Strategia promocji kierunków z przedmiotami z zakresu efektywności energetycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia promocji kierunków z przedmiotami z zakresu efektywności energetycznej"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia promocji kierunków z przedmiotami z zakresu efektywności energetycznej Maciej Kołowski listopad 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna Energia Europa)

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Kierunki studiów na uczelniach w Wielkopolsce z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Metody promocji

3 1. Wprowadzenie Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna to jedne z kierunków rozwoju energetyki. Obecna konieczność stosowania OZE wynika z celów jakie Polska ma do osiągnięcia do 2020 roku, systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Rynek usług energii odnawialnej to sektor dynamicznie rozwijający się. W Unii Europejskiej szacuje się że do 2020 r. powstanie 1,5 miliona miejsc pracy. Do tego czasu liczba miejsc pracy w poszczególnych obszarach OZE ma osiągnąć poziom: w rolnictwie, w tym głównie w produkcji biomasy, w energii wiatrowej, w biopaliwach, w energii słonecznej. Zapotrzebowanie sektora energetyki odnawialnej w kraju na pracowników pokazują liczby w energetyce wiatrowej. W 2009 r. ponad 2000 osób zostało zatrudnionych w firmach związanych z energetyką wiatrową. Do 2020 r. ma powstać aż nowych miejsc pracy. W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są znaczące, a nasycenie rynku specjalistami w tej branży niewielkie, co przemawia za kształceniem właśnie w tym kierunku. Na kierunkach o profilach energetycznych edukacja powinna być dopasowana do potrzeb rynku pracy. Uczelnie powinny kształcić wyłącznie tyle specjalistów ile jest w stanie wchłonąć rynek pracy. Profil absolwenta Absolwenci znający najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze będą przygotowani do wykonywania zadań w zakresie pozyskiwania energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej. Będą też posiadać umiejętności określania zapotrzebowania energetycznego i dokonywania wyboru optymalnych rozwiązań. Kierunki te są szerokoprofilowe, umożliwiają specjalizacje w zakresie miedzy innymi energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej, energetyki wodorowej, czy oceny energetycznej budynku. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż studia te zapewnią pracę w przyszłości, ponieważ kierunek ten jest atrakcyjny zarówno w okresie rozwoju gospodarczego, jak i w okresach stagnacji. Systemy grzewcze oparte na OZE w budynkach wymagają stałej opieki, co oznacza, że należy dokonywać jej przeglądów, serwisowania oraz modernizowania. Oszczędzanie energii oraz efektywność energetyczna są i będą istotnym elementem prawie każdego większego przedsiębiorstwa, dlatego doradca energetyczny będzie miał w ich wypadku rację bytu. 3

4 Branża OZE to nie tylko instalowanie nowych systemów. Dane statystycznie pokazują, że większa część rynku w państwach zachodnioeuropejskich, a także już w Polsce, przypada na modernizację i serwis - czyli np. wymianę kotła grzewczego na nowszy o wyższej sprawności, zainstalowanie instalacji solarnej czy też przegląd turbiny wiatrowej. Dlatego też zawody związane z energetyką alternatywna i zawodową są odporne na zawirowania rynkowe. Dla zapewnienia bytności i popularności tychże kierunków ważna jest ich promocja wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. 4

5 2. Kierunki studiów na uczelniach w Wielkopolsce z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Uczelnie państwowe: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1) Ekoenergetyka makrokierunek 2) Inżynieria agroenergetyki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1) Studia Podyplomowe: "Menedżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią" - studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 2) Studia Podyplomowe: "Strategia i planowanie biznesu w branży energetycznej" - studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej Politechnika Poznańska 1) Energetyka 2) Inżynieria Środowiska 3) Studia podyplomowe: Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków. 4) Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania. 5) Zrównoważony rozwój energetyczny w planach samorządów terytorialnych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa( PWSZ) w Pile 1) Odnawialne Źródła Energii PWSZ w Gnieźnie 1) Ochrona Środowiska PWSZ w Kaliszu 1) Energooszczędne budownictwo 2) Inżynieria Środowiska (wentylacja i klimatyzacja) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 1) Studia podyplomowe - Odnawialne Źródła Energii - Projektowanie, Zarządzanie i Finansowanie 5

6 3. Metody promocji Prowadzona kampania promująca kierunki kształcenia charakteryzować się będzie szerokim zasięgiem, opierać też się będzie na spójnym kreowaniu komunikatów, identyfikacji wizualnej, oraz emisji spotów telewizyjnych/kinowych promujących kierunki energetyczne. Promocja bezpośrednia Potencjalny student powinien być dokładnie poinformowany o placówce edukacyjnej, której kierunek jest promowany. Przedstawienie oferty uczelni we właściwy sposób: rzetelny i dokładny wpływa w dużej mierze na wybór przez kandydata miejsca jego dalszego kształcenia. Istotne jest by dążyć do tego, aby uczelnia i jej kierunek wyróżniał się ofertą spośród innych placówek tego typu, żeby nie była jedną z wielu, ale określoną i jej oferta kierowana była do konkretnego odbiorcy. Na rynku usług edukacyjnych, dokonanie wyboru odpowiedniej grupy odbiorców odgrywa znaczącą rolę, ponieważ placówki edukacyjne starają się coraz bardziej segmentować rynek, różnicując swą ofertę w zależności od potrzeb i preferencji poszczególnych grup odbiorców. Grupa wiekowa do jakiej będzie skierowana kampania promocyjna będzie składa się z dwóch podgrup: 14 lat do 18 lat 18 lat do 28 lat Promocja kierunków studio powinna się rozpocząć w szkołach ponadgimnazjalnych takich jak: licea ogólnokształcące, technika itp. Nie można również pominąć drugiej grupy wiekowej lat; są to osoby zaczynające studia w trakcie lub tez absolwenci którzy mogą szukać dodatkowego wykształcenia, chcą zmienić dotychczasowe lub też przekwalifikować się z powodu np. braku możliwości zatrudnienia. W każdej ze szkół zawieszamy informację w ogólnodostępnym miejscu np. gablota na korytarzu o kierunkach studiów związanych z energetyką. Dystrybuujemy dużą ilość informacji w postaci np. ulotek o kierunkach: gdzie je można studiować, jakie są wymagania programowe, korzyści oraz perspektywy zatrudnienia. W przypadku zainteresowania uczniów należy zdobyć do nich kontakt w celu podtrzymania /nawiązania/wymiany informacji//. Kolejnym krokiem jest stworzenie strony internetowej oraz profilu na portalach społecznościowych takich jak np. Facebook. Trzeba zorganizować stanowisko kontaktowe-informacyjne w szkole, gdzie uczniowie będą mogli uzyskać informację nt. rekrutacji oraz zostawić swoje dane kontaktowe w celu przesyłania im istotnych informacji np. terminy składania podań o przyjęcie, drzwi otwarte. Spotkanie informacyjne w szkołach, to dobry czas aby pokazać filmy, spoty reklamujące kierunki studiów etc. Zapraszamy studentów, wykładowców oraz absolwentów tychże kierunków aby opowiedzieli o studiowaniu, przyszłości zawodowej, możliwościach wyboru 6

7 kierunku pracy w branży. W przekazywaniu informacji skupiamy się głównie na korzyściach tychże kierunków. Informacje w prasie Promocję studiów należy również prowadzić równocześnie w prasie, ta droga może być jedną z bardziej efektywnych. Jednak przyniesie korzyści tylko wówczas jeśli zostanie przeczytana oraz informacje w niej zawarte będą aktualne. Artykuł prasowy musi zawierać wyraźną informację, być konkretnie skierowany do grupy docelowej jakimi są uczniowie liceów, techników aby w gąszczu informacji nasz artykuł promocyjnym został odnaleziony. Targi edukacji Targi edukacyjne stwarzają świetna okazję dla przyszłych studentów do spotkania i dyskusji z przedstawicielami uczelni. W czasie targów kandydaci na studia mogą się dowiedzieć szczegółów odnośnie programu, możliwości kariery zawodowej po studiach oraz, co również ważne, o programie konkretnego kierunku. Promocja osobista kierunków sprzedaż osobista Ważnym instrumentem promocji usług edukacyjnych jest sprzedaż osobista, która może przejawiać się w różnej formie: spotkanie wykładowców uczelni z uczniami szkół ponadgimnazjalnych i przedstawienie kierunku studiów, uczestnictwo uczelni w targach edukacyjnych, organizacja Drzwi Otwartych, wizyta promotora kierunku w szkole ponadgimnazjalnej. Cechą charakterystyczną promocji osobistej, jako medium komunikacji jest to, że kontakt na linii nadawca - odbiorca ma charakter dwustronny. Najważniejszy w tym przypadku jest kontakt między sprzedawcą usługi uczelnią, a potencjalnym studentem uczniem, w czasie którego następuje wymiana informacji. Potencjalny kandydat na studenta dowiaduje się o warunkach studiowania, z drugiej strony szczegółowa obserwacja i rozmowa pozwala sprzedawcy pozyskać cenne informacje o potrzebach, preferencjach kandydatów. Spoty reklamowe w telewizji i kinie Kolejnym etapem kampanii promocyjnej powinny być spoty reklamowe emitowane w telewizji oraz w kinach. Emitowane powinny być w stacjach i w godzinach najchętniej i najczęściej oglądanych przez młodzież takich jak: MTV VIVA 7

8 TVN ( TVN TURBO) Polsat Discovery regionalne oddziały np. TVP Poznań, WTK powiatowe stacje telewizji np. pilska, kaliska. Narzędzia promocji oraz kanały komunikacji z odbiorcami: ulotka i plakat strona www projektu reklama internetowa ogłoszenia prasowe gabloty, roll-up y i stojaki materiały konferencyjne informatory: dla kandydatów oraz dla studentów 1 roku gadżety Podsumowując, należy stwierdzić, że uczelnie wyższe powinny prowadzić różnorodne działania promocyjne, wykorzystując do tego celu odpowiednią dla siebie kombinację narzędzi promocyjnych. Z uwagi na rosnącą konkurencję wśród uczelni wyższych, placówki edukacyjne, aby odnieść sukces w postaci dużej frekwencji na kierunkach energetycznych, powinny zintensyfikować działania marketingowe i promocyjne. 8

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Aby założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ zostały zrealizowane, konieczna jest edukacja instytucji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Strategia informacyjna na temat wydajnych produktów do budynków sektora publicznego

Strategia informacyjna na temat wydajnych produktów do budynków sektora publicznego Strategia informacyjna na temat wydajnych produktów do budynków sektora publicznego Bartosz Królczyk, Maciej Kołowski Poznań, lipiec 2011 Wersja 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Cele Strategii Informacyjnej...

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 Wojciech Zalewski grudzień 2009 r. 2 Wykonanie opracowania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Projekt Nr:POKL.09.02.00-30-077/09

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców S T R E FA I N Ż Y N I E R A p r z e w o d n i k d l a s t u d e n t ó w p o l i t e c h n i k szerokie perspektywy branże i firmy dla inżynierów k a r i e r a w IT co warto wiedzieć d r o g a n a szc

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

JAKI JEST WIZERUNEK POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH? KAMPANIE PROMOCYJNE UCZELNI

JAKI JEST WIZERUNEK POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH? KAMPANIE PROMOCYJNE UCZELNI JAKI JEST WIZERUNEK POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH? KAMPANIE PROMOCYJNE UCZELNI Aneta Pawłowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Streszczenie Konkurencja pomiędzy szkołami wyższymi w zakresie oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia promocji dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia promocji dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 24 sierpnia 2011 1 Zawartość Streszczenie... 3 1. Cele i wyznaczniki dla działań promocyjnych... 4

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

ROLA MARKETINGU UCZELNI WYŻSZYCH W KREOWANIU WIZERUNKU MIAST I REGIONÓW

ROLA MARKETINGU UCZELNI WYŻSZYCH W KREOWANIU WIZERUNKU MIAST I REGIONÓW ROLA MARKETINGU UCZELNI WYŻSZYCH W KREOWANIU WIZERUNKU MIAST I REGIONÓW mgr Anita Kijanka Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Biuro Promocji i Informacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo