SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Specyfikacja budowy sieci komputerowej z dedykowanym zasilaniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Specyfikacja budowy sieci komputerowej z dedykowanym zasilaniem"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwu podsieci komputerowych A i B wraz z dedykowanym zasilaniem oraz dostawa sprzętu komputerowego. Specyfikacja budowy sieci komputerowej z dedykowanym zasilaniem Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwu podsieci komputerowych A i B wraz z dedykowanym zasilaniem oraz dostawa sprzętu komputerowego. Wymagania dotyczące podsieci komputerowej A: 1. Podsieć zbudowana ma być z 24 linii logicznych kat.6 UTP. 2. Usytuowanie Punktów Logiczno Elektrycznych (PEL): Biuro Obsługi Klienta: 4xPEL (1xRJ45 + 2x230V), 1xPEL (2xRJ45 + 4x230V); Sala Egzaminacyjna: 6xPEL (2xRJ45 + 2x230V) stanowiska egzaminacyjne, 1xPEL (2xRJ45 + 2x230V) stanowisko egzaminatora; Pokój Koordynatorów: 1xPEL (2xRJ45 + 4x230V); Pomieszczenie Serwerowi: 1xPEL (2xRJ45 + 2x230V); 3. Wyposażenie Serwerowi: Punkt Dystrybucyjny stanowić ma szafa instalacyjna serwerowa o parametrach: 19, 37U, 600/1000, stojąca, serwerowa; Wyposażenie szafy : i. Półka z podporą szt.2 ii. Półka na key szt.1 iii. Panel porządkujący 19 szt.2 iv. Prowadnice boczne kabli szt.4 v. Panel zasilający 19 5x230V szt.2 vi. Gniazdo 230V szt.1 vii. Panel wentylacyjny sufitowy z termostatem szt.1 viii. Drzwi zamykane na klucz szt.1 ix. Z możliwością zdejmowania ścian bocznych x. Panel 24-portowy kat.6 wyposażony w 24 porty UTP kat.6 szt.1 xi. Kable krosowe 2m UTP kat.6 LSOH szt.24 xii. Zasilacz awaryjny UPS rack (pkt 13 specyfikacji tech. sprzętu) szt.1 xiii. Serwer rack (pkt 11 specyfikacji tech. sprzętu) szt.1 xiv. Przełącznik (pkt 12 specyfikacji tech. sprzętu) szt.1 xv. Monitor (pkt 5 specyfikacji tech. sprzętu) szt.1 xvi. Klawiatura i mysz (pkt 11 specyfikacji tech. sprzętu) szt.1 xvii. Streamer (pkt 14 specyfikacji tech. sprzętu) szt.1 Wymagania dotyczące podsieci komputerowej B: 1. Podsieć zbudowana ma być z 32 linii logicznych kat.5e UTP. 2. Usytuowanie Punktów Logiczno Elektrycznych (PEL): Pomieszczenia na parterze oraz na I kondygnacji: 8xPEL (1xRJ45 + 2x230V), 12xPEL (2xRJ45 + 4x230V); 3. Wyposażenie Rozdzielni: Punkt Dystrybucyjny stanowić ma szafa instalacyjna o parametrach: 19, 27U, 600/600, stojąca; 1

2 Wyposażenie szafy : i. Półka z podporą szt.1 ii. Panel porządkujący 19 szt.3 iii. Prowadnice boczne kabli szt.4 iv. Panel zasilający 19 5x230V szt.1 v. Gniazdo 230V szt.1 vi. Panel wentylacyjny sufitowy z termostatem szt.1 vii. Drzwi zamykane na klucz szt.1 viii. Panel 24-portowy kat.5e wyposażony w 24 porty szt.1 ix. Panel 24-portowy kat.5e wyposażony w 8 portów szt.1 x. Kable krosowe 1,5 m UTP kat.5e LSOH szt.32 xi. Zasilacz awaryjny UPS rack (pkt 15 specyfikacji tech. sprzętu) szt.1 xii. Przełącznik (pkt 10 specyfikacji tech. sprzętu) szt.1 xiii. Router (pkt 9 specyfikacji tech. sprzętu) szt.1 Wymagania dotyczące dedykowanego zasilania komputerów: 1. Cała instalacja podzielona ma być na 15 obwodów elektrycznych. 2. Instalacja zabezpieczona powinna być ochronnikami przepięciowymi klasy C. 3. Każdy obwód elektryczny powinien być zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym dwubiegunowym 30mA typ A. 4. W części odbiorczej instalację wykonać należy kablami YDY 3x2,5 mm 2 5. Usytuowanie gniazd zasilających (typu DATA) bezpośrednio przy gniazdach logicznych. 6. Kable prowadzić należy w osobnych kanałach PCV lub korytach metalowych. 7. Inne wymagania zgodnie z Projektem Dedykowanej Instalacji Elektrycznej. Wymagania wspólne dotyczące obu podsieci komputerowych: 1. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 2. Pasywne elementy połączeniowe sieci powinny posiadać świadectwa niezależnego laboratorium badawczego, np. Laboratorium GHMT, DELTA. 3. System okablowania strukturalnego (obie podsieci) powinien pochodzić od jednego producenta oraz powinien zapewniać wszystkie elementy toru transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przyłączeniowe, panele rozdzielcze). 4. Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadać certyfikat systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2001. W przypadku producentów zagranicznych ich polski przedstawiciel lub filia powinna posiadać, co najmniej certyfikat systemu zapewnienia jakości ISO 9001: Wykonawca powinien zatrudniać co najmniej dwóch instalatorów posiadających minimum od 3 lat certyfikat instalatora oferowanego systemu okablowania strukturalnego (należy dołączyć stosowne certyfikaty). 6. Systemy okablowania strukturalnego powinny spełniać wymagania odpowiednio: D - wg normy EN i klasy E wg normy ISO/IEC 11801:2002 zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (kategoria 6 i kategoria 5E) jak i do całości systemu rozpatrywanego jako Permanent Link. 7. System spełni wymagania norm kompatybilności elektromagnetycznej EMC (EN 55022/class B i EN55024). 8. Należy zastosować system okablowania strukturalnego w wersji nieekranowanej (UTP). 9. Topologia sieci gwiazda. 10. Polaryzacja WE8W/RJ Sekwencja EIA 568B. 12. System okablowania strukturalnego powinien zapewniać modularną budowę gwarantującą: zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd abonenckich oraz patch-panelach różnych interfejsów (RJ45, MT-RJ, RJ12); 2

3 możliwość zastosowania w jednym i tym samym typie gniazd abonenckich oraz patchpanelach złącz kat.5e oraz kat.6 UTP, FTP, SFTP; zastosowanie tych samych złącz RJ45 po stronie gniazd abonenckich i patch-paneli; zastosowanie patch-paneli 24-portowych 1U FTP w wersji nie wyposażonej. Patchpanele mają zostać obsadzone wymaganą ilością złącz RJ45 odpowiedniej kategorii; każde złącze RJ45 powinno umożliwiać rozszycie kabla według schematu T568A i 568B; zastosowane w gniazdach przyłączeniowych złącza RJ45 powinny umożliwiać ich montaż w puszkach o geometrii Mosaic 45. W związku z powyższym zalecany jest system okablowania wykorzystujący moduły RJ45 typu keystone. 13. Dodatkowe wymagania dotyczące złącz RJ45: Przyłączanie kabli instalacyjnych wykonywane techniką beznarzędziową; Złącze zabezpieczone ma być osłoną przeciwkurzową stanowiącą jego wewnętrzną część (dotyczy zarówno złącza w gnieździe jak i na patch-panelu); Elementy połączeniowe złącza powinny być pokryte warstwą złota, a styk wykonany w technologii IDC zapewniającej połączenie gazoszczelne; Złącza RJ45 muszą posiadać gwarancję producenta systemu okablowania strukturalnego na prawidłowe działanie przy wielokrotnym, naprzemiennym stosowaniu kabli krosowych zakończonych wtykami RJ11, RJ12 i RJ45 (po użyciu kabla z wtykiem RJ11 lub RJ12, złącze RJ45 ma spełniać wymagania danej kategorii). 14. Jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć skrętki czteroparowej odpowiedniej kategorii w powłoce LSOH (Low Smoke Zero Halogen). 15. Kable krosowe użyte w szafach rozdzielczych powinny być odpowiedniej kategorii, UTP, standard RJ45 (wtyk WE8W), wykonane w wersji LSOH. 16. Należy uwzględnić ograniczenia odległości od punktu dystrybucyjnego do gniazda przyłączeniowego (mierzona długość kabla nie powinna przekroczyć 90 m). 17. Każda linia logiczna ma zostać oznaczona w sposób jednoznaczny (na każdym gnieździe użytkownika i w szafie rozdzielczej oraz na obu końcach kabla ma zostać umieszczony niezmywalny opis). 18. Trasy kablowe - kable logiczne maja być prowadzone w naściennych kanałach z tworzywa sztucznego, instalowanych nie bliżej niż 10 cm od położonej pod tynkiem instalacji elektrycznej. W korytarzach kable należy prowadzić w kanałach z tworzywa sztucznego instalowanych na ścianach przy suficie lub w korytach metalowych nad sufitem podwieszanym. 19. W kanałach instalacyjnych oraz w przewiertach przez ściany i stropy należy pozostawić 30% rezerwę umożliwiającą przyszłą rozbudowę systemu. 20. Każdy Punkt Logiczno Elektryczny (PEL) zbudowany będzie z odpowiedniej ilości złącz RJ45 oraz gniazd zasilających typu DATA 230V 16A z bolcem uziemiającym. Złącza RJ45 należy montować w puszkach natynkowych (adapterach) o geometrii Mosaic 45, stosując ramkę 45x22,5mm oraz ewentualnie zaślepkę 45x22,5mm. Ma to umożliwić przyszłą łatwą rozbudowę gniazda sieciowego o drugie złącze RJ45. Gniazda zasilające DATA należy montować w identycznych puszkach natynkowych (adapterach) o geometrii Mosaic Dokładne usytuowanie Punktów Logiczno Elektrycznych (PEL) należy uzgodnić z Zamawiającym. 22. Puszki należy montować przy podłodze, ponad listwą przypodłogową. 23. Pomiędzy Punktami Dystrybucyjnymi obu podsieci komputerowych należy przeprowadzić 2 kable kat.6 FTP do późniejszego wykorzystania jako połączenie podsieci A i B. 24. Zasilanie serwera oraz wszystkich urządzeń aktywnych w Punktach Dystrybucyjnych odbywać się będzie z zainstalowanych w szafach komputerowych UPS-ów poprzez listwy zasilające. UPS-y należy zasilić z jednego z obwodów dedykowanego zasilania komputerów. Obie szafki komputerowe należy uziemić. 25. Całość instalacji okablowania strukturalnego powinna być przetestowana na zgodność z odpowiednią klasą okablowania przy zastosowaniu miernika odpowiedniej kategorii (tzn. podsieć A należy przetestować miernikiem kat. 6, podsieć B miernikiem kat. 5E). 26. Wymagania gwarancyjne Inwestora: Cały system okablowania strukturalnego musi zostać objęty 20-letnią gwarancją niezawodności reasekurowaną przez producenta systemu okablowania. Stosowne 3

4 certyfikaty i dokumenty gwarancyjne powinny być przekazane w przeciągu miesiąca od daty odbioru; Zasilanie elektryczne punktów dystrybucyjnych min. 5 lat gwarancji. 27. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej włącznie z wynikami pomiarów wszystkich linii logicznych oraz instalacji elektrycznej. 28. W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać postanowień regulaminu porządkowego w obiekcie. Codziennie po zakończeniu robót należy uprzątać stanowisko pracy. 29. W związku z przeprowadzanym aktualnie remontem budynku oraz z koniecznością zachowania ciągłości pracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie należy ściśle ustalić harmonogram prac stosując się do zaleceń Zamawiającego. 30. Całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zasadami wykonawstwa instalacji teleinformatycznych i elektrycznych oraz przepisami BHP. Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu komputerowego 1. Komputer do obsługi rejestratorów szt. 1 L.p. Nazwa produktu Ilość 1. Obudowa Tower ATX 400W, 2x USB, 2x Audio 1 Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 1; Ilość kieszeni 5,25 (Zew.): 4; Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 5; Moc zasilacza min: 430 Wat (PFC); Ilość wtyczek zasilających Serial ATA: ; Ilość slotów w obudowie: 7 szt.; Boczny kanał wentylacyjny: Tak; Cechy dodatkowe: 2 x wyjście USB, wyjście audio, Kolor: czarny; Typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; 2. Płyta główna DualDDR2-800, SATA2, GBLAN, VGA, FW 1 Częstotliwość szyny FSB: 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz; Rodzaj pamięci: DDR2; Liczba gniazd DDR2: 4; Częstotliwość szyny pamięci: 800 MHz, 667 MHz; Możliwość rozbudowy pamięci: 8 GB; Wbudowany układ VGA: Tak; Wbudowany układ dźwiękowy; Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s; Złącza PCI: 2; Złącza PCI-E 16x: 1; Złącza PCI-E 1x: 1; Złącza USB 2.0: 12; Inforamcje o portach USB 2.0: 6 x USB 2.0 (tylny panel), 6 x USB 2.0 (opcja); Złącza FireWire (IEEE 1394): ; Inforamcje o portach FireWire (IEEE1394): 1 x FireWire (IEEE 1394) [tylny panel], 1 x FireWire (IEEE 1394) [opcja]; Ilość urządzeń ATA: ; Ilość urządzeń Serial ATA min.: 4 szt. 3. Procesor 1 Wydajność procesora w teście SISoftware Sandra XI Arithmetic ALU min Pamięć Zestaw 2 x 1024MB DDR2 1 Częstotliwość szyny pamięci minimum: 667 MHz; Typ pamięci: Non-ECC; Liczba pamięci w zestawie: 2; Gwarancja producenta Lifetime. 5. Dyski twarde 1TB, Serial ATA/300,7200RPM,32MBcache,NCQ,RoHS 2 Pojemność po sformatowaniu: 1 TB; Interfejs: Serial ATA 300; Szybkość interfejsu dysku: 300 MB/s; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Średni czas dostępu (latency): 4,16 ms; Pojemność pamięci 4

5 podręcznej: 32 MB; Liczba talerzy: 4; Liczba głowic danych: 8; Odporność na wstrząsy: praca 63G / spoczynek 300G; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): h; Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14; Głośność w czasie pracy: 2,9 B; Głośność w czasie spoczynku: 2,7 B; Format szerokości: 3,5 cali; Dodatkowe funkcje: Technologia PMR (pionowy zapis), NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów); 6. Klawiatura Value Keyboard Black 1 Typ złącza: PS/2; Kolor: czarny; System operacyjny: Microsoft Windows; 7. Myszka Optical Wheel Mouse Black, 3 button, PS/2 1 Rodzaj myszy: Optyczna; Typ złącza: PS/2; Liczba przycisków: 3; Pokrętło: 1; Kolor: czarny; Opcje: Trzeci przycisk ukryty w pokrętle; System operacyjny: Microsoft Windows; 8. Nagrywarka DVD SATA (-Rx20) czarna 1 Wewnętrzna nagrywarka DVD±RW DVD-ROM ; Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB; Czas dostępu (DVD): 130 ms; Pojemność pamięci podręcznej: 2000 kb; Możliwość montażu w pionie: Tak; Interfejs: Serial ATA; Odczytywane formaty dysków: DVD-RAM, DVD+RW, DVD-R/RW, DVD+R (dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD Audio Disc, Video CD, CD-I, CD-I FMV, Photo CD, CD-Extra, CD-TEXT; Klasa szybkości zapisu DVD-R: 20 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R: 20 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x; Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa): 12 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 12 x; Dołączone oprogramowanie: Nero; Kolor: czarny; 9. Napęd FDD 3.5'' 1,44MB, czarny, RoHS System operacyjny Microsoft OEM Windows XP Professional Polish SP2c 1pk Kieszeń HDD Miejsce na kieszeń 5,25 IDE (na dysk twardy 3,5 ) Oprogramowanie : MS Word 2002 OEM Gwarancja: min.36 m-cy 2. Komputer biurowy 2 Typ obudowy komputera Ilość zainstalowanych procesorów Wydajność procesora w teście SISoftware Sandra XI Arithmetic ALU minimum Ilość zainstalowanych dysków Typ zainstalowanego dysku Kontroler dysków Pojemność zainstalowanej pamięci Maksymalna pojemność pamięci Rodzaj zainstalowanej pamięci Ilość banków pamięci Ilość wolnych banków pamięci Typ zainstalowanego chipsetu Typ zintegrowanej karty graficznej Typ zintegrowanej karty dźwiękowej Typ zintegrowanej karty sieciowej Ilość slotów PCI Ilość wolnych slotów PCI Ilość slotów PCI-E 1x Ilość wolnych slotów PCI-E 1x Ilość slotów PCI-E 16x Tower, konwertowalna do desktop GB SATA II 4 x SATA, wspierający technologię SMART IV 1024 MB 8192 MB DDR2 4 szt. 3 szt. iq35 GMA3100 High Definition Audio 10/100/1000 Mbit/s 3 szt. 3 szt. 5

6 Ilość wolnych slotów PCI-E 16x Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) Interfejsy 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x parallel 1 x serial 2 x PS/2 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście liniowe (stereo) 1 x wyjście liniowe 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) Inforamcje o portach USB x USB 2.0 (przedni panel) 6 x USB 2.0 (tylny panel) DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer Napędy wbudowane (zainstalowane) LightScribe, FDD Kieszeń HDD Miejsce na kieszeń 5,25 IDE na dysk twardy 3,5 System operacyjny Microsoft Windows Vista Business PL/EN Microsoft Windows XP Professional PL Dołączone wyposażenie mysz klawiatura Dodatkowe informacje Zasilacz 385 Watt Active PFC Podwójny system operacyjny Vista B. Recovery DVD + WinXP Pro PL Recovery CD Oprogramowanie MS OEM Office Basic Edition 2007 Gwarancja producenta: 36 miesięcy w miejscu użytkowania. 3 a. Komputer biurowy 4 Typ obudowy komputera Ilość zainstalowanych procesorów Wydajność procesora w teście SISoftware Sandra XI Arithmetic ALU co najmniej: Ilość zainstalowanych dysków Maksymalna ilość dysków Zainstalowany dysk Kontroler dysków Pojemność zainstalowanej pamięci Maksymalna pojemność pamięci Rodzaj zainstalowanej pamięci Typ pamięci Częstotliwość szyny pamięci Ilość banków pamięci Ilość wolnych banków pamięci Zintegrowana karta graficzna Typ zintegrowanej karty dźwiękowej Typ zintegrowanej karty sieciowej Ilość slotów PCI Ilość wolnych slotów PCI Ilość slotów PCI-E 1x Ilość wolnych slotów PCI-E 1x Tower, możliwość zamknięcia na kłódkę GB SATA II 4 x SATA SMART IV 1024 MB 8 GB DDR2 Non-ECC 667 MHz 4 szt. 3 szt. wykorzystująca pamięć: 8 MB pre-alokowana MB DVMT High Definition Audio, głośnik wewnętrzny 10/100/1000 Mbit/s 6

7 Ilość slotów PCI-E 16x Ilość wolnych slotów PCI-E 16x Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) Interfejsy 1 x RJ-45 (LAN) 8 x USB x PS/2 1 x parallel 1 x serial 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) 1 x wejście liniowe (stereo) 1 x wyjście liniowe Dodatkowe inforamcje o portach USB x USB 2.0 (przedni panel) 6 x USB 2.0 (tylny panel) Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW Dual Layer System operacyjny Microsoft Windows Vista Business PL/EN Microsoft Windows XP Professional PL Dołączone wyposażenie klawiatura mysz Dodatkowe informacje Zasilacz 300 Watt Passive PFC, Media Card Reader Podwójny system operacyjny, Vista Business Recovery oraz WinXP PRO Recovery CD MS Word 2002 OEM Oprogramowanie Gwarancja producenta: 36 miesięcy 3 b. Komputer biurowy 2 Typ obudowy komputera Ilość zainstalowanych procesorów Wydajność procesora w teście SISoftware Sandra XI Arithmetic ALU co najmniej: Ilość zainstalowanych dysków Maksymalna ilość dysków Zainstalowany dysk Kontroler dysków Pojemność zainstalowanej pamięci Maksymalna pojemność pamięci Rodzaj zainstalowanej pamięci Typ pamięci Częstotliwość szyny pamięci Ilość banków pamięci Ilość wolnych banków pamięci Zintegrowana karta graficzna Typ zintegrowanej karty dźwiękowej Typ zintegrowanej karty sieciowej Ilość slotów PCI Ilość wolnych slotów PCI Ilość slotów PCI-E 1x Ilość wolnych slotów PCI-E 1x Tower, możliwość zamknięcia na kłódkę GB SATA II 4 x SATA SMART IV 1024 MB 8 GB DDR2 Non-ECC 667 MHz 4 szt. 3 szt. wykorzystująca pamięć: 8 MB pre-alokowana MB DVMT High Definition Audio, głośnik wewnętrzny 10/100/1000 Mbit/s 7

8 Ilość slotów PCI-E 16x Ilość wolnych slotów PCI-E 16x Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) Interfejsy 1 x RJ-45 (LAN) 8 x USB x PS/2 1 x parallel 1 x serial 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) 1 x wejście liniowe (stereo) 1 x wyjście liniowe Dodatkowe inforamcje o portach USB x USB 2.0 (przedni panel) 6 x USB 2.0 (tylny panel) Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW Dual Layer System operacyjny Microsoft Windows Vista Business PL/EN Microsoft Windows XP Professional PL Dołączone wyposażenie klawiatura mysz Dodatkowe informacje Zasilacz 300 Watt Passive PFC, Media Card Reader Podwójny system operacyjny, Vista Business Recovery oraz WinXP PRO Recovery CD Oprogramowanie MS OEM Office Basic Edition 2007 Gwarancja producenta: 36 miesięcy 4. Monitor LCD 19 szt. 22 Format ekranu monitora Standardowy Przekątna ekranu 19 cali Wielkość plamki 0,294 mm Zalecana rozdzielczość obrazu 1280 x 1024 pikseli Częst. odświeżania przy zalecanej 75 Hz rozdzielczości Częstotliwość odchylania poziomego khz Częstotliwość odchylenia pionowego Hz Czas reakcji matrycy 5 ms Jasność 300 cd/m2 Kontrast 800:1 Kąt widzenia poziomy 160 stopni Kąt widzenia pionowy 160 stopni Regulacja cyfrowa (OSD) Tak Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) DVI-D Pozostałe złącza 2 x USB Wbudowany hub USB Tak Montaż na ścianie (VESA) 100 x 100 mm Możliwość zabezpieczenia (Kensington) Tak Dodatkowe informacje Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna 8

9 Rodzaj gwarancji: Trzyletnia gwarancja producenta z możliwością rozszerzenia do 5 lat 5. Monitor LCD 17 (do serwera) szt. 1 Wielkość matrycy: Matryca: Obszar widzialny [mm]: Plamka matrycy [mm]: Czas reakcji matrycy [ms]: Max. rozdzielczość: Zalecana rozdzielczość: 17'' TFT 17" (43.2cm) 0,264 mm 8 ms 1280 x 1024 przy 75 Hz 1280 x 1024 Jasność [cd/m2]: 300 cd/m2 Kontrast: 500:1 Częstotliwość pozioma [KHz]: Częstotliwość pionowa [Hz]: Kąt widzenia poziom: 150 Kąt widzenia pion: 135 Ilość kolorów [mln]: 16,7 mln Sterowanie: OSD CE, MPR II, CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, PC 99, CCIB, DDC-2B, Normy bezpieczeństwa: EPA Energy Star, GS, ISO , NOM, CCEE, TUV Ergo, MIC, FCC Sygnały we.: 15-pin mini D-SUB DVI-I Pobór mocy [W]: Maks. 60 W, typowe 40 W, średnie 33 W Funkcja pivot: Tak Rodzaj gwarancji: Trzyletnia gwarancja producenta 6. Notebook szt. 2 dwurdzeniowy Procesor: o parametrach minimalnych: 1,60 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2, FSB 800 MHz Pamięć RAM [MB]: 1024 MB DDR II, 667 MHz Dysk twardy [GB]: 160 GB, Serial ATA, (5400 obr./min) Karta graficzna: Do 384 MB wspólnej pamięci systemowej DDR2 Wyświetlacz: WXGA 15,4 cala (rozdzielczość 1280x800) Modem 56 Kb/s Wbudowana karta sieciowa Intel Fast Ethernet (10/100) Sieć: Intel Wireless LAN a/b/g, MOW2, karta mini-pci Bluetooth Wbudowany napęd SuperMulti DVD+/-RW z obsługą nośników Napędy: dwuwarstwowych i technologii LightScribe Wprowadzanie Pełnowymiarowa klawiatura danych: Tabliczka dotykowa z przewijaniem Max. pamięć RAM: 4096 MB 3 porty USB 2.0, VGA, wejście mikrofonu stereo, Porty: wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), złącze zasilania, RJ-11, 9

10 Karta dźwiękowa: Czas pracy na bateriach [h]: System operacyjny: Oprogramowanie Gwarancja [m-cy]: RJ-45, 1 gniazdo na kartę ExpressCard/54, gniazdo na kartę Secure Digital (SD) Dźwięk High Definition, głośniki mono, wyjście słuchawek stereo/wyjście line out, wejście mikrofonu stereo 6-ogniwowy akumulator litowy (47 Wh) Oryginalny system Windows Vista Business MS OEM Office 2007 Small Busines 3 letni serwis z odbiorem i odesłaniem do klienta, roczna gwarancja na akumulator podstawowy 7. Torba na notebooka szt. 2 Materiał zewnętrzny: Poliester Rozmiar notebooka: 15,4 cali Wymiary wewn. przedziału komputerowego: 380x290x40 mm Pasek na ramię Przegroda z pianki Paski wewn. do przypięcia notebooka Dodatkowe kieszenie: o Oddzielne kieszonki na akcesoria o Zamortyzowany przedział dla Notebooka (HDF) o Przednia kieszeń na telefon komórkowy, pióra i inne akcesoria o Dodatkowy przedział na dokumenty Rodzaj zapięcia: o Podwójny (obustronny) suwak o Przednia kieszeń na podwójny suwak Kolor: czarny 8. UPS - zasilacz awaryjny do komputerów szt. 8 Moc pozorna 500 VA Moc rzeczywista 300 Wat Architektura UPSa off-line (standby) Maks. czas przełączenia na baterię 8 ms Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania 3 x IEC320 C13 (10A) Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową 1 x IEC320 C13 (10A) Typ gniazda wejściowego IEC320 C14 (10A) Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 2,4 min Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 13,9 min Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Zmienny zakres napięcia wejściowego V Zimny start Tak Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Nie Sinus podczas pracy na baterii Nie Porty komunikacji USB Port zabezpieczający linie danych RJ45 - linia modemowa/faxowa Diody sygnalizacyjne konieczna wymiana baterii praca z baterii praca z sieci zasilającej 10

11 Alarmy dźwiękowe Typ obudowy Wyposażenie standardowe przeciążenia UPSa praca z baterii przeciążenie UPSa znaczne wyczerpanie baterii DESKTOP kabel USB kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14-2 szt. oprogramowanie na CD instrukcja obsługi 9. Router szt. 1 Port WAN Port LAN Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja Obsługiwane protokoły routingu Obsługiwane protokoły i standardy Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu Obsługiwane protokoły VPN 2x10/100BaseTX (RJ45) 4x10/100BaseTX (RJ45) zarządzanie przez przeglądarkę WWW Telnet ruting dynamiczny ruting statyczny ARP - Address Resolution Protocol DDNS - Dynamic Domain Name System DNS - Domain Name System DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol RADIUS QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości) RARP - Reverse Address Resolution Protocol TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol Telnet UDP - datagramowy protokół użytkownika UPnP - Universal plug-and-play zarządzanie przez WWW IPSec - IP Security (szyfrowanie) PPTP - Point to Point Tunneling Protocol 3DES - standard szyfrowania danych (168-bit) DES - standard szyfrowania danych (56-bit) RADIUS IPSec IPSec pass-trough L2TP L2TP pass-trough PPTP PPTP pass-trough Liczba kanałów IPSec VPN 32 Maksymalna liczba kanałów VPN 32 Maksymalna liczba obsługiwanych urządz. 490 Ochrona przed atakami Denial of Service wszystkie obecnie znane (DoS) 11

12 Dodatkowe funkcje Wyposażenie standardowe Dodatkowe informacje Gwarancja producenta firewall oparty na NAT port forwarding VLAN - obsługa wirtualnych sieci lokalnych Print Server instrukcja obsługi oprogramowanie i sterowniki na CD zasilacz drugi port WAN jest programowalny (może być portem LAN) 24 m-ce 10. Switch szt. 1 Architektura sieci LAN FastEthernet Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) 24 szt. Obsługiwane protokoły i standardy half/full duplex IEEE 802.3x - Flow Control IEEE BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX IEEE 802.3u - 100BaseFX Rozmiar tablicy adresów MAC 4096 Algorytm przełączania store-and-forward Prędkość magistrali wew. 2,6 Gb/s Bufor pamięci 768 kb Warstwa przełączania 2 Możliwość łączenia w stos Nie Typ obudowy rack 19" Maksymalny pobór mocy 100 Wat Wyposażenie standardowe klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19" kabel zasilający Wysokość 44 mm 1 U Głębokość 203 mm Gwarancja producenta Lifetime 11. Serwer 1U szt. 1 Typ obudowy serwera Rack (1U) Ilość zainstalowanych procesorów Wydajność serwera w teście CINT2000 Rates_Baseline min. 198 Sterownik dysków SAS, RAID min 256MB + BBWC Zainstalowane dyski SAS Hot Plug min 36GB Pojemność zainstalowanej pamięci 4096 MB Maksymalna pojemność pamięci MB Ilość banków pamięci 8 szt. Ilość wolnych banków pamięci 6 szt. Ilość slotów PCI-E 8x Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW Interfejsy 4 x USB x serial 1 x wyjście wideo 12

13 Ilość zasilaczy Obsługiwane systemy operacyjne Zarządzanie bezpieczeństwem Klawiatura USB + myszka optyczna USB do serwera (na półkę 19 ) Gwarancja producenta: 2 x RJ-45 (LAN) Microsoft Windows 2000 Server; Microsoft Windows Server 2003; Novell NetWare; Red Hat Enterprise Linux; SuSE Linux Enterprise Server; Solaris i 64-bitowy; Oprogramowanie do wirtualizacji VMware Hasło zasilania; Hasło klawiatury; Kontrola napędu dyskietek; Kontrola startu z dyskietki; QuickLock, Tryb serwera sieciowego; Kontrola interfejsu szeregowego; Hasło administratora; Blokada konfiguracji dysku; Technologia zapewniająca min.12 dostosowywanych kont użytkowników i szyfrowanie SSL; Technologia zapewniająca integrację usług katalogowych i uwierzytelnianie dwuskładnikowe 36 miesięcy on-site. Gwarancja przedawaryjna (na procesory, dyski twarde i pamięć) 12. Switch szt. 1 Architektura sieci LAN FastEthernet Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) 24 szt. Liczba portów 1000BaseT (RJ45) Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja GUI - graficzny interfejs użytkownika SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 RMON - Remote Monitoring zarządzanie przez przeglądarkę WWW Protokoły uwierzytelniania i kontroli SSL - Secure Sockets Layer dostępu IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) Obsługiwane protokoły i standardy IEEE BaseT IEEE 802.3u - 100BaseFX IEEE 802.3ab BaseT CDP - Cisco Discovery Protocol IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.1p - Priority IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE 802.1x - Network Login IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.3x - Flow Control IGMP - Internet Group Management Protocol Rozmiar tablicy adresów MAC 8000 Algorytm przełączania store-and-forward Prędkość magistrali wew. 8,8 Przepustowość 6,6 mpps Bufor pamięci 32 MB 16 MB Warstwa przełączania 2 Możliwość łączenia w stos Nie Typ obudowy rack 19" 13

14 Maksymalny pobór mocy 30 Wat Wyposażenie standardowe klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19" Dodatkowe funkcje maksymalna liczba sieci wirtulanych VLAN 802.1Q: 32 maksymalna liczba kolejek QoS: 4 maksymalna liczba portów w trunku: 8 maksymalna liczba trunków na przełącznik: 6 Dołączone oprogramowanie Network Assistant Gwarancja producenta Elektronika Lifetime, wsparcie techniczne min. 1rok. 13. UPS z dodatkową baterią do sieci A szt. 1 Moc pozorna Moc rzeczywista Architektura UPSa Maks. czas przełączenia na baterię Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania Typ gniazda wejściowego Czas podtrzymania dla obciążenia 750VA 1500 VA 1350 Wat line-interactive 6 ms 6 x IEC320 C13 (10A) IEC320 C14 (10A) Min. 55 minut Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Zimny start Tak Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak Sinus podczas pracy na baterii Tak Porty komunikacji RS232 (DB9) Port zabezpieczający linie danych RJ45 - linia 10/100BaseTX Diody sygnalizacyjne konieczna wymiana baterii praca z baterii praca z sieci zasilającej przeciążenia UPSa przeciążenia UPSa Alarmy dźwiękowe awaria praca z baterii przeciążenie UPSa znaczne wyczerpanie baterii Typ obudowy rack 19" Wyposażenie kabel szeregowy RS232 (DB9) 2 komplety szyn do montażu w szafie Dołączone oprogramowanie dla HP-UX/IBM AIX/MAC OS/Linux/Unix dla Novell NetWare 5.x/6.x dla Win98/ME/NT4/2000/XP/ Streamer w obudowie rack + taśma czyszcząca + 5 taśm DAT72-1 kpl. Format zapisu DAT72 DDS-4 14

15 DDS-3 Nośnik DAT 72 DDS-4 DDS-3 DDS-2 Interface USB 2.0 Pojemność po kompresji sprzętowej 72 GB Transfer danych bez kompresji 10,8 GB/h sprzętowej Transfer danych z kompresją sprzętową 21,6 GB/h Średni czas dostępu do pliku 50 s Średni czas między uszkodzeniami h (MTBF) Dodatkowe informacje na temat MTBF przy obciążeniu 100% Zasilanie V, 0.5A, 50-60Hz W opakowaniu instrukcja obsługi kabel USB StorageWorks Data Protector Express Single Server Edition Obsługa One-Button Disaster Recovery Tak Dołączone oprogramowanie TapeAssure & Tape Tools software diagnostics Obsługiwane systemy operacyjne Windows 95/98/2000 Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2003 Server 15. UPS do sieci B szt. 1 Typ obudowy: Tower, rack 19" Moc pozorna: 1000 VA Moc rzeczywista: 600 W Architektura UPSa: line-interactive Maks. czas przełączenia na baterię: 3 ms Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 4 x IEC320 C13 (10A) Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A) Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 7,4 min Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 19,7 min Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V Zmienny zakres napięcia wejściowego: V Zimny start: Tak Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak Porty komunikacji: RS232 (DB9), USB Port zabezpieczający linie danych: RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, przeciążenia UPSa, konieczna wymiana baterii Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii Wyposażenie standardowe: kabel szeregowy RS232 (DB9), kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 -, instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD, klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19", kabel USB Dołączone oprogramowanie: PowerChute Business Edition Wymiary: Szerokość: 432 mm, 19 cali; Wysokość: 89 mm, 2 U Gwarancja: 24 miesiące 15

16 16. Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 5 Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) Jakość druku (w czerni, tryb best) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Maksymalna liczba podajników papieru 3 Pojemność zainstalowanych podajników (arkusze) 26 str./min Do 1200 x 1200 dpi stron 300 Pojemność odbiornika (arkusze) 150 Gramatura papieru Czas wydruku pierwszej strony A4 Szybkość procesora Jakość druku (w czerni, tryb best) Maksymalna liczba podajników papieru 3 Nośniki Standardowe wymiary nośników Standardowa pamięć Maks. pojemność pamięci Obsługiwane systemy operacyjne Dodatkowe wyposażenie Gwarancja g/m2 Poniżej 8,5 s (z trybu uśpienia) 400 MHz Do 1200 x 1200 dpi Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL 32 MB 288 MB Windows 98 SE, 2000,, XP Home, XP Professional, Windows Server 2003; Kabel połączeniowy USB min. 1.8 m Minimum roczna 17. Głośniki do komputerów kpl. 2 Głośniki ze wzmacniaczem i regulacją głośności o mocy min. 5 W 18. Słuchawki do komputera szt. 2 - długość kabla min. 3 m - regulowany pałąk na głowę - poduszki wyciszające dźwięk z tła Pamięć zewnętrzna pendrive 2GB szt Klawiatura numeryczna USB szt PAKIET OPROGRAMOWANIA DO SERWERA 1 kpl. Składowe pakietu Wersja językowa Windows 2003 Server - sieciowy system operacyjny 24 licencje MS SQL server - serwer relacyjnej bazy danych 6 licencji polska 16

17 Postać produktu Typ licencji LICENCJE I NOŚNIKI Nowa licencja 22. Oprogramowanie antywirusowe NOD3 4 Wymagania dodatkowe: Komputery biurowe muszą posiadać certyfikat zgodności z systemem operacyjnym MS Windows XP a notebooki z systemem Windows Vista (widoczny na stronie producenta systemu operacyjnego). Oferta musi zawierać listę niezbędnych produktów zawierającą: nazwę producenta, oznaczenie produktu przez producenta (p/n) i opis w celu jednoznacznej identyfikacji parametrów technicznych. 17

HDD Fabrycznie zamontowany przez producenta oferowanego komputera - 80GB, SATA/300, 7200RPM, 8MB cache.

HDD Fabrycznie zamontowany przez producenta oferowanego komputera - 80GB, SATA/300, 7200RPM, 8MB cache. Załącznik nr 1 - SPECYFIKACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Stacje robocze szt. 16 Płyta główna Zaprojektowana i trwale oznaczona przez producenta oferowanego komputera; zintegrowany na płycie głównej dwukanałowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz,

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Procesor min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Płyta główna Pamięć RAM HDD Napędy optyczne Obudowa Stacja dyskietek Bezpieczeństwo Inne Wytyczne

Bardziej szczegółowo

A B C D. ... sztuk:..

A B C D. ... sztuk:.. Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Serwer (Ilość: 3 szt.) Lp. : Minimalna wartość: 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB ECC 3. Płyta główna 4. HDD 5. Napęd optyczny Napęd DVD 6. Komunikacja 7. Obudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 43 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna FORMULARZ NR 6 SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna FORMULARZ NR 6 SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna.. pieczęć firmowa wykonawcy FORMULARZ NR 6 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 120/3/2015.

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

Część A. Minimum 2,20 GHz, minimum 4 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB

Część A. Minimum 2,20 GHz, minimum 4 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB Część A Załącznik nr 1 Laptop I 11 szt., kod CPV: 30213200-7 Typ procesora Minimum 2,1 GHz, Minimum 3 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB minimum 800 MHz Zainstalowany system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Opis Techniczny Załącznik nr 2 Opis techniczny Przedmiot zamówienia: wykonanie zadania dotyczącego Dostawy i wdrażania systemu informatycznego dla projektu pn.: Rozwój elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zakup sprzętu informatycznego do obsługi i wdrożenia oprogramowania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zakup sprzętu informatycznego do obsługi i wdrożenia oprogramowania. Białystok 30.03.2015 AVA Sp. z o.o. ul. Kleeberga 34 A 15-691 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zakup sprzętu informatycznego do obsługi i wdrożenia oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Pr o j e k t In f o r m at y c z n y

Pr o j e k t In f o r m at y c z n y Pr o j e k t In f o r m at y c z n y Inkubatura Kultury 1 Spis treści Założenia wstępne do projektu informatycznego Inkubatora Kultury. 4 Elementy Infrastruktury Teleinformatycznej 5 Okablowanie strukturalne

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik FC 1 szt.

1. Przełącznik FC 1 szt. Załącznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 FORMULARZ RZECZOWO CENOWY- 11/PN/SKO/2011 Część 1. Wartość podatku VAT. Cena brutto. Model /nazwa

ZAŁĄCZNIK NR 4 FORMULARZ RZECZOWO CENOWY- 11/PN/SKO/2011 Część 1. Wartość podatku VAT. Cena brutto. Model /nazwa ZAŁĄCZNIK NR 4 FORMULARZ RZECZOWO CENOWY- 11/PN/SKO/2011 Część 1. Lp Nazwa komponentu Ilość Wartość netto 1 Ekran elektryczny projekcyjny Format 4:3, powierzchnia biała matowa, typ montażu: sufitowo-ścienny,

Bardziej szczegółowo

1. Komputer z monitorem typ 1 i oprogramowaniem (11 szt.)

1. Komputer z monitorem typ 1 i oprogramowaniem (11 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ OA.341-4/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer z monitorem typ 1 i oprogramowaniem (11 szt.) Procesor Pamięć operacyjna RAM Płyta Główna wydajność według testu

Bardziej szczegółowo

Cennik części i akcesoriów komputerowych - Umowa nr U/RN-T-4/2013

Cennik części i akcesoriów komputerowych - Umowa nr U/RN-T-4/2013 Poz. Opis sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 4 SKANERY Format skanera: A4, Rozdzielczość optyczna (Szyba): min 600 x 600 dpi, Rozdzielczość optyczna (ADF): min 600 x 600 dpi, Pojemność podajnika

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu komputerowego o następujących minimalnych lub równoważnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych.

Zestawienie parametrów technicznych. Załącznik Nr 2 do SIWZ Z DNIA 28.10.2008 R. Data... Zestawienie parametrów technicznych. Drukarka Laserowa Monochromatyczna - A4 Technologia drukuku technologia LED Czas pierwszego wydruku 5 sekund Pamięć

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer 1 szt. Obudowa Płyta główna Chipset płyty głównej Procesor Ilość zainstalowanych procesorów Pamięć RAM Minimalne wymagania Typu Rack

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy z monitorem

Zestaw komputerowy z monitorem Opis przedmiotu zamówienia Formularz nr 7 Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, drukarek i dysków sieciowych oraz innych urządzeń, zgodnie z poniższym opisem. Zestaw komputerowy z monitorem Procesor

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta A. Informacje wstępne 1) Zamawiający Zamawiającym jest: Gmina Miasto Rzeszów Adres: Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Telefon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. 1. Rozbudowa terminali graficznych typu: CS-860. Parametry wymagane:

Załącznik nr 6. 1. Rozbudowa terminali graficznych typu: CS-860. Parametry wymagane: 1. Rozbudowa terminali graficznych typu: CS-860 Załącznik nr 6 1. Pamięć RAM Dołożenie min. 256 MB PC133 SDRAM 2. DiskOnModule Wymiana DiskOnModule 512MB z zainstalowanym systemem operacyjnym terminala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY (CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA) Lp. Nazwa Opis wymagań Zamawiającego Oferowany sprzęt: należy podać producenta, oferowany model 1. ZESTAW 1 SERWERY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1 Serwer - (Ilość: 4 szt.).... sztuk:.. Lp. : Minimalna wartość: 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB ECC 3. Płyta główna HDD 5. Napęd optyczny

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem Załącznik nr 2

Zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem Załącznik nr 2 Zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem Załącznik nr 2 Parametr Wymagania Ilość Procesor procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 6 Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 30 szt. Nazwa Producenta. Model.

ZAŁĄCZNIK Nr 6 Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 30 szt. Nazwa Producenta. Model. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 30 szt. Komputer stacjonarny - parametry (wymagania minimalne) Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Płyta główna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Procesor dwurdzeniowy

Bardziej szczegółowo