie funkcjonowania regionalnych IOB do oczekiwań przedsiębiorstw odnośnie wspierania kontaktów firm z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej. Innowacja to nie tylko zaawansowane technologie i materiały, które powstają w nowoczesnych laboratoriach. Innowacja to także małe, ale istotne zmiany, które pozwalają pracować wydajniej, uzyskiwać wyższą jakość, proponować towary i usługi dopasowane do zmieniających się potrzeb klientów. Animator współpracy znajdzie partnera Kluczowym elementem projektu jest uruchomienie stanowiska animatora współpracy. Jego praca oparta jest na bezpośrednim kontakcie z przedsiębiorcą i zachęcaniu go do podejmowania kontaktów w zakresie innowacji z potencjalnymi partnerami. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprosiła do współpracy trzy instytucje otoczenia biznesu z regionu: Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu, Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości. Spośród pracowników tych instytucji wybrany został zespół sześciu animatorów. Mają oni wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań na styku biznesu i nauki oraz we współpracy z przedsiębiorstwami. Animatorzy współpracy przeszli również niezbędne szkolenia mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie nawiązywania relacji i współpracy z firmami. Animator współpracy umawia się w dogodnym dla przedsiębiorcy terminie i przyjeżdża na spotkanie do siedziby firmy. Rolą animatora współpracy jest zidentyfikowanie odpowiedniego partnera w stosunku do potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie opracowania i wdrażania innowacji, skontaktowanie przedsiębiorcy z partnerem oraz doprowadzenie do ich bezpośredniego spotkania. Spotkania grupowe animujące współpracę Animatorzy współpracy, oprócz podejmowania bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami, urządzają spotkania grupowe. Towarzyszą one różnego rodzaju wydarzeniom organizowanym przez instytucje otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw, takim jak np. seminaria czy szkolenia. Wydarzenia te stanowią dla przedsiębiorców źródło cennej wiedzy merytorycznej, ale są jednocześnie doskonałą okazją do nawiązywania nowych znajomości. Tym samym Fot. Bartosz Bartosiński Biuletyn euro info (01) 5

6 Innowacje przedsiębiorca uczestniczący w spotkaniach ma sposobność poznania przyszłych partnerów biznesowych, którzy być może przyczynią się do rozwoju jego firmy. W ramach spotkań m.in. zaplanowany jest czas na przedstawienie się uczestników oraz część mniej formalną na rozmowy indywidualne. Spotkania prowadzone w takiej formule, dzięki wykorzystaniu mniej oficjalnych kontaktów, mogą stanowić początek nowej współpracy. Portal Aby wspomóc pracę animatorów i ułatwić przedsiębiorcy dostęp do informacji, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA uruchomiła portal internetowy poświęcony współpracy w zakresie działalności innowacyjnej. Jest to narzędzie skupiające oferty instytucji zaangażowanych w działania na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw w regionie oraz przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy. Na portalu firmy mogą również prezentować swoje dokonania i sukcesy w zakresie innowacji. Portal stanowi kompendium wiedzy na temat możliwych form wsparcia przedsiębiorstw, które zdecydują się na opracowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań. Kampania promocyjna Dodatkowo w województwie kujawskopomorskim realizowana jest kampania promocyjna pod hasłem Połączeni wiedzą więcej. Ma ona na celu zwrócenie uwagi przedsiębiorców na korzyści wynikające ze współpracy w zakresie innowacji, zwiększenie świadomości istnienia i rozpoznawalności ofert trzech wybranych IOB oraz roli animatorów współpracy, a także zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z portalu Kampania obejmuje szereg działań, począwszy od spotów reklamowych w radio, kampanii w internecie, w mediach społecznościowych, wysyłce informacji do prasy aż po kampanię outdoorową. i co dalej? Działania realizowane w projekcie mają charakter pilotażowy. Jeżeli okażą się skuteczne, do korzystania z narzędzi wypracowanych podczas jego realizacji będą przekonywane instytucje otoczenia biznesu w regionie, jak i poza nim. Projekt będzie realizowany do końca marca 2015 roku. Projekt Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w skrócie INKOR Innowacja Kooperacja Region jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sylwia Zygmont Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 1 Badanie dostępne jest w wersji elektronicznej pod adresem -przedsiebiorstw-i-iob/ Innowacje Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Anna Mroczkowska W ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są wypracowywane współfinansowane ze środków Unii Europejskiej innowacyjne rozwiązania problemów w wielu obszarach ważnych dla życia publicznego. Rozwiązania te powstają, aby skuteczniej odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami codzienność: np. niedostosowanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy, wysoka stopa bezrobocia wśród osób po 45. roku życia, niski poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, niedostateczny rozwój metod i narzędzi zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, etc. Innowacje społeczne w praktyce Wartość powstających narzędzi jest duża, ponieważ są one wypracowywane przez osoby i instytucje, które na co dzień zajmują się wspomnianymi wcześniej problemami. Pozwala to na zdiagnozowanie kłopotów, właściwe wskazanie ich źródła oraz na opracowanie skutecznych rozwiązań, które następnie są weryfikowane w praktyce. Dodatkowo, nowe narzędzia bardzo często powstają w ramach szerszej współpracy, w tym z instytucjami z innych państw, co zwiększa ich wartość poprzez spojrzenie na problem z szerszej perspektywy oraz możli- wość zastosowania w Polsce metod sprawdzonych wcześniej w innym kraju. Niezwykle istotne jest także to, że wypracowane przez jedną instytucję narzędzia mogą być z powodzeniem zastosowane przez inne podmioty, zajmujące się rozwiązywaniem podobnych problemów. Same narzędzia mają konkretną, gotową do zastosowania w praktyce formę. Może to być np. poradnik opisujący modelowe rozwiązania w zakresie prywatyzacji pracowniczej, zestaw narzędzi do pomiaru wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, program kształcenia dopasowany do potrzeb 6 Biuletyn euro info (01)

7 Innowacje uczniów szczególnie uzdolnionych lub model zarządzania wiedzą w organizacji z wykorzystaniem elementów rywalizacji. Dostęp do tych rozwiązań jest bezpłatny, a ich zbiorcze zestawienie, wraz z charakterystyką oraz gotowymi do pobrania narzędziami, są dostępne dla wszystkich. Wszyscy mogą i powinni skorzystać z innowacji dzięki nim można np. usprawnić swoją pracę, poprawić jakość życia w ważnym aspekcie, wzbudzić motywację do nauki i pracy w niszowym zawodzie. Korzyści jest tak dużo jak samych rozwiązań, a wśród nich znajdują się zarówno takie, które można zastosować do problemów jednostkowych (np. w stosunku do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, rodziców powracających na rynek pracy), jak i takie, które pomogą w określeniu i rozwiązaniu szerszych problemów społecznych (np. wysoki poziom bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia, niedostateczny poziom komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej). Instytucją odpowiedzialną za horyzontalne wsparcie procesów upowszechniania i włączania produktów finalnych projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki i/lub praktyki jest Krajowa Instytucja Wspomagająca (KIW), działająca w ramach Centrum Projektów Europejskich. KIW została powołana przez ministra rozwoju regionalnego w celu wsparcia na poziomie krajowym instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie projektów innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli obszarów: Adaptacyjność; Zatrudnienie i integracja społeczna; Edukacja i szkolnictwo wyższe; Dobre rządzenie. Ostatnim etapem realizacji projektu innowacyjnego jest upowszechnianie i włączanie wypracowanych rozwiązań do głównego nurtu polityki i/lub praktyki. Poprzez upowszechnianie rozumiemy szerokie informowanie o produkcie, które ma na celu zwiększenie wiedzy na temat korzyści płynących z zastosowania narzędzia wśród jego potencjalnych odbiorców i użytkowników. Natomiast włączanie obejmuje działania ukierunkowane na doprowadzenie do szerokiego wykorzystania rozwiązań w praktyce w skali lokalnej, regionalnej lub krajowej. Podej- mowanie działań w tym zakresie stanowi obowiązek każdego realizatora projektu innowacyjnego, który otrzymuje pomoc m.in. ze strony Instytucji Finansującej oraz Sieci Tematycznych PO KL. KIW zapewnia wsparcie instytucjonalne w zakresie upowszechniania i włączania na poziomie całego kraju i w odniesieniu do wszystkich innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach PO KL. W celu łatwiejszej identyfikacji produkty finalne zostały pogrupowane w węższe pakiety innowacji, tzw. bloki tematyczne, które skupiają projekty zbliżone pod względem specyfiki oraz katalogu adresatów. W ramach obszaru Adaptacyjność opracowano dotychczas pięć bloków innowacji społecznych obejmujących blisko 60 projektów innowacyjnych: Przedsiębiorczość akademicka oraz współpraca przedsiębiorców z sektorem nauki 21 projektów; Pracownicy projektów; Budowanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 14 projektów; Idea flexicurity 5 projektów; Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 3 projekty. Pakiety innowacji adresowane do przedsiębiorstw W ramach bloku p.n. Budowanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw znajdują się rozwiązania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania i wzrost efektywności przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP. Nadrzędnym celem prezentowanych innowacji jest wspieranie pracowników i kadry zarządzającej w procesach restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych, wdrożenie narzędzi służących do podnoszenia jakości usług doradczych i szkoleniowych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, zastosowanie nowych modeli wspomagających zarządzanie zmianą, różnorodnością i wiedzą w przedsiębiorstwie. Wśród wypracowanych rozwiązań znajdują się między innymi specjalistyczne programy szkoleniowo-doradcze do podnoszenia kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach, wskaźniki do szacowania skali zagrożeń psychospołecznych w przedsiębiorstwie, instrumenty służące podnoszeniu efektywności współpracy parterów społecznych i gospodarczych oraz interaktywne platformy oferujące przedsiębiorcom usługi doradcze, finansowe i prawne. W dalszej części artykułu zostały zamieszczone informacje dotyczące przykładowych narzędzi wypracowanych w ramach niniejszego bloku tematycznego. Kto może skorzystać z gotowych innowacyjnych rozwiązań Większość z innowacyjnych narzędzi zaprezentowanych w ramach bloku stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed przedstawicielami kadry zarządzającej i pracownikami sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród gotowych rozwiązań są również modele dedykowane osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezrobotnym czy reprezentantom grup defaworyzowanych na rynku pracy (m.in. osoby niepełnosprawne, kobiety) w zakresie poprawy i wyrównywania szans na rynku pracy. Powyższe rozwiązania mogą zostać wykorzystane zarówno systemowo, jak też jednostkowo w codziennej praktyce zawodowej pracowników zainteresowanych instytucji. Można wśród nich wyróżnić: kadrę zarządzającą przedsiębiorstw, spółki pracownicze, organizacje pozarządowe prowadzące przedsiębiorstwa społeczne, organizacje zawodowe i gospodarcze, instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, instytucje otoczenia biznesu, związki zawodowe, jak również jednostki administracji samorządowej. Istotną cechą rozwiązań innowacyjnych jest to, że ich wykorzystanie może przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów, m.in.: niedostatecznego poziomu współpracy parterów społecznych i gospodarczych; niedostatecznego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących procesy przekształceń wewnętrznych; niewystarczającego dostosowania oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie kompleksowych usług doradczych; trudności przedsiębiorstw społecznych w przystosowaniu się do funkcjonowania w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej; niewystarczającej znajomości metod zarządzania różnorodnością wśród kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw; niewystarczającego uwzględniania zagrożeń psychospołecznych w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw; Biuletyn euro info (01) 7

8 Innowacje niejednokrotnie niskiej świadomości pracodawców w zakresie korzyści związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników; niedostatecznego wsparcia dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej; niewystarczającej liczby praktycznych narzędzi wspierających proces sukcesji w firmach rodzinnych; niejednokrotnie niskiego poziomu zainteresowania pracowników uczestnictwem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Modele Wśród propozycji rozwiązań opisanych blokiem Budowanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw można wyróżnić: model wspomagający proces sukcesji w firmach rodzinnych; model wsparcia osób ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą; model wsparcia dla przedsiębiorstw zagrożonych redukcją zatrudnienia. Model wspomagający proces sukcesji w firmach rodzinnych. Celem tego rozwiązania jest umożliwienie lepszego przygotowania firm rodzinnych do zmiany pokoleniowej na stanowiskach kierowniczych. Wypracowany model obejmuje m.in. metodologię skutecznej sukcesji 7 milowych kroków w procesie sukcesji, materiały szkoleniowe w postaci audiobooka, filmy instruktażowe oraz platformę on-line do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami firm rodzinnych. Metodologia, w ramach której odniesiono się m.in. do specyfiki firm rodzinnych, sukcesji i kluczowych jej czynników, wraz ze studiami przypadków, adresowana jest przede wszystkim do właściciela przedsiębiorstwa. Narzędzia do wykorzystania w praktyce to między innymi: testy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (HR); gry międzypokoleniowe z elementami rywalizacji, w ramach których gracz może się wcielić w rolę sukcesora lub właściciela fikcyjnej firmy; animowany serial, w którym zaprezentowano problemy związane z procesem sukcesji; instrukcje korzystania z wybranych narzędzi HR uznanych za najbardziej znaczące dla omawianego procesu oraz niezbędne formularze i kwestionariusze. Na portalu internetowym umieszczono dodatkowo studia przypadków i artykuły tematyczne do samodzielnego pogłębiania wiedzy. Nowością w wypracowanym rozwiązaniu jest umożliwienie firmom rodzinnym samo- dzielne przeprowadzanie procesu sukcesji, bez konieczności dodatkowego wsparcia ze strony zewnętrznych ekspertów. Strona internetowa projektu: Model wsparcia przedsiębiorstw zagrożonych redukcją zatrudnienia Celem rozwiązania jest zwiększenie wewnętrznej stabilności i poprawa sytuacji przedsiębiorstw zagrożonych redukcją zatrudnienia. Wypracowane narzędzie obejmuje w szczególności dwa modele outplacementu, które są skierowane do firm oraz ich pracowników. Wśród rozwiązań adresowanych do pracodawców znajdują się: program komputerowy w zakresie ewaluacji i bilansowania kompetencji w firmie; narzędzie do budowania strategii zmiany w warunkach kryzysu, bazujące na kompetencjach; portal edukacyjny kojarzący luki kompetencyjne pracowników z propozycjami szkoleń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Wśród rozwiązań adresowanych bezpośrednio do pracowników znajdują się: program komputerowy w zakresie rozwiązań bilansowania ekwiwalentów pracownika (kwalifikacji nieformalnych, niezwiązanych ściśle z obecnym stanowiskiem pracy) na rzecz nowych zadań, stanowisk pracy w firmie lub reorientacji poza firmą; program komputerowy umożliwiający wyszukiwanie informacji o szkoleniach i ofertach pracy; portal edukacyjny wspierający pracowników w ramach procesu samokształcenia. Nowością w wypracowanym rozwiązaniu jest zintegrowanie działań podejmowanych w ramach outplacementu wewnętrznego i zewnętrznego, tak aby pracownik zagrożony bezrobociem mógł poszukiwać nowych szans zawodowych we własnej firmie, jak również na zewnątrz niej. Strona internetowa projektu: innowacjenazakrecie.pl Model wsparcia osób ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą Celem rozwiązania jest kompleksowe wsparcie tzw. restarterów, czyli osób, które zamierzają po raz kolejny rozpocząć własną działalność biznesową. Wypracowany model zawiera: centrum wsparcia dla restarterów; narzędzie on-line ułatwiające identyfikację potrzeb oraz komunikację pomiędzy restarterami a instytucjami wsparcia biznesu; bazę ekspertów branżowych, mentorów i coachów. Centrum wsparcia skupia trenerów i mentorów, którzy udzielają profesjonalnej pomocy wszystkim zainteresowanym wznowieniem działalności gospodarczej. Podczas indywidualnych konsultacji oraz szkolenia warsztatowego restarterzy oceniają poziom konkurencji na rynku, przygotowują strategię rozwoju, określają źródła finansowania nowej działalności oraz dopracowują ofertę biznesową. Platforma on-line służy do rejestracji i wstępnej diagnozy potrzeb zainteresowanych wykorzystaniem opisywanego rozwiązania, a także umożliwia bezpośredni kontakt w ramach interaktywnego forum dyskusyjnego pomiędzy restarterami, ekspertami oraz przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu. Baza ekspertów gromadzi praktyków mających dużą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, którymi dzielą się w ramach usług doradczych świadczonych poprzez centrum wsparcia. Nowością w proponowanym rozwiązaniu jest objęcie kompleksowym wsparciem grupy osób, których problemy były dotychczas marginalizowane, a więc osób, które z różnych powodów zmuszone były zamknąć swoją działalność gospodarczą. Rozwiązanie kładzie nacisk na praktyczną stronę procesu, co przejawia się między innymi w doborze ekspertów, którymi każdorazowo są osoby mające doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Strona internetowa projektu: Wszystkie rozwiązania innowacyjne są dostępne na portalu Krajowej Instytucji Wspomagającej Centrum Projektów Europejskich: Anna Mroczkowska Zespół ds. Projektów Innowacyjnych Krajowa Instytucja Wspomagająca 8 Biuletyn euro info (01)

info euro Marketing internetowy Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy polskiego eksportu na Wschód ISSN 1505-781X

info euro Marketing internetowy Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy polskiego eksportu na Wschód ISSN 1505-781X lipiec (153) 2014 ISSN 1505-781X euro info Marketing internetowy Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Perspektywy polskiego eksportu na Wschód Zachodniopomorskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL

50 + INNOWACJE 1/2014 + WIEDZA DOŚWIADCZENIE INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W PO KL 1/2014 INNOWACJE BIULETYN KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI TESTOWANIE POMYSŁÓW BIZNESOWYCH MOS-t DO SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyprzedz konkurencje!

Wyprzedz konkurencje! Wyprzedz konkurencje! Audyt Innowacji efekty prac Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM publikacja podsumowująca Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo