Repozytorium transakcji Specyfikacja funkcjonalna i techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Repozytorium transakcji Specyfikacja funkcjonalna i techniczna"

Transkrypt

1 Specyfikacja funkcjonalna i techniczna

2 Zawartość 1. Ogólna charakterystyka OBSZARY ZASTOSOWANIA REPOZYTORIUM TRANSAKCJI ZAKRES GROMADZONYCH INFORMACJI O TRANSAKCJACH FUNKCJONALNOŚĆ REPOZYTORIUM TRANSAKCJI Specyfikacja technologiczna ARCHITEKTURA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, REALIZUJĄCEGO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI INTERFACE DO POZYSKIWANIA DANYCH Z SYSTEMU KDPW_STREAM INTERFACE DO POZYSKIWANIA DANYCH Z SYSTEMU SENTINEL INTERFACE EKSPORT DANYCH BILINGOWYCH RAPORTOWANIE TRADE REPOSITORIES TABLE OF FIELDS... 15

3 1. Ogólna charakterystyka 1.1. Obszary zastosowania Uruchomienie ma na celu zgromadzenie w dedykowanym miejscu informacji o transakcjach derywatami z rynku regulowanego, o transakcjach derywatami OTC rozliczanych przez KDPW_CCP oraz transakcjach derytywami nierozliczanymi przez KDPW_CCP, zgłaszanymi przez instytucje zobowiązane Definicja transakcji oraz zakres definiujących je informacji wynika z Regulaminu Wykaz kontrahentów, upoważnionych do rejestrowania transakcji w Repozytorium KDPW wynika z Regulamu Minimalny zakres funkcjonalności Repozytorium, udostępniony kontrahentom zobowiązanym do rejestrowania realizanych transakcji wynika z Regulamu Uruchomienie zostanie zrealizowane w dwóch etapach: I etap: (do listopada 2012) uruchomienie systemu z minimalną funkcjonalnością; II etap: (po ustabilizowaniu wymagań technicznych ESMA oraz instytucji nadzorującej Repoozytorium KDPW) automatyzacja wybranych procesów; rozszerzenie zakresu informacji dotyczących rejestrowanych transakcji.

4 1.2. Zakres gromadzonych informacji o transakcjach W będą gromadzone informacje o transakcjach, określone przez organizację ESMA. Minimalny zakres informacji stanowić będą informacje o transakcjach posiadane obecnie w systemie kdpw_stream. w przypadku braku poszczególnych informacji o transakcjach w systemie kdpw_stream lub Sentinel w stosunku do wymagań ESMA, zostanie podjęta decyzja, czy rozszerzyć zakres obecnie pozyskiwanych informacji od uczestników. W przypadku aplikacji witryny WWW będzie pozyskiwany komplet informacji wymaganych przez ESMA Zakres informacji o transakcji. Zakres informacji wymaganych przez ESMA został zawarty w załączniku.

5 1.3. Funkcjonalność Zakłada się, że będzie funkcjonowało jako zbiór informacji o transakcjach zasilany z trzech źródeł: systemu kdpw_stream (rynek regulowany) systemu Sentinel (rynek OTC rozliczany przez KDPW_CCP) aplikacji witryny WWW (rynek OTC nie rozliczany przez KDPW_CCP) Repozytorium wewnętrzne Rejestr kontrahentów Kdpw_stream Centralna baza danych Hub komunikacyjny XML/MQ message POP3/SMTP ESDI MQ Message ESDK SWIFT ISO15022 Bond Spot Transakcje Repo XML/SWIFT Repozytorium wewnętrzne Sentinel Risk Manager Moduł konwersji Sieć publiczna Banki/Klienci Repozytorium wewnętrzne Portal WWW KDPW Repozytorium transakcji Żródła danych Aktualizacja danych Ze względu na zaniechanie budowy automatycznych interfejsów do zasilania danymi głównego Repozytorium pochodzącymi z systemu Sentinel, kdpw_stream i aplikacji witryny WWW, integracja danych z trzech środowisk: Sentinel, aplikacja witryny WWW i kdpw_stream będzie realizowana w trybie manualnym. Tryb do ustalenia. Optymalnym momentem integracji danych wydaje się etap tworzenia raportu na wniosek instytycji nadzorczej Przegląd i modyfikacja zarejestrowanych transakcji Zakłada się, że kontrahenci rejestrujący transakcje za pośrednictwem kdpw_stream lub Sentinel będą mogli przeglądać i modyfikować informacje o zarejestrowanych transakcjach wyłacznie za pomocą funkcjonalności oferowanych przez te systemy (kdpw_stream i Sentinel).

6 Kontrahenci rejestrujący transakcje za pośrednictwem witryny WWW będą mogli przeglądać, modyfikować i usuwać informacje o zarejestrowanych transakcjach za pomocą funkcjonalności aplikacji witryny WWW Funkcjonalność aplikacji witryny WWW Rejestracja kontrahenta W celu zarejestrowania kontrahenta, upoważnionego przez instytucję posiadającą właściwe relacje z KDPW (określone w Regulaminie repozytorium) do rejestrowania, przeglądania i modyfikowania transakcji w Repozytorium KDPW, zostanie zastosowana procedura rejestracji kontrahenta analogiczna jak w aplikacji do obsługi WZ. Weryfikacja tożsamości kontrahentów W celu identyfikacji kontrahenta w aplikacji witryny WWW, zostanie zastosowana procedura weryfikacji tożsamości kontrahenta analogiczna jak w przypadku aplikacji do obsługi WZ. Rejestrowanie transakcji Przewiduje się dwie metody rejestrowania transakcji za pośrednictwem aplikacji witryny WWW: o za pomocą formularza dostępnego na witrynie, umożliwiającego bezpośrednie wprowadzenie informacji o pojedyńczych transakcjach o przesyłając zbiór w zdefiniowanej strukturze, zawierający zestaw informacji o rejestrowanej transakcji lub wielu transakcji. Na witrynie powinien znaleźć się szczegółowy opis wymaganych informacji o transakcji i opis struktury zbioru). Weryfikacja wprowadzanych informacji o transakcji W obydwu przypadkach, przed zarejestrowaniem transakcji w Repozytorium transakcji, wprowadzone dane powinny zostać zweryfikowane pod kątem ich zgodności ze zdefiniowaną strukturą. Zarejestrowana powinna zostać tylko transakcja zawierająca wymagane dane, o ustalonej strukturze. Przegląd/modyfikacja/usunięcie zarejestrowanych transakcji Kontrahent będzie mógł dokonać przeglądu/modyfikacji/usunięcia tylko transakcji zarejestrowanych przez siebie (transakcji instytucji, w imieniu której rejestruje transakcje), za pomocą aplikacji witryny WWW. Zarejestrowana transakcja powinna posiadać skojarzoną historię zmian, prezentowaną wraz z innymi informacjami o transakcji. Histioria zmian transakcji powinna być szczególnie chroniona przed nieautoryzowaną zmianą Raportowanie W pierwszym etapie projektu, raportowanie będzie realizowane narzędziami i metodami developerskimi. Nie przewiduje się automatyzacji tego procesu

7 Po okresie stabilizacji regulacji definiujących zasady funkcjonowania repozytoriów oraz wypracowaniu praktyk w relacjach nadzorca - KDPW w tym zakresie, zostaną podjęte działania w celu automatyzacji procesu raportowania,

8 2. Specyfikacja technologiczna 2.1. Architektura systemu informatycznego, realizującego Zakłada się, że zostanie zrealizowane na platformie IBM i5 i Share Point: Na platformie IBM i5 zostanie utworzony dedykowany, główny zbiór bazodanowy, zasilany danymi o transakcjach, pochodzącymi z trzech źródeł: kdpw_stream, Sentinel oraz aplikacji portalu WWW. Na platformie Share Point zostanie wykonana aplikacja, realizująca: o rejestrację i weryfikację tożsamości kontrahenta; o rejestrację, przegląd i modyfikację danych dotycących transakcji; o weryfikację wprowadzanyc danych; o prowadzenie historii zmian niezależnie dla każdej transakcji Zasilanie danymi Repozytorium Główny zbiór bazodanowy będzie zasilany danymi przekazywanymi przez system kdpw_stream, Sentinel i aplikację witryny WWW. Formaty danych przekazywanych do głównego zbioru bazodanowego zostana określone na etapie projektu technicznego. W pierwszym etapie nie zakłada się budowy automatycznych interfejsów pomiędzy aplikacją witryny WWW i głównym zbiorem bazodanowym oraz systemem Sentinel i głównym zbiorem bazodanowym. Sposób przekazywania informacji pomiędzy systemem kdpw_stream i głównym zbiorem bazodanowym zostanie określony na etapie projektu technicznego. Wymiana danych o kontrahentach będzie realizowana analogicznie jak w przypadku aplikacji do obsługi WZ.

9 Aplikacja witryny WWW Obsługa transakcji Rejestracja Przegląd Modyfikacja Zarządzanie kontrahentami Baza kontrahentów Wewnętrzna baza danych Import danych z Sentinel Raportowanie Import danych z kdpw_stream Baza danych i5 IBM i5 Ogólny schemat

10 2.2. Interface do pozyskiwania danych z systemu kdpw_stream Do uzgodnienia z DRSI

11 2.3. Interface do pozyskiwania danych z systemu Sentinel W pierwszym etapie projektu nie przewiduje się budowy automatycznego interfejsu do wymiany danych pomiędzy głównym zbiorem bazodanowym i systemem Sentinel Zakłada się opracowanie funkcjonalności systemu Sentinel, uruchamianej okresowo/cyklicznie/podczas wykonywania raportu, polegającej na przygotowaniu dedykowanego zbioru zawierającego wymagane dane o transakcjach Zbiór wyeksportowany z systemu Sentinel będzie przenoszony manualnie na platformę IBM i5, w celu wczytania danych do głównego zbioru bazodanowego Sposób importu danych z systemu Sentinel do Repozytorium zostanie określony na etapie projektu technicznego.

12 2.4. Interface WWW W pierwszym etapie projektu nie przewiduje się budowy automatycznego interfejsu do wymiany danych pomiędzy głównym zbiorem bazodanowym i aplikacją witryny WWW Zakłada się opracowanie funkcjonalności w ramach aplikacji witryny WWW, uruchamianej okresowo/cyklicznie/podczas wykonywania raportu, polegającej na przygotowaniu dedykowanego zbioru zawierającego wymagane dane o transakcjach Zbiór wyeksportowany z aplikacji witryny WWW będzie przenoszony manualnie na platformę IBM i5, w celu wczytania danych do głównego zbioru bazodanowego Sposób importu danych z aplikacji witryny WWW do Repozytorium zostanie określony na etapie projektu technicznego.

13 2.5. Eksport danych bilingowych Zakłada się, że eksport danych bilingowych będzie wykonywany w ramach funkcjonalności raportujących, realizowanych w oparciu o dane zawarte w głównym zbiorze bazodanowym Przewiduje się ręczną obsługę procesu fakturowania w systemie fakturującym Do ustalenia: Jakie dane o transakcji będą niezbędne dla systemu fakturującego.

14 2.6. Raportowanie Raportowanie będzie realizowane na bazie informacji zawartych w głównym zbiorze bazodanowym, za pomoca narzędzi i metod developerskich Po okresie stabilizacji regulacji definiujących zasady funkcjonowania repozytoriów oraz wypracowaniu praktyk w relacjach nadzorca - KDPW w tym zakresie (II etap) zostaną podjęte działania w celu automatyzacji procesu raportowania.

15 2.7. Trade Repositories table of fields Table 1 -Counterparty Data Lp CONTENT [RTS] FORMAT [ITS] Dane w kdpw_stream Dane w Sentinel UWAGI Parties to the contract 1 ISO 8601 date format / UTC Reporting timestamp Date and time of reporting CONTENT [RTS] time formatformat [ITS] 2 The reporting counterparty shall be identified by Legal Entity Identifier (LEI), BIC ID of C/P an unique code or, in the case of individuals, by a or Client Code client code NKK (pyt. do KNF) 3 Unique identifier for the other counterparty of the Legal Entity Identifier (LEI), BIC ID of the other C/P transaction or Client Code j.w. 4 Free Text, 50 alphanumerical Corporate name of C/P i.e. name of financial C/P; Name of C/P digits. If in the LEI, no need for non-financial C/P; or individual. this field j.w. 5 Information on the registered office, consisting of Free Text, 500 alphanumerical Domicile of C/P street name, street number, postal code, city and country. digits. If in the LEI, no need for this field j.w. 6 Corporate sector of C/P Nature of the company activities / status (bank, insurance company, etc.) 7 Financial or Non- Indicate if the C/P a financial or non-financial Financial nature of counterparty in accordance with Article 2 (6) and C/P 2(7) of EMIR 8 In case C/P uses a broker to execute the ID of broker of C/P transaction, this broker shall be identified by an unique code 9 ID of the reporting entity ID of the reporting party or a third reporting party 10 ID of the clearing member e.g. in case of give-up 11 If the beneficiary of the contract is not a C/P to Beneficiary this contract it has to be identified by an unique code or, in case of individuals, by a a client code Taxonomy (B=Bank, I=Insurance company, etc.), if Katalog sektorów not in the LEI database F=Financial Counter-party / N = Non-Financial Counterparty Legal Entity Identifier (LEI) or BIC BIC Legal Entity Identifier (LEI) or KDPW, CCP lub wprowadzający via www BIC Legal Entity Identifier (LEI) or Uczestnik izby (clearing member BIC or LEI) BIC Legal Entity Identifier (LEI), BIC Pyt. Do KNF z prośbą o przykład or Client Code 12 Trading capacity Identifies whether the transaction was executed P=Principal A=Agent Brak informacji w stream ie

16 on own account (on own behalf or behalf of a client) or for the account of, and on behalf of, a client 13 C/P side Identifies whether the contract was a buy or a sell from the reporting C/P's perspective B=Buyer / S=Seller 14 Trade with non-eea Counterparty In case the C/P has entered into a trade with a non-eea C/P who is not subject to the reporting obligation Y=Yes / N=No 15 Directly linked to commercial activity or treasury financing For non-financial C/P; Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the non-financial counterparty's commercial or treasury financing activity Y=Yes / N=No; changes over the lifetime of a contract need to be reported. In case the hedge is no longer justified, the report should be amended. Wie tylko strona transakcji 16 Clearing threshold Information whether the contract is above the clearing threshold Y=above / N=below Wymaga doprecyzowania, czy to są limity izby Strona 16 z 21

17 Table 2 -Common Data Both counterparties will need to report this data however where one counterparty reports on behalf of the other counterparty, the data only needs to be reported once. lp CONTENT [RTS] FORMAT [ITS] UWAGI Section 2a - Contract type 1 Taxonomy The used taxonomy for describing the Taxonomy, to be de-fined classification of the reported contract. either by the industry or ESMA 2 Product ID The contract shall be identified by using an unequivocally product identifier if available. UPI 3 Underlying The underlying shall be identified by using an unequivocally identifier for this underlying. In case ISO 6166 International Securities Identifying Number of baskets or indices an indication for this basket (ISIN) / Legal Entity Identifier or index shall be used in case an unequivocal (LEI) / B= Basket / I=Index. identifier for this product doesn't exist. Indication of the currency of the notional; 4 in FX derivatives the ISO 4217 Currency Code. ISO Currency Code cur-rency to be delivered. Section 2b - Details on the transaction 1 Trade ID Unique identifier for a trade as assigned by the two C/Ps or by the trading platform of execution. likely up to 20 numeri-cal digit. Numer instrukcji rozliczeniowej The venue of execution shall be identified by an 2 Venue of execution / unequivocal code for this venue. If the contract is ISO Market Identifier OTC executed outside an identified venue, it should Code (MIC) or XXXX (OTC). refer to as OTC RM=Regulated Mar-ket; MTF= Multilateral Trading Facility; 3 Type of venue of OTF=Organised Trad-ing To identify the type of venue execution Facility; SI=Systemic Internaliser XXXX=OTC Format (C=Cash, 4 Price / rate / spread The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest. amount P=Percentage, Spread=S) and (xxxx,yy). 5 Notional amount Face value of the transaction, i.e. value of the up to 10 numerical digits Strona 17 z 21

18 deliv-erables. (xxxx,yy). 6 Price multiplier The number of derivatives represented by one con-tract. up to 10 numerical digits. 7 Quantity Number of contracts included in the transaction. up to 10 numerical digits. 8 Up-front payment Amount of any up-front payment. numerical digits in the format xxxx,yy.? Do wyjaśnienia 9 Delivery type Identifies whether the contract is settled C=Cash / P=Physical / physically or in cash. O=Option Available to C/P. 10 Execution timestamp The time and date a contract was executed or ISO 8601 date format / UTC modi-fied, indicating timezone, expressed as time format. Coordinated Universal Time (UTC). 11 Effective date Date when obligations under the contract come into effect. ISO 8601 date format. 12 Maturity date Date when contract expires / exercise date. ISO 8601 date format. 13 Termination date TBD, if different from maturity ISO 8601 date format. 14 Settlement date Date of settlement of the underlying. ISO 8601 date format. In the interest of legal standardisation, reference Master Agreement 15 type Master Agreement 16 date 1 Confirmation Confirmation 2 timestamp 3 Collateralisation 1 Clearing obligation to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement,...). Reference to the date of the master agreement ISO 8601 date format. ver-sion, if any (e.g. 1992, 2002,...). Section 2c - Risk mitigation / Reporting Indicates whether the transaction was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed. Date and time of the confirmation. Indicates whether exchange of collateral occurred to cover the transaction. Section 2d Clearing Indicates whether the reported contract is to be mandatorily cleared. Y=Non-electronically confirmed / N=Nonconfirmed / E=Electronically confirmed. ISO 8601 date format / UTC Data zawarcia transakcji time format. Zawsze Y, ze strony nie wiadomo co wpiszą Y=Yes / N=No. Y=Yes / N=No. Y, ze strony N 2 Cleared Indicates whether clearing took place. Y=Yes / N=No. j.w. 3 Clearing timestamp Time and date clearing took place. ISO 8601 date format / UTC Strona 18 z 21

19 4 CCP 5 Intragroup TBD time format. In case of a bilateral transaction that becomes novated after reporting the original transaction Legal Entity Identifier code (LEI) shall be kept and the indication whether it has or BIC of the CCP clearing the been cleared reported in this field by using an contract. unique code for the CCP that has cleared the contract. Indicates whether the contract was concluded as an intra-group transaction, defined in Art. 2a of Y=Yes / N=No. Regu Section 2e - Equity Derivatives b.d. Section 2f - Interest Rates If a UPI is reported and contains all the in-formation below, this is not required to be reported P=Payer of fixed rate, R=Receiver of fixed rate, U=Unspecified, For derivatives Indicates whether the reporting counterparty is in gen-eral-if the principal is 1 Direction receiving or paying the fixed rate. In case of floatto-float or fixed-to-fixed contracts this field has to rate. For float-to-float and paying or receiving the fixed B.d be filled as unspecified. fixed-to-fixed, it is unspecified. For non-swap or swap-tions, the instrument that was bought or sold. 2 Fixed rate Indicates the level of the fixed rate leg. numerical digits in the format xxxx,yy. b.d. 3 The actual number of days in the relevant Fixed Fixed rate day count numerical digits in the format Rate Payer Calculation Period in respect of which fraction xxx/360. pay-ment is being made divided by 360. b.d. 4 D=daily, W=weekly, Fixed leg payment Indicates the frequency of payments for the fixed M=monthly, Q=quarterly, fre-quency rate leg. S=semi-annually, A=annually. b.d. 5 D=daily, W=weekly, Floating rate Indicates the frequency of payments for the M=monthly, Q=quarterly, payment frequency floating rate leg. S=semi-annually, A=annually. b.d. 6 Floating rate reset Indicates the frequency of floating rate leg resets. D=daily, W=weekly, b.d. Strona 19 z 21

20 fre-quency M=monthly, Q=quarterly, S=semi-annually, A=annually. 7 Floating rate to floating rate Floating to floating rate. b.d. 8 Fixed rate to fixed rate Fixed to fixed rate. b.d. Section 2g - Currency / Forex If a UPI is reported and contains all the in-formation below, this is not required to be reported 1 Currency 2 The cross currency, as different from the currency of delivery. ISO 4217 Currency Code. b.d. 2 Exchange rate 1 At the moment of trade/agreement. b.d. 3 Exchange rate 2 At the moment of trade/agreement. b.d Section 2h - Com-modities Section 2i Credit 1 Option type Option style 2 (exercise) Strike price 3 (cap/floor rate) 1 Log Other Exposures Section 2j Options If a UPI is reported and contains all the in-formation below, this is not required to be reported Indicates whether the contract is a call or a put P=Put / C=Call. from the reporting counterparty's perspective. Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European, Bermudan and A=American, B=Bermudan, Asian style) or at any time during the life of the E=European, S=Asian. contract (American style). numerical digits in the format The strike price of the option. xxxx,yy. Section 2k - Modifications to the con-tract Free Text, the RTS will need to specify that when any of the In order to build a trail of amendments and above information related to a entities reporting those, the date and the relevant single transaction changes, the informa-tion on the amendment, to allow the TR to counter-parties and the CCP register the amendment to a previously registered should make sure that those trade while keeping a log of changes per date. changes are re-ported and a log of the changes kept. Open field TBD b.d. Strona 20 z 21

21 Strona 21 z 21

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Niniejszy regulamin ( Regulamin Raportowania ) ma zastosowanie do relacji pomiędzy klientem ( Klient ) a ( Bank ) począwszy od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP 1 Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Clearing House KDPW_CC KDPW_CCP jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: opcja walutowa. Product Description: Currency Option

Opis produktu: opcja walutowa. Product Description: Currency Option Opis produktu: opcja walutowa Product Description: Currency Option Opis produktu: Opcje walutowe Product Description: Currency Options Niniejszy informator przedstawia ogólne informacje na temat zawierania

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations.

CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations. CCP. They are also expected to transmit the reference number to their counterparties to allow them to fulfil their reporting obligations. A non-exhaustive list of trading/clearing cases and how the TRN

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. ENGLISH VERSION FOLLOWS Załącznik nr 5 do P-193/PT/2009, obowiązuje od dnia 5 maja 2009 r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 05 maja

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy. Product Description: Cross Currency Swap

Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy. Product Description: Cross Currency Swap Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy Product Description: Cross Currency Swap Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy Niniejszy opis przedstawia ogólne informacje na temat dwuwalutowych odsetkowych

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders Version 2.0 /May 11, 2007 Wersja 2.0 /11 maja 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998 / 1081 JS Amsterdam Tel: +31 20 5207970 / Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo