Prof. nzw dr Lechosław Gawrecki. CV zawodowe i naukowe z wykazem publikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. nzw dr Lechosław Gawrecki. CV zawodowe i naukowe z wykazem publikacji"

Transkrypt

1 Prof. nzw dr Lechosław Gawrecki CV zawodowe i naukowe z wykazem publikacji I. Kwalifikacje zawodowe: 1. Magisterium 1966: UAM, Wydział Filozoficzno Historyczny, kierunek: pedagogika Temat: Wybór dalszego kształcenia uczniów szkół podstawowych w r. szk. 1965/66 Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Kowalski 2. Doktorat 1976: UAM, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki Temat: Efektywność struktury programów TV z wychowania obywatelskiego Promotor: Prof. dr hab. Leon Leja 3. Profesor nadzwyczajny 2009; Akceptacja CK ds. T i SN II. Przebieg pracy zawodowej i dydaktycznej : : Szkoła Podstawowa nr 84 w Poznaniu nauczyciel języka polskiego i muzyki : Liceum Pedagogiczne w Rogoźnie Wlkp. nauczyciel pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania początkowego : Studium Nauczycielskie w Kaliszu nauczyciel pedagogiki, psychologii oraz metodyki nauczania początkowego : Instytut Kształcenia Nauczycieli Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, adiunkt. Wicedyrektor : Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Instytut Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu, starszy wykładowca nadal: Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu i w Gnieźnie, założyciel - dyrektor nadal: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium, założyciel, profesor nadzwyczajny. III. Kierowanie pracami magisterskimi i dyplomowymi: 1. Promotor około 400 prac magisterskich i licencjackich. 2. Promotor około 500 obronionych prac dyplomowych na Studiach Podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą i innych.

2 IV. Funkcje naukowe: : Konsultant naukowy w Redakcji Programów Szkolnych Telewizji Polskiej : Konsultant naukowy w Dziale Programów dla Szkół Polskiego Radia : Członek Komitetu Naukowego przygotowującego Międzynarodowy Kongres Edukacyjny Edukacja polska w zjednoczonej Europie (organizator: Związek Nauczycielstwa Polskiego). V. Szczególne osiągnięcia zawodowe: 1993 nadal: Założyciel według własnej autorskiej koncepcji Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty (SDMO) w Kaliszu a od 2004 roku również w Gnieźnie. Placówka ogólnopolska, specjalizująca się w menedżerskim kształceniu na studiach podyplomowych (we współpracy ze szkołami wyższymi) i kursach kierowniczej kadry oświaty. Ponad 9 tysięcy absolwentów z całego kraju. Słuchacze SDMO spotykali się z najbardziej znaczącymi politykami m. in. z ministrem edukacji R. Czarnym, ministrem ds. samorządu M. Kuleszą, sześcioma wiceministrami MEN, wiceprezesem NIK Z. Wesołowskim. Do Kalisza i Gniezna na spotkania z słuchaczami SDMO przyjeżdżali wybitni specjaliści w dziedzinie pedagogiki, psychologii i socjologii: profesorowie: W. Kobyliński, J. Kurnal, J. Radziewicz, T. Pilch, Z. Melosik, L. Gapik, S. Kwiatkowski, P. Buczkowski, J. Gęsicki, B. Śliwerski, A. Nalaskowski, A. Wiszniewski (komunikacja społeczna) oraz profesorowie bibliotekoznawstwa: K. Migoń i M. Skalska-Zlat. Studium organizuje dla swoich słuchaczy i absolwentów również wizyty i staże zagraniczne. (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Anglia, Francja). Organizuje też konferencje naukowe: Menedżerskie zarządzanie szkołą; 2003 (organizator: prof. L. Gawrecki), Szkoła polska na tle porównawczym; 2006 (organizator: prof. E. Potulicka), Dyscyplina i kierowanie klasą szkolną konteksty, problemy, rozwiązania praktyczne; 2007 (organizator: prof. Ewa Filipiak), Szkoła polska w XXI wieku; 2008 (organizator: prof. L. Gawrecki), Wdrażanie do nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego; 2009 (organizator: prof. L. Gawrecki), Jak rozwiązuję konflikty w szkole; 2010 (organizator: prof. L. Gawrecki), Jak rozwiązywać problemy wynikające z aktualnych rozporządzeń MEN?; 2011 (organizator: prof.l. Gawrecki), System Informacji Oświatowej i Zasady Ochrony Danych Osobowych 2012 (organizator: prof. L. Gawrecki), 2013 Pozytywne i negatywne skutki urynkowienia oświaty 2013 (organizator: prof. L. Gawrecki) 2002 nadal: Jednoosobowy założyciel Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium uczelni niepublicznej, prowadzącej studia I i II stopnia. VI. Funkcje administracyjne: : Kierownik Studiów Podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą : Kierownik Zaocznych Studiów Magisterskich kierunek nauczanie początkowe (ok. 500 absolwentów).

3 : Kierownik Studiów Podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą : Wicedyrektor Oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Kaliszu. (funkcje wymienione w p. 1-3 również w IKN w Kaliszu) nadal: Założyciel i Dyrektor Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu i w Gnieźnie nadal: Założyciel Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Gnieźnie : Rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Gnieźnie. VII. Funkcje społeczne: : Ławnik w Sądzie Rejonowym w Kaliszu : Sekretarz Krajowej Sekcji Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli przy Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego. VIII. Dane o publikacjach: 1. Publikacje naukowe i popularno-naukowe: książki wydane: 14, artykuły naukowe: ukazały się w wydawnictwach zwartych oraz w czasopismach, m.in.: Nauczyciel i Wychowanie, Chowanna, Neodidagmata, Nowa Szkoła, News - Nowości Oświaty, Oświata i Wychowanie, Życie Szkoły, Przekazy i Opinie, Dyrektor Szkoły. 2. Redaktor Głosu Dyrektora-Menedżera dodatku cyklicznego do Głosu Nauczycielskiego. Ukazało się 25 numerów w latach Publicystyka oświatowa: około 100 artykułów w m.in.: Polityce, Głosie Nauczycielskim, Życiu Literackim, Tygodniku Kulturalnym, Rzeczpospolitej ( w latach ). 4. Autorskie audycje radiowe i programy telewizyjne: : Nauczycielski Uniwersytet Radiowo Telewizyjny NURT (5 programów - 2 w radiu, 3 w telewizji), : cykl radiowy pod tytułem. Radio w szkole (10 audycji): autor koncepcji cyklu i poszczególnych audycji, : stały felieton popularno-naukowy w Polskim Radiu z cyklu: Radio w nauczaniu i wychowaniu. IX. Prace badawcze: : Autorstwo ogólnopolskich badań nad wykorzystaniem w szkołach audycji radiowych i programów TV, prowadzonych przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej PRiTV. 2. Udział w dwóch problemach węzłowych, prowadzonych przez Instytut Pedagogiki UAM w Poznaniu: : Środki dydaktyczne w kształceniu (temat własny: Programy TV jako czynnik integracji wielostronnej w nauczaniu początkowym), : Kształcenie multimedialne w szkole (temat własny: Przygotowanie szkół do kształcenia multimedialnego).

4 : Kierowanie ogólnopolską grupą badawczą podejmującą problem: Wpływ środków dydaktycznych na doskonalenie pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Problem podjęty w ramach planu pracy badawczej IKN, z inspiracji Ministerstwa Edukacji Narodowej. X. Staże oraz krótkotrwałe wizyty zagraniczne: 1. Anglia 1979 (Open University w Milton Keynes) 2. Węgry 1981 (Krajowy Instytut Doskonalenia Nauczycieli) 3. NRD 1986 (Okręgowy Ośrodek Metodyczny w Erfurcie) 4. RFN 1987 (Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Płn. Nadrenii-Westfalii w Kolonii) 5. Kijów 2001 (Uniwersytet Pedagogiczny) XI. Udział w konferencjach i sesjach naukowych: (maj), Łódź. Seminarium naukowe: Telewizja w procesie kształcenia. Autor komunikatu z badań Wykorzystanie audycji radiowych i programów TV przez nauczycieli szkół podstawowych i średnich , Gniezno. Sesja naukowa: Funkcjonowanie środków dydaktycznych w powszechnej szkole średniej. Przewodniczący sekcji wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Autor referatu: Rola środków dydaktycznych w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym , Piotrków Tryb. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Radio i telewizja w procesie kształcenia i wychowania. Autor komunikatu z badań pod tytułem: Opracowanie na lekcjach treści audycji radiowych i programów TV dla klas początkowych , Warszawa. Sympozjum: Zmiana w zarządzaniu szkołą. Autor referatu: Tradycyjny dyrektor czy menedżer oświaty , Warszawa Senat RP. Konferencja: Decentralizm w zarządzaniu oświatą. Referat wprowadzający do dyskusji: Menedżer w oświacie , Warszawa. Centralny Ośrodek Zarządzania. Konferencja: Nowoczesne metody zarządzania. Autor wystąpienia: Nowoczesne zarządzanie szkołą , Warszawa. Konferencja Dyrektorów Szkół Polskich. Wystąpienie: Zarządzanie szkołą u progu XXI wieku. XII. Ważniejsze nagrody: Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia Nagroda Dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia (zespołowa) Nagroda I stopnia Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli Nagroda II stopnia Rektora UAM za osiągnięcia naukowe 2005 Nagroda II stopnia Rektora UAM za osiągnięcia organizacyjno-dydaktyczne. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH PO DOKTORACIE (1976)

5 I. PUBLIKACJE ZWARTE 1. Korzystanie z audycji szkolnych i programów TV przez nauczycieli szkół podstawowych i liceów. Wyd. RTV, Warszawa 1976, s Telewizja na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Wyd. RTV, Warszawa 1987, s. 96 s. 3. Telewizja jako środek integracji w nauczaniu początkowym. Wyd. Nauk. IKN. Warszawa 1989, t. 1 i 2, s Metody i środki kształcenia stosowane w szkole. Wyd. Komitet Ekspertów do Spraw Edukacji Narodowej. Raport Tematyczny nr 28, PWN, Warszawa - Kraków 1990 (współautor W. Strykowski), s Radio w nauczaniu i wychowaniu. Wyd. IKN CDN, Kalisz 1990, s Menedżer w szkole (redaktor). Wyd. empi 2, Poznań 1996, s Techniki pracy menedżera oświaty. Wyd. empi 2, Poznań 1997, s Jak w Kaliszu menedżerów oświaty kształcono ( ). Wyd. empi 2 Poznań, 2003, s Krótki zarys dziejów Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego ( ). Wyd. Rogozińskie Centrum Kultury, Rogoźno 2003, s Kompetencje menedżera oświaty. Wyd. empi 2, Poznań 2003, s Jak w Kaliszu i w Gnieźnie dyrektorów szkół i nauczycieli kształcono ( ). Wyd. empi², Poznań 2008, s Promocja placówki edukacyjnej. Wyd. empi², Poznań 2008, s Z Gaju Wielkiego do wielkiej kariery / czyli rzecz o życiu i działalności Wacława Strykowskiego. Wyd. empi 2, 2012, s Z uśmiechem przez życie czyli jak to się stało, że się udało! (autobiografia).wyd.empi 2, s. 315 II. ARTYKUŁY W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH (WYBRANE) 1. Funkcje i wykorzystanie środków dydaktycznych w nauczaniu początkowym. W: Funkcje środków i materiałów dydaktycznych w organizacji procesu kształcenia w powszechnej szkole średniej. Materiały z sesji w Gnieźnie. Biblioteka Doświadczeń Nauczycieli Poznańskich. T. 2, Poznań Wideo w nauczaniu początkowym. W: Wideo w szkole /red. W. Strykowski i B. Puszczewicz/. Wyd. NURT, Warszawa Jak kształcić nauczycieli? W: Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej (red. H. Kwiatkowski). Wyd. PTP i Sekcja Kształcenia N-li ZG ZNP, Warszawa 1991 (współautor W. Strykowski). 4. Nauczyciel a pozaszkolne doświadczenia audiowizualne uczniów. W: Dokąd zmierza technologia kształcenia? (red. W Skrzydlewski). Wyd. UAM, Zakład Technologii Kształcenia Instytut Pedagogiki, Kalisz 1993.

6 5. Wykorzystanie pozaszkolnych doświadczeń medialnych w procesie kształcenia. W: Edukacja kulturalna. Szkoła i rodzina (red. D. Jankowski). UAM KP-A i WOM. Kalisz Menedżer - pedagog i dyrektor profesjonalny. W: Menedżer w szkole (red. L.Gawrecki). Wyd. empi 2, Poznań Public relations czyli jak promować placówkę edukacyjną i jej szefa. W: Vademecum menedżera oświaty (red. Cz. Plewka i H. Bednarczyk) wyd. OKiDK Instytut Technologii Eksploatacji, Radom Marketing edukacyjny. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. III (red. nauk. T. Pilch). Wyd. Akademickie Żak, Warszawa Menedżer oświaty. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. III (red. T. Pilch). Wyd. Akademickie Żak, Warszawa Dramatyczny egzamin. W: Między pokoleniami. Czerwiec 56. Wyd. TUTW. Poznań, Wolny rynek w oświacie. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI w. t. VII (red. nauk. T. Pilch). Wyd. Akademickie Żak, Warszawa Marketing w oświacie. W: Menedżer i kreator edukacji (red. Cz. Plewka i H. Bednarczyk). Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom Pedagogika zarządzania. W: Pedagogika t. IV (red. B. Śliwerski), GWP, Gdańsk Promocja szkoły. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Suplement (red. nauk. T. Pilch). Wyd. Akademickie Żak, Warszawa Sport w regionalnych spółkach polskiego Radia. W: Media publiczne. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty (red. P. Bielawski i A. Ostrowski). Wyd. SCRIPTORIUM. Poznań - Opole Menedżerskie działania samorządowca. W: Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym. Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa Menedżerskie działania samorządowca. W: Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego. Red. D. Jastrzębska i M.W. Dzienisiewicz. Wyd. ORE, Warszawa Jak tworzyć szkołę XXI wieku kilka podstawowych rekomendacji. W: Nauka, edukacji, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie. Szczecin Koszalin 2013 ARTYKUŁY W CZASOPISMACH (WYBRANE) 1. Techniki audiowizualne w nauczania początkowym (współautor L. Leja). Oświata i Wychowanie 1977 nr Środki audiowizualne w kształceniu. Oświata i Wychowanie 1982 nr O nowoczesnym kształceniu w szkole wyższej (Rec. Uczelnia na miarę współczesności. Red. L. Leja, Poznań 1986). Neodidagmata, 1986 nr Funkcje środków dydaktycznych w nauczaniu początkowym. Oświata i Wychowanie 1986 nr Gry dydaktyczne w nauczaniu początkowym. Oświata i Wychowanie 1986 nr Przygotowanie nauczycieli do pracy z telewizją. Chowanna 1986 nr Telewizja jako środek dydaktyczny w procesie kształcenia. Nauczyciel i Wychowanie 1986 nr 5-6.

7 8. Wielofunkcyjny charakter teleprogramów dla klas początkowych. Oświata i Wychowanie 1989 nr Wybór dyrektora szkoły w Anglii. Kurenda 1989 nr Szkoła i rodzice w Anglii. News Nowości Oświaty 1992 nr Finanse angielskich szkół. News Nowości Oświaty 1993 nr Szkoła dyrektorem stoi. Nowa Szkoła 1993 nr Zintegrowane i systemowe kształcenie nauczycieli. Szkoła Zawodowa 1993 nr Edukacja dorosłych (rec. Podstawy dydaktyki dorosłych. Red. D. Jankowski i inni, Wyd. UAM, Poznań 1996). Z badań naukowych kaliskich pedagogów. Zeszyty KTPN 1997 nr Jak kształcić menedżera oświaty. Dyrektor Szkoły 1997 nr Menedżer oświaty. Dyrektor Szkoły 2003 nr Wolny rynek w oświacie czyli dlaczego dyrektor szkoły musi być menedżerem. Dyrektor Szkoły 2003 nr O wyższości liceum pedagogicznego nad uniwersytetem. Dyrektor Szkoły 2007 nr Doskonalenie kadry kierowniczej oświaty w Polsce powojennej. Dyrektor Szkoły 2008 nr Promowanie szkoły jako instytucji świadczącej usługi edukacyjne. Dyrektor Szkoły 2008 nr Marketing w oświacie. Neodidagmata 2008 nr Szkoła jako instytucja usługowa. Dyrektor Szkoły 2011 nr Cechy i jakość usług edukacyjnych. Dyrektor Szkoły 2011 nr Marketing usług edukacyjnych. Dyrektor Szkoły 2011 nr Skuteczny marketing edukacyjny. Dyrektor Szkoły 2011 nr Debata o edukacji. Cztery drogi zmian. W: Edu - Fakty 2011 nr Dyrektor szkoły najważniejszym ogniwem zmian w oświacie. Dyrektor Szkoły 2011 nr XIX-wieczna szkoła w XXI stuleciu. W: Neodidagmata 2012 nr 33/34

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Studiów Edukacyjnych DROGA DO SUKCESU ZACZYNA SIĘ OD PASJI. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Studiów Edukacyjnych powstał

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

LICENCJAT» MAGISTERIUM» DOKTORAT

LICENCJAT» MAGISTERIUM» DOKTORAT LICENCJAT MAGISTERIUM DOKTORAT STUDIA PODYPLOMOWE UTW KURSY WARSZTATY www.civitas.edu.pl EDUKACJA PRZEZ CAŁE ŻYCIE Studia I stopnia Studia II stopnia Studia anglojęzyczne Kursy i warsztaty Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

materiały konferencyjne V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

materiały konferencyjne V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie materiały konferencyjne Warszawa, Hotel Marriott, 20-21 września 2011 Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MEDIALNA W SZKOLNYCH PROGRAMACH NAUCZANIA W ANGLII I NIEMCZECH

EDUKACJA MEDIALNA W SZKOLNYCH PROGRAMACH NAUCZANIA W ANGLII I NIEMCZECH NEODIDAGMATA 27/28 POZNAŃ 2005 JOANNA ŁAWNICZAK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu EDUKACJA MEDIALNA W SZKOLNYCH PROGRAMACH NAUCZANIA W ANGLII I NIEMCZECH ABSTRACT. Ławniczak Joanna, Edukacja

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny dr Tomasz Rachwał (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kierownik Zespołu dr Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr Mariola Tracz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) dr Krzysztof Wach (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej

Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej połączone

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄ D SYSTEMU KSZTAŁ CENIA NAUCZYCIELI W POLSCE W LATACH 1945 2010

PRZEGLĄ D SYSTEMU KSZTAŁ CENIA NAUCZYCIELI W POLSCE W LATACH 1945 2010 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 2 (185) 2011 Tomasz Kautz Akademia Marynarki Wojennej PRZEGLĄ D SYSTEMU KSZTAŁ CENIA NAUCZYCIELI W POLSCE W LATACH 1945 2010 STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Idea i założenia programu

I. WSTĘP. Idea i założenia programu I. WSTĘP Idea i założenia programu Odpowiedzią MEN na potrzebę wzmacniania kapitału społecznego w Polsce jest obowiązkowe wprowadzenie od 2010/2011do gimnazjów projektu edukacyjnego. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo