Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika"

Transkrypt

1 Wyposażenie Instrukcja Użytkownika

2 Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie... klawiszy klawiatury 2-2 Koncepcja... menu 2-4 Wskazanie... żądanej pozycji w menu 2-4 Potwierdzenie... wyboru 2-4 Powrót... z menu 2-4 Uruchomienie... systemu 2-4 System... haseł 2-4 Podpowiedzi... systemu 2-5 Współpraca... z drukarką 2-5 Ostrzeżenia... i komunikaty o błędach 2-5 Rozdział 3 Słownik podstawowych pojęć Obsługa... okien aplikacji 3-8 Operacje... na tabelach danych 3-9 Komunikacja... z użytkownikiem 3-10 Rozdział 4 Informacje techniczne Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 4-12 Program... a system operacyjny 4-18 Rozdział 5 Wyposażenie System Opis... jednostki 5-20 Opis układu Rozdział 6 Księgi inwentarzowe I Księgi Dopisywanie... księgi 6-23 Usuwanie Modyfikacja Przegląd... wyposażenia 6-23 Przegląd... wpisów 6-23 Wartość Wyposażenie Dopisywanie... wyposażenia 6-25 Usuwanie Modyfikacja Przegląd... wpisów 6-26 Syntetyka Wpisy Dopisywanie... wpisów 6-28 Usuwanie

3 Spis treści Modyfikacja Wykazy Wyposażenie Wpisy Wpisy... definiowalne 6-31 Edycja arkusza Rozdział 7 Inwentaryzacja 7.1 Generacja... arkusza 7-35 Rozdział 8 Słowniki Statusy... wpisów 8-38 Rodzaj... wyposażenia 8-39 Placówki Komórki... organizacyjne 8-41 Miejsca... użytkowania 8-42 Księgi... inwentarzowe 8-43 Osoby... odpowiedzialne 8-44 Cechy... kontrahentów 8-45 Kontrahenci Ośrodki... powstawania kosztów 8-48 Źródła... finansowania 8-49 Inwentaryzajce Miejsce... spisowe 8-50 Formaty... etykiet 8-50 Terminale Wydruki... słowników 8-50 Rozdział 9 Pomoc Parametry Numeracja... wyposażenia w systemie 9-51 Inwentaryzacja Nazwa... pola użytkownika 9-53 Przeliczanie Pomoc-F Skasowane... wyposażenie 9-53 O programie Licencjonowanie Operacje... na kluczach 9-56 Instalacja... klucza 9-57 Aktywacja... klucza 9-59 Usunięcie... klucza Funkcje... serwisowe 9-60 Zmiana... hasła 9-61 Rozdział 10 Definiowanie wykazów Wykaz Definicja... - Kolumny Definicja... - Kryterium II

4 III

5 Informacje o programie Rozdział 1 Informacje o programie System Wyposażenie przeznaczony jest do komputerowej ewidencji wyposażenia (środków trwałych niskocennych), stanowiąc wsparcie pracy komórek inwentaryzacyjnych. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozwala na bieżąco uzyskiwać informacje na temat aktualnej ilości oraz miejsca użytkowania poszczególnych składników wyposażenia zakładu. 1-1

6 Wiadomości ogólne Rozdział 2 Wiadomości ogólne Programy firmy ABG S.A. są zbudowane w taki sposób, że ich szata graficzna oraz sposoby posługiwania się typowymi funkcjami w każdym z tych programów wyglądają podobnie. W poniższym opracowaniu podjęto próbę opisania podstawowych mechanizmów posługiwania się naszymi programami. W szczegółowych instrukcjach dotyczących konkretnych programów, użytkownik będzie często odsyłany do poniższych opisów. Oprócz tego użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z podstawowymi pojęciami i terminologią używaną w naszych programach, a co za tym idzie w instrukcjach obsługi programów. 2.1 Komunikacja z użytkownikiem Programy komunikują się z użytkownikiem w formie interaktywnej, tzn. realizują na bieżąco polecenia użytkownika, który z kolei ma możliwość śledzenia przebiegu realizacji zadanych poleceń. Zazwyczaj polecenia realizowane są natychmiast po ich wydaniu, nieliczne funkcje wymagają pewnego czasu na ich pełne wykonanie. Urządzeniami umożliwiającymi komunikację użytkownika z programem są klawiatura i myszka oraz monitor ekranowy. Funkcje tych urządzeń są ściśle ze sobą związane i np. naciśnięcie tego samego przycisku klawiatury może mieć różne znaczenie w zależności od informacji aktualnie wyświetlanej na ekranie monitora. 2.2 Znaczenie klawiszy klawiatury Głównym narzędziem do konwersacji z programem jest klawiatura. Oprócz wpisywania tekstów klawiatura służy też do wydawania poleceń (stosowane są w tym celu kombinacje różnych klawiszy). Na klawiaturze można wyodrębnić cztery grupy klawiszy : blok zasadniczy, blok klawiszy funkcyjnych, blok klawiszy sterowania kursorem, blok numeryczny. Blok zasadniczy obejmuje grupę klawiszy z literami i cyframi (tak jak na maszynie do pisania) i dodatkowo klawisze: Ctrl, Shift, Alt, Enter, Caps. Blok klawiszy funkcyjnych tworzą szare klawisze oznaczone dużą literą F i cyfrą od 1 do 12 (F1 - F12). Blok numeryczny tworzą klawisze numeryczne umieszczone po prawej stronie klawiatury oraz klawisze: NumLock i Scr. Blok klawiszy sterowania kursorem zawiera następujące klawisze: Insert (Ins), Delete (Del), Home, End, PageUp (PgUp), PageDown (PgUp), Szary +, Szary -, Enter, BackSpace, Tab,,, -,. Klawisz Shift udostępnia duże litery oraz symbole naniesione w górnej części klawiszy podwójnie oznaczonych. Aby pisać tylko dużymi literami należy przycisnąć klawisz CapsLock. Powoduje on odwrócenie funkcji klawisza Shift w stosunku do klawiszy literowych. Piszemy wówczas cały czas dużymi literami, a naciśnięcie klawisza Shift daje małą literę. Ponowne przyciśnięcie klawisza CapsLock powoduje powrót do stanu pierwotnego. Klawisze Ctrl i Alt są używane zawsze w połączeniu z innymi klawiszami. Ctrl służy głównie do wprowadzania znaków sterujących. Klawisz Alt pozwala wprowadzać z klawiatury znaki specjalne, niedostępne przez pojedyncze wciśnięcie klawisza. Zapis Ctrl + L i Alt + L należy interpretować jako 2-2

7 Wiadomości ogólne równoczesne wciśnięcie klawisza pierwszego (Ctrl lub Alt) i drugiego (L). W programach klawisz Alt służy dodatkowo do wprowadzania polskich liter z klawiatury. Polskie znaki diakrytyczne (ą, ę, ć, ś, ł, itd.) są ukryte w większości pod pokrewnymi im znakami alfabetu angielskiego. Oto ich lista wraz z wywołującą je kombinacjami klawiszy: ą Alt + a ć Alt + c ę Alt + e ł Alt + l ń Alt + n ó Alt + o ś Alt + s ź Alt + x ż Alt + z Chcąc otrzymać dużą literę np. Ł należy nacisnąć klawisz l, przy wciśniętych klawiszach Shift i Alt. Dwanaście klawiszy funkcyjnych oznaczonych F1 - F12 służy do wywoływania typowych, często powtarzających się czynności. Klawisz F1 używany jest tradycyjnie do wywoływania suflera (podpowiedzi systemu). Klawisz funkcyjny F2 powoduje wyświetlenie słownika i umożliwia wybór jednej z jego. Blok klawiszy sterowania kursorem obejmuje następujące klawisze: przesunięcie kursora o jedną pozycję w górę przesunięcie kursora o jedną pozycję w dół przesunięcie kursora o jedną pozycję w prawo przesunięcie kursora o jedną pozycję w lewo Home przesunięcie kursora na początek End przesunięcie kursora na koniec PgUp przesunięcie kursora na początek strony PgDn przesunięcie kursora na koniec strony Ins przejście w tryb wstawiania znaków Del usunięcie znaku pod kursorem BackSpace usunięcie znaku na lewo od kursora Tab przesunięcie kursora na ustaloną pozycję Naciśnięcie klawisza Ins powoduje, że wprowadzane z klawiatury znaki będą wpisywane pomiędzy znaki istniejące z jednoczesnym ich rozsunięciem. Ponowne naciśnięcie klawisza Ins przywraca poprzedni tryb wprowadzania znaków tzn. znaki będą wprowadzane na istniejący tekst. Blok klawiszy numerycznych (prawa część klawiatury) składa się z kilku ważnych klawiszy funkcyjnych i z grupy przycisków opisanych zarówno cyframi, jak i strzałkami lub nazwami funkcji: Home, End, PgUp, PgDn, Ins, itd. Klawisze tego bloku spełniają podwójną rolę. Przełącznikiem trybu pracy bloku numerycznego jest klawisz NumLock. W tzw. trybie numerycznym (lampka NumLock jest zapalona), podwójnie oznaczone klawisze służą do wprowadzania liczb. W trybie funkcyjnym (lampka NumLock zgaszona) klawisze te służą do sterowania kursorem (patrz opis bloku klawiszy sterowania kursorem). Bardzo ważną funkcję pełni klawisz funkcyjny Esc. Służy on do anulowania rozpoczętej przez operatora operacji albo do przerwania aktualnie realizowanej przez program funkcji. W każdym programie poszczególne klawisze klawiatury mogą mieć kilka znaczeń w zależności od funkcji aktualnie realizowanej przez program: tryb edycji danych, wybór opcji z menu, wyszukiwanie pozycji z listy itd. Sposób wykorzystania poszczególnych klawiszy w realizowanej funkcji opisany jest w dolnej części ekranu, a bardziej szczegółowo po naciśnięciu klawisza F1. 2-3

8 Wiadomości ogólne 2.3 Koncepcja menu Zestaw funkcji, spośród których użytkownik może wybrać jedną do realizacji, określono nazwą menu. System zawiera cały szereg różnych menu, które tworzą hierarchiczną strukturę, zbliżoną w formie do drzewa, którego pniem jest menu główne. Oznacza to, że np. po wybraniu pozycji z jednego z menu pojawia się na ogół menu niższego poziomu, w którym dokonuje się kolejnego wyboru, i tak dalej, aż do ostatecznego określenia zadania dla systemu i polecenia jego realizacji. Menu główne jest stale wyświetlane w drugiej linii okna, a jego pozycje umieszczone są obok siebie (poziomo). Dodatkowo, po wybraniu którejś z funkcji głównego menu (kliknięciu na niej myszką lub naciśnięciu kombinacji klawiszy uruchamiających daną funkcję z klawiatury podkreślona litera danej funkcji), bądź najechaniu myszką na którąś z opcji podmenu, w ostatniej linii okna pojawia się informacja mówiąca o tym, co można zrobić przy pomocy danej funkcji (skrócony help) Równocześnie wyświetlane jest menu niższego poziomu, zawierające wykaz opcji dostępnych w ramach wybranej funkcji wyższego poziomu Wskazanie żądanej pozycji w menu Aby wybrać daną pozycję menu należy albo kliknąć na niej myszką, albo wybrać kombinację klawiszy: ALT+podkreślony klawisz w żądanej funkcji (np. aby wybrać funkcję Kartoteki, należy równocześnie nacisnąć klawisze ALT i k) Potwierdzenie wyboru Realizacja wybranej (podświetlonej) funkcji następuje po naciśnięciu klawisza Enter lub naciśnięciu myszki, gdy kursor myszki znajduje się na podświetlonej pozycji Powrót z menu Przejście do menu poziomu wyższego można osiągnąć naciskając klawisz Esc. Operacja powrotu z menu głównego jest niemożliwa, ponieważ nie istnieje wyższy poziom. W celu zakończenia pracy programu należy wybrać w menu głównym opcję System \ Wyjście, nacisnąć klawisz Enter lub najechać myszką i kliknąć na tej opcji. Można również zamknąć okno systemu ST korzystając z narzędzi systemu Windows kliknąć na przycisk w prawym górnym rogu okna, oznaczony "krzyżykiem". 2.4 Uruchomienie systemu Uruchomienie systemu następuje w systemie Windows albo po pojedynczym kliknięciu na ikonie skrótu do programu ST umieszczonym na pasku zadań systemu Windows lub podwójnym kliknięciu na ikonę skrótu umieszczoną na pulpicie systemu Windows (w przypadku pracy sieciowej z systemem), albo po podwójnym kliknięciu na ikonę programu umieszczoną na pulpicie systemu Windows (w przypadku pracy lokalnej). 2.5 System haseł Każdy program może być obsługiwany przez dowolną liczbę operatorów, przedstawiających się przy uruchomieniu programów swoim kodem oraz hasłem. Operatorzy mogą różnić się między sobą rodzajem posiadanych uprawnień, od których zależy zakres funkcji dostępnych do wykonania przez operatora. Do wprowadzania nowych użytkowników, zmiany haseł i przywilejów istniejącym użytkownikom systemu InfoMedica służy moduł DBAP standardowy moduł do zarządzania użytkownikami, dostarczany przez firmę Sygnity. 2-4

9 Wiadomości ogólne 2.6 Podpowiedzi systemu Program dysponuje trzema rodzajami podpowiedzi, ułatwiającymi użytkownikowi pracę i uwalniającymi go od konieczności częstego zaglądania do niniejszego podręcznika. Są to : komentarze opisujące wybrane pozycje menu, pojawiające się automatycznie w ostatniej linii okna, gdy dana funkcja jest podświetlona; kontekstowy opis realizowanej funkcji, po naciśnięciu klawisza F1 w aktualnym oknie (np. jeżeli po wejściu do funkcji przeglądu kartotek naciśnięty zostanie klawisz F1, pojawi się opis z informacjami o kartotece, o sposobie wyświetlania danych z tabeli oraz sposobie posługiwania się tą funkcją), ogólna pomoc (informacje podstawowe o wszystkich elementach systemu, pojęciach używanych przy pracy w systemie oraz użytecznych operacjach) dostępna z menu głównego po naciśnięciu klawisza F1 lub wybraniu opcji Pomoc. Podpowiedzi uzyskane po naciśnięciu przycisku F1 znikają z ekranu monitora po naciśnięciu klawisza ESC, wybraniu opcji Plik \ Zakończ lub naciśnięciu przycisku oznaczonego krzyżykiem z górnego prawego rogu aktualnego okna. 2.7 Współpraca z drukarką Wszelkie wykazy i sprawozdania tworzone przez program mogą być drukowane na drukarce komputerowej. Jeżeli przewiduje się wydruki, drukarka powinna być zainstalowana. Jeśli jest więcej niż jedna drukarka zainstalowana, na formatce do wydruku, program pozwala wybrać z rozwijanej listy tę drukarkę, na której chcemy wykonać wydruk wykazu. Jeśli program wykryje zainstalowane drukarki to podpowiada pierwszą z nich, jako tę, na której ma być wykonany wydruk. Po ustaleniu rozmiaru czcionki i właściwości drukowania, naciśnięcie klawisza Zatwierdź(F10) powoduje wydruk odpowiedniego wykazu. Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje unieważnienie wprowadzonych informacji i zamknięcie okna do wydruku. Zasady korzystania z drukarki, jej konserwacji, zakładania papieru itp. znajdują się w dokumentacji użytkowej konkretnej drukarki. 2.8 Ostrzeżenia i komunikaty o błędach System na bieżąco dostarcza użytkownikowi informację o błędach, poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu. Wyświetlane są również ostrzeżenia o sytuacjach, mogących w konsekwencji prowadzić do pojawienia się błędów. Są to sygnały dla użytkownika, umożliwiające zweryfikowanie i poprawienie operacji której dotyczą. UWAGA!: Nie wolno wyłączać komputera w czasie pracy programu! Pracę należy kończyć wyłącznie poprzez wybranie opcji System \ Wyjście w menu głównym. 2-5

10 Słownik podstawowych pojęć Rozdział 3 Słownik podstawowych pojęć Aktywne - obecnie używane lub wybrane: opcja, okno albo ikona. W danej chwili może być aktywne tylko jedno okno lub ikona, co zaznaczone jest odmiennym kolorem linii nagłówka. Wszelkie operacje odnoszą się tylko do aktywnego okna lub ikony. Aplikacja lub inaczej program, to system komputerowy stosowany do wprowadzania i przetwarzania danych. Dokument - wszystko, co zostało utworzone przy pomocy aplikacji. Zawiera on informacje zapisane, zredagowane, wyświetlone lub zachowane na dysku w formie pliku (np. sprawozdanie). Formuła - wyrażenie matematyczne. Ikona - graficzna prezentacja obiektu typu: stacja dysków, katalog, aplikacja, dokument lub innego obiektu, który można zaznaczyć i otworzyć. Komunikat - tekst pojawiający się na ekranie, informujący o tym, że nie wprowadzono wszystkich wymaganych informacji lub o innym napotkanym problemie. Kursor - znak zachęty do wpisania jakiegoś wyrażenia migający w polu tekstu. Kliknięcie - szybkie naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy. Dwukrotne kliknięcie - dwukrotne szybkie naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy. Kopiowanie tabeli do schowka - umożliwia przeniesienie danych z aplikacji np. do programu MS Excel. Można to uzyskać na dwa sposoby: - klikając w lewy górny róg tabeli (szary, nieopisany nagłówek pustej pierwszej kolumny): i w wywołanym tak oknie wybrać Kopiowanie tabeli do schowka". korzystając z opcji Kopiowanie tabeli do schowka" uzyskanej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w tabeli. Tak skopiowane dane można wkleić w arkuszu MS Excel lub innej aplikacji. Uwaga! Kopiowanie do schowka ma ograniczone możliwości i w przypadku bardzo dużych tabel może się zdarzyć, że nie zostaną skopiowane wszystkie dane. W takiej sytuacji lepiej skorzystać z kopiowania danych do pliku. Kopiowanie danych do pliku - kopiowanie zawartości tabeli do pliku na dysku, w celu wykorzystania go poza programem - np. przepisania do arkusza MS Excel. Można to uzyskać na dwa sposoby: klikając w lewy górny róg tabeli (szary, nieopisany nagłówek pustej pierwszej kolumny): i w wywołanym tak oknie wybierając Kopiowanie tabeli do pliku". korzystając z opcji Kopiowanie danych do pliku" uzyskanej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w tabeli. Menu - pola, w których można dokonać wyboru. Główne menu znajduje się w pierwszym (tytułowym) oknie aplikacji zaraz pod jej nazwą. Umożliwia użytkownikowi wybór opcji, w której będzie pracował. Metaznaki - pomagają filtrować dane zawierające wspólny tekst. Używa się ich w polu tekstu korzystając z faktu, że wpisanie % zastępuje dowolny ciąg znaków, a wpisanie _ (podkreślenia) zastępuje dowolny jeden znak. Przy wyszukiwaniu danych można stosować oba te znaki równocześnie. Przykład 1: Wpisanie tekstu: %LECZ w polu przeznaczonym do wyszukiwania danych w tabeli 3-6

11 Słownik podstawowych pojęć spowoduje, że po odświeżeniu danych klawiszem [F3] zostaną wyświetlone wszystkie dane zawierające tekst LECZ w dowolnym miejscu nazwy (na początku, w środku, czy na końcu) np.: Zakład Techniki Lecznictwa Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego (Zabrze) Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego (Racibórz) Lecznictwo Pourazowe Przykład 2: Wpisanie tekstu (bez spacji): _LECZ w polu przeznaczonym do wyszukiwania danych w tabeli spowoduje, że po odświeżeniu danych klawiszem [F3] zostaną wyświetlone wszystkie dane zawierające tekst LECZ od ósmego znaku np.: Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego (Zabrze) Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego (Racibórz) W tym przypadku nie pojawią się na liście Zakład Techniki Lecznictwa" i Lecznictwo Pourazowe" wymienione w poprzednim przykładzie. Odświeżenie danych - operacja, którą użytkownik musi wykonać, jeśli dane nie są wyświetlone zgodnie z podanymi przez niego kryteriami. W tym celu należy nacisnąć klawisz [F3]. W celu przyspieszenia pracy, w niektórych opcjach dane nie są wyświetlane od razu, a dopiero po ustawieniu warunków i odświeżeniu tabeli. W ten sposób unika się oczekiwania na wyświetlenie tabeli o niepotrzebnej zawartości. Podświetlenie, wybranie, inaczej też - zaznaczenie pozycji tabeli (danej) do przetwarzania. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy, gdy jej wskaźnik jest skierowany na wybraną pozycję tabeli, spowoduje zmianę jej koloru (podświetlenie). Następne polecenie odnosić się będzie do tak wyróżnionej pozycji. Pole dialogu umożliwia porozumiewanie się użytkownika z systemem. Dzięki niemu można np. określić sposób uporządkowania danych w tabeli, czy wpisać tekst do szukania. W programie używane są dwa typy pól dialogu: Rozwijalna lista jest to pole dialogu składające się z dwóch części: pola dialogu po jego prawej stronie widnieje przycisk strzałki, po jego kliknięciu rozwija się pole z listą elementów do wyboru: zawierające menu opcji, z którego posługując się paskiem przewijania można wybrać właściwą. Jeśli z prawej strony pola dialogu nie ma przycisku strzałki, to jest to pole tekstu: w którym użytkownik wpisuje tekst. Jest ono wykorzystywane m.in. przy wprowadzaniu i edycji danych, czy też podczas wyszukiwania informacji. Pole wyboru - mała, kwadratowa kratka w polu dialogu, którą można wybrać (zaznaczyć) lub wyczyścić. ptaszek" przy Nazwie oznacza, że warunek opisujący to pole ma zostać spełniony. Przycisk wyboru z listy słownikowej umożliwia szybkie wyszukanie odpowiedniej danej z dostępnej listy. Przycisk opcji pozwala wybrać tylko jedną z możliwości Przycisk wykorzystywany jest przy określaniu kryterium wyświetlania danych (np. ich kolejności). Jest też nazywany przyciskiem radiowym. Przycisk polecenia 3-7

12 Słownik podstawowych pojęć Pozwala na wykonanie wypisanej na nim czynności. W nawiasach znajduje się klawisz jakim można tę opcję uruchomić z klawiatury. Schowek - miejsce w pamięci komputera przeznaczone do tymczasowego przechowywania informacji. Zawartość schowka można wkleić do dowolnego pola tekstu, czy też np. do plików systemu MS Excel, MS Word itp. tryb edycji bardzo często wykorzystywany przycisk w systemie. Umożliwia on poprawienie (edycję) błędnie wpisanych danych. Po wciśnięciu takiego przycisku można poprawiać te pola, które z szarego zmieniły kolor na biały. Pola, których barwa nie zmieni się nie podlegają poprawie i jeśli są błędne, to daną należy wykasować i wprowadzić ponownie. Wklejanie - operacja polegająca na wstawieniu w pole tekstu lub np. do dokumentu MS Excel wyciętego bądź skopiowanego wcześniej tekstu zapamiętanego w schowku. Wskaźnik myszy - sterowany myszką znak pojawiający się na ekranie. Najczęściej ma kształt strzałki - jak poniżej: Wybierz i wróć - uruchomienie tej funkcji spowoduje, że wybór pozycji ze słownika zostanie od razu zatwierdzony (bez konieczności wciśnięcia przycisku Zatwierdź). Zakładki są stosowane dla tematycznego podziału danych. Uaktywnia się je kliknięciem myszki lub wciśnięciem litery podkreślonej w tytule zakładki. 3.1 Obsługa okien aplikacji Okno aplikacji - inaczej: okno, okienko - wydzielony ramką na ekranie obszar przeznaczony dla określonego programu, danych lub funkcji. Obsługa okienek w programie wykorzystuje większość zalet systemu WINDOWS. Przyciski: znajdujące się w prawym górnym rogu okienka, które kolejno pozwolą: zminimalizować okno (nie będzie wyświetlane na ekranie, a pojawi się na pasku zadań systemu Windows), zwiększyć okno (będzie wyświetlane na całej powierzchni zajmowanej przez system windows na ekranie) lub, w przeciwnym przypadku, zmniejszyć, wyjść z otwartej właśnie opcji zamknięcie otwartego aktywnego okna. Można zmienić wielkość większości aktywnych okien. Należy w tym celu najechać wskaźnikiem myszki na róg lub bok okna, nacisnąć lewy przycisk mysz i - trzymając go wciśnięty - zmieniać rozmiar okna. Aby to było możliwe, wskaźnik myszy powinien wyglądać następująco: Można też zmieniać położenie okna na ekranie. Należy w tym celu najechać wskaźnikiem myszki na górną linię okna (w której wpisana jest jego nazwa), nacisnąć lewy przycisk mysz i - trzymając go wciśnięty przesunąć okno we właściwe miejsce. Aby zmiana miejsca położenia okna była możliwa, wskaźnik myszy powinien wyglądać następująco: 3-8

13 Słownik podstawowych pojęć Prawym przyciskiem myszy można uruchamiać pewne pomocne funkcje zależne od aktualnie wykonywanych operacji. I tak: w polach tekstu (przy wprowadzaniu danych) uruchomione zostaną funkcje typu: Cofnij, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Zaznacz wszystko, pomagające w edycji. przy przeglądaniu tabeli danych można skorzystać operacji: Wybierz i wróć, Nowy [F7], Edycja [F8], Kopiowanie danych do schowka, kopiowanie danych do pliku. Uporządkowanie oraz kryteria, Odśwież dane, Wyjście. Lista tych możliwości jest zmienna i zależy od aktywnej opcji. 3.2 Operacje na tabelach danych Tabela danych W tabeli pokazywane są zbiory danych. Kliknięcie myszką zaznacza odpowiedni wiersz danych (inny kolor lub znaczek na początku linii) i wszelkie operacje będą dotyczyły zaznaczonego wiersza. Dane w tabeli nie muszą zostać wyświetlone od razu, należy wtedy klawiszem [F3] wymusić tzw. odświeżenie danych poprawne wyświetlenie zawartości tabeli z danymi. Zmiany wyglądu tabeli: Po kliknięciu w lewy górny róg tabeli - szary, nieopisany nagłówek pustej pierwszej kolumny - jak poniżej: będzie można zmienić kolejność wierszy czy warunków selekcji. Zmiana szerokości kolumn tabeli - należy skierować wskaźnik myszy na linię opisu kolumny, a w niej na pionową linię rozdzielającą dwie kolumny tak, by zmienił się kształt wskaźnika na: a następnie przytrzymując lewy klawisz myszy zmienić szerokość kolumny (przesuwać się będzie pionowa linia rozdzielająca te dwie kolumny). Zmiana kolejności kolumn - należy skierować wskaźnik myszy na linię opisu kolumny, która ma zostać przeniesiona, tak by zmienił się kształt wskaźnika na: a następnie przytrzymując lewy klawisz myszy przeciągnąć" tę kolumnę we właściwe miejsce (między inne kolumny). Jeśli na kolumnie nie pojawi się powyższa ikonka to znaczy, że nie można jej przenieść. Pasek przewijania znajduje się zawsze po prawej stronie każdej tabeli i umożliwia jej przeglądanie (dostęp do linii tabeli nie mieszczących się na ekranie): Zmiana szerokości wierszy - należy skierować wskaźnik myszy na linię rozdzielającą dwa wiersze (na szarej pustej kolumnie umieszczonej na początku tabeli) tak, by zmienił się kształt wskaźnika na: i przytrzymując lewym klawiszem myszy rozciągnąć" ją lub zwęzić". Operacja ta zmienia szerokość wszystkich wierszy tabeli. 3-9

14 Słownik podstawowych pojęć Okno informacyjne - znajduje się nad tabelą i służy do wyświetlania różnych informacji w zależności od obsługiwanego właśnie okna. W słownikach wyświetlane są w tym oknie zagłębienia hierarchiczne. Przechodzenie między polami jest możliwe za pomocą myszki i klawiatury. [Tab] powoduje przejście do następnego aktywnego pola, [Shift-Tab] powrót do poprzedniej pozycji, [Alt-litera] przechodzenie między aktywnymi zakładkami; litera podkreślona litera z nazwy zakładki. 3.3 Komunikacja z użytkownikiem Z każdym oknem modułu Wyposażenie związany jest zestaw standardowych operacji. Dopisywanie, modyfikacja czy usuwanie danych we wszystkich oknach wygląda podobnie. Standardowe elementy tabeli to pola: Wyszukiwanie pozwala ograniczyć zakres wyświetlanych wierszy. Wzorzec wpisywany w tym polu dotyczy kolumny, wg której ustawiony jest porządek wyświetlania. Kolejność pozwala wybrać porządek wg którego mają być wyświetlane wiersze. Warunki pozwala ograniczyć zakres wyświetlanych wierszy wg określonego systemu kryteriów. Przyciski przyciski umożliwiające wykonanie standardowych operacji jak dopisywanie, podgląd, modyfikacja i usuwanie. Z poniższymi przyciskami związane są odpowiednie skróty klawiszowe, za pomocą których daną operację można wywołać używając klawiatury: Nowy [F5] Edycja [F6] Usuń [F8] Wyjście [Alt-F4], - Dopisywanie nowego rekordu [F5] - Podgląd rekordu, - Edycja rekordu [F6], - Usunięcie rekordu [F8], - Zamknięcie okna [Alt-F4] Wyszukiwanie rekordu [F3] - Zatwierdzanie danych

15 Słownik podstawowych pojęć 3-11

16 Informacje techniczne Rozdział 4 Informacje techniczne 4.1 Architektura systemu i wymagania sprzętowe Oprogramowanie jest napisane w architekturze klient serwer. Różne są więc wymagania sprzętowe komputera klienta i serwera bazy danych. Wymagania stawiane stacjom roboczym Jako stacje robocze należy stosować współczesne komputery z systemem operacyjnym MS Windows XP lub Vista, wersje 32bit. stacja robocza cecha minimum zalecane procesor Pentium 1GHZ DualCore pamięć RAM 256MB 1GB monitor 800x x768 Dyski IDE 20GB (wolne miejsce na dysku 1GB) SATA 80GB (wolne miejsce na dysku 10GB) karta sieci 100Mbit 1000Mbit system operacyjny Windows XP Professional Windows XP Professional Uwagi: Komputery zagrożone awariami zasilania powinny posiadać zasilacze awaryjne UPS, Komputery powinny spełniać wymagania systemu operacyjnego np. Windows Vista minimum 1GB RAM, Zastosowanie komputerów niespełniających podanego minimum prowadzi do znacznego spowolnieniem pracy lub ją uniemożliwia. Należy w takim przypadku rozważyć wymianę komputera lub użycie takich stacji jako końcówek terminalowych, Konfiguracja stacji powinna umożliwiać zainstalowanie oprogramowania narzędziowego i systemowego niezbędnego do pracy: o Oracle Client, o Centura Client/Runtime, o Borland BDE, Stacje na których przetwarzane/drukowane są dokumenty powinny mieć zainstalowane oprogramowanie: o Rejestracja, Gabinety, Punkt Pobrań minimum: MS Excel Viewer, MS Word Viewer, o Kierownicze i Definicyjne: MS Word 2000 lub wyżej, MS Excel 2000 lub wyżej, OpenOffice. v2.4 lub wyżej, Aplikacje systemu InfoMedica stworzone zostały w technologii 32 bitowej. Zastosowanie komputerów i systemów operacyjnych 64 bitowych musi zapewniać zgodność z aplikacją, oprogramowaniem narzędziowym/systemowym oraz pomocniczym, 4-12

17 Informacje techniczne Wymagania stawiane serwerom zarządzającym bazami danych Serwery są wyodrębnionymi komputerami przeznaczonymi do spełniania specjalnych funkcji w systemie. W ramach systemu InfoMedica można wydzielić kilka funkcji (usług), które należy powierzyć serwerom: Ø obsługa baz danych służą do tego serwery baz danych, Ø obsługa udostępniania plików w sieci, połączona najczęściej z przydziałem uprawnień i kontrolą dostępu służą do tego serwery plików, Ø obsługa aplikacji użytkowników służą do tego serwery terminalowe, Ø obsługa aplikacji WWW służą do tego serwery WWW. Serwery baz danych Serwery baz danych są jednym z elementów decydujących o prędkości pracy systemu, ponieważ służą do przechowywania i udostępniana danych medycznych i administracyjnych. Główne Ø Ø Ø Ø Ø wymagania stawiane serwerom baz danych to: duża ilość pamięci, szybki system dyskowy, system operacyjny certyfikowany przez producenta serwera bazy danych (w tym przypadku Oracle), szybkość i liczba procesorów, szybki interfejs sieciowy. Konfiguracja: Konfiguracja serwera jest zależna od liczby obsługiwanych stacji oraz od ilości już zgromadzonych oraz planowanych do zgromadzenia danych. mała sieć ( do 30 stacji roboczych, do 15 GB danych) mała sieć cecha Minimum zalecane procesor 1*Pentium/Xeon >2GHZ 1*Quadcore seria X3000 lub X5000 pamięć RAM 2GB 4GB Dyski 2 szt. IDE 80GB RAID 1 4 do 6 dysków 72/144/300GB SCSI/SAS kontroler RAID 1+0, cache 128M karta sieci 100Mbit 1000Mbit streamer /200G zasilacz UPS 1000VA 2*1500VA system operacyjny Windows XP MS Windows2000server (32 bit) MS Windows2003 Server (x64), MS Windows2008 Server (x64), Linux: SUSE SLES(x64), RED HAT EL(x64) Oracle Oracle 10g SE One (32 bit) Oracle 11g SE One 64bit Uwagi: w serwerze bazy danych nie należy stosować dysków w układzie RAID 5, a zaleca się RAID 1x0 średnia sieć ( do 100 stacji roboczych, do 40 GB danych) duża sieć cecha Minimum Zalecane Procesor 1*Xeon/DualCore >2GHZ 2*Quadcore seria X5400 pamięć RAM 4GB 8GB 4-13

18 Informacje techniczne Dyski 4* SCSI/SAS 72G w RAID 1 6 do 15 dysków 72/144/300GB SCSI/SAS kontroler RAID 1+0+hotspare, cache 256M karta sieci 100Mbit 1000Mbit Streamer 100/200G 200/400G zasilacz UPS 2000VA 2*2000VA system operacyjny MS Windows 2000 server (32 MS Windows2003 Server (x64), bit) MS Windows2008 Server (x64), Linux: SUSE SLES(x64), RED HAT EL(x64) Oracle Oracle 10g SE One (32 bit) Oracle 11g SE (64bit) Uwagi: w serwerze bazy danych nie należy stosować dysków w układzie RAID 5, a zaleca się RAID 1x0 duża sieć (powyżej 100 stacji roboczych, powyżej 40 GB danych) duża sieć cecha Minimum zalecane Procesor 2*DualCore (x64) 2*QuadCore seria X5000 lub X5400 pamięć RAM 8GB 16GB Dyski 8 do 15* SCSI/SAS 144G w Macierz FC RAID 1 kontroler RAID 1+0, 15 do 60 dysków 72/144/300GB SCSI/SAS cache 256M 15k, kontroler RAID 1+0+hotspare, cache 1GB karta sieci 1000Mbit 1/10Gbit Streamer 200/400G 400/800G zasilacz UPS 2000VA 2*2000VA system operacyjny MS Windows2003Server (64 MS Windows2003 Server (x64), bit) MS Windows2008 Server (x64), Linux: SUSE SLES(x64), RED HAT EL(x64) Oracle Oracle 10g SE One (32 bit) Oracle 11g SE (64bit) Oracle 11g EE (64bit) Uwagi: w serwerze bazy danych nie należy stosować dysków w układzie RAID 5, a zaleca się RAID 1x0 w dużych systemach możliwe jest stosowanie serwerów o innej niż Intel x86 architekturze wraz odpowiednimi systemami operacyjnymi np SUN SOLARIS, IBM AIX, HPUX. W każdym przypadku proponowany system operacyjny powinien być systemem certyfikowanym przez Oracle, W przypadku wymogu nieprzerwanej pracy (24/7/365) należy zastosować opcję Oracle RAC (Oracle Real Application Cluster). Serwery plików Serwery plików służą do przechowywania i udostępniania aplikacji w sieci oraz do organizowania pracy sieci ( administracja kontami i uprawnieniami). Główne wymagania stawiane serwerom plików: Ø szybki interfejs sieciowy, Ø pojemny i szybki system dyskowy. Mniej istotne wymagania: Ø duża ilość pamięci, 4-14

19 Informacje techniczne Ø szybkość i liczba procesorów. W małych sieciach można połączyć role serwera plików, serwera bazy danych oraz serwera WWW. W dużych sieciach lub sieciach składających sie z oddzielonych części (oddziałów/grup roboczych) obsługiwanych przez osobne serwery, należy dobierać serwery plików zgodnie z liczbą komputerów w konkretnej grupie. W szczególnych przypadkach możliwe jest przechowywanie aplikacji na dyskach lokalnych stacji roboczych zamiast na serwerach centralnych. Stwarza to istotne problemy podczas aktualizacji aplikacji i rozwiązanie tych zagadnień pozostaje w gestii Szpitala. Konfiguracja: mała sieć ( do 30 stacji roboczych) mała sieć Cecha Minimum zalecane Procesor -- 1*Pentium/Xeon pamięć RAM -- 2GB Dyski -- 2 do 6 dysków 300GB/1TB SATA/SAS kontroler RAID 5 karta sieci Mbit Streamer -- zasilacz UPS 1000VA 1*1000VA system operacyjny -- MS Windows2000 Server MS Windows2003 Server MS Windows2008 Server Linux: SUSE, RED HAT (samba) Uwagi: można połączyć funkcję serwera bazy danych i serwera plików, serwer w takiej konfiguracji może być użyty jako serwer pomocniczy w sieciach o rozproszonej strukturze. średnia sieć ( do 100 stacji roboczych) średnia sieć cecha minimum zalecane procesor 1*Xeon/DualCore 1*DualCore/Quadcore pamięć RAM 2GB 4GB Dyski 3* SCSI/SAS 72/144G w RAID 5 do 9 dysków 72/144/300GB SCSI/SAS 5 kontroler RAID 5+hotspare, cache 256M karta sieci 1000Mbit 1000Mbit streamer 100/200G 200/400G zasilacz UPS 2000VA 2*2000VA system operacyjny MS Windows2000 Server MS Windows2003 Server MS Windows2008 Server Linux: SUSE, RED HAT (samba) Uwagi: zazwyczaj jeden serwer plików wystarcza do obsługi całej sieci. 4-15

20 Informacje techniczne duża sieć (powyżej 100 stacji roboczych) duża sieć cecha minimum zalecane Procesor 1*Xeon/DualCore 1*DualCore/Quadcore pamięć RAM 3GB 4GB Dyski 5* SCSI/SAS RAID 5 karta sieci 1000Mbit 10Gbit streamer 200/400G 400/800G zasilacz UPS 2000VA 2*2000VA system operacyjny MS Windows2003Server MS Windows2003 Server MS Windows2008 Server Linux: SUSE, RED HAT (samba) 144/300G w 6 do 10 dysków 144/300GB SCSI/SAS kontroler RAID 5+hotspare, cache 512M Uwagi: zalecane rozdzielenie serwerów plików dla części szarej i białej. System LAB nie wymaga osobnego serwera plików. w sieciach większych niż 500 stacji należy rozważyć stosowanie większej ilości serwerów plików/ serwerów domeny w sieciach zawierających wyodrębnione grupy komputerów, szczególnie w oddziałach podłączonych poprzez WAN należy rozważyć stosowanie większej ilości serwerów plików/ serwerów domeny obsługujących poszczególne lokalizacje. Serwery aplikacji W chwili obecnej w systemie InfoMedica nie są stosowane serwery aplikacji, rozumiane jako pośrednia warstwa oprogramowania w architekturze wielowarstowej. Stosuje się natomiast: Ø serwery plików jako miejsce udostępniania aplikacji, Ø serwery terminalowe jako miejsce uruchamiania oprogramowania poza końcówkami komputerowymi., Ø serwery WWW jako miejsce udostępniania aplikacji obsługiwanych poprzez przeglądarki internetowe. Serwery WEB (WWW) Serwery WWW służą do udostępniania aplikacji obsługiwanych za pomocą przeglądarek internetowych. Główne Ø Ø Ø Ø Ø wymagania stawiane serwerom WWW: szybkie procesory, duża ilość pamięci, szybki interfejs sieciowy, Windows 2003 Server Serwer IIS (w wersji minimum 6.0) Mniej istotne wymagania: Ø pojemny i szybki system dyskowy. Konfiguracja: typowy serwer terminalowy cecha 4-16 minimum zalecane

21 Informacje techniczne procesor 1*Xeon/DualCore 2*Quadcore seria X5400 pamięć RAM 1GB 8GB Dyski 3* SCSI/SAS 72/144G w RAID 5*dysków 72/144/300GB SCSI/SAS 5 kontroler RAID 5+hotspare, cache 256M karta sieci 100Mbit 1000Mbit zasilacz UPS 1500VA 2*2000VA system operacyjny MS Windows (32bit) 2003 Server MS Windows 2003 Server MS Windows 2008 Server Uwagi: aplikacje oparte o serwery WWW wymagają co najmniej IIS 6.0 (Internet Information Services 6.0) zawartego w Windows 2003 Server. Serwery terminalowe Serwery terminalowe służą do bezpośredniego uruchamiania aplikacji. Zazwyczaj są stosowane jako uzupełnienie klasycznych stacji roboczych, gdy posiadany sprzęt komputerowy nie spełnia wymagań InfoMedica lub gdy stacje robocze musza działać poprzez łącza WAN. Zalecane jest stosowanie rozwiązań 32bit. Główne Ø Ø Ø Ø wymagania stawiane serwerom terminalowym: szybkie procesory, duża ilość pamięci, szybki interfejs sieciowy, system operacyjny Windows 2003 Server. Mniej istotne wymagania to: Ø pojemny i szybki system dyskowy. Konfiguracja: typowy serwer terminalowy Cecha minimum Zalecane procesor 2*Xeon/DualCore 2*Quadcore seria X5400 pamięć RAM 4GB 16GB Dyski 2* SCSI/SAS 72/144G w RAID 1 2* SCSI/SAS 144/300G w RAID 1 karta sieci 100Mbit 1000Mbit zasilacz UPS 2000VA 2*2000VA system operacyjny MS Windows 2003 Server (32bit) MS Windows 2003 Server (32bit) Uwagi: zastosowanie usług terminalowych zawartych w Windows 2000 Serwer, Windows 2008 Serwer lub w rozwiązaniach firmy Citrix będzie możliwe po wykonaniu testów tych środowisk, Na serwerze terminalowym powinno zostać zainstalowanie oprogramowanie narzędziowe i systemowe niezbędne do pracy InfoMedica: o Oracle Client, o Centura Client/Runtime, o Borland BDE, W zależności od sposobu przetwarzanie/drukowania dokumentów również powinno zostać zainstalowane oprogramowanie: o MS ExcelViewer, MS Word Viewer 4-17

22 Informacje techniczne o MS-Word 2000 lub wyżej, MS-Excel 2000 lub wyżej, OpenOffice v2.4 lub wyżej, Aplikacje systemu InfoMedica stworzone zostały w technologii 32 bitowej. Zastosowanie komputerów i systemów operacyjnych 64 bitowych musi zapewniać zgodność z aplikacją, oprogramowaniem narzędziowym/systemowym oraz pomocniczym. Końcówka terminalowa Jako końcówki terminalowe można stosować praktycznie wszystkie komputery z systemem operacyjnym MS Windows. stacja robocza Cecha Minimum Zalecane Procesor Pentium 200MHZ Pentium 2GHz pamięć RAM 32MB 128GB Monitor 800x x768 Dyski IDE 10GB (wolne miejsce na dysku 10MB) SATA 80GB (wolne miejsce na dysku 10MB) karta sieci 10Mbit 100Mbit system operacyjny Windows 95/98/ME/NT/2000 Windows XP Professional Uwagi: Dostępne są rozwiązania Remote Desktop Client pozwalające komputerom z systemem operacyjnym Linux lub Macintosh pracować jako końcówki terminalowe. Zastosowanie tych rozwiązań wymaga dodatkowych testów zgodności z InfoMedica. 4.2 Program a system operacyjny Program działa w środowisku MS Windows. Sposób poruszania się po systemie właściwy jest dla standardu pracy w tym środowisku. Dokumentacja systemu nie zawiera opisu zasad pracy w środowisku Windows. Użytkownik systemu powinien posiadać podstawowe umiejętności w tym zakresie, jak uruchamianie systemu, przełączanie się pomiędzy oknami, posługiwanie się myszką. System jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem Windows. 4-18

23 Wyposażenie Rozdział 5 Wyposażenie System Wyposażenie przeznaczony jest do komputerowej ewidencji wyposażenia (środków trwałych niskocennych), stanowiąc wsparcie pracy komórek inwentaryzacyjnych. System współpracuje z modułem Środki Trwałe wykorzystując wspólne dane słownikowe. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozwala na bieżąco uzyskiwać informacje na temat aktualnej ilości oraz miejsca użytkowania poszczególnych składników wyposażenia zakładu. Menu główne systemu zawiera opcje: System 20 Księgi inwentarzowe 22 Inwentaryzacja 35 Słowniki 37 Pomoc

24 Wyposażenie 5.1 System Po wybraniu tej opcji menu istnieje możliwość ustawienia podstawowych informacji o systemie Opis jednostki W tabeli tego okna znajdują się zapisy informacyjne o jednostce korzystającej z systemu Wyposażenie dla każdego otwartego roku. Kolejne pozycje są dodawane w miarę wykonywania Zamknięcia roku w systemie Środki Trwałe w kolejnych latach. Po zamknięciu roku dane z roku poprzedniego są przepisywane do nowej pozycji dla następnego roku. Po przepisaniu danych na nowy rok można je zmienić, jeśli istnieje taka potrzeba. Jeżeli uruchamiamy program pierwszy raz po zainstalowaniu, lub pierwszy raz na nowej bazie danych, wyświetlony zostaje nam dialog wyboru roku i miesiąca rozpoczęcia pracy systemu. Następnie pojawia się dialog opisujący jednostkę W czasie dalszej pracy w systemie można uaktualnić te dane Opis jednostki jest wykorzystywany w wydrukach i pojawia się zawsze na górze wydruku. Tabela danych: zawiera podstawowe dane o jednostce (m.in. Nazwę, adres, NIP). W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi jednostek używających systemu Wyposażenie. Uporządkować dane można według: roku, nazwy lub miasta. Wyświetlane dane w tabeli można zawęzić do tych, które spełniają określone Warunki. W przypadku danych o użytkownikach systemu ustawiony jest warunek "Wszystkie", powodujący wyświetlanie informacji o wszystkich jednostkach pracujących z systemem Wyposażenie. W oknie dostępne są następujące operacje:, - podgląd i edycja zaznaczonej danej (patrz: Opis układu 21 ). - wyszukiwanie danej. - zamknięcie tabeli. 5-20

25 Wyposażenie Opis układu Po wybraniu opcji lub z okna Opisu jednostki pojawi się okno Opis układu, zawierające informacje dotyczące jednostki pracującej w systemie Wyposażenie w danym roku i miesiącu. Dostępne opcje: Edycji uruchomienie tej funkcji umożliwi wprowadzenie zmian i poprawek do już wypełnionych pól z informacjami o jednostce użytkującej system Wyposażenie. Usuń - kasowanie aktualnie wyświetlanych danych, Zatwierdź zatwierdzenie wprowadzonych zmian i poprawek na formatce. Zamknij [Alt-F4] zamknięcie formatki z danymi. 5-21

26 Księgi inwentarzowe Rozdział 6 Księgi inwentarzowe Opcja umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących ksiąg, składników wyposażenia przyporządkowanych danej księdze oraz wpisów dla danego wyposażenia. 6.1 Księgi Jest to opcja umożliwiająca dokonywanie operacji na księgach oraz na wpisach dokonanych w tych księgach. W tym miejscu użytkownik ma możliwość dopisywania, usuwania, przeglądanie wyposażeń i wpisów jak również modyfikacji ksiąg. Księgi inwentarzowe charakteryzują się następującymi informacjami: kod nazwa komórka organizacyjna system Kod księgi jednoznacznie ją charakteryzuje. Jest nadawany ręcznie i musi być unikalny w systemie. Jeżeli wprowadzony numer powtórzył się, wówczas użytkownik jest o tym informowany i musi zmienić kod. Nie ma możliwości zmiany kodu istniejącej już księgi. Nazwa księgi jest to dowolny tekst nadany przez użytkownika. Może być modyfikowany podczas pracy systemu. Do każdej księgi inwentarzowej może być również przypisana komórka organizacyjna w celu lepszego powiązania ksiąg inwentarzowych z komórkami organizacyjnymi. W programie Wyposażenie jest możliwość zdecydowania, czy dana księga jest widoczna również w systemie Środki Trwałe. Możliwe jest także korzystanie z ksiąg zdefiniowanych w systemie Środki Trwałe. Definiuje się to przez ustawienie flagi widoczności w systemach dla danej księgi inwentarzowej. Poniżej przedstawiono widok tabeli umożliwiającej przegląd ksiąg: Wpisane księgi mogą być wyświetlane wg wybranej Kolejności: wg Kodu lub wg Nazwy księgi. Wyświetlane dane w tabeli można zawęzić do tych, które spełniają określone Warunki. W przypadku ksiąg ustawiony jest warunek Wszystkie. 6-22

27 Księgi inwentarzowe Dopisywanie księgi Naciśnięcie klawisza Nowy [F5] pozwala na dopisanie nowej księgi. Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej księgi, jej: Kod Nazwę Komórkę można wpisać kod, lub wybrać ze słownika kod komórki organizacyjnej uruchamianego klawiszem F2 Księga widoczna w systemach - należy zaznaczyć program, w którym księga będzie używana: Środki Trwałe i/lub Wyposażenie. Podczas tworzenia nowej księgi inwentarzowej w programie Wyposażenie jest możliwość zdecydowania, czy dana księga jest widoczna również w systemie Środki Trwałe. Możliwe jest także korzystanie z ksiąg zdefiniowanych w systemie Środki Trwałe. Z systemu Wyposażenie nie można ukryć księgi widocznej i wykorzystywanej w systemie Środki Trwałe. Identyfikatory ksiąg muszą być unikalne w ramach obydwóch systemów. Jeżeli próbujemy zdefiniować nową księgę, która jest już zdefiniowana w systemie Środki Trwałe, a niewidoczna w systemie Wyposażenie, to dane o tej księdze zostaną zaimportowane z systemu Środki Trwałe Usuwanie Klawisz Usuń [F8] pozwala na usuwanie wybranej przez użytkownika księgi. Po ustawieniu kursora na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza F8 program sprawdza, czy wybrana przez użytkownika księga nie zawiera żadnych wpisów. Jeżeli do księgi jest przyporządkowane Wyposażenie lub środki trwałe, wówczas nie można skasować danej pozycji i użytkownik jest o tym informowany komunikatem Modyfikacja Funkcja umożliwia wprowadzanie poprawek do istniejącej księgi. Po ustawieniu kursora na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza Dane [F6] na ekranie pojawia się okienko pozwalające zmodyfikować nazwę księgi oraz komórkę organizacyjną. Uwaga! Nie można zmodyfikować Kodu księgi - pole to jest niedostępne przy modyfikacji Przegląd wyposażenia Funkcja Wyposażenie [F2] pozwala na przeglądanie, modyfikację, dopisywanie oraz usuwanie wyposażenia przypisanego wybranej księdze inwentarzowej. Opis wyposażenia znajduje się w rozdziale Wyposażenie Przegląd wpisów Funkcja Wpisy [F4] pozwala na przeglądanie, modyfikację, dopisywanie oraz usuwanie wpisów, przypisanych do wybranej księgi inwentarzowej. Opis wpisów znajduje się w rozdziale Wpisy

28 Księgi inwentarzowe Wartość Funkcja ta pozwala na szybkie przeglądanie wartości wyposażenia przypadającego na daną księgę. Po ustawieniu kursora na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza Wartość [F7] na ekranie pojawia się następujące okno informacyjne. 6.2 Wyposażenie Wybranie opcji Wyposażenie pozwala uzyskać informacje o wyposażeniu istniejącym w systemie. Wywołanie tabeli dotyczącej wyposażenia w systemie z poziomu przeglądu ksiąg inwentarzowych spowoduje ograniczenie Wyposażenie tylko do wyposażenia znajdującego się w danej księdze. Każde Wyposażenie jest przyporządkowane do księgi. Posiada ono numer unikalny w ramach księgi oraz nazwę, która może być edytowana podczas pracy systemu. Numer wyposażenia może być nadawany automatycznie lub ręcznie. Sposób numeracji wyposażenia ustawia się w parametrach programu. Każdemu wyposażeniu jest przyporządkowany jest również numer kolejny w ramach systemu oraz w ramach księgi. Użytkownik może zmienić kolejność danych w tabeli wybierając jedną z opcji dostępnych w polu Kolejność, widocznym nad tabelą, np.: Wg numeru inwentarzowego Wg nazwy Wg pola użytkownika Wg nr kol. w ramach systemu Wg nr kol. w ramach księgi Wg rodzaju Wg księgi ( nie jest możliwe w momencie przeglądania wyposażenia przypadającego na daną księgę ) Wyświetlane dane w tabeli można zawęzić do tych, które spełniają określone Warunki. W przypadku wyposażenia ustawiony jest Warunek: Wszystkie. Przyciski poleceń: Nowy [F5] - dodanie nowego wyposażenia - Dopisywanie wyposażenia 25. Dane [F6] - zmiana (modyfikacja, edycja) danych wyposażenia wskazanego w tabeli - Modyfikacja 25. Usuń [F8] - usunięcie (wykasowanie) wyposażenia wskazanego w tabeli - Usuwanie 25. Księga [F2] - Dopisywanie księgi 23. Wpisy [F4] - przegląd wpisów dokonanych dla wybranego wyposażenia - Przegląd wpisów 26. Syntetyka [F7] - przegląd danych syntetycznych dla wyposażenia wskazanego w tabeli - Syntetyka 26. Wyjście - opuszczenie okna. Drukuj Etykiety - wydruku etykiet. 6-24

29 Księgi inwentarzowe Dopisywanie wyposażenia Naciśnięcie klawisza Nowy [F5] pozwala na dopisanie nowego składnika wyposażenia. Na ekranie pojawia się formatka z następującymi polami do uzupełnienia przez użytkownika: Księga inwentarzowa nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika księgi inwentarzowej. Jeżeli widok wyposażenia jest ograniczony tylko do jednej księgi poprzez wywołanie tabeli Wyposażenie z poziomu Księgi inwentarzowe, to w polu tym będzie podany kod księgi i pole nie będzie edytowalne Numer inwentarzowy podpowiadany automatycznie lub może być wpisany ręcznie w zależności od ustawionych parametrów - patrz: Numeracja wyposażenia w systemie 51 Rodzaj - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika rodzaj wyposażenia Nazwa nadawana ręcznie przez użytkownika, może być zmieniona w trakcie działania programu Pole użytkownika nadawane ręcznie przez użytkownika, może być zmieniane w trakcie działania programu. UWAGA! Nazwę tego pola można zmienić w parametrach programu. Nr kolejny w ramach systemu generowany automatycznie po zatwierdzeniu Nr kolejny w ramach księgi - generowany automatycznie po zatwierdzeniu Kod kreskowy Rodzaj etykiety Usuwanie Klawisz Usuń [F8] pozwala na usuwanie wybranego przez użytkownika wyposażenia. Po ustawieniu kursora na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza F8 program sprawdza, czy wybrane przez użytkownika Wyposażenie nie zawiera żadnych wpisów. Jeżeli dla danego wyposażenia istnieją przyporządkowane wpisy, wówczas użytkownik jest o tym informowany komunikatem i wybrane Wyposażenie nie zostaje usunięte Modyfikacja Funkcja umożliwia wprowadzanie poprawek do istniejącego wyposażenia. Po ustawieniu kursora na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza Dane [F6] na ekranie pojawia się okienko pozwalające zmodyfikować nazwę lub pole użytkownika. Nie można natomiast zmodyfikować numeru inwentarzowego, księgi inwentarzowej, rodzaj i nr kolejnego w ramach systemu i księgi (pola te są niedostępne przy modyfikacji) w celu zachowania poprawności danych. 6-25

30 Księgi inwentarzowe Przegląd wpisów Funkcja wywoływana jest przyciskiem Wpisy [F4] i pozwala na przeglądanie, modyfikację, dopisywanie oraz usuwanie wpisów, dokonywanych dla wybranego wyposażenia. Wywołanie tabeli dotyczącej wpisów z poziomu przeglądu wyposażenia spowoduje ograniczenie wpisów tylko do przypadających na dane Wyposażenie. Funkcja ta pozwala na szybkie przeglądanie ilości i wartości wyposażenia przypadającego na sumę wpisów dotyczących danego wyposażenia: Uwaga!!! Przy dokonywaniu nowego wpisu względem wyposażenia automatycznie podpowiadana jest księga inwentarzowa i Wyposażenie. Syntetyka Okno wywoływane przyciskiem Syntetyka [F7] umożliwia przegląd syntetycznych danych o wyposażeniu. Wartości przedstawione są z podziałem zgodnym z kolejnością określoną w części Kolumny widocznej nad tabelą: Kolejność kolumn decyduje w jakim rozbici przedstawione są wartości widoczne w tabeli. Zmianę kolejności kolumn umożliwiają przyciski W dół i W górę - powodują one przesuwanie wskazanej kolumny. Po ustaleniu właściwej kolejności użytkownik musi odświeżyć wygląd tabeli za pomocą przycisku Znajdź. 6-26

31 Księgi inwentarzowe 6.3 Wpisy Wybranie opcji menu Wpisy pozwala na uzyskanie informacji o wszystkich wpisach dokonanych wewnątrz każdego wyposażenia. O dokładniejszym usytuowaniu oraz ilości wyposażenia decydują wpisy. Uruchomienie tej opcji umożliwia przegląd wpisów wszystkich bez zawężenia ich do Księgi czy Wyposażenia. Jeśli jednak użytkownik chce uzyskać taki właśnie przegląd, to powinien skorzystać z opcji: Księgi inwentarzowe \ Księgi lub Księgi inwentarzowe \ Wpisy. Wpisy można wyświetlać w wybranej Kolejności: Wg numeru inwentarzowego Wg nazwy Wg księgi Wg statusu Wg daty, księgi Wg daty Wg nr kol. w ramach systemu Wg nr kol. w ramach księgi Wyświetlane dane w tabeli można zawęzić do tych, które spełniają określone Warunki. W przypadku wpisów ustawiony jest warunek Wszystkie. Można też odnaleźć dane wpisując szukany tekst w polu Wyszukiwanie (można tu korzystać z metaznaku %). Przyciski poleceń: Nowy [F5] - dodanie nowego wpisu - Dopisywanie wpisów 28. Dane [F6] - zmiana (modyfikacja, edycja) danych wpisu wskazanego w tabeli - Modyfikacja 29. Usuń [F8] - usunięcie (wykasowanie) wyposażenia wskazanego w tabeli - Usuwanie 29. Księga [F2] - przegląd danych o księdze związanej z wpisem - Dopisywanie księgi 23. Wyposażenie [F4] - przegląd danych o wyposażeniu, którego dotyczy wpis wskazany w tabeli Dopisywanie wyposażenia 25. Wyjście - opuszczenie okna. 6-27

32 Księgi inwentarzowe Dopisywanie wpisów Naciśnięcie klawisza Nowy [F5] pozwala na dodanie nowego wpisu. Na ekranie pojawia się formatka z następującymi polami do uzupełnienia przez użytkownika: Księga inwentarzowa - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika księgi inwentarzowej Wyposażenie jest powiązane z księgą inwentarzową, po wybraniu księgi automatycznie otwiera się słownik składników wyposażenia dla danej księgi inwentarzowej, z którego należy wprowadzić Wyposażenie Pole użytkownika wprowadzane ręcznie (nazwę tego pola użytkownik może zmienić w opcji Parametry 51 ) Status - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika Statusy wpisów Rodzaj przycisk opcji przychód, rozchód lub Rozchód/Przychód dostępny w zależności jak dla danego statusu zostało zdefiniowane w parametrach Numer numer kolejny w ramach rodzaju nadawany automatycznie przy zatwierdzeniu Osoba uzupełniana automatycznie na podstawie osoby pracującej (zalogowanej) w aplikacji Wyposażenie Data wpisu modyfikowana ręcznie, podpowiadana jest data bieżąca Data dokumentu zewnętrznego, podpowiadana jest data bieżąca Data wprowadzenia do systemu nadawana automatycznie nie podlega edycji Wypełnianie dalszych pól zależy od wybranego Rodzaju dokumentu, gdyż aktywna jest jedna z dwóch widocznych tu zakładek: Przychód lub Rozchód: Symbol zewnętrzny nadawany ręcznie Opis zewnętrzny wprowadzany ręcznie Uwagi wprowadzane ręcznie Ośrodek kosztów - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika ośrodka powstawania kosztów Placówka nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika placówki, powiązana z ośrodkiem kosztów, po wybraniu ośrodka kosztów jest podpowiadana (można również modyfikować ręcznie) Komórka organizacyjna - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze 6-28

33 Księgi inwentarzowe słownika komórki organizacyjne Miejsce użytkowania - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika miejsce użytkowania Kontrahent - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika kontrahenci Osoba odpowiedzialna - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika osoba odpowiedzialna Źródło finansowania - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika źródeł finansowania Liczba wprowadzana ręcznie, nie może być liczba ujemna Cena wprowadzana ręcznie, nie może być cena ujemna. Dla rodzaju ustawionego na rozchód jest wprowadzana z listy wyboru Wartość wyliczana automatycznie Naciśnięcie klawisza Osoby [ALT+S] pozwala na dopisanie osób odpowiedzialnych. Na ekranie pojawia się formatka z następującymi polami do uzupełnienia przez użytkownika: Kod osoby - nadawany ręcznie, można wprowadzić za pomocą F2 korzystając ze słownika osoba odpowiedzialna Nazwisko i imię nadawany automatycznie po wprowadzeniu kodu osoby Uwagi - wprowadzane ręcznie Wybranie pozycji korekty w polu Status spowoduje, że po zatwierdzeniu danych dodane zostaną dwa wpisy: na plus i na minus. Korygować można jedynie pozycje przychodowe, czyli te, które w tabeli w kolumnie R-rodzaj mają znacznik +. Korygować można jedynie zapisy z zakładki Przychód. Podczas zapisu dokumentu kontrolowana jest ilość wyposażenia i jeśli wcześniej wprowadzono jakieś wydania, to program dopuści do skorygowania danych tylko dla ilości, która faktycznie znajduje się na stanie Usuwanie Klawisz Usuń [F8] pozwala na usuwanie wybranego przez użytkownika wpisu. Po ustawieniu kursora na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza F8 program sprawdza, czy wybrane przez użytkownika wpis jest ostatnim dopisanym wpisem. Jeżeli wpis nie jest ostatnim wprowadzonym, wówczas użytkownik jest o tym informowany komunikatem i wybrany wpis nie zostaje usunięty Modyfikacja Funkcja umożliwia wprowadzanie poprawek do istniejącego wpisu. Po ustawieniu kursora na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza Dane [F6] na ekranie pojawia się formatka pozwalające zmodyfikować symbol zewnętrzny, opis, uwagi, ośrodek kosztów, placówkę, komórkę organizacyjną, miejsce użytkowania, kontrahenta, osobę odpowiedzialną, źródło finansowania, liczbę i cenę. Nie można natomiast zmodyfikować pozostałych pól w celu zachowania poprawności danych. 6-29

34 Księgi inwentarzowe 6.4 Wykazy Dokładny opis sposobu przygotowania wykazów znajduje się w rozdziale: Definiowanie wykazów 62, program pozwala na stworzenie wykazów wpisów, wyposażenia lub wpisów definiowalnych. Wykazy te podlegają standardowym sposobom tworzenia wykazów. W opcji Nazwa podpowiadany jest szablon wykazu, ale użytkownik może sam zdefiniować swój wykaz. W tym celu należy wybrać przycisk Nowy [F5], określić wszystkie warunki wykazu, w polu Nazwa podać nazwę, pod jaką ma być zapamiętany dany układ wykazu i zapamiętać wprowadzone dane za pomocą przycisku Zapisz. Przy każdym następnym uruchamianiu tej opcji, można korzystać z wcześniej zdefiniowanego wykazu. W tym celu należy wybrać w polu Nazwa nazwę wcześniej zdefiniowanego wykazu. Do definicji wykazu służą pola: Kolumny w polu tym wskazuje się składowe wykazu, a więc te kolumny, które mają znaleźć się na wykazie Kryteria pole to pozwala zakładać kryteria na wykazy. Kolejność wg pole to pozwala wybrać sposób uporządkowania danych drukowanych na wykazie Po określeniu wszystkich warunków, można znaleźć te, które spełniają założone kryteria i warunki za pomocą przycisku Znajdź. Wówczas w dolnej części okna w tabeli, w odpowiednio zdefiniowanych kolumnach wykazu pojawią się te dane. Aby wykonać wykaz należy wybrać przycisk Drukuj. Za pomocą uruchamianej tak funkcji można zapisać dane na dysk do pliku lub wydrukować na drukarce. Wykaz wykonuje się na ekran w postaci Raportu Wyposażenie Po wybraniu z menu Wykazy / Wyposażenie na ekranie pojawia się formatka: W tej opcji dodatkowo można skorzystać z ustawień: Kolejność wg - można tu wybrać uporządkowanie danych na wykazie - np. wg Nr księgi, czy Nazwy Ilość wyposażenia - można wybrać jedną z wartości: niezerowa lub zerowa 6-30

35 Księgi inwentarzowe Wpisy Po wybraniu z menu Wykazy/Wpisy na ekranie pojawia się formatka: W tej opcji dodatkowo można skorzystać z ustawień: Kolejność wg - można tu wybrać uporządkowanie danych na wykazie - np. wg Nr księgi, czy Nazwy Ilość wyposażenia - można wybrać jedną z wartości: niezerowa lub zerowa Wpisy definiowalne Po wybraniu z menu Wykazy / Wpisy definiowalne na ekranie pojawia się formatka: W tej opcji dodatkowo można skorzystać z ustawień: Grupowanie - można tu ustalić sposób grupowania danych na wydruku. 6-31

36 Księgi inwentarzowe Edycja arkusza Po wybraniu z menu Inwentaryzacja / Edycja arkusza pojawia się formatka zawierająca zapisane wygenerowane arkusze spisów z natury. Przycisk Opis wywołuje formatkę zawierającą wszystkie informacje dotyczące danego wygenerowanego arkusza: Data spisu Nazwa Opis Zaznaczone kolumny wg. których był generowany spis (nieedytowalne) Kryteria kryteria, przy których był generowany spis (nieedytowalne) Po ustawieniu kursora na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza Wybierz otwiera się formatka zawierająca wygenerowany arkusz spisu z natury: 6-32

37 Księgi inwentarzowe Jeżeli użytkownik będzie miał już informację na temat ilości danych z natury, może edytować zapisany arkusz i uzupełnić informację na temat ilości z natury. Za pomocą klawisza Tryb edycji [F6] użytkownik ma możliwość wpisania ręcznie danych do kolumny ilość z natury. Można również wpisywać za pomocą klawisza arkusze. Kursor należy ustawić na wybranej pozycji i za pomocą formatki arkusze wpisywać ilość określającą konkretny stanu wyposażenia w różnych miejscach jednostki, która po zsumowaniu ilości wstawi wartość do kolumny ilość z natury. Dopisywanie, usuwanie, modyfikacja za pomocą standardowej obsługi. Po uzupełnieniu tych informacji można automatycznie wygenerować wpisy naciskając klawisz Generacja wpisów. Będą one wygenerowane tylko dla tych pozycji, dla których występuje różnica pomiędzy ilością z systemu a ilością z bazy. Po wygenerowaniu wpisów nie będzie możliwości zmiany ilości z natury, jak i również ponownego wygenerowania wpisów. Status wygenerowanych wpisów jest ustawiany w parametrach programu. Przy wpisach będzie informacja o spisie i pozycji, na podstawie której został wygenerowany wpis. Jeżeli dany wpis zostanie zmodyfikowany przez użytkownika, to również ta informacja zostanie zaznaczona. Przygotowany arkusz można również wydrukować za pomocą przycisku Wydruk, a przycisk Wydruk arkusza ręcznego pozwala na wydruk zapisów wprowadzanych za pomocą formatki Arkusze (czyli z podziałem na poszczególne spisy). Klawisz Kasowanie [F8] pozwala na usuwanie wybranego przez użytkownika spisu natury. Po ustawieniu kursora na wybranej pozycji i naciśnięciu klawisza F8 program sprawdza, czy wybrane przez użytkownika spis nie zawiera żadnych danych zależnych. Jeżeli w spisie istnieją pozycje dla danego spisu z natury, wówczas użytkownik jest o tym informowany komunikatem. Przycisk Terminal wywołuje formatkę, zwierającą informacje o wyborze terminalu dla wybranego spisu natury: Nazwa inwentaryzacji 6-33

38 Księgi inwentarzowe Nazwa spisu Stan spisu Terminal Po naciśnięciu przycisku Komisja użytkownik korzystający z programu, ma możliwość wybrania komisji, która uczestniczy w tworzeniu spisu. Naciśnięcie klawisza pozwala na dopisanie nowej osoby w komisji. Członka komisji/inną osobę, można wybrać z listy naciskając klawisz słownika osób odpowiedzialnych:, który oznacza wywołanie Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków (p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ). 6-34

39 Inwentaryzacja Rozdział 7 Inwentaryzacja System Wyposażenie posiada mechanizmy wspomagające przyprowadzenie inwentaryzacji składników wyposażenia oraz automatyczną generację wpisów dla składników wyposażenia posiadających różnicę pomiędzy stanem faktycznym a danymi zawartymi w systemie Wyposażenie. Inwentaryzacja przebiega w dwóch etapach i aby ją poprawnie przeprowadzić użytkownik powinien kolejno wykonać obie dostępne tu opcje: Generacja arkusza, w której tworzony jest arkusz do wykonania spisu Edycja arkusza, gdzie należy wpisać stwierdzone w naturze ilości wyposażenia 7.1 Generacja arkusza Generacja arkusza spisu z natury. Można zdecydować, z jaką dokładnością ma być on wygenerowany. Po wydrukowaniu arkusza spisu należy go zapisać. Po wybraniu z menu opcji Generacja arkusza pojawia się formatka która pozwala na utworzenie spisu z natury: Definicja kolumny przez zaznaczenie odpowiednich kolumn użytkownik definiuje jakie dane(kolumny) mają znaleźć się w wygenerowanym spisie. Kryteria pozwala na ograniczenie wyświetlanego spisu z natury do konkretnych warunków. Kolejność wg Jest możliwość ustawienia kolejności kolumn w spisie, jest możliwość sterowania za 7-35

40 Inwentaryzacja pomocą przycisków Góra, Dół kolejnością wg wybranych kolumn. Przycisk Znajdź jest klawiszem zatwierdzającym gotowość do wygenerowania spisu. Po każdej zmianie ustawień warunków na formatce generacji arkusza w celu odświeżenia danych należy nacisnąć Znajdź. W celu podglądu wygenerowanego arkusza spisu z natury lub wydruku należy skorzystać z przycisku Drukuj. Po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawia się okno w którym należy określić parametry wydruku. Po naciśnięciu klawisza Zatwierdź jest podgląd wydruku. Można skorzystać z już podpowiadanej formy wykazu lub zdefiniować ją inaczej. W tym celu należy wybrać klawisz Nowy-F5, zdefiniować wykaz, podać nazwę wykazu w polu Nazwa i zapisać wprowadzone dane (przycisk Zapisz).Zapisz i wyjdź wygenerowany arkusz spisu z natury zostaje zapisany. Data data zapisu spisu z natury, podpowiadana jest data bieżąca. Może być wprowadzana ręcznie. Nazwa spisu Wprowadzana przez użytkownika, musi być unikalna. Opis dowolny, wprowadzany przez użytkownika. 7-36

41 Słowniki Rozdział 8 Słowniki W czasie wprowadzania i modyfikacji danych, użytkownik spotyka się wielokrotnie ze wspomnianymi wcześniej polami słownikowymi. W większości słowników, które uruchomią się przy wybranym polu słownikowym istnieje możliwość wprowadzenia nowych danych odpowiadających (potrzebnych) użytkownikowi. Dzięki słownikom: możliwa jest jednoznaczność zapisu danych, niezbędna dla potrzeb formułowania kryteriów dla wykazów, wyszukiwania, itp., w przypadku dużej liczby możliwych do wprowadzenia wartości, można wpisać je do odpowiedniego słownika - użytkownik nie musi pamiętać wartości, może posłużyć się słownikiem jako formą podpowiedzi. Słowniki umożliwiają weryfikację wpisywanej wartości, ponieważ system sprawdza, czy jest ona w słowniku. Jeżeli wartość wpisana zgadza się z jedną z pozycji słownika, uznawana jest za poprawną. W przypadku, gdy wpisana wartość nie znajduje się w słowniku, program wyświetla jego zawartość, a użytkownik może wybrać inną, właściwą wartość lub dopisać nową, odpowiadającą próbowanej wpisywanej wartości. Słowniki dzielą się na: wypełniane przez użytkownika, można je uzupełniać lub poprawiać w dowolnym momencie (czasem nawet podczas wyszukiwania odpowiedniej pozycji). przygotowane wstępnie przez autora programu, ale których pozycje użytkownik sam może modyfikować lub uzupełniać (podobnie jak pozycje w słownikach zmiennych). Słowniki możemy podzielić również na : wspólne z systemem Środki Trwałe - są to słowniki: Księgi inwentarzowe Placówki Ośrodki powstawania kosztów Osoby odpowiedzialne Komórki organizacyjne Cechy kontrahentów Kontrahenci Miejsca użytkowania Istniejące tylko w systemie Wyposażenie - są to słowniki: Statusy wpisów Rodzaj składników wyposażenia W programie dostępne są słowniki: Statusy wpisów Placówki Ośrodki powstawania kosztów Osoby odpowiedzialne Komórki organizacyjne Księgi inwentarzowe Cechy kontrahentów Kontrahenci Miejsca użytkowania 8-37

42 Słowniki Rodzaj wyposażenia Źródła finansowania Opis w.w. słowników znajduje się w następnych podrozdziałach. W opcji Wydruki słowników można uzyskać zestawienia na podstawie danych wybranego słownika - korzysta się tu z opcji wykazów - p.: Definiowanie wykazów Statusy wpisów Słownik umożliwia określenie rodzajów statusów wpisów. Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków (p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ). W oknie dostępne są następujące operacje: - dopisywanie nowej danej,, - podgląd i edycja zaznaczonej danej, - usuwanie zaznaczonej danej, - wyszukiwanie danej, - zamknięcie tabeli. Struktura słownika: identyfikator - unikalny identyfikator rodzaju statusu np. BO, PZ nazwa - nazwa rodzaju statusu wpisów np. przychód zewnętrzny, bilans otwarcia P przychód R rozchód K korekta W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli. Podczas definiowania statusu wpisu należy ustalić, czy wpisy z tym statusem dotyczą przychodu czy rozchodu lub korekty. Możliwe jest również jednoczesne zdefiniowanie dwóch rodzajów wpisów (przychodu i rozchodu), a w przypadku korekty pozycja zawsze będzie jednocześnie przychodem i rozchodem, a dodanie takiego wpisu będzie się wiązało z utworzeniem dwóch pozycji: rozchodowej oraz przychodowej. 8-38

43 Słowniki 8.2 Rodzaj wyposażenia Słownik rodzaju wyposażenia zawiera listę rodzajów wyposażenia w jednostce. W oknie dostępne są następujące operacje: - dopisywanie nowej danej,, - podgląd i edycja zaznaczonej danej, - usuwanie zaznaczonej danej, - wyszukiwanie danej, - zamknięcie tabeli. Struktura słownika: Kod - unikalny identyfikator rodzaju wyposażenia Nazwa opis rodzaju wyposażenia W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli. Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków (p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ). Naciśnięcie klawisza pozwala na dopisanie nowej placówki. 8-39

44 Słowniki Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej placówki, jej: Kod Nazwę 8.3 Placówki Słownik umożliwia określenie rodzajów placówek. Struktura słownika: Kod - unikalny identyfikator rodzaju placówki Nazwa - nazwa rodzaju placówki Miasto miasto, siedziba placówki Kod pocztowy Ulica i nr adres placówki Kod resortowy Nr kolejny W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu, nazwy lub miasta. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli. Naciśnięcie klawisza 8-40 pozwala na dopisanie nowej placówki.

45 Słowniki Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej placówki, jej: Kod - unikalny identyfikator rodzaju placówki Nazwę - nazwa rodzaju placówki Kod pocztowy/miasto/ulicę i nr - adres placówki Kod resortowy II poziomu Nr kolejny Opis Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków (p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ). 8.4 Komórki organizacyjne Słownik komórek organizacyjnych zawiera struktury organizacyjne jednostki. Struktura słownika: Kod - unikalny identyfikator komórki organizacyjnej Nazwa nazwa komórki organizacyjnej Kod placówki - wypełniana ze słownika Ośrodek kosztów wypełniana ze słownika W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli. 8-41

46 Słowniki Naciśnięcie klawisza pozwala na dopisanie nowej komórki organizacyjnej. Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej komórki organizacyjnej, jej: Kod Nazwę Placówkę Ośrodek kosztów Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków (p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ). 8.5 Miejsca użytkowania Słownik miejsca użytkowania zawiera listę miejsc użytkowania w jednostce. Struktura słownika: Identyfikator - unikalny identyfikator miejsca użytkowania Opis opis miejsca użytkowania W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli. Naciśnięcie klawisza 8-42 pozwala na dopisanie nowego miejsca użytkowania.

47 Słowniki Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanego miejsca użytkowania, jego: Kod - unikalny identyfikator miejsca użytkowania Nazwa - nazwa kontrahenta Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków (p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ). 8.6 Księgi inwentarzowe Słownik ksiąg inwentarzowych zawiera listę ksiąg inwentarzowych w jednostce. Struktura słownika: Kod - unikalny identyfikator księgi inwentarzowej Nazwa nazwa księgi inwentarzowej W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli. Naciśnięcie klawisza pozwala na dopisanie nowej księgi inwentarzowej. Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej 8-43

48 Słowniki księgi inwentarzowej, jej: Kod Nazwę Komórkę Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków (p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ). 8.7 Osoby odpowiedzialne Słownik osób odpowiedzialnych zawiera listę pracowników jednostki, którym może być powierzone Wyposażenie w użytkowaniu. Struktura słownika: Kod - unikalny identyfikator osoby odpowiedzialnej Imię Nazwisko Komórka organizacyjna wypełniana ze słownika komórka organizacyjna. W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwiska. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli. Naciśnięcie klawisza 8-44 pozwala na dopisanie nowej osoby odpowiedzilanej.

49 Słowniki Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej osoby odpowiedzialnej, jej: Kod Imię/Nazwisko Komórkę Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków (p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ). 8.8 Cechy kontrahentów Cecha kontrahenta umożliwia pogrupowanie kontrahentów według pewnych schematów. Przykładowymi cechami mogą być: Dostawca Odbiorca Pracownik Struktura słownika: Identyfikator - unikalny identyfikator cechy kontrahenta Nazwa - nazwa cechy kontrahenta W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli. Przycisk Import z FKK pozwala zaimportować dane do słownika cech kontrahentów z modułu FKK. Uwaga! Jeżeli jakaś pozycja w słowniku posiada taki sam identyfikator jak pozycja eksportowana, to 8-45

50 Słowniki nie zostanie przeniesiona. Naciśnięcie klawisza pozwala na dopisanie nowej cechy kontrahenta. Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanej cechy kontrahenta, jej: Identyfikator Nazwę Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków (p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ). 8.9 Kontrahenci Słownik zawiera wykaz kontrahentów współpracujących z jednostką. Struktura słownika: Identyfikator - unikalny identyfikator kontrahenta Nazwa - nazwa kontrahenta Adres Miejscowość Kod pocztowy Województwo Kraj NIP PESEL Telefon Fax Cecha wartość wpisywana ze słownika cech kontrahentów W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: identyfikatora, nazwy, numeru NIP lub miejscowości. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli. Przycisk Import z FKK pozwala zaimportować dane do słownika kontrahentów z modułu FKK". 8-46

51 Słowniki Uwaga! Jeżeli jakaś pozycja w słowniku posiada taki sam identyfikator jak pozycja eksportowana, to nie zostanie przeniesiona. Naciśnięcie klawisza pozwala na dopisanie nowego kontrahenta. Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanego kontrahenta, jego: Cecha wartość wpisywana ze słownika cech kontrahentów Identyfikator - unikalny identyfikator kontrahenta Nazwa - nazwa kontrahenta Adres (Ulica nr, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Województwo, Kraj) Telefon, Fax NIP, PESEL, REGON Opis Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków (p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ). Dla słowników Cech kontrahentów i Kontrahentów jest możliwość zaimportowania danych z systemu FKK. Pliki SLCECH.DBF i KLI.DBF powinny znajdować się w katalogu, z którego jest uruchamiany program. Najpierw powinien być zaimportowany słownik cech, a następnie słownik kontrahentów. 8-47

52 Słowniki 8.10 Ośrodki powstawania kosztów Słownik umożliwia określenie rodzajów ośrodków powstawania kosztów. Struktura słownika: Symbol OPK - unikalny identyfikator ośrodka powstawania kosztów. Nazwa - nazwa ośrodka powstawania kosztów. Placówka wypełniana ze słownika placówki. Data od/data do - Są to daty obowiązywania OPK. W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: symbolu OPK lub nazwy. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli. Przycisk Import z FKK pozwala zaimportować dane do słownika ośrodka powstawania kosztów z modułu FKK. Uwaga! Jeżeli jakaś pozycja w słowniku posiada taki sam identyfikator jak pozycja eksportowana, to nie zostanie przeniesiona. Naciśnięcie klawisza pozwala na dopisanie nowego ośrodka powstawania kosztów. Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanego ośrodka powstawania kosztów, jego: Identyfikator Nazwę Placówkę

53 Słowniki Numer w placówce Data od/do Identyfikator resortowy I poziom II poziom III poziom Kod resortowy Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków (p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ) Źródła finansowania Słownik źródeł finansowania zawiera listę źródeł finansowania w jednostce. Struktura słownika: Kod - unikalny identyfikator rodzaju wyposażenia Nazwa opis rodzaju wyposażenia Analityka konta - analityka zgodnie z systemem FKK Koszt - określa czy źródło stanowi, czy nie koszt uzyskania przychodu W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli. Naciśnięcie klawisza pozwala na dopisanie nowego źródła finansowania. Na ekranie pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik powinien podać dane dotyczące dodawanego źródła finansowania, jego: Kod - unikalny identyfikator miejsca użytkowania Nazwa - nazwa kontrahenta Dopisywanie, modyfikacja i usuwanie wartości pól słowików realizowane za pomocą widocznych przycisków (p. też: Komunikacja z użytkownikiem 10 ). 8-49

54 Słowniki 8.12 Inwentaryzajce Słownik inwentaryzacji służy do definiowania i klasyfikowania inwentaryzacji. Umożliwia on agregowanie arkuszy spisowych w ramach nazwanych inwentaryzacji. Struktura słownika: Kod - unikalny identyfikator rodzaju wyposażenia Nazwa opis rodzaju wyposażenia Analityka konta - analityka zgodnie z systemem FKK Koszt - określa czy źródło stanowi, czy nie koszt uzyskania przychodu W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli Miejsce spisowe Słownik miejsc spisowych służy do definiowania identyfikatorów oraz nazw przypisanych do lokalizacji wykorzystywanych w trakcie prowadzenia elektronicznej inwentaryzacji majątku trwałego Formaty etykiet Słownik etykiet umożliwia zdefiniowanie formatów etykiet wykorzystywanych do znakowania środków trwałych oraz wyposażenia. Każda etykieta może zawierać logo instytucji w której pracuje system, jej nazwę, nazwę składnika majątku, jego numer inwentarzowy oraz kod kreskowy umożliwiający jego elektroniczną identyfikację Terminale Słownik terminali umożliwia zdefiniowanie identyfikatorów, nazw oraz numerów seryjnych kolektorów danych, które są wykorzystywane w trakcie elektronicznego procesu inwentaryzacji Wydruki słowników Istnieje możliwość wydruku zawartości słowników. Do tego celu służy opcja: Słowniki / Wydruki słowników, należy najpierw wybrać słownik do wydruku. Następnie uruchamia się okno służące do definiowania wykazów - p.: Definiowanie wykazów 62. Zawartość pól służących do definicji wykazu, a więc Kolumn, Kryteriów i Kolejności wg są różne i zależne od typu słownika. Również zakres ustawiany w polu Zakres od-do ustawia się po rekordach danego słownika. 8-50

55 Pomoc Rozdział 9 Pomoc W menu tym znajdują się opcje pomocnicze. 9.1 Parametry W parametrach należy ustawić sposób numeracji wyposażenia w systemie oraz kod statusu wpisu przyporządkowany automatycznej generacji wpisów Numeracja wyposażenia w systemie W trybie edycji należy ustawić sposób numeracji wyposażenia w systemie. Istnieją następujące możliwości: 1. numeracja ręczna dla każdego wyposażenia niezależnie od księgi, do której zostało przypisane 2. numeracja automatyczna dla każdego wyposażenia niezależnie od księgi, do której zostało przypisanie po wybraniu tej opcji aktywny staje się pole definicji numeru Formatka pozwala na budowę numeru inwentarzowego wyposażenia. Przy wyborze do numeracji 9-51

56 Pomoc automatycznej do wyboru mogą zostać użyte następujące elementy składowe: Kod księgi inwentarzowej - przy wyborze kodu księgi trzeba również wybrać któryś z numerów Numer kolejny w ramach księgi Numer kolejny w ramach systemu Podgrupa wyposażenia Dowolna stała stała wybrana przez użytkownika która przejmuje rolę rozdzielenia składowych (np. "/") 3. numeracja indywidualna dla każdej księgi - przy numeracji indywidualnej, dla każdej księgi można zdecydować, czy Wyposażenie przyporządkowane do niej ma być numerowane automatycznie czy ręcznie. Po wybraniu pozycji za pomocą Dane [F6] otwiera się formatka pozwalająca wybrać sposób numeracji wyposażenia w danej księdze. Dla numeracji automatycznej po wybraniu tej opcji aktywne staje się pole definicji numeru Kod księgi i Nazwa są generowane automatycznie w zależności dla jakiej księgi następuje generowanie numeru. Formatka pozwala na budowę numeru inwentarzowego wyposażenia. Przy wyborze do numeracji automatycznej do wyboru mogą zostać użyte następujące elementy składowe: Kod księgi inwentarzowej - przy wyborze kodu księgi trzeba również wybrać któryś z numerów. Numer kolejny w ramach księgi Numer kolejny w ramach systemu Podgrupa wyposażenia Dowolna stała stała wybrana przez użytkownika która przejmuje rolę rozdzielenia składowych (np. ":", "/") 9-52

57 Pomoc Inwentaryzacja W celu automatycznej generacji wpisów na podstawie spisu z natury należy zdefiniować kod statusu wpisu, z jakim zostaną stworzone wpisy dla składników wyposażenia, dla których wykazano różnicę pomiędzy stanem faktycznym a danymi w systemie Wyposażenie. Jeżeli zostanie ustawiona opcja Generacja arkusza spisowego zawsze na ośrodek powstawania kosztów spowoduje to, że nie będzie możliwe usunięcie OPK z listy kolumn w czasie tworzenia elektronicznego arkusza spisowego a rozliczenia inwentaryzacji będzie zawsze wykonywane z dokładnością do ośrodka powstawania kosztów Nazwa pola użytkownika W opcji Pomoc / Parametry jest określana nazwa pola użytkownika, która jest nadawana ręcznie przez użytkownika. Nazwa ta jest wykorzystywana w aplikacji (np. we wpisie, wyposażeniu). Jest to jedno pole opisujące składnik wyposażenia, a jego nazwę użytkownik może dowolnie zdefiniować. Domyślnie nazwa tego pola to Pole użytkownika. 9.2 Przeliczanie Przeliczenie stanów ilościowych wyposażenia. Ponownie wyliczana jest ilość wszystkich składników wszystkich wpisów z nimi związanych. Zapamiętanie przeliczenia stanów ilościowych powoduje przyspieszenie wykonywania raportów. Uwaga! 9.3 Jest to funkcja serwisowa. Nie musi być wykonywana, bo ilości wyposażenia uaktualniane są na bieżąco po dokonaniu każdego wpisu, jednak w razie wystąpienia rozbieżności umożliwia ponowne przeliczenie ilości dla wszystkich pozycji na stanie. Pomoc-F1 Pomoc jest to opis głównych problemów systemu (często zwana z języka angielskiego helpem"). W opcji można skorzystać z Pomocnika, który właśnie jest przeglądany i ma służyć pomocą przy pracy. Pomoc jest uruchamiana w dowolnym momencie pracy programu klawiszem funkcyjnym F1. W zależności od poziomu, na którym została przywołana pomoc, uzyskuje się różne informacje. W głównym oknie systemu jest to zbiór wiadomości podstawowych o elementach, pojęciach i użytecznych operacjach dostępnych w systemie. Przy uruchomieniu powolnego podmenu, w pomocniku można uzyskać informacje o zawartości danego podmenu (np. dla wyposażenia będą to informacje ogólne o tym obiekcie oraz o przyciskach i polach występujących w tym oknie). 9.4 Skasowane wyposażenie Opcja ta umożliwia podgląd skasowanego wcześniej wyposażenia. Skasowane Wyposażenie może być wyświetlane w następującej kolejności: Wg. Daty likwidacji Wg numeru inwentarzowego Wg nazwy Wg pola użytkownika Wg nr kol. w ramach systemu 9-53

58 Pomoc Wg nr kol. w ramach księgi Wg. rodzaju Wg księgi ( nie jest możliwe w momencie przeglądania wyposażenia przypadającego na daną księgę ) W polu Kolejność znajduje się warunek wybierany z rozwijalnej listy, pozwalający ustalić w jakiej kolejności mają być wyświetlane wiersze w tabeli z danymi. Uporządkować dane można według: kodu lub nazwy. Pola Wyszukiwanie i Warunki umożliwiają zawężenie danych przeglądanych w tabeli. 9.5 O programie O programie czyli dane autora systemu. Znajduje się również informacja o nr wersji programu oraz informacje o licencjonowaniu systemu. Wyjście z okna umożliwia przycisk Ok. Przycisk Informacje o systemie... umożliwia przegląd danych na temat plików z jakich korzysta aplikacja. Umożliwia ustalenie przyczyny występowania ewentualnych nieprawidłowości w programie. Informacje te można zapisać przyciskiem Do pliku - co umożliwia przekazanie ich do dalszej analizy przez osoby z serwisu oprogramowania. 9-54

59 Pomoc 9.6 Licencjonowanie Poszczególne moduły systemu InfoMedica są produktami licencjonowanymi, a do ich używania potrzebne są klucze licencyjne. W ramach licencji na produkt użytkownik ma prawo do używania i uruchamiania wszystkich zakupionych modułów licencjonowanych oraz wszystkich modułów wspólnych wchodzących w skład produktu. Liczba nadanych praw do uruchamiania modułu w ramach produktu nie może przekroczyć liczby licencji zakupionych na produkt, a dla modułów licencjonowanych liczby licencji zakupionych na moduł. Zasada ta obowiązuje dla wszystkich modułów w ramach produktu dla każdego z modułów można nadać tyle praw do uruchamiania, ile zakupiono licencji na produkt. Jednocześnie liczba nazwanych użytkowników z prawem do uruchamiania któregokolwiek z modułów wchodzących w skład produktu nie może przekroczyć liczby licencji na dany produkt. Wyróżnić można trzy główne grupy kluczy licencyjnych: klucze SANDARD klucze TRIAL/DEMO klucze SERWIS. Klucz STANDARD jest kluczem służącym do codziennej pracy programu. Dotyczy on jednego systemu (FK, Koszty, Rejestr Sprzedaży). Zawiera w sobie informację o sumarycznej liczbie licencji w ramach całego systemu, którego dotyczy, jak również o liczbie licencji przydzielonej dla każdego z modułów. Klucz TRIAL/DEMO jest kluczem służącym do uruchamianie programu w trybie demonstracyjnym. Dotyczy on jednego systemu (FK, Koszty, Rejestr Sprzedaży). Program uruchomiony w tym trybie może mieć zablokowaną lub ograniczoną pewną funkcjonalność. Jednocześnie w trybie demonstracyjnym nie ma możliwości wykonania uaktualnienia programu do następnej wersji klucz TRIAL jest związany z konkretną wersją systemu. Standardowo działanie wersji demonstracyjnej ograniczone jest do 30 dni. Okres wymaganej aktywacji w tym przypadku wynosi 7 dni. Klucz SERWIS jest kluczem służącym do uruchamiania programu podczas przeprowadzania operacji serwisowych (np.: w siedzibie klienta). Po wgraniu klucza serwisowego program może pracować w jednym z dwóch trybów: trybie zwykłym (na kluczach innych niż serwisowy, jeżeli takie są wgrane) trybie serwisowym (na kluczu serwisowym). W trybie serwisowym program przypomina co jakiś czas o tym, że jest to tryb serwisowy. Jednocześnie klucz ten pozwala na wykonywanie operacji serwisowych bez potrzeby zajmowania (blokowania) licencji klientów. 9-55

60 Pomoc Domyślnie klucz serwisowy ograniczony jest do 2 użytkowników i ma czas działania określony na 1 jeden dzień. Nie wymaga aktywacji. Klucz serwisowy nie jest związany bezpośrednio z żadnym systemem ani modułem jest jednym kluczem dla wszystkich systemów i modułów. Klucz serwisowy jest kluczem spersonalizowanym, tzn. wydawany jest dla konkretnej osoby i zawiera w sobie imię i nazwisko tej osoby. Istnieje kilka sposobów licencjonowania: Standardowym sposobem licencjonowania stosowanym przy sprzedaży aplikacji InfoMedica jest licencjonowania aplikacji na nazwanego użytkownika. Ten sposób licencjonowania charakteryzuje się tym, że następuje sprawdzanie uruchomionych kopii programu (podłączonych to tej samej bazy danych) z dokładnością do stacji roboczej i użytkownika (uruchomienie tego samego modułu na tej samej stacji roboczej przez dwóch różnych użytkowników pochłania" 2 licencje); zgoda na uruchomienie tego samego modułu przez tego samego użytkownika na różnych stanowiskach zależy od ustawienia parametru MultiRun w kluczu licencyjnym. Jeżeli nie ma zgody to użytkownik nie może uruchomić tego samego modułu z dwóch różnych stanowisk, jeżeli natomiast ma zgodę, to każde uruchomienie na innym stanowisku jest liczone jako wykorzystanie kolejnej licencji. Licencjonowanie na stanowiska - ten sposób licencjonowania charakteryzuje się tym, że następuje sprawdzanie z dokładnością do stacji roboczej (uruchomienie tego samego modułu na tej samej stacji roboczej przez kilku różnych użytkowników pochłania 1 licencje). Uruchomienie tego samego programu na kilku stacjach roboczych pochłania 1 licencję dla każdej stacji roboczej na której jest uruchomiony program bez względu na to ilu użytkowników używa programu na każdej stacji. Trzecim sposobem licencjonowania jest licencjonowanie poszczególnych funkcji systemu. Nie posiadanie klucza dla wybranej funkcji powoduje że funkcja taka będzie niedostępna. Wygenerowane na podstawie umowy z klientem klucze licencyjne są dostępne na witrynie lub mogą też zostać wysłane na życzenie klienta pocztą elektroniczną Operacje na kluczach W kluczu przechowywana jest informacja o sposobie licencjonowania, liczbie licencji, właścicielu klucza, a także o ograniczeniach nałożonych na aplikacje. Typowymi ograniczeniami są między innymi: ograniczenie czasu działania aplikacji (wersje trial, demo), ograniczenie możliwości wykonania uaktualnień (okres obowiązywania nadzoru autorskiego) itp. Menu umożliwia wyświetlenie okna służacego do instalacji/przeglądu kluczy dla wybranego wcześniej systemu. Na kluczach licencyjnych dopuszcza się operacje instalacji oraz usunięcia klucza. Przedłużenie działania programu lub prawa do wykonania uaktualnienia realizowane jest poprzez wgranie (instalację) nowego klucza w miejsce poprzedniego. 9-56

61 Pomoc Instalacja klucza Chcąc zainstalować nowy klucz z okna Licencjonowanie Rejestracja" (Menu Główne/Pomoc/Licencja) należy kliknąć na klawisz Formatka wyświetlająca zarejestrowane w systemie licencje Po kliknięciu na klawisz następnie wybrać Otwórz. pojawi się okno wyboru klucza licencyjnego. Należy wskazać właściwy klucz, a Systemowa formatka służąca do wyboru klucza licencyjengo Po wybraniu klucza zostanie wypełniona część informacyjna okna Licencjonowanie Rejestracja. 9-57

62 Pomoc Informacje wyświetlane dla wczytanej licencji Po wstępnej weryfikacji można zaakceptować instalację klucza w systemie (przycisk Zatwierdź"). Klucz zostanie zarejestrowany w systemie. 9-58

63 Pomoc Zarejestrowana ale nie uaktywniona w systemie licencja Po tak przeprowadzonej instalacji programy uruchamiają się w ramach zarejestrowanej licencji. W kolumnie Do aktywacji pozostało znajduje się informacja za ile dni konieczna będzie aktywacja licencji. W tym okresie należy zwrócić do producenta oprogramowania z prośbą o podanie kodu aktywacyjnego oprogramowania. Po upłynięciu tego terminu nie będzie możliwe uruchomienie aplikacji Aktywacja klucza Klucze STANDARD domyślnie wymagają aktywacji. Czas na aktywację ustawiony jest na 45 dni, ostrzeżenie o zbliżającym się zakończeniu okresu aktywacji ustawione jest na 15 dni przed końcem czasu na aktywację. Aktywacja jest procesem polegającym na przekazaniu do firmy Sygnity numeru licencji i 10-znakowego numeru aktywacyjnego, generowanego podczas procesu rejestracji klucza. W odpowiedzi na ten kod udostępniony zostaje numer odpowiedzi aktywacyjnej (10-znakowy kod w formacie XXXXX-XXXXX). Kod aktywacyjny związany jest z numerem licencji, a odpowiedź zależy, rzecz jasna, od kodu aktywacyjnego. Formatka służąca do aktywacji klucza licencyjnego Numer odpowiedzi aktywacyjnej można uzyskać poprzez witrynę lub oraz telefonicznie (na żądanie). 9-59

64 Pomoc Przed końcem okresu aktywacji użytkownik będzie informowany o zbliżającym się terminie zakończenia aktywacji. Po przekroczeniu czasu aktywacji i nieaktywowaniu klucza program przestanie działać i przy uruchomieniu będzie żądał podania nowego klucza lub aktywowania istniejącego Usunięcie klucza Usunięcie klucza licencyjnego możliwe jest tylko wtedy, gdy program pracuje w trybie serwisowym. Dla uruchomionego w trybie standardowym programu należy najpierw zainstalować klucz serwisowy. Po zainstalowaniu klucza serwisowego i zamknięciu okna rejestracji program pozwala przejść w tryb serwisowy. Po przejściu w ten tryb w oknie rejestracji dostępny jest przycisk Usuń". W tym miejscu można usunąć klucze Funkcje serwisowe Jest to opcja systemu, która umożliwia zarządzanie tzw. wpisami identyfikacyjnymi. Aby wywołać tą funkcję użytkownik musi mieć prawa administratora systemu. Jest to funkcja użyteczna w przypadku wystąpienia błędów związanych np.: z pozostaniem wpisu identyfikacyjnego ( sytuacja spowodowana np.: zawieszeniem się zarejestrowanego wcześniej komputera ) i niemożliwością automatycznej aktualizacji wpisów. Opcja ta umożliwia w takim przypadku ręczne usunięcie poszczególnych wpisów identyfikacyjnych. Licencjonowanie funkcje administracyjne Po jej wybraniu wyświetlane jest okno zawierające listę stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemu licencjonowania. Użytkownik za pomocą operacji Odłącz stacje może ręcznie odłączyć zaznaczone wcześniej stacje. Uwaga usunięcie wpisu identyfikacyjnego w trakcie działania systemu powoduje natychmiastowe przerwanie działania systemu. 9-60

65 Pomoc 9.7 Zmiana hasła W opcji tej użytkownik może zmienić hasło, którego używa podczas logownia się do programu. Po wybraniu opcji Pomoc / Zmiana hasła najpierw pojawia się okno, w którym należy dwukrotnie wpisać dotychczasowe hasło, a w następnym oknie również dwa razy należy podać nowe hasło. 9-61

66 Definiowanie wykazów Rozdział 10 Definiowanie wykazów W wielu przypadkach konieczne jest tworzenie wykazów, wydruków zbiorczych itp. Program wyposażony jest w narzędzie, które umożliwia w bardzo elastyczny sposób tworzenie wydruków o zadeklarowanych kryteriach (generator wykazów). Metody tworzenia wydruków są podobne, różnice wynikają jedynie z typu danych, które podlegają analizie. W związku z tym poniżej zostaną omówione podstawowe zasady tworzenia takich wydruków. Kryteria, jakie powinny spełniać dane na wydrukach, jak i zawartość informacyjną wydruku, określa na bieżąco operator systemu w zależności od rodzaju wydruku. Opcja ta umożliwia zdefiniowanie postaci wykazu dokumentów przez użytkownika. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno służące do definiowania wykazów. Można skorzystać z już podpowiadanej formy wykazu lub zdefiniować ją inaczej. W tym celu należy wybrać klawisz Nowy-F5, zdefiniować wykaz, podać nazwę wykazu w polu Nazwa i zapisać wprowadzone dane (klawisz Zapisz). Odtworzenie wcześniej zdefiniowanego wykazu następuje poprzez wybranie w polu Nazwa nazwy właściwego wykazu. W definicji wykazu można określić: w jakich kolumnach zostaną wyświetlone dane na wykazie założyć kryteria na dane, które mają się znaleźć na wydruku ustalić kolejność wyświetlanych danych ustalić sposób grupowania danych na wydruku wskazać miesiąc i rok, dla którego będzie wykonany wykaz. Ustalić zakres dokumentów wyświetlanych Jeśli ustalone zostały wszystkie warunki, można wyszukać dane spełniające założone kryteria, za pomocą przycisku Znajdź. W związku z tym w dolnej części okna w tabeli zostaną wyświetlone wszystkie dane spełniające wyżej założone warunki. Za pomocą klawisza Drukuj następuje wydruk wykazu najpierw do raportu na ekran, a następnie do pliku 10-62

67 Definiowanie wykazów na dysku lub na drukarkę. Przyciski poleceń: Znajdź - wypełnienie tabeli pozycjami spełniającymi zadane warunki. Drukuj - wydruk zestawienia. Wyjście [Alt-F4] - opuszczenie okna. Okno służące do definiowania wykazu przez użytkownika podzielone jest na kilka części. Zostaną one pisane w następnych podrozdziałach Wykaz Umożliwia zapamiętanie nowego wykazu oraz usuwanie tych, które zdefiniowano wcześniej. Rozwijalna lista Nazwa służy do wyboru wcześniej zdefiniowanych i zapamiętanych wykazów. Przyciski poleceń: Nowy [F5] - umożliwia podanie nazwy nowo definiowanego wykazu. Na wstępie należy podać jego Nazwę (pole rozwijalnej listy). Kasowanie - usunięcie zdefiniowanego wykazu. Zapisz - powoduje zapamiętanie definiowanego wykazu Definicja - Kolumny Służy do określenia kolumn, które mają się znaleźć na wykazie. Wybór kolumny polega na wskazaniu wiersza i w szarym polu wiersza naciśnięciu lewego przycisku myszki lub wskazaniu wiersza i dwukrotnym naciśnięciu lewego przycisku myszki albo naciśnięciu klawisza spacji. Operacje te powodują pojawienie się (w szarym polu wiersza) zaznaczenia oznaczającego wybór wiersza (kolumny) wraz z jednoczesnym pojawieniem się wybranej kolumny w tabeli. Powtórzenie czynności na zaznaczonym wierszu powoduje zlikwidowanie wyboru - usunięcie symbolu oraz usunięcie kolumny z tabeli. Znaczniki Sumuj pozwalają na definiowanie sum dla kolumn numerycznych. Znaczniki Grupuj umożliwiają grupowanie pozycji wykazu według kolumn z ustawionym znacznikiem. Aby wykaz został pogrupowany poprawnie, należy również ustawić pole Kolejność wg na kolumnę, według której grupujemy. Szerokość i kolejność wybranych kolumn można zmieniać w poniższej tabeli, zapisanie wykazu zachowuje te ustawienia Definicja - Kryterium Służy do definiowania przez użytkownika dodatkowych warunków dla każdej kolumny. gdzie: A - rozwijana lista zawierająca zestaw kolumn, na które można zakładać warunki B - rozwijana lista zawierająca operatory logiczne: = równy <> różny < mniejszy > większy <= mniejszy lub równy 10-63

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Instrukcja Użytkownika

Środki Trwałe. Instrukcja Użytkownika Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Podstawa prawna 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 System... - dziedzina problemu 1-1 Informacje... o programie 1-1 Ewidencja... środków trwałych oraz wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer.

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer. B-LINK SZYBKI START Ten krótki przewodnik umożliwia użytkownikowi poznanie działania i podstawowych funkcji programu b-link, pozwalając szybko zacząd pracę z programem. Omawiamy w nim tylko niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika

Gospodarka Materiałowa. Instrukcja Użytkownika Gospodarka Materiałowa Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1.1 1.2 Zasady... gospodarki materiałowej 1-1 Zadania... programu 1-2 Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA 2 1 UWAGI OGÓLNE 1.1 WAGI OGÓLNE......3 1.1 PARAMETRY TECHNICZNE 1.2 ARAMETRY TECHNICZNE... 3 1.2 INFORMACJE POTRZEBNE DO ZALOGOWANIA 1.3 1.3 LOGOWANIE DO SYSTEMU PPP 1.4 1.4 ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo