STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl"

Transkrypt

1 STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

2 Dla kogo i po co, CZYLI zamiast wstępu Jesteś studentem lub doktorantem jednej z wielkopolskich uczelni i masz pomysł na innowację, ale nie wiesz, jak wprowadzić ją w życie? Próbowałeś kogoś zainteresować nową ideą, ale bez większych rezultatów? Pracujesz na uczelni i uważasz, że zmiany w ofercie dla studentów są konieczne? A może jesteś przedsiębiorcą otwartym na nowe rozwiązania, gotowym na aplikację w swojej firmie pomys łów kreatywnych młodych ludzi? Jeśli chciałbyś zlecić młodym innowatorom stworzenie nowego rozwiązania, które znalazłoby zastosowanie w Twoim przedsiębiorstwie i podniosło znacząco jego potencjał rynkowy, przeczytaj dokładnie o możliwościach, jakie daje Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. SPIS TREŚCI Dla kogo i po co... 2 Adresaci SCITT 3 Pomysłodawca projektu... 4 O modelu w skrócie 6 Transfer technologii... 8 Model SCITT Zamiast epilogu

3 STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII ADRESACI SCITT Student osoba kształcąca się na studiach I lub II stopnia bądź też na jednolitych studiach magisterskich. Studia I stopnia to studia licencjackie lub inżynierskie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera. Natomiast tytuł magistra lub tytuł równorzędny można otrzymać po studiach II stopnia lub po studiach jednolitych magisterskich. Absolwent osoba, która ukończyła studia na uczelni wyższej. Status ten przysługuje jej nie później niż do 12 miesięcy od ukończenia studiów. Doktorant (student III stopnia) uczestnik stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich lub osoba, której przewód doktorski został otwarty zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymująca swój status do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora. Przedsiębiorcy w ujęciu prawnym podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą. W grupie tej mieszczą się: mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający średniorocznie do 10 pracowników i osiągający roczny obrót netto do 2 mln euro) mali przedsiębiorcy (zatrudniający średniorocznie do 50 pracowników i osiągający roczny obrót netto do 10 mln euro) średni przedsiębiorcy (zatrudniający średniorocznie do 250 pracowników i osiągający roczny obrót netto do 50 mln euro) Instytucje otoczenia biznesu (IOB) stowarzyszenia przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, fundusze pożyczkowe czyli instytucje oferujące przedsiębiorcom usługi wspierające ich w zakresie tworzenia, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji, szkolenia oraz doradztwo. O tym, jak adresaci SCITT mogą korzystać z modelu, czytaj na stronie 10. 3

4 Pomysłodawca projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Stowarzyszenie PAIP (Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) to pomysłodawca projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. PAIP działa w stolicy Wielkopolski od 2005 r. Jego zespół tworzą młodzi, kreatywni ludzie, kierujący swoje zainteresowania w stronę zagadnień związanych z przedsiębiorczością akademicką. W ciągu kilku lat intensywnych zmagań związanych z krzewieniem idei przedsiębiorczości i formowaniem aktywnych postaw biznesowych, Stowarzyszenie PAIP wypracowało sobie stabilną pozycję na wielkopolskim rynku wspierania inicjatyw młodych przedsiębiorców i może poszczycić się dużym doświadczeniem z zakresu doradztwa, szkoleń, pozyskiwania funduszy na rzecz początkujących firm, których założyciele wywodzą się głównie ze środowiska akademickiego. Na czele Stowarzyszenia stoją: prezes Wojciech Gilewski oraz wiceprezes Katarzyna Piekarska. PAIP zrealizował już wiele projektów współfinansowanych, których celem była szeroko rozumiana promocja i wsparcie przedsiębiorczości. Wśród nich znalazły się między innymi konkurs na najlepszą pracę akademicką dotyczącą innowacji ( INNEO dwie edycje), cykl warsztatów i seminariów poświęconych tematyce innowacji oraz szkolenia pomagające młodym osobom założyć firmę ( Własna firma dwie edycje). Stowarzyszenie PAIP jest także inicjatorem powstania Inventree.pl czyli portalu dla start-upów. Korzystając z niego, można dowiedzieć się, jak rozwijać nowy biznes, jak pozyskać inwestora, jak tworzyć wartościowe projekty i zespoły biznesowe, jak najlepiej inwestować własne pieniądze i optymalnie wykorzystać usługi świadczone przez inkubatory przedsiębiorczości oraz instytucje/organizacje działające na polu przedsiębiorczości. Stowarzyszenie świadczy bezpłatne usługi doradcze osobom planującym założyć własną działalność gospodarczą, z których na przestrzeni ostatnich lat skorzys tało wielu początkujących przedsiębiorców. PAIP angażuje się w różnego typu inicjatywy jest współorganizatorem wszystkich edycji Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej oraz cyklu Techno-Mikro-Biznes organizowanych wspólnie z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym na Politechnice Poznańskiej. Od listopada 2008 r. Stowarzyszenie pełni funkcję Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, 4

5 Wojciech Gilewski katarzyna piekarska Prezes Zarządu Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Absolwent Wydziału Historycznego i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Funduszami pomocowymi zajmuje się od 2005 roku. Rozpoczynał swoją karierę jako konsultant, pracował jako specjalista oraz kierownik projektów finansowanych z UE. Uczestniczył w pracach koncepcyjnych nad kilkunastoma projektami, jest autorem/współautorem niezliczonej ilości projektów finansowych z EFS z różnych dziedzin. Specjalizuje się w projektach skierowanych do firm, szczególnie interesuje go przedsiębiorczość akademicka oraz transfer technologii. Wiceprezes Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i jeden z jego założycieli. Prezes Smart Inqbator Sp. z o.o. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing. Od początku swojej kariery zawodowej związana z funduszami unijnymi. Tworzy i realizuje projekty finansowane głównie z EFS. Tematyka projektów przez nią realizowanych to głównie zagadnienia związane z promocją innowacji i przedsiębiorczością akademicką. W projektach unijnych najbardziej zainteresowana tworzeniem koncepcji merytorycznej projektu i zagadnieniami związanymi z upowszechnieniem i promocją. w ramach którego specjaliści PAIP świadczą usługi doradcze dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania dofinansowania ze środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PAIP ma bogate doświadczenie w zakresie preinkubacji czyli testowania pomysłów na biznes. Preinkubator Innowacji realizowany we współpracy z Politechniką Poznańską umożliwił młodym przedsiębiorcom prowadzenie firmy bez formalnej rejestracji działalności gospodarczej. W 2010 r. zakończył się Helpinvest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem było zachęcenie młodych przedsiębiorców do współpracy z inwestorami zewnętrznymi. Doświadczenia preinkubacyjne są kontynuowane w projekcie Inkubator Innowacji udzielającym wsparcia kapitałowego najbardziej obiecującym przedsięwzięciom biznesowym. Bogate doświadczenie PAIP stara się przełożyć na coraz wyższą jakość swojej oferty kierowanej głównie do środowisk uczelnianych. Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest kolejnym etapem związanym z krzewieniem postaw przedsiębiorczych w środowiskach akademickich oraz ciekawą przygodą dla wszystkich młodych twórców zainteresowanych innowacjami. SCITT Pomysłodawca projektu... Partnerem projektu SCITT jest Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 5

6 O Modelu w skrócie Obecnie młodzi innowatorzy coraz rzadziej dążą do realizacji swoich pomysłów. Na drodze do sukcesu przedsiębiorczości akademickiej (PA) pojawiają się dwaj wrogowie: brak kapitału oraz brak doświadczenia. Na przeszkodzie stają też brak motywacji i brak wsparcia ze strony uczelni, w postaci kogoś, kto rzetelnie wskaże dobre i złe strony pomysłu, a także wytyczy wyraźną ścieżkę w gąszczu firm i potencjalnych partnerów. Kompleksowym rozwiązaniem na powyższe bolączki może okazać się Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT), czyli model wsparcia innowacyjnych pomysłów studentów I, II i III stopnia budowany obecnie w Wielkopolsce przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Zadaniem modelu jest rozwój relacji między biznesem i nauką. SCITT wykorzystuje do tego celu potencjał uczelni oraz przyuczelnianych instytucji otoczenia biznesu (IOB) typu inkubatory przedsiębiorczości czy centra transferu technologii. Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii ma nadać nowy kierunek w rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Założeniem twórców SCITT jest, aby otwarci na nowe doświadczenia i aktywni w swej dziedzinie naukowej studenci I oraz II stopnia oraz doktoranci z wielkopolskich środowisk naukowych mieli szansę wcielić się w rolę młodych adeptów biznesu i uzyskać realne wsparcie w testowaniu i realizacji swoich pomysłów z branży innowacji. Z kolei przedsiębiorcy, dzięki modelowi, uzyskają ofertę produktów powstałych w wyniku prac młodych innowatorów. Mariaż biznesu i nauki, czyli wykorzystanie innowacyjnych technologii w praktyce, przyczynia się do wzmocnienia polskiej gospodarki. Niestety, na razie związki te rozumiane są bardzo enigmatycznie i nie cieszą się dużą popularnością. W Polsce coraz częściej mówi się o transferze technologii w kontekście budowy i rozwoju relacji na linii biznes-nauka. Relacje te dopiero się rozwijają, a oba środowiska próbują lepiej zrozumieć swoje potrzeby. Polskie uczelnie są obecnie na etapie tworzenia odpowiedniej oferty rozwiązań i produktów, powstałych w wyniku prac naukowców, z których mogliby korzystać przedsiębiorcy. Włączenie biznesu do nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz udostępnienie instrumentów finansujących ich wdrożenie przyczynia się do wzmocnienia polskiej gospodarki i wnosi nową jakość do współpracy przedsiębiorców z naukowcami. Współpraca ta niestety nadal cieszy się nikłym zainteresowaniem obu stron. Duże znaczenie w zakresie zmiany takiego stanu rzeczy mają fundusze strukturalne, które wspierają innowacyjność naszego kraju i wzmacniają rozwój nowych technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki nim możliwe jest wdrożenie projektów podobnych do naszego Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) adresowanego do wielkopolskich studentów, doktorantów oraz wielkopolskich uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość akademicka aktywność biznesowa studentów i absolwentów uczelni. W kręgach kultury anglosaskiej pojęcie to utożsamiane jest z procesem powstawania na uczelniach firm technologicznych, tzw. spin-off lub spin-out. W takim ujęciu jest to obok zgłoszeń patentowych, czy zwykłych publikacji naukowych nowy mechanizm komercjalizacji naukowego know-how pozwalający zwielokrotnić korzyści czerpane przez naukowca (odkrywcę) i pozostałych partnerów naukowych i biznesowych (uczelnia, inwestorzy kapitałowi). Jednak przedsiębiorczość akademicką często w języku potocznym (tak jest m.in. w Polsce) rozumie się nieco odmiennie i szerzej. Nie jest to wyłącznie proces tworzenia spin-off, ale przede wszystkim aktywność biznesowa osób zawodowo związanych z uczelnią (pracowników naukowych), jak i tych, dla których uczelnia jest pewnym etapem w życiu studentów czy doktorantów. Pomiędzy jednym i drugim rozumieniem przedsiębiorczości akademickiej nie ma sprzeczności, aczkolwiek należy pamiętać, że te odmienne podejścia implikują stosowanie innych narzędzi rozwojowych. 6

7 Dlaczego nie kwitnie studencka innowacyjność? Badania przeprowadzone przez PAIP wykazały, że w Wielkopolsce, mimo dużej liczby instytucji otoczenia biznesu (7 preinkubatorów, 11 inkubatorów, 6 centrów transferu technologii) i mimo ich szerokiego wachlarza świadczeń, brakuje jednolitego systemu wsparcia innowacyjnych pomysłów studentów i doktorantów. Dotyczy to zarówno wstępnej fazy rozpoznawania potrzeb młodych twórców, jak i narzędzi do wspierania ich innowacyjnych pomysłów. Dodatkowo, nie ma obecnie programu, który z założenia koncentrowałby się wyłącznie na potrzebach biznesowych tej grupy. Wsparcie świadczone przez IOB w ich własnym zakresie okazuje się niewystarczające, bowiem zazwyczaj ogranicza się do zachęcania studentów czy pracowników naukowych do zakładania działalności gospodarczej. Dodatkowo instytucje te są w stanie zaoferować jedynie ogólne i standardowe narzędzia - jak szkolenia czy doradztwo - nie zawężając oferty, np. wyłącznie pod kątem studentów kierunków technicznych. Dowodem na to może być fakt, że kilkanaście realizowanych do tej pory w Wielkopolsce projektów wspierających innowacyjność miało na celu wyłącznie upowszechnienie i promowanie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (IPA) poprzez przybliżanie zagadnień teoretycznych, ale bez praktycznego wdrażania jej założeń. Bariery akademickie negatywne podejście do podejmowania ryzyka brak wsparcia finansowego innowacyjnych pomysłów niechęć władz uczeni do wprowadzania wewnętrznych zmian ulokowanie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (IPA) w strukturach uczelnianych, co prowadzi do jej zbiurokratyzowania zbyt mała liczba studentów kierunków ścisłych niejasności związane z prawem autorskim i obawa o przedostanie się pomysłów w niepowołane ręce małe zapotrzebowanie na prace naukowe gotowe do wykorzystania w biznesie pomijanie studentów i doktorantów w działających obecnie firmach spin-off, których celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii WPŁYW PROGRAMÓW STUDIÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 60% studentów zgadza się ze stwierdzeniem, że uczelnia oferuje w swoim programie studiów przedmioty sprzyjające działaniom przedsiębiorczym, jednak 10% studentów nie uważa oferty uczelni jako sprzyjającej takim działaniom. W opinii 80% studentów programy studiów są zdecydowanie lub raczej przydatne. Jedynie 7% studentów negatywnie ocenia przydatność praktyczną programów. WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ SCITT O modelu w skrócie biura karier ośrodki szkoleniowo-doradcze banki komercyjne inkubatory przedsiębiorczości Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości PARP fundusze pożyczkowe izby i stowarzyszenia gospodarcze anioły biznesu fundusze kapitału Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, 7

8 transfer technologii, czyli co to takiego? Nawet laikowi nietrudno dostrzec, że w Polsce dopiero kształtują się relacje na linii nauka-biznes. Uczelnie przygotowują ofertę pomysłów i produktów będących wynikiem pracy naukowców, które będą mogły być wykorzystywane przez przedsiębiorców. Innowacyjne rozwiązania powstałe na uczelniach, które później zostaną wdrożone w firmach, mają szansę przyczynić się do wzmocnienia polskiej gospodarki i stać się kamieniem milowym na drodze współpracy przedsiębiorców z naukowcami. Transfer technologii pełni zatem nieocenioną rolę pomostu łączącego te dwa odmienne środowiska. Zawierając definicję transferu technologii w kilku słowach, trzeba by powiedzieć, że jest to proces przeniesienia oryginalnych pomysłów, wyników badań naukowych lub patentów do gospodarki w celu ich praktycznego zastosowania. Kto nie marzy, by swoje idee przekuć w sukces? Zanim to się jednak stanie i pomysł się urzeczywistni, przed nim długa droga. Proces transferu technologii składa się bowiem z kilku etapów: 1. Badania naukowe w ich wyniku powstają wynalazki, nowe rozwiązania, modele lub ich udoskonalenia, a nawet prototypy, które stanowią odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie na rynku 2. Opracowanie zastosowań nowych pomysłów tj. procesów technologicznych i badań jakościowych 3. Poszukiwanie potencjalnych odbiorców danego rozwią zania 4. Wybór partnera wdrażającego 5. Podpisanie umowy zezwalającej na korzystanie z wynalazku (produkcję, modyfikacje, udoskonalenie, sprzedaż) oraz ustalającej podział w zyskach 6. Uruchomienie produkcji Etapy te jak widać są mocno złożone i wymagają profes jonalnego przygotowania oraz doświadczenia, o które jak już zostało powiedziane początkującemu trudno... 8

9 BADANIA DOTYCZĄCE KOMERCJALIZACJI WIEDZY KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH Większość badanych naukowców (77%) pozytywnie ocenia uregulowania swoich uczelni w tej dziedzinie. Jedynie 5% pracowników naukowych zdecydowanie nie zgadza się z tą opinią, a dalsze 10% nie ma na ten temat zdania. W opinii 3/4 ankietowanych pracowników naukowych, uczelnie współpracują biznesowo z otoczeniem. Jedynie 6% pracowników zdecydowanie nie zgadza się z tą opinią. Dość znaczny jest jednak odsetek pracowników (16%), którzy nie mają wyobrażenia o współpracy biznesowej ich uczelni z otoczeniem. WIEDZA NA TEMAT KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ We własnej ocenie pracownicy naukowi wszystkich uczelni jednakowo oceniają swoją wiedzę na temat możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych - 52% badanych na poziomie wysokim lub bardzo wysokim, a tylko 19% na niskim lub bardzo niskim. transfer technologii to proces przeniesienia oryginalnych pomysłów, wyników badań naukowych lub patentów do gospodarki w celu ich praktycznego zastosowania. SCITT Transfer technologii, czyli... Badania dotyczące komercjalizacji wiedzy co znamienne dla modelu SCITT prowadzone są wyłącznie w kontekście pracowników naukowych. Wedle stanu wiedzy PAIP nie ma informacji na temat komercjalizacji wyników badań wśród studentów, absolwentów i doktorantów. 9

10 model scitt, czyli jak to działa? 10 Biorąc pod uwagę relacje łączące biznes z nauką oraz świadomość na temat komercjalizacji wiedzy, przed Studenckim Centrum Innowacji i Transferu Technologii stoi trudne wyzwanie, a swoje zadania będzie realizować na dwóch płaszczyznach: Poprawy relacji pomiędzy instytucjami wspierającymi biznes (np. akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości) lub uczelniami a młodymi pomysłodawcami innowacji Wzrostu świadomości młodych innowatorów, przedsiębiorców, uczelni i instytucji otoczenia biznesu co do korzyści płynących z procesu transferu technologii oraz wsparcie dla właśnie tej nowej, dotąd pomijanej grupy pomysłodawców studentów i doktorantów. MENEDŻEROWIE INNOWACJI, CZYLI KTO I GDZIE Wymienione wyżej działania przeprowadzają osoby inicjujące powstanie modelu na poszczególnych uczelniach w Poznaniu, którymi są tzw. Menedżerowie Innowacji (MI). To na ich barkach spoczywa główny ciężar misji SCITT, czyli: wyłanianie innowacyjnych pomysłów studentów lub doktorantów zgłoszonych przez innowatorów uczestniczących w szkoleniach prowadzonych przez MI, bądź korzystających z platformy internetowej SCITT, albo bezpośrednio ewaluowanych przez Menedżera poprzez kartę oceny pomysłów (czyt. str. 14) szacowanie możliwości ich komercyjnego sukcesu nawiązywanie współpracy przedsiębiorców z ww. przedstawicielami środowiska akademickiego. Menedżerowie Innowacji, jako przedstawiciele SCITT i serce modelu, to osoby bardzo starannie dobrane do pełnienia swoich zadań. Znajomość uczelnianych struktur oraz umocowanie w jednostkach naukowych, posiadane umiejętności, doświadczenie w pracy na uczelni/w IOB oraz przygotowanie do opieki nad młodymi innowatorami to tylko niektóre z kryteriów wyboru kandydatów do tej funkcji. Z racji tego, że model SCITT skierowany jest do wielkopolskich studentów, doktorantów i przedsiębiorców oraz uczelni wyższych czy jednostek typu IOB, miejsca testu modelu zostały usytuowane w Poznaniu w sześciu punktach: na Uniwersytecie Przyrodniczym, Politechnice Poznańskiej, na Uniwersytecie Ekonomicznym, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej oraz w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji. Menedżerowie Innowacji stacjonują w sześciu akademickich punktach Poznania: Uniwersytet Przyrodniczy Politechnika Poznańska Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji

11 Wszyscy zainteresowani wdrożeniem swoich innowacyjnych pomysłów, czyli tzw. komercjalizacją wiedzy, mogą odwiedzić jedno ze wspomnianych miejsc i zwrócić się bezpośrednio do Menedżera Innowacji, który służyć będzie wszelką radą i pomocą. Możliwe jest także wyszukanie Menedżera Innowacji poprzez stronę internetową która pozwala w szybki sposób ustalić dane osób pełniących tę funkcję wraz z dokładną lokalizacją ich miejsca pracy. Model SCITT jest świetnym, kompleksowym rozwiązaniem zarówno dla studentów, doktorantów, jak i dla przedsiębiorców i uczelni/instytucji otoczenia biznesu. SCITT A PRZEDSIĘBIORCY Przedsiębiorcy, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że w ich interesie jest podnoszenie innowacyjności własnych firm dzięki wykorzystaniu potencjału młodych kreatywnych ludzi, także powinni zgłosić się do Menedżerów Innowacji. Pełnią oni bowiem funkcję łącznika między studentami/doktorantami chętnymi do napisania prac dyplomowych odpowiadających zapotrzebowaniu danej firmy a poszukującymi alternatywnych sposobów opracowywania, testowania i wdrażania innowacji przedsiębiorcami stojącymi do tej pory po drugiej stronie barykady. W tych kontaktach pomocna jest także internetowa platforma SCITT, dzięki której przedsiębiorca może zgłosić Menedżerowi Innowacji chęć wzięcia udziału w przedsięwzięciu (jest to także możliwe drogą telefoniczną lub mailową). Po rozmowach określających rodzaj zapotrzebowania ze strony firmy i podpisaniu umowy o współpracy z Menedżerem Innowacji lub uczelnią/iob, następuje etap zgłoszenia tematu innowacyjnej pracy i wytypowanie kandydata do jej opracowania. Przedostatni, kluczowy etap to podpisanie umowy określającej podział zysków płynących ze współpracy pomiędzy uczelnią czy IOB oraz Menedżerem Innowacji, przedsiębiorcą i studentem/doktorantem czyli autorem pracy dyplomowej. Poprzedza on dokonanie płatności wieńczące współpracę. SCITT A UCZELNIE Uczelnie także mają szansę skorzystać z modelu SCITT, gdyż daje on nie tylko możliwość rozwoju innowatorom, ale zwiększa szanse na wzrost ilości zgłaszanych przez uczelnie patentów czy wzorów użytkowych. Dodatkowo, uczelnie zyskają możliwość zastosowania nowej formy skutecznej drogi do komercjalizacji pomysłów, która będzie podlegać testowaniu, dzięki działalności wyspecjalizowanych pracowników Menedżerów Innowacji. Rozwój działań dydaktycznych z zakresu IPA przyczyniać się będzie do bliższego kontaktu studentów z zagadnieniem innowacji i ich wdrażania, a także ubogaci dotychczasowy program zajęć o ważny, dodatkowy element praktyczny. Menedżerowie będą zajmować się tylko działaniami związanymi z IPA, dlatego też koncentracja ich uwagi na dostarczeniu wiedzy z tej tylko dziedziny pozwoli na upowszechnienie tematyki innowacji w środowisku studenckim i przybliży jak dotąd abstrakcyjne i niejasne założenia. SCITT A INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU Również przyuczelniane instytucje otoczenia biznesu mogą poprzez aplikację SCITT wywierać realny wpływ na stworzenie trwałej kooperacji sfery nauki ze środowiskiem biznesu. Uczestnicząc w testowaniu modelu, wybierając ze swoich struktur Menedżera Innowacji, zachęcając inwestorów bądź przedsiębiorców do skorzystania z nowej ścieżki komercjalizacji wiedzy i testowania pomysłów, mogą zorientować się na grupę odbiorców ich działań studentów. Wypracowane w ramach modelu narzędzia: propozycja regulaminu komercjalizacji wiedzy oraz karta oceny pomysłu innowatora (która będzie głównym narzędziem pracy Menedżera Innowacji) będą świetnym materiałem do testu założeń i faktycznego zbadania zapotrzebowania na tego typu formy w grupie docelowej. SCITT Model SCITT, czyli... 11

12 Zadania stojące przed Menedżerem Innowacji 1. Wsparcie merytoryczne: informowanie o możliwościach, jakimi dysponuje SCITT wyjaśnianie aspektów prawnych związanych z komercjalizacją pomoc w dostarczeniu zaplecza technicznego do testowania pomysłu ocena pomysłu i jego wykonalności wyszukiwanie najlepszych pomysłów mających szansę na komercyjne wdrożenie konsultacje pomysłu z naukowcami z danej dziedziny 2. Doradztwo finansowe pomoc w wyszukiwaniu potencjalnych inwestorów, funduszy, mikropożyczek. Pomoc we włączaniu w projekty ogólnouczelniane, ale i realizowane poza uczelnią 3. Współpraca z przedsiębiorcami/inwestorami po pierwsze stworzenie bazy prac dyplomowych zamawianych przez firmy z regionu dotyczących konkretnej usługi, metody albo narzędzia, czyli innowacji niezbędnej przedsiębiorcy/inwestorowi. Po drugie wyszukiwanie studentów zainteresowanych tego typu współpracą, tj. napisaniem zamówionej pracy lub zainwestowaniem w konieczną do wypracowania innowację Poniższy schemat przedstawia szczegółowy proces działania Menedżera Innowacji wraz ze wszystkimi ścieżkami, którymi może podążać student, absolwent lub doktorant wraz ze swoim pomysłem na innowację Wybór Menedżera Innowacji na uczelni/ w IOB (decyzja wewnętrzna IOB) i przeszkolenie z założeń modelu SCITT Tworzenie Interdyscyplinarnych zespołów złożonych ze studentów/doktorantów różnych kierunków (rekrutacja poprzez platformę oraz w trakcie zajęć ze studentami/doktorantami Dopracowanie pomysłu, budowa biznesplanu, nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcami i inwestorami Menedżer Innowacji: zadania (źródło finansowania: success fee MI pośrednikiem w procesie inwestycyjnym) Działanie informacyjne i szkolenia IPA wśród studentów/doktorantów Konsultacje innowacyjnych pomysłów studentów i doktorantów oraz ich ocena za pomocą karty oceny pomysłów. Podpisanie umowy o poufności Podpisanie umowy o współpracę w zakresie komercjalizacji opracowanego pomysłu Proces wdrażania na rynek 1. Nawiązanie kontaktów z IOB w celu właściwego przekierowania pomysłów np. do KSU i KSI, do Preinkubatora; 2. Bezpośrednie spotkanie z przedsiębiorcami oraz inwestorami z regionu w celu nawiązania współpracy (podpisanie umowy o współpracy), przedstawienie oferty wsparcia innowacyjnego pomysłu; 3. Wyszukiwanie metod finansowania pomysłów (np. dotacja na założenie działalności, preferencyjna pożyczka, itp.) Negatywna ocena pomysłu odrzucenie Zachęcanie do pogłębiania wiedzy za pomocą platformy SCITT oraz poprzez udział w szkoleniach z IPA Ustalenie podziału zysków pomiędzy twórcę, MI (uczelnię), inwestora, przedsiębiorcę Duży pomysł Mały pomysł Wdrożenie pomysłu 12 Zamawiane prace dyplomowe

13 ŚCIEŻKI MENEDŻERA, CZYLI KTÓRĘDY DO SUKCESU? SUKCES Jak widać na schemacie, Menedżerowie są punktem centralnym modelu, a jednocześnie kołem zamachowym wszystkich zdarzeń związanych z pomysłami na innowacje. Planuje się, że w przyszłości stanowisko pracy Menedżera Innowacji będzie finansowane ze środków uczelni, w ramach tzw. success fee. Oznacza to, ni mniej ni więcej, że Menedżerowi Innowacji za osiągnięcie założonego celu działania zmierzające do wdrożenia konkretnego pomysłu w tym wypadku pośrednictwo w procesie innowacyjnym, będzie wypłacana premia. Bez wątpienia jest to znakomity motywator do wszelkich działań! Pierwszym zadaniem stojącym przed Menedżerem Innowacji jest edukacja studentów, absolwentów i kadry uczelnianej z zakresu postaw przedsiębiorczych i przygotowania ich do uruchamiania własnych przedsięwzięć biznesowych. Szkolenia z zarządzania innowacjami prowadzone przez Menedżera mają charakter otwarty, stąd każdy może przyjść, by zdobyć wiedzę o innowacjach. Oczywiście Menedżer nie ogranicza się w swoich działaniach do uczelni promuje też model na spotkaniach z przedsiębiorcami, pracownikami instytucji otoczenia biznesu i inwestorami. Ma to na celu rozbudzenie zainteresowania nową formą współpracy w ramach modelu. Jednym ze sposobów wspierania młodych innowatorów przez Menedżerów Innowacji jest zachęcanie do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów za pomocą platformy internetowej Zespoły te stanowić będą studenci I, II lub III stopnia, którzy połączą swoje siły, tworząc innowacyjny pomysł. Zakłada się, że nie każdy innowator dysponuje kompleksową wiedzą o wdrożeniu swojej przełomowej idei. Dlatego platforma pozwoli pozyskać osoby o uzupełniającej się wiedzy i umiejętnościach, które w sposób oczywisty spotęgują szanse na powodzenie przedsięwzięcia. Przykładem może być owocna współpraca grupy osób: specjalisty w marketingu, biegłego w księgowości oraz za pan brat z programowaniem informatycznym. Taka forma współpracy, może, choć nie musi, skutkować trwałym współdziałaniem, np. w postaci wspólnej firmy. Miejscem wymiany myśli pomysłodawców i ich ewentualnych wspólników są albo warsztaty prowadzone przez Menedżerów Innowacji, albo platforma internetowa SCITT. To właśnie serwis dzięki systemowi informatycznemu z rozbudowanymi kryteriami wyszukiwania, umożliwi skojarzenie potencjalnych partnerów biznesowych. Owocem pracy studentów/doktorantów pracujących indywidualnie bądź w interdyscyplinarnych zespołach są gotowe projekty pomysłów, których wartość i szanse powodzenia weryfikuje Menedżer Innowacji w kolejnym stadium. Na tym etapie różne funkcje Menedżera krzyżują się ze sobą, bowiem pełni on jednocześnie rolę informatora, konsultanta, eksperta i opiekuna innowatorów z jednej strony doradzając młodym kreatorom, a z drugiej oceniając ich prace. Pomocą we wnikliwej weryfikacji pomysłu służy Menedżerowi wspomniana już karta oceny pomysłu, która pozwoli wyłonić najlepsze pomysły na innowacje, przyznając im punkty. Ich przydział uzależniony jest od kilku kryteriów, takich jak branża wdrożenia innowacji, grupa jej odbiorców, mocne i słabe strony pomysłu, ryzyka i szanse (czyli klasyczna analiza SWOT) oraz analiza konkurencji. Zebrane informacje dostarczają Menedżerowi wiedzy o tym, czy projekt jest gotowy czy też wymaga dodatkowego dopracowania. Polegać ono może w zależności od zdobytych punktów na wsparciu w postaci warsztatów, konsultacjach, tj. specjalistycznym bezpłatnym doradztwie (np. Krajowej Sieci Innowacji [KSI] z Krajowym Systemem Usług [KSU]) czy stworzeniu zespołu interdyscyplinarnego. Na etapie testowania modelu twórcy dwudziestu najlepiej rokujących pomysłów otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji pieniężnej Zespoły interdyscyplinarne to grupy tworzone przez studentów I i II stopnia oraz doktorantów, w których zróżnicowana wiedza i umiejętności poszczególnych członków łączą się i wzajemnie przenikają, tworząc efekt synergii, i wpływając na realne zwiększenie szans na powodzenie wspólnego przedsięwzięcia. SCITT Model SCITT, czyli... Success fee premia wypłacana pracownikowi lub zespołowi pracowników za osiągnięcie danego celu np. za realizację pro jektu, wyznaczonego do realizacji w określonym czasie. Krajowa Sieć Innowacji grupa usługodawców świadcząca usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym polegające między innymi na przeprowadzeniu audytu technologicznego, ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy oraz przeprowadzeniu procesu technologii. W chwili obecnej do KSI należy ponad 40 ośrodków Krajowego Systemu Usług. 13

14 tzw. Vouchera Innowacji I stopnia. Pozwolił on na zakup specjalistycznych usług eksperckich lub też przeprowadzenie analiz badawczych. Najlepsi z najlepszych otrzymali dodatkowo Voucher Innowacji II stopnia (nagrodę w wysokości 30 tys. zł) na dalszą pracę nad pomysłem (technologią). Byli to: Maciej Bieliński opracowujący automatyczny regulator parametrów kąpieli galwanicznej Łukasz Czekała zajmujący się produkcją resweratrolu w kulturach tkankowych roślin Mariusz Dziadas za znakowanie izotopowo glikozydy Łukasz Pawluczuk i Kacper Kaśków za stworzenie biblioteki API Filip Porzucek pracujący nad preparatem zawierającym terapeutyczny peptyd - lunazynę Zwycięskie pomysły będą w dalszej kolejności poddane dokładniejszemu dopracowaniu (jak np. budowa biznesplanu), analizie pod kątem skojarzenia go z przedsiębiorcą/ inwestorem gotowym na wsparcie innowacji. Finaliści Voucherów II stopnia planują dalsze prace nad rozwojem pomysłu, zmierzające do wdrożenia go na rynek. I Finaliści Voucherów i studenci innowatorzy będą mogli skorzystać z pomocy Menedżerów Innowacji. Menadżer Innowacji to osoba, która wesprze proces nawiązywania kontaktów z IOB, organizacjami, instytucjami np. KSI, KSU lub Preinkubatory/Inkubatory a także z przedsiębiorcami, którym przedstawi propozycję nawiązania współpracy i zaprezentuje ofertę współpracy nad rozwojem innowacyjnego pomysłu studenta/doktoranta. Zadanie Menedżera to także wyszukanie sposobów finansowania pomysłu, jakim mogą być chociażby preferencyjna pożyczka, czy dotacja na założenie działalności. Powyższe działania skutkować będą podpisaniem umowy warunkującej podział zysków pomiędzy twórcę, Menedżera reprezentującego uczelnię, a inwestora/przedsiębiorcę. W zależności od szacowanego wkładu finansowego niezbędnego do realizacji pomysłu oraz zainteresowania inwestora/przedsiębiorcy, pomysł zostanie zakwalifikowany do jednej z trzech grup: mały pomysł (zerowy wkład inwestora ze względu na niskie zainteresowanie pomysłem przynoszącym niewielki zysk), duży pomysł (znaczny wkład finansowy inwestora) lub zamówienie pracy dyplomowej przez przedsiębiorcę. W tym ostatnim przypadku umowa między uczelnią/menadżerem, innowatorem i przedsiębiorcą określi wkład firmy w realizację pomysłu. Karta Oceny Pomysłów to testowe narzędzie oceny innowacji studentów I, II i III stopnia. Służy rzetelnej ocenie innowacji przez Menedżera Innowacji. Oparta jest na systemie punktowym od 0 do pkt. projekt odrzucony pkt. projekt wymaga dopracowania (szkolenia, warsztaty, doradztwo, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych) pkt. projekt wymaga dopracowania na poziomie specjalistycznym w punktach Krajowego Systemu Usług, Krajowej Sieci Innowacji lub wielkopolskich IOB. Pomysł może być poddany ponownej konsultacji Menedżera pkt. projekt skierowany do wdrożenia 14 Preinkubator jedna z usług oferowanych przez akademickie inkubatory przedsiębiorczości, która służy rozwijaniu przedsiębiorczości studentów, absolwentów oraz kadry naukowej szkół wyższych. Podopieczni preinkubatorów, czyli młodzi przedsiębiorcy posiadający pomysł na działalność gospodarczą, mają możliwość poznania rynku, nowego produktu czy usług, testując swoje pomysły na biznes w realnych warunkach, ale bez formalnej rejestracji firmy.

15 ZAMIAST EPILOGU, CZYLI CO DALEJ? Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii znajduje się obecnie po fazie testowania. Najbliższe miesiące pozwolą odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie przyszłość tego modelu. Wszystkie uczelnie, które zechcą zaangażować się i spróbować swych sił przy budowaniu koncepcji SCITT w swoich strukturach, mają szansę współtworzyć model, który może przyczynić się do wzrostu oceny polskiej innowacyjności i budowania trwałych podwalin pod innowacyjną gospodarkę. Adresaci SCITT mogą mieć realny wpływ na przyszły kształt świeżego modelu i modyfikować jego założenia zgodnie z potrzebami, które pojawią się w trakcie realizacji pomysłów na innowacje. Proces komercjalizacji wiedzy dotychczas sprawdzał się najlepiej w takich sektorach jak biotechnologia, farmacja czy informatyka. Model SCITT jest przystępny również dla młodych inwestorów z innych dziedzin (np. humanistów), które także obfitują w pomysły o dużym potencjale. Dlatego, jeśli masz rewolucyjny pomysł albo chciałbyś takowy wdrożyć w swojej firmie, nie wahaj się! O potencjale swojego pomysłu przekonasz się, zwracając się do Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Powodzenia! 15

16 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Cienista Poznań Egzemplarz bezpłatny Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STUdenCKie CenTRUM innowacji i TRanSFeRU TeCHnoLoGii. www.scitt.paip.pl

STUdenCKie CenTRUM innowacji i TRanSFeRU TeCHnoLoGii. www.scitt.paip.pl STUdenCKie CenTRUM innowacji i TRanSFeRU TeCHnoLoGii www.scitt.paip.pl Dla kogo i po co, CZYLI zamiast wstępu Jesteś studentem lub doktorantem jednej z wielkopolskich uczelni i masz pomysł na innowację,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Jesteś przedsiębiorcą otwartym na nowe rozwiązania, gotowym na aplikację w swojej ;irmie pomysłów kreatywnych młodych ludzi? Chciałbyś zlecić młodym

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Jarosław Działek Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Centrum Studiów Regionalnych UniRegio Plan prezentacji czym jest

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

SPINqbator ZDolnego Śląska

SPINqbator ZDolnego Śląska SPINqbator ZDolnego Śląska Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2: Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA ICPA Regulamin uczestnictwa Strona 1 z 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA realizowanym w pilotażowej edycji na terenie woj. dolnośląskiego w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytetu Warmińsko sko-mazurskiego w Olsztynie UWM W OLSZTYNIE 17 Wydziałów 56 kierunków kształcenia ponad 31 tys. studentów ponad 1700 pracowników naukowych

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego Staż Sukcesem Naukowca Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego O PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i prognoza sytuacji w zakresie wspierania innowacyjności oraz funkcjonowania sieci gospodarczych.

Ocena stanu i prognoza sytuacji w zakresie wspierania innowacyjności oraz funkcjonowania sieci gospodarczych. Ocena stanu i prognoza sytuacji w zakresie wspierania innowacyjności oraz funkcjonowania sieci gospodarczych. Iwona Wesołek, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Patent Plus i Kreator Innowacyjności

Patent Plus i Kreator Innowacyjności Olaf Gajl Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Patent Plus i Kreator Innowacyjności Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Cele Programu Patent PLUS 1. usprawnienie procesu

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur PI Innowacje Przyszłością Regionu Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur - Celem głównym projektu jest ułatwienie powstawania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych opartych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Grzegorz Cieśla Konferencja Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Małgorzata Wawrzyniak I. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce w kontekście komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego igpa Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim Problem Brak wiedzy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Józefów, 17 marca 2015

Bardziej szczegółowo