IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: maja 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 27-30 maja 2015 roku"

Transkrypt

1 IV TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Poznań: 2730 maja 2015 roku Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronat Honorowy: Partnerzy: Patronat medialny: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka Centrum Bukowska Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Radio Merkury Poznań Wydawnictwo Miejskie Posnania

2 Spis zawartości: Sesje plenarne, obrady grup tematycznych przedziały czasowe... 3 Sesje plenarne, obrady grup tematycznych przedziały czasowe, tematy wystąpień maja, środa maja, czwartek maja, piętek Lokalizacja Komunikacja w Poznaniu Gastronomia Notatki

3 Sesje plenarne, obrady grup tematycznych przedziały czasowe 27 maja, środa (Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17) 9:3010:00 Otwarcie Sympozjum 10:00 12:00 Sesja plenarna Współczynnik humanistyczny jako teoria i metoda badań społecznych ( Biała UMP) 12:15 15:15 17:15 Tytuły i numery grup tematycznych :00 19:00 (4) Jak skutecznie badać współczesną szkołę? S2 S2 S2 (8) Stojąc w rozkroku rozwiązania metodologiczne w obliczu badań Biała z pogranicza wielu dyscyplin naukowych (10) Strategie i metody badania aktywizmu i ruchów społecznych Błękitna (14) Badania (i działania?) społecznie doniosłe Błękitna Błękitna (18) Badania jakościowe w antropologii medycznej S3 S3 S3 (24) Audiowizualne metody badań jakościowych Biała Biała 28 maja, czwartek (Kampus UAM przy ul. Szamarzewskiego 89, budynek D i E) 10:00 12:00 Sesja plenarna Dyskusja plenarna: Dyscypliny czy studia? Badania jakościowe we współczesnym pejzażu wiedzy (sala A bud. E, WNS) Tytuły i numery grup tematycznych 12:15 15:15 17: :00 19:00 (1) Badania jakościowe w regionalistyce 109d 109d (2) Badania kulturowe inspirowane sztuką 108d 108d (9) Jakość życia a psychospołeczne doświadczanie codzienności 107d (15) Dziedzictwo, pamięć i upamiętnienie. Instrumentalizacja pojęć a interakcja badań ilościowych i jakościowych 108d (16) Studia miejskie odrębna perspektywa badawcza? 310d (19) Metody narracyjne i biograficzne w naukach humanistycznych i społecznych 310d 310d (20) Mobilność, wielomiejscowość, deterytorializacja 109d (22) Nowe technologie w badaniach jakościowych 107d 107d (23) Obserwacja uczestnicząca i autoetnografia: ku przyszłości metod Ae Ae Ae jakościowych 29 maja, piątek (Kampus UAM przy ul. Szamarzewskiego 89, budynek D i E) 9:3012:00 Sesja plenarna Panele dyskusyjne: Nauczanie badań jakościowych i prezentacja ich wyników ( A bud. E, WNS) 12:15 15:15 Tytuły i numery grup tematycznych :00 (3) Człowiek w sytuacji trudnej w badaniach jakościowych 107d 107d (12) Metodologia teorii ugruntowanej w badaniach inter 109d i transdyscyplinarnych (13) Strategie, metody, środki badania zmiany i rozwoju 304d (19) Metody narracyjne i biograficzne w naukach humanistycznych 108d 108d i społecznych (21) Nowe media jako podmiot i obszar badań jakościowych Ae Ae 17:15 19:00 3

4 Sesje plenarne, obrady grup tematycznych przedziały czasowe, tematy wystąpień 27 maja, środa 9:3010:00 Otwarcie Sympozjum 10:0012:00 Sesja plenarna, Biała (UMP) Współczynnik humanistyczny jako teoria i metoda badań społecznych Prowadzenie: dr hab. Jerzy Kaczmarek (Instytut Socjologii UAM), prof. Barbara Wejnert (University at Buffalo, USA) Road of Tears: Florian Znaniecki's Theory and Contemporary Immigration to the United States dr Nadja Messerschmidt (Hartnackschule Berlin, Niemcy), The empirical researches by Humanistic Sociology by Florian Znaniecki in Interwar Period political historical context and essential aspects of theory and methodology dr Steven Vaitkus (Marianne Weber Institut Oerlighausen, Wuppertal, Niemcy), Florian Znaniecki's Humanistic Coefficient as a Gateway to Qualitative Research (4) Jak badać współczesną szkołę? Numery grup i tytuły wystąpień 12: :15 17:00 17:15 19:00 Organizacja: prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, mgr Justyna Cieślińska, mgr Magdalena Smolarek, dr Maciej Kokociński Wprowadzający: prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, mgr Justyna Cieślińska (Zakład Metodologii Nauk o Edukacji, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Jak badać współczesną szkołę? dr hab. Justyna Nowotniak (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński), Od jakościowych badań światów społecznych do interwencji pedagogicznej, dr Anna BabickaWirkus (Akademia Pomorska w Słupsku), Rytualny wymiar szkoły podejście etnograficzne w badaniu kultury uczniów dr Urszula Dernowska, dr Aleksandra TłuściakDeliowska (Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), Jak badać kulturę szkoły?, dr Magdalena Ciechowska (Akademia Ignatianum w Krakowie), Badania fokusowe w praktyce edukacyjnej, dr hab. prof. UŁ Monika WiśniewskaKin (Uniwersytet Łódzki), Doświadczanie codzienności szkolnej z perspektywy uczestniczącej, dr Wiesława Wantuch (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM), Od badań w działaniu do teorii działań polonistycznych, dr Paweł Rudnicki, dr Marcin Starnawski (Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa), Trudności i niespodzianki w badaniach szkoły refleksje z dwóch przedsięwzięć badawczych, dr Magdalena Cuprjak (Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Punkty odniesienia w konstruowaniu tożsamości młodzieży gimnazjalnej. Studium przypadku, dr Anna BabickaWirkus (Akademia Pomorska w Słupsku), Rytualny wymiar szkoły podejście etnograficzne w badaniu kultury uczniów, mgr Jakub Przybył (Szkoła Językowa UAM), mgr Agnieszka Szymańska (Instytut Psychologii UAM), Przekonania nauczycieli języka angielskiego dotyczące dydaktyki za pośrednictwem komunikatorów internetowych, dr Barbara Kutrowska (Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa), Kompetencje nauczyciela w perspektywie biograficznej, dr Katarzyna Wajszczyk (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański), Meandry badań etnograficznych w szkole, (8) Stojąc w rozkroku rozwiązania metodologiczne w obliczu badań z pogranicza wielu dyscyplin naukowych S2 S2 S2 Organizacja: mgr Krzysztof Mączka, mgr Michał Czepkiewicz Wprowadzenie: mgr Michał Czepkiewicz, mgr Krzysztof Mączka (UAM) dr Anna Kola (Katedra Pracy Socjalnej Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Metodyka czy metodologia pracy socjalnej. Kilka uwag badacza i nauczyciela akademickiego, dr hab., prof. UW Barbara Fatyga (Zakład metod Badania Kultury, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski), Analiza nagłówków w dyskursie Biała 4

5 o prawie autorskim , dr Krzysztof Niedziałkowski (Instytut Biologii Ssaków PAN), Wszyscy jesteśmy ekologami? Wyzwania badań społecznych konfliktów przyrodniczych, mgr Bogna Kietlińska (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego), inż. Piotr Obłudka (Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej), Warszawa wielozmysłowa wizualizacja socjologicznych danych jakościowych z wykorzystaniem metod kartograficznych, dr AgataPietrzyk Kaszyńska (Instytut Ochrony Przyrody PAN), Postrzeganie usług ekosystemów przez różne grupy interesariuszy jak zebrać wiarygodne dane?, (10) Strategie i metody badania aktywizmu i ruchów społecznych Organizacja: dr Marek Nowak, dr Michał Nowosielski Wprowadzenie: dr Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM), dr Michał Nowosielski (Instytut Zachodni w Poznaniu) dr Przemysław Pluciński (Instytut Socjologii UAM), Miejskie, czyli jakie? O problemach w badaniu miejskich ruchów społecznych, mgr Ewelina Kancik (UMCS), Badania aktywizmu wyborców za pomocą analizy treści komentarzy na Facebooku, ewelinakanciko2.pl mgr Katarzyna Łuczak (Instytut Socjologii UŁ), Problemy, trudności i dylematy badacza ruchów miejskich, dr Agnieszka Ziętek (Wydział Politologii UMCS), Lokalny aktywizm miejski w świetle badań jakościowych; Autonomiczne Centrum Społeczne "Cicha 4" w Lublinie, mgr Justyna Kajta (UWr, Instytut Socjologii), Tożsamość w ruchu. Przykład badań nad uczestnikami polskiego ruchu nacjonalistycznego, Paulina Adamczyk (Uniwersytet Warszawski Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej), Antropologiczne badania wolontariatu studenckiego jako formy aktywizacji studentów, (14) Badania (i działania?) społecznie doniosłe Błękitna Błękitna Organizacja: dr Aleksandra Lis, dr Izabela Main, dr Agata Hummel, dr Łukasz Kaczmarek Wprowadzenie: dr Łukasz Kaczmarek (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Etnografia w kulturze publicznej: wartościowa wydmuszka?, dr Natalia Bloch (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Kto najbardziej zasługuje na wsparcie i komu to oceniać? Brak jedności podporządkowanych jako wyzwanie dla zaangażowanej antropolożki, mgr Karolina Sydow (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Antropologia w działaniu. Doświadczenia kontaktu z instytucjami europejskimi i samorządowymi w trakcie przygotowań i realizacji projektu AMIGA, mgr Katarzyna Czarnota (Wydział Nauk Społecznych UAM), Migranci Romscy pochodzenia rumuńskiego własnym głosem o sobie. Socjologia instytucjonalna a zaangażowana, dr Agata Hummel (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Wędrujące opowieści egzemplifikacja metody łączącej animację z etnografią, (18) Badania jakościowe w antropologii medycznej Błękitna Organizacja: dr hab. prof. UAM Danuta PenkalaGawęcka, dr Małgorzata Rajtar Wprowadzenie: dr hab. prof. UAM Danuta PenkalaGawęcka (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Znaczenie metod jakościowych w badaniach nad zdrowiem, chorobą, opieką i leczeniem, dr Hubert Wierciński (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UW), Zastosowanie metod badań etnograficznych w przestrzeni biomedycznej: ograniczenia, wyzwania i redefinicje, mgr Anna Sadowska, dr hab., prof. UMCS Włodzimierz Piątkowski (Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Zastosowanie podejścia jakościowego w badaniach nad zdrowiem, chorobą i systemem medycznym na przykładzie projektu Problem zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Próba analizy socjomedycznej, dr Anita Majchrowska (Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny KNH, Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Metody jakościowe w analizie zawodów medycznych. Przyczynek do badań nad zawodem farmaceuty, S3 dr Izabella Main (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Refleksja metodologiczna nad badaniami dotyczącymi zdrowia i leczenia polskich migrantek, S3 5

6 mgr Luiza Nowakowska (Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), Społeczny świat kobiet rodzących w domu. Refleksje o potrzebie badań jakościowych w obszarze zdrowia, choroby i medycyny, dr hab. Magdalena RadkowskaWalkowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Czy istnieją dzieci z in vitro? Wyznaczania pola badawczego w antropologii medycznej, dr Anna WiteskaMłynarczyk (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Jak badać doświadczenie dziecka z ADHD? Koncepcja badań etnograficznych, dr Andrzej Perzanowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Opieka rodzinna nad osobami chronicznie chorymi psychicznie: perspektywa antropologiczna, mgr Katarzyna Słaby (Instytut Socjologii UJ), Herstorie chorowania. Rola wywiadu biograficznego w antropologii medycznej na przykładzie badań w Klubie Amazonek, mgr Monika Nowak (Instytut Socjologii UMCS w Lublinie), Poszukiwanie diagnozy jako pierwszy etap trajektorii choroby nowotworowej z perspektywy dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Podejście etnograficzne, (24) Audiowizualne metody badań jakościowych S3 Organizacja: dr Justyna Budzińska, dr Iwona ChmuraRutkowska Wprowadzenie: dr Justyna Budzińska (Instytut Historii UAM), dr Iwona ChmuraRutkowska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Ukryta" dyskryminacja w codzienności szkolnej i odkryta" równościowa codzienność w memach Marty Frej dwa przypadki badań wizualnych, dr hab. Edyta GłowackaSobiech (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Wizualne reprezentacje postaci kobiecych w podręcznikach do nauczania historii w gimnazjum, mgr Katarzyna Śmiałowicz (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Nieobecność nieusprawiedliwiona. Jakościowa analiza zawartości podręczników do nauczania plastyki w szkole podstawowej, mgr Magdalena Archacka (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław), Szkoła. Strategiczne manewry władzy, dr hab. Prof. UAM Izabela Skórzyńska (Instytut Historii UAM), Historyk w świecie widowisk przeszłości, dr hab. prof. UAM Dorota Skotarczak (Instytut Historii UAM), Film fabularny jako źródło do badań historii PRL. Uwagi metodologiczne, dr Alicja Raciniewska (Instytut Socjologii UAM), Obrazy mody jako społeczne wskaźniki: analiza polskiej fotografii i reklamy modowej po 1945 roku, dr Agata Stanisz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Niewizualne metody badań: audiografia i akustemologia, mgr Jarosław Jaworek (Instytut Historii UAM), Metody badań historii dźwiękowej, mgr Magdalen Zych (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, Kraków), Audiosfera wesela, słuch i wodze wyobraźni, Biała Biała 6

7 28 maja, czwartek 10:0012:00 Sesja plenarna, A, bud. E (WNS) Dyskusja plenarna: Dyscypliny czy studia? Badania jakościowe we współczesnym pejzażu wiedzy Prowadzenie: dr hab. Marianna Michałowska ( Instytut Kulturoznawstwa UAM), W dyskusji udział wezmą: prof. dr hab. Marek Krajewski (Instytut Socjologii UAM), dr hab. Jan Sowa (Wydział Polonistyki UJ), dr hab. Maria Solarska (Instytut Historii UAM), prof. zw. dr hab. Ewa Rewers (Instytut Kulturoznawstwa UAM), dr hab. prof. UMCS Anna ZiębińskaWitek (Instytut Kulturoznawstwa UMCS), Numery grup i tytuły wystąpień (1) Badania jakościowe w regionalistyce 12: :15 17:00 17:15 19:00 Organizacja: dr hab. Danuta KonieczkaŚliwińska, dr Iwona Miedzińska Wprowadzenie: dr hab. Danuta KonieczkaŚliwińska (Instytut Historii UAM), Projektowanie i organizacja badań regionalistycznych, dr Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Lider, ekspert, odźwierny. Planowanie procesu badawczego w badaniach regionalistycznych, dr Magdalena Ciechowska, (Akademia Ignatianum w Krakowie), mgr Marek Ciechowski (Uniwersytet Jagielloński), Badania w duecie insider a i outsider a nad działalnością na rzecz regionu w lokalnych organizacjach pozarządowych, dr Błażej Osowski (Pracownia Dialektologiczna UAM), Wykorzystanie metod jakościowych w badaniu gwary. Doświadczenia poznańskiego ośrodka dialektologicznego, Wprowadzenie do problematyki grupy tematycznej dr Iwona Miedzińska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie), Opracowanie i prezentacja wyników badań regionalistycznych, dr Sylwia Bródka (Zakład Ekologii Krajobrazu UAM), Narracja krajobrazowa w badaniach społecznoprzestrzennych, dr Ewelina Kancik (Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie), Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami urzędów i mieszkańcami jako przykłady badań jakościowych w regionie, Anna Heleniak, Małgorzata Klimkowska, Mateusz Stępniak, Przemysław Głuchowski (Koło Naukowe Studentów Socjologii UMCS), Tradycje weselne w narracjach mieszkańców Pogórza Dynowskiego. Rekonstruowanie pamięci zbiorowej w badaniach jakościowych, (2) Badania kulturowe inspirowane sztuką 109d 109d Organizacja: dr Marta Kosińska Wiedza i praktyki kulturowe konstruowane i rekonstruowane w optyce badań inspirowanych sztuką Wprowadzenie: dr Marta Kosińska (Instytut Kulturoznawstwa UAM), Struktury i niepowtarzalne jakości. Art Based Research uwikłane w paradoksy analizy kulturowej, dr Agata Skórzyńska (Instytut Kulturoznawstwa UAM), Działając w zrozumiałym kontekście. Krytyczna pedagogika sztuki przeciw partycypacji pozorowanej, dr inż. Adam Dzidowski (Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska), Rysunek i rysowanie w praktyce badań nad organizacjami, dr Joanna Walewska, dr Joanna Walewska (Katedra Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny UMK), Artbased research, Metody wytwarzania prawdy w ocenie opensource data, Transmediowanie narracji, transmediowanie obrazu badanie i emancypacja dr hab. prof. UAM Eva Zamojska (WSE UAM), Emancypacyjne autonarracje literackie jako przedmiot analizy dyskursywnej, mgr Stanisław Krawczyk (Instytut Socjologii UW), Polska socjologia literatury jako inspiracja dla Art Based Research, dr Joanna BieleckaPrus (Wydział Filozofii i Socjologii, UMCS), mgr Aneta Pepaś (Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie), Tam gdzie jeszcze pieją koguty dynowskie doświadczenia z tworzenia etnoperformensu, dr Joanna GolonkaLegut (Wydział Nauk SpołecznoPedagogicznych w Katowicach Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie), dr Martyna PryszmontCiesielska (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski), Etyczne 108d 108d 7

8 aspekty badań inspirowanych sztuką w projekcie Macierzyństwo unplugged. Pięć historii, dr Wojciech Sternak (Instytut Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski), Fotografia dokumentalna jako metoda badań kulturowych?, (9) Jakość życia a psychospołeczne doświadczanie codzienności Organizacja: dr Dorota Mroczkowska Wprowadzenie: dr Dorota Mroczkowska (Instytut Socjologii UAM), mgr Kubacka Małgorzata (Instytut Socjologii UAM), Socjologiczne badanie emocji: ograniczenia i zastosowanie wywiadu pogłębionego, dr Maciej Jabłoński (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Jakość życia mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie w działaniu, mgr Michał Czepkiewicz (Instytut Geoekologii i Geoinformacji, UAM), Geoankieta: narzędzie badawcze wprowadzające przestrzenny aspekt codzienności do badań nad jakością życia, dr Alicja Raciniewska (Instytut Socjologii, UAM), Moda jako forma doświadczania codzienności, mgr Anna Sokołowska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Wpływ technicyzacji codzienności na tożsamość młodzieży akademickiej w kontekście plagiatu, (15) Dziedzictwo, pamięć i upamiętnienie. Instrumentalizacja pojęć a interakcja badań ilościowych i jakościowych 107d Organizacja: prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak, dr Anna Weronika Brzezińska, dr Łukasz Skoczylas Wprowadzenie: dr Łukasz Skoczylas (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Socjologia nieistniejącego upamiętnienia. Twórcy nowych pomników w Poznaniu, mgr Ewelina BlijWrona (Instytut Socjologii UMCS), Pamięć miasta miasto pamięci. Międzywojenny Lublin w relacjach historii mówionej, mgr Mikołaj Smykowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), "Pomniki użyteczności publicznej" czyli drugie życie miejsc pamięci, prof. dr hab. Małgorzata Fabiszak (Instytut Anglistyki UAM), dr Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Żydzi i Niemcy w Poznaniu zapomniane dziedzictwo? Analiza korpusu prasowego i wywiadów fokusowych, (16) Studia miejskie odrębna perspektywa badawcza? 108d Organizacja: dr Piotr Juskowiak, dr Jadwiga Zimpel, dr Kacper Pobłocki, prof. UAM dr hab. Stanisław Lisiecki, mgr Julia Jachowska, dr Jacek Kubera Wprowadzenie: dr Kacper Pobłocki (Zakład Studiów Polskich i Regionalnych, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Harveyowska teoria "urbanizacji kapitału" a "globalna reorientacja" w perspektywie długiego trwania, dr hab. prof. UAM Stanisław Lisiecki, Jacek Kubera (Pracownia Socjologii Miasta, Instytut Socjologii UAM), Na początku był Florian Znaniecki? O żywotności problematyki tożsamości miasta, dr Jadwiga Zimpel (Instytut Kulturoznawstwa UAM), Poza opozycją urbanizacja urbanizm. Transdyscyplinarne podejście kulturowych studiów miejskich, mgr Marek Ciechowski (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński), Studia miejskie czy geografia miast? Perspektywa rozwoju badań miast w ujęciu geograficznym". wysłana informacja, (19) Metody narracyjne i biograficzne w naukach humanistycznych i społecznych Organizacja: prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, dr Joanna Kozielska, dr hab. Maria Solarska, prof. dr hab. Anna Wachowiak, dr Rafał Koschany, dr Emilia Soroko, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Prowadząca: prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM) Badania biograficzne i ich aplikacje: Prof. zw dr hab. Wanda Dróżka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Z doświadczeń badawczych nad pamiętnikami i autobiografiami nauczycieli, dr Waldemar Dymarczyk (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ), Temporalny i przestrzenny wymiar karier menedżerskich, prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Metody biograficzne i ich aplikacje w badaniach karier zawodowych, dr Bernadette Jonda (Uniwersytet Martina Lutra Halle Wittenberg, Polska Akademia Nauk Poznań), dr hab. prof. UAM Izabela Skórzyńska (Instytut Historii UAM), dr hab. prof. WSH TWP Anna Wachowiak (Wyższa Szkoła Humanistyczna Szczecin), O złożoności relacji badaczki i narratorki dzielących tę samą przestrzeń doświadczenia przeszłości (na przykładzie badań narracji życia kobiet w komunizmie), 310d 310d 8

9 mgr Karol Kaczorowski (Instytut Socjologii, Zakład Antropologii Społecznej UJ), Wyzwania w stosowaniu metody biograficznej w badaniach innych kultur na przykładzie badań kurdyjskich migrantów do Stambułu, dr Aleksandra TłuściakDeliowska (Instytut Pedagogiki Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), Retrospektywne spojrzenie na przemoc rówieśniczą w szkole, Prowadząca: dr Emilia Soroko (Instytut Psychologii UAM), Problemy metodologiczne w kontekście badań biograficznych i narracyjnych dr hab. Mirosława NowakDziemianowicz, Wydział Nauk Pedagogicznych DSW Wrocław; Narracyjne wymiary współczesności czyli o adekwatności i możliwościach badań narracyjnych, dr Dorota Kuncewicz, dr Ewa Sokołowska (Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej) Jak w sposobie użycia języka zobaczyć zachowanie a nie jego deklarację?, dr Dominika Łęcka, Narracja problemowa vs. narracja ukryta i rola badacza w ich diagnozowaniu, dr Monika Popow (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), "Uczenie się w środowisku transnarodowym. Metodologiczne problemy badań jakościowych prowadzonych w środowisku transnarodowym, dr Emilia Soroko, dr Katarzyna Adamczyk (Instytut Psychologii UAM), Wzorce relacyjne u osób żyjących w pojedynkę oraz mających partnera życiowego. Zestawienie jakościowej i ilościowej analizy treści tych samych wypowiedzi, (20) Mobilność, wielomiejscowość, deterytorializacja 310d Organizacja: dr Natalia Bloch, prof. Waldemar Kuligowski Wprowadzenie I: Teorie, badacze i teren w ruchu dr hab. prof. UAM Waldemar Kuligowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), dr Agata Stanisz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Mobilność i wielomiejscowość: metodologia badań nad kulturami transportu i infrastruktury mobilności, mgr Olga Rodak (Centre for Research on Organizations and Workplaces, Akademia Leona Koźmińskiego), Metodologiczne wyzwania badań etnograficznych w dobie cyfrowych ekosystemów, Wprowadzenie II: Ku nomadologii w badaniach nad mobilnością ludzi dr Natalia Bloch (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), dr Marek Pawlak (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ), Pomiędzy (nie)mobilnością a (nie)możliwością. Problemy metodologiczne w terenie migracyjnym, dr Marcin Starnawski (Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa), Diaspora, tożsamość i konflikt rozważania wokół badań wśród emigrantów polskożydowskich z pokolenia Marca 68, (22) Nowe technologie w badaniach jakościowych 109d Organizacja: dr Jolanta Mazurek, dr hab. Maciej Michalski, dr hab. Marianna Michałowska, dr Łukasz Rogowski Wprowadzenie: dr hab. Marianna Michałowska (Instytut Kulturoznawstwa UAM) dr Łukasz Rogowski (Instytut Socjologii UAM), dr Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański), Problemy zapewniania jakości w badaniach online, dr Dorota Mroczkowska (Instytut Socjologii UAM), Spytajmy poprzez smartfon. Wykorzystanie aplikacji monitorujących w badaniach użytkowników technologii mobilnych, mgr Michał Lesiak (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ), Dirty work koncepcja brudnej pracy Everetta Hughesa, na przykładzie badań własnych nad zawodami medycznymi, dr Jakub Niedbalski (Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ), Praktyczne zastosowanie oprogramowania CAQDA w badaniach jakościowych zarys problematyki z perspektywy projektu badawczego opartego na metodologii teorii ugruntowanej, mgr Paulina Markiewicz (Instytut Socjologii UAM), Spacer po urzędzie o możliwości wykorzystania nowych technologii (eyetracking) w badaniu przestrzeni, 107d 107d 9

10 (23) Obserwacja uczestnicząca i autoetnografia: ku przyszłości metod jakościowych Organizacja: dr Agnieszka Chwieduk, dr Mariusz Filip, dr Łukasz Kaczmarek Wprowadzenie: dr Agnieszka Chwieduk (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Subiektywne w doświadczeniu, refleksji i tekście, moderator: dr Mariusz Filip (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaniowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), Doświadczenie a wiedza. Metodologiczne problemy poznania subiektywnego, dr Katarzyna Majbroda (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr), Od narracyjnej konwencji do metody. Autoetnografia jako strategia praktykowania upodmiotowionej antropologii społecznokulturowej, dr Agata Krasowska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski), Podmiotowość a wątki autobiograficzne w autoetnografii, dr Tarzycjusz Buliński (Instytut Archeologii i Etnologii UG), Czy autoetnografia różni się od etnografii? Punkt widzenia antropologa, mgr Aleksandra Gutowska (Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN), Autoetnografia w badaniach wycieczek po kenijskim slumsie, Obserwacja, uczestniczenie, autoetnografia dylematy case studies, moderator: dr hab. prof. UŁ Katarzyna Kaniowska (Instytutut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), Wprowadzenie: dr Mariusz Filip (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Doświadczenie poza słowami. Kilka przemyśleń na temat obserwacji uczestniczącej, mgr Filip Rogalski, Badanie interakcji żartobliwych u Arabela z Amazonii peruwiańskiej między autoetnografią, obserwacją uczestniczącą i wywiadem, dr Paweł Ładyskowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), We wzajemnej relacji: obserwacja uczestnicząca i autoetnografia. Prywatne światy ludzi Kresów w subiektywnym oglądzie badacza z Polski. Analiza z zakresu krytyki postkolonialnej, dr Małgorzata Michalska (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr), Już swoja, czy jeszcze obca? Wchodzenia w relacje z badanymi i co z tego wynika dla obserwacji badanego środowiska, dr Magdalena CzubakKoch (Dolnośląska Szkoła Wyższa), W sieci znaczeń miejsca pracy refleksje obserwatora uczestniczącego, mgr Sylwia Męcfał (Instytut Socjologii UŁ), Badacz zjawisk trudno dostępnych w terenie kwestie etyczne, praktyczne i metodologiczne, Między survey research a obserwacją: rozdarcia metodologicznotożsamościowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku. Moderator i wprowadzenie: dr Łukasz Kaczmarek (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Ae Ae Ae 10

11 29 maja, piątek 9:3012:00 Sesja plenarna ( A, bud. E, WNS) Panele dyskusyjne: Nauczanie badań jakościowych i prezentacja ich wyników Prowadzący: dr hab. Krzysztof Podemski (UAM), socjolog, redaktor polskiego wydania książki N. Denzin i Y. Lincoln, Metody badań jakościowych, t. I i II,, Warszawa 2008, PWN, były członek PTBRiO oraz Esomar Panel I. Jak uczyć badań jakościowych? Doświadczenia dydaktyków, badaczy, autorów podręczników, wydawców Uczestnicy: dr Sylwia Breczko (UW), socjolożka, kierowniczka Wydawnictwa Biblioteki Narodowej, dr hab. Dariusz Kubinowski (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS), prof. UW dr hab. Dominika Maison, (Wydział Psychologii UW, Dom Badawczy Maison), dr Iwona Oliwińska (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW), Panel II. Jak prezentować wyniki badań jakościowych w nauce, biznesie administracji publicznej, mediach? Uczestnicy: prof. dr hab. Rafał Drozdowski (Instytut Socjologii UAM, Public Profits), prof. dr hab. Dariusz Jemielniak (Katedra Zarządzania Międzynarodowego Akademia Leona Koźmińskiego), dr Maciej Milewicz, socjolog, Anna Ściechowska, kierownik ds. Informacji Strategicznych Grupa Żywiec SA, Numery grup i tytuły wystąpień (3) Człowiek w sytuacji trudnej w badaniach jakościowych 12: :15 17:00 17:15 19:00 Organizacja: dr Ewelina SileckaMarek, dr Hanna Karaszewska Tenże badacz wobec odmienności badanego Wprowadzenie: dr Ewelina SileckaMarek, dr Hanna Karaszewska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), dr hab. Danuta Kopeć (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Rzeczywistość (nie) edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w świetle badań jakościowych analiza wybranych problemów, dr Joanna Iza Belzyt (Instytut Pedagogiki UG), Człowiek w sytuacji nabycia niepełnosprawności trajektoria losu ludzkiego, dr Jakub Niedbalski (Instytut Socjologii UŁ), Rola sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne fizycznie w procesie ich społecznej emancypacji analiza zjawiska z perspektywy przedstawicieli badanego środowiska, dr Anna Słysz (Instytut Psychologii UAM), Badanie rozumowania diagnostycznego na przykładzie techniki głośnego myślenia możliwości i ograniczenia, dr Urszula MarkowskaManista (Akademia Pedagogiki Specjalnej), Sytuacje graniczne w badaniach terenowych. Z badań odmiennych światów dziecka i jego otoczenia, Dylematy badacza trudnego środowiska dr Justyna Kusztal (Instytut Pedagogiki UJ), Badania fokusowe aktorów postępowania w sprawach nieletnich, dr Agata MatysiakBłaszczyk (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Cienie i blaski badań jakościowych kobiet matek odbywających karę pozbawienia wolności, dr Izabela Ślęzak (Instytut Socjologii UŁ), Badanie praktyk seksualnych na przykładzie doświadczeń badacza jakościowego, dr Adrianna Surmiak (badaczka niezależna) Blaski i cienie niejawnej obserwacji uczestniczącej w badaniu środowisk trudnych. Perspektywa etyczna, (12) Metodologia teorii ugruntowanej w badaniach interi transdyscyplinarnych Organizacja: prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki, dr hab. prof. AP Marek Gorzko, dr Łukasz Marciniak Wprowadzenie: dr. hab. prof. nadzw. Marek Gorzko (Zakład Socjologii, Akademia Pomorska w Słupsku), dr Łukasz Marciniak (Instytut Socjologii UŁ), dr hab. Małgorzata Bieńkowska (Instytut Socjologii Uniwersytet Białostocki), Rodzicielstwo adopcyjne badanie tabu trudności w realizowaniu badania, dr Paweł Rudnicki (Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa), Teoria ugruntowana i pedagogie małych działań: próbując uchwycić zmiany w edukacji alternatywnej, dr Małgorzata Michel (Instytut Pedagogiki UJ), Wizualna Teoria Ugruntowana w procesie badania przestrzeni wykluczonych. Perspektywa pedagoga resocjalizacji, d 109d 107d

12 dr Sławomir Pasikowski (Akademia Pomorska w Słupsku), Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej w konstruowaniu narzędzi psychometrycznych, mgr inż. Marcin Zaród (Instytut Socjologii UW), Od Teorii AktoraSieci do Teorii Ugruntowanej, (13) Strategie, metody, środki badania zmiany i rozwoju Organizacja: dr hab. Błażej Smykowski Wprowadzenie: dr hab. Błażej Smykowski (Instytut Psychologii UAM), Czy badając rozwój jesteśmy skazani na bycie spóźnionym?, dr Julita Wojciechowska (Instytut Psychologii UAM), Jak nie zgubić jakości w badaniach ilościowych na przykładzie badań dotyczących przebiegu posiłków i ich znaczenia dla rozwoju, dr Sławomir Jabłoński (Instytut Psychologii UAM), Wybrane problemy badania rozwoju umiejętności posługiwania się pismem, dr Karolina Appelt (Instytut Psychologii UAM), Etyczne aspekty badania rozwoju małego dziecka w naturalnym środowisku rozwoju diagnoza a interwencja w system rodzinny, (19) Metody narracyjne i biograficzne w naukach humanistycznych i społecznych 304d Organizacja: prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, dr Joanna Kozielska, dr hab. Maria Solarska, prof. dr hab. Anna Wachowiak, dr Rafał Koschany, dr Emilia Soroko, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Prowadząca: dr Joanna Kozielska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Badania narracyjne i ich aplikacje dr hab. Waldemar Świętochowski (Instytut Psychologii UŁ), Zastosowanie genogramu w badaniach i praktyce psychologicznej, dr Grażyna Teusz (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Rzeczywistość budowana w słowach. Narracja jako proces współtworzenia tożsamości rodziny polskiej na emigracji, dr Joanna Kozielska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Znaczenie doświadczeń migracyjnych w narracjach młodych polskich emigrantów zarobkowych, 108d dr Katarzyna Gajek, Społecznokulturowy kontekst kształtowania się tożsamości płciowej. Na przykładzie narracji kobiet doznających przemocy, mgr Michał Kłapciński (doktorant Uniwersytet Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi), mgr Aleksandra Matuszek (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu), dr Sławomir Krzychała (Dolnośląska Szkoła Wyższa), Zastosowanie metody interpretacji dokumentarnej do analizy sesji rodzinnych pacjentów doświadczających kryzysu psychotycznego, Prowadzący: dr Rafał Koschany (Instytut Kulturoznawstwa UAM), Mgr Agnieszka SkowrońskaPućka (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), (Przed)wczesne macierzyństwoperspektywa biograficzna. Doniesienie z badań, mgr Monika Dziadosz (Instytut Pedagogiki UJ), Narracje przestępcze między psychologią, kryminologią a językoznawstwem, mgr Marta Tomaszewska (Instytut Socjologii UW), Powołanie do kapłaństwa narracyjne badanie eksploracyjne, które przyniosło problem metodologiczny, mgr Karolina Sikorska (Instytut Kulturoznawstwa UAM) Narracje zbudowane wokół telewizji, czyli o roli telewizji w życiu codziennym kobiet, (21) Nowe media jako podmiot i obszar badań jakościowych 108d Organizacja: prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski, dr Natalia Walter, dr Luba Jakubowska Wprowadzenie: Nowe media jako podmiot i obszar badań jakościowych prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski (Instytut Psychologii UAM), Badacz w przestrzeni zdigitalizowanej aktualizacja kompetencji i sposobów badania mgr Magdalena Kasprzak (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), mgr Aleksandra Marcinkiewicz (Uniwersytet Wrocławski) Kompetencje ebadacza. Wyzwania w obliczu nowej praktyki badawczej, którą stwarza Internet, mgr Magda Kołba (Szkoła Nauk Społecznych, IFiS PAN), Czy ja to na pewno ja? Osoba badacza a wyobrażenia na jej temat w cyfrowym terenie, mgr Emilia Aksamit (Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych UMK), Świadoma zgoda w badaniach netnograficznych, Ae 12

13 dr Anna Buchner (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW), mgr Katarzyna Zaniewska (Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, Dział Badań Totalizator Sportowy), Perspektywa relacyjna w planowaniu i realizacji badań internetu, dr Marek Troszyński (Instytut Socjologii Collegium Civitas w Warszawie), Analiza treści witryn internetowych polskich instytucji kultury, Badanie (nie) specyficznych zjawisk i środowisk w przestrzeni wirtualnej Dr Luba Jakubowska (Uniwersytet Wrocławski, PWSZ im. Witelona w Legnicy), Autoprezentacja na Facebooku specyfika zagadnienia oraz sposoby badania, dr Bogumiła MatejaJaworska (Instytut Socjologii UAM) Etnografia mediów 2.0, czyli jak badać przemiany telewizji?, dr Urszula TokarczykBar (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Odchodzenie do grona aniołków" śmierć dziecka w przestrzeni wirtualnej. Rozważania nad etyką badań, mgr Piotr Firych (UAM), Media społecznościowe jako źródło wiedzy o człowieku i jego tożsamości, Ae 13

14 Lokalizacja Pierwszy dzień Sympozjum odbędzie się w Urzędzie Miasta Poznania UMP (Plac Kolegiacki 17). Pobliskie przystanki komunikacji miejskiej: Wrocławska (tramwaje 5, 13, 6, 201), Plac Wiosny Ludów (tramwaje 9, 27), Plac Wielkopolski (tramwaje 3, 4, 8, 17), Grobla (autobusy 74, 90). Propozycja dojazdu z przystanku Most Dworcowy (Naprzeciw Targów Poznańskich): Tramwajem numer 5 jadącym w kierunku Stomil. Wysiąść na przystanku Wrocławska, skręcić w ulicę Wrocławską, a następnie w ulicę Gołębią. Łączny czas podróży: ok. 20min. Drugi i trzeci dzień Sympozjum będą się odbywały na Wydziale Nauk Społecznych UAM (ul. Szamarzewskiego 89 budynki D i E). 14

15 Pobliskie przystanki komunikacji miejskiej: Ogrody (autobusy 82, 81, 95, 239), Żeromskiego (tramwaje 17, 27). Propozycja dojazdu z przystanku Bałtyk (w pobliżu Dworca PKP): Autobusami 63 (jadącym w kierunku Górczyn) lub 48 (jadącym w kierunku Ławica). Wysiąść na przystanku Grodziska, skręcić w prawo w ul. Szamotulską. Budynek UAM znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Szamarzewskiego. Łączny czas podróży: ok. 20min. 15

16 Propozycje dojazdu z przystanku Most Teatralny: Autobusem nr 63 (jadącym w kierunku Górczyn). Wysiąść na przystanku Grodziska, skręcić w prawo w ul. Szamotulską. Budynek UAM znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Szamarzewskiego. Łączny czas podróży: ok. 20 min. Tramwajem nr 17 (jadącym w kierunku Żeromskiego). Wysiąść na przystanku Bukowska, iść prosto i następnie skręcić w lewo w ul. Szamarzewskiego. Łączny czas podróży: ok. 25min. Tramwajami nr 18 lub nr 27 (jadącymi w kierunku Żeromskiego). Wysiąść na przystanku Żeromskiego. Skręcić w prawo w ul. Przybyszewskiego i następnie znów w prawo w ul. Szamarzewskiego. Łączny czas podróży: ok. 25 min. Komunikacja w Poznaniu W autobusach i tramwajach komunikacji miejskiej obowiązują bilety czasowe. Cennik biletów normalnych: Do 10 minut: 3 zł Do 40 minut: 4,60 zł 24godzinny: 13,60 zł 48godzinny: 21 zł 72godzinny: 27 zł Cena biletów ulgowych to 50% ceny biletów normalnych. Bilety można nabyć w biletomatach znajdujących się na wybranych przystankach, w kioskach oraz w wybranych pojazdach. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy można znaleźć na stronie Wybrane telefony do firm taksówkowych: Radio Taxi: Radio Taxi RMI: Radio Taxi Poznań: Taxi Poznań: Hallo Taxi: Gastronomia Urząd Miasta Poznania, gdzie będą się odbywały obrady w pierwszym dniu Sympozjum, znajduje się w centrum miasta, w pobliżu Starego Rynku. W okolicach można znaleźć wiele restauracji, bistro i barów. W okolicach Wydziału Nauk Społecznych UAM (drugi i trzeci dzień Sympozjum) polecamy m.in.: Stołówka w budynku AB WNS (ciepłe posiłki, kanapki, słodycze) Bar The End w budynku C Wydziału (kanapki, napoje, słodycze, przekąski) Restauracja Savoy (Plac Waryńskiego 9, przy wyjeździe z pętli tramwajowej Ogrody na ul. Dąbrowskiego) Bistro Dorota (ul. Bukowska 100, róg ulicy Bukowskiej i Szamotulskiej; należy wyjść z budynku C Wydziału i kierować się w prawo, ok. 5min. ulicą Szamotulską) Doner Kebab (ul. Szpitalna 3, na końcu pętli tramwajowej Ogrody) Pizzeria Casa Mia (ul. Szpitalna 27AB) 16

17 Notatki 17

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ORGANIZATORZY Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Partner Merytoryczny Patronat Medialny PROGRAM KONFERENCJI 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r.

I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r. I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r. Miejsce obrad: Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Matejki 6 24.11.2011 r. DZIEŃ I 08.30-9.00 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

11-12 czerwca 2015 r.

11-12 czerwca 2015 r. Ogólnopolska konferencja naukowa Coaching i mentoring nowa jakość w edukacji 11-12 czerwca 2015 r. organizowana przez Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji:

Bardziej szczegółowo

K1 Kognitywistyka rok 1 K2 Kognitywistyka rok 2 K3 Kognitywistyka rok 3 K4 Kognitywistyka rok 4 K5 Kognitywistyka rok 5

K1 Kognitywistyka rok 1 K2 Kognitywistyka rok 2 K3 Kognitywistyka rok 3 K4 Kognitywistyka rok 4 K5 Kognitywistyka rok 5 SP1 Psychologia stacjonarna rok 1 SP2 Psychologia stacjonarna rok 2 SP3 Psychologia stacjonarna rok 3 Studencie! SP4 Psychologia stacjonarna rok 4 Wybierz zakładkę dla swojego roku. SP5 Psychologia stacjonarna

Bardziej szczegółowo

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru organizowane przez Katedrę Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Oblicza komunikacji strategie komunikacyjne i integracyjne. Harmonogram obrad. 11:00-11:15 Otwarcie Konferencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Oblicza komunikacji strategie komunikacyjne i integracyjne. Harmonogram obrad. 11:00-11:15 Otwarcie Konferencji Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Oblicza komunikacji strategie komunikacyjne i integracyjne Harmonogram obrad 7.11.2007 - ŚRODA 11:00-11:15 Otwarcie Konferencji 11:15-13:00 Sesja plenarna I prof.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KONFERENCJA NAUKOWA organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KSZTAŁCENIE KADR DLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I REKREACJI STAN

Bardziej szczegółowo

Oddzieleni...Problemy w komunikacji międzyludzkiej

Oddzieleni...Problemy w komunikacji międzyludzkiej Zakład Komunikacji Językowej Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Zakład Polszczyzny Historycznej i Współczesnej Oddział w Kielcach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki Edycja 2014 Wyróżnienia - ex aequo Dorota Kędroń, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA czwartek, 27 listopada 2014 9.00-10.00 Rejestracja uczestników 10.00-10.20 Otwarcie Konferencji P R O G R A M 10.20-14.00 SESJA PLENARNA PROWADZENIE: prof. dr hab. Wiesław Babik 10.20-10.50 prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach.

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach. Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach 21 kwietnia 2015 9:15 9:45 Rejestracja uczestników serwis kawowy 9:45 10.00

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1 Spis treści Przedmowa 11 CZE ŚĆ I PODSTAWY EPISTEMOLOGICZNE, ONTOLOGICZNE I AKSJOLOGICZNE DYSCYPLINY ORAZ KATEGORIE POJE CIOWE PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach.

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach. Program II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim doświadczenia po latach 21 kwietnia 2015 9:15 9:45 Rejestracja uczestników serwis kawowy 9:45 10.00

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3

I ETAP EDUKACYJNY SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1-3 Szkolny zestaw programów nauczania - rok szkolny 2012/2013 Lubiń, dnia 10 czerwca 2012r. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBINIU Numer w szkolnym zestawie programów nauczania 1/I Edukacja I ETAP EDUKACYJNY

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI 23 24 25 PAŹDZIERNIKA 2015 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 9, KATOWICE GŁÓWNY ORGANIZATOR PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII Wrocław, 12-13 marca 2010 PATRONAT HONOROWY Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. AM dr hab. Krystian

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI. Warszawa 21 listopada 2014 roku

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI. Warszawa 21 listopada 2014 roku SPOŁECZNOŚCI LOKALNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI Warszawa 21 listopada 2014 roku Miejsce konferencji: Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr VIII, sala nr 112 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku

Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku redakcja naukowa Małgorzata Ciczkowska-Giedziun Ewa Kantowicz Toruń 2010 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA NR 1 KLASA I

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA NR 1 KLASA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA NR 1 KLASA I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie rok szkolny 2016/2017 1 Przedmiot Autor podręcznika Numer w szkolnym zestawie/

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Krzysztof Flasiński Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. e-mail: krzysztof.flasinski@gmail.com aktualne informacje:

Bardziej szczegółowo

Czwartek (16 czerwca 2016)

Czwartek (16 czerwca 2016) PROGRAM XXV OKPR Czwartek (16 czerwca 2016) od 8 30 Rejestracja uczestników parter przy wejściu do Instytutu Psychologii 9 15-10 15 Uroczyste otwarcie XXV Jubileuszowej Konferencji Psychologii Rozwojowej

Bardziej szczegółowo

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon,

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon, Rok I studia I stopnia 2015/2016 Pedagogika ogólna Dzień Godzina Wykłady wspólne Grupa I Grupa II Sobota 08:00 09:30 Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. dr hab. Jan Niewęgłowski

Bardziej szczegółowo

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Curriculum vitae Karolina Appelt Magisterium 1999 Doktorat 2004 Psychologia: specjalność: psychologia edukacji Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dziecięcy schemat nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

p tyt 1 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:03 PM Agora czy Hyde Park?

p tyt 1 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:03 PM Agora czy Hyde Park? p tyt 1 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:03 PM Agora czy Hyde Park? tyt 2 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:59 PM Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych Redakcja Łucja Kapralska

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo modułów tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji Program konferencji Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Poznań 7-8 maja 2015 r. Patronat honorowy Komisja Mniejszości

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Pprzewodnicząca mgr inż. Teresa Hernik, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych

Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych I Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane Teoretyczne i metodologiczne problemy badań tekstów pisanych 6-7 listopada 2014 r. w Łodzi Organizatorzy Sekcja

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA W POLSKIM FILMIE FABULARNYM I DOKUMENTALNYM LAT 50 I 60 XX WIEKU

ARCHITEKTURA W POLSKIM FILMIE FABULARNYM I DOKUMENTALNYM LAT 50 I 60 XX WIEKU ARCHITEKTURA W POLSKIM FILMIE FABULARNYM I DOKUMENTALNYM LAT 50 I 60 XX WIEKU INTERDYCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA POZNAŃ 24-25 [wtorek-środa] LISTOPADA 2015 Centrum Wykładowo- Konferencyjne Politechniki

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Imię i nazwisko: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Grzybek Zakład/Katedra: Zakład

Bardziej szczegółowo

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego MONOGRAFIE PRAWNICZE Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Perspektywa prawna i kryminologiczna Redaktorzy Wiesław Pływaczewski Bartłomiej Gadecki Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji Program konferencji Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Poznań 7-8 maja 2015 r. Patronat honorowy Komisja Mniejszości

Bardziej szczegółowo

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym roku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo

VII Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i badanie biografii Osobliwości biografii edukacyjnych

VII Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i badanie biografii Osobliwości biografii edukacyjnych Biografia i badanie biografii Osobliwości biografii edukacyjnych Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 Komunikat nr 2 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych. wrzesień 2015 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych. wrzesień 2015 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych wrzesień 2015 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY 1 język polski Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. 2 język angielski

Bardziej szczegółowo

Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów

Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów 6-7 grudnia 2012 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Dzień

Bardziej szczegółowo

Łukasz Rogowski Instytut Socjologii UAM w Poznaniu

Łukasz Rogowski Instytut Socjologii UAM w Poznaniu Łukasz Rogowski Instytut Socjologii UAM w Poznaniu LEPIEJ WIDZIEĆ Lepiej Widzieć. Kompetencja wizualna jako element kompetencji codzienności. Zarządzanie kompetencjami oraz rola nowych mediów w ich kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

konsekwencje Świecie

konsekwencje Świecie Tematy referatów, Autobus I na zajęciach Wyjazdy technologiczne i terenowe Bańska Niżna (18.04.2013) prowadzonych w ramach projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością (POKL.04.01.02-00-040/11)

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

SNOWBOARD CROSS OPEN 2015

SNOWBOARD CROSS OPEN 2015 KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA MĘŻCZYZN M Imię i Nazwisko Uczelnia Czas Pkt 1 Dawid Wal AGH Kraków 50 2 Mateusz Szymlak Open 48 3 Mateusz Chromiec Politechnika Warszawska F 47 I 4 Piotr Bodziony AWF Kraków

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 marca 2014

Czwartek, 27 marca 2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Czwartek, 27 marca 2014 SALA 110 12:00 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Bardziej szczegółowo

VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM VII KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Częstochowa, 19 20 maja 2011 r. Częstochowa, ul. Nadrzeczna 7 ORGANIZATOR: PRACOWNIA EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

FORMA ZAJĘĆ ADRESACI DZIEŃ TYGODNIA. Zajęcia z zakresu pogłębionej interpretacji tekstu literackiego. Koło dziennikarskie

FORMA ZAJĘĆ ADRESACI DZIEŃ TYGODNIA. Zajęcia z zakresu pogłębionej interpretacji tekstu literackiego. Koło dziennikarskie JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI DROZD MARZENA CZARNOMSKA GRAŻYNA GRYĆ MAŁGORZATA HORDYJEWICZ MAŁGORZATA LIPCZYŃSKA ANNA ROSKAL ALICJA RAKOWSKA MARIA SAMÓLNIK KINGA WIŚNIEWSKA MARASZEK EWA Zajęcia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. Zakres tematyczny: - edukacja zagraniczna. - historia wychowania

Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. Zakres tematyczny: - edukacja zagraniczna. - historia wychowania Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 Prowadzący: Prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk Zakres tematyczny: - pedagogika porównawcza - edukacja zagraniczna - historia

Bardziej szczegółowo

Etyczny wymiar podróży kulturowych

Etyczny wymiar podróży kulturowych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW TURYSTYKI ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW TURYSTYKI ul. Królowej Jadwigi 27/39,

Bardziej szczegółowo

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO CO OSIĄGNĘLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? Red. Mirosław Pawlak

AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO CO OSIĄGNĘLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? Red. Mirosław Pawlak AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO CO OSIĄGNĘLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? Red. Mirosław Pawlak POZNAŃ-KALISZ 2008 RECENZENT: Jan Majer Copyright by Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu and Państwowa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Coaching i mentoring drogą do kształtowania osobowości 12-13 maja 2016 r. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn Konferencja pod Honorowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. Dzień I 28 maja 2015 r., miejsce - WBU Balbina Centrum, ul. Barona 30, os. Balbina, Tychy

Program konferencji. Dzień I 28 maja 2015 r., miejsce - WBU Balbina Centrum, ul. Barona 30, os. Balbina, Tychy Program konferencji Dzień I 28 maja 2015 r., miejsce - WBU Balbina Centrum, ul. Barona 30, os. Balbina, Tychy 13:00 14:00 recepcja i rejestracja uczestników 14:00 15:00 uroczysta inauguracja i okolicznościowe

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Meandry edukacji medialnej w Polsce - wybrane perspektywy

Meandry edukacji medialnej w Polsce - wybrane perspektywy Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym: Meandry edukacji medialnej w Polsce - wybrane perspektywy Wydarzenie organizowane jest przez międzywydziałowy zespół badaczy z Uniwersytetu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Jubileusz 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu Serdecznie zapraszamy na: I Międzynarodową Konferencję z cyklu: WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Wyzwania emancypacyjne w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Program konferencji Dzień 1

Program konferencji Dzień 1 Program konferencji Dzień 1 Rejestracja 9.00 10.00 Powitanie 10.00 BLOK 1 Nauczanie diagnozy psychologicznej 10.10 Sesja 1. Nauczanie diagnozy w ramach ścieżki kształcenia psychologicznego cz. I 1. Przepis

Bardziej szczegółowo