Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: 70/IJ/2013 Nazwa Wykonawcy:... FORMULARZ OFERTOWY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE: I OPŁATY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: 70/IJ/2013 Nazwa Wykonawcy:... FORMULARZ OFERTOWY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE: I OPŁATY:"

Transkrypt

1 Załącznik nr do SIWZ Nr sprawy: 70/IJ/203 Nazwa Wykonawcy:... FORMULARZ OFERTOWY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE: Lp. Nazwa opłaty Cena jednost. netto (zł) I OPŁATY: Wartość netto (zł) za m-c [ 3 x 4 ] miesięcy realizacji Wartość netto w okresie realizacji (zł) [ 5 x 6 ] Wartość w okresie Stawka realizacji brutto VAT (%) (zł) [ 7+8 ] Jednorazowy koszt uruchomienia wszystkich usług 2 Jednorazowy koszt rozbudowy centrali Abonament miesięczny ISDN PRA 30B+D za m-c: 4 szt. 48 WARTOŚĆ OGÓŁEM: Lp. Rodzaj połączenia Cena za min. połączenia netto (zł) II KOSZTY POŁĄCZEŃ: szacunkowa czasu połączeń (min/m-c) Wartość netto (zł/m-c) [ 3 x 4 ] miesięcy realizacji Wartość w okresie realizacji netto (zł) [ 5 x 6 ] Lokalne i strefowe: Międzymiastowe: Sieci komórkowe do wszystkich operatorów: Międzynarodowe: Pozostałe połączenia (do biura numerów, infolinie itp.) 300 połączeń WARTOŚĆ OGÓŁEM: VAT (%) Wartość w okresie realizacji brutto (zł) [ 7+8 ] III KOSZTY REALIZACJI USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU W 3 LOKALIZACJACH: Lp. Rodzaj usługi Abonament za miesiąc za 3 lokalizacje netto (zł) Abonament za miesiąc za 3 lokalizacje brutto (zł) miesięcy realizacji WARTOŚĆ NETTO [ 3 x 5 ] VAT (%) WARTOŚĆ BRUTTO [ ] Usługa dostępu do Internetu w 3 lokalizacjach 48

2 Lp. 2 Przedmiot zamówienia IV KOSZTY DOSTAWY APARATÓW I BRAM BEZPIECZEŃSTWA: szt. WARTOŚĆ NETTO (zł) VAT (%) WARTOŚĆ BRUTTO (zł) [ ] Wysokość miesięcznej raty brutto PRODUCENT I MODEL ZAOFEROWANYCH APARATÓW I BRAM** Dostawa aparatów telefonicznych cena płatna w równych ratach miesięcznych Dostawa zintegrowanych bram bezpieczeństwa cena płatna w równych 24 ratach miesięcznych 3 WARTOŚĆ OGÓŁEM: ** - szczegółowy opis można zawrzeć na odrębnym piśmie Wartość netto oferty (I + IV): Słownie:.. Wartość brutto oferty (I + IV): Słownie:.. Informacyjnie: Aparat systemowy podstawowy cena za szt. brutto. zł Aparat systemowy zaawansowany cena za szt. brutto.. zł Aparat bezprzewodowy analogowy z funkcją CLIP cena za szt. brutto... zł OŚWIADCZENIE WYKONAWCY. Wadium zostało wniesione w dniu. w formie. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ. 3. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczamy, że oferowana usługa wraz z wymaganym sprzętem jest zgodna z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ. 5. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym świadczeniem usługi objętych specyfikacją. 6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy siłami własnymi/polegając na zasobach (wskazać jakich) innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp (niepotrzebne skreślić). (podpis Wykonawcy) 2

3 7. Ze strony Wykonawcy osoba upoważniona do kontaktów w sprawie realizacji umowy:..., tel.: Serwis kontakt tel. mail:.. Nazwa Banku oraz nr konta Wykonawcy: podpis Wykonawcy 3

4 Nr sprawy: 70/IJ/203 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu na potrzeby Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya 4 z zachowaniem dotychczasowej numeracji, doposażenie istniejącej centrali telefonicznej, serwis, szkolenie i nadzór techniczny centrali telefonicznej przez cały okres trwania umowy. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z zachowaniem obecnie posiadanej numeracji, jak również kosztów związanych z przeniesieniem numerów telefonicznych. Przeniesienie numerów nie spowoduje przerw w realizacji ciągłości ruchu telefonicznego w Szpitalu z uwagi na specyficzny charakter działalności Zamawiającego wymagane jest zachowanie ciągłości połączeń/ ruchu telefonicznego. Zamawiający zastrzega: wszystkie instalowane urządzenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być nowe, bezpieczne w użytkowaniu i nie mogą zakłócać pracy prawidłowego działania urządzeń i aparatury medycznej w Szpitalu. Zakres zamówienia winien obejmować:. Świadczenie usług telekomunikacyjnych z sekundowym systemem naliczania, bez opłaty za inicjację połączenia, oraz dostępu do Internetu obejmujące: a. bezpłatne połączenia w ramach sieci wewnętrznej, b. bezpłatne połączenia pomiędzy Szpitalem Klinicznym i Instytutem Stomatologii, c. połączenia lokalne i strefowe, d. połączenia międzystrefowe, e. połączenia do sieci komórkowych, f. połączenia międzynarodowe, g. zapewnienie transmisji dla faksu, h. połączenia pozostałe (połączenia do biura numerów 893, teleinformatyczne itp.), i. połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj:2, 999, 998,997, 99,992, 993, 994, 986, j. automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800;0-80;0-804; linie informacyjne 9XX;93XX;95XX; k. przekierowanie połączeń, l. prezentację numeru na wewnętrznych portach cyfrowych i analogowych (jeżeli wymaga to doposażenia istniejącej centrali telefonicznej to odpowiednie licencje muszą zostać dostarczone w ramach realizacji zamówienia). m. bezpłatny wykaz zrealizowanych połączeń, sporządzony w formie papierowej i elektronicznej, z wyszczególnieniem każdego numeru oraz rozbiciem na rodzaj połączenia, np. oddzielnie połączenia komórkowe, międzystrefowe itp. do 0 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, n. bezpłatną całodobową możliwość telefonicznej obsługi klientów, o. automatyczny wybór prefiksu operatora p. bezpłatną blokadę połączeń: , , , q. bezpłatną możliwość ograniczenia ruchu wyjściowego polegającą na blokowaniu przez Zamawiającego połączeń wychodzących, np. połączeń międzynarodowych, do sieci telefonii komórkowej itp. r. aktualizację oprogramowania centrali do najnowszej wersji minimum raz na rok w czasie obowiązywania umowy, chyba że nie ukazała się nowa wersja oprogramowania. s. diagnostyka i ocena aktualnego stanu urządzenia zasilania awaryjnego centrali minimum raz na pół roku w czasie obowiązywania umowy. t. Backup konfiguracji i licencji centrali z dostarczeniem kopii do zamawiającego minimum raz na pół roku. 4

5 u. zapewnienie łączności z internetem z technologii szerokopasmowej ze stałym adresem IP i minimalnymi prędkościami łączy 40/40Mbitps w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya 4, Instytucie Stomatologii w Warszawie przy ul. Miodowej 8 i Lecznicy przy ul. Emilii Plater 2 przez cały okres trwania umowy. v. w/w łącza przez okres trwania umowy muszą być objęte gwarancją działania SLA. w. dostarczenie urządzeń do realizacji tunelowania VPN między lokalizacjami (specyfikacja poniżej). System telekomunikacyjny musi obsługiwać dwie lokalizacje klienta. Wymagania ilościowe są podane w tabelkach poniżej. I. Wymagania ilościowe telefoniczne: Lokalizacja - Lindleya MINIMALNA PO ROZBUDOWIE Linie miejskie ISDN PRA 4 Wymagana obsługa sygnalizacji DSS, styk G.703 Linie wewnętrzne systemowe cyfrowe 024 Aktualnie 896 Linie wewnętrzne analogowe 428 Aktualnie 288, Obsługa FAX G3 Lokalizacja 2 - Miodowa MINIMALNA PO ROZBUDOWIE Linie wewnętrzne systemowe 6 Aktualnie 6 Linie wewnętrzne analogowe 32 Aktualnie 32, Obsługa FAX G3 Wymagania ilościowe dotyczące rozbudowy systemu - System musi być rozbudowany o następujące komponenty Aparaty systemowe podstawowe 8 Aparaty systemowe zaawansowane 5 Aparaty bezprzewodowe analogowe z funkcją CLIP Licencje umożliwiające uruchomienie funkcji CLIP na aparatach analogowych. Szkolenie z zarządzania zaawansowanymi funkcjami centrali, systemem telekomunikacyjnym oraz obsługi systemu taryfikacyjnego w miejscu lokalizacji centrali. MINIMALNA 50 Wymagane minimum Szczegółowy opis aparatu znajduje się w dalszej części specyfikacji Szczegółowy opis aparatu znajduje się w dalszej części specyfikacji Wymagana funkcja prezentacji numeru dzwoniącego. Liczba wymagana do uruchomienia funkcji CLIP na wszystkich portach analogowych dostępnych po rozbudowie centrali. U Zamawiającego. Minimum 3 dni dla 2 osób Dostęp do internetu musi obejmować trzy lokalizacje klienta. Wymagania ilościowe są podane w tabelkach poniżej. 5

6 II. Wymagania ilościowe łączy: Lokalizacja - Lindleya Dostęp do internetu w technologii szerokopasmowej ze stałym adresem IP i minimalną przepustowością łącza 40/40Mbitps Podstawowa Zintegrowana brama bezpieczeństwa Firewall VPN IPSec IDP Dodatkowa zintegrowana brama bezpieczeństwa VPN, Firewall Lokalizacja 2 - Miodowa Dostęp do internetu w technologii szerokopasmowej ze stałym adresem IP i minimalną przepustowością łącza 40/40Mbitps MINIMALNA 2 MINIMALNA Wymagana gwarancja SLA minimum 99,5% przez okres trwania umowy Gwarancja sprzętu przez okres minimum 48 m-cy od daty dostawy, door to door z zapewnieniem sprzętu zastępczego o parametrach nie niższych niż sprzęt zakupiony. Licencje Firewall + IDP + antywirus minimum 48 msc. Gwarancja sprzętu przez okres minimum 48 m-cy od daty dostawy, door to door z zapewnieniem sprzętu zastępczego o parametrach nie niższych niż sprzęt zakupiony. Wymagana gwarancja SLA minimum 99,5% przez okres trwania umowy Lokalizacja 3 Lecznica Emilii Plater 2 Dostęp do internetu w technologii szerokopasmowej ze stałym adresem IP i minimalną przepustowością łącza 40/40Mbitps MINIMALNA Wymagana gwarancja SLA minimum 99,5% przez okres trwania umowy III. Wymagania funkcjonalne i konstrukcyjne systemu telefonicznego: System centrali musi pozostać w obecnej konfiguracji modyfikacje mogą objąć tylko rozbudowywaną część systemu. IV. Wymagania dotyczące Systemu Taryfikacyjnego: System musi pozostać w obecnej konfiguracji - modyfikacje mogą objąć tylko rozbudowywaną część systemu. V. Wymagania dotyczące aparatów telefonicznych: Aparaty systemowe muszą być kompatybilne z obecnym systemem telefonicznym. Zamawiający posiada centralę telefoniczną: 6

7 Alcatel-Lucent OmniPCX Comunication Server Podstawowy aparat systemowy: ) wyświetlacz jednoliniowy minimum 20 znaków w linii 2) prywatna książka telefoniczna (co najmniej 0 numerów), 3) minimum 6 programowalnych klawiszy, 4) klawisz zakończenia połączenia, klawisz ponownego wybierania, 5) klawisz przełączania do trybu głośnomówiącego, regulacja głośności 6) obsługa polskich czcionek na wyświetlaczu LCD 7) wbudowany głośnik Zaawansowany aparat systemowy: ) wyświetlacz graficzny LCD z możliwością regulacji kąta nachylenia 2) obsługa minimum 5 linii na wyświetlaczu sterowanym za pomocą minimum 8-śmiu przycisków dynamicznych, 3) wbudowana klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca m.in. dostęp do książki telefonicznej, wybieranie po nazwie oraz wysyłanie wiadomości tekstowych, 4) minimum 70 programowalnych klawiszy, 5) tryb hands-free, 6) klawisz zakończenia połączenia, klawisz ponownego wybierania, 7) klawisz przełączania do trybu głośnomówiącego, regulacja głośności, 8) możliwość wyposażenia w nagłowny zastaw słuchawkowy, 9) możliwość dołączenia przystawek z dodatkowymi klawiszami programowalnymi. 0) obsługa polskich czcionek na wyświetlaczu LCD ) ustawienia typu dzwonka (różnego dla połączeń zewnętrznych oraz wewnętrznych) VI. Wymagania dotyczące zintegrowanych bram bezpieczeństwa: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łącza. Wymaga się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej. Bramy bezpieczeństwa muszą bezproblemowo pracować ze sobą w tunelowaniu VPN IPSec DHCP relay over VPN.. Podstawowa zintegrowana brama bezpieczeństwa: ) Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączoną funkcją Antivirus minimum 400 Mbit 2) Przepustowość Firewall minimum Gbps 3) Przepustowość IPSec VPN Minimum 3Gbps 4) Minimalna liczba jednoczesnych sesji NAT: ) Minimalna liczba połączeń IPSec VPN: 50 6) Możliwość podłączania przez tunel VPN użytkowników zdalnych bez dodatkowej licencji.(lub dołączona licencja lifetime) 7) Tryb router, bridge 8) Inspekcja IDP 9) Głęboka inspekcja oparta na sygnaturach 0) Automatyczna aktualizacja sygnatur IDP IPS Antyvirus ) Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS] 2) Możliwość definiowania własnych sygnatur 3) Ochrona przed anomalią ruchu 4) ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). 5) Filtry treści 6) Blokowanie na podstawie słów kluczowych i adresów URL 7) Blokowanie dostępu do internetu dla wyszczególnionych IP 8) Blokowanie dostępu do określonych adresów URL i domen dla wyszczególnionych adresów IP 9) Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 20) Obsługa białych i czarnych list 7

8 2) Blokowanie skryptów Java / Cookies / Active-X 22) IPSec VPN 23) DHCP relay over VPN 24) Szyfrowanie (AES / 3DES / DES) 25) NAT over IPSec 26) Dead Peer Detection / Replay Detection 27) L2TP Over IPSec 28) Grupowanie portów warstwy drugiej 29) Ethernet / PPPoE / PPTP 30) Zarządzaniem Pasmem 3) Firewall obsługa nie mniej niż,5 miliona jednoczesnych połączeń oraz 40 tys. nowych połączeń na sekundę 32) kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] 33) Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 34) Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 6500 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 35) Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP 36) kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. 37) Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) z funkcją archiwizowania informacji 38) Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 39) Ochrona przed atakami DoS/DDoS 40) Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN 4) Detekcja uszkodzenia urządzenia 42) Obsługa wielu połączeń WAN w trybie równoważenie połączeń 43) VPN HA (Redundant Remote VPN Gateways) 44) Wielojęzyczny interfejs Web GUI (HTTPS) 45) Syslog 46) Alerty 47) ICSA Firewall IPSec VPN Certified 48) Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym 49) Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności 50) System Configuration Rollback 5) Pamięć minimalna: GB RAM / 256MB Flash 52) Interfejsy minimum: GbE x 0 (RJ-45, with LED) 53) Auto-Negotiation, Auto MDI/MDI-X 54) Przycisk Reset 55) Napięcie zasilania: VAC, 50/60Hz 56) Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 48 miesięcy. dodatkowa zintegrowana brama bezpieczeństwa: 57) Przepustowość Firewall minimum Gbps 58) Przepustowość VPN minimum 400Mbit 59) Minimalna liczba połączeń IPSec VPN: 0 60) IPSec VPN 6) NAT over IPSec VPN 62) DHCP relay over VPN 63) Dead Peer Detection/Relay Detection 64) Obsługa L2TP over Spiec 65) Zarządzanie pasmem 8

9 66) Określanie priorytetów 67) ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). 68) ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS] 69) Monitorowanie stanu łącza 70) Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności 7) Automatyczne synchronizowanie konfiguracji 72) Równoważenie obciążenia wielu łączy WAN 73) Wysoka dostępność VPN (nadmiarowe zdalne bramy VPN) 74) Tryb router/bridge/mixed 75) Ethernet/PPPoE/PPTP 76) Policy Routing (zależny od użytkownika) 77) Translacja adresów (SNAT/DNAT) 78) DHCP client/server/relay 79) Wbudowany serwer DNS 80) Uwierzytelnianie 8) Wielojęzyczny interfejs WWW (HTTPS/HTTP) 82) Syslog 83) Alarmy 84) Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym 85) Zaawansowane raportowanie 86) Firewall z certyfikatem ICSA 87) IPSec VPN z certyfikatem ICSA 88) Pamięć minimum: 256 MB DDR2 RAM/256 MB Flash 89) Interfejs: GbE x 5 (RJ-45) 90) Interfejs: autonegocjacja i auto MDI/MDI-X 9) Przycisk resetu 92) Napięcie zasilania: VAC, 50/60Hz VII. Montaż i konfiguracja: Wykonawca zobowiązuje się do rozbudowy oraz konfiguracji systemu telekomunikacyjnego w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu oraz połączenia systemu z istniejącą przełącznicą. Wykonawca skonfiguruje system według wymagań Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przyłączenia wymienionych wyżej lokalizacji do internetu kończąc swoją infrastrukturę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego złączką komputerową RJ45. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zintegrowane bramy bezpieczeństwa spełniające wymagania techniczne podane w specyfikacji. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wszelkich czynności związanych z rozbudową i konserwacją centrali pod nadzorem Zamawiającego VIII. Szkolenie: Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić 2 osoby w zakresie umożliwiającym zaawansowane zarządzanie systemem telekomunikacyjnym oraz obsługę systemu taryfikacyjnego. Wszystkie opisane powyżej urządzenia muszą być nowe z możliwością zainstalowania najnowszego oprogramowania i będą posiadać świadectwa homologacji i oznaczenia CE. Wymogi dotyczące serwisu centrali. Całodobowy kontakt z serwisem pod wskazanym przez Wykonawcę numerem telefonu. 2. Wykonawca gwarantuje sprawne świadczenie usługi objętej przedmiotem zamówienia. 3. O zaistnieniu awarii Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie. 4. W razie awarii systemu w godzinach popołudniowych w dni wolne od pracy, niedziele i święta Wykonawca gwarantuje jak najszybsze jej usunięcie. 5. Wykonawca zapewni naprawę awarii krytycznych w maksymalnie 4 godziny od zgłoszenia 6. Wykonawca zapewni naprawę awarii niekrytycznych w maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia 7. Wykonawca zapewni bieżący zapas części zamiennych na wypadek wystąpienia awarii, któregokolwiek z elementów centrali telefonicznej. 9

10 8. W ramach naprawy awarii podzespołów centrali nie objętych niniejszą specyfikacją wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy uszkodzenia w ramach umowy. 9. Koszt naprawy/wymiany uszkodzonych podzespołów centrali nie objętych niniejszą specyfikacją nie może przekroczyć 0-ciu procent sugerowanej ceny detalicznej producenta za naprawiany/wymieniany podzespół. 0. Czas usunięcia awarii łącza dostępu do internetu przez wykonawcę od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż 7 h w godzinach 7-8 w dni powszednie i 24h w weekendy i święta. Usługi telekomunikacyjne Usługi telekomunikacyjne będą świadczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 800 ze zm.) Usługa musi umożliwiać bezbłędną transmisję faksową dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego urządzeń do wszystkich sieci stacjonarnych. Wykonawca będzie stosował do rozliczeń za połączenia naliczanie sekundowe. Wykonawca nie będzie naliczał opłaty za inicjację połączenia. Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń wg stawek z formularza ofertowego. Wysokość stawek za usługi telefoniczne nie ulegnie zwiększeniu w czasie trwania umowy. Wykonawca zapewni wyłącznie płaski plan taryfowy, tj. bez okresów taryfikacyjnych ze względu na porę dnia oraz dni tygodnia. Wykonawca będzie dostarczał w cyklach miesięcznych pełne zestawienia bilingowe W formie papierowej i elektronicznej, z wyszczególnieniem każdego numeru oraz rozbiciem na rodzaj połączenia np. oddzielnie połączenia komórkowe, międzystrefowe itp. do 0 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, Wykonawca będzie stosował stały nie zmienny przez okres trwania umowy abonament za świadczenie usług dostępu do internetu w/w lokalizacjach. Wykonawca zapewni łącza dostępu do internetu o prędkości nie niższej niż podana w opisie przedmiotu zamówieniu i gwarantuje poprawność działania usługi przez cały okres trwania umowy. Do kalkulacji kosztów połączeń należy przyjąć konfigurację połączeń oraz ich czas określony w formularzu cenowym. Cena ofertowa musi obejmować całkowitą cenę, jaką poniesie Zamawiający w związku z realizacją kontraktu przez okres trwania umowy (48 miesięcy), wyliczoną na podstawie średnich danych miesięcznych przedstawionych przez Zamawiającego. Podany czas trwania połączeń ma charakter szacunkowy. Zamawiający informuje, że:. Posiada rozwiązania sieci Telekomunikacji Polskiej (wewnętrzna sieć telefoniczna jest własnością Zamawiającego). 2. Zapewnia pełną i sprawną infrastrukturę kablową. Przełącznica główna - wolnostojąca posiada stronę liniową i stronę stacyjną, strona stacyjna połączona jest na sztywno ze stroną liniową przełącznicy obecnego Operatora. 3. System telekomunikacyjny (centrala telefoniczna, przełącznica, aparaty cyfrowe, aparaty analogowe) jest własnością Zamawiającego. 4. Zamawiający w chwili obecnej posiada 232 czynnych numerów telefonicznych, w tym 84 numerów w Szpitalu i 48 numery w Instytucie Stomatologii. 5. W ramach czynnych numerów telefonicznych jest 896 numerów cyfrowych i 288 numerów analogowych. 6. Numery analogowe zakończone są aparatami sznurowymi (ok 60 szt.), aparatami bezprzewodowymi (ok. 44 szt.), faxami (ok. 52 szt.), (pozostałe numery to: modemy, centralki POŻ, itp.) wszystkie urządzenia analogowe są własnością Zamawiającego. 7. Sprzęt w/w po zakończeniu umowy pozostaje własnością Zamawiającego. 8. Na czas dowiązania realizacji optycznej, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usług przy pomocy linii radiowych pracujących w paśmie koncesjonowanym. Wykonawca zobowiązuje się dowiązać realizację optyczną lub miedzianą do w/w lokalizacji w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 0

11 Dodatkowe wymogi:. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych aparatów telefonicznych w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego (faks, mail) oraz realizowania napraw gwarancyjnych w tym okresie. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zintegrowanych bram bezpieczeństwa w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia podpisania umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia dostępu do internetu w w/w lokalizacjach w terminie miesiąca od dnia podpisania umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania rozbudowy centrali telefonicznej zgodnie ze specyfikacją zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamówionych aparatów telefonicznych na wniosek (faks, mail potwierdzony oryginałem pisma) zamawiającego w ilości podanej w zamówieniu, w terminie nie dłuższym niż 2 tyg. od daty przekazania w/w wniosku. 6. Gwarancja na zamówione aparaty telefoniczne rozpocznie bieg od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego. 7. Gwarancja na telefony minimum 24msc.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego routera do Urzędu Gminy. W celu wyliczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III Załącznik nr 1c Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr III Dostawa urządzenia brzegowego 1szt. 1. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dla systemu:

Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Załącznik Nr 1 Pak Nr 1 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia sieciowego UTM (1 szt.) wraz z jego instalacją i konfiguracją. Wyznaczony

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 20 maja 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 20 maja 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.3 Warszawa, dnia 20 maja 2016 r. 1. Zamawiający: Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany

Bardziej szczegółowo

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetargjsopsbielany.waw.pl do dnia r. do godz

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetargjsopsbielany.waw.pl do dnia r. do godz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TELEFONICZNYCH NA RZECZ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych: 1) z bezprzewodowych przenośnych telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica tel.: 76 8624864 faks: 76 8622150 www.dsckziu.pl sekretariat@dsckziu.pl Znak sprawy: DA.350.01.14

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg(5)opsbielanv.waw.pl do dnia 29.12.2014 r. do godz. 10.00.

Termin oraz sposób składania ofert. Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg(5)opsbielanv.waw.pl do dnia 29.12.2014 r. do godz. 10.00. O śro d ek Pom ocy Sp o łeczn ej D zielnicy Bielany m.st. W arszaw y 01-824 W arszaw a, ul. P rzyb yszew skie go 80/82, tel. 22 568 91 00, fax. 22 864 59 52 NIP 118-09-35-660 ; R egon : 010843854 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych,

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-10/2011 ... Załącznik nr 4 do SIWZ. (Pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-10/2011 ... Załącznik nr 4 do SIWZ. (Pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY (Pieczęć adresowa Wykonawcy) Nazwa przedmiotu zamówienia: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych, szerokopasmowego łącza transmisji danych (VPN) oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Załącznik nr 2 do Regulaminu ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający -, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet

Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM ZAŁĄCZNIK NR 1 cd dot. PAKIETU 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM 1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe W związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000,- euro, prosimy o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową Numer ogłoszenia: 100949-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 94 00 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:am@am.szczecin.pl Szczecin, dnia 29.01.2015r. Dot: pytań

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja łącza internetowego, standard świadczenia usługi (gwarancja SLA) i parametry oferowanego routera.

Specyfikacja łącza internetowego, standard świadczenia usługi (gwarancja SLA) i parametry oferowanego routera. Specyfikacja łącza internetowego, standard świadczenia usługi (gwarancja SLA) i parametry oferowanego Dotyczy.. części zamówienia. Kod CPV: 72411000-4 Dostawcy usług internetowych (ISP), 32412110-8 Sieć

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Nazwa Urząd Miejski w Łowiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Ataki sieciowe SONY niedostępnośc usługi Playstation Network koszt: 3,4mld USD CIA niedostępnośc witryny Web cia.gov

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E PZP27186INF2015 Radlin, dn 05112015r Z A P R O S Z E N I E Miasto Radlin ( ul Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin) zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego: Gmina Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 Polanica-Zdrój dn. 05.02.2010 r INF/341/1/2010 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spr. nr K/4/U/2011 Zielona Góra 31.01.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spr. nr K/4/U/2011 Zielona Góra 31.01.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Spr. nr K/4/U/2011 Zielona Góra 31.01.2011 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 110, tel. 0 68 322-91-

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Gdańsk, dnia 08..2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008. Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową. Numer ogłoszenia: 131950-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu Numer ogłoszenia: 158960-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytułu opłaty. Instalacja Łącza, na którym świadczona będzie usługa dostęp do Internetu DSL tp 2.

Wyszczególnienie tytułu opłaty. Instalacja Łącza, na którym świadczona będzie usługa dostęp do Internetu DSL tp 2. cennik dostęp do internetu DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne Wyszczególnienie tytułu opłaty Podatek z podatkiem 1. Instalacja usługi dostęp do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja łącza internetowego, standard świadczenia usługi (gwarancja SLA) i parametry oferowanego routera.

Specyfikacja łącza internetowego, standard świadczenia usługi (gwarancja SLA) i parametry oferowanego routera. Specyfikacja łącza internetowego, standard świadczenia usługi (gwarancja SLA) Kod CPV: 72411000-4 Dostawcy usług internetowych (ISP), 32412110-8 Sieć internetowa Ja, niżej podpisany działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/5 Załącznik nr 4b do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A.

cennik us ugi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. cennik us ugi dostęp do Internetu DSL tp świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. Tabela 1. Opłaty instalacyjne. Poz. PKWiU Wyszczególnienie tytułu opłaty Instalacja usługi dostęp do Internetu DSL

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy NIP:... REGON:...

Formularz ofertowy NIP:... REGON:... . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej. Kraków, 14 września 2009 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym wg Procedury udzielania zamówień na zakupy towarów i usług przez ORLEN OIL Sp. z o.o. w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY SMM.321.1.2014 Opole, dnia 2014-03-13 FORMULARZ OFERTY Na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Usługa internetowa

FORMULARZ OFERTY. Usługa internetowa OI.2402-05/15 Lublin, dnia 27 sierpnia 2015 r. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: II. Nazwa przedmiotu zamówienia FORMULARZ OFERTY Usługa internetowa SĄD REJONOWY LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE Oddział Informatyczny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia. Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia. Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zp 2130-13/13 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia są publiczne usługi telefoniczne polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Producent. Rok produkcji..

Producent. Rok produkcji.. Pakiet II Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

I. Określenie przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne

I. Określenie przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Określenie przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne Świadczenie drogą kablową usług telefonicznych i faksowych na łączach analogowych i cyfrowych w budynkach

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Celestynów, dnia 12/02/2015r. I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów NIP: 532 105 76 50 REGON: 013268965 Tel. 227897060 Fax 227897011 Gmina Celestynów zwraca się z zaproszeniem

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 Sianów, dnia 22 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 1. Przedmiot zapytania W związku z realizacją projektu pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów nr POIG.08.03.00-32-496/13

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1 I.OPISPRZEDMIOTUZAMÓWIENIA: ZałącznikNr1doSIWZ I.Świadczenieusługtelefoniikomórkowejwrazzdostawątelefonówkomórkowychimodemówz aktywnymiiskonfigurowanymikartamisim. 1. Świadczona usługa telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo