Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: 70/IJ/2013 Nazwa Wykonawcy:... FORMULARZ OFERTOWY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE: I OPŁATY:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: 70/IJ/2013 Nazwa Wykonawcy:... FORMULARZ OFERTOWY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE: I OPŁATY:"

Transkrypt

1 Załącznik nr do SIWZ Nr sprawy: 70/IJ/203 Nazwa Wykonawcy:... FORMULARZ OFERTOWY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE: Lp. Nazwa opłaty Cena jednost. netto (zł) I OPŁATY: Wartość netto (zł) za m-c [ 3 x 4 ] miesięcy realizacji Wartość netto w okresie realizacji (zł) [ 5 x 6 ] Wartość w okresie Stawka realizacji brutto VAT (%) (zł) [ 7+8 ] Jednorazowy koszt uruchomienia wszystkich usług 2 Jednorazowy koszt rozbudowy centrali Abonament miesięczny ISDN PRA 30B+D za m-c: 4 szt. 48 WARTOŚĆ OGÓŁEM: Lp. Rodzaj połączenia Cena za min. połączenia netto (zł) II KOSZTY POŁĄCZEŃ: szacunkowa czasu połączeń (min/m-c) Wartość netto (zł/m-c) [ 3 x 4 ] miesięcy realizacji Wartość w okresie realizacji netto (zł) [ 5 x 6 ] Lokalne i strefowe: Międzymiastowe: Sieci komórkowe do wszystkich operatorów: Międzynarodowe: Pozostałe połączenia (do biura numerów, infolinie itp.) 300 połączeń WARTOŚĆ OGÓŁEM: VAT (%) Wartość w okresie realizacji brutto (zł) [ 7+8 ] III KOSZTY REALIZACJI USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU W 3 LOKALIZACJACH: Lp. Rodzaj usługi Abonament za miesiąc za 3 lokalizacje netto (zł) Abonament za miesiąc za 3 lokalizacje brutto (zł) miesięcy realizacji WARTOŚĆ NETTO [ 3 x 5 ] VAT (%) WARTOŚĆ BRUTTO [ ] Usługa dostępu do Internetu w 3 lokalizacjach 48

2 Lp. 2 Przedmiot zamówienia IV KOSZTY DOSTAWY APARATÓW I BRAM BEZPIECZEŃSTWA: szt. WARTOŚĆ NETTO (zł) VAT (%) WARTOŚĆ BRUTTO (zł) [ ] Wysokość miesięcznej raty brutto PRODUCENT I MODEL ZAOFEROWANYCH APARATÓW I BRAM** Dostawa aparatów telefonicznych cena płatna w równych ratach miesięcznych Dostawa zintegrowanych bram bezpieczeństwa cena płatna w równych 24 ratach miesięcznych 3 WARTOŚĆ OGÓŁEM: ** - szczegółowy opis można zawrzeć na odrębnym piśmie Wartość netto oferty (I + IV): Słownie:.. Wartość brutto oferty (I + IV): Słownie:.. Informacyjnie: Aparat systemowy podstawowy cena za szt. brutto. zł Aparat systemowy zaawansowany cena za szt. brutto.. zł Aparat bezprzewodowy analogowy z funkcją CLIP cena za szt. brutto... zł OŚWIADCZENIE WYKONAWCY. Wadium zostało wniesione w dniu. w formie. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ. 3. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczamy, że oferowana usługa wraz z wymaganym sprzętem jest zgodna z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ. 5. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym świadczeniem usługi objętych specyfikacją. 6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy siłami własnymi/polegając na zasobach (wskazać jakich) innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp (niepotrzebne skreślić). (podpis Wykonawcy) 2

3 7. Ze strony Wykonawcy osoba upoważniona do kontaktów w sprawie realizacji umowy:..., tel.: Serwis kontakt tel. mail:.. Nazwa Banku oraz nr konta Wykonawcy: podpis Wykonawcy 3

4 Nr sprawy: 70/IJ/203 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu na potrzeby Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya 4 z zachowaniem dotychczasowej numeracji, doposażenie istniejącej centrali telefonicznej, serwis, szkolenie i nadzór techniczny centrali telefonicznej przez cały okres trwania umowy. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z zachowaniem obecnie posiadanej numeracji, jak również kosztów związanych z przeniesieniem numerów telefonicznych. Przeniesienie numerów nie spowoduje przerw w realizacji ciągłości ruchu telefonicznego w Szpitalu z uwagi na specyficzny charakter działalności Zamawiającego wymagane jest zachowanie ciągłości połączeń/ ruchu telefonicznego. Zamawiający zastrzega: wszystkie instalowane urządzenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być nowe, bezpieczne w użytkowaniu i nie mogą zakłócać pracy prawidłowego działania urządzeń i aparatury medycznej w Szpitalu. Zakres zamówienia winien obejmować:. Świadczenie usług telekomunikacyjnych z sekundowym systemem naliczania, bez opłaty za inicjację połączenia, oraz dostępu do Internetu obejmujące: a. bezpłatne połączenia w ramach sieci wewnętrznej, b. bezpłatne połączenia pomiędzy Szpitalem Klinicznym i Instytutem Stomatologii, c. połączenia lokalne i strefowe, d. połączenia międzystrefowe, e. połączenia do sieci komórkowych, f. połączenia międzynarodowe, g. zapewnienie transmisji dla faksu, h. połączenia pozostałe (połączenia do biura numerów 893, teleinformatyczne itp.), i. połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj:2, 999, 998,997, 99,992, 993, 994, 986, j. automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800;0-80;0-804; linie informacyjne 9XX;93XX;95XX; k. przekierowanie połączeń, l. prezentację numeru na wewnętrznych portach cyfrowych i analogowych (jeżeli wymaga to doposażenia istniejącej centrali telefonicznej to odpowiednie licencje muszą zostać dostarczone w ramach realizacji zamówienia). m. bezpłatny wykaz zrealizowanych połączeń, sporządzony w formie papierowej i elektronicznej, z wyszczególnieniem każdego numeru oraz rozbiciem na rodzaj połączenia, np. oddzielnie połączenia komórkowe, międzystrefowe itp. do 0 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, n. bezpłatną całodobową możliwość telefonicznej obsługi klientów, o. automatyczny wybór prefiksu operatora p. bezpłatną blokadę połączeń: , , , q. bezpłatną możliwość ograniczenia ruchu wyjściowego polegającą na blokowaniu przez Zamawiającego połączeń wychodzących, np. połączeń międzynarodowych, do sieci telefonii komórkowej itp. r. aktualizację oprogramowania centrali do najnowszej wersji minimum raz na rok w czasie obowiązywania umowy, chyba że nie ukazała się nowa wersja oprogramowania. s. diagnostyka i ocena aktualnego stanu urządzenia zasilania awaryjnego centrali minimum raz na pół roku w czasie obowiązywania umowy. t. Backup konfiguracji i licencji centrali z dostarczeniem kopii do zamawiającego minimum raz na pół roku. 4

5 u. zapewnienie łączności z internetem z technologii szerokopasmowej ze stałym adresem IP i minimalnymi prędkościami łączy 40/40Mbitps w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya 4, Instytucie Stomatologii w Warszawie przy ul. Miodowej 8 i Lecznicy przy ul. Emilii Plater 2 przez cały okres trwania umowy. v. w/w łącza przez okres trwania umowy muszą być objęte gwarancją działania SLA. w. dostarczenie urządzeń do realizacji tunelowania VPN między lokalizacjami (specyfikacja poniżej). System telekomunikacyjny musi obsługiwać dwie lokalizacje klienta. Wymagania ilościowe są podane w tabelkach poniżej. I. Wymagania ilościowe telefoniczne: Lokalizacja - Lindleya MINIMALNA PO ROZBUDOWIE Linie miejskie ISDN PRA 4 Wymagana obsługa sygnalizacji DSS, styk G.703 Linie wewnętrzne systemowe cyfrowe 024 Aktualnie 896 Linie wewnętrzne analogowe 428 Aktualnie 288, Obsługa FAX G3 Lokalizacja 2 - Miodowa MINIMALNA PO ROZBUDOWIE Linie wewnętrzne systemowe 6 Aktualnie 6 Linie wewnętrzne analogowe 32 Aktualnie 32, Obsługa FAX G3 Wymagania ilościowe dotyczące rozbudowy systemu - System musi być rozbudowany o następujące komponenty Aparaty systemowe podstawowe 8 Aparaty systemowe zaawansowane 5 Aparaty bezprzewodowe analogowe z funkcją CLIP Licencje umożliwiające uruchomienie funkcji CLIP na aparatach analogowych. Szkolenie z zarządzania zaawansowanymi funkcjami centrali, systemem telekomunikacyjnym oraz obsługi systemu taryfikacyjnego w miejscu lokalizacji centrali. MINIMALNA 50 Wymagane minimum Szczegółowy opis aparatu znajduje się w dalszej części specyfikacji Szczegółowy opis aparatu znajduje się w dalszej części specyfikacji Wymagana funkcja prezentacji numeru dzwoniącego. Liczba wymagana do uruchomienia funkcji CLIP na wszystkich portach analogowych dostępnych po rozbudowie centrali. U Zamawiającego. Minimum 3 dni dla 2 osób Dostęp do internetu musi obejmować trzy lokalizacje klienta. Wymagania ilościowe są podane w tabelkach poniżej. 5

6 II. Wymagania ilościowe łączy: Lokalizacja - Lindleya Dostęp do internetu w technologii szerokopasmowej ze stałym adresem IP i minimalną przepustowością łącza 40/40Mbitps Podstawowa Zintegrowana brama bezpieczeństwa Firewall VPN IPSec IDP Dodatkowa zintegrowana brama bezpieczeństwa VPN, Firewall Lokalizacja 2 - Miodowa Dostęp do internetu w technologii szerokopasmowej ze stałym adresem IP i minimalną przepustowością łącza 40/40Mbitps MINIMALNA 2 MINIMALNA Wymagana gwarancja SLA minimum 99,5% przez okres trwania umowy Gwarancja sprzętu przez okres minimum 48 m-cy od daty dostawy, door to door z zapewnieniem sprzętu zastępczego o parametrach nie niższych niż sprzęt zakupiony. Licencje Firewall + IDP + antywirus minimum 48 msc. Gwarancja sprzętu przez okres minimum 48 m-cy od daty dostawy, door to door z zapewnieniem sprzętu zastępczego o parametrach nie niższych niż sprzęt zakupiony. Wymagana gwarancja SLA minimum 99,5% przez okres trwania umowy Lokalizacja 3 Lecznica Emilii Plater 2 Dostęp do internetu w technologii szerokopasmowej ze stałym adresem IP i minimalną przepustowością łącza 40/40Mbitps MINIMALNA Wymagana gwarancja SLA minimum 99,5% przez okres trwania umowy III. Wymagania funkcjonalne i konstrukcyjne systemu telefonicznego: System centrali musi pozostać w obecnej konfiguracji modyfikacje mogą objąć tylko rozbudowywaną część systemu. IV. Wymagania dotyczące Systemu Taryfikacyjnego: System musi pozostać w obecnej konfiguracji - modyfikacje mogą objąć tylko rozbudowywaną część systemu. V. Wymagania dotyczące aparatów telefonicznych: Aparaty systemowe muszą być kompatybilne z obecnym systemem telefonicznym. Zamawiający posiada centralę telefoniczną: 6

7 Alcatel-Lucent OmniPCX Comunication Server Podstawowy aparat systemowy: ) wyświetlacz jednoliniowy minimum 20 znaków w linii 2) prywatna książka telefoniczna (co najmniej 0 numerów), 3) minimum 6 programowalnych klawiszy, 4) klawisz zakończenia połączenia, klawisz ponownego wybierania, 5) klawisz przełączania do trybu głośnomówiącego, regulacja głośności 6) obsługa polskich czcionek na wyświetlaczu LCD 7) wbudowany głośnik Zaawansowany aparat systemowy: ) wyświetlacz graficzny LCD z możliwością regulacji kąta nachylenia 2) obsługa minimum 5 linii na wyświetlaczu sterowanym za pomocą minimum 8-śmiu przycisków dynamicznych, 3) wbudowana klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca m.in. dostęp do książki telefonicznej, wybieranie po nazwie oraz wysyłanie wiadomości tekstowych, 4) minimum 70 programowalnych klawiszy, 5) tryb hands-free, 6) klawisz zakończenia połączenia, klawisz ponownego wybierania, 7) klawisz przełączania do trybu głośnomówiącego, regulacja głośności, 8) możliwość wyposażenia w nagłowny zastaw słuchawkowy, 9) możliwość dołączenia przystawek z dodatkowymi klawiszami programowalnymi. 0) obsługa polskich czcionek na wyświetlaczu LCD ) ustawienia typu dzwonka (różnego dla połączeń zewnętrznych oraz wewnętrznych) VI. Wymagania dotyczące zintegrowanych bram bezpieczeństwa: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łącza. Wymaga się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej. Bramy bezpieczeństwa muszą bezproblemowo pracować ze sobą w tunelowaniu VPN IPSec DHCP relay over VPN.. Podstawowa zintegrowana brama bezpieczeństwa: ) Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączoną funkcją Antivirus minimum 400 Mbit 2) Przepustowość Firewall minimum Gbps 3) Przepustowość IPSec VPN Minimum 3Gbps 4) Minimalna liczba jednoczesnych sesji NAT: ) Minimalna liczba połączeń IPSec VPN: 50 6) Możliwość podłączania przez tunel VPN użytkowników zdalnych bez dodatkowej licencji.(lub dołączona licencja lifetime) 7) Tryb router, bridge 8) Inspekcja IDP 9) Głęboka inspekcja oparta na sygnaturach 0) Automatyczna aktualizacja sygnatur IDP IPS Antyvirus ) Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS] 2) Możliwość definiowania własnych sygnatur 3) Ochrona przed anomalią ruchu 4) ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). 5) Filtry treści 6) Blokowanie na podstawie słów kluczowych i adresów URL 7) Blokowanie dostępu do internetu dla wyszczególnionych IP 8) Blokowanie dostępu do określonych adresów URL i domen dla wyszczególnionych adresów IP 9) Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 20) Obsługa białych i czarnych list 7

8 2) Blokowanie skryptów Java / Cookies / Active-X 22) IPSec VPN 23) DHCP relay over VPN 24) Szyfrowanie (AES / 3DES / DES) 25) NAT over IPSec 26) Dead Peer Detection / Replay Detection 27) L2TP Over IPSec 28) Grupowanie portów warstwy drugiej 29) Ethernet / PPPoE / PPTP 30) Zarządzaniem Pasmem 3) Firewall obsługa nie mniej niż,5 miliona jednoczesnych połączeń oraz 40 tys. nowych połączeń na sekundę 32) kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] 33) Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 34) Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 6500 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 35) Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP 36) kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. 37) Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) z funkcją archiwizowania informacji 38) Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 39) Ochrona przed atakami DoS/DDoS 40) Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN 4) Detekcja uszkodzenia urządzenia 42) Obsługa wielu połączeń WAN w trybie równoważenie połączeń 43) VPN HA (Redundant Remote VPN Gateways) 44) Wielojęzyczny interfejs Web GUI (HTTPS) 45) Syslog 46) Alerty 47) ICSA Firewall IPSec VPN Certified 48) Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym 49) Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności 50) System Configuration Rollback 5) Pamięć minimalna: GB RAM / 256MB Flash 52) Interfejsy minimum: GbE x 0 (RJ-45, with LED) 53) Auto-Negotiation, Auto MDI/MDI-X 54) Przycisk Reset 55) Napięcie zasilania: VAC, 50/60Hz 56) Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 48 miesięcy. dodatkowa zintegrowana brama bezpieczeństwa: 57) Przepustowość Firewall minimum Gbps 58) Przepustowość VPN minimum 400Mbit 59) Minimalna liczba połączeń IPSec VPN: 0 60) IPSec VPN 6) NAT over IPSec VPN 62) DHCP relay over VPN 63) Dead Peer Detection/Relay Detection 64) Obsługa L2TP over Spiec 65) Zarządzanie pasmem 8

9 66) Określanie priorytetów 67) ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). 68) ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS] 69) Monitorowanie stanu łącza 70) Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności 7) Automatyczne synchronizowanie konfiguracji 72) Równoważenie obciążenia wielu łączy WAN 73) Wysoka dostępność VPN (nadmiarowe zdalne bramy VPN) 74) Tryb router/bridge/mixed 75) Ethernet/PPPoE/PPTP 76) Policy Routing (zależny od użytkownika) 77) Translacja adresów (SNAT/DNAT) 78) DHCP client/server/relay 79) Wbudowany serwer DNS 80) Uwierzytelnianie 8) Wielojęzyczny interfejs WWW (HTTPS/HTTP) 82) Syslog 83) Alarmy 84) Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym 85) Zaawansowane raportowanie 86) Firewall z certyfikatem ICSA 87) IPSec VPN z certyfikatem ICSA 88) Pamięć minimum: 256 MB DDR2 RAM/256 MB Flash 89) Interfejs: GbE x 5 (RJ-45) 90) Interfejs: autonegocjacja i auto MDI/MDI-X 9) Przycisk resetu 92) Napięcie zasilania: VAC, 50/60Hz VII. Montaż i konfiguracja: Wykonawca zobowiązuje się do rozbudowy oraz konfiguracji systemu telekomunikacyjnego w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu oraz połączenia systemu z istniejącą przełącznicą. Wykonawca skonfiguruje system według wymagań Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przyłączenia wymienionych wyżej lokalizacji do internetu kończąc swoją infrastrukturę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego złączką komputerową RJ45. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zintegrowane bramy bezpieczeństwa spełniające wymagania techniczne podane w specyfikacji. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wszelkich czynności związanych z rozbudową i konserwacją centrali pod nadzorem Zamawiającego VIII. Szkolenie: Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić 2 osoby w zakresie umożliwiającym zaawansowane zarządzanie systemem telekomunikacyjnym oraz obsługę systemu taryfikacyjnego. Wszystkie opisane powyżej urządzenia muszą być nowe z możliwością zainstalowania najnowszego oprogramowania i będą posiadać świadectwa homologacji i oznaczenia CE. Wymogi dotyczące serwisu centrali. Całodobowy kontakt z serwisem pod wskazanym przez Wykonawcę numerem telefonu. 2. Wykonawca gwarantuje sprawne świadczenie usługi objętej przedmiotem zamówienia. 3. O zaistnieniu awarii Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie. 4. W razie awarii systemu w godzinach popołudniowych w dni wolne od pracy, niedziele i święta Wykonawca gwarantuje jak najszybsze jej usunięcie. 5. Wykonawca zapewni naprawę awarii krytycznych w maksymalnie 4 godziny od zgłoszenia 6. Wykonawca zapewni naprawę awarii niekrytycznych w maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia 7. Wykonawca zapewni bieżący zapas części zamiennych na wypadek wystąpienia awarii, któregokolwiek z elementów centrali telefonicznej. 9

10 8. W ramach naprawy awarii podzespołów centrali nie objętych niniejszą specyfikacją wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy uszkodzenia w ramach umowy. 9. Koszt naprawy/wymiany uszkodzonych podzespołów centrali nie objętych niniejszą specyfikacją nie może przekroczyć 0-ciu procent sugerowanej ceny detalicznej producenta za naprawiany/wymieniany podzespół. 0. Czas usunięcia awarii łącza dostępu do internetu przez wykonawcę od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż 7 h w godzinach 7-8 w dni powszednie i 24h w weekendy i święta. Usługi telekomunikacyjne Usługi telekomunikacyjne będą świadczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 800 ze zm.) Usługa musi umożliwiać bezbłędną transmisję faksową dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego urządzeń do wszystkich sieci stacjonarnych. Wykonawca będzie stosował do rozliczeń za połączenia naliczanie sekundowe. Wykonawca nie będzie naliczał opłaty za inicjację połączenia. Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń wg stawek z formularza ofertowego. Wysokość stawek za usługi telefoniczne nie ulegnie zwiększeniu w czasie trwania umowy. Wykonawca zapewni wyłącznie płaski plan taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia. Wykonawca będzie dostarczał w cyklach miesięcznych pełne zestawienia bilingowe W formie papierowej i elektronicznej, z wyszczególnieniem każdego numeru oraz rozbiciem na rodzaj połączenia np. oddzielnie połączenia komórkowe, międzystrefowe itp. do 0 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, Wykonawca będzie stosował stały nie zmienny przez okres trwania umowy abonament za świadczenie usług dostępu do internetu w/w lokalizacjach. Wykonawca zapewni łącza dostępu do internetu o prędkości nie niższej niż podana w opisie przedmiotu zamówieniu i gwarantuje poprawność działania usługi przez cały okres trwania umowy. Do kalkulacji kosztów połączeń należy przyjąć konfigurację połączeń oraz ich czas określony w formularzu cenowym. Cena ofertowa musi obejmować całkowitą cenę, jaką poniesie Zamawiający w związku z realizacją kontraktu przez okres trwania umowy (48 miesięcy), wyliczoną na podstawie średnich danych miesięcznych przedstawionych przez Zamawiającego. Podany czas trwania połączeń ma charakter szacunkowy. Zamawiający informuje, że:. Posiada rozwiązania sieci Telekomunikacji Polskiej (wewnętrzna sieć telefoniczna jest własnością Zamawiającego). 2. Zapewnia pełną i sprawną infrastrukturę kablową. Przełącznica główna - wolnostojąca posiada stronę liniową i stronę stacyjną, strona stacyjna połączona jest na sztywno ze stroną liniową przełącznicy obecnego Operatora. 3. System telekomunikacyjny (centrala telefoniczna, przełącznica, aparaty cyfrowe, aparaty analogowe) jest własnością Zamawiającego. 4. Zamawiający w chwili obecnej posiada 232 czynnych numerów telefonicznych, w tym 84 numerów w Szpitalu i 48 numery w Instytucie Stomatologii. 5. W ramach czynnych numerów telefonicznych jest 896 numerów cyfrowych i 288 numerów analogowych. 6. Numery analogowe zakończone są aparatami sznurowymi (ok 60 szt.), aparatami bezprzewodowymi (ok. 44 szt.), faxami (ok. 52 szt.), (pozostałe numery to: modemy, centralki POŻ, itp.) wszystkie urządzenia analogowe są własnością Zamawiającego. 7. Sprzęt w/w po zakończeniu umowy pozostaje własnością Zamawiającego. 8. Na czas dowiązania realizacji optycznej, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usług przy pomocy linii radiowych pracujących w paśmie koncesjonowanym. Wykonawca zobowiązuje się dowiązać realizację optyczną lub miedzianą do w/w lokalizacji w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 0

11 Dodatkowe wymogi:. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych aparatów telefonicznych w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego (faks, mail) oraz realizowania napraw gwarancyjnych w tym okresie. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zintegrowanych bram bezpieczeństwa w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia podpisania umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia dostępu do internetu w w/w lokalizacjach w terminie miesiąca od dnia podpisania umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania rozbudowy centrali telefonicznej zgodnie ze specyfikacją zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamówionych aparatów telefonicznych na wniosek (faks, mail potwierdzony oryginałem pisma) zamawiającego w ilości podanej w zamówieniu, w terminie nie dłuższym niż 2 tyg. od daty przekazania w/w wniosku. 6. Gwarancja na zamówione aparaty telefoniczne rozpocznie bieg od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego. 7. Gwarancja na telefony minimum 24msc.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:..

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:.. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA systemu ochrony sieci, zarządzania i raportowania z wdroŝeniem i szkoleniem Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niŝ określone poniŝej: Uwaga: 1.

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 5 do SIWZ 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Cecha Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy routerów do ochrony sieci dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-21/08/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro Zamawiający: Powiat Prudnicki,

Bardziej szczegółowo

PAKIET H. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET H. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET H 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... Lp. Wymagania minimalne 1 Obudowa Typu Rack, wysokość 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19,; Dostarczona wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI : Załączniki:

SPIS TREŚCI : Załączniki: SPIS TREŚCI : Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Rozdział XV Rozdział

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. Wymagane łącza, numeracja, zasady rozliczeń. 1. W zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego OOG.042.1.2.2015 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel Celem projektu Budowa systemu e-usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo