1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 1 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. "Budowa sieci teleinformatycznej w ramach projektu pn. Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego" 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Ogólna informacja o projekcie Miejsce realizacji dostaw i usług Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne Wymagania formalne, techniczne i funkcjonalne dotyczące instalacji sieci teleinformatycznej dla wszystkich lokalizacji Dostawa urządzeń teleinformatycznych Minimalne wymagania dotyczące sprzętu komputerowego i teleinformatycznego... 3.Wdrożenie / Szkolenie Gwarancja i serwis... Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

2 Słownik pojęć Uczestnik projektu Lider Uczestnik projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania, modernizacja infrastruktury sprzętowej i teleinformatycznej oraz usługi szkoleniowe. Uczestnicy projektu zostali wyszczególnieni w punkcie 1.2 poniżej. Powiat Pleszewski 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1.1. Ogólna informacja o projekcie 1. Cały projekt obejmuje wdrożenie w urzędach platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego: a)elektroniczny obieg i wymianę dokumentów, b)elektroniczną archiwizację dokumentów, c)świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (załatwianie spraw przez Internet), d)modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej gwarantującą sukces i trwałość wdrożenia, e)stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych oraz bezpieczny intranet. 2. Realizacja projektu ma zapewnić rozwiązanie szeregu problemów urzędu i podległych mu jednostek organizacyjnych, poprzez zaspokojenie następujących potrzeb: a)obsługę kancelarii i sekretariatów oraz wydziałów urzędu w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, b)obsługę wymiany informacji i dokumentów elektronicznych z innymi urzędami, jednostkami organizacyjnymi, podmiotami gospodarczymi i obywatelami w Polsce i Unii Europejskiej z wykorzystaniem technologii łączy szerokopasmowych, c)podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych (e-security), d)przyspieszenie rozwoju elektronicznych usług dla ludności poprzez uruchomienie załatwiania spraw przez Internet, e)automatyzację procesu przygotowywania i przekazywania treści do internetowego Biuletynu Informacji Publicznej, f)stworzenie podstaw działania systemu do pełnej obsługi zamówień publicznych w Internecie, g)uruchomienie procesu tworzenia regionalnych elektronicznych baz danych. 3. Niniejsze zamówienie obejmuje:

3 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 3 a)dostawę i wdrożenie sprzętu teleinformatycznego, w tym wykonanie okablowania sieci teleinformatycznych, b)wdrożenia oraz szkolenia dla użytkowników, liderów oraz administratorów Miejsce realizacji dostaw i usług 4. Dostawy i usługi realizowane będą w następujących jednostkach samorządu terytorialnego: a) Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, Pleszew, b) Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Pleszew, Rynek 1, c) Urząd Gminy Gizałki ul. Kaliska 28, Gizałki, d) Urząd Gminy Gołuchów ul. Lipowa 1, Gołuchów, e) Urząd Gminy Chocz, ul. Rynek 1, Chocz, f) Urząd Gminy w Czerminie, Czermin 47, g) Urząd Gminy ul. Rynek 14, Dobrzyca. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.1. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej dla urzędów: Powiat Pleszewski, Gmina Pleszew, Gminy Gizałki, Gminy Gołuchów, Gminy Chocz, Gmina Czermin, Gmina Dobrzyca. 1. Wykonawca dokona realizacji w określonych obiektach urzędów przeznaczonych na budowę lub modernizację systemu sieci informatycznej LAN z zachowaniem opisanego poniżej standardu wykonania i ilości punktów logicznego dostępu do sieci. 2. W urzędach, w których wymagane jest wykonanie sieci teleinformatycznej niezbędne jest wykonanie niezależnego węzła głównego pozwalającego na realizację połączeń w sieci LAN oraz współdzielone dla wszystkich lokalnych jednostek komputerowych wyjście do sieci Internetu. 3. Okablowanie powinno być wykonane systemem naściennym w korytach z tworzywa sztucznego. 4. Wykonawca dokona doposażenia węzła głównego w takie urządzenia, które pozwolą na prawidłową pracę z wykorzystaniem Internetu dla jednocześnie pracujących wszystkich jednostek komputerowych oraz zapewnią prawidłowe działanie ze stykiem urządzenia ( brzegowe urządzenie komunikacyjne zapewniające połączenie do Internetu ) dostarczonego przez Zamawiającego. 5. Prace należy wykonać z zachowaniem zasad Prawa Budowlanego i Polskiej Normy oraz BHP dla instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej. 6. Oferta powinna obejmować swoim zakresem następujące elementy: a) instalację okablowania strukturalnego (logicznego + zasilającego) wraz z Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

4 zabezpieczeniem ochronnym dla 160 PL'i (punktów logicznych) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, b) dostawa i instalacja szaf dystrybucyjnych z wyposażeniem dla węzłów komunikacyjnych, c) dostawa i instalację pasywnych i aktywnych urządzeń sieciowych d) szkolenia użytkowników, liderów i administratorów Poniższa Tabela nr 1 zawiera zestawienie ilościowe wymaganych prac i dostaw sprzętu dla poszczególnych lokalizacji. L.p. Opis Symbol Ilość Powiat Pleszewsk i Gmina Pleszew Gmina Gizałki Gmina Gołuchów Gmina Chocz Gmina Czermin Gmina Dobrzyca 1 Infrastruktura sieci liczba punktów elektrycznologicznych sieci 1 PEL Firewall sprzętowy1 FWALL Firewall sprzętowy2 FWALL Firewall sprzętowy3 FWALL Router ROUT Karta sieciowa GigaEthernet GIGETH Router WIFI 1 RWIFI Karta sieciowa WIFI KSWF Szafa dystrybucyjna wentylowana1 SZDYS Szafa dystrybucyjna SZDYS

5 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 5 wentylowana2 11 Przełącznik sieciowy 1 SWITCH Przełącznik sieciowy 2 SWITCH Router WIFI 2 ROUTER Akcess Point wifi APWF Wymagania formalne, techniczne i funkcjonalne dotyczące instalacji sieci teleinformatycznej dla wszystkich lokalizacji. 1. Instalacja okablowania systemu zasilania dla budowanego systemu sieci LAN powinna zawierać w ramach realizacji instalacji oraz instalację kompletnego toru energetycznego z koniecznymi do wykonania pracami instalacyjnymi (wykonanie przepustów w stropach lub ścianach działowych dla okablowania, instalację odrębnych skrzynek energetycznych wraz z kompletnym wymaganych przepisami SEP przełączników automatyki w zabezpieczeniu obwodów podłączonych do sieci lokalnej.) 2. Wykonawca ma za zadanie zrealizować kompletny tor energetyczny dla logicznego segmentu sieci komputerowej obiektu. 3. Należy odseparować kable logiczne od elektrycznych poprzez rozprowadzenie instalacji elektrycznej w oddzielnych korytach PCV lub zastosowanie kanałów PCV z przegrodami. 4. Do budowy toru zasilającego koniecznym jest użycie przewodów izolowanych YDY 750 V 3x2,5 mm. 5. System zasilania powinien zostać zabezpieczony od strony użytkownika kluczem kodowym, by uniemożliwić podłączenia dowolnych urządzeń elektrycznych i tym samym wprowadzić podniesienie bezpieczeństwa użytkowania. 6. Instalację okablowania systemowego Wykonawca może osadzić w tych samych listwach, które użył do realizacji systemu zasilania zachowując, zasadę separacji torów w korycie dla całości projektu sieci, oraz że pojedynczy punkt sieci będzie składał się z: 1 PL = 2 GL + 2 GZ gdzie : PL oznacza Punkt Dostępowy GL oznacza Punkt Logiczny standardu gniazda RJ-45 GZ oznacza Gniazdo Zasilania standardu 230 V 7. System okablowania strukturalnego powinien zapewniać wszystkie elementy toru trans- Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

6 misyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przyłączeniowe, panele rozdzielcze) zarówno miedziane jak i światłowodowe. 8. Należy zastosować system okablowania strukturalnego w wersji nieekranowanej. 9. System okablowania strukturalnego w części opartej na miedzi powinien spełniać wymagania klasy E wg normy PN-EN 50173:2004 oraz normy ISO/IEC 11801:2002 zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (kategoria 6) jak i do całości systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicją ww. norm). 10. Złącze powinno umożliwiać zakończenie kabla typu drut oraz typu linka. TABELA nr 2. Zalecane parametry modułu RJ45 kategorii 6. Moduł RJ45 kat.6 Kategoria 6 Tłumienność wtrąceniowa [db przy 0,05 250MHz] NEXT [db przy 250MHz] 52 PSNEXT [db przy 250MHz] 50 FEXT [db przy 250MHz] 56 PSFEXT [db przy 250MHz] 54 Tłumienie odbić [db przy 250MHz] 16 Grubość żyły kabla 0,40-0,8 Grubość izolacji żyły kabla 0,7-1,6 Ilość kabli tego samego typu i rozmiaru 2 możliwych do zarobienia w kontakcie Rezystancja połączeń złącze/wtyk 20mΩ Typowa rezystancja połączenia IDC 5mΩ Rezystancja izolacji 1GΩ Wytrzymałość dieelektryczna złącze/złącze 1kV DC Wytrzymałość złącza IDC [ilość cykli] 200 Ilość połączeń złącza RJ Siła potrzebna do zarobienia kabla 20 N Temperatura pracy -10 o C..60 o C 11. Gniazda przyłączeniowe należy wykonać w oparciu o moduły typu keystone, zamocowane za pośrednictwem adaptera 22,5x45mm z przesłoną przeciwkurzową lub zintegrowane gniazda 2xRJ45, zamocowane w ramkach. Gniazda zintegrowane jak i moduły keystone muszą spełniać wymagania kategorii Jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć skrętki czteroparowej nieekranowanej kategorii 6 w postaci U/FTP w powłoce LSOH o impedancji 100Ohm.

7 TABELA nr 3. Wartości parametrów kabla dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801:2002. KATEGORIA 6, Kabel Częstotliwość [MHz] Tłumienność wtrąceniowa [db] NE XT prpr [db] AC R prpr [db] NEXT powersum [db] ACR powersum [db] ELF EXT pr-pr [db] ELFEX T powersum [db] Tłumienie odbić (Solid) [db] Tłumienie odbić (stranded) [db] 1,00 2,1 74,3 72,2 72,3 70,2 67,8 64, ,00 3,8 65,3 61,4 63,3 59,4 55,8 52,8 23,0 23,0 10,00 6,0 59,3 53,3 57,3 51,3 47,8 44,8 25,0 25,0 16,00 7,6 56,2 48,6 54,2 46,6 43,7 40,7 25,0 25,0 20,00 8,5 54,8 46,3 52,8 44,3 41,8 38,8 25,0 25,0 31,25 10,7 51,9 41,1 49,9 39,1 37,9 34,9 23,6 23,3 62,50 15,5 47,4 31,9 45,4 29,9 31,9 28,9 21,5 20,8 100,00 19,9 44,3 24,4 42,3 22,4 27,8 24,8 20,1 19,0 125,00 22,5 42,8 20,4 40,8 18,4 25,9 22,9 19,4 18,2 155,52 25,3 41,4 16,1 39,4 14,1 24,0 21,0 18,8 17,4 175,00 27,1 40,7 13,6 38,7 11,6 22,9 19,9 18,4 16,9 200,00 29,1 39,8 10,6 37,8 8,6 21,8 18,8 18,0 16,4 250,00 33,0 38,3 5,3 36,3 3,3 19,8 16,8 17,3 15,6 TABELA nr 4. Wartość parametru NEXT kabla krosowego dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801:2002. NEXT, kabel krosowy kat Kable krosowe i przyłączeniowe powinny spełniać minimum wymagania kategorii 6, standard RJ45 (wtyk WE8W), być wykonane z kabla typu linka, w powłoce LSOH, wyposażone we wtyki zalewane tworzywem sztucznym (osłona ściśle przylegająca nanoszona termicznie). Częstotliwość 1m 2m 5m 10m [MHz] 1,00 65,0 65,0 65,0 65,0 4,00 65,0 65,0 65,0 65,0 10,00 65,0 65,0 63,9 62,4 16,00 62,4 61,6 60,0 58,5 20,00 60,5 59,7 58,2 56,7 Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 7

8 31,25 56,7 56,0 54,5 53,1 62,50 50,8 50,1 48,8 47,7 100,00 46,8 46,2 45,0 44,2 125,00 44,9 44,3 43,3 42,5 155,52 43,1 42,5 41,5 40,9 175,00 42,1 41,5 40,6 40,1 200,00 41,0 40,5 39,6 39,1 250,00 39,1 38,6 37,9 37,6 14. Wszystkie elementy połączeniowe dostawcy systemu (patch panele, moduły RJ45, gniazda zintegrowane) powinny być wyposażone w złącze IDC LSA zapewniające połączenia gazoszczelne odporne na korozję i zanieczyszczenia. Szczęki kontaktowe złącza powinny być ustawione pod kątem 45 o do żyły miedzianej w izolacji. 15. Cały system okablowania strukturalnego musi zostać objęty 25-letnią gwarancją niezawodności reasekurowaną przez producenta systemu okablowania. Stosowne certyfikaty i dokumenty gwarancyjne powinny być przekazane w terminie realizacji zamówienia. Certyfikaty i dokumenty obcojęzyczne winny być uzupełnione tłumaczeniami na język polski 16. Całość instalacji okablowania strukturalnego powinna być przetestowana na zgodność z wyżej określoną klasą okablowania przy zastosowaniu miernika o poziomie dokładności pomiaru, co najmniej Level III. Należy przeprowadzić pomiary zgodnie z normą ISO/IEC z uwzględnieniem modelu łącza Permanent Link. 17. Pomiary mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiedni certyfikat wystawiony przez producenta systemu okablowania strukturalnego. 18. Producent technologii teleinformatycznej powinien być producentem zarówno systemu okablowania strukturalnego jak i systemu złączy i przełącznic telefonicznych. Ma to na celu zapewnienie bezproblemowej integracji obydwu systemów jak i unifikację procedur certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur kablowych. 19. Budowę węzła głównego obiektu Wykonawca dokona w oparciu o szafę 19, która powinna pozwolić na ukompletowanie, w ramach budowy sieci : serwera, komputera komunikacyjnego, przełączników, firewalla oraz innych niezbędnych urządzeń aktywnych i pasywnych do połączenia sieci LAN oraz półki dla urządzeń nie montowanych w stelaż 19 (np. router, modem DSL z zasilaczem) oraz organizera kabli. Szczegółowe wymagania dotyczące szafy dystrybucyjnej są opisane w specyfikacji technicznej w Tabeli nr Wykonawca projektując poszczególne obwody systemu strukturalnego sieci LAN urzędu nie powinien przekroczyć max. 5 punktów PL'i na jeden obwód zabezpieczający na poziomie napięciowej skrzynki rozdzielczej. 21. Piętrone punkty dystrybucyjne powinny być połączone z głównym punktem dystrybucyjnym kablem światłowodowym cztero włóknowym zakończonym łącem ST, każdy z punktów dystrybucyjnych powinien być wyposażony w mediakonwerter z medium światłowodowego na miedziane (z łącza ST na RJ45). 22. Wykonawca prowadząc tory kablowe dla sieci strukturalnej jest zobligowany do szczególnej ostrożności w czasie realizacji odwiertów przez ściany działowe i międzystropowe w zakresie istniejących wiązek elektryki ogólnej, której położenia na obiekcie nie jest udokumentowane schematem instalacyjnym.

9 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogólnej na obiekcie przez Wykonawcę podczas prowadzenia prac instalacyjnych obciążają jego samego i muszą być usunięte w ramach nieodpłatnego usunięcia szkód w terminie natychmiastowym po ich stwierdzeniu 24. Wykonawca może wykonać wizję lokalną obiektu i dokonać samodzielnie weryfikacji prac koniecznych do wykonania tj. przeloty, odwierty w ścianach działowych, rozpoznanie istniejących tablic energetycznych, dokonanie pomiarów itp. dla prawidłowego oszacowania czasu realizacji wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego wyceny, w celu umówienia wizji lokalnej w poszczególnych lokalizacjach może się skontaktować z panem: - Jarosławem Śmigielskim lub z Januszem Kaźmierczakiem Powiat Pleszewski tel Witoldem Rucińskim - Gmina Pleszew tel Jarosławem Kapała Gmina Dobrzyca tel Dostawa urządzeń teleinformatycznych 5. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych infrastruktury teleinformatycznej znajduje się w Tabeli nr 5. Zamawiający na poniższych stronach opisu wykazuje jedynie niektóre cechy lub funkcjonalności dla zwrócenie szczególnej uwagi Wykonawcy podczas wyboru rozwiązania lub konfiguracji dla dostaw w ilości określonej w tabeli. 6. Tabela nr 5 nie wyczerpuje wykazu elementów systemu, sprzętu lub aplikacji, których dostarczenie w ramach realizacji założonego projektu przez Wykonawcę okazuje się konieczne dla zapewnienia opisanego w SIWZ warunku funkcjonalnego w działaniu całości systemu którego podstawą zamówienia jest obecny przetarg. 7. Tabela nr 5 jest wykazem minimalnych parametrów lub funkcji oraz zestawem dostaw sprzętu i oprogramowania koniecznych w ramach projektu: 2.4. Minimalne wymagania dotyczące sprzętu komputerowego i teleinformatycznego Uwaga: Wszystkie parametry podane w niniejszej części należy traktować jako minimalne. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Do oferty należy załączyć wymagane certyfikaty oraz inne dokumenty wyspecyfikowane w niniejszej tabeli w celu potwierdzenia, iż oferowany sprzęt/ rozwiązania posiada wymienione dokumenty. Tabela nr 5 Firewall 1 Ze względu na to iż, Zamawiający dokonuje zamówienia niniejszego sprzętu odnośnie rozbudowy posiadanej już technologii wskazuje jednoznacznie typ i model urządzenia, które należy dostarczyć - Moduł FortiAnalyzer 100B dla firewalla Fortigate100A. Architektura systemu ochrony Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

10 System logowania i raportowania powinien stanowić centralne repozytorium danych gromadzonych przez wiele urządzeń oraz aplikacji klienckich z możliwością definiowania własnych raportów na podstawie predefiniowanych wzorców. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się, aby wszystkie funkcje oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny i sprzęt pochodziły od jednego producenta. System operacyjny Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenie musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. Parametry fizyczne systemu Nie mniej niż 4 porty Ethernet 10/100 Base-TX Powierzchnia dyskowa - minimum 200 GB Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające System musi zapewniać: oskładowanie oraz archiwizację logów z możliwością ich grupowania w oparciu o urządzenia, użytkowników omożliwość gromadzenia zawartości przesyłanych za pośrednictwem protokołów Web, FTP, , IM oraz na ich podstawie analizowania aktywności użytkowników w sieci okwarantannę dla współpracujących z nim urządzeń. Kwarantanna obejmuje zainfekowane lub wskazane przez analizę heurystyczną pliki. oprzeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących owyświetlanie nowych logów w czasie rzeczywistym oanalizowanie ruchu w sieci poprzez nasłuch całej komunikacji w segmencie sieci z możliwością jej zapisu i późniejszej analizy oanalizę podatności stacji w sieci wraz z możliwością raportowania wykrytych luk oexport zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych) Parametry wydajnościowe Urządzenie musi obsługiwać: Do 10 urządzeń sieciowych Do 50 urządzeń klienckich /VPN-client/ Aktualizacje sygnatur sprawdzeń Urządzenie powinno obsługiwać, co najmniej dziesięć urządzeń sieciowych. System musi zapewniać: 1. Planowanie aktualizacji bazy sprawdzeń w czasie (Scheduler) Zarządzanie System udostępnia: 2. Lokalny interfejs zarządzania poprzez szyfrowane połączenie HTTPS, SSH i konsolę szeregową Zgodność z normą bezpieczeństwa PN-ISO/17799 Wymaga się, aby system logowania i raportowania, jako system wrażliwy zrealizowany był na osobnej i dedykowanych do tego celu platformie sprzętowej, innej niż system zarządzania. Wsparcie Urządzenie musi wspierać standardy: HIPPA, GLBA, SOX Zasilanie z sieci 230V/50Hz. Gwarancja 36 miesięcy Firewall 2 PARAMETRY Przepustowość firewalla z włączonym IPS (Mbps) Przepustowość IPsec VPN (AES) (Mbps) Interfejsy 10/100/1000-6

11 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 11 Interfejsy 10/100 - BRAK Sesje równoległe Nowe sesje/sekundę SPECYFIKACJA SIECIOWA VLAN 802.1Q - 32 Liczba tuneli IPSec VPN Liczba tuneli SSL VPN - 50 Maksymalna liczba reguł filtrowania Liczba równoległych połączeń PPTP - 48 Obsługa redundantnych łączy WAN - 4 Policy Routing - tak FIREWALL - IPS System zapobiegania włamaniom ASQ - tak Analiza protokołów - tak Sygnatury kontekstowe - tak Ochrona VoIP- tak SEISMO - wewnętrzny audyt sieci - tak ANTYWIRUS - ANTYSPAM Wbudowany antywirus (ClamAV) - tak Ochrona dla SMTP, POP3, HTTP, FTP - tak Kaspersky AV - opcja Analiza w oparciu o serwery DNS RBL - tak Analiza heurystyczna - tak FILTROWANIE URL Klasyfikacja (15 kategorii) - tak Klasyfikacja Optenet (>50 kategorii) - brak UŻYTKOWNICY LDAP (wewnętrzny lub zewnętrzny), Active Directory - tak Transparentne uwierzytelnianie - tak Integracja z PKI - brak ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

12 Praca w klastrze (High Availability) - tak Zapasowa partycja systemowa - tak Redundantna macierz dyskowa (RAID) - brak RAPORTOWANIE Logi bezpośrednio z urządzenia - brak Syslog - tak Klient SNMP (v1-3, DES-AES) - tak Klient i serwer DHCP - tak NTP - Klient DynDNS - tak DNS relay oraz cache tak Obudowa rack 19 Gwarancja 36 miesięcy Firewall 3 Parametry: Port WAN: brak, Port LAN: * 2x 10/100/1000BaseTX (RJ45) * 3x10/100BaseTX (RJ45), Wbudowana pamięć SDRAM: 256 MB, Wbudowana pamięć Flash: 64 MB, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: * CLI - Command Line Interface * zarządzanie przez przeglądarkę WWW, Szyfrowanie: * 3DES - standard szyfrowania danych (168-bit) * AES - Advanced Encryption Standard * DES - standard szyfrowania danych (56-bit), Obsługiwane protokoły VPN: IPSec, Obsługiwane protokoły i standardy: * DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client * DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server * DynDNS - Dynamic Domain Name System * IEEE 802.1Q - Virtual LANs * IEEE 802.1Q - Virtual LANs * IEEE BaseT * IEEE 802.3u - 100BaseTX * IPv4 * IPv6 * PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet, Obsługiwane protokoły routingu: * OSPF - Open Shortest Path First * RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1 * RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2, Liczba kanałów IPSec VPN: 250, Liczba kanałów SSL VPN: 2, Wydajność dla ruchu nieszyfrowanego: 300 Mb/s, Wydajność dla ruchu szyfrowanego 3DES/AES: 170 Mb/s, Maksymalna liczba jednoczesnych sesji: , Wyposażenie standardowe: * 1 port asynchroniczny (do 115.2kbps) * 1 port konsoli (do 115.2kbps) * 1 port na karty CompactFlash * 1 slot na karty rozszerzeń * 2 porty USB 2.0 * klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19" * licencja Security Plus, Dodatkowe informacje: * automatyczne wykrywanie i oczyszczanie hostów * dodatkowy port FastEthernet (RJ45) przeznaczony do zarządzania * elastyczne usługi kontroli użytkowników i podsieci * funkcja Active-Standby zwiększająca niezawodność rozwiązania * identyfikacja i blokowanie nowych zagrożeń oraz opracowania uaktualnień * obsługa do 50 VLANów * usługi IPS (in-line) z korelacją zdarzeń i usługami oceny zagrożeń, mod. AIP-SSS * VPNy S2S ze wsparciem dla routingu OSPF i usług QoS * wirtualne ściany ogniowe i usługi stateful firewall L2 * zaawansowane usługi śledzenia sesji i aplikacji, Wysokość: * 1 U * Gwarancja12 miesięcy Przełącznik zarządzalny 1

13 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 13 Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 48 szt. Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 4 szt. Porty komunikacji 10/100BaseTX (RJ45) Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 zarządzanie przez przeglądarkę WWW Telnet RMON - Remote Monitoring RMON II - Remote Monitoring ver. 2 CLI - Command Line Interface SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 EAP - Extensible Authentification Protocol ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu ACL bazujący na adresach MAC RADIUS Obsługiwane protokoły routingu ruting statyczny Obsługiwane protokoły i standardy IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.1p - Priority IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX IEEE 802.3ab BaseT IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.3x - Flow Control UDP - datagramowy protokół użytkownika ICMP - internetowy protokół komunikatów TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol ARP - Address Resolution Protocol TFTP - Trivial File Transfer Protocol BOOTP - BOOTstrap Protocol DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol HTTP - Hypertext Transfer Protocol IGMP - Internet Group Management Protocol Auto MDI/MDI-X DSCP - DiffServ Code Point IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE 802.3z BaseSX/LX Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

14 half/full duplex SFTP - Secure File Transfer Protocol IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.3z BaseSX/LX Rozmiar tablicy adresów MAC 8196 Algorytm przełączania store-and-forward Prędkość magistrali wew. 136 Gb/s Przepustowość 101,2 mpps Warstwa przełączania 2 3 Możliwość łączenia w stos Tak Maksymalna liczba urządzeń w stosie 16 Typ obudowy rack 19" Wyposażenie standardowe kabel zasilający zestaw do montażu w szafie rack 19" Dodatkowe funkcje maksymalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: 255 sloty na dodatkowe moduły maksymalna liczba trunków na przełącznik: 24 Dodatkowe informacje 2 sloty na moduły 10-Gigabit (XFP) Szerokość 442 mm 19 cali Wysokość 44 mm 1 U Głębokość 300 mm Gwarancja 60 miesięcy Przełącznik zarządzalny 2 Porty 1000BaseT : 8 Porty SFP/GBIC : 4 Porty SFP/GBIC typu Combo : Tak Porty 10G XFP/XENPAK : 1 Przełącznik warstwy : 2+ Magistrala : 44 Gbps Wielkość tablicy adresów MAC : 8000 Maksymalna liczba sieci VLAN (802.1Q) statycznych/dynamicznych : 256 Obsługa sieci VLAN : 802.1Q VLAN tagging GVRP Funkcjonalności warstwy 2 : 802.1d (STP) 802.1s (Multiple STP) 802.1w (Rapid STP) 802.3ad (Link Aggregation) IGMP Snooping Port Mirroring Funkcjonalności warstwy 3 : IGMP Routing statyczny IP (Liczba wpisów) : 128

15 Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia strona 15 Szafa dystrybucyjna 1 Szafa dystrybucyjna 2 Wilekość tablicy Multicast : 2000 Obsługiwane kolejki QoS (802.1p) : 8 Kontrola dostępu : 802.1x bazujące na adesie MAC 802.1x bazujące na porcie Bazująca na adresie MAC Możliwość uziemienia : Tak Wymiary Szerokość x Wysokość x Głębokość : 440 x 43.6 x 274 mm Szybkość przekazywania pakietów : 32.7 Mpps Zarządzanie i monitoring :DHCP klient, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSHv2, TFTP klient, przez http, przez https, telnet, z konsoli (CLI) Zaawansowane funkcje zarządzania i monitorowania : BootP klient, DHCP relay option 82, RMON (4 grupy), Telnet klient,uwierzytelnianie RADIUS przy dostępie do konta administratora Zasilacz : wbudowany 230 V AC Obudowa :1U, 19 Gwarancja 24 miesiące Szafa serwerowa - szafa stojąca 19 o wysokości 42U, szerokości 1000 mm i głębokości 1000 mm - przeszklone drzwi przednie wyposażone w zamek patentowy, osłony boczne i tylna pełne - demontowalne osłony boczne oraz osłona tylna - szczotkowe przepusty kablowe - wyposażona w kółka transportowe ułatwiające przesuwanie szafy oraz stopki poziomujące (zamiennie) - 4 wentylatorowy panel wentylacyjny sufitowy sterowany termostatem - panel 19" zasilający min. 5x220V/10A - 2 szt. - półka wysuwana pod klawiaturę - 1 szt. - półka 750 mm nośność min. 100 kg - 1 szt. - półka 750 mm nośność min. 45 kg - 3 szt. - certyfikowane panele krosowe kat. 6 24xRJ45 z miejscami na opis - 6 szt. - organizator kabli pionowy - min. 8 szt - organizator kabli poziomy - min. 6 szt. - filtracyjna zaślepka podłogowa szafy stojącej chroniąca przed zasysaniem kurzu do wnętrza szafy - komplet śrub montażowych do wszystkich elementów + dodatkowy komplet min. 16 szt. śrub montażowych - szafa powinna być wyposażona w cokół Gwarancja 24 miesiące Certyfikat CE Szafa - szafa wisząca 19 o wysokości w granicach 18-21U, szerokości 800 mm i głębokości 800 mm - przeszklone drzwi przednie wyposażone w zamek patentowy, osłony boczne i tylna pełne - szczotkowe przepusty kablowe - 4 wentylatorowy panel wentylacyjny sufitowy sterowany termostatem - panel 19" zasilający min. 5x220V/10A - 2 szt. - półka wysuwana pod klawiaturę - 1 szt. - certyfikowane panele krosowe kat. 6 24xRJ45 z miejscami na opis - 6 szt. - organizator kabli pionowy - min. 8 szt - organizator kabli poziomy - min. 6 szt. Realizacja Projektu Informatyzacja Jednostek Samorządu terytorialnego Powiatu Pleszewskiego Dostawa, sprzętu teleinformatycznego i budowa sieci teleinformatycznych

16 - filtracyjna zaślepka podłogowa szafy stojącej chroniąca przed zasysaniem kurzu do wnętrza szafy - komplet śrub montażowych do wszystkich elementów + dodatkowy komplet min. 16 szt. śrub montażowych Gwarancja 24 miesiące Certyfikat CE Akcess point wi-fi Moc wyjściowa radia 16 dbm Typ gniazd antenowych RSMA Antena Odkręcana Ilość gniazd kablowych RJ45 1 szt. Standard radiowy 54 Mbps g Standard przewodowy 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet Pasmo 2,4 GHz Tryb pracy AP, Bridge - Point to Point, Bridge - Point to Multi-Point, Universal Repeater Zarządzanie Przeglądarka www Zabezpieczenia Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA2 PSK(802.11i) Ukrywanie SSID VPN Pass Through (2 tunele IPSec Zasilanie Zewnętrzne: 7.5V, 1A Wysokość 28 mm Szerokość 175 mm Głębokość 118 mm Ilość gniazd antenowych 1 szt. Gwarancja 36 miesięcy Router wifi 1 Klasa produktu Router (bramka internetowa) Port WAN 1x10/100BaseTX (RJ45) Port LAN 4x10/100BaseTX (RJ45) Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW Obsługiwane protokoły routingu ruting statyczny Obsługiwane protokoły i standardy IEEE BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2 Załącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. " Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Oferowanego Sprzętu (STOS) Wymagania ogólne: 1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe/nieuŝywane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymagania stawiane Wykonawcy: Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu równoważnego w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia tzn., że

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Egz. 1 USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ADAM LINDA 89-600 Chojnice, ul. Żeromskiego 36 NIP 767-121-45-36 tel 604623383, adres email: adam.linda@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Stworzenie i rozwój regionalnego cyfrowego systemu informacji turystycznej

Stworzenie i rozwój regionalnego cyfrowego systemu informacji turystycznej Stworzenie i rozwój regionalnego cyfrowego systemu informacji turystycznej Projekt koncepcyjny w zakresie lokalnych sieci komputerowych punktów Informacji Turystycznej oraz infokiosków i hot-spotów Spis

Bardziej szczegółowo

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34

Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 Program e-szkoła Specyfikacja techniczna wersja 2.34 SPIS TREŚĆI 1 Specyfikacja Techniczna załącznik nr.1...3 1.1 Router, Firewall, sonda IPS...3 1.2 Przełącznik PoE...5 1.3 Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej...5

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego OOG.042.1.2.2015 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel Celem projektu Budowa systemu e-usług

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są URZĄD GMINY KRASNE Załącznik nr 2 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo