euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw dla małych i średnich przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw dla małych i średnich przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 styczeń luty (148) 2014 ISSN X euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. dla małych i średnich przedsiębiorstw Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw Projekt Firmy Rodzinne 2

2 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kolumba Szczecin tel Stowarzyszenie Centrum Transferu Technologii CTT ul. Grunwaldzka Gdańsk tel Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Innowacji i Transferu Technologii ul. Prawocheńskiego Olsztyn tel Regionalne Centrum Innowacji Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Agencja Podlaska Fundacja i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. Janosika Szczecin tel Wolna Przedsiębiorczość al. Niepodległości 797B Sopot tel Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie plac gen. Józefa Bema 3 pok Olsztyn tel Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska Białystok tel Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Włocławska Toruń tel do 53 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Syrkiewicza Nowy Kisielin tel Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego Wrocław tel Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska Szczawno-Zdrój tel Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w Opolu ul. Damrota Opole tel Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA ul. Astrów Katowice tel Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Powstańców Katowice tel Enterprise Europe Network Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie ul. Zakładowa Konin tel Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Biuro Enterprise Europe Network w Poznaniu ul. Rubież Poznań tel Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska Kalisz tel Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii ul. Warszawska Kraków tel , Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie ul. Floriańska Kraków tel Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Piotrkowska Łódź tel Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Sienkiewicza Kielce tel Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii al. Solidarności Kielce tel Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa tel Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/ Warszawa tel Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii ul. Żwirki i Wigury Warszawa tel Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Rynek Lublin tel Politechnika Lubelska Lubelskie Centrum Transferu Technologii ul. Nadbystrzycka 36 pok Lublin tel Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego Rzeszów tel Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena Rzeszów tel Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza ul. Szopena Rzeszów tel

3 Spis treści 4 Połączeni wiedzą więcej Wsparcie współpracy przedsiębiorstw w województwie Kujawsko-Pomorskim 6 Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw Innowacyjne rozwiązania Od redakcji Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że ponad jedna trzecia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce to firmy rodzinne. Jeżeli dodać do tego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to okazałoby się, że odsetek ten wzrósłby do ponad 75%. Nie ulega zatem najmniejszej wątpliwości, że ich znaczenie dla gospodarki jest olbrzymie. To firmy rodzinne generują znaczącą część dochodu narodowego, zatrudniają najwięcej pracowników i pozwalają złagodzić skutki dekoniunktury gospodarczej. Z myślą o takich przedsiębiorstwach PARP współrealizuje projekt, którego głównym zadaniem jest podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych. Więcej o tym, co mogą zyskać przedsiębiorcy biorący udział w tej inicjatywie, można dowiedzieć się z lektury tekstu pt. Projekt Firmy Rodzinne 2. Ponadto w bieżącym numerze kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku temat związany z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Federacji Rosyjskiej ( Mały biznes w Rosji ) oraz w Uzbekistanie ( Prastare państwo u progu modernizacji ). 9 Rozwój pracowników w 2014 r. 10 trendów 12 Firmy Rodzinne 2 Rozmowa z Małgorzatą Mączyńską koordynator projektu Firmy rodzinne 2 z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 15 Oddelegowanie pracownika za granicę Obowiązki podatkowo-składkowe cz Mały biznes w Rosji cz. 2 System podatkowy Federacji Rosyjskiej 22 Uzbekistan Prastare państwo u progu modernizacji 25 Sztuka zawierania przyjaźni Czyli jak negocjować z chińskim partnerem 27 Aktualności 29 Oferty współpracy gospodarczej Zapraszamy także do zapoznania się z ofertami współpracy międzynarodowej. Z wyrazami szacunku, Zespół Redakcyjny Biuletynu Euro Info Komisja Europejska lub osoby występujące w jej imieniu nie są odpowiedzialne za informacje przedstawione w Biuletynie Euro Info. Poglądy wyrażone w tym czasopiśmie są poglądami autorów i nie muszą się pokrywać z działaniami Komisji Europejskiej. Redaktor naczelny: Paweł Sikorski Zespół: dr Michał Polański, Ewa Forowicz Korekta: Agnieszka Malinowska Adres redakcji: Enterprise Europe Network przy PARP ul. Pańska 81/83, Warszawa tel.: , faks: Biuletyn Euro Info, który jest wydawany przez ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Gospodarki. Skład, druk i dystrybucja: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk nakład: 1400 egz. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich zmiany i redagowania. Uwagi i komentarze prosimy kierować na adres: Wszystkie teksty zawarte w Biuletynie Euro Info mogą być przedrukowane wyłącznie po uzyskaniu zgody redakcji. Zainteresowanych prenumeratą prosimy o kontakt z najbliższym punktem Enterprise Europe Network. Publikacja została wydana na papierze przyjaznym dla środowiska naturalnego (wyprodukowany w 100% z makulatury, wybielony w procesie PCF Processed Chlorine Free). Okładka: Bartosz Bartosiński

4 Innowacje Połączeni wiedzą więcej WSPARCIE WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Sylwia Zygmont W lipcu 2012 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA rozpoczęła realizację projektu p.n. Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w skrócie INKOR Innowacja Kooperacja Region. Jego głównym celem jest opracowanie, przy udziale Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), narzędzi służących zacieśnieniu współpracy środowiska biznesowego, ukierunkowanej na wzrost działań innowacyjnych w regionie kujawsko-pomorskim. Korzystanie z holenderskich rozwiązań Projekt jest realizowany we współpracy z jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w Holandii Syntens Innovation Centre, która wdrożyła w południowym regionie tego państwa wzorcowy system komunikacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Syntens Innovation Centre kieruje swoją ofertę do firm, które są skłonne i zdolne Jednak nadal poziom współpracy jest niezadowalający. Jak wynika z badania, 76% przedsiębiorstw nie podejmuje współpracy z innymi firmami lub podmiotami niekomercyjnymi w zakresie działalności innowacyjnej, a z grupy przedsiębiorstw współpracujących 45% (10,8% wszystkich przedsiębiorstw) podejmuje takie działania nieregularnie. Najczęściej wskazywaną przez respondentów (średnio 42% wskazań) przyczyną braku takich relacji pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie działalności innowacyjnej jest niedostrzeganie potrzeby kooperacji i prawdopodo wdrożenia innowacji. W wyniku indywidualnego podejścia oraz rozmawiania o potrzebach firm w zakresie innowacji aż 55% firm z sektora MSP podjęło dodatkową aktywność w tym obszarze i zaangażowało się w bardziej nowatorskie projekty. Wspólnie z partnerem zagranicznym, mającym większe doświadczenie w tworzeniu rozwiązań aktywizujących przedsiębiorców w działania innowacyjne, podjęto prace nad zaadaptowaniem rozwiązań wypracowanych w Holandii na warunki polskie. Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw dokonuje innowacji poprzez łączenie i stosowanie wypracowanych przez inne podmioty mechanizmów czy rozwiązań, przy wykorzystaniu różnych form współpracy. Ponadto, przy wysokim ryzyku i kosztach procesu badawczo-rozwojowego, coraz więcej firm decyduje się na współpracę w tym zakresie. Innowacyjność w dużym stopniu zależy od kontaktów z innymi podmiotami. Badanie przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu Zdając sobie sprawę z odmienności realiów holenderskich i polskich, prace nad doborem właściwych narzędzi stymulujących przedsiębiorstwa do tworzenia i rozwijania powiązań w zakresie działalności innowacyjnej poprzedzono badaniem oczekiwań i potrzeb firm z województwa kujawsko-pomorskiego w stosunku do form wsparcia oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1038 przedsiębiorstw z tego województwa i 30 instytucji otoczenia biznesu 1. Współpraca między firmami W gronie badanych przedsiębiorstw jedno na cztery (24%) ma doświadczenia we współpracy z innymi firmami lub podmiotami niekomercyjnymi w zakresie działalności innowacyjnej. W ponad połowie (55%) kooperujących firm (13,2% wszystkich przedsiębiorstw) kontakty z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej mają według deklaracji badanych charakter stałej współpracy. Jedna na dziesięć (10%) współpracujących firm (2,4% wszystkich badanych) napotkała bariery i trudności w trakcie nawiązywania relacji z innymi przedsiębiorstwami bądź podmiotami niekomercyjnymi w tym zakresie. Fot. Katarzyna Górecka Na zdjęciu od prawej: Ewa Rybińska, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2013 Romuald Gierszal (Optiguard), Anna Szkulmowska (AM2M), Jolanta Powierska-Czarny (Instytut Genetyki Sądowej). 4 Biuletyn euro info (01)

5 Innowacje dobnie brak świadomości płynących z niej korzyści. Współpraca firm z IOB Badanie obejmowało nie tylko zidentyfikowanie barier w nawiązywaniu współpracy pomiędzy firmami, ale również bariery we współpracy z innymi IOB w obszarze działalności innowacyjnej. Znamienne jest, że zaledwie 8% przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim zadeklarowało, że kiedykolwiek korzystało z oferty IOB działających w regionie. Uwagę zwraca również to, iż współpraca biznesu z IOB najczęściej (łącznie 5% wskazań) ma charakter sporadyczny, incydentalny. Najważniejszą przyczyną niepodejmowania współpracy z lokalnymi IOB, którą wskazało łącznie 57% badanych przedsiębiorców niepodejmujących współpracy z IOB (26% wszystkich respondentów), jest nieświadomość korzyści płynących z takiego działania. W dalszej kolejności (19% wskazań) respondenci wymieniali nieznajomość oferty tych podmiotów oraz własne ograniczenia finansowe (13% wskazań). Wśród istotnych barier współpracy z IOB badani zwracali także uwagę na brak zaufania do tych podmiotów oraz niedostatek czasu, który mogliby poświęcić na kontakty z nimi. Zdaniem badanych, przedstawiciele IOB nie wspierają także firm w pozyskiwaniu kontrahentów. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA podjęła się realizacji dużego wyzwania, jakim jest dostosowanie funkcjonowania regionalnych IOB do oczekiwań przedsiębiorstw. Potrzeba realizacji projektu Pozostawienie przedstawionej sytuacji problemowej bez próby podjęcia interwencji w tym zakresie powoduje dalsze obniżanie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego w stosunku do średniej krajowej. W związku z powyższym Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA podjęła się realizacji dużego wyzwania, jakim jest dostosowanie funkcjonowania regionalnych IOB do oczekiwań przedsiębiorstw odnośnie wspierania kontaktów firm z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej. Innowacja to nie tylko zaawansowane technologie i materiały, które powstają w nowoczesnych laboratoriach. Innowacja to także małe, ale istotne zmiany, które pozwalają pracować wydajniej, uzyskiwać wyższą jakość, proponować towary i usługi dopasowane do zmieniających się potrzeb klientów. Animator współpracy znajdzie partnera Kluczowym elementem projektu jest uruchomienie stanowiska animatora współpracy. Jego praca oparta jest na bezpośrednim kontakcie z przedsiębiorcą i zachęcaniu go do podejmowania kontaktów w zakresie innowacji z potencjalnymi partnerami. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprosiła do współpracy trzy instytucje otoczenia biznesu z regionu: Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu, Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości. Spośród pracowników tych instytucji wybrany został zespół sześciu animatorów. Mają oni wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań na styku biznesu i nauki oraz we współpracy z przedsiębiorstwami. Animatorzy współpracy przeszli również niezbędne szkolenia mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie nawiązywania relacji i współpracy z firmami. Animator współpracy umawia się w dogodnym dla przedsiębiorcy terminie i przyjeżdża na spotkanie do siedziby firmy. Rolą animatora współpracy jest zidentyfikowanie odpowiedniego partnera w stosunku do potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie opracowania i wdrażania innowacji, skontaktowanie przedsiębiorcy z partnerem oraz doprowadzenie do ich bezpośredniego spotkania. Spotkania grupowe animujące współpracę Animatorzy współpracy, oprócz podejmowania bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami, urządzają spotkania grupowe. Towarzyszą one różnego rodzaju wydarzeniom organizowanym przez instytucje otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw, takim jak np. seminaria czy szkolenia. Wydarzenia te stanowią dla przedsiębiorców źródło cennej wiedzy merytorycznej, ale są jednocześnie doskonałą okazją do nawiązywania nowych znajomości. Tym samym Fot. Bartosz Bartosiński Biuletyn euro info (01) 5

6 Innowacje przedsiębiorca uczestniczący w spotkaniach ma sposobność poznania przyszłych partnerów biznesowych, którzy być może przyczynią się do rozwoju jego firmy. W ramach spotkań m.in. zaplanowany jest czas na przedstawienie się uczestników oraz część mniej formalną na rozmowy indywidualne. Spotkania prowadzone w takiej formule, dzięki wykorzystaniu mniej oficjalnych kontaktów, mogą stanowić początek nowej współpracy. Portal Aby wspomóc pracę animatorów i ułatwić przedsiębiorcy dostęp do informacji, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA uruchomiła portal internetowy poświęcony współpracy w zakresie działalności innowacyjnej. Jest to narzędzie skupiające oferty instytucji zaangażowanych w działania na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw w regionie oraz przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy. Na portalu firmy mogą również prezentować swoje dokonania i sukcesy w zakresie innowacji. Portal stanowi kompendium wiedzy na temat możliwych form wsparcia przedsiębiorstw, które zdecydują się na opracowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań. Kampania promocyjna Dodatkowo w województwie kujawskopomorskim realizowana jest kampania promocyjna pod hasłem Połączeni wiedzą więcej. Ma ona na celu zwrócenie uwagi przedsiębiorców na korzyści wynikające ze współpracy w zakresie innowacji, zwiększenie świadomości istnienia i rozpoznawalności ofert trzech wybranych IOB oraz roli animatorów współpracy, a także zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z portalu Kampania obejmuje szereg działań, począwszy od spotów reklamowych w radio, kampanii w internecie, w mediach społecznościowych, wysyłce informacji do prasy aż po kampanię outdoorową. i co dalej? Działania realizowane w projekcie mają charakter pilotażowy. Jeżeli okażą się skuteczne, do korzystania z narzędzi wypracowanych podczas jego realizacji będą przekonywane instytucje otoczenia biznesu w regionie, jak i poza nim. Projekt będzie realizowany do końca marca 2015 roku. Projekt Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w skrócie INKOR Innowacja Kooperacja Region jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sylwia Zygmont Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 1 Badanie dostępne jest w wersji elektronicznej pod adresem -przedsiebiorstw-i-iob/ Innowacje Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Anna Mroczkowska W ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są wypracowywane współfinansowane ze środków Unii Europejskiej innowacyjne rozwiązania problemów w wielu obszarach ważnych dla życia publicznego. Rozwiązania te powstają, aby skuteczniej odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami codzienność: np. niedostosowanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy, wysoka stopa bezrobocia wśród osób po 45. roku życia, niski poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, niedostateczny rozwój metod i narzędzi zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, etc. Innowacje społeczne w praktyce Wartość powstających narzędzi jest duża, ponieważ są one wypracowywane przez osoby i instytucje, które na co dzień zajmują się wspomnianymi wcześniej problemami. Pozwala to na zdiagnozowanie kłopotów, właściwe wskazanie ich źródła oraz na opracowanie skutecznych rozwiązań, które następnie są weryfikowane w praktyce. Dodatkowo, nowe narzędzia bardzo często powstają w ramach szerszej współpracy, w tym z instytucjami z innych państw, co zwiększa ich wartość poprzez spojrzenie na problem z szerszej perspektywy oraz możli- wość zastosowania w Polsce metod sprawdzonych wcześniej w innym kraju. Niezwykle istotne jest także to, że wypracowane przez jedną instytucję narzędzia mogą być z powodzeniem zastosowane przez inne podmioty, zajmujące się rozwiązywaniem podobnych problemów. Same narzędzia mają konkretną, gotową do zastosowania w praktyce formę. Może to być np. poradnik opisujący modelowe rozwiązania w zakresie prywatyzacji pracowniczej, zestaw narzędzi do pomiaru wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, program kształcenia dopasowany do potrzeb 6 Biuletyn euro info (01)

7 Innowacje uczniów szczególnie uzdolnionych lub model zarządzania wiedzą w organizacji z wykorzystaniem elementów rywalizacji. Dostęp do tych rozwiązań jest bezpłatny, a ich zbiorcze zestawienie, wraz z charakterystyką oraz gotowymi do pobrania narzędziami, są dostępne dla wszystkich. Wszyscy mogą i powinni skorzystać z innowacji dzięki nim można np. usprawnić swoją pracę, poprawić jakość życia w ważnym aspekcie, wzbudzić motywację do nauki i pracy w niszowym zawodzie. Korzyści jest tak dużo jak samych rozwiązań, a wśród nich znajdują się zarówno takie, które można zastosować do problemów jednostkowych (np. w stosunku do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, rodziców powracających na rynek pracy), jak i takie, które pomogą w określeniu i rozwiązaniu szerszych problemów społecznych (np. wysoki poziom bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia, niedostateczny poziom komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej). Instytucją odpowiedzialną za horyzontalne wsparcie procesów upowszechniania i włączania produktów finalnych projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki i/lub praktyki jest Krajowa Instytucja Wspomagająca (KIW), działająca w ramach Centrum Projektów Europejskich. KIW została powołana przez ministra rozwoju regionalnego w celu wsparcia na poziomie krajowym instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie projektów innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli obszarów: Adaptacyjność; Zatrudnienie i integracja społeczna; Edukacja i szkolnictwo wyższe; Dobre rządzenie. Ostatnim etapem realizacji projektu innowacyjnego jest upowszechnianie i włączanie wypracowanych rozwiązań do głównego nurtu polityki i/lub praktyki. Poprzez upowszechnianie rozumiemy szerokie informowanie o produkcie, które ma na celu zwiększenie wiedzy na temat korzyści płynących z zastosowania narzędzia wśród jego potencjalnych odbiorców i użytkowników. Natomiast włączanie obejmuje działania ukierunkowane na doprowadzenie do szerokiego wykorzystania rozwiązań w praktyce w skali lokalnej, regionalnej lub krajowej. Podej- mowanie działań w tym zakresie stanowi obowiązek każdego realizatora projektu innowacyjnego, który otrzymuje pomoc m.in. ze strony Instytucji Finansującej oraz Sieci Tematycznych PO KL. KIW zapewnia wsparcie instytucjonalne w zakresie upowszechniania i włączania na poziomie całego kraju i w odniesieniu do wszystkich innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach PO KL. W celu łatwiejszej identyfikacji produkty finalne zostały pogrupowane w węższe pakiety innowacji, tzw. bloki tematyczne, które skupiają projekty zbliżone pod względem specyfiki oraz katalogu adresatów. W ramach obszaru Adaptacyjność opracowano dotychczas pięć bloków innowacji społecznych obejmujących blisko 60 projektów innowacyjnych: Przedsiębiorczość akademicka oraz współpraca przedsiębiorców z sektorem nauki 21 projektów; Pracownicy projektów; Budowanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 14 projektów; Idea flexicurity 5 projektów; Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 3 projekty. Pakiety innowacji adresowane do przedsiębiorstw W ramach bloku p.n. Budowanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw znajdują się rozwiązania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania i wzrost efektywności przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP. Nadrzędnym celem prezentowanych innowacji jest wspieranie pracowników i kadry zarządzającej w procesach restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych, wdrożenie narzędzi służących do podnoszenia jakości usług doradczych i szkoleniowych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, zastosowanie nowych modeli wspomagających zarządzanie zmianą, różnorodnością i wiedzą w przedsiębiorstwie. Wśród wypracowanych rozwiązań znajdują się między innymi specjalistyczne programy szkoleniowo-doradcze do podnoszenia kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach, wskaźniki do szacowania skali zagrożeń psychospołecznych w przedsiębiorstwie, instrumenty służące podnoszeniu efektywności współpracy parterów społecznych i gospodarczych oraz interaktywne platformy oferujące przedsiębiorcom usługi doradcze, finansowe i prawne. W dalszej części artykułu zostały zamieszczone informacje dotyczące przykładowych narzędzi wypracowanych w ramach niniejszego bloku tematycznego. Kto może skorzystać z gotowych innowacyjnych rozwiązań Większość z innowacyjnych narzędzi zaprezentowanych w ramach bloku stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed przedstawicielami kadry zarządzającej i pracownikami sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród gotowych rozwiązań są również modele dedykowane osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezrobotnym czy reprezentantom grup defaworyzowanych na rynku pracy (m.in. osoby niepełnosprawne, kobiety) w zakresie poprawy i wyrównywania szans na rynku pracy. Powyższe rozwiązania mogą zostać wykorzystane zarówno systemowo, jak też jednostkowo w codziennej praktyce zawodowej pracowników zainteresowanych instytucji. Można wśród nich wyróżnić: kadrę zarządzającą przedsiębiorstw, spółki pracownicze, organizacje pozarządowe prowadzące przedsiębiorstwa społeczne, organizacje zawodowe i gospodarcze, instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, instytucje otoczenia biznesu, związki zawodowe, jak również jednostki administracji samorządowej. Istotną cechą rozwiązań innowacyjnych jest to, że ich wykorzystanie może przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów, m.in.: niedostatecznego poziomu współpracy parterów społecznych i gospodarczych; niedostatecznego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących procesy przekształceń wewnętrznych; niewystarczającego dostosowania oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie kompleksowych usług doradczych; trudności przedsiębiorstw społecznych w przystosowaniu się do funkcjonowania w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej; niewystarczającej znajomości metod zarządzania różnorodnością wśród kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw; niewystarczającego uwzględniania zagrożeń psychospołecznych w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw; Biuletyn euro info (01) 7

8 Innowacje niejednokrotnie niskiej świadomości pracodawców w zakresie korzyści związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników; niedostatecznego wsparcia dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej; niewystarczającej liczby praktycznych narzędzi wspierających proces sukcesji w firmach rodzinnych; niejednokrotnie niskiego poziomu zainteresowania pracowników uczestnictwem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Modele Wśród propozycji rozwiązań opisanych blokiem Budowanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw można wyróżnić: model wspomagający proces sukcesji w firmach rodzinnych; model wsparcia osób ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą; model wsparcia dla przedsiębiorstw zagrożonych redukcją zatrudnienia. Model wspomagający proces sukcesji w firmach rodzinnych. Celem tego rozwiązania jest umożliwienie lepszego przygotowania firm rodzinnych do zmiany pokoleniowej na stanowiskach kierowniczych. Wypracowany model obejmuje m.in. metodologię skutecznej sukcesji 7 milowych kroków w procesie sukcesji, materiały szkoleniowe w postaci audiobooka, filmy instruktażowe oraz platformę on-line do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami firm rodzinnych. Metodologia, w ramach której odniesiono się m.in. do specyfiki firm rodzinnych, sukcesji i kluczowych jej czynników, wraz ze studiami przypadków, adresowana jest przede wszystkim do właściciela przedsiębiorstwa. Narzędzia do wykorzystania w praktyce to między innymi: testy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (HR); gry międzypokoleniowe z elementami rywalizacji, w ramach których gracz może się wcielić w rolę sukcesora lub właściciela fikcyjnej firmy; animowany serial, w którym zaprezentowano problemy związane z procesem sukcesji; instrukcje korzystania z wybranych narzędzi HR uznanych za najbardziej znaczące dla omawianego procesu oraz niezbędne formularze i kwestionariusze. Na portalu internetowym umieszczono dodatkowo studia przypadków i artykuły tematyczne do samodzielnego pogłębiania wiedzy. Nowością w wypracowanym rozwiązaniu jest umożliwienie firmom rodzinnym samo- dzielne przeprowadzanie procesu sukcesji, bez konieczności dodatkowego wsparcia ze strony zewnętrznych ekspertów. Strona internetowa projektu: Model wsparcia przedsiębiorstw zagrożonych redukcją zatrudnienia Celem rozwiązania jest zwiększenie wewnętrznej stabilności i poprawa sytuacji przedsiębiorstw zagrożonych redukcją zatrudnienia. Wypracowane narzędzie obejmuje w szczególności dwa modele outplacementu, które są skierowane do firm oraz ich pracowników. Wśród rozwiązań adresowanych do pracodawców znajdują się: program komputerowy w zakresie ewaluacji i bilansowania kompetencji w firmie; narzędzie do budowania strategii zmiany w warunkach kryzysu, bazujące na kompetencjach; portal edukacyjny kojarzący luki kompetencyjne pracowników z propozycjami szkoleń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Wśród rozwiązań adresowanych bezpośrednio do pracowników znajdują się: program komputerowy w zakresie rozwiązań bilansowania ekwiwalentów pracownika (kwalifikacji nieformalnych, niezwiązanych ściśle z obecnym stanowiskiem pracy) na rzecz nowych zadań, stanowisk pracy w firmie lub reorientacji poza firmą; program komputerowy umożliwiający wyszukiwanie informacji o szkoleniach i ofertach pracy; portal edukacyjny wspierający pracowników w ramach procesu samokształcenia. Nowością w wypracowanym rozwiązaniu jest zintegrowanie działań podejmowanych w ramach outplacementu wewnętrznego i zewnętrznego, tak aby pracownik zagrożony bezrobociem mógł poszukiwać nowych szans zawodowych we własnej firmie, jak również na zewnątrz niej. Strona internetowa projektu: innowacjenazakrecie.pl Model wsparcia osób ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą Celem rozwiązania jest kompleksowe wsparcie tzw. restarterów, czyli osób, które zamierzają po raz kolejny rozpocząć własną działalność biznesową. Wypracowany model zawiera: centrum wsparcia dla restarterów; narzędzie on-line ułatwiające identyfikację potrzeb oraz komunikację pomiędzy restarterami a instytucjami wsparcia biznesu; bazę ekspertów branżowych, mentorów i coachów. Centrum wsparcia skupia trenerów i mentorów, którzy udzielają profesjonalnej pomocy wszystkim zainteresowanym wznowieniem działalności gospodarczej. Podczas indywidualnych konsultacji oraz szkolenia warsztatowego restarterzy oceniają poziom konkurencji na rynku, przygotowują strategię rozwoju, określają źródła finansowania nowej działalności oraz dopracowują ofertę biznesową. Platforma on-line służy do rejestracji i wstępnej diagnozy potrzeb zainteresowanych wykorzystaniem opisywanego rozwiązania, a także umożliwia bezpośredni kontakt w ramach interaktywnego forum dyskusyjnego pomiędzy restarterami, ekspertami oraz przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu. Baza ekspertów gromadzi praktyków mających dużą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, którymi dzielą się w ramach usług doradczych świadczonych poprzez centrum wsparcia. Nowością w proponowanym rozwiązaniu jest objęcie kompleksowym wsparciem grupy osób, których problemy były dotychczas marginalizowane, a więc osób, które z różnych powodów zmuszone były zamknąć swoją działalność gospodarczą. Rozwiązanie kładzie nacisk na praktyczną stronę procesu, co przejawia się między innymi w doborze ekspertów, którymi każdorazowo są osoby mające doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Strona internetowa projektu: Wszystkie rozwiązania innowacyjne są dostępne na portalu Krajowej Instytucji Wspomagającej Centrum Projektów Europejskich: Anna Mroczkowska Zespół ds. Projektów Innowacyjnych Krajowa Instytucja Wspomagająca 8 Biuletyn euro info (01)

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku

Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku Rada Ministrów w dniu 7 stycznia na wniosek Ministra Gospodarki przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA enterprise europe ZACHODNIA POLSKA Rynek. Technologie. Innowacje. www.westpoland.pl www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu Czym jest Enterprise Europe Network? Tworzymy międzynarodową sieć organizacji

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w Gdańsku. Miasto Gdańsk

Przedsiębiorczość w Gdańsku. Miasto Gdańsk Przedsiębiorczość w Gdańsku Miasto Gdańsk Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Rok powstania: 2005 r. Fundator: Miasto Gdańsk Cel: stworzenie i prowadzenie gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Swoje

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji 1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity Tytuł projektu Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Projekt systemowy realizowany przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE NARZĘDZIA do ZASTOSOWANIA w obszarze EDUKACJA

INNOWACYJNE NARZĘDZIA do ZASTOSOWANIA w obszarze EDUKACJA INNOWACYJNE NARZĘDZIA do ZASTOSOWANIA w obszarze EDUKACJA Szanowni Państwo, W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypracowywane są, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, innowacyjne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Za istotne uważamy też podjęcie dyskusji na temat włączenia założeń Modelu BINGO do

Za istotne uważamy też podjęcie dyskusji na temat włączenia założeń Modelu BINGO do Poznań, 12 czerwca 2014 r. Sz. P. Pełnomocnik ds. współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi PROŚBA O WSPARCIE DZIAŁAŃ UPOWSZECHNIAJĄCYCH ORAZ WŁĄCZENIE ZAŁOŻEŃ MODELU

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA CERTYFIKOWANE

SZKOLENIA CERTYFIKOWANE SZKOLENIA CERTYFIKOWANE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie aby wspierać

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak skutecznie diagnozować i rozwijać kompetencje zawodowe z wykorzystaniem produktu finalnego w postaci modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych Ewa Ziarkowska - Hordyj Gdańsk 12.09.2014

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki

Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację o projekcie Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER.

Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER. Wojciech Lasota (BWR), koordynacja procesu tworzenia strategii jednostek UW Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER. Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo