1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 1 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. "Budowa sieci teleinformatycznej w ramach projektu pn. Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego" 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Ogólna informacja o projekcie Miejsce realizacji dostaw i usług Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne Wymagania formalne, techniczne i funkcjonalne dotyczące instalacji sieci teleinformatycznej dla wszystkich lokalizacji Dostawa urządzeń teleinformatycznych Minimalne wymagania dotyczące sprzętu komputerowego i teleinformatycznego... 3.Wdrożenie / Szkolenie Gwarancja i serwis... Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

2 Słownik pojęć Uczestnik projektu Lider Uczestnik projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania, modernizacja infrastruktury sprzętowej i teleinformatycznej oraz usługi szkoleniowe. Uczestnicy projektu zostali wyszczególnieni w punkcie 1.2 poniżej. Powiat Pleszewski 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1.1. Ogólna informacja o projekcie 1. Cały projekt obejmuje wdrożenie w urzędach platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego: a)elektroniczny obieg i wymianę dokumentów, b)elektroniczną archiwizację dokumentów, c)świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (załatwianie spraw przez Internet), d)modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej gwarantującą sukces i trwałość wdrożenia, e)stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych oraz bezpieczny intranet. 2. Realizacja projektu ma zapewnić rozwiązanie szeregu problemów urzędu i podległych mu jednostek organizacyjnych, poprzez zaspokojenie następujących potrzeb: a)obsługę kancelarii i sekretariatów oraz wydziałów urzędu w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, b)obsługę wymiany informacji i dokumentów elektronicznych z innymi urzędami, jednostkami organizacyjnymi, podmiotami gospodarczymi i obywatelami w Polsce i Unii Europejskiej z wykorzystaniem technologii łączy szerokopasmowych, c)podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych (e-security), d)przyspieszenie rozwoju elektronicznych usług dla ludności poprzez uruchomienie załatwiania spraw przez Internet, e)automatyzację procesu przygotowywania i przekazywania treści do internetowego Biuletynu Informacji Publicznej, f)stworzenie podstaw działania systemu do pełnej obsługi zamówień publicznych w Internecie, g)uruchomienie procesu tworzenia regionalnych elektronicznych baz danych. 3. Niniejsze zamówienie obejmuje:

3 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 3 a)dostawę i wdrożenie sprzętu teleinformatycznego, w tym wykonanie okablowania sieci teleinformatycznych, b)wdrożenia oraz szkolenia dla użytkowników, liderów oraz administratorów Miejsce realizacji dostaw i usług 4. Dostawy i usługi realizowane będą w następujących jednostkach samorządu terytorialnego: a) Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, Pleszew, b) Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Pleszew, Rynek 1, c) Urząd Gminy Gizałki ul. Kaliska 28, Gizałki, d) Urząd Gminy Gołuchów ul. Lipowa 1, Gołuchów, e) Urząd Gminy Chocz, ul. Rynek 1, Chocz, f) Urząd Gminy w Czerminie, Czermin 47, g) Urząd Gminy ul. Rynek 14, Dobrzyca. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.1. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej dla urzędów: Powiat Pleszewski, Gmina Pleszew, Gminy Gizałki, Gminy Gołuchów, Gminy Chocz, Gmina Czermin, Gmina Dobrzyca. 1. Wykonawca dokona realizacji w określonych obiektach urzędów przeznaczonych na budowę lub modernizację systemu sieci informatycznej LAN z zachowaniem opisanego poniżej standardu wykonania i ilości punktów logicznego dostępu do sieci. 2. W urzędach, w których wymagane jest wykonanie sieci teleinformatycznej niezbędne jest wykonanie niezależnego węzła głównego pozwalającego na realizację połączeń w sieci LAN oraz współdzielone dla wszystkich lokalnych jednostek komputerowych wyjście do sieci Internetu. 3. Okablowanie powinno być wykonane systemem naściennym w korytach z tworzywa sztucznego. 4. Wykonawca dokona doposażenia węzła głównego w takie urządzenia, które pozwolą na prawidłową pracę z wykorzystaniem Internetu dla jednocześnie pracujących wszystkich jednostek komputerowych oraz zapewnią prawidłowe działanie ze stykiem urządzenia ( brzegowe urządzenie komunikacyjne zapewniające połączenie do Internetu ) dostarczonego przez Zamawiającego. 5. Prace należy wykonać z zachowaniem zasad Prawa Budowlanego i Polskiej Normy oraz BHP dla instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej. 6. Oferta powinna obejmować swoim zakresem następujące elementy: a) instalację okablowania strukturalnego (logicznego + zasilającego) wraz z Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

4 zabezpieczeniem ochronnym dla 160 PL'i (punktów logicznych) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, b) dostawa i instalacja szaf dystrybucyjnych z wyposażeniem dla węzłów komunikacyjnych, c) dostawa i instalację pasywnych i aktywnych urządzeń sieciowych d) szkolenia użytkowników, liderów i administratorów Poniższa Tabela nr 1 zawiera zestawienie ilościowe wymaganych prac i dostaw sprzętu dla poszczególnych lokalizacji. L.p. Opis Symbol Ilość Powiat Pleszewsk i Gmina Pleszew Gmina Gizałki Gmina Gołuchów Gmina Chocz Gmina Czermin Gmina Dobrzyca 1 Infrastruktura sieci liczba punktów elektrycznologicznych sieci 1 PEL Firewall sprzętowy1 FWALL Firewall sprzętowy2 FWALL Firewall sprzętowy3 FWALL Router ROUT Karta sieciowa GigaEthernet GIGETH Router WIFI 1 RWIFI Karta sieciowa WIFI KSWF Szafa dystrybucyjna wentylowana1 SZDYS Szafa dystrybucyjna SZDYS

5 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 5 wentylowana2 11 Przełącznik sieciowy 1 SWITCH Przełącznik sieciowy 2 SWITCH Router WIFI 2 ROUTER Akcess Point wifi APWF Wymagania formalne, techniczne i funkcjonalne dotyczące instalacji sieci teleinformatycznej dla wszystkich lokalizacji. 1. Instalacja okablowania systemu zasilania dla budowanego systemu sieci LAN powinna zawierać w ramach realizacji instalacji oraz instalację kompletnego toru energetycznego z koniecznymi do wykonania pracami instalacyjnymi (wykonanie przepustów w stropach lub ścianach działowych dla okablowania, instalację odrębnych skrzynek energetycznych wraz z kompletnym wymaganych przepisami SEP przełączników automatyki w zabezpieczeniu obwodów podłączonych do sieci lokalnej.) 2. Wykonawca ma za zadanie zrealizować kompletny tor energetyczny dla logicznego segmentu sieci komputerowej obiektu. 3. Należy odseparować kable logiczne od elektrycznych poprzez rozprowadzenie instalacji elektrycznej w oddzielnych korytach PCV lub zastosowanie kanałów PCV z przegrodami. 4. Do budowy toru zasilającego koniecznym jest użycie przewodów izolowanych YDY 750 V 3x2,5 mm. 5. System zasilania powinien zostać zabezpieczony od strony użytkownika kluczem kodowym, by uniemożliwić podłączenia dowolnych urządzeń elektrycznych i tym samym wprowadzić podniesienie bezpieczeństwa użytkowania. 6. Instalację okablowania systemowego Wykonawca może osadzić w tych samych listwach, które użył do realizacji systemu zasilania zachowując, zasadę separacji torów w korycie dla całości projektu sieci, oraz że pojedynczy punkt sieci będzie składał się z: 1 PL = 2 GL + 2 GZ gdzie : PL oznacza Punkt Dostępowy GL oznacza Punkt Logiczny standardu gniazda RJ-45 GZ oznacza Gniazdo Zasilania standardu 230 V 7. System okablowania strukturalnego powinien zapewniać wszystkie elementy toru trans- Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

6 misyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przyłączeniowe, panele rozdzielcze) zarówno miedziane jak i światłowodowe. 8. Należy zastosować system okablowania strukturalnego w wersji nieekranowanej. 9. System okablowania strukturalnego w części opartej na miedzi powinien spełniać wymagania klasy E wg normy PN-EN 50173:2004 oraz normy ISO/IEC 11801:2002 zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (kategoria 6) jak i do całości systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicją ww. norm). 10. Złącze powinno umożliwiać zakończenie kabla typu drut oraz typu linka. TABELA nr 2. Zalecane parametry modułu RJ45 kategorii 6. Moduł RJ45 kat.6 Kategoria 6 Tłumienność wtrąceniowa [db przy 0,05 250MHz] NEXT [db przy 250MHz] 52 PSNEXT [db przy 250MHz] 50 FEXT [db przy 250MHz] 56 PSFEXT [db przy 250MHz] 54 Tłumienie odbić [db przy 250MHz] 16 Grubość żyły kabla 0,40-0,8 Grubość izolacji żyły kabla 0,7-1,6 Ilość kabli tego samego typu i rozmiaru 2 możliwych do zarobienia w kontakcie Rezystancja połączeń złącze/wtyk 20mΩ Typowa rezystancja połączenia IDC 5mΩ Rezystancja izolacji 1GΩ Wytrzymałość dieelektryczna złącze/złącze 1kV DC Wytrzymałość złącza IDC [ilość cykli] 200 Ilość połączeń złącza RJ Siła potrzebna do zarobienia kabla 20 N Temperatura pracy -10 o C..60 o C 11. Gniazda przyłączeniowe należy wykonać w oparciu o moduły typu keystone, zamocowane za pośrednictwem adaptera 22,5x45mm z przesłoną przeciwkurzową lub zintegrowane gniazda 2xRJ45, zamocowane w ramkach. Gniazda zintegrowane jak i moduły keystone muszą spełniać wymagania kategorii Jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć skrętki czteroparowej nieekranowanej kategorii 6 w postaci U/FTP w powłoce LSOH o impedancji 100Ohm.

7 TABELA nr 3. Wartości parametrów kabla dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801:2002. KATEGORIA 6, Kabel Częstotliwość [MHz] Tłumienność wtrąceniowa [db] NE XT prpr [db] AC R prpr [db] NEXT powersum [db] ACR powersum [db] ELF EXT pr-pr [db] ELFEX T powersum [db] Tłumienie odbić (Solid) [db] Tłumienie odbić (stranded) [db] 1,00 2,1 74,3 72,2 72,3 70,2 67,8 64, ,00 3,8 65,3 61,4 63,3 59,4 55,8 52,8 23,0 23,0 10,00 6,0 59,3 53,3 57,3 51,3 47,8 44,8 25,0 25,0 16,00 7,6 56,2 48,6 54,2 46,6 43,7 40,7 25,0 25,0 20,00 8,5 54,8 46,3 52,8 44,3 41,8 38,8 25,0 25,0 31,25 10,7 51,9 41,1 49,9 39,1 37,9 34,9 23,6 23,3 62,50 15,5 47,4 31,9 45,4 29,9 31,9 28,9 21,5 20,8 100,00 19,9 44,3 24,4 42,3 22,4 27,8 24,8 20,1 19,0 125,00 22,5 42,8 20,4 40,8 18,4 25,9 22,9 19,4 18,2 155,52 25,3 41,4 16,1 39,4 14,1 24,0 21,0 18,8 17,4 175,00 27,1 40,7 13,6 38,7 11,6 22,9 19,9 18,4 16,9 200,00 29,1 39,8 10,6 37,8 8,6 21,8 18,8 18,0 16,4 250,00 33,0 38,3 5,3 36,3 3,3 19,8 16,8 17,3 15,6 TABELA nr 4. Wartość parametru NEXT kabla krosowego dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801:2002. NEXT, kabel krosowy kat Kable krosowe i przyłączeniowe powinny spełniać minimum wymagania kategorii 6, standard RJ45 (wtyk WE8W), być wykonane z kabla typu linka, w powłoce LSOH, wyposażone we wtyki zalewane tworzywem sztucznym (osłona ściśle przylegająca nanoszona termicznie). Częstotliwość 1m 2m 5m 10m [MHz] 1,00 65,0 65,0 65,0 65,0 4,00 65,0 65,0 65,0 65,0 10,00 65,0 65,0 63,9 62,4 16,00 62,4 61,6 60,0 58,5 20,00 60,5 59,7 58,2 56,7 Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 7

8 31,25 56,7 56,0 54,5 53,1 62,50 50,8 50,1 48,8 47,7 100,00 46,8 46,2 45,0 44,2 125,00 44,9 44,3 43,3 42,5 155,52 43,1 42,5 41,5 40,9 175,00 42,1 41,5 40,6 40,1 200,00 41,0 40,5 39,6 39,1 250,00 39,1 38,6 37,9 37,6 14. Wszystkie elementy połączeniowe dostawcy systemu (patch panele, moduły RJ45, gniazda zintegrowane) powinny być wyposażone w złącze IDC LSA zapewniające połączenia gazoszczelne odporne na korozję i zanieczyszczenia. Szczęki kontaktowe złącza powinny być ustawione pod kątem 45 o do żyły miedzianej w izolacji. 15. Cały system okablowania strukturalnego musi zostać objęty 25-letnią gwarancją niezawodności reasekurowaną przez producenta systemu okablowania. Stosowne certyfikaty i dokumenty gwarancyjne powinny być przekazane w terminie realizacji zamówienia. Certyfikaty i dokumenty obcojęzyczne winny być uzupełnione tłumaczeniami na język polski 16. Całość instalacji okablowania strukturalnego powinna być przetestowana na zgodność z wyżej określoną klasą okablowania przy zastosowaniu miernika o poziomie dokładności pomiaru, co najmniej Level III. Należy przeprowadzić pomiary zgodnie z normą ISO/IEC z uwzględnieniem modelu łącza Permanent Link. 17. Pomiary mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiedni certyfikat wystawiony przez producenta systemu okablowania strukturalnego. 18. Producent technologii teleinformatycznej powinien być producentem zarówno systemu okablowania strukturalnego jak i systemu złączy i przełącznic telefonicznych. Ma to na celu zapewnienie bezproblemowej integracji obydwu systemów jak i unifikację procedur certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur kablowych. 19. Budowę węzła głównego obiektu Wykonawca dokona w oparciu o szafę 19, która powinna pozwolić na ukompletowanie, w ramach budowy sieci : serwera, komputera komunikacyjnego, przełączników, firewalla oraz innych niezbędnych urządzeń aktywnych i pasywnych do połączenia sieci LAN oraz półki dla urządzeń nie montowanych w stelaż 19 (np. router, modem DSL z zasilaczem) oraz organizera kabli. Szczegółowe wymagania dotyczące szafy dystrybucyjnej są opisane w specyfikacji technicznej w Tabeli nr Wykonawca projektując poszczególne obwody systemu strukturalnego sieci LAN urzędu nie powinien przekroczyć max. 5 punktów PL'i na jeden obwód zabezpieczający na poziomie napięciowej skrzynki rozdzielczej. 21. Piętrone punkty dystrybucyjne powinny być połączone z głównym punktem dystrybucyjnym kablem światłowodowym cztero włóknowym zakończonym łącem ST, każdy z punktów dystrybucyjnych powinien być wyposażony w mediakonwerter z medium światłowodowego na miedziane (z łącza ST na RJ45). 22. Wykonawca prowadząc tory kablowe dla sieci strukturalnej jest zobligowany do szczególnej ostrożności w czasie realizacji odwiertów przez ściany działowe i międzystropowe w zakresie istniejących wiązek elektryki ogólnej, której położenia na obiekcie nie jest udokumentowane schematem instalacyjnym.

9 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogólnej na obiekcie przez Wykonawcę podczas prowadzenia prac instalacyjnych obciążają jego samego i muszą być usunięte w ramach nieodpłatnego usunięcia szkód w terminie natychmiastowym po ich stwierdzeniu 24. Wykonawca może wykonać wizję lokalną obiektu i dokonać samodzielnie weryfikacji prac koniecznych do wykonania tj. przeloty, odwierty w ścianach działowych, rozpoznanie istniejących tablic energetycznych, dokonanie pomiarów itp. dla prawidłowego oszacowania czasu realizacji wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego wyceny, w celu umówienia wizji lokalnej w poszczególnych lokalizacjach może się skontaktować z panem: - Jarosławem Śmigielskim lub z Januszem Kaźmierczakiem Powiat Pleszewski tel Witoldem Rucińskim - Gmina Pleszew tel Jarosławem Kapała Gmina Dobrzyca tel Dostawa urządzeń teleinformatycznych 5. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych infrastruktury teleinformatycznej znajduje się w Tabeli nr 5. Zamawiający na poniższych stronach opisu wykazuje jedynie niektóre cechy lub funkcjonalności dla zwrócenie szczególnej uwagi Wykonawcy podczas wyboru rozwiązania lub konfiguracji dla dostaw w ilości określonej w tabeli. 6. Tabela nr 5 nie wyczerpuje wykazu elementów systemu, sprzętu lub aplikacji, których dostarczenie w ramach realizacji założonego projektu przez Wykonawcę okazuje się konieczne dla zapewnienia opisanego w SIWZ warunku funkcjonalnego w działaniu całości systemu którego podstawą zamówienia jest obecny przetarg. 7. Tabela nr 5 jest wykazem minimalnych parametrów lub funkcji oraz zestawem dostaw sprzętu i oprogramowania koniecznych w ramach projektu: 2.4. Minimalne wymagania dotyczące sprzętu komputerowego i teleinformatycznego Uwaga: Wszystkie parametry podane w niniejszej części należy traktować jako minimalne. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Do oferty należy załączyć wymagane certyfikaty oraz inne dokumenty wyspecyfikowane w niniejszej tabeli w celu potwierdzenia, iż oferowany sprzęt/ rozwiązania posiada wymienione dokumenty. Tabela nr 5 Firewall 1 Ze względu na to iż, Zamawiający dokonuje zamówienia niniejszego sprzętu odnośnie rozbudowy posiadanej już technologii wskazuje jednoznacznie typ i model urządzenia, które należy dostarczyć - Moduł FortiAnalyzer 100B dla firewalla Fortigate100A. Architektura systemu ochrony Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

10 System logowania i raportowania powinien stanowić centralne repozytorium danych gromadzonych przez wiele urządzeń oraz aplikacji klienckich z możliwością definiowania własnych raportów na podstawie predefiniowanych wzorców. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się, aby wszystkie funkcje oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny i sprzęt pochodziły od jednego producenta. System operacyjny Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. Parametry fizyczne systemu Nie mniej niż 4 porty Ethernet 10/100 Base-TX Powierzchnia dyskowa - minimum 200 GB Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające System musi zapewniać: oskładowanie oraz archiwizację logów z możliwością ich grupowania w oparciu o urządzenia, użytkowników omożliwość gromadzenia zawartości przesyłanych za pośrednictwem protokołów Web, FTP, , IM oraz na ich podstawie analizowania aktywności użytkowników w sieci okwarantannę dla współpracujących z nim urządzeń. Kwarantanna obejmuje zainfekowane lub wskazane przez analizę heurystyczną pliki. oprzeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących owyświetlanie nowych logów w czasie rzeczywistym oanalizowanie ruchu w sieci poprzez nasłuch całej komunikacji w segmencie sieci z możliwością jej zapisu i późniejszej analizy oanalizę podatności stacji w sieci wraz z możliwością raportowania wykrytych luk oexport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych) Parametry wydajnościowe Urządzenie musi obsługiwać: Do 10 urządzeń sieciowych Do 50 urządzeń klienckich /VPN-client/ Aktualizacje sygnatur sprawdzeń Urządzenie powinno obsługiwać, co najmniej dziesięć urządzeń sieciowych. System musi zapewniać: 1. Planowanie aktualizacji bazy sprawdzeń w czasie (Scheduler) Zarządzanie System udostępnia: 2. Lokalny interfejs zarządzania poprzez szyfrowane połączenie HTTPS, SSH i konsolę szeregową Zgodność z normą bezpieczeństwa PN-ISO/17799 Wymaga się, aby system logowania i raportowania, jako system wrażliwy zrealizowany był na osobnej i dedykowanych do tego celu platformie sprzętowej, innej niż system zarządzania. Wsparcie Urządzenie musi wspierać standardy: HIPPA, GLBA, SOX Zasilanie z sieci 230V/50Hz. Gwarancja 36 miesięcy Firewall 2 PARAMETRY Przepustowość firewalla z włączonym IPS (Mbps) Przepustowość IPsec VPN (AES) (Mbps) Interfejsy 10/100/1000-6

11 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 11 Interfejsy 10/100 - BRAK Sesje równoległe Nowe sesje/sekundę SPECYFIKACJA SIECIOWA VLAN 802.1Q - 32 Liczba tuneli IPSec VPN Liczba tuneli SSL VPN - 50 Maksymalna liczba reguł filtrowania Liczba równoległych połączeń PPTP - 48 Obsługa redundantnych łączy WAN - 4 Policy Routing - tak FIREWALL - IPS System zapobiegania włamaniom ASQ - tak Analiza protokołów - tak Sygnatury kontekstowe - tak Ochrona VoIP- tak SEISMO - wewnętrzny audyt sieci - tak ANTYWIRUS - ANTYSPAM Wbudowany antywirus (ClamAV) - tak Ochrona dla SMTP, POP3, HTTP, FTP - tak Kaspersky AV - opcja Analiza w oparciu o serwery DNS RBL - tak Analiza heurystyczna - tak FILTROWANIE URL Klasyfikacja (15 kategorii) - tak Klasyfikacja Optenet (>50 kategorii) - brak UŻYTKOWNICY LDAP (wewnętrzny lub zewnętrzny), Active Directory - tak Transparentne uwierzytelnianie - tak Integracja z PKI - brak ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

12 Praca w klastrze (High Availability) - tak Zapasowa partycja systemowa - tak Redundantna macierz dyskowa (RAID) - brak RAPORTOWANIE Logi bezpośrednio z urządzenia - brak Syslog - tak Klient SNMP (v1-3, DES-AES) - tak Klient i serwer DHCP - tak NTP - Klient DynDNS - tak DNS relay oraz cache tak Obudowa rack 19 Gwarancja 36 miesięcy Firewall 3 Parametry: Port WAN: brak, Port LAN: * 2x 10/100/1000BaseTX (RJ45) * 3x10/100BaseTX (RJ45), Wbudowana pamięć SDRAM: 256 MB, Wbudowana pamięć Flash: 64 MB, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: * CLI - Command Line Interface * zarządzanie przez przeglądarkę WWW, Szyfrowanie: * 3DES - standard szyfrowania danych (168-bit) * AES - Advanced Encryption Standard * DES - standard szyfrowania danych (56-bit), Obsługiwane protokoły VPN: IPSec, Obsługiwane protokoły i standardy: * DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client * DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server * DynDNS - Dynamic Domain Name System * IEEE 802.1Q - Virtual LANs * IEEE 802.1Q - Virtual LANs * IEEE BaseT * IEEE 802.3u - 100BaseTX * IPv4 * IPv6 * PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet, Obsługiwane protokoły routingu: * OSPF - Open Shortest Path First * RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1 * RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2, Liczba kanałów IPSec VPN: 250, Liczba kanałów SSL VPN: 2, Wydajność dla ruchu nieszyfrowanego: 300 Mb/s, Wydajność dla ruchu szyfrowanego 3DES/AES: 170 Mb/s, Maksymalna liczba jednoczesnych sesji: , Wyposażenie standardowe: * 1 port asynchroniczny (do 115.2kbps) * 1 port konsoli (do 115.2kbps) * 1 port na karty CompactFlash * 1 slot na karty rozszerzeń * 2 porty USB 2.0 * klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19" * licencja Security Plus, Dodatkowe informacje: * automatyczne wykrywanie i oczyszczanie hostów * dodatkowy port FastEthernet (RJ45) przeznaczony do zarządzania * elastyczne usługi kontroli użytkowników i podsieci * funkcja Active-Standby zwiększająca niezawodność rozwiązania * identyfikacja i blokowanie nowych zagrożeń oraz opracowania uaktualnień * obsługa do 50 VLANów * usługi IPS (in-line) z korelacją zdarzeń i usługami oceny zagrożeń, mod. AIP-SSS * VPNy S2S ze wsparciem dla routingu OSPF i usług QoS * wirtualne ściany ogniowe i usługi stateful firewall L2 * zaawansowane usługi śledzenia sesji i aplikacji, Wysokość: * 1 U * Gwarancja12 miesięcy Przełącznik zarządzalny 1

13 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 13 Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 48 szt. Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 4 szt. Porty komunikacji 10/100BaseTX (RJ45) Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 zarządzanie przez przeglądarkę WWW Telnet RMON - Remote Monitoring RMON II - Remote Monitoring ver. 2 CLI - Command Line Interface SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 EAP - Extensible Authentification Protocol ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu ACL bazujący na adresach MAC RADIUS Obsługiwane protokoły routingu ruting statyczny Obsługiwane protokoły i standardy IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.1p - Priority IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX IEEE 802.3ab BaseT IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.3x - Flow Control UDP - datagramowy protokół użytkownika ICMP - internetowy protokół komunikatów TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol ARP - Address Resolution Protocol TFTP - Trivial File Transfer Protocol BOOTP - BOOTstrap Protocol DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol HTTP - Hypertext Transfer Protocol IGMP - Internet Group Management Protocol Auto MDI/MDI-X DSCP - DiffServ Code Point IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE 802.3z BaseSX/LX Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

14 half/full duplex SFTP - Secure File Transfer Protocol IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.3z BaseSX/LX Rozmiar tablicy adresów MAC 8196 Algorytm przełączania store-and-forward Prędkość magistrali wew. 136 Gb/s Przepustowość 101,2 mpps Warstwa przełączania 2 3 Możliwość łączenia w stos Tak Maksymalna liczba urządzeń w stosie 16 Typ obudowy rack 19" Wyposażenie standardowe kabel zasilający zestaw do montażu w szafie rack 19" Dodatkowe funkcje maksymalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: 255 sloty na dodatkowe moduły maksymalna liczba trunków na przełącznik: 24 Dodatkowe informacje 2 sloty na moduły 10-Gigabit (XFP) Szerokość 442 mm 19 cali Wysokość 44 mm 1 U Głębokość 300 mm Gwarancja 60 miesięcy Przełącznik zarządzalny 2 Porty 1000BaseT : 8 Porty SFP/GBIC : 4 Porty SFP/GBIC typu Combo : Tak Porty 10G XFP/XENPAK : 1 Przełącznik warstwy : 2+ Magistrala : 44 Gbps Wielkość tablicy adresów MAC : 8000 Maksymalna liczba sieci VLAN (802.1Q) statycznych/dynamicznych : 256 Obsługa sieci VLAN : 802.1Q VLAN tagging GVRP Funkcjonalności warstwy 2 : 802.1d (STP) 802.1s (Multiple STP) 802.1w (Rapid STP) 802.3ad (Link Aggregation) IGMP Snooping Port Mirroring Funkcjonalności warstwy 3 : IGMP Routing statyczny IP (Liczba wpisów) : 128

15 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 15 Szafa dystrybucyjna 1 Szafa dystrybucyjna 2 Wilekość tablicy Multicast : 2000 Obsługiwane kolejki QoS (802.1p) : 8 Kontrola dostępu : 802.1x bazujące na adesie MAC 802.1x bazujące na porcie Bazująca na adresie MAC Możliwość uziemienia : Tak Wymiary Szerokość x Wysokość x Głębokość : 440 x 43.6 x 274 mm Szybkość przekazywania pakietów : 32.7 Mpps Zarządzanie i monitoring :DHCP klient, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSHv2, TFTP klient, przez http, przez https, telnet, z konsoli (CLI) Zaawansowane funkcje zarządzania i monitorowania : BootP klient, DHCP relay option 82, RMON (4 grupy), Telnet klient,uwierzytelnianie RADIUS przy dostępie do konta administratora Zasilacz : wbudowany 230 V AC Obudowa :1U, 19 Gwarancja 24 miesiące Szafa serwerowa - szafa stojąca 19 o wysokości 42U, szerokości 1000 mm i głębokości 1000 mm - przeszklone drzwi przednie wyposażone w zamek patentowy, osłony boczne i tylna pełne - demontowalne osłony boczne oraz osłona tylna - szczotkowe przepusty kablowe - wyposażona w kółka transportowe ułatwiające przesuwanie szafy oraz stopki poziomujące (zamiennie) - 4 wentylatorowy panel wentylacyjny sufitowy sterowany termostatem - panel 19" zasilający min. 5x220V/10A - 2 szt. - półka wysuwana pod klawiaturę - 1 szt. - półka 750 mm nośność min. 100 kg - 1 szt. - półka 750 mm nośność min. 45 kg - 3 szt. - certyfikowane panele krosowe kat. 6 24xRJ45 z miejscami na opis - 6 szt. - organizator kabli pionowy - min. 8 szt - organizator kabli poziomy - min. 6 szt. - filtracyjna zaślepka podłogowa szafy stojącej chroniąca przed zasysaniem kurzu do wnętrza szafy - komplet śrub montażowych do wszystkich elementów + dodatkowy komplet min. 16 szt. śrub montażowych - szafa powinna być wyposażona w cokół Gwarancja 24 miesiące Certyfikat CE Szafa - szafa wisząca 19 o wysokości w granicach 18-21U, szerokości 800 mm i głębokości 800 mm - przeszklone drzwi przednie wyposażone w zamek patentowy, osłony boczne i tylna pełne - szczotkowe przepusty kablowe - 4 wentylatorowy panel wentylacyjny sufitowy sterowany termostatem - panel 19" zasilający min. 5x220V/10A - 2 szt. - półka wysuwana pod klawiaturę - 1 szt. - certyfikowane panele krosowe kat. 6 24xRJ45 z miejscami na opis - 6 szt. - organizator kabli pionowy - min. 8 szt - organizator kabli poziomy - min. 6 szt. Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

16 - filtracyjna zaślepka podłogowa szafy stojącej chroniąca przed zasysaniem kurzu do wnętrza szafy - komplet śrub montażowych do wszystkich elementów + dodatkowy komplet min. 16 szt. śrub montażowych Gwarancja 24 miesiące Certyfikat CE Akcess point wi-fi Moc wyjściowa radia 16 dbm Typ gniazd antenowych RSMA Antena Odkręcana Ilość gniazd kablowych RJ45 1 szt. Standard radiowy 54 Mbps g Standard przewodowy 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet Pasmo 2,4 GHz Tryb pracy AP, Bridge - Point to Point, Bridge - Point to Multi-Point, Universal Repeater Zarządzanie Przeglądarka www Zabezpieczenia Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA2 PSK(802.11i) Ukrywanie SSID VPN Pass Through (2 tunele IPSec Zasilanie Zewnętrzne: 7.5V, 1A Wysokość 28 mm Szerokość 175 mm Głębokość 118 mm Ilość gniazd antenowych 1 szt. Gwarancja 36 miesięcy Router wifi 1 Klasa produktu Router (bramka internetowa) Port WAN 1x10/100BaseTX (RJ45) Port LAN 4x10/100BaseTX (RJ45) Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW Obsługiwane protokoły routingu ruting statyczny Obsługiwane protokoły i standardy IEEE BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX

17 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 17 IEEE g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz Auto MDI/MDI-X IEEE b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz NAT - Network Address Translation DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol IEEE 802.1x - Network Login Obsługiwane protokoły VPN PPTP L2TP IPSec Dodatkowe funkcje filtrowanie IP filtrowanie MAC filtrowanie URL firewall oparty na NAT Obsługiwane sieci WirelessLAN IEEE b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz IEEE g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz Szyfrowanie WPA - Wi-Fi Protected Access WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys) 128 bit WEP Moc wbudowanej anteny 17 dbi Złącze anteny zewnętrznej R-SMA Wyposażenie standardowe zasilacz 5VDC/2A kabel krosowy RJ45, UTP, kat. 5 Dodatkowe informacje Ruter zawiera serwer wydruku - port USB Gwarancja 24 miesiące Karta sieciowa wifi Architektura sieci LAN Wireless IEEE n Wireless IEEE b Wireless IEEE g Typ urządzenia adapter USB Przeznaczenie. notebook komputer PC Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

18 Port LAN brak Typ złącza anteny zewnętrznej brak Szyfrowanie WEP - Wired Equivalent Privacy WEP - Wired Equivalent Privacy Dostępne szybkości transmisji 54 Mb/s 48 Mb/s 36 Mb/s 24 Mb/s 22 Mb/s 18 Mb/s 12 Mb/s 11 Mb/s 9 Mb/s 6 Mb/s 5,5 Mb/s 2 Mb/s 1 Mb/s 108 Mb/s 125 Mb/s 240 Mb/s 270 Mb/s Tryb pracy klient bezprzewodowy ad-hoc Częstotliwość GHz Modulacja DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum DBPSK - Differential Binary Phase Shift Keying DQPSK - Differential Quadrature Phase Shift Keying CCK - Complementary Code Keying OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing Obsługiwane protokoły i standardy IEEE b - Wireless LAN 11Mbps,

19 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona GHz IEEE g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz Wi-Fi - bezprzewodowa jakość MIMO - Multiple Input Multiple Output USB 2.0 WPA-PSK (Pre-Shared Key) Maksymalna liczba użytkowników (LAN) 1 Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 98 SE Microsoft Windows ME Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Wyposażenie standardowe oprogramowanie i sterowniki na CD Gwarancja 24 miesiące Karta sieciowa GigaEthernet Interfejs PCI Rodzaj Przewodowa Standard przewodowy 10/100/1000 (Mbps) ab Gigabit Ethernet Standard bezprzewodowy Nie dotyczy Chipset RTL8169S-32 Zgodność ze standardem PCI ver. 2.2 Ilość wyjść 1 szt. Kompatybilność System operacyjny: - Windows XP, Windows Me, 98SE - Windows NT NDIS 2.0 Gwarancja 12 miesięcy Router Łączność Przewodowa Firewall DoS Prevention Intrusion Prevention Content Filtering filtrowania Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

20 adresów URL Wsparcie NAT Statyczne Dynamiczne PAT NAT Traversal Przepustowość 190 Mbps Przepustowość VPN 135 Mbps Jednoczesnych połączeń Szybkość procesora 433 MHz Zainstalowana pamięć RAM 64 MB Porty LAN 3 Protokoły transportowe/ip ICMP / IP IPSec TCP / IP UDP / IP Protokoły routingu OSPF Obsługa DHCP Client Server Relay Remote Management Protocol SNMP HTTP Telnet SSH; VPN Uwierzytelnianie RADIUS TACACS+ RSA SecurID LDAP Standardy szyfrowania DES 3DES AES MD5 IKE Liczba VPN 25 Tunele VPN 2000 Gwarancja 12 miesięcy Router Wifi 2 Klasa produktu Router (bramka internetowa) Port WAN 1x10/100BaseTX (RJ45) Port LAN 4x 10/100/1000BaseTX (RJ45) Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW Obsługiwane protokoły routingu brak Obsługiwane protokoły i standardy RADIUS IEEE n IEEE a - Wireless LAN 54Mbps, 5GHz IEEE BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX Obsługiwane protokoły VPN PPTP pass-trough L2TP pass-trough IPSec pass-trough

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej PLANET WNAP-7205 to zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający łatwe zwiększenie zasięgu i polepszenie

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata

Projekt dofinansowany ze środków Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata AD. 14 Laptop 1. Procesor proc. 3MB Cache, 3.40 GHz 4. Pamięć RAM min. 4 GB 5. Dysk twardy min. 500GB SATA2 6. Ekran matryca min. 15 7. Karta graficzna zintegrowana 8. Porty 2 porty USB 2.0, 1 RJ-45, 1

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU (tabele do wypełnienia przez Wykonawcę)

OPIS WYBRANYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU (tabele do wypełnienia przez Wykonawcę) DAG.26.21.2014 Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu Nazwa i adres Wykonawcy: OPIS WYBRANYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-300G pozwala na stworzenie szybkiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia : 2013-05-06 zakup środków trwałych: Router (1szt.) Access Point (3szt.) Kontroler sieci bezprzewodowej (1szt.) na : zakup usług informatycznych: Wdrożenie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14940-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Warpno ZADANIE 1 1) dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Nowe Warpno - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu

Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Dostawa wyposażenia serwerowni oraz podręcznego repozytorium cyfrowego dla Archiwum Państwowego w Opolu 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Pracownia informatyczna

CZĘŚĆ II Pracownia informatyczna CZĘŚĆ II Pracownia informatyczna Miejsce dostawy: Zespół Szkół nr im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, al. T. Kościuszki 0, 2-400 Łuków Załącznik nr 5 Lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit Jednoczesna łączność bezprzewodowa na dwóch pasmach 2.4 i 5 GHz Ze względu na duże zagęszczenie urządzeń bezprzewodowych pracujących w paśmie, kanały

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Projekt wykonawczy budowy sieci strukturalnej w Urzędzie Miasta Pionki

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Projekt wykonawczy budowy sieci strukturalnej w Urzędzie Miasta Pionki 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy: Branża: Projekt wykonawczy budowy sieci strukturalnej w Urzędzie Miasta Pionki Teletechniczna Inwestor: Urząd Miejski w Pionkach Adres inwestora: 26-670

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r.

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tabela Powiązanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Zarządzanie wirtualnymi sieciami lokalnymi DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA

WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-320GS to najmniejszy router

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach? Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii A. siatki. B. drzewa. C. gwiazdy. D. magistrali. Zadanie 2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z? A. 1 Gb B. 10 Mb C. 100

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Ataki sieciowe SONY niedostępnośc usługi Playstation Network koszt: 3,4mld USD CIA niedostępnośc witryny Web cia.gov

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/7/2013/POIG

Zapytanie ofertowe nr 1/7/2013/POIG Galismak Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 16 77-140 Kołczygłowy NIP 842-15-58-666 Tel. 669-239-350 biuro@galismak.pl Zapytanie ofertowe nr 1/7/2013/POIG W związku z realizacją projektu Pt. Budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata

Projekt dofinansowany ze środków Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata AD. 14 Laptop 1. Procesor proc. 3MB Cache, 3.40 GHz 4. Pamięć RAM min. 4 GB 5. Dysk twardy min. 500GB SATA2 6. Ekran matryca min. 15 7. Karta graficzna zintegrowana 8. Porty 2 porty USB 2.0, 1 RJ-45, 1

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego Nazwa Obiektu: Archiwum Państwowe w Lublinie Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Załącznik Nr 1 Pak Nr 1 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia sieciowego UTM (1 szt.) wraz z jego instalacją i konfiguracją. Wyznaczony

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych

Zestawienie parametrów technicznych ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 1 Zestawienie parametrów technicznych Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/ZP/2010 p.n. Dostawa urządzeń aktywnych sieci do modernizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych

Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych 1 CPV - 32420000-3 - urządzenia sieciowe Opis Przedmiotu zamówienia na dostawę rezerwowych urządzeń sieciowych Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezerwowych urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem A. Montaż i uruchomienie zewnętrznych punktów dostępu do Internetu WiFi Wykonawca zamontuje i uruchomi

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Gimnazjum nr 6 przy ul. Ostródzkiej w Warszawie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Gimnazjum nr 6 przy ul. Ostródzkiej w Warszawie ZP-D-II-340/2 /3411-b/2007 Nr sprawy 4414, 4585, 4607, 4633/2007 Warszawa 18.07.2007r. WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Gimnazjum nr 6 przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 3 /10 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 1. Zamawiany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż pół roku przed datą dostawy. 2. Na dostarczany sprzęt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia. Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia. Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Śląskim - SEKAP2 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 6

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Przegląd urządzeń firmy. Sieci komputerowe 2

Przegląd urządzeń firmy. Sieci komputerowe 2 Przegląd urządzeń firmy CISCO Sieci komputerowe 2 Krótko o firmie CISCO jest światowym liderem wytwarzającym produkty sieciowe dla najróŝniejszych zastosowań, od małych sieci lokalnych po potęŝne sieci

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2)

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2) Routery BEFSR11 / 41 WAN (Internet): 1xRJ-45 FE 10/100 LAN: przełącznik FE 1 / 4xRJ-45 (AutoMDI / MDI-X) Rodzaje połączenia WAN: Obtain IP address automatically - klient serwera DHCP Static IP - adres

Bardziej szczegółowo

b. Patchcordy do podłączenia 15 komputerów do sieci (dł. w zależności od potrzeb)

b. Patchcordy do podłączenia 15 komputerów do sieci (dł. w zależności od potrzeb) Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik Nr 1

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo