DR PIOTR MARKIEWICZ adiunkt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DR PIOTR MARKIEWICZ adiunkt"

Transkrypt

1 DR PIOTR MARKIEWICZ adiunkt Wykształcenie doktor nauk humanistycznych, Wydział Humanistyczny UWM, 2010 magister psychologii, Instytut Psychologii KUL, 2004 magister filozofii, Instytut Filozofii KUL, 1998 Studia studia podyplomowe Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna, Instytut Psychologii UMCS, studia podyplomowe, Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, projekt Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, Lublin, studia podyplomowe, Menedżer Prac Rozwojowych, projekt Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, Lublin/Olsztyn, studia doktoranckie, Instytut Psychologii KUL, studia magisterskie, psychologia, Instytut Psychologii KUL, studia magisterskie, filozofia, Instytut Filozofii KUL, Staże i kursy staż w ramach projektu Transfer Innowacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, poddziałanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Olsztyn, I-IV 2011 staż Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, UWM Olsztyn, IX-X 2009 staż w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie jako psycholog, kurs dokształcający w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich uniwersytetu, Katedra UNESCO UWM, Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, XI 2009-II 2010 Publikacje naukowe Markiewicz (2013). Neuronalne korelaty amuzji. W: M. Bogucki, A. Foltyn, P. Podlipniak, P. Przybysz, H. Winiszewska (red.). Neuroestetyka muzyki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Markiewicz, P., Śliwa, M. (2012). Biological, cognitive, anthropological, and social dimensions of beauty. Magnanimitas; Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2012 International Conference; Psychology, Sociology and Pedagogy; Hradec Králové, 2012, vol. III, s Śliwa, M., Markiewicz, P. (2012). Therapist as a shaman soul doctor in the light of R. D. Laing`s concept of anti-psychiatry and anthropologic research by C. Levi-Strauss. Magnanimitas; Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2012 International Conference; Psychology, Sociology and Pedagogy;Hradec Králové, 2012, vol. III, s

2 Markiewicz, P. (2012). Empatia neurokognitywny program samolubnego mózgu/umysłu. W: Kardela H., Muszyński Z., Rajewski M. (red.), RRR Kognitywistyka 3. Empatia, obrazowanie, kontekst jako kategorie kognitywistyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s Markiewicz, P. (2012). Empatia w kognitywnej teorii filmu. W: Kardela H., Muszyński Z., Rajewski M. (red.), RRR Kognitywistyka 3. Empatia, obrazowanie, kontekst jako kategorie kognitywistyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s Daniluk, B., Markiewicz, P. (2011), Uszkodzenia mózgowia a stan pamięci jawnej i utajonej, w: w: M. Brachowicz, A. Tylikowska (red.), Ciało. Zdrowie i choroba. Seria: Osobowość: psychologia i pogranicza, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, WSB-NL, s Gontarczyk, M., Daniluk, B., Markiewicz, P. (2011), Zjawisko kończyny fantomowej w kontekście schematu i obrazu ciała, w: M. Brachowicz, A. Tylikowska (red.), Ciało. Zdrowie i choroba. Seria: Osobowość: psychologia i pogranicza, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, WSB-NL, s Markiewicz, P. (2011), Neuropsychologia pragmatycznych zachowań językowych, w: J. Dębowski (red.), Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka, t. 2, Aspekty filozoficzne, Olsztyn: UWM, Markiewicz, P. (2011), Samolubny i niesamolubny umysł. O podstawach skutecznych interakcji społecznych, w: A. Biegalska, M. Jagłowski (red.), Logos i praxis. O skuteczności myślenia, Olsztyn: IF, Przybysz, P., Markiewicz, P. (2010), Neuroestetyka. Przegląd zagadnień i kierunków badań, w: P. Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki, Lublin: Wydawnictwo KUL, Markiewicz, P. (2010), Umysł podczas snu z perspektywy funkcjonalnego neuroobrazowania, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 16. Markiewicz, P. (2010), Kartografia filozoficzna i nowe lądy kognitywistyczne, w: Z. Muszyński (red.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Trzy debaty. Lublin: Wydawnictwo UMCS, Markiewicz, P. (2009), Procesy wyobrażeniowe on-line, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 3, Markiewicz, P. (2009), Funkcje umysłu podczas snu, Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 8, Markiewicz, P. (2009), Kamuflaż, antykamuflaż i granice świadomości. Studia Philosophiae Christianae, 2. Markiewicz, P. (2009), Neuroestetyka krytyczna analiza badań empirycznych, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 15, Markiewicz, P. (2008), Naturalistic limits of phenomenology of perception, Dialogue & Universalism, 7/8, Markiewicz, P. (2008), Iluzje wzrokowe i automatyczne procesy wyobrażeniowe, w: Sz. Wróbel (red.), Utajone funkcje umysłu, Poznań-Kalisz: UAM, Markiewicz, P. (2008), Interaktywne procesy językowe. Perspektywa neurolingwistyczna, w: A. Kiklewicz, J. Dębowski (red.), Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku, Olsztyn: UWM, Markiewicz, P. (2008), Percepcyjne modelowanie informacji sensorycznej, Studia Philosophiae Christianae, 2, Daniluk, B., Markiewicz, P. (2007), Dysocjacja i moduły neuropoznawcze w procesach pamięci jawnej i utajonej, w: Sz. Wróbel, R. Piłat (red.), Modularność umysłu. Poznań- Kalisz: UAM, Markiewicz, P., Przybysz, P. (2007), Dzieło sztuki jako bodziec percepcyjny i emocjonalny. Analiza neuroestetyczna, w: P. Baranowski (red.), Współczesna neuroestetyka. Poznań: Poli-Graf-Jak, Markiewicz, P., Przybysz, P. (2007), Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni, w: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar,

3 Markiewicz, P. (2007), Procesy wyobraźni w modelu mózgowia jako systemu zamkniętego, w: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar, Markiewicz, P. (2007), Epistemologia empiryczna, w: M. Hetmański (red.), Epistemologia współczesna. Kraków: Wydawnictwo Universitas, Markiewicz, P. (2006), Neuropoznawcza reprezentacja chronologii zdarzeń, w: R. Piłat, M. Walczak, Sz. Wróbel (red.), Formy reprezentacji umysłowych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Markiewicz, P. (2006), Rodolfo Llinás. Neurobiologiczny matrix i problem antyrealizmu, w: M. Jagłowski, D. Sepczyńska (red.), Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Publikacje popularnonaukowe Markiewicz, P. (2013). Życie ze snu. Charaktery. Magazyn Psychologiczny, nr 7, s Markiewicz, P. (2013). Pamięć i jej zagadki, cz. 8. Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 38/1, s Markiewicz, P. (2013). Pamięć i jej zagadki, cz. 9. Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 39/2, s Markiewicz, P. (2013). Pamięć i jej zagadki, cz. 10. Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 40/3, s Markiewicz, P. (2012), Bokserski obłęd, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 01, Markiewicz, P. (2012), Pamięć i jej zagadki. Cz. 4, Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 34/1, Markiewicz, P. (2012), Pamięć i jej zagadki. Cz. 5, Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 35/2, Markiewicz, P. (2012), Pamięć i jej zagadki. Cz. 6, Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 36/3, 6-7. Markiewicz, P. (2012), Pamięć i jej zagadki. Cz. 7, Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 37/4, 6-7. Markiewicz, P. (2011), Miękki twardy mózg, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 03, Markiewicz, P. (2011), Nocna straż w nieświadomości, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 04, Markiewicz, P. (2011), Powroty do świata światła, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 10, Markiewicz, P. (2011), Pamięć i jej zagadki. Cz. 1, Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 31/1, Markiewicz, P. (2011), Pamięć i jej zagadki. Cz. 2, Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 32/2, Markiewicz, P. (2011), Pamięć i jej zagadki. Cz. 3, Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, nr 33/3, Markiewicz, P. (2010), Piękno zwane pożądaniem, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 4, Markiewicz, P. (2010), Uśpieni mordercy, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 10, Markiewicz, P. (2010), Gra w prezenty, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 12, Markiewicz, P. (2009), Oczy szeroko zamknięte (Śnienie w mózgu). Psychologia dziś (Charaktery, wydanie specjalne), Markiewicz, P. (2009), Po drugiej stronie lustra, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 2, Markiewicz, P. (2009), Matrix w każdej głowie, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 4, Markiewicz, P. (2009), Szare komórki padają, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 7,

4 Markiewicz, P. (2008), Twórczy wzrok, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 12, Markiewicz, P. (2008), Sztuka znikania, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 11, Markiewicz, P. (2008), Zdążyłeś nie przyjść o przewidzianej porze (pamięć prospektywna), Psychologia dziś (Charaktery, wydanie specjalne), 2, Markiewicz, P. (2008), Umysł podróżujący w czasie, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 6, Gontarczyk, M., Daniluk, B., Markiewicz, P. (2008), Fantom duch z ciała, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 5, Gontarczyk, M., Markiewicz, P. (2008), Zmysłowe ciała, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 2, Markiewicz, P. (2008), Gdy umysł śpi, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 1, Przybysz, P., Markiewicz, P. (2007), Dźwignie wyobraźni, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 2, Daniluk, B., Markiewicz, P. (2007), Dyskretny urok pamięci utajonej, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 6, Markiewicz, P. (2007), Mat w partii mistrza, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 10, Markiewicz, P., Przybysz, P. (2007), Geniusz z cierpienia, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 10, Markiewicz, P. (2007), Jak głowa przetwarza słowa, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 12, Przybysz, P., Markiewicz, P. (2006), Artysta jako nieświadomy neurobiolog, Wiedza i Życie, 2, Markiewicz, P. (2006), Łamigłówki czasu, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 8, Markiewicz, P. (2006), Samolub pod kontrolą, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 11, Markiewicz, P. (2005), Odwiedź mnie we śnie, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 2, Markiewicz, P., Urban, M., Fortuna, P. (2005), Żonglowanie sprzyja mózgowi, Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 5, Markiewicz, P. (2005), Mit 10 procent. Charaktery. Magazyn Psychologiczny, 6, Konferencje udział czynny (wybór) Studying Communication, Łódź, IV Seminarium Darwinowskie z okazji Roku Darwina na UWM, Olsztyn 24 IV 2009 II Konferencja Naukowa i Forum Dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza, Ciało- Zdrowie-Choroba, Nowy Sącz V 2009 X Toruńskie Seminarium Ekologiczne, Wielka adaptacja. Wokół fundamentalnej idei teorii ewolucji, Toruń VI 2009 Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, Tumiany Język poza granicami języka 3. Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku, Tumiany Neurohistoria sztuki?, CSW, Toruń, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki (2011, 2012, 2013) łącznie ok. 30 wystąpień. Współpraca Instytut Psychologii UMCS w Lublinie, prowadzenie badań, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Odział Rehabilitacji Neurologicznej, prowadzenie badań,

5 Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych, UWM Olsztyn, pomoc psychologiczna, szkolenia, kształcenie kadr. Charaktery sp. z o.o., Kielce, Magazyn Psychologiczny, popularyzacja wiedzy. Wojewódzki szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Dział Zarządzania, Marketingu i Promocji, popularyzacja wiedzy. Współpraca z regionem Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie, popularyzacja wiedzy. Puls Szpitala. Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, popularyzacja wiedzy. Festiwal BabaFest w Olsztynie, popularyzacja wiedzy. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, UWM Olsztyn, popularyzacja wiedzy. Gabinet Psychologiczny Krystyna Kosińska, Olsztyn prowadzenie badań, kształcenie kadr (staże).

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Czynne uczestnictwo w konferencjach:

Czynne uczestnictwo w konferencjach: Czynne uczestnictwo w konferencjach: 1. II Międzynarodowa Konferencja: Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne. Udział w Radzie programowej, moderowanie sesji wykładowej: Różne perspektywy

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS. Regina Lenart Nakło Śląskie, ul. Dzierżonia 17 (+48) 604-35-88-77 regina.lenart@interia.pl

ŻYCIORYS. Regina Lenart Nakło Śląskie, ul. Dzierżonia 17 (+48) 604-35-88-77 regina.lenart@interia.pl ŻYCIORYS Regina Lenart Nakło Śląskie, ul. Dzierżonia 17 (+48) 604-35-88-77 regina.lenart@interia.pl WYKSZTAŁCENIE Doktorat 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania Temat: Zdolność

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. DANE OSOBOWE: Imiona i nazwisko: Prof. dr hab. Anna Grabowska e.mail: a.grabowska@nencki.gov.pl

CURRICULUM VITAE. DANE OSOBOWE: Imiona i nazwisko: Prof. dr hab. Anna Grabowska e.mail: a.grabowska@nencki.gov.pl DANE OSOBOWE: Imiona i nazwisko: Prof. dr hab. Anna Grabowska e.mail: a.grabowska@nencki.gov.pl CURRICULUM VITAE Afiliacje: Aktualnie pełnione funkcje Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój

Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój Konferencja ogólnopolska TU JEST KINO! edukacja filmowa a kina lokalne Kina lokalne i studyjne doświadczenia, wyzwania, rozwój 14-15 maja 2015 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach Michał Klichowski O społecznych konstrukcjach M I E DZ Y LIN EAR N OSCIA a KLIKANIEM podejsc do uczenia sie Michał Klichowski Między linearnością a klikaniem O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 Opole 2013 Redakcja: Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

LICENCJAT» MAGISTERIUM» DOKTORAT

LICENCJAT» MAGISTERIUM» DOKTORAT LICENCJAT MAGISTERIUM DOKTORAT STUDIA PODYPLOMOWE UTW KURSY WARSZTATY www.civitas.edu.pl EDUKACJA PRZEZ CAŁE ŻYCIE Studia I stopnia Studia II stopnia Studia anglojęzyczne Kursy i warsztaty Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA dr Jagoda Stompór-Świderska, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania w IP UWr, doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW

Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Organizatorzy: Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny prof. dr hab. Marina Zalewska dr hab. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie WYDANIE: 2013 WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport roczny z funkcjonowania Wydziałowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań TEMATYKA PANELU 1. HISTORIOGRAFIA/HISTORIOGRAFIE SZKOLNE NARRACJE HISTORYCZNE PO 1999 ROKU. INSPIRACJE. TRANSMISJE. POSTULATY. Zakładanym celem panelu ma być przedstawienie warunków oraz kierunków w jakich

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka

Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie I

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo