IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: maja 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku"

Transkrypt

1 IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka Centrum Bukowska Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Radio Merkury Poznań Wydawnictwo Miejskie Posnania

2 Spis zawartości: Sesje plenarne, obrady grup tematycznych przedziały czasowe... 3 Sesje plenarne, obrady grup tematycznych przedziały czasowe, tematy wystąpień maja, środa maja, czwartek maja, piętek Lokalizacja Komunikacja w Poznaniu Gastronomia Notatki

3 Sesje plenarne, obrady grup tematycznych przedziały czasowe 27 maja, środa (Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17) 9:3010:00 Otwarcie Sympozjum 10:00 12:00 Sesja plenarna Współczynnik humanistyczny jako teoria i metoda badań społecznych ( Biała UMP) 12:15 15:15 17:15 Tytuły i numery grup tematycznych :00 19:00 (4) Jak skutecznie badać współczesną szkołę? S2 S2 S2 (8) Stojąc w rozkroku rozwiązania metodologiczne w obliczu badań Biała z pogranicza wielu dyscyplin naukowych (10) Strategie i metody badania aktywizmu i ruchów społecznych Błękitna (14) Badania (i działania?) społecznie doniosłe Błękitna Błękitna (18) Badania jakościowe w antropologii medycznej S3 S3 S3 (24) Audiowizualne metody badań jakościowych Biała Biała 28 maja, czwartek (Kampus UAM przy ul. Szamarzewskiego 89, budynek D i E) 10:00 12:00 Sesja plenarna Dyskusja plenarna: Dyscypliny czy studia? Badania jakościowe we współczesnym pejzażu wiedzy (sala A bud. E, WNS) Tytuły i numery grup tematycznych 12:15 15:15 17: :00 19:00 (1) Badania jakościowe w regionalistyce 109d 109d (2) Badania kulturowe inspirowane sztuką 108d 108d (9) Jakość życia a psychospołeczne doświadczanie codzienności 107d (15) Dziedzictwo, pamięć i upamiętnienie. Instrumentalizacja pojęć a interakcja badań ilościowych i jakościowych 108d (16) Studia miejskie odrębna perspektywa badawcza? 310d (19) Metody narracyjne i biograficzne w naukach humanistycznych i społecznych 310d 310d (20) Mobilność, wielomiejscowość, deterytorializacja 109d (22) Nowe technologie w badaniach jakościowych 107d 107d (23) Obserwacja uczestnicząca i autoetnografia: ku przyszłości metod Ae Ae Ae jakościowych 29 maja, piątek (Kampus UAM przy ul. Szamarzewskiego 89, budynek D i E) 9:3012:00 Sesja plenarna Panele dyskusyjne: Nauczanie badań jakościowych i prezentacja ich wyników ( A bud. E, WNS) 12:15 15:15 Tytuły i numery grup tematycznych :00 (3) Człowiek w sytuacji trudnej w badaniach jakościowych 107d 107d (12) Metodologia teorii ugruntowanej w badaniach inter 109d i transdyscyplinarnych (13) Strategie, metody, środki badania zmiany i rozwoju 304d (19) Metody narracyjne i biograficzne w naukach humanistycznych 108d 108d i społecznych (21) Nowe media jako podmiot i obszar badań jakościowych Ae Ae 17:15 19:00 3

4 Sesje plenarne, obrady grup tematycznych przedziały czasowe, tematy wystąpień 27 maja, środa 9:3010:00 Otwarcie Sympozjum 10:0012:00 Sesja plenarna, Biała (UMP) Współczynnik humanistyczny jako teoria i metoda badań społecznych Prowadzenie: dr hab. Jerzy Kaczmarek (Instytut Socjologii UAM), prof. Barbara Wejnert (University at Buffalo, USA) Road of Tears: Florian Znaniecki's Theory and Contemporary Immigration to the United States dr Nadja Messerschmidt (Hartnackschule Berlin, Niemcy), The empirical researches by Humanistic Sociology by Florian Znaniecki in Interwar Period political historical context and essential aspects of theory and methodology dr Steven Vaitkus (Marianne Weber Institut Oerlighausen, Wuppertal, Niemcy), Florian Znaniecki's Humanistic Coefficient as a Gateway to Qualitative Research (4) Jak badać współczesną szkołę? Numery grup i tytuły wystąpień 12: :15 17:00 17:15 19:00 Organizacja: prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, mgr Justyna Cieślińska, mgr Magdalena Smolarek, dr Maciej Kokociński Wprowadzający: prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, mgr Justyna Cieślińska (Zakład Metodologii Nauk o Edukacji, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Jak badać współczesną szkołę? dr hab. Justyna Nowotniak (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński), Od jakościowych badań światów społecznych do interwencji pedagogicznej, dr Anna BabickaWirkus (Akademia Pomorska w Słupsku), Rytualny wymiar szkoły podejście etnograficzne w badaniu kultury uczniów dr Urszula Dernowska, dr Aleksandra TłuściakDeliowska (Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), Jak badać kulturę szkoły?, dr Magdalena Ciechowska (Akademia Ignatianum w Krakowie), Badania fokusowe w praktyce edukacyjnej, dr hab. prof. UŁ Monika WiśniewskaKin (Uniwersytet Łódzki), Doświadczanie codzienności szkolnej z perspektywy uczestniczącej, dr Wiesława Wantuch (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM), Od badań w działaniu do teorii działań polonistycznych, dr Paweł Rudnicki, dr Marcin Starnawski (Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa), Trudności i niespodzianki w badaniach szkoły refleksje z dwóch przedsięwzięć badawczych, dr Magdalena Cuprjak (Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Punkty odniesienia w konstruowaniu tożsamości młodzieży gimnazjalnej. Studium przypadku, dr Anna BabickaWirkus (Akademia Pomorska w Słupsku), Rytualny wymiar szkoły podejście etnograficzne w badaniu kultury uczniów, mgr Jakub Przybył (Szkoła Językowa UAM), mgr Agnieszka Szymańska (Instytut Psychologii UAM), Przekonania nauczycieli języka angielskiego dotyczące dydaktyki za pośrednictwem komunikatorów internetowych, dr Barbara Kutrowska (Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa), Kompetencje nauczyciela w perspektywie biograficznej, dr Katarzyna Wajszczyk (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański), Meandry badań etnograficznych w szkole, (8) Stojąc w rozkroku rozwiązania metodologiczne w obliczu badań z pogranicza wielu dyscyplin naukowych S2 S2 S2 Organizacja: mgr Krzysztof Mączka, mgr Michał Czepkiewicz Wprowadzenie: mgr Michał Czepkiewicz, mgr Krzysztof Mączka (UAM) dr Anna Kola (Katedra Pracy Socjalnej Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Metodyka czy metodologia pracy socjalnej. Kilka uwag badacza i nauczyciela akademickiego, dr hab., prof. UW Barbara Fatyga (Zakład metod Badania Kultury, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski), Analiza nagłówków w dyskursie Biała 4

5 o prawie autorskim , dr Krzysztof Niedziałkowski (Instytut Biologii Ssaków PAN), Wszyscy jesteśmy ekologami? Wyzwania badań społecznych konfliktów przyrodniczych, mgr Bogna Kietlińska (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego), inż. Piotr Obłudka (Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej), Warszawa wielozmysłowa wizualizacja socjologicznych danych jakościowych z wykorzystaniem metod kartograficznych, dr AgataPietrzyk Kaszyńska (Instytut Ochrony Przyrody PAN), Postrzeganie usług ekosystemów przez różne grupy interesariuszy jak zebrać wiarygodne dane?, (10) Strategie i metody badania aktywizmu i ruchów społecznych Organizacja: dr Marek Nowak, dr Michał Nowosielski Wprowadzenie: dr Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM), dr Michał Nowosielski (Instytut Zachodni w Poznaniu) dr Przemysław Pluciński (Instytut Socjologii UAM), Miejskie, czyli jakie? O problemach w badaniu miejskich ruchów społecznych, mgr Ewelina Kancik (UMCS), Badania aktywizmu wyborców za pomocą analizy treści komentarzy na Facebooku, ewelinakanciko2.pl mgr Katarzyna Łuczak (Instytut Socjologii UŁ), Problemy, trudności i dylematy badacza ruchów miejskich, dr Agnieszka Ziętek (Wydział Politologii UMCS), Lokalny aktywizm miejski w świetle badań jakościowych; Autonomiczne Centrum Społeczne "Cicha 4" w Lublinie, mgr Justyna Kajta (UWr, Instytut Socjologii), Tożsamość w ruchu. Przykład badań nad uczestnikami polskiego ruchu nacjonalistycznego, Paulina Adamczyk (Uniwersytet Warszawski Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej), Antropologiczne badania wolontariatu studenckiego jako formy aktywizacji studentów, (14) Badania (i działania?) społecznie doniosłe Błękitna Błękitna Organizacja: dr Aleksandra Lis, dr Izabela Main, dr Agata Hummel, dr Łukasz Kaczmarek Wprowadzenie: dr Łukasz Kaczmarek (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Etnografia w kulturze publicznej: wartościowa wydmuszka?, dr Natalia Bloch (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Kto najbardziej zasługuje na wsparcie i komu to oceniać? Brak jedności podporządkowanych jako wyzwanie dla zaangażowanej antropolożki, mgr Karolina Sydow (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Antropologia w działaniu. Doświadczenia kontaktu z instytucjami europejskimi i samorządowymi w trakcie przygotowań i realizacji projektu AMIGA, mgr Katarzyna Czarnota (Wydział Nauk Społecznych UAM), Migranci Romscy pochodzenia rumuńskiego własnym głosem o sobie. Socjologia instytucjonalna a zaangażowana, dr Agata Hummel (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Wędrujące opowieści egzemplifikacja metody łączącej animację z etnografią, (18) Badania jakościowe w antropologii medycznej Błękitna Organizacja: dr hab. prof. UAM Danuta PenkalaGawęcka, dr Małgorzata Rajtar Wprowadzenie: dr hab. prof. UAM Danuta PenkalaGawęcka (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Znaczenie metod jakościowych w badaniach nad zdrowiem, chorobą, opieką i leczeniem, dr Hubert Wierciński (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UW), Zastosowanie metod badań etnograficznych w przestrzeni biomedycznej: ograniczenia, wyzwania i redefinicje, mgr Anna Sadowska, dr hab., prof. UMCS Włodzimierz Piątkowski (Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Zastosowanie podejścia jakościowego w badaniach nad zdrowiem, chorobą i systemem medycznym na przykładzie projektu Problem zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Próba analizy socjomedycznej, dr Anita Majchrowska (Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny KNH, Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Metody jakościowe w analizie zawodów medycznych. Przyczynek do badań nad zawodem farmaceuty, S3 dr Izabella Main (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Refleksja metodologiczna nad badaniami dotyczącymi zdrowia i leczenia polskich migrantek, S3 5

6 mgr Luiza Nowakowska (Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), Społeczny świat kobiet rodzących w domu. Refleksje o potrzebie badań jakościowych w obszarze zdrowia, choroby i medycyny, dr hab. Magdalena RadkowskaWalkowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Czy istnieją dzieci z in vitro? Wyznaczania pola badawczego w antropologii medycznej, dr Anna WiteskaMłynarczyk (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Jak badać doświadczenie dziecka z ADHD? Koncepcja badań etnograficznych, dr Andrzej Perzanowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Opieka rodzinna nad osobami chronicznie chorymi psychicznie: perspektywa antropologiczna, mgr Katarzyna Słaby (Instytut Socjologii UJ), Herstorie chorowania. Rola wywiadu biograficznego w antropologii medycznej na przykładzie badań w Klubie Amazonek, mgr Monika Nowak (Instytut Socjologii UMCS w Lublinie), Poszukiwanie diagnozy jako pierwszy etap trajektorii choroby nowotworowej z perspektywy dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Podejście etnograficzne, (24) Audiowizualne metody badań jakościowych S3 Organizacja: dr Justyna Budzińska, dr Iwona ChmuraRutkowska Wprowadzenie: dr Justyna Budzińska (Instytut Historii UAM), dr Iwona ChmuraRutkowska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Ukryta" dyskryminacja w codzienności szkolnej i odkryta" równościowa codzienność w memach Marty Frej dwa przypadki badań wizualnych, dr hab. Edyta GłowackaSobiech (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Wizualne reprezentacje postaci kobiecych w podręcznikach do nauczania historii w gimnazjum, mgr Katarzyna Śmiałowicz (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Nieobecność nieusprawiedliwiona. Jakościowa analiza zawartości podręczników do nauczania plastyki w szkole podstawowej, mgr Magdalena Archacka (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław), Szkoła. Strategiczne manewry władzy, dr hab. Prof. UAM Izabela Skórzyńska (Instytut Historii UAM), Historyk w świecie widowisk przeszłości, dr hab. prof. UAM Dorota Skotarczak (Instytut Historii UAM), Film fabularny jako źródło do badań historii PRL. Uwagi metodologiczne, dr Alicja Raciniewska (Instytut Socjologii UAM), Obrazy mody jako społeczne wskaźniki: analiza polskiej fotografii i reklamy modowej po 1945 roku, dr Agata Stanisz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Niewizualne metody badań: audiografia i akustemologia, mgr Jarosław Jaworek (Instytut Historii UAM), Metody badań historii dźwiękowej, mgr Magdalen Zych (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, Kraków), Audiosfera wesela, słuch i wodze wyobraźni, Biała Biała 6

7 28 maja, czwartek 10:0012:00 Sesja plenarna, A, bud. E (WNS) Dyskusja plenarna: Dyscypliny czy studia? Badania jakościowe we współczesnym pejzażu wiedzy Prowadzenie: dr hab. Marianna Michałowska ( Instytut Kulturoznawstwa UAM), W dyskusji udział wezmą: prof. dr hab. Marek Krajewski (Instytut Socjologii UAM), dr hab. Jan Sowa (Wydział Polonistyki UJ), dr hab. Maria Solarska (Instytut Historii UAM), prof. zw. dr hab. Ewa Rewers (Instytut Kulturoznawstwa UAM), dr hab. prof. UMCS Anna ZiębińskaWitek (Instytut Kulturoznawstwa UMCS), Numery grup i tytuły wystąpień (1) Badania jakościowe w regionalistyce 12: :15 17:00 17:15 19:00 Organizacja: dr hab. Danuta KonieczkaŚliwińska, dr Iwona Miedzińska Wprowadzenie: dr hab. Danuta KonieczkaŚliwińska (Instytut Historii UAM), Projektowanie i organizacja badań regionalistycznych, dr Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Lider, ekspert, odźwierny. Planowanie procesu badawczego w badaniach regionalistycznych, dr Magdalena Ciechowska, (Akademia Ignatianum w Krakowie), mgr Marek Ciechowski (Uniwersytet Jagielloński), Badania w duecie insider a i outsider a nad działalnością na rzecz regionu w lokalnych organizacjach pozarządowych, dr Błażej Osowski (Pracownia Dialektologiczna UAM), Wykorzystanie metod jakościowych w badaniu gwary. Doświadczenia poznańskiego ośrodka dialektologicznego, Wprowadzenie do problematyki grupy tematycznej dr Iwona Miedzińska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie), Opracowanie i prezentacja wyników badań regionalistycznych, dr Sylwia Bródka (Zakład Ekologii Krajobrazu UAM), Narracja krajobrazowa w badaniach społecznoprzestrzennych, dr Ewelina Kancik (Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie), Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami urzędów i mieszkańcami jako przykłady badań jakościowych w regionie, Anna Heleniak, Małgorzata Klimkowska, Mateusz Stępniak, Przemysław Głuchowski (Koło Naukowe Studentów Socjologii UMCS), Tradycje weselne w narracjach mieszkańców Pogórza Dynowskiego. Rekonstruowanie pamięci zbiorowej w badaniach jakościowych, (2) Badania kulturowe inspirowane sztuką 109d 109d Organizacja: dr Marta Kosińska Wiedza i praktyki kulturowe konstruowane i rekonstruowane w optyce badań inspirowanych sztuką Wprowadzenie: dr Marta Kosińska (Instytut Kulturoznawstwa UAM), Struktury i niepowtarzalne jakości. Art Based Research uwikłane w paradoksy analizy kulturowej, dr Agata Skórzyńska (Instytut Kulturoznawstwa UAM), Działając w zrozumiałym kontekście. Krytyczna pedagogika sztuki przeciw partycypacji pozorowanej, dr inż. Adam Dzidowski (Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska), Rysunek i rysowanie w praktyce badań nad organizacjami, dr Joanna Walewska, dr Joanna Walewska (Katedra Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny UMK), Artbased research, Metody wytwarzania prawdy w ocenie opensource data, Transmediowanie narracji, transmediowanie obrazu badanie i emancypacja dr hab. prof. UAM Eva Zamojska (WSE UAM), Emancypacyjne autonarracje literackie jako przedmiot analizy dyskursywnej, mgr Stanisław Krawczyk (Instytut Socjologii UW), Polska socjologia literatury jako inspiracja dla Art Based Research, dr Joanna BieleckaPrus (Wydział Filozofii i Socjologii, UMCS), mgr Aneta Pepaś (Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie), Tam gdzie jeszcze pieją koguty dynowskie doświadczenia z tworzenia etnoperformensu, dr Joanna GolonkaLegut (Wydział Nauk SpołecznoPedagogicznych w Katowicach Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie), dr Martyna PryszmontCiesielska (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski), Etyczne 108d 108d 7

8 aspekty badań inspirowanych sztuką w projekcie Macierzyństwo unplugged. Pięć historii, dr Wojciech Sternak (Instytut Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski), Fotografia dokumentalna jako metoda badań kulturowych?, (9) Jakość życia a psychospołeczne doświadczanie codzienności Organizacja: dr Dorota Mroczkowska Wprowadzenie: dr Dorota Mroczkowska (Instytut Socjologii UAM), mgr Kubacka Małgorzata (Instytut Socjologii UAM), Socjologiczne badanie emocji: ograniczenia i zastosowanie wywiadu pogłębionego, dr Maciej Jabłoński (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Jakość życia mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie w działaniu, mgr Michał Czepkiewicz (Instytut Geoekologii i Geoinformacji, UAM), Geoankieta: narzędzie badawcze wprowadzające przestrzenny aspekt codzienności do badań nad jakością życia, dr Alicja Raciniewska (Instytut Socjologii, UAM), Moda jako forma doświadczania codzienności, mgr Anna Sokołowska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Wpływ technicyzacji codzienności na tożsamość młodzieży akademickiej w kontekście plagiatu, (15) Dziedzictwo, pamięć i upamiętnienie. Instrumentalizacja pojęć a interakcja badań ilościowych i jakościowych 107d Organizacja: prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak, dr Anna Weronika Brzezińska, dr Łukasz Skoczylas Wprowadzenie: dr Łukasz Skoczylas (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Socjologia nieistniejącego upamiętnienia. Twórcy nowych pomników w Poznaniu, mgr Ewelina BlijWrona (Instytut Socjologii UMCS), Pamięć miasta miasto pamięci. Międzywojenny Lublin w relacjach historii mówionej, mgr Mikołaj Smykowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), "Pomniki użyteczności publicznej" czyli drugie życie miejsc pamięci, prof. dr hab. Małgorzata Fabiszak (Instytut Anglistyki UAM), dr Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Żydzi i Niemcy w Poznaniu zapomniane dziedzictwo? Analiza korpusu prasowego i wywiadów fokusowych, (16) Studia miejskie odrębna perspektywa badawcza? 108d Organizacja: dr Piotr Juskowiak, dr Jadwiga Zimpel, dr Kacper Pobłocki, prof. UAM dr hab. Stanisław Lisiecki, mgr Julia Jachowska, dr Jacek Kubera Wprowadzenie: dr Kacper Pobłocki (Zakład Studiów Polskich i Regionalnych, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Harveyowska teoria "urbanizacji kapitału" a "globalna reorientacja" w perspektywie długiego trwania, dr hab. prof. UAM Stanisław Lisiecki, Jacek Kubera (Pracownia Socjologii Miasta, Instytut Socjologii UAM), Na początku był Florian Znaniecki? O żywotności problematyki tożsamości miasta, dr Jadwiga Zimpel (Instytut Kulturoznawstwa UAM), Poza opozycją urbanizacja urbanizm. Transdyscyplinarne podejście kulturowych studiów miejskich, mgr Marek Ciechowski (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński), Studia miejskie czy geografia miast? Perspektywa rozwoju badań miast w ujęciu geograficznym". wysłana informacja, (19) Metody narracyjne i biograficzne w naukach humanistycznych i społecznych Organizacja: prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, dr Joanna Kozielska, dr hab. Maria Solarska, prof. dr hab. Anna Wachowiak, dr Rafał Koschany, dr Emilia Soroko, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Prowadząca: prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM) Badania biograficzne i ich aplikacje: Prof. zw dr hab. Wanda Dróżka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Z doświadczeń badawczych nad pamiętnikami i autobiografiami nauczycieli, dr Waldemar Dymarczyk (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ), Temporalny i przestrzenny wymiar karier menedżerskich, prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Metody biograficzne i ich aplikacje w badaniach karier zawodowych, dr Bernadette Jonda (Uniwersytet Martina Lutra Halle Wittenberg, Polska Akademia Nauk Poznań), dr hab. prof. UAM Izabela Skórzyńska (Instytut Historii UAM), dr hab. prof. WSH TWP Anna Wachowiak (Wyższa Szkoła Humanistyczna Szczecin), O złożoności relacji badaczki i narratorki dzielących tę samą przestrzeń doświadczenia przeszłości (na przykładzie badań narracji życia kobiet w komunizmie), 310d 310d 8

9 mgr Karol Kaczorowski (Instytut Socjologii, Zakład Antropologii Społecznej UJ), Wyzwania w stosowaniu metody biograficznej w badaniach innych kultur na przykładzie badań kurdyjskich migrantów do Stambułu, dr Aleksandra TłuściakDeliowska (Instytut Pedagogiki Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), Retrospektywne spojrzenie na przemoc rówieśniczą w szkole, Prowadząca: dr Emilia Soroko (Instytut Psychologii UAM), Problemy metodologiczne w kontekście badań biograficznych i narracyjnych dr hab. Mirosława NowakDziemianowicz, Wydział Nauk Pedagogicznych DSW Wrocław; Narracyjne wymiary współczesności czyli o adekwatności i możliwościach badań narracyjnych, dr Dorota Kuncewicz, dr Ewa Sokołowska (Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej) Jak w sposobie użycia języka zobaczyć zachowanie a nie jego deklarację?, dr Dominika Łęcka, Narracja problemowa vs. narracja ukryta i rola badacza w ich diagnozowaniu, dr Monika Popow (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), "Uczenie się w środowisku transnarodowym. Metodologiczne problemy badań jakościowych prowadzonych w środowisku transnarodowym, dr Emilia Soroko, dr Katarzyna Adamczyk (Instytut Psychologii UAM), Wzorce relacyjne u osób żyjących w pojedynkę oraz mających partnera życiowego. Zestawienie jakościowej i ilościowej analizy treści tych samych wypowiedzi, (20) Mobilność, wielomiejscowość, deterytorializacja 310d Organizacja: dr Natalia Bloch, prof. Waldemar Kuligowski Wprowadzenie I: Teorie, badacze i teren w ruchu dr hab. prof. UAM Waldemar Kuligowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), dr Agata Stanisz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Mobilność i wielomiejscowość: metodologia badań nad kulturami transportu i infrastruktury mobilności, mgr Olga Rodak (Centre for Research on Organizations and Workplaces, Akademia Leona Koźmińskiego), Metodologiczne wyzwania badań etnograficznych w dobie cyfrowych ekosystemów, Wprowadzenie II: Ku nomadologii w badaniach nad mobilnością ludzi dr Natalia Bloch (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), dr Marek Pawlak (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ), Pomiędzy (nie)mobilnością a (nie)możliwością. Problemy metodologiczne w terenie migracyjnym, dr Marcin Starnawski (Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa), Diaspora, tożsamość i konflikt rozważania wokół badań wśród emigrantów polskożydowskich z pokolenia Marca 68, (22) Nowe technologie w badaniach jakościowych 109d Organizacja: dr Jolanta Mazurek, dr hab. Maciej Michalski, dr hab. Marianna Michałowska, dr Łukasz Rogowski Wprowadzenie: dr hab. Marianna Michałowska (Instytut Kulturoznawstwa UAM) dr Łukasz Rogowski (Instytut Socjologii UAM), dr Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański), Problemy zapewniania jakości w badaniach online, dr Dorota Mroczkowska (Instytut Socjologii UAM), Spytajmy poprzez smartfon. Wykorzystanie aplikacji monitorujących w badaniach użytkowników technologii mobilnych, mgr Michał Lesiak (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ), Dirty work koncepcja brudnej pracy Everetta Hughesa, na przykładzie badań własnych nad zawodami medycznymi, dr Jakub Niedbalski (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ), Praktyczne zastosowanie oprogramowania CAQDA w badaniach jakościowych zarys problematyki z perspektywy projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej, mgr Paulina Markiewicz (Instytut Socjologii UAM), Spacer po urzędzie o możliwości wykorzystania nowych technologii (eyetracking) w badaniu przestrzeni, 107d 107d 9

10 (23) Obserwacja uczestnicząca i autoetnografia: ku przyszłości metod jakościowych Organizacja: dr Agnieszka Chwieduk, dr Mariusz Filip, dr Łukasz Kaczmarek Wprowadzenie: dr Agnieszka Chwieduk (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Subiektywne w doświadczeniu, refleksji i tekście, moderator: dr Mariusz Filip (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaniowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), Doświadczenie a wiedza. Metodologiczne problemy poznania subiektywnego, dr Katarzyna Majbroda (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr), Od narracyjnej konwencji do metody. Autoetnografia jako strategia praktykowania upodmiotowionej antropologii społecznokulturowej, dr Agata Krasowska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski), Podmiotowość a wątki autobiograficzne w autoetnografii, dr Tarzycjusz Buliński (Instytut Archeologii i Etnologii UG), Czy autoetnografia różni się od etnografii? Punkt widzenia antropologa, mgr Aleksandra Gutowska (Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN), Autoetnografia w badaniach wycieczek po kenijskim slumsie, Obserwacja, uczestniczenie, autoetnografia dylematy case studies, moderator: dr hab. prof. UŁ Katarzyna Kaniowska (Instytutut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), Wprowadzenie: dr Mariusz Filip (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Doświadczenie poza słowami. Kilka przemyśleń na temat obserwacji uczestniczącej, mgr Filip Rogalski, Badanie interakcji żartobliwych u Arabela z Amazonii peruwiańskiej między autoetnografią, obserwacją uczestniczącą i wywiadem, dr Paweł Ładyskowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), We wzajemnej relacji: obserwacja uczestnicząca i autoetnografia. Prywatne światy ludzi Kresów w subiektywnym oglądzie badacza z Polski. Analiza z zakresu krytyki postkolonialnej, dr Małgorzata Michalska (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr), Już swoja, czy jeszcze obca? Wchodzenia w relacje z badanymi i co z tego wynika dla obserwacji badanego środowiska, dr Magdalena CzubakKoch (Dolnośląska Szkoła Wyższa), W sieci znaczeń miejsca pracy refleksje obserwatora uczestniczącego, mgr Sylwia Męcfał (Instytut Socjologii UŁ), Badacz zjawisk trudno dostępnych w terenie kwestie etyczne, praktyczne i metodologiczne, Między survey research a obserwacją: rozdarcia metodologicznotożsamościowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku. Moderator i wprowadzenie: dr Łukasz Kaczmarek (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Ae Ae Ae 10

11 29 maja, piątek 9:3012:00 Sesja plenarna ( A, bud. E, WNS) Panele dyskusyjne: Nauczanie badań jakościowych i prezentacja ich wyników Prowadzący: dr hab. Krzysztof Podemski (UAM), socjolog, redaktor polskiego wydania książki N. Denzin i Y. Lincoln, Metody badań jakościowych, t. I i II,, Warszawa 2008, PWN, były członek PTBRiO oraz Esomar Panel I. Jak uczyć badań jakościowych? Doświadczenia dydaktyków, badaczy, autorów podręczników, wydawców Uczestnicy: dr Sylwia Breczko (UW), socjolożka, kierowniczka Wydawnictwa Biblioteki Narodowej, dr hab. Dariusz Kubinowski (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS), prof. UW dr hab. Dominika Maison, (Wydział Psychologii UW, Dom Badawczy Maison), dr Iwona Oliwińska (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW), Panel II. Jak prezentować wyniki badań jakościowych w nauce, biznesie administracji publicznej, mediach? Uczestnicy: prof. dr hab. Rafał Drozdowski (Instytut Socjologii UAM, Public Profits), prof. dr hab. Dariusz Jemielniak (Katedra Zarządzania Międzynarodowego Akademia Leona Koźmińskiego), dr Maciej Milewicz, socjolog, Anna Ściechowska, kierownik ds. Informacji Strategicznych Grupa Żywiec SA, Numery grup i tytuły wystąpień (3) Człowiek w sytuacji trudnej w badaniach jakościowych 12: :15 17:00 17:15 19:00 Organizacja: dr Ewelina SileckaMarek, dr Hanna Karaszewska Tenże badacz wobec odmienności badanego Wprowadzenie: dr Ewelina SileckaMarek, dr Hanna Karaszewska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), dr hab. Danuta Kopeć (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Rzeczywistość (nie) edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w świetle badań jakościowych analiza wybranych problemów, dr Joanna Iza Belzyt (Instytut Pedagogiki UG), Człowiek w sytuacji nabycia niepełnosprawności trajektoria losu ludzkiego, dr Jakub Niedbalski (Instytut Socjologii UŁ), Rola sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne fizycznie w procesie ich społecznej emancypacji analiza zjawiska z perspektywy przedstawicieli badanego środowiska, dr Anna Słysz (Instytut Psychologii UAM), Badanie rozumowania diagnostycznego na przykładzie techniki głośnego myślenia możliwości i ograniczenia, dr Urszula MarkowskaManista (Akademia Pedagogiki Specjalnej), Sytuacje graniczne w badaniach terenowych. Z badań odmiennych światów dziecka i jego otoczenia, Dylematy badacza trudnego środowiska dr Justyna Kusztal (Instytut Pedagogiki UJ), Badania fokusowe aktorów postępowania w sprawach nieletnich, dr Agata MatysiakBłaszczyk (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Cienie i blaski badań jakościowych kobiet matek odbywających karę pozbawienia wolności, dr Izabela Ślęzak (Instytut Socjologii UŁ), Badanie praktyk seksualnych na przykładzie doświadczeń badacza jakościowego, dr Adrianna Surmiak (badaczka niezależna) Blaski i cienie niejawnej obserwacji uczestniczącej w badaniu środowisk trudnych. Perspektywa etyczna, (12) Metodologia teorii ugruntowanej w badaniach interi transdyscyplinarnych Organizacja: prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki, dr hab. prof. AP Marek Gorzko, dr Łukasz Marciniak Wprowadzenie: dr. hab. prof. nadzw. Marek Gorzko (Zakład Socjologii, Akademia Pomorska w Słupsku), dr Łukasz Marciniak (Instytut Socjologii UŁ), dr hab. Małgorzata Bieńkowska (Instytut Socjologii Uniwersytet Białostocki), Rodzicielstwo adopcyjne badanie tabu trudności w realizowaniu badania, dr Paweł Rudnicki (Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa), Teoria ugruntowana i pedagogie małych działań: próbując uchwycić zmiany w edukacji alternatywnej, dr Małgorzata Michel (Instytut Pedagogiki UJ), Wizualna Teoria Ugruntowana w procesie badania przestrzeni wykluczonych. Perspektywa pedagoga resocjalizacji, d 109d 107d

12 dr Sławomir Pasikowski (Akademia Pomorska w Słupsku), Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej w konstruowaniu narzędzi psychometrycznych, mgr inż. Marcin Zaród (Instytut Socjologii UW), Od Teorii AktoraSieci do Teorii Ugruntowanej, (13) Strategie, metody, środki badania zmiany i rozwoju Organizacja: dr hab. Błażej Smykowski Wprowadzenie: dr hab. Błażej Smykowski (Instytut Psychologii UAM), Czy badając rozwój jesteśmy skazani na bycie spóźnionym?, dr Julita Wojciechowska (Instytut Psychologii UAM), Jak nie zgubić jakości w badaniach ilościowych na przykładzie badań dotyczących przebiegu posiłków i ich znaczenia dla rozwoju, dr Sławomir Jabłoński (Instytut Psychologii UAM), Wybrane problemy badania rozwoju umiejętności posługiwania się pismem, dr Karolina Appelt (Instytut Psychologii UAM), Etyczne aspekty badania rozwoju małego dziecka w naturalnym środowisku rozwoju diagnoza a interwencja w system rodzinny, (19) Metody narracyjne i biograficzne w naukach humanistycznych i społecznych 304d Organizacja: prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, dr Joanna Kozielska, dr hab. Maria Solarska, prof. dr hab. Anna Wachowiak, dr Rafał Koschany, dr Emilia Soroko, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Prowadząca: dr Joanna Kozielska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Badania narracyjne i ich aplikacje dr hab. Waldemar Świętochowski (Instytut Psychologii UŁ), Zastosowanie genogramu w badaniach i praktyce psychologicznej, dr Grażyna Teusz (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Rzeczywistość budowana w słowach. Narracja jako proces współtworzenia tożsamości rodziny polskiej na emigracji, dr Joanna Kozielska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Znaczenie doświadczeń migracyjnych w narracjach młodych polskich emigrantów zarobkowych, 108d dr Katarzyna Gajek, Społecznokulturowy kontekst kształtowania się tożsamości płciowej. Na przykładzie narracji kobiet doznających przemocy, mgr Michał Kłapciński (doktorant Uniwersytet Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi), mgr Aleksandra Matuszek (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu), dr Sławomir Krzychała (Dolnośląska Szkoła Wyższa), Zastosowanie metody interpretacji dokumentarnej do analizy sesji rodzinnych pacjentów doświadczających kryzysu psychotycznego, Prowadzący: dr Rafał Koschany (Instytut Kulturoznawstwa UAM), Mgr Agnieszka SkowrońskaPućka (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), (Przed)wczesne macierzyństwoperspektywa biograficzna. Doniesienie z badań, mgr Monika Dziadosz (Instytut Pedagogiki UJ), Narracje przestępcze między psychologią, kryminologią a językoznawstwem, mgr Marta Tomaszewska (Instytut Socjologii UW), Powołanie do kapłaństwa narracyjne badanie eksploracyjne, które przyniosło problem metodologiczny, mgr Karolina Sikorska (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Narracje zbudowane wokół telewizji, czyli o roli telewizji w życiu codziennym kobiet, (21) Nowe media jako podmiot i obszar badań jakościowych 108d Organizacja: prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski, dr Natalia Walter, dr Luba Jakubowska Wprowadzenie: Nowe media jako podmiot i obszar badań jakościowych prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski (Instytut Psychologii UAM), Badacz w przestrzeni zdigitalizowanej aktualizacja kompetencji i sposobów badania mgr Magdalena Kasprzak (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), mgr Aleksandra Marcinkiewicz (Uniwersytet Wrocławski) Kompetencje ebadacza. Wyzwania w obliczu nowej praktyki badawczej, którą stwarza Internet, mgr Magda Kołba (Szkoła Nauk Społecznych, IFiS PAN), Czy ja to na pewno ja? Osoba badacza a wyobrażenia na jej temat w cyfrowym terenie, mgr Emilia Aksamit (Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych UMK), Świadoma zgoda w badaniach netnograficznych, Ae 12

13 dr Anna Buchner (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW), mgr Katarzyna Zaniewska (Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, Dział Badań Totalizator Sportowy), Perspektywa relacyjna w planowaniu i realizacji badań internetu, dr Marek Troszyński (Instytut Socjologii Collegium Civitas w Warszawie), Analiza treści witryn internetowych polskich instytucji kultury, Badanie (nie) specyficznych zjawisk i środowisk w przestrzeni wirtualnej Dr Luba Jakubowska (Uniwersytet Wrocławski, PWSZ im. Witelona w Legnicy), Autoprezentacja na Facebooku specyfika zagadnienia oraz sposoby badania, dr Bogumiła MatejaJaworska (Instytut Socjologii UAM) Etnografia mediów 2.0, czyli jak badać przemiany telewizji?, dr Urszula TokarczykBar (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Odchodzenie do grona aniołków" śmierć dziecka w przestrzeni wirtualnej. Rozważania nad etyką badań, mgr Piotr Firych (UAM), Media społecznościowe jako źródło wiedzy o człowieku i jego tożsamości, Ae 13

14 Lokalizacja Pierwszy dzień Sympozjum odbędzie się w Urzędzie Miasta Poznania UMP (Plac Kolegiacki 17). Pobliskie przystanki komunikacji miejskiej: Wrocławska (tramwaje 5, 13, 6, 201), Plac Wiosny Ludów (tramwaje 9, 27), Plac Wielkopolski (tramwaje 3, 4, 8, 17), Grobla (autobusy 74, 90). Propozycja dojazdu z przystanku Most Dworcowy (Naprzeciw Targów Poznańskich): Tramwajem numer 5 jadącym w kierunku Stomil. Wysiąść na przystanku Wrocławska, skręcić w ulicę Wrocławską, a następnie w ulicę Gołębią. Łączny czas podróży: ok. 20min. Drugi i trzeci dzień Sympozjum będą się odbywały na Wydziale Nauk Społecznych UAM (ul. Szamarzewskiego 89 budynki D i E). 14

15 Pobliskie przystanki komunikacji miejskiej: Ogrody (autobusy 82, 81, 95, 239), Żeromskiego (tramwaje 17, 27). Propozycja dojazdu z przystanku Bałtyk (w pobliżu Dworca PKP): Autobusami 63 (jadącym w kierunku Górczyn) lub 48 (jadącym w kierunku Ławica). Wysiąść na przystanku Grodziska, skręcić w prawo w ul. Szamotulską. Budynek UAM znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Szamarzewskiego. Łączny czas podróży: ok. 20min. 15

16 Propozycje dojazdu z przystanku Most Teatralny: Autobusem nr 63 (jadącym w kierunku Górczyn). Wysiąść na przystanku Grodziska, skręcić w prawo w ul. Szamotulską. Budynek UAM znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Szamarzewskiego. Łączny czas podróży: ok. 20 min. Tramwajem nr 17 (jadącym w kierunku Żeromskiego). Wysiąść na przystanku Bukowska, iść prosto i następnie skręcić w lewo w ul. Szamarzewskiego. Łączny czas podróży: ok. 25min. Tramwajami nr 18 lub nr 27 (jadącymi w kierunku Żeromskiego). Wysiąść na przystanku Żeromskiego. Skręcić w prawo w ul. Przybyszewskiego i następnie znów w prawo w ul. Szamarzewskiego. Łączny czas podróży: ok. 25 min. Komunikacja w Poznaniu W autobusach i tramwajach komunikacji miejskiej obowiązują bilety czasowe. Cennik biletów normalnych: Do 10 minut: 3 zł Do 40 minut: 4,60 zł 24godzinny: 13,60 zł 48godzinny: 21 zł 72godzinny: 27 zł Cena biletów ulgowych to 50% ceny biletów normalnych. Bilety można nabyć w biletomatach znajdujących się na wybranych przystankach, w kioskach oraz w wybranych pojazdach. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy można znaleźć na stronie Wybrane telefony do firm taksówkowych: Radio Taxi: Radio Taxi RMI: Radio Taxi Poznań: Taxi Poznań: Hallo Taxi: Gastronomia Urząd Miasta Poznania, gdzie będą się odbywały obrady w pierwszym dniu Sympozjum, znajduje się w centrum miasta, w pobliżu Starego Rynku. W okolicach można znaleźć wiele restauracji, bistro i barów. W okolicach Wydziału Nauk Społecznych UAM (drugi i trzeci dzień Sympozjum) polecamy m.in.: Stołówka w budynku AB WNS (ciepłe posiłki, kanapki, słodycze) Bar The End w budynku C Wydziału (kanapki, napoje, słodycze, przekąski) Restauracja Savoy (Plac Waryńskiego 9, przy wyjeździe z pętli tramwajowej Ogrody na ul. Dąbrowskiego) Bistro Dorota (ul. Bukowska 100, róg ulicy Bukowskiej i Szamotulskiej; należy wyjść z budynku C Wydziału i kierować się w prawo, ok. 5min. ulicą Szamotulską) Doner Kebab (ul. Szpitalna 3, na końcu pętli tramwajowej Ogrody) Pizzeria Casa Mia (ul. Szpitalna 27AB) 16

17 Notatki 17

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom VIII Numer 2 Ciało w przestrzeni społecznej. 31 lipca 2012. pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom VIII Numer 2 Ciało w przestrzeni społecznej. 31 lipca 2012. pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej 31 lipca 2012 Przegląd Socjologii Jakościowej Tom VIII Numer 2 Ciało w przestrzeni społecznej pod redakcją Anny Kacperczyk i Dominiki Byczkowskiej Polskie Towarzystwo Socjologiczne www.przegladsocjologiijakosciowej.org

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej

RAPORT z działalności Instytutu Miejskiej RAPORT z działalności Instytutu Kultury Miejskiej styczeń grudzień 2012 www. Spis treści I Instytut Kultury Miejskiej kim jesteśmy? 5 II Sprawozdanie z działalności ikm w 2012 roku 9 1. Obserwatorium Kultury

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań TEMATYKA PANELU 1. HISTORIOGRAFIA/HISTORIOGRAFIE SZKOLNE NARRACJE HISTORYCZNE PO 1999 ROKU. INSPIRACJE. TRANSMISJE. POSTULATY. Zakładanym celem panelu ma być przedstawienie warunków oraz kierunków w jakich

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja FUNDACJA POLSKIEGO GODŁ A PROMOCYJNEGO Teraz Polska Promocja TOM 2 e-book red. Jarosław Górski Teraz Polska Promocja tom 2 e-book wydanie 1 Publikacja zbiorowa pod redakcją Jarosława Górskiego, zawiera

Bardziej szczegółowo

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Nr 25 czerwiec 2015 I OD DYREKCJI Rozwijamy naszą aktywność edukacyjną opartą o trzon badawczy Instytutu. Przygotowany został projekt Programu postdoktorskiego

Bardziej szczegółowo

rain man jest wśród nas

rain man jest wśród nas Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział Kraków niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej ośrodek dla osób z Autyzmem Katedra Psychologii Uniwersytet Pedagogiczny im.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r.

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Organizatorzy: V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Komitet naukowy Maria Beisert Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska Maria Keller-Hamela Andrzej

Bardziej szczegółowo

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Dzień I 24.06.2015 Sesja plenarna (AULA 00.142, parter) Wojciech Orliński, publicysta, pisarz, autor książki Internet. Czas się bać Czy Internet da się

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 5 (2013)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 5 (2013) Red. Jarosław Górski e-book, tom 5 (2013) 1 Teraz Polska Promocja tom 5 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI

SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA SOCJOLOGIA NR 65 SPÓR O SPOŁECZNE ZNACZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI Redakcja naukowa KRZYSZTOF PODEMSKI

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Menagement and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki Tytuł Autor ISBN/ISSN Rok wydania Data udostępnienia Link do książki 1. ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo