Repozytorium transakcji Specyfikacja funkcjonalna i techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Repozytorium transakcji Specyfikacja funkcjonalna i techniczna"

Transkrypt

1 Specyfikacja funkcjonalna i techniczna

2 Zawartość 1. Ogólna charakterystyka OBSZARY ZASTOSOWANIA REPOZYTORIUM TRANSAKCJI ZAKRES GROMADZONYCH INFORMACJI O TRANSAKCJACH FUNKCJONALNOŚĆ REPOZYTORIUM TRANSAKCJI Specyfikacja technologiczna ARCHITEKTURA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, REALIZUJĄCEGO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI INTERFACE DO POZYSKIWANIA DANYCH Z SYSTEMU KDPW_STREAM INTERFACE DO POZYSKIWANIA DANYCH Z SYSTEMU SENTINEL INTERFACE EKSPORT DANYCH BILINGOWYCH RAPORTOWANIE TRADE REPOSITORIES TABLE OF FIELDS... 15

3 1. Ogólna charakterystyka 1.1. Obszary zastosowania Uruchomienie ma na celu zgromadzenie w dedykowanym miejscu informacji o transakcjach derywatami z rynku regulowanego, o transakcjach derywatami OTC rozliczanych przez KDPW_CCP oraz transakcjach derytywami nierozliczanymi przez KDPW_CCP, zgłaszanymi przez instytucje zobowiązane Definicja transakcji oraz zakres definiujących je informacji wynika z Regulaminu Wykaz kontrahentów, upoważnionych do rejestrowania transakcji w Repozytorium KDPW wynika z Regulamu Minimalny zakres funkcjonalności Repozytorium, udostępniony kontrahentom zobowiązanym do rejestrowania realizanych transakcji wynika z Regulamu Uruchomienie zostanie zrealizowane w dwóch etapach: I etap: (do listopada 2012) uruchomienie systemu z minimalną funkcjonalnością; II etap: (po ustabilizowaniu wymagań technicznych ESMA oraz instytucji nadzorującej Repoozytorium KDPW) automatyzacja wybranych procesów; rozszerzenie zakresu informacji dotyczących rejestrowanych transakcji.

4 1.2. Zakres gromadzonych informacji o transakcjach W będą gromadzone informacje o transakcjach, określone przez organizację ESMA. Minimalny zakres informacji stanowić będą informacje o transakcjach posiadane obecnie w systemie kdpw_stream. w przypadku braku poszczególnych informacji o transakcjach w systemie kdpw_stream lub Sentinel w stosunku do wymagań ESMA, zostanie podjęta decyzja, czy rozszerzyć zakres obecnie pozyskiwanych informacji od uczestników. W przypadku aplikacji witryny WWW będzie pozyskiwany komplet informacji wymaganych przez ESMA Zakres informacji o transakcji. Zakres informacji wymaganych przez ESMA został zawarty w załączniku.

5 1.3. Funkcjonalność Zakłada się, że będzie funkcjonowało jako zbiór informacji o transakcjach zasilany z trzech źródeł: systemu kdpw_stream (rynek regulowany) systemu Sentinel (rynek OTC rozliczany przez KDPW_CCP) aplikacji witryny WWW (rynek OTC nie rozliczany przez KDPW_CCP) Repozytorium wewnętrzne Rejestr kontrahentów Kdpw_stream Centralna baza danych Hub komunikacyjny XML/MQ message POP3/SMTP ESDI MQ Message ESDK SWIFT ISO15022 Bond Spot Transakcje Repo XML/SWIFT Repozytorium wewnętrzne Sentinel Risk Manager Moduł konwersji Sieć publiczna Banki/Klienci Repozytorium wewnętrzne Portal WWW KDPW Repozytorium transakcji Żródła danych Aktualizacja danych Ze względu na zaniechanie budowy automatycznych interfejsów do zasilania danymi głównego Repozytorium pochodzącymi z systemu Sentinel, kdpw_stream i aplikacji witryny WWW, integracja danych z trzech środowisk: Sentinel, aplikacja witryny WWW i kdpw_stream będzie realizowana w trybie manualnym. Tryb do ustalenia. Optymalnym momentem integracji danych wydaje się etap tworzenia raportu na wniosek instytycji nadzorczej Przegląd i modyfikacja zarejestrowanych transakcji Zakłada się, że kontrahenci rejestrujący transakcje za pośrednictwem kdpw_stream lub Sentinel będą mogli przeglądać i modyfikować informacje o zarejestrowanych transakcjach wyłacznie za pomocą funkcjonalności oferowanych przez te systemy (kdpw_stream i Sentinel).

6 Kontrahenci rejestrujący transakcje za pośrednictwem witryny WWW będą mogli przeglądać, modyfikować i usuwać informacje o zarejestrowanych transakcjach za pomocą funkcjonalności aplikacji witryny WWW Funkcjonalność aplikacji witryny WWW Rejestracja kontrahenta W celu zarejestrowania kontrahenta, upoważnionego przez instytucję posiadającą właściwe relacje z KDPW (określone w Regulaminie repozytorium) do rejestrowania, przeglądania i modyfikowania transakcji w Repozytorium KDPW, zostanie zastosowana procedura rejestracji kontrahenta analogiczna jak w aplikacji do obsługi WZ. Weryfikacja tożsamości kontrahentów W celu identyfikacji kontrahenta w aplikacji witryny WWW, zostanie zastosowana procedura weryfikacji tożsamości kontrahenta analogiczna jak w przypadku aplikacji do obsługi WZ. Rejestrowanie transakcji Przewiduje się dwie metody rejestrowania transakcji za pośrednictwem aplikacji witryny WWW: o za pomocą formularza dostępnego na witrynie, umożliwiającego bezpośrednie wprowadzenie informacji o pojedyńczych transakcjach o przesyłając zbiór w zdefiniowanej strukturze, zawierający zestaw informacji o rejestrowanej transakcji lub wielu transakcji. Na witrynie powinien znaleźć się szczegółowy opis wymaganych informacji o transakcji i opis struktury zbioru). Weryfikacja wprowadzanych informacji o transakcji W obydwu przypadkach, przed zarejestrowaniem transakcji w Repozytorium transakcji, wprowadzone dane powinny zostać zweryfikowane pod kątem ich zgodności ze zdefiniowaną strukturą. Zarejestrowana powinna zostać tylko transakcja zawierająca wymagane dane, o ustalonej strukturze. Przegląd/modyfikacja/usunięcie zarejestrowanych transakcji Kontrahent będzie mógł dokonać przeglądu/modyfikacji/usunięcia tylko transakcji zarejestrowanych przez siebie (transakcji instytucji, w imieniu której rejestruje transakcje), za pomocą aplikacji witryny WWW. Zarejestrowana transakcja powinna posiadać skojarzoną historię zmian, prezentowaną wraz z innymi informacjami o transakcji. Histioria zmian transakcji powinna być szczególnie chroniona przed nieautoryzowaną zmianą Raportowanie W pierwszym etapie projektu, raportowanie będzie realizowane narzędziami i metodami developerskimi. Nie przewiduje się automatyzacji tego procesu

7 Po okresie stabilizacji regulacji definiujących zasady funkcjonowania repozytoriów oraz wypracowaniu praktyk w relacjach nadzorca - KDPW w tym zakresie, zostaną podjęte działania w celu automatyzacji procesu raportowania,

8 2. Specyfikacja technologiczna 2.1. Architektura systemu informatycznego, realizującego Zakłada się, że zostanie zrealizowane na platformie IBM i5 i Share Point: Na platformie IBM i5 zostanie utworzony dedykowany, główny zbiór bazodanowy, zasilany danymi o transakcjach, pochodzącymi z trzech źródeł: kdpw_stream, Sentinel oraz aplikacji portalu WWW. Na platformie Share Point zostanie wykonana aplikacja, realizująca: o rejestrację i weryfikację tożsamości kontrahenta; o rejestrację, przegląd i modyfikację danych dotycących transakcji; o weryfikację wprowadzanyc danych; o prowadzenie historii zmian niezależnie dla każdej transakcji Zasilanie danymi Repozytorium Główny zbiór bazodanowy będzie zasilany danymi przekazywanymi przez system kdpw_stream, Sentinel i aplikację witryny WWW. Formaty danych przekazywanych do głównego zbioru bazodanowego zostana określone na etapie projektu technicznego. W pierwszym etapie nie zakłada się budowy automatycznych interfejsów pomiędzy aplikacją witryny WWW i głównym zbiorem bazodanowym oraz systemem Sentinel i głównym zbiorem bazodanowym. Sposób przekazywania informacji pomiędzy systemem kdpw_stream i głównym zbiorem bazodanowym zostanie określony na etapie projektu technicznego. Wymiana danych o kontrahentach będzie realizowana analogicznie jak w przypadku aplikacji do obsługi WZ.

9 Aplikacja witryny WWW Obsługa transakcji Rejestracja Przegląd Modyfikacja Zarządzanie kontrahentami Baza kontrahentów Wewnętrzna baza danych Import danych z Sentinel Raportowanie Import danych z kdpw_stream Baza danych i5 IBM i5 Ogólny schemat

10 2.2. Interface do pozyskiwania danych z systemu kdpw_stream Do uzgodnienia z DRSI

11 2.3. Interface do pozyskiwania danych z systemu Sentinel W pierwszym etapie projektu nie przewiduje się budowy automatycznego interfejsu do wymiany danych pomiędzy głównym zbiorem bazodanowym i systemem Sentinel Zakłada się opracowanie funkcjonalności systemu Sentinel, uruchamianej okresowo/cyklicznie/podczas wykonywania raportu, polegającej na przygotowaniu dedykowanego zbioru zawierającego wymagane dane o transakcjach Zbiór wyeksportowany z systemu Sentinel będzie przenoszony manualnie na platformę IBM i5, w celu wczytania danych do głównego zbioru bazodanowego Sposób importu danych z systemu Sentinel do Repozytorium zostanie określony na etapie projektu technicznego.

12 2.4. Interface WWW W pierwszym etapie projektu nie przewiduje się budowy automatycznego interfejsu do wymiany danych pomiędzy głównym zbiorem bazodanowym i aplikacją witryny WWW Zakłada się opracowanie funkcjonalności w ramach aplikacji witryny WWW, uruchamianej okresowo/cyklicznie/podczas wykonywania raportu, polegającej na przygotowaniu dedykowanego zbioru zawierającego wymagane dane o transakcjach Zbiór wyeksportowany z aplikacji witryny WWW będzie przenoszony manualnie na platformę IBM i5, w celu wczytania danych do głównego zbioru bazodanowego Sposób importu danych z aplikacji witryny WWW do Repozytorium zostanie określony na etapie projektu technicznego.

13 2.5. Eksport danych bilingowych Zakłada się, że eksport danych bilingowych będzie wykonywany w ramach funkcjonalności raportujących, realizowanych w oparciu o dane zawarte w głównym zbiorze bazodanowym Przewiduje się ręczną obsługę procesu fakturowania w systemie fakturującym Do ustalenia: Jakie dane o transakcji będą niezbędne dla systemu fakturującego.

14 2.6. Raportowanie Raportowanie będzie realizowane na bazie informacji zawartych w głównym zbiorze bazodanowym, za pomoca narzędzi i metod developerskich Po okresie stabilizacji regulacji definiujących zasady funkcjonowania repozytoriów oraz wypracowaniu praktyk w relacjach nadzorca - KDPW w tym zakresie (II etap) zostaną podjęte działania w celu automatyzacji procesu raportowania.

15 2.7. Trade Repositories table of fields Table 1 -Counterparty Data Lp CONTENT [RTS] FORMAT [ITS] Dane w kdpw_stream Dane w Sentinel UWAGI Parties to the contract 1 ISO 8601 date format / UTC Reporting timestamp Date and time of reporting CONTENT [RTS] time formatformat [ITS] 2 The reporting counterparty shall be identified by Legal Entity Identifier (LEI), BIC ID of C/P an unique code or, in the case of individuals, by a or Client Code client code NKK (pyt. do KNF) 3 Unique identifier for the other counterparty of the Legal Entity Identifier (LEI), BIC ID of the other C/P transaction or Client Code j.w. 4 Free Text, 50 alphanumerical Corporate name of C/P i.e. name of financial C/P; Name of C/P digits. If in the LEI, no need for non-financial C/P; or individual. this field j.w. 5 Information on the registered office, consisting of Free Text, 500 alphanumerical Domicile of C/P street name, street number, postal code, city and country. digits. If in the LEI, no need for this field j.w. 6 Corporate sector of C/P Nature of the company activities / status (bank, insurance company, etc.) 7 Financial or Non- Indicate if the C/P a financial or non-financial Financial nature of counterparty in accordance with Article 2 (6) and C/P 2(7) of EMIR 8 In case C/P uses a broker to execute the ID of broker of C/P transaction, this broker shall be identified by an unique code 9 ID of the reporting entity ID of the reporting party or a third reporting party 10 ID of the clearing member e.g. in case of give-up 11 If the beneficiary of the contract is not a C/P to Beneficiary this contract it has to be identified by an unique code or, in case of individuals, by a a client code Taxonomy (B=Bank, I=Insurance company, etc.), if Katalog sektorów not in the LEI database F=Financial Counter-party / N = Non-Financial Counterparty Legal Entity Identifier (LEI) or BIC BIC Legal Entity Identifier (LEI) or KDPW, CCP lub wprowadzający via www BIC Legal Entity Identifier (LEI) or Uczestnik izby (clearing member BIC or LEI) BIC Legal Entity Identifier (LEI), BIC Pyt. Do KNF z prośbą o przykład or Client Code 12 Trading capacity Identifies whether the transaction was executed P=Principal A=Agent Brak informacji w stream ie

16 on own account (on own behalf or behalf of a client) or for the account of, and on behalf of, a client 13 C/P side Identifies whether the contract was a buy or a sell from the reporting C/P's perspective B=Buyer / S=Seller 14 Trade with non-eea Counterparty In case the C/P has entered into a trade with a non-eea C/P who is not subject to the reporting obligation Y=Yes / N=No 15 Directly linked to commercial activity or treasury financing For non-financial C/P; Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the non-financial counterparty's commercial or treasury financing activity Y=Yes / N=No; changes over the lifetime of a contract need to be reported. In case the hedge is no longer justified, the report should be amended. Wie tylko strona transakcji 16 Clearing threshold Information whether the contract is above the clearing threshold Y=above / N=below Wymaga doprecyzowania, czy to są limity izby Strona 16 z 21

17 Table 2 -Common Data Both counterparties will need to report this data however where one counterparty reports on behalf of the other counterparty, the data only needs to be reported once. lp CONTENT [RTS] FORMAT [ITS] UWAGI Section 2a - Contract type 1 Taxonomy The used taxonomy for describing the Taxonomy, to be de-fined classification of the reported contract. either by the industry or ESMA 2 Product ID The contract shall be identified by using an unequivocally product identifier if available. UPI 3 Underlying The underlying shall be identified by using an unequivocally identifier for this underlying. In case ISO 6166 International Securities Identifying Number of baskets or indices an indication for this basket (ISIN) / Legal Entity Identifier or index shall be used in case an unequivocal (LEI) / B= Basket / I=Index. identifier for this product doesn't exist. Indication of the currency of the notional; 4 in FX derivatives the ISO 4217 Currency Code. ISO Currency Code cur-rency to be delivered. Section 2b - Details on the transaction 1 Trade ID Unique identifier for a trade as assigned by the two C/Ps or by the trading platform of execution. likely up to 20 numeri-cal digit. Numer instrukcji rozliczeniowej The venue of execution shall be identified by an 2 Venue of execution / unequivocal code for this venue. If the contract is ISO Market Identifier OTC executed outside an identified venue, it should Code (MIC) or XXXX (OTC). refer to as OTC RM=Regulated Mar-ket; MTF= Multilateral Trading Facility; 3 Type of venue of OTF=Organised Trad-ing To identify the type of venue execution Facility; SI=Systemic Internaliser XXXX=OTC Format (C=Cash, 4 Price / rate / spread The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest. amount P=Percentage, Spread=S) and (xxxx,yy). 5 Notional amount Face value of the transaction, i.e. value of the up to 10 numerical digits Strona 17 z 21

18 deliv-erables. (xxxx,yy). 6 Price multiplier The number of derivatives represented by one con-tract. up to 10 numerical digits. 7 Quantity Number of contracts included in the transaction. up to 10 numerical digits. 8 Up-front payment Amount of any up-front payment. numerical digits in the format xxxx,yy.? Do wyjaśnienia 9 Delivery type Identifies whether the contract is settled C=Cash / P=Physical / physically or in cash. O=Option Available to C/P. 10 Execution timestamp The time and date a contract was executed or ISO 8601 date format / UTC modi-fied, indicating timezone, expressed as time format. Coordinated Universal Time (UTC). 11 Effective date Date when obligations under the contract come into effect. ISO 8601 date format. 12 Maturity date Date when contract expires / exercise date. ISO 8601 date format. 13 Termination date TBD, if different from maturity ISO 8601 date format. 14 Settlement date Date of settlement of the underlying. ISO 8601 date format. In the interest of legal standardisation, reference Master Agreement 15 type Master Agreement 16 date 1 Confirmation Confirmation 2 timestamp 3 Collateralisation 1 Clearing obligation to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement,...). Reference to the date of the master agreement ISO 8601 date format. ver-sion, if any (e.g. 1992, 2002,...). Section 2c - Risk mitigation / Reporting Indicates whether the transaction was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed. Date and time of the confirmation. Indicates whether exchange of collateral occurred to cover the transaction. Section 2d Clearing Indicates whether the reported contract is to be mandatorily cleared. Y=Non-electronically confirmed / N=Nonconfirmed / E=Electronically confirmed. ISO 8601 date format / UTC Data zawarcia transakcji time format. Zawsze Y, ze strony nie wiadomo co wpiszą Y=Yes / N=No. Y=Yes / N=No. Y, ze strony N 2 Cleared Indicates whether clearing took place. Y=Yes / N=No. j.w. 3 Clearing timestamp Time and date clearing took place. ISO 8601 date format / UTC Strona 18 z 21

19 4 CCP 5 Intragroup TBD time format. In case of a bilateral transaction that becomes novated after reporting the original transaction Legal Entity Identifier code (LEI) shall be kept and the indication whether it has or BIC of the CCP clearing the been cleared reported in this field by using an contract. unique code for the CCP that has cleared the contract. Indicates whether the contract was concluded as an intra-group transaction, defined in Art. 2a of Y=Yes / N=No. Regu Section 2e - Equity Derivatives b.d. Section 2f - Interest Rates If a UPI is reported and contains all the in-formation below, this is not required to be reported P=Payer of fixed rate, R=Receiver of fixed rate, U=Unspecified, For derivatives Indicates whether the reporting counterparty is in gen-eral-if the principal is 1 Direction receiving or paying the fixed rate. In case of floatto-float or fixed-to-fixed contracts this field has to rate. For float-to-float and paying or receiving the fixed B.d be filled as unspecified. fixed-to-fixed, it is unspecified. For non-swap or swap-tions, the instrument that was bought or sold. 2 Fixed rate Indicates the level of the fixed rate leg. numerical digits in the format xxxx,yy. b.d. 3 The actual number of days in the relevant Fixed Fixed rate day count numerical digits in the format Rate Payer Calculation Period in respect of which fraction xxx/360. pay-ment is being made divided by 360. b.d. 4 D=daily, W=weekly, Fixed leg payment Indicates the frequency of payments for the fixed M=monthly, Q=quarterly, fre-quency rate leg. S=semi-annually, A=annually. b.d. 5 D=daily, W=weekly, Floating rate Indicates the frequency of payments for the M=monthly, Q=quarterly, payment frequency floating rate leg. S=semi-annually, A=annually. b.d. 6 Floating rate reset Indicates the frequency of floating rate leg resets. D=daily, W=weekly, b.d. Strona 19 z 21

20 fre-quency M=monthly, Q=quarterly, S=semi-annually, A=annually. 7 Floating rate to floating rate Floating to floating rate. b.d. 8 Fixed rate to fixed rate Fixed to fixed rate. b.d. Section 2g - Currency / Forex If a UPI is reported and contains all the in-formation below, this is not required to be reported 1 Currency 2 The cross currency, as different from the currency of delivery. ISO 4217 Currency Code. b.d. 2 Exchange rate 1 At the moment of trade/agreement. b.d. 3 Exchange rate 2 At the moment of trade/agreement. b.d Section 2h - Com-modities Section 2i Credit 1 Option type Option style 2 (exercise) Strike price 3 (cap/floor rate) 1 Log Other Exposures Section 2j Options If a UPI is reported and contains all the in-formation below, this is not required to be reported Indicates whether the contract is a call or a put P=Put / C=Call. from the reporting counterparty's perspective. Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European, Bermudan and A=American, B=Bermudan, Asian style) or at any time during the life of the E=European, S=Asian. contract (American style). numerical digits in the format The strike price of the option. xxxx,yy. Section 2k - Modifications to the con-tract Free Text, the RTS will need to specify that when any of the In order to build a trail of amendments and above information related to a entities reporting those, the date and the relevant single transaction changes, the informa-tion on the amendment, to allow the TR to counter-parties and the CCP register the amendment to a previously registered should make sure that those trade while keeping a log of changes per date. changes are re-ported and a log of the changes kept. Open field TBD b.d. Strona 20 z 21

21 Strona 21 z 21

Wykaz kodów błędów Stan na 6 marca 2015 r.

Wykaz kodów błędów Stan na 6 marca 2015 r. Kody błędów generowane przez system KDPW_TR (PL) Wykaz kodów błędów Stan na 6 marca 2015 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane

Bardziej szczegółowo

U2A - Instrukcja użytkownika

U2A - Instrukcja użytkownika U2A - Instrukcja użytkownika Spis treści WSTĘP... 2 FUNKCJE REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 3 WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 22 ŚRODOWISKO TESTOWE... 22 ZAŁACZNIK NR 1.... 23 Wstęp Niniejsza

Bardziej szczegółowo

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany 1 27.01.2014 Kod TRN w przykładzie na str. 6

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/91/2014 Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy. Product Description: Cross Currency Swap

Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy. Product Description: Cross Currency Swap Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy Product Description: Cross Currency Swap Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy Niniejszy opis przedstawia ogólne informacje na temat dwuwalutowych odsetkowych

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Regulacje europejskie a hurtowy rynek energii wybrane zagadnienia REMIT, EMIR i MiFID II. Katarzyna Szwarc Biuro Compliance

Regulacje europejskie a hurtowy rynek energii wybrane zagadnienia REMIT, EMIR i MiFID II. Katarzyna Szwarc Biuro Compliance Regulacje europejskie a hurtowy rynek energii wybrane zagadnienia REMIT, EMIR i MiFID II Katarzyna Szwarc Biuro Compliance VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 8-10 czerwca 2015 Agenda 1. Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

WALIDACJE LEVEL 2. Zmiany w kontroli komunikatów, procesie rekoncyliacji oraz zmiany związane z obsługą raportów. (Materiał dla uczestników)

WALIDACJE LEVEL 2. Zmiany w kontroli komunikatów, procesie rekoncyliacji oraz zmiany związane z obsługą raportów. (Materiał dla uczestników) WALIDACJE LEVEL 2 Zmiany w kontroli komunikatów, procesie rekoncyliacji oraz zmiany związane z obsługą raportów (Materiał dla uczestników) 1 Spis treści Zmiany w kontroli komunikatów, procesie rekoncyliacji

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Do raportowania zobowiązane są wszystkie podmioty, prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy),

Do raportowania zobowiązane są wszystkie podmioty, prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), 1. Jakie podmioty zobowiązane są do raportowania transakcji? Do raportowania zobowiązane są wszystkie podmioty, prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), niezależnie od formy prawnej, w jakiej

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie

Bardziej szczegółowo

Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP. Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r.

Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP. Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r. Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r. Agenda 1. Ramy prawne 2. Zakres raportowania 3. Zgłaszanie raportów przez KDPW_CCP 4. Techniczne

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream Dział Rozwoju Systemów Informatycznych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 9 ust. rozporządzenia MAR Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej a) Nazwa/Nazwisko Sławomir S. Sikora a) Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Raportowanie danych transakcyjnych w świetle REMIT. Katarzyna Szwarc, Dyrektor Biura Compliance w TGE SA

Raportowanie danych transakcyjnych w świetle REMIT. Katarzyna Szwarc, Dyrektor Biura Compliance w TGE SA Raportowanie danych transakcyjnych w świetle REMIT Katarzyna Szwarc, Dyrektor Biura Compliance w TGE SA 11/12/2014 POSTULATY SZCZYTU GRUPY G20, PITTSBURGH 2009 Wszystkie standaryzowane kontrakty pochodne

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy. Product Description: Interest Rate Swap

Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy. Product Description: Interest Rate Swap Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy Product Description: Interest Rate Swap Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy Niniejszy opis przedstawia ogólne informacje na temat jednowalutowych odsetkowych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Niniejszy regulamin ( Regulamin Raportowania ) ma zastosowanie do relacji pomiędzy klientem ( Klient ) a ( Bank ) począwszy od

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 Kod TRN - przykład

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura potransakcyjna na rynku instrumentów pochodnych OTC

Infrastruktura potransakcyjna na rynku instrumentów pochodnych OTC Infrastruktura potransakcyjna na rynku instrumentów pochodnych OTC w kontekście ograniczania ryzyka kredytowego kontrahenta i regulacji EMIR Paweł Sobolewski* Warszawa, styczeń 2015 r. * Niniejszy materiał

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Praktyki obrotu i rozliczeń Rynku TBS Poland

Praktyki obrotu i rozliczeń Rynku TBS Poland załącznik nr 2 do uchwały nr 198/14 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 30 września 2014 r. Praktyki obrotu i rozliczeń Rynku TBS Poland Procedura PR01/05 PR02/05 PR03/06 Tytuł Procedura zawieszania działalności

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Tomasz Szałaj IT-Dev Sp. z o.o. AGENDA Informacje o firmie IT-Dev sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST KOD LEI? Przykładowa struktura kodu LEI na bazie identyfikatora nadanego przez KDPW. Znaki 1-4 Znaki 5-6 Znaki 7-18 Znaki 19-20

CZYM JEST KOD LEI? Przykładowa struktura kodu LEI na bazie identyfikatora nadanego przez KDPW. Znaki 1-4 Znaki 5-6 Znaki 7-18 Znaki 19-20 KOD LEI Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KOD LEI CZYM JEST KOD LEI? Kod LEI to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442 nadawany przez tzw. jednostki LOU (Local

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP. OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP. OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP Clearing House KDPW_CCP jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji

Bardziej szczegółowo

Procedura podłączenia do systemu kdpw_otc

Procedura podłączenia do systemu kdpw_otc Cel procedury Procedura podłączenia do systemu kdpw_otc Celem Procedury podłączenia do systemu kdpw_otc jest uzyskanie przez Uczestnika OTC zdolności do współpracy z otoczeniem produkcyjnym systemu kdpw_otc,

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire 1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: opcja walutowa. Product Description: Currency Option

Opis produktu: opcja walutowa. Product Description: Currency Option Opis produktu: opcja walutowa Product Description: Currency Option Opis produktu: Opcje walutowe Product Description: Currency Options Niniejszy informator przedstawia ogólne informacje na temat zawierania

Bardziej szczegółowo

Praktyki obrotu i rozliczeń Rynku MTS Poland

Praktyki obrotu i rozliczeń Rynku MTS Poland Praktyki w zakresie relacji z podmiotami rozliczającymi. Procedura PR01/05 PR02/05 PR03/06 Tytuł Procedura zawieszania działalności uczestnika na wniosek podmiotu rozliczającego. Procedura postępowania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP

Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP OTC Derivatives Clearing in KDPW_CCP 1 Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Clearing House KDPW_CC KDPW_CCP jest nowoczesną izbą rozliczeniową i prowadzi rozliczenia transakcji

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22

Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22 Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22 1 Ważne informacje dotyczące realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) W związku z coraz większym zainteresowaniem Klientów

Bardziej szczegółowo

Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej

Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej Warszawa, 28 maja 2014 KDPW_CCP autoryzowanym CCP ESMA adds KDPW_CCP to

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II Adam W. Błasiak Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urząd Komisji

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II Adam W. Błasiak Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urząd Komisji

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 21 listopada 2013 r. Agenda Usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku finansowego Centralny

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE RAPORTÓW POSTROZLICZENIOWYCH

DOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE RAPORTÓW POSTROZLICZENIOWYCH LEGENDA: Pola bez koloru pola nie zmieniane w porównaniu do poprzedniej wersji Pola w kolorze szarym nowa lokalizacja pól w porównaniu do poprzedniej wersji DOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Zakres

1. Wprowadzenie. 2. Zakres Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client Załącznik IV: Podsumowanie Zasad Polityki Działania w Najlepszym

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 / Sierpień 2013 1 Introduction TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część I

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część I Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część I Bogusław Budziński Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urząd Komisji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Dziennik Ustaw Nr 244-16522 - Pozycja 1630 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW GMINA LEGIONOWO / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW GMINA LEGIONOWO / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW GMINA LEGIONOWO / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS Notowania jednolie / Single price system 1 030-26,74% 36 238 342-46,56% 1 060 186-24,86% Notowania ciągłe / Continuous trading system 818 374 16,17%

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Sektor Opieki Zdrowia. Regionalne Spotkania z Technologią Microsoft. Collaborate more. Katowice,

Sektor Opieki Zdrowia. Regionalne Spotkania z Technologią Microsoft. Collaborate more. Katowice, Sektor Opieki Zdrowia Collaborate more Katowice, 16.09.2010 Regionalne Spotkania z Technologią Microsoft Sektor ochrony zdrowia 09:30-10:00 Rejestracja i poranna kawa 10:00-10:15 Otwarcie spotkania 10:15-10:55

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: walutowa transakcja terminowa. Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward)

Opis produktu: walutowa transakcja terminowa. Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward) Opis produktu: walutowa transakcja terminowa Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward) Opis produktu: (FX Forward) walutowa transakcja terminowa Product Description: Forward Currency

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 lipiec 2014 r. Zasady raportowania aktualizacji wyceny i zabezpieczeń do. Repozytorium Transakcji KDPW

Warszawa, 15 lipiec 2014 r. Zasady raportowania aktualizacji wyceny i zabezpieczeń do. Repozytorium Transakcji KDPW Warszawa, 15 lipiec 2014 r. Zasady raportowania aktualizacji wyceny i zabezpieczeń do Repozytorium Transakcji KDPW 1 Spis treści Wstęp... 3 Raportowanie wyceny... 4 Raportowanie zabezpieczeń... 8 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po Załącznik nr 29 Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/pit/ift-3(4)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2010

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2010 Data sporządzenia: 2010-04-16 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo