EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJACH"

Transkrypt

1 OFERTA SZKOLENIA EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJACH Tak słowo, kiedy wychodzi z ust moich: nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Księga Izajasza TERMIN: września 2010r. MIEJSCE: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Pod Arkadami Darłówko, ul. Admiralska 22/23 Strona 1

2 WSTĘP Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest dokonanie zmiany w zakresie postaw, zachowań, wiedzy oraz umiejętności w takim zakresie, by przyniosło to pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Można, zatem powiedzieć, że wpływ szkoleń na efektywność indywidualną pracowników jak i na realizację celów firmy odbywa się za pośrednictwem rozwoju kompetencji. Aby szkolenie miało szansę realizować stawiane przed nimi zadania musi być odpowiednio przygotowane, realizowane i monitorowane. Jest to, więc proces, którego wszystkie etapy powinny być przeprowadzone z należytą starannością, by osiągnąć pożądany efekt. W związku z tym proponujemy Państwu: po wstępnej akceptacji prezentowanego programu, uszczegółowienie go i dopasowanie do rzeczywistych potrzeb Państwa organizacji przeprowadzenie szkolenia monitorowanie i wzmacnianie efektów szkolenia po jego zakończeniu ZAŁOŻENIA OGÓLNE IDEA TRENINGU: W nowoczesnych organizacjach biznesowych efektywna komunikacja jest podstawą funkcjonowania systemu firmy. Oznacza to, że podstawowym celem komunikowania się pracowników powinno być uzyskanie lub przekazanie informacji potrzebnej do podjęcia odpowiednich działań. Porozumiewanie się w tak skuteczny sposób zakłada rozwinięcie przez pracowników, w tym szczególnie przez osoby zarządzające, otwartej, aktywnej postawy w relacjach z innymi ludźmi. Obejmuje ona świadome użycie odpowiednich form językowych i ekspresji niewerbalnej we własnych wypowiedziach oraz umiejętności klaryfikowania komunikatów od innych osób w taki sposób, aby wydobywać istotne informacje i kierować całym procesem osiągania porozumienia. Ważne jest nie tylko to, CO się mówi, lecz także JAK się to mówi, a przede wszystkich DO KOGO się mówi, ponieważ skuteczne przekonywanie oznacza skuteczne dopasowanie przekazu do sposobu myślenia rozmówcy. Omawiane kompetencje można i należy rozwijać. Trening efektywnej komunikacji dostarcza niezbędnej wiedzy oraz precyzyjnych i zarazem możliwie prostych narzędzi. Jest przeznaczony dla osób, które chcą lepiej rozumieć partnerów w rozmowach, szybciej i łatwiej dochodzić do porozumienia, a przez to zwiększyć swoją efektywność oraz wpływ na innych ludzi. Dla tych, którzy chcą łatwiej wyrażać swoje opinie, pomysły, utrzymywać dobry kontakt ze współpracownikami, chcą konstruktywnie reagować na krytykę i obiekcje. Chcą być skuteczni i być sobą zarówno wewnątrz grupy, wśród współpracowników i wobec przełożonych, jak również w kontaktach z klientami. Chcą nauczyć się jak zapobiegać konfliktom i innym zakłóceniom w komunikacji oraz zadbać o spójność i równowagę w porozumiewaniu się czyniąc je bardziej twórczym i celowym. Trening ten jest poświęcony porozumiewaniu się w jaki sposób porozumiewać się bardziej efektywnie z ludźmi wokół siebie. Jest ona także nauką przekonywania jak sprawić, żeby ci ludzie odnieśli się przychylnie do Ciebie i Twoich propozycji i robili to, co chcesz, żeby robili, jak być wiarygodnym i godnym zaufania. METODOLOGIA PRACY: Intensywny trening zadaniowy, gry symulacyjne, ćwiczenia w małych zespołach i ćwiczenia indywidualne, odgrywanie ról, projektowanie interakcji, zabawy rozwijające kreatywność i wydobywające radość, gra wieczorna. Wszystkie wiadomości podawane uczestnikom są sprawdzane w działaniu integrującym wiedzę z doświadczeniem. Trening wykorzystuje Strona 2

3 wybrane metody Neuro-Lingwistycznego Programowania (zastosowanie w biznesie), psychologii zorientowanej na proces i psychoimmunologii. Wyklucza się analizę i interwencję psychologiczną oraz dzielenie się problemami osobistymi. CELE TRENINGU: Trening ten jest poświęcony porozumiewaniu się w jaki sposób porozumiewać się bardziej efektywnie z ludźmi wokół siebie. Jest ona także nauką przekonywania jak sprawić, żeby ci ludzie odnieśli się przychylnie do Ciebie i Twoich propozycji i robili to, co chcesz, żeby robili, jak być wiarygodnym i godnym zaufania. Trening jest nauką umiejętności posługiwania się pasjonującymi i potężnymi technikami oraz strategiami dostępnymi w celu otrzymania poparcia i współpracy ze strony innych ludzi. Dowiesz się, w jaki sposób ludzie przetwarzają informację i usiłują nadawać światu sens. Wyłonisz własne wzorce oraz nauczysz się rozpoznawać wzorce innych ludzi. Odpowiadamy podświadomie i działamy także w głównej mierze podświadomie. Oznacza to, że działamy automatycznie, z przyzwyczajenia. Nasze odpowiedzi i interakcje z innymi ludźmi oraz ze światem wiadomości są w pewnym stopniu wzorcowe. Ustalisz, które z Twoich zwyczajów lub wzorców są funkcjonalne, a które nie które zazwyczaj Ci służą, a które Cię zniewalają. Jednym z głównych celów tego treningu jest pomóc Ci stać się bardziej świadomym wzorców w Tobie samym, które ułatwiają współżycie i wpływanie na ludzi, z którymi pracujesz i mieszkasz, którym sprzedajesz lub którym przewodzisz. Będąc bardziej świadomym tych wzorców, które dobrze Ci służą nauczysz się używać ich w sposób bardziej systematyczny i odpowiedni w kontaktach z innymi. Zdając sobie świadomie sprawę z podświadomych wzorców, które Ci nie służą, ale którym jesteś niechcący podporządkowany, będziesz miał wybór. Masz wolność wyboru będziesz mógł zmieniać te wzorce, aby już dłużej nie przeszkadzały Ci w Twoich kontaktach z innymi. Zmiana może się dokonać. Zdasz sobie z tego sprawę. PROGRAM SZKOLENIA : 1. Czym jest komunikacja znaczenie pętli, informacji zwrotnej, treści i kontekstu przekazu. Po czyjej stronie leży odpowiedzialność za pożądaną reakcję, efektywność komunikacji? Filtry w komunikacji. 2. Cel, ostrość postrzegania i elastyczność w porozumiewaniu się 3. Komunikacja świadoma i nieświadoma czy wiesz, jak oddziałujesz na innych? 4. Rozróżnianie informacji od interpretacji oraz zachowań od intencji 5. Umiejętność budowania kontaktu i zaufania (rapport) 6. Werbalne i niewerbalne dostrajanie się do rozmówcy (pacing) 7. Rozpoznanie i tworzenie użytecznych kontekstów komunikacji (framing) 8. Wyłanianie i rozumienie informacji zwrotnych Strona 3

4 9. Radzenie sobie z niejasnymi komunikatami w formie stawianych pytań, twierdzeń, przykładów i żądań 10.Sztuka zadawania pytań prowadzących do uzyskania informacji i inne sposoby klaryfikowania komunikatów odbieranych (leading) 11.Zmiana znaczenia przekazu i przeformułowanie obiekcji (reframing) 12. Precyzyjne przekazywanie swoich intencji i osiąganie założonych celów komunikacji 13. Zapewnienie formalnej poprawności komunikatów nadawanych w taki sposób, aby przekaz był rozumiany i akceptowany jako pozytywny, konkretny oraz odpowiedni dla danej osoby i systemu, w którym działa 14. Umiejętność indywidualnego (personalnego) adresowania przekazu 15. Preferowane style myślenia (metaprogramy) 16. Dopasowanie komunikatu do preferowanego stylu myślenia rozmówcy 17. Skuteczne tryby przekonywania HARMONOGRAM CZASOWY SZKOLENIA: Dzień I Od Przyjazd, zakwaterowanie Kolacja Integracja grupy Dzień II Śniadanie zajęcia Przerwa Zajęcia Obiad Zajęcia Przerwa Zajęcia Podsumowanie dnia Kolacja Gra wieczorna Dzień III Śniadanie Rozpoczęcie szkolenia Zajęcia Przerwa Zajęcia Obiad Zajęcia Podsumowanie zajęć forma kreatywna Zakończenie zajęć Strona 4

5 SYLWETKA TRENERA Paweł Włazewicz Pedagog i wychowawca, doświadczony trener w tematyce profesjonalnego kontaktu z klientem, budowania zespołu, pracy zespołowej, sztuki sprzedaży i komunikacji w biznesie, relacji interpersonalnych oraz coachingu, przygotowuje trenerów wewnętrznych w organizacjach. Absolwent Wydziału Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej /WSPS/ w Warszawie. Ukończył też studia podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Był asystentem w WSPS w Warszawie. Zajmował się zagadnieniem więzi w relacjach interpersonalnych i rytualizacją zachowań. Szeroką wiedzę merytoryczną posiadł uczestnicząc w licznych kursach oraz studiach podyplomowych, z których można wymienić m.in. trening interpersonalny/ organizowany przez wydział psychologii UJ/, Biznes & You David Neenana, terapia w NLP, uczestniczył w ogólnopolskim projekcie Inwestycja w kadry 2006, ostatnio brał udział w warsztatach: Zen w coachingu Richarda Bolstada /2007/ Tytuły/licencje: Master of Art NLP, Trener NLP, terapeuta NLP. Posiada bogatą wiedzę praktyczną zdobytą w czasie wieloletnich doświadczeń w pracy dydaktycznej oraz w kontakcie bezpośrednim z klientem i w sprzedaży, prowadząc własną działalność usługową i handlową agencja celna, agencja reklamowa, sieć sklepów odzieżowych, właściciel pubu w Warszawie. Doświadczenia menedżerskie zbierał pełniąc role kicze w latach 90-ych: manager dwutygodnika Twój Ilustrowany Magazyn TIM, dyrektor Specjalnej Szkoły Podstawowej, dyrektor Domu Kultury, współzałożyciel Krajowego Towarzystwa Autyzmu.. Prowadzi szkolenia od 1997 roku biorąc udział w dużych projektach innych firm szkoleniowych jak i realizując autorskie programy. Brał udział m.in. w realizacji projektów dla OFE Amplico Life, Arka Inwesco, Polisa Życie S.A., oraz dla Citigroup i Telekomunikacja Polska- projekt Gigant Aktualnie współpracuje z CKK Alfa Konsulting. W ramach tej współpracy ostatnio nadzorował realizację projektu szkoleniowego dla Enion S.A. Prowadzi treningi w zakresie: zarządzania dla wyższej i średniej kadry menegerskiej, integracji i budowania zespołu /indor, outdoor/, komunikacji, obsługi Klienta i sprzedaży, radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych, negocjacji, motywacji i automotywacji, doskonalenia umiejętności trenerskich, pracy z grupą, Prowadzi sesje coachingowe. Prowadził szkolenia dla firm: Selgross Sp. z o.o., Makro Sp. z o.o., Tesco Polska Sp. z o.o., Geant Polska, Grohe Polska, Swarzędz S.A., Sokółka Sieć Dystrybucji S.A., Polisa S.A., Arka Inwesco, Samopomoc Chłopska S.A., Polisa Życie S.A., Amplico Life FMG, Fujitsu Siemens, Karen Sp. z o.o., Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych BISE, Handlobank dla Citigroup, InvestBank, PBK BPH, Bayer Polska S.A., Unilever, Remtsma Poznań, Ekko, Provana SA., Dan Cake Sp. z o. o., Carletti S.A., Frito Lays Sp. z o.o., Hoop Sp. z o.o., Elimp Sp. z o.o., Elwar S.A., NCR Polska,Computerland, APC Institut, Xerox Polska, Telekomunikacja Polska, Agora Sp. z o.o., WSiP Sp. z o.o., Klub Muzyczny Labo Sp. z o.o., Agencja Reklamy Adam Skok, Toyota Motor Poland, KIA Motor Poland,, Delphi Sp. z o.o., Kaeser Kompressoren Sp. z o.o., Centrostal Katowice, Gambit sp. z o.o., HTS Sp. z o.o., Kujawska Fabryka Manometrów KFM, Toruńska Izba Celna, Urząd Gminy W-wa Zielonka, Rigips Polska, Nordkalk Sp. z o.o., Era GSM, Germanos sp. z o.o., Energa S.A., Enion S.A., Dalkia S.A., Elit sp. z o.o., Azymut Sp. z o.o., Schenker Logistick Sp. z o.o. Strona 5

6 Zainteresowania: etologia, etnografia, fotografia, nurkowanie, żeglarstwo, podróże /obecnie przygotowuje się do półtoramiesięcznej podróży do Mongolii, poszukiwania i eksploracja. ZAKOŃCZENIE CENA: bez zakwaterowania: PLN brutto od osoby. Obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i zaświadczenie dla każdego uczestnika, 2 x obiad, przerwy kawowe. z zakwaterowaniem (z 2 noclegami): PLN brutto od osoby. Obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i zaświadczenie dla każdego uczestnika, 2 noclegi w pokojach 2-osobowych 2 x śniadanie, 2 x obiad, 2 x kolacja, przerwy kawowe. Pokój 1- osobowy + 90 PLN za dobę. KONTAKT: Aneta Kapelusz - tel , CKK ALFA- Consulting Skierniewice ul. Jagiellońska 6/45 Z siedzibą: Warszawa Al. Wyścigowa 4 A 39 KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE FAX (46) ZGLASZAMY udział w szkoleniu Komunikacja " września 2010r. Darłówko 1.PAN /PANI...stanowisko...pok...-osobowy w dniach... 2.PAN /PANI... stanowisko...pok...-osobowy w dniach... 3.PAN /PANI... stanowisko...pok...-osobowy w dniach... NAZWA FIRMY... ADRES: KOD...MIEJSCOWOSC...UL...NR... NR NIP... TELEFON... FAX NALEZNOSC...PLN zostanie przekazana po otrzymaniu potwierdzenia udziału na konto: PEKAO S.A. I O/ Sk-ce nr Upoważniamy Centrum Kształcenia Kadr Alfa-Consulting NIP do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu Pieczatka firmy, data, podpis osoby upowaznionej... Uwaga! Prosimy o pilne przeslanie faksem lub poczta karty zgloszenia. Kserokopie dowodu wplaty za szkolenie prosimy przeslac po otrzymaniu potwierdzenia udzialu w szkoleniu. W przypadku rezygnacji na 7 dni lub pózniej przed rozpoczeciem szkolenia wplacona kwota nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji wczesniej niz 7 dni kwota podlega zwrotowi z potraceniem 25% na koszty manipulacyjne RÓWNIEŻ JAKO SZKOLENIE WEWNĄTRZZAKLADOWE tel Strona 6

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Warsztaty umiejętności osobistych.

Warsztaty umiejętności osobistych. Warsztaty umiejętności osobistych. Zakres programowy Warszawa,19.12.2013 r. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przedstawiamy program cyklu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, którego celem jest dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* * Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. Cytowanie fragmentów bądź całości dokumentu wymaga zgody

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 2011-2-20 AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 OFERTA AM Capital AM Capital od wielu lat specjalizuje się w doradztwie dla firm w szeroko pojętym zakresie : - aspektach prawnych /współpraca

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo