Zakup farby i środków do konserwacji ławek i siatki ogrodzeniowej przy Domu Kultury i basenie. 300,00 zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup farby i środków do konserwacji ławek i siatki ogrodzeniowej przy Domu Kultury i basenie. 300,00 zł 700-70005 4210"

Transkrypt

1

2 25. Karwieńskie Błoto Drugie Słuchowo 1. Zakup farby i środków do konserwacji ławek i siatki ogrodzeniowej przy Domu Kultury i basenie ppoŝ.. Oświetlenie ul. Spacerowej - I etap Wykonanie i montaŝ 10 kompletów (ławka, kwietnik i śmietnik) Uporządkowanie terenu przyległego do drogi i chodnika - nasadzenie roślin ozdobnych w kwietnikach Uzupełnienie wyposaŝenia Świetlicy Wiejskiej, poprzez zakup; szafy, stołu, 14 sztuk krzeseł oraz zakup wyposaŝenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej tj. lodówka, kuchenka elektryczna, sztućce i naczynia kuchenne 300,00 zł ,00 zł ,00 zł 1.565,00 zł 9.472,00 zł Wykonanie i montaŝ ławek, kwietników i śmietników spowoduje poprawę estetyki i funkcjonalności sołectwa. Wpłynie korzystnie na wizerunek wsi jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i turystom. Zakupione wyposaŝenie słuŝyć będzie w Świetlicy Wiejskiej wszystkim mieszkańcom sołectwa, poprawi funkcjonalność świetlicy. Świetlica Wiejska integruje mieszkańców sołectwa ,00 zł ,00 zł 9 472,00 zł 9 472,00 zł ,42 zł ,00 zł

3 szkolne 23. Parszczyce 24. Sławoszyno Zakup materiałów pod budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku ok mb (od skrzyŝowania z drogą powiatową do przystanku PKS) - kostka betonowa gr. 8 cm Wykonanie ogrodzenia boiska od strony północnej Zakup materiałów do wybudowania wiaty (zadaszenie nad ławkami) ,00 zł 6.000,00 zł 3.179,00 zł 3. Zakup ławek 1.000,00 zł Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Sławoszynie Zakup kruszywa - 20 ton na naprawę dróg gruntowych sołectwa Zakup siatki ogrodzeniowej na naprawę ogrodzenia na boisku sportowym w Sławoszynie 3.000,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przy drodze wojewódzkiej Wykonanie powyŝszych prac spowoduje poprawę funkcjonowania naszego boiska. Ogrodzenie boiska, które juŝ w części funkcjonuje od strony zachodniej (wzdłuŝ ul. świrowej) dostatecznie nie zabezpiecza terenu boiska. Wybudowanie ogrodzenia od strony północnej zapewni bezpieczeństwo przede wszystkim dzieciom. ławki pozwolą na odpoczynek starszym osobom obserwującym swe pociechy. Wybudowanie wiaty (zadaszenia), natomiast dodatkowo zabezpieczy przed deszczem tych, którzy będą oglądali rozgrywki meczowe, bądź pozwoli schronić sie przebywającym tam dzieciom. Prace związane z wybudowaniem wiaty zostaną wykonane przez mieszkańców sołectwa - społecznie, co zostało postanowione na zebraniu wiejskim. PowyŜsze zadania słuŝyć będą poprawie bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Sławoszyno ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

4 19. Minkowice 20. Białogóra Karwieńskie 1. Błoto Pierwsze, Sławoszynko 2. Konserwacja instalacji funkcjonujących na placu zabaw w Minkowicach (uzupełnienie powłoki lakierniczej i ponowne zagruntowanie elementów drewnianych) Zagospodarowanie terenu działki nr 152 przy ul. Długiej, przekazanego przez Urząd Gminy w Krokowej w dyspozycje sołectwa Minkowice Remont i konserwacja urządzeń placu zabaw oraz ławek parkowych na terenie sołectwa Budowa linii oświetleniowych na ul. Polnej i ul. Ks. Jastaka Zakup kostki z przeznaczeniem na chodnik Zakup i instalacja lamp oświetleniowych 996,00 zł ,00 zł 987,00 zł ,00 zł 5.000,00 zł ,00 zł Konserwacja znacznie przedłuŝy Ŝywotność i funkcjonalność w/w urządzeń. Zagospodarowanie nieuŝytku po byłym stawie przy ul. Długiej, którego celem byłaby sukcesywna poprawa estetyki Sołectwa i wzrost zaangaŝowania mieszkańców w działania realizowane na terenie Minkowic. Część obejmująca urządzenie w/w miejsca obejmuje w pierwszej fazie przygotowanie do nasadzeń, zakres prac przewiduje; oczyszczenie terenu z darni i jego wyrównanie, wykonanie drenaŝu, nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej oraz torfu ogrodniczego, nasadzenie drzew oraz krzewów liściastych i iglastych, załoŝenie trawników, nasadzenie bylin oraz wyposaŝenie terenu w urządzenia małej architektury (ławki, kosze). Efektem końcowym byłoby stworzenie miejsca przeznaczonego do odpoczynku, relaksu jak i integracji dla osób przebywających na placu. Urządzenia i ławki wymagają okresowej konserwacji, aby nie uległy zniszczeniu z uwagi na specyficzne warunki klimatyczne. Budowa linii poprawi komunikację pieszą, zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i turystów korzystających z komunikacji tych ulic. Wykonanie chodnika i oświetlenia na poprawić warunki zyci i bezpieczeństwa mieszkańców naszego sołectwa ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Kłaniano 1. Współfinansowanie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalych, 4.000,00 zł Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z boiska szkolnego jak i uczestników ruchu po przyległej drodze ,00 zł ,00 zł

5 bardzo niebezpieczne, jak równieŝ powoduje tworzenie się duŝych korków. 15. Lubkowo Brzyno Krokowa Jeldzino 2. Budowa chodnika przy ul. Długiej w Lubkowie na odcinku ok mb Rozbudowa chodnika w miejscowości Brzyno, zakup kostki brukowej i materiałów potrzebnych do ułoŝenia chodnika wraz z robocizną. Wykonanie okorytowania i utwardzenia pod asfalt ul. Krótkiej w Krokowej Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem terenu Równanie dróg gruntowych w sołectwie kratka odwodnieniowa, łącznie z montaŝem 1 szt ,00 zł Dodatkowo z tego ciągu komunikacyjnego korzystają piesi udający się z i do przystanku PKS oraz osoby, które zostawiły swoje pojazdy na zlokalizowanych przy ul. Morskiej parkingach. Rozpoczęcie inwestycji związanej z utwardzeniem lewego pobocza ul. Morskiej, z którego mogliby korzystać piesi, jest bardzo waŝne do poprawy bezpieczeństwa oraz udroŝnienia wjazdu do miejscowości Dębki ,00 zł Poprawa bezpieczeństwa i estetyka sołectwa ,00 zł ,00 zł ,0 zł ,00 zł ,00 zł 2.000,00 zł Odtworzenie tego chodnika poprawi bezpieczeństwo i estetykę naszej wsi. Wykonanie inwestycji pozwoli na późniejsze wyasfaltowanie ul. Krótkiej, Inwestycja poprawi estetykę tej części Krokowej. Celem jest poprawa bezpieczeństwa i integracji mieszkańców ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

6 11. Tyłowo Odargowo 13. Wierzchucino Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej na wysokości świetlicy wiejskiej. Zatoka o powierzchni 82,5 m2, usytuowana po stronie południowej drogi na terenie działki gminnej. Zagospodarowanie terenu na boisku wiejskim, odmalowanie znajdujących się tam urządzeń (bramek, koszy, ławek) Rozbudowa oświetlenia zgodnie z projektem przy ul. Morskiej (droga powiatowa do Dębek) Budowa chodnika na ul. Młyńskiej - 80 m Utwardzenie dróg gminnych ,53 zł 600,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie powyŝszej inwestycji spowodowane jest bezpieczeństwem dzieci i młodzieŝy. Ze względu na nasilony ruch w naszej miejscowości związanych za Strefą Ekonomiczną "śarnowiec" dzieci mogłyby bezpiecznie oczekiwać na odjazd autobusu szkolnego na terenie ogrodzonym. Wykonanie powyŝszych prac spowoduje poprawę estetyki sołectwa w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się wzdłuŝ drogi powiatowej ,53 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Realizacją przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ,00 zł ,00 zł mieszkańców oraz estetyzacja wsi 3. Zakup 5 sztuk ławek 2.000,00 zł Dofinansowanie odwodnienia na ul. Leśnej 7.166,00 zł Dębki 1. Utwardzenie pobocza ul. Morskiej w Dębkach poprzez ułoŝenie kostki drogowej, łącznie z krawęŝnikiem oraz odwodnieniem. Planowana szerokość utwardzenia to 1,2 m. utwardzenie pobocza łącznie z krawęŝnikiem 8730,00 zł WzdłuŜ ul. Morskiej odbywa się natęŝony ruch pieszy z nowo powstałych osiedli, w kierunku plaŝy. Jednocześnie ul. Morska stanowi główny dojazd do Dębek. Niestety na dzień dzisiejszy, piesi mogą korzystać jedynie z wąskiego chodnika, wybudowanego po prawej stronie ul. Morskiej, na jej ostatnim odcinku, od kanału melioracyjnego a do skrzyŝowania z ul. Spacerowa. Strona lewa mimo dosyć 9 734,00 zł 9 734,00 zł

7 1. 6. Lisewo Prusewo Karlikowo Sulicice Połchówko 2. Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej Sołectwa Lisewo z siatki metalowej1.5m, słupków metalowych na długości 200 mb wraz z bramą i furtką Zakup i postawienie 2 bramek stalowych na boisku przy świetlicy UłoŜenie podłogi w Świetlicy wiejskiej Zakup kostki chodnikowej i materiałów potrzebnych do ułoŝenia chodnika na drodze od drogi powiatowej do cmentarza Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Podjazdowej w kierunku przystanku autobusowego PKS Przepust przez drogę na stronie północnej wsi oraz wykopanie rowu około 250 mb, zakup kruszywa na powierzchnię drogi Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej sołectwa Połchówko Zakup wyposaŝenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej ,00 zł 5.200,00 zł Teren przy świetlicy wiejskiej słuŝy młodzieŝy sołectwa za boisko. Ogrodzenie tego terenu i postawienie bramek poprawi warunki uŝytkowania tego terenu oraz poprawi bezpieczeństwo samego obiektu świetlicy wiejskiej ,00 zł Poprawa estetyki obiektu świetlicy wiejskiej 4.663,89 zł , 00 zł Odtworzenie tego chodnika poprawi bezpieczeństwo i estetykę naszej wsi, poprzedni chodnik został zniszczony w trakcie poszerzania jezdni. Ulica Podjazdowa stanowi dojście do odległego o 500 m przystanku PKS. W okresie od jesieni do wiosny, gdy dni są krótkie odcinek ten wymaga doświetlenia tym bardziej, Ŝe część tej ulicy przebiega w lesie ,00 zł ,00 zł ,89 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie przepustu ,00 zł Poprawa dróg na terenie Sołectwa ,00 zł ,00 zł Zakup kruszywa ,00 zł ,00 zł 4.632,00 zł Świetlica wiejska wraz ze swoim otoczeniem słuŝy integracji społeczeństwa wsi Połchówko. Ogrodzenie obiektu poprawi bezpieczeństwo obiektu i przebywających na placu zabaw dzieci ,00 zł 9 132,00 zł

8 Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XLVIII/336/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia Wykaz zadań do realizacji z funduszu sołeckiego Lp. Sołectwo L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszty Uzasadnienie Łączna kwota Przyznana kwota z Funduszu Sołeckiego Klasyfikacja budŝetowa zadania 1. śarnowiec 1. koszt materiału Budowa chodnika przy ul. - 12, zł Lipowej w śarnowcu m2 koszt robocizny ,00 zł Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz poprawa estetyki miejscowości ,00 zł ,00 zł Lubocino 1. Oczyszczenie stawu wiejskiego przy Szkole Podstawowej w Lubocinie 9.708,00 zł Poprawi estetykę i wygląd naszej małej miejscowości. Oczyszczony staw będzie wizytówką naszej wsi i miejscem relaksu strudzonych cięŝką pracą rolników i innych jej mieszkańców. W przyszłości w miarę moŝliwości finansowych sołectwa zamierzamy zagospodarować teren wokół stawu - posadzić krzewy ozdobne i ustawić ławki ,00 zł 9 708,00 zł Goszczyno 1. Wykonanie na boisku wiejskim w Łętowicach sektora do koszykówki ,00 zł Zakończenie inwestycji kontynuowanej przez kilka lat, a słuŝącej mieszkańcom sołectwa w szczególności wsi Łętowice i Szary Dwór ,00 zł ,00 zł Świecino Sobieńczyce Dokończenie remontu Świetlicy Wiejskiej Zakup i montaŝ na boisku wiejskim 2 bramek pełnowymiarowych 740x240 Zakup i montaŝ ławek na boisku wiejskim Zakup i posadzenie dookoła boiska roślin iglastych ,00 zł 3.300,00 zł 5.000,00 zł 361,00 zł Świetlica wiejska słuŝyć będzie poprawie warunków Ŝycia mieszkańców sołectwa, integracja mieszkańców Wykonanie powyŝszych inwestycji podwyŝszy walory estetyczne i funkcjonalność naszego sołectwa. Wykonanie bramek zwiększy atrakcyjność miejsca rekreacyjno - sportowego i stworzy młodzieŝy moŝliwość aktywnego wypoczynku, a dzieciom młodszym bezpiecznego miejsca zabaw. Ławki pozwolą n odpoczynek osobom dorosłym (rodzicom lub opiekunom małych dzieci). MontaŜ bramek i ławek oraz posadzenie roślin wokoło boiska wiejskiego wykonują mieszkańcy sołectwa w czynie społecznym ,00 zł ,00 zł 8 661,00 zł 8 661,00 zł

9 RAZEM WARTOŚĆ ,00 OGÓŁEM ,00

10 załącznik nr 18 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia Projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Nazwa zadania/projektu Jednostka realizująca rozpoczęcia Data zakończenia Źródło finansowania Klasyfikacja budŝetowa dział/rozdział Wydatki ogółem w 2009 roku 1 Program operacyjny Kapitał ludzki "Poziomkowa akademia - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Krokowa Urząd Gminy Krokowa środki z budŝetu UE ,00 wkład krajowy ,00 RAZEM WARTOŚĆ ,00 2 Program operacyjny Kapitał Ludzki"Nauka dziś - lepsze jutro.dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjalistów z gminy Krokowa Urząd Gminy Krokowa środki z budŝetu UE ,00 wkład krajowy ,00

11 Załącznik nr 17 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia PLAN DOCHODOW WLASNYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH I WYDATKOW NIMI FINANSOWANYCH Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan funduszu obrotowego Dochody Wydatki Stan funduszu obrotowego na początek Ogółem Ogółem Na koniec roku roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Krokowa Sławoszyno śarnowiec Lubocino Wierzchucino Gimnazja Krokowa Wierzchucino

12 Załącznik nr 16 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia PLAN DOCHODOW I WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIAZUWANIA PROBLRMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Dochody- ogółem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wydatki- ogółem Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieŝące Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

13 Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia DOTACJA PODMIOTOWA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 rok OGÓŁEM Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

14 Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia DOTACJA PODMIOTOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010rok OGÓŁEM 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury

15 Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia SRODKI DO DYSPOZYCJI SOLECTW Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie Kwota 1. Białogóra Rezerwa celowa Brzyno Rezerwa celowa Dębki Rezerwa celowa Goszczyno Rezerwa celowa Jeldzino Rezerwa celowa Karlikowo Rezerwa celowa Karwieńskie Błota I Rezerwa celowa Karwieńskie Błota II Rezerwa celowa Kłanino Rezerwa celowa Krokowa Rezerwa celowa Lisewo Rezerwa celowa Lubkowo Rezerwa celowa Lubocino Rezerwa celowa Minkowice Rezerwa celowa Odargowo Rezerwa celowa Parszczyce Rezerwa celowa Połchówko Rezerwa celowa Prusewo Rezerwa celowa Sławoszyno Rezerwa celowa Słuchowo Rezerwa celowa Sobieńczyce Rezerwa celowa Sulicice Rezerwa celowa Świecino Rezerwa celowa Tyłowo Rezerwa celowa Wierzchucino Rezerwa celowa śarnowiec Rezerwa celowa RAZEM

16 Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia PLAN DOTACJI NA POMOC FINANSOWA UDZIELONA MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 rok OGÓŁEM Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

17 Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia PLAN DOTACJI I WYDATKOW NA REALIZACJĘ ZADAN WŁASNYCH GMINY Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje Wydatki OGÓŁEM Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

18 Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia DOTACJE NA DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTOW ZABYTKOWYCH Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 rok OGÓŁEM Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków.i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

19 DOTACJE NA REALIZACJE ZADAN WLASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 rok OGÓŁEM Ochrona zdrowia Pozostała działalność dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20 Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia DOTACJE NA REALIZACJE ZADAN WLASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 rok OGÓŁEM Ochrona zdrowia Pozostała działalność dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom DOTACJE NA REALIZACJE ZADAN WLASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 rok OGÓŁEM Ochrona zdrowia Pozostała działalność dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

21 Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 rok DOCHODY Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień WYDATKI Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień Opieka społeczna Domy Pomocy Społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 302, Zakup energii 4 500, Zakup usług remontowych 2 900, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4 200, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 068, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 100,00 Razem: ,00

23 załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/336/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 111, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 921, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 813,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600, , Składki na ubezpieczenia społeczne 206, Składki na Fundusz Pracy 33, Wynagrodzenia bezosobowe 1 361, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 055, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 874,00

24 załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/336/2010Rady Gminy Krokowa z dnia Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wpływy z róŝnych opłat 124, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 600, , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Razem: ,00

25 załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/336/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia Rozchody Paragraf Treść Po zmianie 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,00 Razem: ,0000

26 -zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ogółem Sołectwo Goszczyno Wykonanie na boisku wiejskim w Łętowicach sektora do koszykówki 2. Sołectwo Sobieńczyce a) zakup i montaŝ dwóch bramek pełnowymiarowych na boisku wiejskim b) zakup i montaŝ ławek na boisku wiejskim Sołectwo Lisewo Zakup i montaŝ dwóch bramek na boisku przy świetlicy 4. Sołectwo Połchówko Zakup wyposaŝenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 5. Sołectwo Jeldzino Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem terenu 6. Sołectwo Parszczyce Wykonanie ogrodzenia boiska od strony północnej OGÓŁEM:

27 wychowanie- Gimnazja Ogółem Sale gimnastyczne w Gimnazjum w Krokowej i Gimnazjum w Wierzchucinie dokumentacja projektowa 2. Gimnazjum w Krokowej Remont wejścia głównego do szkoły i remont stołówki oświetlenie ulic Ogółem Sołectwo Karlikowo Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Podjazdowej w kierunku przystanku Autobusowego 2. Sołectwo Odargowo Rozbudowa oświetlenia zgodnie z projektem ul. Morska 3. Sołectwo Białogóra Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Polnej i ul. Ks. Jastka 4. Sołectwo Karwieńskie Błota I i Sławoszynoko Zakup i instalacja lamp oświetleniowych 5. Sołectwo Sławoszyno Oświetlenie ul. Spacerowej I etap 6. Sołectwo Łętkowice Zakup lamp Sołectwo Sobieńczyce wykonanie lampy przy przystanku autobusowym 8. Sołectwo Prusewo Zakup lamp 3 szt Sołectwo Parszczyce Oświetlenie w miejscowości Sołectwo Minkowice Zakup lamp 3 szt Sołectwo Lubocino Oświetlenie-lampa obiekty sportowe ogółem Sołectwo Wierzchucino Boisko sportowe

28 Gospodarka mieszkaniowa Ogółem modernizacja świetlicy w Świecinie Sołectwo Świecino Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej 3. Sołectwo Lisewo Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej. 4. Sołectwo Prusewo UłoŜenie podłogi w świetlicy wiejskiej 5. Sołectwo Połchówko Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej 6. Sołectwo Tyłowo Rozbudowa świetlicy Działalność usługowa Ogółem Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości gminy Krokowa - realizacja Zmiany SUIKZP - realizacja Oświata i wychowanie- szkoły podstawowe Ogółem Oświata i 1. Szkoła Podstawowa Krokowa a) remont holu na I piętrze b) remont schodów przed głównym wejściem c) remont podłóg w 4 klasach 2. Szkoła Podstawowa Wierzchucino a) Ocieplenie sali gimnastycznej od strony północnej, remont podłóg w salach lekcyjnych 3. Sołectwo Wierzchucino Budowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie

29 potrzebnych do ułoŝenia chodnika wraz z robocizną. 7. Sołectwo Krokowa Wykonanie okorytowania i utwardzenia pod asfalt ul. Krótkiej w Krokowej 8. Sołectwo Karwieńskie Błota I i Sławoszynko a) Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na chodnik b) Budowa chodnika c) Zakup wiaty autobusowej 9. Sołectwo Kłanino Zakup materiałów pod budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku ok. 110m 10. Sołectwo Parszczyce a) Zakup materiałów do wybudowania wiaty zadaszenie nad ławkami b) Dokończenie ul.łąkowej 11. Sołectwo Goszczyno a) Dalsza rozbudowa-ul. Łąkowa b) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Sołectwo Białogóra ŚcieŜka dydaktyczna Sołectwo Sławoszyno Chodnik przy ul. Szkolnejdokończenie Sołectwo Kłanino Budowa chodnika wykonanie dokumentacji projektowej dokumentacji dróg i chodników Wierzchucino ul. Nowa, Kaszubska, Słoneczna Infrastruktura portowa Turystyka ogółem wykonanie dokumentacji projektowej obiektu obsługi i przystani rybackiej w Dębkach Ogółem ŚcieŜka rowerowa Swarzewo Krokowa realizacja w ramach RPO

30 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XLVIII/336/2010 z dnia WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Jednostka realizująca: Gmina Krokowa Wyszczególnienie Nazwa zadania inwestycyjnego - opis etapu Rok Planowane nakłady procesu inwestycyjnego rozpoczęcia zakończenia na 2010 rok środki inwestycji inwestycji własne ogółem Infrastruktura Wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji śarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa realizacja w ramach RPO ogółem Transport i Łączność 1. Sołectwo śarnowiec a) Budowa chodnika przy ul Lipowej w śarnowcu 165 m 2 b) Remont ulicy Na Stoku w śarnowcu c) Zakup Wiaty autobusowej dotacje z tego: poŝyczki kredyty fundusze strukturalne 2. Sołectwo Prusewo Zakup kostki brukowej i materiałów potrzebnych do ułoŝenia chodnika na drodze od drogi powiatowej do cmentarza 3. Sołectwo Tyłowo Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr Sołectwo Wierzchucino Budowa chodnika na ul. Młyńskiej 80 m 5. Sołectwo Lubkowo a) Budowa chodnika przy ul.długiej na odcinku ok. 100m b) Budowa chodnika 6. Sołectwo Brzyno Rozbudowa chodnika w miejscowości Brzyno- zakup kostki i materiałów

31

32

33

34 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Biblioteki ,00 B2DOT dotacje na zadania bieŝące , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 B2DOT dotacje na zadania bieŝące , Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe ,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) ,00 Razem: ,00

35 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Gospodarka odpadami 2 000, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 053, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Schroniska dla zwierząt , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , , Zakłady gospodarki komunalnej , M2ZAU zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , , , Pozostała działalność , ,00

36 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 917, Pozostała działalność ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 284,00 B2DOT dotacje na zadania bieŝące ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Poozstałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 B4SUZ wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 450,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Pomoc materialna dla uczniów ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 830,00 750,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80,00

37 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność , B2DOT dotacje na zadania bieŝące ,00 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 441,00

38 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , DowoŜenie uczniów do szkół , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580, Stołówki szkolne , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 840, Pozostała działalność , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600, Szkolnictwo wyŝsze , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00

39 756 Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Przedszkola ,00 B2DOT dotacje na zadania bieŝące , Gimnazja , ,00

40 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 351,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600, ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Komendy wojewódzkie Policji 9 000, , Ochotnicze straŝe poŝarne , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Obrona cywilna 9 060, , Zarządzanie kryzysowe 2 150, ,00

41 Pozostała działalność ,00 M1IUZ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00

42 załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/336/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia Wydatki Dział Rozdział Grupa Treść Wartość Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 M1IUZ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , Izby rolnicze , , Pozostała działalność ,00 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe ,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , Drogi publiczne gminne ,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , , Infrastruktura portowa ,00 M1IUZ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00

43 85219 Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 700, Wpływy z usług 1 050, Pozostałe odsetki 50, Wpływy z róŝnych dochodów 600,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 500, Wpływy z opłaty produktowej 2 500, Pozostała działalność , Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z róŝnych dochodów ,00 Razem: ,00 Strona 3 z 3

44 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gimnazja , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z róŝnych dochodów , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00

45 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 950, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Przedszkola ,00 Strona 2 z 3

46 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty miejscowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00

47 podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpływy z usług 600, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów 2 000, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z róŝnych opłat 7 526, Wpływy z usług 2 211, Wpływy z róŝnych dochodów 1 000, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6, , , ,00 Strona 1 z 3

48 załącznik nr 1 do Uchwały XLVIII/336/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie ciepła , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 50, Dostarczanie wody , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 50, Dostarczanie energii elektrycznej 7 050, Wpływy z usług 7 000, Pozostałe odsetki 50, Dostarczanie paliw gazowych 2 050, Wpływy z usług 2 000, Pozostałe odsetki 50, Transport i łączność 5 000, Drogi publiczne gminne 5 000, Wpływy z róŝnych opłat 5 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , ,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Plan dochodów na rok 2015 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 010

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2009 r.

Dochody budŝetu gminy na 2009 r. Dochody budŝetu gminy na 2009 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2009 r. Dochody bieŝące w złotych Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 250 250 01095 Pozostała działalność 250

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY PLAN NA 2015 r.

DOCHODY PLAN NA 2015 r. Dział / Rozdział /Paragraf /Nazwa DOCHODY PLAN NA 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18/IV/15 z dnia 29 stycznia 2015 Rady Miejskiej Gminy Ślesin PROJEKT 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4.

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK. w zł % 5 : 4. REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA BYDGOSZCZY OGÓŁEM W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ZA 2005 ROK w zł Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Ogółem Wydatki wykonane w tym: WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo